Publications of the selected author

1

Author:
Magdoń Jadwiga , Nowarska Barbara
Title:
Diagnoza stanu e-administracji w Polsce = Evaluation of E-administration State in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010) , s. 51-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217880
article
See main document
2

Title:
Przedsięwzięcia informatyczne w praktyce gospodarczej i społecznej : opis przypadków
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
101 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-239-1
Nr:
2168222912
academic script
3

Title:
Edytor tekstów
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 66-104
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225514
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Integracja aplikacji biurowych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 181-191
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225524
chapter in textbook
See main document
5

Title:
Arkusz kalkulacyjny
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 105-141
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225518
chapter in textbook
See main document
6

Title:
Bazy danych
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 142-180
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225522
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225224
textbook
See related chapters
8

Title:
Systemy operacyjne MS Windows
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 13-65
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225510
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Produkty i usługi informatyczne w opinii użytkowników = Products and Services of Information Technology in the Users Judgement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002) , s. 103-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224654
article
See main document
10

Title:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia
Edition:
Wyd. 2 skr.
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
60 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-141-7
Access mode:
Nr:
2168339035
textbook
11

Title:
Znaczenie komunikacji interpersonalnej w realizacji przedsięwzięć informatycznych = The Importance of Interpersonal Communication in Implementing Information Technology Ventures
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 515-526 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168226607
chapter in conference materials
See main document
12

Conference:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Title:
Profil absolwenta kierunku informatyka
Source:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 35-47
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242796
chapter in conference materials
13

Title:
Ocena efektów przedsięwzięć informatycznych przez kadrę menedżerską polskich firm = Evaluation of the Effects of Information Technology Ventures by the Managers of Polish Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000) , s. 115-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168255108
article
See main document
14

Title:
Problemy w zastosowaniu informatyki w przedsiębiorstwach i rozwój narzędzi do implementacji technologii informacyjnej = Problems of Computer Science Application in Enterprises 4and the Development of Tools for Information Technology Implementation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000) , s. 155-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255116
article
See main document
15

Conference:
SIS'99 Strategia Systemów Informacyjnych, Rytro, Polska, od 1999-09-22 do 1999-09-24
Title:
Efekty technologii informacji w świetle celów przedsiębiorstwa
Source:
SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 173-181. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-4-6
Nr:
2168256200
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Edytor tekstów
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 68-106
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166187091
chapter in textbook
See main document
17

Title:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
52273
textbook
See related chapters
18

Title:
Różne sposoby wykorzystania mikrokomputerów w przedsiębiorstwie = Models of Microcomputer Applications in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 111-120. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278279
article
See main document
19

Title:
Problemy projektowania systemów informacyjnych w obiektach gospodarczych = Problems of Designing Information Systems in Economic Objects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 103-116. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280171
article
See main document
20

Title:
Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
X, 275, 45 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/860
Nr:
2168313251
doctoral dissertation
21

Title:
Czynniki efektywnego nauczania i uczenia się programowania komputerów = Effective Teaching and Learning How to Programme Computers
Source:
Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 2 (50) (1980) , s. 61-76
Nr:
2168284209
article
22

Title:
Technologiczne aspekty projektowania systemów informatycznych opartych na zbiorach przetwarzania danych = Projecting the Information Systems Based on the Data Processing Sets - Technological Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978) , s. 89-108. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250168
article
See main document
23

Author:
Nowarska Barbara , Gałuszka Jan
Title:
Warsztat pracy programisty EMC = The Digital Computer Programmer's Work-desk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977) , s. 155-169. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250138
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Czynniki efektywności informatyzacji firm
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
23 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
87/KI/8/95
Signature:
NP-328Magazyn
Nr:
2168329367
unpublished scientific work
1
Diagnoza stanu e-administracji w Polsce = Evaluation of E-administration State in Poland / Jadwiga Magdoń, Barbara NAWROCKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 51-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170724480. - ISSN 1898-6447
2
Przedsięwzięcia informatyczne w praktyce gospodarczej i społecznej : opis przypadków / Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 101 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-239-1
3
Edytor tekstów / Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 66-104. - ISBN 83-7252-169-7
4
Integracja aplikacji biurowych / Dariusz DYMEK, Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Janusz STAL, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 181-191. - ISBN 83-7252-169-7
5
Arkusz kalkulacyjny / Janusz MORAJDA, Danuta KAJRUNAJTYS, Barbara NOWARSKA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 105-141. - ISBN 83-7252-169-7
6
Bazy danych / Dariusz DYMEK, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Janusz STAL, Agnieszka ZAJĄC, Marek ŻUROWICZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 142-180. - ISBN 83-7252-169-7
7
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 240 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-169-7
8
Systemy operacyjne MS Windows / Janusz MORAJDA, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT, Tadeusz WILUSZ // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 13-65. - ISBN 83-7252-169-7
9
Produkty i usługi informatyczne w opinii użytkowników = Products and Services of Information Technology in the Users Judgement / Barbara NOWARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002), s. 103-116. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13612. - ISSN 0208-7944
10
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA, Dariusz PUT. - Wyd. 2 skr. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - 60 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-141-7
11
Znaczenie komunikacji interpersonalnej w realizacji przedsięwzięć informatycznych = The Importance of Interpersonal Communication in Implementing Information Technology Ventures / Barbara NOWARSKA // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków : Wydaw. EJB, 2002. - S. 515-526. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
12
Profil absolwenta kierunku informatyka / Barbara NOWARSKA // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 35-47. - ISBN 83-915196-1-9
13
Ocena efektów przedsięwzięć informatycznych przez kadrę menedżerską polskich firm = Evaluation of the Effects of Information Technology Ventures by the Managers of Polish Firms / Barbara NOWARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000), s. 115-132. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Problemy w zastosowaniu informatyki w przedsiębiorstwach i rozwój narzędzi do implementacji technologii informacyjnej = Problems of Computer Science Application in Enterprises 4and the Development of Tools for Information Technology Implementation / Barbara NOWARSKA, Jan MADEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000), s. 155-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Efekty technologii informacji w świetle celów przedsiębiorstwa / Barbara NOWARSKA // W: SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999 = Strategy for Information Systems 1999 : Conference Proceedings / red. nauk. Marian KURAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 173-181. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-4-6
16
Edytor tekstów / Jan MADEJ, Barbara NOWARSKA // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 68-106. - ISBN 83-7252-025-9
17
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 160 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-025-9
18
Różne sposoby wykorzystania mikrokomputerów w przedsiębiorstwie = Models of Microcomputer Applications in an Enterprise / Barbara NOWARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 111-120. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Problemy projektowania systemów informacyjnych w obiektach gospodarczych = Problems of Designing Information Systems in Economic Objects / Barbara NOWARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 103-116. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce / Barbara NOWARSKA ; Promotor: Jan STECZKOWSKI. - Kraków, 1981. - X, 275, 45 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
21
Czynniki efektywnego nauczania i uczenia się programowania komputerów = Effective Teaching and Learning How to Programme Computers / Barbara NOWARSKA // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - nr 2 (50) (1980), s. 61-76. - ISSN 0420-2384
22
Technologiczne aspekty projektowania systemów informatycznych opartych na zbiorach przetwarzania danych = Projecting the Information Systems Based on the Data Processing Sets - Technological Aspects / Barbara NOWARSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 113 (1978), s. 89-108. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Warsztat pracy programisty EMC = The Digital Computer Programmer's Work-desk / Barbara NOWARSKA, Jan Gałuszka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 78 (1977), s. 155-169. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Czynniki efektywności informatyzacji firm / Barbara NOWARSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 23 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
1
Magdoń J., Nowarska B., (2010), Diagnoza stanu e-administracji w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 51-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/170724480
2
Nowarska B., (2004), Przedsięwzięcia informatyczne w praktyce gospodarczej i społecznej: opis przypadków, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 101 s.
3
Madej J., Nowarska B., (2003), Edytor tekstów. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 66-104.
4
Dymek D., Madej J., Nowarska B., Put D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (2003), Integracja aplikacji biurowych. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 181-191.
5
Morajda J., Kajrunajtys D., Nowarska B., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Urban W., Wołoszyn J., (2003), Arkusz kalkulacyjny. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 105-141.
6
Dymek D., Nowarska B., Put D., Stal J., Zając A., Żurowicz M., (2003), Bazy danych. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 142-180.
7
Nowarska B. (red.), (2003), Podstawy informatyki: laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 240 s.
8
Morajda J., Nowarska B., Put D., Wilusz T., (2003), Systemy operacyjne MS Windows. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 13-65.
9
Nowarska B., (2002), Produkty i usługi informatyczne w opinii użytkowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 103-116; https://bazekon.uek.krakow.pl/13612
10
Madej J., Nowarska B., Put D., (2002), Podstawy informatyki: laboratoria i ćwiczenia, Wyd. 2 skr.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 60 s.
11
Nowarska B., (2002), Znaczenie komunikacji interpersonalnej w realizacji przedsięwzięć informatycznych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 515-526.
12
Nowarska B., (2002), Profil absolwenta kierunku informatyka. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 35-47.
13
Nowarska B., (2000), Ocena efektów przedsięwzięć informatycznych przez kadrę menedżerską polskich firm, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 115-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/10727
14
Nowarska B., Madej J., (2000), Problemy w zastosowaniu informatyki w przedsiębiorstwach i rozwój narzędzi do implementacji technologii informacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 155-162.
15
Nowarska B., (1999), Efekty technologii informacji w świetle celów przedsiębiorstwa. [W:] Kuraś M. (red.), SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 173-181.
16
Madej J., Nowarska B., (1999), Edytor tekstów. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 68-106.
17
Nowarska B. (red.), (1999), Podstawy informatyki: laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 160 s.
18
Nowarska B., (1990), Różne sposoby wykorzystania mikrokomputerów w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 111-120.
19
Nowarska B., (1989), Problemy projektowania systemów informacyjnych w obiektach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 103-116.
20
Nowarska B., (1981), Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce, Prom. Steczkowski J., Kraków : , X, 275, 45 k.
21
Nowarska B., (1980), Czynniki efektywnego nauczania i uczenia się programowania komputerów, "Dydaktyka Szkoły Wyższej", nr 2 (50), s. 61-76.
22
Nowarska B., (1978), Technologiczne aspekty projektowania systemów informatycznych opartych na zbiorach przetwarzania danych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 113, s. 89-108.
23
Nowarska B., Gałuszka J., (1977), Warsztat pracy programisty EMC, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 78, s. 155-169.
24
Nowarska B., (1996), Czynniki efektywności informatyzacji firm, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 k.
1
@article{UEK:2168217880,
author = "Magdoń Jadwiga and Nowarska Barbara",
title = "Diagnoza stanu e-administracji w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "51-77",
year = "2010",
}
2
@book{UEK:2168222912,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Przedsięwzięcia informatyczne w praktyce gospodarczej i społecznej : opis przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-239-1",
}
3
@inbook{UEK:2168225514,
author = "Madej Jan and Nowarska Barbara",
title = "Edytor tekstów",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "66-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
4
@inbook{UEK:2168225524,
author = "Dymek Dariusz and Madej Jan and Nowarska Barbara and Put Dariusz and Stal Janusz and Zając Agnieszka and Żurowicz Marek",
title = "Integracja aplikacji biurowych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "181-191",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
5
@inbook{UEK:2168225518,
author = "Morajda Janusz and Kajrunajtys Danuta and Nowarska Barbara and Paliwoda-Pękosz Grażyna and Stefanów Piotr and Urban Wit and Wołoszyn Jacek",
title = "Arkusz kalkulacyjny",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "105-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
6
@inbook{UEK:2168225522,
author = "Dymek Dariusz and Nowarska Barbara and Put Dariusz and Stal Janusz and Zając Agnieszka and Żurowicz Marek",
title = "Bazy danych",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "142-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
7
@book{UEK:2168225224,
title = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
editor = Nowarska Barbara,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
8
@inbook{UEK:2168225510,
author = "Morajda Janusz and Nowarska Barbara and Put Dariusz and Wilusz Tadeusz",
title = "Systemy operacyjne MS Windows",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "13-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
9
@article{UEK:2168224654,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Produkty i usługi informatyczne w opinii użytkowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "103-116",
year = "2002",
}
10
@book{UEK:2168339035,
author = "Madej Jan and Nowarska Barbara and Put Dariusz",
title = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2 skr.",
isbn = "83-7252-141-7",
}
11
@inbook{UEK:2168226607,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Znaczenie komunikacji interpersonalnej w realizacji przedsięwzięć informatycznych",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "515-526",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
12
@inbook{UEK:2168242796,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Profil absolwenta kierunku informatyka",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "35-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
13
@article{UEK:2168255108,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Ocena efektów przedsięwzięć informatycznych przez kadrę menedżerską polskich firm",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "115-132",
year = "2000",
}
14
@article{UEK:2168255116,
author = "Nowarska Barbara and Madej Jan",
title = "Problemy w zastosowaniu informatyki w przedsiębiorstwach i rozwój narzędzi do implementacji technologii informacyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "155-162",
year = "2000",
}
15
@inbook{UEK:2168256200,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Efekty technologii informacji w świetle celów przedsiębiorstwa",
booktitle = "SIS'99 : Strategia Systemów Informacyjnych 1999",
pages = "173-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-910502-4-6",
}
16
@inbook{UEK:2166187091,
author = "Madej Jan and Nowarska Barbara",
title = "Edytor tekstów",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "68-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
17
@book{UEK:52273,
title = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
editor = Nowarska Barbara,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
18
@article{UEK:2168278279,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Różne sposoby wykorzystania mikrokomputerów w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "111-120",
year = "1990",
}
19
@article{UEK:2168280171,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Problemy projektowania systemów informacyjnych w obiektach gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "103-116",
year = "1989",
}
20
@unpublished{UEK:2168313251,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Czynniki efektywnego nauczania i studiowania informatyki w wyższych uczelniach ekonomicznych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
21
@article{UEK:2168284209,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Czynniki efektywnego nauczania i uczenia się programowania komputerów",
journal = "Dydaktyka Szkoły Wyższej",
number = "2 (50)",
pages = "61-76",
year = "1980",
}
22
@article{UEK:2168250168,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Technologiczne aspekty projektowania systemów informatycznych opartych na zbiorach przetwarzania danych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "113",
pages = "89-108",
year = "1978",
}
23
@article{UEK:2168250138,
author = "Nowarska Barbara and Gałuszka Jan",
title = "Warsztat pracy programisty EMC",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "78",
pages = "155-169",
year = "1977",
}
24
@unpublished{UEK:2168329367,
author = "Nowarska Barbara",
title = "Czynniki efektywności informatyzacji firm",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}