Publications of the selected author
1

Title:
Słownik pojęć socjologicznych
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
276 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy hasłach
ISBN:
978-83-7252-498-0
Nr:
2165710693
lexicon
2

Title:
Rola uczonych w życiu społeczeństwa polskiego w ujęciu Floriana Znanieckiego
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 103-108
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166537766
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
167, [1] s.; 24 cm
Notes:
Data. wyd. wg nr zam. ze s. red. ; na s tyt.: Kraków 2002., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-157-3
Nr:
2168225226
monograph
4

Title:
Słownik pojęć socjologicznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
248 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych hasłach
ISBN:
83-7252-097-6
Nr:
2168240520
lexicon
5

Title:
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej = The Privatisation of the Economy in the Social Consciousness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001) , s. 33-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234790
article
6

Title:
Między szkołą zawodową a uniwersytetem : studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie o swoich studiach
Source:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 9-19
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241252
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: AE, 2000
Physical description:
272 s., [2] s. tabl.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. częśc. przy ref.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240212
See related chapters
8

Title:
Słowo wstępne
Source:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 3-6
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240332
preface / summary
See main document
9

Title:
Słownik pojęć socjologicznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Physical description:
229 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-28-3
Nr:
2168239942
lexicon
10

Title:
The Types of Social Personality Versus Values, Attitudes and Actions in the Sphere of Work = Trzy osobowości społecznej a postawy i wartości w sferze pracy zawodowej
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995) , s. 27-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168240200
article
11

Title:
Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej
Source:
Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 29-41
Nr:
2168240536
chapter in academic script
See main document
12

Title:
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
70 s.; 20 cm
Nr:
2168240080
lexicon
13

Title:
Usprawnianie działań zbiorowych
Publisher address:
Kraków: TNOiK, 1992
Physical description:
308 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168241170
monograph
14

Title:
Współczesne koncepcje osobowości społecznej = Modern Conceptions of Social Personality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991) , s. 53-65. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244464
article
15

Title:
Typy osobowości społecznej a postawy i wartości : studium socjologiczne = The Types of Social Personality in Relation to Attitudes and Values : a Sociological Study
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1990
Physical description:
172 s.: il.; 25 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 92)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168283199
monograph
16

Title:
Kariera indywidualna a cele organizacji = Individual Carrier vs Aims of Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 117-126. - Rez., summ.
Nr:
2168244330
article
17

Title:
Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku) = Social and Individual Orienations in the Awareness of the Workers of State-owned Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988) , s. 97-115. - Rez., summ.
Nr:
2168244146
article
18

Title:
Typy działań socjotechnicznych w organizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
155 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168241172
academic script
19

Title:
Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987) , s. 7-11
Nr:
2168243454
article
20

Title:
Podstawy społeczne młodych pracowników
Source:
Pokolenia. - nr 10 (1987) , s. 48-58
Nr:
2168369616
article
21

Title:
Kryzys kultury i przyszłość człowieka w poglądach Floriana Znanieckiego = The Crisis of Culture and Man's Future
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987) , s. 61-72. - Rez., summ.
Nr:
2168243474
article
22

Title:
Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku)
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986, s. 132-150
Nr:
2168281749
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Czas wolny ludzi starszych w Iraku
Source:
Polityka Społeczna. - nr 1 (1986) , s. 29-30
Nr:
2168241218
article
24

Title:
Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych = Knowledge and Opinions of the Economic Reform Among the Workers of Industrial Enterprises in Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 217 (1986) , s. 47-67. - Rez., summ.
Nr:
2168243428
article
25

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 313-314
Nr:
2168265850
voice in discussion / interview
See main document
26

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 286-300
Nr:
2168265832
chapter in conference materials
See main document
27

Title:
Niektóre uwarunkowania aktywności społeczno-politycznej (młodzieży zorganizowanej w ZSMP w woj. krakowskim)
Source:
Pokolenia. - nr 11 (1985) , s. 48-54
Nr:
2168369618
article
28

Title:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 87-101
Nr:
2168226891
chapter in monograph
See main document
30

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[133]-18[150]
Nr:
2168273560
chapter in conference materials
31

Title:
Socjologia pracy
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168240074
academic script
32

Title:
Uspołecznienie i postawy twórcze w typologiach osobowości społecznej = Engagement in Social Work and Creative Attitude in Typologies of Socially Active Personality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984) , s. 5-26. - Rez., summ.
Nr:
2168243314
article
33

Title:
Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej = Sociological Aspects of a Purposeful Group's Efficiency Action
Source:
Prakseologia. - nr 3-4 (1983) , s. 27-48. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168348658
article
34

Title:
Poemat historiozoficzny Floriana Znanieckiego = Florian Znaniecki's Poem Dealing with Philosophy of History
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982) , s. 103-122. - Rez., summ.
Nr:
2168243262
article
35

Title:
Formuła sprawiedliwej nierówności : społeczna ocena realizacji równych szans
Source:
Argumenty. - nr 36 (1980) , s. 5, 14
Nr:
2168307729
unreviewed article
36

Title:
Socjologia na Uniwersytecie Bagdadzkim
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 28, nr 5 (1980) , s. 107-112
Nr:
2168282485
article
37

Title:
Osobowość człowieka a potrzeby konsumpcyjne = Social Personality vs Consumer Needs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979) , s. 45-62. - Rez., summ.
Nr:
2168243138
article
38

Author:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
38 s., 41, [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315271
report
39

Author:
Zbigniew Wyrostek , Kahtan Al-Madfai , Andrzej Basista , Jerzy Bollman-Brzozowski , Jan Lewandowski , Juliusz Gorynski , Husham Al-Madfai , Stanislaw Hager , Wladyslaw Babiarz , Sabah Shakib Al-Mudilal , Julian Klimek , Giada Yahya Abdul Baqi , Leopold Kmita , Janina Knap , Darkham Amin Mohammed Al-Mufti , Wladyslaw Leonowicz , Ewa Lesniewska-Wyrostek , Riadh Hamoodi Al-Wazeer , Stanislaw Michalski , Tadeusz Myszkowski , Janan Najaf , Jozef Piotrowski , Jan Bulsza , Krzysztof Chwalibogowski , Abdul Ameer Al-Mashat , Winicjusz Krotla , Yashaar Dervish Jabrael , Maciej Wierzchowski , Jaafar Mohammed Ali , Bronislaw Oyrzanowski , Elżbieta Adamczyk , Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti , Stanislaw Forys , Joanna Kaczor , Tomasz Mankowski , Wlodzimierz Glen , Mundir Bashier Al-Adhamy , Emil Golenia , Maria Kolodziej , Roxy Hamid Beno , Dariusz Kozlowski , Zofia Nowakowska , Krystyna Nyklinska , Yousif Khalid Hassan , Zbigniew Zuziak , Ludwik Bar , Michal Kulesza , Adil Mohammed Salah Zaki , Zbigniew Rudnicki , Janusz Maciaszek , Ibrahim H. Al-Howaadi , Jan Steczkowski , Tadeusz Grabiński , Younis Al-Tikriti , Zbigniew Pucek , Ryszard Dyoniziak , Al'a Al-Deen Jassim , Maksymilian Pacholski , Andrzej Rusinek , Kazimierz Sowa , Wladyslaw Dominiak , Samir Salah Al-Sa'Adi , Hanna Kulesza , Mowaffag Wlas , Teresa Kodelska-Laszek , Andrzej Stasiak , Suhail Al-Sinawi , Ryszard Uchman , Andrzej Michalik , Jerzy Setmajer , Amanj Noori Abdu-Kadir , Zbigniew Golonka , Adnan Nakashi
Title:
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978
Physical description:
291, 277 s., [44] k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315247
report
40

Title:
Encyklopedia druga, czyli nauki społeczne w trzydzieści lat później
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 27 (1978) , s. 139-167 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168242188
article
41

Title:
Florian Znaniecki : społeczna dynamika kultury
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Physical description:
304, [4] s.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345176
monograph
42

Title:
W kręgu osobowości społecznej (2)
Source:
Argumenty. - nr 30 (1976) , s. 12-13
Nr:
2168307695
unreviewed article
43

Title:
W kręgu osobowości społecznej
Source:
Argumenty. - nr 29 (1976) , s. 1, 7
Nr:
2168307693
unreviewed article
44

Title:
Koncepcja Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju
Source:
Florian Znaniecki i jego rola w socjologii / red. Andrzej Kwilecki - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1975, s. 55-74
Series:
(Seria Socjologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 3)
Nr:
2168364958
chapter in monograph
45

Title:
Perspektywy przemian społeczno-gospodarczych w PRL w opinii mieszkańców Krakowa
Source:
Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974, s. 45-53
Nr:
2168254014
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej : Polska lat dziewięćdziesiątych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
17 k.: il.; 30 cm
Research program:
40/KSocj/2/98/S
Signature:
NP-570/Magazyn
Nr:
2168283015
unpublished scientific work
1
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 276 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy hasłach. - ISBN 978-83-7252-498-0
2
Rola uczonych w życiu społeczeństwa polskiego w ujęciu Floriana Znanieckiego / Maksymilian PACHOLSKI // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 103-108. - ISBN 83-7252-284-7
3
Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 167, [1] s. ; 24 cm. - Data. wyd. wg nr zam. ze s. red. ; na s tyt.: Kraków 2002. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-157-3
4
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 248 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych hasłach. - ISBN 83-7252-097-6
5
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej = The Privatisation of the Economy in the Social Consciousness / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 566 (2001), s. 33-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11605. - ISSN 0208-7944
6
Między szkołą zawodową a uniwersytetem : studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie o swoich studiach / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 9-19. - ISBN 83-7252-039-9
7
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - 272 s., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. częśc. przy ref. - ISBN 83-7252-047-X
8
Słowo wstępne / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 3-6. - ISBN 83-7252-047-X
9
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 229 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-28-3
10
The Types of Social Personality Versus Values, Attitudes and Actions in the Sphere of Work = Trzy osobowości społecznej a postawy i wartości w sferze pracy zawodowej / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 454 (1995), s. 27-38. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej / Maksymilian PACHOLSKI // W: Socjologia pracy / red. Ryszard DYONIZIAK. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 29-41
12
Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 70 s. ; 20 cm
13
Usprawnianie działań zbiorowych / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: TNOiK, 1992. - 308 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
14
Współczesne koncepcje osobowości społecznej = Modern Conceptions of Social Personality / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 354 (1991), s. 53-65. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Typy osobowości społecznej a postawy i wartości : studium socjologiczne = The Types of Social Personality in Relation to Attitudes and Values : a Sociological Study / Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1990. - 172 s. : il. ; 25 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 92)
16
Kariera indywidualna a cele organizacji = Individual Carrier vs Aims of Organization / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 117-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku) = Social and Individual Orienations in the Awareness of the Workers of State-owned Enterprises / Michał Mytych, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 272 (1988), s. 97-115. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Typy działań socjotechnicznych w organizacji / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 155 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka / Krystyna IWANICKA, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987), s. 7-11. - ISSN 0208-7944
20
Podstawy społeczne młodych pracowników / Jerzy KORNAŚ, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // Pokolenia. - nr 10 (1987), s. 48-58. - ISSN 0551-2050
21
Kryzys kultury i przyszłość człowieka w poglądach Floriana Znanieckiego = The Crisis of Culture and Man's Future / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 244 (1987), s. 61-72. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
22
Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku) / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986. - S. 132-150
23
Czas wolny ludzi starszych w Iraku / Maksymilian PACHOLSKI // Polityka Społeczna. - nr 1 (1986), s. 29-30. - ISSN 0137-4729
24
Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych = Knowledge and Opinions of the Economic Reform Among the Workers of Industrial Enterprises in Krakow / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 217 (1986), s. 47-67. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
25
Dyskusja / Maksymilian PACHOLSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 313-314
26
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI . - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 286-300
27
Niektóre uwarunkowania aktywności społeczno-politycznej (młodzieży zorganizowanej w ZSMP w woj. krakowskim) / Jerzy KORNAŚ, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // Pokolenia. - nr 11 (1985), s. 48-54. - ISSN 0551-2050
28
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej WOJTYNA, Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI, Jerzy HAUSNER // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 136-197
29
Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 87-101
30
Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej / Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[133]-18[150]
31
Socjologia pracy / Ryszard DYONIZIAK, Krystyna IWANICKA, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1984. - 128 s. : il. ; 24 cm
32
Uspołecznienie i postawy twórcze w typologiach osobowości społecznej = Engagement in Social Work and Creative Attitude in Typologies of Socially Active Personality / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 197 (1984), s. 5-26. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
33
Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej = Sociological Aspects of a Purposeful Group's Efficiency Action / Maksymilian PACHOLSKI // Prakseologia. - nr 3-4 (1983), s. 27-48. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
34
Poemat historiozoficzny Floriana Znanieckiego = Florian Znaniecki's Poem Dealing with Philosophy of History / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 160 (1982), s. 103-122. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
35
Formuła sprawiedliwej nierówności : społeczna ocena realizacji równych szans / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI // Argumenty. - nr 36 (1980), s. 5, 14. - ISSN 0518-5289
36
Socjologia na Uniwersytecie Bagdadzkim / Maksymilian PACHOLSKI // Życie Szkoły Wyższej. - R. 28, nr 5 (1980), s. 107-112. - ISSN 0591-2377
37
Osobowość człowieka a potrzeby konsumpcyjne = Social Personality vs Consumer Needs / Maksymilian PACHOLSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 117 (1979), s. 45-62. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
38
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977] / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 38 s., 41, [44] k. : il. ; 30 cm
39
General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977 / Zbigniew Wyrostek, Kahtan Al-Madfai, Andrzej Basista, Jerzy Bollman-Brzozowski, Jan Lewandowski, Juliusz Gorynski, Husham Al-Madfai, Stanislaw Hager, Wladyslaw Babiarz, Sabah Shakib Al-Mudilal, Julian Klimek, Giada Yahya Abdul Baqi, Leopold Kmita, Janina Knap, Darkham Amin Mohammed Al-Mufti, Wladyslaw Leonowicz, Ewa Lesniewska-Wyrostek, Riadh Hamoodi Al-Wazeer, Stanislaw Michalski, Tadeusz Myszkowski, Janan Najaf, Jozef Piotrowski, Jan Bulsza, Krzysztof Chwalibogowski, Abdul Ameer Al-Mashat, Winicjusz Krotla, Yashaar Dervish Jabrael, Maciej Wierzchowski, Jaafar Mohammed Ali, Bronislaw Oyrzanowski, Elżbieta Adamczyk, Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti, Stanislaw Forys, Joanna Kaczor, Tomasz Mankowski, Wlodzimierz Glen, Mundir Bashier Al-Adhamy, Emil Golenia, Zbigniew Golonka, Maria Kolodziej, Roxy Hamid Benio, Dariusz Kozlowski, Zofia Nowakowska, Krystyna Niklinska, Yousif Khalid Hassan, Zbigniew Zuziak, Ludwik Bar, Michal Kulesza, Adil Mohammed Salah Zaki, Zbigniew Rudnicki, Janusz MACIASZEK, Ibrahim H. Al-Howaadi, Jan STECZKOWSKI, Tadeusz GRABINSKI, Younis Al-Tikriti, Zbigniew PUCEK, Ryszard DYONIZIAK, Al'a Al-Deen Jassim, Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej Rusinek, Amanj Noori Abdu-Kadir, Kazimierz Sowa, Wladyslaw Dominiak, Samir Salah Al-Sa'Adi, Hanna Kulesza, Mowaffag Wlas, Teresa Kodelska-Laszek, Andrzej Stasiak, Suhail Al-Sinawi, Ryszard Uchman, Andrzej Michalik, Jerzy Setmajer, Adnan Nakashi. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1978. - 291, 277 s., [44] k. : il. ; 30 cm
40
Encyklopedia druga, czyli nauki społeczne w trzydzieści lat później / Maksymilian PACHOLSKI // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 27 (1978), s. 139-167. - Bibliogr.
41
Florian Znaniecki : społeczna dynamika kultury / Maksymilian PACHOLSKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 304, [4] s. ; 20 cm. - Bibliogr.
42
W kręgu osobowości społecznej (2) / Maksymilian PACHOLSKI // Argumenty. - nr 30 (1976), s. 12-13. - ISSN 0518-5289
43
W kręgu osobowości społecznej / Maksymilian PACHOLSKI // Argumenty. - nr 29 (1976), s. 1, 7. - ISSN 0518-5289
44
Koncepcja Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju / Maksymilian PACHOLSKI // W: Florian Znaniecki i jego rola w socjologii / red. Andrzej Kwilecki. - Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1975. - (Socjologia - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0554-8225 ; nr 3). - S. 55-74
45
Perspektywy przemian społeczno-gospodarczych w PRL w opinii mieszkańców Krakowa / Maksymilian PACHOLSKI // W: Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1974. - S. 45-53
46
Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej : Polska lat dziewięćdziesiątych / Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 17 k. : il. ; 30 cm
1
Pacholski M., Słaboń A., (2010), Słownik pojęć socjologicznych, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 276 s.
2
Pacholski M., (2005), Rola uczonych w życiu społeczeństwa polskiego w ujęciu Floriana Znanieckiego. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 103-108.
3
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (2003), Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 167, [1] s.
4
Pacholski M., Słaboń A., (2001), Słownik pojęć socjologicznych, Węgrzecki A. (red. nauk.), Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 248 s.
5
Karwińska A., Pacholski M., (2001), Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 566, s. 33-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/11605
6
Karwińska A., Pacholski M., (2000), Między szkołą zawodową a uniwersytetem : studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie o swoich studiach. [W:] Filek J. (red.), Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-19.
7
Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), (2000), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, 272 s., [2] s. tabl.
8
Karwińska A., Pacholski M., (2000), Słowo wstępne. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 3-6.
9
Pacholski M., Słaboń A., (1997), Słownik pojęć socjologicznych, Węgrzecki A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 229 s.
10
Pacholski M., (1995), The Types of Social Personality Versus Values, Attitudes and Actions in the Sphere of Work, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 454, s. 27-38.
11
Pacholski M., (1994), Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej. [W:] Dyoniziak R. (red.), Socjologia pracy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29-41.
12
Pacholski M., Słaboń A., (1994), Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów, Pucek Z. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 s.
13
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (1992), Usprawnianie działań zbiorowych, Kraków : TNOiK, 308 s.
14
Pacholski M., (1991), Współczesne koncepcje osobowości społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 354, s. 53-65.
15
Pacholski M., (1990), Typy osobowości społecznej a postawy i wartości: studium socjologiczne, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 92), Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 172 s.
16
Pacholski M., (1989), Kariera indywidualna a cele organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 117-126.
17
Mytych M., Pacholski M., (1988), Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 272, s. 97-115.
18
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (1988), Typy działań socjotechnicznych w organizacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 155 s.
19
Iwanicka K., Pacholski M., (1987), Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 7-11.
20
Kornaś J., Mytych M., Pacholski M., (1987), Podstawy społeczne młodych pracowników, "Pokolenia", nr 10, s. 48-58.
21
Pacholski M., (1987), Kryzys kultury i przyszłość człowieka w poglądach Floriana Znanieckiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 61-72.
22
Mytych M., Pacholski M., (1986), Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku). [W:] HAUSNER J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 132-150.
23
Pacholski M., (1986), Czas wolny ludzi starszych w Iraku, "Polityka Społeczna", nr 1, s. 29-30.
24
Mytych M., Pacholski M., (1986), Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 217, s. 47-67.
25
Pacholski M., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 313-314.
26
Mytych M., Pacholski M., (1986), Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej. [W:] RYBARSKI A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 286-300.
27
Kornaś J., Mytych M., Pacholski M., (1985), Niektóre uwarunkowania aktywności społeczno-politycznej (młodzieży zorganizowanej w ZSMP w woj. krakowskim), "Pokolenia", nr 11, s. 48-54.
28
Indraszkiewicz J., Kudłacz T., Wojtyna A., Czekaj J., Owsiak S., Mytych M., Pacholski M., Hausner J., (1985), Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku. [W:] HAUSNER J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 136-197.
29
Mytych M., Pacholski M., (1985), Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych. [W:] HAUSNER J. (red.), Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce, Kraków : Akademia Ekonomiczna : Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, s. 87-101.
30
Mytych M., Pacholski M., (1984), Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[133]-18[150].
31
Dyoniziak R., Iwanicka K., Karwińska A., Pacholski M., (1984), Socjologia pracy, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 128 s.
32
Pacholski M., (1984), Uspołecznienie i postawy twórcze w typologiach osobowości społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 197, s. 5-26.
33
Pacholski M., (1983), Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej, "Prakseologia", nr 3-4, s. 27-48.
34
Pacholski M., (1982), Poemat historiozoficzny Floriana Znanieckiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 160, s. 103-122.
35
Karwińska A., Pacholski M., (1980), Formuła sprawiedliwej nierówności : społeczna ocena realizacji równych szans, "Argumenty", nr 36, s. 5, 14.
36
Pacholski M., (1980), Socjologia na Uniwersytecie Bagdadzkim, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 28, nr 5, s. 107-112.
37
Pacholski M., (1979), Osobowość człowieka a potrzeby konsumpcyjne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 117, s. 45-62.
38
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: Summary: [August 1977], Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 38 s., 41, [44] k.
39
Wyrostek Z., Al-Madfai K., Basista A., Bollman-Brzozowski J., Lewandowski J., Gorynski J., Al-Madfai H., Hager S., Babiarz W., Al-Mudilal S., Klimek J., Baqi G., Kmita L., Knap J., Al-Mufti D., Leonowicz W., Lesniewska-Wyrostek E., Al-Wazeer R., Michalski S., Myszkowski T., Najaf J., Piotrowski J., Bulsza J., Chwalibogowski K., Al-Mashat A., Krotla W., Jabrael Y., Wierzchowski M., Ali J., Oyrzanowski B., Adamczyk E., Al-Sekouti N., Forys S., Kaczor J., Mankowski T., Glen W., Al-Adhamy M., Golenia E., Kolodziej M., Beno R., Kozlowski D., Nowakowska Z., Nyklinska K., Hassan Y., Zuziak Z., Bar L., Kulesza M., Zaki A., Rudnicki Z., Maciaszek J., Al-Howaadi I., Steczkowski J., Grabiński T., Al-Tikriti Y., Pucek Z., Dyoniziak R., Jassim A., Pacholski M., Rusinek A., Sowa K., Dominiak W., Al-Sa'Adi S., Kulesza H., Wlas M., Kodelska-Laszek T., Stasiak A., Al-Sinawi S., Uchman R., Michalik A., Setmajer J., Abdu-Kadir A., Golonka Z., Nakashi A., (1978), General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation: August 1977, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 291, 277 s., [44] k.
40
Pacholski M., (1978), Encyklopedia druga, czyli nauki społeczne w trzydzieści lat później, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 27, s. 139-167.
41
Pacholski M., (1977), Florian Znaniecki: społeczna dynamika kultury, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 304, [4] s.
42
Pacholski M., (1976), W kręgu osobowości społecznej (2), "Argumenty", nr 30, s. 12-13.
43
Pacholski M., (1976), W kręgu osobowości społecznej, "Argumenty", nr 29, s. 1, 7.
44
Pacholski M., (1975), Koncepcja Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju. [W:] Kwilecki A. (red.), Florian Znaniecki i jego rola w socjologii (Seria Socjologiczna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; nr 3), Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 55-74.
45
Pacholski M., (1974), Perspektywy przemian społeczno-gospodarczych w PRL w opinii mieszkańców Krakowa. [W:] Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 45-53.
46
Karwińska A., Pacholski M., (1998), Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej: Polska lat dziewięćdziesiątych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17 k.
1
@book{UEK:2165710693,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-498-0",
}
2
@inbook{UEK:2166537766,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Rola uczonych w życiu społeczeństwa polskiego w ujęciu Floriana Znanieckiego",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "103-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
3
@book{UEK:2168225226,
author = "Anna Karwińska and Jerzy Mikułowski Pomorski and Maksymilian Pacholski",
title = "Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-157-3",
}
4
@book{UEK:2168240520,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-097-6",
}
5
@article{UEK:2168234790,
author = "Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "566",
pages = "33-46",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11605},
}
6
@inbook{UEK:2168241252,
author = "Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Między szkołą zawodową a uniwersytetem : studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie o swoich studiach",
booktitle = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "9-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
7
@book{UEK:2168240212,
title = "Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
8
@misc{UEK:2168240332,
author = "Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Słowo wstępne",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka",
pages = "3-6",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
9
@book{UEK:2168239942,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-28-3",
}
10
@article{UEK:2168240200,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "The Types of Social Personality Versus Values, Attitudes and Actions in the Sphere of Work",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "454",
pages = "27-38",
year = "1995",
}
11
@inbook{UEK:2168240536,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej",
booktitle = "Socjologia pracy",
pages = "29-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
12
@book{UEK:2168240080,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
13
@book{UEK:2168241170,
author = "Anna Karwińska and Jerzy Mikułowski Pomorski and Maksymilian Pacholski",
title = "Usprawnianie działań zbiorowych",
adress = "Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1992",
}
14
@article{UEK:2168244464,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Współczesne koncepcje osobowości społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "354",
pages = "53-65",
year = "1991",
url = {},
}
15
@book{UEK:2168283199,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Typy osobowości społecznej a postawy i wartości : studium socjologiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
16
@article{UEK:2168244330,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Kariera indywidualna a cele organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "117-126",
year = "1989",
}
17
@article{UEK:2168244146,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Orientacje ogólnospołeczne i orientacje partykularne w świadomości pracowników przedsiębiorstw państwowych (na podstawie badań empirycznych zrealizowanych w 1985 roku)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "272",
pages = "97-115",
year = "1988",
}
18
@book{UEK:2168241172,
author = "Anna Karwińska and Jerzy Mikułowski Pomorski and Maksymilian Pacholski",
title = "Typy działań socjotechnicznych w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
19
@article{UEK:2168243454,
author = "Krystyna Iwanicka and Maksymilian Pacholski",
title = "Zainteresowania naukowe Profesora Ryszarda Dyoniziaka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "7-11",
year = "1987",
}
20
@article{UEK:2168369616,
author = "Jerzy Kornaś and Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Podstawy społeczne młodych pracowników",
journal = "Pokolenia",
number = "10",
pages = "48-58",
year = "1987",
}
21
@article{UEK:2168243474,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Kryzys kultury i przyszłość człowieka w poglądach Floriana Znanieckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "61-72",
year = "1987",
}
22
@inbook{UEK:2168281749,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Kadra kierownicza wobec reformy gospodarczej w Polsce : (na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 1984 roku)",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku",
pages = "132-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1986",
}
23
@article{UEK:2168241218,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Czas wolny ludzi starszych w Iraku",
journal = "Polityka Społeczna",
number = "1",
pages = "29-30",
year = "1986",
}
24
@article{UEK:2168243428,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Wiedza i opinie o reformie gospodarczej wśród pracowników krakowskich przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "217",
pages = "47-67",
year = "1986",
}
25
@misc{UEK:2168265850,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "313-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
26
@inbook{UEK:2168265832,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "286-300",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
27
@article{UEK:2168369618,
author = "Jerzy Kornaś and Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Niektóre uwarunkowania aktywności społeczno-politycznej (młodzieży zorganizowanej w ZSMP w woj. krakowskim)",
journal = "Pokolenia",
number = "11",
pages = "48-54",
year = "1985",
}
28
@inbook{UEK:2168226897,
author = "Jerzy Indraszkiewicz and Tadeusz Kudłacz and Andrzej Wojtyna and Jan Czekaj and Stanisław Owsiak and Michał Mytych and Maksymilian Pacholski and Jerzy Hausner",
title = "Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce",
pages = "136-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
}
29
@inbook{UEK:2168226891,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Świadomość urzeczywistniania reformy - opinie załóg przedsiębiorstw przemysłowych",
booktitle = "Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce",
pages = "87-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych",
year = "1985",
}
30
@inbook{UEK:2168273560,
author = "Michał Mytych and Maksymilian Pacholski",
title = "Załoga przedsiębiorstwa przemysłowego wobec niektórych założeń reformy gospodarczej",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[133]-18[150]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
31
@book{UEK:2168240074,
author = "Ryszard Dyoniziak and Krystyna Iwanicka and Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologia pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1984",
}
32
@article{UEK:2168243314,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Uspołecznienie i postawy twórcze w typologiach osobowości społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "197",
pages = "5-26",
year = "1984",
}
33
@article{UEK:2168348658,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologiczne aspekty sprawności działania grupy celowej",
journal = "Prakseologia",
number = "3-4",
pages = "27-48",
year = "1983",
}
34
@article{UEK:2168243262,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Poemat historiozoficzny Floriana Znanieckiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "160",
pages = "103-122",
year = "1982",
}
35
@article{UEK:2168307729,
author = "Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Formuła sprawiedliwej nierówności : społeczna ocena realizacji równych szans",
journal = "Argumenty",
number = "36",
pages = "5, 14",
year = "1980",
}
36
@article{UEK:2168282485,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Socjologia na Uniwersytecie Bagdadzkim",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 28, 5",
pages = "107-112",
year = "1980",
}
37
@article{UEK:2168243138,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Osobowość człowieka a potrzeby konsumpcyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "117",
pages = "45-62",
year = "1979",
}
38
@misc{UEK:2168315271,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : Summary : [August 1977]",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
39
@misc{UEK:2168315247,
author = "Zbigniew Wyrostek and Kahtan Al-Madfai and Andrzej Basista and Jerzy Bollman-Brzozowski and Jan Lewandowski and Juliusz Gorynski and Husham Al-Madfai and Stanislaw Hager and Wladyslaw Babiarz and Sabah Shakib Al-Mudilal and Julian Klimek and Giada Yahya Abdul Baqi and Leopold Kmita and Janina Knap and Darkham Amin Mohammed Al-Mufti and Wladyslaw Leonowicz and Ewa Lesniewska-Wyrostek and Riadh Hamoodi Al-Wazeer and Stanislaw Michalski and Tadeusz Myszkowski and Janan Najaf and Jozef Piotrowski and Jan Bulsza and Krzysztof Chwalibogowski and Abdul Ameer Al-Mashat and Winicjusz Krotla and Yashaar Dervish Jabrael and Maciej Wierzchowski and Jaafar Mohammed Ali and Bronislaw Oyrzanowski and Elżbieta Adamczyk and Natik Mohammed Rushdi Al-Sekouti and Stanislaw Forys and Joanna Kaczor and Tomasz Mankowski and Wlodzimierz Glen and Mundir Bashier Al-Adhamy and Emil Golenia and Maria Kolodziej and Roxy Hamid Beno and Dariusz Kozlowski and Zofia Nowakowska and Krystyna Nyklinska and Yousif Khalid Hassan and Zbigniew Zuziak and Ludwik Bar and Michal Kulesza and Adil Mohammed Salah Zaki and Zbigniew Rudnicki and Janusz Maciaszek and Ibrahim H. Al-Howaadi and Jan Steczkowski and Tadeusz Grabiński and Younis Al-Tikriti and Zbigniew Pucek and Ryszard Dyoniziak and Al'a Al-Deen Jassim and Maksymilian Pacholski and Andrzej Rusinek and Kazimierz Sowa and Wladyslaw Dominiak and Samir Salah Al-Sa'Adi and Hanna Kulesza and Mowaffag Wlas and Teresa Kodelska-Laszek and Andrzej Stasiak and Suhail Al-Sinawi and Ryszard Uchman and Andrzej Michalik and Jerzy Setmajer and Amanj Noori Abdu-Kadir and Zbigniew Golonka and Adnan Nakashi",
title = "General Housing Programme for Iraq. Report One, Diagnosis of Existing Situation : August 1977",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1978",
}
40
@article{UEK:2168242188,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Encyklopedia druga, czyli nauki społeczne w trzydzieści lat później",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "27",
pages = "139-167",
year = "1978",
issn = "",
}
41
@book{UEK:2168345176,
author = "Maksymilian Pacholski and ",
title = "Florian Znaniecki : społeczna dynamika kultury",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1977",
}
42
@article{UEK:2168307695,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "W kręgu osobowości społecznej (2)",
journal = "Argumenty",
number = "30",
pages = "12-13",
year = "1976",
}
43
@article{UEK:2168307693,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "W kręgu osobowości społecznej",
journal = "Argumenty",
number = "29",
pages = "1, 7",
year = "1976",
}
44
@inbook{UEK:2168364958,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Koncepcja Znanieckiego na tle socjologicznych poszukiwań teorii zmiany i rozwoju",
booktitle = "Florian Znaniecki i jego rola w socjologii",
pages = "55-74",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza",
year = "1975",
issn = "0554-8225",
}
45
@inbook{UEK:2168254014,
author = "Maksymilian Pacholski",
title = "Perspektywy przemian społeczno-gospodarczych w PRL w opinii mieszkańców Krakowa",
booktitle = "Wybrane problemy społeczno-polityczne w XXX-leciu PRL : materiały z sesji naukowej",
pages = "45-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1974",
}
46
@unpublished{UEK:2168283015,
author = "Anna Karwińska and Maksymilian Pacholski",
title = "Prywatyzacja gospodarki w świadomości społecznej : Polska lat dziewięćdziesiątych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID