Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Teorie rynku a procesy tworzenia i wymiany wartości
Source:
Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu / red. Katarzyna Żyminkowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018, s. 47-57 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Research program:
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr 2014/13/B/HS4/01614
ISBN:
978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330013
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Makroekonomiczny aspekt badania poziomu rynkowej orientacji przedsiębiorstw
Source:
Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 243-251 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-120-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313323
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Potencjał marketingowy mediów społecznościowych
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
323 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliografię.
Access mode:
Signature:
eDr-391
Nr:
2168323687
doctoral dissertation
4

Author:
Title:
Orientacja rynkowa małych przedsiębiorstw
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 23-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304767
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Miejsce małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 9-16 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304761
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304759
See related chapters
7

Title:
Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw
Redakcja:
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
, Maráková Vanda
Publisher address:
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015
Physical description:
186, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-64927-10-2
Nr:
2168302827
8

Title:
Ocena przystosowania małych przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 199-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304787
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 7-8 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304763
preface / summary
See main document
10

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 7-8
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288235
preface / summary
See main document
11

Title:
Współczesne problemy zarządzania i marketingu
Redakcja:
Publisher address:
Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014
Physical description:
225 s.: il.; 24 cm
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-64927-07-2
Nr:
2168319761
See related chapters
12

Title:
Proces adaptacji przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 211-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288263
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Współczesne problemy zarządzania i marketingu / red. Roman NIESTRÓJ - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014, s. 7
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-64927-07-2
Nr:
2168319763
preface / summary
See main document
14

Author:
Title:
Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja przedsiębiorstw
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 29-34 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288241
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Badania orientacji rynkowej w Polsce
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 9-20 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288237
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 21-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288239
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
241 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288233
See related chapters
18

Author:
Title:
Koniunkturalne uwarunkowania strategii marketingowych - doświadczenia Polski w latach 2000-2013 = Cyclical Determinants of Marketing Strategy - Polish Experiences in Years 2000-2013 [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 590-594. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284161
article
19

Author:
Title:
Sprawność marketingu a równowaga rynku
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [64]-[69] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287439
chapter in unpublished scientific work
20

Author:
Title:
Sprawność marketingu a równowaga rynku
Source:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 23-31 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266014
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
211 [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266692
See related chapters
22

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 13-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234698
chapter in textbook
See main document
23

Author:
Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr. hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2011 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2011/2012 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 13-27
ISBN:
978-83-7252-576-5
Nr:
2168357996
chapter in book
24

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 268-294 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234734
chapter in textbook
See main document
25

Title:
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 885 (2012) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249308
article
26

Title:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
283 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241576
27

Author:
Roman Niestrój , Irena Pietrzyk , Krzysztof Miklaszewski , Jerzy Federowicz
Title:
Wspomnienie o prof. Miklaszewskim: fragmenty wystąpień z ceremonii pogrzebowej 27 kwietnia 2011 r.
Source:
Kurier UEK2011. - nr 4 (43), s. 4-5
Access mode:
Nr:
2168344922
varia
28

Title:
Strategie marketingowe eksporterów
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
291 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
51455
29

Author:
Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dra hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 7 października 2009 r.
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2009/2010 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 13-28
ISBN:
978-83-7252-475-1
Nr:
2168357990
chapter in book
30

Author:
Title:
Marketing in Poland in the Twentieth Year of Political Transformation
Source:
Poland - Serbia : the Challenges of the Scientific Cooperation / red. Zbigniew Paszek - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 221-227. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-156-1
Nr:
2165794302
chapter in monograph
31

Title:
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
247, [1] s.: il.; 25 cm
ISBN:
978-83-7252-485-0
Nr:
51573
32

Title:
Tożsamość i wizerunek marketingu
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
Physical description:
663 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.,
ISBN:
978-83-208-1827-7
Nr:
2161825871
33

Title:
Wizerunek marketingu w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
166, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
50905
See related chapters
34

Title:
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 35-52
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162155986
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Title:
List Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = A Letter of Rector of Cracow University of Economics
Source:
Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego = Economics - Ethics - Organization : the Commemorative Book Dedicated to Professor Roman Głowacki on His 80 Years Jubilee / [red. nauk. Grzegorz Karasiewicz] - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009, s. 19-20
ISBN:
978-83-61276-26-5
Nr:
2165976218
varia
36

Author:
Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr. hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2008 r.
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 2008/2009 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 13-25
ISBN:
978-83-7252-434-8
Nr:
2168357992
chapter in book
37

Title:
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 34-53
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165365739
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ2007, s. 5-36. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
Signature:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168245840
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ2007, s. 37-61. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
Signature:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168245928
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Rolʹ marketingu u stvorennì vartostì fìrmi = Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy
Source:
Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt" = Transformacja wartości w rozwoju relacji "przedsiębiorstwo-klient" / red. Êvgen Krikavsʹkij, Natalìâ Čuhraj - Lʹvìv: Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", 2007, s. 186-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-533-631-4
Nr:
2168324551
chapter in monograph
41

Title:
Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju zarządzania marketingowego przedsiębiorstw
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-49
Nr:
52363
doctoral dissertation
42

Author:
Title:
Typologia rynkowej orientacji przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem : monografia / red. Eulalia Skawińska - Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007, s. 69-77. - Streszcz.
ISBN:
978-83-60906-05-7
Nr:
2166230516
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 19-24
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165910369
chapter in conference materials
See main document
44

Author:
Title:
Rynkowa wartość strategii produktu
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 38-40
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165910744
chapter in conference materials
See main document
45

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 13-43
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166587926
chapter in monograph
46

Author:
Title:
Wizerunek marketingu w opinii przedstawicieli praktyki gospodarczej
Source:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2006, s. 25-39
Research program:
76/KMark/3/2005/S/248
Signature:
NP-1073/Magazyn
Nr:
2168326941
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Offering`s Attractiveness - Indicator of a Competitive Advantage
Source:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / red. Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 253-257 - Bibliogr.
ISBN:
80-8083-262-5
Nr:
2165931929
chapter in conference materials
48

Author:
Title:
Wpływ strategii produktu na wartość przedsiębiorstwa
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 133-138
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165920995
chapter in conference materials
See main document
49

Author:
Title:
Profilowanie kierunków i poziomów studiów ekonomicznych
Source:
Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów : materiały Wydziałowej Konferencji Dydaktycznej / red. Leszek Żabiński, Eugeniusz Gatnar - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2006, s. 19-26
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-842-7
Nr:
2168224470
chapter in conference materials
50

Author:
Title:
Atrakcyjność oferty jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej = Offer Attractiveness as Determinant of Competitive Advantage
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006) , s. 5-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51279
article
51

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 371-403
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166588008
chapter in monograph
52

Author:
Title:
Wizerunek marketingu w Polsce
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 187-194
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618393
chapter in monograph
53

Author:
Title:
Marketing uczciwy - utopia czy konieczność = Fair Marketing - Utopia or Necessity
Source:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 68-71. - Summ.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166479250
chapter in conference materials
See main document
54

Author:
Title:
Informacyjne przesłanki ewolucji marketingu
Source:
Wyzwania marketingowe wobec przedsiębiorstw przyszłości w Polsce / red. Eulalia Skawińska - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; TNOiK "Dom Organizatora", 2005, s. 147-154 - Bibliogr.
ISBN:
83-7285-244-8
Nr:
2168224484
chapter in monograph
55

Author:
Title:
Typologia orientacji przedsiębiorstw = A Typology of Enterprise Orientation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005) , s. 7-15. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52781
article
56

Author:
Przemysław Stach
Title:
Czynniki kształtujące partnerstwo w relacjach dostawca-odbiorca na rynkach przemysłowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/268
Nr:
2168219750
doctoral dissertation
57

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 13-43
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234872
chapter in monograph
58

Author:
Title:
Finansowe aspekty marketingu
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 9-16
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166581524
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Title:
Kontrola sprzedaży = Sales Control
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 663 (2004) , s. 95-101. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220524
article
60

Title:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: AE, 2004
Physical description:
200 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
52866
See related chapters
61

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 371-403
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234874
chapter in monograph
62

Author:
Title:
Finansowe aspekty planowania kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 31-41
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166582823
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Conference:
Marketingovi doslidžennâ v Ukraini. III Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ. Ministertsvo osviti i nauki Ukraini, Ukrainska asociaciâ marketingu, Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, Kijów, Ukraina, od 2004-04-25 do 2004-04-28
Title:
Etičeskie aspekty marketinga
Source:
Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / red. A.A. Mazarakí - Kiiv: Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, 2004, s. 57-58
ISBN:
966-629-17-7
Nr:
2168361076
varia
64

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore, Mojmírovce, Słowacja, od 2004-10-07 do 2004-10-08
Title:
Social Aspects of Marketing Strategies
Source:
Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004, s. 276-279. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1904-9
Nr:
2168330891
chapter in conference materials
65

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Kraków, Polska, od 2004-05-20 do 2004-05-21
Title:
Etyczne ograniczenia strategii marketingowych - aspekt dydaktyczny
Source:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 75-80
ISBN:
83-917004-4-5
Nr:
2166591853
chapter in conference materials
66

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 13-43
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235378
chapter in monograph
67

Author:
Roman Niestrój , Jakub Niestrój
Title:
Elementy marketingu internetowego
Source:
E-biznes : podstawy informatyczne. T. 2, Systemy, bazy danych, programowanie, marketing internetowy / red. Tadeusz Wieczorek - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2003, s. 123-133 - Bibliogr.
ISBN:
83-88936-10-7
Nr:
2168332475
chapter in monograph
68

Author:
Title:
Development Directions of the Marketing Management Concept
Source:
Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference / red. Jaroslav Ďaďo, Vladimír Laššák - Banská Bystrica: Faculty of Economics of Matej Bel University, 2003, s. 287-290
ISBN:
80-8055-815-9
Nr:
2168330889
chapter in conference materials
69

Title:
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
181 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Książka wydana z okazji jubileuszu dziesięciolecia Wydziału Zarządzania AE w Krakowie, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-7252-175-1
Nr:
2168221610
70

Author:
Title:
Finansowe aspekty planowania kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2003, s. 32-44
Signature:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261624
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Author:
Title:
Finansowe aspekty marketingu
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2003, s. 8-15
Signature:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261548
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 371-403
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235380
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Kierunki ewolucji marketingowej koncepcji zarządzania = Trajectories of Development in the Marketing Concept of Management
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 173-180. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225006
chapter in conference materials
See main document
74

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 18-49
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168247096
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 394-428
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168247118
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Instrumenty współczesnego marketingu = Contemporary Marketing Tools
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 97-104. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224552
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 279-300. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224518
chapter in monograph
See main document
78

Author:
Title:
Finansowe aspekty planowania marketingowego = Financial Aspects of Marketing Planning
Source:
Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie / red. Leszek Żabiński, Krystyna Śliwińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 395-401. - Summ.
Series:
(Konsumpcja, Rynek, Marketing)
ISBN:
83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
Nr:
2168224534
chapter in monograph
79

Author:
Title:
Przedmiotowy zakres badań nad finansowymi przesłankami decyzji marketingowych
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2002, s. 4-13
Signature:
NP-773/2/Magazyn
Nr:
2168260680
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne
Edition:
Wyd. 2, dodr. 3
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Physical description:
219 s.: il.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12017-7
Nr:
2168239544
monograph
81

Title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
348 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224200
conference materials
See related chapters
82

Author:
Title:
Finansowe aspekty optymalizacji kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2001, s. 5-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-773/[1]/Magazyn
Nr:
2168264650
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 394-428
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168239846
chapter in monograph
See main document
84

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 18-49
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168239780
chapter in monograph
See main document
85

Author:
Title:
Marketing zintegrowany - wyzwanie teorii i praktyki zarządzania = Integrated Marketing - the Challenge of Management Theory and Practice
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 89-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223294
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 394-428
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239970
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 18-49
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239946
chapter in monograph
See main document
88

Author:
Roman Niestrój , Ewa Kozakiewicz
Title:
En Route to Europe
Source:
Eksperyment2000. - nr 4, s. 17
Nr:
2168357882
voice in discussion / interview
89

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 18-49
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168233552
chapter in monograph
See main document
90

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
219, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12017-7
Nr:
2168239560
monograph
91

Title:
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 11-19
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235942
chapter in book
See main document
92

Author:
Title:
Ogólna ocena zarządzania marketingowego w Polsce : na podstawie ekspertyzy wybranych rynków branżowych
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 179-184
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168236010
chapter in book
See main document
93

Title:
Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja firmy
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 21-35
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235948
chapter in book
See main document
94

Author:
Title:
Stan obecny i perspektywy rozwoju rynkowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = Current State and Development Perspectives of Marketing Orientation of Companies in Poland
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: AE Wydział Zarządzania, 1999, s. 11-21. - Summ.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235778
chapter in conference materials
See main document
95

Title:
Czynniki sukcesu jako wyznaczniki orientacji przedsiębiorstwa
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8-9 (1999) , s. 2-9
Nr:
2168234594
article
96

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 394-428
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168233586
chapter in monograph
See main document
97

Author:
Title:
Względny udział w rynku = Relative Market Share
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 274
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294349
lexical items
See main document
98

Author:
Title:
Cele marketingowe = Marketing Objectives
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 37
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275173
lexical items
See main document
99

Author:
Title:
Strategia segmentacji rynku = Market Segmentation Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 242
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288551
lexical items
See main document
100

Author:
Title:
Analiza strategiczna = Strategic Analysis
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 21
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168272992
lexical items
See main document
101

Author:
Title:
Strategia naśladowcy = Market Follower Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 239
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288493
lexical items
See main document
102

Author:
Title:
Strategia nisz rynkowych = Market Nisches Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 239
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288495
lexical items
See main document
103

Author:
Title:
Analiza portfelowa = Portfolio Analysis
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 19-20
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168272966
lexical items
See main document
104

Author:
Title:
Ekspansja selektywna = Selective Expansion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277537
lexical items
See main document
105

Author:
Title:
Strategia me too = Me Too Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 239
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288485
lexical items
See main document
106

Author:
Title:
Osobowość przedsiębiorstwa = Corporate Identity
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 176
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281181
lexical items
See main document
107

Author:
Title:
Analiza luki rozwojowej = Gap Analysis
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 18-19
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168272946
lexical items
See main document
108

Title:
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
327 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/721
Nr:
2168262062
doctoral dissertation
109

Author:
Title:
Marketing zróżnicowany selektywnie = Multisegment Marketing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 150
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280935
lexical items
See main document
110

Author:
Title:
Cele strategiczne = Strategic Objectives
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 39
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275193
lexical items
See main document
111

Author:
Title:
Optymalizacja marketingu-mix
Source:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 27-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236796
chapter in conference materials
See main document
112

Author:
Title:
Wejście na rynek = Market Entry
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 268-269
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294345
lexical items
See main document
113

Author:
Title:
Macierz BCG = BCG Matrix
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 137-138
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280639
lexical items
See main document
114

Author:
Title:
Profil zbytu = Sales Profile
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 197
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286879
lexical items
See main document
115

Author:
Title:
Strategia downsizing = Downsizing Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 237
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288473
lexical items
See main document
116

Author:
Title:
Strategia marketingowa = Marketing Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 238
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288483
lexical items
See main document
117

Author:
Title:
Marketing masowy = Mass Marketing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 144
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280927
lexical items
See main document
118

Author:
Title:
Ekspansja wyspowa = Insular Expansion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 76
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277541
lexical items
See main document
119

Author:
Title:
BCG = Boston Consulting Group - BCG
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 30
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168273014
lexical items
See main document
120

Author:
Title:
Misja przedsiębiorstwa = Corporate Mission
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 159
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280943
lexical items
See main document
121

Author:
Title:
Analiza ABC = ABC Analysis
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 16
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168272908
lexical items
See main document
122

Author:
Title:
Analiza portfolio w zarządzaniu marketingowym : studium metodologiczne
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
219 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 13 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/724
Nr:
2168235770
doctoral dissertation
123

Author:
Title:
Nabywca indywidualny = Ultimate Buyer
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 162
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281057
lexical items
See main document
124

Author:
Title:
Trójkąty bermudzkie = Bermuda Triangles
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 261
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294297
lexical items
See main document
125

Author:
Title:
Względna dynamika rynku = Relative Market Growth
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 274
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294347
lexical items
See main document
126

Author:
Title:
Sektor konkurencyjny = Industry
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 224
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288449
lexical items
See main document
127

Author:
Title:
Kilka uwag o marketingu na rynku finansowym
Source:
Rynek Kapitałowy - Penetrator. - 9 (93) (1998) , s. 39-40
Nr:
2168257342
article
128

Author:
Title:
Cele operacyjne = Operational Objectives
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 37
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275177
lexical items
See main document
129

Author:
Title:
Cele rynkowe = Market Objectives
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 38
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275189
lexical items
See main document
130

Author:
Title:
Dynamika rynku = Market Growth
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 67
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277233
lexical items
See main document
131

Author:
Title:
Marża brutto = Contribution Margin
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 152
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280941
lexical items
See main document
132

Author:
Title:
Strategia rzucającego wyzwanie = Market Challenger Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 242
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288549
lexical items
See main document
133

Author:
Title:
Analiza mocnych i słabych stron = Strengths-Weaknesses Analysis
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 19
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168272950
lexical items
See main document
134

Author:
Title:
Cele kierunkowe = Directional Objectives
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 37
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275159
lexical items
See main document
135

Author:
Title:
Strategia = Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 236
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288461
lexical items
See main document
136

Author:
Title:
Zarządzanie marketingowe = Marketing Management
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 278
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168294353
lexical items
See main document
137

Author:
Title:
Korzyści jakościowe = Quality Advantages
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 124
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280533
lexical items
See main document
138

Author:
Title:
Funkcje zarządzania marketingowego = Marketing management functions
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 84
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279787
lexical items
See main document
139

Author:
Title:
Koncepcja marketingowa = Marketing Concept
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 118
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279881
lexical items
See main document
140

Author:
Title:
Pole rynkowe przedsiębiorstwa = Corporate Market Area
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 183
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286865
lexical items
See main document
141

Author:
Title:
Krzywa doświadczenia = Experience Curve
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 128-129
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280539
lexical items
See main document
142

Author:
Title:
Cele instrumentalne = Instrumental Objectives
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 37
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275117
lexical items
See main document
143

Author:
Title:
Plan marketingowy = Marketing Plan
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 181-182
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286827
lexical items
See main document
144

Author:
Title:
Macierz ADL = ADL Matrix
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 137
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280633
lexical items
See main document
145

Author:
Title:
Korzyści cenowe = Price Advantages
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 124
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280527
lexical items
See main document
146

Author:
Title:
Strategia penetracji rynku = Market Penetration Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 240
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288515
lexical items
See main document
147

Author:
Title:
Nabywca cenowy = Price Buyer
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 162
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280949
lexical items
See main document
148

Author:
Title:
Macierz cyklu życia produktu = Product Life Cycle Matrix
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 138
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280641
lexical items
See main document
149

Author:
Title:
Strategia rozwoju produktu = Product Expansion Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 241
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288525
lexical items
See main document
150

Author:
Title:
Analiza sytuacji marketingowej = Marketing Situation Analysis
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 22
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168273010
lexical items
See main document
151

Author:
Title:
Nabywca kluczowy = Key Buyer
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 162
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281055
lexical items
See main document
152

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 394-428
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239998
chapter in monograph
See main document
153

Author:
Title:
Cele pozycyjne = Position Objectives
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 38
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275183
lexical items
See main document
154

Author:
Title:
Strategia lidera rynkowego = Market Leader Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 238
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288481
lexical items
See main document
155

Author:
Title:
Cele psychograficzne = Psychographic Objectives
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 38
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275185
lexical items
See main document
156

Author:
Title:
Opcja strategiczna = Strategic Option
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 170
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281179
lexical items
See main document
157

Author:
Title:
Nabywca markowy = Ultimate Buyer
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 163
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281051
lexical items
See main document
158

Author:
Title:
Marketing operacyjny = Operating marketing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 146
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280643
lexical items
See main document
159

Author:
Title:
Analiza SWOT/TOWS = SWOT/TOWS Analysis
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 21-22
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168273008
lexical items
See main document
160

Author:
Title:
Analiza szans i zagrożeń = Opportunities-Threats Analysis
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 22
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168273030
lexical items
See main document
161

Author:
Title:
Cele funkcjonalne = Functional Objectives
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 36-37
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275115
lexical items
See main document
162

Author:
Title:
Ekspansja koncentryczna = Concentric Expansion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277535
lexical items
See main document
163

Author:
Title:
Macierz Ansoffa = Ansoff Matrix
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 137
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280635
lexical items
See main document
164

Author:
Title:
Planowanie marketingowe = Marketing Planning
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 182
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286833
lexical items
See main document
165

Author:
Title:
Profil mocnych i słabych stron = Strengths-weaknesses Profile
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 196
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286877
lexical items
See main document
166

Author:
Title:
Marketing strategiczny = Strategic Marketing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 148
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280931
lexical items
See main document
167

Author:
Title:
Nabywca instytucjonalny = Organizational Buyer
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 162
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281053
lexical items
See main document
168

Author:
Title:
Marketing zindywidualizowany = Customized Marketing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 150
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280933
lexical items
See main document
169

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne
Edition:
Wyd. 2, dodr.
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Physical description:
219, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12017-7
Nr:
2168239558
monograph
170

Author:
Title:
Profil rynku = Market Profile
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 196
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286869
lexical items
See main document
171

Author:
Title:
Strategiczna jednostka biznesu = Strategic Business Unit - SBU
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 242-243
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288555
lexical items
See main document
172

Author:
Title:
Strategia rozwoju rynku = Market Expansion Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 242
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288533
lexical items
See main document
173

Author:
Title:
Strategia cena/ilość = Price-quantity Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 237
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288463
lexical items
See main document
174

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 18-49
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239978
chapter in monograph
See main document
175

Author:
Title:
Strategia commodity = Commodity Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 237
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288465
lexical items
See main document
176

Author:
Title:
Reguła 20/80 = Principle 20/80
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 209
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288353
lexical items
See main document
177

Author:
Title:
Strategia preferencji = High Quality Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 240
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288517
lexical items
See main document
178

Author:
Title:
Strategia zróżnicowania = Differentiation Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 242
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168288553
lexical items
See main document
179

Author:
Title:
Pokrycie rynku = Market Satisfy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 183
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286837
lexical items
See main document
180

Author:
Title:
Analiza punktu krytycznego = Break-Even Analysis
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 20
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168272978
lexical items
See main document
181

Author:
Title:
Definiowanie rynku = Defining Market
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 54
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277231
lexical items
See main document
182

Author:
Title:
Marketingowe programy instrumentalne = Marketing Action Programs
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 151
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280939
lexical items
See main document
183

Author:
Title:
Grupa strategiczna = Strategic Group
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 88
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279847
lexical items
See main document
184

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem = Marketing Management
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 277-278
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296161
lexical items
See main document
185

Author:
Title:
Proces zarządzania marketingowego = Process of Marketing Management
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 193-194
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286867
lexical items
See main document
186

Author:
Title:
Cel główny przedsiębiorstwa = Corporate Objective
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 36
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275027
lexical items
See main document
187

Title:
Organizacja zarządzania marketingiem w firmie "Flores"
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1997, s. 99-107 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12481-4
Nr:
2168243730
chapter in monograph
See main document
188

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 394-428
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240120
chapter in monograph
See main document
189

Author:
Title:
Analiz tendencij razvitiâ rynka
Source:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1997, s. 126-132
Series:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 1)
Nr:
2168324647
chapter in monograph
190

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 18-49
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240100
chapter in monograph
See main document
191

Author:
Title:
Struktura marketingu-mix
Source:
Wybrane zagadnienia marketingu / red. Barbara CICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 57-63
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168223988
chapter in monograph
See main document
192

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Physical description:
219 [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12017-7
Nr:
2168239564
monograph
193

Title:
Rynek reklamy w Polsce - instytucje i mechanizmy funkcjonowania
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
209 k.: il.; 30 cm + Aneks: 14 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/700
Nr:
2168260196
doctoral dissertation
194

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 18-49
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240124
chapter in monograph
See main document
195

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 394-428
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240144
chapter in monograph
See main document
196

Author:
Title:
Reklama a marketing mediów
Source:
Aida Media. - nr 6 (16) (1995) , s. 17-20
Nr:
2168253002
article
197

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie marketingowe", Poznań-Kiekrz, Polska, od 1995-05-29 do 1995-05-30
Title:
Zarządzanie marketingowe - sposób czy dziedzina zarządzania?
Source:
Problematyka zarządzania marketingowego / red. Jerzy Boszko - Poznań: Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1995, s. 209-213 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział ; z. 2)
Nr:
2168330883
chapter in conference materials
198

Author:
Title:
Istota i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 18-49
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240148
chapter in monograph
See main document
199

Author:
Title:
Funkcje i formy kontroli marketingu
Source:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 111-119. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
Nr:
2168253710
chapter in conference materials
200

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 394-428
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240168
chapter in monograph
See main document
201

Author:
Title:
Zastosowanie analizy ABC w diagnozowaniu i projektowaniu organizacji marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym
Source:
Badania marketingowe - teoria i praktyka - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 47-54
Nr:
2168330877
chapter in conference materials
202

Author:
Title:
Prywatyzacja w ujęciu marketingowym
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (1994) , s. 21-23
Nr:
2168263618
article
203

Author:
Title:
Pojęcie i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994, s. 15-39
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168240260
chapter in monograph
See main document
204

Author:
Title:
Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994, s. 113-136
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168240270
chapter in monograph
See main document
205

Author:
Title:
Marketingowa koncepcja peywatyzacji
Source:
Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN1993, s. 71-99
Signature:
NP-271/Magazyn
Nr:
2168329871
chapter in unpublished scientific work
See main document
206

Author:
Title:
Pojęcie i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993, s. 15-39
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168239702
chapter in monograph
See main document
207

Author:
Title:
Przedmiot i podstawowe opcje strategii marketingowej = The Subject and the Basic Options of the Marketing Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993) , s. 5-18. - Summ.
Nr:
2168236172
article
208

Author:
Title:
Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993, s. 113-136
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168239712
chapter in monograph
See main document
209

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 403, 411
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Nr:
2168263642
journal / series editorial
210

Author:
Title:
Formy organizacyjne marketingu
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 131-139
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242472
chapter in monograph
See main document
211

Title:
Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych
Source:
Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993, s. 93-101
Nr:
2168244532
chapter in conference materials
212

Author:
Title:
Komercyjna działalność wydawnicza Uczelni
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 8(10), s. 11-13
Nr:
2168344268
chapter in report
213

Title:
Obraz handlu prywatnego na przykładzie kupców myślenickich = Picture of Private Trading on the Example Myślenice Merchants
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 372 (1992) , s. 27-40. - Summ., rez.
Nr:
2168235278
article
214

Author:
Title:
Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Instytut Marketingu, 1992, s. 113-136
ISBN:
83-900698-0-6
Nr:
2168240292
chapter in monograph
See main document
215

Author:
Title:
Pojęcie i znaczenie marketingu
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Instytut Marketingu, 1992, s. 15-39
ISBN:
83-900698-0-6
Nr:
2168240286
chapter in monograph
See main document
216

Author:
Title:
Zarządzanie marketingowe
Source:
Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK] - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992, s. 57-90 - Bibliogr.
Nr:
2168296971
chapter in monograph
See main document
217

Conference:
Konferencja naukowa Marketingowe zarządzanie handlem, Poznań, Polska, od 1992-09-28 do 1992-09-30
Title:
Polityka rynkowa prywatnych firm handlowych (wyniki badań 70 największych firm krakowskich)
Source:
Marketingowe zarządzanie handlem / red. Halina Szulce - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 130-139
Nr:
2168324799
chapter in conference materials
218

Title:
Warunki samofinansowania przedsiębiorstw handlowych : na przykładzie krakowskich spółdzielni spożywców = Conditions of Self-financing of Commercial Firms : Exemplified by Cracow Consumers' Co-operatives
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 333 (1990) , s. 53-65. - Rez., summ.
Nr:
2168259256
article
219

Title:
Struktura podmiotowa handlu uspołecznionego w świetle danych o 400-tu największych przedsiębiorstwach = Role of the 400 Greatest Retail Enterprises in the Polish Economy
Source:
Przedsiębiorstwo i Rynek. - nr 1(20) (1989) , s. 3-14
Nr:
2168282967
article
220

Author:
Title:
Spółdzielczość jako element organizacji społeczności lokalnych
Source:
Spółdzielczość w lokalnym systemie samorządowym / red. Kazimierz Z. Sowa - Warszawa: UW. WGiSR, 1988, s. 9-23
Series:
(Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; nr 10)
Nr:
2168330867
chapter in monograph
221

Author:
Title:
Wpływ usług handlowych na równowagę towarowo-pieniężną = The Impact of Trade Service on Commercial and Financial Equilibrium
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 281 (1988) , s. 49-57. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168258698
article
222

Author:
Title:
Systemowe uwarunkowania zmian w strukturze podmiotowej rynku wewnętrznego = System Conditions of Changes in Subject Structure of Home Market
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1987) , s. 7-12
Nr:
2168254874
article
223

Author:
Title:
Struktura podmiotowa handlu w sferze regulacji procesów obrotu towarowego. [Z. 4]
Source:
Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego : Kraków 19-20 października 1987 r. - Kraków; Praga: Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze, 1987, s. 1-12
Nr:
2168270678
chapter in conference materials
224

Author:
Title:
Podstawy kształtowania podmiotowej struktury handlu wewnętrznego = The Basis of Shaping Structure of Domestic Trade
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986
Physical description:
191 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 74)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168273000
monograph
225

Author:
Title:
Istota i zakres organizacyjnego modelowania rynku = The Essence and Scope of Organizational Modelling of the Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 231 (1986) , s. 27-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254482
article
226

Title:
Techniki organizowania pracy w przedsiębiorstwie handlowym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168257100
academic script
227

Author:
Title:
Sterowanie rozwojem podmiotowej struktury rynku
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986) , s. 47-53. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986
Nr:
2168259318
article
228

Author:
Title:
Mechanizm zmian strukturalnych w spółdzielczości spożywców
Source:
Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986 - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986, s. 9 s.. - Poszyty
Nr:
2168259356
chapter in monograph
229

Author:
Title:
Sytuacja rynkowa jako czynnik reformy gospodarczej = Market Situation as Factor of Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 182 (1984) , s. 123-133. - Rez., summ.
Nr:
2168254834
article
230

Author:
Title:
Kryteria oceny podmiotowej struktury handlu = Criteria of Estimation of Trade's Structure
Source:
Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257256
chapter in monograph
See main document
231

Author:
Title:
Pozycja małych i średnich przedsiębiorstw w podmiotowej strukturze handlu
Source:
Organizacja i zarządzanie w sferze obrotu dobrami konsumpcyjnymi : materiały konferencyjne - Katowice: PTE, 1984, s. 1-10 - Bibliogr.
Nr:
2168330881
chapter in conference materials
232

Author:
Title:
Rola inicjatywy założycielskiej w kształtowaniu podmiotowej struktury handlu
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 77-88
Nr:
2168221506
article
233

Author:
Title:
Formowanie organizacji przedsiębiorstwa
Source:
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983, s. 18-30
Series:
(Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 5)
Nr:
2168330871
chapter in monograph
See main document
234

Author:
Title:
Warunki rozwoju podmiotowej struktury handlu w reformowanym systemie gospodarczym = Conditions of Development of the Subjective Trade Structure in the Reformed Economic System
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1983) , s. 20-26
Nr:
2168254412
article
235

Title:
Czynniki kształtujące dystrybucję pieczywa w dużych miastach : na przykładzie Krakowa = Factors Affecting the Conditions of Bread Distribution in Big Cities : on the Example of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 156 (1982) , s. 91-109. - Rez., summ.
Nr:
2168255634
article
236

Author:
Title:
Ewolucja podmiotowej struktury handlu wewnętrznego w Jugosławii = Evolution of Yugoslavia's Domestic Trade's Structural
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 162 (1982) , s. 19-37. - Rez., summ.
Nr:
2168256700
article
237

Author:
Stanisława Surdykowska , Jerzy Kruczała , Roman Niestrój , Michał Woźniak , Lech Klewżyc , Bogusław Jacewicz , Jan Pająk , Tadeusz Jopek , Augustyn Olszewski , Jerzy Tendaj , Tadeusz Stec
Title:
W gospodarczą rzeczywistość
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 39 (10132), s. 3, 5
Nr:
2168242244
voice in discussion / interview
238

Author:
Title:
Samorządność przedsiębiorstw nie może być przyczyną konfrontacji
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 176 (10269) (1981) , s. 1, 4
Nr:
2168243684
article
239

Title:
Co zagraża reformie gospodarczej?
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 36 (10129), s. 3, 4
Opracowanie:
Szulc Marian
Nr:
2168242240
voice in discussion / interview
240

Author:
Title:
Właściwości przedsiębiorstwa handlowego jako zorganizowanego systemu gospodarczego = The Properties of the Commercial Enterprises Considered As Organized System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 123 (1980) , s. 65-80. - Rez., summ.
Nr:
2168256956
article
241

Author:
Title:
Kierowanie przedsiębiorstwami turystycznymi
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 68-94
Nr:
2168278475
chapter in academic script
See main document
242

Author:
Title:
Systemy organizacyjne obrotu w ich hierarchicznych układach
Publisher address:
Warszawa: IHWiU, 1980
Physical description:
67 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 217)
Notes:
Streszcz., summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168330875
monograph
243

Author:
Conference:
Konferencja naukowa pt. Racjonalizacja organizacji i kierowania przedsiębiorstwami handlowymi, Uniejów, Polska, od 1979-11-20 do 1979-11-21
Title:
Metoda modułowego projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstw handlowych
Source:
Racjonalizacja organizacji i kierowania przedsiębiorstwami handlowymi - Łódź: TNOiK, 1979 - Bibliogr.
Nr:
2168330879
chapter in conference materials
244

Author:
Title:
Przesłanki optymalizacji wielkości przedsiębiorstw handlowych = On the Conditions of Optimization of the Size of Trading Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 101 (1978) , s. 75-88. - Rez., summ.
Nr:
2168233154
article
245

Author:
Title:
Struktura organizacyjna a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa handlowego = Organizational Structure and Functioning as Well as Development of Trade Enterprise
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 1 (77) (1976) , s. 34-43. - Rez., summ., streszcz.
Nr:
2168315503
article
246

Author:
Title:
Przesłanki kształtowania form organizacyjnych przedsiębiorstw handlowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
172 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/142
Nr:
2168304723
doctoral dissertation
247

Author:
Title:
Czynniki kształtujące charakter i zakres specjalizacji przedsiębiorstw handlowych = Some Factors Forming the Character and the Scale of Specialization of the Trade Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 73 (1975) , s. 85-98. - Summ., rez.
Nr:
2168249658
article
248

Author:
Title:
Ewolucja form koncentracji przedsiębiorstw handlowych = Evolution of the Forms of Trade Enterprises Concentration
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1975) , s. 1-10
Nr:
2168259890
article
249

Author:
Title:
Metody pomiaru natężenia ruchu i płynności zatrudnionych w handlu = Measurement Methods of Intensity and Flow of Employees in Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 59 (1973) , s. 19-30. - Summ., rez.
Nr:
2168250236
article
250

Author:
Title:
Ekonomiczno-społeczne konsekwencje zmian zasad odpowiedzialności materialnej w hurcie spożywczym = Economic and Social Consequences of Changes in the Principles of Material Responsibility in Groceries Wholesale
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 45 (1972) , s. 79-86. - Rez., summ.
Nr:
2168250646
article
Unpublished documents:
1

Title:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
168 s.: il.; 30 cm.
Research program:
6/KM/1/08/S/423
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165349755
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
61 s.: il.; 30 cm.
Notes:
[Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"],
Research program:
49/KM/1/07/S
Signature:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168246780
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik,
Signature:
NP-1134/Magazyn
Nr:
2166568661
unpublished scientific work
4

Author:
, , , , ,
Title:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
94 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
76/KMark/3/2005/S/248
Signature:
NP-1073/Magazyn
Nr:
2167731169
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
152 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr.
Research program:
62/KMark/Z/2004/S/172
Signature:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259958
unpublished scientific work
6

Title:
Promocja organizacji non-profit (raport z badań)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
22 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
114/Kmark/5/99/S
Signature:
NP-645/Magazyn
Nr:
2168333715
unpublished scientific work
7

Author:
Title:
Procedury analizy i planowania marketingowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
39 k.: il.; 30 cm
Research program:
91/KMark/5/96/S
Signature:
NP-412/Magazyn
Nr:
2168329077
unpublished scientific work
8

Title:
Zachowania rynkowe i strategie przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
[65] k.: il.; 30 cm
Research program:
77/KPM/2/94/3
Signature:
NP-297/Magazyn
Nr:
2168329771
unpublished scientific work
1
Teorie rynku a procesy tworzenia i wymiany wartości / Roman NIESTRÓJ // W: Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu / red. nauk. Katarzyna Żyminkowska. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 47-57. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7
2
Makroekonomiczny aspekt badania poziomu rynkowej orientacji przedsiębiorstw / Roman NIESTRÓJ // W: Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. nauk Anna Skowronek-Mielczarek. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017. - S. 243-251. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-120-7
3
Potencjał marketingowy mediów społecznościowych / Iwona Lupa ; Promotor: Roman NIESTRÓJ ; Promotor pomocniczy Mariusz KUZIAK. - Kraków, 2017. - 323 k. : il. ; 30 cm. - Bibliografię. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003308
4
Orientacja rynkowa małych przedsiębiorstw / Roman NIESTRÓJ // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 23-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
5
Miejsce małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej / Roman NIESTRÓJ // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 9-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
6
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
7
Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Vanda Maráková, Roman NIESTRÓJ. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. - 186, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-64927-10-2
8
Ocena przystosowania małych przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 199-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
9
Wstęp / Roman NIESTRÓJ // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 7-8. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
10
Wstęp / Roman NIESTRÓJ // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 7-8. - ISBN 978-83-62511-74-7
11
Współczesne problemy zarządzania i marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. - 225 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - ISBN 978-83-64927-07-2
12
Proces adaptacji przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 211-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
13
Wstęp / Roman NIESTRÓJ // W: Współczesne problemy zarządzania i marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 7. - ISBN 978-83-64927-07-2
14
Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja przedsiębiorstw / Roman NIESTRÓJ // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 29-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
15
Badania orientacji rynkowej w Polsce / Krzysztof KAPERA, Roman NIESTRÓJ // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 9-20. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
16
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Roman NIESTRÓJ // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 21-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
17
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 241 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-74-7
18
Koniunkturalne uwarunkowania strategii marketingowych - doświadczenia Polski w latach 2000-2013 = Cyclical Determinants of Marketing Strategy - Polish Experiences in Years 2000-2013 / Roman NIESTRÓJ // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 8 (2014), s. 590-594. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-7853
19
Sprawność marketingu a równowaga rynku / Roman NIESTRÓJ // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [64]-[69]. - Bibliogr.
20
Sprawność marketingu a równowaga rynku / Roman NIESTRÓJ // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 23-31. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
21
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 211 [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7252-640-3
22
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 13-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
23
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr. hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2011 roku / Roman NIESTRÓJ // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2011/2012. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 13-27. - ISBN 978-83-7252-576-5
24
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012. - S. 268-294. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2037-9
25
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
26
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 283 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-22-8
27
Wspomnienie o prof. Miklaszewskim: fragmenty wystąpień z ceremonii pogrzebowej 27 kwietnia 2011 r. / Roman NIESTRÓJ, Irena PIETRZYK, Krzysztof Miklaszewski, Jerzy Federowicz // Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011), s. 4-5. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/2. - ISSN 1689-7757
28
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
29
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dra hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 7 października 2009 r. / Roman NIESTRÓJ // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2009/2010. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 13-28. - ISBN 978-83-7252-475-1
30
Marketing in Poland in the Twentieth Year of Political Transformation / Roman NIESTRÓJ // W: Poland - Serbia : the Challenges of the Scientific Cooperation / scient. ed. Zbigniew Paszek. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 221-227. - Summ. - ISBN 978-83-7571-156-1
31
Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009 / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 247, [1] s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-7252-485-0
32
Tożsamość i wizerunek marketingu / red. nauk. Roman NIESTRÓJ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 663 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-1827-7
33
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 166, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-442-3
34
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 35-52. - ISBN 978-83-7252-442-3
35
List Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = A Letter of Rector of Cracow University of Economics / Roman NIESTRÓJ // W: Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego = Economics - Ethics - Organization : the Commemorative Book Dedicated to Professor Roman Głowacki on His 80 Years Jubilee / [red. nauk. Grzegorz Karasiewicz]. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2009. - S. 19-20. - ISBN 978-83-61276-26-5
36
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr. hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2008 r. / Roman NIESTRÓJ // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 2008/2009. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 13-25. - ISBN 978-83-7252-434-8
37
Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 34-53
38
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2007), s. 5-36. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
39
Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Tomasz SMOLEŃ // W: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2007), s. 37-61. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
40
Rolʹ marketingu u stvorennì vartostì fìrmi = Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy / NESTRUJ R. // W: Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt" = Transformacja wartości w rozwoju relacji "przedsiębiorstwo-klient" / red. Êvgen Krikavsʹkij, Natalìâ Čuhraj. - Lʹvìv: Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", 2007. - S. 186-192. - Bibliogr. - ISBN 978-966-533-631-4
41
Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju zarządzania marketingowego przedsiębiorstw / Krzysztof KAPERA ; Promotor: Roman NIESTRÓJ. - Kraków, 2007. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
42
Typologia rynkowej orientacji przedsiębiorstw / Roman NIESTRÓJ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : monografia / red. Eulalia Skawińska. - Poznań: Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2007. - S. 69-77. - Streszcz. - ISBN 978-83-60906-05-7
43
Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy / Roman NIESTRÓJ // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 19-24. - ISBN 83-911355-0-0
44
Rynkowa wartość strategii produktu / Roman NIESTRÓJ // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 38-40. - ISBN 83-911355-0-0
45
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006. - S. 13-43. - ISBN 83-900698-9-X
46
Wizerunek marketingu w opinii przedstawicieli praktyki gospodarczej / Roman NIESTRÓJ // W: Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2006), s. 25-39
47
Offering`s Attractiveness - Indicator of a Competitive Advantage / NIESTRÓJ Roman // W: Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková. - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006. - S. 253-257. - Bibliogr. - ISBN 80-8083-262-5
48
Wpływ strategii produktu na wartość przedsiębiorstwa / Roman NIESTRÓJ // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 133-138. - ISBN 83-911355-0-0
49
Profilowanie kierunków i poziomów studiów ekonomicznych / Roman NIESTRÓJ // W: Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów : materiały Wydziałowej Konferencji Dydaktycznej / red. Leszek Żabiński, Eugeniusz Gatnar. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 19-26. - ISBN 83-7246-842-7
50
Atrakcyjność oferty jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej = Offer Attractiveness as Determinant of Competitive Advantage / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006), s. 5-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129309517. - ISSN 0208-7944
51
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006. - S. 371-403. - ISBN 83-900698-9-X
52
Wizerunek marketingu w Polsce / Roman NIESTRÓJ // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 187-194. - ISBN 83-208-1669-6
53
Marketing uczciwy - utopia czy konieczność = Fair Marketing - Utopia or Necessity / Roman NIESTRÓJ // W: Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005. - S. 68-71. - Summ. - ISBN 83-911355-1-9
54
Informacyjne przesłanki ewolucji marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Wyzwania marketingowe wobec przedsiębiorstw przyszłości w Polsce / red. nauk. Eulalia Skawińska. - Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; TNOiK "Dom Organizatora", 2005. - S. 147-154. - Bibliogr. - ISBN 83-7285-244-8
55
Typologia orientacji przedsiębiorstw = A Typology of Enterprise Orientation / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005), s. 7-15. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/93298527. - ISSN 0208-7944
56
Czynniki kształtujące partnerstwo w relacjach dostawca-odbiorca na rynkach przemysłowych / Przemysław Stach ; Promotor: Roman NIESTRÓJ. - Kraków, 2005. - 199 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Bibliogr.
57
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004. - S. 13-43. - ISBN 83-900698-9-X
58
Finansowe aspekty marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - S. 9-16. - ISBN 83-911355-2-7
59
Kontrola sprzedaży = Sales Control / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 95-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
60
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - 200 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911355-2-7
61
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004. - S. 371-403. - ISBN 83-900698-9-X
62
Finansowe aspekty planowania kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek / Roman NIESTRÓJ // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - S. 31-41. - ISBN 83-911355-2-7
63
Etičeskie aspekty marketinga / Roman NIESTRÓJ // W: Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / red. A.A. Mazarakí. - Kiiv: Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, 2004. - S. 57-58. - ISBN 966-629-17-7
64
Social Aspects of Marketing Strategies / Roman NIESTRÓJ // W: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004. - S. 276-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-225-1904-9
65
Etyczne ograniczenia strategii marketingowych - aspekt dydaktyczny / Roman NIESTRÓJ // W: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004. - S. 75-80. - ISBN 83-917004-4-5
66
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003. - S. 13-43. - ISBN 83-900698-9-X
67
Elementy marketingu internetowego / Roman NIESTRÓJ, Jakub Niestrój // W: E-biznes : podstawy informatyczne. T. 2, Systemy, bazy danych, programowanie, marketing internetowy / red. Tadeusz Wieczorek. - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2003. - S. 123-133. - Bibliogr. - ISBN 83-88936-10-7
68
Development Directions of the Marketing Management Concept / Roman NIESTRÓJ // W: Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference / ed. Jaroslav Ďaďo, Vladimír Laššák. - Banská Bystrica: Faculty of Economics of Matej Bel University, 2003. - S. 287-290. - ISBN 80-8055-815-9
69
Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 181 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Książka wydana z okazji jubileuszu dziesięciolecia Wydziału Zarządzania AE w Krakowie. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-7252-175-1
70
Finansowe aspekty planowania kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek / Roman NIESTRÓJ // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 32-44
71
Finansowe aspekty marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 8-15
72
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn. - Wyd. 4 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003. - S. 371-403. - ISBN 83-900698-9-X
73
Kierunki ewolucji marketingowej koncepcji zarządzania = Trajectories of Development in the Marketing Concept of Management / Roman NIESTRÓJ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 173-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
74
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002. - S. 18-49. - ISBN 83-900698-8-1
75
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002. - S. 394-428. - ISBN 83-900698-8-1
76
Instrumenty współczesnego marketingu = Contemporary Marketing Tools / Roman NIESTRÓJ // W: Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 97-104. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-149-2
77
Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = State and Barriers of Development of Marketing Orientation of Companies in Poland / Anna CZUBAŁA, Agata JONAS, Roman NIESTRÓJ // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 279-300. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
78
Finansowe aspekty planowania marketingowego = Financial Aspects of Marketing Planning / Roman NIESTRÓJ // W: Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie / red. nauk. Leszek Żabiński, Krystyna Śliwińska. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - (Konsumpcja, Rynek, Marketing). - S. 395-401. - Summ. - ISBN 83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7
79
Przedmiotowy zakres badań nad finansowymi przesłankami decyzji marketingowych / Roman NIESTRÓJ // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2002]), s. 4-13
80
Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne / Roman NIESTRÓJ. - Wyd. 2, dodr. 3. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - 219 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-12017-7
81
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - 348 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-132-8
82
Finansowe aspekty optymalizacji kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek / Roman NIESTRÓJ // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2001]), s. 5-19. - Bibliogr.
83
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001. - S. 394-428. - ISBN 83-900698-8-1
84
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001. - S. 18-49. - ISBN 83-900698-8-1
85
Marketing zintegrowany - wyzwanie teorii i praktyki zarządzania = Integrated Marketing - the Challenge of Management Theory and Practice / Roman NIESTRÓJ // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 89-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
86
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000. - S. 394-428. - ISBN 83-900698-8-6
87
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000. - S. 18-49. - ISBN 83-900698-8-6
88
En Route to Europe / Roman NIESTRÓJ ; interview by Ewa Kozakiewicz // Eksperyment. - nr 4 (2000), s. 17. - ISSN 1509-5975
89
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999. - S. 18-49. - ISBN 83-900698-8-6
90
Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne / Roman NIESTRÓJ. - Wyd. 2. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 219, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-12017-7
91
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału / Roman NIESTRÓJ, Rafał MARYŃCZAK // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 11-19. - ISBN 83-911355-8-6
92
Ogólna ocena zarządzania marketingowego w Polsce : na podstawie ekspertyzy wybranych rynków branżowych / Roman NIESTRÓJ // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 179-184. - ISBN 83-911355-8-6
93
Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja firmy / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - S. 21-35. - ISBN 83-911355-8-6
94
Stan obecny i perspektywy rozwoju rynkowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce = Current State and Development Perspectives of Marketing Orientation of Companies in Poland / Roman NIESTRÓJ // W: Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: AE Wydział Zarządzania, 1999. - S. 11-21. - Summ. - ISBN 83-911355-7-8
95
Czynniki sukcesu jako wyznaczniki orientacji przedsiębiorstwa / Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN // Marketing i Rynek. - nr 8-9 (1999), s. 2-9. - ISSN 1231-7853
96
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999. - S. 394-428. - ISBN 83-900698-8-6
97
Względny udział w rynku = Relative Market Share / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 274. - ISBN 83-208-1087-6
98
Cele marketingowe = Marketing Objectives / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 37. - ISBN 83-208-1087-6
99
Strategia segmentacji rynku = Market Segmentation Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 242. - ISBN 83-208-1087-6
100
Analiza strategiczna = Strategic Analysis / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 21. - ISBN 83-208-1087-6
101
Strategia naśladowcy = Market Follower Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 239. - ISBN 83-208-1087-6
102
Strategia nisz rynkowych = Market Nisches Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 239. - ISBN 83-208-1087-6
103
Analiza portfelowa = Portfolio Analysis / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 19-20. - ISBN 83-208-1087-6
104
Ekspansja selektywna = Selective Expansion / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 75. - ISBN 83-208-1087-6
105
Strategia me too = Me Too Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 239. - ISBN 83-208-1087-6
106
Osobowość przedsiębiorstwa = Corporate Identity / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 176. - ISBN 83-208-1087-6
107
Analiza luki rozwojowej = Gap Analysis / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 18-19. - ISBN 83-208-1087-6
108
Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą / Jan BELICZYŃSKI ; Promotor: Roman NIESTRÓJ. - Kraków, 1998. - 327 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Marketing zróżnicowany selektywnie = Multisegment Marketing / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 150. - ISBN 83-208-1087-6
110
Cele strategiczne = Strategic Objectives / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 39. - ISBN 83-208-1087-6
111
Optymalizacja marketingu-mix / Roman NIESTRÓJ // W: Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 27-39. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-79-8
112
Wejście na rynek = Market Entry / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 268-269. - ISBN 83-208-1087-6
113
Macierz BCG = BCG Matrix / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 137-138. - ISBN 83-208-1087-6
114
Profil zbytu = Sales Profile / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 197. - ISBN 83-208-1087-6
115
Strategia downsizing = Downsizing Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 237. - ISBN 83-208-1087-6
116
Strategia marketingowa = Marketing Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 238. - ISBN 83-208-1087-6
117
Marketing masowy = Mass Marketing / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 144. - ISBN 83-208-1087-6
118
Ekspansja wyspowa = Insular Expansion / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 76. - ISBN 83-208-1087-6
119
BCG = Boston Consulting Group - BCG / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 30. - ISBN 83-208-1087-6
120
Misja przedsiębiorstwa = Corporate Mission / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 159. - ISBN 83-208-1087-6
121
Analiza ABC = ABC Analysis / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 16. - ISBN 83-208-1087-6
122
Analiza portfolio w zarządzaniu marketingowym : studium metodologiczne / Piotr HADRIAN ; Promotor: Roman NIESTRÓJ. - Kraków, 1998. - 219 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 13 k. - Bibliogr.
123
Nabywca indywidualny = Ultimate Buyer / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 162. - ISBN 83-208-1087-6
124
Trójkąty bermudzkie = Bermuda Triangles / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 261. - ISBN 83-208-1087-6
125
Względna dynamika rynku = Relative Market Growth / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 274. - ISBN 83-208-1087-6
126
Sektor konkurencyjny = Industry / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 224. - ISBN 83-208-1087-6
127
Kilka uwag o marketingu na rynku finansowym / Roman NIESTRÓJ // Rynek Kapitałowy - Penetrator. - 9 (93) (1998), s. 39-40. - ISSN 1505-2842
128
Cele operacyjne = Operational Objectives / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 37. - ISBN 83-208-1087-6
129
Cele rynkowe = Market Objectives / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 38. - ISBN 83-208-1087-6
130
Dynamika rynku = Market Growth / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 67. - ISBN 83-208-1087-6
131
Marża brutto = Contribution Margin / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 152. - ISBN 83-208-1087-6
132
Strategia rzucającego wyzwanie = Market Challenger Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 242. - ISBN 83-208-1087-6
133
Analiza mocnych i słabych stron = Strengths-Weaknesses Analysis / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 19. - ISBN 83-208-1087-6
134
Cele kierunkowe = Directional Objectives / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 37. - ISBN 83-208-1087-6
135
Strategia = Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 236. - ISBN 83-208-1087-6
136
Zarządzanie marketingowe = Marketing Management / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 278. - ISBN 83-208-1087-6
137
Korzyści jakościowe = Quality Advantages / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 124. - ISBN 83-208-1087-6
138
Funkcje zarządzania marketingowego = Marketing management functions / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 84. - ISBN 83-208-1087-6
139
Koncepcja marketingowa = Marketing Concept / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 118. - ISBN 83-208-1087-6
140
Pole rynkowe przedsiębiorstwa = Corporate Market Area / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 183. - ISBN 83-208-1087-6
141
Krzywa doświadczenia = Experience Curve / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 128-129. - ISBN 83-208-1087-6
142
Cele instrumentalne = Instrumental Objectives / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 37. - ISBN 83-208-1087-6
143
Plan marketingowy = Marketing Plan / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 181-182. - ISBN 83-208-1087-6
144
Macierz ADL = ADL Matrix / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 137. - ISBN 83-208-1087-6
145
Korzyści cenowe = Price Advantages / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 124. - ISBN 83-208-1087-6
146
Strategia penetracji rynku = Market Penetration Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 240. - ISBN 83-208-1087-6
147
Nabywca cenowy = Price Buyer / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 162. - ISBN 83-208-1087-6
148
Macierz cyklu życia produktu = Product Life Cycle Matrix / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 138. - ISBN 83-208-1087-6
149
Strategia rozwoju produktu = Product Expansion Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 241. - ISBN 83-208-1087-6
150
Analiza sytuacji marketingowej = Marketing Situation Analysis / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 22. - ISBN 83-208-1087-6
151
Nabywca kluczowy = Key Buyer / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 162. - ISBN 83-208-1087-6
152
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998. - S. 394-428. - ISBN 83-900698-8-6
153
Cele pozycyjne = Position Objectives / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 38. - ISBN 83-208-1087-6
154
Strategia lidera rynkowego = Market Leader Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 238. - ISBN 83-208-1087-6
155
Cele psychograficzne = Psychographic Objectives / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 38. - ISBN 83-208-1087-6
156
Opcja strategiczna = Strategic Option / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 170. - ISBN 83-208-1087-6
157
Nabywca markowy = Ultimate Buyer / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 163. - ISBN 83-208-1087-6
158
Marketing operacyjny = Operating marketing / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 146. - ISBN 83-208-1087-6
159
Analiza SWOT/TOWS = SWOT/TOWS Analysis / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 21-22. - ISBN 83-208-1087-6
160
Analiza szans i zagrożeń = Opportunities-Threats Analysis / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 22. - ISBN 83-208-1087-6
161
Cele funkcjonalne = Functional Objectives / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 36-37. - ISBN 83-208-1087-6
162
Ekspansja koncentryczna = Concentric Expansion / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 75. - ISBN 83-208-1087-6
163
Macierz Ansoffa = Ansoff Matrix / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 137. - ISBN 83-208-1087-6
164
Planowanie marketingowe = Marketing Planning / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 182. - ISBN 83-208-1087-6
165
Profil mocnych i słabych stron = Strengths-weaknesses Profile / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 196. - ISBN 83-208-1087-6
166
Marketing strategiczny = Strategic Marketing / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 148. - ISBN 83-208-1087-6
167
Nabywca instytucjonalny = Organizational Buyer / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 162. - ISBN 83-208-1087-6
168
Marketing zindywidualizowany = Customized Marketing / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 150. - ISBN 83-208-1087-6
169
Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne / Roman NIESTRÓJ. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 219, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-12017-7
170
Profil rynku = Market Profile / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 196. - ISBN 83-208-1087-6
171
Strategiczna jednostka biznesu = Strategic Business Unit - SBU / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 242-243. - ISBN 83-208-1087-6
172
Strategia rozwoju rynku = Market Expansion Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 242. - ISBN 83-208-1087-6
173
Strategia cena/ilość = Price-quantity Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 237. - ISBN 83-208-1087-6
174
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998. - S. 18-49. - ISBN 83-900698-8-6
175
Strategia commodity = Commodity Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 237. - ISBN 83-208-1087-6
176
Reguła 20/80 = Principle 20/80 / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 209. - ISBN 83-208-1087-6
177
Strategia preferencji = High Quality Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 240. - ISBN 83-208-1087-6
178
Strategia zróżnicowania = Differentiation Strategy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 242. - ISBN 83-208-1087-6
179
Pokrycie rynku = Market Satisfy / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 183. - ISBN 83-208-1087-6
180
Analiza punktu krytycznego = Break-Even Analysis / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 20. - ISBN 83-208-1087-6
181
Definiowanie rynku = Defining Market / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 54. - ISBN 83-208-1087-6
182
Marketingowe programy instrumentalne = Marketing Action Programs / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 151. - ISBN 83-208-1087-6
183
Grupa strategiczna = Strategic Group / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 88. - ISBN 83-208-1087-6
184
Zarządzanie marketingiem = Marketing Management / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 277-278. - ISBN 83-208-1087-6
185
Proces zarządzania marketingowego = Process of Marketing Management / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 193-194. - ISBN 83-208-1087-6
186
Cel główny przedsiębiorstwa = Corporate Objective / Roman NIESTRÓJ // W: Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. - S. 36. - ISBN 83-208-1087-6
187
Organizacja zarządzania marketingiem w firmie "Flores" / Roman NIESTRÓJ, Marek RAWSKI // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN. - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - (Przedsiębiorczość). - S. 99-107. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12481-4
188
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997. - S. 394-428. - ISBN 83-900698-8-6
189
Analiz tendencij razvitiâ rynka / NESTRUJ R. // W: Marketing : teorìâ ì praktika. - Lugans'k: SUDU, 1997. - (Zbìrnik naukovih prac' ; no 1). - S. 126-132
190
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997. - S. 18-49. - ISBN 83-900698-8-6
191
Struktura marketingu-mix / Roman NIESTRÓJ // W: Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 57-63. - ISBN 83-87239-34-8
192
Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne / Roman NIESTRÓJ. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - 219 [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Przedsiębiorczość). - ISBN 83-01-12017-7
193
Rynek reklamy w Polsce - instytucje i mechanizmy funkcjonowania / Magdalena DOŁHASZ ; Promotor: Roman NIESTRÓJ. - Kraków, 1996. - 209 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 14 k. - Bibliogr.
194
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996. - S. 18-49. - ISBN 83-900698-8-6
195
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996. - S. 394-428. - ISBN 83-900698-8-6
196
Reklama a marketing mediów / Roman NIESTRÓJ // Aida Media. - nr 6 (16) (1995), s. 17-20. - ISSN 1231-3289
197
Zarządzanie marketingowe - sposób czy dziedzina zarządzania? / Roman NIESTRÓJ // W: Problematyka zarządzania marketingowego / red. Jerzy Boszko. - Poznań: Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, 1995. - (Zeszyty Naukowe / Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział, ISSN 1233-3239 ; z. 2). - S. 209-213. - Bibliogr.
198
Istota i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995. - S. 18-49. - ISBN 83-900698-8-6
199
Funkcje i formy kontroli marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Przedsiębiorstwo, marketing, strategie. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 111-119. - Referat z konferencji. - ISBN 83-904826-0-6
200
Zarządzanie marketingiem / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 3 zm. i poszerz. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995. - S. 394-428. - ISBN 83-900698-8-6
201
Zastosowanie analizy ABC w diagnozowaniu i projektowaniu organizacji marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym / Roman NIESTRÓJ // W: Badania marketingowe - teoria i praktyka. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 47-54
202
Prywatyzacja w ujęciu marketingowym / Roman NIESTRÓJ // Przegląd Organizacji. - nr 2 (1994), s. 21-23. - ISSN 0137-7221
203
Pojęcie i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994. - S. 15-39. - ISBN 83-900698-9-6
204
Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994. - S. 113-136. - ISBN 83-900698-9-6
205
Marketingowa koncepcja peywatyzacji / Roman NIESTRÓJ // W: Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN. - (1993), s. 71-99
206
Pojęcie i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993. - S. 15-39. - ISBN 83-900698-9-6
207
Przedmiot i podstawowe opcje strategii marketingowej = The Subject and the Basic Options of the Marketing Strategy / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993), s. 5-18. - Summ. - ISSN 0208-7944
208
Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993. - S. 113-136. - ISBN 83-900698-9-6
209
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 403, 411. - ISSN 0208-7944
210
Formy organizacyjne marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Fogra, 1993. - S. 131-139. - ISBN 83-85719-02-4
211
Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych / Roman NIESTRÓJ, Leszek STRZEMBICKI, Jan SZUMILAK // W: Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji) / red. Józefa Kramer. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1993. - S. 93-101
212
Komercyjna działalność wydawnicza Uczelni / Roman NIESTRÓJ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8(10) (1992), s. 11-13
213
Obraz handlu prywatnego na przykładzie kupców myślenickich = Picture of Private Trading on the Example Myślenice Merchants / Piotr HADRIAN, Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 372 (1992), s. 27-40. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
214
Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Instytut Marketingu, 1992. - S. 113-136. - ISBN 83-900698-0-6
215
Pojęcie i znaczenie marketingu / Roman NIESTRÓJ // W: Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Instytut Marketingu, 1992. - S. 15-39. - ISBN 83-900698-0-6
216
Zarządzanie marketingowe / Roman NIESTRÓJ // W: Marketing : wybrane zagadnienia / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1992. - S. 57-90. - Bibliogr.
217
Polityka rynkowa prywatnych firm handlowych (wyniki badań 70 największych firm krakowskich) / Roman NIESTRÓJ, Jan SZUMILAK // W: Marketingowe zarządzanie handlem / red. nauk. Halina Szulce. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 130-139
218
Warunki samofinansowania przedsiębiorstw handlowych : na przykładzie krakowskich spółdzielni spożywców = Conditions of Self-financing of Commercial Firms : Exemplified by Cracow Consumers' Co-operatives / Roman NIESTRÓJ, Jan SZUMILAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 333 (1990), s. 53-65. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
219
Struktura podmiotowa handlu uspołecznionego w świetle danych o 400-tu największych przedsiębiorstwach = Role of the 400 Greatest Retail Enterprises in the Polish Economy / Roman NIESTRÓJ, Jan SZUMILAK // Przedsiębiorstwo i Rynek. - nr 1(20) (1989), s. 3-14. - ISSN 0239-6319
220
Spółdzielczość jako element organizacji społeczności lokalnych / Roman NIESTRÓJ // W: Spółdzielczość w lokalnym systemie samorządowym / red. Kazimierz Z. Sowa. - Warszawa: UW. WGiSR, 1988. - (Rozwój Regionalny, Rozwój Lokalny, Samorząd Terytorialny ; nr 10). - S. 9-23
221
Wpływ usług handlowych na równowagę towarowo-pieniężną = The Impact of Trade Service on Commercial and Financial Equilibrium / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 281 (1988), s. 49-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
222
Systemowe uwarunkowania zmian w strukturze podmiotowej rynku wewnętrznego = System Conditions of Changes in Subject Structure of Home Market / Roman NIESTRÓJ // Handel Wewnętrzny. - nr 4-5 (1987), s. 7-12. - ISSN 0438-5403
223
Struktura podmiotowa handlu w sferze regulacji procesów obrotu towarowego. [Z. 4] / Roman NIESTRÓJ // W: Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego : Kraków 19-20 października 1987 r. - Kraków; Praga: Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze, 1987. - S. 1-12
224
Podstawy kształtowania podmiotowej struktury handlu wewnętrznego = The Basis of Shaping Structure of Domestic Trade / Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - 191 s. : wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 74)
225
Istota i zakres organizacyjnego modelowania rynku = The Essence and Scope of Organizational Modelling of the Market / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 231 (1986), s. 27-37. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
226
Techniki organizowania pracy w przedsiębiorstwie handlowym / Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
227
Sterowanie rozwojem podmiotowej struktury rynku / Roman NIESTRÓJ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 339 (1986), s. 47-53. - Tytuł numeru: Procesy rynkowe: materiały na konferencję naukowo-dydaktyczną Instytutu i Katedr Ekonomiki Obrotu Towarowego i Usług Polanica, 24-26 września 1986. - ISSN 0324-8445
228
Mechanizm zmian strukturalnych w spółdzielczości spożywców / Roman NIESTRÓJ // W: Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986. - Kraków: "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1986. - S. 9 s. - Poszyty
229
Sytuacja rynkowa jako czynnik reformy gospodarczej = Market Situation as Factor of Economic Reform / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 123-133. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
230
Kryteria oceny podmiotowej struktury handlu = Criteria of Estimation of Trade's Structure / Roman NIESTRÓJ // W: Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej / red. i kier. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 23-35. - Rez., summ. - Bibliogr.
231
Pozycja małych i średnich przedsiębiorstw w podmiotowej strukturze handlu / Roman NIESTRÓJ // W: Organizacja i zarządzanie w sferze obrotu dobrami konsumpcyjnymi : materiały konferencyjne. - Katowice: PTE, 1984. - S. 1-10. - Bibliogr.
232
Rola inicjatywy założycielskiej w kształtowaniu podmiotowej struktury handlu / Roman NIESTRÓJ // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 77-88. - ISSN 0079-578X
233
Formowanie organizacji przedsiębiorstwa / Roman NIESTRÓJ // W: Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983. - (Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 5). - S. 18-30
234
Warunki rozwoju podmiotowej struktury handlu w reformowanym systemie gospodarczym = Conditions of Development of the Subjective Trade Structure in the Reformed Economic System / Roman NIESTRÓJ // Handel Wewnętrzny. - nr 4 (1983), s. 20-26. - ISSN 0438-5403
235
Czynniki kształtujące dystrybucję pieczywa w dużych miastach : na przykładzie Krakowa = Factors Affecting the Conditions of Bread Distribution in Big Cities : on the Example of Kraków / Roman NIESTRÓJ, Jan WIKTOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 156 (1982), s. 91-109. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
236
Ewolucja podmiotowej struktury handlu wewnętrznego w Jugosławii = Evolution of Yugoslavia's Domestic Trade's Structural / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 162 (1982), s. 19-37. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
237
W gospodarczą rzeczywistość / Stanisława SURDYKOWSKA, Jerzy KRUCZAŁA, Roman NIESTRÓJ, Michał WOŹNIAK, Lech Klewżyc, Bogusław Jacewicz, Jan Pająk, Tadeusz Jopek, Augustyn Olszewski, Jerzy Tendaj ; notował Tadeusz Stec // Gazeta Krakowska. - nr 39 (10132) (1981), s. 3, 5. - ISSN 0208-7693
238
Samorządność przedsiębiorstw nie może być przyczyną konfrontacji / Roman NIESTRÓJ // Gazeta Krakowska. - nr 176 (10269) (1981), s. 1, 4. - ISSN 0208-7693
239
Co zagraża reformie gospodarczej? / Stanisław CHOMĄTOWSKI, Zbigniew DRESLER, Roman NIESTRÓJ, Jan SZUMILAK ; oprac. Marian Szulc // Gazeta Krakowska. - nr 36 (10129) (1981), s. 3, 4. - ISSN 0208-7693
240
Właściwości przedsiębiorstwa handlowego jako zorganizowanego systemu gospodarczego = The Properties of the Commercial Enterprises Considered As Organized System / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 123 (1980), s. 65-80. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
241
Kierowanie przedsiębiorstwami turystycznymi / Roman NIESTRÓJ // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 68-94
242
Systemy organizacyjne obrotu w ich hierarchicznych układach / Roman NIESTRÓJ. - Warszawa: IHWiU, 1980. - 67 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 217)
243
Metoda modułowego projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstw handlowych / Roman NIESTRÓJ // W: Racjonalizacja organizacji i kierowania przedsiębiorstwami handlowymi. - Łódź: TNOiK, 1979. - 20 s. - Bibliogr.
244
Przesłanki optymalizacji wielkości przedsiębiorstw handlowych = On the Conditions of Optimization of the Size of Trading Enterprises / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 101 (1978), s. 75-88. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
245
Struktura organizacyjna a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa handlowego = Organizational Structure and Functioning as Well as Development of Trade Enterprise / Roman NIESTRÓJ // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego. - R. 21, z. 1 (77) (1976), s. 34-43. - Rez., summ., streszcz.
246
Przesłanki kształtowania form organizacyjnych przedsiębiorstw handlowych / Roman NIESTRÓJ ; Promotor: Jerzy ALTKORN. - Kraków, 1976. - 172 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
247
Czynniki kształtujące charakter i zakres specjalizacji przedsiębiorstw handlowych = Some Factors Forming the Character and the Scale of Specialization of the Trade Enterprises / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 73 (1975), s. 85-98. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
248
Ewolucja form koncentracji przedsiębiorstw handlowych = Evolution of the Forms of Trade Enterprises Concentration / Roman NIESTRÓJ // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1975), s. 1-10. - ISSN 0438-5403
249
Metody pomiaru natężenia ruchu i płynności zatrudnionych w handlu = Measurement Methods of Intensity and Flow of Employees in Trade / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 59 (1973), s. 19-30. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
250
Ekonomiczno-społeczne konsekwencje zmian zasad odpowiedzialności materialnej w hurcie spożywczym = Economic and Social Consequences of Changes in the Principles of Material Responsibility in Groceries Wholesale / Roman NIESTRÓJ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 45 (1972), s. 79-86. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
251
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 168 s. : il. ; 30 cm
252
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 61 s. : il. ; 30 cm. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
253
Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm / zespół autorski: Roman NIESTRÓJ (kierownik), Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik
254
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 94 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
255
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 152 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr.
256
Promocja organizacji non-profit (raport z badań) / Rafał MARYŃCZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 22 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
257
Procedury analizy i planowania marketingowego / Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 39 k. : il. ; 30 cm
258
Zachowania rynkowe i strategie przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki / Roman NIESTRÓJ, Magdalena DOŁHASZ, Piotr HADRIAN, Marek RAWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - [65] k. : il. ; 30 cm
1
Niestrój R., (2018), Teorie rynku a procesy tworzenia i wymiany wartości. [W:] Żyminkowska K. (red.), Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 47-57.
2
Niestrój R., (2017), Makroekonomiczny aspekt badania poziomu rynkowej orientacji przedsiębiorstw. [W:] Skowronek-Mielczarek (red.), Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 243-251.
3
Lupa I., (2017), Potencjał marketingowy mediów społecznościowych, Prom. Niestrój R., Kraków : , 323 k.
4
Niestrój R., (2015), Orientacja rynkowa małych przedsiębiorstw. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 23-31.
5
Niestrój R., (2015), Miejsce małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-16.
6
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), (2015), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 227 s.
7
Dacko-Pikiewicz Z., Maráková V., Niestrój R. (red.), (2015), Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 186, [1] s.
8
Niestrój R., Kapera K., (2015), Ocena przystosowania małych przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 199-206.
9
Niestrój R., (2015), Wstęp. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-8.
10
Niestrój R., (2014), Wstęp. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 7-8.
11
Niestrój R. (red.), (2014), Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 225 s.
12
Niestrój R., Kapera K., (2014), Proces adaptacji przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 211-219.
13
Niestrój R., (2014), Wstęp. [W:] Niestrój R. (red.), Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 7.
14
Niestrój R., (2014), Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja przedsiębiorstw. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 29-34.
15
Kapera K., Niestrój R., (2014), Badania orientacji rynkowej w Polsce. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-20.
16
Kapera K., Kuziak M., Niestrój R., (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 21-28.
17
Niestrój R., Hadrian P. (red.), (2014), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 241 s.
18
Niestrój R., (2014), Koniunkturalne uwarunkowania strategii marketingowych - doświadczenia Polski w latach 2000-2013, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 8, s. 590-594.
19
Niestrój R., ([2013]), Sprawność marketingu a równowaga rynku. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [64]-[69].
20
Niestrój R., (2013), Sprawność marketingu a równowaga rynku. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 23-31.
21
Niestrój R., Wiktor J. (red.), (2013), Społeczne wymiary marketingu: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 211 [1] s.
22
Niestrój R., (2012), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 13-36.
23
Niestrój R., (2012), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr. hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2011 roku. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2011/2012, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-27.
24
Niestrój R., (2012), Zarządzanie marketingiem. [W:] Czubała A. (red.), Podstawy marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., s. 268-294.
25
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M., (2012), Postrzeganie marketingu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 27-43.
26
Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), (2012), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 283 s.
27
Niestrój R., Pietrzyk I., Miklaszewski K., Federowicz J., (2011), Wspomnienie o prof. Miklaszewskim: fragmenty wystąpień z ceremonii pogrzebowej 27 kwietnia 2011 r., "Kurier UEK", nr 4 (43), s. 4-5; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/2
28
Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), (2010), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 291 s.
29
Niestrój R., (2010), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dra hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 7 października 2009 r.. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2009/2010, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-28.
30
Niestrój R., (2010), Marketing in Poland in the Twentieth Year of Political Transformation. [W:] Paszek (red.), Poland - Serbia: the Challenges of the Scientific Cooperation, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 221-227.
31
Niestrój R., Hadrian P. (red.), (2010), Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 247, [1] s.
32
Niestrój R. (red.), (2009), Tożsamość i wizerunek marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 663 s.
33
Niestrój R. (red.), (2009), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 166, [1] s.
34
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2009), Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-52.
35
Niestrój R., (2009), List Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. [W:] Karasiewicz G. (red.), Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, s. 19-20.
36
Niestrój R., (2009), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr. hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2008 r.. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 2008/2009, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-25.
37
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2008), Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 34-53.
38
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M., (2007), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], s. 5-36.
39
Niestrój R., Dołhasz M., Smoleń T., (2007), Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], s. 37-61.
40
Niestrój R., (2007), Rolʹ marketingu u stvorennì vartostì fìrmi. [W:] Krikavsʹkij Ê., Čuhraj N. (red.), Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt", Lʹvìv : Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", s. 186-192.
41
Kapera K., (2007), Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju zarządzania marketingowego przedsiębiorstw, Prom. Niestrój R., Kraków : , 268 k.
42
Niestrój R., (2007), Typologia rynkowej orientacji przedsiębiorstw. [W:] Skawińska E. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem : monografia, Poznań : Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, s. 69-77.
43
Niestrój R., (2006), Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 19-24.
44
Niestrój R., (2006), Rynkowa wartość strategii produktu. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 38-40.
45
Niestrój R., (2006), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 13-43.
46
Niestrój R., (2006), Wizerunek marketingu w opinii przedstawicieli praktyki gospodarczej. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw, s. 25-39.
47
Niestrój R., (2006), Offering`s Attractiveness - Indicator of a Competitive Advantage. [W:] Jaroslav Ďaďo , Čierna H., Poliačiková E. (red.), Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium, Banská Bystrica : Matej Bel University, Faculty of Economics, s. 253-257.
48
Niestrój R., (2006), Wpływ strategii produktu na wartość przedsiębiorstwa. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 133-138.
49
Niestrój R., (2006), Profilowanie kierunków i poziomów studiów ekonomicznych. [W:] Żabiński L., Gatnar E. (red.), Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów : materiały Wydziałowej Konferencji Dydaktycznej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 19-26.
50
Niestrój R., (2006), Atrakcyjność oferty jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 5-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/129309517
51
Niestrój R., (2006), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 371-403.
52
Niestrój R., (2006), Wizerunek marketingu w Polsce. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 187-194.
53
Niestrój R., (2005), Marketing uczciwy - utopia czy konieczność. [W:] Wiktor J. (red.), Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 68-71.
54
Niestrój R., (2005), Informacyjne przesłanki ewolucji marketingu. [W:] Skawińska E. (red.), Wyzwania marketingowe wobec przedsiębiorstw przyszłości w Polsce, Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu : TNOiK "Dom Organizatora", s. 147-154.
55
Niestrój R., (2005), Typologia orientacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 7-15; https://bazekon.uek.krakow.pl/93298527
56
Stach P., (2005), Czynniki kształtujące partnerstwo w relacjach dostawca-odbiorca na rynkach przemysłowych, Prom. Niestrój R., Kraków : , 199 k.
57
Niestrój R., (2004), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 13-43.
58
Niestrój R., (2004), Finansowe aspekty marketingu. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 9-16.
59
Niestrój R., (2004), Kontrola sprzedaży, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 95-101.
60
Czubała A., Niestrój R. (red.), (2004), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, 200 s.
61
Niestrój R., (2004), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 371-403.
62
Niestrój R., (2004), Finansowe aspekty planowania kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 31-41.
63
Niestrój R., (2004), Etičeskie aspekty marketinga. [W:] Mazarakí A. (red.), Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta), Kiiv : Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, s. 57-58.
64
Niestrój R., (2004), Social Aspects of Marketing Strategies. [W:] Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 276-279.
65
Niestrój R., (2004), Etyczne ograniczenia strategii marketingowych - aspekt dydaktyczny. [W:] Kloc K., Chmielecka E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 75-80.
66
Niestrój R., (2003), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 13-43.
67
Niestrój R., Niestrój J., (2003), Elementy marketingu internetowego. [W:] Wieczorek T. (red.), E-biznes : podstawy informatyczne, T. 2, Systemy, bazy danych, programowanie, marketing internetowy, Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 123-133.
68
Niestrój R., (2003), Development Directions of the Marketing Management Concept. [W:] Ďaďo J., Laššák V. (red.), Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference, Banská Bystrica : Faculty of Economics of Matej Bel University, s. 287-290.
69
Niestrój R. (red.), (2003), Zarządzanie i marketing: prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 181 s.
70
Niestrój R., ([2003]), Finansowe aspekty planowania kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 32-44.
71
Niestrój R., ([2003]), Finansowe aspekty marketingu. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 8-15.
72
Niestrój R., (2003), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 371-403.
73
Niestrój R., (2002), Kierunki ewolucji marketingowej koncepcji zarządzania. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 173-180.
74
Niestrój R., (2002), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 18-49.
75
Niestrój R., (2002), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 394-428.
76
Niestrój R., (2002), Instrumenty współczesnego marketingu. [W:] Woźniak M. (red.), Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 97-104.
77
Czubała A., Jonas A., Niestrój R., (2002), Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Dach Z. (red.), Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : PTE. Oddział, s. 279-300.
78
Niestrój R., (2002), Finansowe aspekty planowania marketingowego. [W:] Żabiński L., Śliwińska K. (red.), Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 395-401.
79
Niestrój R., ([2002]), Przedmiotowy zakres badań nad finansowymi przesłankami decyzji marketingowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2, s. 4-13.
80
Niestrój R., (2002), Zarządzanie marketingiem: aspekty strategiczne, Wyd. 2, dodr. 3Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 219 s.
81
Niestrój R. (red.), (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku: materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie: (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 348 s.
82
Niestrój R., ([2001]), Finansowe aspekty optymalizacji kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1], s. 5-19.
83
Niestrój R., (2001), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 394-428.
84
Niestrój R., (2001), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 18-49.
85
Niestrój R., (2001), Marketing zintegrowany - wyzwanie teorii i praktyki zarządzania. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 89-96.
86
Niestrój R., (2000), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 394-428.
87
Niestrój R., (2000), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 18-49.
88
Niestrój R., Kozakiewicz E., (2000), En Route to Europe, "Eksperyment", nr 4, s. 17.
89
Niestrój R., (1999), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 18-49.
90
Niestrój R., (1999), Zarządzanie marketingiem: aspekty strategiczne, Wyd. 2Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 219, [1] s.
91
Niestrój R., Maryńczak R., (1999), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 11-19.
92
Niestrój R., (1999), Ogólna ocena zarządzania marketingowego w Polsce : na podstawie ekspertyzy wybranych rynków branżowych. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 179-184.
93
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., (1999), Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja firmy. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-35.
94
Niestrój R., (1999), Stan obecny i perspektywy rozwoju rynkowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Altkorn J. (red.), Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r, Kraków : AE Wydział Zarządzania, s. 11-21.
95
Niestrój R., Hadrian P., (1999), Czynniki sukcesu jako wyznaczniki orientacji przedsiębiorstwa, "Marketing i Rynek", nr 8-9, s. 2-9.
96
Niestrój R., (1999), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 394-428.
97
Niestrój R., (1998), Względny udział w rynku. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 274.
98
Niestrój R., (1998), Cele marketingowe. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37.
99
Niestrój R., (1998), Strategia segmentacji rynku. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 242.
100
Niestrój R., (1998), Analiza strategiczna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 21.
101
Niestrój R., (1998), Strategia naśladowcy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 239.
102
Niestrój R., (1998), Strategia nisz rynkowych. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 239.
103
Niestrój R., (1998), Analiza portfelowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 19-20.
104
Niestrój R., (1998), Ekspansja selektywna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 75.
105
Niestrój R., (1998), Strategia me too. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 239.
106
Niestrój R., (1998), Osobowość przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 176.
107
Niestrój R., (1998), Analiza luki rozwojowej. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 18-19.
108
Beliczyński J., (1998), Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą, Prom. Niestrój R., Kraków : , 327 k.
109
Niestrój R., (1998), Marketing zróżnicowany selektywnie. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 150.
110
Niestrój R., (1998), Cele strategiczne. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 39.
111
Niestrój R., (1998), Optymalizacja marketingu-mix. [W:] Altkorn J. (red.), Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 27-39.
112
Niestrój R., (1998), Wejście na rynek. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 268-269.
113
Niestrój R., (1998), Macierz BCG. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 137-138.
114
Niestrój R., (1998), Profil zbytu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 197.
115
Niestrój R., (1998), Strategia downsizing. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 237.
116
Niestrój R., (1998), Strategia marketingowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238.
117
Niestrój R., (1998), Marketing masowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 144.
118
Niestrój R., (1998), Ekspansja wyspowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 76.
119
Niestrój R., (1998), BCG. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 30.
120
Niestrój R., (1998), Misja przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 159.
121
Niestrój R., (1998), Analiza ABC. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 16.
122
Hadrian P., (1998), Analiza portfolio w zarządzaniu marketingowym: studium metodologiczne, Prom. Niestrój R., Kraków : , 219 k.
123
Niestrój R., (1998), Nabywca indywidualny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 162.
124
Niestrój R., (1998), Trójkąty bermudzkie. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 261.
125
Niestrój R., (1998), Względna dynamika rynku. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 274.
126
Niestrój R., (1998), Sektor konkurencyjny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 224.
127
Niestrój R., (1998), Kilka uwag o marketingu na rynku finansowym, "Rynek Kapitałowy - Penetrator", 9 (93), s. 39-40.
128
Niestrój R., (1998), Cele operacyjne. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37.
129
Niestrój R., (1998), Cele rynkowe. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 38.
130
Niestrój R., (1998), Dynamika rynku. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 67.
131
Niestrój R., (1998), Marża brutto. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 152.
132
Niestrój R., (1998), Strategia rzucającego wyzwanie. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 242.
133
Niestrój R., (1998), Analiza mocnych i słabych stron. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 19.
134
Niestrój R., (1998), Cele kierunkowe. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37.
135
Niestrój R., (1998), Strategia. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 236.
136
Niestrój R., (1998), Zarządzanie marketingowe. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 278.
137
Niestrój R., (1998), Korzyści jakościowe. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 124.
138
Niestrój R., (1998), Funkcje zarządzania marketingowego. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 84.
139
Niestrój R., (1998), Koncepcja marketingowa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 118.
140
Niestrój R., (1998), Pole rynkowe przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 183.
141
Niestrój R., (1998), Krzywa doświadczenia. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 128-129.
142
Niestrój R., (1998), Cele instrumentalne. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37.
143
Niestrój R., (1998), Plan marketingowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 181-182.
144
Niestrój R., (1998), Macierz ADL. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 137.
145
Niestrój R., (1998), Korzyści cenowe. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 124.
146
Niestrój R., (1998), Strategia penetracji rynku. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 240.
147
Niestrój R., (1998), Nabywca cenowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 162.
148
Niestrój R., (1998), Macierz cyklu życia produktu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 138.
149
Niestrój R., (1998), Strategia rozwoju produktu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 241.
150
Niestrój R., (1998), Analiza sytuacji marketingowej. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 22.
151
Niestrój R., (1998), Nabywca kluczowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 162.
152
Niestrój R., (1998), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 394-428.
153
Niestrój R., (1998), Cele pozycyjne. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 38.
154
Niestrój R., (1998), Strategia lidera rynkowego. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 238.
155
Niestrój R., (1998), Cele psychograficzne. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 38.
156
Niestrój R., (1998), Opcja strategiczna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 170.
157
Niestrój R., (1998), Nabywca markowy. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 163.
158
Niestrój R., (1998), Marketing operacyjny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 146.
159
Niestrój R., (1998), Analiza SWOT/TOWS. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 21-22.
160
Niestrój R., (1998), Analiza szans i zagrożeń. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 22.
161
Niestrój R., (1998), Cele funkcjonalne. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 36-37.
162
Niestrój R., (1998), Ekspansja koncentryczna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 75.
163
Niestrój R., (1998), Macierz Ansoffa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 137.
164
Niestrój R., (1998), Planowanie marketingowe. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 182.
165
Niestrój R., (1998), Profil mocnych i słabych stron. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 196.
166
Niestrój R., (1998), Marketing strategiczny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 148.
167
Niestrój R., (1998), Nabywca instytucjonalny. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 162.
168
Niestrój R., (1998), Marketing zindywidualizowany. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 150.
169
Niestrój R., (1998), Zarządzanie marketingiem: aspekty strategiczne, Wyd. 2, dodr.Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 219, [1] s.
170
Niestrój R., (1998), Profil rynku. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 196.
171
Niestrój R., (1998), Strategiczna jednostka biznesu. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 242-243.
172
Niestrój R., (1998), Strategia rozwoju rynku. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 242.
173
Niestrój R., (1998), Strategia cena/ilość. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 237.
174
Niestrój R., (1998), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 18-49.
175
Niestrój R., (1998), Strategia commodity. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 237.
176
Niestrój R., (1998), Reguła 20/80. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 209.
177
Niestrój R., (1998), Strategia preferencji. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 240.
178
Niestrój R., (1998), Strategia zróżnicowania. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 242.
179
Niestrój R., (1998), Pokrycie rynku. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 183.
180
Niestrój R., (1998), Analiza punktu krytycznego. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 20.
181
Niestrój R., (1998), Definiowanie rynku. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 54.
182
Niestrój R., (1998), Marketingowe programy instrumentalne. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 151.
183
Niestrój R., (1998), Grupa strategiczna. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 88.
184
Niestrój R., (1998), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 277-278.
185
Niestrój R., (1998), Proces zarządzania marketingowego. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 193-194.
186
Niestrój R., (1998), Cel główny przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J., Kramer T. (red.), Leksykon marketingu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 36.
187
Niestrój R., Rawski M., (1997), Organizacja zarządzania marketingiem w firmie "Flores". [W:] ALTKORN J. (red.), Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, s. 99-107.
188
Niestrój R., (1997), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 394-428.
189
Niestrój R., (1997), Analiz tendencij razvitiâ rynka. [W:] Marketing : teorìâ ì praktika, Lugans'k : SUDU, s. 126-132.
190
Niestrój R., (1997), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 18-49.
191
Niestrój R., (1997), Struktura marketingu-mix. [W:] Cichoń B. (red.), Wybrane zagadnienia marketingu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 57-63.
192
Niestrój R., (1996), Zarządzanie marketingiem: aspekty strategiczne, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 219 [1] s.
193
Dołhasz M., (1996), Rynek reklamy w Polsce - instytucje i mechanizmy funkcjonowania, Prom. Niestrój R., Kraków : , 209 k.
194
Niestrój R., (1996), Istota i znaczenie marketingu. [W:] ALTKORN J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 18-49.
195
Niestrój R., (1996), Zarządzanie marketingiem. [W:] ALTKORN J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 394-428.
196
Niestrój R., (1995), Reklama a marketing mediów, "Aida Media", nr 6 (16), s. 17-20.
197
Niestrój R., (1995), Zarządzanie marketingowe - sposób czy dziedzina zarządzania?. [W:] Boszko J. (red.), Problematyka zarządzania marketingowego (Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Wielkopolski Oddział; z. 2), Poznań : Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, s. 209-213.
198
Niestrój R., (1995), Istota i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 18-49.
199
Niestrój R., (1995), Funkcje i formy kontroli marketingu. [W:] Przedsiębiorstwo, marketing, strategie, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 111-119.
200
Niestrój R., (1995), Zarządzanie marketingiem. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 394-428.
201
Niestrój R., (1994), Zastosowanie analizy ABC w diagnozowaniu i projektowaniu organizacji marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym. [W:] Badania marketingowe - teoria i praktyka, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 47-54.
202
Niestrój R., (1994), Prywatyzacja w ujęciu marketingowym, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 21-23.
203
Niestrój R., (1994), Pojęcie i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 15-39.
204
Niestrój R., (1994), Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 113-136.
205
Niestrój R., (1993), Marketingowa koncepcja peywatyzacji. [W:] Altkorn J. (kierownik tematu), Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych, s. 71-99.
206
Niestrój R., (1993), Pojęcie i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 15-39.
207
Niestrój R., (1993), Przedmiot i podstawowe opcje strategii marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 411, s. 5-18.
208
Niestrój R., (1993), Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 113-136.
209
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - nr 403, 411. - . - 0208-7944
210
Niestrój R., (1993), Formy organizacyjne marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika, Kraków : Fogra, s. 131-139.
211
Niestrój R., Strzembicki L., Szumilak J., (1993), Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych. [W:] Kramer J. (red.), Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji), Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 93-101.
212
Niestrój R., (1992), Komercyjna działalność wydawnicza Uczelni. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 11-13.
213
Hadrian P., Niestrój R., (1992), Obraz handlu prywatnego na przykładzie kupców myślenickich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 372, s. 27-40.
214
Niestrój R., (1992), Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 113-136.
215
Niestrój R., (1992), Pojęcie i znaczenie marketingu. [W:] Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Kraków : Instytut Marketingu, s. 15-39.
216
Niestrój R., (1992), Zarządzanie marketingowe. [W:] Szumilak J. (red.), Marketing : wybrane zagadnienia, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, s. 57-90.
217
Niestrój R., Szumilak J., (1992), Polityka rynkowa prywatnych firm handlowych (wyniki badań 70 największych firm krakowskich). [W:] Szulce H. (red.), Marketingowe zarządzanie handlem, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 130-139.
218
Niestrój R., Szumilak J., (1990), Warunki samofinansowania przedsiębiorstw handlowych : na przykładzie krakowskich spółdzielni spożywców, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 333, s. 53-65.
219
Niestrój R., Szumilak J., (1989), Struktura podmiotowa handlu uspołecznionego w świetle danych o 400-tu największych przedsiębiorstwach, "Przedsiębiorstwo i Rynek", nr 1(20), s. 3-14.
220
Niestrój R., (1988), Spółdzielczość jako element organizacji społeczności lokalnych. [W:] Sowa (red.), Spółdzielczość w lokalnym systemie samorządowym, Warszawa : UW. WGiSR, s. 9-23.
221
Niestrój R., (1988), Wpływ usług handlowych na równowagę towarowo-pieniężną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 281, s. 49-57.
222
Niestrój R., (1987), Systemowe uwarunkowania zmian w strukturze podmiotowej rynku wewnętrznego, "Handel Wewnętrzny", nr 4-5, s. 7-12.
223
Niestrój R., (1987), Struktura podmiotowa handlu w sferze regulacji procesów obrotu towarowego. [Z. 4]. [W:] Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego : Kraków 19-20 października 1987 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Praga: Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze, s. 1-12.
224
Niestrój R., (1986), Podstawy kształtowania podmiotowej struktury handlu wewnętrznego, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 74), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 191 s.
225
Niestrój R., (1986), Istota i zakres organizacyjnego modelowania rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 231, s. 27-37.
226
Niestrój R., Wiktor J., (1986), Techniki organizowania pracy w przedsiębiorstwie handlowym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 110 s.
227
Niestrój R., (1986), Sterowanie rozwojem podmiotowej struktury rynku, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 339, s. 47-53.
228
Niestrój R., (1986), Mechanizm zmian strukturalnych w spółdzielczości spożywców. [W:] Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986, Kraków : "Społem" CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie : Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 9 s..
229
Niestrój R., (1984), Sytuacja rynkowa jako czynnik reformy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 123-133.
230
Niestrój R., (1984), Kryteria oceny podmiotowej struktury handlu. [W:] Altkorn J. (red.), Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23-35.
231
Niestrój R., (1984), Pozycja małych i średnich przedsiębiorstw w podmiotowej strukturze handlu. [W:] Organizacja i zarządzanie w sferze obrotu dobrami konsumpcyjnymi : materiały konferencyjne, Katowice : PTE, s. 1-10.
232
Niestrój R., (1983), Rola inicjatywy założycielskiej w kształtowaniu podmiotowej struktury handlu, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 77-88.
233
Niestrój R., (1983), Formowanie organizacji przedsiębiorstwa. [W:] Altkorn J. (red.), Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2, Warszawa : Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, s. 18-30.
234
Niestrój R., (1983), Warunki rozwoju podmiotowej struktury handlu w reformowanym systemie gospodarczym, "Handel Wewnętrzny", nr 4, s. 20-26.
235
Niestrój R., Wiktor J., (1982), Czynniki kształtujące dystrybucję pieczywa w dużych miastach : na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 156, s. 91-109.
236
Niestrój R., (1982), Ewolucja podmiotowej struktury handlu wewnętrznego w Jugosławii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 162, s. 19-37.
237
Surdykowska S., Kruczała J., Niestrój R., Woźniak M., Klewżyc L., Jacewicz B., Pająk J., Jopek T., Olszewski A., Tendaj J., Stec T., (1981), W gospodarczą rzeczywistość, "Gazeta Krakowska", nr 39 (10132), s. 3, 5.
238
Niestrój R., (1981), Samorządność przedsiębiorstw nie może być przyczyną konfrontacji, "Gazeta Krakowska", nr 176 (10269), s. 1, 4.
239
Chomątowski S., Dresler Z., Niestrój R., Szumilak J., (1981), Co zagraża reformie gospodarczej?, "Gazeta Krakowska", nr 36 (10129), s. 3, 4.
240
Niestrój R., (1980), Właściwości przedsiębiorstwa handlowego jako zorganizowanego systemu gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 123, s. 65-80.
241
Niestrój R., (1980), Kierowanie przedsiębiorstwami turystycznymi. [W:] Altkorn J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 68-94.
242
Niestrój R., (1980), Systemy organizacyjne obrotu w ich hierarchicznych układach, Warszawa : IHWiU, 67 s.
243
Niestrój R., (1979), Metoda modułowego projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstw handlowych. [W:] Racjonalizacja organizacji i kierowania przedsiębiorstwami handlowymi, Łódź : TNOiK
244
Niestrój R., (1978), Przesłanki optymalizacji wielkości przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 101, s. 75-88.
245
Niestrój R., (1976), Struktura organizacyjna a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa handlowego, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego", R. 21, z. 1 (77), s. 34-43.
246
Niestrój R., (1976), Przesłanki kształtowania form organizacyjnych przedsiębiorstw handlowych, Prom. Altkorn J., Kraków : , 172 k.
247
Niestrój R., (1975), Czynniki kształtujące charakter i zakres specjalizacji przedsiębiorstw handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 73, s. 85-98.
248
Niestrój R., (1975), Ewolucja form koncentracji przedsiębiorstw handlowych, "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 1-10.
249
Niestrój R., (1973), Metody pomiaru natężenia ruchu i płynności zatrudnionych w handlu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 59, s. 19-30.
250
Niestrój R., (1972), Ekonomiczno-społeczne konsekwencje zmian zasad odpowiedzialności materialnej w hurcie spożywczym, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 45, s. 79-86.
251
Niestrój R. (red.), (2008), Wizerunek marketingu w Polsce: raport z badań. [2], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168 s.
252
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], (2007), Niestrój R. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 61 s.
253
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., Kuziak M., Smoleń T., (2006), Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm, Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 59 s.
254
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw, (2006), Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 s.
255
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, (2004), Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 152 s.
256
Maryńczak R., (2000), Promocja organizacji non-profit (raport z badań), Niestrój R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 22 k.
257
Niestrój R., (1997), Procedury analizy i planowania marketingowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 39 k.
258
Niestrój R., Dołhasz M., Hadrian P., Rawski M., (1995), Zachowania rynkowe i strategie przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [65] k.
1
@inbook{UEK:2168330013,
author = "Roman Niestrój",
title = "Teorie rynku a procesy tworzenia i wymiany wartości",
booktitle = "Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu",
pages = "47-57",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7",
}
2
@inbook{UEK:2168313323,
author = "Roman Niestrój",
title = "Makroekonomiczny aspekt badania poziomu rynkowej orientacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych",
pages = "243-251",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2017",
isbn = "978-83-8030-120-7",
}
3
@unpublished{UEK:2168323687,
author = "Iwona Lupa",
title = "Potencjał marketingowy mediów społecznościowych",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003308},
}
4
@inbook{UEK:2168304767,
author = "Roman Niestrój",
title = "Orientacja rynkowa małych przedsiębiorstw",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "23-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
5
@inbook{UEK:2168304761,
author = "Roman Niestrój",
title = "Miejsce małych przedsiębiorstw w gospodarce polskiej",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "9-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
6
@book{UEK:2168304759,
title = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
7
@book{UEK:2168302827,
title = "Innowacje i przedsiębiorczość w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2015",
isbn = "978-83-64927-10-2",
}
8
@inbook{UEK:2168304787,
author = "Roman Niestrój and Krzysztof Kapera",
title = "Ocena przystosowania małych przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "199-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
9
@misc{UEK:2168304763,
author = "Roman Niestrój",
title = "Wstęp",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
10
@misc{UEK:2168288235,
author = "Roman Niestrój",
title = "Wstęp",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
11
@book{UEK:2168319761,
title = "Współczesne problemy zarządzania i marketingu",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-64927-07-2",
}
12
@inbook{UEK:2168288263,
author = "Roman Niestrój and Krzysztof Kapera",
title = "Proces adaptacji przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "211-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
13
@misc{UEK:2168319763,
author = "Roman Niestrój",
title = "Wstęp",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania i marketingu",
pages = "7",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-64927-07-2",
}
14
@inbook{UEK:2168288241,
author = "Roman Niestrój",
title = "Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja przedsiębiorstw",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "29-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
15
@inbook{UEK:2168288237,
author = "Krzysztof Kapera and Roman Niestrój",
title = "Badania orientacji rynkowej w Polsce",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "9-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
16
@inbook{UEK:2168288239,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak and Roman Niestrój",
title = "Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "21-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
17
@book{UEK:2168288233,
title = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
18
@article{UEK:2168284161,
author = "Roman Niestrój",
title = "Koniunkturalne uwarunkowania strategii marketingowych - doświadczenia Polski w latach 2000-2013",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8",
pages = "590-594",
year = "2014",
}
19
@unpublished{UEK:2168287439,
author = "Roman Niestrój",
title = "Sprawność marketingu a równowaga rynku",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[64]-[69]",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168266014,
author = "Roman Niestrój",
title = "Sprawność marketingu a równowaga rynku",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "23-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
21
@book{UEK:2168266692,
title = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
22
@inbook{UEK:2168234698,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "13-36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2037-9",
}
23
@inbook{UEK:2168357996,
author = "Roman Niestrój",
title = "Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr. hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 2011 roku",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 2011/2012",
pages = "13-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-576-5",
}
24
@inbook{UEK:2168234734,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "268-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2037-9",
}
25
@article{UEK:2168249308,
author = "Roman Niestrój and Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Postrzeganie marketingu w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "27-43",
year = "2012",
}
26
@book{UEK:2168241576,
title = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
27
@misc{UEK:2168344922,
author = "Roman Niestrój and Irena Pietrzyk and Krzysztof Miklaszewski and Jerzy Federowicz",
title = "Wspomnienie o prof. Miklaszewskim: fragmenty wystąpień z ceremonii pogrzebowej 27 kwietnia 2011 r.",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (43)",
pages = "4-5",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www/2},
}
28
@book{UEK:51455,
title = "Strategie marketingowe eksporterów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
29
@inbook{UEK:2168357990,
author = "Roman Niestrój",
title = "Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dra hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 7 października 2009 r.",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 2009/2010",
pages = "13-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-475-1",
}
30
@inbook{UEK:2165794302,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marketing in Poland in the Twentieth Year of Political Transformation",
booktitle = "Poland - Serbia : the Challenges of the Scientific Cooperation",
pages = "221-227",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-156-1",
}
31
@book{UEK:51573,
title = "Przemówienia inauguracyjne rektorów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z lat 1925-2009",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-485-0",
}
32
@book{UEK:2161825871,
title = "Tożsamość i wizerunek marketingu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1827-7",
}
33
@book{UEK:50905,
title = "Wizerunek marketingu w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
34
@inbook{UEK:2162155986,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Tomasz Smoleń",
title = "Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "35-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
35
@misc{UEK:2165976218,
author = "Roman Niestrój",
title = "List Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Ekonomia - etyka - organizacja : księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia prof. zw. dr. hab. Romana Głowackiego",
pages = "19-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2009",
isbn = "978-83-61276-26-5",
}
36
@inbook{UEK:2168357992,
author = "Roman Niestrój",
title = "Przemówienie wygłoszone przez Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr. hab. Romana Niestroja na uroczystości inauguracyjnej w dniu 2 października 2008 r.",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 2008/2009",
pages = "13-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-434-8",
}
37
@unpublished{UEK:2165365739,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Tomasz Smoleń",
title = "Wizerunek marketingu wśród pracowników naukowych",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "34-53",
year = "2008",
}
38
@unpublished{UEK:2168245840,
author = "Roman Niestrój and Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
pages = "5-36",
year = "2007",
}
39
@unpublished{UEK:2168245928,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Tomasz Smoleń",
title = "Wizerunek marketingu w opinii pracowników naukowych",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
pages = "37-61",
year = "2007",
}
40
@inbook{UEK:2168324551,
author = "Roman Niestrój",
title = "Rolʹ marketingu u stvorennì vartostì fìrmi",
booktitle = "Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt"",
pages = "186-192",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu Lʹvìvsʹka polìtehnìka",
year = "2007",
isbn = "978-966-533-631-4",
}
41
@unpublished{UEK:52363,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju zarządzania marketingowego przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
42
@inbook{UEK:2166230516,
author = "Roman Niestrój",
title = "Typologia rynkowej orientacji przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem : monografia",
pages = "69-77",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej",
year = "2007",
isbn = "978-83-60906-05-7",
}
43
@inbook{UEK:2165910369,
author = "Roman Niestrój",
title = "Rola marketingu w tworzeniu wartości firmy",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "19-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
44
@inbook{UEK:2165910744,
author = "Roman Niestrój",
title = "Rynkowa wartość strategii produktu",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "38-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
45
@inbook{UEK:2166587926,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "13-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2006",
edition = "Wyd. 4 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-9-X",
}
46
@unpublished{UEK:2168326941,
author = "Roman Niestrój",
title = "Wizerunek marketingu w opinii przedstawicieli praktyki gospodarczej",
booktitle = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
pages = "25-39",
year = "2006",
}
47
@inbook{UEK:2165931929,
author = "Roman Niestrój",
title = "Offering`s Attractiveness - Indicator of a Competitive Advantage",
booktitle = "Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium",
pages = "253-257",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Matej Bel University, Faculty of Economics",
year = "2006",
isbn = "80-8083-262-5",
}
48
@inbook{UEK:2165920995,
author = "Roman Niestrój",
title = "Wpływ strategii produktu na wartość przedsiębiorstwa",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "133-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
49
@inbook{UEK:2168224470,
author = "Roman Niestrój",
title = "Profilowanie kierunków i poziomów studiów ekonomicznych",
booktitle = "Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów : materiały Wydziałowej Konferencji Dydaktycznej",
pages = "19-26",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-842-7",
}
50
@article{UEK:51279,
author = "Roman Niestrój",
title = "Atrakcyjność oferty jako wyznacznik przewagi konkurencyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "5-15",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129309517},
}
51
@inbook{UEK:2166588008,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "371-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2006",
edition = "Wyd. 4 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-9-X",
}
52
@inbook{UEK:2165618393,
author = "Roman Niestrój",
title = "Wizerunek marketingu w Polsce",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "187-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
53
@inbook{UEK:2166479250,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marketing uczciwy - utopia czy konieczność",
booktitle = "Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego",
pages = "68-71",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-911355-1-9",
}
54
@inbook{UEK:2168224484,
author = "Roman Niestrój",
title = "Informacyjne przesłanki ewolucji marketingu",
booktitle = "Wyzwania marketingowe wobec przedsiębiorstw przyszłości w Polsce",
pages = "147-154",
adress = "Toruń",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; TNOiK Dom Organizatora",
year = "2005",
isbn = "83-7285-244-8",
}
55
@article{UEK:52781,
author = "Roman Niestrój",
title = "Typologia orientacji przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "7-15",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/93298527},
}
56
@unpublished{UEK:2168219750,
author = "Przemysław Stach",
title = "Czynniki kształtujące partnerstwo w relacjach dostawca-odbiorca na rynkach przemysłowych",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
57
@inbook{UEK:2168234872,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "13-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2004",
edition = "Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]",
isbn = "83-900698-9-X",
}
58
@inbook{UEK:2166581524,
author = "Roman Niestrój",
title = "Finansowe aspekty marketingu",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych",
pages = "9-16",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-911355-2-7",
}
59
@article{UEK:2168220524,
author = "Roman Niestrój",
title = "Kontrola sprzedaży",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "663",
pages = "95-101",
year = "2004",
}
60
@book{UEK:52866,
title = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-911355-2-7",
}
61
@inbook{UEK:2168234874,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "371-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2004",
edition = "Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]",
isbn = "83-900698-9-X",
}
62
@inbook{UEK:2166582823,
author = "Roman Niestrój",
title = "Finansowe aspekty planowania kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych",
pages = "31-41",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-911355-2-7",
}
63
@misc{UEK:2168361076,
author = "Roman Niestrój",
title = "Etičeskie aspekty marketinga",
booktitle = "Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta)",
pages = "57-58",
adress = "Kiiv",
publisher = "Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet",
year = "2004",
isbn = "966-629-17-7",
}
64
@inbook{UEK:2168330891,
author = "Roman Niestrój",
title = "Social Aspects of Marketing Strategies",
booktitle = "Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004",
pages = "276-279",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2004",
isbn = "80-225-1904-9",
}
65
@inbook{UEK:2166591853,
author = "Roman Niestrój",
title = "Etyczne ograniczenia strategii marketingowych - aspekt dydaktyczny",
booktitle = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "75-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2004",
isbn = "83-917004-4-5",
}
66
@inbook{UEK:2168235378,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "13-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2003",
edition = "Wyd. 4 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-9-X",
}
67
@inbook{UEK:2168332475,
author = "Roman Niestrój and Jakub Niestrój",
title = "Elementy marketingu internetowego",
booktitle = "E-biznes : podstawy informatyczne. T. 2, Systemy, bazy danych, programowanie, marketing internetowy",
pages = "123-133",
adress = "Dąbrowa Górnicza",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2003",
isbn = "83-88936-10-7",
}
68
@inbook{UEK:2168330889,
author = "Roman Niestrój",
title = "Development Directions of the Marketing Management Concept",
booktitle = "Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference",
pages = "287-290",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Faculty of Economics of Matej Bel University",
year = "2003",
isbn = "80-8055-815-9",
}
69
@book{UEK:2168221610,
title = "Zarządzanie i marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-175-1",
}
70
@unpublished{UEK:2168261624,
author = "Roman Niestrój",
title = "Finansowe aspekty planowania kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3]",
pages = "32-44",
year = "2003",
}
71
@unpublished{UEK:2168261548,
author = "Roman Niestrój",
title = "Finansowe aspekty marketingu",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3]",
pages = "8-15",
year = "2003",
}
72
@inbook{UEK:2168235380,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "371-403",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2003",
edition = "Wyd. 4 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-9-X",
}
73
@inbook{UEK:2168225006,
author = "Roman Niestrój",
title = "Kierunki ewolucji marketingowej koncepcji zarządzania",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "173-180",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
74
@inbook{UEK:2168247096,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "18-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-1",
}
75
@inbook{UEK:2168247118,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "394-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-1",
}
76
@inbook{UEK:2168224552,
author = "Roman Niestrój",
title = "Instrumenty współczesnego marketingu",
booktitle = "Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych",
pages = "97-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-149-2",
}
77
@inbook{UEK:2168224518,
author = "Anna Czubała and Agata Jonas and Roman Niestrój",
title = "Stan i bariery rozwoju marketingowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "279-300",
adress = "Kraków",
publisher = "PTE. Oddział",
year = "2002",
isbn = "83-908535-4-X ; 83-908535-5-8",
}
78
@inbook{UEK:2168224534,
author = "Roman Niestrój",
title = "Finansowe aspekty planowania marketingowego",
booktitle = "Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie",
pages = "395-401",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-208-1418-9 ; 83-208-1419-7",
}
79
@unpublished{UEK:2168260680,
author = "Roman Niestrój",
title = "Przedmiotowy zakres badań nad finansowymi przesłankami decyzji marketingowych",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2",
pages = "4-13",
year = "2002",
}
80
@book{UEK:2168239544,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2, dodr. 3",
issn = "",
isbn = "83-01-12017-7",
}
81
@book{UEK:2168224200,
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
82
@unpublished{UEK:2168264650,
author = "Roman Niestrój",
title = "Finansowe aspekty optymalizacji kompozycji narzędzi oddziaływania na rynek",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1]",
pages = "5-19",
year = "2001",
}
83
@inbook{UEK:2168239846,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "394-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2001",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-1",
}
84
@inbook{UEK:2168239780,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "18-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2001",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-1",
}
85
@inbook{UEK:2168223294,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marketing zintegrowany - wyzwanie teorii i praktyki zarządzania",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "89-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
86
@inbook{UEK:2168239970,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "394-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2000",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
87
@inbook{UEK:2168239946,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "18-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "2000",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
88
@misc{UEK:2168357882,
author = "Roman Niestrój and Ewa Kozakiewicz",
title = "En Route to Europe",
booktitle = "Eksperyment",
number = "4",
pages = "17",
year = "2000",
}
89
@inbook{UEK:2168233552,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "18-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
90
@book{UEK:2168239560,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-01-12017-7",
}
91
@inbook{UEK:2168235942,
author = "Roman Niestrój and Rafał Maryńczak",
title = "Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "11-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
92
@inbook{UEK:2168236010,
author = "Roman Niestrój",
title = "Ogólna ocena zarządzania marketingowego w Polsce : na podstawie ekspertyzy wybranych rynków branżowych",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "179-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
93
@inbook{UEK:2168235948,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Piotr Hadrian",
title = "Kluczowe czynniki sukcesu a orientacja firmy",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań",
pages = "21-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
isbn = "83-911355-8-6",
}
94
@inbook{UEK:2168235778,
author = "Roman Niestrój",
title = "Stan obecny i perspektywy rozwoju rynkowej orientacji przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r.",
pages = "11-21",
adress = "Kraków",
publisher = "AE Wydział Zarządzania",
year = "1999",
isbn = "83-911355-7-8",
}
95
@article{UEK:2168234594,
author = "Roman Niestrój and Piotr Hadrian",
title = "Czynniki sukcesu jako wyznaczniki orientacji przedsiębiorstwa",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "8-9",
pages = "2-9",
year = "1999",
}
96
@inbook{UEK:2168233586,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "394-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1999",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
97
@inbook{UEK:2168294349,
author = "Roman Niestrój",
title = "Względny udział w rynku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "274",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
98
@inbook{UEK:2168275173,
author = "Roman Niestrój",
title = "Cele marketingowe",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
99
@inbook{UEK:2168288551,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia segmentacji rynku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
100
@inbook{UEK:2168272992,
author = "Roman Niestrój",
title = "Analiza strategiczna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "21",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
101
@inbook{UEK:2168288493,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia naśladowcy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
102
@inbook{UEK:2168288495,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia nisz rynkowych",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
103
@inbook{UEK:2168272966,
author = "Roman Niestrój",
title = "Analiza portfelowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "19-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
104
@inbook{UEK:2168277537,
author = "Roman Niestrój",
title = "Ekspansja selektywna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
105
@inbook{UEK:2168288485,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia me too",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "239",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
106
@inbook{UEK:2168281181,
author = "Roman Niestrój",
title = "Osobowość przedsiębiorstwa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "176",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
107
@inbook{UEK:2168272946,
author = "Roman Niestrój",
title = "Analiza luki rozwojowej",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "18-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
108
@unpublished{UEK:2168262062,
author = "Jan Beliczyński",
title = "Plan mediów jako narzędzie zarządzania reklamą",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
109
@inbook{UEK:2168280935,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marketing zróżnicowany selektywnie",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
110
@inbook{UEK:2168275193,
author = "Roman Niestrój",
title = "Cele strategiczne",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "39",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
111
@inbook{UEK:2168236796,
author = "Roman Niestrój",
title = "Optymalizacja marketingu-mix",
booktitle = "Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.)",
pages = "27-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-79-8",
}
112
@inbook{UEK:2168294345,
author = "Roman Niestrój",
title = "Wejście na rynek",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "268-269",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
113
@inbook{UEK:2168280639,
author = "Roman Niestrój",
title = "Macierz BCG",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "137-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
114
@inbook{UEK:2168286879,
author = "Roman Niestrój",
title = "Profil zbytu",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
115
@inbook{UEK:2168288473,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia downsizing",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
116
@inbook{UEK:2168288483,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia marketingowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "238",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
117
@inbook{UEK:2168280927,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marketing masowy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
118
@inbook{UEK:2168277541,
author = "Roman Niestrój",
title = "Ekspansja wyspowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
119
@inbook{UEK:2168273014,
author = "Roman Niestrój",
title = "BCG",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
120
@inbook{UEK:2168280943,
author = "Roman Niestrój",
title = "Misja przedsiębiorstwa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
121
@inbook{UEK:2168272908,
author = "Roman Niestrój",
title = "Analiza ABC",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
122
@unpublished{UEK:2168235770,
author = "Piotr Hadrian",
title = "Analiza portfolio w zarządzaniu marketingowym : studium metodologiczne",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
123
@inbook{UEK:2168281057,
author = "Roman Niestrój",
title = "Nabywca indywidualny",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
124
@inbook{UEK:2168294297,
author = "Roman Niestrój",
title = "Trójkąty bermudzkie",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "261",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
125
@inbook{UEK:2168294347,
author = "Roman Niestrój",
title = "Względna dynamika rynku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "274",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
126
@inbook{UEK:2168288449,
author = "Roman Niestrój",
title = "Sektor konkurencyjny",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
127
@article{UEK:2168257342,
author = "Roman Niestrój",
title = "Kilka uwag o marketingu na rynku finansowym",
journal = "Rynek Kapitałowy - Penetrator",
number = "9 (93)",
pages = "39-40",
year = "1998",
}
128
@inbook{UEK:2168275177,
author = "Roman Niestrój",
title = "Cele operacyjne",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
129
@inbook{UEK:2168275189,
author = "Roman Niestrój",
title = "Cele rynkowe",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
130
@inbook{UEK:2168277233,
author = "Roman Niestrój",
title = "Dynamika rynku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
131
@inbook{UEK:2168280941,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marża brutto",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "152",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
132
@inbook{UEK:2168288549,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia rzucającego wyzwanie",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
133
@inbook{UEK:2168272950,
author = "Roman Niestrój",
title = "Analiza mocnych i słabych stron",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
134
@inbook{UEK:2168275159,
author = "Roman Niestrój",
title = "Cele kierunkowe",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
135
@inbook{UEK:2168288461,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "236",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
136
@inbook{UEK:2168294353,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingowe",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
137
@inbook{UEK:2168280533,
author = "Roman Niestrój",
title = "Korzyści jakościowe",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
138
@inbook{UEK:2168279787,
author = "Roman Niestrój",
title = "Funkcje zarządzania marketingowego",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
139
@inbook{UEK:2168279881,
author = "Roman Niestrój",
title = "Koncepcja marketingowa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
140
@inbook{UEK:2168286865,
author = "Roman Niestrój",
title = "Pole rynkowe przedsiębiorstwa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
141
@inbook{UEK:2168280539,
author = "Roman Niestrój",
title = "Krzywa doświadczenia",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "128-129",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
142
@inbook{UEK:2168275117,
author = "Roman Niestrój",
title = "Cele instrumentalne",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
143
@inbook{UEK:2168286827,
author = "Roman Niestrój",
title = "Plan marketingowy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "181-182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
144
@inbook{UEK:2168280633,
author = "Roman Niestrój",
title = "Macierz ADL",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
145
@inbook{UEK:2168280527,
author = "Roman Niestrój",
title = "Korzyści cenowe",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
146
@inbook{UEK:2168288515,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia penetracji rynku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "240",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
147
@inbook{UEK:2168280949,
author = "Roman Niestrój",
title = "Nabywca cenowy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
148
@inbook{UEK:2168280641,
author = "Roman Niestrój",
title = "Macierz cyklu życia produktu",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
149
@inbook{UEK:2168288525,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia rozwoju produktu",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "241",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
150
@inbook{UEK:2168273010,
author = "Roman Niestrój",
title = "Analiza sytuacji marketingowej",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
151
@inbook{UEK:2168281055,
author = "Roman Niestrój",
title = "Nabywca kluczowy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
152
@inbook{UEK:2168239998,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "394-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1998",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
153
@inbook{UEK:2168275183,
author = "Roman Niestrój",
title = "Cele pozycyjne",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
154
@inbook{UEK:2168288481,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia lidera rynkowego",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "238",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
155
@inbook{UEK:2168275185,
author = "Roman Niestrój",
title = "Cele psychograficzne",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
156
@inbook{UEK:2168281179,
author = "Roman Niestrój",
title = "Opcja strategiczna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
157
@inbook{UEK:2168281051,
author = "Roman Niestrój",
title = "Nabywca markowy",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "163",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
158
@inbook{UEK:2168280643,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marketing operacyjny",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
159
@inbook{UEK:2168273008,
author = "Roman Niestrój",
title = "Analiza SWOT/TOWS",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "21-22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
160
@inbook{UEK:2168273030,
author = "Roman Niestrój",
title = "Analiza szans i zagrożeń",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "22",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
161
@inbook{UEK:2168275115,
author = "Roman Niestrój",
title = "Cele funkcjonalne",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "36-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
162
@inbook{UEK:2168277535,
author = "Roman Niestrój",
title = "Ekspansja koncentryczna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
163
@inbook{UEK:2168280635,
author = "Roman Niestrój",
title = "Macierz Ansoffa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "137",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
164
@inbook{UEK:2168286833,
author = "Roman Niestrój",
title = "Planowanie marketingowe",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "182",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
165
@inbook{UEK:2168286877,
author = "Roman Niestrój",
title = "Profil mocnych i słabych stron",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "196",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
166
@inbook{UEK:2168280931,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marketing strategiczny",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "148",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
167
@inbook{UEK:2168281053,
author = "Roman Niestrój",
title = "Nabywca instytucjonalny",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "162",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
168
@inbook{UEK:2168280933,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marketing zindywidualizowany",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
169
@book{UEK:2168239558,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 2, dodr.",
issn = "",
isbn = "83-01-12017-7",
}
170
@inbook{UEK:2168286869,
author = "Roman Niestrój",
title = "Profil rynku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "196",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
171
@inbook{UEK:2168288555,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategiczna jednostka biznesu",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "242-243",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
172
@inbook{UEK:2168288533,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia rozwoju rynku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
173
@inbook{UEK:2168288463,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia cena/ilość",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
174
@inbook{UEK:2168239978,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "18-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1998",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
175
@inbook{UEK:2168288465,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia commodity",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "237",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
176
@inbook{UEK:2168288353,
author = "Roman Niestrój",
title = "Reguła 20/80",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "209",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
177
@inbook{UEK:2168288517,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia preferencji",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "240",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
178
@inbook{UEK:2168288553,
author = "Roman Niestrój",
title = "Strategia zróżnicowania",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
179
@inbook{UEK:2168286837,
author = "Roman Niestrój",
title = "Pokrycie rynku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
180
@inbook{UEK:2168272978,
author = "Roman Niestrój",
title = "Analiza punktu krytycznego",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
181
@inbook{UEK:2168277231,
author = "Roman Niestrój",
title = "Definiowanie rynku",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "54",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
182
@inbook{UEK:2168280939,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marketingowe programy instrumentalne",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "151",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
183
@inbook{UEK:2168279847,
author = "Roman Niestrój",
title = "Grupa strategiczna",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "88",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
184
@inbook{UEK:2168296161,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "277-278",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
185
@inbook{UEK:2168286867,
author = "Roman Niestrój",
title = "Proces zarządzania marketingowego",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "193-194",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
186
@inbook{UEK:2168275027,
author = "Roman Niestrój",
title = "Cel główny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Leksykon marketingu",
pages = "36",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1998",
isbn = "83-208-1087-6",
}
187
@inbook{UEK:2168243730,
author = "Roman Niestrój and Marek Rawski",
title = "Organizacja zarządzania marketingiem w firmie Flores",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2",
pages = "99-107",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-01-12481-4",
}
188
@inbook{UEK:2168240120,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "394-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
189
@inbook{UEK:2168324647,
author = "Roman Niestrój",
title = "Analiz tendencij razvitiâ rynka",
booktitle = "Marketing : teorìâ ì praktika",
pages = "126-132",
adress = "Lugans'k",
publisher = "SUDU",
year = "1997",
issn = "",
}
190
@inbook{UEK:2168240100,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "18-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
191
@inbook{UEK:2168223988,
author = "Roman Niestrój",
title = "Struktura marketingu-mix",
booktitle = "Wybrane zagadnienia marketingu",
pages = "57-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-34-8",
}
192
@book{UEK:2168239564,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem : aspekty strategiczne",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-01-12017-7",
}
193
@unpublished{UEK:2168260196,
author = "Magdalena Dołhasz",
title = "Rynek reklamy w Polsce - instytucje i mechanizmy funkcjonowania",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
194
@inbook{UEK:2168240124,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "18-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
195
@inbook{UEK:2168240144,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "394-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
196
@article{UEK:2168253002,
author = "Roman Niestrój",
title = "Reklama a marketing mediów",
journal = "Aida Media",
number = "6 (16)",
pages = "17-20",
year = "1995",
}
197
@inbook{UEK:2168330883,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingowe - sposób czy dziedzina zarządzania?",
booktitle = "Problematyka zarządzania marketingowego",
pages = "209-213",
adress = "Poznań",
publisher = "Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa",
year = "1995",
issn = "1233-3239",
}
198
@inbook{UEK:2168240148,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "18-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1995",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
199
@inbook{UEK:2168253710,
author = "Roman Niestrój",
title = "Funkcje i formy kontroli marketingu",
booktitle = "Przedsiębiorstwo, marketing, strategie",
pages = "111-119",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-904826-0-6",
}
200
@inbook{UEK:2168240168,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingiem",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "394-428",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1995",
edition = "Wyd. 3 zm. i poszerz.",
isbn = "83-900698-8-6",
}
201
@inbook{UEK:2168330877,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zastosowanie analizy ABC w diagnozowaniu i projektowaniu organizacji marketingu w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym",
booktitle = "Badania marketingowe - teoria i praktyka",
pages = "47-54",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
202
@article{UEK:2168263618,
author = "Roman Niestrój",
title = "Prywatyzacja w ujęciu marketingowym",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "21-23",
year = "1994",
}
203
@inbook{UEK:2168240260,
author = "Roman Niestrój",
title = "Pojęcie i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "15-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-900698-9-6",
}
204
@inbook{UEK:2168240270,
author = "Roman Niestrój",
title = "Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-900698-9-6",
}
205
@unpublished{UEK:2168329871,
author = "Roman Niestrój",
title = "Marketingowa koncepcja peywatyzacji",
booktitle = "Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych",
pages = "71-99",
year = "1993",
}
206
@inbook{UEK:2168239702,
author = "Roman Niestrój",
title = "Pojęcie i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "15-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-900698-9-6",
}
207
@article{UEK:2168236172,
author = "Roman Niestrój",
title = "Przedmiot i podstawowe opcje strategii marketingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "411",
pages = "5-18",
year = "1993",
}
208
@inbook{UEK:2168239712,
author = "Roman Niestrój",
title = "Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-900698-9-6",
}
209
@misc{UEK:2168263642,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1993",
}
210
@inbook{UEK:2168242472,
author = "Roman Niestrój",
title = "Formy organizacyjne marketingu",
booktitle = "Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika",
pages = "131-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1993",
isbn = "83-85719-02-4",
}
211
@inbook{UEK:2168244532,
author = "Roman Niestrój and Leszek Strzembicki and Jan Szumilak",
title = "Zachowania nabywców na rynku krajowych usług turystycznych",
booktitle = "Zachowania podmiotów sfery konsumpcji : (gospodarstw domowych, samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i instytucji)",
pages = "93-101",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1993",
}
212
@misc{UEK:2168344268,
author = "Roman Niestrój",
title = "Komercyjna działalność wydawnicza Uczelni",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8(10)",
pages = "11-13",
year = "1992",
}
213
@article{UEK:2168235278,
author = "Piotr Hadrian and Roman Niestrój",
title = "Obraz handlu prywatnego na przykładzie kupców myślenickich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "372",
pages = "27-40",
year = "1992",
}
214
@inbook{UEK:2168240292,
author = "Roman Niestrój",
title = "Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "113-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1992",
isbn = "83-900698-0-6",
}
215
@inbook{UEK:2168240286,
author = "Roman Niestrój",
title = "Pojęcie i znaczenie marketingu",
booktitle = "Podstawy marketingu",
pages = "15-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Marketingu",
year = "1992",
isbn = "83-900698-0-6",
}
216
@inbook{UEK:2168296971,
author = "Roman Niestrój",
title = "Zarządzanie marketingowe",
booktitle = "Marketing : wybrane zagadnienia",
pages = "57-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE",
year = "1992",
}
217
@inbook{UEK:2168324799,
author = "Roman Niestrój and Jan Szumilak",
title = "Polityka rynkowa prywatnych firm handlowych (wyniki badań 70 największych firm krakowskich)",
booktitle = "Marketingowe zarządzanie handlem",
pages = "130-139",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
218
@article{UEK:2168259256,
author = "Roman Niestrój and Jan Szumilak",
title = "Warunki samofinansowania przedsiębiorstw handlowych : na przykładzie krakowskich spółdzielni spożywców",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "333",
pages = "53-65",
year = "1990",
}
219
@article{UEK:2168282967,
author = "Roman Niestrój and Jan Szumilak",
title = "Struktura podmiotowa handlu uspołecznionego w świetle danych o 400-tu największych przedsiębiorstwach",
journal = "Przedsiębiorstwo i Rynek",
number = "1(20)",
pages = "3-14",
year = "1989",
}
220
@inbook{UEK:2168330867,
author = "Roman Niestrój",
title = "Spółdzielczość jako element organizacji społeczności lokalnych",
booktitle = "Spółdzielczość w lokalnym systemie samorządowym",
pages = "9-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "UW. WGiSR",
year = "1988",
issn = "",
}
221
@article{UEK:2168258698,
author = "Roman Niestrój",
title = "Wpływ usług handlowych na równowagę towarowo-pieniężną",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "281",
pages = "49-57",
year = "1988",
url = {},
}
222
@article{UEK:2168254874,
author = "Roman Niestrój",
title = "Systemowe uwarunkowania zmian w strukturze podmiotowej rynku wewnętrznego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4-5",
pages = "7-12",
year = "1987",
}
223
@inbook{UEK:2168270678,
author = "Roman Niestrój",
title = "Struktura podmiotowa handlu w sferze regulacji procesów obrotu towarowego. [Z. 4]",
booktitle = "Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego : Kraków 19-20 października 1987 r.",
pages = "1-12",
adress = "Kraków; Praga",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze",
year = "1987",
}
224
@book{UEK:2168273000,
author = "Roman Niestrój",
title = "Podstawy kształtowania podmiotowej struktury handlu wewnętrznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
issn = "0209-1674",
}
225
@article{UEK:2168254482,
author = "Roman Niestrój",
title = "Istota i zakres organizacyjnego modelowania rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "231",
pages = "27-37",
year = "1986",
}
226
@book{UEK:2168257100,
author = "Roman Niestrój and Jan W. Wiktor",
title = "Techniki organizowania pracy w przedsiębiorstwie handlowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
227
@article{UEK:2168259318,
author = "Roman Niestrój",
title = "Sterowanie rozwojem podmiotowej struktury rynku",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "339",
pages = "47-53",
adress = "",
year = "1986",
}
228
@inbook{UEK:2168259356,
author = "Roman Niestrój",
title = "Mechanizm zmian strukturalnych w spółdzielczości spożywców",
booktitle = "Warunki rozwoju krakowskiej spółdzielczości spożywców na przełomie lat 80-tych : materiały na sympozjum w Kleczy, 24-25.VI.1986",
pages = "9 s.",
adress = "Kraków",
publisher = "Społem CZSS Oddział Wojewódzki w Krakowie; Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego - Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1986",
}
229
@article{UEK:2168254834,
author = "Roman Niestrój",
title = "Sytuacja rynkowa jako czynnik reformy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "123-133",
year = "1984",
}
230
@inbook{UEK:2168257256,
author = "Roman Niestrój",
title = "Kryteria oceny podmiotowej struktury handlu",
booktitle = "Kształtowanie układu podmiotowego handlu wewnętrznego w warunkach reformy gospodarczej",
pages = "23-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
231
@inbook{UEK:2168330881,
author = "Roman Niestrój",
title = "Pozycja małych i średnich przedsiębiorstw w podmiotowej strukturze handlu",
booktitle = "Organizacja i zarządzanie w sferze obrotu dobrami konsumpcyjnymi : materiały konferencyjne",
pages = "1-10",
adress = "Katowice",
publisher = "PTE",
year = "1984",
}
232
@article{UEK:2168221506,
author = "Roman Niestrój",
title = "Rola inicjatywy założycielskiej w kształtowaniu podmiotowej struktury handlu",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "77-88",
year = "1983",
}
233
@inbook{UEK:2168330871,
author = "Roman Niestrój",
title = "Formowanie organizacji przedsiębiorstwa",
booktitle = "Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2",
pages = "18-30",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj",
year = "1983",
issn = "",
}
234
@article{UEK:2168254412,
author = "Roman Niestrój",
title = "Warunki rozwoju podmiotowej struktury handlu w reformowanym systemie gospodarczym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4",
pages = "20-26",
year = "1983",
}
235
@article{UEK:2168255634,
author = "Roman Niestrój and Jan Wiktor",
title = "Czynniki kształtujące dystrybucję pieczywa w dużych miastach : na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "156",
pages = "91-109",
year = "1982",
}
236
@article{UEK:2168256700,
author = "Roman Niestrój",
title = "Ewolucja podmiotowej struktury handlu wewnętrznego w Jugosławii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "162",
pages = "19-37",
year = "1982",
}
237
@misc{UEK:2168242244,
author = "Stanisława Surdykowska and Jerzy Kruczała and Roman Niestrój and Michał Woźniak and Lech Klewżyc and Bogusław Jacewicz and Jan Pająk and Tadeusz Jopek and Augustyn Olszewski and Jerzy Tendaj and Tadeusz Stec",
title = "W gospodarczą rzeczywistość",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "39 (10132)",
pages = "3, 5",
year = "1981",
}
238
@article{UEK:2168243684,
author = "Roman Niestrój",
title = "Samorządność przedsiębiorstw nie może być przyczyną konfrontacji",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "176 (10269)",
pages = "1, 4",
year = "1981",
}
239
@misc{UEK:2168242240,
author = "Stanisław Chomątowski and Zbigniew Dresler and Roman Niestrój and Jan Szumilak",
title = "Co zagraża reformie gospodarczej?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "36 (10129)",
pages = "3, 4",
year = "1981",
}
240
@article{UEK:2168256956,
author = "Roman Niestrój",
title = "Właściwości przedsiębiorstwa handlowego jako zorganizowanego systemu gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "123",
pages = "65-80",
year = "1980",
}
241
@inbook{UEK:2168278475,
author = "Roman Niestrój",
title = "Kierowanie przedsiębiorstwami turystycznymi",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych",
pages = "68-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
242
@book{UEK:2168330875,
author = "Roman Niestrój",
title = "Systemy organizacyjne obrotu w ich hierarchicznych układach",
adress = "Warszawa",
publisher = "IHWiU",
year = "1980",
issn = "",
}
243
@inbook{UEK:2168330879,
author = "Roman Niestrój",
title = "Metoda modułowego projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstw handlowych",
booktitle = "Racjonalizacja organizacji i kierowania przedsiębiorstwami handlowymi",
pages = "",
adress = "Łódź",
publisher = "TNOiK",
year = "1979",
}
244
@article{UEK:2168233154,
author = "Roman Niestrój",
title = "Przesłanki optymalizacji wielkości przedsiębiorstw handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "101",
pages = "75-88",
year = "1978",
}
245
@article{UEK:2168315503,
author = "Roman Niestrój",
title = "Struktura organizacyjna a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa handlowego",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego",
number = "R. 21, z. 1 (77)",
pages = "34-43",
year = "1976",
}
246
@unpublished{UEK:2168304723,
author = "Roman Niestrój",
title = "Przesłanki kształtowania form organizacyjnych przedsiębiorstw handlowych",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
247
@article{UEK:2168249658,
author = "Roman Niestrój",
title = "Czynniki kształtujące charakter i zakres specjalizacji przedsiębiorstw handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "73",
pages = "85-98",
year = "1975",
}
248
@article{UEK:2168259890,
author = "Roman Niestrój",
title = "Ewolucja form koncentracji przedsiębiorstw handlowych",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "1-10",
year = "1975",
}
249
@article{UEK:2168250236,
author = "Roman Niestrój",
title = "Metody pomiaru natężenia ruchu i płynności zatrudnionych w handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "59",
pages = "19-30",
year = "1973",
}
250
@article{UEK:2168250646,
author = "Roman Niestrój",
title = "Ekonomiczno-społeczne konsekwencje zmian zasad odpowiedzialności materialnej w hurcie spożywczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "45",
pages = "79-86",
year = "1972",
}
251
@unpublished{UEK:2165349755,
title = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
252
@unpublished{UEK:2168246780,
title = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
253
@unpublished{UEK:2166568661,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Piotr Hadrian and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń",
title = "Monitorowanie zmian w makrootoczeniu firm",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
254
@unpublished{UEK:2167731169,
author = " and and and and and ",
title = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
255
@unpublished{UEK:2168259958,
title = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
256
@unpublished{UEK:2168333715,
author = "Rafał Maryńczak",
title = "Promocja organizacji non-profit (raport z badań)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
257
@unpublished{UEK:2168329077,
author = "Roman Niestrój",
title = "Procedury analizy i planowania marketingowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
258
@unpublished{UEK:2168329771,
author = "Roman Niestrój and Magdalena Dołhasz and Piotr Hadrian and Marek Rawski",
title = "Zachowania rynkowe i strategie przedsiębiorstw w warunkach transformacji gospodarki",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID