Publications of the selected author
1

Author:
Jakub Boratyński , Jacek Osiewalski
Title:
Bayesian Estimation of Capital Stock and Depreciation in the Production Function Framework
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 13, iss. 4 (2021) , s. 455-486. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Jacek Osiewalski's contribution was financed from a subsidy granted to Cracow University of Economics
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168359898
article
2

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 13, iss. 1,2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2021
Access mode:
Nr:
2168358328
journal / series editorial
3

Title:
Bayesian Comparison of Production Function-based and Time-series GDP Models
Source:
Empirical Economics. - vol. 58, iss. 3 (2020) , s. 1355-1380. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168329139
article
4

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 12, iss. 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2020
Access mode:
Nr:
2168351394
journal / series editorial
5

Title:
Efektywność edukacyjna małopolskich liceów - analiza porównawcza = The Educational Efficiency of High Schools in Małopolskie Voivodeship - a Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (989) (2020) , s. 49-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego "Potencjał 2020", finansowanego ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168356570
article
6

Title:
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 11, nr 3 (2019) , s. 173-197. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
We acknowledge support from a subsidy granted to Cracow University of Economics
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168339695
article
7

Title:
Joint Modelling of Two Count Variables when One of them Can Be Degenerate
Source:
Computational Statistics. - vol. 34, no. 1 (2019) , s. 153-171. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168327193
article
8

Conference:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-13 do 2019-05-16
Title:
Bayesian Interpretation of Quasi-Bayesian Inference in a Normal Hierarchical Model
Source:
The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019, s. 160-168. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The author acknowledges support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-8158-734-1
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168336997
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 11, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2019
Access mode:
Nr:
2168334475
journal / series editorial
10

Title:
Cost Efficiency Analysis of Electricity Distribution Sector under Model Uncertainty
Source:
The Energy Journal. - vol. 39, no. 4 (2018) , s. 31-56. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168324719
article
11

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 10, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2018
Access mode:
Nr:
2168323757
journal / series editorial
12

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 345-354. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
We acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management (the first author) and the faculty of Finance and Law (the second author) at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324383
chapter in conference materials
See main document
13

Title:
Determinanty oceny eksperckiej czasopism z dziedziny nauk ekonomicznych = Determinants of the Experts Evaluation of Journals in Economic Sciences
Source:
Nauka. - nr 1 (2017) , s. 125-141. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313719
article
14

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 9, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2017
Access mode:
Nr:
2168313133
journal / series editorial
15

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Title:
"Przegląd Statystyczny" w ostatnim ćwierćwieczu - analiza bibliometryczna
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168336811
varia
16

Title:
Ekonometryczne modelowanie kosztów jednostek usługowych - bayesowska analiza graniczna = Econometric Modelling of Services Providers' Costs - Bayesian Frontier Analysis
Source:
Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia = Economics and Law in Health Care. - nr 2 (2017) , s. 119-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Praca sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Nr:
2168340717
article
17

Conference:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Title:
A Bivariate Model of the Number of Children and the Age at First Birth
Source:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 261-269. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-85-0
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168313949
chapter in conference materials
See main document
18

Title:
Dwuwymiarowe zmienne licznikowe - bayesowskie modelowanie selekcji próby = Bivariate Count Variables - Bayesian Modelling of Sample Selection
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017) , s. 31-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł stanowi wynik realizacji projektu sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168320753
article
19

Conference:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2017-05-09 do 2017-05-12
Title:
Economies of Scope or Specialisation in Polish Dairy Farms - an Application of a New Local Measure
Source:
The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 241-250. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The first two authors acknowledge support from research funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential. The third author acknowledges the financial support from the National Science Centre, Poland, based on decision no. DEC-2013/09/N/HS4/03833
ISBN:
978-83-65173-85-0
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168313945
chapter in conference materials
See main document
20

Author:
Jacek Osiewalski , Krzysztof Osiewalski
Title:
Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 8, nr 4 (2016) , s. 241-271. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168310853
article
21

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 8, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2016
Access mode:
Nr:
2168306803
journal / series editorial
22

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 7, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2015
Access mode:
Nr:
2168293097
journal / series editorial
23

Title:
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295643
varia
See main document
24

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 55
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014
Nr:
2168287807
journal / series editorial
25

Title:
Dwuwymiarowy model zmiennych licznikowych z częściowym cenzurowaniem - ujęcie bayesowskie
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 24. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295639
varia
See main document
26

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 6, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2014
Access mode:
Nr:
2168283561
journal / series editorial
27

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza (analiza bibliometryczna) = Folia Oeconomica Cracoviensia when Andrzej Iwasiewicz was the Editor (Bibliometric Analysis)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 54 (2013) , s. 35-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168274014
article
28

Author:
Andrzej Kocięcki
Title:
Bayesian analysis of structural VAR models in macroeconomics
Publisher address:
Warszawa: , 2013
Physical description:
132 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-307
Nr:
2168293107
doctoral dissertation
29

Author:
Title:
Bayesian Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity in the European Union
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
208 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-254
Nr:
2168293109
doctoral dissertation
30

Title:
A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 5, nr 4 (2013) , s. 271-275. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168274845
article
31

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 54
Publisher address:
Kraków: Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki ; Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013
Nr:
2168274034
journal / series editorial
32

Author:
Krzysztof Osiewalski , Jacek Osiewalski
Title:
A Long-Run Relationship between Daily Prices on Two Markets: The Bayesian VAR(2)-MSF-SBEKK Model
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 5, nr 1 (2013) , s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168259586
article
33

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 5, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2013
Access mode:
Nr:
2168259588
journal / series editorial
34

Author:
Title:
Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
129 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-256
Nr:
2168293111
doctoral dissertation
35

Title:
Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
352 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-239
Nr:
2168255400
doctoral dissertation
36

Title:
Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych = Bivariate ZIP-CP type model in the joint analysis of count variables
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168246198
article
37

Author:
Jacek Osiewalski , Krzysztof Osiewalski
Title:
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z dwoma procesami ukrytymi = Hybrid MSV-MGARCH Models with Two Latent Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 895 (2012) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259930
article
38

Author:
Krzysztof Osiewalski , Jacek Osiewalski
Title:
Missing Observations in Daily Returns - Bayesian Inference within the MSF-SBEKK Model
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 4, nr 3 (2012) , s. 169-197. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168258110
article
39

Author:
Jacek Osiewalski , Krzysztof Osiewalski
Title:
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z dwoma procesami ukrytymi = Hybrid MSV-MGARCH Models with Two Latent Processes
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [10]-[23]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275733
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych = Bivariate ZIP-CP type model in the joint analysis of count variables
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [131]-[146]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276061
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275731
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Dwuwymiarowy rozkład ZIP-CP i jego momenty w analizie zależności miedzy zmiennymi licznikowymi
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [42]-[46] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276013
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Conference:
5th Symposium on Physics in Economics and Social Sciences, Warszawa, Polska, od 2010-11-25 do 2010-11-27
Title:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Source:
Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012) , s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168226589
article
44

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 4, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2012
Access mode:
Nr:
2168258118
journal / series editorial
45

Title:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót)
Source:
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 1 (79), 30 marca (2012) , s. 9-23 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226932
article
46

Title:
Dwuwymiarowy rozkład ZIP-CP i jego momenty w analizie zależności miedzy zmiennymi licznikowymi
Source:
Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze / [red. nauk. Andrzej MALAWSKI przy współudz. Jana TATARA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 147-154 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-573-4
Nr:
2168231086
chapter in monograph
See main document
47

Author:
Krzysztof Osiewalski , Jacek Osiewalski
Title:
Missing Observations in Daily Returns - Bayesian Inference within the MSF-SBEKK Model
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [147]-[175]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275767
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Bayesian Variations on the Frisch and Waugh Theme
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 3, nr 1 (2011) , s. 39-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168257250
article
49

Author:
Jacek Osiewalski , Krzysztof Osiewalski
Title:
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z kilkoma procesami ukrytymi : analiza przypadku dwuwymiarowego
Source:
XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-519-7
Nr:
2166530195
varia
See main document
50

Title:
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches)
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262668
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262670
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Author:
Jacek Osiewalski , Krzysztof Osiewalski
Title:
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach = Hybrid MSV-MGARCH Models with Three Latent Processes in Examining Price Volatility on Different Markets
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 52 (2011) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168226593
article
53

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 3, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2011
Access mode:
Nr:
2168258102
journal / series editorial
54

Title:
Bayesian Variations on the Frisch and Waugh Theme
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 39[161]-47[169]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262672
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Jacek Osiewalski , Krzysztof Osiewalski
Title:
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach = Hybrid MSV-MGARCH Models with Three Latent Processes in Examining Price Volatility on Different Markets
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 71[95]-85[109]. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262666
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 847, 865
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168219634
journal / series editorial
57

Title:
[Głos w dyskusji]
Source:
Wyzwania edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym : materiały z konferencji NBP, 1 grudnia 2010 r. - Warszawa: Narodowy Bank Polski : Departament Edukacji i Wydawnictw, 2010, s. 35-36
Nr:
2166590160
voice in discussion / interview
58

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 2, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2010
Access mode:
Nr:
2168117230
journal / series editorial
59

Title:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 2, nr 4 (2010) , s. 253-277. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227128
article
60

Title:
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251514
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Modele i metody bayesowskiej analizy kointegracji
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
124 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-157
Nr:
51675
doctoral dissertation
62

Title:
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 47[48]-69[72]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251500
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Liniowe modele wielorównaniowe
Source:
Wprowadzenie do ekonometrii / red. Karol Kukuła - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, s. 375-417
Series:
(E - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15671-8
Nr:
2162180074
chapter in monograph
64

Title:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 1, nr 2 (2009) , s. 179-202. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51217
article
65

Title:
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251486
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Ekonomia empiryczna - problemy statystycznego modelowania i wnioskowania : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2008/2009 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 45-53
ISBN:
978-83-7252-434-8
Nr:
2165792335
chapter in book
67

Title:
New Hybrid Models of Multivariate Volatility : (a Bayesian Perspective) = Nowe hybrydowe modele wielowymiarowej zmienności : (perspektywa bayesowska)
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009) , s. 15-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50174
article
68

Title:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)
Number:
vol. 1, nr 1, 2, 3, 4
, Welfe Aleksander
Publisher address:
Łódź: Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2009
Access mode:
Nr:
2165711018
journal / series editorial
69

Title:
Wartość zagrożona portfeli wieloskładnikowych : perspektywa bayesowska = Value-at-Risk for Multi-asset Portfolios : a Bayesian Perspective
Source:
Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008, s. 389-401. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-029-8
Nr:
2165712553
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches = Wnioskowanie bayesowskie o technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 29[9]-43[23]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221446
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 247[24]-277[41] - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221490
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Title:
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 47-69. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
52002
article
73

Title:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)
Source:
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 2 (58), 3 marca (2008) , s. 70-83 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165711242
article
74

Title:
Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches = Wnioskowanie bayesowskie o technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku
Source:
Bank i Kredyt. - nr 9 (2008) , s. 29-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
50238
article
75

Title:
Bayesowska statystyka i teoria decyzji w analizie kredytu detalicznego
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 15[228]-28[236]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222276
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 70[237]-83[250] - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222308
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Bayesowska statystyka i teoria decyzji w analizie kredytu detalicznego
Source:
Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 15-28. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-49-6
Nr:
2165632733
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2007, s. 11-26 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 3)
ISBN:
978-83-7525-152-4
Access mode:
Nr:
2161974662
chapter in monograph
79

Conference:
Thirty Third International Conference MACROMODELS 2006, Zakopane, Polska, od 2006-11-29 do 2006-12-02
Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models
Source:
MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007, s. 247-277 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924305-4-4
Nr:
2165711332
chapter in conference materials
80

Title:
Liniowe modele wielorównaniowe
Source:
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. Karol Kukuła - Wyd. 2 popr. i rozsz., 4 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 277-321
ISBN:
978-83-01-12756-5
Nr:
2166236272
chapter in textbook
81

Conference:
Thirtieth Second International Conference "MACROMODELS 2005", Kliczków, Polska, od 2005-11-30 do 2005-12-03
Title:
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates
Source:
MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 203-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-917654-0-1
Nr:
2165721687
chapter in conference materials
82

Conference:
FENS. Symposium. Polish Physical Society, Kraków, Polska, od 2006-04-21 do 2006-04-22
Title:
Bivariate Financial Time-series Models: Bayesian Comparison and Inference
Source:
Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006, s. 7. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-89585-09-X
Nr:
2168320147
varia
83

Title:
Bivariate Financial Time-Series Models : Bayesian Comparison and Inference
Source:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 235-255. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51862
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
164 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/292
Nr:
51578
doctoral dissertation
85

Title:
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001)
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006) , s. 25-35 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165721763
article
86

Title:
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models
Source:
Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / red. Władysław Milo, Piotr Wdowiński - Łódź: University Press, 2006, s. 15-35 - Bibliogr.
Series:
(FindEcon Monograph Series ; nr 2)
ISBN:
978-83-7525-073-2
Access mode:
Nr:
2162112336
chapter in monograph
87

Conference:
XXVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2005-04-26 do 2005-04-29
Title:
Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek publicznych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 179-193 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-306-1
Nr:
2166345569
chapter in conference materials
See main document
88

Title:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005) , s. 213-227. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets - Bibliogr.
Nr:
2165750242
article
89

Title:
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 287-302 - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51867
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Ekonometria bayesowska - stałe zasady, rosnące możliwości
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
29 s.; 24 cm.
Series:
(Rector's Lectures ; no. 61)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2166504462
book
91

Title:
Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego = Binomial Model of Order 2 and the Skewed Student-t Distribution in the Analysis of Loan Risk
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 45 (2004) , s. 63-83. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52475
article
92

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification
Source:
New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe - Amsterdam: Elsevier, 2004, s. 173-196 - Bibliogr.
Series:
(Contributions to Economic Analysis ; nr 269)
ISBN:
0-444-51633-6
Nr:
2165745261
chapter in monograph
93

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (2004) , s. 371-391. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168222040
article
94

Title:
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004) , s. 219-238. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje - Bibliogr.
Nr:
52243
article
95

Title:
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience
Source:
Library Management in Changing Environment : Proceedings of 25th Annual IATUL Conference : the Library of Cracow University of Technology, Kraków, Poland, May 30 - June 3, 2004 - Kraków: The Library of CUT, 2004, s. 1-11. - [odczyt: 25.10.2012] - Bibliogr.
Series:
(IATUL Proceedings (New Series) ; vol. 14)
Access mode:
Nr:
2168236510
chapter in conference materials
96

Title:
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-16 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326385
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem skośnego rozkładu Studenta
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-13 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326375
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Title:
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-11 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326377
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004) , s. 25-36 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166133685
article
100

Title:
Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-20 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326373
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Title:
Liniowe modele wielorównaniowe
Source:
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. Karol Kukuła - Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 3. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, s. 277-363 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-12756-2
Nr:
2168308481
chapter in textbook
102

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. [1-24] - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326389
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem skośnego rozkładu studenta = A Generalisation of the Dychotomous Probit Model with the Use of a Skewed Student Distribution
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 4 (2004) , s. 13-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221204
article
104

Title:
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 17-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219166
chapter in conference materials
See main document
105

Title:
Ekonometria bayesowska - stałe zasady, rosnące możliwości
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-28 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326351
chapter in unpublished scientific work
See main document
106

Author:
Title:
Porównanie tradycyjnych i ekonometrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej banków i ich oddziałów
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
296 k.; 30 cm + Autoreferat: 20 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/897
Nr:
2168314063
doctoral dissertation
107

Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-03 do 2003-03-05
Title:
Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003) , s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii - Bibliogr.
Nr:
2168244696
article
108

Title:
Ocena efektywności kosztowej bibliotek akademickich na podstawie danych przekrojowo-czasowych = Estimation of Cost Efficiency of Academic Libraries on the Basis of Time Series - Cross Sectional Data
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223766
article
109

Author:
Title:
Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm. + Autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/384
Nr:
2168234656
doctoral dissertation
110

Title:
Liniowe modele wielorównaniowe
Source:
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. Karol Kukuła - Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 277-363 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-12756-2
Nr:
2168236710
chapter in textbook
111

Author:
Title:
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
172 k.; 30 cm + autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/366
Nr:
2168298723
doctoral dissertation
112

Title:
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003 - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 29-40 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1592-3
Access mode:
Nr:
2168222264
chapter in conference materials
113

Conference:
XXXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej. XXI Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2003-03-02 do 2003-03-05
Title:
Procesy GARCH w łącznym modelowaniu kursów walutowych : rola zmiennych egzogenicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 4, s. 174. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353370
varia
114

Title:
Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003) , s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168226681
article
115

Title:
Bayesowskie graniczne modele kosztów dla oddziałów banku : wnioskowanie o efektywności kosztowej i jej determinantach = Bayesian Cost Frontier Models for Bank Branches : Inference on Cost Efficiency and its Determinants
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003) , s. 23-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223778
article
116

Title:
Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison
Source:
Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002) , s. 25-36 - Bibliogr.
Nr:
2168253696
article
117

Conference:
XXXVIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XX Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 2002-03-18 do 2002-03-21
Title:
Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2002. - t. 49, z. 2, s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353312
varia
118

Author:
Jacek Kwiatkowski , Jacek Osiewalski
Title:
Modele ARFIMA : podstawowe własności i analiza bayesowska = ARFIMA Models: Basic Properties and Bayesian Analysis
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002) , s. 105-122. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226693
article
119

Title:
Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector = Wielowymiarowa nierówność Czebyszewa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektora losowego
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 4 (2002) , s. 31-34. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168226701
article
120

Title:
Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych
Source:
Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych, Chełm-Okuninka, 19-21 września 2002 r. / red. Barbara Szczepańska - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2002
Series:
(Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 5)
ISBN:
83-915689-4-6
Access mode:
Nr:
2168236716
chapter in conference materials
121

Title:
Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 10 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/521
Nr:
2168247890
doctoral dissertation
122

Title:
Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates
Source:
Modelling Economies in Transition : proceedings of the sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland / red. Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 2002, s. 151-167 - Bibliogr.
ISBN:
83-88384-54-6
Nr:
2168234386
chapter in conference materials
123

Title:
Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich) = A Bayesian Random Effect Model in Cost Efficiency Analysis (with the Application to Polish Electric Power Stations)
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002) , s. 47-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226695
article
124

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Robust Bayesian Inference on Scale Parameters
Source:
Journal of Multivariate Analysis. - vol. 77, iss. 1 (2001) , s. 54-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232436
article
125

Conference:
VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Dynamiczne modele ekonometryczne", Toruń, Polska, od 2001-09-04 do 2001-09-06
Title:
Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001, s. 35-46 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1328-9
Access mode:
Nr:
2165750076
chapter in conference materials
126

Title:
Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001) , s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą - Bibliogr.
Nr:
2168241018
article
127

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni = A Translog Frontier Cost Function for the Power Generating Industry in Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 267-277. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240866
article
128

Title:
Ekonometria bayesowska w zastosowaniach
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
180 s., [5] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-086-0
Nr:
2168231444
monograph
129

Title:
Modelowanie kosztów działalności polskich bibliotek akademickich = Modelling of the Cost of Running Polish Academic Libraries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2001. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 32-34. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168244380
varia
130

Author:
Jacek Kwiatkowski
Title:
Bayesowska analiza ekonometrycznych modeli ARFIMA
Publisher address:
Toruń: , 2001
Physical description:
147 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168314065
doctoral dissertation
131

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 188-197. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240902
article
132

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Funkcja kosztów dla oddziałów banku - mierniki korzyści specjalizacji = A Cost Function for Bank Branches : Measuring Advantages of Specialization
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 155-165. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168234392
article
133

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Modeling the Sources of Output Growth in a Panel of Countries
Source:
Journal of Business and Economic Statistics. - vol. 18, no. 3 (2000) , s. 284-299. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232438
article
134

Title:
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu)
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 35-54 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246278
chapter in conference materials
See main document
135

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVIII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Funkcja kosztów dla oddziałów banku : mierniki korzyści specjalizacji
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2000. - t. 47, z. 3-4, s. 473-474. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353174
varia
136

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVIII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2000. - t. 47, z. 3-4, s. 471. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353168
varia
137

Author:
Title:
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
138 k.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/568
Nr:
51591
doctoral dissertation
138

Title:
Pułapki empirycznej estymacji bayesowskiej = Some Snares of Baye's Empirical Approach
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2000. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 87-89. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333595
varia
139

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVIII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Modele GARCH-M : specyfikacja rozkładu warunkowego i analiza bayesowska
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2000. - t. 47, z. 3-4, s. 468. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353162
varia
140

Author:
Jacek Osiewalski , Anna Kowalska
Title:
Mistrz pilnie poszukiwany
Source:
Eksperyment2000. - nr 5, s. 8
Nr:
2168272430
voice in discussion / interview
141

Title:
GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates
Source:
Macromodels '99 : proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland / red. Władysław Welfe, Piotr Wdowiński - Łódź: ABSOLWENT, 2000, s. 354-369 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-95-1
Nr:
2168236634
chapter in conference materials
142

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
A Stochastic Frontier Analysis of Output Level and Growth in Poland and Western Economies
Source:
Economics of Planning. - vol. 33, iss. 3 (2000) , s. 185-202. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Nr:
2168222030
article
143

Title:
Marek Męczarski - Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998, w serii Monografie i Opracowania (nr 446); stron 191
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 1-2 (2000) , s. 249-254
Nr:
2168353156
review
144

Title:
Liniowe modele wielorównaniowe
Source:
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. Karol Kukuła - Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 277-363 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-12756-2
Nr:
2168236702
chapter in textbook
145

Author:
Title:
Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
152 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/570
Nr:
51590
doctoral dissertation
146

Title:
GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2000. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333587
varia
147

Title:
On the use of the Consumption Efficiency Index in Empirical Demand Studies = O zastosowaniu wskaźników efektywności konsumpcji w empirycznych badaniach popytu
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 1-2 (2000) , s. 23-33. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168226703
article
148

Conference:
II Konferencja Naukowa: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Kudowa Zdrój, Polska, od 1998-09-22 do 1998-09-25
Title:
Analiza bayesowska efektywności kosztowej oddziałów banku : założenia i wyniki
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 525. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353134
varia
149

Title:
Bayesian Analysis of Nonlinear Regression with Equicorrelated Elliptical Error
Source:
Test. - vol. 8, iss. 2 (1999) , s. 339-344. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Nr:
2168232442
article
150

Title:
Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions
Source:
Modelling Economies in Transition : proceedings of the twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland / red. Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-75-7
Nr:
2168241800
chapter in conference materials
151

Author:
Jacek Osiewalski , Aleksander Welfe
Title:
A Short-run Price-wage Nexus : an Application of Endogenous Switching = Krótkookresowa zależność cenowo-płacowa : zastosowanie przełączania endogenicznego
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999) , s. 435-440. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231516
article
152

Conference:
XXXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Title:
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej danych finansowych i bankowych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 530. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353138
varia
153

Title:
Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1999. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333583
varia
154

Title:
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231500
article
155

Title:
Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168245472
varia
156

Title:
Liniowe modele wielorównaniowe
Source:
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. Karol Kukuła - Wyd. 2, popr. i rozsz.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 277-363
ISBN:
83-01-12756-2
Nr:
2168236694
chapter in textbook
157

Author:
Gary Koop , Mark F.J. Steel , Jacek Osiewalski
Title:
A Stochastic Frontier Analysis of the Sources of Output Growth in a Wide Variety of Countries
Source:
Modelling Economies in Transition : proceedings of the twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland / red. Władysław Welfe - Łódź: Absolwent, 1999. - Vol. 1, s. 155-191 - Bibliogr.
ISBN:
83-86840-75-7
Nr:
2168243570
chapter in conference materials
158

Title:
Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 3(3) (1999) . - Tytuł numeru: Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234664
article
159

Title:
Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych = Estimation of Production Frontiers and Technical Efficiencies Using Cross-sectional Data
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 115-136. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231504
article
160

Conference:
II Konferencja Naukowa: Prognozowanie w zarządzaniu firmą, Kudowa Zdrój, Polska, od 1998-09-22 do 1998-09-25
Title:
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1,1)
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 525-526. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353136
varia
161

Title:
On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231502
article
162

Title:
Podstawy ekonometrycznej analizy efektywności kosztowej banków = Basic Econometric Analysis of Cost Effectiveness of Banks
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1999. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 12-15. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168245448
varia
163

Title:
Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector = Wielowymiarowa nierówność Czebyszewa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektora losowego
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999) , s. 257-260. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231512
article
164

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
The Components of Output Growth : a Stochastic Frontier Analysis
Source:
Oxford Bulletin of Economics and Statistics. - vol. 61, iss. 4 (1999) , s. 455-487. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168221996
article
165

Title:
Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1)
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 23-33 - Bibliogr.
ISBN:
83-87673-70-6
Nr:
2168222260
chapter in conference materials
166

Title:
Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999 - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999, s. 35-45 - Bibliogr.
ISBN:
83-87673-70-6
Nr:
2168222262
chapter in conference materials
167

Title:
Modele ARFIMA : estymacja, prognozowanie i testowanie = ARFIMA Models : Estimation, Prediction and Testing
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1998. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 57-58. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252496
varia
168

Title:
Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków = Modern Monte Carlo methods in Bayesian analysis of bank's cost effectiveness
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 797 (1998) , s. 182-195. - Tytuł numeru: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości - Bibliogr.
Nr:
2168245174
article
169

Title:
Wprowadzenie do analizy efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich = An Introduction to Cost Efficiency Analysis of Polish Academic Libraries
Source:
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT] - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 193-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910428-0-4
Nr:
2168243712
chapter in conference materials
See main document
170

Title:
Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches
Source:
Global Tendencies and Changes in East European Banking / red. Ewa Miklaszewska - Kraków: Jagiellonian University, 1998, s. 151-166. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907813-5-2
Nr:
2165887150
chapter in conference materials
See main document
171

Title:
Analiza bayesowska efektywności kosztowej oddziałów banku : założenia i wyniki
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998) , s. 24-33. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr.
Nr:
2168233326
article
172

Author:
Jacek Osiewalski , Aleksander Welfe
Title:
The Price-Wage Mechanism : an Endogenous Switching Model
Source:
European Economic Review. - vol. 42, iss. 2 (1998) , s. 365-374. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168222098
article
173

Title:
Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH
Source:
Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 145-157 - Bibliogr.
ISBN:
83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
Nr:
2166230489
chapter in conference materials
174

Title:
Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich = A Stochastic Frontier Cost Model for Polish Academic Libraries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 41-42 (1998) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241946
article
175

Conference:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Title:
Silna wersja uogólnionej nierówności Czebyszewa
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 2, s. 289-290. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353104
varia
176

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Modeling the Sources of Output Growth in a Panel of Countries : a Bayesian Methodological Framework
Source:
Proceedings of the Business and Economic Statistics Section : Papers Presented at the Annual Meeting of the American Statistical Association, Anaheim, California, August 10-14, 1997 - Aleksandria: American Statistical Association, 1998, s. 8-17 - Bibliogr.
Nr:
2168232784
chapter in conference materials
177

Author:
Jacek Osiewalski , Aleksander Welfe
Title:
Modelling of the Price-wage Spiral : an Endogenous Switching Framework = Modelowanie spirali płacowo-inflacyjnej : przełączanie endogeniczne
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1998. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 21-23. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252486
varia
178

Title:
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998) , s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr.
Nr:
2168233328
article
179

Title:
Gibbs Sampling in the Bayesian Analysis of the Sources of Economic Growth
Source:
Computer-intensive Methods in Control and Data Processing : Can We Beat the Course of Dimensionality? : the 3rd European IEEE Workshop [CMP'98], September 7-9, 1998, Prague, Czech Republic / red. Jiří Rojíček, Markéta Valečková, Mirolav Kárný, Kevin Warwick - [S.l.]: IEEE Control Systems Society, 1998, s. 233-238 - Bibliogr.
Nr:
2168232774
chapter in conference materials
180

Conference:
XXXIII Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XV Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Szklarska Poręba, Polska, od 1997-05-06 do 1997-05-09
Title:
Test F w redukcjach krótkookresowego modelu depozytów - perspektywa bayesowska
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 2, s. 292-293. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353108
varia
181

Author:
Jacek Osiewalski , M.F.J. Steel
Title:
Numerical Tools for the Bayesian Analysis of Stochastic Frontier Models
Source:
Journal of Productivity Analysis. - vol. 10, iss. 1 (1998) , s. 103-117. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Nr:
2168232444
article
182

Title:
Test F w redukcjach krótkookresowego modelu depozytów - perspektywa bayesowska = The use of the F test in reducing a short-run model of deposits - a Bayesian perspective
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 4 (1998) , s. 25-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246422
article
183

Title:
Międzynarodowe Seminarium Naukowe: "Kraków Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics"
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 1, s. 150-151
Nr:
2168255930
varia
184

Conference:
Międzynarodowe Seminarium Naukowe: "Kraków Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics", Kraków, Polska, od 1997-05-26 do 1997-05-27
Title:
On the Use of the Consumption Efficiency Index in Empirical Demand Studies
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 1, s. 151. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353100
varia
185

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Classical and Bayesian Inference Robustness in Multivariate Regression Models
Source:
Journal of the American Statistical Association (JASA). - vol. 92, nr 440 (1997) , s. 1434-1444. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222100
article
186

Title:
Modele efektywnościowe w analizie konsumpcji - spojrzenie krytyczne = Efficiency Models in Consumption Analysis : a Critical Appraisal
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1997. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 21-23. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271242
varia
187

Title:
Bayesian Prediction in the Regression Model with Nonspherical Disturbances
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 113 (1997) , s. 143-159. - Tytuł numeru: Econometric and Statistical Theory. Part 2 - Bibliogr.
Nr:
2168260870
article
188

Author:
Gary Koop , Eduardo Ley , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Bayesian Analysis of Long Memory and Persistence using ARFIMA Models
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 76, no. 1/2 (1997) , s. 149-169. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166661809
article
189

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
On the Use of Panel Data in Stochastic Frontier Models with Improper Priors
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 79, nr 1 (1997) , s. 169-193. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222246
article
190

Title:
Podstawy efektywnościowych modeli wydatków konsumpcyjnych : ujęcie krytyczne = Bases of Effective Consumption Expenses Models : a Critical Approach
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997) , s. 293-307. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242750
article
191

Title:
Proste uogólnienie nierówności Czebyszewa = A Simple Generalisation of Chebyshev's Inequality
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1997. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 72-73. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271258
varia
192

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Bayesian Efficiency Analysis through Individual Effects : Hospital Cost Frontiers
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 76, no. 1/2 (1997) , s. 77-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166659490
article
193

Author:
Carmen Fernandez , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Inference Robustness in Multivariate Models with a Scale Parameter
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1997. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 71. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271468
varia
194

Author:
Jacek Osiewalski , Gary Koop , Mark F.J. Steel
Title:
A Stochastic Frontier Analysis of Output Level and Growth in Poland and Western Economies
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1997
Physical description:
20 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9785)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222028
publishing series
195

Author:
Jacek Osiewalski , Aleksander Welfe
Title:
The Price-Wage Mechanism in Poland : an Endogenous Switching Model
Source:
Economics of Planning. - vol. 30, no 2-3 (1997) , s. 205-220. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168232446
article
196

Title:
O efektywnościowych modelach wydatków konsumpcyjnych
Source:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 25-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168240900
chapter in conference materials
See main document
197

Author:
Jacek Osiewalski , Aleksander Welfe
Title:
The Price-Wage Mechanism in Poland : an Endogenous Switching Model
Publisher address:
Leicester: University of Leicester, 1996
Physical description:
27 s.: il.; 21 cm
Series:
(Research memorandum - ACE Project ; no. 96/2)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168232720
publishing series
198

Title:
Liniowe modele wielorównaniowe
Source:
Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. Karol KUKUŁA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 276-364
ISBN:
83-01-11913-6
Nr:
2168236678
chapter in textbook
See main document
199

Author:
Jacek Osiewalski , Mark Steel
Title:
Numerical Tools for the Bayesian Analysis of Stochastic Frontier Models
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1996
Physical description:
17 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9603)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168232752
publishing series
200

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Posterior Moments of Scale Parameters in Elliptical Sampling Models
Source:
Bayesian Analysis in Statistics and Econometrics : Essays in Honor of Arnold Zellner / red. Donald A. Berry, Kathryn M. Chaloner, John K. Geweke - New York; Chichester; Brisbane; Toronto; Singapore: John Wiley & Sons, 1996, s. 323-335 - Bibliogr.
ISBN:
0-471-11856-7
Nr:
2168233320
chapter in monograph
201

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
On the Use of Panel Data in Bayesian Stochastic Frontier Models
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1996
Physical description:
21 s.: 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9617)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168232748
publishing series
202

Title:
Efficiency Analysis in GDP Growth Comparisons
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1996. - T. 39/2, lipiec-grudzień 1995, s. 22-24. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168271216
varia
203

Conference:
XXXII Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XIV Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Krakowa, Polska, od 1996-03-26 do 1996-03-28
Title:
O efektywnościowych modelach wydatków konsumpcyjnych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1996. - t. 43, z. 3-4, s. 301. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353210
varia
204

Title:
Pomiar efektywności kosztowej banków : zarys metodologii = Measuring Cost Efficiency of Banks : a Methodological Framework
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 65-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241922
article
205

Title:
Integracja, kointegracja i model korekty błędu dla depozytów gospodarstw domowych = Integration, Co-Integration and a Model of Error Correction for Household Deposits
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 51-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241920
article
206

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Robust Bayesian Inference on Scale Parameters
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1996
Physical description:
15 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9665)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168232744
publishing series
207

Title:
Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 83-97. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241924
article
208

Title:
Ekonometryczne systemy wydatków : specyfikacja stochastyczna i ocena modelu = Econometric Expenditure Systems : Stochastic Specification and Model Evaluation
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996) , s. 33-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241908
article
209

Author:
Jacek Osiewalski , M.F.J. Steel
Title:
Bayesian Analysis of Exogeneity in Models Pooling Time-series and Cross-sectional Data
Source:
Journal of Statistical Planning and Inference. - vol. 50, iss. 2 (1996) , s. 187-206. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168232448
article
210

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Bayesian Long-run Prediction in Time Series Models
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 69, nr 1 (1995) , s. 61-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222248
article
211

Author:
Gary Koop , Mark F.J. Steel , Jacek Osiewalski
Title:
Posterior Analysis of Stochastic Frontier Models Using Gibbs Sampling
Source:
Computational Statistics. - vol. 10, iss. 4 (1995) , s. 353-373. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233308
article
212

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Inference Robustness in Multivariate Models with a Scale Parameter
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1995
Physical description:
40, [1] s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9525)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168232758
publishing series
213

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
The Components of Output Growth : a Cross-Country Analysis
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1995
Physical description:
38, [9] s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9517)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222032
publishing series
214

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Modeling and Inference with υ-spherical Distributions
Source:
Journal of the American Statistical Association (JASA). - vol. 90, nr 432 (1995) , s. 1331-1340. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222182
article
215

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Measuring the Sources of Output Growth in a Panel of Countries
Publisher address:
Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, 1995
Physical description:
30, nlb. 5 s.: il.; 24 cm
Series:
(CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics ; 9542)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168273324
publishing series
216

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Bayesian Efficiency Analysis through Individual Effects : Hospital Cost Frontiers
Publisher address:
Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, 1995
Physical description:
25, nlb. 9 s.: il.; 24 cm
Series:
(CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics ; 9536)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168273736
publishing series
217

Author:
Gary Koop , Eduardo Ley , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Bayesian Analysis of Long Memory and Persistence using ARFIMA Models
Publisher address:
Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, 1995
Physical description:
24 s.: il.; 24 cm
Series:
(CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics ; 9535)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233318
publishing series
218

Title:
Measurement of the Economic Efficiency of Firms and the Form of Cost Function
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 32-33. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168227266
varia
219

Author:
Julien van den Broeck , Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Stochastic Frontier Models : a Bayesian Perspective
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 61, no. 2 (1994) , s. 273-303. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222252
article
220

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
The Continuous Multivariate Location-scale Model Revisited : a Tale of Robustness
Source:
Biometrika. - vol. 81, no. 3 (1994) , s. 588-594. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232450
article
221

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Conference:
XXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XI Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Title:
Marginal Equivalence in v-Spherical Models
Source:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 44-58 - Bibliogr.
Nr:
2168269238
chapter in conference materials
See main document
222

Title:
Statystyczna analiza efektywności ekonomicznej firm - ujęcie bayesowskie = Statistical Analysis of Firm Effectiveness : Bayes's Approach
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 119-120. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168333457
varia
223

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Posterior Properties of Long-run Impulse Responses
Source:
Journal of Business and Economic Statistics. - vol. 12, nr 4 (1994) , s. 489-492. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222088
article
224

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Bayesian Efficiency Analysis with a Flexible Form : the AIM cost function
Source:
Journal of Business and Economic Statistics. - vol. 12, nr 3 (1994) , s. 339-346. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222102
article
225

Title:
Measuring Shock Resistance in the Economy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1994. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168227268
varia
226

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Hospital efficiency analysis through individual effects : a Bayesian approach
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1994
Physical description:
36, [9] s.: il.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9447)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168232768
publishing series
227

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Bayesian efficiency analysis with a flexible cost function
Publisher address:
Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1993
Physical description:
20, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Working paper Statistics and Econometrics Series ; 93-06)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168273388
publishing series
228

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Una perspectiva bayesiana en selección de modelos
Source:
Cuadernos económicos. - nr 55 (1993) , s. 327-351. - Res., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233324
article
229

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Regression Models under Competing Covariance Structures : a Bayesian Perspective
Publisher address:
[Paris]: [Association pour le Developpement de la Recherche en Economie et en Statistique], 1993
Physical description:
S. 65-79; 24 cm
Notes:
Res., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339337
varia
230

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Robust Bayesian Inference in lq-Spherical Models
Source:
Biometrika. - vol. 80, no. 2 (1993) , s. 456-460. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232452
article
231

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Continuous Multivariate Location-Scale Model Revisited a Tale of Robustness
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1993
Physical description:
8 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9380)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314073
publishing series
232

Author:
Jacek Osiewalski , Władysław Welfe
Title:
The Price-Wage Mechanism : an Endogenous Switching Model
Source:
Emploi, Travail, Chômage : analyse économique, données statistiques et modélisation / red. Władysław Welfe, Christian Le Bas - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 1993, s. 63-76 - Bibliogr.
Series:
(Série Économique)
ISBN:
83-901461-3-4
Nr:
2168234376
chapter in monograph
233

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Bayesian Marginal Equivalence of Elliptical Regression Models
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 59, iss. 3 (1993) , s. 391-403. - Summ. - Bibliogr.
Note another doc.:
Także: Osiewalski J., Steel M., (1991), Bayesian Marginal Equivalence of Elliptical Regression Models, (Discussion Paper Center for Economic Research, ISSN 0924-7815, no. 9119), Tilburg : Tilburg University, 17 s. https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/1154079/JOMS5621784.pdf
Nr:
2168222056
article
234

Author:
Jacek Osiewalski , Gary Koop , Mark F.J. Steel
Title:
Bayesian inference on impulse responses
Source:
Proccedings of the Section on Bayesian Statistical Science - Alexandria: American Statistical Association, 1993, s. 214-222
Nr:
2168320159
chapter in conference materials
235

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Robust Bayesian Inference in Elliptical Regression Models
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 57, iss. 1-3 (1993) , s. 345-363. - Summ. - Bibliogr.
Note another doc.:
Także: Osiewalski J., Steel M., (1990), Robust Bayesian Inference in Elliptical Regression Models, (Discussion Paper Center for Economic Research, ISSN 0924-7815, no. 9032), Tilburg : Tilburg University, 19 s. https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/1152744/JOMS5620483.pdf
Nr:
2168221992
article
236

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Regression Models under Competing Covariance Structures: A Bayesian Perspective
Source:
Annales d'Économie et de Statistique = Annals of Economics and Statistics. - iss. 32 (1993) , s. 65-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168247990
article
237

Title:
Krzywa Gompertza - estymacja i predykcja bayesowska = Gompertz Function - Bayesian Estimation and Prediction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 405 (1993) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244814
article
238

Author:
Carmen Fernández , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Marginal Equivalence in V-Spherical Models
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1993
Physical description:
17 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9374)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314071
publishing series
239

Author:
Mirosław Szreder , Jacek Osiewalski
Title:
Subjective Probability Distributions in Bayesian Estimation of All-Excess-Demand Models : (revised paper)
Publisher address:
Leicester: University of Leicester, Department of Economics, 1992
Physical description:
36 s.: il.; 21 cm
Series:
(Discussion Papers in Economics ; no 92/7)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168234384
publishing series
240

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Posterior Moments of Scale Parameters in Elliptical Regression Models
Publisher address:
Madrid: Divisi6n de Economfa, Universidad Carlos III de Madrid, 1992
Physical description:
21 s.: il.; 24 cm
Series:
(UC3M Working papers. Economics ; 10879)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168357360
publishing series
241

Author:
Gary Koop , Mark F.J. Steel , Jacek Osiewalski
Title:
Posterior Analysis of Stochastic Frontier Models Using Gibbs Sampling
Publisher address:
Madrid: Departarnento de Estadfstica y Econometrfa, Universidad Carlos III de Madrid, 1992
Physical description:
20 s.: il.; 24 cm
Series:
(DES - Working Papers. Statistics and Econometrics ; WS 3677)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Note another doc.:
Koop G., Steel M., Osiewalski J., (1994), Posterior Analysis of Stochastic Frontier Models Using Gibbs Sampling, Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, [24] s.
Nr:
2168233316
publishing series
242

Title:
Centered and Noncentered Variance Inflation Factors for the Ols Estimator of a Linear Function and for the Ols Prediction Error
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 123 (1992) , s. 97-108. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. (1) - Bibliogr.
Nr:
2168260872
article
243

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
A Bayesian Note on Competing Correlation Structures in the Dynamic Linear Regression Model
Source:
Economics Letters. - vol. 40, iss. 4 (1992) , s. 383-388. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect - Bibliogr.
Nr:
2168233208
article
244

Title:
Uogólnione niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji = Generalized Noncentered Variance Inflation Factors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 374 (1992) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249712
article
245

Author:
Gary Koop , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Bayesian Long-run Prediction in Time Series Models
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
23 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rector's Lectures ; no 9)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168234378
book
246

Author:
Siddharta Chib , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Posterior Inference on the Degrees of Freedom Parameter in Multivariate-t Regression Models
Source:
Economics Letters. - vol. 37, iss. 4 (1991) , s. 391-397. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232454
article
247

Title:
O Bayesowskiej estymacji i predykcji w modelach regresji nieliniowej z eliptycznymi składnikami losowymi
Source:
Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991, s. 105-115 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168269652
chapter in conference materials
248

Author:
Siddharta Chib , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
A Bayesian Note on Competing Correlation Structures in the Dynamic Linear Regression Model
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1991
Physical description:
9 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9122)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234302
publishing series
249

Author:
Jacek Osiewalski , Mirosław Szreder
Title:
Estymacja bayesowska parametrów funkcji popytu przy stałym niedoborze podaży = Bayesian estimation of demand function under permanent excess demand
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 2 (1991) , s. 135-150. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168240416
article
250

Title:
Bayesian Analysis of Some One-Equation Nonlinear Models (With Complicated Stochastic Structure)
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 113 (1991) , s. 133-141. - Tytuł numeru: Econometric and Statistical Theory. Part 2 - Bibliogr.
Nr:
2168260868
article
251

Author:
Mirosław Szreder , Jacek Osiewalski
Title:
Przykład bayesowskiej estymacji modelu rynku w nierównowadze z wykorzystaniem subiektywnych rozkładów a priori = An example of bayesian estimation of a model of market in disequilibrium with the use of subjective a priori distributions
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 (1991) , s. 277-299. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168240414
article
252

Title:
Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991
Physical description:
193 s.: wykr.; 25 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 100)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168235416
monograph
253

Title:
A Note on Bayesian Inference in a Regression Model with Elliptical Errors
Source:
Journal of Econometrics. - vol. 48, iss. 1-2 (1991) , s. 183-193. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222090
article
254

Author:
Conference:
XXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. VII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1988-04-17 do 1988-04-20
Title:
O bayesowskiej estymacji i predykcji w modelach regresji nieliniowej z eliptycznymi składnikami losowymi
Source:
Przegląd Statystyczny1990. - t. 37, z. 3, s. 226. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351260
varia
255

Title:
Bayesowska estymacja i predykcja w modelu z autokorelacją na przykładzie makroekonomicznych funkcji spożycia = Bayes's Estimation and Prediction in Autocorrelated models : the Case of Macroeconomic functions of Consumption
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1990. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 78-80. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275935
varia
256

Author:
Siddharta Chib , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Posterior Inference on the Degress of Freedom Parameter in Multivariate-t Regression Models
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1990
Physical description:
18 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9043)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234304
publishing series
257

Conference:
VI Seminarium Naukowe Wielowymiarowa Analiza Statystyczna - WAS'88, Łódź, Polska, od 1988-10-20 do 1988-10-21
Title:
Współczynniki zwiększenia wariancji dla estymatora MNK funkcji liniowej i dla błędu predykcji
Source:
Przegląd Statystyczny1990. - t. 37, z. 1-2, s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351248
varia
258

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Semi-Conjugate Prior Densities in Multivariate t Regression Models
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1990
Physical description:
22 s.; 21 cm
Series:
(CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics ; 9018)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168234372
publishing series
259

Author:
Siddharta Chib , Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Regression models under competing covariance matrices
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1990
Physical description:
16 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9063)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168298717
publishing series
260

Author:
Jacek Osiewalski , Mark F.J. Steel
Title:
Semi-Conjugate Prior Densities in Multivariate t Regression Models
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1990
Physical description:
22 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 9007)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234306
publishing series
261

Author:
Jacek Osiewalski , Mark Steel
Title:
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models Pooling Time - Series and Cross - Section Data
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1989
Physical description:
49 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 8914)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
The present paper was written under vlsiting fellowships from the Netherlands Or~anization for Scientific Research ( N.W.O.) and CentER, Tilburg University, for the first author, and under a fellowship of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences ( K.N.A.W.) for the second author. Useful discusslons wíth Luc Bauwens, Jean-Pierre Florens, Michel Mouchart, Theo Nijman, and Jean-Marie Rolin are gratefully acknowledged. Of course, the usual disclaimer appliea
Access mode:
Nr:
2168314069
publishing series
262

Title:
Bayesowska estymacja i predykcja dla modelu liniowego z autokorelacją - formuły i przykłady = Bayesian Estimation and Prediction for Linear Model with Autocorrelation - Formulas and Examples
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 307 (1989) , s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255554
article
263

Title:
O bayesowskiej estymacji funkcji Törnquista i logistycznych = Bayes' Estimation of Törnquist and Logistic Functions
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1989. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 57-58. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232922
varia
264

Author:
Jacek Osiewalski , Tadeusz Dyba
Title:
Bayesowska estymacja przesuniętej krzywej logistycznej lub anty-logistycznej = Bayesian Estimation of Displaced Logistic or Anti-logistic Curve
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 307 (1989) , s. 29-43. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255570
article
265

Title:
Posterior Densities for Nonlinear Regression with Equicorrelated Errors
Publisher address:
Tilburg: Tilburg University, 1989
Physical description:
8 s.; 21 cm
Series:
(Discussion Paper Center for Economic Research ; no. 8907)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168314067
publishing series
266

Title:
A Note on Bayesian Inference in a Regression Model with Elliptical Errors
Publisher address:
Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, 1989
Physical description:
11 s.; 24 cm
Series:
(CORE Discussion Papers Center for Operations Research and Econometrics ; 8940)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168234370
publishing series
267

Title:
Estymacja bayesowska modelu liniowego z autokorelacją przestrzenną = Bayesian Estimation of Linear Model with Spatial Autocorrelation
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 35, z. 1 (1988) , s. 3-18. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168246242
article
268

Title:
Bayesowska analiza modelu normalnej regresji liniowej o złożonej strukturze stochastycznej = Bayesian Analysis of the Normal linear Regression Model with Complicated Stochastic Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 277 (1988) , s. 27-46. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251126
article
269

Title:
Jeffreys' Priors for Regression with Autocorrelation KD
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 213-225 - Bibliogr.
Nr:
2168237318
article
270

Title:
O bayesowskiej estymacji funkcji produkcji CES = Bayes's Estimation of Production Function CES
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1988. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 170-171. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168276211
varia
271

Title:
Trend logistyczny z addytywnym składnikiem losowym - analiza Bayesowska
Source:
Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986 - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1988, s. 69-86 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168269814
chapter in conference materials
272

Conference:
V Seminarium Naukowe: Wielowymiarowa analiza statystyczna WAS'87, Łódź, Polska, od 1987-10-22 do 1987-10-23
Title:
Bayesowska predykcja w modelu regresji z zakłóceniami niesferycznymi
Source:
Przegląd Statystyczny1988. - t. 35, z. 4, s. 426-427. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350888
varia
273

Title:
Wnioskowanie bayesowskie o parametrach krzywych Törnquista = Bayesian inference for parameters of Törnquist curves
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 246 (1988) , s. 5-30. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168253742
article
274

Title:
Bayesowska estymacja i predykcja w modelu regresji o złożonej strukturze stochastycznej = Bayesian Estimation and Prediction in the Regression Model of Complex Stochastic Structure
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 35, z. 3 (1988) , s. 225-238. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168246792
article
275

Title:
Posterior and Predictive Densities for Nonlinear Regression : a Partly Linear Model Case
Publisher address:
Tilburg: Departament of Economics Research Memorandum, 1988
Physical description:
35 s.; 24 cm
Series:
(Research memorandum / Tilburg University, Department of Economics ; FEW 333)
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234374
publishing series
276

Title:
Bayesowska estymacja i predykcja dla częściowo liniowych modeli regresji
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988) , s. 127-143. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988 - Bibliogr.
Nr:
2168241020
article
277

Title:
Współczynniki zwiększenia wariancji estymatora MNK liniowej funkcji parametrów oraz błędu predykcji = Variance Inflation Factor for LS-Estimators of Linear Function of Parameters and for Prediction Error
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 35, z. 4 (1988) , s. 391-400. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168246790
article
278

Conference:
XXIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. V Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Koninki k. Mszany Dolnej, Polska, od 1987-04-08 do 1987-04-10
Title:
Regresja na danych przekrojowych : autokorelacja i estymacja bayesowska
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 4, s. 390. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350824
varia
279

Title:
Wnioskowanie bayesowskie w uogólnionym modelu regresji - problemy numeryczne = Bayesian Inference in the Generalized Regression Model : Numerical Problems
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 155-156. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318537
varia
280

Conference:
XXII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. IV Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1986-04-16 do 1986-04-19
Title:
Trend logistyczny z addytywnym składnikiem losowym - analiza Bayesowska
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 2, s. 172. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350794
varia
281

Title:
Regresja liniowa z jednakowo skorelowanymi składnikami losowymi - ujęcie bayesowskie = Linear Regression with Equicorrelated Disturbance Terms - Bayesian Formulation
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 3 (1987) , s. 233-242. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243544
article
282

Conference:
IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe "Wielowymiarowa analiza statystyczna WAS'86", Łódź, Polska, od 1986-10-21 do 1986-10-22
Title:
Regresja z autokorelacją przestrzenną - analiza Bayesowska
Source:
Przegląd Statystyczny1987. - t. 34, z. 2, s. 179-180. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350800
varia
283

Title:
O rozkładach a priori dla parametrów regresji = On a Priori Distributions for Regression Parameteres
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1986. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 311-312. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241298
varia
284

Title:
Estymacja bayesowska parametrów trendu logistycznego = Baysian Estimation of the Logistic Trend Parameters
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 3 (1986) , s. 267-285. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168238442
article
285

Title:
Zarys wnioskowania bayesowskiego dla niektórych ekonometrycznych modeli nieliniowych = An Outline of Bayesian Inference for Same Nonlinear Econometric Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 222 (1986) , s. 49-62. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246788
article
286

Title:
O dopuszczalności estymatora MNK w modelu normalnej regresji liniowej
Source:
Ekonomia. - z. 45 (1985) , s. 87-102
Nr:
2168270542
article
287

Title:
O możliwości wykorzystania parametrów zakłócających w estymacji bayesowskiej = On Possibility of Using Interfering Parameters in Bayes Estimation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 196 (1985) , s. 153-168. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281667
article
288

Conference:
XXI Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. III Seminarium Ekonometryczne im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Karpacz, Polska, od 1985-04-20 do 1985-04-27
Title:
Analiza bayesowska modelu regresji z autokorelacją (przy normalnym rozkładzie a priori dla parametrów regresji) = Bayesian Analysis of the Regression Model with Autocorrelation (with Normal a Priori Distribution for the Regression Parameters)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 311 (1985) , s. 145-152. - Tytuł numeru: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego - Bibliogr.
Nr:
2168361304
article
289

Title:
Estymacja modelu regresji przy normalnym rozkładzie a priori = Estimation of Regression Model under Normal a Priori Distribution
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 4 (1985) , s. 327-342. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168255836
article
290

Title:
Szacowanie parametrów regresji liniowej a decyzyjna teoria estymacji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
192 k.,: il.,; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/810
Nr:
2168296609
doctoral dissertation
291

Title:
Problemy estymacji modelu liniowego w ujęciu decyzyjnym = Problems of the Estimation of the Linear Model in Decisional Interpretation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1983. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 275-276. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241540
varia
292

Title:
Minimaksowa estymacja modelu liniowego
Source:
Przegląd Statystyczny1983. - t. 30, z. 1-2, s. 156. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314061
varia
293

Title:
Model liniowy z informacją a priori; estymacja i ocena błędu średniokwadratowego
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1982. - t. 29, z. 3-4, s. 568. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350638
varia
294

Title:
Regresja grzbietowa w estymacji funkcji CES = Ridge regression in estimating CES function
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982) , s. 383-394. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168240410
article
295

Conference:
XVIII Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków, Ustronie koło Kępna, Polska, od 1982-05-31 do 1982-06-02
Title:
Minimaksowa estymacja modelu liniowego = The Minimax Estimation of Linear Model
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982) , s. 109-121. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne - Bibliogr.
Nr:
2168330627
article
296

Title:
Regresja grzbietowa. Zastosowanie estymatorów obciążonych w przypadku silnej korelacji w zbiorze zmiennych objaśniających = Ridge regression. A use of biased estimators in case of strong correlation among explanatory variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 27, z. 1-2 (1980) , s. 19-31. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168240412
article
297

Title:
Próby zwiększenia efektywności estymatorów parametrów liniowego modelu regresji
Source:
IX Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych Ekonometrii i Statystyki : (prezentacja nagrodzonych referatów) - Warszawa: Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, 1980, s. 69-87
Nr:
2168256398
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Koncepcja ustalania wybranych elementów kształtujących Przychód Regulowany OSD, którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności - model kosztów operacyjnych i różnicy bilansowej : raport końcowy I etapu [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
54 + 73 s.: il.; 30 cm + Aneks do raportu końcowego I etapu: Raport z II etapu badań uwzględniających dane z roku 2014
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168355578
unpublished scientific work
2

Title:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Physical description:
[165 s.]: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
020/WZ-KEBO/03/2014/S/4216
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302773
unpublished scientific work
3

Title:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 5
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2013
Physical description:
[165 s.]: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Signature:
NP-1282/5/Magazyn
Nr:
2168326407
unpublished scientific work
4

Title:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012
Physical description:
[231 s.]: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168275825
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. załącznik
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012
Physical description:
106 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ. przy art., Bibliogr. przy art.
Signature:
NP-1282/4/załącznik/Magazyn
Nr:
2168276081
unpublished scientific work
6

Title:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1]
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2012
Physical description:
[219 s.]: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Signature:
NP-1282/4/[1]/Magazyn
Nr:
2168275729
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
192 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
153/KEiBO/1/2011/S/632
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262734
unpublished scientific work
8

Title:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
209 s.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
153/KEiBO/1/2011/S/632
Signature:
NP-1282/3/[1]/Magazyn
Nr:
2168262648
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2010
Physical description:
274 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
25/KEiBO/1/2010/S/538
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251512
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2009
Physical description:
183 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy częśc. tekstach
Research program:
18/KEiBO/1/09/S
Signature:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251494
unpublished scientific work
See related chapters
11

Title:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2009
Physical description:
133 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
18/KEiBO/1/09/S
Signature:
NP-1282/[1]/[1]/Magazyn
Nr:
2168251472
unpublished scientific work
See related chapters
12

Title:
Wnioskowanie bayesowskie i metoda DEA w analizach ekonomicznych oraz w finansach
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
[318] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
64/KE/4/2005/S/236
Signature:
NP-1060/Magazyn
Nr:
2168326403
unpublished scientific work
13

Title:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
[338] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326349
unpublished scientific work
See related chapters
14

Title:
Statystyczne metody badania efektywności ekonomicznej w sferze konsumpcji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
[18] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-330/Magazyn
Nr:
2168329357
unpublished scientific work
15

Author:
Jacek Osiewalski , Carmen Fernandez , Mark F.J. Steel
Title:
Marginal Equivalence in v-Spherical Models
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
17 k.; 30 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
23/KE/2/93/S
Signature:
NP-170/Magazyn
Nr:
2168330797
unpublished scientific work
1
Bayesian Estimation of Capital Stock and Depreciation in the Production Function Framework / Jakub Boratyński, Jacek OSIEWALSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 13, iss. 4 (2021), s. 455-486. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.eu/publishedarticles/2021-31-29-637737786784456956-4383.pdf. - ISSN 2080-0886
2
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2021. - vol. 13, iss. 1,2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.org/index.aspx. - ISSN 2080-0886
3
Bayesian Comparison of Production Function-based and Time-series GDP Models / Jacek OSIEWALSKI, Justyna WRÓBLEWSKA, Kamil MAKIEŁA // Empirical Economics. - vol. 58, iss. 3 (2020), s. 1355-1380. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-018-1575-8. - ISSN 0377-7332
4
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2020. - vol. 12, iss. 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.org/index.aspx. - ISSN 2080-0886
5
Efektywność edukacyjna małopolskich liceów - analiza porównawcza = The Educational Efficiency of High Schools in Małopolskie Voivodeship - a Comparative Analysis / Jacek OSIEWALSKI, Artur PRĘDKI, Grzegorz SZULIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (989) (2020), s. 49-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2075. - ISSN 1898-6447
6
On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 11, nr 3 (2019), s. 173-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content. - ISSN 2080-0886
7
Joint Modelling of Two Count Variables when One of them Can Be Degenerate / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // Computational Statistics. - vol. 34, no. 1 (2019), s. 153-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00180-018-0828-5.pdf. - ISSN 0943-4062
8
Bayesian Interpretation of Quasi-Bayesian Inference in a Normal Hierarchical Model / Jacek OSIEWALSKI // W: The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. by Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. - S. 160-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8158-734-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2019/pdf/r19.pdf
9
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2019. - vol. 11, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.org/index.aspx. - ISSN 2080-0886
10
Cost Efficiency Analysis of Electricity Distribution Sector under Model Uncertainty / Kamil MAKIEŁA, Jacek OSIEWALSKI // The Energy Journal. - vol. 39, no. 4 (2018), s. 31-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0195-6574
11
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2018. - vol. 10, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.org/index.aspx. - ISSN 2080-0886
12
A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 345-354. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Osiewalski_Pajor.pdf
13
Determinanty oceny eksperckiej czasopism z dziedziny nauk ekonomicznych = Determinants of the Experts Evaluation of Journals in Economic Sciences / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // Nauka. - nr 1 (2017), s. 125-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/download/708/731. - ISSN 1231-8515
14
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2017. - vol. 9, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.org/index.aspx. - ISSN 2080-0886
15
"Przegląd Statystyczny" w ostatnim ćwierćwieczu - analiza bibliometryczna / Anna OSIEWALSKA, Jacek OSIEWALSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
16
Ekonometryczne modelowanie kosztów jednostek usługowych - bayesowska analiza graniczna = Econometric Modelling of Services Providers' Costs - Bayesian Frontier Analysis / Jacek OSIEWALSKI // Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia = Economics and Law in Health Care. - nr 2 (2017), s. 119-134. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2449-9374
17
A Bivariate Model of the Number of Children and the Age at First Birth / Jacek OSIEWALSKI, Beata OSIEWALSKA // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 261-269. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Osiewalski_Osiewalska.pdf
18
Dwuwymiarowe zmienne licznikowe - bayesowskie modelowanie selekcji próby = Bivariate Count Variables - Bayesian Modelling of Sample Selection / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (965) (2017), s. 31-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1221/986. - ISSN 1898-6447
19
Economies of Scope or Specialisation in Polish Dairy Farms - an Application of a New Local Measure / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI, Andrzej Pisulewski // W: The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 241-250. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-85-0. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2017/pdf/Marzec_Osiewalski_Pisulewski.pdf
20
Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification / Jacek OSIEWALSKI, Krzysztof Osiewalski // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 4 (2016), s. 241-271. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.eu/download.aspx?id=239. - ISSN 2080-0886
21
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2016. - vol. 8, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.com/previousvolumes.aspx. - ISSN 2080-0886
22
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2015. - vol. 7, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.com/previousvolumes.aspx. - ISSN 2080-0886
23
Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
24
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Jacek OSIEWALSKI]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. - vol. 55. - ISSN 0071-674X
25
Dwuwymiarowy model zmiennych licznikowych z częściowym cenzurowaniem - ujęcie bayesowskie / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 24. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
26
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2014. - vol. 6, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.com/previousvolumes.aspx. - ISSN 2080-0886
27
Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza (analiza bibliometryczna) = Folia Oeconomica Cracoviensia when Andrzej Iwasiewicz was the Editor (Bibliometric Analysis) / Anna OSIEWALSKA, Jacek OSIEWALSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Jacek OSIEWALSKI]. - vol. 54 (2013), s. 35-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101944/edition/87960/content. - ISSN 0071-674X
28
Bayesian analysis of structural VAR models in macroeconomics / Andrzej Kocięcki ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Warszawa, 2013. - 132 k. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003093
29
Bayesian Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity in the European Union / Kamil MAKIEŁA ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2013. - 208 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002734
30
A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator = A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 4 (2013), s. 271-275. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=186. - ISSN 2080-0886
31
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Jacek OSIEWALSKI]. - Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. - vol. 54. - ISSN 0071-674X
32
A Long-Run Relationship between Daily Prices on Two Markets: The Bayesian VAR(2)-MSF-SBEKK Model / Krzysztof Osiewalski, Jacek OSIEWALSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 5, nr 1 (2013), s. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.com/download.aspx?id=173. - ISSN 2080-0886
33
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2013. - vol. 5, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.com/previousvolumes.aspx. - ISSN 2080-0886
34
Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji / Roman HUPTAS ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2013. - 129 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002736
35
Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych / Łukasz KWIATKOWSKI ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2013. - 352 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002690
36
Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych = Bivariate ZIP-CP type model in the joint analysis of count variables / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101914/edition/87931/content. - ISSN 0071-674X
37
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z dwoma procesami ukrytymi = Hybrid MSV-MGARCH Models with Two Latent Processes / Jacek OSIEWALSKI, Krzysztof Osiewalski // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 895 (2012), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
38
Missing Observations in Daily Returns - Bayesian Inference within the MSF-SBEKK Model / Krzysztof Osiewalski, Jacek OSIEWALSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 4, nr 3 (2012), s. 169-197. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=162. - ISSN 2080-0886
39
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z dwoma procesami ukrytymi = Hybrid MSV-MGARCH Models with Two Latent Processes / Jacek OSIEWALSKI, Krzysztof Osiewalski // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [10]-[23]. - Summ. - Bibliogr.
40
Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych = Bivariate ZIP-CP type model in the joint analysis of count variables / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [131]-[146]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
41
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [1]-[9]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
42
Dwuwymiarowy rozkład ZIP-CP i jego momenty w analizie zależności miedzy zmiennymi licznikowymi / Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [42]-[46]. - Bibliogr.
43
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / A. PAJOR, J. OSIEWALSKI // Acta Physica Polonica A. - vol. 121, no. 2B (2012), s. B101-B109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf. - ISSN 0587-4246
44
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2012. - vol. 4, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.com/previousvolumes.aspx. - ISSN 2080-0886
45
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 1 (79), 30 marca (2012), s. 9-23. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit. - ISSN 1506-090X
46
Dwuwymiarowy rozkład ZIP-CP i jego momenty w analizie zależności miedzy zmiennymi licznikowymi / Jacek OSIEWALSKI // W: Spotkania z królową nauk : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze / [red. nauk. Andrzej MALAWSKI przy współudz. Jana TATARA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 147-154. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-573-4
47
Missing Observations in Daily Returns - Bayesian Inference within the MSF-SBEKK Model / Krzysztof OSIEWALSKI, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [147]-[175]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=162
48
Bayesian Variations on the Frisch and Waugh Theme / Jacek OSIEWALSKI // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 3, nr 1 (2011), s. 39-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=125. - ISSN 2080-0886
49
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z kilkoma procesami ukrytymi : analiza przypadku dwuwymiarowego / Jacek OSIEWALSKI, Krzysztof Osiewalski // W: XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów: Józef POCIECHA, Kamil FIJOREK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-519-7
50
Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches) / Anna PAJOR, Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[110]-21[130]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
51
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 253[133]-276[158]. - Summ. - Bibliogr.
52
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach = Hybrid MSV-MGARCH Models with Three Latent Processes in Examining Price Volatility on Different Markets / Jacek OSIEWALSKI, Krzysztof Osiewalski // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 52 (2011), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101905/edition/87922/content. - ISSN 0071-674X
53
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2011. - vol. 3, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://cejeme.com/previousvolumes.aspx. - ISSN 2080-0886
54
Bayesian Variations on the Frisch and Waugh Theme / Jacek OSIEWALSKI // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 39[161]-47[169]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=125
55
Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach = Hybrid MSV-MGARCH Models with Three Latent Processes in Examining Price Volatility on Different Markets / Jacek OSIEWALSKI, Krzysztof Osiewalski // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 71[95]-85[109]. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LII_2011/04_Modele_Hybrydowe_Msvmgarch_Z_Trzema_Procesami_U.pdf
56
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 847, 865. - ISSN 1898-6447
57
[Głos w dyskusji] / Jacek OSIEWALSKI // W: Wyzwania edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym : materiały z konferencji NBP, 1 grudnia 2010 r. - Warszawa: Narodowy Bank Polski : Departament Edukacji i Wydawnictw, 2010. - S. 35-36
58
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2010. - vol. 2, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com. - ISSN 2080-0886
59
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 2, nr 4 (2010), s. 253-277. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf. - ISSN 2080-0886
60
Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[1]-36[36]. - Summ. - Bibliogr.
61
Modele i metody bayesowskiej analizy kointegracji / Justyna WRÓBLEWSKA ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2010. - 124 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001850
62
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 47[48]-69[72]. - Summ. - Bibliogr.
63
Liniowe modele wielorównaniowe / Jacek OSIEWALSKI // W: Wprowadzenie do ekonometrii / red. nauk. Karol Kukuła. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - (E). - S. 375-417. - ISBN 978-83-01-15671-8
64
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 1, nr 2 (2009), s. 179-202. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf. - ISSN 2080-0886
65
Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 179[77]-202[100]. - Summ. - Bibliogr.
66
Ekonomia empiryczna - problemy statystycznego modelowania i wnioskowania : wykład inauguracyjny / Jacek OSIEWALSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2008/2009. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 45-53. - ISBN 978-83-7252-434-8
67
New Hybrid Models of Multivariate Volatility : (a Bayesian Perspective) = Nowe hybrydowe modele wielowymiarowej zmienności : (perspektywa bayesowska) / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 56, z. 1 (2009), s. 15-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%201/2009_56_1_015-022.pdf. - ISSN 0033-2372
68
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2009. - vol. 1, nr 1, 2, 3, 4. - Pełny tekst: http://www.cejeme.com. - ISSN 2080-0886
69
Wartość zagrożona portfeli wieloskładnikowych : perspektywa bayesowska = Value-at-Risk for Multi-asset Portfolios : a Bayesian Perspective / Jacek OSIEWALSKI // W: Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008. - S. 389-401. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-029-8
70
Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches = Wnioskowanie bayesowskie o technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 29[9]-43[23]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
71
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 247[24]-277[41]. - Bibliogr.
72
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 47-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
73
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 2 (58), 3 marca (2008), s. 70-83. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit. - ISSN 1506-090X
74
Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches = Wnioskowanie bayesowskie o technologii i efektywności kosztowej oddziałów banku / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI // Bank i Kredyt. - nr 9 (2008), s. 29-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2008/2008_09/marzec.pdf. - ISSN 0137-5520
75
Bayesowska statystyka i teoria decyzji w analizie kredytu detalicznego / Jacek OSIEWALSKI // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 15[228]-28[236]. - Summ. - Bibliogr.
76
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 70[237]-83[250]. - Bibliogr.
77
Bayesowska statystyka i teoria decyzji w analizie kredytu detalicznego / Jacek OSIEWALSKI // W: Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 15-28. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-49-6
78
Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2007. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 3). - S. 11-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-152-4. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1565?id=cbdf
79
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 2007. - S. 247-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924305-4-4
80
Liniowe modele wielorównaniowe / Jacek OSIEWALSKI // W: Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. nauk. Karol Kukuła. - Wyd. 2 popr. i rozsz., 4 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 277-321. - ISBN 978-83-01-12756-5
81
Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005 / red. Władysław Welfe, Aleksander Welfe. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - S. 203-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-0-1
82
Bivariate Financial Time-series Models: Bayesian Comparison and Inference / Jacek OSIEWALSKI // W: Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics. - [b.m.]: Pielaszek Research,cop., 2006. - S. 7. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-89585-09-X
83
Bivariate Financial Time-Series Models : Bayesian Comparison and Inference / Jacek OSIEWALSKI // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 235-255. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
84
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji / Maciej Kostrzewski ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2006. - 164 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Bibliogr.
85
Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001) / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 7 (2006), s. 25-35. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
86
Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making / ed. by Władysław Milo, Piotr Wdowiński. - Łódź: University Press, 2006. - (FindEcon Monograph Series : Advances in Financial Market Analysis ; nr 2). - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-073-2. - Pełny tekst: http://www.findecon.online.uni.lodz.pl/index.php/content,file,1693?id=9d2e
87
Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek publicznych / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 179-193. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-306-1
88
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models = Bayesowska analiza dynamicznej korelacji warunkowej z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 192 (2005), s. 213-227. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues in Modeling Forecasting and Decision-Making in Financial Markets. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
89
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 287-302. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
90
Ekonometria bayesowska - stałe zasady, rosnące możliwości / Jacek OSIEWALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 29 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rector's Lectures, ISSN 1230-1477 ; no. 61)
91
Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego = Binomial Model of Order 2 and the Skewed Student-t Distribution in the Analysis of Loan Risk / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 63-83. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
92
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: New Directions in Macromodelling / red. Aleksander Welfe. - Amsterdam: Elsevier, 2004. - (Contributions to Economic Analysis, ISSN 0573-8555 ; nr 269). - S. 173-196. - Bibliogr. - ISBN 0-444-51633-6
93
Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Journal of Econometrics. - vol. 123, iss. 2 (December 2004), s. 371-391. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0304-4076
94
Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries = Bayesowska wycena europejskiej opcji kupna z wykorzystaniem modelu GARCH z asymetriami / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 177 (2004), s. 219-238. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki finansowe : prognozy a decyzje. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
95
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // W: Library Management in Changing Environment : Proceedings of 25th Annual IATUL Conference : the Library of Cracow University of Technology, Kraków, Poland, May 30 - June 3, 2004 [on-line]. - Kraków: The Library of CUT, 2004. - (IATUL Proceedings (New Series) ; vol. 14). - S. 1-11. - [odczyt: 25.10.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1678&context=iatul
96
Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-16. - Bibliogr.
97
Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem skośnego rozkładu Studenta / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-13. - Bibliogr.
98
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-11. - Bibliogr.
99
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 6 (2004), s. 25-36. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf. - ISSN 1234-3862
100
Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-20. - Bibliogr.
101
Liniowe modele wielorównaniowe / Jacek OSIEWALSKI // W: Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. nauk. Karol Kukuła. - Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 3. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 277-363. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12756-2
102
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. [1-24]. - Bibliogr.
103
Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem skośnego rozkładu studenta = A Generalisation of the Dychotomous Probit Model with the Use of a Skewed Student Distribution / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 4 (2004), s. 13-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
104
Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 17-39. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
105
Ekonometria bayesowska - stałe zasady, rosnące możliwości / Jacek OSIEWALSKI // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-28. - Bibliogr.
106
Porównanie tradycyjnych i ekonometrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej banków i ich oddziałów / Jacek BARBURSKI ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2003. - 296 k. ; 30 cm + Autoreferat: 20 k. - Bibliogr.
107
Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 161-172. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
108
Ocena efektywności kosztowej bibliotek akademickich na podstawie danych przekrojowo-czasowych = Estimation of Cost Efficiency of Academic Libraries on the Basis of Time Series - Cross Sectional Data / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/48891849. - ISSN 0208-7944
109
Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego / Artur PRĘDKI ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2003. - 140 k. : il. ; 30 cm. + Autoreferat: 13 k. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200000403
110
Liniowe modele wielorównaniowe / Jacek OSIEWALSKI // W: Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. nauk. Karol Kukuła. - Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - S. 277-363. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12756-2
111
Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych / Anna PAJOR ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2003. - 172 k. ; 30 cm + autoreferat: 13 k. - Bibliogr.
112
Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 29-40. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1592-3. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2003/030_osiewalski_pipien.pdf
113
Procesy GARCH w łącznym modelowaniu kursów walutowych : rola zmiennych egzogenicznych / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 4 (2003), s. 174. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
114
Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects = Bayesowska analiza i wycena opcji w jednowymiarowych modelach GARCH z asymetriami i efektami GARCH-in Mean / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 3 (2003), s. 5-29. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
115
Bayesowskie graniczne modele kosztów dla oddziałów banku : wnioskowanie o efektywności kosztowej i jej determinantach = Bayesian Cost Frontier Models for Bank Branches : Inference on Cost Efficiency and its Determinants / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003), s. 23-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/49537847. - ISSN 0208-7944
116
Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Dynamic Econometric Models. - vol. 5 (2002), s. 25-36. - Bibliogr. - ISSN 1234-3862
117
Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV / Jacek OSIEWALSKI, Anna PAJOR, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 167-168. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
118
Modele ARFIMA : podstawowe własności i analiza bayesowska = ARFIMA Models: Basic Properties and Bayesian Analysis / Jacek Kwiatkowski, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 105-122. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
119
Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector = Wielowymiarowa nierówność Czebyszewa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektora losowego / Jacek OSIEWALSKI, Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 4 (2002), s. 31-34. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
120
Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // W: Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych, Chełm-Okuninka, 19-21 września 2002 r. [on-line] / red. Barbara Szczepańska. - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2002. - (Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 5). - 1 ekran. - ISBN 83-915689-4-6. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/standardy/osie.php
121
Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych / Renata WRÓBEL-ROTTER ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2002. - 122 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 10 k. - Bibliogr.
122
Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Modelling Economies in Transition : proceedings of the sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź: Absolwent, 2002. - S. 151-167. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-54-6
123
Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich) = A Bayesian Random Effect Model in Cost Efficiency Analysis (with the Application to Polish Electric Power Stations) / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 47-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
124
Robust Bayesian Inference on Scale Parameters / Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Journal of Multivariate Analysis. - vol. 77, iss. 1 (2001), s. 54-72. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirec. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0047-259X
125
Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2001. - S. 35-46. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1328-9. - Pełny tekst: http://www.econ1.uni.torun.pl/dem01/osiewalski_pipien.pdf
126
Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 919 (2001), s. 187-196. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
127
Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni = A Translog Frontier Cost Function for the Power Generating Industry in Poland / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 267-277. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
128
Ekonometria bayesowska w zastosowaniach / Jacek OSIEWALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 180 s., [5] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-086-0
129
Modelowanie kosztów działalności polskich bibliotek akademickich = Modelling of the Cost of Running Polish Academic Libraries / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000 (2001), s. 32-34. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
130
Bayesowska analiza ekonometrycznych modeli ARFIMA / Jacek Kwiatkowski ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Toruń, 2001. - 147 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
131
Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska = A GARCH-M(1,1) Model : Specification and Bayesian Estimation / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 188-197. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
132
Funkcja kosztów dla oddziałów banku - mierniki korzyści specjalizacji = A Cost Function for Bank Branches : Measuring Advantages of Specialization / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 155-165. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
133
Modeling the Sources of Output Growth in a Panel of Countries / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel // Journal of Business and Economic Statistics. - vol. 18, no. 3 (2000), s. 284-299. - Pełny tekst dostępny w JSTO. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0735-0015
134
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu) / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC, Mateusz PIPIEŃ // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 35-54. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-052-6
135
Funkcja kosztów dla oddziałów banku : mierniki korzyści specjalizacji / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 473-474. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
136
Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 471. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
137
Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH / Mateusz PIPIEŃ ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2000. - 138 k. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002329
138
Pułapki empirycznej estymacji bayesowskiej = Some Snares of Baye's Empirical Approach / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999 (2000), s. 87-89. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
139
Modele GARCH-M : specyfikacja rozkładu warunkowego i analiza bayesowska / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 468. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
140
Mistrz pilnie poszukiwany / Jacek OSIEWALSKI ; not. Anna Kowalska // Eksperyment. - nr 5 (2000), s. 8. - ISSN 1509-5975
141
GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Macromodels '99 : proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland / ed. by Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łódź: ABSOLWENT, 2000. - S. 354-369. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-95-1
142
A Stochastic Frontier Analysis of Output Level and Growth in Poland and Western Economies / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI & Mark F.J. Steel // Economics of Planning. - vol. 33, iss. 3 (2000), s. 185-202. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 0013-0451
143
Marek Męczarski - Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998, w serii Monografie i Opracowania (nr 446); stron 191 / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 1-2 (2000), s. 249-254. - Rec. pracy: Męczarski M., Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998, Monografie i Opracowania nr 446, 191 s. - ISSN 0033-2372
144
Liniowe modele wielorównaniowe / Jacek OSIEWALSKI // W: Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. nauk. Karol Kukuła. - Wyd. 2 popr. i rozsz., dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 277-363. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12756-2
145
Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych / Jerzy MARZEC ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2000. - 152 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002331
146
GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/2, lipiec-grudzień 1998 (2000), s. 64-68. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
147
On the use of the Consumption Efficiency Index in Empirical Demand Studies = O zastosowaniu wskaźników efektywności konsumpcji w empirycznych badaniach popytu / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 1-2 (2000), s. 23-33. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
148
Analiza bayesowska efektywności kosztowej oddziałów banku : założenia i wyniki / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 525. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
149
Bayesian Analysis of Nonlinear Regression with Equicorrelated Elliptical Error / Jacek OSIEWALSKI // Test. - vol. 8, iss. 2 (1999), s. 339-344. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 1133-0686
150
Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Modelling Economies in Transition : proceedings of the twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź: Absolwent, 1999. - Vol. 2, s. 195-218. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-75-7
151
A Short-run Price-wage Nexus : an Application of Endogenous Switching = Krótkookresowa zależność cenowo-płacowa : zastosowanie przełączania endogenicznego / Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 435-440. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
152
Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej danych finansowych i bankowych / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 530. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
153
Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie = An Analysis of Temporal Sequences in Finance : Baye's Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998 (1999), s. 67-70. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
154
Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH = Bayesian Testing of GARCH and IGARCH Models / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
155
Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego = Conditions Ensuring the Stationary Character of ARMA processes : a Critique of the Econometric Approach / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 115-117. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
156
Liniowe modele wielorównaniowe / Jacek OSIEWALSKI // W: Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. nauk. Karol Kukuła. - Wyd. 2, popr. i rozsz. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 277-363. - ISBN 83-01-12756-2
157
A Stochastic Frontier Analysis of the Sources of Output Growth in a Wide Variety of Countries / Gary Koop, Mark F.J. Steel, Jacek OSIEWALSKI // Modelling Economies in Transition : proceedings of the twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland / ed. by Władysław Welfe. - Łódź: Absolwent, 1999. - Vol. 1, s. 155-191. - Bibliogr. - ISBN 83-86840-75-7
158
Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich / Anna OSIEWALSKA, Jacek OSIEWALSKI // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 3(3) (1999)1 ekran. - Tytuł numeru: Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska_osiewalski. - ISSN 1507-7187
159
Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych = Estimation of Production Frontiers and Technical Efficiencies Using Cross-sectional Data / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 115-136. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
160
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1,1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 525-526. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
161
On Stationarity of ARMA Processes = O stacjonarności procesów ARMA / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 43-50. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
162
Podstawy ekonometrycznej analizy efektywności kosztowej banków = Basic Econometric Analysis of Cost Effectiveness of Banks / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/2, lipiec-grudzień 1997 (1999), s. 12-15. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
163
Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector = Wielowymiarowa nierówność Czebyszewa z wykorzystaniem nowej definicji momentów wektora losowego / Jacek OSIEWALSKI, Jan TATAR // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 257-260. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
164
The Components of Output Growth : a Stochastic Frontier Analysis / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel // Oxford Bulletin of Economics and Statistics. - vol. 61, iss. 4 (November 1999), s. 455-487. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0305-9049
165
Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 23-33. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
166
Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH / Mateusz PIPIEŃ, Jacek OSIEWALSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1999. - S. 35-45. - Bibliogr. - ISBN 83-87673-70-6
167
Modele ARFIMA : estymacja, prognozowanie i testowanie = ARFIMA Models : Estimation, Prediction and Testing / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997 (1998), s. 57-58. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
168
Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków = Modern Monte Carlo methods in Bayesian analysis of bank's cost effectiveness / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 797 (1998), s. 182-195. - Tytuł numeru: Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
169
Wprowadzenie do analizy efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich = An Introduction to Cost Efficiency Analysis of Polish Academic Libraries / Anna OSIEWALSKA, Jacek OSIEWALSKI // W: Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 193-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910428-0-4
170
Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // W: Global Tendencies and Changes in East European Banking / ed. by Ewa Miklaszewska. - Kraków: Jagiellonian University, cop. 1998. - S. 151-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907813-5-2
171
Analiza bayesowska efektywności kosztowej oddziałów banku : założenia i wyniki / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998), s. 24-33. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
172
The Price-Wage Mechanism : an Endogenous Switching Model / Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe // European Economic Review. - vol. 42, iss. 2 (February 1998), s. 365-374. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0014-2921
173
Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // W: Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 145-157. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-048-5 ; 83-7246-048-8
174
Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich = A Stochastic Frontier Cost Model for Polish Academic Libraries / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 41-42 (1998-1999), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
175
Silna wersja uogólnionej nierówności Czebyszewa / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2 (1998), s. 289-290. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
176
Modeling the Sources of Output Growth in a Panel of Countries : a Bayesian Methodological Framework / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel // W: Proceedings of the Business and Economic Statistics Section : Papers Presented at the Annual Meeting of the American Statistical Association, Anaheim, California, August 10-14, 1997. - Aleksandria: American Statistical Association, 1998. - S. 8-17. - Bibliogr.
177
Modelling of the Price-wage Spiral : an Endogenous Switching Framework = Modelowanie spirali płacowo-inflacyjnej : przełączanie endogeniczne / Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997 (1998), s. 21-23. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
178
Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1) / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 808 (1998), s. 119-126. - Tytuł numeru: Prognozowanie w zarządzaniu firmą: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prognoz i Analiz Gospodarczych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Kudowa-Zdrój, 22-25 września 1998 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
179
Gibbs Sampling in the Bayesian Analysis of the Sources of Economic Growth / Jacek OSIEWALSKI // W: Computer-intensive Methods in Control and Data Processing : Can We Beat the Course of Dimensionality? : the 3rd European IEEE Workshop [CMP'98], September 7-9, 1998, Prague, Czech Republic / ed. by Jiří Rojíček, Markéta Valečková, Mirolav Kárný, Kevin Warwick. - [S.l.]: IEEE Control Systems Society, 1998. - S. 233-238. - Bibliogr.
180
Test F w redukcjach krótkookresowego modelu depozytów - perspektywa bayesowska / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2 (1998), s. 292-293. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
181
Numerical Tools for the Bayesian Analysis of Stochastic Frontier Models / Jacek OSIEWALSKI, Steel, M.F.J. // Journal of Productivity Analysis. - vol. 10, iss. 1 (1998), s. 103-117. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - ISSN 0895-562X
182
Test F w redukcjach krótkookresowego modelu depozytów - perspektywa bayesowska = The use of the F test in reducing a short-run model of deposits - a Bayesian perspective / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 4 (1998), s. 25-39. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
183
Międzynarodowe Seminarium Naukowe: "Kraków Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics" / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 150-151. - ISSN 0033-2372
184
On the Use of the Consumption Efficiency Index in Empirical Demand Studies / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 151. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
185
Classical and Bayesian Inference Robustness in Multivariate Regression Models / Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel // Journal of the American Statistical Association (JASA). - vol. 92, nr 440 (1997), s. 1434-1444. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0162-1459
186
Modele efektywnościowe w analizie konsumpcji - spojrzenie krytyczne = Efficiency Models in Consumption Analysis : a Critical Appraisal / Jacek OSIEWALSKI, Antoni GORYL, Anna WALKOSZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996 (1997), s. 21-23. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
187
Bayesian Prediction in the Regression Model with Nonspherical Disturbances / Jacek OSIEWALSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 113 (1997), s. 143-159. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Econometric and Statistical Theory. Part 2. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
188
Bayesian Analysis of Long Memory and Persistence using ARFIMA Models / Gary Koop, Eduardo Ley, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Journal of Econometrics. - vol. 76, no. 1/2 (1997), s. 149-169. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0304-4076
189
On the Use of Panel Data in Stochastic Frontier Models with Improper Priors / Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel // Journal of Econometrics. - vol. 79, nr 1 (July 1997), s. 169-193. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0304-4076
190
Podstawy efektywnościowych modeli wydatków konsumpcyjnych : ujęcie krytyczne = Bases of Effective Consumption Expenses Models : a Critical Approach / Jacek OSIEWALSKI, Anna WALKOSZ, Antoni GORYL // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997), s. 293-307. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
191
Proste uogólnienie nierówności Czebyszewa = A Simple Generalisation of Chebyshev's Inequality / Jacek OSIEWALSKI, Jan TATAR // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/2, lipiec-grudzień 1996 (1997), s. 72-73. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
192
Bayesian Efficiency Analysis through Individual Effects : Hospital Cost Frontiers / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Journal of Econometrics. - vol. 76, no. 1/2 (1997), s. 77-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0304-4076
193
Inference Robustness in Multivariate Models with a Scale Parameter / Carmen Fernandez, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996 (1997), s. 71. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
194
A Stochastic Frontier Analysis of Output Level and Growth in Poland and Western Economies / by Jacek OSIEWALSKI, Gary Koop, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1997. - 20 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9785). - Pełny tekst: https://pure.uvt.nl/portal/files/527553/85.pdf
195
The Price-Wage Mechanism in Poland : an Endogenous Switching Model / Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe // Economics of Planning. - vol. 30, no 2-3 (1997), s. 205-220. - Summ.. - Pełny tekst dostępny na platformie Springer. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1003015909891. - ISSN 0013-0451
196
O efektywnościowych modelach wydatków konsumpcyjnych / Jacek OSIEWALSKI, Anna WALKOSZ // W: XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 25-35. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-05-4
197
The Price-Wage Mechanism in Poland : an Endogenous Switching Model / by Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - Leicester: University of Leicester, 1996. - 27 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Research memorandum ACE Project, ISSN 1365-9715 ; no. 96/2)
198
Liniowe modele wielorównaniowe / Jacek OSIEWALSKI // W: Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach / red. nauk. Karol KUKUŁA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 276-364. - ISBN 83-01-11913-6
199
Numerical Tools for the Bayesian Analysis of Stochastic Frontier Models / by Jacek OSIEWALSKI, Mark Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1996. - 17 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9603). - Pełny tekst: http://ideas.repec.org/p/dgr/kubcen/199603.html
200
Posterior Moments of Scale Parameters in Elliptical Sampling Models / Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // W: Bayesian Analysis in Statistics and Econometrics : Essays in Honor of Arnold Zellner / ed. by Donald A. Berry, Kathryn M. Chaloner, John K. Geweke. - New York; Chichester; Brisbane; Toronto; Singapore: John Wiley & Sons, 1996. - S. 323-335. - Bibliogr. - ISBN 0-471-11856-7
201
On the Use of Panel Data in Bayesian Stochastic Frontier Models / by Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1996. - 21 s. : 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9617). - Pełny tekst: http://ideas.repec.org/p/dgr/kubcen/199617.html
202
Efficiency Analysis in GDP Growth Comparisons / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/2, lipiec-grudzień 1995 (1996), s. 22-24. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
203
O efektywnościowych modelach wydatków konsumpcyjnych / Jacek OSIEWALSKI, Anna WALKOSZ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 301. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
204
Pomiar efektywności kosztowej banków : zarys metodologii = Measuring Cost Efficiency of Banks : a Methodological Framework / Jerzy MARZEC, Jacek OSIEWALSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 65-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
205
Integracja, kointegracja i model korekty błędu dla depozytów gospodarstw domowych = Integration, Co-Integration and a Model of Error Correction for Household Deposits / Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 51-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
206
Robust Bayesian Inference on Scale Parameters / by Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1996. - 15 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9665)
207
Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej = Bayesian Analysis of Financial Data : GARCH Models for the DEM/PLN Exchange Rate / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 83-97. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
208
Ekonometryczne systemy wydatków : specyfikacja stochastyczna i ocena modelu = Econometric Expenditure Systems : Stochastic Specification and Model Evaluation / Jacek OSIEWALSKI, Antoni GORYL, Anna WALKOSZ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 39-40 (1996-1997), s. 33-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
209
Bayesian Analysis of Exogeneity in Models Pooling Time-series and Cross-sectional Data / Jacek OSIEWALSKI, Steel, M.F.J. // Journal of Statistical Planning and Inference. - vol. 50, iss. 2 (1996), s. 187-206. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0378-3758
210
Bayesian Long-run Prediction in Time Series Models / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel // Journal of Econometrics. - vol. 69, nr 1 (September 1995), s. 61-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0304-4076
211
Posterior Analysis of Stochastic Frontier Models Using Gibbs Sampling / Gary Koop, Mark F.J. Steel, Jacek OSIEWALSKI // Computational Statistics. - vol. 10, iss. 4 (1995), s. 353-373. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0943-4062
212
Inference Robustness in Multivariate Models with a Scale Parameter / Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1995. - 40, [1] s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9525). - Pełny tekst: https://pure.uvt.nl/ws/files/520755/25.pdf
213
The Components of Output Growth : a Cross-Country Analysis / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1995. - 38, [9] s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9517). - Pełny tekst: https://pure.uvt.nl/ws/files/1151471/GKJOMFJS5618277.pdf
214
Modeling and Inference with υ-spherical Distributions / Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel // Journal of the American Statistical Association (JASA). - vol. 90, nr 432 (1995), s. 1331-1340. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0162-1459
215
Measuring the Sources of Output Growth in a Panel of Countries / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel. - Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, 1995. - 30, nlb. 5 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (CORE Discussion Papers / Center for Operations Research and Econometrics ; 9542). - Pełny tekst: http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/download/attach/workspace/SpacesStore/777abac2-2a3a-4610-8c86-22d659529f0e/coredp_1995_42.pdf
216
Bayesian Efficiency Analysis through Individual Effects : Hospital Cost Frontiers / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel. - Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, 1995. - 25, nlb. 9 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (CORE Discussion Papers / Center for Operations Research and Econometrics ; 9536). - Pełny tekst: http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/download/attach/workspace/SpacesStore/5d392bc3-ae07-4288-b0ea-a767e0fc33bb/coredp_1995_36.pdf
217
Bayesian Analysis of Long Memory and Persistence using ARFIMA Models / Gary Koop, Eduardo Ley, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel. - Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, [1995]. - 24 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (CORE Discussion Papers / Center for Operations Research and Econometrics ; 9535). - Pełny tekst: https://alfresco.uclouvain.be/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fa961231-a7b8-4d42-b954-14816fdf742b/1995/coredp_1995_35.pdf
218
Measurement of the Economic Efficiency of Firms and the Form of Cost Function / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 32-33. - Dostępne tylko streszczenie
219
Stochastic Frontier Models : a Bayesian Perspective / Julien van den Broeck, Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Journal of Econometrics. - vol. 61, no. 2 (April 1994), s. 273-303. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0304-4076
220
The Continuous Multivariate Location-scale Model Revisited : a Tale of Robustness / Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Biometrika. - vol. 81, no. 3 (1994), s. 588-594. - Pełny tekst dostępny w JSTO. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0006-3444
221
Marginal Equivalence in v-Spherical Models / Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // W: XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 44-58. - Bibliogr.
222
Statystyczna analiza efektywności ekonomicznej firm - ujęcie bayesowskie = Statistical Analysis of Firm Effectiveness : Bayes's Approach / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 119-120. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
223
Posterior Properties of Long-run Impulse Responses / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel // Journal of Business and Economic Statistics. - vol. 12, nr 4 (October 1994), s. 489-492. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0735-0015
224
Bayesian Efficiency Analysis with a Flexible Form : the AIM cost function / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel // Journal of Business and Economic Statistics. - vol. 12, nr 3 (October 1994), s. 339-346. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0735-0015
225
Measuring Shock Resistance in the Economy / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993 (1994), s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
226
Hospital efficiency analysis through individual effects : a Bayesian approach / by Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1994. - 36, [9] s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9447). - Pełny tekst: http://ideas.repec.org/p/dgr/kubcen/199447.html
227
Bayesian efficiency analysis with a flexible cost function / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel. - Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1993. - 20, [1] s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Working paper / Statistics and Econometrics Series ; 93-06). - Pełny tekst: http://orff.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3703/ws930606.pdf?sequence=1
228
Una perspectiva bayesiana en selección de modelos / Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Cuadernos económicos. - nr 55 (1993), s. 327-351. - Res., summ. - Bibliogr. - ISSN 0210-2633
229
Regression Models under Competing Covariance Structures : a Bayesian Perspective / Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - [Paris]: [Association pour le Developpement de la Recherche en Economie et en Statistique], 1993. - S. 65-79 ; 24 cm. - Res. - Bibliogr.
230
Robust Bayesian Inference in lq-Spherical Models / Jacek OSIEWALSKI and Mark F.J. Steel // Biometrika. - vol. 80, no. 2 (1993), s. 456-460. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0006-3444
231
Continuous Multivariate Location-Scale Model Revisited a Tale of Robustness / by Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1993. - 8 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9380). - Pełny tekst: https://pure.uvt.nl/ws/files/1151922/CFJOMS5620808.pdf
232
The Price-Wage Mechanism : an Endogenous Switching Model / Jacek OSIEWALSKI, Władysław Welfe // W: Emploi, Travail, Chômage : analyse économique, données statistiques et modélisation / red. Władysław Welfe, Christian Le Bas. - Łódź: Wydawnictwo ABSOLWENT, 1993. - (Serie Economique). - S. 63-76. - Bibliogr. - ISBN 83-901461-3-4
233
Bayesian Marginal Equivalence of Elliptical Regression Models / Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Journal of Econometrics. - vol. 59, iss. 3 (1993), s. 391-403. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0304-4076
234
Bayesian inference on impulse responses / Jacek OSIEWALSKI, Gary Koop and Mark F.J. Steel // W: Proccedings of the Section on Bayesian Statistical Science. - Alexandria: American Statistical Association, 1993. - S. 214-222
235
Robust Bayesian Inference in Elliptical Regression Models / Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Journal of Econometrics. - vol. 57, iss. 1-3 (1993), s. 345-363. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0304-4076
236
Regression Models under Competing Covariance Structures: A Bayesian Perspective / Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Annales d'Économie et de Statistique = Annals of Economics and Statistics. - iss. 32 (1993), s. 65-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.ensae.fr/anciens/n32/vol32-04.pdf. - ISSN 0769-489X
237
Krzywa Gompertza - estymacja i predykcja bayesowska = Gompertz Function - Bayesian Estimation and Prediction / Jacek OSIEWALSKI, Antoni GORYL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 405 (1993), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
238
Marginal Equivalence in V-Spherical Models / by Carmen Fernández, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1993. - 17 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9374). - Pełny tekst: https://pure.uvt.nl/portal/files/1146318/CFJOMFJS5620814.pdf
239
Subjective Probability Distributions in Bayesian Estimation of All-Excess-Demand Models : (revised paper) / by Miroslaw Szreder, Jacek OSIEWALSKI. - Leicester : University of Leicester, Department of Economics, 1992. - 36 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - Discussion Papers in Economics ; no 92/7
240
Posterior Moments of Scale Parameters in Elliptical Regression Models / Jacek OSIEWALSKI, Mark F. J. Steel. - Madrid: Divisi6n de Economfa, Universidad Carlos III de Madrid, 1992. - 21 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (UC3M Working papers. Economics ; 10879). - Pełny tekst: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/10879/we9205.pdf?sequence=1
241
Posterior Analysis of Stochastic Frontier Models Using Gibbs Sampling / Gary Koop, Mark F.J. Steel, Jacek OSIEWALSKI. - Madrid: Departarnento de Estadfstica y Econometrfa, Universidad Carlos III de Madrid, 1992. - 20 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (DES - Working Papers. Statistics and Econometrics ; WS 3677). - Pełny tekst: https://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/3677/ws924531.pdf?sequence=1
242
Centered and Noncentered Variance Inflation Factors for the Ols Estimator of a Linear Function and for the Ols Prediction Error / Jacek OSIEWALSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 123 (1992), s. 97-108. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Multivariate Statistical Analysis and Related Problems. (1). - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
243
A Bayesian Note on Competing Correlation Structures in the Dynamic Linear Regression Model / Jacek OSIEWALSKI, Steel Mark F.J. // Economics Letters. - vol. 40, iss. 4 (1992), s. 383-388. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Bibliogr. - ISSN 0165-1765
244
Uogólnione niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji = Generalized Noncentered Variance Inflation Factors / Jacek OSIEWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 374 (1992), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
245
Bayesian Long-run Prediction in Time Series Models / Gary Koop, Jacek OSIEWALSKI, Mark F. J. Steel. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 23 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Rector's Lectures, ISSN 1230-1477 ; no 9)
246
Posterior Inference on the Degrees of Freedom Parameter in Multivariate-t Regression Models / Siddharta Chib, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel // Economics Letters. - vol. 37, iss. 4 (1991), s. 391-397. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirec. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0165-1765
247
O Bayesowskiej estymacji i predykcji w modelach regresji nieliniowej z eliptycznymi składnikami losowymi / Jacek OSIEWALSKI // W: Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław / red. nauk. Andrzej Barczak, Krzysztof Zadora. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - (Seminarium Naukowe im. Zbigniewa Pawłowskiego ; 7. Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-115. - Bibliogr.
248
A Bayesian Note on Competing Correlation Structures in the Dynamic Linear Regression Model / by Siddharta Chib, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1991. - 9 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9122). - Pełny tekst: http://ideas.repec.org/p/dgr/kubcen/199122.html
249
Estymacja bayesowska parametrów funkcji popytu przy stałym niedoborze podaży = Bayesian estimation of demand function under permanent excess demand / Jacek OSIEWALSKI, Mirosław Szreder // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 2 (1991), s. 135-150. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
250
Bayesian Analysis of Some One-Equation Nonlinear Models (With Complicated Stochastic Structure) / Jacek OSIEWALSKI // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 113 (1991), s. 133-141. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Econometric and Statistical Theory. Part 2. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
251
Przykład bayesowskiej estymacji modelu rynku w nierównowadze z wykorzystaniem subiektywnych rozkładów a priori = An example of bayesian estimation of a model of market in disequilibrium with the use of subjective a priori distributions / Mirosław Szreder, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 277-299. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
252
Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych / Jacek OSIEWALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - 193 s. : wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 100)
253
A Note on Bayesian Inference in a Regression Model with Elliptical Errors / Jacek OSIEWALSKI // Journal of Econometrics. - vol. 48, iss. 1-2 (April 1991), s. 183-193. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0304-4076
254
O bayesowskiej estymacji i predykcji w modelach regresji nieliniowej z eliptycznymi składnikami losowymi / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 37, z. 3 (1990), s. 226. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
255
Bayesowska estymacja i predykcja w modelu z autokorelacją na przykładzie makroekonomicznych funkcji spożycia = Bayes's Estimation and Prediction in Autocorrelated models : the Case of Macroeconomic functions of Consumption / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988 (1990), s. 78-80. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
256
Posterior Inference on the Degress of Freedom Parameter in Multivariate-t Regression Models / by Siddharta Chib, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1990. - 18 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9043). - Pełny tekst: http://ideas.repec.org/p/dgr/kubcen/199043.html
257
Współczynniki zwiększenia wariancji dla estymatora MNK funkcji liniowej i dla błędu predykcji / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 37, z. 1-2 (1990), s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
258
Semi-Conjugate Prior Densities in Multivariate t Regression Models / by Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1990. - 22 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (CORE Discussion Papers / Center for Operations Research and Econometrics ; 9018)
259
Regression models under competing covariance matrices / by Siddharta Chib, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1990. - 16 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9063). - Pełny tekst: https://pure.uvt.nl/portal/files/1151694/SCJOMS5618332.pdf
260
Semi-Conjugate Prior Densities in Multivariate t Regression Models / by Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1990. - 22 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 9007). - Pełny tekst: http://ideas.repec.org/p/dgr/kubcen/19907.html
261
A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models Pooling Time - Series and Cross - Section Data / by Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Tilburg: Tilburg University, 1989. - 49 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 8914). - Pełny tekst: https://pure.uvt.nl/portal/files/1152173/JOMFJS5620458.pdf
262
Bayesowska estymacja i predykcja dla modelu liniowego z autokorelacją - formuły i przykłady = Bayesian Estimation and Prediction for Linear Model with Autocorrelation - Formulas and Examples / Jacek OSIEWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 307 (1989), s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
263
O bayesowskiej estymacji funkcji Törnquista i logistycznych = Bayes' Estimation of Törnquist and Logistic Functions / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987 (1989), s. 57-58. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
264
Bayesowska estymacja przesuniętej krzywej logistycznej lub anty-logistycznej = Bayesian Estimation of Displaced Logistic or Anti-logistic Curve / Jacek OSIEWALSKI, Tadeusz Dyba // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 307 (1989), s. 29-43. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
265
Posterior Densities for Nonlinear Regression with Equicorrelated Errors / by Jacek OSIEWALSKI. - Tilburg: Tilburg University, 1989. - 8 s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Discussion Paper / Center for Economic Research, ISSN 0924-7815 ; no. 8907). - Pełny tekst: https://pure.uvt.nl/portal/files/1150324/JO5620403.pdf
266
A Note on Bayesian Inference in a Regression Model with Elliptical Errors / Jacek OSIEWALSKI. - Louvain-la-Neuve: Center for Operations Research & Econometrics, 1989. - 11 s. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (CORE Discussion Papers / Center for Operations Research and Econometrics ; 8940)
267
Estymacja bayesowska modelu liniowego z autokorelacją przestrzenną = Bayesian Estimation of Linear Model with Spatial Autocorrelation / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 35, z. 1 (1988), s. 3-18. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
268
Bayesowska analiza modelu normalnej regresji liniowej o złożonej strukturze stochastycznej = Bayesian Analysis of the Normal linear Regression Model with Complicated Stochastic Structure / Jacek OSIEWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 277 (1988), s. 27-46. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
269
Jeffreys' Priors for Regression with Autocorrelation / Jacek OSIEWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 213-225. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
270
O bayesowskiej estymacji funkcji produkcji CES = Bayes's Estimation of Production Function CES / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986 (1988), s. 170-171. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
271
Trend logistyczny z addytywnym składnikiem losowym - analiza Bayesowska / Antoni GORYL, Jacek OSIEWALSKI // W: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego : materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1988. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 69-86. - Bibliogr.
272
Bayesowska predykcja w modelu regresji z zakłóceniami niesferycznymi / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 35, z. 4 (1988), s. 426-427. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
273
Wnioskowanie bayesowskie o parametrach krzywych Törnquista = Bayesian inference for parameters of Törnquist curves / Jacek OSIEWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 246 (1988), s. 5-30. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
274
Bayesowska estymacja i predykcja w modelu regresji o złożonej strukturze stochastycznej = Bayesian Estimation and Prediction in the Regression Model of Complex Stochastic Structure / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 35, z. 3 (1988), s. 225-238. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
275
Posterior and Predictive Densities for Nonlinear Regression : a Partly Linear Model Case / Jacek OSIEWALSKI. - Tilburg : Departament of Economics Research Memorandum, 1988. - 35 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Research memorandum / Tilburg University, Department of Economics ; FEW 333. - Pełny tekst: https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/posterior-and-predictive-densities-for-nonlinear-regression-a-par
276
Bayesowska estymacja i predykcja dla częściowo liniowych modeli regresji / Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 404 (1988), s. 127-143. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonometria : materiały z XXIV Konferencji Ekonometryków Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej VI Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Rokosowo k. Leszna, 20-22 kwietnia 1988. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
277
Współczynniki zwiększenia wariancji estymatora MNK liniowej funkcji parametrów oraz błędu predykcji = Variance Inflation Factor for LS-Estimators of Linear Function of Parameters and for Prediction Error / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 35, z. 4 (1988), s. 391-400. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
278
Regresja na danych przekrojowych : autokorelacja i estymacja bayesowska / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 390. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
279
Wnioskowanie bayesowskie w uogólnionym modelu regresji - problemy numeryczne = Bayesian Inference in the Generalized Regression Model : Numerical Problems / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 155-156. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
280
Trend logistyczny z addytywnym składnikiem losowym - analiza Bayesowska / Antoni GORYL, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 2 (1987), s. 172. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
281
Regresja liniowa z jednakowo skorelowanymi składnikami losowymi - ujęcie bayesowskie = Linear Regression with Equicorrelated Disturbance Terms - Bayesian Formulation / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 34, z. 3 (1987), s. 233-242. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
282
Regresja z autokorelacją przestrzenną - analiza Bayesowska / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 2 (1987), s. 179-180. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
283
O rozkładach a priori dla parametrów regresji = On a Priori Distributions for Regression Parameteres / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 311-312. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
284
Estymacja bayesowska parametrów trendu logistycznego = Baysian Estimation of the Logistic Trend Parameters / Jacek OSIEWALSKI, Antoni GORYL // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 3 (1986), s. 267-285. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
285
Zarys wnioskowania bayesowskiego dla niektórych ekonometrycznych modeli nieliniowych = An Outline of Bayesian Inference for Same Nonlinear Econometric Models / Jacek OSIEWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986), s. 49-62. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
286
O dopuszczalności estymatora MNK w modelu normalnej regresji liniowej / Jacek OSIEWALSKI // Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - z. 45 (1985), s. 87-102. - ISSN 0137-3056
287
O możliwości wykorzystania parametrów zakłócających w estymacji bayesowskiej = On Possibility of Using Interfering Parameters in Bayes Estimation / Jacek OSIEWALSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 196 (1985), s. 153-168. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
288
Analiza bayesowska modelu regresji z autokorelacją (przy normalnym rozkładzie a priori dla parametrów regresji) = Bayesian Analysis of the Regression Model with Autocorrelation (with Normal a Priori Distribution for the Regression Parameters) / Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 311 (1985), s. 145-152. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
289
Estymacja modelu regresji przy normalnym rozkładzie a priori = Estimation of Regression Model under Normal a Priori Distribution / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 32, z. 4 (1985), s. 327-342. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
290
Szacowanie parametrów regresji liniowej a decyzyjna teoria estymacji / Jacek OSIEWALSKI ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - 192 k., : il., ; 30 cm. - Bibliogr.
291
Problemy estymacji modelu liniowego w ujęciu decyzyjnym = Problems of the Estimation of the Linear Model in Decisional Interpretation / Jacek OSIEWALSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 275-276. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
292
Minimaksowa estymacja modelu liniowego / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 1-2 (1983), s. 156. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
293
Model liniowy z informacją a priori; estymacja i ocena błędu średniokwadratowego / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 568. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
294
Regresja grzbietowa w estymacji funkcji CES = Ridge regression in estimating CES function / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 29, z. 3-4 (1982), s. 383-394. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
295
Minimaksowa estymacja modelu liniowego = The Minimax Estimation of Linear Model / Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 215 (1982), s. 109-121. - Summ.. - Tytuł numeru: Modelowanie i prognozowanie ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
296
Regresja grzbietowa. Zastosowanie estymatorów obciążonych w przypadku silnej korelacji w zbiorze zmiennych objaśniających = Ridge regression. A use of biased estimators in case of strong correlation among explanatory variables / Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny. - t. 27, z. 1-2 (1980), s. 19-31. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
297
Próby zwiększenia efektywności estymatorów parametrów liniowego modelu regresji / Jacek OSIEWALSKI // W: IX Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych Ekonometrii i Statystyki : (prezentacja nagrodzonych referatów). - Warszawa: Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, 1980. - S. 69-87
298
Koncepcja ustalania wybranych elementów kształtujących Przychód Regulowany OSD, którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności - model kosztów operacyjnych i różnicy bilansowej : raport końcowy I etapu [Dokument elektroniczny] / Jacek OSIEWALSKI, Kamil MAKIEŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 54 + 73 s. : il. ; 30 cm + Aneks do raportu końcowego I etapu: Raport z II etapu badań uwzględniających dane z roku 2014. - Bibliogr.
299
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - [165 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
300
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 5 / Jacek OSIEWALSKI, Mateusz PIPIEŃ, Jerzy MARZEC, Anna PAJOR, Artur PRĘDKI, Renata WRÓBEL-ROTTER, Błażej MAZUR, Justyna WRÓBLEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Łukasz KWIATKOWSKI, Andrzej Pisulewski. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - [165 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
301
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - [231 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
302
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. załącznik / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 106 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. przy art. - Bibliogr. przy art.
303
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - [219 s.] : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
304
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 192 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
305
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 209 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
306
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 274 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
307
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 183 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy częśc. tekstach
308
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
309
Wnioskowanie bayesowskie i metoda DEA w analizach ekonomicznych oraz w finansach / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI, autorzy: Jacek OSIEWALSKI, Jerzy MARZEC, Mateusz PIPIEŃ, Anna PAJOR, Renata WRÓBEL-ROTTER, Anna OSIEWALSKA, Artur PRĘDKI, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - [318] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
310
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - [338] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
311
Statystyczne metody badania efektywności ekonomicznej w sferze konsumpcji / Jacek OSIEWALSKI, Anna WALKOSZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - [18] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
312
Marginal Equivalence in v-Spherical Models / Carmen Fernandez, Jacek OSIEWALSKI, Mark F.J. Steel. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 17 k. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr.
1
Boratyński J., Osiewalski J., (2021), Bayesian Estimation of Capital Stock and Depreciation in the Production Function Framework, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 13, iss. 4, s. 455-486; http://cejeme.eu/publishedarticles/2021-31-29-637737786784456956-4383.pdf
2
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2021. - vol. 13, iss. 1,2, 3, 4. - . - 2080-0886
3
Osiewalski J., Wróblewska J., Makieła K., (2020), Bayesian Comparison of Production Function-based and Time-series GDP Models, "Empirical Economics", vol. 58, iss. 3, s. 1355-1380; https://link.springer.com/article/10.1007/s00181-018-1575-8
4
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2020. - vol. 12, iss. 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
5
Osiewalski J., Prędki A., Szulik G., (2020), Efektywność edukacyjna małopolskich liceów - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (989), s. 49-68; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2075
6
Osiewalski J., Pajor A., (2019), On Sensitivity of Inference in Bayesian MSF-MGARCH Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 11, nr 3, s. 173-197; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/130677/edition/114117/content
7
Osiewalski J., Marzec J., (2019), Joint Modelling of Two Count Variables when One of them Can Be Degenerate, "Computational Statistics", vol. 34, no. 1, s. 153-171; https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00180-018-0828-5.pdf
8
Osiewalski J., (2019), Bayesian Interpretation of Quasi-Bayesian Inference in a Normal Hierarchical Model. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 13th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 160-168.
9
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2019. - vol. 11, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
10
Makieła K., Osiewalski J., (2018), Cost Efficiency Analysis of Electricity Distribution Sector under Model Uncertainty, "The Energy Journal", vol. 39, no. 4, s. 31-56.
11
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2018. - vol. 10, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
12
Osiewalski J., Pajor A., (2018), A Hybrid MSV-MGARCH Generalisation of the t-MGARCH Model. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 345-354.
13
Osiewalski J., Osiewalska A., (2017), Determinanty oceny eksperckiej czasopism z dziedziny nauk ekonomicznych, "Nauka", nr 1, s. 125-141; http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/download/708/731
14
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2017. - vol. 9, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
15
Osiewalska A., Osiewalski J., (2017), "Przegląd Statystyczny" w ostatnim ćwierćwieczu - analiza bibliometryczna. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 20-21.
16
Osiewalski J., (2017), Ekonometryczne modelowanie kosztów jednostek usługowych - bayesowska analiza graniczna, "Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia", nr 2, s. 119-134.
17
Osiewalski J., Osiewalska B., (2017), A Bivariate Model of the Number of Children and the Age at First Birth. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 261-269.
18
Osiewalski J., Marzec J., (2017), Dwuwymiarowe zmienne licznikowe - bayesowskie modelowanie selekcji próby, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (965), s. 31-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1221/986
19
Marzec J., Osiewalski J., Pisulewski A., (2017), Economies of Scope or Specialisation in Polish Dairy Farms - an Application of a New Local Measure. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 11th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 241-250.
20
Osiewalski J., Osiewalski K., (2016), Hybrid MSV-MGARCH Models - General Remarks and the GMSF-SBEKK Specification, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 8, nr 4, s. 241-271; http://www.cejeme.eu/download.aspx?id=239
21
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2016. - vol. 8, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
22
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2015. - vol. 7, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
23
Pajor A., Osiewalski J., (2014), Podstawy estymatora Newtona i Raftery'ego wartości brzegowej gęstości wektora obserwacji i status poprawki Lenka. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 25.
24
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Jacek OSIEWALSKI] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014. - vol. 55. - . - 0071-674X
25
Osiewalski J., Marzec J., (2014), Dwuwymiarowy model zmiennych licznikowych z częściowym cenzurowaniem - ujęcie bayesowskie. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 24.
26
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2014. - vol. 6, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
27
Osiewalska A., Osiewalski J., (2013), Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza (analiza bibliometryczna), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 54, s. 35-56; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101944/edition/87960/content
28
Kocięcki A., (2013), Bayesian analysis of structural VAR models in macroeconomics, Prom. Osiewalski J., Warszawa : , 132 k.
29
Makieła K., (2013), Bayesian Frontier Analysis of Economic Growth and Productivity in the European Union, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 208 k.
30
Pajor A., Osiewalski J., (2013), A Note on Lenk's Correction of the Harmonic Mean Estimator, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 4, s. 271-275; http://cejeme.org/download.aspx?id=186
31
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Jacek OSIEWALSKI] Kraków : Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie, Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki : Krakowska Szkoła Wyższa im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2013. - vol. 54. - . - 0071-674X
32
Osiewalski K., Osiewalski J., (2013), A Long-Run Relationship between Daily Prices on Two Markets: The Bayesian VAR(2)-MSF-SBEKK Model, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 5, nr 1, s. 65-83; http://cejeme.com/download.aspx?id=173
33
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2013. - vol. 5, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
34
Huptas R., (2013), Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 129 k.
35
Kwiatkowski Ł., (2013), Bayesowskie modele SV z przełączaniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 352 k.
36
Marzec J., Osiewalski J., (2012), Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 5-20; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101914/edition/87931/content
37
Osiewalski J., Osiewalski K., (2012), Modele hybrydowe MSV-MGARCH z dwoma procesami ukrytymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 895, s. 5-18.
38
Osiewalski K., Osiewalski J., (2012), Missing Observations in Daily Returns - Bayesian Inference within the MSF-SBEKK Model, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 4, nr 3, s. 169-197; http://cejeme.org/download.aspx?id=162
39
Osiewalski J., Osiewalski K., ([2012]), Modele hybrydowe MSV-MGARCH z dwoma procesami ukrytymi. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [10]-[23].
40
Marzec J., Osiewalski J., ([2012]), Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [131]-[146].
41
Pajor A., Osiewalski J., ([2012]), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [1]-[9].
42
Osiewalski J., ([2012]), Dwuwymiarowy rozkład ZIP-CP i jego momenty w analizie zależności miedzy zmiennymi licznikowymi. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [42]-[46].
43
Pajor A., Osiewalski J., (2012), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches), "Acta Physica Polonica A", vol. 121, no. 2B, s. B101-B109; http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/121/a121z2bp20.pdf
44
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2012. - vol. 4, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
45
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2012), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 1 (79), 30 marca, s. 9-23; http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit
46
Osiewalski J., (2012), Dwuwymiarowy rozkład ZIP-CP i jego momenty w analizie zależności miedzy zmiennymi licznikowymi. [W:] Malawski A., Tatar J. (red.), Spotkania z królową nauk: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Smadze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 147-154.
47
Osiewalski K., Osiewalski J., ([2012]), Missing Observations in Daily Returns - Bayesian Inference within the MSF-SBEKK Model. [W:] Jacek OSIEWALSKI (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], s. [147]-[175].
48
Osiewalski J., (2011), Bayesian Variations on the Frisch and Waugh Theme, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 3, nr 1, s. 39-47; http://cejeme.org/download.aspx?id=125
49
Osiewalski J., Osiewalski K., (2011), Modele hybrydowe MSV-MGARCH z kilkoma procesami ukrytymi : analiza przypadku dwuwymiarowego. [W:] Józef POCIECHA , FIJOREK K. (red.), XLVII Konferencja Statystyków, Ekonometrów i Matematyków Polski Południowej : XXIX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Osieczany, 23-25 marca 2011 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 30.
50
Pajor A., Osiewalski J., (2011), Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a Large Portfolio (Multi- and Univariate Approaches). [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 1[110]-21[130].
51
Osiewalski J., Pajor A., (2011), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 253[133]-276[158].
52
Osiewalski J., Osiewalski K., (2011), Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 52, s. 71-85; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101905/edition/87922/content
53
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2011. - vol. 3, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
54
Osiewalski J., (2011), Bayesian Variations on the Frisch and Waugh Theme. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 39[161]-47[169].
55
Osiewalski J., Osiewalski K., (2011), Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], s. 71[95]-85[109].
56
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 847, 865. - . - 1898-6447
57
Osiewalski J., "Wyzwania edukacji ekonomicznej i finansowej w polskim szkolnictwie wyższym: materiały z konferencji NBP, 1 grudnia 2010 r.", s. 35-36.
58
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2010. - vol. 2, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
59
Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 2, nr 4, s. 253-277; http://cejeme.org/publishedarticles/2011-12-23-634576795326562500-2602.pdf
60
Osiewalski J., Pajor A., (2010), Bayesian Value-at-Risk for a Portfolio : Multi- and Univariate Approaches Using MSF-SBEKK Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[1]-36[36].
61
Wróblewska J., (2010), Modele i metody bayesowskiej analizy kointegracji, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 124 k.
62
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2009), Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 47[48]-69[72].
63
Osiewalski J., (2009), Liniowe modele wielorównaniowe. [W:] Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 375-417.
64
Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 1, nr 2, s. 179-202; http://www.cejeme.com/publishedarticles/2009-55-15-633912153038593750-6984.pdf
65
Osiewalski J., Pajor A., (2009), Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 1], s. 179[77]-202[100].
66
Osiewalski J., (2009), Ekonomia empiryczna - problemy statystycznego modelowania i wnioskowania : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2008/2009, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 45-53.
67
Osiewalski J., (2009), New Hybrid Models of Multivariate Volatility (a Bayesian Perspective), "Przegląd Statystyczny", t. 56, z. 1, s. 15-22; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202009/Zeszyt%201/2009_56_1_015-022.pdf
68
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe Łódź : Polish Academy of Sciences - Lodz Branch, 2009. - vol. 1, nr 1, 2, 3, 4. - . - 2080-0886
69
Osiewalski J., (2008), Wartość zagrożona portfeli wieloskładnikowych : perspektywa bayesowska. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie rozwojem ekonomicznym : wybrane aspekty, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 389-401.
70
Marzec J., Osiewalski J., (2008), Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 29[9]-43[23].
71
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2008), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 247[24]-277[41].
72
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 49-50, s. 47-69.
73
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej (skrót), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 2 (58), 3 marca, s. 70-83; http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit
74
Marzec J., Osiewalski J., (2008), Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches, "Bank i Kredyt", nr 9, s. 29-43; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2008/2008_09/marzec.pdf
75
Osiewalski J., (2008), Bayesowska statystyka i teoria decyzji w analizie kredytu detalicznego. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 15[228]-28[236].
76
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót). [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 70[237]-83[250].
77
Osiewalski J., (2007), Bayesowska statystyka i teoria decyzji w analizie kredytu detalicznego. [W:] Fatuła D. (red.), Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 15-28.
78
Osiewalski J., Pajor A., (2007), Flexibility and Parsimony in Multivariate Financial Modelling : a Hybrid Bivariate DCC-SV Model. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 11-26.
79
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2007), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH, SV and Hybrid Models. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2006 : Proceedings of the Thirty Third International Conference, Zakopane, 29 November - 2 December, 2006, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 247-277.
80
Osiewalski J., (2007), Liniowe modele wielorównaniowe. [W:] Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 277-321.
81
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Comparing Models and Posterior Inferences in the Case of Bivariate GARCH and SV Structures for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Welfe A. (red.), MACROMODELS 2005 : Proceedings of the Thirtieth Second International Conference Kliczków, 30 November - 3 December, 2005, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 203-227.
82
Osiewalski J., (2006), Bivariate Financial Time-series Models: Bayesian Comparison and Inference. [W:] Book of Abstracts. 2nd Polish Symposium on Econo- and Sociophysics, [b.m.] : Pielaszek Research,cop., s. 7.
83
Osiewalski J., (2006), Bivariate Financial Time-Series Models : Bayesian Comparison and Inference. [W:] Fatuła D. (red.), Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 235-255.
84
Kostrzewski M., (2006), Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 164 k.
85
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayesian Analysis of Main Bivariate GARCH and SV models for PLN/USD and PLN/DEM (1996-2001), "Dynamic Econometric Models", vol. 7, s. 25-35; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v7/03_Osiewalski_Pajor_Pipien.pdf
86
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2006), Bayes Factors for Bivariate GARCH and SV Models. [W:] Milo W., Wdowiński P. (red.), Financial Markets : Principles of Modelling Forecasting and Decision-Making, Łódź : University Press, s. 15-35.
87
Osiewalski J., Osiewalska A., (2006), Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek publicznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 179-193.
88
Osiewalski J., Pipień M., (2005), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 192, s. 213-227.
89
Osiewalski J., Osiewalska A., (2005), Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 287-302.
90
Osiewalski J., (2005), Ekonometria bayesowska - stałe zasady, rosnące możliwości, (Rector's Lectures, no. 61), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 29 s.
91
Osiewalski J., Marzec J., (2004), Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 63-83.
92
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Welfe A. (red.), New Directions in Macromodelling (Contributions to Economic Analysis; nr 269), Amsterdam : Elsevier, s. 173-196.
93
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate ARCH-type Models for the Main Exchange Rates in Poland, "Journal of Econometrics", vol. 123, iss. 2, s. 371-391.
94
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Pricing of an European Call Option Using a GARCH Model with Asymmetries, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 177, s. 219-238.
95
Osiewalski J., Osiewalska A., (2004), Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience. [W:] Library Management in Changing Environment : Proceedings of 25th Annual IATUL Conference : the Library of Cracow University of Technology, Kraków, Poland, May 30 - June 3, 2004 [on-line], Kraków : The Library of CUT, s. 1-11.
96
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Analysis of Dynamic Conditional Correlation Using Bivariate GARCH Models. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-16.
97
Osiewalski J., Marzec J., (2004), Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem skośnego rozkładu Studenta. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-13.
98
Osiewalski J., Osiewalska A., (2004), Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-11.
99
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable, "Dynamic Econometric Models", vol. 6, s. 25-36; http://www.dem.umk.pl/dem/archiwa/v6/03_osiewalski_pipien.pdf
100
Osiewalski J., Marzec J., (2004), Model dwumianowy II rzędu i skośny rozkład studenta w analizie ryzyka kredytowego. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-20.
101
Osiewalski J., (2004), Liniowe modele wielorównaniowe. [W:] Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 277-363.
102
Osiewalski J., Pipień M., (2004), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes : the Role of the Conditional Mean Specification. [W:] Jacek OSIEWALSKI (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. [1-24].
103
Osiewalski J., Marzec J., (2004), Uogólnienie dychotomicznego modelu probitowego z wykorzystaniem skośnego rozkładu studenta, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 4, s. 13-24.
104
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2004), Bayesowskie modelowanie i prognozowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 17-39.
105
Osiewalski J., (2004), Ekonometria bayesowska - stałe zasady, rosnące możliwości. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-28.
106
Barburski J., (2003), Porównanie tradycyjnych i ekonometrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej banków i ich oddziałów, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 296 k.
107
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Estimation of a Bivariate BEKK-GARCH Process - the Conditional ECM Framework, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 161-172.
108
Osiewalski J., Osiewalska A., (2003), Ocena efektywności kosztowej bibliotek akademickich na podstawie danych przekrojowo-czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/48891849
109
Prędki A., (2003), Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 140 k.
110
Osiewalski J., (2003), Liniowe modele wielorównaniowe. [W:] Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 277-363.
111
Pajor A., (2003), Procesy zmienności stochastycznej (SV) w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 172 k.
112
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Comparison of Bivariate GARCH Processes in the Presence of an Exogenous Variable. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 9-11 września 2003, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 29-40.
113
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Procesy GARCH w łącznym modelowaniu kursów walutowych : rola zmiennych egzogenicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 4, s. 174.
114
Osiewalski J., Pipień M., (2003), Bayesian Analysis and Option Pricing in Univariate GARCH Models with Asymmetries and GARCH-in-Mean Effects, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 3, s. 5-29.
115
Marzec J., Osiewalski J., (2003), Bayesowskie graniczne modele kosztów dla oddziałów banku : wnioskowanie o efektywności kosztowej i jej determinantach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 23-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/49537847
116
Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate ARCH - Type Models: A Bayesian Comparison, "Dynamic Econometric Models", vol. 5, s. 25-36.
117
Osiewalski J., Pajor A., Pipień M., (2002), Bayesowskie modelowanie indeksu WIG z wykorzystaniem procesów GARCH i SV, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 167-168.
118
Kwiatkowski J., Osiewalski J., (2002), Modele ARFIMA : podstawowe własności i analiza bayesowska, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 105-122.
119
Osiewalski J., Tatar J., (2002), Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 4, s. 31-34.
120
Osiewalski J., Osiewalska A., (2002), Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych. [W:] Szczepańska B. (red.), Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych, Chełm-Okuninka, 19-21 września 2002 r [on-line], Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych
121
Wróbel-Rotter R., (2002), Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 122 k.
122
Osiewalski J., Pipień M., (2002), Multivariate t-GARCH Models - Bayesian Analysis for Exchange Rates. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings of the Sixth AMFET Conference, December 5-8, 2001, Krąg - Poland, Łódź : Absolwent, s. 151-167.
123
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2002), Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 47-68.
124
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (2001), Robust Bayesian Inference on Scale Parameters, "Journal of Multivariate Analysis", vol. 77, iss. 1, s. 54-72.
125
Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate ARCH - Type Models : a Bayesian Comparison. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4-6 września 2001 w Toruniu : Katedra Ekonometrii i Statystyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 35-46.
126
Osiewalski J., Pipień M., (2001), Multivariate t - GARCH Processes : Bayesian Forecasting of Exchange Rates, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 919, s. 187-196.
127
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2001), Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 267-277.
128
Osiewalski J., (2001), Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 180 s., [5] k. tabl. złoż.
129
Osiewalski J., Osiewalska A., (2001), Modelowanie kosztów działalności polskich bibliotek akademickich, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 32-34.
130
Kwiatkowski J., (2001), Bayesowska analiza ekonometrycznych modeli ARFIMA, Prom. Osiewalski J., Toruń : , 147 k.
131
Pipień M., Osiewalski J., (2001), Model GARCH-M(1,1) : specyfikacja i estymacja bayesowska, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 188-197.
132
Marzec J., Osiewalski J., (2001), Funkcja kosztów dla oddziałów banku - mierniki korzyści specjalizacji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 155-165.
133
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (2000), Modeling the Sources of Output Growth in a Panel of Countries, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 18, no. 3, s. 284-299.
134
Osiewalski J., Marzec J., Pipień M., (2000), Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej (na przykładzie modelu GARCH i granicznej funkcji kosztu). [W:] ZELIAŚ A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 35-54.
135
Marzec J., Osiewalski J., (2000), Funkcja kosztów dla oddziałów banku : mierniki korzyści specjalizacji, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 473-474.
136
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2000), Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 471.
137
Pipień M., (2000), Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych z wykorzystaniem modeli GARCH, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 138 k.
138
Osiewalski J., (2000), Pułapki empirycznej estymacji bayesowskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 87-89.
139
Pipień M., Osiewalski J., (2000), Modele GARCH-M : specyfikacja rozkładu warunkowego i analiza bayesowska, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 468.
140
Osiewalski J., Kowalska A., (2000), Mistrz pilnie poszukiwany, "Eksperyment", nr 5, s. 8.
141
Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH-in-mean through Skewed t Conditional Distributions : Bayesian Inference for Exchange Rates. [W:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Macromodels '99: Proceedings of the Twenty Sixth International Conference, December 1-4, 1999, Rydzyna - Poland, Łódź : ABSOLWENT, s. 354-369.
142
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (2000), A Stochastic Frontier Analysis of Output Level and Growth in Poland and Western Economies, "Economics of Planning", vol. 33, iss. 3, s. 185-202.
143
Osiewalski J., (2000), Marek Męczarski - Problemy odporności w bayesowskiej analizie statystycznej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1998, w serii Monografie i Opracowania (nr 446); stron 191, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 1-2, s. 249-254.
144
Osiewalski J., (2000), Liniowe modele wielorównaniowe. [W:] Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 277-363.
145
Marzec J., (2000), Ekonometryczna analiza efektywności kosztów w bankach komercyjnych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 152 k.
146
Osiewalski J., Pipień M., (2000), GARCH Models in Bayesian Forecastings of Exchange Rates, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/2, lipiec-grudzień 1998, s. 64-68.
147
Osiewalski J., (2000), On the use of the Consumption Efficiency Index in Empirical Demand Studies, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 1-2, s. 23-33.
148
Osiewalski J., Marzec J., (1999), Analiza bayesowska efektywności kosztowej oddziałów banku : założenia i wyniki, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 525.
149
Osiewalski J., (1999), Bayesian Analysis of Nonlinear Regression with Equicorrelated Elliptical Error, "Test", vol. 8, iss. 2, s. 339-344.
150
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesian Forecasting of Exchange Rates Using Garch Models with Skewed t Conditional Distributions. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland, Łódź : Absolwent, s. 195-218.
151
Osiewalski J., Welfe A., (1999), A Short-run Price-wage Nexus : an Application of Endogenous Switching, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 435-440.
152
Marzec J., Osiewalski J., Pipień M., (1999), Metody Monte Carlo w analizie bayesowskiej danych finansowych i bankowych, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 530.
153
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Analiza finansowych szeregów czasowych : podejście bayesowskie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 42/1, styczeń-czerwiec 1998, s. 67-70.
154
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 5-23.
155
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Warunki stacjonarności procesów ARMA - krytyka ujęcia ekonometrycznego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 115-117.
156
Osiewalski J., (1999), Liniowe modele wielorównaniowe. [W:] Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 277-363.
157
Koop G., Steel M., Osiewalski J., (1999), A Stochastic Frontier Analysis of the Sources of Output Growth in a Wide Variety of Countries. [W:] Welfe W. (red.), Modelling Economies in Transition: Proceedings : The twenty fifth International Conference Macromodels'98 & the third conference of the International Association AMFET, December 3-5, 1998, Jurata - Poland, Łódź : Absolwent, s. 155-191.
158
Osiewalska A., Osiewalski J., (1999), Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 3(3); http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska_osiewalski
159
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (1999), Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 115-136.
160
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1,1), "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 525-526.
161
Osiewalski J., Pipień M., (1999), On Stationarity of ARMA Processes, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 43-50.
162
Osiewalski J., Marzec J., (1999), Podstawy ekonometrycznej analizy efektywności kosztowej banków, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/2, lipiec-grudzień 1997, s. 12-15.
163
Osiewalski J., Tatar J., (1999), Multivariate Chebyshev Inequality Based on a New Definition of Moments of a Random Vector, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 257-260.
164
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1999), The Components of Output Growth : a Stochastic Frontier Analysis, "Oxford Bulletin of Economics and Statistics", vol. 61, iss. 4, s. 455-487.
165
Osiewalski J., Pipień M., (1999), Bayesowskie wnioskowanie o stacjonarności procesów GARCH(1,1). [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 23-33.
166
Pipień M., Osiewalski J., (1999), Monte Carlo z funkcją ważności w bayesowskiej analizie procesów GARCH. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały zgłoszone na VI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 7-9 września 1999, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 35-45.
167
Osiewalski J., (1998), Modele ARFIMA : estymacja, prognozowanie i testowanie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 57-58.
168
Osiewalski J., Marzec J., (1998), Nowoczesne metody Monte Carlo w bayesowskiej analizie efektywności kosztowej banków, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 797, s. 182-195.
169
Osiewalska A., Osiewalski J., (1998), Wprowadzenie do analizy efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich. [W:] Sokołowska A. (red.), Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 193-209.
170
Osiewalski J., Marzec J., (1998), Bayesian Analysis of Cost Efficiency with an Application to Bank Branches. [W:] Miklaszewska E. (red.), Global Tendencies and Changes in East European Banking, Kraków : Jagiellonian University, s. 151-166.
171
Osiewalski J., Marzec J., (1998), Analiza bayesowska efektywności kosztowej oddziałów banku : założenia i wyniki, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 808, s. 24-33.
172
Osiewalski J., Welfe A., (1998), The Price-Wage Mechanism : an Endogenous Switching Model, "European Economic Review", vol. 42, iss. 2, s. 365-374.
173
Osiewalski J., Pipień M., (1998), Modelowanie zmienności kursu dolara USA : bayesowska estymacja i wybór rzędu procesu GARCH. [W:] Barczak (red.), Ekonometria czasu transformacji : SEMPP 98 : materiały z XXXIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XVI Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 145-157.
174
Osiewalski J., Osiewalska A., (1998), Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 41-42, s. 65-82.
175
Osiewalski J., Tatar J., (1998), Silna wersja uogólnionej nierówności Czebyszewa, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 2, s. 289-290.
176
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1998), Modeling the Sources of Output Growth in a Panel of Countries : a Bayesian Methodological Framework. [W:] Proceedings of the Business and Economic Statistics Section: Papers Presented at the Annual Meeting of the American Statistical Association, Anaheim, California, August 10-14, 1997, Aleksandria : American Statistical Association, s. 8-17.
177
Osiewalski J., Welfe A., (1998), Modelling of the Price-wage Spiral : an Endogenous Switching Framework, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 41/1, styczeń-czerwiec 1997, s. 21-23.
178
Osiewalski J., Pipień M., (1998), Bayesowskie prognozowanie kursu dolara USA z wykorzystaniem modelu GARCH(1, 1), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 808, s. 119-126.
179
Osiewalski J., (1998), Gibbs Sampling in the Bayesian Analysis of the Sources of Economic Growth. [W:] Rojíček J., Valečková M., Kárný M., Warwick K. (red.), Computer-intensive Methods in Control and Data Processing : Can We Beat the Course of Dimensionality? : the 3rd European IEEE Workshop [CMP'98], September 7-9, 1998, Prague, Czech Republic, [S.l.] : IEEE Control Systems Society, s. 233-238.
180
Marzec J., Osiewalski J., (1998), Test F w redukcjach krótkookresowego modelu depozytów - perspektywa bayesowska, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 2, s. 292-293.
181
Osiewalski J., Steel M., (1998), Numerical Tools for the Bayesian Analysis of Stochastic Frontier Models, "Journal of Productivity Analysis", vol. 10, iss. 1, s. 103-117.
182
Marzec J., Osiewalski J., (1998), Test F w redukcjach krótkookresowego modelu depozytów - perspektywa bayesowska, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 4, s. 25-39.
183
Osiewalski J., Marzec J., (1998), Międzynarodowe Seminarium Naukowe: "Kraków Workshop on Bayesian Econometrics and Statistics", "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 150-151.
184
Osiewalski J., (1998), On the Use of the Consumption Efficiency Index in Empirical Demand Studies, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 151.
185
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (1997), Classical and Bayesian Inference Robustness in Multivariate Regression Models, "Journal of the American Statistical Association (JASA)", vol. 92, nr 440, s. 1434-1444.
186
Osiewalski J., Goryl A., Walkosz A., (1997), Modele efektywnościowe w analizie konsumpcji - spojrzenie krytyczne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 21-23.
187
Osiewalski J., (1997), Bayesian Prediction in the Regression Model with Nonspherical Disturbances, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 113, s. 143-159.
188
Koop G., Ley E., Osiewalski J., Steel M., (1997), Bayesian Analysis of Long Memory and Persistence using ARFIMA Models, "Journal of Econometrics", vol. 76, no. 1/2, s. 149-169.
189
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (1997), On the Use of Panel Data in Stochastic Frontier Models with Improper Priors, "Journal of Econometrics", vol. 79, nr 1, s. 169-193.
190
Osiewalski J., Walkosz A., Goryl A., (1997), Podstawy efektywnościowych modeli wydatków konsumpcyjnych : ujęcie krytyczne, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 2, s. 293-307.
191
Osiewalski J., Tatar J., (1997), Proste uogólnienie nierówności Czebyszewa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/2, lipiec-grudzień 1996, s. 72-73.
192
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1997), Bayesian Efficiency Analysis through Individual Effects : Hospital Cost Frontiers, "Journal of Econometrics", vol. 76, no. 1/2, s. 77-105.
193
Fernandez C., Osiewalski J., Steel M., (1997), Inference Robustness in Multivariate Models with a Scale Parameter, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 71.
194
Osiewalski J., Koop G., Steel M., (1997), A Stochastic Frontier Analysis of Output Level and Growth in Poland and Western Economies, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9785), Tilburg : Tilburg University, 20 s.
195
Osiewalski J., Welfe A., (1997), The Price-Wage Mechanism in Poland : an Endogenous Switching Model, "Economics of Planning", vol. 30, no 2-3, s. 205-220; http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1003015909891
196
Osiewalski J., Walkosz A., (1997), O efektywnościowych modelach wydatków konsumpcyjnych. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, s. 25-35.
197
Osiewalski J., Welfe A., (1996), The Price-Wage Mechanism in Poland: an Endogenous Switching Model, (Research memorandum - ACE Project, no. 96/2), Leicester : University of Leicester, 27 s.
198
Osiewalski J., (1996), Liniowe modele wielorównaniowe. [W:] Kukuła K. (red.), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 276-364.
199
Osiewalski J., Steel M., (1996), Numerical Tools for the Bayesian Analysis of Stochastic Frontier Models, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9603), Tilburg : Tilburg University, 17 s.
200
Osiewalski J., Steel M., (1996), Posterior Moments of Scale Parameters in Elliptical Sampling Models. [W:] Berry , Chaloner , Geweke (red.), Bayesian Analysis in Statistics and Econometrics : Essays in Honor of Arnold Zellner, New York ; Chichester : John Wiley & Sons, s. 323-335.
201
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (1996), On the Use of Panel Data in Bayesian Stochastic Frontier Models, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9617), Tilburg : Tilburg University, 21 s.
202
Osiewalski J., (1996), Efficiency Analysis in GDP Growth Comparisons, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 39/2, lipiec-grudzień 1995, s. 22-24.
203
Osiewalski J., Walkosz A., (1996), O efektywnościowych modelach wydatków konsumpcyjnych, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 301.
204
Marzec J., Osiewalski J., (1996), Pomiar efektywności kosztowej banków : zarys metodologii, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 65-81.
205
Osiewalski J., Marzec J., (1996), Integracja, kointegracja i model korekty błędu dla depozytów gospodarstw domowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 51-64.
206
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (1996), Robust Bayesian Inference on Scale Parameters, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9665), Tilburg : Tilburg University, 15 s.
207
Osiewalski J., Pipień M., (1996), Bayesowska analiza danych finansowych : modele GARCH dla kursu marki niemieckiej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 83-97.
208
Osiewalski J., Goryl A., Walkosz A., (1996), Ekonometryczne systemy wydatków : specyfikacja stochastyczna i ocena modelu, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 39-40, s. 33-50.
209
Osiewalski J., Steel M., (1996), Bayesian Analysis of Exogeneity in Models Pooling Time-series and Cross-sectional Data, "Journal of Statistical Planning and Inference", vol. 50, iss. 2, s. 187-206.
210
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1995), Bayesian Long-run Prediction in Time Series Models, "Journal of Econometrics", vol. 69, nr 1, s. 61-80.
211
Koop G., Steel M., Osiewalski J., (1995), Posterior Analysis of Stochastic Frontier Models Using Gibbs Sampling, "Computational Statistics", vol. 10, iss. 4, s. 353-373.
212
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (1995), Inference Robustness in Multivariate Models with a Scale Parameter, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9525), Tilburg : Tilburg University, 40, [1] s.
213
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1995), The Components of Output Growth: a Cross-Country Analysis, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9517), Tilburg : Tilburg University, 38, [9] s.
214
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (1995), Modeling and Inference with υ-spherical Distributions, "Journal of the American Statistical Association (JASA)", vol. 90, nr 432, s. 1331-1340.
215
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1995), Measuring the Sources of Output Growth in a Panel of Countries, Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, 30, nlb. 5 s.
216
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1995), Bayesian Efficiency Analysis through Individual Effects: Hospital Cost Frontiers, Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, 25, nlb. 9 s.
217
Koop G., Ley E., Osiewalski J., Steel M., (1995), Bayesian Analysis of Long Memory and Persistence using ARFIMA Models, Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, 24 s.
218
Osiewalski J., (1994), Measurement of the Economic Efficiency of Firms and the Form of Cost Function, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 32-33.
219
van den Broeck J., Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1994), Stochastic Frontier Models : a Bayesian Perspective, "Journal of Econometrics", vol. 61, no. 2, s. 273-303.
220
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (1994), The Continuous Multivariate Location-scale Model Revisited : a Tale of Robustness, "Biometrika", vol. 81, no. 3, s. 588-594.
221
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (1994), Marginal Equivalence in v-Spherical Models. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 44-58.
222
Osiewalski J., (1994), Statystyczna analiza efektywności ekonomicznej firm - ujęcie bayesowskie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 119-120.
223
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1994), Posterior Properties of Long-run Impulse Responses, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 12, nr 4, s. 489-492.
224
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1994), Bayesian Efficiency Analysis with a Flexible Form : the AIM cost function, "Journal of Business and Economic Statistics", vol. 12, nr 3, s. 339-346.
225
Osiewalski J., (1994), Measuring Shock Resistance in the Economy, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 37/1, styczeń-czerwiec 1993, s. 33-34.
226
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1994), Hospital efficiency analysis through individual effects: a Bayesian approach, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9447), Tilburg : Tilburg University, 36, [9] s.
227
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1993), Bayesian efficiency analysis with a flexible cost function, Madrid : Universidad Carlos III de Madrid, 20, [1] s.
228
Osiewalski J., Steel M., (1993), Una perspectiva bayesiana en selección de modelos, "Cuadernos económicos", nr 55, s. 327-351.
229
Osiewalski J., Steel M., (1993), Regression Models under Competing Covariance Structures : a Bayesian Perspective. [W:]
230
Osiewalski J., Steel M., (1993), Robust Bayesian Inference in lq-Spherical Models, "Biometrika", vol. 80, no. 2, s. 456-460.
231
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (1993), Continuous Multivariate Location-Scale Model Revisited a Tale of Robustness, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9380), Tilburg : Tilburg University, 8 s.
232
Osiewalski J., Welfe W., (1993), The Price-Wage Mechanism : an Endogenous Switching Model. [W:] Welfe W., Bas (red.), Emploi, Travail, Chômage : analyse économique, données statistiques et modélisation, Łódź : Wydawnictwo ABSOLWENT, s. 63-76.
233
Osiewalski J., Steel M., (1993), Bayesian Marginal Equivalence of Elliptical Regression Models, "Journal of Econometrics", vol. 59, iss. 3, s. 391-403.
234
Osiewalski J., Koop G., Steel M., (1993), Bayesian inference on impulse responses. [W:] Proccedings of the Section on Bayesian Statistical Science, Alexandria : American Statistical Association, s. 214-222.
235
Osiewalski J., Steel M., (1993), Robust Bayesian Inference in Elliptical Regression Models, "Journal of Econometrics", vol. 57, iss. 1-3, s. 345-363.
236
Osiewalski J., Steel M., (1993), Regression Models under Competing Covariance Structures: A Bayesian Perspective, "Annales d'Économie et de Statistique", iss. 32, s. 65-79; http://annales.ensae.fr/anciens/n32/vol32-04.pdf
237
Osiewalski J., Goryl A., (1993), Krzywa Gompertza - estymacja i predykcja bayesowska, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 405, s. 5-21.
238
Fernández C., Osiewalski J., Steel M., (1993), Marginal Equivalence in V-Spherical Models, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9374), Tilburg : Tilburg University, 17 s.
239
Szreder M., Osiewalski J., (1992), Subjective Probability Distributions in Bayesian Estimation of All-Excess-Demand Models: (revised paper), Leicester : University of Leicester, Department of Economics, 36 s.
240
Osiewalski J., Steel M., (1992), Posterior Moments of Scale Parameters in Elliptical Regression Models, Madrid : Divisi6n de Economfa, Universidad Carlos III de Madrid, 21 s.
241
Koop G., Steel M., Osiewalski J., (1992), Posterior Analysis of Stochastic Frontier Models Using Gibbs Sampling, Madrid : Departarnento de Estadfstica y Econometrfa, Universidad Carlos III de Madrid, 20 s.
242
Osiewalski J., (1992), Centered and Noncentered Variance Inflation Factors for the Ols Estimator of a Linear Function and for the Ols Prediction Error, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 123, s. 97-108.
243
Osiewalski J., Steel M., (1992), A Bayesian Note on Competing Correlation Structures in the Dynamic Linear Regression Model, "Economics Letters", vol. 40, iss. 4, s. 383-388.
244
Osiewalski J., (1992), Uogólnione niescentrowane współczynniki zwiększenia wariancji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 374, s. 5-16.
245
Koop G., Osiewalski J., Steel M., (1992), Bayesian Long-run Prediction in Time Series Models, (Rector's Lectures, no 9), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 s.
246
Chib S., Osiewalski J., Steel M., (1991), Posterior Inference on the Degrees of Freedom Parameter in Multivariate-t Regression Models, "Economics Letters", vol. 37, iss. 4, s. 391-397.
247
Osiewalski J., (1991), O Bayesowskiej estymacji i predykcji w modelach regresji nieliniowej z eliptycznymi składnikami losowymi. [W:] Barczak A., Zadora K. (red.), Ekonometria : materiały XXV Konferencji Ekonometrycznej i VII Seminarium Naukowego im. Zbigniewa Pawłowskiego : Katowice - Kraków - Wrocław, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 105-115.
248
Chib S., Osiewalski J., Steel M., (1991), A Bayesian Note on Competing Correlation Structures in the Dynamic Linear Regression Model, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9122), Tilburg : Tilburg University, 9 s.
249
Osiewalski J., Szreder M., (1991), Estymacja bayesowska parametrów funkcji popytu przy stałym niedoborze podaży, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 2, s. 135-150.
250
Osiewalski J., (1991), Bayesian Analysis of Some One-Equation Nonlinear Models (With Complicated Stochastic Structure), "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 113, s. 133-141.
251
Szreder M., Osiewalski J., (1991), Przykład bayesowskiej estymacji modelu rynku w nierównowadze z wykorzystaniem subiektywnych rozkładów a priori, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 277-299.
252
Osiewalski J., (1991), Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 100), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 193 s.
253
Osiewalski J., (1991), A Note on Bayesian Inference in a Regression Model with Elliptical Errors, "Journal of Econometrics", vol. 48, iss. 1-2, s. 183-193.
254
Osiewalski J., (1990), O bayesowskiej estymacji i predykcji w modelach regresji nieliniowej z eliptycznymi składnikami losowymi, "Przegląd Statystyczny", t. 37, z. 3, s. 226.
255
Osiewalski J., (1990), Bayesowska estymacja i predykcja w modelu z autokorelacją na przykładzie makroekonomicznych funkcji spożycia, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/1, styczeń-czerwiec 1988, s. 78-80.
256
Chib S., Osiewalski J., Steel M., (1990), Posterior Inference on the Degress of Freedom Parameter in Multivariate-t Regression Models, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9043), Tilburg : Tilburg University, 18 s.
257
Osiewalski J., (1990), Współczynniki zwiększenia wariancji dla estymatora MNK funkcji liniowej i dla błędu predykcji, "Przegląd Statystyczny", t. 37, z. 1-2, s. 101-102.
258
Osiewalski J., Steel M., (1990), Semi-Conjugate Prior Densities in Multivariate t Regression Models, Tilburg : Tilburg University, 22 s.
259
Chib S., Osiewalski J., Steel M., (1990), Regression models under competing covariance matrices, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9063), Tilburg : Tilburg University, 16 s.
260
Osiewalski J., Steel M., (1990), Semi-Conjugate Prior Densities in Multivariate t Regression Models, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 9007), Tilburg : Tilburg University, 22 s.
261
Osiewalski J., Steel M., (1989), A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models Pooling Time - Series and Cross - Section Data, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 8914), Tilburg : Tilburg University, 49 s.
262
Osiewalski J., (1989), Bayesowska estymacja i predykcja dla modelu liniowego z autokorelacją - formuły i przykłady, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 307, s. 5-27.
263
Osiewalski J., (1989), O bayesowskiej estymacji funkcji Törnquista i logistycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 57-58.
264
Osiewalski J., Dyba T., (1989), Bayesowska estymacja przesuniętej krzywej logistycznej lub anty-logistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 307, s. 29-43.
265
Osiewalski J., (1989), Posterior Densities for Nonlinear Regression with Equicorrelated Errors, (Discussion Paper Center for Economic Research, no. 8907), Tilburg : Tilburg University, 8 s.
266
Osiewalski J., (1989), A Note on Bayesian Inference in a Regression Model with Elliptical Errors, Louvain-la-Neuve : Center for Operations Research & Econometrics, 11 s.
267
Osiewalski J., (1988), Estymacja bayesowska modelu liniowego z autokorelacją przestrzenną, "Przegląd Statystyczny", t. 35, z. 1, s. 3-18.
268
Osiewalski J., (1988), Bayesowska analiza modelu normalnej regresji liniowej o złożonej strukturze stochastycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 277, s. 27-46.
269
Osiewalski J., (1988), Jeffreys' Priors for Regression with Autocorrelation, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 213-225.
270
Osiewalski J., (1988), O bayesowskiej estymacji funkcji produkcji CES, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 30/1-2, styczeń-grudzień 1986, s. 170-171.
271
Goryl A., Osiewalski J., (1988), Trend logistyczny z addytywnym składnikiem losowym - analiza Bayesowska. [W:] Metody statystyczne, ekonometryczne i programowania matematycznego: materiały z XXII Konferencji Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej i III Seminarium Ekonometrycznego im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego : Ustroń - Jaszowiec, 16-19 kwietnia 1986, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 69-86.
272
Osiewalski J., (1988), Bayesowska predykcja w modelu regresji z zakłóceniami niesferycznymi, "Przegląd Statystyczny", t. 35, z. 4, s. 426-427.
273
Osiewalski J., (1988), Wnioskowanie bayesowskie o parametrach krzywych Törnquista, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 5-30.
274
Osiewalski J., (1988), Bayesowska estymacja i predykcja w modelu regresji o złożonej strukturze stochastycznej, "Przegląd Statystyczny", t. 35, z. 3, s. 225-238.
275
Osiewalski J., (1988), Posterior and Predictive Densities for Nonlinear Regression: a Partly Linear Model Case, Tilburg : Departament of Economics Research Memorandum, 35 s.
276
Osiewalski J., (1988), Bayesowska estymacja i predykcja dla częściowo liniowych modeli regresji, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 404, s. 127-143.
277
Osiewalski J., (1988), Współczynniki zwiększenia wariancji estymatora MNK liniowej funkcji parametrów oraz błędu predykcji, "Przegląd Statystyczny", t. 35, z. 4, s. 391-400.
278
Osiewalski J., (1987), Regresja na danych przekrojowych : autokorelacja i estymacja bayesowska, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 390.
279
Osiewalski J., (1987), Wnioskowanie bayesowskie w uogólnionym modelu regresji - problemy numeryczne, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 155-156.
280
Goryl A., Osiewalski J., (1987), Trend logistyczny z addytywnym składnikiem losowym - analiza Bayesowska, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 2, s. 172.
281
Osiewalski J., (1987), Regresja liniowa z jednakowo skorelowanymi składnikami losowymi - ujęcie bayesowskie, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 3, s. 233-242.
282
Osiewalski J., (1987), Regresja z autokorelacją przestrzenną - analiza Bayesowska, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 2, s. 179-180.
283
Osiewalski J., (1986), O rozkładach a priori dla parametrów regresji, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 311-312.
284
Osiewalski J., Goryl A., (1986), Estymacja bayesowska parametrów trendu logistycznego, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 3, s. 267-285.
285
Osiewalski J., (1986), Zarys wnioskowania bayesowskiego dla niektórych ekonometrycznych modeli nieliniowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 222, s. 49-62.
286
Osiewalski J., (1985), O dopuszczalności estymatora MNK w modelu normalnej regresji liniowej, "Ekonomia", z. 45, s. 87-102.
287
Osiewalski J., (1985), O możliwości wykorzystania parametrów zakłócających w estymacji bayesowskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu ekonometrii i cybernetyki ekonomicznej", nr 196, s. 153-168.
288
Osiewalski J., (1985), Analiza bayesowska modelu regresji z autokorelacją (przy normalnym rozkładzie a priori dla parametrów regresji), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 311, s. 145-152.
289
Osiewalski J., (1985), Estymacja modelu regresji przy normalnym rozkładzie a priori, "Przegląd Statystyczny", t. 32, z. 4, s. 327-342.
290
Osiewalski J., (1984), Szacowanie parametrów regresji liniowej a decyzyjna teoria estymacji, Prom. Czyżyński J., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 192 k.,
291
Osiewalski J., (1983), Problemy estymacji modelu liniowego w ujęciu decyzyjnym, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 275-276.
292
Osiewalski J., (1983), Minimaksowa estymacja modelu liniowego, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 1-2, s. 156.
293
Osiewalski J., (1982), Model liniowy z informacją a priori; estymacja i ocena błędu średniokwadratowego, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 3-4, s. 568.
294
Osiewalski J., (1982), Regresja grzbietowa w estymacji funkcji CES, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 3-4, s. 383-394.
295
Osiewalski J., (1982), Minimaksowa estymacja modelu liniowego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 215, s. 109-121.
296
Osiewalski J., (1980), Regresja grzbietowa. Zastosowanie estymatorów obciążonych w przypadku silnej korelacji w zbiorze zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny", t. 27, z. 1-2, s. 19-31.
297
Osiewalski J., (1980), Próby zwiększenia efektywności estymatorów parametrów liniowego modelu regresji. [W:] IX Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych Ekonometrii i Statystyki : (prezentacja nagrodzonych referatów), Warszawa : Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego, s. 69-87.
298
Osiewalski J., Makieła K., (2015), Koncepcja ustalania wybranych elementów kształtujących Przychód Regulowany OSD, którzy dokonali z dniem 1 lipca 2007 r. rozdzielenia działalności - model kosztów operacyjnych i różnicy bilansowej: raport końcowy I etapu, [Dokument elektroniczny], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 54 + 73 s.
299
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, (2014), Osiewalski J. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [165 s.]
300
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 5, (2013), Osiewalski J. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [165 s.]
301
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], (2012), Osiewalski J. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [231 s.]
302
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. załącznik, (2012), Osiewalski J. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 106 s.
303
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [1], (2012), Osiewalski J. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [219 s.]
304
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], (2011), Osiewalski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 192 s.
305
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [1], (2011), Osiewalski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 209 s.
306
S