Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Uwarunkowania ekologiczne efektywności polskiej gospodarki rynkowej = Environmental Conditions of the Effectiveness of the Polish Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005) , s. 83-92. - Summ.
Access mode:
Nr:
52553
article
2

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej gospodarki a możliwości ich ograniczania = Ecological Disturbances of the Economy's Allocation and Distribution Effectiveness and Possibilities of Mitigating their Adverse Impact
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 369-382. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202347
chapter in conference materials
See main document
3

Author:
Title:
Racjonalność gospodarowania
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 50-63
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222974
chapter in academic script
See main document
4

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej a możliwości ich ograniczania w gospodarce rynkowej
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218080
varia
See main document
5

Author:
Title:
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 64-76
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222976
chapter in academic script
See main document
6

Author:
Title:
Racjonalność gospodarowania
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 50-63
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260432
chapter in academic script
See main document
7

Author:
Title:
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 64-76
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260434
chapter in academic script
See main document
8

Title:
Meandry biznesu : rynki
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2001
Physical description:
216, [3] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168262070
monograph
9

Title:
Meandry biznesu : firma
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2001
Physical description:
232 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168249444
monograph
10

Author:
Title:
Racjonalność gospodarowania
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 50-63
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260412
chapter in academic script
See main document
11

Author:
Title:
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 64-76
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260414
chapter in academic script
See main document
12

Author:
Title:
Internalizacja efektów zewnętrznych w konkurencyjnej gospodarce rynkowej = Internalisation of External Effects in Competitive Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2, nr 1 (1998) , s. 7-16. - Tytuł numeru: Gospodarka - polityka = Economy - Politycs - Bibliogr.
Nr:
2168327733
article
13

Author:
Title:
Efektywność alokacyjna rynków a efekty zewnętrzne = Effectiveness of Allocation of Markets vs External Effects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998) , s. 13-20. - Summ.
Nr:
2168251676
article
14

Author:
Title:
Racjonalność gospodarowania
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 47-60
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257754
chapter in academic script
See main document
15

Author:
Title:
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 61-72
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257756
chapter in academic script
See main document
16

Author:
Title:
Efekty zewnętrzne a efektywność alokacyjna
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH, s. 1-15 [88]-[102] - Bibliogr.
Signature:
NP-199/[3]/Magazyn
Nr:
2168257190
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Meandry biznesu : firma
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1995
Physical description:
232 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168262064
monograph
18

Title:
Ceny i ilości w konkurencji oligopolistycznej = Prices and Quantities in Oligopolistic Competition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262790
article
19

Title:
Meandry biznesu : rynki
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1995
Physical description:
216, [3] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168262066
monograph
20

Author:
Title:
Uwarunkowania technologiczne i ich wpływ na decyzje kosztowe firmy
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH, s. 1-28 [156]-[183] - Bibliogr.
Signature:
NP-199/[2]/Magazyn
Nr:
2168257056
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Krótko- i średniookresowa strategia oligopolu
Source:
Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH, s. 1-31 [105]-[135] - Bibliogr.
Signature:
NP-199/[1]/Magazyn
Nr:
2168256172
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Mikroekonomia - zachowania rynkowe
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: [Brzeska Oficyna Wydawnicza], 1994
Physical description:
152 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168271086
academic script
23

Author:
Title:
Racjonalność gospodarowania
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 49-58
Nr:
2168257720
chapter in academic script
See main document
24

Title:
Meandry biznesu : rynki
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1993
Physical description:
216, [3] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168244022
monograph
25

Author:
Title:
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 59-72
Nr:
2168257722
chapter in academic script
See main document
26

Author:
Title:
Racjonalność gospodarowania
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 49-58
Nr:
2168257700
chapter in academic script
See main document
27

Author:
Title:
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 59-72
Nr:
2168257704
chapter in academic script
See main document
28

Title:
Mikroekonomia - zachowania rynkowe
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
123 [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168271082
academic script
29

Author:
Title:
Rachunek ekonomiczny jako podstawowa procedura decyzyjna w gospodarowaniu środowiskiem przyrodniczym = Economic Account as the Basic Decision - Making Procedure in the Economy of the Natural Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 306 (1989) , s. 41-51. - Rez., summ.
Nr:
2168282239
article
30

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne przyczyny nieracjonalności gospodarowania środowiskiem przyrodniczym = The Socio-Economic Reasons for the Irrationality in the Natural Environment Utilization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985) , s. 113-123. - Rez., summ.
Nr:
2168238894
article
31

Author:
Title:
Rachunek ekonomiczny jako element ochrony środowiska przyrodniczego
Promotor:
Borkacki Stanisław
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
214 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/813
Nr:
2168312963
doctoral dissertation
32

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania bodźców ekonomicznych w ochronie środowiska naturalnego = Use of Economic Stimuli for the Protection of the Natural Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 (1981) , s. 45-51. - Rez., summ.
Nr:
2168234460
article
33

Author:
Title:
Metodyka rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska naturalnego
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 31, 10 (366) (1976) , s. 540-546
Nr:
2168271470
article
1
Uwarunkowania ekologiczne efektywności polskiej gospodarki rynkowej = Environmental Conditions of the Effectiveness of the Polish Market Economy / Adam CYGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005), s. 83-92. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/101473317. - ISSN 0208-7944
2
Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej gospodarki a możliwości ich ograniczania = Ecological Disturbances of the Economy's Allocation and Distribution Effectiveness and Possibilities of Mitigating their Adverse Impact / Adam CYGAN // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 369-382. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
3
Racjonalność gospodarowania / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 50-63. - ISBN 83-7252-237-5
4
Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej a możliwości ich ograniczania w gospodarce rynkowej / Adam CYGAN // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 48-49. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
5
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 64-76. - ISBN 83-7252-237-5
6
Racjonalność gospodarowania / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 50-63. - ISBN 83-7252-095-X
7
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 64-76. - ISBN 83-7252-095-X
8
Meandry biznesu : rynki / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC. - Wyd. 2. - Kraków: [s.n.], 2001. - 216, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
9
Meandry biznesu : firma / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC. - Wyd. 2. - Kraków: [s.n.], 2001. - 232 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
10
Racjonalność gospodarowania / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 50-63. - ISBN 83-7252-026-7
11
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 64-76. - ISBN 83-7252-026-7
12
Internalizacja efektów zewnętrznych w konkurencyjnej gospodarce rynkowej = Internalisation of External Effects in Competitive Market Economy / Adam CYGAN // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2, nr 1 (1998), s. 7-16. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka - polityka = Economy - Politycs. - Bibliogr. - ISSN 1429-5237
13
Efektywność alokacyjna rynków a efekty zewnętrzne = Effectiveness of Allocation of Markets vs External Effects / Adam CYGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998), s. 13-20. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Racjonalność gospodarowania / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 47-60. - ISBN 83-87239-27-5
15
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 61-72. - ISBN 83-87239-27-5
16
Efekty zewnętrzne a efektywność alokacyjna / Adam CYGAN // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna / kierownik tematów: Zofia DACH. - (1996), s. 1-15 [88]-[102]. - Bibliogr.
17
Meandry biznesu : firma / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC. - Kraków: [s.n.], 1995. - 232 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
18
Ceny i ilości w konkurencji oligopolistycznej = Prices and Quantities in Oligopolistic Competition / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 450 (1995), s. 105-125. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Meandry biznesu : rynki / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC. - Wyd. 2. - Kraków: [s.n.], 1995. - 216, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
20
Uwarunkowania technologiczne i ich wpływ na decyzje kosztowe firmy / Adam CYGAN // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu / kierownik tematów: Zofia DACH. - ([1994]), s. 1-28 [156]-[183]. - Bibliogr.
21
Krótko- i średniookresowa strategia oligopolu / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC // W: Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu / kierownik tematu: Zofia DACH. - (1994), s. 1-31 [105]-[135]. - Bibliogr.
22
Mikroekonomia - zachowania rynkowe / Adam CYGAN, Zofia DACH, Krzysztof KOSIEC. - Wyd. 2 zm. - Kraków: [Brzeska Oficyna Wydawnicza], 1994. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
23
Racjonalność gospodarowania / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 49-58
24
Meandry biznesu : rynki / Adam CYGAN, Krzysztof KOSIEC. - Kraków: [s.n.], 1993. - 216, [3] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
25
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 59-72
26
Racjonalność gospodarowania / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 49-58
27
Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej / Adam CYGAN // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 59-72
28
Mikroekonomia - zachowania rynkowe / Adam CYGAN, Zofia DACH, Krzysztof KOSIEC. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 123 [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
29
Rachunek ekonomiczny jako podstawowa procedura decyzyjna w gospodarowaniu środowiskiem przyrodniczym = Economic Account as the Basic Decision - Making Procedure in the Economy of the Natural Environment / Adam CYGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 306 (1989), s. 41-51. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
30
Społeczno-ekonomiczne przyczyny nieracjonalności gospodarowania środowiskiem przyrodniczym = The Socio-Economic Reasons for the Irrationality in the Natural Environment Utilization / Adam CYGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985), s. 113-123. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
31
Rachunek ekonomiczny jako element ochrony środowiska przyrodniczego / Adam CYGAN ; Promotor: Stanisław Borkacki. - Kraków, 1984. - 214 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Możliwości wykorzystania bodźców ekonomicznych w ochronie środowiska naturalnego = Use of Economic Stimuli for the Protection of the Natural Environment / Adam CYGAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 ([1981]), s. 45-51. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
33
Metodyka rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska naturalnego / Adam CYGAN // Gospodarka Planowa. - R. 31, 10 (366) (1976), s. 540-546. - ISSN 0017-2421
1
Cygan A., (2005), Uwarunkowania ekologiczne efektywności polskiej gospodarki rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 83-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/101473317
2
Cygan A., (2005), Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej gospodarki a możliwości ich ograniczania. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 369-382.
3
Cygan A., (2004), Racjonalność gospodarowania. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 50-63.
4
Cygan A., (2004), Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej a możliwości ich ograniczania w gospodarce rynkowej. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 48-49.
5
Cygan A., (2004), Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 64-76.
6
Cygan A., (2001), Racjonalność gospodarowania. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 50-63.
7
Cygan A., (2001), Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 64-76.
8
Cygan A., Kosiec K., (2001), Meandry biznesu: rynki, Wyd. 2Kraków : [s.n.], 216, [3] s.
9
Cygan A., Kosiec K., (2001), Meandry biznesu: firma, Wyd. 2Kraków : [s.n.], 232 s.
10
Cygan A., (1999), Racjonalność gospodarowania. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 50-63.
11
Cygan A., (1999), Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 64-76.
12
Cygan A., (1998), Internalizacja efektów zewnętrznych w konkurencyjnej gospodarce rynkowej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie", R. 2, nr 1, s. 7-16.
13
Cygan A., (1998), Efektywność alokacyjna rynków a efekty zewnętrzne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 13-20.
14
Cygan A., (1997), Racjonalność gospodarowania. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 47-60.
15
Cygan A., (1997), Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 61-72.
16
Cygan A., (1996), Efekty zewnętrzne a efektywność alokacyjna. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna, s. 1-15 [88]-[102].
17
Cygan A., Kosiec K., (1995), Meandry biznesu: firma, Kraków : [s.n.], 232 s.
18
Cygan A., Kosiec K., (1995), Ceny i ilości w konkurencji oligopolistycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 450, s. 105-125.
19
Cygan A., Kosiec K., (1995), Meandry biznesu: rynki, Wyd. 2Kraków : [s.n.], 216, [3] s.
20
Cygan A., ([1994]), Uwarunkowania technologiczne i ich wpływ na decyzje kosztowe firmy. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu, s. 1-28 [156]-[183].
21
Cygan A., Kosiec K., (1994), Krótko- i średniookresowa strategia oligopolu. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu, s. 1-31 [105]-[135].
22
Cygan A., Dach Z., Kosiec K., (1994), Mikroekonomia - zachowania rynkowe, Wyd. 2 zm.Kraków : [Brzeska Oficyna Wydawnicza], 152 s.
23
Cygan A., (1993), Racjonalność gospodarowania. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-58.
24
Cygan A., Kosiec K., (1993), Meandry biznesu: rynki, Kraków : [s.n.], 216, [3] s.
25
Cygan A., (1993), Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 59-72.
26
Cygan A., (1992), Racjonalność gospodarowania. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-58.
27
Cygan A., (1992), Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej. [W:] Dach Z. (red.), Wprowadzenie do ekonomii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 59-72.
28
Cygan A., Dach Z., Kosiec K., (1992), Mikroekonomia - zachowania rynkowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 123 [1] s.
29
Cygan A., (1989), Rachunek ekonomiczny jako podstawowa procedura decyzyjna w gospodarowaniu środowiskiem przyrodniczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 41-51.
30
Cygan A., (1985), Społeczno-ekonomiczne przyczyny nieracjonalności gospodarowania środowiskiem przyrodniczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 201, s. 113-123.
31
Cygan A., (1984), Rachunek ekonomiczny jako element ochrony środowiska przyrodniczego, Prom. Borkacki S., Kraków : , 214 k.
32
Cygan A., (1981), Możliwości wykorzystania bodźców ekonomicznych w ochronie środowiska naturalnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 45-51.
33
Cygan A., (1976), Metodyka rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska naturalnego, "Gospodarka Planowa", R. 31, 10 (366), s. 540-546.
1
@article{UEK:52553,
author = "Adam Cygan",
title = "Uwarunkowania ekologiczne efektywności polskiej gospodarki rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "83-92",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/101473317},
}
2
@inbook{UEK:2166202347,
author = "Adam Cygan",
title = "Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej gospodarki a możliwości ich ograniczania",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "369-382",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
3
@inbook{UEK:2168222974,
author = "Adam Cygan",
title = "Racjonalność gospodarowania",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "50-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
4
@misc{UEK:2168218080,
author = "Adam Cygan",
title = "Zakłócenia ekologiczne efektywności alokacyjnej i dystrybucyjnej a możliwości ich ograniczania w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "48-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
5
@inbook{UEK:2168222976,
author = "Adam Cygan",
title = "Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "64-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
edition = "Wyd. 6 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-237-5",
}
6
@inbook{UEK:2168260432,
author = "Adam Cygan",
title = "Racjonalność gospodarowania",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "50-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
7
@inbook{UEK:2168260434,
author = "Adam Cygan",
title = "Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "64-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-7252-095-X",
}
8
@book{UEK:2168262070,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Meandry biznesu : rynki",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2",
}
9
@book{UEK:2168249444,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Meandry biznesu : firma",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2",
}
10
@inbook{UEK:2168260412,
author = "Adam Cygan",
title = "Racjonalność gospodarowania",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "50-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
11
@inbook{UEK:2168260414,
author = "Adam Cygan",
title = "Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "64-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
edition = "Wyd. 4 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-026-7",
}
12
@article{UEK:2168327733,
author = "Adam Cygan",
title = "Internalizacja efektów zewnętrznych w konkurencyjnej gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie",
number = "R. 2, 1",
pages = "7-16",
year = "1998",
}
13
@article{UEK:2168251676,
author = "Adam Cygan",
title = "Efektywność alokacyjna rynków a efekty zewnętrzne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "13-20",
year = "1998",
}
14
@inbook{UEK:2168257754,
author = "Adam Cygan",
title = "Racjonalność gospodarowania",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "47-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
15
@inbook{UEK:2168257756,
author = "Adam Cygan",
title = "Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "61-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-27-5",
}
16
@unpublished{UEK:2168257190,
author = "Adam Cygan",
title = "Efekty zewnętrzne a efektywność alokacyjna",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [3], Efektywność alokacyjna ",
pages = "1-15 [88]-[102]",
year = "1996",
}
17
@book{UEK:2168262064,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Meandry biznesu : firma",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1995",
}
18
@article{UEK:2168262790,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Ceny i ilości w konkurencji oligopolistycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "450",
pages = "105-125",
year = "1995",
}
19
@book{UEK:2168262066,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Meandry biznesu : rynki",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
}
20
@unpublished{UEK:2168257056,
author = "Adam Cygan",
title = "Uwarunkowania technologiczne i ich wpływ na decyzje kosztowe firmy",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski (kontynuacja). [2], Technologiczne uwarunkowania decyzji kosztowych i cenowych w oligopolu ",
pages = "1-28 [156]-[183]",
year = "1994",
}
21
@unpublished{UEK:2168256172,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Krótko- i średniookresowa strategia oligopolu",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Polski. [1], Strategie biznesu ",
pages = "1-31 [105]-[135]",
year = "1994",
}
22
@book{UEK:2168271086,
author = "Adam Cygan and Zofia Dach and Krzysztof Kosiec",
title = "Mikroekonomia - zachowania rynkowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Brzeska Oficyna Wydawnicza",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
23
@inbook{UEK:2168257720,
author = "Adam Cygan",
title = "Racjonalność gospodarowania",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "49-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
24
@book{UEK:2168244022,
author = "Adam Cygan and Krzysztof Kosiec",
title = "Meandry biznesu : rynki",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1993",
}
25
@inbook{UEK:2168257722,
author = "Adam Cygan",
title = "Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "59-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
26
@inbook{UEK:2168257700,
author = "Adam Cygan",
title = "Racjonalność gospodarowania",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "49-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
27
@inbook{UEK:2168257704,
author = "Adam Cygan",
title = "Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej",
booktitle = "Wprowadzenie do ekonomii",
pages = "59-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
28
@book{UEK:2168271082,
author = "Adam Cygan and Zofia Dach and Krzysztof Kosiec",
title = "Mikroekonomia - zachowania rynkowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
29
@article{UEK:2168282239,
author = "Adam Cygan",
title = "Rachunek ekonomiczny jako podstawowa procedura decyzyjna w gospodarowaniu środowiskiem przyrodniczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "306",
pages = "41-51",
year = "1989",
}
30
@article{UEK:2168238894,
author = "Adam Cygan",
title = "Społeczno-ekonomiczne przyczyny nieracjonalności gospodarowania środowiskiem przyrodniczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "201",
pages = "113-123",
year = "1985",
}
31
@unpublished{UEK:2168312963,
author = "Adam Cygan",
title = "Rachunek ekonomiczny jako element ochrony środowiska przyrodniczego",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
32
@article{UEK:2168234460,
author = "Adam Cygan",
title = "Możliwości wykorzystania bodźców ekonomicznych w ochronie środowiska naturalnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "45-51",
year = "1981",
}
33
@article{UEK:2168271470,
author = "Adam Cygan",
title = "Metodyka rachunku ekonomicznego w ochronie środowiska naturalnego",
journal = "Gospodarka Planowa",
number = "R. 31, 10 (366)",
pages = "540-546",
year = "1976",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID