Publications of the selected author
1

Author:
Title:
The Binarisation and Monitoring of Stochastic Processes in Quality Management = Binaryzacja i monitorowanie procesów stochastycznych w zarządzaniu jakością
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 173-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327409
article
2

Author:
Title:
The Use of Cumulative Sum Control Charts for Testing Product Durability and Reliability
Source:
Central and Eastern European Journal of Management and Economics. - vol. 5, nr 3 (2017) , s. 371-391. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168324139
article
3

Author:
Title:
Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu. Przegląd podstawowych narzędzi = Acceptance Cumulative Sum Control Charts : Overview of Basic Tools
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017) , s. 87-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320751
article
4

Author:
Title:
Monitorowanie procesów w oparciu o karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu
Source:
Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami / red. Patrycja Zwiech - Szczecin: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, 2016, s. 47-60. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 5)
ISBN:
978-83-7518-820-2
Nr:
2168319093
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Acceptance Control Charts = Karty kontrolne z możliwością akceptacji procesu
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (943) (2015) , s. 25-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299879
article
6

Author:
Title:
Wielokryterialna ocena jakości typu produktu = A Multi-criterial Assessment of the Quality of Product Design
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 236)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-687-8
Nr:
2168294351
monograph
7

Title:
Quality Assessment Methods for Natural Products
Source:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / red. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301031
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu dla zmiennych diagnostycznych o rozkładzie Poissona = Acceptance Cumulative Sum Control Charts for Poisson Diagnostic Variables
Source:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 223-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168294107
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Acceptance Control Charts
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. 1[42]-19[59] - Bibliogr.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301481
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Conference:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, Svätý Jur, Słowacja, od 2012-10-23 do 2012-10-27
Title:
Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV)
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014, s. 230-250. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3831-2
Nr:
2168292983
chapter in conference materials
11

Title:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 125-133. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291137
article
12

Author:
Title:
Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV)
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. [73]-[94]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301489
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[37]-10[46] - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290829
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów = Quality Assessment Methods for Natural Products
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[25]-12[36]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290827
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Conference:
18th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-28
Title:
Selected Problems in the Statistical Analysis of Process Capability
Source:
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / red. Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 249-262. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-612-0
Nr:
2168263314
chapter in conference materials
See main document
16

Author:
Title:
Ocena jakości typu segmentów produktów = The Assessment of the Design Quality of Product Segments
Source:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 596-611. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168233102
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Title:
Ocena jakości typu segmentów produktów = The Assessment of the Design Quality of Product Segments
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. [85-100]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272140
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV)
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. [61-74]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272136
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV)
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / red. Eva Sodomová - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-80-225-3504-5
Nr:
2168295585
varia
20

Author:
Title:
The Chosen Problems of the Statistical Analysis of Process Capability
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. [41-54]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272132
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
New Method of the Product Design Quality Assessment by Quantitative and Qualitative Criteria
Source:
Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / red. Natalia Kovalyk - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011, s. 162-170. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222840
chapter in conference materials
22

Author:
Title:
Wybrane problemy statystycznej analizy wydolności procesu
Source:
Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych. Cz. 5 / kierownik zespołu: Michał WOŹNIAK, s. 3-16 - Bibliogr.
Signature:
NP-1141/5/Magazyn
Nr:
2168267018
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Michał Major , Maciej Major
Title:
Wybrane problemy wielokryterialnej oceny jakości typu produktu = Selected Problems in Multi-criteria Assessment of the Quality of Product Type
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 847 (2011) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219512
article
24

Author:
Title:
The Chosen Problems of the Statistical Analysis of Process Capability
Source:
Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych. Cz. 5 / kierownik zespołu: Michał WOŹNIAK, s. 17-30 - Bibliogr.
Signature:
NP-1141/5/Magazyn
Nr:
2168267022
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Charakterystyka wybranych postaw społecznych w Polsce : analiza statystyczna = A Sketch of Selected Social Attitudes in Poland - a Statistical Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 847 (2011) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219518
article
26

Author:
Title:
Zastosowanie wybranych metod liniowego i nieliniowego porządkowania obiektów do oceny jakości typu produktu = The Application of the Selected Linear and Non-linear Methods of Objects Ordering to Assess Product Quality Design
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 550-563. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991789
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Propozycja metody oceny jakości typu produktów opisanych przez kombinację zmiennych ilościowych i jakościowych
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Michał WOŹNIAK, s. 3-18 - Bibliogr.
Signature:
NP-1141/4/Magazyn
Nr:
2168264622
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Title:
Ocena poziomu jakości typu produktów
Source:
Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria a praktyka / red. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski - Warszawa: Vizja Press & IT, 2010, s. 73-85. - Streszcz., summ., IV Edycja Międzynarodowej Konferencji Ekonomicznej "Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria a praktyka" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61086-77-2
Nr:
2166262609
chapter in monograph
29

Title:
Kosztowe aspekty projektowania systemów operacyjnego sterowania jakością = Cost-related Aspects of Designing the Operational Systems of Quality Control
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 564-574. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991812
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Cost Analysis of a Quality Control Operational System
Source:
Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / red. Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 245-261 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 6)
ISBN:
978-83-7252-457-7
Nr:
51249
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Zastosowanie wybranych metod aglomeracyjnych do opisu i oceny jakości typu produktu
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK, s. [39]-[63] - Bibliogr.
Signature:
NP-1141/3/Magazyn
Nr:
2168229446
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Propozycja oceny jakości typu produktów z uwzględnieniem rodzaju substytucji ich właściwości
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-441-6
Nr:
2165891351
varia
See main document
33

Author:
Title:
Wybrane wzorcowe metody oceny jakości typu produktu
Source:
Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 456-466 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 2)
ISBN:
978-83-7252-440-9
Nr:
2165651079
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Symulacyjna analiza kosztów funkcjonowania systemów operacyjnego sterowania jakością
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 476-489 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797929
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
Propozycja modyfikacji metody MAPPAC w zastosowaniu do oceny jakości typu produktu
Source:
Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 115-127 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 3)
ISBN:
978-83-7252-439-3
Nr:
51394
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Racjonalizacja systemu operacyjnego sterowania jakością ze względu na wybrane parametry techniczno-ekonomiczne = The Rationalization of the Operational System of Quality Control for Chosen Technical-Economic Parameters
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji / red. Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss - Warszawa: Vizja Press & IT, 2009, s. 173-185. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61086-55-0
Nr:
2162111465
chapter in monograph
37

Title:
Simulation Analysis of the Costs of Functioning of Operational Quality Control Systems
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009], s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3033-0
Nr:
2165910834
chapter in conference materials
38

Conference:
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, XLIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Osieczany, Polska, od 2008-05-06 do 2008-05-08
Title:
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
35 s.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-369-9
Nr:
52361
conference materials
See related chapters
39

Author:
Title:
Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu = Comparing Selected Methods of Multi-Criterion Assessment of Design Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 790 (2008) , s. 121-139. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50311
article
40

Title:
Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu = New Methods and Instruments of Controlling Design Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 790 (2008) , s. 103-120. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50315
article
41

Author:
Title:
XLIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, XXVI Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (22), s. 20
Access mode:
Nr:
2168347922
varia
42

Author:
Title:
Wybrane metody oceny jakości typu
Source:
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-369-9
Nr:
2166351839
varia
See main document
43

Author:
Title:
Wybrane wzorcowe metody oceny jakości typu
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-395-2
Nr:
2166361321
varia
See main document
44

Author:
Title:
Elementy statystyki. [Cz. 2], Rachunek prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Physical description:
220 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-27-4
Nr:
2168304195
textbook
45

Title:
Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 545-556 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166097066
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Formalne i merytoryczne aspekty jakości typu
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK, s. 4-32 - Bibliogr.
Signature:
NP-1141/[2]/Magazyn
Nr:
2165259426
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania
Source:
Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością / kierownik zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; Jan STECZKOWSKI - konsultant, s. [1]-[17] - Bibliogr.
Signature:
NP-1142/Magazyn
Nr:
2168286585
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Title:
Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania kosztami jakości
Source:
Decyzyjny rachunek kosztów jakości / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; konsultant: Jan STECZKOWSKI, s. 2-1 - 2-21 - Bibliogr.
Signature:
NP-1085/Magazyn
Nr:
2168285751
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Title:
Metody wielokryterialnej oceny jakości typu
Source:
Sterowanie procesami kreowania jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, s. II-1 - II-21 - Bibliogr.
Signature:
NP-957/Magazyn
Nr:
2168285763
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Author:
Title:
Determinanty polityki jakości przedsiębiorstwa = Determinants of the Enterprise's Quality Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 643 (2003) , s. 37-54. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224268
article
51

Title:
Elementy statystyki. Cz. 1, Statystyka opisowa
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręczniki i Skrypty - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-918302-5-X
Nr:
2168304193
textbook
52

Author:
Title:
Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu
Source:
Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, s. 3-1 - 3-17 - Bibliogr.
Signature:
NP-872/Magazyn
Nr:
2168285829
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Author:
Title:
Statystyczne procedury monitorowania procesów nauczania
Source:
Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2 / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, s. [56]-[92] - Bibliogr.
Signature:
NP-719/2/Magazyn
Nr:
2168282087
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Modelowanie rynkowych zachowań konsumenta na potrzeby zarządzania firmą = Modeling Market Behave of Consumers for Management of Firm
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 132-146. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240896
article
55

Author:
Title:
Mikroekonomiczne i marketingowe aspekty zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm + Aneks: 61 k. ; autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/586
Nr:
2168274721
doctoral dissertation
56

Author:
Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVIII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Modelowanie rynkowych zachowań konsumenta dla potrzeb zarządzania firmą
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4, s. 471-472. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353170
varia
57

Author:
Title:
Symulacyjna analiza rentowności systemów operacyjnego sterowania jakością
Source:
Koszty jakości. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ, s. 2-1[12]-2-49[60] - Bibliogr.
Signature:
NP-539/2/Magazyn
Nr:
2168258194
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Author:
Title:
Wyznaczanie ceny i poziomu jakości projektowania produktu dla potrzeb docelowego rachunku kosztów (Target costing)
Source:
Koszty jakości. [Cz. 1] / kier. Andrzej IWASIEWICZ, s. 3-1[26]-3-62[88] - Bibliogr.
Signature:
NP-539/[1]/Magazyn
Nr:
2168258186
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Dokumentacja programu MARK
Source:
Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ, s. 35-49
Signature:
NP-337/2/Magazyn
Nr:
2168258696
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Author:
Title:
Monitorowanie procesów za pomocą procedur sum skumulowanych = Process Monitoring by Means of Sum-accumulation Procedures
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994, s. 84-85. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333519
varia
Unpublished documents:
1

Title:
Kosztowa optymalizacja procesu sterowania jakością = The Cost Optitimization of the Quality Control Process
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
29 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
20/KS/2/94/S
Signature:
NP-289/Magazyn
Nr:
2168256988
unpublished scientific work
1
The Binarisation and Monitoring of Stochastic Processes in Quality Management = Binaryzacja i monitorowanie procesów stochastycznych w zarządzaniu jakością / Michał MAJOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 173-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1556/1141. - ISSN 1898-6447
2
The Use of Cumulative Sum Control Charts for Testing Product Durability and Reliability / Michał MAJOR // Central and Eastern European Journal of Management and Economics. - vol. 5, nr 3 (2017), s. 371-391. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2018/04/ceejme_3_7_art_07.pdf
3
Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu. Przegląd podstawowych narzędzi = Acceptance Cumulative Sum Control Charts : Overview of Basic Tools / Michał MAJOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017), s. 87-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1246/989. - ISSN 1898-6447
4
Monitorowanie procesów w oparciu o karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu / Michał MAJOR // W: Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami / red. nauk. Patrycja Zwiech. - Szczecin: ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, 2016. - (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce ; z. nr 5). - S. 47-60. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-820-2
5
Acceptance Control Charts = Karty kontrolne z możliwością akceptacji procesu / Michał MAJOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (943) (2015), s. 25-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/865/675. - ISSN 1898-6447
6
Wielokryterialna ocena jakości typu produktu = A Multi-criterial Assessment of the Quality of Product Design / Michał MAJOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 236). - ISBN 978-83-7252-687-8
7
Quality Assessment Methods for Natural Products / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 113-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-16-2
8
Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu dla zmiennych diagnostycznych o rozkładzie Poissona = Acceptance Cumulative Sum Control Charts for Poisson Diagnostic Variables / Michał MAJOR // W: Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 223-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-1-2
9
Acceptance Control Charts / Michał MAJOR // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. 1[42]-19[59]. - Bibliogr.
10
Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV) / Michał MAJOR // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, 2014. - S. 230-250. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3831-2
11
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 125-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication. - ISSN 2083-8611
12
Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV) / Mateusz BARYŁA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. [73]-[94]. - Summ. - Bibliogr.
13
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[37]-10[46]. - Bibliogr.
14
Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów = Quality Assessment Methods for Natural Products / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[25]-12[36]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
15
Selected Problems in the Statistical Analysis of Process Capability / Michał MAJOR // W: Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 249-262. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-612-0
16
Ocena jakości typu segmentów produktów = The Assessment of the Design Quality of Product Segments / Michał MAJOR // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 596-611. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
17
Ocena jakości typu segmentów produktów = The Assessment of the Design Quality of Product Segments / Michał MAJOR // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [85-100]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
18
Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV) / Michał MAJOR // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [61-74]. - Summ. - Bibliogr.
19
Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV) / Michał MAJOR // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts / ed. Eva Sodomová. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2012. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-80-225-3504-5
20
The Chosen Problems of the Statistical Analysis of Process Capability / Michał MAJOR // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [41-54]. - Summ. - Bibliogr.
21
New Method of the Product Design Quality Assessment by Quantitative and Qualitative Criteria / Michał MAJOR // W: Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010 / red. Natalia Kovalyk . - Lviv: Lviv Academy of Commerce Publishing House, 2011. - S. 162-170. - Summ. - Bibliogr.
22
Wybrane problemy statystycznej analizy wydolności procesu / Michał MAJOR // W: Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych. Cz. 5 / kierownik zespołu: Michał WOŹNIAK. - ([2011]), s. 3-16. - Bibliogr.
23
Wybrane problemy wielokryterialnej oceny jakości typu produktu = Selected Problems in Multi-criteria Assessment of the Quality of Product Type / Michał MAJOR, Maciej Major // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 847 (2011), s. 91-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189301. - ISSN 1898-6447
24
The Chosen Problems of the Statistical Analysis of Process Capability / Michał MAJOR // W: Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych. Cz. 5 / kierownik zespołu: Michał WOŹNIAK. - ([2011]), s. 17-30. - Bibliogr.
25
Charakterystyka wybranych postaw społecznych w Polsce : analiza statystyczna = A Sketch of Selected Social Attitudes in Poland - a Statistical Analysis / Michał MAJOR, Paweł ULMAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189287. - ISSN 1898-6447
26
Zastosowanie wybranych metod liniowego i nieliniowego porządkowania obiektów do oceny jakości typu produktu = The Application of the Selected Linear and Non-linear Methods of Objects Ordering to Assess Product Quality Design / Michał MAJOR // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 550-563. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
27
Propozycja metody oceny jakości typu produktów opisanych przez kombinację zmiennych ilościowych i jakościowych / Michał MAJOR // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / [kier. tematu: Józef POCIECHA], kierownik zespołu: Michał WOŹNIAK. - ([2010]), s. 3-18. - Bibliogr.
28
Ocena poziomu jakości typu produktów / Michał MAJOR // W: Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria a praktyka / red. nauk. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski. - Warszawa: Vizja Press & IT, 2010. - S. 73-85. - Streszcz., summ., IV Edycja Międzynarodowej Konferencji Ekonomicznej "Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria a praktyka". - Bibliogr. - ISBN 978-83-61086-77-2
29
Kosztowe aspekty projektowania systemów operacyjnego sterowania jakością = Cost-related Aspects of Designing the Operational Systems of Quality Control / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 564-574. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
30
Cost Analysis of a Quality Control Operational System / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA // W: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 6). - S. 245-261. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-457-7
31
Zastosowanie wybranych metod aglomeracyjnych do opisu i oceny jakości typu produktu / Michał MAJOR // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK. - (2009), s. [39]-[63]. - Bibliogr.
32
Propozycja oceny jakości typu produktów z uwzględnieniem rodzaju substytucji ich właściwości / Michał MAJOR // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA, Monika PAPIEŻ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-441-6
33
Wybrane wzorcowe metody oceny jakości typu produktu / Michał MAJOR // W: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 2). - S. 456-466. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-440-9
34
Symulacyjna analiza kosztów funkcjonowania systemów operacyjnego sterowania jakością / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 476-489. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
35
Propozycja modyfikacji metody MAPPAC w zastosowaniu do oceny jakości typu produktu / Michał MAJOR // W: Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 3). - S. 115-127. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-439-3
36
Racjonalizacja systemu operacyjnego sterowania jakością ze względu na wybrane parametry techniczno-ekonomiczne = The Rationalization of the Operational System of Quality Control for Chosen Technical-Economic Parameters / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji / red. Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss. - Warszawa: Vizja Press & IT, 2009. - S. 173-185. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61086-55-0
37
Simulation Analysis of the Costs of Functioning of Operational Quality Control Systems / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová]. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009]. - S. 151-160. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3033-0
38
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 35 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-369-9
39
Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu = Comparing Selected Methods of Multi-Criterion Assessment of Design Quality / Michał MAJOR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 790 (2008), s. 121-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162613222. - ISSN 1898-6447
40
Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu = New Methods and Instruments of Controlling Design Quality / Michał MAJOR, Piotr Stefanów // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 790 (2008), s. 103-120. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162613178. - ISSN 1898-6447
41
XLIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, XXVI Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego / Michał MAJOR // Kurier UEK. - nr 6 (22) (2008), s. 20. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008. - ISSN 1689-7757
42
Wybrane metody oceny jakości typu / Michał MAJOR // W: XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-369-9
43
Wybrane wzorcowe metody oceny jakości typu / Michał MAJOR // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-395-2
44
Elementy statystyki. [Cz. 2], Rachunek prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne / Michał MAJOR. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - 220 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-27-4
45
Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem / Michał MAJOR, Paweł ULMAN // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 545-556. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
46
Formalne i merytoryczne aspekty jakości typu / Michał MAJOR // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK. - (2007), s. 4-32. - Bibliogr.
47
Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania / Michał MAJOR // W: Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością / kierownik zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; Jan STECZKOWSKI - konsultant. - (2006), s. [1]-[17]. - Bibliogr.
48
Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania kosztami jakości / Michał MAJOR // W: Decyzyjny rachunek kosztów jakości / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; konsultant: Jan STECZKOWSKI. - (2005), s. 2-1 - 2-21. - Bibliogr.
49
Metody wielokryterialnej oceny jakości typu / Michał MAJOR // W: Sterowanie procesami kreowania jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2004), s. II-1 - II-21. - Bibliogr.
50
Determinanty polityki jakości przedsiębiorstwa = Determinants of the Enterprise's Quality Policy / Michał MAJOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 643 (2003), s. 37-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/47248727. - ISSN 0208-7944
51
Elementy statystyki. Cz. 1, Statystyka opisowa / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003. - 128 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Podręczniki i Skrypty / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - ISBN 83-918302-5-X
52
Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu / Michał MAJOR // W: Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2002), s. 3-1 - 3-17. - Bibliogr.
53
Statystyczne procedury monitorowania procesów nauczania / Michał MAJOR // W: Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2 / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2001), s. [56]-[92]. - Bibliogr.
54
Modelowanie rynkowych zachowań konsumenta na potrzeby zarządzania firmą = Modeling Market Behave of Consumers for Management of Firm / Michał MAJOR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 132-146. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
55
Mikroekonomiczne i marketingowe aspekty zarządzania jakością / Michał MAJOR ; Promotor: Andrzej IWASIEWICZ. - Kraków, 2001. - 199 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 61 k. ; autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
56
Modelowanie rynkowych zachowań konsumenta dla potrzeb zarządzania firmą / Michał MAJOR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 471-472. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
57
Symulacyjna analiza rentowności systemów operacyjnego sterowania jakością / Michał MAJOR // W: Koszty jakości. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (2000), s. 2-1[12]-2-49[60]. - Bibliogr.
58
Wyznaczanie ceny i poziomu jakości projektowania produktu dla potrzeb docelowego rachunku kosztów (Target costing) / Michał MAJOR // W: Koszty jakości. [Cz. 1] / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1999), s. 3-1[26]-3-62[88]. - Bibliogr.
59
Dokumentacja programu MARK / Michał MAJOR // W: Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1996), s. 35-49
60
Monitorowanie procesów za pomocą procedur sum skumulowanych = Process Monitoring by Means of Sum-accumulation Procedures / Michał MAJOR // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994 (1995), s. 84-85. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
61
Kosztowa optymalizacja procesu sterowania jakością = The Cost Optitimization of the Quality Control Process / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, wykonawcy: Michał MAJOR, Tomasz PANEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 29 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
1
Major M., (2018), The Binarisation and Monitoring of Stochastic Processes in Quality Management, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 173-190; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1556/1141
2
Major M., (2017), The Use of Cumulative Sum Control Charts for Testing Product Durability and Reliability, "Central and Eastern European Journal of Management and Economics", vol. 5, nr 3, s. 371-391; http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2018/04/ceejme_3_7_art_07.pdf
3
Major M., (2017), Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu. Przegląd podstawowych narzędzi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (965), s. 87-105; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1246/989
4
Major M., (2016), Monitorowanie procesów w oparciu o karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu. [W:] Zwiech P. (red.), Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami, Szczecin : ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna, s. 47-60.
5
Major M., (2015), Acceptance Control Charts, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (943), s. 25-43; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/865/675
6
Major M., (2015), Wielokryterialna ocena jakości typu produktu, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 236), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 270 s.
7
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2015), Quality Assessment Methods for Natural Products. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 113-123.
8
Major M., (2015), Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu dla zmiennych diagnostycznych o rozkładzie Poissona. [W:] Giemza M., Sikora T. (red.), Wielowymiarowość systemów zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 223-238.
9
Major M., (2014), Acceptance Control Charts. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. 1[42]-19[59].
10
Major M., (2014), Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV). [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, s. 230-250.
11
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2014), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 125-133; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication
12
Major M., (2014), Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV). [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. [73]-[94].
13
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2013), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[37]-10[46].
14
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2013), Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[25]-12[36].
15
Major M., (2013), Selected Problems in the Statistical Analysis of Process Capability. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 249-262.
16
Major M., (2012), Ocena jakości typu segmentów produktów. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 596-611.
17
Major M., (2012), Ocena jakości typu segmentów produktów. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [85-100].
18
Major M., (2012), Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV). [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [61-74].
19
Major M., (2012), Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV). [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts, Bratislava : Vydavatel\'stvo Ekonóm, s. 27.
20
Major M., (2012), The Chosen Problems of the Statistical Analysis of Process Capability. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [41-54].
21
Major M., (2011), New Method of the Product Design Quality Assessment by Quantitative and Qualitative Criteria. [W:] Kovalyk N. (red.), Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010, Lviv : Lviv Academy of Commerce Publishing House, s. 162-170.
22
Major M., ([2011]), Wybrane problemy statystycznej analizy wydolności procesu. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych. Cz. 5, s. 3-16.
23
Major M., Major M., (2011), Wybrane problemy wielokryterialnej oceny jakości typu produktu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 847, s. 91-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189301
24
Major M., ([2011]), The Chosen Problems of the Statistical Analysis of Process Capability. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych. Cz. 5, s. 17-30.
25
Major M., Ulman P., (2011), Charakterystyka wybranych postaw społecznych w Polsce : analiza statystyczna, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 847, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189287
26
Major M., (2010), Zastosowanie wybranych metod liniowego i nieliniowego porządkowania obiektów do oceny jakości typu produktu. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 550-563.
27
Major M., ([2010]), Propozycja metody oceny jakości typu produktów opisanych przez kombinację zmiennych ilościowych i jakościowych. [W:] Józef POCIECHA , Michał WOŹNIAK (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych, s. 3-18.
28
Major M., (2010), Ocena poziomu jakości typu produktów. [W:] Godlewska M., Szczepankowski P. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach: teoria a praktyka, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 73-85.
29
Major M., Niezgoda J., (2010), Kosztowe aspekty projektowania systemów operacyjnego sterowania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 564-574.
30
Major M., Niezgoda J., (2009), Cost Analysis of a Quality Control Operational System. [W:] Pociecha J. (red.), Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 6), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 245-261.
31
Major M., (2009), Zastosowanie wybranych metod aglomeracyjnych do opisu i oceny jakości typu produktu. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych, s. [39]-[63].
32
Major M., (2009), Propozycja oceny jakości typu produktów z uwzględnieniem rodzaju substytucji ich właściwości. [W:] Frodyma K., Papież M. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 46.
33
Major M., (2009), Wybrane wzorcowe metody oceny jakości typu produktu. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 456-466.
34
Major M., Niezgoda J., (2009), Symulacyjna analiza kosztów funkcjonowania systemów operacyjnego sterowania jakością. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 476-489.
35
Major M., (2009), Propozycja modyfikacji metody MAPPAC w zastosowaniu do oceny jakości typu produktu. [W:] Pociecha J. (red.), Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 3), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 115-127.
36
Major M., Niezgoda J., (2009), Racjonalizacja systemu operacyjnego sterowania jakością ze względu na wybrane parametry techniczno-ekonomiczne. [W:] Godlewska M., Weiss E. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 173-185.
37
Major M., Niezgoda J., (2009), Simulation Analysis of the Costs of Functioning of Operational Quality Control Systems. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 151-160.
38
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.): program konferencji, streszczenia referatów, (2008), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 35 s.
39
Major M., (2008), Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 790, s. 121-139; https://bazekon.uek.krakow.pl/162613222
40
Major M., Stefanów P., (2008), Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 790, s. 103-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/162613178
41
Major M., (2008), XLIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, XXVI Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego, "Kurier UEK", nr 6 (22), s. 20; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008
42
Major M., (2008), Wybrane metody oceny jakości typu. [W:] Michał MAJOR , NIEZGODA J. (red.), XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
43
Major M., (2008), Wybrane wzorcowe metody oceny jakości typu. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34.
44
Major M., (2007), Elementy statystyki. [Cz. 2], Rachunek prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, 220 s.
45
Major M., Ulman P., (2007), Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 545-556.
46
Major M., (2007), Formalne i merytoryczne aspekty jakości typu. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych, s. 4-32.
47
Major M., (2006), Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania. [W:] Iwasiewicz A., Steczkowski J. (kierownik tematu), Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością, s. [1]-[17].
48
Major M., (2005), Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania kosztami jakości. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Decyzyjny rachunek kosztów jakości, s. 2-1 - 2-21.
49
Major M., (2004), Metody wielokryterialnej oceny jakości typu. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Sterowanie procesami kreowania jakości typu, s. II-1 - II-21.
50
Major M., (2003), Determinanty polityki jakości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 643, s. 37-54; https://bazekon.uek.krakow.pl/47248727
51
Major M., Niezgoda J., (2003), Elementy statystyki. Cz. 1, Statystyka opisowa, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 128 s.
52
Major M., (2002), Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Metodologia oceny jakości typu, s. 3-1 - 3-17.
53
Major M., (2001), Statystyczne procedury monitorowania procesów nauczania. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2, s. [56]-[92].
54
Major M., (2001), Modelowanie rynkowych zachowań konsumenta na potrzeby zarządzania firmą, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 132-146.
55
Major M., (2001), Mikroekonomiczne i marketingowe aspekty zarządzania jakością, Prom. Iwasiewicz A., Kraków : , 199 k.
56
Major M., (2000), Modelowanie rynkowych zachowań konsumenta dla potrzeb zarządzania firmą, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 471-472.
57
Major M., (2000), Symulacyjna analiza rentowności systemów operacyjnego sterowania jakością. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Koszty jakości. Cz. 2, s. 2-1[12]-2-49[60].
58
Major M., (1999), Wyznaczanie ceny i poziomu jakości projektowania produktu dla potrzeb docelowego rachunku kosztów (Target costing). [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Koszty jakości. [Cz. 1], s. 3-1[26]-3-62[88].
59
Major M., (1996), Dokumentacja programu MARK. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2, s. 35-49.
60
Major M., (1995), Monitorowanie procesów za pomocą procedur sum skumulowanych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994, s. 84-85.
61
Major M., Panek T., (1994), Kosztowa optymalizacja procesu sterowania jakością, Iwasiewicz A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 29 k.
1
@article{UEK:2168327409,
author = "Michał Major",
title = "The Binarisation and Monitoring of Stochastic Processes in Quality Management",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "173-190",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0311},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1556/1141},
}
2
@article{UEK:2168324139,
author = "Michał Major",
title = "The Use of Cumulative Sum Control Charts for Testing Product Durability and Reliability",
journal = "Central and Eastern European Journal of Management and Economics",
number = "vol. 5, 3",
pages = "371-391",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.29015/ceejme.639},
url = {http://ceejme.eu/wp-content/uploads/2018/04/ceejme_3_7_art_07.pdf},
}
3
@article{UEK:2168320751,
author = "Michał Major",
title = "Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu. Przegląd podstawowych narzędzi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (965)",
pages = "87-105",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0965.0506},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1246/989},
}
4
@inbook{UEK:2168319093,
author = "Michał Major",
title = "Monitorowanie procesów w oparciu o karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu",
booktitle = "Podejście procesowe w zarządzaniu organizacjami",
pages = "47-60",
adress = "Szczecin",
publisher = "ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7518-820-2",
}
5
@article{UEK:2168299879,
author = "Michał Major",
title = "Acceptance Control Charts",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (943)",
pages = "25-43",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0943.0702},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/865/675},
}
6
@book{UEK:2168294351,
author = "Michał Major",
title = "Wielokryterialna ocena jakości typu produktu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-687-8",
}
7
@inbook{UEK:2168301031,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Quality Assessment Methods for Natural Products",
booktitle = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
pages = "113-123",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
8
@inbook{UEK:2168294107,
author = "Michał Major",
title = "Karty kontrolne sum skumulowanych z możliwością akceptacji procesu dla zmiennych diagnostycznych o rozkładzie Poissona",
booktitle = "Wielowymiarowość systemów zarządzania",
pages = "223-238",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-1-2",
}
9
@unpublished{UEK:2168301481,
author = "Michał Major",
title = "Acceptance Control Charts",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "1[42]-19[59]",
year = "2014",
}
10
@inbook{UEK:2168292983,
author = "Michał Major",
title = "Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV)",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 23-27, 2012, Svätý Jur, Slovakia",
pages = "230-250",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava",
year = "2014",
isbn = "978-80-225-3831-2",
}
11
@article{UEK:2168291137,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "125-133",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication},
}
12
@unpublished{UEK:2168301489,
author = "Michał Major",
title = "Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV)",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "[73]-[94]",
year = "2014",
}
13
@unpublished{UEK:2168290829,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[37]-10[46]",
year = "2013",
}
14
@unpublished{UEK:2168290827,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[25]-12[36]",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168263314,
author = "Michał Major",
title = "Selected Problems in the Statistical Analysis of Process Capability",
booktitle = "Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "249-262",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-612-0",
}
16
@inbook{UEK:2168233102,
author = "Michał Major",
title = "Ocena jakości typu segmentów produktów",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "596-611",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
17
@unpublished{UEK:2168272140,
author = "Michał Major",
title = "Ocena jakości typu segmentów produktów",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[85-100]",
year = "2012",
}
18
@unpublished{UEK:2168272136,
author = "Michał Major",
title = "Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV)",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[61-74]",
year = "2012",
}
19
@misc{UEK:2168295585,
author = "Michał Major",
title = "Assessment of Product Design Quality of Leisure Activity Vehicles (LAV)",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 19th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar : abstracts",
pages = "27",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2012",
isbn = "978-80-225-3504-5",
}
20
@unpublished{UEK:2168272132,
author = "Michał Major",
title = "The Chosen Problems of the Statistical Analysis of Process Capability",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[41-54]",
year = "2012",
}
21
@inbook{UEK:2168222840,
author = "Michał Major",
title = "New Method of the Product Design Quality Assessment by Quantitative and Qualitative Criteria",
booktitle = "Contemporary Problems of Transformation Process in the Central and East European Countries : Proceedings of the 17th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Seminar Held on September 22-24, 2010",
pages = "162-170",
adress = "Lviv",
publisher = "Lviv Academy of Commerce Publishing House",
year = "2011",
}
22
@unpublished{UEK:2168267018,
author = "Michał Major",
title = "Wybrane problemy statystycznej analizy wydolności procesu",
booktitle = "Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych. Cz. 5",
pages = "3-16",
year = "2011",
}
23
@article{UEK:2168219512,
author = "Michał Major and Maciej Major",
title = "Wybrane problemy wielokryterialnej oceny jakości typu produktu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "847",
pages = "91-106",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189301},
}
24
@unpublished{UEK:2168267022,
author = "Michał Major",
title = "The Chosen Problems of the Statistical Analysis of Process Capability",
booktitle = "Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych. Cz. 5",
pages = "17-30",
year = "2011",
}
25
@article{UEK:2168219518,
author = "Michał Major and Paweł Ulman",
title = "Charakterystyka wybranych postaw społecznych w Polsce : analiza statystyczna",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "847",
pages = "5-23",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189287},
}
26
@inbook{UEK:2162991789,
author = "Michał Major",
title = "Zastosowanie wybranych metod liniowego i nieliniowego porządkowania obiektów do oceny jakości typu produktu",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "550-563",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
27
@unpublished{UEK:2168264622,
author = "Michał Major",
title = "Propozycja metody oceny jakości typu produktów opisanych przez kombinację zmiennych ilościowych i jakościowych",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych",
pages = "3-18",
year = "2010",
}
28
@inbook{UEK:2166262609,
author = "Michał Major",
title = "Ocena poziomu jakości typu produktów",
booktitle = "Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria a praktyka",
pages = "73-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2010",
isbn = "978-83-61086-77-2",
}
29
@inbook{UEK:2162991812,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Kosztowe aspekty projektowania systemów operacyjnego sterowania jakością",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "564-574",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
30
@inbook{UEK:51249,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Cost Analysis of a Quality Control Operational System",
booktitle = "Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries",
pages = "245-261",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-457-7",
}
31
@unpublished{UEK:2168229446,
author = "Michał Major",
title = "Zastosowanie wybranych metod aglomeracyjnych do opisu i oceny jakości typu produktu",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 3, Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych ",
pages = "[39]-[63]",
year = "2009",
}
32
@misc{UEK:2165891351,
author = "Michał Major",
title = "Propozycja oceny jakości typu produktów z uwzględnieniem rodzaju substytucji ich właściwości",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "46",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-441-6",
}
33
@inbook{UEK:2165651079,
author = "Michał Major",
title = "Wybrane wzorcowe metody oceny jakości typu produktu",
booktitle = "Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "456-466",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-440-9",
}
34
@inbook{UEK:2161797929,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Symulacyjna analiza kosztów funkcjonowania systemów operacyjnego sterowania jakością",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "476-489",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
35
@inbook{UEK:51394,
author = "Michał Major",
title = "Propozycja modyfikacji metody MAPPAC w zastosowaniu do oceny jakości typu produktu",
booktitle = "Współczesne problemy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej",
pages = "115-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-439-3",
}
36
@inbook{UEK:2162111465,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Racjonalizacja systemu operacyjnego sterowania jakością ze względu na wybrane parametry techniczno-ekonomiczne",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji",
pages = "173-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2009",
isbn = "978-83-61086-55-0",
}
37
@inbook{UEK:2165910834,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Simulation Analysis of the Costs of Functioning of Operational Quality Control Systems",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia",
pages = "151-160",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-3033-0",
}
38
@book{UEK:52361,
title = "XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-369-9",
}
39
@article{UEK:50311,
author = "Michał Major",
title = "Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "790",
pages = "121-139",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162613222},
}
40
@article{UEK:50315,
author = "Michał Major and Piotr Stefanów",
title = "Nowe metody i narzędzia sterowania jakością typu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "790",
pages = "103-120",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162613178},
}
41
@misc{UEK:2168347922,
author = "Michał Major",
title = "XLIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, XXVI Seminarium im. prof. Zbigniewa Pawłowskiego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (22)",
pages = "20",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_22_06_2008},
}
42
@misc{UEK:2166351839,
author = "Michał Major",
title = "Wybrane metody oceny jakości typu",
booktitle = "XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-369-9",
}
43
@misc{UEK:2166361321,
author = "Michał Major",
title = "Wybrane wzorcowe metody oceny jakości typu",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały II Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-395-2",
}
44
@book{UEK:2168304195,
author = "Michał Major",
title = "Elementy statystyki. [Cz. 2], Rachunek prawdopodobieństwa i wnioskowanie statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-27-4",
}
45
@inbook{UEK:2166097066,
author = "Michał Major and Paweł Ulman",
title = "Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "545-556",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
46
@unpublished{UEK:2165259426,
author = "Michał Major",
title = "Formalne i merytoryczne aspekty jakości typu",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych ",
pages = "4-32",
year = "2007",
}
47
@unpublished{UEK:2168286585,
author = "Michał Major",
title = "Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania",
booktitle = "Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością",
pages = "[1]-[17]",
year = "2006",
}
48
@unpublished{UEK:2168285751,
author = "Michał Major",
title = "Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania kosztami jakości",
booktitle = "Decyzyjny rachunek kosztów jakości",
pages = "2-1 - 2-21",
year = "2005",
}
49
@unpublished{UEK:2168285763,
author = "Michał Major",
title = "Metody wielokryterialnej oceny jakości typu",
booktitle = "Sterowanie procesami kreowania jakości typu",
pages = "II-1 - II-21",
year = "2004",
}
50
@article{UEK:2168224268,
author = "Michał Major",
title = "Determinanty polityki jakości przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "643",
pages = "37-54",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/47248727},
}
51
@book{UEK:2168304193,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Elementy statystyki. Cz. 1, Statystyka opisowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-918302-5-X",
}
52
@unpublished{UEK:2168285829,
author = "Michał Major",
title = "Porównanie wybranych metod wielokryterialnej oceny jakości typu",
booktitle = "Metodologia oceny jakości typu",
pages = "3-1 - 3-17",
year = "2002",
}
53
@unpublished{UEK:2168282087,
author = "Michał Major",
title = "Statystyczne procedury monitorowania procesów nauczania",
booktitle = "Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2",
pages = "[56]-[92]",
year = "2001",
}
54
@article{UEK:2168240896,
author = "Michał Major",
title = "Modelowanie rynkowych zachowań konsumenta na potrzeby zarządzania firmą",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "132-146",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
55
@unpublished{UEK:2168274721,
author = "Michał Major",
title = "Mikroekonomiczne i marketingowe aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
56
@misc{UEK:2168353170,
author = "Michał Major",
title = "Modelowanie rynkowych zachowań konsumenta dla potrzeb zarządzania firmą",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 47, z. 3-4",
pages = "471-472",
year = "2000",
}
57
@unpublished{UEK:2168258194,
author = "Michał Major",
title = "Symulacyjna analiza rentowności systemów operacyjnego sterowania jakością",
booktitle = "Koszty jakości. Cz. 2",
pages = "2-1[12]-2-49[60]",
year = "2000",
}
58
@unpublished{UEK:2168258186,
author = "Michał Major",
title = "Wyznaczanie ceny i poziomu jakości projektowania produktu dla potrzeb docelowego rachunku kosztów (Target costing)",
booktitle = "Koszty jakości. [Cz. 1]",
pages = "3-1[26]-3-62[88]",
year = "1999",
}
59
@unpublished{UEK:2168258696,
author = "Michał Major",
title = "Dokumentacja programu MARK",
booktitle = "Mikroekonomiczne i marketingowe uwarunkowania zarządzania jakością. Cz. 2",
pages = "35-49",
year = "1996",
}
60
@misc{UEK:2168333519,
author = "Michał Major",
title = "Monitorowanie procesów za pomocą procedur sum skumulowanych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 38/1, styczeń-czerwiec 1994",
pages = "84-85",
year = "1995",
}
61
@unpublished{UEK:2168256988,
author = "Michał Major and Tomasz Panek",
title = "Kosztowa optymalizacja procesu sterowania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID