Publications of the selected author

1

Author:
Krzysztof Borkowski , Tadeusz Grabiński , Renata Seweryn , Andrzej Gut-Mostowy , Leszek Mazanek , Anna Wilkońska
Title:
Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy
Koordynator:
Kobus Jolanta
, Wieczorkowski Jan
Konsultacja:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006
Physical description:
111 s.: il.
Notes:
Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa zrealizowany przez Małopolska Organizacje Turystyczna,
Access mode:
Nr:
2165745414
report
2

Author:
Title:
Tendencje i trendy rozwoju współczesnej turystyki = Tendencies and Trends in the Development of Contemporary Tourism
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 7-16. - Summ.
Nr:
52216
article
See main document
3

Author:
Title:
Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie
Source:
Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki - Łowicz: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2004, s. 9-17
ISBN:
83-87222-30-5
Nr:
2168240664
chapter in conference materials
4

Author:
Title:
Ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesu globalizacji w sferze gospodarki turystycznej = Economic and Social Consequences of the Globalisation Process in the Field of Tourist Trade
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 17-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168291199
article
See main document
5

Author:
Title:
Problemy turystyki XX wieku = The Problems of Tourism at the Turn of the XX Century
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 350-360. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223802
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm + Aneks: 72 k.; autoreferat: 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/565
Nr:
2168311085
doctoral dissertation
7

Author:
Title:
Przestrzenne aspekty rozwoju gospodarki turystycznej = Spatial Aspects of Tourism Development
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 97-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224106
article
See main document
8

Author:
Title:
Przeobrażenia w produkcie turystycznym
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 151-159
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252688
chapter in conference materials
9

Author:
Title:
Turystyka w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej = Tourism in Poland under the Conditions of Free Market Economy
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243152
article
See main document
10

Author:
Title:
Jakość usług turystycznych
Source:
Rozwój jakości usług w turystyce = Development and Quality in Tourism : Proceedings of the Seminar XX Cracow Days of Tourism, September 27, 1997, Cracow, Poland / [współpr. meryt. Alicja Lipska, Anna Alicja Matyjaszczyk] - Kraków: Instytut Turystyki, 1997, s. 83-85 - Bibliogr.
Nr:
2168273662
chapter in conference materials
11

Author:
Title:
Rola państwa w promocji turystyki
Source:
Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej : [materiały seminarium w Trzemeśni 4-6.06.1993] / red. Jerzy Raciborski - Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, 1995, s. 22-26 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 71)
Nr:
2168343145
chapter in conference materials
12

Author:
Title:
Turystyka - jej wartość i cele
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 177-181
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242478
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Planowanie działalności marketingowej
Source:
Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 37-58
Nr:
2168289257
chapter in academic script
See main document
14

Author:
Title:
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych = Ecological Conditions of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 350 (1991) , s. 23-39. - Summ., rez.
Nr:
2168246692
article
See main document
15

Title:
Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej
Source:
Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1991 (1991) , s. 207-209
Nr:
2168316903
article
16

Title:
Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987
Source:
Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1990 (1990) , s. 112-122
Nr:
2168316899
article
17

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych = Socio-Economic Conditions of Tourism in Spatial Systems
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1989
Physical description:
315 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 88)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168283431
monograph
18

Author:
Title:
Działalność organizacji społecznych w sferze turystyki = The Activity of Social Organizations in the Sphere of Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989) , s. 41-52. - Rez., summ.
Nr:
2168235082
article
See main document
19

Title:
Komputerowy bank danych i programów "Gostur"
Source:
Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (1989) , s. 60-67
Nr:
2168316529
article
20

Author:
Title:
Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym = Tourist Economy in Systems Approach
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988) , s. 167-179. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168249086
article
See main document
21

Author:
Title:
Analiza wielkości, struktury i rozkładu przestrzennego ruchu turystycznego w Jugosławii
Source:
Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - R. 15, nr 4 (86) (1988) , s. 36-56
Nr:
2168283043
article
22

Author:
Title:
Studia w zakresie ekonomiki i organizacji turystyki w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Courses of Economics and Organization of Tourism Run by the Cracow Academy of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988) , s. 5-12. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168249552
article
See main document
23

Author:
Title:
Analiza rozkładu przestrzennego, struktury i wykorzystania turystycznej bazy noclegowej w Jugosławii w 1985 r.
Source:
Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - R. 15, nr 1 (79) (1987) , s. 28-39
Nr:
2168283047
article
24

Title:
Kierunki specjalizacji zakładów
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985) , s. 49-83
Nr:
2168306683
article
See main document
25

Author:
Title:
Instytut Turystyki koordynatorem prac naukowo-badawczych nad turystyką w Polsce
Source:
Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki1985. - nr 1 (71), s. 37-39
Nr:
2168283045
varia
26

Author:
Title:
Turystyka w sferze potrzeb społecznych = Tourism In the Sphere of Social Need
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 199-214. - Rez., summ.
Nr:
2168254844
article
See main document
27

Author:
Title:
Analiza wykorzystania wybranych obiektów bazy noclegowej w rejonie nowotarskim = Analysis of Utilization of Selected Accommodation Base Facilties in the Nowy Targ Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983) , s. 61-79. - Rez., summ.
Nr:
2168229474
article
See main document
28

Author:
Title:
Ekonomiczne aspekty turystyki : zagadnienia wybrane
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
73 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339325
textbook
29

Title:
Analiza związków handlu i gastronomii z potrzebami ruchu turystycznego : (na przykładzie województwa nowosądeckiegoj) = The Analysis of Links Between the Trade and Catering Industry and the Needs of Tourist Traffic : (On the Example of Nowy Sącz Voivodship)
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 1 (97) (1981) , s. 137-152. - Summ.
Nr:
2168260006
article
30

Author:
Title:
Usługi turystyczne : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1981
Physical description:
[4], 42 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168345844
book
31

Author:
Title:
Przesłanki oceny efektów ekonomicznych turystyki = Premises of the Estimation of Tourism's Economic Effects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 141 (1981) , s. 5-12. - Summ., rez.
Nr:
2168230022
article
See main document
32

Author:
Title:
Gospodarka czynnikiem materialnym w przedsiębiorstwie turystycznym
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 190-218
Nr:
2168278493
chapter in academic script
See main document
33

Author:
Title:
Wyjazdy zagraniczne mieszkańców Krakowa : (próba analizy) = Departures for Abroad of Kraków's Inhabitants Attempt at Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980) , s. 15-34. - Rez., summ.
Nr:
2168231142
article
See main document
34

Author:
Title:
Czynniki kształtujące wielkość i strukturę ruchu turystycznego = Factors Influencing Size and Structure of Tourist Traffic
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980) , s. 231-245. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168262832
article
35

Author:
Title:
Analiza związków turystyki z układem społeczno-gospodarczym = The Analysis of the Relation between Tourism and the Socio-Economic System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978) , s. 5-23. - Rez., summ.
Nr:
2168233360
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
75, [2] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-878/Magazyn
Nr:
2168274164
unpublished scientific work
2

Title:
Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
63 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-763/Magazyn
Nr:
2168274162
unpublished scientific work
3

Title:
Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : (analiza zmian w czasie)
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Research program:
117/KMUT/1/99/S
Signature:
NP-668/Magazyn
Nr:
2168315685
unpublished scientific work
4

Title:
Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-490/Magazyn
Nr:
2168274571
unpublished scientific work
5

Title:
Struktura konsumpcji usług turystycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
49 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-193/Magazyn
Nr:
2168274565
unpublished scientific work
6

Title:
Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
31, [4] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-363/Magazyn
Nr:
2168274569
unpublished scientific work
1
Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy / Krzysztof Borkowski (kier. projektu), Tadeusz GRABIŃSKI, Renata SEWERYN, Andrzej Gut-Mostowy, Leszek Mazanek, Anna Wilkońska ; koordynator MOT: Jolanta Kobus, Jan Wieczorkowski ; konsultacja naukowa projektu Anna Nowakowska. - Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2006. - 111 s. : il. - Projekt finansowany ze środków budżetu Miasta Krakowa zrealizowany przez Małopolska Organizacje Turystyczna. - Pełny tekst: www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2006.pdf
2
Tendencje i trendy rozwoju współczesnej turystyki = Tendencies and Trends in the Development of Contemporary Tourism // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 7-16. - Summ. - ISSN 1506-7351
3
Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie / Anna NOWAKOWSKA // W: Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej / red. nauk. Ryszard Gałecki. - Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2004. - S. 9-17. - ISBN 83-87222-30-5
4
Ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesu globalizacji w sferze gospodarki turystycznej = Economic and Social Consequences of the Globalisation Process in the Field of Tourist Trade / Anna NOWAKOWSKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002), s. 17-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
5
Problemy turystyki XX wieku = The Problems of Tourism at the Turn of the XX Century / Anna NOWAKOWSKA // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 350-360. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
6
Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski / Renata SEWERYN ; Promotor: Anna NOWAKOWSKA. - Kraków, 2000. - 225 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 72 k.; autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
7
Przestrzenne aspekty rozwoju gospodarki turystycznej = Spatial Aspects of Tourism Development / Anna NOWAKOWSKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 97-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
8
Przeobrażenia w produkcie turystycznym / Anna NOWAKOWSKA // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 151-159. - ISBN 83-86230-31-2
9
Turystyka w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej = Tourism in Poland under the Conditions of Free Market Economy / Anna NOWAKOWSKA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 113-124. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
10
Jakość usług turystycznych / Anna NOWAKOWSKA // W: Rozwój jakości usług w turystyce : materiały z seminarium w ramach XX Krakowskich Dni Turystyki, zorganizowanego w dn. 27.09.97 w Krakowie = Development and Quality in Tourism : Proceedings of the Seminar XX Cracow Days of Tourism, September 27, 1997, Cracow, Poland / [współpr. meryt. Alicja Lipska, Anna Alicja Matyjaszczyk]. - Kraków : Instytut Turystyki, 1997. - S. 83-85. - Bibliogr.
11
Rola państwa w promocji turystyki / Anna NOWAKOWSKA // W: Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej : [materiały seminarium w Trzemeśni 4-6.06.1993] / red. Jerzy Raciborski. - Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, 1995. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, ISSN 0239-4839 ; nr 71). - S. 22-26. - Bibliogr.
12
Turystyka - jej wartość i cele / Anna NOWAKOWSKA // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Fogra, 1993. - S. 177-181. - ISBN 83-85719-02-4
13
Planowanie działalności marketingowej / Anna NOWAKOWSKA // W: Podstawy marketingu turystycznego / red. nauk. Antoni FAJFEREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 37-58
14
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych = Ecological Conditions of Cracow / Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 350 (1991), s. 23-39. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
15
Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA // Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1991 (1991), s. 207-209
16
Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987 / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA // Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - R. 1990 (1990), s. 112-122
17
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych = Socio-Economic Conditions of Tourism in Spatial Systems / Anna NOWAKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1989. - 315 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 88)
18
Działalność organizacji społecznych w sferze turystyki = The Activity of Social Organizations in the Sphere of Tourism / Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989), s. 41-52. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Komputerowy bank danych i programów "Gostur" / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA // Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. - (1989), s. 60-67
20
Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym = Tourist Economy in Systems Approach / Anna NOWAKOWSKA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 31 (1988), s. 167-179. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
21
Analiza wielkości, struktury i rozkładu przestrzennego ruchu turystycznego w Jugosławii / Anna NOWAKOWSKA // Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - R. 15, nr 4 (86) (1988), s. 36-56
22
Studia w zakresie ekonomiki i organizacji turystyki w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Courses of Economics and Organization of Tourism Run by the Cracow Academy of Economics / Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988), s. 5-12. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
23
Analiza rozkładu przestrzennego, struktury i wykorzystania turystycznej bazy noclegowej w Jugosławii w 1985 r. / Anna NOWAKOWSKA // Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - R. 15, nr 1 (79) (1987), s. 28-39
24
Kierunki specjalizacji zakładów / Andrzej SZROMNIK, Jerzy ALTKORN, Felicja KĘDZIOREK, Stefan MYNARSKI, Leszek RUDNICKI, Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 210 (1985), s. 49-83. - ISSN 0208-7944
25
Instytut Turystyki koordynatorem prac naukowo-badawczych nad turystyką w Polsce / Anna NOWAKOWSKA // Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki. - nr 1 (71) (1985), s. 37-39
26
Turystyka w sferze potrzeb społecznych = Tourism In the Sphere of Social Need / Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 199-214. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
27
Analiza wykorzystania wybranych obiektów bazy noclegowej w rejonie nowotarskim = Analysis of Utilization of Selected Accommodation Base Facilties in the Nowy Targ Region / Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - nr 170 (1983), s. 61-79. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Ekonomiczne aspekty turystyki : zagadnienia wybrane / Anna NOWAKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 73 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
29
Analiza związków handlu i gastronomii z potrzebami ruchu turystycznego : (na przykładzie województwa nowosądeckiegoj) = The Analysis of Links Between the Trade and Catering Industry and the Needs of Tourist Traffic : (On the Example of Nowy Sącz Voivodship) / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Paweł SPACZYŃSKI // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 1 (97) (1981), s. 137-152. - Summ. - ISSN 0239-2577
30
Usługi turystyczne : wybrane zagadnienia / Anna NOWAKOWSKA. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1981. - [4], 42 s. : il. ; 21 cm
31
Przesłanki oceny efektów ekonomicznych turystyki = Premises of the Estimation of Tourism's Economic Effects / Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 141 (1981), s. 5-12. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
32
Gospodarka czynnikiem materialnym w przedsiębiorstwie turystycznym / Anna NOWAKOWSKA // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 190-218
33
Wyjazdy zagraniczne mieszkańców Krakowa : (próba analizy) = Departures for Abroad of Kraków's Inhabitants Attempt at Analysis / Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980), s. 15-34. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
34
Czynniki kształtujące wielkość i strukturę ruchu turystycznego = Factors Influencing Size and Structure of Tourist Traffic / Anna NOWAKOWSKA // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980), s. 231-245. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21075/1/017%20ANNA%20NOWAKOWSKA%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf. - ISSN 0035-9629
35
Analiza związków turystyki z układem społeczno-gospodarczym = The Analysis of the Relation between Tourism and the Socio-Economic System / Anna NOWAKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978), s. 5-23. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 75, [2] k. : il. ; 30 cm
37
Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 63 k. : il. ; 30 cm
38
Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : (analiza zmian w czasie) / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków, 2000. - 56 k. : il. ; 30 cm
39
Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 38 k. : il. ; 30 cm
40
Struktura konsumpcji usług turystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, [1996]. - 49 k. : il. ; 30 cm
41
Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej / Tadeusz GRABIŃSKI, Anna NOWAKOWSKA, Monika UNRUG. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 31, [4] k. : il. ; 30 cm
1
Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Gut-Mostowy A., Mazanek L., Wilkońska A., (2006), Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku: raport końcowy, Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 111 s.
2
Nowakowska A., (2004), Tendencje i trendy rozwoju współczesnej turystyki, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 7-16.
3
Nowakowska A., (2004), Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie. [W:] Gałecki R. (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, s. 9-17.
4
Nowakowska A., (2002), Ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesu globalizacji w sferze gospodarki turystycznej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 17-24.
5
Nowakowska A., (2001), Problemy turystyki XX wieku. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 350-360.
6
Seweryn R., (2000), Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski, Prom. Nowakowska A., Kraków : , 225 k.
7
Nowakowska A., (2000), Przestrzenne aspekty rozwoju gospodarki turystycznej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 97-105.
8
Nowakowska A., (1998), Przeobrażenia w produkcie turystycznym. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 151-159.
9
Nowakowska A., (1998), Turystyka w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 113-124.
10
Nowakowska A., (1997), Jakość usług turystycznych. [W:] Alicja Lipska , Matyjaszczyk (red.), Rozwój jakości usług w turystyce: materiały z seminarium w ramach XX Krakowskich Dni Turystyki, zorganizowanego w dn. 27.09.97 w Krakowie, Kraków : Instytut Turystyki, s. 83-85.
11
Nowakowska A., (1995), Rola państwa w promocji turystyki. [W:] Raciborski J. (red.), Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej : [materiały seminarium w Trzemeśni 4-6.06.1993] (Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie; nr 71), Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, s. 22-26.
12
Nowakowska A., (1993), Turystyka - jej wartość i cele. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 177-181.
13
Nowakowska A., (1992), Planowanie działalności marketingowej. [W:] Fajferek A. (red.), Podstawy marketingu turystycznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 37-58.
14
Nowakowska A., (1991), Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 350, s. 23-39.
15
Grabiński T., Nowakowska A., (1991), Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej, "Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego", R. 1991, s. 207-209.
16
Grabiński T., Nowakowska A., (1990), Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987, "Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego", R. 1990, s. 112-122.
17
Nowakowska A., (1989), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 88), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 315 s.
18
Nowakowska A., (1989), Działalność organizacji społecznych w sferze turystyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 290, s. 41-52.
19
Grabiński T., Nowakowska A., (1989), Komputerowy bank danych i programów "Gostur", "Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego", s. 60-67.
20
Nowakowska A., (1988), Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 31, s. 167-179.
21
Nowakowska A., (1988), Analiza wielkości, struktury i rozkładu przestrzennego ruchu turystycznego w Jugosławii, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki", R. 15, nr 4 (86), s. 36-56.
22
Nowakowska A., (1988), Studia w zakresie ekonomiki i organizacji turystyki w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 5-12.
23
Nowakowska A., (1987), Analiza rozkładu przestrzennego, struktury i wykorzystania turystycznej bazy noclegowej w Jugosławii w 1985 r., "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki", R. 15, nr 1 (79), s. 28-39.
24
Szromnik A., Altkorn J., Kędziorek F., Mynarski S., Rudnicki L., Nowakowska A., (1985), Kierunki specjalizacji zakładów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 210, s. 49-83.
25
Nowakowska A., (1985), Instytut Turystyki koordynatorem prac naukowo-badawczych nad turystyką w Polsce, "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki", nr 1 (71), s. 37-39.
26
Nowakowska A., (1984), Turystyka w sferze potrzeb społecznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 199-214.
27
Nowakowska A., (1983), Analiza wykorzystania wybranych obiektów bazy noclegowej w rejonie nowotarskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 170, s. 61-79.
28
Nowakowska A., (1982), Ekonomiczne aspekty turystyki: zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 s.
29
Grabiński T., Nowakowska A., Spaczyński P., (1981), Analiza związków handlu i gastronomii z potrzebami ruchu turystycznego (na przykładzie województwa nowosądeckiegoj), "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 26, nr 1 (97), s. 137-152.
30
Nowakowska A., (1981), Usługi turystyczne: wybrane zagadnienia, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, [4], 42 s.
31
Nowakowska A., (1981), Przesłanki oceny efektów ekonomicznych turystyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 141, s. 5-12.
32
Nowakowska A., (1980), Gospodarka czynnikiem materialnym w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] Altkorn J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 190-218.
33
Nowakowska A., (1980), Wyjazdy zagraniczne mieszkańców Krakowa (próba analizy), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 126, s. 15-34.
34
Nowakowska A., (1980), Czynniki kształtujące wielkość i strukturę ruchu turystycznego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 231-245; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21075/1/017%20ANNA%20NOWAKOWSKA%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf
35
Nowakowska A., (1978), Analiza związków turystyki z układem społeczno-gospodarczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 103, s. 5-23.
36
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (2002), Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 75, [2] k.
37
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (2001), Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
38
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (2000), Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów: (analiza zmian w czasie), Kraków : , 56 k.
39
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (1998), Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
40
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (1996), Struktura konsumpcji usług turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 k.
41
Grabiński T., Nowakowska A., Unrug M., (1996), Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 31, [4] k.
1
@misc{UEK:2165745414,
author = "Krzysztof Borkowski and Tadeusz Grabiński and Renata Seweryn and Andrzej Gut-Mostowy and Leszek Mazanek and Anna Wilkońska",
title = "Ruch turystyczny w Krakowie w 2006 roku : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Organizacja Turystyczna",
year = "2006",
url = {www.mot.krakow.pl/media/badanie-ruchu-turystycznego/badania_ruch_tur_2006.pdf},
}
2
@article{UEK:52216,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Tendencje i trendy rozwoju współczesnej turystyki",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "7-16",
year = "2004",
}
3
@inbook{UEK:2168240664,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju gospodarki turystycznej w regionie",
booktitle = "Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej",
pages = "9-17",
adress = "Łowicz",
publisher = "Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna",
year = "2004",
isbn = "83-87222-30-5",
}
4
@article{UEK:2168291199,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Ekonomiczne i społeczne konsekwencje procesu globalizacji w sferze gospodarki turystycznej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "17-24",
year = "2002",
}
5
@inbook{UEK:2168223802,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Problemy turystyki XX wieku",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "350-360",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
6
@unpublished{UEK:2168311085,
author = "Renata Seweryn",
title = "Uwarunkowania rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
7
@article{UEK:2168224106,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Przestrzenne aspekty rozwoju gospodarki turystycznej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "97-105",
year = "2000",
}
8
@inbook{UEK:2168252688,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Przeobrażenia w produkcie turystycznym",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "151-159",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
9
@article{UEK:2168243152,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Turystyka w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "113-124",
year = "1998",
}
10
@inbook{UEK:2168273662,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Jakość usług turystycznych",
booktitle = "Rozwój jakości usług w turystyce",
pages = "83-85",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Turystyki",
year = "1997",
}
11
@inbook{UEK:2168343145,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Rola państwa w promocji turystyki",
booktitle = "Rola i zadania państwa w gospodarce turystycznej : [materiały seminarium w Trzemeśni 4-6.06.1993]",
pages = "22-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Wychowania Fizycznego : Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki",
year = "1995",
issn = "0239-4839",
}
12
@inbook{UEK:2168242478,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Turystyka - jej wartość i cele",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "177-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
13
@inbook{UEK:2168289257,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Planowanie działalności marketingowej",
booktitle = "Podstawy marketingu turystycznego",
pages = "37-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
14
@article{UEK:2168246692,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Zanieczyszczenie środowiska naturalnego Krakowa w latach osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "350",
pages = "23-39",
year = "1991",
}
15
@article{UEK:2168316903,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska",
title = "Przestrzenne modele analizy rozwoju turystyki krajowej",
journal = "Turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego",
number = "R. 1991",
pages = "207-209",
year = "1991",
}
16
@article{UEK:2168316899,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska",
title = "Warunki do recepcji turystów w województwach w latach 1979 i 1987",
journal = "Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego",
number = "R. 1990",
pages = "112-122",
year = "1990",
}
17
@book{UEK:2168283431,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1989",
issn = "0209-1674",
}
18
@article{UEK:2168235082,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Działalność organizacji społecznych w sferze turystyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "290",
pages = "41-52",
year = "1989",
}
19
@article{UEK:2168316529,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska",
title = "Komputerowy bank danych i programów Gostur",
journal = "Rocznik Centralnego Programu Badań Podstawowych 08.06 : turystyka jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego",
pages = "60-67",
year = "1989",
}
20
@article{UEK:2168249086,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 31",
pages = "167-179",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168283043,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Analiza wielkości, struktury i rozkładu przestrzennego ruchu turystycznego w Jugosławii",
journal = "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki",
number = "R. 15, 4 (86)",
pages = "36-56",
year = "1988",
}
22
@article{UEK:2168249552,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Studia w zakresie ekonomiki i organizacji turystyki w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "5-12",
year = "1988",
url = {},
}
23
@article{UEK:2168283047,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Analiza rozkładu przestrzennego, struktury i wykorzystania turystycznej bazy noclegowej w Jugosławii w 1985 r.",
journal = "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki",
number = "R. 15, 1 (79)",
pages = "28-39",
year = "1987",
}
24
@article{UEK:2168306683,
author = "Andrzej Szromnik and Jerzy Altkorn and Felicja Kędziorek and Stefan Mynarski and Leszek Rudnicki and Anna Nowakowska",
title = "Kierunki specjalizacji zakładów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "210",
pages = "49-83",
year = "1985",
}
25
@misc{UEK:2168283045,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Instytut Turystyki koordynatorem prac naukowo-badawczych nad turystyką w Polsce",
booktitle = "Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki",
number = "1 (71)",
pages = "37-39",
year = "1985",
}
26
@article{UEK:2168254844,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Turystyka w sferze potrzeb społecznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "199-214",
year = "1984",
}
27
@article{UEK:2168229474,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Analiza wykorzystania wybranych obiektów bazy noclegowej w rejonie nowotarskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "170",
pages = "61-79",
year = "1983",
}
28
@book{UEK:2168339325,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Ekonomiczne aspekty turystyki : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
url = {},
}
29
@article{UEK:2168260006,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Paweł Spaczyński",
title = "Analiza związków handlu i gastronomii z potrzebami ruchu turystycznego : (na przykładzie województwa nowosądeckiegoj)",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 26, 1 (97)",
pages = "137-152",
year = "1981",
}
30
@book{UEK:2168345844,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Usługi turystyczne : wybrane zagadnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "1981",
}
31
@article{UEK:2168230022,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Przesłanki oceny efektów ekonomicznych turystyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "141",
pages = "5-12",
year = "1981",
}
32
@inbook{UEK:2168278493,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Gospodarka czynnikiem materialnym w przedsiębiorstwie turystycznym",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych",
pages = "190-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
33
@article{UEK:2168231142,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Wyjazdy zagraniczne mieszkańców Krakowa : (próba analizy)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "126",
pages = "15-34",
year = "1980",
}
34
@article{UEK:2168262832,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Czynniki kształtujące wielkość i strukturę ruchu turystycznego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "231-245",
year = "1980",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21075/1/017%20ANNA%20NOWAKOWSKA%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf},
}
35
@article{UEK:2168233360,
author = "Anna Nowakowska",
title = "Analiza związków turystyki z układem społeczno-gospodarczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "103",
pages = "5-23",
year = "1978",
}
36
@unpublished{UEK:2168274164,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Postawy i zachowania konsumentów na rynku turystycznym - czynniki warunkujące aktywność turystyczną",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
37
@unpublished{UEK:2168274162,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Aktywność turystyczna mieszkańców aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
38
@unpublished{UEK:2168315685,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Kształtowanie się preferencji wykorzystania czasu wolnego krakowskich biznesmenów : (analiza zmian w czasie)",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
39
@unpublished{UEK:2168274571,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Analiza sposobu spędzania czasu wolnego młodzieży szkół średnich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
40
@unpublished{UEK:2168274565,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Struktura konsumpcji usług turystycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
41
@unpublished{UEK:2168274569,
author = "Tadeusz Grabiński and Anna Nowakowska and Monika Unrug",
title = "Struktura konsumpcji usług turystycznych pracowników sfery budżetowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}