Publications of the selected author
1

Title:
Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2021
Physical description:
243 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-508
Nr:
2168360412
doctoral dissertation
2

Title:
The Impact of Social Participation on the Efficiency of Communal Investment Expenditure
Source:
Economic Research-Ekonomska Istraživanja. - Vol. 33, iss. 1 (2020) , s. 477-500. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication is financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics. Grant ID: 058/WE-KEN/01/2019/S/9058.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168344158
article
3

Title:
Znaczenie partycypacji społecznej dla efektywności wydatków inwestycyjnych gmin
Source:
Kierunki rozwoju rynku nieruchomości = Directions of Development of the Real Estate Market / red. Piotr Bartkowiak - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020, s. 41-58
ISBN:
978-83-66199-72-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342093
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
183, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-809-4
Nr:
2168350646
textbook
5

Title:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości
Number:
nr 1 (107)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019
Access mode:
Nr:
2168340693
journal / series editorial
6

Author:
Title:
Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
211 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-475
Nr:
2168343257
doctoral dissertation
7

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 1 (103), 2 (104), 3 (105), 4 (106)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Nr:
2168327347
journal / series editorial
8

Conference:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Title:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redakcja:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018
Physical description:
661 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Access mode:
Nr:
2168327669
conference materials
See related chapters
9

Title:
Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego = The Impact of Local Development on Investment Inclination in Local Governments of Małopolska Province
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 3 (105) (2018) , s. 55-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2018 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331441
article
10

Author:
Adam Nalepka , Anna Ujwary-Gil
Conference:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Title:
Introduction
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 7-8. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Access mode:
Nr:
2168327677
preface / summary
See main document
11

Author:
Title:
Analiza strukturalna rynku usług zarządzania nieruchomościami = Structural Analysis of Property Management Services Market
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 1 (103) (2018) , s. 37-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2018 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych z dotacj na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327353
article
12

Author:
Conference:
17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Polska, od 2018-06-18 do 2018-06-19
Title:
Organizational Forms of Housing Resource Management in Poland
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 17)
ISBN:
978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5
Access mode:
Nr:
2168327697
chapter in conference materials
See main document
13

Conference:
16th International Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Tomaszowice, Polska, od 2017-06-19 do 2017-06-20
Title:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redakcja:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017
Physical description:
608 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 16)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7
Access mode:
Nr:
2168318729
conference materials
See related chapters
14

Author:
Adam Nalepka , Anna Ujwary-Gil
Title:
Introduction
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017, s. 7-8
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 16)
ISBN:
978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7
Access mode:
Nr:
2168318731
preface / summary
See main document
15

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 1 (99), 2 (100), 3 (101), 4 (102)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Nr:
2168313683
journal / series editorial
16

Title:
Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego = Behavioural Aspects of the Choice of the Sources of Financing Municipal Investments Projects in Malopolska Province
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (102) (2017) , s. 13-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 20176 roku Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324403
article
17

Title:
Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta = The Identification of Factors Affecting Offer Prices of Residential Developments in the Area of the Cadastral Unit of Nowa Huta
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2 (96) (2016) , s. 11-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309435
article
18

Author:
Iwona Kik
Title:
Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
233 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-365
Nr:
2168315403
doctoral dissertation
19

Author:
Title:
Housing Management Models in Poland
Source:
Effectiveness and Competitiveness of Modern Business : Concepts - Models - Instruments / red. Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 57-65. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed with subsidies granted to the Department of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics to maintain research capacity
ISBN:
978-83-65173-53-9 ; 978-83-65173-54-6
Nr:
2168308097
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim = The Use of Repayable Funds for Municipality Investments in Małopolska Province
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016) , s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych w 2016 r. Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312511
article
21

Author:
Adam Nalepka , Anna Ujwary-Gil
Title:
Introduction
Source:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", cop. 2016, s. 5-6
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 15)
ISBN:
978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4
Access mode:
Nr:
2168309983
preface / summary
See main document
22

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 1 (95), 2 (96), 3 (97), 4 (98)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Nr:
2168305403
journal / series editorial
23

Conference:
15th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Nowy Sącz, Polska, od 2016-06-20 do 2016-06-21
Title:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redakcja:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2016
Physical description:
299 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 15)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4
Access mode:
Nr:
2168309971
conference materials
See related chapters
24

Author:
Iwona Kik , Adam Nalepka
Title:
Uwarunkowania źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego = Selecting Source of Finance for Infractructural Investment at Municipal Level in Malopolskie Voivodship
Source:
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 47, nr 2 (2016) , s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dota-cji na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168310767
article
25

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 1 (91), 2 (92), 3 (93), 4 (94)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015
Nr:
2168292705
journal / series editorial
26

Conference:
14th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Muszyna, Polska, od 2015-10-05 do 2015-10-06
Title:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redakcja:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2015
Physical description:
243 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 14)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7
Access mode:
Nr:
2168306983
conference materials
27

Author:
Title:
Institutionalization of Residential Property Management in Poland
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 23, no. 4 (2015) , s. 44-51. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed with subsidies gran ted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Ec onomics to maintain research capacity.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168303677
article
28

Author:
Title:
Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009-2014 = Public-Private Partnership Development in Poland in the Years 2009-2014
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2 (92) (2015) , s. 49-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295445
article
29

Author:
Title:
Problemy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi rozwiązywane przez negocjacje = The Problems of Commercial Real Estate Management Solved by Negotiations
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 1 (91) (2015) , s. 53-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168292707
article
30

Title:
Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy = PPPs and Their Role in Implementing Municipal Development Strategies
Source:
Turystyka i Rozwój Regionalny = Journal of Tourism and Regional Development. - nr 3 (2015) , s. 89-99. - Tytuł numeru: Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168295571
article
31

Author:
Title:
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
218 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-296
Nr:
2168295569
doctoral dissertation
32

Title:
Problemy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce = Problems of Implementing Public Private Partnerships in Poland
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / red. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 217-230. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-88-4
Nr:
2168285817
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce
Source:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 3-63 - Bibliogr.
Signature:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303539
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal
Number:
nr 1 (87), 2 (88), 3 (89), 4 (90)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014
Nr:
2168288199
journal / series editorial
35

Author:
Title:
Analiza sytuacji negocjacyjnych w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi
Source:
Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju : wybrane problemy / red. Krzysztof Szczepaniak, Anna Wojewnik-Filipkowska - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 11-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64669-03-3
Access mode:
Nr:
2168320713
chapter in monograph
36

Conference:
13th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Muszyna, Polska, od 2014-06-23 do 2014-06-24
Title:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redakcja:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2014
Physical description:
416 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 13)
Notes:
Streszcz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-62550-98-2
Access mode:
Nr:
2168286907
conference materials
37

Author:
Title:
Formy organizacyjne zarządzania komunalnymi nieruchomościami mieszkaniowymi
Source:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 115-127 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285337
chapter in monograph
38

Author:
Title:
Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Institutionalization of Residential Property Management in Poland
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2 (88) (2014) , s. 33-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168288215
article
39

Author:
Title:
Identyfikacja problemu zarządzania nieruchomościami szkół publicznych w Polsce = Identifying the Problems of Management of Public Schools' Properties in Poland
Source:
Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. Marek Bryx - Warszawa: CeDeWu, 2013, s. 323-340. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-606-2
Nr:
2168265254
chapter in monograph
40

Author:
Title:
Zarządzanie nieruchomościami jako obszar przedsiębiorczości w Polsce
Source:
Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel / red. Krzysztof Marcinek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 17-34 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-136-6
Nr:
2168287753
chapter in monograph
41

Conference:
12th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Czorsztyn, Polska, od 2013-06-17 do 2013-06-18
Title:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redakcja:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2013
Physical description:
347 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 12)
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88421-82-2
Access mode:
Nr:
2168265046
conference materials
42

Author:
Title:
Funkcje i organizacja zarządzania nieruchomościami operacyjnymi przedsiębiorstwa = Functions and Organization of the Enterprise Property Management
Source:
Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / red. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 369-381. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-23-5
Nr:
2168264444
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Modele zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym
Source:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA, s. 97-125 - Bibliogr.
Signature:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286795
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2013) , s. 62-74. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168260708
article
45

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 83, 84, 85, 86
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013
Nr:
2168263798
journal / series editorial
46

Author:
Janusz Bąk
Title:
System wczesnego rozpoznania jako instrument wspomagania informacyjnego zarządzania strategicznego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
241 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-214
Nr:
2168234414
doctoral dissertation
47

Author:
Title:
Formy organizacyjne działania przedstawicieli licencjonowanych zawodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w Polsce = Organisational Structures of Real Estate Professionals in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 896 (2012) , s. 19-38. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249332
article
48

Author:
Title:
Założenia metodyczne badania zarządzania nieruchomościami szkoły
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA, s. 104-110
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273774
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors = Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 4(82) (2012) , s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168263824
article
50

Author:
Title:
Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami komercyjnymi = Conditions of Commercial Properties Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 891 (2012) , s. 69-87. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256522
article
51

Author:
Adam Nalepka , Jacek Małysko
Title:
Prywatyzacja świadczenia usług komunalnych w Polsce = Privatization of Providing Municipal SAervices in Poland
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 569-581. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247588
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Title:
Efekty gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i możliwości ich powiększania = Results of Community Real Estate Management and Opportunities of their Increase
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 262 (2012) , s. 261-276. - Tytuł numeru: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259522
article
53

Author:
Title:
Organizacja zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA, s. 29-47
Signature:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260392
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Adam Nalepka , Janusz Bąk
Title:
Model systemu wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji wspomagającego informacyjnie decyzje strategiczne
Source:
Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 141-152
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235756
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Katarzyna Kolud
Title:
Outsourcing jako sposób doskonalenia zarządzania zasobami mieszkaniowymi
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
250 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-241
Nr:
2168255408
doctoral dissertation
56

Author:
Title:
Nieruchomości w przedsiębiorstwie
Source:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA, s. 17-28
Signature:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260390
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Conference:
11th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Szczawnica, Polska, od 2012-06-18 do 2012-06-19
Title:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redakcja:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2012
Physical description:
336 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 11)
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88421-80-8
Access mode:
Nr:
2168270782
conference materials
58

Author:
Title:
Identyfikacja systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa = Identification of Real Estate Management System In Enterprise
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 3 (2012) , s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232530
article
59

Author:
Adam Nalepka , Janusz Bąk
Title:
Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 113-122 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231910
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 79, 80, 81, 82
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012
Nr:
2168228810
journal / series editorial
61

Title:
Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Inquiring Effectiveness of Municipal Asset Management
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 79 (2012) , s. 4-9. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168228908
article
62

Title:
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy
Source:
Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 171-181
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-7-6
Nr:
2168235700
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Metodyka identyfikacji systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA, s. 48-61
Signature:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260394
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Społeczno-ekonomiczny kontekst krakowskiego rynku nieruchomości = The Cracow Real Estate Market in Socio-economic Context
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011) , s. 87-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232730
article
65

Title:
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-198
Nr:
2168224482
doctoral dissertation
66

Title:
Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy = Ownership Supervision in Polish Gminas Enterprises - Suggestions for Improvement
Source:
Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych / red. Józef Szabłowski - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011, s. 79-94. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-60432-75-4
Nr:
2168234828
chapter in monograph
67

Author:
Title:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstwa = The Real Estate Management in an Enterprise
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 475-484. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219964
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Title:
Instytucjonalizacja obsługi gospodarki nieruchomościami w Polsce przez przedstawicieli licencjonowanych zawodów = Institutional Forms of Profesional Serving Real Estate Market in Poland
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 19, nr 4 (2011) , s. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237476
article
69

Title:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
523 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168219956
See related chapters
70

Author:
Title:
Czynniki różnicujące proces zarządzania nieruchomościami = Factors Differentiating Process of Property Management
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 77 (2011) , s. 41-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222760
article
71

Title:
The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance
Source:
Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011, s. 93-107 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-35-8
Nr:
2166536360
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Title:
Nieruchomości przedsiębiorstwa jako przedmiot zarządzania = Corporate Real Estate as a Subject of Management
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 167-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220134
chapter in monograph
See main document
73

Author:
Title:
Outsourcing jako narzędzie racjonalizacji zarządzania nieruchomościami = Outsourcing as a Tool for Rationalising Real Estate Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 850 (2011) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219814
article
74

Conference:
10th Conference Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competitions and Growing Customers' Demands, Zakopane, Polska, od 2011-06-20 do 2011-06-21
Title:
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands
Redakcja:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2011
Physical description:
440 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands ; vol. 10)
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88421-79-2
Access mode:
Nr:
2168247048
conference materials
75

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 75, 76, 77, 78
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Nr:
2168219934
journal / series editorial
76

Title:
Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy = Proprietary Supervision as a Tool in More Efficient Municipal Real Estate Management
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-176
Nr:
52345
doctoral dissertation
77

Title:
Professionals Serving Real Estate Market in Poland, and Their Firms
Source:
Urban Investments / red. Koloman Ivanička, Daniela Špirková, Julius Golej - Bratislava: Statis, 2010, s. 15-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-85659-57-3
Nr:
2161907218
chapter in monograph
78

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 71, 72, 73, 74
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Nr:
2164983191
journal / series editorial
79

Author:
Jacek Małysko
Title:
Strategie zmian systemu zarządzania usługami komunalnymi w polskich gminach
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-173
Nr:
52156
doctoral dissertation
80

Author:
Title:
Organizational Restructuring of an Enterprise
Source:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 343-349. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161895201
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Title:
Analiza instytucjonalizacji zarządzania nieruchomościami w Polsce = The Analysis of Property Management Institutionalization in Polnad
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 18, nr 2 (2010) , s. 119-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161769183
article
82

Title:
Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych = Evaluation of Local Public Administration Performance in Terms of Investment Permits and Planning Procedures : Preliminary Results from Pilot Study
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 73 (2010) , s. 18-21. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165035502
article
83

Title:
Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego = Public Real Estate Economy as Factor of Local Development within the Communes of the Małopolska Province
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
300 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-175
Nr:
52344
doctoral dissertation
84

Conference:
IX Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Lipnica Górna, Polska, od 2010-06-21 do 2010-06-22
Title:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów
Redakcja:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2010
Physical description:
344 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 9)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88421-65-5
Access mode:
Nr:
2168237582
conference materials
85

Title:
Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce = Property Management Companies in Poland
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 71 (2010) , s. 16-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2164983376
article
86

Title:
Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 24-59
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306197
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Author:
Title:
Nieruchomości jako przedmiot zarządzania
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 6-23
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168281753
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 819, 830
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Nr:
2167647002
journal / series editorial
89

Author:
Title:
Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną = The Principles and Extent of Economic Analysis in Commercial Real Estate Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010) , s. 115-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53139
article
90

Title:
Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu = Proprietary Supervision in Municipal Real Estate Management in Polish Powiat Towns
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 17, nr 4 (2009) , s. 37-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2161769107
article
91

Title:
Licencjonowane zawody obsługujące sektor nieruchomości w Polsce i ich firmy = Certified Professionals Operating in Polish Real Estate Market and Their Companies
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 70 (2009) , s. 28-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2164993352
article
92

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 67, 68, 69, 70
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009
Nr:
2164976654
journal / series editorial
93

Title:
Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006 = Local Authority Revenues from Property in Poland, 1999-2006
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 171-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52033
article
94

Conference:
VIII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Czorsztyn, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów
Redakcja:
, Ujwary-Gil Anna
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2009
Physical description:
379 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 8)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88421-62-4
Access mode:
Nr:
2168247032
conference materials
95

Author:
Title:
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym w spółdzielni mieszkaniowej (analiza przypadku) = Housing Resource Management in the Housing Co-operative (Case Study)
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 67 (2009) , s. 38-45. - Streszcz., summ.
Nr:
2164979274
article
96

Author:
Title:
Zasady zarządzania w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej
Source:
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008], s. 37-60 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2)
ISBN:
978-83-89410-26-9
Access mode:
Nr:
2166022158
chapter in monograph
See main document
97

Author:
Title:
Przesłanki i zakres stosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami = Circumstances and Range of Outsourcing Application in Property Management
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 16, nr 1 (2008) , s. 37-52. - Tytuł numeru: Gospodarowanie nieruchomościami
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168292209
article
98

Title:
Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych = The Participation of Property Managers in Investment Projects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 792 (2008) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50160
article
99

Author:
Title:
Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości = Models of Managing Municipal Real Estate Stock
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 792 (2008) , s. 57-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50159
article
100

Conference:
VII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica Zamek, Polska, od 2008-06-16 do 2008-06-17
Title:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów
Redakcja:
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008
Physical description:
352 s.; 24 cm
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 7)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-88-421-57-0
Access mode:
Nr:
2168246948
conference materials
101

Author:
Title:
Zakres i instrumenty nadzoru właścicielskiego organów gminy nad tworzonymi jednostkami organizacyjnymi = Range and Instruments of Ownership Supervision of Newly-formed Organisational Units by Local Authorities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 21-33. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50128
article
102

Author:
Title:
Systemy zarządzania zasobem nieruchomości gminy
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 64 (2008) , s. 5-9. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166451200
article
103

Author:
Title:
Specyfika restrukturyzacji organizacyjnej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Specific Character of Organizational Restructuring in the Process of Enterprise Restructuring
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 397-403. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165764382
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 63, 64, 65, 66
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości; Fundacja z siedzibą w Krakowie, 2008
Nr:
2166451244
journal / series editorial
105

Author:
Title:
Instytucjonalizacja gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Institutionalization of Municipal Real Estate Economy
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 63 (2008) , s. 8-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166451290
article
106

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 59-60, 61, 62
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości; Fundacja z siedzibą w Krakowie, 2007
Nr:
2166644720
journal / series editorial
107

Author:
Title:
Zakres i uwarunkowania restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa = The Range and Conditions of Organizational Restructuring of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 88 (2007) , s. 71-81. - Tytuł numeru: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51185
article
108

Author:
Title:
Analiza możliwości racjonalizacji procedur administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami na przykładzie postępowania wieczystoksięgowego = Analysis of the Potential for Rationalisation of Administrative Property Management Procedures Based on the Example of Land and Mortgage Register Procedures
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 171-183. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51698
article
109

Title:
Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Development of the Market of Housing Properties Management Services in Poland
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 15, nr 1/2 (2007) , s. 235-247. - Tytuł numeru: Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166592422
article
110

Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości = Municipal Financial Management - Gmina's Real Estate Revenues Example
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 2 (2007) , s. 589-601. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51193
article
111

Title:
Podstawy badania struktury organizacyjnej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
213 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-346-4
Nr:
2165627048
monograph
112

Title:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 59-60 (2007) , s. 4-8 - Bibliogr.
Nr:
2166649959
article
113

Conference:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Title:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów
Redakcja:
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007
Physical description:
399 s.; 24 cm
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-88421-54-9
Access mode:
Nr:
2168235574
conference materials
114

Title:
Analiza efektywności zarządzania nieruchomością = Effectiveness Analysis of Real Estate Management
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007) , s. 308-319. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166409407
article
115

Author:
Title:
Analiza modeli zarządzania zasobem nieruchomości komunalnych w gminie
Source:
Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej oraz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Witolda Bienia / red. Iwona Witt - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 157-169 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-282-2
Nr:
2166406304
chapter in conference materials
116

Title:
Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich = Property Manager's Role in Development Investments
Source:
Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens - Warszawa: Urbanista, 2007, s. 117-124. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka "Urbanisty" ; 11)
ISBN:
978-83-89649-16-4
Nr:
2166522862
chapter in monograph
117

Title:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monograph
118

Author:
Title:
Rozwój form instytucjonalnych zarządzania nieruchomościami w Polsce
Source:
Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania = Real Estate as an Object of Financing and Management / red. Sabina Źróbek - Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2006, s. 193-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; vol. 14, nr 1)
ISBN:
978-83-920837-2-6
Access mode:
Nr:
2166496489
chapter in monograph
119

Title:
Świat Nieruchomości
Number:
nr 57-58
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Krakowski Instytut Nieruchomości; Fundacja z siedzibą w Krakowie, 2006
Nr:
2166644384
journal / series editorial
120

Title:
Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 57-58 (2006) , s. 9-15 - Bibliogr.
Nr:
2166644555
article
121

Author:
Title:
Formy organizacyjne zarządzania nieruchomościami w Polsce = Organisational Forms of Property Management in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006) , s. 129-149. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52929
article
122

Title:
Analiza ekonomiczna w zarządzaniu nieruchomością = Economic Analysis in Real Estate Management
Source:
Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. Tadeusz Dudycz - Łódź; Wrocław: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 368-381. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; t. 7, z. 1A)
ISBN:
978-83-60230-03-9
Nr:
2166158294
chapter in monograph
123

Author:
Title:
Zarządzanie nieruchomościami : wybrane zagadnienia
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
89, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-311-8
Nr:
52174
academic script
124

Author:
Janusz Bąk , Adam Nalepka
Title:
System wczesnego rozpoznania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych
Source:
Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Warszawa: Difin, 2006, s. 134-145 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-606-5
Nr:
2166098898
chapter in monograph
See main document
125

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Title:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
344 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
52132
conference materials
See related chapters
126

Title:
Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego = Municipal Real Estate Management Issues : the Problem of Corporate Governance
Source:
Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, s. 199-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-932-9
Nr:
2168244490
chapter in monograph
127

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Title:
Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce
Source:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 277-286 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2166339035
chapter in conference materials
See main document
128

Conference:
V Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Szczawnica, Polska, od 2006-06-19 do 2006-06-20
Title:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta
Redakcja:
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 2006
Physical description:
351 s.; 25 cm
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 5)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-88421-48-4
Access mode:
Nr:
2168247586
conference materials
129

Author:
Title:
Instytucjonalizacja zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = The Institutionalization of Managing the Communal Resources of Housing Properties in Poland
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 10 (2006) , s. 17-28 - Bibliogr.
Nr:
52905
article
130

Title:
Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 54 (2005) , s. 23-29 - Bibliogr.
Nr:
2166580408
article
131

Author:
Title:
Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych : aspekt organizacyjny = Housing Stock Management : an Organisational Aspect
Source:
Problemy Rozwoju Miast. - T. 2, nr 1-2 (2005) , s. 65-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320049
article
132

Author:
Title:
Projektowanie systemu zarządzania nieruchomościami = Design of a Real Estate Management System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52569
article
133

Conference:
IV Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Łopuszna, Polska, od 2005-06-20 do 2005-06-21
Title:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta
Redakcja:
Publisher address:
Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, 2005
Physical description:
452 s.; 25 cm
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 4)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-88421-46-8
Access mode:
Nr:
2168219088
conference materials
134

Conference:
12th Annual European Real Estate Conference, Dablin, Irlandia, od 2005-06-15 do 2005-06-18
Title:
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society - b.m.: b.w., 2005. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168316163
varia
135

Author:
Title:
Zarządzanie komunalnym zasobem nieruchomości mieszkaniowych = Management of Communal Residential Real Estates Resources
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 159-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166400091
chapter in conference materials
See main document
136

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie, Ustroń, Polska, od 2005-06-07 do 2005-06-09
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Source:
Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie / red. H. Henzel - Katowice : Ustroń: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 125-135 - Bibliogr.
Nr:
2168320123
chapter in conference materials
137

Author:
Conference:
6. medzinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratysława, Słowacja, od 2005-09-22 do 2005-09-23
Title:
Structural Solutions Recommended for Building Companies
Source:
Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005, s. 163-166. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-227-2276-6
Nr:
2168266326
chapter in conference materials
138

Author:
Title:
Zmiana zakresu działania jako obszar restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Change of Activities Scope as a Corporate Restructuring Area
Source:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 21-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166326259
chapter in monograph
See main document
139

Title:
Regulacje prawne jako warunek inwestowania w nieruchomości
Source:
Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 444-457
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-231-3
Nr:
2166786481
chapter in monograph
140

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
Source:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005, s. 144-167. - [odczyt: 28.03.2012]
Access mode:
Nr:
2168226407
chapter in report
141

Author:
Title:
Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 51 (2005) , s. 43-47 - Bibliogr.
Nr:
2166574089
article
142

Author:
Title:
Przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami - nowy obszar przedsiębiorczości w Polsce = Property Management Firm - New Business Opportunity in Poland
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / red. Andrzej Podobiński - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004, s. 41-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89388-63-4
Nr:
2168232380
chapter in monograph
143

Author:
Title:
Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania nieruchomościami = Organisational and Legal Assumptions for the Design of a Real Estate Management System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220022
article
144

Conference:
III Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica, Polska, od 2002-06-21 do 2002-06-22
Title:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004
Physical description:
520 s.: il.; 24 cm
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 3)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-86744-90-1
Nr:
2168250886
conference materials
145

Author:
Title:
Wybrane problemy organizacji zarządzania nieruchomościami w systemie zleceniowym = Selected Problems of Organization of Real Estate Management in System of Contracting
Source:
Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / red. Krystyna Dziworska - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 157-168. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1)
ISBN:
83-88829-86-6
Nr:
2168222876
chapter in monograph
146

Author:
Title:
Organizacja zarządzania nieruchomościami w systemie zleceniowym
Source:
Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 7 (2004) , s. 34-38
Nr:
2168232408
article
147

Author:
Tanja Börner
Title:
Alternative Organisationsmodelle im Gesundheitswesen und ihre Ausgestaltung in ausgewählten Ländern der Europäischen Union = Alternatywne modele organizacyjne służby zdrowia i ich zastosowanie w wybranych krajach Unii Europejskiej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
318 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-5
Nr:
2168288891
doctoral dissertation
148

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania, Kraków, Polska, od 2001-09-24 do 2001-09-25
Title:
Wykorzystanie opisów przypadków w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami"
Source:
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 73-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-165-4
Nr:
2168225258
chapter in conference materials
See main document
149

Author:
Katarzyna Kusztal , Adam Nalepka
Title:
Rola i zakres negocjacji w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi = The Role and Scope of Negotiation in the Management of Commercial Real Estate
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003) , s. 75-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221018
article
150

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania, Kraków, Polska, od 2001-09-24 do 2001-09-25
Title:
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-165-4
Nr:
2168224562
conference materials
See related chapters
151

Conference:
II Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Kąśna Dolna, Polska, od 2003-06-23 do 2003-06-24
Title:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2003
Physical description:
254 s.; 25 cm
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 2)
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87903-19-1
Nr:
2168234752
conference materials
152

Title:
Analiza zmian w systemie zarządzania zakładowym zasobem mieszkaniowym w latach 1991-2001 = Changes in the Management of Employer-Provided Housing Stock, 1991-2001
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 73-91. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223758
article
153

Author:
Title:
Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa = The Management of Agricultural Real Estate Belonging to the State Treasury
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 13-29. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223760
article
154

Title:
Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 73-96
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223534
chapter in monograph
See main document
155

Author:
Title:
Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego = Improving Organisational Structure in Construction Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003) , s. 89-105. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221016
article
156

Author:
Title:
Organizacja i funkcjonowanie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 38 (2002) , s. 17-26 - Bibliogr.
Nr:
2168308139
article
157

Author:
Adam Nalepka , Maciej Górecki
Conference:
Konferencja naukowa: Najnowsze instrumenty opisu organizacji, Wałbrzych, Polska, od 2002-03-10 do 2002-03-12
Title:
Wycena kompetencji pracowników i ich integracja w systemie płac zasadniczych firmy Classen-Pol S.A.
Source:
Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - nr 2(2) (2002) , s. 96-104. - Tytuł numeru: Refleksje społeczno-gospodarcze: najnowsze instrumenty opisu organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168302901
article
158

Author:
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych w okresie transformacji ustroju gospodarczego Polski = The Restructuring of Construction Enterprises During the Transformation of the Economic System in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002) , s. 7-27. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225694
article
159

Conference:
I Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Tarnów, Polska, od 2002-06-14 do 2002-06-14
Title:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2002
Physical description:
251 s.: il.; 24 cm
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 1)
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-87903-18-3
Nr:
2168237874
conference materials
160

Author:
Title:
Struktura organizacyjna
Publisher address:
Kraków; Kluczbork: Antykwa, 2001
Physical description:
321 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-61-9
Nr:
2168232342
monograph
161

Author:
Katarzyna Kusztal , Adam Nalepka
Title:
Negocjacje w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 34 (2001) , s. 29-34
Nr:
2168292213
article
162

Author:
Title:
Metodyka projektowania struktury organizacyjnej starostwa powiatowego = A Methodology for Designing an Organisational Structure for a District Executive Board (Starostwo Powiatowe)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001) , s. 31-43. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235884
article
163

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana warunkiem sukcesu: opór wobec zmian: szansa czy zagrożenie?, Lądek Zdrój, Polska, od 1999-11-21 do 1999-11-23
Title:
Sposoby pokonywania oporów w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 842 (2000) , s. 183-192. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian : szansa czy zagrożenie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 21-23 listopada 1999 - Bibliogr.
Nr:
2168224114
article
164

Title:
Organizowanie procesów pracy w czasie
Source:
Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000, s. 79-99 - Bibliogr.
ISBN:
83-87903-09-4
Nr:
2168269618
chapter in monograph
See main document
165

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Strategie wzrostu produktywności firmy, Zakopane, Polska, od 2000-09-22 do 2000-09-24
Title:
Ustalanie i ocena skutków restrukturyzacji przedsiębiorstwa = An Assessement of the Effects of Corporate Restructuring
Source:
Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, s. 409-418. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-057-7
Nr:
2168237576
chapter in conference materials
See main document
166

Title:
Istota i funkcje organizowania procesów pracy
Source:
Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000, s. 7-20 - Bibliogr.
ISBN:
83-87903-09-4
Nr:
2168269608
chapter in monograph
See main document
167

Title:
Nowoczesne podejście do organizowania procesów pracy
Source:
Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000, s. 100-110 - Bibliogr.
ISBN:
83-87903-09-4
Nr:
2168269620
chapter in monograph
See main document
168

Title:
Organizowanie pracy w przestrzeni
Source:
Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000, s. 35-48 - Bibliogr.
ISBN:
83-87903-09-4
Nr:
2168269614
chapter in monograph
See main document
169

Author:
Marzena Draus , Adam Nalepka
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie = Company's Restructurisation Process on the Example of Zakłady Azotowe Tarnow
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 522-529. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223690
chapter in conference materials
See main document
170

Author:
Izabela Bęcławska , Ryszard Cymerman , Adam Nalepka , Urszula Słowik , Małgorzata Zięba , Rafał Kosmalski , Krzysztof Kotarba
Title:
Poradnik zarządcy nieruchomościami : podatki, zarządzanie, inwestycje, finansowanie, regulacje prawne
Edition:
Stan prawny na dzień 1 maja 2000 r.
:
Bęcławska Izabela
, Kosmalski Rafał
Publisher address:
Warszawa: Verlag Dashöfer, 2000
Physical description:
Skoroszyt (wiele liczb.); 23 cm + CD-ROM
ISBN:
83-88285-10-6
Nr:
2168369312
monograph
171

Author:
Adam Nalepka , Marzena Draus
Conference:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków, Karpacz, Polska, od 2000-11-19 do 2000-11-21
Title:
Analiza efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 879 (2000) , s. 206-214. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków : materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000 - Bibliogr.
Nr:
2168321021
article
172

Author:
Jürgen Schmitz
Title:
Verwendbarkeit von Benchmarking zur Verbesserung von Prozessen in Organisationen = Zastosowanie benchmarkingu do doskonalenia procesów organizacyjnych = Aptitude of Benchmarking to Improve Processes in Organisations
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
212 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/595
Nr:
2168310951
doctoral dissertation
173

Author:
Title:
Racjonalizacja zakresu działania przedsiębiorstwa = Rationalization of the Scope of Business Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224180
article
174

Title:
Badanie metod pracy
Source:
Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000, s. 21-34 - Bibliogr.
ISBN:
83-87903-09-4
Nr:
2168269612
chapter in monograph
See main document
175

Title:
Mierzenie pracy
Source:
Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000, s. 49-78 - Bibliogr.
ISBN:
83-87903-09-4
Nr:
2168269616
chapter in monograph
See main document
176

Title:
Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy
Redakcja:
Publisher address:
Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000
Physical description:
139 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87903-09-4
Nr:
2168269584
See related chapters
177

Author:
Title:
Zakres i typowe przedsięwzięcia restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. - nr 1 (2000) , s. 3-17
Nr:
2168321053
article
178

Author:
Title:
Analiza organizacyjna procesu zarządzania gminą
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
303 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 13 k. ; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/550
Nr:
2168255094
doctoral dissertation
179

Author:
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : zarys problematyki
Publisher address:
Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
251 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13012-1
Nr:
2168237462
monograph
180

Title:
O sposobie projektowania i uwarunkowaniach struktury organizacyjnej starostwa powiatowego
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 4 (1999) , s. 20-30
Nr:
2168237536
article
181

Author:
Conference:
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1999-10-21 do 1999-10-23
Title:
Doskonalenie rozwiązania strukturalnego przedsiębiorstwa poprzez wydzielanie jednostek biznesu (spin off) = Creating Business Units as a Way of Improving the Structure of a Company (Spin-Off)
Source:
Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999, s. 368-378. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911295-0-0
Nr:
2168237310
chapter in conference materials
See main document
182

Author:
Title:
Zatrudnienie jako jeden z zakresów restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO - Kraków: [s.n.], 1999, s. 297-306. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907990-6-5
Nr:
2168359726
chapter in monograph
See main document
183

Author:
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : istota, zakres, podejście metodyczne
Source:
Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO] - Kraków: Wydaw. AE, 1998, s. 155-166 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-58-5
Nr:
2168240684
chapter in monograph
See main document
184

Author:
Title:
Założenia metodyczne ustalania zmian struktury organizacyjnej = Methodological Assumptions of Identification of Organizational Structure Transformations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 509 (1998) , s. 107-120. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238132
article
185

Author:
Title:
Próba systematyki zakresów i przedsięwzięć restrukturyzacji firmy
Source:
Strategia restrukturyzacji / red. Kazimierz Krzakiewicz - Piła: WSB, 1998, s. 27-38
Nr:
2168371608
chapter in monograph
186

Author:
Conference:
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie, Zakopane, Polska, od 1998-11-07 do 1998-11-10
Title:
Racjonalizacja zakresu działania przedsiębiorstwa = The Rationalisation of the Scope of Company Functions (Activities)
Source:
Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998, s. 37-43. - Summ., streszcz.
ISBN:
83-901550-8-7
Nr:
2168234290
chapter in conference materials
See main document
187

Author:
Title:
Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Antykwa, 1998
Physical description:
238 s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87493-55-4
Nr:
2168237468
monograph
188

Title:
Analiza wpływu restrukturyzacji przedsiębiorstwa na jego produktywność
Source:
Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK], s. 194-270 - Bibliogr.
Signature:
NP-527/1/Magazyn
Nr:
2168231986
chapter in unpublished scientific work
See main document
189

Author:
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : zakres, kierunki, metody : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
79 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-86-0
Nr:
2168237484
academic script
190

Author:
Title:
Opis sytuacji przedsiębiorstwa "Ogród" pod kątem formułowania programu restrukturyzacji
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. Andrzej KOZINA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998, s. 171-182. - Załączniki
ISBN:
83-907998-9-8
Nr:
2166329243
chapter in monograph
See main document
191

Title:
Księga kejsów biznesowych
Redakcja:
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997
Physical description:
658 s., [10] k. tabl.: il.; 26 cm
Notes:
Projekt "Tessa",
Nr:
2166339278
See related chapters
192

Author:
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw, Zakopane, Polska, od 1997-11-27 do 1997-11-30
Title:
Istota, zakres i metodyka restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Notion, Scope and Methodology of Company Restructuring
Source:
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 26-35. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-6-0
Nr:
2168239274
chapter in conference materials
See main document
193

Title:
Restrukturyzacja zakresu działania jako czynnik wzrostu produktywności firmy
Source:
Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA], s. 70-95 - Bibliogr.
Signature:
NP-481/Magazyn
Nr:
2168234684
chapter in unpublished scientific work
See main document
194

Author:
Title:
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej firmy : pomocnicze materiały dydaktyczne
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
72 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-17-8
Nr:
2168237566
academic script
195

Title:
Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 383-397. - Załączniki
Nr:
2166345615
chapter in textbook
See main document
196

Author:
Title:
Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa = Restructuralization of Business Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 499 (1997) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237790
article
197

Title:
Diagnoza struktury organizacyjnej biura projektów w sytuacji kryzysu
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 571-587. - Załączniki
Nr:
2168268418
chapter in textbook
See main document
198

Author:
Title:
Analiza organizacyjna procesu zarządzania gminą = Organizational Analysis of Municipial Administration
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 35-37. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271452
varia
199

Title:
Produkować i sprzedawać drzwi czy sprzedać firmę?
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 73-79. - Załączniki
Nr:
2168266456
chapter in textbook
See main document
200

Author:
Title:
Ustalanie zapotrzebowania na szkolenie i doskonalenie pracowników samorządowych
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 5 (1997) , s. 63-69
Nr:
2168237612
article
201

Author:
Title:
Analiza struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Ogród" i formułowanie kierunków jej usprawniania
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1997, s. 170-182 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12481-4
Nr:
2168243750
chapter in monograph
See main document
202

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy, Kraków, Polska, od 1996-09-26 do 1996-09-27
Title:
Ustalanie potrzeb w zakresie szkolenia pracowników samorządów terytorialnych = Defining the Needs for Personnel Training in Local/Municipal Administration
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997, s. 255-264. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-21-6
Nr:
2168246334
chapter in conference materials
See main document
203

Title:
Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 125-139. - Załączniki
Nr:
2166344463
chapter in textbook
See main document
204

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Konferencja: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1996-11-22 do 1996-11-24
Title:
Procedura przygotowania restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw = The Procedure of Preparing Organisational Restucturing of a Company
Source:
Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / red. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 225-233. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-901550-2-8
Nr:
2168243412
chapter in conference materials
See main document
205

Author:
Title:
Analiza procesu zarządzania gminą = Analysis of Commune Management Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 471 (1996) , s. 61-81. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231844
article
206

Title:
Diagnoza struktury organizacyjnej urzędu gminy
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (1996) , s. 86-105
Nr:
2168244194
article
207

Title:
Badanie zmian struktury organizacyjnej
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA, s. 92-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-419/Magazyn
Nr:
2168232564
chapter in unpublished scientific work
See main document
208

Author:
Title:
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej firmy : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: AE, 1995
Physical description:
59 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-39-4
Nr:
2168237464
academic script
209

Author:
Conference:
IV Międzynarodowe Sympozjum: Zastosowanie metod matematycznych techniki komputerowej w geologii, górnictwie, metalurgii i pokrewnych dziedzinach, Kraków, Polska, od 1995-06-20 do 1995-06-21
Title:
Analiza procesu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym
Source:
Application of mathematical methods in science and technique : organized during the 4-th International Symposium on Application of Mathematical Methods and Computers in Geology, Mining and Metallurgy. Vol. 2, Metallurgy and Materials Engineering, Mechanical Engineering, Geodesy, Drilling and Petroleum Engineering, Management = Zastosowanie metod diagnostycznych w nauce i technice : w ramach IV Międzynarodowego Sympozjum Zastosowanie metod matematycznych techniki komputerowej w geologii, górnictwie, metalurgii i pokrewnych dziedzinach. T. 2, Metalurgia i inżynieria materiałowa, Maszyny górnicze i hutnicze, Geodezja, Wiertnictwo, Nafta i Gaz, Zarządzanie / red. Janusz Chmura - Kraków: s.n., 1995, s. 637-648 - Bibliogr.
ISBN:
83-903969-0-4
Nr:
2168371578
chapter in conference materials
210

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej, Kraków, Polska, od 1994-11-16 do 1994-11-17
Title:
Kierunki wykorzystania czasu pracy w ramach systemu zarządzania przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 151-160
ISBN:
83-86439-43-2
Nr:
2168230372
chapter in conference materials
See main document
211

Title:
Analiza wykorzystania czasu w procesie zarządzania firmą = The Analysis of Time Utilization Within Management Process
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. Ryszard Rutka - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995, s. 22[268]-31[277]. - Summ.
Nr:
2168248652
chapter in conference materials
212

Author:
Title:
Analiza procesu zarządzania gminą
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (1995) , s. 63-77 - Bibliogr.
Nr:
2168237538
article
213

Title:
Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą = Analysis of Organizational Interdependencies in the Process of Parish Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 446 (1995) , s. 53-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237706
article
214

Title:
Analiza organizacyjna procesu zarządzania w przedsiębiorstwie
Source:
Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 1-38 - Bibliogr.
Signature:
NP-354/Magazyn
Nr:
2168234622
chapter in unpublished scientific work
See main document
215

Title:
Diagnoza procesu zarządzania gminą
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 94-161
Signature:
NP-300/Magazyn
Nr:
2168233006
chapter in unpublished scientific work
See main document
216

Title:
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej urzędu gminy
Publisher address:
Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1994
Physical description:
32 s.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85909-08-7
Nr:
2168237564
monograph
217

Title:
Struktura organizacyjna systemu "Gmina"
Publisher address:
Kraków: Oficyna "Cracowia", 1993
Physical description:
40 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85909-04-4
Nr:
2168239216
monograph
218

Author:
Title:
Kryteria oceny w diagnozie struktury organizacyjnej = Criteria of Estimation in Diagnosing Organizational Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 407 (1993) , s. 47-60. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246046
article
219

Author:
Title:
Analiza stanu ekonomiczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa państwowego w procesie przekształceń własnościowych
Source:
Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 7-20
Nr:
2168229914
chapter in monograph
See main document
220

Title:
Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą
Publisher address:
Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1993
Physical description:
39, [4] s.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85909-03-6
Nr:
2168238338
monograph
221

Title:
Rozwiązania strukturalne jednostek samorządu terytorialnego
Source:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 84-123 - Bibliogr.
Signature:
NP-186/Magazyn
Nr:
2168232494
chapter in unpublished scientific work
See main document
222

Author:
Title:
Budowa systemu oceny dla diagnozy organizacyjnej = Appraisal System for the Purpose of Organization Diagnosis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 412 (1993) , s. 31-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236450
article
223

Author:
Title:
Analiza stanu ekonomiczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa państwowego w procesie przekształceń własnościowych
Source:
Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE, s. 5-15
Signature:
NP-251/Magazyn
Nr:
2168255878
chapter in unpublished scientific work
See main document
224

Author:
Title:
Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej = The System of the Organizational Structure Evalution
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
158 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 119)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168237514
monograph
225

Title:
Diagnoza struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 90-129
Nr:
2168257242
chapter in academic script
See main document
226

Title:
Przegląd szczegółowych wskazań badawczych
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 6-32
Nr:
2168257236
chapter in academic script
See main document
227

Author:
Title:
Zadania oceny związane z przekształcaniem przedsiębiorstw państwowych = Evaluation Assignments Connected With the Conversion of State-Owned Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 375 (1992) , s. 59-72. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246012
article
228

Author:
Title:
Diagnoza struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 149-191
ISBN:
83-208-0835-9
Nr:
2168232130
chapter in monograph
See main document
229

Author:
Title:
Problem oceny w badaniach nad strukturami organizacyjnymi = The Problem of Evaluation in the Studies on Organizational Structures
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 345 (1991) , s. 39-51. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239884
article
230

Author:
Title:
Założenia oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa poprzedzającej prywatyzację
Source:
Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 22-32
Signature:
NP-90/Magazyn
Nr:
2168285381
chapter in unpublished scientific work
See main document
231

Author:
Title:
Kryteria oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Source:
Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, s. 17-30
Signature:
NP-128/Magazyn
Nr:
2168232906
chapter in unpublished scientific work
See main document
232

Title:
Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin" = Analysis of Employment Regarding the Non-Worker Status : Using the SPIN Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 323 (1990) , s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240862
article
233

Title:
Formy kooperacji między organizacjami gospodarczymi
Source:
Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA, s. 84-119
Signature:
NP-24/Magazyn
Nr:
2168232776
chapter in unpublished scientific work
See main document
234

Author:
Title:
Problem zdolności kierowania w badaniu systemu zarządzania = The Problem of Management Capability in Analysis of Management System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 309 (1990) , s. 45-61. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253508
article
235

Title:
Bariery wdrażania przeglądu i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie = Barriers to Implementation of Review and Verification of Work Stations in Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 311 (1990) , s. 53-72. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235150
article
236

Author:
Title:
Założenia metodyczne diagnozy struktur organizacyjnych = Methodological Assumptions for Diagnosing Organizational Structures
Source:
Organizacja i Kierowanie. - nr 1-2 (59-60) (1990) , s. 273-288. - Rez., summ.
Nr:
2168237568
article
237

Author:
Title:
Wstępna diagnoza struktury organizacyjnej : na przykładzie przedsiębiorstwa chemicznego = Initial Diagnosis of an Organizational Structure : Exemplified by a Chemical Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 323 (1990) , s. 55-69. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240842
article
238

Author:
Title:
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 6
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1989) , s. 8-10 - Bibliogr.
Nr:
2168273280
article
239

Title:
Formułowanie kryteriów oceny struktur organizacyjnych
Source:
Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. - nr 12 (1989) , s. 89-95. - Rez.
Nr:
2168270318
article
240

Author:
Title:
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 5, Organizacja prac związanych ze sporządzeniem regulaminu organizacyjnego
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1989) , s. 14-21
Nr:
2168273268
article
241

Title:
Dlaczego atestacja stanowisk pracy nie spełniła dotąd oczekiwań? = Why Attestation of Work Places Hasn't Met Expectation So Far?
Source:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 30, nr 4 (320) (1989) , s. 22-28
Nr:
2168292229
article
242

Author:
Title:
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 4
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1988) , s. 8-18
Nr:
2168265938
article
243

Author:
Title:
Założenia analizy zdolności kierowania w systemie wytwórczym = The Assumptions of Analysis of Managing Capability in Productive System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 278 (1988) , s. 89-104. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269370
article
244

Author:
Title:
Diagnoza struktury organizacyjnej
Source:
Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 170-191
Nr:
2168257870
chapter in academic script
See main document
245

Author:
Title:
Kryteria oceny struktury organizacyjnej = Criteria of Organizational Structure Assessment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 260 (1988) , s. 81-100. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234940
article
246

Author:
Title:
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej = Diagnosis Methodology of the Organizational Structure
Source:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 28, nr 2 (294) (1987) , s. 36-45
Nr:
2168292227
article
247

Title:
Ocena poziomu organizacyjnego stanowisk pracy : wskazania metodyczne
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 5 (568) (1987) , s. 24-27
Nr:
2168331787
article
248

Author:
Title:
Służba organizatorska w przedsiębiorstwie
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 3 (1987) , s. 17-22
Nr:
2168273246
unreviewed article
249

Author:
Title:
Jak opracować dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa. IV, Opracowanie księgi służb
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 2 (1987) , s. 10-17
Nr:
2168273236
article
250

Author:
Title:
Oceny w atestacji stanowisk pracy
Source:
Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1987) , s. 7-9
Nr:
2168237578
article
251

Author:
Title:
Dobór kryteriów do diagnozy struktur organizacyjnych
Source:
Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw / red. Ber Haus, Mikołaj Firlej, Wiesław Andrzejewski, Mieczysław Ciurla, Anna Lehkunów, Andrzej Strzednicki, Jerzy Wilimowski, Roman Rubin - Wrocław: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 1987, s. 39-43 - Bibliogr.
Nr:
2168232668
chapter in monograph
252

Author:
Title:
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 3
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1986) , s. 7-16
Nr:
2168265936
article
253

Author:
Title:
Badania operacyjne w podejmowaniu decyzji
Source:
Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, s. 244-268 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-06980-5
Nr:
2168239178
chapter in academic script
See main document
254

Author:
Title:
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 1
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1986) , s. 1-7
Nr:
2168265932
article
255

Author:
Title:
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 2
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986) , s. 22-29
Nr:
2168265934
article
256

Title:
Metodyka kompleksowego usprawniania struktury organizacyjnej = On the Methods of Complex Rationalization of Organizational Structure
Source:
Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI] - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986, s. 65-102. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-04-02343-1
Nr:
2168241674
chapter in monograph
See main document
257

Author:
Title:
Zakres diagnozy struktury organizacyjnej = Diagnostic Scope of Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 234 (1986) , s. 121-140. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239810
article
258

Title:
Funkcje i techniki zarządzania
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1985
Physical description:
98 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168328055
monograph
259

Author:
Title:
Metodyka projektowania struktury organizacji = Methodology of Planning the Structure of Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 208 (1985) , s. 95-110. - Rez., summ., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168261324
article
260

Title:
Diagnozowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wzorców normatywnych
Source:
Konferencja naukowa nt. Struktury organizacyjne jako narzędzie zarządzania : XV-lecie Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, czerwiec 1985 - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 1985, s. 1-16
Nr:
2168371558
chapter in monograph
261

Author:
Title:
Metodyczne problemy kształtowania struktury organizacyjnej = Methodical Problems in Shaping the Organizational Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984) , s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261432
article
262

Author:
Title:
Funkcje i niesprawności systemu informacyjnego zarządzania = Functions and Failures of Informational System of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 195 (1984) , s. 89-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269926
article
263

Conference:
Konferencja naukowa: Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej, Kraków, Polska, od 1983-12-21 do 1983-12-21
Title:
Od harmonogramów Adamieckiego do metod sieciowych
Source:
Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej : materiały z konferencji naukowej, poświęconej 50. rocznicy śmierci Profesora Karola Adamieckiego i 25. rocznicy śmierci Profesora Stanisława Bieńkowskiego a zorganizowanej w dniu 21 grudnia 1983 r. przez Instytut Organizacji i Zarządzania AE w Krakowie, Komisję Nauk Organizacji i Zarządzania Oddziału PAN w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Krakowie - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, s. 23-39 - Bibliogr.
Nr:
2168227974
chapter in conference materials
264

Title:
Wybrane problemy organizacji i zarządzania
Redakcja:
Bednarkiewicz Małgorzata
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1982
Physical description:
179 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168278551
monograph
265

Title:
Badania operacyjne
Source:
Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982, s. 246-297 - Bibliogr.
Nr:
2168242222
chapter in academic script
See main document
266

Author:
Title:
Harmonizacja procesów informacyjnych w strukturze systemów zarządzania
Promotor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
333 k.: il.,; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/444
Nr:
2168285395
doctoral dissertation
267

Title:
Wybrane problemy organizacji i zarządzania
Redakcja:
Jellaczyc Jolanta
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1980
Physical description:
125 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168278553
monograph
268

Author:
Title:
Informacyjny aspekt hierarchii decyzyjnej = Information in the Decision-taking Hierarchy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 124 (1980) , s. 129-141. - Rez., summ.
Nr:
2168239288
article
269

Author:
Title:
Analiza zmian systemu wymuszonych przez otoczenie = An Analysis of the Changes of a System Constrained by the Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 98 (1978) , s. 93-103. - Summ., rez.
Nr:
2168250730
article
270

Title:
Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna
Source:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 19, nr 2 (1976) , s. 32-35
Nr:
2168252404
article
271

Author:
Title:
Założenia budowy planu w zarządzaniu = Principles of Plan Construction in Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 82 (1976) , s. 73-84. - Rez., summ.
Nr:
2168242370
article
272

Author:
Title:
Próba racjonalizacji systemu administrowania gminą = Ein Versuch der Rationalisierung des Gemeindeleitungssystems
Source:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 19, nr 6 (210) (1976) , s. 6-9
Nr:
2168369308
article
273

Title:
Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej
Source:
Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 18, nr 8-9 (1975) , s. 35-38
Nr:
2168228988
article
Unpublished documents:
1

Title:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
203 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
046/WE-KEN/01/2014/S/4242
Signature:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303537
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
147 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
Research program:
022/WE-KEN/01/2013/S/3022
Signature:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286785
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
218 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
34/KENIPI/1/2012/S/034
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273674
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
160 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
132/KENiPI/2/2011/S/611
Signature:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168260378
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
207 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
65/KENIPI/2/2010/S/563
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168281751
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KENIPI/1/2009/S/509
Signature:
NP-1315/Magazyn
Nr:
2168218446
unpublished scientific work
7

Title:
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KENIPI/1/2008/S/454
Signature:
NP-1206/Magazyn
Nr:
2168275883
unpublished scientific work
8

Title:
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
172 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
25/KENIPI/1/2007/S/386
Signature:
NP-1152/Magazyn
Nr:
2168219892
unpublished scientific work
9

Title:
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
119, [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KENIPI/1/2006/S/284
Signature:
NP-1109/Magazyn
Nr:
2166533152
unpublished scientific work
10

Title:
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
119 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
BS 25/KENIPI/2/2005/S/217
Signature:
NP-1039/Magazyn
Nr:
2168265940
unpublished scientific work
11

Title:
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
140 [15] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KENiPI/2/2004/S/130
Signature:
NP-993/Magazyn
Nr:
2168237558
unpublished scientific work
12

Title:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Signature:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
unpublished scientific work
13

Title:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KENiPI/11/2002/S
Signature:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
unpublished scientific work
14

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
255 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KEiOP/1/2001/S
Signature:
NP-765/Magazyn
Nr:
2168256422
unpublished scientific work
15

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
291 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
82/KEiOP/3/2000/S
Signature:
NP-708/Magazyn
Nr:
2168256492
unpublished scientific work
16

Title:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
165 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Signature:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
unpublished scientific work
17

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KENiPI/2/99/S
Signature:
NP-612/Magazyn
Nr:
2168266046
unpublished scientific work
18

Title:
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju. (Cz. 2)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
224 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KEiOP/2/98/Su
Signature:
NP-491/2/Magazyn
Nr:
2168253412
unpublished scientific work
19

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
20

Title:
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm.
Signature:
NP-229/Magazyn
Nr:
2168232498
unpublished scientific work
21

Title:
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Physical description:
272 s.: il.; 30 cm
Signature:
NP-64/Magazyn
Nr:
2168232866
unpublished scientific work
1
Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich / Aleksandra Markiewicz ; . - Kraków : , 2021. - 243 k. ; 30 cm. - Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor: Katarzyna NAJBAR. - Bibliogr.
2
The Impact of Social Participation on the Efficiency of Communal Investment Expenditure / Mateusz TOMAL, Adam NALEPKA // Economic Research-Ekonomska Istraživanja. - Vol. 33, iss. 1 (2020), s. 477-500. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1715237. - ISSN 1331-677X
3
Znaczenie partycypacji społecznej dla efektywności wydatków inwestycyjnych gmin / Mateusz TOMAL, Adam NALEPKA // W: Kierunki rozwoju rynku nieruchomości = Directions of Development of the Real Estate Market / red. Piotr Bartkowiak. - Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2020. - S. 41-58. - ISBN 978-83-66199-72-9
4
Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej / Adam NALEPKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 183, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-809-4
5
World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - nr 1 (107). - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/. - ISSN 1231-8841
6
Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego / Mateusz Tomal ; . - Kraków : , 2019. - 211 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor pomocniczy: Agnieszka MAŁKOWSKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003448
7
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - nr 1 (103), 2 (104), 3 (105), 4 (106). - ISSN 1231-8841
8
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - 661 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
9
Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego = The Impact of Local Development on Investment Inclination in Local Governments of Małopolska Province / Mateusz Tomal, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 3 (105) (2018), s. 55-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
10
Introduction / Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 7-8. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
11
Analiza strukturalna rynku usług zarządzania nieruchomościami = Structural Analysis of Property Management Services Market / Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (103) (2018), s. 37-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
12
Organizational Forms of Housing Resource Management in Poland / Adam NALEPKA // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 17). - S. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf
13
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017. - 608 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 16). - ISBN 978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf
14
Introduction / Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2017. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 16). - S. 7-8. - ISBN 978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf
15
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - nr 1 (99), 2 (100), 3 (101), 4 (102). - ISSN 1231-8841
16
Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego = Behavioural Aspects of the Choice of the Sources of Financing Municipal Investments Projects in Malopolska Province / Adam NALEPKA, Katarzyna ŁACH // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (102) (2017), s. 13-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/sklep/pojedyncze-artyku%C5%82y/2017/numer-102/artyku%C5%82-102-02. - ISSN 1231-8841
17
Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta = The Identification of Factors Affecting Offer Prices of Residential Developments in the Area of the Cadastral Unit of Nowa Huta / Adam NALEPKA, Mateusz Tomal // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (96) (2016), s. 11-17. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
18
Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego / Iwona Kik ; Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor pomocniczy: Bartłomiej MARONA. - Kraków, 2016. - 233 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003257
19
Housing Management Models in Poland / Adam NALEPKA // W: Effectiveness and Competitiveness of Modern Business : Concepts - Models - Instruments / ed. by Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 57-65. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-53-9 ; 978-83-65173-54-6
20
Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim = The Use of Repayable Funds for Municipality Investments in Małopolska Province / Iwona Kik, Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 8 (956) (2016), s. 35-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/935/886. - ISSN 1898-6447
21
Introduction / Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil // W: Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", cop. 2016. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 15). - S. 5-6. - ISBN 978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf
22
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - nr 1 (95), 2 (96), 3 (97), 4 (98). - ISSN 1231-8841
23
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz; Nowy Targ: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", cop. 2016. - 299 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 15). - ISBN 978-83-65196-34-7 ; 978-83-65196-35-4. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol15.pdf
24
Uwarunkowania źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego = Selecting Source of Finance for Infractructural Investment at Municipal Level in Malopolskie Voivodship / Iwona Kik, Adam NALEPKA // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia. - Vol. 47, nr 2 (2016), s. 93-108. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2016.006/10670. - ISSN 2080-0339
25
Świat Nieruchomości / red. nacz. Adam NALEPKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - nr 1 (91), 2 (92), 3 (93), 4 (94). - ISSN 1231-8841
26
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2015. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 14). - ISBN 978-83-65196-17-0 ; 978-83-65196-21-7. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol14.pdf
27
Institutionalization of Residential Property Management in Poland / Adam NALEPKA // Real Estate Management and Valuation. - vol. 23, no. 4 (2015), s. 44-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2015.23.issue-4$002fremav-2015-0035$002fremav-2015-0035.pdf?t:ac=j$002fremav.2015.23.issue-4$002fremav-2015-0035$002fremav-2015-0035.xml
28
Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009-2014 = Public-Private Partnership Development in Poland in the Years 2009-2014 / Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 49-54. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
29
Problemy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi rozwiązywane przez negocjacje = The Problems of Commercial Real Estate Management Solved by Negotiations / Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (91) (2015), s. 53-58. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
30
Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy = PPPs and Their Role in Implementing Municipal Development Strategies / Adam NALEPKA, Joanna WĘGRZYN // Turystyka i Rozwój Regionalny = Journal of Tourism and Regional Development. - nr 3 (2015), s. 89-99. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomiczne determinanty rozwoju regionalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/TIRR_3_2015.pdf. - ISSN 2353-9178
31
Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego / Joanna WĘGRZYN ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2014. - 218 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003027
32
Problemy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce = Problems of Implementing Public Private Partnerships in Poland / Adam NALEPKA, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 217-230. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-88-4
33
Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce / Adam NALEPKA // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 3-63. - Bibliogr.
34
Świat Nieruchomości / red. nacz. Adam NALEPKA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 1 (87), 2 (88), 3 (89), 4 (90). - ISSN 1231-8841
35
Analiza sytuacji negocjacyjnych w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi / Adam NALEPKA // W: Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju : wybrane problemy / red. Krzysztof Szczepaniak, Anna Wojewnik-Filipkowska. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. - S. 11-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64669-03-3. - Pełny tekst: http://www.wzr.ug.edu.pl/nauka/upload/files/Inwestycje%20i%20nieruchomo%C5%9Bci%20w%20warunkach%20zr%C3%B3wnowa%C5%BConego%20rozwoju.%20Wybrane%20problemy.pdf
36
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2014. - 416 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 13). - ISBN 978-83-62550-98-2. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol13.pdf
37
Formy organizacyjne zarządzania komunalnymi nieruchomościami mieszkaniowymi / Adam NALEPKA // W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - S. 115-127. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-4-3
38
Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Institutionalization of Residential Property Management in Poland / Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 2 (88) (2014), s. 33-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
39
Identyfikacja problemu zarządzania nieruchomościami szkół publicznych w Polsce = Identifying the Problems of Management of Public Schools' Properties in Poland / Adam NALEPKA // W: Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast / red. nauk. Marek Bryx. - Warszawa: CeDeWu, 2013. - S. 323-340. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-606-2
40
Zarządzanie nieruchomościami jako obszar przedsiębiorczości w Polsce / Adam NALEPKA // W: Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel / red. nauk. Krzysztof Marcinek. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 17-34. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-136-6
41
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2013. - 347 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 12). - ISBN 978-83-88421-82-2. - Pełny tekst: http://otworzksiazke.ceon.pl/images/ksiazki/business_and_non_profit_organization_2013/business_and_non_profit_organization_2013.pdf
42
Funkcje i organizacja zarządzania nieruchomościami operacyjnymi przedsiębiorstwa = Functions and Organization of the Enterprise Property Management / Adam NALEPKA // W: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Jan Chadam, Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 369-381. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-23-5
43
Modele zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym / Adam NALEPKA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 97-125. - Bibliogr.
44
Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego / Adam NALEPKA, Agnieszka MAŁKOWSKA // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (2013), s. 62-74. - Streszcz. - ISSN 0867-4973
45
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - nr 83, 84, 85, 86. - ISSN 1231-8841
46
System wczesnego rozpoznania jako instrument wspomagania informacyjnego zarządzania strategicznego / Janusz Bąk ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2012. - 241 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002564
47
Formy organizacyjne działania przedstawicieli licencjonowanych zawodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w Polsce = Organisational Structures of Real Estate Professionals in Poland / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 19-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
48
Założenia metodyczne badania zarządzania nieruchomościami szkoły / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 104-110
49
Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors = Atrakcyjność inwestycyjna polskich miast w kontekście aktywności samorządu terytorialnego wobec inwestorów / Bartłomiej MARONA, Michał GŁUSZAK, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4(82) (2012), s. 32-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
50
Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami komercyjnymi = Conditions of Commercial Properties Management / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 891 (2012), s. 69-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
51
Prywatyzacja świadczenia usług komunalnych w Polsce = Privatization of Providing Municipal SAervices in Poland / Adam NALEPKA, Jacek MAŁYSKO // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 569-581. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
52
Efekty gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i możliwości ich powiększania = Results of Community Real Estate Management and Opportunities of their Increase / Adam NALEPKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 262 (2012), s. 261-276. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
53
Organizacja zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwie / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 29-47
54
Model systemu wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji wspomagającego informacyjnie decyzje strategiczne / Adam NALEPKA, Janusz Bąk // W: Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 141-152. - ISBN 978-83-931128-9-0
55
Outsourcing jako sposób doskonalenia zarządzania zasobami mieszkaniowymi / Katarzyna Kolud ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2012. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002692
56
Nieruchomości w przedsiębiorstwie / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 17-28
57
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2012. - 336 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 11). - ISBN 978-83-88421-80-8. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol11.pdf
58
Identyfikacja systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa = Identification of Real Estate Management System In Enterprise / Adam NALEPKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 3 (2012), s. 5-16. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_3.pdf. - ISSN 1733-2478
59
Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego / Adam NALEPKA, Janusz Bąk // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 113-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
60
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - nr 79, 80, 81, 82. - ISSN 1231-8841
61
Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Inquiring Effectiveness of Municipal Asset Management / Adam NALEPKA, Katarzyna ŁACH // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 79 (2012), s. 4-9. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
62
Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Strategie rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Tomasz MAŁKUS. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 171-181. - ISBN 978-83-931128-7-6
63
Metodyka identyfikacji systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 48-61
64
Społeczno-ekonomiczny kontekst krakowskiego rynku nieruchomości = The Cracow Real Estate Market in Socio-economic Context / Adam NALEPKA, Michał GŁUSZAK // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 3 (2011), s. 87-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
65
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Katarzyna NAJBAR ; . - Kraków : , 2011. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Adam NALEPKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002509
66
Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy = Ownership Supervision in Polish Gminas Enterprises - Suggestions for Improvement / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych / red. nauk. Józef Szabłowski. - Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2011. - S. 79-94. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-60432-75-4
67
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstwa = The Real Estate Management in an Enterprise / Adam NALEPKA // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 475-484. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
68
Instytucjonalizacja obsługi gospodarki nieruchomościami w Polsce przez przedstawicieli licencjonowanych zawodów = Institutional Forms of Profesional Serving Real Estate Market in Poland / Adam NALEPKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 19, nr 4 (2011), s. 7-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/TNN_Tom_XIX_4.pdf. - ISSN 1733-2478
69
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 523 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-80-8
70
Czynniki różnicujące proces zarządzania nieruchomościami = Factors Differentiating Process of Property Management / Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 77 (2011), s. 41-45. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
71
The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // W: Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: [Foundation of the Cracow University of Economics], 2011. - S. 93-107. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-35-8
72
Nieruchomości przedsiębiorstwa jako przedmiot zarządzania = Corporate Real Estate as a Subject of Management / Adam NALEPKA // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 167-177. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
73
Outsourcing jako narzędzie racjonalizacji zarządzania nieruchomościami = Outsourcing as a Tool for Rationalising Real Estate Management / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 850 (2011), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189529. - ISSN 1898-6447
74
Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands / ed. by Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2011. - 440 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, ISSN 2543-540X ; vol. 10). - ISBN 978-83-88421-79-2. - Pełny tekst: http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol10.pdf
75
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - nr 75, 76, 77, 78. - ISSN 1231-8841
76
Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy = Proprietary Supervision as a Tool in More Efficient Municipal Real Estate Management / Bartłomiej MARONA ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2010. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001942
77
Professionals Serving Real Estate Market in Poland, and Their Firms / Stanislav BELNIAK, Adam NALEPKA // W: Urban Investments / red. Koloman Ivanička, Daniela Špirková, Julius Golej . - Bratislava: Statis, 2010. - S. 15-23. - Bibliogr. - ISBN 978-80-85659-57-3
78
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 71, 72, 73, 74. - ISSN 1231-8841
79
Strategie zmian systemu zarządzania usługami komunalnymi w polskich gminach / Jacek Małysko ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2010. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001871
80
Organizational Restructuring of an Enterprise / Adam NALEPKA // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 343-349. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
81
Analiza instytucjonalizacji zarządzania nieruchomościami w Polsce = The Analysis of Property Management Institutionalization in Polnad / Adam NALEPKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 18, nr 2 (2010), s. 119-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/18/TNN_Tom_XVIII_2.pdf. - ISSN 1733-2478
82
Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych = Evaluation of Local Public Administration Performance in Terms of Investment Permits and Planning Procedures : Preliminary Results from Pilot Study / Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 73 (2010), s. 18-21. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
83
Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego = Public Real Estate Economy as Factor of Local Development within the Communes of the Małopolska Province / Agnieszka MAŁKOWSKA ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2010. - 300 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001941
84
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2010. - 344 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 9). - ISBN 978-83-88421-65-5. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol9.pdf
85
Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce = Property Management Companies in Poland / Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 71 (2010), s. 16-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
86
Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną / Adam NALEPKA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 24-59
87
Nieruchomości jako przedmiot zarządzania / Adam NALEPKA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 6-23
88
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 819, 830. - ISSN 1898-6447
89
Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną = The Principles and Extent of Economic Analysis in Commercial Real Estate Management / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 115-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647699. - ISSN 1898-6447
90
Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu = Proprietary Supervision in Municipal Real Estate Management in Polish Powiat Towns / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 17, nr 4 (2009), s. 37-43. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf. - ISSN 1733-2478
91
Licencjonowane zawody obsługujące sektor nieruchomości w Polsce i ich firmy = Certified Professionals Operating in Polish Real Estate Market and Their Companies / Stanisław BELNIAK, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 70 (2009), s. 28-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
92
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - nr 67, 68, 69, 70. - ISSN 1231-8841
93
Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006 = Local Authority Revenues from Property in Poland, 1999-2006 / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 171-187. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
94
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA, Anna Ujwary-Gil. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, cop. 2009. - 379 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 8). - ISBN 978-83-88421-62-4. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol8.pdf
95
Zarządzanie zasobem mieszkaniowym w spółdzielni mieszkaniowej (analiza przypadku) = Housing Resource Management in the Housing Co-operative (Case Study) / Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 67 (2009), s. 38-45. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-8841
96
Zasady zarządzania w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, [ca 2008]. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2). - S. 37-60. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-26-9. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_zarzadzanie.pdf
97
Przesłanki i zakres stosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami = Circumstances and Range of Outsourcing Application in Property Management / Adam NALEPKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 16, nr 1 (2008), s. 37-52. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie nieruchomościami. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/16/XVI_1.pdf#page=39&view=Fit. - ISSN 1733-2478
98
Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych = The Participation of Property Managers in Investment Projects / Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 97-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163208421. - ISSN 1898-6447
99
Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości = Models of Managing Municipal Real Estate Stock / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 57-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163192822. - ISSN 1898-6447
100
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. - 352 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 7). - ISBN 978-83-88-421-57-0. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf
101
Zakres i instrumenty nadzoru właścicielskiego organów gminy nad tworzonymi jednostkami organizacyjnymi = Range and Instruments of Ownership Supervision of Newly-formed Organisational Units by Local Authorities / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 21-33. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/157828445. - ISSN 1898-6447
102
Systemy zarządzania zasobem nieruchomości gminy / Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 64 (2008), s. 5-9. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
103
Specyfika restrukturyzacji organizacyjnej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Specific Character of Organizational Restructuring in the Process of Enterprise Restructuring / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 397-403. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
104
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości : Fundacja z siedzibą w Krakowie, 2008. - nr 63, 64, 65, 66. - ISSN 1231-8841
105
Instytucjonalizacja gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości = Institutionalization of Municipal Real Estate Economy / Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 63 (2008), s. 8-12. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
106
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości : Fundacja z siedzibą w Krakowie, 2007. - nr 59-60, 61, 62. - ISSN 1231-8841
107
Zakres i uwarunkowania restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa = The Range and Conditions of Organizational Restructuring of an Enterprise / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. - 88 (2007), s. 71-81. - Summ.. - Tytuł numeru: Kształtowanie procesu zmian w organizacjach. - Bibliogr. - ISSN 1641-2168
108
Analiza możliwości racjonalizacji procedur administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami na przykładzie postępowania wieczystoksięgowego = Analysis of the Potential for Rationalisation of Administrative Property Management Procedures Based on the Example of Land and Mortgage Register Procedures / Adam NALEPKA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 171-183. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
109
Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Development of the Market of Housing Properties Management Services in Poland / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 15, nr 1/2 (2007), s. 235-247. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_1.pdf. - ISSN 1733-2478
110
Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości = Municipal Financial Management - Gmina's Real Estate Revenues Example / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 2 (2007), s. 589-601. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
111
Podstawy badania struktury organizacyjnej / Adam NALEPKA, Andrzej KOZINA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-346-4
112
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 59-60 (2007), s. 4-8. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
113
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - 399 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
114
Analiza efektywności zarządzania nieruchomością = Effectiveness Analysis of Real Estate Management / Adam NALEPKA, Katarzyna ŁACH // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1183 (2007), s. 308-319. - Summ.. - Tytuł numeru: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
115
Analiza modeli zarządzania zasobem nieruchomości komunalnych w gminie / Adam NALEPKA // W: Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej oraz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Witolda Bienia / [red. Iwona Witt]. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 157-169. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-282-2
116
Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich = Property Manager's Role in Development Investments / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // W: Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens. - Warszawa: Urbanista, 2007. - (Biblioteka "Urbanisty" ; 11). - S. 117-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89649-16-4
117
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
118
Rozwój form instytucjonalnych zarządzania nieruchomościami w Polsce / Adam NALEPKA // W: Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania = Real Estate as an Object of Financing and Management / [red. nauk. Sabina Źróbek]. - Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2006. - (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, ISSN 1733-2478 ; vol. 14, nr 1). - S. 193-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-920837-2-6. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/VOL_14_NR_1_2006.pdf
119
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości : Fundacja z siedzibą w Krakowie, 2006. - nr 57-58. - ISSN 1231-8841
120
Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości / Bartłomiej MARONA, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 57-58 (2006), s. 9-15. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
121
Formy organizacyjne zarządzania nieruchomościami w Polsce = Organisational Forms of Property Management in Poland / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006), s. 129-149. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111329401. - ISSN 0208-7944
122
Analiza ekonomiczna w zarządzaniu nieruchomością = Economic Analysis in Real Estate Management / Adam NALEPKA, Katarzyna ŁACH // W: Efektywność źródłem bogactwa narodów / red. nauk. Tadeusz Dudycz. - Łódź; Wrocław: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Przedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486 ; t. 7, z. 1A). - S. 368-381. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60230-03-9
123
Zarządzanie nieruchomościami : wybrane zagadnienia / Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 89, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-311-8
124
System wczesnego rozpoznania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych / Janusz Bąk, Adam NALEPKA // W: Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 134-145. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-606-5
125
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 344 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-327-4
126
Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego = Municipal Real Estate Management Issues : the Problem of Corporate Governance / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym / red. Stanisław Rudolf. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - S. 199-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-932-9
127
Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce / Adam NALEPKA // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 277-286. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
128
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, cop. 2006. - 351 s. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 5). - ISBN 83-88421-48-4. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/Organizacje_komercyjne__Rok_2006.pdf
129
Instytucjonalizacja zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości mieszkaniowych w Polsce = The Institutionalization of Managing the Communal Resources of Housing Properties in Poland / Adam NALEPKA // Samorząd Terytorialny. - nr 10 (2006), s. 17-28. - Bibliogr. - ISSN 0867-4973
130
Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością / Adam NALEPKA, Katarzyna ŁACH // Świat Nieruchomości. - nr 54 (2005), s. 23-29. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
131
Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych : aspekt organizacyjny = Housing Stock Management : an Organisational Aspect / Adam NALEPKA // Problemy Rozwoju Miast. - T. 2, nr 1-2 (2005), s. 65-75. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Rozwoju_Miast/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s65-75/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s65-75.pdf. - ISSN 1733-2435
132
Projektowanie systemu zarządzania nieruchomościami = Design of a Real Estate Management System / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87127813. - ISSN 0208-7944
133
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu ; Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 2005. - 452 s. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 4. - ISBN 83-88421-46-8. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf
134
The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland [on-line] / Adam NALEPKA, Bartlomiej MARONA, Agnieszka MALKOWSKA // W: Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line]. - b.m.: b.w., 2005. - 1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2005-261
135
Zarządzanie komunalnym zasobem nieruchomości mieszkaniowych = Management of Communal Residential Real Estates Resources / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 159-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
136
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie / red. H. Henzel. - Katowice : Ustroń: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - S. 125-135. - Bibliogr.
137
Structural Solutions Recommended for Building Companies / Adam NALEPKA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. - S. 163-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2276-6
138
Zmiana zakresu działania jako obszar restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Change of Activities Scope as a Corporate Restructuring Area / Adam NALEPKA // W: Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005. - S. 21-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-5-7
139
Regulacje prawne jako warunek inwestowania w nieruchomości / Adam NALEPKA, Małgorzata UHRUSKA // W: Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 444-457. - ISBN 83-7246-231-3
140
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych / Adam NALEPKA, Bartłomiej MARONA // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku. - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2005. - S. 144-167. - [odczyt: 28.03.2012]. - Pełny tekst: https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2004_r_.pdf
141
Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce / Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości. - nr 51 (2005), s. 43-47. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
142
Przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami - nowy obszar przedsiębiorczości w Polsce = Property Management Firm - New Business Opportunity in Poland / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / red. nauk. Andrzej Podobiński. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. - S. 41-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89388-63-4
143
Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania nieruchomościami = Organisational and Legal Assumptions for the Design of a Real Estate Management System / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65994065. - ISSN 0208-7944
144
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. - 520 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 3). - ISBN 83-86744-90-1
145
Wybrane problemy organizacji zarządzania nieruchomościami w systemie zleceniowym = Selected Problems of Organization of Real Estate Management in System of Contracting / Adam NALEPKA // W: Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / [red. nauk. Krystyna Dziworska]. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1). - S. 157-168. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-86-6
146
Organizacja zarządzania nieruchomościami w systemie zleceniowym / Adam NALEPKA // Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka. - nr 7 (2004), s. 34-38. - ISSN 1506-2899
147
Alternative Organisationsmodelle im Gesundheitswesen und ihre Ausgestaltung in ausgewählten Ländern der Europäischen Union = Alternatywne modele organizacyjne służby zdrowia i ich zastosowanie w wybranych krajach Unii Europejskiej / Tanja Börner ; . - Kraków : , 2004. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Adam NALEPKA. - Bibliogr.
148
Wykorzystanie opisów przypadków w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami" / Adam NALEPKA // W: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 73-84. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-165-4
149
Rola i zakres negocjacji w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi = The Role and Scope of Negotiation in the Management of Commercial Real Estate / Katarzyna Kusztal, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003), s. 75-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16215. - ISSN 0208-7944
150
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-165-4
151
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / [red. nauk. Adam NALEPKA]. - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2003. - 254 s. ; 25 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 2). - ISBN 83-87903-19-1
152
Analiza zmian w systemie zarządzania zakładowym zasobem mieszkaniowym w latach 1991-2001 = Changes in the Management of Employer-Provided Housing Stock, 1991-2001 / Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003), s. 73-91. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50581469. - ISSN 0208-7944
153
Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa = The Management of Agricultural Real Estate Belonging to the State Treasury / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 636 (2003), s. 13-29. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16010. - ISSN 0208-7944
154
Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Adam NALEPKA // W: Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa: Difin, 2003. - S. 73-96. - ISBN 83-7251-381-3
155
Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego = Improving Organisational Structure in Construction Firms / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 614 (2003), s. 89-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16216. - ISSN 0208-7944
156
Organizacja i funkcjonowanie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP) / Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości. - nr 38 (2002), s. 17-26. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
157
Wycena kompetencji pracowników i ich integracja w systemie płac zasadniczych firmy Classen-Pol S.A. / Adam NALEPKA, Maciej Górecki // Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. - nr 2(2) (2002), s. 96-104. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Refleksje społeczno-gospodarcze: najnowsze instrumenty opisu organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/zeszyty-naukowe-2.pdf. - ISSN 1643-630X
158
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych w okresie transformacji ustroju gospodarczego Polski = The Restructuring of Construction Enterprises During the Transformation of the Economic System in Poland / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002), s. 7-27. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13604. - ISSN 0208-7944
159
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. nauk. Adam NALEPKA. - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2002. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy ref. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 1). - ISBN 83-87903-18-3
160
Struktura organizacyjna / Adam NALEPKA. - Kraków; Kluczbork: Antykwa, 2001. - 321 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-61-9
161
Negocjacje w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi / Katarzyna Kusztal, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości. - nr 34 (2001), s. 29-34. - ISSN 1231-8841
162
Metodyka projektowania struktury organizacyjnej starostwa powiatowego = A Methodology for Designing an Organisational Structure for a District Executive Board (Starostwo Powiatowe) / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001), s. 31-43. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10640. - ISSN 0208-7944
163
Sposoby pokonywania oporów w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach / Adam NALEPKA, Piotr BUŁA, Michał PATKANIOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 842 (2000), s. 183-192. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : opór wobec zmian : szansa czy zagrożenie? Materiały z III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Lądek Zdrój, 21-23 listopada 1999. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
164
Organizowanie procesów pracy w czasie / Piotr BUŁA, Adam NALEPKA // W: Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA. - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. - S. 79-99. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-09-4
165
Ustalanie i ocena skutków restrukturyzacji przedsiębiorstwa = An Assessement of the Effects of Corporate Restructuring / Adam NALEPKA // W: Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.) / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - S. 409-418. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-057-7
166
Istota i funkcje organizowania procesów pracy / Piotr BUŁA, Adam NALEPKA // W: Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA. - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. - S. 7-20. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-09-4
167
Nowoczesne podejście do organizowania procesów pracy / Piotr BUŁA, Adam NALEPKA // W: Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA. - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. - S. 100-110. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-09-4
168
Organizowanie pracy w przestrzeni / Piotr BUŁA, Adam NALEPKA // W: Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA. - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. - S. 35-48. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-09-4
169
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie = Company's Restructurisation Process on the Example of Zakłady Azotowe Tarnow / Marzena Draus, Adam NALEPKA // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: KEiOP AE, 2000. - S. 522-529. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-1-9
170
Poradnik zarządcy nieruchomościami : podatki, zarządzanie, inwestycje, finansowanie, regulacje prawne / Izabela Bęcławska, Ryszard Cymerman, Adam NALEPKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Rafał Kosmalski, Krzysztof Kotarba ; red. Izabela Bęcławska, Rafał Kosmalski. - Stan prawny na dzień 1 maja 2000 r. - Warszawa : Verlag Dashöfer, 2000. - Skoroszyt (wiele liczb.) ; 23 cm + CD-ROM. - ISBN 83-88285-10-6
171
Analiza efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie / Adam NALEPKA, Marzena Draus // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 879 (2000), s. 206-214. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zarządzanie przełomu wieków : materiały na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową zorganizowaną przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Karpacz, 19-21 listopada 2000. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
172
Verwendbarkeit von Benchmarking zur Verbesserung von Prozessen in Organisationen = Zastosowanie benchmarkingu do doskonalenia procesów organizacyjnych = Aptitude of Benchmarking to Improve Processes in Organisations / Jürgen Schmitz ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 2000. - 212 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 15 k. - Bibliogr.
173
Racjonalizacja zakresu działania przedsiębiorstwa = Rationalization of the Scope of Business Activity / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10701. - ISSN 0208-7944
174
Badanie metod pracy / Piotr BUŁA, Adam NALEPKA // W: Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA. - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. - S. 21-34. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-09-4
175
Mierzenie pracy / Piotr BUŁA, Adam NALEPKA // W: Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA. - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. - S. 49-78. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-09-4
176
Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy / red. Adam NALEPKA. - Tanów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2000. - 139 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87903-09-4
177
Zakres i typowe przedsięwzięcia restrukturyzacji przedsiębiorstw / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. - nr 1 (2000), s. 3-17. - ISSN 1641-6341
178
Analiza organizacyjna procesu zarządzania gminą / Beata BARCZAK ; Promotor: Adam NALEPKA. - Kraków, 1999. - 303 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 13 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
179
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : zarys problematyki / Adam NALEPKA. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 251 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13012-1
180
O sposobie projektowania i uwarunkowaniach struktury organizacyjnej starostwa powiatowego / Marek LISIŃSKI, Adam NALEPKA // Samorząd Terytorialny. - nr 4 (1999), s. 20-30. - ISSN 0867-4973
181
Doskonalenie rozwiązania strukturalnego przedsiębiorstwa poprzez wydzielanie jednostek biznesu (spin off) = Creating Business Units as a Way of Improving the Structure of a Company (Spin-Off) / Adam NALEPKA // W: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku = Developmental Challenges and Restructuring of Enterprises : Papers from the International Scientific Conference Cracow, October, 21-23th 1999 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa; Kraków: [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], 1999. - S. 368-378. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911295-0-0
182
Zatrudnienie jako jeden z zakresów restrukturyzacji przedsiębiorstwa / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam PESZKO. - Kraków: [s.n.], 1999. - S. 297-306. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907990-6-5
183
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : istota, zakres, podejście metodyczne / Adam NALEPKA // W: Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKIEGO]. - Kraków: Wydaw. AE, 1998. - S. 155-166. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-58-5
184
Założenia metodyczne ustalania zmian struktury organizacyjnej = Methodological Assumptions of Identification of Organizational Structure Transformations / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 509 (1998), s. 107-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
185
Próba systematyki zakresów i przedsięwzięć restrukturyzacji firmy / Adam NALEPKA // W: Strategia restrukturyzacji / red. Kazimierz Krzakiewicz. - Piła: WSB, 1998. - S. 27-38
186
Racjonalizacja zakresu działania przedsiębiorstwa = The Rationalisation of the Scope of Company Functions (Activities) / Adam NALEPKA // W: Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku = Restructuring and Improvement of Economic Effectiveness in Enterprise : Papers from the International Scientific Conference, Zakopane-Kościelisko, November, 7-10th 1998 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, 1998. - S. 37-43. - Summ., streszcz. - ISBN 83-901550-8-7
187
Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw / Adam NALEPKA. - Kraków: Antykwa, 1998. - 238 s. : wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-55-4
188
Analiza wpływu restrukturyzacji przedsiębiorstwa na jego produktywność / Adam NALEPKA, Beata BARCZAK // W: Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy. T. 1 / [kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK]. - (1998), s. 194-270. - Bibliogr.
189
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : zakres, kierunki, metody : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 79 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-86-0
190
Opis sytuacji przedsiębiorstwa "Ogród" pod kątem formułowania programu restrukturyzacji / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków / red. nauk. Andrzej KOZINA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1998. - S. 171-182. - Załączniki. - ISBN 83-907998-9-8
191
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - 658 s., [10] k. tabl. : il. ; 26 cm. - Projekt "Tessa"
192
Istota, zakres i metodyka restrukturyzacji przedsiębiorstwa = The Notion, Scope and Methodology of Company Restructuring / Adam NALEPKA // W: Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 26-35. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-6-0
193
Restrukturyzacja zakresu działania jako czynnik wzrostu produktywności firmy / Adam NALEPKA, Beata BARCZAK // W: Strategia wzrostu produktywności firmy / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA]. - (1997), s. 70-95. - Bibliogr.
194
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej firmy : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam NALEPKA. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1997. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-17-8
195
Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 383-397. - Załączniki
196
Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa = Restructuralization of Business Organization / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 499 (1997), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
197
Diagnoza struktury organizacyjnej biura projektów w sytuacji kryzysu / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 571-587. - Załączniki
198
Analiza organizacyjna procesu zarządzania gminą = Organizational Analysis of Municipial Administration / Adam NALEPKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996 (1997), s. 35-37. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
199
Produkować i sprzedawać drzwi czy sprzedać firmę? / Janusz CZEKAJ, Adam NALEPKA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 73-79. - Załączniki
200
Ustalanie zapotrzebowania na szkolenie i doskonalenie pracowników samorządowych / Adam NALEPKA // Samorząd Terytorialny. - nr 5 (1997), s. 63-69. - ISSN 0867-4973
201
Analiza struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Ogród" i formułowanie kierunków jej usprawniania / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2 / red. Jerzy ALTKORN. - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1997. - (Przedsiębiorczość). - S. 170-182. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12481-4
202
Ustalanie potrzeb w zakresie szkolenia pracowników samorządów terytorialnych = Defining the Needs for Personnel Training in Local/Municipal Administration / Adam NALEPKA // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.) / mater. zebrali i przygot. do publ. Adam SZAŁKOWSKI i Anna PIECHNIK-KURDZIEL, głosy w dyskusji oprac. Alicja MIŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - S. 255-264. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-21-6
203
Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 125-139. - Załączniki
204
Procedura przygotowania restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw = The Procedure of Preparing Organisational Restucturing of a Company / Adam NALEPKA // W: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku = Restructuring in the Process of Enterprises Transformation and Development : Papers from Scientific Conference, Cracow, November, 22-24th 1996 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [red. tomu Andrzej JAKI]. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 225-233. - Streszcz., summ. - ISBN 83-901550-2-8
205
Analiza procesu zarządzania gminą = Analysis of Commune Management Process / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 471 (1996), s. 61-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
206
Diagnoza struktury organizacyjnej urzędu gminy / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (1996), s. 86-105. - ISSN 0867-4973
207
Badanie zmian struktury organizacyjnej / Adam NALEPKA, Beata BARCZAK // W: Proces zarządzania firmą / kierownik zespołu: Adam STABRYŁA. - (1996), s. 92-132. - Bibliogr.
208
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej firmy : pomocnicze materiały dydaktyczne / Adam NALEPKA. - Kraków: AE, 1995. - 59 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-39-4
209
Analiza procesu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym / Adam NALEPKA // W: Application of mathematical methods in science and technique : organized during the 4-th International Symposium on Application of Mathematical Methods and Computers in Geology, Mining and Metallurgy. Vol. 2, Metallurgy and Materials Engineering, Mechanical Engineering, Geodesy, Drilling and Petroleum Engineering, Management = Zastosowanie metod diagnostycznych w nauce i technice : w ramach IV Międzynarodowego Sympozjum Zastosowanie metod matematycznych techniki komputerowej w geologii, górnictwie, metalurgii i pokrewnych dziedzinach. T. 2, Metalurgia i inżynieria materiałowa, Maszyny górnicze i hutnicze, Geodezja, Wiertnictwo, Nafta i Gaz, Zarządzanie / red. Janusz Chmura. - Kraków: s.n., 1995. - S. 637-648. - Bibliogr. - ISBN 83-903969-0-4
210
Kierunki wykorzystania czasu pracy w ramach systemu zarządzania przedsiębiorstwa przemysłowego / Adam NALEPKA // W: Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.) / [red. Adam SZAŁKOWSKI, Anna PIECHNIK-KURDZIEL]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 151-160. - ISBN 83-86439-43-2
211
Analiza wykorzystania czasu w procesie zarządzania firmą = The Analysis of Time Utilization Within Management Process / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995 / red. Ryszard Rutka. - Sopot: Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1995. - S. 22[268]-31[277]. - Summ.
212
Analiza procesu zarządzania gminą / Adam NALEPKA // Samorząd Terytorialny. - nr 7-8 (1995), s. 63-77. - Bibliogr. - ISSN 0867-4973
213
Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą = Analysis of Organizational Interdependencies in the Process of Parish Management / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 446 (1995), s. 53-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
214
Analiza organizacyjna procesu zarządzania w przedsiębiorstwie / Adam NALEPKA, Beata BARCZAK // W: Proces zarządzania firmą / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1995), s. 1-38. - Bibliogr.
215
Diagnoza procesu zarządzania gminą / Adam NALEPKA, Beata BARCZAK // W: Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1994), s. 94-161
216
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej urzędu gminy / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA. - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1994. - 32 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85909-08-7
217
Struktura organizacyjna systemu "Gmina" / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA, Jolanta WALAS. - Kraków: Oficyna "Cracowia", 1993. - 40 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85909-04-4
218
Kryteria oceny w diagnozie struktury organizacyjnej = Criteria of Estimation in Diagnosing Organizational Structures / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 407 (1993), s. 47-60. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
219
Analiza stanu ekonomiczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa państwowego w procesie przekształceń własnościowych / Adam NALEPKA // W: Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 7-20
220
Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą / Andrzej KOZINA, Bogusz MIKUŁA, Adam NALEPKA. - Kraków: Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 1993. - 39, [4] s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85909-03-6
221
Rozwiązania strukturalne jednostek samorządu terytorialnego / Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // W: Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1993), s. 84-123. - Bibliogr.
222
Budowa systemu oceny dla diagnozy organizacyjnej = Appraisal System for the Purpose of Organization Diagnosis / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 412 (1993), s. 31-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
223
Analiza stanu ekonomiczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa państwowego w procesie przekształceń własnościowych / Adam NALEPKA // W: Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym / red. Janusz TECZKE. - ([1993]), s. 5-15
224
Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej = The System of the Organizational Structure Evalution / Adam NALEPKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 158 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 119)
225
Diagnoza struktury organizacyjnej / Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 90-129
226
Przegląd szczegółowych wskazań badawczych / Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 6-32
227
Zadania oceny związane z przekształcaniem przedsiębiorstw państwowych = Evaluation Assignments Connected With the Conversion of State-Owned Enterprises / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 375 (1992), s. 59-72. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
228
Diagnoza struktury organizacyjnej / Adam NALEPKA // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej / red. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 149-191. - ISBN 83-208-0835-9
229
Problem oceny w badaniach nad strukturami organizacyjnymi = The Problem of Evaluation in the Studies on Organizational Structures / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 345 (1991), s. 39-51. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
230
Założenia oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa poprzedzającej prywatyzację / Adam NALEPKA // W: Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 22-32
231
Kryteria oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa / Adam NALEPKA // W: Rozwój struktur i procesów zarządzania / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (1991), s. 17-30
232
Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin" = Analysis of Employment Regarding the Non-Worker Status : Using the SPIN Method / Jan DZIADOŃ, Andrzej KOZINA, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 323 (1990), s. 111-124. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
233
Formy kooperacji między organizacjami gospodarczymi / Adam NALEPKA, Maria SERDA, Andrzej KOZINA // W: Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze / kierownik tematu: Adam STABRYŁA, Józef MACHACZKA. - (1990), s. 84-119
234
Problem zdolności kierowania w badaniu systemu zarządzania = The Problem of Management Capability in Analysis of Management System / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 309 (1990), s. 45-61. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
235
Bariery wdrażania przeglądu i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie = Barriers to Implementation of Review and Verification of Work Stations in Enterprises / Marek LISIŃSKI, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 311 (1990), s. 53-72. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
236
Założenia metodyczne diagnozy struktur organizacyjnych = Methodological Assumptions for Diagnosing Organizational Structures / Adam NALEPKA // Organizacja i Kierowanie. - nr 1-2 (59-60) (1990), s. 273-288. - Rez., summ. - ISSN 0137-5466
237
Wstępna diagnoza struktury organizacyjnej : na przykładzie przedsiębiorstwa chemicznego = Initial Diagnosis of an Organizational Structure : Exemplified by a Chemical Enterprise / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 323 (1990), s. 55-69. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
238
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 6 / Adam NALEPKA // Poradnik Organizatora. - nr 4 (1989), s. 8-10. - Bibliogr.
239
Formułowanie kryteriów oceny struktur organizacyjnych / Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. - nr 12 (1989), s. 89-95. - Rez. - ISSN 0867-6569
240
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 5, Organizacja prac związanych ze sporządzeniem regulaminu organizacyjnego / Adam NALEPKA // Poradnik Organizatora. - nr 2 (1989), s. 14-21
241
Dlaczego atestacja stanowisk pracy nie spełniła dotąd oczekiwań? = Why Attestation of Work Places Hasn't Met Expectation So Far? / Marek LISIŃSKI, Adam NALEPKA // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 30, nr 4 (320) (1989), s. 22-28. - ISSN 0137-5555
242
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 4 / Adam NALEPKA // Poradnik Organizatora. - nr 2 (1988), s. 8-18
243
Założenia analizy zdolności kierowania w systemie wytwórczym = The Assumptions of Analysis of Managing Capability in Productive System / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 278 (1988), s. 89-104. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Diagnoza struktury organizacyjnej / Adam NALEPKA // W: Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne / red. Adam STABRYŁA i Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 170-191
245
Kryteria oceny struktury organizacyjnej = Criteria of Organizational Structure Assessment / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 260 (1988), s. 81-100. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
246
Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej = Diagnosis Methodology of the Organizational Structure / Adam NALEPKA // Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 28, nr 2 (294) (1987), s. 36-45. - ISSN 0137-5555
247
Ocena poziomu organizacyjnego stanowisk pracy : wskazania metodyczne / Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA // Przegląd Organizacji. - nr 5 (568) (1987), s. 24-27. - ISSN 0137-7221
248
Służba organizatorska w przedsiębiorstwie / oprac. Adam NALEPKA // Poradnik Organizatora. - nr 3 (1987), s. 17-22
249
Jak opracować dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa. IV, Opracowanie księgi służb / Adam NALEPKA // Poradnik Organizatora. - nr 2 (1987), s. 10-17
250
Oceny w atestacji stanowisk pracy / Adam NALEPKA // Ekonomika i Organizacja Pracy. - nr 8 (1987), s. 7-9. - ISSN 0013-3043
251
Dobór kryteriów do diagnozy struktur organizacyjnych / Adam NALEPKA // W: Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw / [kol. red. Ber Haus, Mikołaj Firlej, Wiesław Andrzejewski, Mieczysław Ciurla, Anna Lehkunów, Andrzej Strzednicki, Jerzy Wilimowski, Roman Rubin]. - Wrocław: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 1987. - S. 39-43. - Bibliogr.
252
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 3 / Adam NALEPKA // Poradnik Organizatora. - nr 4 (1986), s. 7-16
253
Badania operacyjne w podejmowaniu decyzji / Adam NALEPKA // W: Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. 244-268. - Bibliogr. - ISBN 83-01-06980-5
254
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 1 / Adam NALEPKA // Poradnik Organizatora. - nr 1 (1986), s. 1-7
255
Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 2 / Adam NALEPKA // Poradnik Organizatora. - nr 2-3 (1986), s. 22-29
256
Metodyka kompleksowego usprawniania struktury organizacyjnej = On the Methods of Complex Rationalization of Organizational Structure / Marek LISIŃSKI, Adam NALEPKA // W: Metodologiczne aspekty zarządzania / [Red. nauk. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI]. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - S. 65-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-02343-1
257
Zakres diagnozy struktury organizacyjnej = Diagnostic Scope of Organizational Structure / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 234 (1986), s. 121-140. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
258
Funkcje i techniki zarządzania / Marek LISIŃSKI, Adam NALEPKA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1985. - 98 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
259
Metodyka projektowania struktury organizacji = Methodology of Planning the Structure of Organization / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 208 (1985), s. 95-110. - Rez., summ., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
260
Diagnozowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wzorców normatywnych / Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA // W: Konferencja naukowa nt. Struktury organizacyjne jako narzędzie zarządzania : XV-lecie Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, czerwiec 1985. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 1985. - S. 1-16
261
Metodyczne problemy kształtowania struktury organizacyjnej = Methodical Problems in Shaping the Organizational Structure / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 185 (1984), s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
262
Funkcje i niesprawności systemu informacyjnego zarządzania = Functions and Failures of Informational System of Management / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 195 (1984), s. 89-102. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
263
Od harmonogramów Adamieckiego do metod sieciowych / Janusz CZEKAJ, Adam NALEPKA // W: Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej : materiały z konferencji naukowej, poświęconej 50. rocznicy śmierci Profesora Karola Adamieckiego i 25. rocznicy śmierci Profesora Stanisława Bieńkowskiego a zorganizowanej w dniu 21 grudnia 1983 r. przez Instytut Organizacji i Zarządzania AE w Krakowie, Komisję Nauk Organizacji i Zarządzania Oddziału PAN w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Krakowie. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984. - S. 23-39. - Bibliogr.
264
Wybrane problemy organizacji i zarządzania / Marek LISIŃSKI, Adam NALEPKA ; [red. Małgorzata Bednarkiewicz]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1982. - 179 s. : il. ; 30 cm
265
Badania operacyjne / Janusz TECZKE, Adam NALEPKA, Józef MACHACZKA // W: Organizacja i zarządzanie / red. Adam STABRYŁA, Jerzy TRZCIENIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - S. 246-297. - Bibliogr.
266
Harmonizacja procesów informacyjnych w strukturze systemów zarządzania / Adam NALEPKA ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 333 k. : il., ; 30 cm. - Bibliogr.
267
Wybrane problemy organizacji i zarządzania / Marek LISIŃSKI, Adam NALEPKA ; [red. Jolanta Jellaczyc]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 1980. - 125 s. : il. ; 30 cm
268
Informacyjny aspekt hierarchii decyzyjnej = Information in the Decision-taking Hierarchy / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 124 (1980), s. 129-141. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
269
Analiza zmian systemu wymuszonych przez otoczenie = An Analysis of the Changes of a System Constrained by the Environment / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 98 (1978), s. 93-103. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
270
Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna / Adam NALEPKA, Arkadiusz POTOCKI // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 19, nr 2 (1976), s. 32-35. - ISSN 0860-4673
271
Założenia budowy planu w zarządzaniu = Principles of Plan Construction in Management / Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 82 (1976), s. 73-84. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
272
Próba racjonalizacji systemu administrowania gminą = Ein Versuch der Rationalisierung des Gemeindeleitungssystems / Adam NALEPKA // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 19, nr 6 (210) (1976), s. 6-9. - ISSN 0860-4673
273
Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej / Adam NALEPKA, Arkadiusz POTOCKI // Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.). - R. 18, nr 8-9 (1975), s. 35-38. - ISSN 0860-4673
274
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 203 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
275
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy pracach
276
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 218 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
277
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 160 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
278
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 207 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
279
Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa / kierownik projektu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 190 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
280
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata ZIĘBA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
281
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
282
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
283
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
284
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 140 [15] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
285
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
286
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek Kałkowski, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
287
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Sylwia Capiga, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 255 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
288
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999 / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Adam PESZKO, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Katarzyna KOTULSKA, Paweł KRZEMIŃSKI, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 291 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
289
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
290
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
291
Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju. (Cz. 2) / kier. Ryszard BOROWIECKI ; [aut.: Ryszard BOROWIECKI, Adam NALEPKA, Piotr Bartkowiak, Marek DZIURA, Ewa Gołębiowska, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Marta Kołodziej-Hajdo, Janusz NESTERAK, Tomasz ROJEK, Marek SZCZUR]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 224 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
292
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
293
Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych / Adam STABRYŁA (kierownik tematu), Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Adam NALEPKA, Beata BARCZAK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA, Jolanta WALAS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 107 s. : il. ; 30 cm
294
Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Jan DZIADOŃ, Marek LISIŃSKI, Czesław MESJASZ, Adam NALEPKA, Tadeusz SKARBEK, Jan BELICZYŃSKI, Mirosław CHECHELSKI, Andrzej KOZINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 272 s. : il. ; 30 cm
1
Markiewicz A., (2021), Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich, Prom. Nalepka A., Najbar K., Kraków : , 243 k.
2
Tomal M., Nalepka A., (2020), The Impact of Social Participation on the Efficiency of Communal Investment Expenditure, "Economic Research-Ekonomska Istraživanja", Vol. 33, iss. 1, s. 477-500; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1715237
3
Tomal M., Nalepka A., (2020), Znaczenie partycypacji społecznej dla efektywności wydatków inwestycyjnych gmin. [W:] Bartkowiak P. (red.), Kierunki rozwoju rynku nieruchomości, Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 41-58.
4
Nalepka A., (2020), Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 183, [1] s.
5
World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - nr 1 (107). - . - 1231-8841
6
Tomal M., (2019), Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 211 k.
7
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - nr 1 (103), 2 (104), 3 (105), 4 (106). - . - 1231-8841
8
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2018), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 661 s.
9
Tomal M., Nalepka A., (2018), Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego, "Świat Nieruchomości", nr 3 (105), s. 55-60.
10
Nalepka A., Ujwary-Gil A., (2018), Introduction. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 7-8.
11
Nalepka A., (2018), Analiza strukturalna rynku usług zarządzania nieruchomościami, "Świat Nieruchomości", nr 1 (103), s. 37-42.
12
Nalepka A., (2018), Organizational Forms of Housing Resource Management in Poland. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 17), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 69-82.
13
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2017), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 16), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 608 s.
14
Nalepka A., Ujwary-Gil A., (2017), Introduction. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 16), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 7-8.
15
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - nr 1 (99), 2 (100), 3 (101), 4 (102). - . - 1231-8841
16
Nalepka A., Łach K., (2017), Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego, "Świat Nieruchomości", nr 4 (102), s. 13-21; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/sklep/pojedyncze-artyku%C5%82y/2017/numer-102/artyku%C5%82-102-02
17
Nalepka A., Tomal M., (2016), Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta, "Świat Nieruchomości", nr 2 (96), s. 11-17.
18
Kik I., (2016), Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 233 k.
19
Nalepka A., (2016), Housing Management Models in Poland. [W:] Jaki A., Rojek T. (red.), Effectiveness and Competitiveness of Modern Business : Concepts - Models - Instruments, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 57-65.
20
Kik I., Marona B., Nalepka A., (2016), Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8 (956), s. 35-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/935/886
21
Nalepka A., Ujwary-Gil A., (2016), Introduction. [W:] Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands; vol. 15), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Nowy Targ: Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", s. 5-6.
22
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - nr 1 (95), 2 (96), 3 (97), 4 (98). - . - 1231-8841
23
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2016), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 15), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University ; Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 299 s.
24
Kik I., Nalepka A., (2016), Uwarunkowania źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia", Vol. 47, nr 2, s. 93-108; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2016.006/10670
25
Świat Nieruchomości / red. nacz. Adam NALEPKA Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - nr 1 (91), 2 (92), 3 (93), 4 (94). - . - 1231-8841
26
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2015), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 14), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 243 s.
27
Nalepka A., (2015), Institutionalization of Residential Property Management in Poland, "Real Estate Management and Valuation", vol. 23, no. 4, s. 44-51; http://www.degruyter.com/dg/viewarticle.fullcontentlink:pdfeventlink/$002fj$002fremav.2015.23.issue-4$002fremav-2015-0035$002fremav-2015-0035.pdf?t:ac=j$002fremav.2015.23.issue-4$002fremav-2015-0035$002fremav-2015-0035.xml
28
Nalepka A., (2015), Projekty partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w Polsce w latach 2009-2014, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 49-54.
29
Nalepka A., (2015), Problemy zarządzania nieruchomościami komercyjnymi rozwiązywane przez negocjacje, "Świat Nieruchomości", nr 1 (91), s. 53-58.
30
Nalepka A., Węgrzyn J., (2015), Rola projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji strategii rozwoju gminy, "Turystyka i Rozwój Regionalny", nr 3, s. 89-99; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/TIRR_3_2015.pdf
31
Węgrzyn J., (2014), Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 218 k.
32
Nalepka A., Węgrzyn J., (2014), Problemy realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. [W:] Borowiecki R., Kaczmarek J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych : modele - metody - procesy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 217-230.
33
Nalepka A., (2014), Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 3-63.
34
Świat Nieruchomości / red. nacz. Adam NALEPKA Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - nr 1 (87), 2 (88), 3 (89), 4 (90). - . - 1231-8841
35
Nalepka A., (2014), Analiza sytuacji negocjacyjnych w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. [W:] Szczepaniak K., Wojewnik-Filipkowska A. (red.), Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju : wybrane problemy, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 11-21.
36
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2014), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 13), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 416 s.
37
Nalepka A., (2014), Formy organizacyjne zarządzania komunalnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. [W:] Bieniok H. (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Kraków : Mfiles.pl, s. 115-127.
38
Nalepka A., (2014), Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 2 (88), s. 33-38.
39
Nalepka A., (2013), Identyfikacja problemu zarządzania nieruchomościami szkół publicznych w Polsce. [W:] Bryx M. (red.), Rynek nieruchomości : finansowanie rozwoju miast, Warszawa : CeDeWu, s. 323-340.
40
Nalepka A., (2013), Zarządzanie nieruchomościami jako obszar przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Marcinek K. (red.), Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Haliny Henzel, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 17-34.
41
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2013), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 12), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 347 s.
42
Nalepka A., (2013), Funkcje i organizacja zarządzania nieruchomościami operacyjnymi przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Chadam J., Kaczmarek J. (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : restrukturyzacja - zarządzanie - analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 369-381.
43
Nalepka A., (2013), Modele zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 97-125.
44
Nalepka A., Małkowska A., (2013), Instrumenty gospodarki nieruchomościami w stymulowaniu rozwoju gospodarczego gmin na przykładzie województwa małopolskiego, "Samorząd Terytorialny", nr 5, s. 62-74.
45
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2013. - nr 83, 84, 85, 86. - . - 1231-8841
46
Bąk J., (2012), System wczesnego rozpoznania jako instrument wspomagania informacyjnego zarządzania strategicznego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 241 k.
47
Nalepka A., (2012), Formy organizacyjne działania przedstawicieli licencjonowanych zawodów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 19-38.
48
Nalepka A., (2012), Założenia metodyczne badania zarządzania nieruchomościami szkoły. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 104-110.
49
Marona B., Głuszak M., Nalepka A., (2012), Investment Attractiveness of Polish Cities in the Context of Local Governments' Attitude towards Investors, "Świat Nieruchomości", nr 4(82), s. 32-37.
50
Nalepka A., (2012), Uwarunkowania zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 891, s. 69-87.
51
Nalepka A., Małysko J., (2012), Prywatyzacja świadczenia usług komunalnych w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 569-581.
52
Nalepka A., (2012), Efekty gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości i możliwości ich powiększania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 262, s. 261-276.
53
Nalepka A., (2012), Organizacja zarządzania nieruchomościami w przedsiębiorstwie. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 29-47.
54
Nalepka A., Bąk J., (2012), Model systemu wczesnego rozpoznania zmian otoczenia organizacji wspomagającego informacyjnie decyzje strategiczne. [W:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 141-152.
55
Kolud K., (2012), Outsourcing jako sposób doskonalenia zarządzania zasobami mieszkaniowymi, Prom. Nalepka A., Kraków : , 250 k.
56
Nalepka A., (2012), Nieruchomości w przedsiębiorstwie. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 17-28.
57
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2012), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 11), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 336 s.
58
Nalepka A., (2012), Identyfikacja systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 20, nr 3, s. 5-16; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_3.pdf
59
Nalepka A., Bąk J., (2012), Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 113-122.
60
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - nr 79, 80, 81, 82. - . - 1231-8841
61
Nalepka A., Łach K., (2012), Badanie efektywności gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 79, s. 4-9.
62
Marona B., Nalepka A., (2012), Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy. [W:] Stabryła A., Małkus T. (red.), Strategie rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 171-181.
63
Nalepka A., (2012), Metodyka identyfikacji systemu zarządzania nieruchomościami przedsiębiorstwa. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 48-61.
64
Nalepka A., Głuszak M., (2011), Społeczno-ekonomiczny kontekst krakowskiego rynku nieruchomości, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3, s. 87-106.
65
Najbar K., (2011), Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, Prom. Nalepka A., Kraków : , 268 k.
66
Marona B., Nalepka A., (2011), Kierunki doskonalenia nadzoru właścicielskiego w spółkach tworzonych przez gminy. [W:] Szabłowski J. (red.), Strategie zarządzania majątkiem trwałym w organizacjach gospodarczych, Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, s. 79-94.
67
Nalepka A., (2011), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstwa. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 475-484.
68
Nalepka A., (2011), Instytucjonalizacja obsługi gospodarki nieruchomościami w Polsce przez przedstawicieli licencjonowanych zawodów, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 19, nr 4, s. 7-21; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/19/TNN_Tom_XIX_4.pdf
69
Nalepka A. (red.), (2011), Inwestycje i nieruchomości: wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 523 s.
70
Nalepka A., (2011), Czynniki różnicujące proces zarządzania nieruchomościami, "Świat Nieruchomości", nr 77, s. 41-45.
71
Marona B., Nalepka A., (2011), The Change in the Role and Significance of the Company Board in View of Major Theories of Corporate Governance. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy : Studies from Economics and Management, Cracow : [Foundation of the Cracow University of Economics], s. 93-107.
72
Nalepka A., (2011), Nieruchomości przedsiębiorstwa jako przedmiot zarządzania. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 167-177.
73
Nalepka A., (2011), Outsourcing jako narzędzie racjonalizacji zarządzania nieruchomościami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 850, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189529
74
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2011), Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands, vol. 10), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 440 s.
75
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - nr 75, 76, 77, 78. - . - 1231-8841
76
Marona B., (2010), Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy, Prom. Nalepka A., Kraków : , 231 k.
77
Belniak S., Nalepka A., (2010), Professionals Serving Real Estate Market in Poland, and Their Firms. [W:] Ivanička K., Špirková D., Golej J. (red.), Urban Investments, Bratislava : Statis, s. 15-23.
78
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - nr 71, 72, 73, 74. - . - 1231-8841
79
Małysko J., (2010), Strategie zmian systemu zarządzania usługami komunalnymi w polskich gminach, Prom. Nalepka A., Kraków : , 234 k.
80
Nalepka A., (2010), Organizational Restructuring of an Enterprise. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 343-349.
81
Nalepka A., (2010), Analiza instytucjonalizacji zarządzania nieruchomościami w Polsce, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 18, nr 2, s. 119-129; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/18/TNN_Tom_XVIII_2.pdf
82
Głuszak M., Kania K., Nalepka A., (2010), Ocena działania administracji publicznej w zakresie współpracy przy realizacji projektów inwestycyjno-budowlanych : komunikat z badań pilotażowych, "Świat Nieruchomości", nr 73, s. 18-21.
83
Małkowska A., (2010), Gospodarka nieruchomościami jako czynnik w rozwoju gmin województwa małopolskiego, Prom. Nalepka A., Kraków : , 300 k.
84
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2010), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, vol. 9), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 344 s.
85
Najbar K., Nalepka A., (2010), Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 71, s. 16-21.
86
Nalepka A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Obszary zarządzania nieruchomością komercyjną. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 24-59.
87
Nalepka A., (2010), Nieruchomości jako przedmiot zarządzania. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 6-23.
88
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam NALEPKA] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - nr 819, 830. - . - 1898-6447
89
Nalepka A., (2010), Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 115-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647699
90
Marona B., Nalepka A., (2009), Realizacja nadzoru właścicielskiego nad nieruchomościami komunalnymi w miastach Polski na prawach powiatu, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 17, nr 4, s. 37-43; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/17/XVII_4.pdf
91
Belniak S., Nalepka A., (2009), Licencjonowane zawody obsługujące sektor nieruchomości w Polsce i ich firmy, "Świat Nieruchomości", nr 70, s. 28-33.
92
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - nr 67, 68, 69, 70. - . - 1231-8841
93
Nalepka A., Najbar K., (2009), Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 171-187.
94
Nalepka A., Ujwary-Gil A. (red.), (2009), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, vol. 8), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 379 s.
95
Nalepka A., (2009), Zarządzanie zasobem mieszkaniowym w spółdzielni mieszkaniowej (analiza przypadku), "Świat Nieruchomości", nr 67, s. 38-45.
96
Nalepka A., (2008), Zasady zarządzania w funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. [W:] Hausner J. (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-60.
97
Nalepka A., (2008), Przesłanki i zakres stosowania outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 16, nr 1, s. 37-52; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/16/XVI_1.pdf#page=39&view=Fit
98
Najbar K., Nalepka A., (2008), Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 97-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208421
99
Nalepka A., (2008), Modele zarządzania gminnym zasobem nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 57-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/163192822
100
Nalepka A. (red.), (2008), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, vol. 7), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 352 s.
101
Nalepka A., (2008), Zakres i instrumenty nadzoru właścicielskiego organów gminy nad tworzonymi jednostkami organizacyjnymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/157828445
102
Nalepka A., (2008), Systemy zarządzania zasobem nieruchomości gminy, "Świat Nieruchomości", nr 64, s. 5-9.
103
Nalepka A., (2008), Specyfika restrukturyzacji organizacyjnej w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 397-403.
104
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości : Fundacja z siedzibą w Krakowie, 2008. - nr 63, 64, 65, 66. - . - 1231-8841
105
Nalepka A., (2008), Instytucjonalizacja gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 63, s. 8-12.
106
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości : Fundacja z siedzibą w Krakowie, 2007. - nr 59-60, 61, 62. - . - 1231-8841
107
Nalepka A., (2007), Zakres i uwarunkowania restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", 88, s. 71-81.
108
Nalepka A., (2007), Analiza możliwości racjonalizacji procedur administracyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami na przykładzie postępowania wieczystoksięgowego, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 171-183.
109
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 15, nr 1/2, s. 235-247; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_1.pdf
110
Nalepka A., Marona B., (2007), Zarządzanie finansami gminy na przykładzie dochodów z nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 2, s. 589-601.
111
Nalepka A., Kozina A., (2007), Podstawy badania struktury organizacyjnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 213 s.
112
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 59-60, s. 4-8.
113
Nalepka A. (red.), (2007), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów, (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, 399 s.
114
Nalepka A., Łach K., (2007), Analiza efektywności zarządzania nieruchomością, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1183, s. 308-319.
115
Nalepka A., (2007), Analiza modeli zarządzania zasobem nieruchomości komunalnych w gminie. [W:] Witt I. (red.), Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 60-lecia pracy naukowej i dydaktycznej oraz 80-lecia urodzin prof. dr. hab. Witolda Bienia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 157-169.
116
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich. [W:] Dziworska K., Geurts , Lorens P. (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Warszawa : Urbanista, s. 117-124.
117
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
118
Nalepka A., (2006), Rozwój form instytucjonalnych zarządzania nieruchomościami w Polsce. [W:] Źróbek S. (red.), Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; vol. 14, nr 1), Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, s. 193-202.
119
Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA] Kraków : Krakowski Instytut Nieruchomości : Fundacja z siedzibą w Krakowie, 2006. - nr 57-58. - . - 1231-8841
120
Marona B., Nalepka A., (2006), Możliwości i warunki zwiększenia dochodów gmin z nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 57-58, s. 9-15.
121
Nalepka A., (2006), Formy organizacyjne zarządzania nieruchomościami w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 129-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/111329401
122
Nalepka A., Łach K., (2006), Analiza ekonomiczna w zarządzaniu nieruchomością. [W:] Dudycz T. (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów (Przedsiębiorczość i Zarządzanie; t. 7, z. 1A), Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania; Wrocław: Akademia Ekonomiczna, s. 368-381.
123
Nalepka A., (2006), Zarządzanie nieruchomościami: wybrane zagadnienia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 89, [1] s.
124
Bąk J., Nalepka A., (2006), System wczesnego rozpoznania jako informacyjne wsparcie decyzji strategicznych. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zintegrowanej Europie : koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 134-145.
125
Nalepka A. (red.), (2006), Inwestycje i nieruchomości: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 344 s.
126
Nalepka A., Marona B., (2006), Problemy zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru właścicielskiego. [W:] Rudolf S. (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 199-213.
127
Nalepka A., (2006), Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 277-286.
128
Nalepka A. (red.), (2006), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta, (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, vol. 5), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, 351 s.
129
Nalepka A., (2006), Instytucjonalizacja zarządzania komunalnym zasobem nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, "Samorząd Terytorialny", nr 10, s. 17-28.
130
Nalepka A., Łach K., (2005), Problemy ekonomiczno-finansowe w zarządzaniu nieruchomością, "Świat Nieruchomości", nr 54, s. 23-29.
131
Nalepka A., (2005), Zarządzanie zasobem nieruchomości mieszkaniowych : aspekt organizacyjny, "Problemy Rozwoju Miast", T. 2, nr 1-2, s. 65-75; http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Problemy_Rozwoju_Miast/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s65-75/Problemy_Rozwoju_Miast-r2005-t2-n1_2-s65-75.pdf
132
Nalepka A., (2005), Projektowanie systemu zarządzania nieruchomościami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/87127813
133
Nalepka A. (red.), (2005), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta, (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, vol. 4), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu ; Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 452 s.
134
Nalepka A., Marona B., Małkowska A., (2005), The Role of Property Tax in Local Government Revenues in Poland. [W:] Book of Abstracts : 2005 European Real Estate Society conference in association with the International Real Estate Society [on-line], b.m. : b.w.
135
Nalepka A., (2005), Zarządzanie komunalnym zasobem nieruchomości mieszkaniowych. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 159-172.
136
Nalepka A., Marona B., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. [W:] Współczesne formy i kierunki inwestowania w Europie, Katowice : Ustroń : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 125-135.
137
Nalepka A., (2005), Structural Solutions Recommended for Building Companies. [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 163-166.
138
Nalepka A., (2005), Zmiana zakresu działania jako obszar restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej: instrumenty - przebieg - efekty, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 21-31.
139
Nalepka A., Uhruska M., (2005), Regulacje prawne jako warunek inwestowania w nieruchomości. [W:] Henzel H. (red.), Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 444-457.
140
Nalepka A., Marona B., (2005), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2004 roku, Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 144-167.
141
Nalepka A., (2005), Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 51, s. 43-47.
142
Nalepka A., (2004), Przedsiębiorstwa zarządzające nieruchomościami - nowy obszar przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Podobiński A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 41-52.
143
Nalepka A., (2004), Założenia organizacyjno-prawne projektowania systemu zarządzania nieruchomościami, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/65994065
144
Nalepka A. (red.), (2004), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, vol. 3), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 520 s.
145
Nalepka A., (2004), Wybrane problemy organizacji zarządzania nieruchomościami w systemie zleceniowym. [W:] Dziworska K. (red.), Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 157-168.
146
Nalepka A., (2004), Organizacja zarządzania nieruchomościami w systemie zleceniowym, "Nieruchomości : prawo, podatki, praktyka", nr 7, s. 34-38.
147
Börner T., (2004), Alternative Organisationsmodelle im Gesundheitswesen und ihre Ausgestaltung in ausgewählten Ländern der Europäischen Union, Prom. Nalepka A., Kraków : , 318 k.
148
Nalepka A., (2003), Wykorzystanie opisów przypadków w kształceniu na kierunku "gospodarka nieruchomościami". [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 73-84.
149
Kusztal K., Nalepka A., (2003), Rola i zakres negocjacji w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 75-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/16215
150
Nalepka A. (red.), (2003), Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 171 s.
151
Nalepka A. (red.), (2003), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, vol. 2), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 254 s.
152
Nalepka A., Zięba M., (2003), Analiza zmian w systemie zarządzania zakładowym zasobem mieszkaniowym w latach 1991-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 73-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/50581469
153
Nalepka A., (2003), Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 13-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/16010
154
Borowiecki R., Nalepka A., (2003), Restrukturyzacja w procesie funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny, Warszawa : Difin, s. 73-96.
155
Nalepka A., (2003), Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa budowlanego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 614, s. 89-105; https://bazekon.uek.krakow.pl/16216
156
Nalepka A., (2002), Organizacja i funkcjonowanie Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP), "Świat Nieruchomości", nr 38, s. 17-26.
157
Nalepka A., Górecki M., (2002), Wycena kompetencji pracowników i ich integracja w systemie płac zasadniczych firmy Classen-Pol S.A., "Zeszyty Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", nr 2(2), s. 96-104; http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/zeszyty-naukowe-2.pdf
158
Nalepka A., (2002), Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych w okresie transformacji ustroju gospodarczego Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 7-27; https://bazekon.uek.krakow.pl/13604
159
Nalepka A. (red.), (2002), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, vol. 1), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, 251 s.
160
Nalepka A., (2001), Struktura organizacyjna, Kraków ; Kluczbork : Antykwa, 321 s.
161
Kusztal K., Nalepka A., (2001), Negocjacje w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, "Świat Nieruchomości", nr 34, s. 29-34.
162
Nalepka A., (2001), Metodyka projektowania struktury organizacyjnej starostwa powiatowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 31-43; https://bazekon.uek.krakow.pl/10640
163
Nalepka A., Buła P., Patkaniowski M., (2000), Sposoby pokonywania oporów w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 842, s. 183-192.
164
Buła P., Nalepka A., (2000), Organizowanie procesów pracy w czasie. [W:] Nalepka A. (red.), Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy, Tanów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 79-99.
165
Nalepka A., (2000), Ustalanie i ocena skutków restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Strategie wzrostu produktywności firmy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane - Kościelisko, 22-24 IX 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 409-418.
166
Buła P., Nalepka A., (2000), Istota i funkcje organizowania procesów pracy. [W:] Nalepka A. (red.), Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy, Tanów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 7-20.
167
Buła P., Nalepka A., (2000), Nowoczesne podejście do organizowania procesów pracy. [W:] Nalepka A. (red.), Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy, Tanów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 100-110.
168
Buła P., Nalepka A., (2000), Organizowanie pracy w przestrzeni. [W:] Nalepka A. (red.), Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy, Tanów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 35-48.
169
Draus M., Nalepka A., (2000), Proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 522-529.
170
Bęcławska I., Cymerman R., Nalepka A., Słowik U., Zięba M., Kosmalski R., Kotarba K., (2000), Poradnik zarządcy nieruchomościami: podatki, zarządzanie, inwestycje, finansowanie, regulacje prawne, Bęcławska I. (red), Kosmalski R. (red), Stan prawny na dzień 1 maja 2000 r.Warszawa : Verlag Dashöfer, Skoroszyt (wiele liczb.)
171
Nalepka A., Draus M., (2000), Analiza efektów restrukturyzacji przedsiębiorstwa na przykładzie Zakładów Azotowych w Tarnowie, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 879, s. 206-214.
172
Schmitz J., (2000), Verwendbarkeit von Benchmarking zur Verbesserung von Prozessen in Organisationen, Prom. Nalepka A., Kraków : , 212 k.
173
Nalepka A., (2000), Racjonalizacja zakresu działania przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 35-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/10701
174
Buła P., Nalepka A., (2000), Badanie metod pracy. [W:] Nalepka A. (red.), Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy, Tanów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 21-34.
175
Buła P., Nalepka A., (2000), Mierzenie pracy. [W:] Nalepka A. (red.), Metody organizacji i zarządzania : organizowanie procesów pracy, Tanów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 49-78.
176
Nalepka A. (red.), (2000), Metody organizacji i zarządzania: organizowanie procesów pracy, Tanów : Wyższa Szkoła Biznesu, 139 s.
177
Nalepka A., (2000), Zakres i typowe przedsięwzięcia restrukturyzacji przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie", nr 1, s. 3-17.
178
Barczak B., (1999), Analiza organizacyjna procesu zarządzania gminą, Prom. Nalepka A., Kraków : , 303 k.
179
Nalepka A., (1999), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: zarys problematyki, Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 251 s.
180
Lisiński M., Nalepka A., (1999), O sposobie projektowania i uwarunkowaniach struktury organizacyjnej starostwa powiatowego, "Samorząd Terytorialny", nr 4, s. 20-30.
181
Nalepka A., (1999), Doskonalenie rozwiązania strukturalnego przedsiębiorstwa poprzez wydzielanie jednostek biznesu (spin off). [W:] Borowiecki R. (red.), Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, 21-23 października 1999 roku, Warszawa ; Kraków : [Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie], s. 368-378.
182
Nalepka A., (1999), Zatrudnienie jako jeden z zakresów restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Jankowska-Kłapkowska A., Księżyk M., PESZKO A. (red.), Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku, Kraków : [s.n.], s. 297-306.
183
Nalepka A., (1998), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa : istota, zakres, podejście metodyczne. [W:] Borowiecki R. (red.), Problemy inwestowania i rynku nieruchomości : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Leszka Kałkowskiego, Kraków : Wydaw. AE, s. 155-166.
184
Nalepka A., (1998), Założenia metodyczne ustalania zmian struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 509, s. 107-120.
185
Nalepka A., (1998), Próba systematyki zakresów i przedsięwzięć restrukturyzacji firmy. [W:] Krzakiewicz K. (red.), Strategia restrukturyzacji, Piła : WSB, s. 27-38.
186
Nalepka A., (1998), Racjonalizacja zakresu działania przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (red.), Restrukturyzacja a poprawa efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane-Kościelisko, 7-10 listopada 1998 roku, Kraków : Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Zarząd Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Krakowie, s. 37-43.
187
Nalepka A., (1998), Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Kraków : Antykwa, 238 s.
188
Nalepka A., Barczak B., (1998), Analiza wpływu restrukturyzacji przedsiębiorstwa na jego produktywność. [W:] Martyniak Z. (kierownik tematu), Strategie funkcjonalne wzrostu produktywności firmy, T. 1, s. 194-270.
189
Nalepka A., (1998), Restrukturyzacja przedsiębiorstwa: zakres, kierunki, metody: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 79 s.
190
Nalepka A., (1998), Opis sytuacji przedsiębiorstwa "Ogród" pod kątem formułowania programu restrukturyzacji. [W:] Kozina A. (red.), Zarządzanie zmianami i rozwojem firmy : studia przypadków, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 171-182.
191
Kozina A., Nalepka A. (red.), (1997), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 658 s., [10] k. tabl.
192
Nalepka A., (1997), Istota, zakres i metodyka restrukturyzacji przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Zakopane, 27-30 listopada 1997 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26-35.
193
Nalepka A., Barczak B., (1997), Restrukturyzacja zakresu działania jako czynnik wzrostu produktywności firmy. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Strategia wzrostu produktywności firmy, s. 70-95.
194
Nalepka A., (1997), Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej firmy: pomocnicze materiały dydaktyczne, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 72 s.
195
Kozina A., Nalepka A., (1997), Analiza ekonomiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa. [W:] KOZINA A., NALEPKA A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 383-397.
196
Nalepka A., (1997), Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 499, s. 41-52.
197
Kozina A., Nalepka A., (1997), Diagnoza struktury organizacyjnej biura projektów w sytuacji kryzysu. [W:] KOZINA A., NALEPKA A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 571-587.
198
Nalepka A., (1997), Analiza organizacyjna procesu zarządzania gminą, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 40/1, styczeń-czerwiec 1996, s. 35-37.
199
Czekaj J., Nalepka A., (1997), Produkować i sprzedawać drzwi czy sprzedać firmę?. [W:] KOZINA A., NALEPKA A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 73-79.
200
Nalepka A., (1997), Ustalanie zapotrzebowania na szkolenie i doskonalenie pracowników samorządowych, "Samorząd Terytorialny", nr 5, s. 63-69.
201
Nalepka A., (1997), Analiza struktury organizacyjnej Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Owoców i Warzyw "Ogród" i formułowanie kierunków jej usprawniania. [W:] ALTKORN J. (red.), Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków. Cz. 2, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, s. 170-182.
202
Nalepka A., (1997), Ustalanie potrzeb w zakresie szkolenia pracowników samorządów terytorialnych. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A., Miś A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami pracy : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 26 i 27 IX 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, s. 255-264.
203
Kozina A., Nalepka A., (1997), Analiza strategiczna Przedsiębiorstwa Naprawczego Mechanizacji Rolnictwa. [W:] KOZINA A., NALEPKA A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 125-139.
204
Nalepka A., (1996), Procedura przygotowania restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków 22-24 listopada 1996 roku, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 225-233.
205
Nalepka A., (1996), Analiza procesu zarządzania gminą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 471, s. 61-81.
206
Kozina A., Nalepka A., (1996), Diagnoza struktury organizacyjnej urzędu gminy, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 86-105.
207
Nalepka A., Barczak B., (1996), Badanie zmian struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 92-132.
208
Nalepka A., (1995), Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej firmy: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : AE, 59 s.
209
Nalepka A., (1995), Analiza procesu zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym. [W:] Chmura J. (red.), Application of mathematical methods in science and technique : organized during the 4-th International Symposium on Application of Mathematical Methods and Computers in Geology, Mining and Metallurgy. Vol. 2, Metallurgy and Materials Engineering, Mechanical Engineering, Geodesy, Drilling and Petroleum Engineering, Management, Kraków : s.n., s. 637-648.
210
Nalepka A., (1995), Kierunki wykorzystania czasu pracy w ramach systemu zarządzania przedsiębiorstwa przemysłowego. [W:] Szałkowski A., Piechnik-Kurdziel A. (red.), Zarządzanie zasobami pracy w gospodarce rynkowej : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Pracy AE w Krakowie oraz Komitet Problemów Pracy i Polityki Społecznej PAN (Kraków, 16 i 17 XI 1994 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-160.
211
Kozina A., Nalepka A., (1995), Analiza wykorzystania czasu w procesie zarządzania firmą. [W:] Rutka R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach transformacji gospodarki : materiały konferencyjne : Jurata, wrzesień 1995, Sopot : Instytut Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, s. 22[268]-31[277].
212
Nalepka A., (1995), Analiza procesu zarządzania gminą, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8, s. 63-77.
213
Kozina A., Nalepka A., (1995), Badanie zależności organizacyjnych w procesie zarządzania gminą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 446, s. 53-76.
214
Nalepka A., Barczak B., (1995), Analiza organizacyjna procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Proces zarządzania firmą, s. 1-38.
215
Nalepka A., Barczak B., (1994), Diagnoza procesu zarządzania gminą. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Doskonalenie procesu zarządzania firmą oraz instytucjami sektora publicznego, s. 94-161.
216
Kozina A., Nalepka A., (1994), Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej urzędu gminy, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 32 s.
217
Kozina A., Nalepka A., Walas J., (1993), Struktura organizacyjna systemu "Gmina", Kraków : Oficyna "Cracowia", 40 s.
218
Nalepka A., (1993), Kryteria oceny w diagnozie struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 407, s. 47-60.
219
Nalepka A., (1993), Analiza stanu ekonomiczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa państwowego w procesie przekształceń własnościowych. [W:] Teczke J. (red.), Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-20.
220
Kozina A., Mikuła B., Nalepka A., (1993), Analiza wybranych aspektów procesu zarządzania gminą, Kraków : Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania AE, 39, [4] s.
221
Kozina A., Nalepka A., (1993), Rozwiązania strukturalne jednostek samorządu terytorialnego. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych firm oraz instytucji sektora publicznego, s. 84-123.
222
Nalepka A., (1993), Budowa systemu oceny dla diagnozy organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 412, s. 31-44.
223
Nalepka A., ([1993]), Analiza stanu ekonomiczno-organizacyjnego przedsiębiorstwa państwowego w procesie przekształceń własnościowych. [W:] Teczke J. (kierownik tematu), Organizacyjne problemy zarządzania przedsięwzięciami z kapitałem mieszanym, s. 5-15.
224
Nalepka A., (1993), Koncepcja systemu oceny struktury organizacyjnej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 119), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 158 s.
225
Dziadoń J., Nalepka A., (1992), Diagnoza struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 90-129.
226
Dziadoń J., Nalepka A., (1992), Przegląd szczegółowych wskazań badawczych. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : technika przygotowania ekspertyzy i projektu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 6-32.
227
Nalepka A., (1992), Zadania oceny związane z przekształcaniem przedsiębiorstw państwowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 375, s. 59-72.
228
Nalepka A., (1991), Diagnoza struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 149-191.
229
Nalepka A., (1991), Problem oceny w badaniach nad strukturami organizacyjnymi, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 345, s. 39-51.
230
Nalepka A., (1991), Założenia oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa poprzedzającej prywatyzację. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Usprawnianie struktury i procesu zarządzania w warunkach przekształceń własnościowych, s. 22-32.
231
Nalepka A., (1991), Kryteria oceny struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Rozwój struktur i procesów zarządzania, s. 17-30.
232
Dziadoń J., Kozina A., Nalepka A., (1990), Analiza zatrudnienia na stanowiskach nierobotniczych przy zastosowaniu metody "Spin", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 323, s. 111-124.
233
Nalepka A., Serda M., Kozina A., (1990), Formy kooperacji między organizacjami gospodarczymi. [W:] Stabryła A., Machaczka J. (kierownik tematu), Formy zarządzania w organizacjach gospodarczych : prace rozpoznawcze, s. 84-119.
234
Nalepka A., (1990), Problem zdolności kierowania w badaniu systemu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 309, s. 45-61.
235
Lisiński M., Nalepka A., (1990), Bariery wdrażania przeglądu i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 311, s. 53-72.
236
Nalepka A., (1990), Założenia metodyczne diagnozy struktur organizacyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1-2 (59-60), s. 273-288.
237
Nalepka A., (1990), Wstępna diagnoza struktury organizacyjnej : na przykładzie przedsiębiorstwa chemicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 323, s. 55-69.
238
Nalepka A., (1989), Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 6, "Poradnik Organizatora", nr 4, s. 8-10.
239
Dziadoń J., Nalepka A., (1989), Formułowanie kryteriów oceny struktur organizacyjnych, "Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie", nr 12, s. 89-95.
240
Nalepka A., (1989), Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 5, Organizacja prac związanych ze sporządzeniem regulaminu organizacyjnego, "Poradnik Organizatora", nr 2, s. 14-21.
241
Lisiński M., Nalepka A., (1989), Dlaczego atestacja stanowisk pracy nie spełniła dotąd oczekiwań?, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 30, nr 4 (320), s. 22-28.
242
Nalepka A., (1988), Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 4, "Poradnik Organizatora", nr 2, s. 8-18.
243
Nalepka A., (1988), Założenia analizy zdolności kierowania w systemie wytwórczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 278, s. 89-104.
244
Nalepka A., (1988), Diagnoza struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Doskonalenie struktury organizacyjnej : podstawy teoretyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 170-191.
245
Nalepka A., (1988), Kryteria oceny struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 260, s. 81-100.
246
Nalepka A., (1987), Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej, "Doskonalenie Kadr Kierowniczych", R. 28, nr 2 (294), s. 36-45.
247
Dziadoń J., Nalepka A., (1987), Ocena poziomu organizacyjnego stanowisk pracy : wskazania metodyczne, "Przegląd Organizacji", nr 5 (568), s. 24-27.
248
Nalepka A., (1987), Służba organizatorska w przedsiębiorstwie, "Poradnik Organizatora", nr 3, s. 17-22.
249
Nalepka A., (1987), Jak opracować dokumentację organizacyjną przedsiębiorstwa. IV, Opracowanie księgi służb, "Poradnik Organizatora", nr 2, s. 10-17.
250
Nalepka A., (1987), Oceny w atestacji stanowisk pracy, "Ekonomika i Organizacja Pracy", nr 8, s. 7-9.
251
Nalepka A., (1987), Dobór kryteriów do diagnozy struktur organizacyjnych. [W:] Haus , Firlej M., Andrzejewski W., Ciurla M., Lehkunów A., Strzednicki A., Wilimowski J., Rubin R. (red.), Z teorii i praktyki organizacji i zarządzania : badanie i doskonalenie organizacji przedsiębiorstw, Wrocław : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, s. 39-43.
252
Nalepka A., (1986), Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 3, "Poradnik Organizatora", nr 4, s. 7-16.
253
Nalepka A., (1986), Badania operacyjne w podejmowaniu decyzji. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie : zarys problematyki, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 244-268.
254
Nalepka A., (1986), Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 1, "Poradnik Organizatora", nr 1, s. 1-7.
255
Nalepka A., (1986), Zasady opracowywania dokumentacji organizacyjnej przedsiębiorstwa. 2, "Poradnik Organizatora", nr 2-3, s. 22-29.
256
Lisiński M., Nalepka A., (1986), Metodyka kompleksowego usprawniania struktury organizacyjnej. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 65-102.
257
Nalepka A., (1986), Zakres diagnozy struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 234, s. 121-140.
258
Lisiński M., Nalepka A., (1985), Funkcje i techniki zarządzania, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 98 s.
259
Nalepka A., (1985), Metodyka projektowania struktury organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 208, s. 95-110.
260
Dziadoń J., Nalepka A., (1985), Diagnozowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wzorców normatywnych. [W:] Konferencja naukowa nt. Struktury organizacyjne jako narzędzie zarządzania : XV-lecie Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, czerwiec 1985, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 1-16.
261
Nalepka A., (1984), Metodyczne problemy kształtowania struktury organizacyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 185, s. 79-97.
262
Nalepka A., (1984), Funkcje i niesprawności systemu informacyjnego zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195, s. 89-102.
263
Czekaj J., Nalepka A., (1984), Od harmonogramów Adamieckiego do metod sieciowych. [W:] Tradycja i współczesność w myśli organizatorskiej : materiały z konferencji naukowej, poświęconej 50. rocznicy śmierci Profesora Karola Adamieckiego i 25. rocznicy śmierci Profesora Stanisława Bieńkowskiego a zorganizowanej w dniu 21 grudnia 1983 r. przez Instytut Organizacji i Zarządzania AE w Krakowie, Komisję Nauk Organizacji i Zarządzania Oddziału PAN w Krakowie oraz Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa - Oddział w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 23-39.
264
Lisiński M., Nalepka A., (1982), Wybrane problemy organizacji i zarządzania, Bednarkiewicz M. (red.), Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 179 s.
265
Teczke J., Nalepka A., Machaczka J., (1982), Badania operacyjne. [W:] Stabryła A., Trzcieniecki J. (red.), Organizacja i zarządzanie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 246-297.
266
Nalepka A., (1981), Harmonizacja procesów informacyjnych w strukturze systemów zarządzania, Prom. Stabryła A., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 333 k.
267
Lisiński M., Nalepka A., (1980), Wybrane problemy organizacji i zarządzania, Jellaczyc J. (red.), Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 125 s.
268
Nalepka A., (1980), Informacyjny aspekt hierarchii decyzyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 124, s. 129-141.
269
Nalepka A., (1978), Analiza zmian systemu wymuszonych przez otoczenie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 98, s. 93-103.
270
Nalepka A., Potocki A., (1976), Analiza wydawania decyzji administracyjnych przez urząd miasta i gminy Piwniczna, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 19, nr 2, s. 32-35.
271
Nalepka A., (1976), Założenia budowy planu w zarządzaniu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 82, s. 73-84.
272
Nalepka A., (1976), Próba racjonalizacji systemu administrowania gminą, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 19, nr 6 (210), s. 6-9.
273
Nalepka A., Potocki A., (1975), Wybrane aspekty powiązań informacyjnych na przykładzie urzędu miasta i gminy w Piwnicznej, "Organizacja, Metody, Technika (O.M.T.)", R. 18, nr 8-9, s. 35-38.
274
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, (2014), Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 203 k.
275
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, (2013), Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 147 k.
276
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, (2012), Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 218 k.
277
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, (2012), Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 160 s.
278
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, (2010), Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 207 k.
279
Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Surówka M., Telega A., Uhruska M., (2009), Gospodarka nieruchomościami gruntowymi, w świetle zamierzeń deweloperskich i roli organów administracji publicznej, na przykładzie miasta Krakowa, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 190 s.
280
Belniak S., Maciejowski S., Zięba M., Głuszak M., Marona B., Najbar K., Surówka M., Telega A., Uhruska M., Węgrzyn J., (2008), Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 k.
281
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
282
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s.
283
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
284
Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2004), Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 [15] s.
285
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
286
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
287
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Kwieciński M., Bartkowiak P., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Capiga S., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 255 s.
288
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Peszko A., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Kotulska K., Krzemiński P., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
289
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
290
Furmańska-Oćwieja M., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., (2000), Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
291
Borowiecki R., Nalepka A., Bartkowiak P., Dziura M., Gołębiowska E., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Kołodziej-Hajdo M., Nesterak J., Rojek T., Szczur M., (1999), Zmiany struktury majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw w procesie ich przekształceń i rozwoju. (Cz. 2), Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 224 s.
292
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
293
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Nalepka A., Barczak B., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., Walas J., (1993), Współczesne rozwiązania struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 s.
294
Stabryła A., Piekarz H., Dziadoń J., Lisiński M., Mesjasz C., Nalepka A., Skarbek T., Beliczyński J., Chechelski M., Kozina A., (1991), Metodyka doskonalenia struktury i procesu zarządzania, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 272 s.
1
@unpublished{UEK:2168360412,
author = "Aleksandra Markiewicz",
title = "Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich",
adress = "Kraków",
year = "2021",
}
2
@article{UEK:2168344158,
author = "Mateusz Tomal and Adam Nalepka",
title = "The Impact of Social Participation on the Efficiency of Communal Investment Expenditure",
journal = "Economic Research-Ekonomska Istraživanja",
number = "Vol. 33, iss. 1",
pages = "477-500",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2020.1715237},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1331677X.2020.1715237},
}
3
@inbook{UEK:2168342093,
author = "Mateusz Tomal and Adam Nalepka",
title = "Znaczenie partycypacji społecznej dla efektywności wydatków inwestycyjnych gmin",
booktitle = "Kierunki rozwoju rynku nieruchomości",
pages = "41-58",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu",
year = "2020",
isbn = "978-83-66199-72-9",
}
4
@book{UEK:2168350646,
author = "Adam Nalepka",
title = "Budowa i doskonalenie struktury organizacyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-809-4",
}
5
@misc{UEK:2168340693,
title = "World of Real Estate Journal",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2019",
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/},
}
6
@unpublished{UEK:2168343257,
author = "Mateusz Tomal",
title = "Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003448},
}
7
@misc{UEK:2168327347,
title = "Świat Nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
}
8
@book{UEK:2168327669,
title = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
9
@article{UEK:2168331441,
author = "Mateusz Tomal and Adam Nalepka",
title = "Badanie wpływu poziomu rozwoju gmin na ich skłonność do inwestowania na przykładzie gmin województwa małopolskiego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3 (105)",
pages = "55-60",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.105.007},
url = {},
}
10
@misc{UEK:2168327677,
author = "Adam Nalepka and Anna Ujwary-Gil",
title = "Introduction",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "7-8",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
11
@article{UEK:2168327353,
author = "Adam Nalepka",
title = "Analiza strukturalna rynku usług zarządzania nieruchomościami",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1 (103)",
pages = "37-42",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2018.103.05},
url = {},
}
12
@inbook{UEK:2168327697,
author = "Adam Nalepka",
title = "Organizational Forms of Housing Resource Management in Poland",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "69-82",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2018",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol17.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-951082-2-8 ; 978-83-951082-3-5",
}
13
@book{UEK:2168318729,
title = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2017",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7",
}
14
@misc{UEK:2168318731,
author = "Adam Nalepka and Anna Ujwary-Gil",
title = "Introduction",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "7-8",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Targ",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University; Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science Cognitione",
year = "2017",
url = {http://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografia_vol16.pdf},
issn = "2543-540X",
isbn = "978-83-949144-0-0 ; 978-83-949144-1-7",
}
15
@misc{UEK:2168313683,
title = "Świat Nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
16
@article{UEK:2168324403,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Łach",
title = "Czynniki behawioralne doboru źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (102)",
pages = "13-21",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.102.02},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/pl/sklep/pojedyncze-artyku%C5%82y/2017/numer-102/artyku%C5%82-102-02},
}
17
@article{UEK:2168309435,
author = "Adam Nalepka and Mateusz Tomal",
title = "Identyfikacja czynników kształtujących ceny ofertowe deweloperskich lokali mieszkalnych na obszarze jednostki ewidencyjnej Nowa Huta",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (96)",
pages = "11-17",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.96.02},
url = {},
}
18
@unpublished{UEK:2168315403,
author = "Iwona Kik",
title = "Źródła finansowania inwestycji gmin i uwarunkowania ich wyboru na przykładzie gmin województwa małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003257},
}
19
@inbook{UEK:2168308097,
author = "Adam Nalepka",
title = "Housing Management Models in Poland",
booktitle = "Effectiveness and Competitiveness of Modern Business : Concepts - Models - Instruments",
pages = "57-65",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-53-9 ; 978-83-65173-54-6",
}
20
@article{UEK:2168312511,
author = "Iwona Kik and Bartłomiej Marona and Adam Nalepka",
title = "Wykorzystanie środków zwrotnych na realizację inwestycji gmin w województwie małopolskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8 (956)",
pages = "35-49",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0956.0803},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/935/886},
}
21
@misc{UEK:2168309983,
author = "Adam Nalepka and Anna Ujwary-Gil",
title = "Introduction",
booktitle = "Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands",
pages = "5-6",
adress = "Nowy Sącz; Nowy Ta