Publications of the selected author
1

Title:
Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku? = Non-linear Approach in Management : Are Managers Ready to Operate in a Changing and Uncertain Environment?
Source:
Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021, s. 11-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie
ISBN:
978-83-8206-216-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356944
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Karty kontrolne stosowane przy ocenie alternatywnej w przypadku małej liczebności próby
Source:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : wybrane instrumenty zarządzania marketingiem, jakością i turystyką / red. Agata NIEMCZYK, Małgorzata TYRAŃSKA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 83-91 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana ze środków przeznaczonych na podtrzymanie potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN:
978-83-7285-963-1 ; 978-83-7285-964-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351646
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Conference:
The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-10 do 2019-05-13
Title:
The Impact of Changes in Sample Allocation on Distributions of Examined Sample Variables
Source:
The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / red. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020, s. 107-115. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
ISBN:
978-83-89410-24-5
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353928
chapter in conference materials
See main document
4

Author:
Title:
Prof. UEK dr hab. Michał Major (1968-2018)
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (83), s. 79-80
Access mode:
Nr:
2168344602
varia
5

Author:
Title:
The Use of Statistical Process Control Tools for Analysing Financial Statements
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 17, iss. 1 (2017) , s. 129-137. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168315575
article
6

Author:
Anna Krakowiak-Bal , Paweł Łukasik , Bogusz Mikuła , Janusz Niezgoda , Urszula Ziemiańczyk
Title:
The Scope of the Implementation of Operational Tasks in the Field of Knowledge Management within the Rural Development Framework
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 335-345 - Bibliogr.
Research program:
The research is a part of the project "Knowledge management in the process of building competitiveness and innovation of rural areas according to the rules of sustainable development - empirical verification on an example of the Malopolska voivodeship", financed by the National Science Centre under Decision No DEC-2011/01/D/HS4/05909
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322401
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Koszty funkcjonowania podsystemu odbiorczej kontroli jakości = Functioning Costs of Acceptance Quality Control Subsystem
Source:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 111-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293147
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Quality Assessment Methods for Natural Products
Source:
Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / red. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-16-2
Nr:
2168301031
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Wykorzystanie kart kontrolnych do analizy sprawozdań finansowych = The Use of Shewhart Charts for Financial Statements Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - vol. 15, no 5 (2015) , s. 699-705. - Tytuł numeru: Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168301803
article
10

Author:
Title:
Wykorzystanie kart kontrolnych do analizy sprawozdań finansowych
Source:
Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. 1[32]-10[41]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1495/Magazyn
Nr:
2168301479
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014) , s. 125-133. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291137
article
12

Title:
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[37]-10[46] - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290829
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów = Quality Assessment Methods for Natural Products
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[25]-12[36]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/3/Magazyn
Nr:
2168290827
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Conference:
18th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, Polska, od 2011-10-25 do 2011-10-28
Title:
Testing Process Capability for Selected Distributions of Discrete Diagnostic Variables
Source:
Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / red. Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 263-268. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-612-0
Nr:
2168263320
chapter in conference materials
See main document
15

Author:
Title:
Ocena wydolności procesów charakteryzowanych zmiennymi dyskretnymi = Testing Process Capacity for Selected Distributions of Discrete Variables
Source:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 655-663. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168233106
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Ocena wydolności procesów charakteryzowanych zmiennymi dyskretnymi = Testing Process Capacity for Selected Distributions of Discrete Variables
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. [76-84]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272138
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Testing Process Capability for Selected Distributions of Discrete Diagnostic Variables
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. [55-60]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/2/Magazyn
Nr:
2168272134
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Badanie wydolności procesów dla wybranych rozkładów dyskretnych zmiennych diagnostycznych
Source:
Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[30]-7[36]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1347/Magazyn
Nr:
2168261490
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Szacowanie kosztów w procesach kreowania jakości wykonania w trybie on-line = Estimating Costs in the Processes of Creating On-line Quality Control
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 847 (2011) , s. 107-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219514
article
20

Author:
Title:
Metody statystycznej kontroli jakości a auditing
Source:
Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria a praktyka / red. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski - Warszawa: Vizja Press & IT, 2010, s. 63-72. - Streszcz., summ., IV Edycja Międzynarodowej Konferencji Ekonomicznej "Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria a praktyka" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61086-77-2
Nr:
2166262608
chapter in monograph
21

Author:
Title:
Zastosowanie kart kontrolnych Shewharta w rewizji finansowej
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA, s. 1[8]-7[14] - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/2/Magazyn
Nr:
2168249044
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Author:
Title:
Wykorzystanie rozkładu dwumianowego do szacowania strat na brakach = The Application of Binomial Distribution in the Assessment of Losses Related to Shortages
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 584-592. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162992458
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Kosztowe aspekty projektowania systemów operacyjnego sterowania jakością = Cost-related Aspects of Designing the Operational Systems of Quality Control
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 564-574. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162991812
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli = E-Learning Platforms in Teacher Training
Source:
Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli / red. Elżbieta Sałata - Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2009, s. 155-161. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 228)
ISBN:
978-83-7204-851-6
Nr:
2166159680
chapter in monograph
25

Title:
Cost Analysis of a Quality Control Operational System
Source:
Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / red. Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 245-261 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 6)
ISBN:
978-83-7252-457-7
Nr:
51249
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Charakterystyka wybranych metod SKJ = Charakterystyka wybranych metod Statystycznej Kontroli Jakości
Source:
Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA, s. 1[6]-8[13] - Bibliogr.
Signature:
NP-1292/[1]/Magazyn
Nr:
2168217936
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Symulacyjna analiza kosztów funkcjonowania systemów operacyjnego sterowania jakością
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 476-489 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797929
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Simulation Analysis of the Costs of Functioning of Operational Quality Control Systems
Source:
Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / red. Eva Sodomová - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009], s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3033-0
Nr:
2165910834
chapter in conference materials
29

Title:
Racjonalizacja systemu operacyjnego sterowania jakością ze względu na wybrane parametry techniczno-ekonomiczne = The Rationalization of the Operational System of Quality Control for Chosen Technical-Economic Parameters
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji / red. Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss - Warszawa: Vizja Press & IT, 2009, s. 173-185. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61086-55-0
Nr:
2162111465
chapter in monograph
30

Conference:
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, XLIV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Osieczany, Polska, od 2008-05-06 do 2008-05-08
Title:
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
35 s.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-7252-369-9
Nr:
52361
conference materials
31

Author:
Title:
Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD = Assessment of Costs in the Process of Creating Design Quality Using the Quality Function Deployment Method
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 790 (2008) , s. 141-150. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50312
article
32

Author:
Title:
Szacowanie strat na brakach w trybie off-line
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK, s. 33-46 - Bibliogr.
Signature:
NP-1141/[2]/Magazyn
Nr:
2165263597
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
119 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-14
Nr:
52628
doctoral dissertation
34

Author:
Title:
Wykorzystanie funkcji strat do szacowania kosztów jakości w Systemie Operacyjnego Sterowania Jakością
Source:
Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością / kierownik zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; Jan STECZKOWSKI - konsultant, s. [38]-[57] - Bibliogr.
Signature:
NP-1142/Magazyn
Nr:
2168286589
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Title:
Wykorzystanie funkcji start do szacowania strat na brakach w podsystemie bieżącej kontroli jakości
Source:
Decyzyjny rachunek kosztów jakości / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; konsultant: Jan STECZKOWSKI, s. 3-1 - 3-15 - Bibliogr.
Signature:
NP-1085/Magazyn
Nr:
2168285753
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Analiza średnich długości przebiegu generowanych przez karty kontrolne Shewharta i karty kontrolne sum skumulowanych
Source:
Postępy ekonometrii / red. Andrzej Stanisław Barczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 213-224 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-286-0
Nr:
2165633312
chapter in conference materials
37

Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna = The Macroeconomic Consequences of the Foreign Direct Investments Inflow to Poland between 1990 and 2000 : Statistical Analysis
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 163-183. - Summ.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168002898
chapter in conference materials
See main document
38

Author:
Title:
Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD (Quality Function Deployment)
Source:
Sterowanie procesami kreowania jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, s. IV-1 - IV-9 - Bibliogr.
Signature:
NP-957/Magazyn
Nr:
2168285767
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Badanie operacyjnych charakterystyk procedur kontrolnych = Research on Operational Characteristics of Control Procedures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 643 (2003) , s. 75-89. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224270
article
40

Title:
Elementy statystyki. Cz. 1, Statystyka opisowa
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Series:
(Podręczniki i Skrypty - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-918302-5-X
Nr:
2168304193
textbook
41

Author:
Title:
Skale szacunkowe i skale postaw w procedurach oceny jakości typu
Source:
Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, s. 5-1 - 5-10 - Bibliogr.
Signature:
NP-872/Magazyn
Nr:
2168285843
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Author:
Title:
Badania nad charakterystykami operacyjnymi procedur monitorowania procesów
Source:
Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2 / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, s. [30]-[55] - Bibliogr.
Signature:
NP-719/2/Magazyn
Nr:
2168282085
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Title:
Porównawcza analiza średnich długości przebiegów kart kontrolnych Shewharta i kart kontrolnych sum skumulowanych
Source:
Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1] / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ, s. [35]-[60] - Bibliogr.
Signature:
NP-719/[1]/Magazyn
Nr:
2168281621
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Conference:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Osieczany, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Title:
Symulacyjne badania systemu sterowania jakością
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 131-139 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246512
chapter in conference materials
See main document
45

Author:
Title:
Koszty jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
Source:
Koszty jakości. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ, s. 3-1[61]-3-11[71] - Bibliogr.
Signature:
NP-539/2/Magazyn
Nr:
2168258196
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Title:
Symulacyjne badania bieżącej kontroli jakości
Source:
Koszty jakości. [Cz. 1] / kier. Andrzej IWASIEWICZ, s. 2-1[12]-2-15[25] - Bibliogr.
Signature:
NP-539/[1]/Magazyn
Nr:
2168258184
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Conference:
XXXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany k. Myślenic, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Title:
Symulacyjne badania systemu sterowania jakością
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4, s. 533. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353146
varia
48

Author:
Title:
Program komputerowy realizujący kosztowy model produkcji kontroli i regulacji
Source:
Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością / kier. zespołu, Janusz NIEZGODA, s. 39-51
Signature:
NP-495/Magazyn
Nr:
2168258816
chapter in unpublished scientific work
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Mikroelektronika w systemach pomiarowych do badania właściwości użytkowych materiałów stosowanych w odzieży i obuwiu. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
191 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych tekstach, Bibliogr. po niektórych tekstach
Research program:
29/KTP/1/2002/Su
Signature:
NP-758/2/Magazyn
Nr:
2168265206
unpublished scientific work
2

Title:
Mikroelektronika w systemach pomiarowych do badania właściwości materiałów stosowanych w odzieży i obuwiu. Etap 1
Kierownictwo:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
164 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. po niektórych tekstach
Research program:
20/KTP/1/2001/Su
Signature:
NP-758/1/Magazyn
Nr:
2168265168
unpublished scientific work
3

Title:
Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
53 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
77/KS/1/97/S
Signature:
NP-495/Magazyn
Nr:
2168258804
unpublished scientific work
See related chapters
1
Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku? = Non-linear Approach in Management : Are Managers Ready to Operate in a Changing and Uncertain Environment? / Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA, Janusz NIEZGODA // W: Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / red. nauk. Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2021. - S. 11-28. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8206-216-8
2
Karty kontrolne stosowane przy ocenie alternatywnej w przypadku małej liczebności próby / Janusz NIEZGODA // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : wybrane instrumenty zarządzania marketingiem, jakością i turystyką / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Małgorzata TYRAŃSKA. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 83-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-963-1 ; 978-83-7285-964-8. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b8/28/2020_WGS_Wybrane%20instrumenty_final_15.12.2020.pdf
3
The Impact of Changes in Sample Allocation on Distributions of Examined Sample Variables / Janusz NIEZGODA // W: The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - S. 107-115. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-24-5. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2020/pdf/2020_Monografia-11.pdf
4
Prof. UEK dr hab. Michał Major (1968-2018) / Janusz NIEZGODA // Kurier UEK. - nr 1 (83) (2019), s. 79-80. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/79. - ISSN 1689-7757
5
The Use of Statistical Process Control Tools for Analysing Financial Statements / Janusz NIEZGODA // Folia Oeconomica Stetinensia. - vol. 17, iss. 1 (2017), s. 129-137. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.1515/foli-2017-0010. - ISSN 1730-4237
6
The Scope of the Implementation of Operational Tasks in the Field of Knowledge Management within the Rural Development Framework / Anna Krakowiak-Bal, Paweł ŁUKASIK, Bogusz MIKUŁA, Janusz NIEZGODA, Urszula Ziemiańczyk // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 335-345. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
7
Koszty funkcjonowania podsystemu odbiorczej kontroli jakości = Functioning Costs of Acceptance Quality Control Subsystem / Janusz NIEZGODA // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 111-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
8
Quality Assessment Methods for Natural Products / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph / eds. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 113-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-16-2
9
Wykorzystanie kart kontrolnych do analizy sprawozdań finansowych = The Use of Shewhart Charts for Financial Statements Analysis / Janusz NIEZGODA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. - vol. 15, no 5 (2015), s. 699-705. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii, finansach i zarządzaniu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/Content/544/niezgoda.pdf. - ISSN 1643-7772
10
Wykorzystanie kart kontrolnych do analizy sprawozdań finansowych / Janusz NIEZGODA // W: Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2014), s. 1[32]-10[41]. - Streszcz. - Bibliogr.
11
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów = The Application of Selected Methods of Linear Ordering to Build Quality Rankings of Honey / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 203 (2014), s. 125-133. - Summ.. - Tytuł numeru: Badania ekonometryczno-statystyczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication. - ISSN 2083-8611
12
Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[37]-10[46]. - Bibliogr.
13
Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów = Quality Assessment Methods for Natural Products / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA, Stanisław POPEK // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3 / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2013), s. 1[25]-12[36]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
14
Testing Process Capability for Selected Distributions of Discrete Diagnostic Variables / Janusz NIEZGODA // W: Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 263-268. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-612-0
15
Ocena wydolności procesów charakteryzowanych zmiennymi dyskretnymi = Testing Process Capacity for Selected Distributions of Discrete Variables / Janusz NIEZGODA // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 655-663. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
16
Ocena wydolności procesów charakteryzowanych zmiennymi dyskretnymi = Testing Process Capacity for Selected Distributions of Discrete Variables / Janusz NIEZGODA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [76-84]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
17
Testing Process Capability for Selected Distributions of Discrete Diagnostic Variables / Janusz NIEZGODA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2012), s. [55-60]. - Summ. - Bibliogr.
18
Badanie wydolności procesów dla wybranych rozkładów dyskretnych zmiennych diagnostycznych / Janusz NIEZGODA // W: Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2011), s. 1[30]-7[36]. - Streszcz. - Bibliogr.
19
Szacowanie kosztów w procesach kreowania jakości wykonania w trybie on-line = Estimating Costs in the Processes of Creating On-line Quality Control / Janusz NIEZGODA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 847 (2011), s. 107-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189305. - ISSN 1898-6447
20
Metody statystycznej kontroli jakości a auditing / Janusz NIEZGODA // W: Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria a praktyka / red. nauk. Marzena Godlewska, Piotr Szczepankowski. - Warszawa: Vizja Press & IT, 2010. - S. 63-72. - Streszcz., summ., IV Edycja Międzynarodowej Konferencji Ekonomicznej "Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria a praktyka". - Bibliogr. - ISBN 978-83-61086-77-2
21
Zastosowanie kart kontrolnych Shewharta w rewizji finansowej / Janusz NIEZGODA // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu / kier. tematu: Józef POCIECHA. - (2010), s. 1[8]-7[14]. - Bibliogr.
22
Wykorzystanie rozkładu dwumianowego do szacowania strat na brakach = The Application of Binomial Distribution in the Assessment of Losses Related to Shortages / Janusz NIEZGODA // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 584-592. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
23
Kosztowe aspekty projektowania systemów operacyjnego sterowania jakością = Cost-related Aspects of Designing the Operational Systems of Quality Control / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 564-574. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
24
Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli = E-Learning Platforms in Teacher Training / Joanna KRZYŻAK, Janusz NIEZGODA // W: Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli / red. Elżbieta Sałata. - Radom: Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2009. - (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; t. 228). - S. 155-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7204-851-6
25
Cost Analysis of a Quality Control Operational System / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA // W: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 6). - S. 245-261. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-457-7
26
Charakterystyka wybranych metod SKJ = Charakterystyka wybranych metod Statystycznej Kontroli Jakości / Janusz NIEZGODA // W: Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1] / kierownik tematu: Józef POCIECHA. - (2009), s. 1[6]-8[13]. - Bibliogr.
27
Symulacyjna analiza kosztów funkcjonowania systemów operacyjnego sterowania jakością / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 476-489. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
28
Simulation Analysis of the Costs of Functioning of Operational Quality Control Systems / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA // W: Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia / [ed.: Eva Sodomová]. - Bratislava: University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, [2009]. - S. 151-160. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3033-0
29
Racjonalizacja systemu operacyjnego sterowania jakością ze względu na wybrane parametry techniczno-ekonomiczne = The Rationalization of the Operational System of Quality Control for Chosen Technical-Economic Parameters / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji / red. Marzena Godlewska, Elżbieta Weiss. - Warszawa: Vizja Press & IT, 2009. - S. 173-185. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61086-55-0
30
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 35 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-7252-369-9
31
Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD = Assessment of Costs in the Process of Creating Design Quality Using the Quality Function Deployment Method / Janusz NIEZGODA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 790 (2008), s. 141-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162613315. - ISSN 1898-6447
32
Szacowanie strat na brakach w trybie off-line / Janusz NIEZGODA // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych / kierownik tematu: Michał WOŹNIAK. - (2007), s. 33-46. - Bibliogr.
33
Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości / Janusz NIEZGODA ; Promotor: Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków, 2006. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
34
Wykorzystanie funkcji strat do szacowania kosztów jakości w Systemie Operacyjnego Sterowania Jakością / Janusz NIEZGODA // W: Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością / kierownik zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; Jan STECZKOWSKI - konsultant. - (2006), s. [38]-[57]. - Bibliogr.
35
Wykorzystanie funkcji start do szacowania strat na brakach w podsystemie bieżącej kontroli jakości / Janusz NIEZGODA // W: Decyzyjny rachunek kosztów jakości / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ ; konsultant: Jan STECZKOWSKI. - (2005), s. 3-1 - 3-15. - Bibliogr.
36
Analiza średnich długości przebiegu generowanych przez karty kontrolne Shewharta i karty kontrolne sum skumulowanych / Janusz NIEZGODA // W: Postępy ekonometrii / red. nauk. Andrzej Stanisław Barczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 213-224. - Bibliogr. - ISBN 83-7246-286-0
37
Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna = The Macroeconomic Consequences of the Foreign Direct Investments Inflow to Poland between 1990 and 2000 : Statistical Analysis / Czesława PILARSKA, Janusz NIEZGODA // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 163-183. - Summ. - ISBN 83-917312-7-8
38
Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD (Quality Function Deployment) / Janusz NIEZGODA // W: Sterowanie procesami kreowania jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2004), s. IV-1 - IV-9. - Bibliogr.
39
Badanie operacyjnych charakterystyk procedur kontrolnych = Research on Operational Characteristics of Control Procedures / Janusz NIEZGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 643 (2003), s. 75-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/44629650. - ISSN 0208-7944
40
Elementy statystyki. Cz. 1, Statystyka opisowa / Michał MAJOR, Janusz NIEZGODA. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2003. - 128 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Podręczniki i Skrypty / Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - ISBN 83-918302-5-X
41
Skale szacunkowe i skale postaw w procedurach oceny jakości typu / Janusz NIEZGODA // W: Metodologia oceny jakości typu / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2002), s. 5-1 - 5-10. - Bibliogr.
42
Badania nad charakterystykami operacyjnymi procedur monitorowania procesów / Janusz NIEZGODA // W: Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2 / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2001), s. [30]-[55]. - Bibliogr.
43
Porównawcza analiza średnich długości przebiegów kart kontrolnych Shewharta i kart kontrolnych sum skumulowanych / Janusz NIEZGODA // W: Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1] / kier. zespołu: Andrzej IWASIEWICZ. - (2001), s. [35]-[60]. - Bibliogr.
44
Symulacyjne badania systemu sterowania jakością / Janusz NIEZGODA // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 131-139. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-052-6
45
Koszty jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa / Janusz NIEZGODA // W: Koszty jakości. Cz. 2 / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (2000), s. 3-1[61]-3-11[71]. - Bibliogr.
46
Symulacyjne badania bieżącej kontroli jakości / Janusz NIEZGODA // W: Koszty jakości. [Cz. 1] / kier. Andrzej IWASIEWICZ. - (1999), s. 2-1[12]-2-15[25]. - Bibliogr.
47
Symulacyjne badania systemu sterowania jakością / Janusz NIEZGODA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 533. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
48
Program komputerowy realizujący kosztowy model produkcji kontroli i regulacji / Janusz NIEZGODA // W: Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością / kier. zespołu, Janusz NIEZGODA. - (1998), s. 39-51
49
Mikroelektronika w systemach pomiarowych do badania właściwości użytkowych materiałów stosowanych w odzieży i obuwiu. Etap 2 / kier. tematu: Ewa MARCINKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 191 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. po niektórych tekstach
50
Mikroelektronika w systemach pomiarowych do badania właściwości materiałów stosowanych w odzieży i obuwiu. Etap 1 / kier. tematu: Ewa MARCINKOWSKA, konsultacja naukowa: Ignacy DUDA, Andrzej IWASIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 164 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. po niektórych tekstach
51
Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością / kier. zespołu, Janusz NIEZGODA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 53 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Adamska-Chudzińska M., Niezgoda J., (2021), Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku?. [W:] Walentynowicz P., Machel W. (red.), Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 11-28.
2
Niezgoda J., (2020), Karty kontrolne stosowane przy ocenie alternatywnej w przypadku małej liczebności próby. [W:] NIEMCZYK A., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : wybrane instrumenty zarządzania marketingiem, jakością i turystyką, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 83-91.
3
Niezgoda J., (2020), The Impact of Changes in Sample Allocation on Distributions of Examined Sample Variables. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 107-115.
4
Niezgoda J., (2019), Prof. UEK dr hab. Michał Major (1968-2018), "Kurier UEK", nr 1 (83), s. 79-80; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/79
5
Niezgoda J., (2017), The Use of Statistical Process Control Tools for Analysing Financial Statements, "Folia Oeconomica Stetinensia", vol. 17, iss. 1, s. 129-137; https://sciendo.com/article/10.1515/foli-2017-0010
6
Krakowiak-Bal A., Łukasik P., Mikuła B., Niezgoda J., Ziemiańczyk U., (2017), The Scope of the Implementation of Operational Tasks in the Field of Knowledge Management within the Rural Development Framework. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 335-345.
7
Niezgoda J., (2015), Koszty funkcjonowania podsystemu odbiorczej kontroli jakości. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 111-118.
8
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2015), Quality Assessment Methods for Natural Products. [W:] Cholewa-Wójcik A., Kawecka A. (red.), Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 113-123.
9
Niezgoda J., (2015), Wykorzystanie kart kontrolnych do analizy sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", vol. 15, no 5, s. 699-705; http://bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/Content/544/niezgoda.pdf
10
Niezgoda J., (2014), Wykorzystanie kart kontrolnych do analizy sprawozdań finansowych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm, s. 1[32]-10[41].
11
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2014), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 203, s. 125-133; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication
12
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2013), Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[37]-10[46].
13
Major M., Niezgoda J., Popek S., (2013), Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3, s. 1[25]-12[36].
14
Niezgoda J., (2013), Testing Process Capability for Selected Distributions of Discrete Diagnostic Variables. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 263-268.
15
Niezgoda J., (2012), Ocena wydolności procesów charakteryzowanych zmiennymi dyskretnymi. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 655-663.
16
Niezgoda J., (2012), Ocena wydolności procesów charakteryzowanych zmiennymi dyskretnymi. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [76-84].
17
Niezgoda J., (2012), Testing Process Capability for Selected Distributions of Discrete Diagnostic Variables. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II, s. [55-60].
18
Niezgoda J., (2011), Badanie wydolności procesów dla wybranych rozkładów dyskretnych zmiennych diagnostycznych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego, s. 1[30]-7[36].
19
Niezgoda J., (2011), Szacowanie kosztów w procesach kreowania jakości wykonania w trybie on-line, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 847, s. 107-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189305
20
Niezgoda J., (2010), Metody statystycznej kontroli jakości a auditing. [W:] Godlewska M., Szczepankowski P. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach: teoria a praktyka, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 63-72.
21
Niezgoda J., (2010), Zastosowanie kart kontrolnych Shewharta w rewizji finansowej. [W:] Józef POCIECHA (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu, s. 1[8]-7[14].
22
Niezgoda J., (2010), Wykorzystanie rozkładu dwumianowego do szacowania strat na brakach. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 584-592.
23
Major M., Niezgoda J., (2010), Kosztowe aspekty projektowania systemów operacyjnego sterowania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 564-574.
24
Krzyżak J., Niezgoda J., (2009), Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli. [W:] Sałata E. (red.), Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, Radom : Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 155-161.
25
Major M., Niezgoda J., (2009), Cost Analysis of a Quality Control Operational System. [W:] Pociecha J. (red.), Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 6), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 245-261.
26
Niezgoda J., (2009), Charakterystyka wybranych metod SKJ. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1], s. 1[6]-8[13].
27
Major M., Niezgoda J., (2009), Symulacyjna analiza kosztów funkcjonowania systemów operacyjnego sterowania jakością. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 476-489.
28
Major M., Niezgoda J., (2009), Simulation Analysis of the Costs of Functioning of Operational Quality Control Systems. [W:] Sodomová E. (red.), Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia, Bratislava : University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics, s. 151-160.
29
Major M., Niezgoda J., (2009), Racjonalizacja systemu operacyjnego sterowania jakością ze względu na wybrane parametry techniczno-ekonomiczne. [W:] Godlewska M., Weiss E. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Warszawa : Vizja Press & IT, s. 173-185.
30
XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.): program konferencji, streszczenia referatów, (2008), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 35 s.
31
Niezgoda J., (2008), Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 790, s. 141-150; https://bazekon.uek.krakow.pl/162613315
32
Niezgoda J., (2007), Szacowanie strat na brakach w trybie off-line. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych, s. 33-46.
33
Niezgoda J., (2006), Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości, Prom. Sokołowski A., Kraków : , 119 k.
34
Niezgoda J., (2006), Wykorzystanie funkcji strat do szacowania kosztów jakości w Systemie Operacyjnego Sterowania Jakością. [W:] Iwasiewicz A., Steczkowski J. (kierownik tematu), Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością, s. [38]-[57].
35
Niezgoda J., (2005), Wykorzystanie funkcji start do szacowania strat na brakach w podsystemie bieżącej kontroli jakości. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Decyzyjny rachunek kosztów jakości, s. 3-1 - 3-15.
36
Niezgoda J., (2004), Analiza średnich długości przebiegu generowanych przez karty kontrolne Shewharta i karty kontrolne sum skumulowanych. [W:] Barczak (red.), Postępy ekonometrii, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 213-224.
37
Pilarska C., Niezgoda J., (2004), Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 163-183.
38
Niezgoda J., (2004), Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD (Quality Function Deployment). [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Sterowanie procesami kreowania jakości typu, s. IV-1 - IV-9.
39
Niezgoda J., (2003), Badanie operacyjnych charakterystyk procedur kontrolnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 643, s. 75-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/44629650
40
Major M., Niezgoda J., (2003), Elementy statystyki. Cz. 1, Statystyka opisowa, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 128 s.
41
Niezgoda J., (2002), Skale szacunkowe i skale postaw w procedurach oceny jakości typu. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Metodologia oceny jakości typu, s. 5-1 - 5-10.
42
Niezgoda J., (2001), Badania nad charakterystykami operacyjnymi procedur monitorowania procesów. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2, s. [30]-[55].
43
Niezgoda J., (2001), Porównawcza analiza średnich długości przebiegów kart kontrolnych Shewharta i kart kontrolnych sum skumulowanych. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1], s. [35]-[60].
44
Niezgoda J., (2000), Symulacyjne badania systemu sterowania jakością. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 131-139.
45
Niezgoda J., (2000), Koszty jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Koszty jakości. Cz. 2, s. 3-1[61]-3-11[71].
46
Niezgoda J., (1999), Symulacyjne badania bieżącej kontroli jakości. [W:] Iwasiewicz A. (kierownik tematu), Koszty jakości. [Cz. 1], s. 2-1[12]-2-15[25].
47
Niezgoda J., (1999), Symulacyjne badania systemu sterowania jakością, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 533.
48
Niezgoda J., (1998), Program komputerowy realizujący kosztowy model produkcji kontroli i regulacji. [W:] zespołu ki., NIEZGODA J. (kierownik tematu), Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością, s. 39-51.
49
Iwasiewicz A., Żuk W., Niezgoda J., Burkat J., (2002), Mikroelektronika w systemach pomiarowych do badania właściwości użytkowych materiałów stosowanych w odzieży i obuwiu. Etap 2, Marcinkowska E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 191 k.
50
Burkat J., Niezgoda J., (2002), Mikroelektronika w systemach pomiarowych do badania właściwości materiałów stosowanych w odzieży i obuwiu. Etap 1, Marcinkowska E. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 164 k.
51
Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością, (1998), Niezgoda J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 53 k.
1
@inbook{UEK:2168356944,
author = "Małgorzata Adamska-Chudzińska and Janusz Niezgoda",
title = "Podejście nielinearne w zarządzaniu : czy menedżerowie są gotowi do funkcjonowania w zmiennym i niepewnym środowisku?",
booktitle = "Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej",
pages = "11-28",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2021",
isbn = "978-83-8206-216-8",
}
2
@inbook{UEK:2168351646,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Karty kontrolne stosowane przy ocenie alternatywnej w przypadku małej liczebności próby",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : wybrane instrumenty zarządzania marketingiem, jakością i turystyką",
pages = "83-91",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b8/28/2020_WGS_Wybrane%20instrumenty_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-963-1 ; 978-83-7285-964-8",
}
3
@inbook{UEK:2168353928,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "The Impact of Changes in Sample Allocation on Distributions of Examined Sample Variables",
booktitle = "The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "107-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2020/pdf/2020_Monografia-11.pdf},
isbn = "978-83-89410-24-5",
}
4
@misc{UEK:2168344602,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Prof. UEK dr hab. Michał Major (1968-2018)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (83)",
pages = "79-80",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_83_12_2019/79},
}
5
@article{UEK:2168315575,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "The Use of Statistical Process Control Tools for Analysing Financial Statements",
journal = "Folia Oeconomica Stetinensia",
number = "vol. 17, iss. 1",
pages = "129-137",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/foli-2017-0010},
url = {https://sciendo.com/article/10.1515/foli-2017-0010},
}
6
@inbook{UEK:2168322401,
author = "Anna Krakowiak-Bal and Paweł Łukasik and Bogusz Mikuła and Janusz Niezgoda and Urszula Ziemiańczyk",
title = "The Scope of the Implementation of Operational Tasks in the Field of Knowledge Management within the Rural Development Framework",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "335-345",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
7
@inbook{UEK:2168293147,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Koszty funkcjonowania podsystemu odbiorczej kontroli jakości",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "111-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
8
@inbook{UEK:2168301031,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Quality Assessment Methods for Natural Products",
booktitle = "Food Product Quality and Packaging : Current State and Challenges : Monograph",
pages = "113-123",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-16-2",
}
9
@article{UEK:2168301803,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Wykorzystanie kart kontrolnych do analizy sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu",
number = "vol. 15, no 5",
pages = "699-705",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://bibliotekacyfrowa.wsb.wroclaw.pl:8080/Content/544/niezgoda.pdf},
}
10
@unpublished{UEK:2168301479,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Wykorzystanie kart kontrolnych do analizy sprawozdań finansowych",
booktitle = "Statystyczna ocena jakości zmiennych finansowych jako wyznaczników kondycji finansowej polskich firm",
pages = "1[32]-10[41]",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168291137,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "203",
pages = "125-133",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=158995&from=publication},
}
12
@unpublished{UEK:2168290829,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Zastosowanie wybranych metod porządkowania liniowego do oceny jakości miodów pszczelich",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[37]-10[46]",
year = "2013",
}
13
@unpublished{UEK:2168290827,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda and Stanisław Popek",
title = "Porównanie jakości produktów naturalnych na przykładzie miodów",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część 3",
pages = "1[25]-12[36]",
year = "2013",
}
14
@inbook{UEK:2168263320,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Testing Process Capability for Selected Distributions of Discrete Diagnostic Variables",
booktitle = "Quantitative Methods for the Analysis of the Economic and Social Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "263-268",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-612-0",
}
15
@inbook{UEK:2168233106,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Ocena wydolności procesów charakteryzowanych zmiennymi dyskretnymi",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "655-663",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
16
@unpublished{UEK:2168272138,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Ocena wydolności procesów charakteryzowanych zmiennymi dyskretnymi",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[76-84]",
year = "2012",
}
17
@unpublished{UEK:2168272134,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Testing Process Capability for Selected Distributions of Discrete Diagnostic Variables",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego. Część II",
pages = "[55-60]",
year = "2012",
}
18
@unpublished{UEK:2168261490,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Badanie wydolności procesów dla wybranych rozkładów dyskretnych zmiennych diagnostycznych",
booktitle = "Probabilistyczne metody oceny jakości sprawozdania finansowego",
pages = "1[30]-7[36]",
year = "2011",
}
19
@article{UEK:2168219514,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Szacowanie kosztów w procesach kreowania jakości wykonania w trybie on-line",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "847",
pages = "107-123",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189305},
}
20
@inbook{UEK:2166262608,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Metody statystycznej kontroli jakości a auditing",
booktitle = "Współczesne trendy w zarządzaniu i finansach : teoria a praktyka",
pages = "63-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2010",
isbn = "978-83-61086-77-2",
}
21
@unpublished{UEK:2168249044,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Zastosowanie kart kontrolnych Shewharta w rewizji finansowej",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Cz. 2, Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu",
pages = "1[8]-7[14]",
year = "2010",
}
22
@inbook{UEK:2162992458,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Wykorzystanie rozkładu dwumianowego do szacowania strat na brakach",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "584-592",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
23
@inbook{UEK:2162991812,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Kosztowe aspekty projektowania systemów operacyjnego sterowania jakością",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "564-574",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
24
@inbook{UEK:2166159680,
author = "Joanna Krzyżak and Janusz Niezgoda",
title = "Kilka refleksji na temat wykorzystania platformy e-edukacyjnej w kształceniu nauczycieli",
booktitle = "Problemy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli",
pages = "155-161",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7204-851-6",
}
25
@inbook{UEK:51249,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Cost Analysis of a Quality Control Operational System",
booktitle = "Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries",
pages = "245-261",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-457-7",
}
26
@unpublished{UEK:2168217936,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Charakterystyka wybranych metod SKJ",
booktitle = "Metody statystycznej kontroli jakości w auditingu. [Cz. 1]",
pages = "1[6]-8[13]",
year = "2009",
}
27
@inbook{UEK:2161797929,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Symulacyjna analiza kosztów funkcjonowania systemów operacyjnego sterowania jakością",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "476-489",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
28
@inbook{UEK:2165910834,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Simulation Analysis of the Costs of Functioning of Operational Quality Control Systems",
booktitle = "Quantitative Methods in Socio-economic Analysis : 16th Slovak-Polish-Ukrainian Scientific Seminar, October 27-30, 2009, Hotel Istota, Kucisdorf Valley, Slovakia",
pages = "151-160",
adress = "Bratislava",
publisher = "University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-3033-0",
}
29
@inbook{UEK:2162111465,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Racjonalizacja systemu operacyjnego sterowania jakością ze względu na wybrane parametry techniczno-ekonomiczne",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji",
pages = "173-185",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT",
year = "2009",
isbn = "978-83-61086-55-0",
}
30
@book{UEK:52361,
title = "XXVI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały XLIV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Osieczany, 6-8 V 2008 r.) : program konferencji, streszczenia referatów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-369-9",
}
31
@article{UEK:50312,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "790",
pages = "141-150",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162613315},
}
32
@unpublished{UEK:2165263597,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Szacowanie strat na brakach w trybie off-line",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. [Cz. 2], Formalne i merytoryczne aspekty badań statystycznych ",
pages = "33-46",
year = "2007",
}
33
@unpublished{UEK:52628,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Statystyczne metody monitorowania kosztów jakości",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
34
@unpublished{UEK:2168286589,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Wykorzystanie funkcji strat do szacowania kosztów jakości w Systemie Operacyjnego Sterowania Jakością",
booktitle = "Monitorowanie procesów dla potrzeb zarządzania jakością",
pages = "[38]-[57]",
year = "2006",
}
35
@unpublished{UEK:2168285753,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Wykorzystanie funkcji start do szacowania strat na brakach w podsystemie bieżącej kontroli jakości",
booktitle = "Decyzyjny rachunek kosztów jakości",
pages = "3-1 - 3-15",
year = "2005",
}
36
@inbook{UEK:2165633312,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Analiza średnich długości przebiegu generowanych przez karty kontrolne Shewharta i karty kontrolne sum skumulowanych",
booktitle = "Postępy ekonometrii",
pages = "213-224",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7246-286-0",
}
37
@inbook{UEK:2168002898,
author = "Czesława Pilarska and Janusz Niezgoda",
title = "Makroekonomiczne konsekwencje napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 1990-2000 : analiza statystyczna",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "163-183",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
38
@unpublished{UEK:2168285767,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Ocena kosztów w procesie kreowania jakości typu z wykorzystaniem metody QFD (Quality Function Deployment)",
booktitle = "Sterowanie procesami kreowania jakości typu",
pages = "IV-1 - IV-9",
year = "2004",
}
39
@article{UEK:2168224270,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Badanie operacyjnych charakterystyk procedur kontrolnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "643",
pages = "75-89",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/44629650},
}
40
@book{UEK:2168304193,
author = "Michał Major and Janusz Niezgoda",
title = "Elementy statystyki. Cz. 1, Statystyka opisowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : na zlecenie Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-918302-5-X",
}
41
@unpublished{UEK:2168285843,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Skale szacunkowe i skale postaw w procedurach oceny jakości typu",
booktitle = "Metodologia oceny jakości typu",
pages = "5-1 - 5-10",
year = "2002",
}
42
@unpublished{UEK:2168282085,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Badania nad charakterystykami operacyjnymi procedur monitorowania procesów",
booktitle = "Statystyczne metody monitorowania procesów. Cz. 2",
pages = "[30]-[55]",
year = "2001",
}
43
@unpublished{UEK:2168281621,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Porównawcza analiza średnich długości przebiegów kart kontrolnych Shewharta i kart kontrolnych sum skumulowanych",
booktitle = "Statystyczne metody monitorowania procesów. [Cz. 1]",
pages = "[35]-[60]",
year = "2001",
}
44
@inbook{UEK:2168246512,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Symulacyjne badania systemu sterowania jakością",
booktitle = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)",
pages = "131-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-052-6",
}
45
@unpublished{UEK:2168258196,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Koszty jakości w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Koszty jakości. Cz. 2",
pages = "3-1[61]-3-11[71]",
year = "2000",
}
46
@unpublished{UEK:2168258184,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Symulacyjne badania bieżącej kontroli jakości",
booktitle = "Koszty jakości. [Cz. 1]",
pages = "2-1[12]-2-15[25]",
year = "1999",
}
47
@misc{UEK:2168353146,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Symulacyjne badania systemu sterowania jakością",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "533",
year = "1999",
}
48
@unpublished{UEK:2168258816,
author = "Janusz Niezgoda",
title = "Program komputerowy realizujący kosztowy model produkcji kontroli i regulacji",
booktitle = "Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością",
pages = "39-51",
year = "1998",
}
49
@unpublished{UEK:2168265206,
author = "Andrzej Iwasiewicz and Waldemar Żuk and Janusz Niezgoda and Jerzy Burkat",
title = "Mikroelektronika w systemach pomiarowych do badania właściwości użytkowych materiałów stosowanych w odzieży i obuwiu. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
50
@unpublished{UEK:2168265168,
author = "Jerzy Burkat and Janusz Niezgoda",
title = "Mikroelektronika w systemach pomiarowych do badania właściwości materiałów stosowanych w odzieży i obuwiu. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
51
@unpublished{UEK:2168258804,
title = "Decyzyjny rachunek kosztów w zarządzaniu jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID