Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Analiza rynku : makromechanizmy
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
90, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-044-5
Nr:
2168263456
academic script
2

Title:
Społeczne aspekty badań marketingowych : wybrane problemy
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
97 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-73-4
Nr:
2168240090
academic script
3

Author:
Title:
Zachowania konsumentów na rynku
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-65-3
Nr:
2168244050
academic script
4

Title:
Logistyka marketingowa : organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
72 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-72-6
Nr:
2168237204
academic script
5

Author:
Title:
Pośrednicy w kanałach dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Physical description:
29, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-17-3
Nr:
2168255450
academic script
6

Author:
Title:
Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994
Physical description:
24, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-18-1
Nr:
2168270666
academic script
7

Title:
Pakiet przetwarzania danych ankietowych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
43 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168315573
academic script
8

Author:
Title:
Metody badań marketingowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168278505
academic script
1
Analiza rynku : makromechanizmy / Stefan MYNARSKI ; [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 90, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-044-5
2
Społeczne aspekty badań marketingowych : wybrane problemy / Przemysław KISIEL ; [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1996. - 97 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-73-4
3
Zachowania konsumentów na rynku / Leszek RUDNICKI ; [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 150 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-65-3
4
Logistyka marketingowa : organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw / Władysław SZCZEPANKIEWICZ ; [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-72-6
5
Pośrednicy w kanałach dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna CZUBAŁA, [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 29, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-17-3
6
Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne / Anna CZUBAŁA, [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1994. - 24, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-18-1
7
Pakiet przetwarzania danych ankietowych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz GRABIŃSKI ; [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 43 s. : il. ; 24 cm
8
Metody badań marketingowych / Stefan MYNARSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
1
Mynarski S., (2000), Analiza rynku: makromechanizmy, Szromnik A. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 90, [1] s.
2
Kisiel P., (1996), Społeczne aspekty badań marketingowych: wybrane problemy, Mynarski S. (red. nauk.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 97 s.
3
Rudnicki L., (1996), Zachowania konsumentów na rynku, Mynarski S. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 150 s.
4
Szczepankiewicz W., (1996), Logistyka marketingowa: organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw, Mynarski S. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 s.
5
Czubała A., (1994), Pośrednicy w kanałach dystrybucji: pomocnicze materiały dydaktyczne, Mynarski S. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 29, [1] s.
6
Czubała A., (1994), Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji: pomocnicze materiały dydaktyczne, Mynarski S. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 24, [1] s.
7
Grabiński T., (1993), Pakiet przetwarzania danych ankietowych: pomocnicze materiały dydaktyczne, Mynarski S. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 s.
8
Mynarski S., (1986), Metody badań marketingowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 s.
1
@book{UEK:2168263456,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Analiza rynku : makromechanizmy",
editor = Szromnik Andrzej,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-044-5",
}
2
@book{UEK:2168240090,
author = "Kisiel Przemysław",
title = "Społeczne aspekty badań marketingowych : wybrane problemy",
editor = Mynarski Stefan,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-86439-73-4",
}
3
@book{UEK:2168244050,
author = "Rudnicki Leszek",
title = "Zachowania konsumentów na rynku",
editor = Mynarski Stefan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-65-3",
}
4
@book{UEK:2168237204,
author = "Szczepankiewicz Władysław",
title = "Logistyka marketingowa : organizacja zasilania materiałowego przedsiębiorstw",
editor = Mynarski Stefan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-72-6",
}
5
@book{UEK:2168255450,
author = "Czubała Anna",
title = "Pośrednicy w kanałach dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne",
editor = Mynarski Stefan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1994",
isbn = "83-86439-17-3",
}
6
@book{UEK:2168270666,
author = "Czubała Anna",
title = "Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji : pomocnicze materiały dydaktyczne",
editor = Mynarski Stefan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1994",
isbn = "83-86439-18-1",
}
7
@book{UEK:2168315573,
author = "Grabiński Tadeusz",
title = "Pakiet przetwarzania danych ankietowych : pomocnicze materiały dydaktyczne",
editor = Mynarski Stefan,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "",
}
8
@book{UEK:2168278505,
author = "Mynarski Stefan",
title = "Metody badań marketingowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}