Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Dokumentacyjna wartość bibliometrii = The Documentary Value of Bibliometrics
Source:
Zarządzanie informacją = Information Management / red. Wiesław Babik - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2019, s. 516-536 - Bibliogr.
Series:
(Nauka, Dydaktyka, Praktyka Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)
ISBN:
978-83-65741-47-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168349798
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Sprawozdanie z udziału w XX Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki oraz XV Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (52)
Access mode:
Nr:
2168341479
varia
3

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielińskiego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruń, Polska, od 2017-09-05 do 2017-09-07
Title:
"Przegląd Statystyczny" w ostatnim ćwierćwieczu - analiza bibliometryczna
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, s. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168336811
varia
4

Author:
Title:
Rozwój diagnostycznej roli bibliometrii - wybrane aspekty = The Diagnostic Role of Bibliometrics : Selected Issues
Source:
Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna = Diagnostics in Information Management : the Perspective of Information Science / red. Remigiusz Sapa - Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2017, s. 245-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946655-9-3
Access mode:
Nr:
2168321517
chapter in monograph
5

Title:
Determinanty oceny eksperckiej czasopism z dziedziny nauk ekonomicznych = Determinants of the Experts Evaluation of Journals in Economic Sciences
Source:
Nauka. - nr 1 (2017) , s. 125-141. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313719
article
6

Author:
Title:
Wolne i otwarte oprogramowanie w bibliotekach i innych typach organizacji
Source:
Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej / red. Dorota Buzdygan, Aneta Januszko-Szakiel - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016, s. 15-28. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65208-59-0
Access mode:
Nr:
2168329385
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Scientific Information Systems BazEkon and Citations in BazEkon : their Relation to the Expert Evaluation of Polish Journals in Economic Sciences
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 209-217 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310697
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Aneta Drabek , Anna Osiewalska
Title:
Predicted Impact Factor oraz Scimago Impact Factor
Source:
Warsztat badacza. - 20 czerwca (2015) . - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168304913
unreviewed article
9

Author:
Title:
Postawy polskich przedsiębiorstw i instytucji wobec otwartego oprogramowania : przegląd badań
Source:
III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych : Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej : abstrakty, Kraków 27-28 listopada 2014 - Kraków: [Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego], 2014, s. 4. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168304741
varia
10

Author:
Title:
III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych : Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej : relacja autora referatu, uczestnika projektu i obserwatora wdrożenia
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (44). - [odczyt: 10.01.215] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168287309
varia
11

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza (analiza bibliometryczna) = Folia Oeconomica Cracoviensia when Andrzej Iwasiewicz was the Editor (Bibliometric Analysis)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 54 (2013) , s. 35-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168274014
article
12

Author:
Title:
Czasopisma = Journals
Source:
Ścieżkami przeszłości : najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Anna Sokołowska-Gogut - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 99-135
ISBN:
978-83-7252-621-2
Nr:
2168260146
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2012 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (41). - [odczyt: 13.12.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168267220
varia
14

Author:
Conference:
II Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki, Poznań, Polska, od 2013-04-17 do 2013-04-19
Title:
BazEkon - dziedzinowy indeks cytowań z własnym programem bibliometrycznym
Source:
Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. Poznań, 17-19 kwietnia 2013 / red. Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf - Nałęczów: Stowarzyszenie EBIB, 2013
Series:
(Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 24)
ISBN:
978-83-63458-06-5
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168267728
chapter in conference materials
15

Title:
Biblioteka bez bibliotekarzy - czyli nocne czytanie w Bibliotece = A Library without Librarians - Night Reading at the Library
Source:
Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolską Konferencję Naukową Białystok, 18-20 maja 2011 / red. Jolanta Kudrowiec - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2012, s. 347-355. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-306-3
Nr:
2166617329
chapter in conference materials
16

Author:
Title:
Biblioteka Główna w nowym roku akademickim
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (51) (2012) , s. 41
Access mode:
Nr:
2168275325
unreviewed article
17

Title:
2012 - rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (47) (2012) , s. 56-57
Access mode:
Nr:
2168225456
unreviewed article
18

Title:
BazEkon : platforma współpracy bibliotek ekonomicznych
Source:
Polskie biblioteki ekonomiczne wczoraj - dziś - jutro : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Ekonomicznych zorganizowanej przez Bibliotekę Ekonomiczną Uniwersytetu Szczecińskiego, 20-21 października 2011 roku / red. Lidia Lewicka - Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2012, s. 43-50. - Streszcz., summ.
Series:
(Seria "Bibliotekarza Zachodniopomorskiego" ; t. 10)
ISBN:
978-83-87879-95-2
Nr:
2168238674
chapter in conference materials
19

Author:
Title:
Biblioteka Główna
Source:
Kurier UEK. - październik, wyd. specjalne (2012) , s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168268958
unreviewed article
20

Title:
2012 rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego [dokument elektroniczny]
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: BG UEK, 2012
Access mode:
Nr:
2168228314
exhibition
21

Author:
Title:
BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (50) (2012) , s. 72-73
Access mode:
Nr:
2168236714
unreviewed article
22

Author:
Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2011 roku
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (39). - [odczyt: 02.07.2012]
Access mode:
Nr:
2168231826
varia
23

Author:
Title:
BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (39) (2012) . - [odczyt: 02.07.2012]
Access mode:
Nr:
2168231812
unreviewed article
24

Author:
Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2010
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (37). - [odczyt: 04.08.2011]
Access mode:
Nr:
2167848019
varia
25

Author:
Title:
Biblioteka wprowadziła nową usługę Nocnej Czytelni Sesyjnej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (37). - [odczyt: 04.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349636
varia
26

Author:
Title:
Biblioteka Główna
Source:
Kurier UEK. - październik, wyd. specjalne (2011) , s. 36-38
Access mode:
Nr:
2168268630
unreviewed article
27

Title:
Domena publiczna 2012 - dzieła ekonomistów [dokument elektroniczny]
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 9 (38) (2011) . - [odczyt: 18.01.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222814
unreviewed article
28

Author:
Title:
Inkontrometria jako metoda pomocnicza bibliometrii = Incontrometry as the auxiliary method for bibliometrics
Source:
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej = PSSI Practice and Theory of Scientific and Technical Information. - nr 3 (75) (2011) , s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168267576
article
29

Author:
Title:
Biblioteka Główna
Source:
Kurier UEK. - październik, wyd. specjalne (2010) , s. 26-28
Access mode:
Nr:
2166462550
unreviewed article
30

Author:
Title:
Czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych : analiza wzajemnych powiązań i wpływu w latach 2003-2007 = Economics Journal : Analysis of Interaction and Impact in the Period 2003-2007
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 51 (2010) , s. 57-73. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166287743
article
31

Author:
Title:
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2009
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (35). - [odczyt: 04.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166462949
varia
32

Author:
Title:
Odkrywanie związków między obiektami analiz bibliometrycznych w indeksach cytowań = Discovering Relationships between Bibliometric Units within Citation Indexes
Source:
Zarządzanie informacją w nauce - Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2010, s. 105-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Redakcja:
Pietruch-Reizes Diana
, Babik Wiesław
Prace pomocnicze:
Frączek Renata
Series:
(Prace PTIN ; nr 9)
ISBN:
978-83-904561-9-5
Nr:
2165692752
chapter in monograph
33

Author:
Title:
Biblioteka w nowym roku akademickim
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (38) (2010) , s. 52
Access mode:
Nr:
2168279873
unreviewed article
34

Title:
Wciąż musimy się bardziej starać...
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (33), s. 18-19
Access mode:
Nr:
2166462426
voice in discussion / interview
35

Author:
Title:
Biblioteka Główna w nowym roku akademickim
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (36) (2010) . - [odczyt: 23.01.2011]
Access mode:
Nr:
2165704495
unreviewed article
36

Title:
Wywiad z Dyrektorem Biblioteki UEK mgr Anną Osiewalską przeprowadzony 6 stycznia 2010 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (35). - [odczyt: 04.05.2011]
Access mode:
Nr:
2166463282
voice in discussion / interview
37

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (33). - [odczyt: 19.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347962
varia
38

Author:
Title:
Bibliograficzne bazy danych - konferencja z okazji 10-lecia BazTech
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 4(33) (2009) . - [odczyt: 23.01.2011]
Access mode:
Nr:
2165704595
unreviewed article
39

Author:
Title:
Bibliometryczna analiza czasopism z zakresu nauk ekonomicznych
Publisher address:
Katowice: , 2009
Physical description:
179 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168220474
doctoral dissertation
40

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech "Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy", Bydgoszcz, Polska, od 2009-05-27 do 2009-05-29
Title:
Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych = Scientific journals bibliographies of the Cracow University of Economics Main Library as a data source for bibliometric analyses
Source:
Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy / red. Lidia Derfert-Wolf, Barbara Szczepańska - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2009
Series:
(Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 19)
ISBN:
83-921757-5-1
Access mode:
Nr:
2165704574
chapter in conference materials
41

Author:
Title:
Biblioteka Główna
Source:
Kurier UEK. - październik, wyd. specjalne (2009) , s. 18-20
Access mode:
Nr:
2168268644
unreviewed article
42

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (33), 2 (34)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009
Access mode:
Nr:
2166580485
journal / series editorial
43

Author:
Title:
Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3(32). - [odczyt: 27.01.2011]
Access mode:
Nr:
2165742042
varia
44

Author:
Title:
Mierniki oceny czasopism i naukowców
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 8(99) (2008) . - Tytuł numeru: Mierniki oceny czasopism i naukowców
Access mode:
Nr:
2165704311
article
45

Author:
Title:
The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries : sprawozdanie z sympozjum
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3(32). - [odczyt: 27.01.2011]
Access mode:
Nr:
2165742030
varia
46

Author:
Title:
Od bibliografii do indeksu cytowań : rozwój usług informacyjnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = From Bibliography Towards Index Citation : Information Services Development in Cracow University of Economics Main Library
Source:
Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy = Information Exchange and Professional Information Services Development in Education, Science and Culture for the Benefit of Knowlegde Based Society / red. Diana Pietruch-Reizes, Wiesław Babik - Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2008, s. 319-324
Series:
(Prace PTIN ; nr 7)
ISBN:
978-83-904561-7-1
Nr:
2165703662
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Analiza cytowań z wybranych polskojęzycznych czasopism ekonomicznych
Source:
Zarządzanie informacją w nauce / red. Diana Pietruch-Reizes - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2008, s. 244-256. - Summ., res.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2620)
ISBN:
978-83-226-1755-7
Access mode:
Nr:
2165696697
chapter in monograph
48

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (31). - [odczyt: 15.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347808
varia
49

Title:
Profesor Jeffrey D. Sachs doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Professor Jeffrey D. Sachs doctor honoris causa of the Cracow University of Economics [dokument elektroniczny]
Opracowanie:
Fotograf:
Cygan Rafał
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: BG UEK, 2008
Access mode:
Nr:
2168218414
exhibition
50

Author:
Title:
Google ma już 10 lat!
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3(32) (2008) . - [odczyt: 27.01.2011]
Access mode:
Nr:
2165741573
unreviewed article
51

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 2 (31), 3 (32)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008
Access mode:
Nr:
2166504023
journal / series editorial
52

Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 29. - [odczyt: 08.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347724
varia
53

Author:
Title:
Sprawozdanie z zebrań Rady Bibliotecznej 5 lutego 2007 r., 29 marca 2007 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 29. - [odczyt: 08.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347734
varia
54

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 29. - [odczyt: 08.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347688
varia
55

Title:
John Kenneth Galbraith (1908-2006) Milton Friedman (1912-2006) : pamięci dwóch wielkich ekonomistów : wystawa Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Opracowanie:
Fotograf:
Cygan Rafał
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: BG AE, 2007
Access mode:
Nr:
2168220586
exhibition
56

Title:
Profesor Stefan Mynarski (1935-2006) : wspomnienia [dokument elektroniczny]
Opracowanie:
Fotograf:
Cygan Rafał
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: BG AE, 2007
Access mode:
Nr:
2168220588
exhibition
57

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Cyfrowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 29. - [odczyt: 08.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347732
varia
58

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 1 (30)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007
Access mode:
Nr:
2166581977
journal / series editorial
59

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 29
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007
Access mode:
Nr:
2166503778
journal / series editorial
60

Title:
Źródła do dziejów Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie do wybuchu I wojny światowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 27 (2006) . - [odczyt: 23.01.2011]
Access mode:
Nr:
2165704321
unreviewed article
61

Title:
Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych lub przebywających na urlopach wychowawczych = Teleworking in Libraries as a Way of Involving Disabled People and Employees being on Nurturing Leave
Source:
E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie = E-inclusion or E-isolation? E-initiatives of Libraries, Archives, Museums and Universities to Combat Social Exclusion in Poland and Abroad / red. Maria Kocójowa - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 39-44. - Streszcz., Summ. - Bibliogr.
Series:
(ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa ; nr 2)
ISBN:
83-921593-1-4
Access mode:
Nr:
2168247126
chapter in conference materials
62

Title:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [dokument elektroniczny]
Number:
nr 27, 28
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2006
Access mode:
Nr:
2168347550
journal / series editorial
63

Author:
Title:
Sprawozdanie z zebrania Rady Bibliotecznej 20 listopada 2006 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 28. - [odczyt: 17.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348614
varia
64

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 28. - [odczyt: 17.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348616
varia
65

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 27. - [odczyt: 03.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347590
varia
66

Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej IMF
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 28. - [odczyt: 17.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348596
varia
67

Conference:
XXVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2005-04-26 do 2005-04-29
Title:
Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek publicznych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 179-193 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-306-1
Nr:
2166345569
chapter in conference materials
See main document
68

Author:
Title:
Biblioteka Depozytowa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 26. - [odczyt: 21.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348660
varia
69

Title:
Narzędzia kontroli zasobu słów kluczowych w bibliograficzno-abstraktowych bazach Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Keyword Control Tools in Annotated Bibliographical Databases Produced by the Information Services Department (Main Library), at the Cracow University of Economics
Source:
Zagadnienia Informacji Naukowej. - nr 2 (86) (2005) , s. 57-66. - Streszcz., summ.
Access mode:
Note another doc.:
Także: Osiewalska A., Cieraszewska U., (2006), Narzędzia kontroli zasobu słów kluczowych w bibliograficzno-abstraktowych bazach Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Pietruch-Reizes D., Babik W. (red.), Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy, Katowice : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, s. 125-131. ISBN 83-9045616-8 ; 978-83-904561-6-4
Nr:
2166468095
article
70

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 26. - [odczyt: 21.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348652
varia
71

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 25. - [odczyt: 10.06.2011]
Access mode:
Nr:
2166662599
varia
72

Title:
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience
Source:
Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005, s. 287-302 - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-31-4
Nr:
51867
chapter in monograph
See main document
73

Author:
Title:
100 lat temu... : meandry pojęcia bezrobocia w Polsce
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 25 (2005) . - [odczyt: 30.06.2011]
Access mode:
Nr:
2167591188
unreviewed article
74

Author:
Title:
Polskie piśmiennictwo ekonomiczne sto lat temu
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 46-47 (2005) , s. 147-168 - Bibliogr.
Nr:
2168259570
article
75

Title:
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience
Source:
Library Management in Changing Environment : Proceedings of 25th Annual IATUL Conference : the Library of Cracow University of Technology, Kraków, Poland, May 30 - June 3, 2004 - Kraków: The Library of CUT, 2004, s. 1-11. - [odczyt: 25.10.2012] - Bibliogr.
Series:
(IATUL Proceedings (New Series) ; vol. 14)
Access mode:
Nr:
2168236510
chapter in conference materials
76

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej IMF
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 23. - [odczyt: 25.05.2020]
Access mode:
Nr:
2168347354
varia
77

Author:
Title:
Sprawozdanie z uczestnictwa w XXV konferencji IATUL, Kraków, 30.05.2004 - 4.06.2004
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 24. - [odczyt: 24.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348788
varia
78

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr specjalny 1. - [odczyt: 01.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347528
varia
79

Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej IMF
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 24. - [odczyt: 24.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348778
varia
80

Author:
Title:
100 lat temu... : przegląd piśmiennictwa ekonomicznego sprzed stu lat
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 23 (2004) . - [odczyt: 25.05.2020]
Access mode:
Nr:
2168347358
unreviewed article
81

Author:
Title:
"Biblioteki w Europie były zawsze" : Tydzień Bibliotek inicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 8 - 15 maja 2004
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr specjalny 1 (2004) . - [odczyt: 01.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347512
unreviewed article
82

Title:
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI, s. 1-11 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326377
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Author:
Title:
Bank Światowy o obecnym rozszerzeniu Unii Europejskiej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr specjalny 1. - [odczyt: 01.06.2020]
Access mode:
Nr:
2168347526
varia
84

Title:
Biblioteka Depozytowa Banku Światowego w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - historia, funkcjonowanie, zasób = The Depository Library of the World Bank of the Main Library of the Cracow University of Economics - History, Working and Collections
Source:
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - nr 4 (44) (2003) , s. 26-31 - Bibliogr.
Nr:
2166574032
article
85

Title:
10-lecie Biblioteki Depozytowej Banku Światowego przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 22 (2003) . - [odczyt: 28.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348884
unreviewed article
86

Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 22. - [odczyt: 27.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348876
varia
87

Title:
Biblioteka Depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - powstanie, funkcjonowanie, rozwój = The Depository Library of the International Monetary Fund at The Main Library of the Cracow University of Economics - creation, workings and development
Source:
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - nr 4 (44) (2003) , s. 32-38 - Bibliogr.
Nr:
2165598564
article
88

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej IMF
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 22. - [odczyt: 28.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348880
varia
89

Title:
Ocena efektywności kosztowej bibliotek akademickich na podstawie danych przekrojowo-czasowych = Estimation of Cost Efficiency of Academic Libraries on the Basis of Time Series - Cross Sectional Data
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223766
article
90

Author:
Anna Osiewalska , Ewa Mierzejewska , Monika Niemirowska
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 20
Access mode:
Nr:
2168348968
varia
91

Author:
Title:
Biblioteka Depozytowa IMF
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 20 (2002) . - [odczyt: 30.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168348984
unreviewed article
92

Title:
Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych
Source:
Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych, Chełm-Okuninka, 19-21 września 2002 r. / red. Barbara Szczepańska - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2002
Series:
(Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 5)
ISBN:
83-915689-4-6
Access mode:
Nr:
2168236716
chapter in conference materials
93

Author:
Title:
Praktyka badań porównawczych bibliotek naukowych USA i krajów Unii Europejskiej
Source:
Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001) / red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 39-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910428-6-3
Nr:
2168289171
chapter in conference materials
See main document
94

Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 18. - [odczyt: 31.07.2020]
Access mode:
Nr:
2168349052
varia
95

Title:
Modelowanie kosztów działalności polskich bibliotek akademickich = Modelling of the Cost of Running Polish Academic Libraries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 32-34. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168244380
varia
96

Author:
Title:
"Dziennik Handlowy" Tadeusza Podleckiego. Szkic monograficzny = Tadeusz Podlecki's "Dziennik Handlowy". A Monographic Study
Source:
Rocznik Biblioteki Narodowej. - vol. 33-34 (2001) , s. 177-196. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168286109
article
97

Title:
Nowości Banku Światowego (stan na dzień 31 marca 2000)
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 17. - [odczyt: 09.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349698
varia
98

Title:
Przewodniki internetowe jako forma przygotowania użytkowników informacji elektronicznej: przykład przewodnika "Ekonomia On-Line" = Internet Guides as a Form of Electronic Information User Training : an Example of "Economy On-Line"
Source:
Użytkownicy informacji elektronicznej = Users of Electronic Information / red. Maria Kocójowa - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, s. 127-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; nr 11)
ISBN:
83-233-1298-2
Nr:
2168362388
chapter in monograph
99

Title:
Nowe bazy w Czytelni Komputerowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 17. - [odczyt: 09.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349702
varia
100

Author:
Title:
LibEcon 2000 w Polsce
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 3(3) (1999) . - Tytuł numeru: Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168286107
unreviewed article
101

Title:
Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
241 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-910428-2-0
Nr:
2168339333
102

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 15. - [odczyt: 18.12.2020]
Access mode:
Nr:
2168351828
varia
103

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 16. - [odczyt: 06.08.2020]
Access mode:
Nr:
2168349216
varia
104

Title:
Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 3(3) (1999) . - Tytuł numeru: Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168234664
article
105

Author:
Anna Osiewalska , Krzysztof Dradra , Szymon Matuszewski
Title:
GUS o bibliotekach naukowych
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 3(3) (1999) . - Tytuł numeru: Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168362392
article
106

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 14. - [odczyt: 09.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168361854
varia
107

Title:
Uwagi o przewodnikach Internetowych dla użytkowników informacji elektronicznej : na podstawie własnych doświadczeń z pracy nad przewodnikiem Ekonomia on-line
Source:
Biuletyn EBIB. - nr 2(2) (1998) . - Tytuł numeru: Internet w bibliotekach
Access mode:
Nr:
2168362398
article
108

Title:
Wprowadzenie do analizy efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich = An Introduction to Cost Efficiency Analysis of Polish Academic Libraries
Source:
Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT] - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 193-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910428-0-4
Nr:
2168243712
chapter in conference materials
See main document
109

Title:
Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich = A Stochastic Frontier Cost Model for Polish Academic Libraries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 41-42 (1998) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241946
article
110

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie. - nr 13. - [odczyt: 09.09.2020]
Access mode:
Nr:
2168349686
varia
111

Author:
Title:
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12, s. 7-24
Nr:
2168351720
varia
112

Title:
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
156 s.; 24 cm.
Nr:
2168358044
113

Title:
Regulamin Centrum Dokumentacji Europejskiej
Source:
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8, s. 18-20
Tłumaczenie:
Nr:
2168263892
varia
1
Dokumentacyjna wartość bibliometrii = The Documentary Value of Bibliometrics / Anna OSIEWALSKA // W: Zarządzanie informacją = Information Management / red. nauk. Wiesław Babik. - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2019. - (Nauka, Dydaktyka, Praktyka). - S. 516-536. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65741-47-9
2
Sprawozdanie z udziału w XX Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki oraz XV Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (52) (2019)1 ekran. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=ks_warsztaty_doktorskie. - ISSN 2082-5005
3
"Przegląd Statystyczny" w ostatnim ćwierćwieczu - analiza bibliometryczna / Anna OSIEWALSKA, Jacek OSIEWALSKI // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - S. 20-21. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf
4
Rozwój diagnostycznej roli bibliometrii - wybrane aspekty = The Diagnostic Role of Bibliometrics : Selected Issues / Anna OSIEWALSKA // W: Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna = Diagnostics in Information Management : the Perspective of Information Science / red. Remigiusz Sapa. - Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 2017. - S. 245-262. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946655-9-3. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/48695/sapa_diagnostyka_w_zarzadzaniu_informacja_perspektywa_informatologiczna_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y
5
Determinanty oceny eksperckiej czasopism z dziedziny nauk ekonomicznych = Determinants of the Experts Evaluation of Journals in Economic Sciences / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // Nauka. - nr 1 (2017), s. 125-141. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/download/708/731. - ISSN 1231-8515
6
Wolne i otwarte oprogramowanie w bibliotekach i innych typach organizacji / Anna OSIEWALSKA // W: Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej / red. nauk. Dorota Buzdygan, Aneta Januszko-Szakiel. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2016. - S. 15-28. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65208-59-0. - Pełny tekst: https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=1976889#https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9469/KOHA_narz%c4%99dzie%20open_source_do_obs%c5%82ugi_biblioteki_naukowej_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
7
Scientific Information Systems BazEkon and Citations in BazEkon : their Relation to the Expert Evaluation of Polish Journals in Economic Sciences / Anna OSIEWALSKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 209-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
8
Predicted Impact Factor oraz Scimago Impact Factor / Aneta Drabek, Anna OSIEWALSKA // Warsztat badacza [on-line] / Emanuel Kulczycki. - 20 czerwca (2015)1 ekran. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/predicted-impact-factor-oraz-scimago-impact-factor/
9
Postawy polskich przedsiębiorstw i instytucji wobec otwartego oprogramowania : przegląd badań / Anna OSIEWALSKA // W: III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych : Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej : abstrakty, Kraków 27-28 listopada 2014. - Kraków: [Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego], 2014. - S. 4. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.ka.edu.pl/biblioteka/konferencja/abstrakty/
10
III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych : Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej : relacja autora referatu, uczestnika projektu i obserwatora wdrożenia / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (44) (2014)1 ekran. - [odczyt: 10.01.215]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=ks_koha. - ISSN 2082-5005
11
Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza (analiza bibliometryczna) = Folia Oeconomica Cracoviensia when Andrzej Iwasiewicz was the Editor (Bibliometric Analysis) / Anna OSIEWALSKA, Jacek OSIEWALSKI // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Jacek OSIEWALSKI]. - vol. 54 (2013), s. 35-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101944/edition/87960/content. - ISSN 0071-674X
12
Czasopisma = Journals / Anna OSIEWALSKA // W: Ścieżkami przeszłości : najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Anna Sokołowska-Gogut. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 99-135. - ISBN 978-83-7252-621-2
13
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2012 roku / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (41) (2013)1 ekran. - [odczyt: 13.12.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=spr_bguek_2012. - ISSN 2082-5005
14
BazEkon - dziedzinowy indeks cytowań z własnym programem bibliometrycznym / Anna OSIEWALSKA // W: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [on-line] / red. Iwona Sójkowska, Lidia Derfert-Wolf. - Nałęczów: Stowarzyszenie EBIB, 2013. - (Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 24). - 1-17. - ISBN 978-83-63458-06-5. - Pełny tekst: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/33
15
Biblioteka bez bibliotekarzy - czyli nocne czytanie w Bibliotece = A Library without Librarians - Night Reading at the Library / Anna OSIEWALSKA, Urszula CIERASZEWSKA // W: Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolską Konferencję Naukową Białystok, 18-20 maja 2011 / [red. Jolanta Kudrowiec]. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2012. - S. 347-355. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-306-3
16
Biblioteka Główna w nowym roku akademickim / Anna OSIEWALSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (51) (2012), s. 41. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012. - ISSN 1689-7757
17
2012 - rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego / Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA // Kurier UEK. - nr 2 (47) (2012), s. 56-57. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec. - ISSN 1689-7757
18
BazEkon : platforma współpracy bibliotek ekonomicznych / Urszula CIERASZEWSKA, Anna OSIEWALSKA // W: Polskie biblioteki ekonomiczne wczoraj - dziś - jutro : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Ekonomicznych zorganizowanej przez Bibliotekę Ekonomiczną Uniwersytetu Szczecińskiego, 20-21 października 2011 roku / red. Lidia Lewicka. - Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, 2012. - (Seria "Bibliotekarza Zachodniopomorskiego" ; t. 10). - S. 43-50. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-87879-95-2
19
Biblioteka Główna / Anna OSIEWALSKA // Kurier UEK. - październik, wyd. specjalne (2012), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurierek_1roku_uek-www. - ISSN 1689-7757
20
2012 rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego [Dokument elektroniczny] / [oprac. wystawy oraz materiałów do katalogu multimedialnego: Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA ; projekt plakatu, zdj. oraz oprac. graf. i informatyczne katalogu Karol GACKOWSKI]. - Kraków : BG UEK, 2012. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/26
21
BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki / Anna OSIEWALSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 72-73. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
22
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2011 roku / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (39) (2012)1 ekran. - [odczyt: 02.07.2012]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=spr_bguek_2011. - ISSN 2082-5005
23
BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (39) (2012)1 ekran. - [odczyt: 02.07.2012]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=a_bazekon. - ISSN 2082-5005
24
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2010 / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 04.08.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=spr_sprawozdanie_za_rok_2010. - ISSN 2082-5005
25
Biblioteka wprowadziła nową usługę Nocnej Czytelni Sesyjnej / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (37) (2011)1 ekran. - [odczyt: 04.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=cwz_czytelnia_sesyjna. - ISSN 2082-5005
26
Biblioteka Główna / Anna OSIEWALSKA // Kurier UEK. - październik, wyd. specjalne (2011), s. 36-38. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_1-roku_uek_2011_www. - ISSN 1689-7757
27
Domena publiczna 2012 - dzieła ekonomistów [Dokument elektroniczny] / Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 9 (38) (2011)1 ekran. - [odczyt: 18.01.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_domena_publiczna. - ISSN 2082-5005
28
Inkontrometria jako metoda pomocnicza bibliometrii = Incontrometry as the auxiliary method for bibliometrics / Anna OSIEWALSKA // PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej = PSSI Practice and Theory of Scientific and Technical Information. - nr 3 (75) (2011), s. 27-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2011_3.pdf. - ISSN 1230-5529
29
Biblioteka Główna / Anna OSIEWALSKA // Kurier UEK. - październik, wyd. specjalne (2010), s. 26-28. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_pazdziernik_specjalny. - ISSN 1689-7757
30
Czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych : analiza wzajemnych powiązań i wpływu w latach 2003-2007 = Economics Journal : Analysis of Interaction and Impact in the Period 2003-2007 / Anna OSIEWALSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 51 (2010), s. 57-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
31
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2009 / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=spr_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Biblioteki_Glownej_Uniwersytetu_Ekonomicznego_w_Krakowie_za_rok_2009. - ISSN 2082-5005
32
Odkrywanie związków między obiektami analiz bibliometrycznych w indeksach cytowań = Discovering Relationships between Bibliometric Units within Citation Indexes / Anna OSIEWALSKA // W: Zarządzanie informacją w nauce. - Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2010. - (Prace PTIN ; nr 9). - S. 105-113. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-904561-9-5
33
Biblioteka w nowym roku akademickim / Anna OSIEWALSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 52. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
34
Wciąż musimy się bardziej starać... / Anna OSIEWALSKA, Katarzyna BILIŃSKA, Kinga PALKIJ // Kurier UEK. - nr 1 (33) (2010), s. 18-19. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen. - ISSN 1689-7757
35
Biblioteka Główna w nowym roku akademickim / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Aureliusz POTEMPA, Jadwiga PUDEŁKO. - nr 2 (36) (2010)1 ekran. - [odczyt: 23.01.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=a_BG_w_nowym_roku_akademickim. - ISSN 2082-5005
36
Wywiad z Dyrektorem Biblioteki UEK mgr Anną Osiewalską przeprowadzony 6 stycznia 2010 r. / Anna OSIEWALSKA, Katarzyna BILIŃSKA, Kinga PALKIJ // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line]. - nr 1 (35) (2010)1 ekran. - [odczyt: 04.05.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=a_wywiad_z_Dyrektorem_Biblioteki. - ISSN 2082-5005
37
Wstęp / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 1 (33) (2009)1 ekran. - [odczyt: 19.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=001. - ISSN 2082-5005
38
Bibliograficzne bazy danych - konferencja z okazji 10-lecia BazTech / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 4(33) (2009)1 ekran. - [odczyt: 23.01.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=010. - ISSN 2082-5005
39
Bibliometryczna analiza czasopism z zakresu nauk ekonomicznych / Anna OSIEWALSKA ; . - Katowice : , 2009. - 179 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wiesław Babik. - Bibliogr.
40
Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych = Scientific journals bibliographies of the Cracow University of Economics Main Library as a data source for bibliometric analyses / Anna OSIEWALSKA // W: Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy [on-line] / red. Lidia Derfert-Wolf, Barbara Szczepańska. - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2009. - (Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 19). - 1 ekran. - ISBN 83-921757-5-1. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/osiewalska.php
41
Biblioteka Główna / Anna OSIEWALSKA // Kurier UEK. - październik, wyd. specjalne (2009), s. 18-20. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_irok_podglad4. - ISSN 1689-7757
42
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - nr 1 (33), 2 (34). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
43
Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 3(32) (2008)1 ekran. - [odczyt: 27.01.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=017. - ISSN 2082-5005
44
Mierniki oceny czasopism i naukowców / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 8(99) (2008)1 ekran. - Tytuł numeru: Mierniki oceny czasopism i naukowców. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/2008/99/a.php?osiewalska. - ISSN 1507-7187
45
The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries : sprawozdanie z sympozjum / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 3(32) (2008)1 ekran. - [odczyt: 27.01.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=012. - ISSN 2082-5005
46
Od bibliografii do indeksu cytowań : rozwój usług informacyjnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = From Bibliography Towards Index Citation : Information Services Development in Cracow University of Economics Main Library / Anna OSIEWALSKA // W: Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy = Information Exchange and Professional Information Services Development in Education, Science and Culture for the Benefit of Knowlegde Based Society / red. Diana Pietruch-Reizes, Wiesław Babik. - Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2008. - (Prace PTIN ; nr 7). - S. 319-324. - ISBN 978-83-904561-7-1
47
Analiza cytowań z wybranych polskojęzycznych czasopism ekonomicznych / Anna OSIEWALSKA // W: Zarządzanie informacją w nauce / red. Diana Pietruch-Reizes. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2008. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2620). - S. 244-256. - Summ., res. - ISBN 978-83-226-1755-7. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=16624&dirids=1
48
Wstęp / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 2 (31) (2008)1 ekran. - [odczyt: 15.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=001. - ISSN 2082-5005
49
Profesor Jeffrey D. Sachs doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [Dokument elektroniczny] = Professor Jeffrey D. Sachs doctor honoris causa of the Cracow University of Economics / [oprac.: Anna OSIEWALSKA, współpr. Anita MEDOŃ-WOSZ, Urszula CIERASZEWSKA ; zdjęcia z wystawy: Rafał Cygan ; oprac. graficzne i wykonanie stron WWW: Katarzyna BILIŃSKA i Jarosław MATYJASZEK]. - Kraków : BG UEK, 2008. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/08
50
Google ma już 10 lat! / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - nr 3(32) (2008)1 ekran. - [odczyt: 27.01.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=003. - ISSN 2082-5005
51
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008. - nr 2 (31), 3 (32). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
52
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Katarzyna BILIŃSKA, Grzegorz BUDNY, Anita MEDOŃ-WOSZ, Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
53
Sprawozdanie z zebrań Rady Bibliotecznej 5 lutego 2007 r., 29 marca 2007 r. / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=020&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
54
Wstęp / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
55
John Kenneth Galbraith (1908-2006) Milton Friedman (1912-2006) : pamięci dwóch wielkich ekonomistów : wystawa Biblioteki Głównej AE w Krakowie [Dokument elektroniczny] / [wystawę oprac. zespół w składzie Anna OSIEWALSKA, Katarzyna BILIŃSKA ; współpraca Anita MEDOŃ-WOSZ, Grzegorz BUDNY, Roman GARBACIK ; zdjęcia z wystawy Rafał Cygan ; oprac. graficzne i wykonanie stron WWW Robert PABIAN]. - Kraków: BG AE, 2007. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/03
56
Profesor Stefan Mynarski (1935-2006) : wspomnienia [Dokument elektroniczny] / [wystawę oprac. zespół w składzie Anita MEDOŃ-WOSZ, Anna OSIEWALSKA ; współpraca Katarzyna BILIŃSKA,Grzegorz BUDNY, Roman GARBACIK, Ewa MIERZEJEWSKA, Jacek SERWIN ; zdjęcia z wystawy Rafał Cygan ; oprac. graficzne i wykonanie stron WWW Robert PABIAN]. - Kraków: BG AE, 2007. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/04
57
Nowości Biblioteki Cyfrowej / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 29 (2007)1 ekran. - [odczyt: 08.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=019&Wybor=29. - ISSN 1640-0550
58
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [on-line] / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ. - Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007. - nr 1 (30). - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 2082-5005
59
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007. - nr 29. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 1640-0550
60
Źródła do dziejów Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie do wybuchu I wojny światowej / Anna OSIEWALSKA, Jolanta PIETRUSZKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 23.01.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
61
Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych lub przebywających na urlopach wychowawczych = Teleworking in Libraries as a Way of Involving Disabled People and Employees being on Nurturing Leave / Elżbieta GOLEC-NYCZ, Anna OSIEWALSKA // W: E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie [on-line] = E-inclusion or E-isolation? E-initiatives of Libraries, Archives, Museums and Universities to Combat Social Exclusion in Poland and Abroad / red. Maria Kocójowa. - Kraków: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, ISSN 1896-3846 ; nr 2). - S. 39-44. - Streszcz., Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-921593-1-4. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/konferencje/1200000898/ksiazka/PDF/osiewalska-n.pdf
62
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna OSIEWALSKA. - Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2006. - nr 27, 28. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php. - ISSN 1640-0550
63
Sprawozdanie z zebrania Rady Bibliotecznej 20 listopada 2006 r. / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 28 (2006)1 ekran. - [odczyt: 17.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=019&Wybor=28. - ISSN 1640-0550
64
Wstęp / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 28 (2006)1 ekran. - [odczyt: 17.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=28. - ISSN 1640-0550
65
Wstęp / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / red. Anna OSIEWALSKA. - nr 27 (2006)1 ekran. - [odczyt: 03.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=27. - ISSN 1640-0550
66
Nowości Biblioteki Depozytowej IMF / Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ, Jacek Serwin // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 28 (2006)1 ekran. - [odczyt: 17.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=015&Wybor=28. - ISSN 1640-0550
67
Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek publicznych / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 179-193. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-306-1
68
Biblioteka Depozytowa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
69
Narzędzia kontroli zasobu słów kluczowych w bibliograficzno-abstraktowych bazach Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Keyword Control Tools in Annotated Bibliographical Databases Produced by the Information Services Department (Main Library), at the Cracow University of Economics / Anna OSIEWALSKA, Urszula CIERASZEWSKA // Zagadnienia Informacji Naukowej. - nr 2 (86) (2005), s. 57-66. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/292/content. - ISSN 0324-8194
70
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 26 (2005)1 ekran. - [odczyt: 21.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=26. - ISSN 1640-0550
71
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 25 (2005)1 ekran. - [odczyt: 10.06.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=25. - ISSN 1640-0550
72
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // W: Zarządzanie procesami rynkowymi / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2005. - S. 287-302. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-31-4
73
100 lat temu... : meandry pojęcia bezrobocia w Polsce / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 25 (2005)1 ekran. - [odczyt: 30.06.2011]. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009&Wybor=25. - ISSN 1640-0550
74
Polskie piśmiennictwo ekonomiczne sto lat temu / Anna OSIEWALSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 46-47 (2005/2006), s. 147-168. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
75
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // W: Library Management in Changing Environment : Proceedings of 25th Annual IATUL Conference : the Library of Cracow University of Technology, Kraków, Poland, May 30 - June 3, 2004 [on-line]. - Kraków: The Library of CUT, 2004. - (IATUL Proceedings (New Series) ; vol. 14). - S. 1-11. - [odczyt: 25.10.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1678&context=iatul
76
Nowości Biblioteki Depozytowej IMF / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 23 (2004)1 ekran. - [odczyt: 25.05.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=23
77
Sprawozdanie z uczestnictwa w XXV konferencji IATUL, Kraków, 30.05.2004 - 4.06.2004 / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 24 (2004)1 ekran. - [odczyt: 24.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_02&Wybor=24. - ISSN 1640-0550
78
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - nr specjalny 1 (2004)1 ekran. - [odczyt: 01.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009&Wybor=Ns1
79
Nowości Biblioteki Depozytowej IMF / Ewa CZARNIK, Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 24 (2004)1 ekran. - [odczyt: 24.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=24. - ISSN 1640-0550
80
100 lat temu... : przegląd piśmiennictwa ekonomicznego sprzed stu lat / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 23 (2004)1 ekran. - [odczyt: 25.05.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=23
81
"Biblioteki w Europie były zawsze" : Tydzień Bibliotek inicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 8 - 15 maja 2004 / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - nr specjalny 1 (2004)1 ekran. - [odczyt: 01.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=Ns1
82
Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-11. - Bibliogr.
83
Bank Światowy o obecnym rozszerzeniu Unii Europejskiej / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - nr specjalny 1 (2004)1 ekran. - [odczyt: 01.06.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=Ns1
84
Biblioteka Depozytowa Banku Światowego w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - historia, funkcjonowanie, zasób = The Depository Library of the World Bank of the Main Library of the Cracow University of Economics - History, Working and Collections / Anna OSIEWALSKA, Lucyna JANAS // PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - nr 4 (44) (2003), s. 26-31. - Bibliogr. - ISSN 1230-5529
85
10-lecie Biblioteki Depozytowej Banku Światowego przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Anna OSIEWALSKA, Lucyna JANAS // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 28.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=22. - ISSN 1640-0550
86
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA, Ewa MIERZEJEWSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 27.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=22. - ISSN 1640-0550
87
Biblioteka Depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - powstanie, funkcjonowanie, rozwój = The Depository Library of the International Monetary Fund at The Main Library of the Cracow University of Economics - creation, workings and development / Anna OSIEWALSKA, Paweł MŁODKOWSKI, Anita MEDOŃ-WOSZ // PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. - nr 4 (44) (2003), s. 32-38. - Bibliogr. - ISSN 1230-5529
88
Nowości Biblioteki Depozytowej IMF / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 22 (2003)1 ekran. - [odczyt: 28.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=22. - ISSN 1640-0550
89
Ocena efektywności kosztowej bibliotek akademickich na podstawie danych przekrojowo-czasowych = Estimation of Cost Efficiency of Academic Libraries on the Basis of Time Series - Cross Sectional Data / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/48891849. - ISSN 0208-7944
90
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA, Ewa MIERZEJEWSKA, Monika Niemirowska // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 20 (2002)1 ekran. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=20. - ISSN 1640-0550
91
Biblioteka Depozytowa IMF / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 20 (2002)1 ekran. - [odczyt: 30.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=20. - ISSN 1640-0550
92
Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // W: Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych, Chełm-Okuninka, 19-21 września 2002 r. [on-line] / red. Barbara Szczepańska. - Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych, 2002. - (Materiały Konferencyjne EBIB ; nr 5). - 1 ekran. - ISBN 83-915689-4-6. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/standardy/osie.php
93
Praktyka badań porównawczych bibliotek naukowych USA i krajów Unii Europejskiej / Anna OSIEWALSKA // W: Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001) / oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 39-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910428-6-3
94
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Ewa MIERZEJEWSKA, Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line] / oprac. red. Anna SŁAWIŃSKA. - nr 18 (2001)1 ekran. - [odczyt: 31.07.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=18
95
Modelowanie kosztów działalności polskich bibliotek akademickich = Modelling of the Cost of Running Polish Academic Libraries / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000 (2001), s. 32-34. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
96
"Dziennik Handlowy" Tadeusza Podleckiego. Szkic monograficzny = Tadeusz Podlecki's "Dziennik Handlowy". A Monographic Study / Anna OSIEWALSKA // Rocznik Biblioteki Narodowej. - vol. 33-34 (2001), s. 177-196. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bn.org.pl/download/document/1245420497.pdf. - ISSN 0083-7261
97
Nowości Banku Światowego (stan na dzień 31 marca 2000) / Ewa MIERZEJEWSKA, Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 17 (2000)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_depoz.html. - ISSN 1640-0550
98
Przewodniki internetowe jako forma przygotowania użytkowników informacji elektronicznej: przykład przewodnika "Ekonomia On-Line" = Internet Guides as a Form of Electronic Information User Training : an Example of "Economy On-Line" / Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA, Krzysztof DRADRA // W: Użytkownicy informacji elektronicznej = Users of Electronic Information / red. nauk. Maria Kocójowa. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000. - (Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 1505-9286 ; nr 11). - S. 127-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-233-1298-2
99
Nowe bazy w Czytelni Komputerowej / Krzysztof DRADRA, Bernadetta KOŁCZ, Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 17 (2000)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_oin.html. - ISSN 1640-0550
100
LibEcon 2000 w Polsce / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 3(3) (1999)1 ekran. - Tytuł numeru: Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska. - ISSN 1507-7187
101
Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów / oprac. Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA ; oprac. red. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 241 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-910428-2-0
102
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 15 (1999)1 ekran. - [odczyt: 18.12.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old/15-99/b_depoz.html. - ISSN 1640-0550
103
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 16 (1999)1 ekran. - [odczyt: 06.08.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_depoz.html. - ISSN 1640-0550
104
Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich / Anna OSIEWALSKA, Jacek OSIEWALSKI // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 3(3) (1999)1 ekran. - Tytuł numeru: Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska_osiewalski. - ISSN 1507-7187
105
GUS o bibliotekach naukowych / Anna OSIEWALSKA, Krzysztof DRADRA, Szymon Matuszewski // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 3(3) (1999)1 ekran. - Tytuł numeru: Wprowadzenie do badań nad funkcjonowaniem bibliotek. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska_dradra_matuszewski. - ISSN 1507-7187
106
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 14 (1998)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old/14-98/b_depoz.html. - ISSN 1640-0550
107
Uwagi o przewodnikach Internetowych dla użytkowników informacji elektronicznej : na podstawie własnych doświadczeń z pracy nad przewodnikiem Ekonomia on-line / Anna OSIEWALSKA, Aureliusz POTEMPA // Biuletyn EBIB [on-line]. - nr 2(2) (1998)1 ekran. - Tytuł numeru: Internet w bibliotekach. - Pełny tekst: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/2/a.php?osiewalska_potempa. - ISSN 1507-7187
108
Wprowadzenie do analizy efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich = An Introduction to Cost Efficiency Analysis of Polish Academic Libraries / Anna OSIEWALSKA, Jacek OSIEWALSKI // W: Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998) / [oprac. Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT]. - Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 193-209. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-910428-0-4
109
Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich = A Stochastic Frontier Cost Model for Polish Academic Libraries / Jacek OSIEWALSKI, Anna OSIEWALSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 41-42 (1998-1999), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
110
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie [on-line]. - nr 13 (1998)1 ekran. - [odczyt: 09.09.2020]. - Pełny tekst: https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_depoz.html. - ISSN 1640-0550
111
Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego / Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 11/12 (1997), s. 7-24. - ISSN 1640-0542
112
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze / [Anna SOKOŁOWSKA-GOGUT (oprac. red.), Agnieszka DRZYMAŁA, Anna OSIEWALSKA, Jadwiga PUDEŁKO, Anna SŁAWIŃSKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 156 s. ; 24 cm
113
Regulamin Centrum Dokumentacji Europejskiej / tłum. oryg. ang. Anna OSIEWALSKA // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7-8 (1995), s. 18-20. - ISSN 1640-0542
1
Osiewalska A., (2019), Dokumentacyjna wartość bibliometrii = The Documentary Value of Bibliometrics. [W:] Babik W. (red.), Zarządzanie informacją, Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, s. 516-536.
2
Osiewalska A., (2019), Sprawozdanie z udziału w XX Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki oraz XV Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (52); https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=ks_warsztaty_doktorskie
3
Osiewalska A., Osiewalski J., (2017), "Przegląd Statystyczny" w ostatnim ćwierćwieczu - analiza bibliometryczna. [W:] Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 20-21.
4
Osiewalska A., (2017), Rozwój diagnostycznej roli bibliometrii - wybrane aspekty. [W:] Sapa R. (red.), Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna, Kraków : Biblioteka Jagiellońska, s. 245-262.
5
Osiewalski J., Osiewalska A., (2017), Determinanty oceny eksperckiej czasopism z dziedziny nauk ekonomicznych, "Nauka", nr 1, s. 125-141; http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/download/708/731
6
Osiewalska A., (2016), Wolne i otwarte oprogramowanie w bibliotekach i innych typach organizacji. [W:] Buzdygan D., Januszko-Szakiel A. (red.), Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 15-28.
7
Osiewalska A., (2016), Scientific Information Systems BazEkon and Citations in BazEkon : their Relation to the Expert Evaluation of Polish Journals in Economic Sciences. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 209-217.
8
Drabek A., Osiewalska A., (2015), Predicted Impact Factor oraz Scimago Impact Factor, "Warsztat badacza" [on-line], 20 czerwca; http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/predicted-impact-factor-oraz-scimago-impact-factor/
9
Osiewalska A., (2014), Postawy polskich przedsiębiorstw i instytucji wobec otwartego oprogramowania : przegląd badań. [W:] III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych : Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej : abstrakty, Kraków 27-28 listopada 2014, Kraków : [Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego], s. 4.
10
Osiewalska A., (2014), III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych : Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej : relacja autora referatu, uczestnika projektu i obserwatora wdrożenia, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (44); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=ks_koha
11
Osiewalska A., Osiewalski J., (2013), Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza (analiza bibliometryczna), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 54, s. 35-56; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101944/edition/87960/content
12
Osiewalska A., (2013), Czasopisma. [W:] Sokołowska-Gogut A. (red.), Ścieżkami przeszłości : najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 99-135.
13
Osiewalska A., (2013), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2012 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (41); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=spr_bguek_2012
14
Osiewalska A., (2013), BazEkon - dziedzinowy indeks cytowań z własnym programem bibliometrycznym. [W:] Sójkowska I., Derfert-Wolf L. (red.), Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. Poznań, 17-19 kwietnia 2013 [on-line], Nałęczów : Stowarzyszenie EBIB
15
Osiewalska A., Cieraszewska U., (2012), Biblioteka bez bibliotekarzy - czyli nocne czytanie w Bibliotece. [W:] Kudrowiec J. (red.), Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolską Konferencję Naukową Białystok, 18-20 maja 2011, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 347-355.
16
Osiewalska A., (2012), Biblioteka Główna w nowym roku akademickim, "Kurier UEK", nr 6 (51), s. 41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012
17
Osiewalska A., Potempa A., (2012), 2012 - rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego, "Kurier UEK", nr 2 (47), s. 56-57; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec
18
Cieraszewska U., Osiewalska A., (2012), BazEkon : platforma współpracy bibliotek ekonomicznych. [W:] Lewicka L. (red.), Polskie biblioteki ekonomiczne wczoraj - dziś - jutro : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Ekonomicznych zorganizowanej przez Bibliotekę Ekonomiczną Uniwersytetu Szczecińskiego, 20-21 października 2011 roku, Szczecin : Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, s. 43-50.
19
Osiewalska A., (2012), Biblioteka Główna, "Kurier UEK", październik, wyd. specjalne, s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurierek_1roku_uek-www
20
Gackowski K. (red.), (2012), 2012 rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego, [Dokument elektroniczny], Kraków : BG UEK
21
Osiewalska A., (2012), BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 72-73; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
22
Osiewalska A., (2012), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2011 roku, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (39); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=spr_bguek_2011
23
Osiewalska A., (2012), BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (39); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=a_bazekon
24
Osiewalska A., (2011), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2010, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (37); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=spr_sprawozdanie_za_rok_2010
25
Osiewalska A., (2011), Biblioteka wprowadziła nową usługę Nocnej Czytelni Sesyjnej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (37); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=cwz_czytelnia_sesyjna
26
Osiewalska A., (2011), Biblioteka Główna, "Kurier UEK", październik, wyd. specjalne, s. 36-38; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_1-roku_uek_2011_www
27
Osiewalska A., Potempa A., (2011), Domena publiczna 2012 - dzieła ekonomistów, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 9 (38); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_domena_publiczna
28
Osiewalska A., (2011), Inkontrometria jako metoda pomocnicza bibliometrii, "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", nr 3 (75), s. 27-40; http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2011_3.pdf
29
Osiewalska A., (2010), Biblioteka Główna, "Kurier UEK", październik, wyd. specjalne, s. 26-28; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_pazdziernik_specjalny
30
Osiewalska A., (2010), Czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych : analiza wzajemnych powiązań i wpływu w latach 2003-2007, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 51, s. 57-73.
31
Osiewalska A., (2010), Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2009, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=spr_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Biblioteki_Glownej_Uniwersytetu_Ekonomicznego_w_Krakowie_za_rok_2009
32
Osiewalska A., (2010), Odkrywanie związków między obiektami analiz bibliometrycznych w indeksach cytowań. [W:] Zarządzanie informacją w nauce, Katowice : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, s. 105-113.
33
Osiewalska A., (2010), Biblioteka w nowym roku akademickim, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 52; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
34
Osiewalska A., Bilińska K., Palkij K., (2010), Wciąż musimy się bardziej starać..., "Kurier UEK", nr 1 (33), s. 18-19; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen
35
Osiewalska A., (2010), Biblioteka Główna w nowym roku akademickim, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (36); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=a_BG_w_nowym_roku_akademickim
36
Osiewalska A., Bilińska K., Palkij K., (2010), Wywiad z Dyrektorem Biblioteki UEK mgr Anną Osiewalską przeprowadzony 6 stycznia 2010 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (35); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=a_wywiad_z_Dyrektorem_Biblioteki
37
Osiewalska A., (2009), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 1 (33); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=001
38
Osiewalska A., (2009), Bibliograficzne bazy danych - konferencja z okazji 10-lecia BazTech, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 4(33); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=010
39
Osiewalska A., (2009), Bibliometryczna analiza czasopism z zakresu nauk ekonomicznych, Katowice : , 179 k.
40
Osiewalska A., (2009), Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych. [W:] Derfert-Wolf L., Szczepańska B. (red.), Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy [on-line], Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych
41
Osiewalska A., (2009), Biblioteka Główna, "Kurier UEK", październik, wyd. specjalne, s. 18-20; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_irok_podglad4
42
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - nr 1 (33), 2 (34). - . - 2082-5005
43
Osiewalska A., (2008), Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 3(32); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=017
44
Osiewalska A., (2008), Mierniki oceny czasopism i naukowców, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 8(99); http://www.ebib.pl/2008/99/a.php?osiewalska
45
Osiewalska A., (2008), The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries : sprawozdanie z sympozjum, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 3(32); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=012
46
Osiewalska A., (2008), Od bibliografii do indeksu cytowań : rozwój usług informacyjnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Pietruch-Reizes D., Babik W. (red.), Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy, Katowice : Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, s. 319-324.
47
Osiewalska A., (2008), Analiza cytowań z wybranych polskojęzycznych czasopism ekonomicznych. [W:] Pietruch-Reizes D. (red.), Zarządzanie informacją w nauce (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2620), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 244-256.
48
Osiewalska A., (2008), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 2 (31); https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=001
49
Matyjaszek J. (red.), (2008), Profesor Jeffrey D. Sachs doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [Dokument elektroniczny], Kraków : BG UEK
50
Osiewalska A., (2008), Google ma już 10 lat!, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" [on-line], nr 3(32); http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=003
51
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008. - nr 2 (31), 3 (32). - . - 2082-5005
52
Bilińska K., Budny G., Medoń-Wosz A., Osiewalska A., (2007), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=29
53
Osiewalska A., (2007), Sprawozdanie z zebrań Rady Bibliotecznej 5 lutego 2007 r., 29 marca 2007 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=020&Wybor=29
54
Osiewalska A., (2007), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=29
55
John Kenneth Galbraith (1908-2006) Milton Friedman (1912-2006): pamięci dwóch wielkich ekonomistów: wystawa Biblioteki Głównej AE w Krakowie, [Dokument elektroniczny], (2007), Kraków : BG AE
56
Profesor Stefan Mynarski (1935-2006): wspomnienia, [Dokument elektroniczny], (2007), Kraków : BG AE
57
Osiewalska A., (2007), Nowości Biblioteki Cyfrowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 29; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=019&Wybor=29
58
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / komitet red. Anna OSIEWALSKA, Anita MEDOŃ-WOSZ [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007. - nr 1 (30). - . - 2082-5005
59
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / red. Anna OSIEWALSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2007. - nr 29. - . - 1640-0550
60
Osiewalska A., Pietruszka J., (2006), Źródła do dziejów Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie do wybuchu I wojny światowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=27
61
Golec-Nycz E., Osiewalska A., (2006), Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych lub przebywających na urlopach wychowawczych. [W:] Kocójowa M. (red.), E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie [on-line]. (ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; nr 2), Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 39-44.
62
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie / oprac. red. Anna OSIEWALSKA [on-line], Kraków : Biblioteka Główna AE w Krakowie, 2006. - nr 27, 28. - . - 1640-0550
63
Osiewalska A., (2006), Sprawozdanie z zebrania Rady Bibliotecznej 20 listopada 2006 r., "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 28; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=019&Wybor=28
64
Osiewalska A., (2006), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 28; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=28
65
Osiewalska A., (2006), Wstęp, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 27; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=27
66
Osiewalska A., Medoń-Wosz A., Serwin J., (2006), Nowości Biblioteki Depozytowej IMF, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 28; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=015&Wybor=28
67
Osiewalski J., Osiewalska A., (2006), Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek publicznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 179-193.
68
Osiewalska A., (2005), Biblioteka Depozytowa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=26
69
Osiewalska A., Cieraszewska U., (2005), Narzędzia kontroli zasobu słów kluczowych w bibliograficzno-abstraktowych bazach Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zagadnienia Informacji Naukowej", nr 2 (86), s. 57-66; http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/292/content
70
Osiewalska A., (2005), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 26; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=26
71
Osiewalska A., (2005), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 25; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=25
72
Osiewalski J., Osiewalska A., (2005), Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience. [W:] Fatuła D. (red.), Zarządzanie procesami rynkowymi, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 287-302.
73
Osiewalska A., (2005), 100 lat temu... : meandry pojęcia bezrobocia w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 25; http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009&Wybor=25
74
Osiewalska A., (2005), Polskie piśmiennictwo ekonomiczne sto lat temu, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 46-47, s. 147-168.
75
Osiewalski J., Osiewalska A., (2004), Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience. [W:] Library Management in Changing Environment : Proceedings of 25th Annual IATUL Conference : the Library of Cracow University of Technology, Kraków, Poland, May 30 - June 3, 2004 [on-line], Kraków : The Library of CUT, s. 1-11.
76
Osiewalska A., (2004), Nowości Biblioteki Depozytowej IMF, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 23; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=23
77
Osiewalska A., (2004), Sprawozdanie z uczestnictwa w XXV konferencji IATUL, Kraków, 30.05.2004 - 4.06.2004, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 24; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_02&Wybor=24
78
Osiewalska A., (2004), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr specjalny 1; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009&Wybor=Ns1
79
Czarnik E., Osiewalska A., (2004), Nowości Biblioteki Depozytowej IMF, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 24; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=24
80
Osiewalska A., (2004), 100 lat temu... : przegląd piśmiennictwa ekonomicznego sprzed stu lat, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 23; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=23
81
Osiewalska A., (2004), "Biblioteki w Europie były zawsze" : Tydzień Bibliotek inicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 8 - 15 maja 2004, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr specjalny 1; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=Ns1
82
Osiewalski J., Osiewalska A., (2004), Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-11.
83
Osiewalska A., (2004), Bank Światowy o obecnym rozszerzeniu Unii Europejskiej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr specjalny 1; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=Ns1
84
Osiewalska A., Janas L., (2003), Biblioteka Depozytowa Banku Światowego w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - historia, funkcjonowanie, zasób, "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", nr 4 (44), s. 26-31.
85
Osiewalska A., Janas L., (2003), 10-lecie Biblioteki Depozytowej Banku Światowego przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=22
86
Osiewalska A., Mierzejewska E., (2003), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=22
87
Osiewalska A., Młodkowski P., Medoń-Wosz A., (2003), Biblioteka Depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - powstanie, funkcjonowanie, rozwój, "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej", nr 4 (44), s. 32-38.
88
Osiewalska A., (2003), Nowości Biblioteki Depozytowej IMF, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 22; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=22
89
Osiewalski J., Osiewalska A., (2003), Ocena efektywności kosztowej bibliotek akademickich na podstawie danych przekrojowo-czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/48891849
90
Osiewalska A., Mierzejewska E., Niemirowska M., (2002), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 20; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=20
91
Osiewalska A., (2002), Biblioteka Depozytowa IMF, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 20; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=20
92
Osiewalski J., Osiewalska A., (2002), Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych. [W:] Szczepańska B. (red.), Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych, Chełm-Okuninka, 19-21 września 2002 r [on-line], Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych
93
Osiewalska A., (2001), Praktyka badań porównawczych bibliotek naukowych USA i krajów Unii Europejskiej. [W:] SOKOŁOWSKA-GOGUT (red.), Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 39-52.
94
Mierzejewska E., Osiewalska A., (2001), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 18; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=18
95
Osiewalski J., Osiewalska A., (2001), Modelowanie kosztów działalności polskich bibliotek akademickich, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000, s. 32-34.
96
Osiewalska A., (2001), "Dziennik Handlowy" Tadeusza Podleckiego. Szkic monograficzny, "Rocznik Biblioteki Narodowej", vol. 33-34, s. 177-196; http://www.bn.org.pl/download/document/1245420497.pdf
97
Mierzejewska E., Osiewalska A., (2000), Nowości Banku Światowego (stan na dzień 31 marca 2000), "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 17; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_depoz.html
98
Osiewalska A., Potempa A., Dradra K., (2000), Przewodniki internetowe jako forma przygotowania użytkowników informacji elektronicznej: przykład przewodnika "Ekonomia On-Line". [W:] Kocójowa M. (red.), Użytkownicy informacji elektronicznej (Materiały Edukacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego; nr 11), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 127-137.
99
Dradra K., Kołcz B., Osiewalska A., (2000), Nowe bazy w Czytelni Komputerowej, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 17; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_oin.html
100
Osiewalska A., (1999), LibEcon 2000 w Polsce, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 3(3); http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska
101
Sokołowska-Gogut A. (red.), (1999), Ekonomia on-line: informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 s.
102
Osiewalska A., (1999), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 15; https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old/15-99/b_depoz.html
103
Osiewalska A., (1999), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 16; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_depoz.html
104
Osiewalska A., Osiewalski J., (1999), Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 3(3); http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska_osiewalski
105
Osiewalska A., Dradra K., Matuszewski S., (1999), GUS o bibliotekach naukowych, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 3(3); http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska_dradra_matuszewski
106
Osiewalska A., (1998), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 14; https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old/14-98/b_depoz.html
107
Osiewalska A., Potempa A., (1998), Uwagi o przewodnikach Internetowych dla użytkowników informacji elektronicznej : na podstawie własnych doświadczeń z pracy nad przewodnikiem Ekonomia on-line, "Biuletyn EBIB" [on-line], nr 2(2); http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/2/a.php?osiewalska_potempa
108
Osiewalska A., Osiewalski J., (1998), Wprowadzenie do analizy efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich. [W:] Sokołowska A. (red.), Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998), Kraków : Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, s. 193-209.
109
Osiewalski J., Osiewalska A., (1998), Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 41-42, s. 65-82.
110
Osiewalska A., (1998), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie" [on-line], nr 13; https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_depoz.html
111
Osiewalska A., (1997), Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego, "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 11/12, s. 7-24.
112
Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, (1997), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 156 s.
113
Regulamin Centrum Dokumentacji Europejskiej, tł. A. Osiewalska, (1995) "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 7-8, s. 18-20.
1
@inbook{UEK:2168349798,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Dokumentacyjna wartość bibliometrii = The Documentary Value of Bibliometrics",
booktitle = "Zarządzanie informacją",
pages = "516-536",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-65741-47-9",
}
2
@misc{UEK:2168341479,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Sprawozdanie z udziału w XX Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki oraz XV Krajowym Forum Informacji Naukowej i Technicznej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (52)",
pages = "",
year = "2019",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=52&Art=ks_warsztaty_doktorskie},
}
3
@misc{UEK:2168336811,
author = "Anna Osiewalska and Jacek Osiewalski",
title = "Przegląd Statystyczny w ostatnim ćwierćwieczu - analiza bibliometryczna",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : program Seminarium : streszczenia wystąpień",
pages = "20-21",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2017",
url = {http://www.dem.umk.pl/DME/2017/DEM_2017_Torun.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168321517,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Rozwój diagnostycznej roli bibliometrii - wybrane aspekty",
booktitle = "Diagnostyka w zarządzaniu informacją : perspektywa informatologiczna",
pages = "245-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Jagiellońska",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/48695/sapa_diagnostyka_w_zarzadzaniu_informacja_perspektywa_informatologiczna_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-946655-9-3",
}
5
@article{UEK:2168313719,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Osiewalska",
title = "Determinanty oceny eksperckiej czasopism z dziedziny nauk ekonomicznych",
journal = "Nauka",
number = "1",
pages = "125-141",
year = "2017",
url = {http://www.nauka-pan.pl/index.php/nauka/article/download/708/731},
}
6
@inbook{UEK:2168329385,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Wolne i otwarte oprogramowanie w bibliotekach i innych typach organizacji",
booktitle = "Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej",
pages = "15-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2016",
url = {https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=1976889#https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9469/KOHA_narz%c4%99dzie%20open_source_do_obs%c5%82ugi_biblioteki_naukowej_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-65208-59-0",
}
7
@inbook{UEK:2168310697,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Scientific Information Systems BazEkon and Citations in BazEkon : their Relation to the Expert Evaluation of Polish Journals in Economic Sciences",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "209-217",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
8
@article{UEK:2168304913,
author = "Aneta Drabek and Anna Osiewalska",
title = "Predicted Impact Factor oraz Scimago Impact Factor",
journal = "Warsztat badacza",
number = "20 czerwca",
pages = "",
year = "2015",
url = {http://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/predicted-impact-factor-oraz-scimago-impact-factor/},
}
9
@misc{UEK:2168304741,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Postawy polskich przedsiębiorstw i instytucji wobec otwartego oprogramowania : przegląd badań",
booktitle = "III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych : Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej : abstrakty, Kraków 27-28 listopada 2014",
pages = "4",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2014",
url = {http://www.ka.edu.pl/biblioteka/konferencja/abstrakty/},
}
10
@misc{UEK:2168287309,
author = "Anna Osiewalska",
title = "III Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych : Koha - narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej : relacja autora referatu, uczestnika projektu i obserwatora wdrożenia",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (44)",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=44&Art=ks_koha},
}
11
@article{UEK:2168274014,
author = "Anna Osiewalska and Jacek Osiewalski",
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza (analiza bibliometryczna)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 54",
pages = "35-56",
year = "2013",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101944/edition/87960/content},
}
12
@inbook{UEK:2168260146,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Czasopisma",
booktitle = "Ścieżkami przeszłości : najstarsze zbiory Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "99-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-621-2",
}
13
@misc{UEK:2168267220,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2012 roku",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (41)",
pages = "",
year = "2013",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=41&Art=spr_bguek_2012},
}
14
@inbook{UEK:2168267728,
author = "Anna Osiewalska",
title = "BazEkon - dziedzinowy indeks cytowań z własnym programem bibliometrycznym",
booktitle = "Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. Poznań, 17-19 kwietnia 2013",
pages = "",
adress = "Nałęczów",
publisher = "Stowarzyszenie EBIB",
year = "2013",
url = {http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/33},
issn = "",
isbn = "978-83-63458-06-5",
}
15
@inbook{UEK:2166617329,
author = "Anna Osiewalska and Urszula Cieraszewska",
title = "Biblioteka bez bibliotekarzy - czyli nocne czytanie w Bibliotece",
booktitle = "Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące : III Ogólnopolską Konferencję Naukową Białystok, 18-20 maja 2011",
pages = "347-355",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2012",
isbn = "978-83-7431-306-3",
}
16
@article{UEK:2168275325,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteka Główna w nowym roku akademickim",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (51)",
pages = "41",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek-www_10_2012},
}
17
@article{UEK:2168225456,
author = "Anna Osiewalska and Aureliusz Potempa",
title = "2012 - rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (47)",
pages = "56-57",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_luty_marzec},
}
18
@inbook{UEK:2168238674,
author = "Urszula Cieraszewska and Anna Osiewalska",
title = "BazEkon : platforma współpracy bibliotek ekonomicznych",
booktitle = "Polskie biblioteki ekonomiczne wczoraj - dziś - jutro : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Ekonomicznych zorganizowanej przez Bibliotekę Ekonomiczną Uniwersytetu Szczecińskiego, 20-21 października 2011 roku",
pages = "43-50",
adress = "Szczecin",
publisher = "Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-87879-95-2",
}
19
@article{UEK:2168268958,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteka Główna",
journal = "Kurier UEK",
number = "październik, wyd. specjalne",
pages = "24-25",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurierek_1roku_uek-www},
}
20
@misc{UEK:2168228314,
title = "2012 rokiem przejścia do domeny publicznej dzieł czterech wybitnych ekonomistów okresu międzywojennego",
adress = "Kraków",
publisher = "BG UEK",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/26},
}
21
@article{UEK:2168236714,
author = "Anna Osiewalska",
title = "BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "72-73",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
22
@misc{UEK:2168231826,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w 2011 roku",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (39)",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=spr_bguek_2011},
}
23
@article{UEK:2168231812,
author = "Anna Osiewalska",
title = "BazEkon w Wirtualnej Bibliotece Nauki",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (39)",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=39&Art=a_bazekon},
}
24
@misc{UEK:2167848019,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2010",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (37)",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=spr_sprawozdanie_za_rok_2010},
}
25
@misc{UEK:2168349636,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteka wprowadziła nową usługę Nocnej Czytelni Sesyjnej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (37)",
pages = "",
year = "2011",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=37&Art=cwz_czytelnia_sesyjna},
}
26
@article{UEK:2168268630,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteka Główna",
journal = "Kurier UEK",
number = "październik, wyd. specjalne",
pages = "36-38",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_1-roku_uek_2011_www},
}
27
@article{UEK:2168222814,
author = "Anna Osiewalska and Aureliusz Potempa",
title = "Domena publiczna 2012 - dzieła ekonomistów",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (38)",
pages = "",
year = "2011",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=38&Art=a_domena_publiczna},
}
28
@article{UEK:2168267576,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Inkontrometria jako metoda pomocnicza bibliometrii",
journal = "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej",
number = "3 (75)",
pages = "27-40",
year = "2011",
url = {http://www.ptin.org.pl/pelne_teksty/2011_3.pdf},
}
29
@article{UEK:2166462550,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteka Główna",
journal = "Kurier UEK",
number = "październik, wyd. specjalne",
pages = "26-28",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_pazdziernik_specjalny},
}
30
@article{UEK:2166287743,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych : analiza wzajemnych powiązań i wpływu w latach 2003-2007",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 51",
pages = "57-73",
year = "2010",
}
31
@misc{UEK:2166462949,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za rok 2009",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=spr_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Biblioteki_Glownej_Uniwersytetu_Ekonomicznego_w_Krakowie_za_rok_2009},
}
32
@inbook{UEK:2165692752,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Odkrywanie związków między obiektami analiz bibliometrycznych w indeksach cytowań",
booktitle = "Zarządzanie informacją w nauce",
pages = "105-113",
adress = "Katowice",
publisher = "Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-904561-9-5",
}
33
@article{UEK:2168279873,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteka w nowym roku akademickim",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "52",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb},
}
34
@misc{UEK:2166462426,
author = "Anna Osiewalska and Katarzyna Bilińska and Kinga Palkij",
title = "Wciąż musimy się bardziej starać...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (33)",
pages = "18-19",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_styczen},
}
35
@article{UEK:2165704495,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteka Główna w nowym roku akademickim",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (36)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=36&Art=a_BG_w_nowym_roku_akademickim},
}
36
@misc{UEK:2166463282,
author = "Anna Osiewalska and Katarzyna Bilińska and Kinga Palkij",
title = "Wywiad z Dyrektorem Biblioteki UEK mgr Anną Osiewalską przeprowadzony 6 stycznia 2010 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (35)",
pages = "",
year = "2010",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/artykuly.php?Strona=Art&Wybor=35&Art=a_wywiad_z_Dyrektorem_Biblioteki},
}
37
@misc{UEK:2168347962,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (33)",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=001},
}
38
@article{UEK:2165704595,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Bibliograficzne bazy danych - konferencja z okazji 10-lecia BazTech",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "4(33)",
pages = "",
year = "2009",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=33&Art=010},
}
39
@unpublished{UEK:2168220474,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Bibliometryczna analiza czasopism z zakresu nauk ekonomicznych",
adress = "Katowice",
year = "2009",
}
40
@inbook{UEK:2165704574,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Bibliografie czasopism naukowych Biblioteki Głównej UEK jako źródło danych dla analiz bibliometrycznych",
booktitle = "Bibliograficzne bazy danych : kierunki rozwoju i możliwości współpracy",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych",
year = "2009",
url = {http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/mat19/osiewalska.php},
issn = "",
isbn = "83-921757-5-1",
}
41
@article{UEK:2168268644,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteka Główna",
journal = "Kurier UEK",
number = "październik, wyd. specjalne",
pages = "18-20",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_irok_podglad4},
}
42
@misc{UEK:2166580485,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2009",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
43
@misc{UEK:2165742042,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Praktyka zawodowa w Bibliotece Uniwersytetu w Umeå",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3(32)",
pages = "",
year = "2008",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=017},
}
44
@article{UEK:2165704311,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Mierniki oceny czasopism i naukowców",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "8(99)",
pages = "",
year = "2008",
url = {http://www.ebib.pl/2008/99/a.php?osiewalska},
}
45
@misc{UEK:2165742030,
author = "Anna Osiewalska",
title = "The Past, Present, and Future of the Impact Factor and other Tools of Scientometrics - their use in comparing the scientific quality of researchers, journals, institutions and countries : sprawozdanie z sympozjum",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3(32)",
pages = "",
year = "2008",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=012},
}
46
@inbook{UEK:2165703662,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Od bibliografii do indeksu cytowań : rozwój usług informacyjnych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Wymiana informacji i rozwój profesjonalnych usług informacyjnych w edukacji, nauce i kulturze na rzecz społeczeństwa opartego na wiedzy",
pages = "319-324",
adress = "Katowice",
publisher = "Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-904561-7-1",
}
47
@inbook{UEK:2165696697,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Analiza cytowań z wybranych polskojęzycznych czasopism ekonomicznych",
booktitle = "Zarządzanie informacją w nauce",
pages = "244-256",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2008",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=16624&dirids=1},
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-226-1755-7",
}
48
@misc{UEK:2168347808,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (31)",
pages = "",
year = "2008",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=31&Art=001},
}
49
@misc{UEK:2168218414,
title = "Profesor Jeffrey D. Sachs doktorem honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "BG UEK",
year = "2008",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/08},
}
50
@article{UEK:2165741573,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Google ma już 10 lat!",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3(32)",
pages = "",
year = "2008",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old2/index.php?Strona=Art&Wybor=32&Art=003},
}
51
@misc{UEK:2166504023,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2008",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
52
@misc{UEK:2168347724,
author = "Katarzyna Bilińska and Grzegorz Budny and Anita Medoń-Wosz and Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=016&Wybor=29},
}
53
@misc{UEK:2168347734,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Sprawozdanie z zebrań Rady Bibliotecznej 5 lutego 2007 r., 29 marca 2007 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=020&Wybor=29},
}
54
@misc{UEK:2168347688,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=29},
}
55
@misc{UEK:2168220586,
title = "John Kenneth Galbraith (1908-2006) Milton Friedman (1912-2006) : pamięci dwóch wielkich ekonomistów : wystawa Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "BG AE",
year = "2007",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/03},
}
56
@misc{UEK:2168220588,
title = "Profesor Stefan Mynarski (1935-2006) : wspomnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "BG AE",
year = "2007",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/04},
}
57
@misc{UEK:2168347732,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Cyfrowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "29",
pages = "",
year = "2007",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=019&Wybor=29},
}
58
@misc{UEK:2166581977,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2007",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
59
@misc{UEK:2166503778,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2007",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
60
@article{UEK:2165704321,
author = "Anna Osiewalska and Jolanta Pietruszka",
title = "Źródła do dziejów Towarzystwa Prawniczego i Ekonomicznego w Krakowie do wybuchu I wojny światowej",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=27},
}
61
@inbook{UEK:2168247126,
author = "Elżbieta Golec-Nycz and Anna Osiewalska",
title = "Telepraca w bibliotekach jako element aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych lub przebywających na urlopach wychowawczych",
booktitle = "E-włączenie czy e-wyobcowanie? E-inicjatywy bibliotek, archiwów, muzeów i uczelni w walce z alienacją społeczną w Polsce i na świecie",
pages = "39-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2006",
url = {http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/konferencje/1200000898/ksiazka/PDF/osiewalska-n.pdf},
issn = "1896-3846",
isbn = "83-921593-1-4",
}
62
@misc{UEK:2168347550,
title = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna AE w Krakowie",
year = "2006",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/index.php},
}
63
@misc{UEK:2168348614,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Sprawozdanie z zebrania Rady Bibliotecznej 20 listopada 2006 r.",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "28",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=019&Wybor=28},
}
64
@misc{UEK:2168348616,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "28",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=28},
}
65
@misc{UEK:2168347590,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "27",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=001&Wybor=27},
}
66
@misc{UEK:2168348596,
author = "Anna Osiewalska and Anita Medoń-Wosz and Jacek Serwin",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej IMF",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "28",
pages = "",
year = "2006",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=015&Wybor=28},
}
67
@inbook{UEK:2166345569,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Osiewalska",
title = "Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek publicznych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "179-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-306-1",
}
68
@misc{UEK:2168348660,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteka Depozytowa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=26},
}
69
@article{UEK:2166468095,
author = "Anna Osiewalska and Urszula Cieraszewska",
title = "Narzędzia kontroli zasobu słów kluczowych w bibliograficzno-abstraktowych bazach Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zagadnienia Informacji Naukowej",
number = "2 (86)",
pages = "57-66",
year = "2005",
url = {http://bbc.uw.edu.pl/publication/publication/292/content},
}
70
@misc{UEK:2168348652,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "26",
pages = "",
year = "2005",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=26},
}
71
@misc{UEK:2166662599,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "25",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=25},
}
72
@inbook{UEK:51867,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Osiewalska",
title = "Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience",
booktitle = "Zarządzanie procesami rynkowymi",
pages = "287-302",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2005",
isbn = "83-89823-31-4",
}
73
@article{UEK:2167591188,
author = "Anna Osiewalska",
title = "100 lat temu... : meandry pojęcia bezrobocia w Polsce",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "25",
pages = "",
year = "2005",
url = {http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009&Wybor=25},
}
74
@article{UEK:2168259570,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Polskie piśmiennictwo ekonomiczne sto lat temu",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 46-47",
pages = "147-168",
year = "2005",
}
75
@inbook{UEK:2168236510,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Osiewalska",
title = "Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience",
booktitle = "Library Management in Changing Environment : Proceedings of 25th Annual IATUL Conference : the Library of Cracow University of Technology, Kraków, Poland, May 30 - June 3, 2004",
pages = "1-11",
adress = "Kraków",
publisher = "The Library of CUT",
year = "2004",
url = {http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1678&context=iatul},
issn = "",
}
76
@misc{UEK:2168347354,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej IMF",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "23",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=23},
}
77
@misc{UEK:2168348788,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Sprawozdanie z uczestnictwa w XXV konferencji IATUL, Kraków, 30.05.2004 - 4.06.2004",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "24",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008_02&Wybor=24},
}
78
@misc{UEK:2168347528,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "specjalny 1",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=009&Wybor=Ns1},
}
79
@misc{UEK:2168348778,
author = "Ewa Czarnik and Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej IMF",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "24",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=24},
}
80
@article{UEK:2168347358,
author = "Anna Osiewalska",
title = "100 lat temu... : przegląd piśmiennictwa ekonomicznego sprzed stu lat",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "23",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=23},
}
81
@article{UEK:2168347512,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteki w Europie były zawsze : Tydzień Bibliotek inicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 8 - 15 maja 2004",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "specjalny 1",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=005&Wybor=Ns1},
}
82
@unpublished{UEK:2168326377,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Osiewalska",
title = "Measuring Cost Efficiency of Public and Academic Libraries in Poland - a Methodological Perspective and Empirical Experience",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-11",
year = "2004",
}
83
@misc{UEK:2168347526,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Bank Światowy o obecnym rozszerzeniu Unii Europejskiej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "specjalny 1",
pages = "",
year = "2004",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=008&Wybor=Ns1},
}
84
@article{UEK:2166574032,
author = "Anna Osiewalska and Lucyna Janas",
title = "Biblioteka Depozytowa Banku Światowego w Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - historia, funkcjonowanie, zasób",
journal = "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej",
number = "4 (44)",
pages = "26-31",
year = "2003",
}
85
@article{UEK:2168348884,
author = "Anna Osiewalska and Lucyna Janas",
title = "10-lecie Biblioteki Depozytowej Banku Światowego przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=006&Wybor=22},
}
86
@misc{UEK:2168348876,
author = "Anna Osiewalska and Ewa Mierzejewska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=22},
}
87
@article{UEK:2165598564,
author = "Anna Osiewalska and Paweł Młodkowski and Anita Medoń-Wosz",
title = "Biblioteka Depozytowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego przy Bibliotece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - powstanie, funkcjonowanie, rozwój",
journal = "PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej",
number = "4 (44)",
pages = "32-38",
year = "2003",
}
88
@misc{UEK:2168348880,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej IMF",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "22",
pages = "",
year = "2003",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=22},
}
89
@article{UEK:2168223766,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Osiewalska",
title = "Ocena efektywności kosztowej bibliotek akademickich na podstawie danych przekrojowo-czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "5-21",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/48891849},
}
90
@misc{UEK:2168348968,
author = "Anna Osiewalska and Ewa Mierzejewska and Monika Niemirowska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "20",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=20},
}
91
@article{UEK:2168348984,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Biblioteka Depozytowa IMF",
journal = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "20",
pages = "",
year = "2002",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=004&Wybor=20},
}
92
@inbook{UEK:2168236716,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Osiewalska",
title = "Ekonometryczne modelowanie kosztów polskich bibliotek publicznych",
booktitle = "Standaryzacja kosztów w bibliotekach publicznych, Chełm-Okuninka, 19-21 września 2002 r.",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Komisja Wydawnictw Elektronicznych",
year = "2002",
url = {http://www.ebib.pl/publikacje/matkonf/standardy/osie.php},
issn = "",
isbn = "83-915689-4-6",
}
93
@inbook{UEK:2168289171,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Praktyka badań porównawczych bibliotek naukowych USA i krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych : materiały z konferencji, (Kraków, 19-21 września 2001)",
pages = "39-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-910428-6-3",
}
94
@misc{UEK:2168349052,
author = "Ewa Mierzejewska and Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "18",
pages = "",
year = "2001",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old1/index.php?Strona=Art&Tytul=003&Wybor=18},
}
95
@misc{UEK:2168244380,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Osiewalska",
title = "Modelowanie kosztów działalności polskich bibliotek akademickich",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/1, styczeń-czerwiec 2000",
pages = "32-34",
year = "2001",
}
96
@article{UEK:2168286109,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Dziennik Handlowy Tadeusza Podleckiego. Szkic monograficzny",
journal = "Rocznik Biblioteki Narodowej",
number = "vol. 33-34",
pages = "177-196",
year = "2001",
url = {http://www.bn.org.pl/download/document/1245420497.pdf},
}
97
@misc{UEK:2168349698,
author = "Ewa Mierzejewska and Anna Osiewalska",
title = "Nowości Banku Światowego (stan na dzień 31 marca 2000)",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "17",
pages = "",
year = "2000",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_depoz.html},
}
98
@inbook{UEK:2168362388,
author = "Anna Osiewalska and Aureliusz Potempa and Krzysztof Dradra",
title = "Przewodniki internetowe jako forma przygotowania użytkowników informacji elektronicznej: przykład przewodnika Ekonomia On-Line",
booktitle = "Użytkownicy informacji elektronicznej",
pages = "127-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2000",
issn = "1505-9286",
isbn = "83-233-1298-2",
}
99
@misc{UEK:2168349702,
author = "Krzysztof Dradra and Bernadetta Kołcz and Anna Osiewalska",
title = "Nowe bazy w Czytelni Komputerowej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "17",
pages = "",
year = "2000",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/17-00/b_oin.html},
}
100
@article{UEK:2168286107,
author = "Anna Osiewalska",
title = "LibEcon 2000 w Polsce",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "3(3)",
pages = "",
year = "1999",
url = {http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska},
}
101
@book{UEK:2168339333,
title = "Ekonomia on-line : informator o naukowych źródłach internetowych dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910428-2-0",
}
102
@misc{UEK:2168351828,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "15",
pages = "",
year = "1999",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old/15-99/b_depoz.html},
}
103
@misc{UEK:2168349216,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "16",
pages = "",
year = "1999",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/16-99/b_depoz.html},
}
104
@article{UEK:2168234664,
author = "Anna Osiewalska and Jacek Osiewalski",
title = "Próba oceny efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "3(3)",
pages = "",
year = "1999",
url = {http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska_osiewalski},
}
105
@article{UEK:2168362392,
author = "Anna Osiewalska and Krzysztof Dradra and Szymon Matuszewski",
title = "GUS o bibliotekach naukowych",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "3(3)",
pages = "",
year = "1999",
url = {http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/3/a.php?osiewalska_dradra_matuszewski},
}
106
@misc{UEK:2168361854,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "14",
pages = "",
year = "1998",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/biblioteka/biuletyn/Old/14-98/b_depoz.html},
}
107
@article{UEK:2168362398,
author = "Anna Osiewalska and Aureliusz Potempa",
title = "Uwagi o przewodnikach Internetowych dla użytkowników informacji elektronicznej : na podstawie własnych doświadczeń z pracy nad przewodnikiem Ekonomia on-line",
journal = "Biuletyn EBIB",
number = "2(2)",
pages = "",
year = "1998",
url = {http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/2/a.php?osiewalska_potempa},
}
108
@inbook{UEK:2168243712,
author = "Anna Osiewalska and Jacek Osiewalski",
title = "Wprowadzenie do analizy efektywności kosztowej polskich bibliotek akademickich",
booktitle = "Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998)",
pages = "193-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-910428-0-4",
}
109
@article{UEK:2168241946,
author = "Jacek Osiewalski and Anna Osiewalska",
title = "Stochastyczna graniczna funkcja kosztu dla polskich bibliotek akademickich",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 41-42",
pages = "65-82",
year = "1998",
}
110
@misc{UEK:2168349686,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej AE w Krakowie",
number = "13",
pages = "",
year = "1998",
url = {https://kangur.uek.krakow.pl//biblioteka/biuletyn/Old/13-98/b_depoz.html},
}
111
@misc{UEK:2168351720,
author = "Anna Osiewalska",
title = "Nowości Biblioteki Depozytowej Banku Światowego",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "11/12",
pages = "7-24",
year = "1997",
}
112
@book{UEK:2168358044,
title = "Źródła informacyjne dla studentów Akademii Ekonomicznej. Wydział Ekonomii. Cz. 2, Kierunek Finanse i Bankowość. Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
}
113
@misc{UEK:2168263892,
title = "Regulamin Centrum Dokumentacji Europejskiej",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7-8",
pages = "18-20",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID