Publications of the selected author
1

Title:
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej = Information and Communications Technologies as a Catalyst of Social and Economic Change in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 812 (2010) , s. 53-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701787
article
2

Title:
Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej = International Cooperation among Firms in Małopolska Voivodship in the Process of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 812 (2010) , s. 99-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701811
article
3

Title:
Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej
Source:
Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 47-68
ISBN:
978-83-7252-459-1
Nr:
2162171019
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach uogólnionej niepewności = Modern Concepts of Enterprise Management under Conditions of General Uncertainty
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 799 (2009) , s. 71-85. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52197
article
5

Title:
Obszary ryzyka procesu wirtualizacji przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2008) , s. 17-20. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50241
article
6

Author:
Title:
Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej = Cooperation of Small and Medium-Sized Enterprises in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 769 (2008) , s. 93-111. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52198
article
7

Title:
Projekt i realizacja europejskiego społeczeństwa informacyjnego
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 35-62
ISBN:
978-83-7252-404-1
Nr:
2165631465
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration
Source:
Entrepreneurship in tourism and sport business / red. Małgorzata Bednarczyk - Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, s. 45-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60993-44-6
Nr:
2168234842
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Wirtualizacja - zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa = Virtualization - Enhancement of Organizational Flexibility
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 151-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166094973
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Organizacja wirtualna - organizacja oparta na wiedzy = Virtual Organization - Knowledge Based Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne. - 3 (2007) , s. 55-62. - Tytuł numeru: Ekonomia, technika, zarządzanie - Bibliogr.
Nr:
2166471321
article
11

Title:
Wpływ rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na zmianę uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI, s. 46-67 - Bibliogr.
Signature:
NP-1153/Magazyn
Nr:
2168253686
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Transport przyszłości
Source:
Kurier AE. - nr 4 (12) (2007) , s. 22-23
Nr:
2168346752
unreviewed article
13

Author:
Title:
Systemic Approach to the Problem of Measurement of Organizational Virtualness
Source:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej. - t. 6 (2007) , s. 211-222 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168319591
article
14

Author:
Title:
Nurty badawcze organizacji wirtualnej = Research Approaches to the Concept of Virtual Organization
Source:
Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2 / red. Agnieszka Szewczyk - Szczecin: Wydawnictwo Printshop, 2007, s. 921-930. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-60397-09-0 ; 978-83-60397-09-1
Nr:
2165744390
chapter in monograph
15

Author:
Title:
Pomiar poziomu wirtualizacji przedsiębiorstw
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (2007) , s. 24-28. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52904
article
16

Title:
Podstawy metodyczne badań konkurencyjności
Source:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006, s. 55-72
ISBN:
83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6
Nr:
2166373367
chapter in monograph
17

Author:
Marta Najda , Małgorzata Zdon
Title:
Innowacyjność i zaawansowane technologie informacyjne jako składniki potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce
Source:
Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy / red. Małgorzata Bednarczyk - Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 181-193 - Bibliogr.
ISBN:
83-923162-6-6 ; 978-83-923162-6-8
Nr:
2166558019
chapter in monograph
18

Title:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej : materiały do ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
43 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-332-0
Nr:
52126
academic script
19

Author:
Title:
Budowa europejskiego społeczeństwa informacyjnego
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI, s. 33-59
Signature:
NP-1110/Magazyn
Nr:
2168221354
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
256 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/294
Nr:
52596
doctoral dissertation
21

Author:
Marta Najda , Małgorzata Zdon , Jarema Batorski
Title:
Potencjał konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych województwa małopolskiego
Source:
Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006, s. 123-157
ISBN:
83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6
Nr:
2168306583
chapter in monograph
22

Title:
Impact of Integrated European Business Environment on SMEs Cooperation Strategies
Source:
Ekonomia. - nr 17 (2005) , s. 123-139. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2166495442
article
23

Author:
Title:
Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem = Key Competencies in the Process of Virtualising Enterprise Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 671 (2005) , s. 23-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52992
article
24

Author:
Title:
Strategia kooperacji MSP w Unii Europejskiej
Source:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI, s. 24-39
Signature:
NP-894/2/Magazyn
Nr:
2168240494
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym
Source:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 89-120
ISBN:
83-7252-253-7
Nr:
2168306325
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 14-60
ISBN:
83-7252-253-7
Nr:
2168306313
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Układy sieciowe w zarządzaniu konkurencyjnością przedsiębiorstw = Network Structure in Competitiveness Management
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / red. Andrzej Podobiński - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004, s. 493-501. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89388-63-4
Nr:
2168232400
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Koncepcja organizacji wirtualnej w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa = Virtual Organization Theory in Management Praxis
Source:
Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 48, z. 1 (2003) , s. 221-232. - Streszcz., summ.
Nr:
2168346712
article
29

Title:
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym
Source:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 95-133
Signature:
NP-894/1/Magazyn
Nr:
2168240486
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku = Changes in the Competitive Behaviour of Banks on the Małopolska Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 622 (2003) , s. 77-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221104
article
31

Title:
Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 8-56
Signature:
NP-894/1/Magazyn
Nr:
2168240482
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Author:
Title:
Wirtualizacja organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście globalizacji = Virtualization of Enterprise Organization Management in the Context of Globalization
Source:
Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 83-92. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-2-2
Nr:
2166036453
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Zaufanie w organizacjach wirtualnych
Source:
W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Cz. 1 / red. Jerzy Lech Czarnota, Mieczysław Moszkowicz - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2003, s. 150-162. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88469-86-X
Nr:
2168361146
chapter in monograph
34

Author:
Title:
Wirtualizacja organizacji zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu
Source:
Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu : praca zbiorowa / red. Stanisław Kasiewicz, Leszek Pawłowicz - Warszawa: CeDeWu, 2003, s. 73-83. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-87885-35-5
Nr:
2168347218
chapter in monograph
35

Author:
Title:
Wpływ zastosowania zaawansowanych technologii na procesy integracji i dezintegracji w przedsiębiorstwach bankowych = The Influence of Advanced Technologies Use an Integration and Disintegration Processes in Bank Enterprises
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 928 (2002) , s. 415-419. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : integracja i dezintegracja - Bibliogr.
Nr:
2168223108
article
36

Title:
Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach
Source:
Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 45-77
Signature:
NP-816/Magazyn
Nr:
2168239672
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Title:
Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002) , s. 356-366. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw - Bibliogr.
Nr:
2168223142
article
38

Title:
Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej
Source:
Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 86-124 - Bibliogr.
Signature:
NP-684/Magazyn
Nr:
2168306679
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku usług bankowych
Source:
Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK, s. 35-62 - Bibliogr.
Signature:
NP-738/Magazyn
Nr:
2168239628
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Sekurytyzacja w finansowaniu firmy (analiza przypadku)
Source:
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. Jan Duraj - Łódź: KAiSPUŁ : ŁTN, 2001, s. 461-479. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-86370-22-X
Nr:
2168261674
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Formy wspierania przedsiębiorstw w województwie małopolskim - Internet Investment Fund = The Forms of Supporting the Enterprises in the Małopolska Province - Internet Investment Fund
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 447-457. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245246
chapter in conference materials
See main document
1
Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej = Information and Communications Technologies as a Catalyst of Social and Economic Change in the European Union / Marta Najda-Janoszka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 812 (2010), s. 53-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169370990. - ISSN 1898-6447
2
Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej = International Cooperation among Firms in Małopolska Voivodship in the Process of European Integration / Marta Najda-Janoszka, Krzysztof WACH // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 812 (2010), s. 99-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169371140. - ISSN 1898-6447
3
Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej / Marta Najda-Janoszka // W: Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 47-68. - ISBN 978-83-7252-459-1
4
Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach uogólnionej niepewności = Modern Concepts of Enterprise Management under Conditions of General Uncertainty / Marta Najda // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 799 (2009), s. 71-85. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167996547. - ISSN 1898-6447
5
Obszary ryzyka procesu wirtualizacji przedsiębiorstwa / Marta NAJDA-JANOSZKA // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2008), s. 17-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
6
Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej = Cooperation of Small and Medium-Sized Enterprises in the European Union / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 93-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159573820. - ISSN 1898-6447
7
Projekt i realizacja europejskiego społeczeństwa informacyjnego / Marta NAJDA-JAROSZKA [i.e. JANOSZKA] // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 35-62. - ISBN 978-83-7252-404-1
8
Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration / Marta NAJDA-JANOSZKA, Krzysztof WACH // W: Entrepreneurship in tourism and sport business / ed. by Małgorzata Bednarczyk. - Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - S. 45-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60993-44-6
9
Wirtualizacja - zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa = Virtualization - Enhancement of Organizational Flexibility / Marta NAJDA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 151-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
10
Organizacja wirtualna - organizacja oparta na wiedzy = Virtual Organization - Knowledge Based Organization / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne. - 3 (2007), s. 55-62. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia, technika, zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1897-2683
11
Wpływ rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na zmianę uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej / Marta NAJDA-JANOSZKA // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2007), s. 46-67. - Bibliogr.
12
Transport przyszłości / Marta NAJDA // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 4 (12) (2007), s. 22-23. - ISSN 1689-7749
13
Systemic Approach to the Problem of Measurement of Organizational Virtualness / Marta NAJDA // Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej. - t. 6 (2007), s. 211-222. - Bibliogr. - ISSN 1644-499X
14
Nurty badawcze organizacji wirtualnej = Research Approaches to the Concept of Virtual Organization / Marta NAJDA // W: Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2 / red. nauk. Agnieszka Szewczyk. - Szczecin: Wydawnictwo Printshop, 2007. - S. 921-930. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60397-09-0 ; 978-83-60397-09-1
15
Pomiar poziomu wirtualizacji przedsiębiorstw / Marta NAJDA // Przegląd Organizacji. - nr 6 (2007), s. 24-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
16
Podstawy metodyczne badań konkurencyjności / Marta NAJDA, Małgorzata Bednarczyk // W: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006. - S. 55-72. - ISBN 83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6
17
Innowacyjność i zaawansowane technologie informacyjne jako składniki potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce / Marta NAJDA, Małgorzata Zdon // W: Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 181-193. - Bibliogr. - ISBN 83-923162-6-6 ; 978-83-923162-6-8
18
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej : materiały do ćwiczeń / Marta NAJDA, Krzysztof WACH. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 43 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-332-0
19
Budowa europejskiego społeczeństwa informacyjnego / Marta NAJDA // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2006), s. 33-59
20
Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność / Marta NAJDA ; . - Kraków : , 2006. - 256 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Małgorzata Bednarczyk. - Bibliogr.
21
Potencjał konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych województwa małopolskiego / Marta NAJDA, Małgorzata Zdon, Jarema Batorski // W: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym / red. Małgorzata Bednarczyk. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006. - S. 123-157. - ISBN 83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6
22
Impact of Integrated European Business Environment on SMEs Cooperation Strategies / Marta NAJDA, Krzysztof WACH // Ekonomia / Uniwersytet Warszawski. - nr 17 (2005), s. 123-139. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=603181. - ISSN 0137-3056
23
Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem = Key Competencies in the Process of Virtualising Enterprise Management / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005), s. 23-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/84488154. - ISSN 0208-7944
24
Strategia kooperacji MSP w Unii Europejskiej / Marta NAJDA // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksy POCZTOWSKI. - (2004), s. 24-39
25
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym / Marta NAJDA, Zbigniew MICHALIK // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 89-120. - ISBN 83-7252-253-7
26
Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Krzysztof WACH, Grzegorz Wielgus, Małgorzata BEDNARCZYK, Zbigniew MICHALIK, Marta NAJDA // W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska / red. Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 14-60. - ISBN 83-7252-253-7
27
Układy sieciowe w zarządzaniu konkurencyjnością przedsiębiorstw = Network Structure in Competitiveness Management / Marta NAJDA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / red. nauk. Andrzej Podobiński. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. - S. 493-501. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89388-63-4
28
Koncepcja organizacji wirtualnej w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa = Virtual Organization Theory in Management Praxis / Marta NAJDA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH = Technical and Economical Problems : Quarterly of AGH University of Science and Technology. - t. 48, z. 1 (2003), s. 221-232. - Streszcz., summ. - ISSN 1731-8386
29
Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym / M. NAJDA, Z. MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 95-133
30
Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku = Changes in the Competitive Behaviour of Banks on the Małopolska Market / Marta NAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003), s. 77-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15689. - ISSN 0208-7944
31
Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / K. WACH, G. Wielgus, M. BEDNARCZYK, M. NAJDA, Z. MICHALIK // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1 / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2003), s. 8-56
32
Wirtualizacja organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście globalizacji = Virtualization of Enterprise Organization Management in the Context of Globalization / Marta NAJDA // W: Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw = Globalization, Economic Integration and the Process of Enterprise Restructuring and Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 83-92. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-2-2
33
Zaufanie w organizacjach wirtualnych / Marta NAJDA // W: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Cz. 1 / red. nauk. Jerzy Lech Czarnota, Mieczysław Moszkowicz. - Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2003. - S. 150-162. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88469-86-X
34
Wirtualizacja organizacji zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu / Marta NAJDA // W: Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu : praca zbiorowa / red. Stanisław Kasiewicz, Leszek Pawłowicz. - Warszawa: CeDeWu, 2003. - S. 73-83. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-87885-35-5
35
Wpływ zastosowania zaawansowanych technologii na procesy integracji i dezintegracji w przedsiębiorstwach bankowych = The Influence of Advanced Technologies Use an Integration and Disintegration Processes in Bank Enterprises / Marta NAJDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 928 (2002), s. 415-419. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem : integracja i dezintegracja. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
36
Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach / M. BEDNARCZYK, M. NAJDA // W: Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2002), s. 45-77
37
Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej / Marta NAJDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002), s. 356-366. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
38
Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej / Małgorzata BEDNARCZYK, Marta NAJDA // W: Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim / kierownik tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 86-124. - Bibliogr.
39
Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku usług bankowych / Marta NAJDA // W: Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych / kier. tematu: Małgorzata BEDNARCZYK. - (2001), s. 35-62. - Bibliogr.
40
Sekurytyzacja w finansowaniu firmy (analiza przypadku) / Marta NAJDA // W: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / red. Jan Duraj . - Łódź: KAiSPUŁ : ŁTN, 2001. - S. 461-479. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86370-22-X
41
Formy wspierania przedsiębiorstw w województwie małopolskim - Internet Investment Fund = The Forms of Supporting the Enterprises in the Małopolska Province - Internet Investment Fund / Marta NAJDA // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 447-457. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87493-91-0
1
Najda-Janoszka M., (2010), Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 53-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/169370990
2
Najda-Janoszka M., Wach K., (2010), Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 99-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/169371140
3
Najda-Janoszka M., (2009), Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej. [W:] TARGALSKI J. (red.), Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 47-68.
4
Najda M., (2009), Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach uogólnionej niepewności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 71-85; https://bazekon.uek.krakow.pl/167996547
5
Najda-Janoszka M., (2008), Obszary ryzyka procesu wirtualizacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 17-20.
6
Najda M., (2008), Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 93-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/159573820
7
Najda-Janoszka M., (2008), Projekt i realizacja europejskiego społeczeństwa informacyjnego. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-62.
8
Najda-Janoszka M., Wach K., (2008), Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration. [W:] Bednarczyk M. (red.), Entrepreneurship in tourism and sport business, Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 45-58.
9
Najda M., (2007), Wirtualizacja - zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 151-160.
10
Najda M., (2007), Organizacja wirtualna - organizacja oparta na wiedzy, "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne", 3, s. 55-62.
11
Najda-Janoszka M., (2007), Wpływ rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na zmianę uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, s. 46-67.
12
Najda M., (2007), Transport przyszłości, "Kurier AE", nr 4 (12), s. 22-23.
13
Najda M., (2007), Systemic Approach to the Problem of Measurement of Organizational Virtualness, "Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej", t. 6, s. 211-222.
14
Najda M., (2007), Nurty badawcze organizacji wirtualnej. [W:] Szewczyk A. (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2, Szczecin : Wydawnictwo Printshop, s. 921-930.
15
Najda M., (2007), Pomiar poziomu wirtualizacji przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 6, s. 24-28.
16
Najda M., Bednarczyk M., (2006), Podstawy metodyczne badań konkurencyjności. [W:] Bednarczyk M. (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 55-72.
17
Najda M., Zdon M., (2006), Innowacyjność i zaawansowane technologie informacyjne jako składniki potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce. [W:] Bednarczyk M. (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy, Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 181-193.
18
Najda M., Wach K., (2006), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej: materiały do ćwiczeń, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 43 s.
19
Najda M., (2006), Budowa europejskiego społeczeństwa informacyjnego. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, s. 33-59.
20
Najda M., (2006), Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 256 k.
21
Najda M., Zdon M., Batorski J., (2006), Potencjał konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych województwa małopolskiego. [W:] Bednarczyk M. (red.), Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 123-157.
22
Najda M., Wach K., (2005), Impact of Integrated European Business Environment on SMEs Cooperation Strategies, "Ekonomia", nr 17, s. 123-139; http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=603181
23
Najda M., (2005), Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 23-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/84488154
24
Najda M., (2004), Strategia kooperacji MSP w Unii Europejskiej. [W:] Pocztowski A. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2, s. 24-39.
25
Najda M., Michalik Z., (2004), Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 89-120.
26
Wach K., Wielgus G., Bednarczyk M., Michalik Z., Najda M., (2004), Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Bednarczyk M. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 14-60.
27
Najda M., (2004), Układy sieciowe w zarządzaniu konkurencyjnością przedsiębiorstw. [W:] Podobiński A. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 493-501.
28
Najda M., (2003), Koncepcja organizacji wirtualnej w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa, "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH", t. 48, z. 1, s. 221-232.
29
Najda M., Michalik Z., (2003), Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 95-133.
30
Najda M., (2003), Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 77-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/15689
31
Wach K., Wielgus G., Bednarczyk M., Najda M., Michalik Z., (2003), Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1, s. 8-56.
32
Najda M., (2003), Wirtualizacja organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście globalizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 83-92.
33
Najda M., (2003), Zaufanie w organizacjach wirtualnych. [W:] Czarnota , Moszkowicz M. (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Cz. 1, Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 150-162.
34
Najda M., (2003), Wirtualizacja organizacji zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu. [W:] Kasiewicz S., Pawłowicz L. (red.), Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu : praca zbiorowa, Warszawa : CeDeWu, s. 73-83.
35
Najda M., (2002), Wpływ zastosowania zaawansowanych technologii na procesy integracji i dezintegracji w przedsiębiorstwach bankowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 928, s. 415-419.
36
Bednarczyk M., Najda M., (2002), Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, s. 45-77.
37
Najda M., (2002), Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 963, s. 356-366.
38
Bednarczyk M., Najda M., (2001), Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim, s. 86-124.
39
Najda M., (2001), Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku usług bankowych. [W:] Bednarczyk M. (kierownik tematu), Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych, s. 35-62.
40
Najda M., (2001), Sekurytyzacja w finansowaniu firmy (analiza przypadku). [W:] Duraj J. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Łódź : KAiSPUŁ : ŁTN, s. 461-479.
41
Najda M., (2001), Formy wspierania przedsiębiorstw w województwie małopolskim - Internet Investment Fund. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 447-457.
1
@article{UEK:2165701787,
author = "Marta Najda-Janoszka",
title = "Technologie informacyjno-komunikacyjne jako stymulator zmian społecznych i gospodarczych w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "812",
pages = "53-74",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169370990},
}
2
@article{UEK:2165701811,
author = "Marta Najda-Janoszka and Krzysztof Wach",
title = "Międzynarodowe powiązania kooperacyjne małopolskich przedsiębiorstw w procesie europejskiej integracji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "812",
pages = "99-114",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169371140},
}
3
@inbook{UEK:2162171019,
author = "Marta Najda-Janoszka",
title = "Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej",
booktitle = "Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "47-68",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-459-1",
}
4
@article{UEK:52197,
author = "Marta Najda",
title = "Nowoczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach uogólnionej niepewności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "71-85",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167996547},
}
5
@article{UEK:50241,
author = "Marta Najda-Janoszka",
title = "Obszary ryzyka procesu wirtualizacji przedsiębiorstwa",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "17-20",
year = "2008",
}
6
@article{UEK:52198,
author = "Marta Najda",
title = "Współdziałanie małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "93-111",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159573820},
}
7
@inbook{UEK:2165631465,
author = "Marta Najda-Janoszka",
title = "Projekt i realizacja europejskiego społeczeństwa informacyjnego",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "35-62",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-404-1",
}
8
@inbook{UEK:2168234842,
author = "Marta Najda-Janoszka and Krzysztof Wach",
title = "Lifelong Learning in the Fields of Tourism in the European Union Taking Poland into Special Consideration",
booktitle = "Entrepreneurship in tourism and sport business",
pages = "45-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-60993-44-6",
}
9
@inbook{UEK:2166094973,
author = "Marta Najda",
title = "Wirtualizacja - zwiększanie elastyczności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "151-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
10
@article{UEK:2166471321,
author = "Marta Najda",
title = "Organizacja wirtualna - organizacja oparta na wiedzy",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "55-62",
adress = "",
year = "2007",
}
11
@unpublished{UEK:2168253686,
author = "Marta Najda-Janoszka",
title = "Wpływ rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych na zmianę uwarunkowań społeczno-gospodarczych w Unii Europejskiej",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "46-67",
year = "2007",
}
12
@article{UEK:2168346752,
author = "Marta Najda",
title = "Transport przyszłości",
journal = "Kurier AE",
number = "4 (12)",
pages = "22-23",
year = "2007",
}
13
@article{UEK:2168319591,
author = "Marta Najda",
title = "Systemic Approach to the Problem of Measurement of Organizational Virtualness",
journal = "Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem Politechniki Gdańskiej",
number = "t. 6",
pages = "211-222",
year = "2007",
url = {},
}
14
@inbook{UEK:2165744390,
author = "Marta Najda",
title = "Nurty badawcze organizacji wirtualnej",
booktitle = "Problemy społeczeństwa informacyjnego : monografia T. 2",
pages = "921-930",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Printshop",
year = "2007",
isbn = "83-60397-09-0 ; 978-83-60397-09-1",
}
15
@article{UEK:52904,
author = "Marta Najda",
title = "Pomiar poziomu wirtualizacji przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "6",
pages = "24-28",
year = "2007",
}
16
@inbook{UEK:2166373367,
author = "Marta Najda and Małgorzata Bednarczyk",
title = "Podstawy metodyczne badań konkurencyjności",
booktitle = "Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym",
pages = "55-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6",
}
17
@inbook{UEK:2166558019,
author = "Marta Najda and Małgorzata Zdon",
title = "Innowacyjność i zaawansowane technologie informacyjne jako składniki potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych w Małopolsce",
booktitle = "Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy",
pages = "181-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2006",
isbn = "83-923162-6-6 ; 978-83-923162-6-8",
}
18
@book{UEK:52126,
author = "Marta Najda and Krzysztof Wach",
title = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej : materiały do ćwiczeń",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-332-0",
}
19
@unpublished{UEK:2168221354,
author = "Marta Najda",
title = "Budowa europejskiego społeczeństwa informacyjnego",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "33-59",
year = "2006",
}
20
@unpublished{UEK:52596,
author = "Marta Najda",
title = "Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
21
@inbook{UEK:2168306583,
author = "Marta Najda and Małgorzata Zdon and Jarema Batorski",
title = "Potencjał konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych województwa małopolskiego",
booktitle = "Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym",
pages = "123-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-233-2230-9 ; 978-83-233-2230-6",
}
22
@article{UEK:2166495442,
author = "Marta Najda and Krzysztof Wach",
title = "Impact of Integrated European Business Environment on SMEs Cooperation Strategies",
journal = "Ekonomia",
number = "17",
pages = "123-139",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.603181},
url = {http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=603181},
}
23
@article{UEK:52992,
author = "Marta Najda",
title = "Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "671",
pages = "23-42",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/84488154},
}
24
@unpublished{UEK:2168240494,
author = "Marta Najda",
title = "Strategia kooperacji MSP w Unii Europejskiej",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską. Cz. 2",
pages = "24-39",
year = "2004",
}
25
@inbook{UEK:2168306325,
author = "Marta Najda and Zbigniew Michalik",
title = "Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie akcesyjnym",
booktitle = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska",
pages = "89-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-253-7",
}
26
@inbook{UEK:2168306313,
author = "Krzysztof Wach and Grzegorz Wielgus and Małgorzata Bednarczyk and Zbigniew Michalik and Marta Najda",
title = "Stan i tendencje rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce a integracja europejska",
pages = "14-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-253-7",
}
27
@inbook{UEK:2168232400,
author = "Marta Najda",
title = "Układy sieciowe w zarządzaniu konkurencyjnością przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania ",
pages = "493-501",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2004",
isbn = "83-89388-63-4",
}
28
@article{UEK:2168346712,
author = "Marta Najda",
title = "Koncepcja organizacji wirtualnej w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstwa",
journal = "Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik AGH",
number = "t. 48, z. 1",
pages = "221-232",
year = "2003",
}
29
@unpublished{UEK:2168240486,
author = "Marta Najda and Zbigniew Michalik",
title = "Strategie zachowań konkurencyjnych MSP w okresie przedakcesyjnym",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1",
pages = "95-133",
year = "2003",
}
30
@article{UEK:2168221104,
author = "Marta Najda",
title = "Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "622",
pages = "77-92",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15689},
}
31
@unpublished{UEK:2168240482,
author = "Krzysztof Wach and Grzegorz Wielgus and Małgorzata Bednarczyk and Marta Najda and Zbigniew Michalik",
title = "Stan i tendencje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską. Cz. 1",
pages = "8-56",
year = "2003",
}
32
@inbook{UEK:2166036453,
author = "Marta Najda",
title = "Wirtualizacja organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw w kontekście globalizacji",
booktitle = "Globalizacja i integracja gospodarcza a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "83-92",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-907047-2-2",
}
33
@inbook{UEK:2168361146,
author = "Marta Najda",
title = "Zaufanie w organizacjach wirtualnych",
booktitle = "W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Cz. 1",
pages = "150-162",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej",
year = "2003",
isbn = "83-88469-86-X",
}
34
@inbook{UEK:2168347218,
author = "Marta Najda",
title = "Wirtualizacja organizacji zarządzania przedsiębiorstwem w okresie kryzysu",
booktitle = "Zarządzanie wartością firmy w dobie kryzysu : praca zbiorowa",
pages = "73-83",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2003",
isbn = "83-87885-35-5",
}
35
@article{UEK:2168223108,
author = "Marta Najda",
title = "Wpływ zastosowania zaawansowanych technologii na procesy integracji i dezintegracji w przedsiębiorstwach bankowych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "928",
pages = "415-419",
adress = "",
year = "2002",
}
36
@unpublished{UEK:2168239672,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Marta Najda",
title = "Kierunki zmian systemów zarządzania w przedsiębiorstwach",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "45-77",
year = "2002",
}
37
@article{UEK:2168223142,
author = "Marta Najda",
title = "Nowoczesne technologie informacyjne w organizacji wirtualnej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "963",
pages = "356-366",
adress = "",
year = "2002",
}
38
@unpublished{UEK:2168306679,
author = "Małgorzata Bednarczyk and Marta Najda",
title = "Przedsiębiorczość i zastosowanie zaawansowanej TI w budowie przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Zdolność do konkurowania firm w województwie małopolskim",
pages = "86-124",
year = "2001",
}
39
@unpublished{UEK:2168239628,
author = "Marta Najda",
title = "Zmiany zachowań konkurencyjnych banków na małopolskim rynku usług bankowych",
booktitle = "Monitoring konkurencyjności przedsiębiorstw i organizacji publicznych",
pages = "35-62",
year = "2001",
}
40
@inbook{UEK:2168261674,
author = "Marta Najda",
title = "Sekurytyzacja w finansowaniu firmy (analiza przypadku)",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym",
pages = "461-479",
adress = "Łódź",
publisher = "KAiSPUŁ : ŁTN",
year = "2001",
isbn = "83-86370-22-X",
}
41
@inbook{UEK:2168245246,
author = "Marta Najda",
title = "Formy wspierania przedsiębiorstw w województwie małopolskim - Internet Investment Fund",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "447-457",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID