Publications of the selected author
1

Title:
Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce = Economic and Social Issues Concerning Individuals with Disabilities in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011) , s. 33-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222124
article
2

Title:
Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce = The Evolution of the Healthcare System in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011) , s. 15-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222122
article
3

Title:
Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Heritage Foundation za lata 1995-2003 = Economic Freedom in Poland in the Light of the Heritage Foundation Ranking for 1995-2003
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52957
article
4

Title:
Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu = Co-ordination of European Union Budget Policy Using the Example of the Stability and Growth Pact
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005) , s. 55-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52956
article
5

Title:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską = Special Economic Zones in Poland in Light of European Union Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 115-135. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220388
article
6

Title:
Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec = An Analysis of the Development of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004) , s. 157-179. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220396
article
7

Author:
Grażyna Holik , Zygmunt Nowak , Michał Nowak
Title:
Funkcje stref uprzywilejowanych ekonomicznie na świecie
Source:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 1-49
Signature:
NP-1052/1/Magazyn
Nr:
2168264824
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce
Source:
Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK, s. 50-95
Signature:
NP-1052/1/Magazyn
Nr:
2168264826
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Działalność i pozycja na rynku hotelarskim w Polsce przedsiębiorstwa Orbis SA w okresie restrukturyzacji = The Commercial Activity and Position of Orbis on the Hotel Market during the Period of Restructuring
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002) , s. 113-128. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227046
article
10

Author:
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa turystycznego "Orbis" w Polsce w latach dziewięćdziesiątych = The Restructuring of the Orbis Tourism Company in the 1990s in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002) , s. 99-111. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227048
article
11

Title:
Metodologiczne aspekty badania konkurencyjności powiatów na przykładzie województwa małopolskiego = Methodological Aspects of Research into the Competitiveness of Powiats : the Example of the Małopolskie Voivodship
Source:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 229-245. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227654
chapter in conference materials
See main document
12

Title:
Ocena poziomu konkurencyjności powiatów województwa podkarpackiego = Determining the Competitiveness Level of Powiats in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001) , s. 65-83. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235070
article
13

Author:
Title:
Polityka podatkowa
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 122-142
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240592
chapter in academic script
See main document
14

Author:
Title:
Polityka cen i dochodów
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 143-153
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240594
chapter in academic script
See main document
15

Author:
Title:
Polityka budżetowa
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 87-121
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240588
chapter in academic script
See main document
16

Title:
Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego = Strategic Analysis of the Place, Functions and Economic Structure of the Kraków Voivodeship
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999) , s. 53-73. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245752
article
17

Title:
Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów = Małopolska Province Competitiveness in National Ranking of Region
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 821 (1999) , s. 52-87. - Tytuł numeru: Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej
Nr:
2168253860
article
18

Author:
Title:
Polityka pieniężna
Source:
Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 60-86
ISBN:
83-87239-89-5
Nr:
2168240584
chapter in academic script
See main document
19

Title:
Strategiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego na tle makroregionu i kraju
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 18-55
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251414
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Poznaniu = The Directions of Tram Transport Service Development in Poznań
Source:
Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - z. 62 (1998) , s. 117-127. - Tytuł numeru: Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach Jubileuszu 100-lecia elektrycznej komunikacji tramwajowej na Ślasku i w Zagłębiu Dąbrowskim pod protektoratem Eugeniusza Morawskiego - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Marka Kempskiego - Wojewody Katowickiego, Katowice, 1-3.10.1998 r. = Dimension of Tram Transport Development in Poland
Series:
(Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne ; nr 25)
Nr:
2168343185
article
21

Title:
Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku = The Strategic Position of the Province of Cracow in the Domestic Ranking of Provinces in 1995
Source:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 87-113. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244242
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Analiza poziomu rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowej regionu nowosądeckiego w 1994 roku = Analysis of Development of Tourist Functions of Nowy Sącz Region in 1994
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997) , s. 89-105. - Summ.
Nr:
2168245772
article
23

Title:
Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego = Strategic Analysis of Functional and Economic Zones in Tarnów Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996) , s. 87-99. - Summ.
Nr:
2168245800
article
24

Title:
Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej = Differentiation of Economic and Spatial Structure of Kraków Proving in Period of Systemic Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994) , s. 83-97. - Summ.
Nr:
2168246384
article
25

Title:
Tendencje i zagrożenia rozwoju rolnictwa w latach 1989-1992 na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej
Source:
Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA, s. 18-44
Signature:
NP-207/Magazyn
Nr:
2168265956
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Analiza poziomu rozwoju rolnictwa w województwie krakowskim w latach 1987-1990 = Analysis of the Level of Development of Agriculture of the Kraków Voivodship in the Years 1987-1990
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 395 (1993) , s. 53-73. - Summ.
Nr:
2168246288
article
27

Title:
Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej
Source:
Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 97-118
Signature:
NP-256/Magazyn
Nr:
2168265790
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Cele rozwoju lokalnego w polityce gospodarczo-społecznej samorządu terytorialnego
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 231-249
Nr:
2168230108
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 115-134
Nr:
2168228938
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Uspołecznienie planowania terytorialnego w roku 1989 w świetle badań empirycznych = Socialization of Territorial Planning in the Light of Empirical Studies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992) , s. 185-195. - Summ., rez.
Nr:
2168246312
article
31

Author:
Title:
Syntetyczna ocena poziomu rozwoju rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego = Comprehensive Estimation of Development Level of Agriculture in South-East Macroregion Communes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992) , s. 55-70. - Summ., rez.
Nr:
2168236808
article
32

Title:
Zmiany w poziomie rozwoju rolnictwa
Source:
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA, s. 1-30
Signature:
NP-130/Magazyn
Nr:
2168266004
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Struktura regionalna efektywności procesu produkcji rolnej w Polsce w latach 1975-1985 = Regional Structure of Productivity of Agricultural Production Process in Poland in the Years 1975-1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 326 (1990) , s. 37-53. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168245392
article
34

Title:
Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW
Source:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 291-322
Signature:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266086
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW
Source:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER, s. 25-107
Signature:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266070
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 11 (354) (1990) , s. 26-30
Nr:
2168241444
article
37

Author:
Title:
Regionalna analiza potencjału turystycznego Polski w 1985 roku = Regional Analysis of Poland's Tourist Potential in the Year 1985
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 219-241. - Summ., rez.
Nr:
2168234918
article
38

Title:
Analiza powiązań strukturalnych czynników produkcji rolnej w województwie tarnowskim metodą WAP = Analysis of Structural Ties of Agricultural Production Factors in the Province of Tarnów
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989) , s. 135-150. - Summ., rez.
Nr:
2168234908
article
39

Title:
Modelowanie struktury procesu produkcji rolnej na przykładzie województwa tarnowskiego = Modelling the Structure of Agricultural Production Process Exemplified by Tarnów Province
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 61-81. - Rez., summ.
Nr:
2168244176
article
40

Title:
Agroturystyka w regionie (teoretyczny zarys problemu) = Agrotourism in the Region (Theoretical Outline)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 251 (1987) , s. 79-94. - Rez., summ.
Nr:
2168249494
article
41

Title:
Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 97-111
Nr:
2168251604
chapter in academic script
See main document
42

Title:
Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 7-13
Nr:
2168251614
chapter in academic script
See main document
43

Title:
Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce = Selected Aspects of Tourism, Environmental Degradation and Conservation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985) , s. 161-182. - Rez., summ.
Nr:
2168249764
article
44

Title:
Elementy polityki i planowania rolnictwa
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 49-73
Nr:
2168251598
chapter in academic script
See main document
45

Author:
Title:
Rola i funkcje cen w procesie sterowania
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 146-172
Nr:
2168251582
chapter in academic script
See main document
46

Title:
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 44-67
Nr:
2168251570
chapter in academic script
See main document
47

Title:
Ruch turystyczny a podstawowa baza recepcyjna w województwie miejskim krakowskim w latach 1975-1980 = Tourist Traffic VS Basic Reception Base in Kraków Municipal Province in the Years 1975-1980
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983) , s. 141-168. - Summ., rez.
Nr:
2167744736
article
48

Title:
Chłonność turystyczna Doliny Popradu : studium badawcze = Tourist Capacity of the Poprad Valley
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 151 (1982) , s. 27-48. - Rez., summ.
Nr:
2168250174
article
49

Title:
Struktura rodzajowo-przestrzenna migracji turystycznych w Czechosłowacji = Sectional and Spatial Structure of Migrations in Czechoslovakia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982) , s. 141-176. - Rez., summ.
Nr:
2168250142
article
50

Title:
Wybrane problemy metodyczne prognozowania popytu na produkty ropopochodne metodą drzewa celów = Some Selected Methodological Problems of Prognosticating Demand for Oil-derived Products with the Use of Tree of Targets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982) , s. 5-31. - Rez., summ.
Nr:
2168250098
article
51

Title:
Struktura typologiczna mikroregionów województwa miejskiego krakowskiego = Typologic Structure of Microregions in the Municipal Province of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981) , s. 21-45. - Rez., summ.
Nr:
2168233816
article
52

Title:
Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981) , s. 83-94
Nr:
2168230490
article
53

Title:
Turystyka w Czechosłowacji i czynniki jej rozwoju = Tourism in Czechoslovakia and Factors of its Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 141 (1981) , s. 71-105. - Summ., rez.
Nr:
2168230034
article
54

Title:
Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki w Czechosłowacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
70 k.: il.
Nr:
2168269468
report
55

Title:
Struktura przestrzenno-rodzajowa turystyki przyjazdowej w Zakopanem = The Spatial and Type- Structure of Tourist Arrivals in Zakopane
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 126 (1980) , s. 35-67. - Rez., summ.
Nr:
2168231144
article
56

Title:
Zastosowanie metody modelowej Z. Hellwiga do regionalizacji urządzeń turystycznych = Application of the Z. Hellwig's Model Method for the Regionalization of Tourist Facilities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 137-160. - Rez., summ.
Nr:
2168242974
article
57

Title:
Zastosowanie metod ilościowych do programowania rozwoju turystyki w regionie (studium metodyczne) = Use of Quantative in the Programming of Tourism in a Region (Methodical Stage)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 103 (1978) , s. 117-151. - Rez., summ.
Nr:
2168233378
article
58

Author:
Title:
Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/222
Nr:
2168282427
doctoral dissertation
59

Author:
Title:
Zastosowanie metody skalowej i agregatowej do waloryzacji turystycznej regionu (na przykładzie regionu krakowskiego) = Application of the Chosen Statistical Methods (scale and aggregate methods) in the Tourist Value Estimation of a Region (at the example of the Cracow region)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975) , s. 135-153. - Summ., rez.
Nr:
2167734070
article
Unpublished documents:
1

Title:
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
66 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-702/Magazyn
Nr:
2168265586
unpublished scientific work
2

Title:
Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Research program:
28/KPEiPR/1/97/S
Signature:
NP-474/Magazyn
Nr:
2168265582
unpublished scientific work
3

Title:
Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
95, [III] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-370/Magazyn
Nr:
2168265580
unpublished scientific work
4

Title:
Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
166 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-311/Magazyn
Nr:
2168265594
unpublished scientific work
1
Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce = Economic and Social Issues Concerning Individuals with Disabilities in Poland / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011), s. 33-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192061. - ISSN 1898-6447
2
Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce = The Evolution of the Healthcare System in Poland / Zygmunt NOWAK, Grażyna HOLIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 863 (2011), s. 15-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192059. - ISSN 1898-6447
3
Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Heritage Foundation za lata 1995-2003 = Economic Freedom in Poland in the Light of the Heritage Foundation Ranking for 1995-2003 / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/97092915. - ISSN 0208-7944
4
Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu = Co-ordination of European Union Budget Policy Using the Example of the Stability and Growth Pact / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 669 (2005), s. 55-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/97123652. - ISSN 0208-7944
5
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską = Special Economic Zones in Poland in Light of European Union Integration / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004), s. 115-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57812678. - ISSN 0208-7944
6
Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec = An Analysis of the Development of the Euro-Park Mielec Special Economic Zone / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 651 (2004), s. 157-179. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/62458508. - ISSN 0208-7944
7
Funkcje stref uprzywilejowanych ekonomicznie na świecie / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Michał Nowak // W: Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2004), s. 1-49
8
Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1 / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2004), s. 50-95
9
Działalność i pozycja na rynku hotelarskim w Polsce przedsiębiorstwa Orbis SA w okresie restrukturyzacji = The Commercial Activity and Position of Orbis on the Hotel Market during the Period of Restructuring / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002), s. 113-128. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13598. - ISSN 0208-7944
10
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa turystycznego "Orbis" w Polsce w latach dziewięćdziesiątych = The Restructuring of the Orbis Tourism Company in the 1990s in Poland / Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 588 (2002), s. 99-111. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13597. - ISSN 0208-7944
11
Metodologiczne aspekty badania konkurencyjności powiatów na przykładzie województwa małopolskiego = Methodological Aspects of Research into the Competitiveness of Powiats : the Example of the Małopolskie Voivodship / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 229-245. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-098-4
12
Ocena poziomu konkurencyjności powiatów województwa podkarpackiego = Determining the Competitiveness Level of Powiats in the Podkarpackie Voivodship / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 568 (2001), s. 65-83. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11559. - ISSN 0208-7944
13
Polityka podatkowa / Zygmunt NOWAK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 122-142. - ISBN 83-87239-89-5
14
Polityka cen i dochodów / Zygmunt NOWAK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 143-153. - ISBN 83-87239-89-5
15
Polityka budżetowa / Zygmunt NOWAK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 87-121. - ISBN 83-87239-89-5
16
Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego = Strategic Analysis of the Place, Functions and Economic Structure of the Kraków Voivodeship / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Andrzej PRUSEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 527 (1999), s. 53-73. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
17
Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów = Małopolska Province Competitiveness in National Ranking of Region / Andrzej PRUSEK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 821 (1999), s. 52-87. - Tytuł numeru: Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej. - ISSN 0324-8445
18
Polityka pieniężna / Zygmunt NOWAK // W: Polityka ekonomiczna / red. Antoni FAJFEREK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 60-86. - ISBN 83-87239-89-5
19
Strategiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego na tle makroregionu i kraju / Andrzej PRUSEK Zygmunt NOWAK // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 18-55. - ISBN 83-87239-65-8
20
Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Poznaniu = The Directions of Tram Transport Service Development in Poznań / Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. - (Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Materiały Konferencyjne, ISSN 1231-9171 ; nr 25). - z. 62 (1998), s. 117-127. - Summ., streszcz., Zsfg. - Tytuł numeru: Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Polsce : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach Jubileuszu 100-lecia elektrycznej komunikacji tramwajowej na Ślasku i w Zagłębiu Dąbrowskim pod protektoratem Eugeniusza Morawskiego - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Marka Kempskiego - Wojewody Katowickiego, Katowice, 1-3.10.1998 r. = Dimension of Tram Transport Development in Poland. - ISSN 1231-9155
21
Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku = The Strategic Position of the Province of Cracow in the Domestic Ranking of Provinces in 1995 / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Andrzej PRUSEK // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 87-113. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
22
Analiza poziomu rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowej regionu nowosądeckiego w 1994 roku = Analysis of Development of Tourist Functions of Nowy Sącz Region in 1994 / Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 483 (1997), s. 89-105. - Summ. - ISSN 0208-7944
23
Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego = Strategic Analysis of Functional and Economic Zones in Tarnów Region / Andrzej PRUSEK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 470 (1996), s. 87-99. - Summ. - ISSN 0208-7944
24
Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej = Differentiation of Economic and Spatial Structure of Kraków Proving in Period of Systemic Transformation / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 422 (1994), s. 83-97. - Summ. - ISSN 0208-7944
25
Tendencje i zagrożenia rozwoju rolnictwa w latach 1989-1992 na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych / kier.: Zygmunt SZYMLA. - (1993), s. 18-44
26
Analiza poziomu rozwoju rolnictwa w województwie krakowskim w latach 1987-1990 = Analysis of the Level of Development of Agriculture of the Kraków Voivodship in the Years 1987-1990 / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993), s. 53-73. - Summ. - ISSN 0208-7944
27
Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1992), s. 97-118
28
Cele rozwoju lokalnego w polityce gospodarczo-społecznej samorządu terytorialnego / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 231-249
29
Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 115-134
30
Uspołecznienie planowania terytorialnego w roku 1989 w świetle badań empirycznych = Socialization of Territorial Planning in the Light of Empirical Studies / Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 367 (1992), s. 185-195. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
31
Syntetyczna ocena poziomu rozwoju rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego = Comprehensive Estimation of Development Level of Agriculture in South-East Macroregion Communes / Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 377 (1992), s. 55-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
32
Zmiany w poziomie rozwoju rolnictwa / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1991), s. 1-30
33
Struktura regionalna efektywności procesu produkcji rolnej w Polsce w latach 1975-1985 = Regional Structure of Productivity of Agricultural Production Process in Poland in the Years 1975-1985 / Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990), s. 37-53. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
34
Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 291-322
35
Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Andrzej PRUSEK // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 25-107
36
Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 11 (354) (1990), s. 26-30. - ISSN 0043-518X
37
Regionalna analiza potencjału turystycznego Polski w 1985 roku = Regional Analysis of Poland's Tourist Potential in the Year 1985 / Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 219-241. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
38
Analiza powiązań strukturalnych czynników produkcji rolnej w województwie tarnowskim metodą WAP = Analysis of Structural Ties of Agricultural Production Factors in the Province of Tarnów / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 296 (1989), s. 135-150. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
39
Modelowanie struktury procesu produkcji rolnej na przykładzie województwa tarnowskiego = Modelling the Structure of Agricultural Production Process Exemplified by Tarnów Province / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 61-81. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
40
Agroturystyka w regionie (teoretyczny zarys problemu) = Agrotourism in the Region (Theoretical Outline) / Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987), s. 79-94. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
41
Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 97-111
42
Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego / Halina GUZIK, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 7-13
43
Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce = Selected Aspects of Tourism, Environmental Degradation and Conservation in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Mieczysław MIKULSKI, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985), s. 161-182. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
44
Elementy polityki i planowania rolnictwa / Stanisław WACŁAWOWICZ, Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 49-73
45
Rola i funkcje cen w procesie sterowania / Zygmunt NOWAK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 146-172
46
Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego / Zygmunt NOWAK, Zygmunt SZYMLA // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 44-67
47
Ruch turystyczny a podstawowa baza recepcyjna w województwie miejskim krakowskim w latach 1975-1980 = Tourist Traffic VS Basic Reception Base in Kraków Municipal Province in the Years 1975-1980 / Halina GUZIK, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 163 (1983), s. 141-168. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
48
Chłonność turystyczna Doliny Popradu : studium badawcze = Tourist Capacity of the Poprad Valley / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 151 (1982), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
49
Struktura rodzajowo-przestrzenna migracji turystycznych w Czechosłowacji = Sectional and Spatial Structure of Migrations in Czechoslovakia / Bogusław LUCHTER, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 153 (1982), s. 141-176. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
50
Wybrane problemy metodyczne prognozowania popytu na produkty ropopochodne metodą drzewa celów = Some Selected Methodological Problems of Prognosticating Demand for Oil-derived Products with the Use of Tree of Targets / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - nr 153 (1982), s. 5-31. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
51
Struktura typologiczna mikroregionów województwa miejskiego krakowskiego = Typologic Structure of Microregions in the Municipal Province of Kraków / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 142 (1981), s. 21-45. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
52
Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK, Irena PIETRZYK, Andrzej PRUSEK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1981), s. 83-94. - ISSN 0079-578X
53
Turystyka w Czechosłowacji i czynniki jej rozwoju = Tourism in Czechoslovakia and Factors of its Development / Bogusław LUCHTER, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 141 (1981), s. 71-105. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
54
Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki w Czechosłowacji / Bogusław LUCHTER, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1980]. - 70 k. : il
55
Struktura przestrzenno-rodzajowa turystyki przyjazdowej w Zakopanem = The Spatial and Type- Structure of Tourist Arrivals in Zakopane / Bogusław LUCHTER, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980), s. 35-67. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
56
Zastosowanie metody modelowej Z. Hellwiga do regionalizacji urządzeń turystycznych = Application of the Z. Hellwig's Model Method for the Regionalization of Tourist Facilities / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 137-160. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
57
Zastosowanie metod ilościowych do programowania rozwoju turystyki w regionie (studium metodyczne) = Use of Quantative in the Programming of Tourism in a Region (Methodical Stage) / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978), s. 117-151. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
58
Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego) / Zygmunt NOWAK ; . - Kraków : , 1977. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Jerzy KRUCZAŁA
59
Zastosowanie metody skalowej i agregatowej do waloryzacji turystycznej regionu (na przykładzie regionu krakowskiego) = Application of the Chosen Statistical Methods (scale and aggregate methods) in the Tourist Value Estimation of a Region (at the example of the Cracow region) / Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975), s. 135-153. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
60
Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów / zespół autorski: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK, Joanna KUDEŁKO. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 66 k. : il. ; 30 cm
61
Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki / zespół badawczy: Andrzej PRUSEK - kierownik projektu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 64 k. : il. ; 30 cm
62
Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim / autorzy: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 95, [III] k. : il. ; 30 cm
63
Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego) / zespół badawczy: Andrzej PRUSEK - kierownik tematu, Małgorzata BIEDA, Grażyna HOLIK, Zygmunt NOWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 166 k. : il. ; 30 cm
1
Holik G., Nowak Z., (2011), Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 33-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192061
2
Nowak Z., Holik G., (2011), Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 863, s. 15-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192059
3
Holik G., Nowak Z., (2005), Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Heritage Foundation za lata 1995-2003, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/97092915
4
Holik G., Nowak Z., (2005), Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 55-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/97123652
5
Holik G., Nowak Z., (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 115-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/57812678
6
Holik G., Nowak Z., (2004), Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 157-179; https://bazekon.uek.krakow.pl/62458508
7
Holik G., Nowak Z., Nowak M., (2004), Funkcje stref uprzywilejowanych ekonomicznie na świecie. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1, s. 1-49.
8
Holik G., Nowak Z., (2004), Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1, s. 50-95.
9
Holik G., Nowak Z., (2002), Działalność i pozycja na rynku hotelarskim w Polsce przedsiębiorstwa Orbis SA w okresie restrukturyzacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 588, s. 113-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/13598
10
Nowak Z., (2002), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa turystycznego "Orbis" w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 588, s. 99-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/13597
11
Holik G., Nowak Z., (2001), Metodologiczne aspekty badania konkurencyjności powiatów na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 229-245.
12
Holik G., Nowak Z., (2001), Ocena poziomu konkurencyjności powiatów województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 568, s. 65-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/11559
13
Nowak Z., (1999), Polityka podatkowa. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 122-142.
14
Nowak Z., (1999), Polityka cen i dochodów. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 143-153.
15
Nowak Z., (1999), Polityka budżetowa. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 87-121.
16
Holik G., Nowak Z., Prusek A., (1999), Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 527, s. 53-73.
17
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1999), Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 821, s. 52-87.
18
Nowak Z., (1999), Polityka pieniężna. [W:] Fajferek A. (red.), Polityka ekonomiczna, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 60-86.
19
Prusek A., Nowak Z., (1998), Strategiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego na tle makroregionu i kraju. [W:] Targalski J. (red.), Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 18-55.
20
Nowak Z., (1998), Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Poznaniu, "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie", z. 62, s. 117-127.
21
Holik G., Nowak Z., Prusek A., (1997), Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku. [W:] Szymla Z. (red.), Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 87-113.
22
Nowak Z., (1997), Analiza poziomu rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowej regionu nowosądeckiego w 1994 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 483, s. 89-105.
23
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1996), Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 470, s. 87-99.
24
Holik G., Nowak Z., (1994), Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 422, s. 83-97.
25
Holik G., Nowak Z., (1993), Tendencje i zagrożenia rozwoju rolnictwa w latach 1989-1992 na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych, s. 18-44.
26
Holik G., Nowak Z., (1993), Analiza poziomu rozwoju rolnictwa w województwie krakowskim w latach 1987-1990, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 395, s. 53-73.
27
Holik G., Nowak Z., (1992), Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim, s. 97-118.
28
Kudłacz T., Nowak Z., (1992), Cele rozwoju lokalnego w polityce gospodarczo-społecznej samorządu terytorialnego. [W:] Hausner J. (red.), Studia nad systemem reprezentacji interesów, T. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna : "Fogra", s. 231-249.
29
Holik G., Kudłacz T., Nowak Z., (1992), Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych. [W:] Hausner J. (red.), Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-134.
30
Nowak Z., (1992), Uspołecznienie planowania terytorialnego w roku 1989 w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 367, s. 185-195.
31
Nowak Z., (1992), Syntetyczna ocena poziomu rozwoju rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 377, s. 55-70.
32
Holik G., Nowak Z., (1991), Zmiany w poziomie rozwoju rolnictwa. [W:] Szymla Z. (kierownik tematu), Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego), s. 1-30.
33
Nowak Z., (1990), Struktura regionalna efektywności procesu produkcji rolnej w Polsce w latach 1975-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 326, s. 37-53.
34
Holik G., Kudłacz T., Nowak Z., (1990), Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW. [W:] Fajferek A., Cichoń Z., Luchter B. (kierownik tematu), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, s. 291-322.
35
Holik G., Nowak Z., Prusek A., (1990), Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW. [W:] Fajferek A., Cichoń Z., Luchter B. (kierownik tematu), Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej, s. 25-107.
36
Holik G., Kudłacz T., Nowak Z., (1990), Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego, "Wiadomości Statystyczne", R. 35, nr 11 (354), s. 26-30.
37
Nowak Z., (1989), Regionalna analiza potencjału turystycznego Polski w 1985 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 219-241.
38
Holik G., Nowak Z., (1989), Analiza powiązań strukturalnych czynników produkcji rolnej w województwie tarnowskim metodą WAP, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 296, s. 135-150.
39
Holik G., Nowak Z., (1988), Modelowanie struktury procesu produkcji rolnej na przykładzie województwa tarnowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 61-81.
40
Holik G., Nowak Z., (1987), Agroturystyka w regionie (teoretyczny zarys problemu), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 251, s. 79-94.
41
Guzik H., Holik G., Nowak Z., (1985), Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 97-111.
42
Guzik H., Holik G., Nowak Z., (1985), Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-13.
43
Wacławowicz S., Mikulski M., Nowak Z., (1985), Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 161-182.
44
Wacławowicz S., Nowak Z., (1985), Elementy polityki i planowania rolnictwa. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 49-73.
45
Nowak Z., (1984), Rola i funkcje cen w procesie sterowania. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 146-172.
46
Nowak Z., Szymla Z., (1984), Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 44-67.
47
Guzik H., Nowak Z., (1983), Ruch turystyczny a podstawowa baza recepcyjna w województwie miejskim krakowskim w latach 1975-1980, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 163, s. 141-168.
48
Nowak Z., Kudłacz T., (1982), Chłonność turystyczna Doliny Popradu : studium badawcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 151, s. 27-48.
49
Luchter B., Nowak Z., (1982), Struktura rodzajowo-przestrzenna migracji turystycznych w Czechosłowacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 153, s. 141-176.
50
Kudłacz T., Nowak Z., (1982), Wybrane problemy metodyczne prognozowania popytu na produkty ropopochodne metodą drzewa celów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 153, s. 5-31.
51
Kudłacz T., Nowak Z., (1981), Struktura typologiczna mikroregionów województwa miejskiego krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 142, s. 21-45.
52
Kudłacz T., Nowak Z., Pietrzyk I., Prusek A., (1981), Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 83-94.
53
Luchter B., Nowak Z., (1981), Turystyka w Czechosłowacji i czynniki jej rozwoju, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 141, s. 71-105.
54
Luchter B., Nowak Z., (1980), Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki w Czechosłowacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
55
Luchter B., Nowak Z., (1980), Struktura przestrzenno-rodzajowa turystyki przyjazdowej w Zakopanem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 126, s. 35-67.
56
Nowak Z., Kudłacz T., (1979), Zastosowanie metody modelowej Z. Hellwiga do regionalizacji urządzeń turystycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 137-160.
57
Nowak Z., Kudłacz T., (1978), Zastosowanie metod ilościowych do programowania rozwoju turystyki w regionie (studium metodyczne), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 103, s. 117-151.
58
Nowak Z., (1977), Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego), Prom. Kruczała J., Kraków : , 311 k.
59
Nowak Z., (1975), Zastosowanie metody skalowej i agregatowej do waloryzacji turystycznej regionu (na przykładzie regionu krakowskiego), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 135-153.
60
Prusek A., Holik G., Nowak Z., Kudełko J., (1999), Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 66 k.
61
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1997), Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
62
Prusek A., Holik G., Nowak Z., (1995), Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim, Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 95, [III] k.
63
Prusek A., Bieda M., Holik G., Nowak Z., (1994), Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej: (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego), Prusek A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 166 k.
1
@article{UEK:2168222124,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Kwestia osób niepełnosprawnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "33-51",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192061},
}
2
@article{UEK:2168222122,
author = "Zygmunt Nowak and Grażyna Holik",
title = "Ewolucja systemu ochrony zdrowia w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "863",
pages = "15-32",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192059},
}
3
@article{UEK:52957,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Wolność gospodarcza w Polsce w świetle rankingu Heritage Foundation za lata 1995-2003",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "5-21",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/97092915},
}
4
@article{UEK:52956,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Koordynacja polityki budżetowej Unii Europejskiej na przykładzie paktu stabilności i wzrostu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "55-71",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/97123652},
}
5
@article{UEK:2168220388,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "115-135",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57812678},
}
6
@article{UEK:2168220396,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Analiza rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "157-179",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/62458508},
}
7
@unpublished{UEK:2168264824,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Michał Nowak",
title = "Funkcje stref uprzywilejowanych ekonomicznie na świecie",
booktitle = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1",
pages = "1-49",
year = "2004",
}
8
@unpublished{UEK:2168264826,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce",
booktitle = "Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce jako instrument polityki regionalnej i przemysłowej. Cz. 1",
pages = "50-95",
year = "2004",
}
9
@article{UEK:2168227046,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Działalność i pozycja na rynku hotelarskim w Polsce przedsiębiorstwa Orbis SA w okresie restrukturyzacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "588",
pages = "113-128",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13598},
}
10
@article{UEK:2168227048,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstwa turystycznego Orbis w Polsce w latach dziewięćdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "588",
pages = "99-111",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13597},
}
11
@inbook{UEK:2168227654,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Metodologiczne aspekty badania konkurencyjności powiatów na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
pages = "229-245",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
12
@article{UEK:2168235070,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Ocena poziomu konkurencyjności powiatów województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "568",
pages = "65-83",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11559},
}
13
@inbook{UEK:2168240592,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Polityka podatkowa",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "122-142",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
14
@inbook{UEK:2168240594,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Polityka cen i dochodów",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "143-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
15
@inbook{UEK:2168240588,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Polityka budżetowa",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "87-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
16
@article{UEK:2168245752,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Andrzej Prusek",
title = "Analiza strategiczna pozycji, funkcji i struktury gospodarczej województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "527",
pages = "53-73",
year = "1999",
}
17
@article{UEK:2168253860,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Konkurencyjność Małopolski w krajowym rankingu regionów",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "821",
pages = "52-87",
year = "1999",
}
18
@inbook{UEK:2168240584,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Polityka pieniężna",
booktitle = "Polityka ekonomiczna",
pages = "60-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-87239-89-5",
}
19
@inbook{UEK:2168251414,
author = "Andrzej Prusek and Zygmunt Nowak",
title = "Strategiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego na tle makroregionu i kraju",
booktitle = "Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego",
pages = "18-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-65-8",
}
20
@article{UEK:2168343185,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Kierunki rozwoju komunikacji tramwajowej w Poznaniu",
journal = "Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie",
number = "z. 62",
pages = "117-127",
year = "1998",
issn = "1231-9171",
}
21
@inbook{UEK:2168244242,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Andrzej Prusek",
title = "Strategiczna pozycja województwa krakowskiego w krajowym rankingu województw w 1995 roku",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka",
pages = "87-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-20-8",
}
22
@article{UEK:2168245772,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Analiza poziomu rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowej regionu nowosądeckiego w 1994 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "483",
pages = "89-105",
year = "1997",
}
23
@article{UEK:2168245800,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Analiza strategiczna stref funkcjonalno-gospodarczych regionu tarnowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "470",
pages = "87-99",
year = "1996",
}
24
@article{UEK:2168246384,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "422",
pages = "83-97",
year = "1994",
}
25
@unpublished{UEK:2168265956,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Tendencje i zagrożenia rozwoju rolnictwa w latach 1989-1992 na przykładzie Polski Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Prognozy ostrzegawcze kształtowania się sytuacji społeczno-gospodarczej w układach regionalnych i lokalnych",
pages = "18-44",
year = "1993",
}
26
@article{UEK:2168246288,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Analiza poziomu rozwoju rolnictwa w województwie krakowskim w latach 1987-1990",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "395",
pages = "53-73",
year = "1993",
}
27
@unpublished{UEK:2168265790,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Zróżnicowanie struktury gospodarczej i przestrzennej województwa krakowskiego w procesie transformacji systemowej",
booktitle = "Przestrzenne uwarunkowania transformacji systemowej gospodarki w regionie krakowskim",
pages = "97-118",
year = "1992",
}
28
@inbook{UEK:2168230108,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak",
title = "Cele rozwoju lokalnego w polityce gospodarczo-społecznej samorządu terytorialnego",
booktitle = "Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1",
pages = "231-249",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Fogra",
year = "1992",
}
29
@inbook{UEK:2168228938,
author = "Grażyna Holik and Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak",
title = "Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne",
pages = "115-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
30
@article{UEK:2168246312,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Uspołecznienie planowania terytorialnego w roku 1989 w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "367",
pages = "185-195",
year = "1992",
}
31
@article{UEK:2168236808,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Syntetyczna ocena poziomu rozwoju rolnictwa w gminach Makroregionu Południowo-Wschodniego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "377",
pages = "55-70",
year = "1992",
}
32
@unpublished{UEK:2168266004,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Zmiany w poziomie rozwoju rolnictwa",
booktitle = "Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego)",
pages = "1-30",
year = "1991",
}
33
@article{UEK:2168245392,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Struktura regionalna efektywności procesu produkcji rolnej w Polsce w latach 1975-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "326",
pages = "37-53",
year = "1990",
url = {},
}
34
@unpublished{UEK:2168266086,
author = "Grażyna Holik and Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak",
title = "Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW",
booktitle = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "291-322",
year = "1990",
}
35
@unpublished{UEK:2168266070,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Andrzej Prusek",
title = "Analiza rozwoju rolnictwa w gminach MPW",
booktitle = "Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej",
pages = "25-107",
year = "1990",
}
36
@article{UEK:2168241444,
author = "Grażyna Holik and Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak",
title = "Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 35, 11 (354)",
pages = "26-30",
year = "1990",
}
37
@article{UEK:2168234918,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Regionalna analiza potencjału turystycznego Polski w 1985 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "219-241",
year = "1989",
}
38
@article{UEK:2168234908,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Analiza powiązań strukturalnych czynników produkcji rolnej w województwie tarnowskim metodą WAP",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "296",
pages = "135-150",
year = "1989",
}
39
@article{UEK:2168244176,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Modelowanie struktury procesu produkcji rolnej na przykładzie województwa tarnowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "61-81",
year = "1988",
}
40
@article{UEK:2168249494,
author = "Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Agroturystyka w regionie (teoretyczny zarys problemu)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "251",
pages = "79-94",
year = "1987",
}
41
@inbook{UEK:2168251604,
author = "Halina Guzik and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Wybrane problemy modelowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "97-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
42
@inbook{UEK:2168251614,
author = "Halina Guzik and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Przykłady modelowania podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej : materiały do ćwiczeń",
pages = "7-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
43
@article{UEK:2168249764,
author = "Stanisław Wacławowicz and Mieczysław Mikulski and Zygmunt Nowak",
title = "Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "161-182",
year = "1985",
}
44
@inbook{UEK:2168251598,
author = "Stanisław Wacławowicz and Zygmunt Nowak",
title = "Elementy polityki i planowania rolnictwa",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "49-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
45
@inbook{UEK:2168251582,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Rola i funkcje cen w procesie sterowania",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "146-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
46
@inbook{UEK:2168251570,
author = "Zygmunt Nowak and Zygmunt Szymla",
title = "Prognozowanie i programowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna ",
pages = "44-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
47
@article{UEK:2167744736,
author = "Halina Guzik and Zygmunt Nowak",
title = "Ruch turystyczny a podstawowa baza recepcyjna w województwie miejskim krakowskim w latach 1975-1980",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "163",
pages = "141-168",
year = "1983",
}
48
@article{UEK:2168250174,
author = "Zygmunt Nowak and Tadeusz Kudłacz",
title = "Chłonność turystyczna Doliny Popradu : studium badawcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "151",
pages = "27-48",
year = "1982",
}
49
@article{UEK:2168250142,
author = "Bogusław Luchter and Zygmunt Nowak",
title = "Struktura rodzajowo-przestrzenna migracji turystycznych w Czechosłowacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "153",
pages = "141-176",
year = "1982",
}
50
@article{UEK:2168250098,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak",
title = "Wybrane problemy metodyczne prognozowania popytu na produkty ropopochodne metodą drzewa celów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "153",
pages = "5-31",
year = "1982",
}
51
@article{UEK:2168233816,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak",
title = "Struktura typologiczna mikroregionów województwa miejskiego krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "142",
pages = "21-45",
year = "1981",
}
52
@article{UEK:2168230490,
author = "Tadeusz Kudłacz and Zygmunt Nowak and Irena Pietrzyk and Andrzej Prusek",
title = "Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "83-94",
year = "1981",
}
53
@article{UEK:2168230034,
author = "Bogusław Luchter and Zygmunt Nowak",
title = "Turystyka w Czechosłowacji i czynniki jej rozwoju",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "141",
pages = "71-105",
year = "1981",
}
54
@misc{UEK:2168269468,
author = "Bogusław Luchter and Zygmunt Nowak",
title = "Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju turystyki w Czechosłowacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
55
@article{UEK:2168231144,
author = "Bogusław Luchter and Zygmunt Nowak",
title = "Struktura przestrzenno-rodzajowa turystyki przyjazdowej w Zakopanem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "126",
pages = "35-67",
year = "1980",
}
56
@article{UEK:2168242974,
author = "Zygmunt Nowak and Tadeusz Kudłacz",
title = "Zastosowanie metody modelowej Z. Hellwiga do regionalizacji urządzeń turystycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "137-160",
year = "1979",
}
57
@article{UEK:2168233378,
author = "Zygmunt Nowak and Tadeusz Kudłacz",
title = "Zastosowanie metod ilościowych do programowania rozwoju turystyki w regionie (studium metodyczne)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "103",
pages = "117-151",
year = "1978",
}
58
@unpublished{UEK:2168282427,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Studium analityczne zagospodarowania turystycznego regionu (na przykładzie regionu krakowskiego)",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
59
@article{UEK:2167734070,
author = "Zygmunt Nowak",
title = "Zastosowanie metody skalowej i agregatowej do waloryzacji turystycznej regionu (na przykładzie regionu krakowskiego)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "135-153",
year = "1975",
}
60
@unpublished{UEK:2168265586,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak and Joanna Kudełko",
title = "Konkurencyjność regionu małopolskiego na tle innych regionów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
61
@unpublished{UEK:2168265582,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Strategiczna analiza konkurencyjności województwa krakowskiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
62
@unpublished{UEK:2168265580,
author = "Andrzej Prusek and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Zarys strategii przekształceń strukturalnych sektora żywnościowego w regionie tarnowskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
63
@unpublished{UEK:2168265594,
author = "Andrzej Prusek and Małgorzata Bieda and Grażyna Holik and Zygmunt Nowak",
title = "Programowanie rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej : (studium teoretyczno-metodyczne oraz strategiczna diagnoza gospodarki regionu tarnowskiego)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID