Publications of the selected author
1

Title:
O racjonalne wykorzystywanie funkcji finansów publicznych w warunkach kryzysu
Source:
Finanse publiczne / red. Magdalena Zioło - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2021, s. 15-29
Series:
(Finanse - Polska Akademia Nauk)
ISBN:
978-83-66847-18-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168361616
chapter in monograph
2

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 22, 23
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Access mode:
Nr:
2168364684
journal / series editorial
3

Title:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 3
Redakcja:
Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2020
Access mode:
Nr:
2168350440
journal / series editorial
4

Author:
Stanisław Owsiak , Jerzy Żyżyński
Title:
Kwadrans z Europejskim Kongresem Finansowym - rozmowa (online) prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) z prof. dr. hab. Jerzym Żyżyńskim (Uniwersytet Warszawski) przeprowadzona 16 lipca 2020 r.
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3, s. 41-44
Access mode:
Nr:
2168350456
voice in discussion / interview
5

Title:
Przebieg XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem "Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej"
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2020) , s. 6-22
Access mode:
Nr:
2168350444
article
6

Title:
Finanse publiczne : współczesne ujęcie
Edition:
Wyd. 1, 3 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
1134 s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF Finanse)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19088-0
Access mode:
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168340709
textbook
7

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 20, 21
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Access mode:
Nr:
2168364682
journal / series editorial
8

Title:
Wydatki publiczne
Publisher address:
Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019
Physical description:
336 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2366-0
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168341911
9

Title:
Kontrowersje wokół współczesnej polityki podatkowej - wybrane zagadnienia
Source:
Ewolucja roli podatków i systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach / red. Jolanta Szołno-Koguc - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019, s. 17-36
Series:
(Spór o Podatki)
ISBN:
978-83-227-9310-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342243
chapter in monograph
10

Title:
Praktyczny wymiar badań nad finansami publicznymi
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 15-42
ISBN:
978-83-01-19813-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328731
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 18, 19
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Access mode:
Nr:
2168364680
journal / series editorial
12

Title:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Physical description:
528 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2013/11/B/HS4/01083.
ISBN:
978-83-01-19813-8
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168328727
See related chapters
13

Title:
Wstęp
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 9-14
ISBN:
978-83-01-19813-8
Nr:
2168329839
preface / summary
See main document
14

Title:
Warianty dyscyplinowania finansów publicznych - synteza
Source:
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 455-505
ISBN:
978-83-01-19813-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328761
chapter in monograph
See main document
15

Conference:
22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research, Šlapanice, Czechy, od 2018-01-18 do 2018-01-19
Title:
Evaluation of Fiscal Policy in the PIGS Countries under Conditions of Enhanced EU Fiscal Surveillance
Source:
Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research / red. Petra Dvořáková, Barbora Baisa - Brno: Masaryk University, 2018, s. 172-179. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Current Trends in Public Sector Research)
Research program:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre, Poland, granted on the basis of decision No. DEC-­2013/11/B/HS4/01083
ISBN:
978-80-210-8923-5 ; 978-80-210-8924-2
Access mode:
Nr:
2168325963
chapter in conference materials
16

Conference:
MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, Lizbona, Portugalia, od 2017-11-27 do 2017-11-29
Title:
Public Finance Discipline : a Comparative Analysis of Poland, United Kingdom and Sweden
Source:
Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / red. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018, s. 3-36. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre, Poland, granted on the basis of decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083
ISBN:
978-605-82290-5-1
Access mode:
Nr:
2168321135
chapter in conference materials
17

Title:
Hanna Kociemska: Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym [Public-Private Partnership in a Heterodox Approach]. WUE 2017, 220 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018) , s. 367-370
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168326015
review
18

Title:
Ewaluacja polityki fiskalnej w krajach PIGS w warunkach wzmocnionego nadzoru fiskalnego Unii Europejskiej = Evaluation of Fiscal Policy in the PIGS Countries under Conditions of Enhanced EU Fiscal Surveillance
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018) , s. 147-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01083
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168330137
article
19

Title:
Państwo - fiskalizm - gospodarka = The State - Fiscalism - Economy
Source:
Państwo a gospodarka : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / red. Stanisław Owsiak - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017, s. 45-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-15-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321587
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Preface
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 17, s. 5-6
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168323201
preface / summary
21

Title:
Finanse publiczne : współczesne ujęcie
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
1134 s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Finanse)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19088-0
Nr:
2168314285
textbook
22

Title:
Finanse publiczne w okresie przemian ustrojowych w Polsce = Public Finances During a Period of Political Change in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 2 (93) (2017) , s. 177-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168323085
article
23

Title:
Introduction
Source:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 11-15
ISBN:
978-83-01-19812-1
Nr:
2168323847
preface / summary
See main document
24

Title:
Preface
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 16, s. 5-7
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168321091
preface / summary
25

Title:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
531 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
The publication has been co-financed with the National Science Center funds, granted on the basis of the Decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083
ISBN:
978-83-01-19812-1
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168323843
See related chapters
26

Title:
Practical Dimension of Research on Public Finances
Source:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 17-44
ISBN:
978-83-01-19812-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323845
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Państwo a gospodarka : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017
Physical description:
233 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang., Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-65269-15-7
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168321585
See related chapters
28

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 16, 17
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Access mode:
Nr:
2168321089
journal / series editorial
29

Conference:
MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, Lizbona, Portugalia, od 2017-11-27 do 2017-11-29
Title:
Public Finance Discipline : a Comparative Analysis of Poland, United Kingdom and Sweden
Source:
Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / red. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
The research project was financed from the funds of the National Science Centre, Poland, granted on the basis of decision No. DEC-2013/11/B/HS4/01083
ISBN:
978-605-82290-4-4
Access mode:
Nr:
2168321141
varia
30

Title:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
236 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319467
See related chapters
31

Title:
Wstęp
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 9-13
ISBN:
978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
Nr:
2168319475
preface / summary
See main document
32

Title:
Options for Disciplining Public Finances - Synthesis
Source:
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 459-502
ISBN:
978-83-01-19812-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323871
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Rozpoznanie obszarów ryzyka podatkowego jako metoda zwiększenia wpływów podatkowych
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
470 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-332
Nr:
2168315941
doctoral dissertation
34

Title:
System podatkowy Polski w okresie transformacji - próba oceny = An Attempt to Evaluate the Polish Tax System During the Transformation Period
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016) , s. 15-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305559
article
35

Title:
Niekeynesowskie podejście do gospodarki i finansów publicznych = Non-Keynesian Approach to the Economy and Public Finances
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 294 (2016) , s. 121-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/01083
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311405
article
36

Title:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016
Physical description:
496 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310195
See related chapters
37

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 14, 15
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Access mode:
Nr:
2168308861
journal / series editorial
38

Title:
Metoda analizy polityki podatkowej badanych krajów
Source:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 17-92
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310235
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Preface
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 15, s. 5-7
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168313613
preface / summary
40

Title:
Europa: integracja czy dezintegracja - perspektywa finansowa
Source:
Dokąd zmierza Europa : państwo - gospodarka - społeczeństwo - finanse / red. Jerzy Kleer, Piotr Szukalski, Konrad Prandecki - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2016, s. 291-328 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8017-132-9
Access mode:
Nr:
2168312709
chapter in monograph
41

Title:
Ocena polityki podatkowej krajów Unii Europejskiej w latach 2003-2015
Source:
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016, s. 457-481
ISBN:
978-83-208-2231-1
Nr:
2168310315
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Stanisław Owsiak , Grzegorz Sroczyński
Title:
Coś się zapchało
Source:
Świat się chwieje : 20 rozmów o tym, co z nami dalej - Warszawa: Agora SA, 2015, s. 237-251
ISBN:
978-83-268-2272-8
Nr:
2168313585
voice in discussion / interview
43

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 12, 13
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Access mode:
Nr:
2168296943
journal / series editorial
44

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Series:
(Seria: Nauka)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-939641-0-9
Nr:
2168300217
45

Title:
Nierówności dochodowe jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2015) , s. 21-32
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168300389
article
46

Title:
O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej = On the Need to Revise the Paradigm of Autonomy of Monetary and Fiscal Policy
Source:
W kierunku nowego ładu świata finansów / red. Jerzy Nowakowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2015, s. 123-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-014-9
Nr:
2168300525
chapter in monograph
47

Title:
Finanse
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015
Physical description:
651 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2179-6
Nr:
2168290433
textbook
48

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Dylematy interpretacyjne przy ocenie sytuacji finansowej państwa = Interpretive Dilemmas in Assessing the Financial Position of the State
Source:
Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 82-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65269-02-7
Nr:
2168299183
chapter in conference materials
See main document
49

Title:
Rynek i państwo - poszukiwanie nowego konsensusu [dokument elektroniczny]
Source:
YouTube. - 2 czerwca
Series:
(8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie)
Access mode:
Nr:
2168328353
varia
50

Title:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Number:
nr 3
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Access mode:
Nr:
2168300383
journal / series editorial
51

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015
Physical description:
393, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-65269-02-7
Nr:
2168299177
conference materials
See related chapters
52

Title:
Założenia badawcze
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 5-15
Signature:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287091
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 10, 11
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Access mode:
Nr:
2168305635
journal / series editorial
54

Title:
Ocena polityki podatkowej krajów Unii Europejskiej w latach 2003-2013
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 435-446
Signature:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302551
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2014
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm + CD
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-61310-33-4
Nr:
2168290503
56

Title:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Physical description:
296 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285691
See related chapters
57

Title:
Charakterystyka metody badawczej
Source:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 9-20
Signature:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302517
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Kontrowersje wokół wypierania dochodów z gospodarki przez finanse publiczne = Controversies Related to the Phenomenon of Crowding-Out Effect
Source:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 61-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285789
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Finanse w polityce makroekonomicznej państwa
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
348 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-7252-688-5
Access mode:
Nr:
2168293491
60

Title:
Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu
Source:
Rzeczpospolita. - 21 listopada (2014) , s. B10-B11
Access mode:
Nr:
2168286035
unreviewed article
61

Title:
Wstęp
Source:
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, s. 7-12
ISBN:
978-83-208-2173-4
Nr:
2168285785
preface / summary
See main document
62

Title:
Leokadia Oręziak, OFE - Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 400
Source:
Ekonomista. - nr 4 (2014) , s. 633-639
Nr:
2168333999
review
63

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 3 zm., dodr. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
836, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Dla studentów ekonomii, finansów, administracji i prawa, a także dla polityków oraz pracowników aparatu skarbowego i sektora publicznego, Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15732-6
Access mode:
Nr:
2168261448
monograph
64

Conference:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Title:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013
Physical description:
225 s.: il.; 24 cm + CD
Notes:
Streszcz., summ. Zawiera materiały z konferencji, która odbyła się w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w dn. 24 maja 2013 r., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168278245
conference materials
65

Author:
Małgorzata Zaleska , Stanisław Owsiak , Marian Żukowski
Title:
System bankowy
Source:
Bankowość / red. Małgorzata Zaleska - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013, s. 11-71 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-4093-7
Nr:
2168298925
chapter in monograph
66

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Dylematy interpretacyjne przy ocenie sytuacji finansowej państwa [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-20. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Access mode:
Nr:
2168278615
chapter in conference materials
67

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-932796-3-0
Nr:
2168285441
68

Title:
W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego : księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
194 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
978-83-88700-78-1
Nr:
2168299211
69

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 9
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Access mode:
Nr:
2168283321
journal / series editorial
70

Title:
Wieloletnie planowanie finansowe a funkcjonowanie budżetu zadaniowego = Multiannual Financial Planning and Performance-based Budget
Source:
Studia BAS. - nr 1 (33) (2013) , s. 37-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259396
article
71

Author:
Elżbieta Szczygieł
Title:
Użyteczność dochodu a oszczędności polskich gospodarstw domowych
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
300 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-234
Nr:
2168252430
doctoral dissertation
72

Title:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm + CD
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278583
73

Title:
Węzłowe problemy i dylematy związane ze stosowaniem budżetu zadaniowego w Polsce
Source:
Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków / red. Barbara Woźniak, Marta Postuła - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu, 2012, s. 29-41 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-036-7
Nr:
2168293269
chapter in monograph
74

Title:
Opinia merytoryczna na temat Paktu Euro Plus, Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu gospodarczym w Unii Gospodarczej i Walutowej, Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym i tzw. sześciopaku = Legal opinion on Euro Plus Pact, six legislative acts on "economic governance" (also known as the "six-pack" on economic governance), on Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (known as EU Fiscal Pact) and on European Stability Mechanism
Source:
Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych (BAS). - 1 (33) (2012) , s. 161-171. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168267110
article
75

Title:
O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną
Source:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 8-21
Signature:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168267306
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)
Number:
nr 12
Publisher address:
Kraków: PTE Oddział w Krakowie, 2012
Nr:
2168239428
journal / series editorial
77

Title:
Paradygmat niezależności banku centralnego w warunkach kryzysu fiskalnego
Source:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 22-34
Signature:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168269996
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Bankowość centralna jako dobro publiczne
Source:
Finanse publiczne i prawo finansowe - realia i perspektywy zmian : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu / red. Leonard Etel, Marcin Tyniewicki - Białystok: Temida 2, 2012, s. 583-595
ISBN:
978-83-62813-23-0
Nr:
2168330231
chapter in monograph
79

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 8
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Nr:
2168260834
journal / series editorial
80

Title:
Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń Strategii Lizbońskiej
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
223 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-238
Nr:
2168255410
doctoral dissertation
81

Title:
Społeczny wymiar kryzysu - lekcja dla przyszłości
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2012) , s. 62-75 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168266944
unreviewed article
82

Title:
Paradygmat niezależności banku centralnego w warunkach kryzysu
Source:
Szkice o finansach : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej / red. Teresa Famulska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 191-203 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-003-1
Nr:
2168299767
chapter in monograph
83

Title:
O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną = The Institutional Causes of Difficulties in Coordinating Monetary and Fiscal Policies
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239528
article
84

Title:
Jawna i ukryta redystrybucja dochodów na skutek kryzysu finansowego = Tacit and Explicit Redistribution of Income as a Result of Financial Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 170 (2011) , s. 128-147. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : problemy wiodące - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221126
article
85

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 3 zm., dodr. 3.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Physical description:
836, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15732-6
Nr:
2168220342
monograph
86

Author:
Cezary Kosikowski , Krystyna Piotrowska-Marczak , Teresa Lubińska , Elżbieta Chojna-Duch , Witold Modzelewski , Stanisław Owsiak , Eugeniusz Ruśkowski , Tadeusz Gawda , Ryszard Sowiński , Leonard Etel , Irena Czaja-Hliniak , Wojciech Gonet , Joanna Salachna , Irena Szumlak , Tomasz Nieborak , Joanna Kiszka , Henryk Dzwonkowski , Andrzej Michór
Title:
Zapis dyskusji panelowej na temat "Pożądane kierunki i scenariusze naprawy finansów publicznych w Polsce"
Source:
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego / red. Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011, s. 17-47
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1698-9
Nr:
2168330433
voice in discussion / interview
87

Title:
Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 25-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168009527
chapter in monograph
See main document
88

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 7
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168247616
journal / series editorial
89

Title:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
Physical description:
514 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
53261
See related chapters
90

Title:
Opinia o projekcie zmiany niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych
Source:
Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych / red. Teresa Muś - Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2011, s. 29-33. - [odczyt: 11.12.2013]
Series:
(Druk Sejmowy ; nr 3946)
ISBN:
978-83-7666-092-9
Access mode:
Nr:
2168266964
chapter in report
91

Title:
Wpływ kryzysu finansowego na wydatki publiczne
Source:
Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny / red. Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak - Warszawa: CeDeWu.PL, 2011, s. 69-81 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-369-6
Nr:
2168224890
chapter in monograph
92

Title:
Teoretyczne i praktyczne konsekwencje fiskalnych programów ratunkowych w warunkach kryzysu = On Theoretical and Practical Consequences of the Rescue Fiscal Packages during Economic Crisis
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 72 (2011) , s. 77-91. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260284
article
93

Title:
Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego = The Financial Condition of Local Self-Government Units in Poland During Conditions of Economic Downturn
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 76 (2011) , s. 173-184. - Tytuł numeru: Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 682)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168291067
article
94

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
151 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-927903-3-4
Nr:
2168265030
95

Title:
W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
347 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-182
Nr:
53237
doctoral dissertation
96

Title:
Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK, s. 85-106 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326335
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Recenzja pracy wykonanej w ramach badań statutowych pt. "Społeczne wykluczenie i jego determinanty" pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Bogusławy Szopy : (BS 38/KE/1/2010/S/551)
Source:
Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA (2010) , s. 1-3
Nr:
2168266616
review
See main document
98

Title:
Dyskusja po wystąpieniach Stanisława Gomułki, Tadeusza Syryjczyka i Stefana Kawalca
Source:
20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 111-118
Opracowanie:
Nr:
2168218660
voice in discussion / interview
See main document
99

Title:
Etyczne dylematy władz publicznych w warunkach kryzysów finansowych = Ethical Dilemmas of Public Authorities in Financial Crises Conditions
Source:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 157-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166474708
chapter in monograph
See main document
100

Title:
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
Series:
(Edukacja - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-927903-2-7
Nr:
2165373401
101

Title:
20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
122, [8] s., [6] s. tabl. kolor.; 24 cm
Notes:
Błędny ISBN: 978-83-7252-516-6, Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168218640
conference materials
See related chapters
102

Title:
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - konkurencja czy harmonizacja
Source:
Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / red. Leszek Jasiński, Stanisław Sudoł - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010, s. 178-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7520-062-1
Nr:
2168225484
chapter in monograph
103

Title:
Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources
Source:
Performance Budget in Poland / red. Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warsaw: Ministry of Finance, 2010, s. 75-109
ISBN:
978-83-930524-1-7
Nr:
2165774341
chapter in monograph
104

Title:
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - konkurencja czy harmonizacja
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK, s. 7-19 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326307
chapter in unpublished scientific work
See main document
105

Title:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia
Number:
no 6
Publisher address:
Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247628
journal / series editorial
106

Title:
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych
Source:
Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2010, s. 45-79
ISBN:
978-83-930524-0-0
Nr:
2168266998
chapter in monograph
107

Title:
Dyskusja po wystąpieniu Leszka Balcerowicza
Source:
20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 101-108
Opracowanie:
Nr:
2168218644
voice in discussion / interview
See main document
108

Title:
Dyskusja po wystąpieniach Tadeusza Kowalika i Jerzego Osiatyńskiego
Source:
20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 108-111
Opracowanie:
Nr:
2168218652
voice in discussion / interview
See main document
109

Title:
Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Policy in the Economic Crisis Conditions - Local Government Perspectives
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 29 (2009) , s. 7-25. - Tytuł numeru: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : V Forum Samorządowe
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 526)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165764362
article
110

Conference:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Title:
Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej = Harmonization of Direct Taxes Policy as a Condition of Integration European Union
Source:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 3], Polityka gospodarcza a rozwój kraju / red. Urszula Płowiec - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 143-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-23-1
Nr:
2165176065
chapter in conference materials
111

Title:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 3, Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009
Physical description:
144 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-61310-44-0
Nr:
2161838630
112

Title:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 2, Regiony wobec kryzysu finansowego
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009
Physical description:
125 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-61310-40-2
Nr:
2161837655
113

Title:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009
Physical description:
153 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-61310-36-5
Nr:
2161832965
114

Title:
O dylematach związanych z alokacją pieniędzy publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego = Dilemmas Concerning the Allocation of Public Resources During Existence of the Economic Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 36 (2009) , s. 256-269. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 546)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161801814
article
115

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 3 zm., 2 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
836, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15732-6
Nr:
52102
monograph
116

Title:
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych
Source:
Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. Marta Postuła, Piotr Perczyński - Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2008, s. 42-81
ISBN:
978-83-924311-6-9
Nr:
2165773570
chapter in monograph
117

Title:
Emergo
Number:
vol. 13, nr 1 (44)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2008
Nr:
2161817289
journal / series editorial
118

Title:
Polityka monetarna a rozwój samorządu w Polsce = Monetary Policy versus Local Government Development in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 14 (2008) , s. 309-319. - Tytuł numeru: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 489)
Nr:
2165765018
article
119

Title:
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 281-338
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306665
chapter in monograph
See main document
120

Title:
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 21-40
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2168306653
chapter in monograph
See main document
121

Title:
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
428 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-71
Nr:
51613
doctoral dissertation
122

Title:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej (UE 25)
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 9-38
Research program:
4/KF/1/2007/S/365
Signature:
NP-1169/Magazyn
Nr:
2168326801
chapter in unpublished scientific work
See main document
123

Title:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Physical description:
373 s.: il.; 24 cm
Notes:
Aneks, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2165772551
See related chapters
124

Title:
Podstawy organizacyjne planowania budżetowego w Polsce
Source:
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 81-103
ISBN:
978-83-208-1757-7
Nr:
2165772655
chapter in monograph
See main document
125

Title:
O stosunkach ekonomicznych pomiędzy bankiem centralnym a rządem = On Certain Economic Relations between Central Bank and Government
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości / red. Leszek Dziawgo - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 23-47. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2229-6
Nr:
2164878936
chapter in monograph
126

Title:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
471 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
52123
127

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 735, 750
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Nr:
2162996414
journal / series editorial
128

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych
Source:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK], s. 197-330 - Bibliogr.
Signature:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2168286669
chapter in unpublished scientific work
See main document
129

Author:
Title:
Czynniki nierównowagi strukturalnej finansów publicznych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-57
Nr:
52364
doctoral dissertation
130

Title:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007
Physical description:
511 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, streszcz. w jęz. pol. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166089811
conference materials
131

Title:
Taxes in Post-communist Countries - Old and New Challenges
Source:
Tax Evasion, Trust, and State Capacities / red. Nicolas Hayoz, Simon Hug - Bern: Peter Lang AG, 2007, s. 187-225 - Bibliogr.
Series:
(Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe ; 3)
ISBN:
978-3-03910-651-6
Nr:
2168266946
chapter in monograph
132

Title:
Dylematy homo oeconomicus - jak dzielić dobra?
Source:
Oblicza dobra : sympozja 2 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 59-78
ISBN:
978-83-7252-376-1
Nr:
2166113394
chapter in conference materials
133

Title:
Od Szwecji można się wiele nauczyć : z polskiej perspektywy
Source:
Gazeta Prawna. - R. 13, nr 115 (2007) , s. 8
Nr:
2168319583
polemic
134

Title:
Emergo
Number:
vol. 12, nr 1 (43)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2007
Nr:
2166556858
journal / series editorial
135

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 683, 691, 702, 714, 725
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Nr:
2166493118
journal / series editorial
136

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 3 zm., 1 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Physical description:
836, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14411-4 ; 978-83-01-14411-1
Nr:
2168249048
monograph
137

Conference:
Zjazd Katedr Finansowych "Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej", Lublin, Polska, od 2006-09-13 do 2006-09-15
Title:
Konsolidacja fiskalna krajów UE : stan i perspektywy
Source:
Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. Alicja Pomorska - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 495-502
ISBN:
83-227-2559-0
Nr:
2165770615
chapter in conference materials
138

Title:
Polityka budżetowa
Source:
Na ile wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwia, a na ile komplikuje prowadzenie polityki gospodarczej? / red. Andrzej Sławiński - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2005, s. 47-70
Series:
(Polska w Unii Europejskiej)
ISBN:
83-88700-10-3
Nr:
2166497545
chapter in monograph
139

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
836, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Wykaz cytowanych aktów prawnych., Bibliogr.
ISBN:
83-01-14411-4
Nr:
2168220330
monograph
140

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 665, 674
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Nr:
2166673175
journal / series editorial
141

Author:
Jerzy Kleer , Andrzej Karpiński , Stanisław Owsiak
Title:
Spór o przyszłość sektora publicznego = Controversies on the Future of the Public Sector
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2005
Physical description:
202, [2] s. : il.; 21 cm
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-922032-6-7
Nr:
2168232050
monograph
142

Title:
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = Condition and Perspectives of Public Finances in Poland
Source:
Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 13-21. - Summ.
ISBN:
83-7252-256-1
Nr:
2166076654
chapter in conference materials
See main document
143

Title:
Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce
Redakcja:
Mujżel Jan
, Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 2004
Physical description:
240 s.; 21 cm
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 50)
Nr:
2168234542
144

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw", Bielsko-Biała, Polska, od 2004-05-19 do 2004-05-21
Title:
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw
Publisher address:
Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004
Physical description:
435 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref., Bibliogr. częśc. przy ref.
ISBN:
83-918417-6-6
Nr:
2168233262
conference materials
See related chapters
145

Conference:
Konferencja naukowa "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej", Zakopane, Polska, od 2004-09-13 do 2004-09-15
Title:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
590 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
52392
conference materials
See related chapters
146

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw", Bielsko-Biała, Polska, od 2004-05-19 do 2004-05-21
Title:
Stan i perspektywy finansów państwa polskiego - wnioski dla przedsiębiorstw
Source:
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004, s. 10-34. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918417-6-6
Nr:
2168233264
chapter in conference materials
See main document
147

Title:
Sektor publiczny a finanse publiczne - stan i perspektywy
Source:
Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej : wnioski dla Polski / red. Jerzy Kleer - Warszawa: "Olympus" Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 2004, s. 51-73 - Bibliogr.
ISBN:
83-87967-03-3
Nr:
2168230830
chapter in conference materials
148

Title:
O nowatorskie podejście do sektora publicznego
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 11-32
ISBN:
83-7252-226-X
Nr:
2166361680
chapter in conference materials
See main document
149

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione, dodr. 5.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004
Physical description:
560, [2] s.: wykr.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Indeksy., Bibliogr.
ISBN:
83-01-14163-8
Nr:
2168234540
monograph
150

Title:
Perspektywy koordynacji polityki fiskalnej w krajach Unii Europejskiej
Source:
Finanse w dobie integracji europejskiej = Finance in Enlarged European Union / red. Romuald N. Hanisz, Krystyna Zaniewska - Katowice: Wydaw. AE, 2004, s. 525-541 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-285-2
Nr:
2168343061
chapter in monograph
151

Title:
Programowanie budżetowe warunkiem racjonalizacji wydatków publicznych
Source:
Kontrola Państwowa. - nr 1 (wyd. specjalny) (2004) , s. 5-22
Access mode:
Nr:
2168313529
article
152

Author:
Title:
W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
224 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/902
Nr:
2168314131
doctoral dissertation
153

Title:
Finance & Common Good = Finance & bien commun
Number:
no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps
Redakcja:
Bonvin Jean-Michel
, Dembinski Paul H.
Publisher address:
Genève: Obervatoire de la finance, 2003
Nr:
2165828419
journal / series editorial
154

Title:
Podatkowe zagrożenie dla polskiego rynku kapitałowego
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 3 (2003) , s. 4-6
Nr:
2168267038
article
155

Title:
Nadmiernie rozbudzone nadzieje?
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 6 (2003) , s. 17, 28-29
Nr:
2168343051
article
156

Title:
Stanowisko Zespołu Podatkowego powołanego przez Fundację Upowszechniania Akcjonariatu w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z rynku kapitałowego : obszerne fragmenty
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 3 (2003) , s. 7-9
Nr:
2168267044
article
157

Title:
Polski ustrój społeczno-gospodarczy : jaki kapitalizm?
Redakcja:
Mujżel Jan
, Bogusław Fiedor
, Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 2003
Physical description:
315, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 22)
Nr:
2168231978
158

Title:
Efektywność usług komunalnych w okresie przemian ustroju finansów publicznych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
354 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/378
Nr:
2168263776
doctoral dissertation
159

Title:
Próba warstwowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych jednostek sektora publicznego w Polsce w początkowym okresie "transformacji rynkowej"
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
256 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/379
Nr:
2168263898
doctoral dissertation
160

Title:
The Ethics of Tax Collection
Source:
Finance & Common Good = Finance & bien commun. - no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps (2003) , s. 65-77. - Tytuł numeru: Conflicts of Interest and the Structures of Trust in Countries in Transition
Nr:
2165828751
article
161

Title:
Fundusze inwestycyjne w rozwoju sektora finansowego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
316 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/383
Nr:
2168263890
doctoral dissertation
162

Title:
Opodatkowanie dochodów z rynku kapitałowego : czas na debatę - czas na zmiany
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (2003) , s. 17
Nr:
2168267014
article
163

Author:
Stanisław Owsiak , Krzysztof Pakoński
Title:
Tradycyjne budżetowanie w gminach - wyniki badań
Source:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 167-183
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228856
chapter in monograph
See main document
164

Title:
Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań
Source:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 206-231
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228862
chapter in monograph
See main document
165

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 2 uaktual., dodr. 4.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Physical description:
560, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12783-X
Nr:
2168251130
monograph
166

Title:
Teoretyczne podstawy wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego
Source:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 29-58
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228846
chapter in monograph
See main document
167

Title:
Metodologiczne aspekty badań nad sektorem finansowym
Source:
Sektor finansowy w Polsce / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002, s. 13-19
ISBN:
83-208-1386-7
Nr:
2168226307
chapter in monograph
See main document
168

Title:
Podsumowanie dyskusji
Source:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002, s. 243-255
ISBN:
83-11-09455-1
Nr:
2168232938
varia
See main document
169

Title:
Sektor finansowy w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002
Physical description:
304 s.; 24 cm
ISBN:
83-208-1386-7
Nr:
2168226301
See related chapters
170

Title:
Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce
Source:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 242-261
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228870
chapter in monograph
See main document
171

Title:
Podstawy nauki finansów
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Physical description:
421, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1388-3
Nr:
2168232780
textbook
172

Title:
Nierówności dochodowe i majątkowe : zakres i formy redystrybucji dochodów państwa
Redakcja:
Mujżel Jan
, Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: RSSG, 2002
Physical description:
159, [1] s.: wykr.; 21 cm
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 49)
Nr:
2168238392
173

Title:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Physical description:
277, [3] s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228842
See related chapters
174

Title:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002
Physical description:
273 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-11-09455-1
Nr:
2168232420
conference materials
See related chapters
175

Title:
W sprawie kryzysu finansów państwa w Polsce (tezy)
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 603-613
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168281523
chapter in conference materials
176

Title:
Zmiany w strukturze finansowej gospodarki - wybrane elementy
Source:
Sektor finansowy w Polsce / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002, s. 276-294
ISBN:
83-208-1386-7
Nr:
2168226313
chapter in monograph
See main document
177

Title:
Doświadczenia z metodami budżetowania w wybranych krajach zachodnich
Source:
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 59-84
ISBN:
83-208-1405-7
Nr:
2168228848
chapter in monograph
See main document
178

Title:
Wprowadzenie
Source:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002, s. 9-10
ISBN:
83-11-09455-1
Nr:
2168232936
varia
See main document
179

Title:
Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000
Source:
Sektor finansowy w Polsce / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002, s. 77-230
ISBN:
83-208-1386-7
Nr:
2168226309
chapter in monograph
See main document
180

Title:
Perspektywy polskiego sektora finansowego
Source:
Sektor finansowy w Polsce / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002, s. 295-305
ISBN:
83-208-1386-7
Nr:
2168226317
chapter in monograph
See main document
181

Title:
Problemy finansowania gospodarki opartej na wiedzy = Problems of Financing a Knowledge-Based Economy
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 145-158. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224506
chapter in monograph
See main document
182

Title:
Pierwotny podział dochodu narodowego
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 209-210
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168218806
lexical items
See main document
183

Title:
Dezinflacja
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 62
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166555995
lexical items
See main document
184

Title:
Inflacja galopująca
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 107
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167729644
lexical items
See main document
185

Title:
Amortyzacja długu
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 19
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166209896
lexical items
See main document
186

Title:
Finanse
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 82-83
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166566876
lexical items
See main document
187

Title:
Dług publiczny fundowany
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 63
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556272
lexical items
See main document
188

Title:
Leksykon finansów
Redakcja:
Głuchowski Jan
, Bień Witold
, Dziawgo Danuta
, Dziawgo Leszek
, Gomułowicz Andrzej
, Huterski Robert
, Jezierski Jerzy
, Kosikowski Cezary
, Małecki Jerzy
, Morawski Wojciech
, Pietrzak Bogusław
, Pomorska Alicja
, Ruśkowski Eugeniusz
, Sojak Sławomir
, Wójtowicz Wanda
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2001
Physical description:
368 s.; 24 cm
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168269810
See related chapters
189

Title:
System finansowy
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 294
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168219096
lexical items
See main document
190

Title:
Konwersja
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 137
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167745194
lexical items
See main document
191

Title:
Ostateczny podział dochodu narodowego
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 202
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168218774
lexical items
See main document
192

Title:
Teoria antycyklicznego finansowania
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 309-310
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168219604
lexical items
See main document
193

Title:
Finansowy program
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 85
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166586388
lexical items
See main document
194

Title:
Dług publiczny umarzany
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 64
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556714
lexical items
See main document
195

Title:
Subwencja
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 290
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168219094
lexical items
See main document
196

Title:
Przedmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 237-238
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168218898
lexical items
See main document
197

Title:
Finansowanie budżetowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 84
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166583265
lexical items
See main document
198

Title:
Fiskalna polityka
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 85
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166587083
lexical items
See main document
199

Title:
Fiskalizm
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 85
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166586485
lexical items
See main document
200

Title:
Kontrybucja
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 137
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167745155
lexical items
See main document
201

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 2, uaktual., dodr. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Physical description:
560, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12783-X
Nr:
2168251124
monograph
202

Title:
Wypowiedzi w dyskusji
Source:
RSSG o wzroście gospodarczym / red. Jan Mujżel, Elżbieta Mączyńska, Bogusław Fiedor - Warszawa: RSS-G, 2001, s. 357-358
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 39)
Nr:
2168267508
voice in discussion / interview
203

Title:
Nauki finansowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 177-178
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167890767
lexical items
See main document
204

Title:
Fiskalny hamulec
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 85-86
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166587260
lexical items
See main document
205

Title:
Paradoks zrównoważonego budżetu
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 206
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168218804
lexical items
See main document
206

Title:
Finanse publiczne w zagrożeniach i szansach wzrostu gospodarki Polski
Redakcja:
Mujżel Jan
, Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, 2001
Physical description:
132 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 48)
Nr:
2168266974
See related chapters
207

Title:
Budujemy Wydział Finansów
Source:
Eksperyment. - nr 7 (2001) , s. 3, 7
Nr:
2168357900
unreviewed article
208

Title:
Dług publiczny bieżący
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 63
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556179
lexical items
See main document
209

Title:
Funkcje finansów
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 95
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166740261
lexical items
See main document
210

Title:
Instytucje finansowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 112
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167740765
lexical items
See main document
211

Title:
Podział dochodu narodowego
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 218
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168218812
lexical items
See main document
212

Title:
Bilans finansów sektora publicznego
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 37
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166210047
lexical items
See main document
213

Title:
Stosunki finansowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 286
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168219084
lexical items
See main document
214

Title:
Dług publiczny wieczny
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 64
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556799
lexical items
See main document
215

Title:
Teorie finansów
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 312
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168219606
lexical items
See main document
216

Title:
Subsydium
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 290
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168219090
lexical items
See main document
217

Title:
Deficyt planowany
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 59
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166534570
lexical items
See main document
218

Title:
Transfery pieniężne
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 314
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168219834
lexical items
See main document
219

Title:
Stymulacyjna funkcja finansów
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 289-290
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168219086
lexical items
See main document
220

Title:
Finansowanie
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 84
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166583229
lexical items
See main document
221

Title:
Dług publiczny zagraniczny
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 64
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556824
lexical items
See main document
222

Title:
Dług publiczny lokalny
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 63
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556491
lexical items
See main document
223

Title:
Inflacja pełzająca
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 107
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167729719
lexical items
See main document
224

Title:
Dług publiczny martwy
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 63
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556593
lexical items
See main document
225

Author:
Władysław Balicki , Stanisława Golinowska , Bogusław Fiedor , Cezary Józefiak , Tadeusz Kowalik , Adam Lipowski , Antoni Leopold , Jan Macieja , Elżbieta Mączyńska , Mieczysław Moszkowicz , Stanisław Owsiak , Zdzisław Sadowski , Władysław Welfe , Leszek Zienkowski
Title:
Ocena dorobku gospodarki w okresie kadencji rządu premiera Jerzego Buzka - w opiniach członków RSSG
Source:
RSSG o wzroście gospodarczym / red. Jan Mujżel, Elżbieta Mączyńska, Bogusław Fiedor - Warszawa: RSS-G, 2001, s. 39-157
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 39)
Nr:
2168306345
chapter in monograph
226

Title:
Cost-benefit analysis
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 52
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166482145
lexical items
See main document
227

Title:
Produkt Krajowy Brutto (PKB)
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 232-233
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168218854
lexical items
See main document
228

Title:
Finansowe instrumenty sterowania
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 85
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166586219
lexical items
See main document
229

Title:
Dług publiczny
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 62-63
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556157
lexical items
See main document
230

Title:
Skarbowość
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 274
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168218968
lexical items
See main document
231

Title:
Finanse publiczne
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 84
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166569247
lexical items
See main document
232

Title:
Dług publiczny państwowy
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 64
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556624
lexical items
See main document
233

Title:
SNA (System of National Accounts)
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 276
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168218972
lexical items
See main document
234

Author:
Stanisław Owsiak , Andrzej Wernik , Ryszard Bugaj , Marek Belka
Title:
Wystąpienia uczestników dyskusji panelowej
Source:
Finanse publiczne w zagrożeniach i szansach wzrostu gospodarki Polski / red. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, 2001, s. 15-41
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 48)
Nr:
2168306511
chapter in monograph
See main document
235

Title:
Produkt Narodowy Brutto (PNB)
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 233
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168218858
lexical items
See main document
236

Title:
Liberalna teoria finansów publicznych
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 151-152
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167754919
lexical items
See main document
237

Title:
Alokacja
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 17
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166209895
lexical items
See main document
238

Title:
Instytut finansów
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 113
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167740715
lexical items
See main document
239

Title:
Problemy finansowania gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 899 (2001) , s. 11-23. - Tytuł numeru: Finanse, bankowość i ubezpieczenia. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168262506
article
240

Title:
The Dilemma of Decentralizing the Public Finance System in Poland
Source:
International Journal of Public Administration. - vol. 24, nr 2 (2001) , s. 211-224. - [Special Issue on Reform in Easten Europe : Promise and Problems] - Bibliogr.
Nr:
2166214302
article
241

Title:
Okrężny obieg dochodów
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 194
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2168218764
lexical items
See main document
242

Title:
Dług publiczny krajowy
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 63
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556355
lexical items
See main document
243

Title:
Dług publiczny reproduktywny
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 64
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556635
lexical items
See main document
244

Title:
Dług publiczny globalny
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 63
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2166556333
lexical items
See main document
245

Author:
Stanisław Owsiak , Roman Kucharczyk , Krzysztof Stepaniuk
Title:
Przepływy finansowe w układzie : centrum-województwa
Source:
Studia Regionalne i Lokalne. - nr 2-3 (2001) , s. 7-30
Access mode:
Nr:
2168260030
article
246

Title:
Instrumenty finansowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 111
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167740691
lexical items
See main document
247

Title:
Konsolidacja pożyczek państwowych
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 129
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167745085
lexical items
See main document
248

Title:
Kategorie finansowe
Source:
Leksykon finansów / red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 122
ISBN:
83-208-1336-0
Nr:
2167744769
lexical items
See main document
249

Title:
Profesora Janusza Maciaszka rozumienie nauki finansów in memoriam
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 43-44, s. 3-9
Nr:
2168259540
varia
250

Title:
Facing Up to the New Research Challenges
Source:
Eksperyment. - nr 4 (2000) , s. 8
Nr:
2168357838
unreviewed article
251

Title:
Przyszłość zobowiązuje
Source:
Eksperyment. - nr 5 (2000) , s. 14, 19
Nr:
2168272440
article
252

Title:
Z historii daniny publicznej i podatku = A History of Public Levies and Taxation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 542 (2000) , s. 5-15. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168232358
article
253

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 2 uaktual., dodr. 2.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
560 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Indeksy., Bibliogr.
ISBN:
83-01-12783-X
Nr:
2168251128
monograph
254

Title:
Prywatyzacja i rynek kapitałowy w Polsce w latach 1990-1997
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 13-76
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168226633
chapter in monograph
See main document
255

Title:
System podatkowy : stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy
Redakcja:
Mujżel Jan
, Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1999
Physical description:
204 s.: rys., wykr.; 21 cm
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 36)
Nr:
2168232052
256

Title:
Kontrowersje wokół reformy systemu finansów publicznych w Polsce
Source:
Finanse w gospodarce rynkowej - wybrane zagadnienia : pamięci Twórcy łódzkiej szkoły finansów Profesorowi Januszowi Chechlińskiemu. T. 1 - Łódź: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ABSOLWENT Sp. z o.o., 1999, s. 27-55
ISBN:
83-86840-81-1
Nr:
2168254102
chapter in monograph
257

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 2 uaktualnione
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
560, [2] s.: wykr.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Indeksy., Bibliogr.
ISBN:
83-01-12783-X
Nr:
2168247874
monograph
258

Title:
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 175-210
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227254
chapter in monograph
See main document
259

Title:
Macrofinancial Aspects of the Economic Transformation in Poland
Source:
Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives / red. Sue Faulkner, Jim McLoughlin, Stanisław OWSIAK - Aldershot: Ashgate, 1999, s. 7-72
ISBN:
1-8401-4944-2
Note another doc.:
Reedycja: Owsiak S., (2018), Macrofinancial Aspects of the Economic Transformation in Poland. [W:] Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives. London : Routledge, s. 7-72. 978-1-138-33207-2 978-1-138-33210-2 ; 978-0-429-44688-7
Nr:
2168345260
chapter in monograph
See main document
260

Title:
Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives
Redakcja:
Faulkner Sue
, McLoughlin Jim
Publisher address:
Aldershot: Ashgate, 1999
Physical description:
222 s.; 23 cm
ISBN:
1-8401-4944-2
Note another doc.:
Reedycja: Faulkner S., McLoughlin J., Owsiak S. (red.), (2018), Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives. London : Routledge, 228 s. 978-1-138-33207-2 ; 978-1-138-33210-2 ; 978-0-429-44688-7 DOI: 10.4324/9780429446887
Nr:
2168345254
See related chapters
261

Author:
Sue Faulkner , Jim McLoughlin , Stanisław Owsiak
Title:
Polish Transition Ten Years on : an Introduction
Source:
Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives / red. Sue Faulkner, Jim McLoughlin, Stanisław OWSIAK - Aldershot: Ashgate, 1999, art. no. 0, s. 1-6
ISBN:
1-8401-4944-2
Note another doc.:
Reedycja: Faulkner S., McLoughlin J., Owsiak S., (2018), Polish Transition Ten Years on : an Introduction. [W:] Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives. London : Routledge, s. 1-4. 978-1-138-33207-2 978-1-138-33210-2 ; 978-0-429-44688-7
Nr:
2168345258
preface / summary
See main document
262

Title:
Reprywatyzacja : stanowisko Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej w sprawie rządowego projektu ustawy o reprywatyzacji
Redakcja:
Mujżel Jan
, Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1999
Physical description:
136 s.; 21 cm
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 43)
Access mode:
Nr:
2168339275
263

Title:
Czynniki kształtujące równowagę na rynku kapitałowym
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 98-174
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227252
chapter in monograph
See main document
264

Title:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
213 s.; 24 cm
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168226415
See related chapters
265

Title:
O kryzysie finansowym państwa
Source:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, s. 23-35
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226561
chapter in monograph
See main document
266

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 1, dodr. 1.
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Physical description:
423, [1] s.: wykr.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Indeksy., Bibliogr.
ISBN:
83-01-12209-9
Nr:
2168251134
monograph
267

Title:
Podatkowe iluzje?
Source:
Rynek Kapitałowy - Penetrator. - 10 (94) (1998) , s. 6-8
Nr:
2168257344
article
268

Title:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
162, [1] s., [1] k. tabl.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. prac R. Domaszewicza s. 7-11.
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226553
See related chapters
269

Title:
Skutki procesu transformacji systemu finansów publicznych
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 188-270
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168339985
chapter in monograph
See main document
270

Title:
Polsko-szwedzki program edukacyjny z zakresu finansów i bankowości "Master's Degree in Banking and Finance" realizowany przez AE w Krakowie i Uniwersytet Sztokholmski w latach 1995-1997
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(41), s. 6-9
Nr:
2168346272
chapter in report
271

Title:
Wstęp
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 9-10
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168339969
preface / summary
See main document
272

Title:
System finansów publicznych w gospodarce rynkowej
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 11-21
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168339973
chapter in monograph
See main document
273

Title:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
278, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168252520
See related chapters
274

Title:
Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 32-121
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168339977
chapter in monograph
See main document
275

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansów, Polska, Łódź, Polska, od 1997-10-16 do 1997-10-19
Title:
Alokacyjna funkcja systemu finansów publicznych - układ przestrzenny
Source:
Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1, Finanse publiczne, system bankowy / red. Krystyna Piotrowska-Marczak, Mirosław Wypych - Łódź: Absolwent, 1997, s. 246-264
ISBN:
83-86840-45-5
Nr:
2168297729
chapter in conference materials
276

Title:
Perspektywa finansowa
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 46 (1997) , s. 11-15
Nr:
2168343049
article
277

Title:
Finanse publiczne : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
423, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12209-9
Nr:
2168231998
monograph
278

Title:
Reforma systemu emerytalnego w Polsce : bezpieczeństwo dzięki różnorodności
Redakcja:
Mujżel Jan
, Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: RSS-G, 1997
Physical description:
246 s.; 21 cm
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 24)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168339273
279

Title:
Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Wyd. 1, dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 22-31
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168339975
chapter in monograph
See main document
280

Title:
Instytut Finansów
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 46-53 - Wykaz wybranych publikacji pracowników naukowych Instytutu s.51-53
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255648
chapter in monograph
See main document
281

Title:
Życie i działalność Profesora Franciszka Skalniaka (1923-1993)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478, s. 5-9
Nr:
2168251896
varia
282

Title:
Wstęp do nauki finansów
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Physical description:
285, [1] s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0507-4
Nr:
2168282185
textbook
283

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 478
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168251892
journal / series editorial
284

Title:
Narodowy Bank Polski podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa
Redakcja:
Mujżel Jan
, Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, 1996
Physical description:
230, [1] s.: il.; 21 cm.
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 16)
Nr:
2168273066
285

Title:
Drogi i rozdroża polityki podatkowej okresu transformacji
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 95-107
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226978
chapter in monograph
See main document
286

Title:
Problem należności i zobowiązań Skarbu Państwa w praktyce polskiej = Problem Pertaining to Debts Owed to and Liabilities of Treasury
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996) , s. 51-62. - Summ.
Nr:
2168251914
article
287

Title:
Rozwój instytucji finansowych a zmiany w strukturze finansowej gospodarki polskiej w okresie transformacji
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 9-39
Nr:
2168263306
chapter in conference materials
See main document
288

Title:
System finansów publicznych w gospodarce rynkowej
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 11-21
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168232120
chapter in monograph
See main document
289

Author:
John L. Campbell , Stanisław Owsiak
Title:
Fiscal Policy and Post-communist States : Comparative East European Perspective
Source:
Emergo. - Vol. 2, nr 1, s. 2
Nr:
2168331409
preface / summary
290

Author:
John L. Campbell , Stanisław Owsiak
Title:
Antecedents to Fiscal Reform in Post-Communist Europe
Source:
Emergo. - Vol. 2, nr 1 (1995) , s. 3-9 - Bibliogr.
Nr:
2168268832
article
291

Title:
Skutki procesu transformacji systemu finansów publicznych
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 188-270
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168306429
chapter in monograph
See main document
292

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Katedr Finansów i Prawa Finansowego, Ustroń-Zawodzie, Polska, od 1994-10-24 do 1994-10-26
Title:
Budżetowe metody kształtowania gospodarki polskiej w okresie przemian
Source:
Związki finansów przedsiębiorstw z bankami, budżetem i ubezpieczycielami : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Katedr Finansów i Prawa Finansowego, Ustroń-Zawodzie, 24-26 października 1994 / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 249-258 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-86434-43-0
Nr:
2168343059
chapter in conference materials
293

Title:
Warunki transformacji systemu finansów publicznych w Polsce
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 22-31
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168306411
chapter in monograph
See main document
294

Title:
Emergo
Number:
Vol. 2, nr 1
Redakcja:
Gröjer Jan-Erik
, Wolf Peter
, Campbell John L.
Publisher address:
Cracow: Cracow Academy of Economics, 1995
Nr:
2168331407
journal / series editorial
295

Title:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
278, [2] s.: il.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168232090
See related chapters
296

Title:
Tworzenie systemu finansów publicznych w Polsce
Source:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 32-121
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-11896-2
Nr:
2168306413
chapter in monograph
See main document
297

Title:
Problem polityki fiskalnej w dobie transformacji : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1994/95 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 13-24
ISBN:
83-86439-29-7
Nr:
2168357982
chapter in book
298

Title:
Potrzeba gruntownej zmiany
Source:
Penetrator. - nr 8 (1995) , s. 11-15
Nr:
2168233588
article
299

Title:
Reform of the Fiscal System as an Instrument for the Transformation of the Polish Economy
Source:
Emergo. - Vol. 2, nr 1 (1995) , s. 52-67 - Bibliogr.
Nr:
2168268844
article
300

Title:
Podstawy teorii finansów publicznych
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-36-X
Nr:
2168232086
academic script
301

Title:
Szansa czy iluzja?
Source:
Penetrator. - nr 6 (1994) , s. 7-9
Nr:
2168233628
article
302

Title:
Kryzys finansowy państwa = The Crisis of State Finances
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 54-55. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333441
varia
303

Title:
Finanse publiczne w okresie transformacji systemu ekonomicznego - przypadek Polski = Public Finances in Period of Transformation of Economic System in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994) , s. 31-44. - Summ.
Nr:
2168262636
article
304

Title:
Transformation of Fiscal Systems in Post-communist Countries : the Polish Case
Source:
Fiscal Reforms in Post-communist Countries / red. John L. Campbell, Stanisław OWSIAK - Krakow: Cracow Academy of Economics, 1994, s. 241-269
ISBN:
83-85104-57-7
Nr:
2168335439
chapter in monograph
See main document
305

Title:
Fiscal Reforms in Post-communist Countries
Redakcja:
Campbell John L.
Publisher address:
Krakow: Cracow Academy of Economics, 1994
Physical description:
325 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych rozdz.
ISBN:
83-85104-57-7
Access mode:
Nr:
2168335387
See related chapters
306

Title:
Możliwości wykorzystania finansów w zarządzaniu sektorem zdrowia = Possibilities of Use of Financial Instruments in Management of Health Care Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994) , s. 5-16. - Summ.
Nr:
2168226809
article
307

Title:
Podstawy teorii finansów publicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168241186
academic script
308

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 426
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Nr:
2168262628
journal / series editorial
309

Title:
Budżet państwa w okresie transformacji gospodarki polskiej
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (52) (1994) , s. 6-11
Nr:
2168226611
article
310

Author:
John L. Campbell , Stanisław Owsiak
Title:
Preface
Source:
Fiscal Reforms in Post-communist Countries / red. John L. Campbell, Stanisław OWSIAK - Krakow: Cracow Academy of Economics, 1994, s. 5-7
ISBN:
83-85104-57-7
Nr:
2168335431
preface / summary
See main document
311

Title:
Problem równowagi budżetowej w okresie transformacji gospodarki polskiej
Source:
Bank i Kredyt. - nr 1-2 (1994) , s. 29-37
Nr:
2168232696
article
312

Title:
Równowaga budżetowa : deficyt budżetowy, dług publiczny
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993
Physical description:
227, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-10999-8
Nr:
2168231996
monograph
313

Title:
The Financial Crisis of the Postsocialist State : Appearances and Mechanisms of Development
Source:
International Journal of Political Economy. - vol. 23, iss. 2 (1993) , s. 35-73. - Tytuł numeru: The Financial Crisis of the Postsocialist State
Nr:
2168369330
article
314

Title:
Ujęcie budżetu państwa metodą przepływów finansowych = State Budget Presented by Means of the Financial Flows Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168252152
article
315

Title:
International Journal of Political Economy
Number:
vol. 23, no. 2, spec. issue: The Financial Crisis of the Postsocialist State
Redakcja:
, Jessop Bob
Publisher address:
Philadelphia: Taylor & Francis Group, 1993
Nr:
2168369326
journal / series editorial
316

Conference:
Konferencja naukowa: Polityka pieniężna i fiskalna w procesie urynkowienia gospodarki, Polanica Zdrój, Polska, od 1993-10-25 do 1993-10-27
Title:
Równowaga budżetowa w procesie transformacji gospodarki Polski
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 666 (1993) , s. 115-127. - Tytuł numeru: Polityka pieniężna i fiskalna w procesie urynkowienia gospodarki - Bibliogr.
Nr:
2168232520
article
317

Title:
Finanse Uczelni w 1992 roku
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4 (16), s. 3-16
Nr:
2168344640
chapter in report
318

Title:
Ekonomiczne i finansowe aspekty regionalizacji Polski = Economic and Financial Aspects of Poland's Division into Regions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 394 (1993) , s. 5-27. - Summ.
Nr:
2168262244
article
319

Title:
Social Limitations for Efficient Allocation of Resources in the Post-socialist Countries
Source:
Institutional Frameworks of Market Economies : Scandinavian and Eastern European Perspectives / red. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Aldershot: Avebury, 1993, s. 251-262
ISBN:
1-85628-399-2
Nr:
2168221878
chapter in monograph
See main document
320

Title:
Finanse w zarządzaniu Uczelnią
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7(9), s. 2-19
Nr:
2168344220
chapter in report
321

Title:
The Collapse of the Reform and the Decomposition of the System of Economic Regulation
Source:
The Protracted Death-Agony of Real Socialism : Political Mechanisms of Societal Life in Poland in the 1980's / red. Jerzy HAUSNER and Tadeusz Klementewicz - Warsaw: Institute of Political Studies Polish Academy of Sciences, 1992, s. 55-66
ISBN:
83-85479-38-4
Nr:
2168290671
chapter in monograph
See main document
322

Title:
Przyczyny kryzysu systemu finansowania rewaloryzacji zabytków Krakowa = Causes of the Crisis of Cracow Monuments Renovation Financing System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 382 (1992) , s. 47-57. - Summ., rez.
Nr:
2168262864
article
323

Title:
Financial Crisis of a State in Transformation : the Polish Case
Tłumaczenie:
Tilbury Jasper
, Turnau Paweł
Publisher address:
Warsaw: Friedrich Ebert Foundation, 1992
Physical description:
90 s.; 21 cm
Series:
(Economic and Social Policy Series ; no. 26)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168266960
monograph
324

Title:
Przebieg procesów regulacyjnych w gospodarce narodowej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 21-33
Nr:
2168228924
chapter in monograph
See main document
325

Title:
Finansowy mechanizm alokacji zasobów w gospodarce rynkowej
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1992
Physical description:
228, [1] s.: wykr.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-10874-6
Nr:
2168226631
monograph
326

Title:
Funkcje państwa a zmiana modelu gospodarczego w Polsce
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 145-158
Nr:
2168228942
chapter in monograph
See main document
327

Title:
Kryzys finansowy państwa w procesie systemowej transformacji na przykładzie Polski
Publisher address:
Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta, 1992
Physical description:
83 s.: il.; 21 cm
Series:
(Polityka Ekonomiczna i Społeczna ; z. 26)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168232048
monograph
328

Title:
Ekonomiczna treść skonsolidowanego rachunku sektora publicznego w Polsce = The Economic Meaning of the Consolidated Account of the Public Sector in Poland
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 35-36 (1992) , s. 15-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247200
article
329

Title:
Polityka i gospodarka : Polska w latach 80.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Physical description:
194, [2] s.; 21cm
ISBN:
83-208-0852-9
Nr:
2168226585
monograph
330

Title:
Załamanie się reformy i rozkład systemu regulacji gospodarczej
Source:
Łagodna agonia realnego socjalizmu : mechanizmy polityczne życia społecznego w Polsce w latach osiemdziesiątych / red. Jerzy HAUSNER, Tadeusz Klementewicz - Warszawa: [b.w.], 1991, s. 67-84
Nr:
2168289333
chapter in monograph
See main document
331

Title:
Social Limitations on the Efficient Allocation of Resources in Post-Socialist Countries
Source:
Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives / red. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 261-275
Nr:
2168221898
chapter in monograph
See main document
332

Title:
Dylematy polskiego fiskalizmu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 34 (1991) , s. 1, 6
Nr:
2168229404
article
333

Title:
Przebieg procesów regulacyjnych w gospodarce narodowej
Source:
W systemowej próżni? Dylematy procesu transformacji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, s. 25-40
Nr:
2168227294
chapter in report
See main document
334

Title:
Więcej aktywności
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 39 (1991) , s. 6
Nr:
2168229374
article
335

Title:
Ewolucja alokacyjnej funkcji budżetu państwa w gospodarce polskiej = Evolution of the Allocatting Function of the State Budget in the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991) , s. 5-20. - Summ., rez.
Nr:
2168229150
article
336

Title:
O ewolucji politycznych funkcji budżetu państwa
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 132-145
Nr:
2168228912
chapter in monograph
See main document
337

Title:
Przebieg procesów regulacyjnych w gospodarce narodowej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 19-29
Nr:
2168228894
chapter in monograph
See main document
338

Title:
Problemy równowagi budżetowej w gospodarce rynkowej
Source:
Funkcje państwa w polskim modelu gospodarki rynkowej / kier. Stanisław OWSIAK, s. 100-123
Signature:
NP-21/Magazyn
Nr:
2168271188
chapter in unpublished scientific work
See main document
339

Title:
Mechanizm kształtowania zasobów finansowych regionu = Mechanism of Forming Regional Pecuniary Resources
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 318 (1990) , s. 5-23. - Summ., rez.
Nr:
2168229564
article
340

Title:
Przebieg procesów regulacyjnych w gospodarce narodowej
Source:
W kierunku gospodarki rynkowej i demokratycznego ładu / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 21-33
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Owsiak S., Regulatory Processes in the National Economy. W: Towards a Market Economy and a Democratic Order, Hausner J. (ed.). Kraków : AE, 1990, s. 21-33
Nr:
2168227304
chapter in report
See main document
341

Title:
Państwo w gospodarce rynkowej
Source:
Funkcje państwa w polskim modelu gospodarki rynkowej / kier. Stanisław OWSIAK, s. 4-29
Signature:
NP-21/Magazyn
Nr:
2168271140
chapter in unpublished scientific work
See main document
342

Title:
Deficyty budżetowe i dług publiczny a nowy model gospodarki polskiej
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 59-75
Nr:
2168227322
chapter in report
See main document
343

Title:
Przebieg procesów regulacyjnych w gospodarce narodowej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 26-43
Nr:
2168228866
chapter in monograph
See main document
344

Title:
Przebieg procesów regulacyjnych w gospodarce narodowej
Source:
Między reformą a "okrągłym stołem" : ekonomika i polityka - 1988 r. / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: "Oficyna Obecnych", 1989, s. 25-36
Nr:
2168348840
chapter in book
See main document
345

Title:
Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (1)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1988) , s. 10-11
Nr:
2168229342
article
346

Title:
Bariery przemian strukturalnych gospodarki polskiej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 131-147
Nr:
2168228060
chapter in monograph
See main document
347

Title:
Niektóre teoretyczne aspekty równowagi budżetowej w gospodarce socjalistycznej = Certain Theoretical Aspects of Budget Equilibrium in the Socialist Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988) , s. 123-139. - Summ., rez.
Nr:
2168262492
article
348

Title:
Przebieg procesów regulacyjnych w gospodarce narodowej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 21-31
Nr:
2168228032
chapter in monograph
See main document
349

Title:
Dokąd zmierza gospodarka socjalistyczna? (2)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 33 (1988) , s. 8
Nr:
2168229344
article
350

Title:
Przebieg procesów regulacyjnych w gospodarce narodowej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 29-46
Nr:
2168227990
chapter in monograph
See main document
351

Title:
Sfera usług społecznych w warunkach kryzysu gospodarki polskiej
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 167-191
Nr:
2168228012
chapter in monograph
See main document
352

Title:
Fiskalizm a funkcjonowanie gospodarki socjalistycznej = Fiscalism and Functioning of Socialist Economy
Source:
Finanse. - R. 37, nr 6 (1986) , s. 31-42
Nr:
2168228978
article
353

Title:
Polityka finansowa państwa w stosunku do ludności w latach osiemdziesiątych
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986, s. 107-131
Nr:
2168281747
chapter in monograph
See main document
354

Title:
Analiza głównych problemów gospodarczych
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1984 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1986, s. 9-33
Nr:
2168281733
chapter in monograph
See main document
355

Title:
System finansowania rewaloryzacji zespołów zabytkowych
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
201 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/830
Nr:
2168283575
doctoral dissertation
356

Title:
Ekonomiczne aspekty rozwoju pieniężnych świadczeń społecznych w latach osiemdziesiątych
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 102-119
Nr:
2168226893
chapter in monograph
See main document
357

Title:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
chapter in monograph
See main document
358

Title:
Teoretyczne aspekty redystrybucji budżetowej w socjalizmie = Theoretical Aspects of Budget Redistribution in Socialism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985) , s. 127-141. - Rez., summ.
Nr:
2168236554
article
359

Title:
O niektórych pieniężnych problemach sfery nieprodukcyjnej = Some Money Problems of the Non-productive Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 168 (1983) , s. 173-189. - Rez., summ.
Nr:
2168230826
article
360

Title:
Finansowe problemy rewaloryzacji Krakowa = Financial Problems of Kraków's Revalorization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 243-260. - Rez., summ.
Nr:
2168250362
article
361

Title:
Fundusze (nie bardzo) celowe
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 18 (1983) , s. 10-11
Nr:
2168274549
article
362

Title:
Metody budżetowania sfery nieprodukcyjnej = The Methods of Budgetary Financing in Non-Material Production Sphere of Economy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 60)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168233594
monograph
363

Title:
Finanse ubezpieczeń gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
137 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168233554
academic script
364

Title:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981
Physical description:
268 s.: il.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168233620
conference materials
365

Title:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981
Physical description:
220 s.: il.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168233666
conference materials
366

Title:
Makroekonomiczne planowanie finansowe a reforma gospodarcza
Source:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 17-31
Nr:
2168227400
chapter in monograph
367

Title:
O stosunkach ekonomicznych budżetu państwa z przedsiębiorstwami socjalistycznymi = On the Economic Relationships Between the State Budget and the Socialist Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 125 (1980) , s. 53-72. - Rez., summ.
Nr:
2168231038
article
368

Title:
Bilans finansowy państwa : teoria i praktyka planowania
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1980
Physical description:
196, [4] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0095-1
Nr:
2168233616
monograph
369

Title:
Rola budżetu państwa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 14 (1978) , s. 11
Access mode:
Nr:
2168364540
unreviewed article
370

Title:
Gospodarka pozabudżetowa w systemie planowania finansowego = On Extra-Budgetary Economy in the System of Financial Planning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 102 (1978) , s. 71-89. - Rez., summ.
Nr:
2168233198
article
371

Title:
Bilans finansowy państwa w teorii i praktyce planowania
Source:
Finanse. - R. 27, nr 6 (1977) , s. 1-12
Nr:
2168366852
article
372

Title:
Metody aktywizacji studentów w nauczaniu przedmiotów finansowych
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 25 (1976) , s. 167-176
Nr:
2168359144
article
373

Title:
Bilans finansowy państwa w teorii i praktyce planowania
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/214
Nr:
2168233614
doctoral dissertation
374

Title:
Bilans finansowy państwa w radzieckiej praktyce planistycznej
Publisher address:
Warszawa: Instytut Finansów, 1975
Physical description:
57 s.; 24 cm
Nr:
2168369450
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
475 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
006/WF/KF/01/2014/S/4202
Signature:
NP-1451/Magazyn
Nr:
2168302511
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
377 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
002/WF/KF/01/2013/S/3002
Signature:
NP-1055/Magazyn
Nr:
2168287085
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
147 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
22/KF/1/212/S/022
Signature:
NP-1373/Magazyn
Nr:
2168269788
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
248 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
106KF/1/2011/S/585
Signature:
NP-1150/Magazyn
Nr:
2168262534
unpublished scientific work
5

Title:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
168 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik: Recenzja pracy autorstwa prof. Bogumiły Szopy, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326305
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
178 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
31/KF/1/2009/S/495
Signature:
NP-1304/Magazyn
Nr:
2168221752
unpublished scientific work
7

Title:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
325 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
24/KF/1/2008/441
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234312
unpublished scientific work
8

Author:
, , , , , , , ,
Title:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
202 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
4/KF/1/2007/S/365
Signature:
NP-1169/Magazyn
Nr:
2166568874
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
329, [1] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Research program:
91/FK/2006/S
Signature:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2166570126
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Reforma finansów publicznych : efektywność wydatków publicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
188 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
77/KFin/2/2002/S
Signature:
NP-810/Magazyn
Nr:
2168247912
unpublished scientific work
11

Title:
Reforma systemu finansów publicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
174 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-680/Magazyn
Nr:
2168263862
unpublished scientific work
12

Title:
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
289 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
7/KFin 98/U
Signature:
NP-459/2/Magazyn
Nr:
2168226647
unpublished scientific work
13

Title:
Zmiany w strukturze finansowej gospodarki polskiej : struktura fiskalna : studium empiryczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
83 k.: il.; 30 cm
Research program:
14/KFin/2/97/S
Signature:
NP-460/Magazyn
Nr:
2168274579
unpublished scientific work
14

Title:
Zmiany w strukturze finansowej gospodarki polskiej : struktura fiskalna : studium empiryczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
83 k.: il.; 30 cm
Research program:
14/KFin/2/97/S
Signature:
NP-475/Magazyn
Nr:
2168263866
unpublished scientific work
15

Title:
Stan i prognozy rozwoju polskiego sektora finansowego. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
228 s.: il.; 30 cm.
Research program:
4/KFin/97/U
Signature:
NP-459/[1]/Magazyn
Nr:
2168226643
unpublished scientific work
16

Title:
Polityka fiskalna Polski w układzie przestrzennym : studium empiryczne
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
54, [4] k.: il.; 30 cm
Research program:
61/KF/2/96/S
Signature:
NP-425/Magazyn
Nr:
2168263896
unpublished scientific work
17

Title:
Rozwój pośredników finansowych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Research program:
100/KF/2/95/S
Signature:
NP-374/Magazyn
Nr:
2168263900
unpublished scientific work
18

Title:
Ujęcie sektora publicznego w systemie rachunków narodowych
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Pietraś Katarzyna
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
55 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-321/Magazyn
Nr:
2168263904
unpublished scientific work
19

Title:
Mechanizm i skutki kryzysu finansów publicznych w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-195/Magazyn
Nr:
2168264784
unpublished scientific work
20

Title:
System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
183 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-254/Magazyn
Nr:
2168264792
unpublished scientific work
21

Title:
Kryzys finansowy państwa w okresie transformacji systemowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
55 s.: il.; 30 cm
Signature:
NP-113/Magazyn
Nr:
2168264872
unpublished scientific work
22

Title:
Równowaga budżetowa - deficyty budżetowe - dług publiczny
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Physical description:
259 s. [6]: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-66/Magazyn
Nr:
2168264768
unpublished scientific work
23

Title:
Funkcje państwa w polskim modelu gospodarki rynkowej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990
Physical description:
136 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-21/Magazyn
Nr:
2168264780
unpublished scientific work
See related chapters
1
O racjonalne wykorzystywanie funkcji finansów publicznych w warunkach kryzysu / Stanisław OWSIAK // W: Finanse publiczne / red. nauk. Magdalena Zioło. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2021. - (Finanse). - S. 15-29. - ISBN 978-83-66847-18-7. - Pełny tekst: https://publikacje.pan.pl/Content/121860/PDF/2021-FINS-03-Rozdzial-1.pdf
2
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - no 22, 23. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/issue/archive. - ISSN 1642-168X
3
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2020. - nr 3. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
4
Kwadrans z Europejskim Kongresem Finansowym - rozmowa (online) prof. dr. hab. Stanisława Owsiaka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) z prof. dr. hab. Jerzym Żyżyńskim (Uniwersytet Warszawski) przeprowadzona 16 lipca 2020 r. / Stanisław OWSIAK, Jerzy Żyżyński // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2020), s. 41-44. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
5
Przebieg XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej pod hasłem "Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej" / Stanisław OWSIAK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 6-22. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
6
Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław OWSIAK. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 1134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN. Finanse). - ISBN 978-83-01-19088-0
7
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - no 20, 21. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/issue/archive. - ISSN 1642-168X
8
Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - 336 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2366-0
9
Kontrowersje wokół współczesnej polityki podatkowej - wybrane zagadnienia / Stanisław OWSIAK // W: Ewolucja roli podatków i systemów podatkowych we współczesnych gospodarkach / red. nauk. Jolanta Szołno-Koguc. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2019. - (Spór o Podatki). - S. 17-36. - ISBN 978-83-227-9310-7. - Spis treści: https://wydawnictwo.umcs.eu/uploads/product_toc/Ewolucja%20roli%20podatkow.pdfWstęp:
10
Praktyczny wymiar badań nad finansami publicznymi / Stanisław OWSIAK // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 15-42. - ISBN 978-83-01-19813-8
11
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - no 18, 19. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/issue/archive. - ISSN 1642-168X
12
Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 528 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19813-8
13
Wstęp / Stanisław OWSIAK // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 9-14. - ISBN 978-83-01-19813-8
14
Warianty dyscyplinowania finansów publicznych - synteza / Stanisław OWSIAK // W: Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 455-505. - ISBN 978-83-01-19813-8
15
Evaluation of Fiscal Policy in the PIGS Countries under Conditions of Enhanced EU Fiscal Surveillance / Anna MOŹDZIERZ, Stanisław OWSIAK // W: Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in Public Sector Research / eds. Petra Dvořáková, Barbora Baisa. - Brno: Masaryk University, 2018. - (Current Trends in Public Sector Research, ISSN 2336-1239). - S. 172-179. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-8923-5 ; 978-80-210-8924-2. - Pełny tekst: http://ctpsr.econ.muni.cz/media/3295767/proceedings_ctpsr_2018.pdf
16
Public Finance Discipline : a Comparative Analysis of Poland, United Kingdom and Sweden / Stanislaw OWSIAK, Joseph Yaw ABODAKPI // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2018. - S. 3-36. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-605-82290-5-1. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_5d31f50df0b74f7da648a6c29296e424.pdf
17
Hanna Kociemska: Partnerstwo publiczno-prywatne w ujęciu heterodoksyjnym [Public-Private Partnership in a Heterodox Approach]. WUE 2017, 220 pp. / Stanisław OWSIAK // Argumenta Oeconomica. - nr 1 (40) (2018), s. 367-370. - ISSN 1233-5835
18
Ewaluacja polityki fiskalnej w krajach PIGS w warunkach wzmocnionego nadzoru fiskalnego Unii Europejskiej = Evaluation of Fiscal Policy in the PIGS Countries under Conditions of Enhanced EU Fiscal Surveillance / Anna MOŹDZIERZ, Stanisław OWSIAK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 358 (2018), s. 147-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/349955/edition/330687/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
19
Państwo - fiskalizm - gospodarka = The State - Fiscalism - Economy / Stanisław OWSIAK // W: Państwo a gospodarka : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / red. Stanisław Owsiak. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017. - S. 45-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-15-7
20
Preface / Stanisław OWSIAK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 17 (2017), s. 5-6. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/download/1607/1020
21
Finanse publiczne : współczesne ujęcie / Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 1134 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF Finanse). - ISBN 978-83-01-19088-0
22
Finanse publiczne w okresie przemian ustrojowych w Polsce = Public Finances During a Period of Political Change in Poland / Stanisław OWSIAK // Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 2 (93) (2017), s. 177-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://inepan.pl/wp-content/uploads/2017/07/SE_2017_2_28_12_Owsiak.pdf. - ISSN 0239-6416
23
Introduction / Stanisław OWSIAK // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 11-15. - ISBN 978-83-01-19812-1
24
Preface / Stanisław OWSIAK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - no 16 (2017), s. 5-7. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1567/997
25
Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 531 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19812-1
26
Practical Dimension of Research on Public Finances / Stanisław OWSIAK // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 17-44. - ISBN 978-83-01-19812-1
27
Państwo a gospodarka : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2017. - 233 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-65269-15-7
28
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - no 16, 17. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/issue/archive. - ISSN 1642-168X
29
Public Finance Discipline : a Comparative Analysis of Poland, United Kingdom and Sweden / Stanislaw OWSIAK, Joseph Yaw ABODAKPI // W: Conference Proceedings : MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies (Global Meeting of Social Science Community) : Full Paper Series / eds. Kemal Cebeci, Adam Pawlicz, Asmahan Altaher. - Lisbon: Masters International Danismanlik Arastirma Yayincilik ; Masters International Consultancy Research and Publishing, 2017. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-605-82290-4-4. - Pełny tekst: https://docs.wixstatic.com/ugd/f279ca_1ff8c35eb5d0494498662ea56ffb82cb.pdf
30
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 236 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
31
Wstęp / Stanisław OWSIAK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 9-13. - ISBN 978-83-65173-96-6 ; 978-83-65173-97-3
32
Options for Disciplining Public Finances - Synthesis / Stanisław OWSIAK // W: Public Finances and the New Economic Governance in the European Union / ed. by Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 459-502. - ISBN 978-83-01-19812-1
33
Rozpoznanie obszarów ryzyka podatkowego jako metoda zwiększenia wpływów podatkowych / Alina KLONOWSKA ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2016. - 470 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003193
34
System podatkowy Polski w okresie transformacji - próba oceny = An Attempt to Evaluate the Polish Tax System During the Transformation Period / Stanisław OWSIAK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 1 (2016), s. 15-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1786/1951. - ISSN 0459-9586
35
Niekeynesowskie podejście do gospodarki i finansów publicznych = Non-Keynesian Approach to the Economy and Public Finances / Stanisław OWSIAK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 294 (2016), s. 121-135. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_294/10.pdf. - ISSN 2083-8611
36
Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - 496 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2231-1
37
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - no 14, 15. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/issue/archive. - ISSN 1642-168X
38
Metoda analizy polityki podatkowej badanych krajów / Stanisław OWSIAK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 17-92. - ISBN 978-83-208-2231-1
39
Preface / Stanisław OWSIAK // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - no 15 (2016), s. 5-7. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/article/view/1316/911
40
Europa: integracja czy dezintegracja - perspektywa finansowa / Stanisław OWSIAK // W: Dokąd zmierza Europa : państwo - gospodarka - społeczeństwo - finanse / red. nauk. Jerzy Kleer, Piotr Szukalski, Konrad Prandecki. - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2016. - S. 291-328. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8017-132-9. - Pełny tekst: http://www.prognozy.pan.pl/images/publikacje/2016-PANSTWO-GOSP-SPOL-05-01-bez-Gajdy.pdf
41
Ocena polityki podatkowej krajów Unii Europejskiej w latach 2003-2015 / Stanisław OWSIAK // W: Polityka podatkowa krajów Unii Europejskiej wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2016. - S. 457-481. - ISBN 978-83-208-2231-1
42
Coś się zapchało / Stanisław OWSIAK ; rozm. Grzegorz Sroczyński // Świat się chwieje : 20 rozmów o tym, co z nami dalej. - (2015), s. 237-251 (2015), s. 237-251
43
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - no 12, 13. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/issue/archive. - ISSN 1642-168X
44
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 6 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Nauka - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - ISBN 978-83-939641-0-9
45
Nierówności dochodowe jako zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego / Stanisław OWSIAK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2015), s. 21-32. - Pełny tekst: http://owe.pte.pl/upload/files/biuletyny/biuletynpteowe2015.pdf#page=21&view=Fit. - ISSN 1507-1383
46
O potrzebie rewizji paradygmatu o autonomii polityki monetarnej i polityki fiskalnej = On the Need to Revise the Paradigm of Autonomy of Monetary and Fiscal Policy / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // W: W kierunku nowego ładu świata finansów / red. nauk. Jerzy Nowakowski. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2015. - S. 123-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-014-9
47
Finanse / Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2015. - 651 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2179-6
48
Dylematy interpretacyjne przy ocenie sytuacji finansowej państwa = Interpretive Dilemmas in Assessing the Financial Position of the State / Stanisław OWSIAK // W: Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 82-98. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65269-02-7
49
Rynek i państwo - poszukiwanie nowego konsensusu [on-line] / Stanisław OWSIAK // YouTube. - (8 Wykładów na Nowe Tysiąclecie / Uniwersytet Warszawski). - 2 czerwca (2015)czas trwania: 1:38:04. - Pełny tekst: https://youtu.be/_K5oQf0q4Pw
50
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - nr 3. - Pełny tekst: http://owe.pte.pl/upload/files/biuletyny/biuletynpteowe2015.pdf. - ISSN 1507-1383
51
Determinanty rozwoju Polski : finanse publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - 393, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-65269-02-7
52
Założenia badawcze / Stanisław OWSIAK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 5-15
53
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - no 10, 11. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/issue/archive. - ISSN 1642-168X
54
Ocena polityki podatkowej krajów Unii Europejskiej w latach 2003-2013 / Stanisław OWSIAK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 435-446
55
Bezpieczeństwo finansowe państwa i organizacji gospodarczej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2014. - 210 s. : il. ; 24 cm + CD. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-61310-33-4
56
Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 296 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2173-4
57
Charakterystyka metody badawczej / Stanisław OWSIAK // W: Wpływ kryzysu finansowego na politykę podatkową krajów UE / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2014), s. 9-20
58
Kontrowersje wokół wypierania dochodów z gospodarki przez finanse publiczne = Controversies Related to the Phenomenon of Crowding-Out Effect / Stanisław OWSIAK // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 61-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2173-4
59
Finanse w polityce makroekonomicznej państwa / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 348 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-7252-688-5. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314806
60
Szkodliwa doktryna o szkodliwości długu / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // Rzeczpospolita. - 21 listopada (2014), s. B10-B11. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/opinie-ekonomiczne/art12148251-szkodliwa-doktryna-o-szkodliwosci-dlugu. - ISSN 0208-9130
61
Wstęp / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK // W: Finanse w rozwoju gospodarczym i społecznym / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - S. 7-12. - ISBN 978-83-208-2173-4
62
Leokadia Oręziak, OFE - Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 400 / Stanisław OWSIAK // Ekonomista. - nr 4 (2014), s. 633-639. - Rec. pracy: Oręziak L., OFE - Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2014, s. 400. - ISSN 0013-3205
63
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław OWSIAK. - Wyd. 3 zm., dodr. 4. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 836, [2] s. : il. ; 24 cm. - Dla studentów ekonomii, finansów, administracji i prawa, a także dla polityków oraz pracowników aparatu skarbowego i sektora publicznego. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15732-6
64
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - 225 s. : il. ; 24 cm + CD. - Streszcz., summ. Zawiera materiały z konferencji, która odbyła się w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej w dn. 24 maja 2013 r. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-61310-09-9
65
System bankowy / Małgorzata Zaleska, Stanisław OWSIAK, Marian Żukowski // W: Bankowość / red. nauk. Małgorzata Zaleska. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - S. 11-71. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-4093-7
66
Dylematy interpretacyjne przy ocenie sytuacji finansowej państwa / Stanisław OWSIAK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-20. - Streszcz.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Owsiak%20Stanis%C5%82aw/Owsiak%20Stanis%C5%82aw%20-%20DYLEMATY%20INTERPRETACYJNE%20PRZY%20OCENIE%20SYTUACJI%20FINANSOWEJ%20PA%C5%83STWA.pdf
67
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : [wybrane problemy]. 4 / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Seria: Nauka. - ISBN 978-83-932796-3-0
68
W poszukiwaniu nowego ładu ekonomicznego : księga jubileuszowa z okazji 25-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej / red. Stanisław OWSIAK i Artur POLLOK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - 194 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-88700-78-1
69
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - no 9. - Pełny tekst: https://aoc.uek.krakow.pl/issue/archive. - ISSN 1642-168X
70
Wieloletnie planowanie finansowe a funkcjonowanie budżetu zadaniowego = Multiannual Financial Planning and Performance-based Budget / Stanisław OWSIAK // Studia BAS [on-line]. - nr 1 (33) (2013), s. 37-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/0FF4711FF574D90FC1257B2E002AECDA/%24File/Strony%20odStudia_BAS_33-3.pdf. - ISSN 2080-2404
71
Użyteczność dochodu a oszczędności polskich gospodarstw domowych / Elżbieta Szczygieł ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2012. - 300 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002685
72
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - 252 s. : il. ; 24 cm + CD. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-61310-01-3
73
Węzłowe problemy i dylematy związane ze stosowaniem budżetu zadaniowego w Polsce / Stanisław OWSIAK // W: Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków / red. nauk. Barbara Woźniak, Marta Postuła. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa; CeDeWu, 2012. - S. 29-41. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-036-7
74
Opinia merytoryczna na temat Paktu Euro Plus, Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu gospodarczym w Unii Gospodarczej i Walutowej, Europejskim Mechanizmie Stabilizacyjnym i tzw. sześciopaku = Legal opinion on Euro Plus Pact, six legislative acts on "economic governance" (also known as the "six-pack" on economic governance), on Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (known as EU Fiscal Pact) and on European Stability Mechanism / Stanisław OWSIAK // Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych (BAS). - 1 (33) (2012), s. 161-171. - Summ. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/56D50A368E1D51B8C1257A2A004654F7/$file/ZP_33P.pdf#page=161&view=Fit. - ISSN 2082-064X
75
O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną / Stanisław OWSIAK // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 8-21
76
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków : PTE Oddział w Krakowie, 2012. - nr 12. - ISSN 1644-8979
77
Paradygmat niezależności banku centralnego w warunkach kryzysu fiskalnego / Stanisław OWSIAK // W: Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2012), s. 22-34
78
Bankowość centralna jako dobro publiczne / Stanisław OWSIAK // W: Finanse publiczne i prawo finansowe - realia i perspektywy zmian : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu / red. nauk. Leonard Etel, Marcin Tyniewicki. - Białystok: Temida 2, 2012. - S. 583-595. - ISBN 978-83-62813-23-0
79
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - no 8. - ISSN 1642-168X
80
Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń Strategii Lizbońskiej / Piotr PODSIADŁO ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2012. - 223 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002689
81
Społeczny wymiar kryzysu - lekcja dla przyszłości / Stanisław OWSIAK // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Antoni Kukliński, Elżbieta Mączyńska, Artur POLLOK. - nr 2 (2012), s. 62-75. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/pdf/biuletyn_2012_02.pdf. - ISSN 1507-1383
82
Paradygmat niezależności banku centralnego w warunkach kryzysu / Stanisław OWSIAK // W: Szkice o finansach : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej / red. nauk. Teresa Famulska. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 191-203. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-003-1
83
O instytucjonalnych przesłankach trudności w koordynacji polityki monetarnej z polityką fiskalną = The Institutional Causes of Difficulties in Coordinating Monetary and Fiscal Policies / Stanisław OWSIAK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12owsiak.pdf. - ISSN 1644-8979
84
Jawna i ukryta redystrybucja dochodów na skutek kryzysu finansowego = Tacit and Explicit Redistribution of Income as a Result of Financial Crisis / Stanisław OWSIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 170 (2011), s. 128-147. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : problemy wiodące. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
85
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław OWSIAK. - Wyd. 3 zm., dodr. 3. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 836, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15732-6
86
Zapis dyskusji panelowej na temat "Pożądane kierunki i scenariusze naprawy finansów publicznych w Polsce" / Cezary Kosikowski, Krystyna Piotrowska-Marczak, Teresa Lubińska, Elżbieta Chojna-Duch, Witold Modzelewski, Stanisław OWSIAK, Eugeniusz Ruśkowski, Tadeusz Gawda, Ryszard Sowiński, Leonard Etel, Irena Czaja-Hliniak, Wojciech Gonet, Joanna Salachna, Irena Szumlak, Tomasz Nieborak, Joanna Kiszka, Henryk Dzwonkowski, Andrzej Michór // W: Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego / red. nauk. Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 17-47. - ISBN 978-83-264-1698-9
87
Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu / Stanisław OWSIAK // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 25-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
88
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - no 7. - ISSN 1642-168X
89
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 514 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-1944-1
90
Opinia o projekcie zmiany niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych / Stanisław OWSIAK // W: Zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych / red. Teresa Muś. - Warszawa: Biuro Analiz Sejmowych, 2011. - (Druk Sejmowy ; nr 3946). - S. 29-33. - [odczyt: 11.12.2013]. - ISBN 978-83-7666-092-9. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/AB21C73DF8A22297C12578E10045B644?OpenDocument
91
Wpływ kryzysu finansowego na wydatki publiczne / Stanisław OWSIAK // W: Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny / red. nauk. Agnieszka Alińska, Bogusław Pietrzak. - Warszawa: CeDeWu.PL, 2011. - S. 69-81. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-369-6
92
Teoretyczne i praktyczne konsekwencje fiskalnych programów ratunkowych w warunkach kryzysu = On Theoretical and Practical Consequences of the Rescue Fiscal Packages during Economic Crisis / Stanisław OWSIAK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 72 (2011), s. 77-91. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i finanse przedsiębiorstw wobec światowego kryzysu gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=40326&from=publication. - ISSN 2083-8611
93
Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego = The Financial Condition of Local Self-Government Units in Poland During Conditions of Economic Downturn / Stanisław OWSIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 682). - nr 76 (2011), s. 173-184. - Summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/682/ZN_682.pdf. - ISSN 1896-382X
94
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy. 2 / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków : Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 151 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Seria: Nauka. - ISBN 978-83-927903-3-4
95
W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce / Barbara GRABIŃSKA ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2011. - 347 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002389
96
Stabilność systemu zasilania finansowego a nowatorskie zarządzanie podmiotami publicznymi w warunkach kryzysu / Stanisław OWSIAK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 85-106. - Bibliogr.
97
Recenzja pracy wykonanej w ramach badań statutowych pt. "Społeczne wykluczenie i jego determinanty" pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Bogusławy Szopy : (BS 38/KE/1/2010/S/551) / Stanisław OWSIAK // Społeczne wykluczenie i jego determinanty / kier. tematu: Bogumiła SZOPA. - (2010), s. 1-3. - Rec. pracy: Bogusława Szopa (kier. projektu), Społeczne wykluczenie i jego determinanty. Sygn. - NP-908/zał.
98
Dyskusja po wystąpieniach Stanisława Gomułki, Tadeusza Syryjczyka i Stefana Kawalca / [spisał:] Stanisław OWSIAK // 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 111-118
99
Etyczne dylematy władz publicznych w warunkach kryzysów finansowych = Ethical Dilemmas of Public Authorities in Financial Crises Conditions / Stanisław OWSIAK // W: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 157-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932381-0-1
100
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro : wybrane problemy / red. nauk. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Kraków: Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 140 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Seria: Edukacja). - ISBN 978-83-927903-2-7
101
20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ; 24 cm. - Materiały z konferencji pt.: 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski, która odbyła się 26 stycznia 2010 r. w Krakowie.. - Błędny ISBN: 978-83-7252-516-6. - Bibliogr. przy niektórych art.
102
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - konkurencja czy harmonizacja / Stanisław OWSIAK // W: Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / red. nauk.: Leszek Jasiński, Stanisław Sudoł. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010. - S. 178-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7520-062-1
103
Performance Budget as a Tool for the Improvement of Allocation of Public Resources / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Performance Budget in Poland / ed. by Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warsaw: Ministry of Finance, 2010. - S. 75-109. - ISBN 978-83-930524-1-7
104
Opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej - konkurencja czy harmonizacja / Stanisław OWSIAK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 7-19. - Bibliogr.
105
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [editor-in-chief Stanisław OWSIAK]. - Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - no 6. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1642-168X
106
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA-CHUDZIO // W: Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2010. - S. 45-79. - ISBN 978-83-930524-0-0
107
Dyskusja po wystąpieniu Leszka Balcerowicza / [spisał:] Stanisław OWSIAK // 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 101-108
108
Dyskusja po wystąpieniach Tadeusza Kowalika i Jerzego Osiatyńskiego / [spisał:] Stanisław OWSIAK // 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / red. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 108-111
109
Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce = Financial Policy in the Economic Crisis Conditions - Local Government Perspectives / Stanisław OWSIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 526). - nr 29 (2009), s. 7-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : V Forum Samorządowe. - ISSN 1896-382X
110
Harmonizacja podatków bezpośrednich warunkiem integracji gospodarczej Unii Europejskiej = Harmonization of Direct Taxes Policy as a Condition of Integration European Union / Stanisław OWSIAK // W: VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 3], Polityka gospodarcza a rozwój kraju / red. nauk. Urszula Płowiec. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 143-173. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-23-1
111
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 3, Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - 144 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-61310-44-0
112
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 2, Regiony wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - 125 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-61310-40-2
113
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 1, Banki wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - 153 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-61310-36-5
114
O dylematach związanych z alokacją pieniędzy publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego = Dilemmas Concerning the Allocation of Public Resources During Existence of the Economic Crisis / Stanisław OWSIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 546). - nr 36 (2009), s. 256-269. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1. - ISSN 1896-382X
115
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław OWSIAK. - Wyd. 3 zm., 2 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 836, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15732-6
116
Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy alokacji środków publicznych / Stanisław OWSIAK, Katarzyna STABRYŁA // W: Budżet zadaniowy w administracji publicznej / red. nauk. Marta Postuła, Piotr Perczyński. - Warszawa: Ministerstwo Finansów, 2008. - S. 42-81. - ISBN 978-83-924311-6-9
117
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - ISSN 1233-3115
118
Polityka monetarna a rozwój samorządu w Polsce = Monetary Policy versus Local Government Development in Poland / Stanisław OWSIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 489). - nr 14 (2008), s. 309-319. - Summ.. - Tytuł numeru: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie : IV Forum Samorządowe. - Bibliogr. - ISSN 1896-382X
119
Warunki poprawy alokacji środków budżetowych / Tadeusz GRABIŃSKI, Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA, Stanisław OWSIAK // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 281-338. - ISBN 978-83-208-1757-7
120
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych / Stanisław OWSIAK, Barbara GRABIŃSKA, Katarzyna STABRYŁA // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 21-40. - ISBN 978-83-208-1757-7
121
Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej / Katarzyna STABRYŁA ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2008. - 428 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
122
Konsolidacja fiskalna w krajach Unii Europejskiej (UE 25) / Stanisław OWSIAK, Anna MOŹDZIERZ // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 9-38
123
Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 373 s. : il. ; 24 cm. - Aneks. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1757-7
124
Podstawy organizacyjne planowania budżetowego w Polsce / Stanisław OWSIAK // W: Planowanie budżetowe a alokacja zasobów / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 81-103. - ISBN 978-83-208-1757-7
125
O stosunkach ekonomicznych pomiędzy bankiem centralnym a rządem = On Certain Economic Relations between Central Bank and Government / Stanisław OWSIAK // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju bankowości / red. nauk. Leszek Dziawgo. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 23-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2229-6
126
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 471 s. ; 24 cm. - Mat. z Konferencji Naukowa z okazji 5-lecia Wydziału Finansów. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 200. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7252-348-8
127
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - nr 735, 750. - ISSN 0208-7944
128
Przestrzenne zróżnicowanie dochodów i wydatków publicznych / Stanisław OWSIAK, Krzysztof STEPANIUK, Anna MOŹDZIERZ // W: Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - (2007), s. 197-330. - Bibliogr.
129
Czynniki nierównowagi strukturalnej finansów publicznych w Polsce / Anna MOŹDZIERZ ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2007. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
130
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - 511 s. : il. ; 25 cm. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, streszcz. w jęz. pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-92214-89-2
131
Taxes in Post-communist Countries - Old and New Challenges / Stanisław OWSIAK // W: Tax Evasion, Trust, and State Capacities / eds. Nicolas Hayoz, Simon Hug. - Bern: Peter Lang AG, 2007. - (Interdisciplinary Studies on Central and Eastern Europe, ISSN 1661-1349 ; 3). - S. 187-225. - Bibliogr. - ISBN 978-3-03910-651-6
132
Dylematy homo oeconomicus - jak dzielić dobra? / Stanisław OWSIAK // W: Oblicza dobra : sympozja 2. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 59-78. - ISBN 978-83-7252-376-1
133
Od Szwecji można się wiele nauczyć : z polskiej perspektywy / Stanisław OWSIAK // Gazeta Prawna. - R. 13, nr 115 (2007), s. 8. - ISSN 1232-6712
134
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - ISSN 1233-3115
135
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 683, 691, 702, 714, 725. - ISSN 0208-7944
136
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław OWSIAK. - Wyd. 3 zm., 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 836, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14411-4 ; 978-83-01-14411-1
137
Konsolidacja fiskalna krajów UE : stan i perspektywy / Stanisław OWSIAK // W: Finanse publiczne : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin, 13-15 IX 2006 / red. nauk. Alicja Pomorska. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006. - S. 495-502. - ISBN 83-227-2559-0
138
Polityka budżetowa / Stanisław OWSIAK // W: Na ile wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwia, a na ile komplikuje prowadzenie polityki gospodarczej? / red. nauk. Andrzej Sławiński. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2005. - (Polska w Unii Europejskiej). - S. 47-70. - ISBN 83-88700-10-3
139
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław OWSIAK. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 836, [2] s. : il. ; 24 cm. - Wykaz cytowanych aktów prawnych. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14411-4
140
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 665, 674. - ISSN 0208-7944
141
Spór o przyszłość sektora publicznego = Controversies on the Future of the Public Sector / Jerzy Kleer, Andrzej Karpiński, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2005. - 202, [2] s. : il. ; 21 cm. - Summ. - ISBN 83-922032-6-7
142
Stan i perspektywy finansów publicznych w Polsce = Condition and Perspectives of Public Finances in Poland / Stanisław OWSIAK // W: Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Polityki Przemysłowej i Ekologicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 28 i 29 listopada 2003 r.) / red. Józefa FAMIELEC. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 13-21. - Summ. - ISBN 83-7252-256-1
143
Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska]. - Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 2004. - 240 s. ; 21 cm. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 50)
144
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004. - 435 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy ref. - Bibliogr. częśc. przy ref. - ISBN 83-918417-6-6
145
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 590 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-226-X
146
Stan i perspektywy finansów państwa polskiego - wnioski dla przedsiębiorstw / Stanisław OWSIAK // W: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004. - S. 10-34. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918417-6-6
147
Sektor publiczny a finanse publiczne - stan i perspektywy / Stanisław OWSIAK // W: Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej : wnioski dla Polski / red. nauk. Jerzy Kleer. - Warszawa: "Olympus" Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 2004. - S. 51-73. - Bibliogr. - ISBN 83-87967-03-3
148
O nowatorskie podejście do sektora publicznego / Stanisław OWSIAK // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 1, Finanse publiczne / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 11-32. - ISBN 83-7252-226-X
149
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław OWSIAK. - Wyd. 2 uaktualnione, dodr. 5. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 560, [2] s. : wykr. ; 24 cm. - Indeksy. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14163-8
150
Perspektywy koordynacji polityki fiskalnej w krajach Unii Europejskiej / Stanisław OWSIAK // W: Finanse w dobie integracji europejskiej = Finance in Enlarged European Union / red. Romuald N. Hanisz, Krystyna Zaniewska. - Katowice: Wydaw. AE, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 525-541. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-285-2
151
Programowanie budżetowe warunkiem racjonalizacji wydatków publicznych / Stanisław OWSIAK // Kontrola Państwowa. - nr 1 (wyd. specjalny) (2004), s. 5-22. - ISSN 0452-5027
152
W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia / Joanna NIŻNIK ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2003. - 224 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
153
Finance & Common Good / ed. by Jean-Michel Bonvin, Paul H. Dembinski, Stanislaw OWSIAK. - Genève : Obervatoire de la finance, 2003. - no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps. - ISSN 1420-4363
154
Podatkowe zagrożenie dla polskiego rynku kapitałowego / Stanisław OWSIAK // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 3 (2003), s. 4-6. - ISSN 1508-9711
155
Nadmiernie rozbudzone nadzieje? / Stanisław OWSIAK // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 6 (2003), s. 17, 28-29. - ISSN 1234-5784
156
Stanowisko Zespołu Podatkowego powołanego przez Fundację Upowszechniania Akcjonariatu w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z rynku kapitałowego : obszerne fragmenty / Stanisław OWSIAK // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 3 (2003), s. 7-9. - ISSN 1508-9711
157
Polski ustrój społeczno-gospodarczy : jaki kapitalizm? / oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Bogusław Fiedor, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska. - Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 2003. - 315, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 22)
158
Efektywność usług komunalnych w okresie przemian ustroju finansów publicznych w Polsce / Marzena PISZCZEK ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2003. - 354 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
159
Próba warstwowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych jednostek sektora publicznego w Polsce w początkowym okresie "transformacji rynkowej" / Katarzyna MIKOŁAJCZYK ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2003. - 256 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
160
The Ethics of Tax Collection / Stanisław OWSIAK // Finance & Common Good = Finance & bien commun / ed. by Jean-Michel Bonvin, Paul H. Dembinski, Stanislaw OWSIAK. - no. 13-14 Winter-Springer / Hiver-Printemps (2003), s. 65-77. - Res.. - Tytuł numeru: Conflicts of Interest and the Structures of Trust in Countries in Transition. - ISSN 1420-4363
161
Fundusze inwestycyjne w rozwoju sektora finansowego w Polsce / Krzysztof M. STEPANIUK ; . - Kraków : , 2003. - 316 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Stanisław OWSIAK. - Bibliogr.
162
Opodatkowanie dochodów z rynku kapitałowego : czas na debatę - czas na zmiany / Stanisław OWSIAK // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 1 (2003), s. 17. - ISSN 1508-9711
163
Tradycyjne budżetowanie w gminach - wyniki badań / Stanisław OWSIAK, Krzysztof Pakoński // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 167-183. - ISBN 83-208-1405-7
164
Wykorzystanie budżetu w zarządzaniu powiatem - wyniki badań / Jan FILAS, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK, Krzysztof Pakoński, Marzena PISZCZEK, Krzysztof SURÓWKA // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 206-231. - ISBN 83-208-1405-7
165
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław OWSIAK. - Wyd. 2 uaktual., dodr. 4. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 560, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12783-X
166
Teoretyczne podstawy wykorzystania budżetu w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego / Stanisław OWSIAK // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 29-58. - ISBN 83-208-1405-7
167
Metodologiczne aspekty badań nad sektorem finansowym / Stanisław OWSIAK // W: Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002. - S. 13-19. - ISBN 83-208-1386-7
168
Podsumowanie dyskusji / Stanisław OWSIAK // W: VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002. - S. 243-255. - ISBN 83-11-09455-1
169
Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002. - 304 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1386-7
170
Warunki rozwoju nowatorskich metod budżetowania w Polsce / Jan FILAS, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK, Krzysztof Pakoński, Marzena PISZCZEK, Krzysztof SURÓWKA // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 242-261. - ISBN 83-208-1405-7
171
Podstawy nauki finansów / Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 421, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1388-3
172
Nierówności dochodowe i majątkowe : zakres i formy redystrybucji dochodów państwa / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska]. - Warszawa: RSSG, 2002. - 159, [1] s. : wykr. ; 21 cm. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 49)
173
Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 277, [3] s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1405-7
174
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002. - 273 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-11-09455-1
175
W sprawie kryzysu finansów państwa w Polsce (tezy) / Stanisław OWSIAK // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 2, Finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i podatki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 603-613. - ISBN 83-7246-127-9
176
Zmiany w strukturze finansowej gospodarki - wybrane elementy / Stanisław OWSIAK // W: Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002. - S. 276-294. - ISBN 83-208-1386-7
177
Doświadczenia z metodami budżetowania w wybranych krajach zachodnich / Stanisław OWSIAK // W: Budżet władz lokalnych : narzędzie zarządzania / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - S. 59-84. - ISBN 83-208-1405-7
178
Wprowadzenie / Stanisław OWSIAK // W: VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002. - S. 9-10. - ISBN 83-11-09455-1
179
Charakterystyka wybranych elementów sektora finansowego w Polsce w latach 1990-2000 / Stanisław OWSIAK, Ryszard SZEWCZYK, Wanda SUŁKOWSKA, Krystyna CIUMAN, Krzysztof M. STEPANIUK, Sebastian Cieliczko // W: Sektor finansowy w Polsce / red. Stanisław OWSIAK . - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002. - S. 77-230. - ISBN 83-208-1386-7
180
Perspektywy polskiego sektora finansowego / Stanisław OWSIAK // W: Sektor finansowy w Polsce / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2002. - S. 295-305. - ISBN 83-208-1386-7
181
Problemy finansowania gospodarki opartej na wiedzy = Problems of Financing a Knowledge-Based Economy / Stanisław OWSIAK // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 145-158. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
182
Pierwotny podział dochodu narodowego / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 209-210. - ISBN 83-208-1336-0
183
Dezinflacja / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 62. - ISBN 83-208-1336-0
184
Inflacja galopująca / Krystyna CIUMAN, Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 107. - ISBN 83-208-1336-0
185
Amortyzacja długu / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 19. - ISBN 83-208-1336-0
186
Finanse / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 82-83. - ISBN 83-208-1336-0
187
Dług publiczny fundowany / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 63. - ISBN 83-208-1336-0
188
Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojak, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2001. - 368 s. ; 24 cm. - ISBN 83-208-1336-0
189
System finansowy / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 294. - ISBN 83-208-1336-0
190
Konwersja / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 137. - ISBN 83-208-1336-0
191
Ostateczny podział dochodu narodowego / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 202. - ISBN 83-208-1336-0
192
Teoria antycyklicznego finansowania / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 309-310. - ISBN 83-208-1336-0
193
Finansowy program / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 85. - ISBN 83-208-1336-0
194
Dług publiczny umarzany / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 64. - ISBN 83-208-1336-0
195
Subwencja / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 290. - ISBN 83-208-1336-0
196
Przedmiotowa klasyfikacja zjawisk finansowych / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 237-238. - ISBN 83-208-1336-0
197
Finansowanie budżetowe / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 84. - ISBN 83-208-1336-0
198
Fiskalna polityka / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 85. - ISBN 83-208-1336-0
199
Fiskalizm / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 85. - ISBN 83-208-1336-0
200
Kontrybucja / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 137. - ISBN 83-208-1336-0
201
Finanse publiczne : teoria i praktyka / Stanisław OWSIAK. - Wyd. 2, uaktual., dodr. 3. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 560, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12783-X
202
Wypowiedzi w dyskusji / Stanisław OWSIAK // W: RSSG o wzroście gospodarczym / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Elżbieta Mączyńska, Bogusław Fiedor]. - Warszawa: RSS-G, 2001. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 39). - S. 357-358
203
Nauki finansowe / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosikowski, Jerzy Małecki, Wojciech Morawski, Stanisław OWSIAK, Bogusław Pietrzak, Alicja Pomorska, Eugeniusz Ruśkowski, Sławomir Sojka, Wanda Wójtowicz]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - S. 177-178. - ISBN 83-208-1336-0
204
Fiskalny hamulec / Stanisław OWSIAK // W: Leksykon finansów / [kom. red. Jan Głuchowski, Witold Bień, Danuta Dziawgo, Leszek Dziawgo, Andrzej Gomułowicz, Robert Huterski, Jerzy Jezierski, Cezary Kosiko