Publications of the selected author
1

Author:
Title:
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions
Source:
Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 104-114 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
ISBN:
978-83-7789-594-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340175
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics = Wpływ warunków ogrzewania tłuszczów smażalniczych na ich dynamikę autooksydacji
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (58) (2019) , s. 44-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision No 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
Nr:
2168332611
article
3

Title:
The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 18(3) (2019) , s. 293-303. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding Source Declaration. The project was financed by the Ministry of Science and Higher Education granted pursuant to Decision No 044/WTiZP-KChO/01/2018/S/8044
2019 list:
40.00 pkt
:
:
Nr:
2168338579
article
4

Author:
Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 51. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340263
varia
5

Author:
Joanna Grobelny
Title:
Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
272 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-427
Nr:
2168333155
doctoral dissertation
6

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 081/WT-KChO/01/2016/S/6081
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319599
varia
7

Title:
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego = The Dynamics of Oxidation Changes in Cold-pressed Oils Caused by UV Irradiation and Heating
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 081/WT-KChO/01/2016/S/6081
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319213
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Conference:
XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN "Żywność dla przyszłości", Wrocław, Polska, od 2017-07-04 do 2017-07-05
Title:
Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego
Source:
Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej / [red. meryt. Anna Pęksa] - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017, s. 193
ISBN:
978-83-7717-265-0
Nr:
2168316055
poster
9

Title:
Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno = The Impact Model of Physical Factors on the Dynamics of Oxidative Transformations of Cold-pressed Oils
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (967) (2017) , s. 33-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego 075/WT-KChO/01/2017/S/7075, finansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168322457
article
10

Author:
Title:
Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego
Source:
Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN / [red. Anna Pęksa] - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017, s. 465-474. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ; 204)
ISBN:
978-83-7717-264-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315825
chapter in monograph
11

Title:
Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation = Zmiany oksydacyjne w oleju arganowym w efekcie ogrzewania i naświetlania UV
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (50) (2017) , s. 103-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The study was completed within a statutory research project at the CUE No. 081/WT-KChO/01/2015/S/5081
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310955
article
12

Author:
Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 138. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309377
varia
13

Author:
Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 741-746. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168308011
chapter in conference materials
14

Author:
Title:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym = The Influence of Microwave Heating on Changes in the Fatty Acid Composition of Peanut and Argan Oils
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015) , s. 126-131. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168301227
article
15

Author:
Title:
Innovations in the Production Technology of Fresh Cheese
Source:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 133-141. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301169
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania = Oxidative Changes in Extra Virgin Olive Oil During Its Storage
Source:
XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015 = XXIII International Scientific Conference Progress in Technology of Vegetable Fats2015, s. 55-56. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim
Nr:
2168301909
varia
17

Author:
Title:
Zmiany liczb charakterystycznych w oleju arganowym pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Changes in the Characteristic Values in Argan Oil During Microwave Heating
Source:
Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych = Current Studies on Industrial Products Quality / ed. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014, s. 76-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-290-9
Nr:
2168294215
chapter in monograph
18

Author:
Title:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym
Source:
Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce - Gdynia: Akademia Morska, 2014, s. 35. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284315
varia
19

Author:
Title:
Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating
Source:
Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 115-126 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-3-4
Nr:
2168284297
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 129. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283761
varia
21

Author:
Title:
Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W = Analysis of Oxidative Changes in Peanut Oil After Heating with Microwaves at 200-800 W
Source:
Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r. = Progress in Technology of Vegetable Fats : 21st International Scientific Conference - Warszawa: 2013, s. 27. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168303851
varia
22

Author:
Title:
The Analysis of Oxidation Changes in Peanut Oil, Resulting from Heating with Microwaves of Various Power
Source:
6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract / Ed. by Jana Pulkrabová, Monika Tomaniová, Michel Nielen and Jana Hajšlová - Prague: Institute of Chemical Technology, 2013, s. 281. - Dostępne tylko streszczenia. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-80-7080-861-0
Access mode:
Nr:
2168292727
varia
23

Author:
Title:
Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Analysis of Oxidative Changes and the Content of Fatty Acids in Kujawski Oil after Microwave Heating
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013) , s. 73-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279105
article
24

Author:
Title:
Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 105. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294765
varia
25

Author:
Title:
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245494
chapter in conference materials
26

Author:
Title:
Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W = An Analysis of the Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon Heating to 600 W in a Microwave Reactor
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012) , s. 47-61. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168257612
article
See main document
27

Author:
Title:
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon 600 W Microwave Heating
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 55. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294585
varia
28

Author:
Title:
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating = Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych poddawanych ogrzewaniu w 600 W kuchence mikrofalowej
Source:
Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012, s. 95-105 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
Nr:
2168322767
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego
Source:
Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA2012, s. 42-58 - Bibliogr.
Signature:
NP-1424/Magazyn
Nr:
2168273656
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym = The Characteristics and Benefits of Omega-3 Fatty Acids
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011) , s. 139-161. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221600
article
See main document
31

Author:
Title:
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 200 W
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR2011, s. 22-41 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/9/Magazyn
Nr:
2168228572
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
The Effect of MicrowAVE Heating at 600 E Power on the Changes in Chemical Parameters and the Composition of Fatty Acids in Refined Oils
Source:
Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2011, s. 116. - [odczyt: 14.02.2012]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7717-070-0
Access mode:
Nr:
2168224002
varia
33

Author:
Title:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W na zmiany oksydacyjne wybranych olejów rafinowanych = Influence of Microwave Heating at 400 Watts Power on Oxidative Changes of Selected Refined Oils
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011) , s. 125-138. - summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221602
article
See main document
34

Title:
Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo = Qualitative and Physico-chemical Changes in Microwave-heated Vegetable Oils
Source:
Przemysł Chemiczny. - T. 90, nr 6 (2011) , s. 1245-1248. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168223644
article
35

Author:
Title:
Wybrane metody analizy chemicznej
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
107, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-534-5
Nr:
2168223640
academic script
36

Author:
Title:
The Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating = Analiza zmian oksydacyjnych oraz zmian w składzie kwasów tłuszczowych zachodzących w rafinowanych olejach podczas ogrzewania mikrofalowego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010) , s. 54-62. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902511
article
37

Title:
Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce = Assortment Structure and Changes in the Level of Butter and Vegetable Oil Consumption in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220852
article
See main document
38

Author:
Title:
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR2010, s. 32-52 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/8/Magazyn
Nr:
2168228640
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej = Characterization of the Fatty Acid Profile of Stored Rapeseed Oil Made in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010) , s. 51-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626690
article
See main document
40

Title:
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
255 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-503-1
Nr:
2165725615
monograph
41

Author:
Title:
Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami = Changes in the Composition of Fatty Acids and in the Chemical Properties and Viscosity of Microwave-Heated Oils
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165626384
article
See main document
42

Author:
Title:
Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils During Microwave Heating
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts - Radom: Office Publishing Technical University, 2010, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7351-313-6
Nr:
2168285185
varia
43

Title:
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w olejach rafinowanych ogrzewanych w kuchence mikrofalowej = Physicochemical Changes Occurring in Refined Oils Heated in a Microwave Oven
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010) , s. 35-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220854
article
See main document
44

Author:
Title:
Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils during Microwave Heating
Source:
Wybrane problemy jakości żywności = Selected Problems of Food Quality / red.: Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2010, s. 139-147 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-432-4 ; 978-83-7204-929-2
Nr:
2165903773
chapter in monograph
45

Title:
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils = Dynamika zmian oksydacyjnych w olejach podczas smażenia
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010) , s. 44-53. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165902394
article
46

Conference:
10th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Polska, od 2009-09-17 do 2009-09-18
Title:
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009, s. 63. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168228494
varia
47

Author:
Title:
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR2009, s. 18-38 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/7/Magazyn
Nr:
2168222412
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Conference:
10th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Polska, od 2009-09-17 do 2009-09-18
Title:
Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009, s. 77. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168228496
varia
49

Title:
Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying
Source:
Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts2008, s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Series:
(Acta Biochimica Polonica ; vol. 55, suppl. 1/2008)
Nr:
2166356755
varia
50

Title:
Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy = The Effect of the Presence of Water in Vegetable Oils on Their Quality Indices While Being Heated in a Microwave Oven and a Fryer
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50569
article
See main document
51

Title:
Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes
Source:
9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak2008, s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168259502
varia
52

Title:
Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 624-630 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165630632
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Zmiany jakościowe olejów rafinowanych ogrzewanych mikrofalami z dodatkiem wody oraz wodnego roztworu witaminy C
Source:
Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 112-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-330-3
Nr:
2165791366
chapter in monograph
54

Title:
Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil
Source:
9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak2008, s. 49. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168259504
varia
55

Author:
Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
Changes of Quality of Vegetable Oils During Microwave Heating
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 743-747 - Bibliogr.
Nr:
2166356662
chapter in conference materials
56

Title:
Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania = Changes of Fatty Acids Composition in Oils with Spices During Storage
Source:
Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008, s. 19-20
Nr:
2168305577
varia
57

Author:
Title:
Wybrane metody analizy chemicznej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
106, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-408-9
Nr:
51918
academic script
58

Title:
Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania = Variation in the Rape Oil Fatty Acid Composition Depending on Storage Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008) , s. 47-65. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50568
article
See main document
59

Author:
Title:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany właściwości fizykochemicznych olejów roślinnych
Source:
Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008, s. 116-119 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7351-330-3
Nr:
2165777883
chapter in monograph
60

Title:
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w wybranych olejach rafinowanych w czasie ogrzewania mikrofalowego o maksymalnej mocy
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ2008, s. 16-34 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/6/Magazyn
Nr:
2164873785
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna = Peroxide Value Evaluation of Heated Vegetable Oils : Kinetics Analysis
Source:
Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa: Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008, s. 15-16
Nr:
2168305579
varia
62

Title:
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
288 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-367-9
Nr:
52883
monograph
63

Title:
Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych = Changes in the Composition of Higher Fatty Acids Occurring in Edible Oils after Frying Starch-Containing Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 737 (2007) , s. 79-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51081
article
See main document
64

Author:
Title:
Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils During Comentional and Microwave Heating
Source:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences / Polska Akademia Nauk. - Vol. 57, no. 4 (B) (2007) , s. 417-421. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248512
article
65

Title:
Zmiany właściwości olejów jadalnych ogrzewanych mikrofalami lub w termoobiegu = Changes of Properties Edible Oils Heated by Microvalve or Thermo-circulation Way
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (10) (2007) , s. 44-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2162036478
article
66

Title:
Quality Changes of Vegetable Oils during Storage = Zmiany jakości olejów roślinnych w czasie przechowywania
Source:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska] - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 272-273
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2168218944
varia
67

Author:
Title:
Zmiany oksydacyjne zachodzące w olejach roślinnych w czasie smażenia frytek = Oxidative Changes Occurring in Plant Oils When Frying Potatoes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 737 (2007) , s. 65-78. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51080
article
See main document
68

Title:
Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych
Source:
Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów - Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 244
Nr:
2168218718
varia
69

Title:
Wpływ dodatku wody i roztworu witaminy c zawartej w olejach rafinowanych na ich zmiany jakościowe zachodzące pod wpływem ogrzewania mikrofalowego
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ2007, s. 13-29 - Bibliogr.
Research program:
20/KChO/1/2007/S/381
Signature:
NP-882/5/Magazyn
Nr:
2168325267
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Author:
Title:
Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils during Conventional and Microwave Heating = Zmiany parametrów fizykochemicznych i składu kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych pod wpływem ogrzewania konwencjonalnego i mikrofalowego
Source:
3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska] - Wrocław: [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007, s. 295-296
ISBN:
978-83-60574-08-9
Nr:
2168218948
varia
71

Title:
Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych
Source:
Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów - Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007, s. 64
Nr:
2168306123
varia
72

Title:
Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 762-765 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870756
chapter in conference materials
73

Author:
Title:
Wpływ procesu smażenia produktów mrożonych na zmiany oksydacyjne olejów roślinnych
Source:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 771-775 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165779213
chapter in monograph
74

Title:
Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów
Source:
Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2006, s. 217. - Na książce błędny ISBN
ISBN:
83-7421-075
Nr:
2166471152
varia
75

Title:
Wpływ obecności wody w olejach roślinnych na ich właściwości zmieniające się pod wpływem ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4 / kier. projektu: Andrzej CHOCHÓŁ2006, s. 3-17 - Bibliogr.
Research program:
54/KChiKP/2/2006/S/313
Signature:
NP-882/4/Magazyn
Nr:
2168325685
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych = Changes in the Physicochemical Parameters of Rape Oil While Frying Deep-Frozen Fish Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 710 (2006) , s. 59-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53023
article
See main document
77

Author:
Title:
Wpływ smażenia produktów skrobiowych na zmiany w składzie frakcji kwasów tłuszczowych
Source:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 775-779 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165779281
chapter in monograph
78

Title:
Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegatable Oil
Source:
Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2 - Kiîv: "Kniga", 2006, s. 757-761 - Bibliogr.
ISBN:
966-8314-27-1
Nr:
2165870665
chapter in conference materials
79

Title:
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza = Changes in the Physicochemical Properties of Heat-treated Rape Oil and Their Kinetic Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 710 (2006) , s. 81-96. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53024
article
See main document
80

Title:
Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 239-243 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166375784
chapter in conference materials
See main document
81

Title:
Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych
Source:
Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2006, s. 129. - Na książce błędny ISBN
ISBN:
83-7421-075
Nr:
2166471147
varia
82

Conference:
26th World Congress and Exhibition of the International Society for Fat Research (ISF), Praga, Czechy, od 2005-09-25 do 2005-09-28
Title:
Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products
Source:
Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge2005, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168332055
varia
83

Conference:
echnologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość. XXXVI Sesja Naukowa, Szczecin, Polska, od 2005-09-13 do 2005-09-14
Title:
Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych
Source:
Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień - Szczecin: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, 2005, s. 155. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168328535
varia
84

Title:
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych = Physicochemical Analysis of Universal Oil Used for Frying Deep-frozen Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 689 (2005) , s. 55-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52842
article
See main document
85

Author:
Conference:
echnologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość. XXXVI Sesja Naukowa, Szczecin, Polska, od 2005-09-13 do 2005-09-14
Title:
Porównanie przydatności parametrów chemicznych do określania zmian jakości olejów w procesie smażenia
Source:
Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień - Szczecin: Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, 2005, s. 218. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168328533
varia
86

Conference:
26th World Congress and Exhibition of the International Society for Fat Research (ISF), Praga, Czechy, od 2005-09-25 do 2005-09-28
Title:
Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegetable Oils
Source:
Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge2005, s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168228254
varia
87

Title:
Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów
Source:
Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r. / [red. Ewa Ślawska] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, 2005, s. 77
ISBN:
83-89541-39-4
Nr:
2168219556
varia
88

Author:
Title:
Changes of Chemical Charakteristics of Rapeseed Oil during Frying of Frozen Fish Products : Kinetics Analysis
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1123-1129. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166535530
chapter in conference materials
89

Title:
Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK2005, s. 39-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/3/Magazyn
Nr:
2168228660
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Author:
Title:
Analiza szybkości zmian parametrów chemicznych w oleju rzepakowym w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych = Analysis of the Rate of Changes in Chemical Parameters of Rape Oil When Frying Deep-Frozen Fish Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 689 (2005) , s. 75-88. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52841
article
See main document
91

Title:
Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 1130-1135. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166536118
chapter in conference materials
92

Title:
Wpływ ogrzewania mikrofalowego olejów jadalnych na zmiany ich jakości
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK2005, s. 21-38 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/3/Magazyn
Nr:
2168228658
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Title:
Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 695-698 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168135980
chapter in monograph
94

Title:
Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 56. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228482
varia
95

Title:
Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów
Source:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 275-278 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168222154
chapter in conference materials
See main document
96

Title:
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK2004, s. 39-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/2/Magazyn
Nr:
2168228652
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Author:
Title:
Porównanie dynamiki wzrostu szybkości zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym ogrzewanym w temperaturach poniżej 100°C = Comparing the Dynamics of Growth in the Rate of Oxidation Changes in Rape Oil Heated at Temperatures Below 100°C
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 656 (2004) , s. 43-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220164
article
See main document
98

Conference:
3rd Euro Fed Lipid Congress, "Oils, Fats and Lipids in a Changing World", Edynburg, Wielka Brytania, od 2004-09-05 do 2004-09-08
Title:
Changes of the Physico-Chemical Characteristics of Rapeseed Oil during the Frying of Frozen Food
Source:
Oils, Fats and Lipids in a Changing World : Book of Abstracts. List of Participants - Frankfurt: Euro Fed Lipid, 2004. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168357252
varia
99

Title:
The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 55. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228478
varia
100

Title:
Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods
Source:
Forum Ware International. - Iss. 1 (2004) , s. 42-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229638
article
101

Title:
Kinetics of Rapeseed Oil Property Changes During Frying of Frozen Food
Source:
IUPAC-AOCS Workshop on Fats, Oils, and Oilseedes Analysis Production. Program. 6-8 December 2004 Sheraton Hotel & Towers Tunis, Tunisia - [S.l.]: [s.n.], 2004, s. 41. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168229650
varia
102

Title:
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK2004, s. 58-84 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/2/Magazyn
Nr:
2168228654
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Conference:
XLVII Zjazd. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, Polska, od 2004-09-12 do 2004-09-17
Title:
Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury
Source:
XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty - [b.m.]: [b.w.], 2004, s. 132
Nr:
2168334837
varia
104

Title:
Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów = Characterization of the Degrees of Correlations between the Tested Parameters of Product Quality Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 656 (2004) , s. 57-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220162
article
See main document
105

Conference:
XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, Polska, od 2004-09-21 do 2004-09-22
Title:
Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych
Source:
Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 167. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-912026-5-8
Nr:
2168332685
varia
106

Title:
Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 692-694 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168151750
chapter in monograph
107

Conference:
XXXV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Łódź, Polska, od 2004-09-21 do 2004-09-22
Title:
Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych
Source:
Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne - Łódź: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004, s. 301. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-912026-5-8
Nr:
2168332683
varia
108

Title:
Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 440-442 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231310
chapter in conference materials
See main document
109

Title:
Kinetyczna ocena zmian jakości oleju sojowego poddanego utlenianiu w warunkach przyspieszonych = Kinetic Evaluation of Changes in the Quality of Soybean Oil Subjected to Accelerated Oxidation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003) , s. 75-83. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221092
article
See main document
110

Title:
Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej = Kinetic Evaluation of Life-periods of Chocolate-coated Nut Sweets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003) , s. 85-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221094
article
See main document
111

Title:
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych
Source:
Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1] / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK2003, s. 2-27 - Bibliogr.
Signature:
NP-882/1/Magazyn
Nr:
2168228644
chapter in unpublished scientific work
See main document
112

Conference:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, Polska, od 2003-09-15 do 2003-09-18
Title:
Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych
Source:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12 - Lublin: Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003, s. 537. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-901844-7-8
Nr:
2168349654
varia
113

Title:
Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C = Kinetic Analysis of Changes in the Quality of Edible Oils Heated at 60°C
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003) , s. 57-74. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221090
article
See main document
114

Title:
Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej = Ageing Rate of Heat-treated Edible Oils
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003) , s. 43-55. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221096
article
See main document
115

Conference:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, Polska, od 2003-09-15 do 2003-09-18
Title:
Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych
Source:
XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12 - Lublin: Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003, s. 536. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-901844-7-8
Nr:
2168349650
varia
116

Conference:
XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, Polska, od 2002-09-09 do 2002-09-13
Title:
Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych
Source:
XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji - Kraków: [s.n.], 2002, s. 381. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
83-916418-0-5
Nr:
2168349658
varia
117

Title:
Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych
Source:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK ; zespół Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Wojciech CHWIAŁKOWSKI, Agnieszka LEŚNIAK2002, s. 1-22. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-751/[3]/Magazyn
Nr:
2168228540
chapter in unpublished scientific work
See main document
118

Title:
Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej
Source:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK ; zespół Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Wojciech CHWIAŁKOWSKI, Agnieszka LEŚNIAK2002, s. 46-59. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-751/[3]/Magazyn
Nr:
2168228552
chapter in unpublished scientific work
See main document
119

Title:
Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia
Source:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK2001, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-751/[2]/Magazyn
Nr:
2168228530
chapter in unpublished scientific work
See main document
120

Title:
Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych
Source:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK2001, s. 8-14. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-751/[2]/Magazyn
Nr:
2168228532
chapter in unpublished scientific work
See main document
121

Title:
Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad] - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 695-700. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231238
chapter in conference materials
122

Title:
Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu
Source:
44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe - Zabrze: dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001, s. S8-P54. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-90-1844-5-1
Nr:
2168228144
varia
123

Title:
Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych
Source:
44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe - Zabrze: dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001, s. S8-P51. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-90-1844-5-1
Nr:
2168228150
varia
124

Title:
The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad] - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 689-694. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231240
chapter in conference materials
125

Title:
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
249, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-072-0
Access mode:
Nr:
2168286213
monograph
126

Title:
Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis
Source:
European Journal of Lipid Science and Technology. - vol. 102, iss. 4 (2000) , s. 276-281. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley - Bibliogr.
Nr:
2168233790
article
127

Conference:
Konferencja Naukowa "Żywność funkcjonalna", Kraków, Polska, od 1999-06-22 do 1999-06-23
Title:
Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych
Source:
Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. / [kom. nauk. Mieczysław Pałasiński et al.] - Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999, s. 72-73. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7108-064-6
Nr:
2168347142
varia
128

Title:
Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat]
Source:
Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999, s. 191
ISBN:
83-912465-2-3
Nr:
2168275791
chapter in conference materials
129

Title:
Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as = Determination of the Periods of Transformations and Orders of the Slowness Function of the as Type
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999) , s. 63-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242336
article
See main document
130

Author:
Title:
Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
186 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/561
Nr:
2168311313
doctoral dissertation
131

Title:
Testing Changes in Edible Oil Quality
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 532-537. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-87-0
Nr:
2168253600
chapter in conference materials
132

Title:
Jakość tłuszczów roślinnych
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 353-356 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248774
chapter in conference materials
See main document
133

Title:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C
Source:
Dynamika zmian jakości wyrobów / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA1998, s. 1-15. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-586/Magazyn
Nr:
2168259132
chapter in unpublished scientific work
See main document
134

Title:
Kinetyka procesów ekonomicznych
Source:
Kinetyka procesów. [9] / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA1997, s. 1-62 - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[9]/Magazyn
Nr:
2168258148
chapter in unpublished scientific work
See main document
135

Author:
Title:
Kinetyczna ocena zmian liczby nadtlenkowej w oleju słonecznikowym w wyższych temperaturach = Kinetic Evaluation of Changes of the Peroxide Value in Sunflower Oil at Higher Temperatures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 488 (1997) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242314
article
See main document
136

Title:
Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as
Source:
Kinetyka procesów. [8] / kier. tematu: Krzesław STOKŁOSA1996, s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-41/[8]/Magazyn
Nr:
2168257516
chapter in unpublished scientific work
See main document
137

Title:
Periods and Orders of the Retardation Function
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 54-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254610
chapter in conference materials
138

Author:
Title:
Kinetyka zmian jakości olejów jadalnych w wyższych temperaturach
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 90-91. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239174
varia
See main document
139

Title:
Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym = Changes in Peroxide Value in Heated Soya Oil
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. - nr 459 (1995) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234016
article
See main document
140

Title:
Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl = New Quantitative Methods for the Estimation of Changes in the Peroxide Value of Soya-Bean Oil
Source:
Fett = Fat : Science Technology. - J. 97, 11 (1995) , s. 414-420. - Zsfg., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262338
article
141

Title:
Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992 = Kinetic Evaluation of Inflation Processes in Poland in the Years 1983-1992
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 452 (1995) , s. 69-84. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262550
article
See main document
142

Title:
Kinetyka utleniania olejów jadalnych w wyższych temperaturach
Source:
Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień / [kom. nauk.: Bohdan Achremowicz et al.] - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994, s. 211. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-85766-14-6
Nr:
2168346478
varia
143

Author:
Title:
Ocena wielkości ziarna w wyrobach staliwnych i niszczącą metodą ultradźwiękową = Evaluation of the Grain Size in Cast Steel Products by Means of a Non-Destructive Ultrasonic Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. - nr 383 (1992) , s. 43-55. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247476
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
075/WT-KChO/01/2014/S/4271
Signature:
NP-1424/3/Magazyn
Nr:
2168301131
unpublished scientific work
2

Title:
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
57 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
053/WT-KChO/01/2013/S/3053
Signature:
NP-1424/2/Magazyn
Nr:
2168288825
unpublished scientific work
3

Title:
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
90/KChiKP/1/2000/S
Signature:
NP-751/[1]/Magazyn
Nr:
2168228526
unpublished scientific work
4

Title:
Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
95/KChiKP/1/99/S
Signature:
NP-590/Magazyn
Nr:
2168259136
unpublished scientific work
5

Title:
Kinetyka procesów. [7]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
96 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
50/KChiKP/1/95/S
Signature:
NP-41/[7]/Magazyn
Nr:
2168257374
unpublished scientific work
6

Title:
Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
48/IT/11/94/S
Signature:
NP-41/[6]/Magazyn
Nr:
2168257294
unpublished scientific work
7

Title:
Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
21/IT/6/93/S
Signature:
NP-41/[5]/Magazyn
Nr:
2168257292
unpublished scientific work
1
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Joanna Grobelny // W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych = Innovations in Food Product Quality Development / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 104-114. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-594-8
2
Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics = Wpływ warunków ogrzewania tłuszczów smażalniczych na ich dynamikę autooksydacji / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Małgorzata KUCIA // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (58) (2019), s. 44-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_58_2019.pdf. - ISSN 1733-747X
3
The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH // Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria. - nr 18(3) (2019), s. 293-303. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.food.actapol.net/pub/7_3_2019.pdf. - ISSN 1644-0730
4
The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Joanna Grobelny // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
5
Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych / Joanna Grobelny ; . - Kraków : , 2018. - 272 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; Promotor pomocniczy: Lidia OSTASZ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003370
6
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Małgorzata KUCIA // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 46. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
7
Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego = The Dynamics of Oxidation Changes in Cold-pressed Oils Caused by UV Irradiation and Heating / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Małgorzata KUCIA // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 45-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
8
Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ // W: Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej / [red. meryt. Anna Pęksa]. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017. - S. 193. - ISBN 978-83-7717-265-0
9
Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno = The Impact Model of Physical Factors on the Dynamics of Oxidative Transformations of Cold-pressed Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (967) (2017), s. 33-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1248/1009. - ISSN 1898-6447
10
Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ // W: Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN / [red. Anna Pęksa]. - Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 2017. - (Monografie, ISSN 2083-5531 ; 204). - S. 465-474. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7717-264-3. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/112030/edition/62695/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi8yNDM
11
Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation = Zmiany oksydacyjne w oleju arganowym w efekcie ogrzewania i naświetlania UV / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (50) (2017), s. 103-115. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_50_2017.pdf. - ISSN 1733-747X
12
The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil / Lidia OSTASZ // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 138. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
13
The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil / Lidia OSTASZ // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 741-746. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
14
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym = The Influence of Microwave Heating on Changes in the Fatty Acid Composition of Peanut and Argan Oils / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni. - nr 88 (2015), s. 126-131. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Towaroznawstwo - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Wplyw%20ogrzewania%20mikrofalowego%20na%20zmiany%20w%20skladzie%20kwasow%20tluszczo-wych%20w%20olejach%20arachidowym%20i%20arganowym_340.pdf. - ISSN 1644-1818
15
Innovations in the Production Technology of Fresh Cheese / Lidia OSTASZ // W: Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 133-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-16-2
16
Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania = Oxidative Changes in Extra Virgin Olive Oil During Its Storage / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015 = XXIII International Scientific Conference Progress in Technology of Vegetable Fats. - (2015), s. 55-56. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim
17
Zmiany liczb charakterystycznych w oleju arganowym pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Changes in the Characteristic Values in Argan Oil During Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych = Current Studies on Industrial Products Quality / ed. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, 2014. - S. 76-85. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-290-9
18
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym / Lidia OSTASZ // W: Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia. - Gdynia : Akademia Morska, 2014. - S. 35. - Dostępne tylko streszczenie
19
Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Food Products' Quality / ed. by Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Stanisław POPEK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 115-126. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-3-4
20
Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 129. - Dostępne tylko streszczenie
21
Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W = Analysis of Oxidative Changes in Peanut Oil After Heating with Microwaves at 200-800 W / Lidia OSTASZ // W: Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r. = Progress in Technology of Vegetable Fats : 21st International Scientific Conference. - Warszawa, 2013. - S. 27. - Dostępne tylko streszczenie
22
The Analysis of Oxidation Changes in Peanut Oil, Resulting from Heating with Microwaves of Various Power / Lidia OSTASZ // W: 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract / Ed. by Jana Pulkrabová, Monika Tomaniová, Michel Nielen and Jana Hajšlová. - Prague : Institute of Chemical Technology, 2013. - S. 281. - Dostępne tylko streszczenia. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-80-7080-861-0. - Pełny tekst: http://www.rafa2013.eu/pdf/BoA_RAFA_2013.pdf#page=252&view=Fit
23
Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Analysis of Oxidative Changes and the Content of Fatty Acids in Kujawski Oil after Microwave Heating / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 912 (2013), s. 73-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/770/595. - ISSN 1898-6447
24
Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W / Lidia OSTASZ // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 105. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
25
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Dane tekstowe (plik pdf). - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 11 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
26
Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W = An Analysis of the Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon Heating to 600 W in a Microwave Reactor / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 899 (2012), s. 47-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
27
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon 600 W Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
28
Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating = Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych poddawanych ogrzewaniu w 600 W kuchence mikrofalowej / Lidia OSTASZ // W: Selected Aspects of Food Quality Evaluation = Wybrane aspekty oceny jakości żywności / eds. Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - S. 95-105. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3
29
Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczne przemiany lipidów / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (2012), s. 42-58. - Bibliogr.
30
Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym = The Characteristics and Benefits of Omega-3 Fatty Acids / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011), s. 139-161. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190455. - ISSN 1898-6447
31
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 200 W / Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - (2011), s. 22-41. - Bibliogr.
32
The Effect of MicrowAVE Heating at 600 E Power on the Changes in Chemical Parameters and the Composition of Fatty Acids in Refined Oils / OSTASZ L. // W: Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain [on-line]. - Dane tekstowe. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2011. - S. 116. - Dostępne tylko streszczenia. - [odczyt: 14.02.2012]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7717-070-0. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=14622&from=latest
33
Wpływ ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W na zmiany oksydacyjne wybranych olejów rafinowanych = Influence of Microwave Heating at 400 Watts Power on Oxidative Changes of Selected Refined Oils / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 874 (2011), s. 125-138. - summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190453. - ISSN 1898-6447
34
Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo = Qualitative and Physico-chemical Changes in Microwave-heated Vegetable Oils / Bronisław BUCZEK, Lidia OSTASZ // Przemysł Chemiczny. - T. 90, nr 6 (2011), s. 1245-1248. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2496
35
Wybrane metody analizy chemicznej / Lidia OSTASZ. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 107, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-534-5
36
The Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating = Analiza zmian oksydacyjnych oraz zmian w składzie kwasów tłuszczowych zachodzących w rafinowanych olejach podczas ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010), s. 54-62. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
37
Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce = Assortment Structure and Changes in the Level of Butter and Vegetable Oil Consumption in Poland / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010), s. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190213. - ISSN 1898-6447
38
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W / Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - (2010), s. 32-52. - Bibliogr.
39
Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej = Characterization of the Fatty Acid Profile of Stored Rapeseed Oil Made in Poland / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 51-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168936315. - ISSN 1898-6447
40
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 255 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-503-1
41
Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami = Changes in the Composition of Fatty Acids and in the Chemical Properties and Viscosity of Microwave-Heated Oils / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 833 (2010), s. 39-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168934770. - ISSN 1898-6447
42
Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils During Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts. - Radom : Office Publishing Technical University, 2010. - S. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7351-313-6
43
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w olejach rafinowanych ogrzewanych w kuchence mikrofalowej = Physicochemical Changes Occurring in Refined Oils Heated in a Microwave Oven / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 841 (2010), s. 35-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190203. - ISSN 1898-6447
44
Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego = Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils during Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Wybrane problemy jakości żywności = Selected Problems of Food Quality / red.: Ryszard Zieliński, Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, cop. 2010. - S. 139-147. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-432-4 ; 978-83-7204-929-2
45
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils = Dynamika zmian oksydacyjnych w olejach podczas smażenia / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 147 (2010), s. 44-53. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Current Trends in Commodity Science : Food Safety. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
46
Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009. - S. 63. - Dostępne tylko streszczenie
47
Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W / Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7 / kierownik projektu: Władysław KĘDZIOR. - (2009), s. 18-38. - Bibliogr.
48
Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts. - Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2009. - S. 77. - Dostępne tylko streszczenie
49
Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts. - (Acta Biochimica Polonica, ISSN 0001-527X ; vol. 55, suppl. 1/2008). - (2008), s. 53-54. - Dostępne tylko streszczenie. - Dostępny również w wersji elektronicznej
50
Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy = The Effect of the Presence of Water in Vegetable Oils on Their Quality Indices While Being Heated in a Microwave Oven and a Fryer / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161679283. - ISSN 1898-6447
51
Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes / E. KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, L. OSTASZ // W: 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak. - (2008), s. 46. - Dostępne tylko streszczenie
52
Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 624-630. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
53
Zmiany jakościowe olejów rafinowanych ogrzewanych mikrofalami z dodatkiem wody oraz wodnego roztworu witaminy C / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 112-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-330-3
54
Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil / L. OSTASZ, E. KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts / ed. by Edward Szłyk, Aneta Jastrzebska, Aleksandra Szydłowska-Czerniak. - (2008), s. 49. - Dostępne tylko streszczenie
55
Changes of Quality of Vegetable Oils During Microwave Heating / Lidia OSTASZ // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 743-747. - Bibliogr.
56
Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania = Changes of Fatty Acids Composition in Oils with Spices During Storage / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa : Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008. - S. 19-20
57
Wybrane metody analizy chemicznej / Lidia OSTASZ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 106, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-408-9
58
Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania = Variation in the Rape Oil Fatty Acid Composition Depending on Storage Conditions / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 767 (2008), s. 47-65. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161678290. - ISSN 1898-6447
59
Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany właściwości fizykochemicznych olejów roślinnych / Lidia OSTASZ // W: Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, 2008. - S. 116-119. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7351-330-3
60
Zmiany fizykochemiczne zachodzące w wybranych olejach rafinowanych w czasie ogrzewania mikrofalowego o maksymalnej mocy / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2008), s. 16-34. - Bibliogr.
61
Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna = Peroxide Value Evaluation of Heated Vegetable Oils : Kinetics Analysis / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa] = XVI Jubilee International Scientific Conference : Mysłakowice k. Jeleniej Góry, 28-30 maja 2008 r. Progress in Technology of Vegetable Fats. - Warszawa : Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 2008. - S. 15-16
62
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 288 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-367-9
63
Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych = Changes in the Composition of Higher Fatty Acids Occurring in Edible Oils after Frying Starch-Containing Food Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 737 (2007), s. 79-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150276577. - ISSN 0208-7944
64
Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils During Comentional and Microwave Heating / Lidia OSTASZ // Polish Journal of Food and Nutrition Sciences / Polska Akademia Nauk. - Vol. 57, no. 4 (B) (2007), s. 417-421. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-0322
65
Zmiany właściwości olejów jadalnych ogrzewanych mikrofalami lub w termoobiegu = Changes of Properties Edible Oils Heated by Microvalve or Thermo-circulation Way / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (10) (2007), s. 44-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1733-747X
66
Quality Changes of Vegetable Oils during Storage = Zmiany jakości olejów roślinnych w czasie przechowywania / KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA E., OSTASZ L. // W: 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska]. - Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007. - S. 272-273. - ISBN 978-83-60574-08-9
67
Zmiany oksydacyjne zachodzące w olejach roślinnych w czasie smażenia frytek = Oxidative Changes Occurring in Plant Oils When Frying Potatoes / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 737 (2007), s. 65-78. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150247811. - ISSN 0208-7944
68
Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów. - Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 244
69
Wpływ dodatku wody i roztworu witaminy c zawartej w olejach rafinowanych na ich zmiany jakościowe zachodzące pod wpływem ogrzewania mikrofalowego / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5 / kierownik projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2007), s. 13-29. - Bibliogr.
70
Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils during Conventional and Microwave Heating = Zmiany parametrów fizykochemicznych i składu kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych pod wpływem ogrzewania konwencjonalnego i mikrofalowego / L. OSTASZ // W: 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain / [sci. comm. Józefa Chrzanowska]. - Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], 2007. - S. 295-296. - ISBN 978-83-60574-08-9
71
Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów. - Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2007. - S. 64
72
Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil / Lidia OSTASZ, Elzbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 762-765. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
73
Wpływ procesu smażenia produktów mrożonych na zmiany oksydacyjne olejów roślinnych / Lidia OSTASZ // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 771-775. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
74
Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku : XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006. - Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, [2006]. - S. 217. - Na książce błędny ISBN. - ISBN 83-7421-075
75
Wpływ obecności wody w olejach roślinnych na ich właściwości zmieniające się pod wpływem ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4 / kier. projektu: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2006), s. 3-17. - Bibliogr.
76
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych = Changes in the Physicochemical Parameters of Rape Oil While Frying Deep-Frozen Fish Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 710 (2006), s. 59-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105918630. - ISSN 0208-7944
77
Wpływ smażenia produktów skrobiowych na zmiany w składzie frakcji kwasów tłuszczowych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 775-779. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
78
Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegatable Oil / Lidia OSTASZ, Bronislaw BUCZEK // W: Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2. - Kiîv: "Kniga", 2006. - S. 757-761. - Bibliogr. - ISBN 966-8314-27-1
79
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza = Changes in the Physicochemical Properties of Heat-treated Rape Oil and Their Kinetic Analysis / Agnieszka LEŚNIAK, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 710 (2006), s. 81-96. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105919289. - ISSN 0208-7944
80
Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 239-243. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
81
Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku : XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006. - Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, [2006]. - S. 129. - Na książce błędny ISBN. - ISBN 83-7421-075
82
Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge. - (2005), s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
83
Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień. - Szczecin : Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, 2005. - S. 155. - Dostępne tylko streszczenia
84
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych = Physicochemical Analysis of Universal Oil Used for Frying Deep-frozen Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 689 (2005), s. 55-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93794192. - ISSN 0208-7944
85
Porównanie przydatności parametrów chemicznych do określania zmian jakości olejów w procesie smażenia / Lidia OSTASZ // W: Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień. - Szczecin : Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, 2005. - S. 218. - Dostępne tylko streszczenia
86
Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegetable Oils / Bronislaw BUCZEK, Lidia OSTASZ // W: Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge. - (2005), s. 80-81. - Dostępne tylko streszczenie
87
Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r. / [red. Ewa Ślawska]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, 2005. - S. 77. - ISBN 83-89541-39-4
88
Changes of Chemical Charakteristics of Rapeseed Oil during Frying of Frozen Fish Products : Kinetics Analysis / Lidia OSTASZ // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1123-1129. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
89
Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2005), s. 39-61. - Bibliogr.
90
Analiza szybkości zmian parametrów chemicznych w oleju rzepakowym w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych = Analysis of the Rate of Changes in Chemical Parameters of Rape Oil When Frying Deep-Frozen Fish Products / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 689 (2005), s. 75-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93882149. - ISSN 0208-7944
91
Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, co-ed. Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 1130-1135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
92
Wpływ ogrzewania mikrofalowego olejów jadalnych na zmiany ich jakości / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2005), s. 21-38. - Bibliogr.
93
Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 695-698. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
94
Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom : Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 56. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
95
Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 275-278. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-233-2
96
Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza / Agnieszka LEŚNIAK, Lidia OSTASZ // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2004), s. 39-57. - Bibliogr.
97
Porównanie dynamiki wzrostu szybkości zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym ogrzewanym w temperaturach poniżej 100°C = Comparing the Dynamics of Growth in the Rate of Oxidation Changes in Rape Oil Heated at Temperatures Below 100°C / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 656 (2004), s. 43-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89451039. - ISSN 0208-7944
98
Changes of the Physico-Chemical Characteristics of Rapeseed Oil during the Frying of Frozen Food / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK // W: Oils, Fats and Lipids in a Changing World : Book of Abstracts. List of Participants. - Frankfurt: Euro Fed Lipid, 2004. - 189. - Dostępne tylko streszczenie
99
The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom : Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 55. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
100
Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods / Lidia OSTASZ, Bronisław BUCZEK, Elżbieta KONDRATOWICE [właśc. KONDRATOWICZ] PIETRUSZKA // Forum Ware International. - Iss. 1 (2004), s. 42-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1810-7028
101
Kinetics of Rapeseed Oil Property Changes During Frying of Frozen Food / Bronisław BUCZEK, Lidia OSTASZ // W: IUPAC-AOCS Workshop on Fats, Oils, and Oilseedes Analysis Production. Program. 6-8 December 2004 Sheraton Hotel & Towers Tunis, Tunisia. - [S.l.] : [s.n.], 2004. - S. 41. - Dostępne tylko streszczenie
102
Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2 / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2004), s. 58-84. - Bibliogr.
103
Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty. - [b.m.] : [b.w.], 2004. - S. 132
104
Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów = Characterization of the Degrees of Correlations between the Tested Parameters of Product Quality Assessment / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 656 (2004), s. 57-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89451064. - ISSN 0208-7944
105
Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne. - Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 167. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-912026-5-8
106
Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 692-694. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
107
Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne. - Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, 2004. - S. 301. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-912026-5-8
108
Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 440-442. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
109
Kinetyczna ocena zmian jakości oleju sojowego poddanego utlenianiu w warunkach przyspieszonych = Kinetic Evaluation of Changes in the Quality of Soybean Oil Subjected to Accelerated Oxidation / Lidia OSTASZ, Maria CZECHOWSKA-LISZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003), s. 75-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
110
Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej = Kinetic Evaluation of Life-periods of Chocolate-coated Nut Sweets / Lidia OSTASZ, Agnieszka LEŚNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003), s. 85-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
111
Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1] / kierownik projektu: Bronisław BUCZEK. - (2003), s. 2-27. - Bibliogr.
112
Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. - Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003. - S. 537. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-901844-7-8
113
Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C = Kinetic Analysis of Changes in the Quality of Edible Oils Heated at 60°C / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003), s. 57-74. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
114
Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej = Ageing Rate of Heat-treated Edible Oils / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 620 (2003), s. 43-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
115
Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12. - Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2003. - S. 536. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-901844-7-8
116
Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA // W: XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji. - Kraków : [s.n.], 2002. - S. 381. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 83-916418-0-5
117
Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK ; zespół Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Wojciech CHWIAŁKOWSKI, Agnieszka LEŚNIAK. - (2002), s. 1-22. - Streszcz. - Bibliogr.
118
Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej / Lidia OSTASZ, Agnieszka LEŚNIAK // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3] / kier. tematu Bronisław BUCZEK ; zespół Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Wojciech CHWIAŁKOWSKI, Agnieszka LEŚNIAK. - (2002), s. 46-59. - Streszcz. - Bibliogr.
119
Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK. - (2001), s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
120
Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2] / kier. tematu Bronisław BUCZEK. - (2001), s. 8-14. - Streszcz. - Bibliogr.
121
Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 695-700. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
122
Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu / Bronisław BUCZEK, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe. - Zabrze : dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001. - S. S8-P54. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-90-1844-5-1
123
Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe. - Zabrze : dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, 2001. - S. S8-P51. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-90-1844-5-1
124
The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils / Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Bronisław BUCZEK // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 689-694. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
125
Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 249, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-072-0
126
Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // European Journal of Lipid Science and Technology. - vol. 102, iss. 4 (2000), s. 276-281. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Wiley. - Bibliogr. - ISSN 1438-7697
127
Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r. / [kom. nauk. Mieczysław Pałasiński et al.]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 1999. - S. 72-73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7108-064-6
128
Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1999. - S. 191. - ISBN 83-912465-2-3
129
Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as = Determination of the Periods of Transformations and Orders of the Slowness Function of the as Type / Lidia OSTASZ, Krzesław STOKŁOSA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 520 (1999), s. 63-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
130
Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach / Lidia OSTASZ ; Promotor: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków, 1999. - 186 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Bibliogr.
131
Testing Changes in Edible Oil Quality / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 532-537. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-87-0
132
Jakość tłuszczów roślinnych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 353-356. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
133
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // W: Dynamika zmian jakości wyrobów / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (1998), s. 1-15. - Streszcz. - Bibliogr.
134
Kinetyka procesów ekonomicznych / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA, Lidia OSTASZ // W: Kinetyka procesów. [9] / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - (1997), s. 1-62. - Bibliogr.
135
Kinetyczna ocena zmian liczby nadtlenkowej w oleju słonecznikowym w wyższych temperaturach = Kinetic Evaluation of Changes of the Peroxide Value in Sunflower Oil at Higher Temperatures / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 488 (1997), s. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
136
Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as / Lidia OSTASZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Kinetyka procesów. [8] / kier. tematu: Krzesław STOKŁOSA. - (1996), s. 1-7. - Streszcz. - Bibliogr.
137
Periods and Orders of the Retardation Function / Lidia OSTASZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 54-56. - Summ. - Bibliogr.
138
Kinetyka zmian jakości olejów jadalnych w wyższych temperaturach / Lidia OSTASZ // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 90-91. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
139
Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym = Changes in Peroxide Value in Heated Soya Oil / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Krzesław STOKŁOSA]. - nr 459 (1995), s. 15-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
140
Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl = New Quantitative Methods for the Estimation of Changes in the Peroxide Value of Soya-Bean Oil / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ // Fett : Wissenschaft Technologie = Fat : Science Technology. - J. 97, 11 (1995), s. 414-420. - Zsfg., summ. - Bibliogr. - ISSN 0931-5985
141
Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992 = Kinetic Evaluation of Inflation Processes in Poland in the Years 1983-1992 / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta Kondratowicz, Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 452 (1995), s. 69-84. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
142
Kinetyka utleniania olejów jadalnych w wyższych temperaturach / Lidia OSTASZ, Krzesław STOKŁOSA // W: Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień / [kom. nauk.: Bohdan Achremowicz et al.]. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie Nowe, 1994. - S. 211. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-85766-14-6
143
Ocena wielkości ziarna w wyrobach staliwnych i niszczącą metodą ultradźwiękową = Evaluation of the Grain Size in Cast Steel Products by Means of a Non-Destructive Ultrasonic Method / Lidia OSTASZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ, Ignacy DUDA]. - nr 383 (1992), s. 43-55. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
144
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3 / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; zespół: Lidia OSTASZ, Piotr KOZERA, Joanna BIAŁEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
145
Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2 / kier. projektu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA ; zespół: Lidia OSTASZ, Kinga TATARUCH, Piotr KOZERA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
146
Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1] / kier. tematu Bronisław BUCZEK ; Bronisław BUCZEK, Lidia OSTASZ, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
147
Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych / kier. tematu: Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
148
Kinetyka procesów. [7] / Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Krzesław STOKŁOSA, Lidia OSTASZ, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
149
Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. [6] / Krzesław STOKŁOSA, Elżbieta KONDRATOWICZ-PIETRUSZKA, Lidia OSTASZ, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA, Barbara DZIÓBEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
150
Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. [5] / Elżbieta KONDRATOWICZ, Lidia OSTASZ, Barbara DZIÓBEK, Bogusław BYRSKI, Maria POLAŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1993]. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
1
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Grobelny J., (2019), The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions. [W:] MIŚNIAKIEWICZ M. (red.), Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 104-114.
2
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kucia M., (2019), Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (58), s. 44-56; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_58_2019.pdf
3
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., (2019), The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries, "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria", nr 18(3), s. 293-303; https://www.food.actapol.net/pub/7_3_2019.pdf
4
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Grobelny J., (2019), The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 51.
5
Grobelny J., (2018), Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych, Prom. Kondratowicz-Pietruszka E., Kraków : , 272 k.
6
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kucia M., (2017), Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 46.
7
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kucia M., (2017), Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 45-58.
8
Ostasz L., (2017), Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego. [W:] Pęksa (red.), Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej, Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 193.
9
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2017), Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (967), s. 33-51; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1248/1009
10
Ostasz L., (2017), Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego. [W:] Pęksa A. (red.), Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN (Monografie - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 204), Wrocław : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, s. 465-474.
11
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2017), Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (50), s. 103-115; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_50_2017.pdf
12
Ostasz L., (2016), The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 138.
13
Ostasz L., (2016), The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 741-746.
14
Ostasz L., (2015), Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni", nr 88, s. 126-131; http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Wplyw%20ogrzewania%20mikrofalowego%20na%20zmiany%20w%20skladzie%20kwasow%20tluszczo-wych%20w%20olejach%20arachidowym%20i%20arganowym_340.pdf
15
Ostasz L., (2015), Innovations in the Production Technology of Fresh Cheese. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 133-141.
16
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2015), Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania. [W:] XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015, s. 55-56.
17
Ostasz L., (2014), Zmiany liczb charakterystycznych w oleju arganowym pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo, s. 76-85.
18
Ostasz L., (2014), Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym. [W:] Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Gdynia, 11-13 maja 2014 : streszczenia, Gdynia : Akademia Morska, s. 35.
19
Ostasz L., (2014), Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating. [W:] Miśniakiewicz M., Popek S. (red.), Food Products' Quality, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 115-126.
20
Ostasz L., (2014), Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 129.
21
Ostasz L., (2013), Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W. [W:] Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r, Warszawa :, s. 27.
22
Ostasz L., (2013), The Analysis of Oxidation Changes in Peanut Oil, Resulting from Heating with Microwaves of Various Power. [W:] Pulkrabová J., Tomaniová M., Nielen M., Hajšlová J. (red.), 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract, Prague : Institute of Chemical Technology, s. 281.
23
Ostasz L., (2013), Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju "Kujawski" pod wpływem ogrzewania mikrofalowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 912, s. 73-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/770/595
24
Ostasz L., (2013), Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 105.
25
Ostasz L., (2012), Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
26
Ostasz L., (2012), Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 899, s. 47-61.
27
Ostasz L., (2012), Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon 600 W Microwave Heating. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 55.
28
Ostasz L., (2012), Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating. [W:] Zieliński R., Żuchowski J. (red.), Selected Aspects of Food Quality Evaluation, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 95-105.
29
Ostasz L., (2012), Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Fizykochemiczne przemiany lipidów, s. 42-58.
30
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2011), Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 874, s. 139-161; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190455
31
Ostasz L., (2011), Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 200 W. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9, s. 22-41.
32
Ostasz L., (2011), The Effect of MicrowAVE Heating at 600 E Power on the Changes in Chemical Parameters and the Composition of Fatty Acids in Refined Oils. [W:] Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain [on-line], Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, s. 116.
33
Ostasz L., (2011), Wpływ ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W na zmiany oksydacyjne wybranych olejów rafinowanych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 874, s. 125-138; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190453
34
Buczek B., Ostasz L., (2011), Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo, "Przemysł Chemiczny", T. 90, nr 6, s. 1245-1248.
35
Ostasz L., (2011), Wybrane metody analizy chemicznej, Wyd. 2 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 107, [1] s.
36
Ostasz L., (2010), The Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 147, s. 54-62.
37
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2010), Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 841, s. 65-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190213
38
Ostasz L., (2010), Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8, s. 32-52.
39
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2010), Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 833, s. 51-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/168936315
40
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2010), Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 255 s.
41
Ostasz L., (2010), Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 833, s. 39-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/168934770
42
Ostasz L., (2010), Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils During Microwave Heating. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts, Radom : Office Publishing Technical University, s. 52-53.
43
Ostasz L., Buczek B., (2010), Zmiany fizykochemiczne zachodzące w olejach rafinowanych ogrzewanych w kuchence mikrofalowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 841, s. 35-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190203
44
Ostasz L., (2010), Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. [W:] Zieliński rR., Żuchowski J. (red.), Wybrane problemy jakości żywności, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 139-147.
45
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2010), Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 147, s. 44-53.
46
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2009), Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils. [W:] Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 63.
47
Ostasz L., (2009), Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W. [W:] Kędzior W. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7, s. 18-38.
48
Ostasz L., (2009), Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating. [W:] Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 77.
49
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying. [W:] Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts (Acta Biochimica Polonica; vol. 55, suppl. 1/2008), s. 53-54.
50
Ostasz L., Buczek B., (2008), Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 767, s. 19-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/161679283
51
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2008), Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes. [W:] Szłyk E., Jastrzebska A., Szydłowska-Czerniak A. (red.), 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts, s. 46.
52
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2008), Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 624-630.
53
Ostasz L., Buczek B., (2008), Zmiany jakościowe olejów rafinowanych ogrzewanych mikrofalami z dodatkiem wody oraz wodnego roztworu witaminy C. [W:] Żuchowski J. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 112-115.
54
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil. [W:] Szłyk E., Jastrzebska A., Szydłowska-Czerniak A. (red.), 9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts, s. 49.
55
Ostasz L., (2008), Changes of Quality of Vegetable Oils During Microwave Heating. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2, Suwon : University of Suwon, s. 743-747.
56
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania. [W:] Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa], Warszawa : Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, s. 19-20.
57
Ostasz L., (2008), Wybrane metody analizy chemicznej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 106, [1] s.
58
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2008), Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 767, s. 47-65; https://bazekon.uek.krakow.pl/161678290
59
Ostasz L., (2008), Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany właściwości fizykochemicznych olejów roślinnych. [W:] Żuchowski J. (red.), Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, s. 116-119.
60
Ostasz L., Buczek B., (2008), Zmiany fizykochemiczne zachodzące w wybranych olejach rafinowanych w czasie ogrzewania mikrofalowego o maksymalnej mocy. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6, s. 16-34.
61
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2008), Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna. [W:] Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa], Warszawa : Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, s. 15-16.
62
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2007), Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 288 s.
63
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2007), Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 737, s. 79-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/150276577
64
Ostasz L., (2007), Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils During Comentional and Microwave Heating, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", Vol. 57, no. 4 (B), s. 417-421.
65
Ostasz L., Buczek B., (2007), Zmiany właściwości olejów jadalnych ogrzewanych mikrofalami lub w termoobiegu, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (10), s. 44-54.
66
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2007), Quality Changes of Vegetable Oils during Storage. [W:] Józefa Chrzanowska (red.), 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], s. 272-273.
67
Ostasz L., (2007), Zmiany oksydacyjne zachodzące w olejach roślinnych w czasie smażenia frytek, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 737, s. 65-78; https://bazekon.uek.krakow.pl/150247811
68
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2007), Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych. [W:] Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów, Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 244.
69
Ostasz L., Buczek B., (2007), Wpływ dodatku wody i roztworu witaminy c zawartej w olejach rafinowanych na ich zmiany jakościowe zachodzące pod wpływem ogrzewania mikrofalowego. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5, s. 13-29.
70
Ostasz L., (2007), Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils during Conventional and Microwave Heating. [W:] Józefa Chrzanowska (red.), 3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław : [Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego], s. 295-296.
71
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2007), Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych. [W:] Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów, Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 64.
72
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 762-765.
73
Ostasz L., (2006), Wpływ procesu smażenia produktów mrożonych na zmiany oksydacyjne olejów roślinnych. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 771-775.
74
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów. [W:] Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku: XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006, Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, s. 217.
75
Ostasz L., Buczek B., (2006), Wpływ obecności wody w olejach roślinnych na ich właściwości zmieniające się pod wpływem ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy. [W:] Chochół A. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4, s. 3-17.
76
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2006), Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 710, s. 59-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/105918630
77
Ostasz L., (2006), Wpływ smażenia produktów skrobiowych na zmiany w składzie frakcji kwasów tłuszczowych. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 775-779.
78
Ostasz L., Buczek B., (2006), Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegatable Oil. [W:] Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2, Kiîv : "Kniga", s. 757-761.
79
Leśniak A., Ostasz L., (2006), Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 710, s. 81-96; https://bazekon.uek.krakow.pl/105919289
80
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2006), Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 239-243.
81
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2006), Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych. [W:] Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku: XXXVII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, Gdynia, 26-27 września 2006, Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, s. 129.
82
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2005), Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products. [W:] Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge, s. 30.
83
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych. [W:] Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień, Szczecin : Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, s. 155.
84
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 689, s. 55-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/93794192
85
Ostasz L., (2005), Porównanie przydatności parametrów chemicznych do określania zmian jakości olejów w procesie smażenia. [W:] Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień, Szczecin : Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR, s. 218.
86
Buczek B., Ostasz L., (2005), Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegetable Oils. [W:] Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge, s. 80-81.
87
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów. [W:] Ślawska E. (red.), Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe, s. 77.
88
Ostasz L., (2005), Changes of Chemical Charakteristics of Rapeseed Oil during Frying of Frozen Fish Products : Kinetics Analysis. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1123-1129.
89
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3, s. 39-61.
90
Ostasz L., (2005), Analiza szybkości zmian parametrów chemicznych w oleju rzepakowym w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 689, s. 75-88; https://bazekon.uek.krakow.pl/93882149
91
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2005), Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products. [W:] Zieliński R., Wieczorek co. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 1130-1135.
92
Ostasz L., Buczek B., (2005), Wpływ ogrzewania mikrofalowego olejów jadalnych na zmiany ich jakości. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3, s. 21-38.
93
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 695-698.
94
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 56.
95
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów. [W:] Sikora T. (red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 275-278.
96
Leśniak A., Ostasz L., (2004), Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2, s. 39-57.
97
Ostasz L., (2004), Porównanie dynamiki wzrostu szybkości zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym ogrzewanym w temperaturach poniżej 100°C, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 656, s. 43-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/89451039
98
Ostasz L., Buczek B., (2004), Changes of the Physico-Chemical Characteristics of Rapeseed Oil during the Frying of Frozen Food. [W:] Oils, Fats and Lipids in a Changing World : Book of Abstracts. List of Participants, Frankfurt : Euro Fed Lipid
99
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 55.
100
Ostasz L., Buczek B., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods, "Forum Ware International", Iss. 1, s. 42-49.
101
Buczek B., Ostasz L., (2004), Kinetics of Rapeseed Oil Property Changes During Frying of Frozen Food. [W:] IUPAC-AOCS Workshop on Fats, Oils, and Oilseedes Analysis Production. Program. 6-8 December 2004 Sheraton Hotel & Towers Tunis, Tunisia, [S.l.] : [s.n.], s. 41.
102
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2, s. 58-84.
103
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury. [W:] XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty, [b.m.] : [b.w.], s. 132.
104
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 656, s. 57-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/89451064
105
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2004), Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych. [W:] Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne, Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, s. 167.
106
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 692-694.
107
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2004), Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych. [W:] Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne, Łódź : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, s. 301.
108
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2003), Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 440-442.
109
Ostasz L., Czechowska-Liszka M., (2003), Kinetyczna ocena zmian jakości oleju sojowego poddanego utlenianiu w warunkach przyspieszonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 75-83.
110
Ostasz L., Leśniak A., (2003), Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 85-95.
111
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2003), Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1], s. 2-27.
112
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2003), Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych. [W:] XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe, T. 2, Sekcje S6-S12, Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne, s. 537.
113
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2003), Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 57-74.
114
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2003), Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 620, s. 43-55.
115
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2003), Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych. [W:] XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe, T. 2, Sekcje S6-S12, Lublin : Polskie Towarzystwo Chemiczne, s. 536.
116
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., (2002), Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych. [W:] XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002, T. 1, Streszczenia prezentacji, Kraków : [s.n.], s. 381.
117
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2002), Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3], s. 1-22.
118
Ostasz L., Leśniak A., (2002), Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3], s. 46-59.
119
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2], s. 1-7.
120
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych. [W:] Buczek B. (kierownik tematu), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2], s. 8-14.
121
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 695-700.
122
Buczek B., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2001), Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu. [W:] 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe, Zabrze : dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, s. S8-P54.
123
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2001), Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych. [W:] 44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe, Zabrze : dr. Śląskie Centrum Wydawnicze, s. S8-P51.
124
Ostasz L., Kondratowicz-Pietruszka E., Buczek B., (2001), The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 689-694.
125
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2001), Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 249, [1] s.
126
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2000), Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis, "European Journal of Lipid Science and Technology", vol. 102, iss. 4, s. 276-281.
127
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych. [W:] Mieczysław Pałasiński (red.), Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r, Kraków : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 72-73.
128
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat]. [W:] Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r, Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, s. 191.
129
Ostasz L., Stokłosa K., (1999), Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 520, s. 63-68.
130
Ostasz L., (1999), Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach, Prom. Kondratowicz-Pietruszka E., Kraków : , 186 k.
131
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Testing Changes in Edible Oil Quality. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 532-537.
132
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1998), Jakość tłuszczów roślinnych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 353-356.
133
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1998), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Dynamika zmian jakości wyrobów, s. 1-15.
134
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Ostasz L., (1997), Kinetyka procesów ekonomicznych. [W:] Kondratowicz-Pietruszka E. (kierownik tematu), Kinetyka procesów. [9], s. 1-62.
135
Ostasz L., (1997), Kinetyczna ocena zmian liczby nadtlenkowej w oleju słonecznikowym w wyższych temperaturach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 488, s. 21-30.
136
Ostasz L., Stokłosa K., (1996), Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as. [W:] Stokłosa K. (kierownik tematu), Kinetyka procesów. [8], s. 1-7.
137
Ostasz L., Stokłosa K., (1996), Periods and Orders of the Retardation Function. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 54-56.
138
Ostasz L., (1995), Kinetyka zmian jakości olejów jadalnych w wyższych temperaturach. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 90-91.
139
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1995), Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 459, s. 15-27.
140
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1995), Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl, "Fett", J. 97, 11, s. 414-420.
141
Stokłosa K., Kondratowicz E., Ostasz L., (1995), Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 452, s. 69-84.
142
Ostasz L., Stokłosa K., (1994), Kinetyka utleniania olejów jadalnych w wyższych temperaturach. [W:] Bohdan Achremowicz (red.), Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień, Lublin : Wydawnictwo Lubelskie Nowe, s. 211.
143
Ostasz L., (1992), Ocena wielkości ziarna w wyrobach staliwnych i niszczącą metodą ultradźwiękową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 383, s. 43-55.
144
Ostasz L., Kozera P., Białek J., (2014), Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 3, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 62 k.
145
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Tataruch K., Kozera P., (2013), Fizykochemiczne przemiany lipidów. Etap 2, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 57 k.
146
Buczek B., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (2000), Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1], Buczek B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
147
Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., (1999), Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych, Kondratowicz-Pietruszka E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
148
Kondratowicz-Pietruszka E., Stokłosa K., Ostasz L., Byrski B., Polańska M., (1995), Kinetyka procesów. Cz. [7], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 96 k.
149
Stokłosa K., Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., Byrski B., Polańska M., Dzióbek B., (1994), Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych. Cz. [6], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 k.
150
Kondratowicz E., Ostasz L., Dzióbek B., Byrski B., Polańska M., (1993), Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych. Cz. [5], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
1
@inbook{UEK:2168340175,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Joanna Grobelny",
title = "The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions",
booktitle = "Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych",
pages = "104-114",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-594-8",
}
2
@article{UEK:2168332611,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Małgorzata Kucia",
title = "Influence of Cooking Conditions of Frying Fats on Their Autoxidation Dynamics",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (58)",
pages = "44-56",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2019.01.04},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_58_2019.pdf},
}
3
@article{UEK:2168338579,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch",
title = "The Dynamics of Oxidative Changes in Selected Fats During the Frying of French Fries",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria",
number = "18(3)",
pages = "293-303",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.17306/J.AFS.2019.0675},
url = {https://www.food.actapol.net/pub/7_3_2019.pdf},
}
4
@misc{UEK:2168340263,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Joanna Grobelny",
title = "The Effect of Packaging Material Type on the Oxidation Stability of Fatty Emulsions",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "51",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
5
@unpublished{UEK:2168333155,
author = "Joanna Grobelny",
title = "Wpływ dodatków na jakość i preferencje konsumenckie emulsji tłuszczowych",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003370},
}
6
@misc{UEK:2168319599,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Małgorzata Kucia",
title = "Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "46",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
7
@inbook{UEK:2168319213,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Małgorzata Kucia",
title = "Analiza dynamiki zmian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno w efekcie naświetlania UV i ogrzewania konwencjonalnego",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "45-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
8
@misc{UEK:2168316055,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Żywność dla przyszłości : materiały konferencji naukowej",
pages = "193",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2017",
isbn = "978-83-7717-265-0",
}
9
@article{UEK:2168322457,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Wpływ modelowych czynników fizycznych na dynamikę przemian oksydacyjnych olejów tłoczonych na zimno",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (967)",
pages = "33-51",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0967.0703},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1248/1009},
}
10
@inbook{UEK:2168315825,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Dynamika zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym w efekcie ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Żywność dla przyszłości : XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN",
pages = "465-474",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2017",
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/112030/edition/62695/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi8yNDM},
issn = "2083-5531",
isbn = "978-83-7717-264-3",
}
11
@article{UEK:2168310955,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Oxidation Changes in Argan Oil Caused by Heating and UV Irradiation",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (50)",
pages = "103-115",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2017.01.10},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_50_2017.pdf},
}
12
@misc{UEK:2168309377,
author = "Lidia Ostasz",
title = "The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "138",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
13
@inbook{UEK:2168308011,
author = "Lidia Ostasz",
title = "The Influence of Microwave Heating on Oxidative Change in Olive Oil",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "741-746",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
14
@article{UEK:2168301227,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni",
number = "88",
pages = "126-131",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul/Wplyw%20ogrzewania%20mikrofalowego%20na%20zmiany%20w%20skladzie%20kwasow%20tluszczo-wych%20w%20olejach%20arachidowym%20i%20arganowym_340.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168301169,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Innovations in the Production Technology of Fresh Cheese",
booktitle = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
pages = "133-141",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
16
@misc{UEK:2168301909,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany oksydacyjne oliwy extra vergine w czasie przechowywania",
booktitle = "XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Postępy w technologii tłuszczów roślinnych, Kocierz k. Andrychowa 26-29 maja 2015",
pages = "55-56",
year = "2015",
}
17
@inbook{UEK:2168294215,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Zmiany liczb charakterystycznych w oleju arganowym pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Aktualne badania jakości wyrobów przemysłowych",
pages = "76-85",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego - Wydawnictwo",
year = "2014",
isbn = "978-83-7789-290-9",
}
18
@misc{UEK:2168284315,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach arachidowym i arganowym",
booktitle = "Jakość towarów i usług w innowacyjnej gospodarce",
pages = "35",
adress = "Gdynia",
publisher = "Akademia Morska",
year = "2014",
}
19
@inbook{UEK:2168284297,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating",
booktitle = "Food Products' Quality",
pages = "115-126",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-3-4",
}
20
@misc{UEK:2168283761,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes in Physocochemical Parameters of Argan Oil During Microwave Heating",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "129",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
21
@misc{UEK:2168303851,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W",
booktitle = "Postępy w technologii tłuszczów roślinnych : XXI Międzynarodowa konferencja naukowa; Zakopane Kościelisko 22-25 maja 2013 r.",
pages = "27",
adress = "Warszawa",
year = "2013",
}
22
@misc{UEK:2168292727,
author = "Lidia Ostasz",
title = "The Analysis of Oxidation Changes in Peanut Oil, Resulting from Heating with Microwaves of Various Power",
booktitle = "6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis : November 5-8, 2013, Prague, Czech Republic : Book of Abstract",
pages = "281",
adress = "Prague",
publisher = "Institute of Chemical Technology",
year = "2013",
url = {http://www.rafa2013.eu/pdf/BoA_RAFA_2013.pdf#page=252&view=Fit},
isbn = "978-80-7080-861-0",
}
23
@article{UEK:2168279105,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian oksydacyjnych i zawartości kwasów tłuszczowych w oleju Kujawski pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "912",
pages = "73-88",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/770/595},
}
24
@misc{UEK:2168294765,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian oksydacyjnych w oleju arachidowym po ogrzewaniu mikrofalami o mocy 200-800 W",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "105",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
25
@inbook{UEK:2168245494,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
26
@article{UEK:2168257612,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "899",
pages = "47-61",
year = "2012",
}
27
@misc{UEK:2168294585,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils upon 600 W Microwave Heating",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "55",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
28
@inbook{UEK:2168322767,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analysis of Physicochemical Changes in Selected Refined Oils Upon 600 W Microwave Heating",
booktitle = "Selected Aspects of Food Quality Evaluation",
pages = "95-105",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-119-3",
}
29
@unpublished{UEK:2168273656,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych w oleju kujawskim pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
pages = "42-58",
year = "2012",
}
30
@article{UEK:2168221600,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka kwasów tłuszczowych omega-3 oraz ocena poziomu wiedzy o ich działaniu zdrowotnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "874",
pages = "139-161",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190455},
}
31
@unpublished{UEK:2168228572,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 200 W",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 9",
pages = "22-41",
year = "2011",
}
32
@misc{UEK:2168224002,
author = "Lidia Ostasz",
title = "The Effect of MicrowAVE Heating at 600 E Power on the Changes in Chemical Parameters and the Composition of Fatty Acids in Refined Oils",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "116",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu",
year = "2011",
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=14622&from=latest},
isbn = "978-83-7717-070-0",
}
33
@article{UEK:2168221602,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W na zmiany oksydacyjne wybranych olejów rafinowanych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "874",
pages = "125-138",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190453},
}
34
@article{UEK:2168223644,
author = "Bronisław Buczek and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakościowe i fizykochemiczne olejów roślinnych ogrzewanych mikrofalowo",
journal = "Przemysł Chemiczny",
number = "T. 90, 6",
pages = "1245-1248",
year = "2011",
}
35
@book{UEK:2168223640,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wybrane metody analizy chemicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-534-5",
}
36
@article{UEK:2165902511,
author = "Lidia Ostasz",
title = "The Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "147",
pages = "54-62",
adress = "",
year = "2010",
}
37
@article{UEK:2168220852,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Struktura asortymentowa oraz zmiany poziomu spożycia masła i tłuszczów roślinnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "841",
pages = "65-83",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190213},
}
38
@unpublished{UEK:2168228640,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 600 W",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 8",
pages = "32-52",
year = "2010",
}
39
@article{UEK:2165626690,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "833",
pages = "51-71",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168936315},
}
40
@book{UEK:2165725615,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
edition = "Wyd. 3 popr.",
isbn = "978-83-7252-503-1",
}
41
@article{UEK:2165626384,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych oraz właściwości chemicznych i lepkości olejów ogrzewanych mikrofalami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "833",
pages = "39-50",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168934770},
}
42
@misc{UEK:2168285185,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes in the Composition of Fatty Acids in Refined Oils During Microwave Heating",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : V International Conference, Technical University of Radom, September 15-17, 2010, Radom, Poland : Commodity Science - Research and Practice : Abstracts",
pages = "52-53",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing Technical University",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-313-6",
}
43
@article{UEK:2168220854,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Zmiany fizykochemiczne zachodzące w olejach rafinowanych ogrzewanych w kuchence mikrofalowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "841",
pages = "35-48",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190203},
}
44
@inbook{UEK:2165903773,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Zmiany w składzie kwasów tłuszczowych w olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Wybrane problemy jakości żywności",
pages = "139-147",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB",
year = "2010",
isbn = "978-83-7351-432-4 ; 978-83-7204-929-2",
}
45
@article{UEK:2165902394,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "147",
pages = "44-53",
adress = "",
year = "2010",
}
46
@misc{UEK:2168228494,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Dynamics of Oxidation of Heated Vegetable Oils",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "63",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2009",
}
47
@unpublished{UEK:2168222412,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian fizykochemicznych zachodzących w wybranych olejach rafinowanych pod wpływem ogrzewania mikrofalowego o mocy 400 W",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 7",
pages = "18-38",
year = "2009",
}
48
@misc{UEK:2168228496,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analysis of Oxidative Changes and Fatty Acid Composition in Refined Oils during Microwave Heating",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "77",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2009",
}
49
@misc{UEK:2166356755,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Changes of Fatty Acids Contained in Raps Oils During Frying",
booktitle = "Benefits and risk of bioactive plant compounds : COST Action 926 Conference, Kraków, Poland, March 27th-28th, 2008 : abstracts",
pages = "53-54",
year = "2008",
issn = "0001-527X",
}
50
@article{UEK:50569,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ obecności wody na zmiany wskaźników jakościowych olejów roślinnych podczas ich ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "767",
pages = "19-32",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161679283},
}
51
@misc{UEK:2168259502,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Characteristics of Selected Parameters of Universal Oil used for Frying Frozen Fish Dishes",
booktitle = "9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts",
pages = "46",
year = "2008",
}
52
@inbook{UEK:2165630632,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Jakość i bezpieczeństwo użytkowania tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "624-630",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
53
@inbook{UEK:2165791366,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Zmiany jakościowe olejów rafinowanych ogrzewanych mikrofalami z dodatkiem wody oraz wodnego roztworu witaminy C",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju",
pages = "112-115",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-330-3",
}
54
@misc{UEK:2168259504,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Influence of Thermal Processing on Changes in Chemical Composition of Rapeseed Oil",
booktitle = "9th International Conference on Research and Technology : North European Olive Oil - Rapeseed Oil, Toruń, September 25-27, 2008 : Abstracts",
pages = "49",
year = "2008",
}
55
@inbook{UEK:2166356662,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes of Quality of Vegetable Oils During Microwave Heating",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2",
pages = "743-747",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
56
@misc{UEK:2168305577,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany składu kwasów tłuszczowych olejów z dodatkiem przypraw w czasie przechowywania",
booktitle = "Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa]",
pages = "19-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
year = "2008",
}
57
@book{UEK:51918,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wybrane metody analizy chemicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-408-9",
}
58
@article{UEK:50568,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Charakterystyka zmienności składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego w zależności od warunków przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "767",
pages = "47-65",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161678290},
}
59
@inbook{UEK:2165777883,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego na zmiany właściwości fizykochemicznych olejów roślinnych",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju",
pages = "116-119",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji PIB",
year = "2008",
isbn = "978-83-7351-330-3",
}
60
@unpublished{UEK:2164873785,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Zmiany fizykochemiczne zachodzące w wybranych olejach rafinowanych w czasie ogrzewania mikrofalowego o maksymalnej mocy",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 6",
pages = "16-34",
year = "2008",
}
61
@misc{UEK:2168305579,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany liczby nadtlenkowej ogrzewanych olejów jadalnych : analiza kinetyczna",
booktitle = "Postępy w technologii tłuszczów roślinych : XVI Jubileuszowa Międzynarodowa [Konferencja Naukowa]",
pages = "15-16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego",
year = "2008",
}
62
@book{UEK:52883,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "978-83-7252-367-9",
}
63
@article{UEK:51081,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany w składzie wyższych kwasów tłuszczowych w olejach jadalnych po smażeniu produktów skrobiowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "737",
pages = "79-92",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150276577},
}
64
@article{UEK:2168248512,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils During Comentional and Microwave Heating",
journal = "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences",
number = "Vol. 57, no. 4 (B)",
pages = "417-421",
year = "2007",
}
65
@article{UEK:2162036478,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Zmiany właściwości olejów jadalnych ogrzewanych mikrofalami lub w termoobiegu",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (10)",
pages = "44-54",
year = "2007",
}
66
@misc{UEK:2168218944,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Quality Changes of Vegetable Oils during Storage",
booktitle = "3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "272-273",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-08-9",
}
67
@article{UEK:51080,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Zmiany oksydacyjne zachodzące w olejach roślinnych w czasie smażenia frytek",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "737",
pages = "65-78",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150247811},
}
68
@misc{UEK:2168218718,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza zmian zachodzących w profilu kwasów tłuszczowych przechowywanych olejów rzepakowych",
booktitle = "Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów",
pages = "244",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2007",
}
69
@unpublished{UEK:2168325267,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ dodatku wody i roztworu witaminy c zawartej w olejach rafinowanych na ich zmiany jakościowe zachodzące pod wpływem ogrzewania mikrofalowego",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 5",
pages = "13-29",
year = "2007",
}
70
@misc{UEK:2168218948,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes in Physicochemical Parameters and Fatty Acid Composition of Vegetable Oils during Conventional and Microwave Heating",
booktitle = "3rd International Conference on Quality and Safety in Food Production Chain",
pages = "295-296",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego",
year = "2007",
isbn = "978-83-60574-08-9",
}
71
@misc{UEK:2168306123,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zawartość izomerów trans kwasów tłuszczowych w posmażalniczych olejach jadalnych",
booktitle = "Żywność a jakość życia : uwarunkowania technologiczne, higieniczne, żywieniowe i kulturowe : XXXVIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN z Seminarium Szkoleniowym dla asystentów i doktorantów, Olsztyn 20-21 wrzesień 2007 r. : streszczenia wykładów i komunikatów",
pages = "64",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2007",
}
72
@inbook{UEK:2165870756,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Influence of Frying Process on Changes in the Composition of Fatty Acids in Frying Oil",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "762-765",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
73
@inbook{UEK:2165779213,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ procesu smażenia produktów mrożonych na zmiany oksydacyjne olejów roślinnych",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "771-775",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
74
@misc{UEK:2166471152,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Szybkość zmian liczby anizydynowej w procesach autooksydacji tłuszczów",
booktitle = "Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku",
pages = "217",
adress = "Gdynia",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Morskiej",
year = "2006",
isbn = "83-7421-075",
}
75
@unpublished{UEK:2168325685,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ obecności wody w olejach roślinnych na ich właściwości zmieniające się pod wpływem ogrzewania mikrofalowego oraz we frytkownicy",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości olejów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 4",
pages = "3-17",
year = "2006",
}
76
@article{UEK:53023,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "710",
pages = "59-79",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105918630},
}
77
@inbook{UEK:2165779281,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Wpływ smażenia produktów skrobiowych na zmiany w składzie frakcji kwasów tłuszczowych",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "775-779",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
78
@inbook{UEK:2165870665,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegatable Oil",
booktitle = "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life : 15th Symposium of the International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), September, 12-17, 2006 Kyiv, Ukraine : proceedings. Vol. 2",
pages = "757-761",
adress = "Kiîv",
publisher = "Kniga",
year = "2006",
isbn = "966-8314-27-1",
}
79
@article{UEK:53024,
author = "Agnieszka Leśniak and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "710",
pages = "81-96",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105919289},
}
80
@inbook{UEK:2166375784,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Badania ankietowe i analiza sensoryczna jako przykłady metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "239-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
81
@misc{UEK:2166471147,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Porównanie składu kwasów tłuszczowych frytur posmażalniczych",
booktitle = "Doskonalenie jakości żywności i żywienia w perspektywie potrzeb konsumenta XXI wieku",
pages = "129",
adress = "Gdynia",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Morskiej",
year = "2006",
isbn = "83-7421-075",
}
82
@misc{UEK:2168332055,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Changes in the Characteristics Values of Rapeseed Oil Occuring during Frying of Frozen Fish Products",
booktitle = "Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge",
pages = "30",
year = "2005",
}
83
@misc{UEK:2168328535,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Badania fizykochemiczne oleju rzepakowego jako frytury dla mrożonych produktów rybnych",
booktitle = "Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "155",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR",
year = "2005",
}
84
@article{UEK:52842,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "689",
pages = "55-74",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93794192},
}
85
@misc{UEK:2168328533,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Porównanie przydatności parametrów chemicznych do określania zmian jakości olejów w procesie smażenia",
booktitle = "Technologia i biotechnologia żywności - teraźniejszość i przyszłość : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "218",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa AR",
year = "2005",
}
86
@misc{UEK:2168228254,
author = "Bronisław Buczek and Lidia Ostasz",
title = "Influence of Different Heat Treatment on the Quality of Vegetable Oils",
booktitle = "Modern Aspects of Fats and Oils : A Fascinating Source of Knowledge",
pages = "80-81",
year = "2005",
}
87
@misc{UEK:2168219556,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Tłuszcze roślinne w świadomości żywieniowej polskich konsumentów",
booktitle = "Żywienie a zdrowie - interakcje : materiały konferencji naukowej, Kraków, 9-10 czerwca 2005 r.",
pages = "77",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Wydawnictwo Naukowe",
year = "2005",
isbn = "83-89541-39-4",
}
88
@inbook{UEK:2166535530,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Changes of Chemical Charakteristics of Rapeseed Oil during Frying of Frozen Fish Products : Kinetics Analysis",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1123-1129",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
89
@unpublished{UEK:2168228660,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany parametrów chemicznych w olejach jadalnych w czasie smażenia frytek",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3",
pages = "39-61",
year = "2005",
}
90
@article{UEK:52841,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Analiza szybkości zmian parametrów chemicznych w oleju rzepakowym w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "689",
pages = "75-88",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93882149},
}
91
@inbook{UEK:2166536118,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Analysis of Fatty Acids Contained in Edible Oils Used to Fry Frozen Products",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 2",
pages = "1130-1135",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
92
@unpublished{UEK:2168228658,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ ogrzewania mikrofalowego olejów jadalnych na zmiany ich jakości",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 3",
pages = "21-38",
year = "2005",
}
93
@inbook{UEK:2168135980,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany jakości oleju rzepakowego w czasie smażenia produktów zamrożonych",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "695-698",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
94
@misc{UEK:2168228482,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Quality Changes in Rapeseed Oil During the Frying of Frozen Products",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "56",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
95
@inbook{UEK:2168222154,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zastosowanie metod kwalimetrycznych w doskonaleniu jakości wyrobów",
booktitle = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)",
pages = "275-278",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-233-2",
}
96
@unpublished{UEK:2168228652,
author = "Agnieszka Leśniak and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2",
pages = "39-57",
year = "2004",
}
97
@article{UEK:2168220164,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Porównanie dynamiki wzrostu szybkości zmian oksydacyjnych w oleju rzepakowym ogrzewanym w temperaturach poniżej 100°C",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "656",
pages = "43-56",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89451039},
}
98
@misc{UEK:2168357252,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek",
title = "Changes of the Physico-Chemical Characteristics of Rapeseed Oil during the Frying of Frozen Food",
booktitle = "Oils, Fats and Lipids in a Changing World : Book of Abstracts. List of Participants",
pages = "",
adress = "Frankfurt",
publisher = "Euro Fed Lipid",
year = "2004",
}
99
@misc{UEK:2168228478,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "The Analysis of Fatty Acic Contained in Rapeseed Oil Used to Fry Frozen Fish Products",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "55",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
100
@article{UEK:2168229638,
author = "Lidia Ostasz and Bronisław Buczek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Durability Evaluation of Heated Vegetable Oils Using Kinetics Methods",
journal = "Forum Ware International",
number = "Iss. 1",
pages = "42-49",
year = "2004",
}
101
@misc{UEK:2168229650,
author = "Bronisław Buczek and Lidia Ostasz",
title = "Kinetics of Rapeseed Oil Property Changes During Frying of Frozen Food",
booktitle = "IUPAC-AOCS Workshop on Fats, Oils, and Oilseedes Analysis Production. Program. 6-8 December 2004 Sheraton Hotel & Towers Tunis, Tunisia",
pages = "41",
adress = "S.l.",
publisher = "s.n.",
year = "2004",
}
102
@unpublished{UEK:2168228654,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Zmiany parametrów fizykochemicznych oleju rzepakowego w czasie smażenia mrożonych produktów rybnych",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. Etap 2",
pages = "58-84",
year = "2004",
}
103
@misc{UEK:2168334837,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Badania nad wpływem smażonych produktów na zmiany fizykochemiczne frytury",
booktitle = "XLVII Zjazd PTChem i SITPChem. Materiały Zjazdowe. Tom 1, Abstrakty",
pages = "132",
adress = "b.m.",
publisher = "b.w.",
year = "2004",
}
104
@article{UEK:2168220162,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Charakterystyka stopni korelacji badanych parametrów oceny jakości produktów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "656",
pages = "57-77",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89451064},
}
105
@misc{UEK:2168332685,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Fizykochemiczna ocena jakości oleju rzepakowego wykorzystywanego do smażenia ryb mrożonych",
booktitle = "Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne",
pages = "167",
adress = "Łódź",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej",
year = "2004",
isbn = "83-912026-5-8",
}
106
@inbook{UEK:2168151750,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza składu kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego po smażeniu zamrożonych produktów rybnych",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "692-694",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
107
@misc{UEK:2168332683,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Czynniki warunkujące jakość smażalniczych olejów jadalnych",
booktitle = "Żywność - aspekty technologiczne i prozdrowotne",
pages = "301",
adress = "Łódź",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności. Oddział : Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej",
year = "2004",
isbn = "83-912026-5-8",
}
108
@inbook{UEK:2168231310,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Produkty uboczne przemysłu tłuszczowego i utylizacja odpadów",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "440-442",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
109
@article{UEK:2168221092,
author = "Lidia Ostasz and Maria Czechowska-Liszka",
title = "Kinetyczna ocena zmian jakości oleju sojowego poddanego utlenianiu w warunkach przyspieszonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "75-83",
year = "2003",
}
110
@article{UEK:2168221094,
author = "Lidia Ostasz and Agnieszka Leśniak",
title = "Ocena kinetyczna trwałości cukierków orzechowych w polewie czekoladowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "85-95",
year = "2003",
}
111
@unpublished{UEK:2168228644,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Badania fizykochemiczne oleju uniwersalnego wykorzystywanego do smażenia produktów zamrożonych",
booktitle = "Fizykochemiczna ocena zmian jakości tłuszczów roślinnych - adsorpcyjne oczyszczanie zużytych tłuszczów smażalniczych. [Etap 1]",
pages = "2-27",
year = "2003",
}
112
@misc{UEK:2168349654,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Dynamika tworzenia się wodoronadtlenków w zależności od temperatury obróbki termicznej tłuszczów roślinnych",
booktitle = "XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12",
pages = "537",
adress = "Lublin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Chemiczne",
year = "2003",
isbn = "83-901844-7-8",
}
113
@article{UEK:2168221090,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Kinetyczna ocena zmian jakości olejów jadalnych ogrzewanych w temeraturze 60°C",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "57-74",
year = "2003",
}
114
@article{UEK:2168221096,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Szybkość starzenia się olejów jadalnych w procesie obróbki termicznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "620",
pages = "43-55",
year = "2003",
}
115
@misc{UEK:2168349650,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zastosowanie funkcji akceleracji do opisu procesów oksydacyjnych w tłuszczach jadalnych",
booktitle = "XLVI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Lublin, 15-18 września 2003 : materiały zjazdowe. T. 2, Sekcje S6-S12",
pages = "536",
adress = "Lublin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Chemiczne",
year = "2003",
isbn = "83-901844-7-8",
}
116
@misc{UEK:2168349658,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka",
title = "Ocena szybkości wzrostu liczb charakterystycznych oraz agresywności warunków wywołujących zmiany jakości w wybranych olejach jadalnych",
booktitle = "XLV Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 9-13 września, Kraków 2002. T. 1, Streszczenia prezentacji",
pages = "381",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2002",
isbn = "83-916418-0-5",
}
117
@unpublished{UEK:2168228540,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Badanie procesów oksydacyjnych smażalniczych tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3]",
pages = "1-22",
year = "2002",
}
118
@unpublished{UEK:2168228552,
author = "Lidia Ostasz and Agnieszka Leśniak",
title = "Ocena kinetyczna trwałości wyrobów cukierniczych w polewie czekoladowej",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [3]",
pages = "46-59",
year = "2002",
}
119
@unpublished{UEK:2168228530,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Oleje jadalne wykorzystywane w procesie smażenia",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2]",
pages = "1-7",
year = "2001",
}
120
@unpublished{UEK:2168228532,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Wpływ temperatury na mechanizm oksydacji olejów jadalnych",
booktitle = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [2]",
pages = "8-14",
year = "2001",
}
121
@inbook{UEK:2168231238,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "Changes of Properties od Edible Oils Used in Frying Process",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "695-700",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
122
@misc{UEK:2168228144,
author = "Bronisław Buczek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakości oleju rzepakowego po obróbce termicznej i adporpcyjnym oczyszczaniu",
booktitle = "44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe",
pages = "S8-P54",
adress = "Zabrze",
publisher = "dr. Śląskie Centrum Wydawnicze",
year = "2001",
isbn = "83-90-1844-5-1",
}
123
@misc{UEK:2168228150,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza kwalimetryczna ogrzewanych olejów jadalnych",
booktitle = "44. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Katowice, 9-13 września 2001 : materiały zjazdowe",
pages = "S8-P51",
adress = "Zabrze",
publisher = "dr. Śląskie Centrum Wydawnicze",
year = "2001",
isbn = "83-90-1844-5-1",
}
124
@inbook{UEK:2168231240,
author = "Lidia Ostasz and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Bronisław Buczek",
title = "The Temperature Influence on the Oxidation Mechanism of Vegetable Oils",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "689-694",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
125
@book{UEK:2168286213,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Ćwiczenia z chemii dla studentów towaroznawstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
url = {},
isbn = "83-7252-072-0",
}
126
@article{UEK:2168233790,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Quality Changes in Edible Oils at High Temperature : Kinetic Analysis",
journal = "European Journal of Lipid Science and Technology",
number = "vol. 102, iss. 4",
pages = "276-281",
year = "2000",
}
127
@misc{UEK:2168347142,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zdrowotne aspekty spożywania ogrzewanych olejów jadalnych",
booktitle = "Żywność funkcjonalna : materiały konferencji naukowej, Kraków, 22-23 czerwca 1999 r.",
pages = "72-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Małopolski : Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "1999",
isbn = "83-7108-064-6",
}
128
@inbook{UEK:2168275791,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Analiza ryzyka zdrowotnego tłuszczów jadalnych : [komunikat]",
booktitle = "Zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne żywności : analiza ryzyka zdrowotnego i żywieniowego : konferencja naukowa 18-19 listopada 1999 r.",
pages = "191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Technologów Żywności ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego",
year = "1999",
isbn = "83-912465-2-3",
}
129
@article{UEK:2168242336,
author = "Lidia Ostasz and Krzesław Stokłosa",
title = "Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "520",
pages = "63-68",
year = "1999",
}
130
@unpublished{UEK:2168311313,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Szybkość procesów starzenia olejów jadalnych w wyższych temperaturach",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
131
@inbook{UEK:2168253600,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Testing Changes in Edible Oil Quality",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 1",
pages = "532-537",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-87-0",
}
132
@inbook{UEK:2168248774,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Jakość tłuszczów roślinnych",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "353-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
133
@unpublished{UEK:2168259132,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych w temperaturze 140°C",
booktitle = "Dynamika zmian jakości wyrobów",
pages = "1-15",
year = "1998",
}
134
@unpublished{UEK:2168258148,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa and Lidia Ostasz",
title = "Kinetyka procesów ekonomicznych",
booktitle = "Kinetyka procesów. [9]",
pages = "1-62",
year = "1997",
}
135
@article{UEK:2168242314,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Kinetyczna ocena zmian liczby nadtlenkowej w oleju słonecznikowym w wyższych temperaturach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "488",
pages = "21-30",
year = "1997",
}
136
@unpublished{UEK:2168257516,
author = "Lidia Ostasz and Krzesław Stokłosa",
title = "Oznaczanie okresów przemian i rzędów funkcji powolności typu as",
booktitle = "Kinetyka procesów. [8]",
pages = "1-7",
year = "1996",
}
137
@inbook{UEK:2168254610,
author = "Lidia Ostasz and Krzesław Stokłosa",
title = "Periods and Orders of the Retardation Function",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "54-56",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
138
@misc{UEK:2168239174,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Kinetyka zmian jakości olejów jadalnych w wyższych temperaturach",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "90-91",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
139
@article{UEK:2168234016,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany liczby nadtlenkowej w ogrzewanym oleju sojowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "459",
pages = "15-27",
year = "1995",
}
140
@article{UEK:2168262338,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Neue quantitative Methoden zur Beurteilung von Veränderungen der Peroxidzahl im Sojaöl",
journal = "Fett",
number = "J. 97, 11",
pages = "414-420",
year = "1995",
}
141
@article{UEK:2168262550,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz and Lidia Ostasz",
title = "Kinetyczna ocena procesów inflacyjnych w Polsce w latach 1983-1992",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "452",
pages = "69-84",
year = "1995",
}
142
@misc{UEK:2168346478,
author = "Lidia Ostasz and Krzesław Stokłosa",
title = "Kinetyka utleniania olejów jadalnych w wyższych temperaturach",
booktitle = "Postępy w technologii żywności : XXV Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN, Lublin 15-16 września 1994 : streszczenia referatów i doniesień",
pages = "211",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Lubelskie Nowe",
year = "1994",
isbn = "83-85766-14-6",
}
143
@article{UEK:2168247476,
author = "Lidia Ostasz",
title = "Ocena wielkości ziarna w wyrobach staliwnych i niszczącą metodą ultradźwiękową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "383",
pages = "43-55",
year = "1992",
}
144
@unpublished{UEK:2168301131,
author = "Lidia Ostasz and Piotr Kozera and Joanna Białek",
title = "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
145
@unpublished{UEK:2168288825,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Kinga Tataruch and Piotr Kozera",
title = "Fizykochemiczne przemiany lipidów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
146
@unpublished{UEK:2168228526,
author = "Bronisław Buczek and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Zmiany jakości tłuszczów roślinnych. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
147
@unpublished{UEK:2168259136,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz",
title = "Rozwinięcie modeli szybkości i powolności dla celów towaroznawczych i chemicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
148
@unpublished{UEK:2168257374,
author = "Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Krzesław Stokłosa and Lidia Ostasz and Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Kinetyka procesów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
149
@unpublished{UEK:2168257294,
author = "Krzesław Stokłosa and Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka and Lidia Ostasz and Bogusław Byrski and Maria Polańska and Barbara Dzióbek",
title = "Kinetyczne oceny procesów ekonomicznych i kwalitonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
150
@unpublished{UEK:2168257292,
author = "Elżbieta Kondratowicz and Lidia Ostasz and Barbara Dzióbek and Bogusław Byrski and Maria Polańska",
title = "Kinetyka procesów kwalitonomicznych i ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID