Publications of the selected author
1

Title:
Skłonność do zachowań prosumpcyjnych - konstrukcja narzędzia pomiarowego
Source:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 51-59 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-597-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339943
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Piotr Przybek , Paweł Turek , Jerzy Szakiel , Aneta Januszko-Szakiel
Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Prosumerism in the Shaping of Products Quality
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 87. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340309
varia
3

Author:
Piotr Przybek , Paweł Turek , Jerzy Szakiel , Aneta Januszko-Szakiel
Title:
Prosumeryzm w kształtowaniu jakości wyrobów
Source:
Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 43-50 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-597-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168339941
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Rzeczoznawca i jego rola w ochronie konsumenta = Expert and His Role for the Protection of the Consumer
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 117 (2018) , s. 643-660. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329467
article
5

Author:
Marcin Czupryna , Paweł Oleksy , Piotr Przybek , Bogumił Kamiński
Title:
Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region
Source:
Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 21, iss. 3, art. no. 6 (2018) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was supported by a grant awarded by the National Science Centre of Poland under the project title "Behavioural and microstructural aspects of the financial and alternative investments markets," Decision no. 2015/17/B/HS4/02708
Ministerial journal list:
a 30.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168326317
article
6

Author:
Title:
Problemy oznaczania zawartości siarczynów w wyrobach winiarskich = Problems in the Determination of the Content of Sulfites in Wine
Source:
Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 225-235. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-4-8
Access mode:
Nr:
2168319275
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Problemy oznaczania zawartości siarczynów w wyrobach winiarskich
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 83. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319661
varia
8

Author:
Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Valuation of Quality Changes
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 124-129. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Commodity Science at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168307973
chapter in conference materials
9

Author:
Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
Valuation of Quality Changes
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 39. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309345
varia
10

Author:
Conference:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Title:
When Quality is Changing
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / red. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 146. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294713
varia
11

Author:
Title:
Jakość z perspektywy teorii perspektywy
Source:
Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013, s. 122. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62863-66-2
Nr:
2168294775
varia
12

Author:
Title:
Modelowanie jakości wybranych produktów pochodzących z recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu)
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
101 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-118
Nr:
51481
doctoral dissertation
13

Title:
Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Cz. 2
Source:
Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 1 / kierownik projektu: Ewa MARCINKOWSKA, s. 47-107 - Bibliogr.
Signature:
NP-1089/1/Magazyn
Nr:
2163835295
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Jerzy Polaczek , Piotr Przybek , Marcin Chylaszek
Conference:
Techem 5. V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, Polska, od 2006-09-11 do 2006-09-15
Title:
Nowe materiały budowlane jako produkty recyklingu PET
Source:
Tachem 5. V Kongres Technologii Chemicznej : streszczenia. T. 2 - Poznań: POLI-GRAF-JAK, 2006, s. 92. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-923978-0-0
Nr:
2168322121
varia
15

Author:
Title:
Materiały termoizolacyjne w aspekcie jakości energetycznej budynków = Heat-Insulating Materials in the Aspect of the Energetic Quality of Buildings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 718 (2006) , s. 111-125. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52878
article
16

Author:
Jerzy Polaczek , Piotr Przybek
Title:
New Method of PET Bottles Recycling
Source:
Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005, s. 584-588. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-113-8
Nr:
2166517565
chapter in conference materials
17

Author:
Jerzy Polaczek , Piotr Przybek
Title:
Otrzymywanie użytecznych kompozytowych materiałów z odpadowego poli(tereftalanu etylenu) = Winning Useful Composite Materials from Polyethylene Terephthalate Waste
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 630 (2003) , s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223576
article
18

Author:
Title:
Materiały i wyroby dla budownictwa
Source:
Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [2] / kier.: Andrzej CHOCHÓŁ, s. 112-148 - Bibliogr.
Signature:
NP-798/2/[2]/Magazyn
Nr:
2168244930
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Piotr Przybek , Jerzy Polaczek
Title:
Nowa metoda recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu)- PET
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 335-340 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231294
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
34 k.: il.; 30 cm + załącznik
Notes:
Bibliogr.
Research program:
067/WT-KTP/03/2014/S/4263
Signature:
NP-1462/Magazyn
Nr:
2168301851
unpublished scientific work
2

Title:
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
44 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
043/KTP/03/2013/S/3045
Signature:
NP-1417/2/Magazyn
Nr:
2168288643
unpublished scientific work
3

Title:
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
40 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
53/KTP/1/2012/S/053
Signature:
NP-1417/1/Magazyn
Nr:
2168277113
unpublished scientific work
4

Title:
Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
62 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
117/KTP/1/2011/S/596
Signature:
NP-1300/3/Magazyn
Nr:
2168256882
unpublished scientific work
5

Title:
Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
26 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KTP/1/2010/S/527
Signature:
NP-1300/2/Magazyn
Nr:
2168247830
unpublished scientific work
6

Title:
Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
58 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych częśc.
Research program:
8/KTP/1/2009/S/472
Signature:
NP-1300/1/Magazyn
Nr:
2168247826
unpublished scientific work
7

Title:
Opracowanie wzorca sensorycznych preferencji konsumenckich dotyczących wybranych grup wyrobów kosmetycznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
118 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
10/KTP/2/2005/202
Signature:
NP-1025/Magazyn
Nr:
2168244820
unpublished scientific work
8

Title:
Zastosowanie nowych narzędzi zarządzania jakością dla wybranych wyrobów przemysłowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
106 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KTP/2/2004/S/147
Signature:
NP-979/Magazyn
Nr:
2168244822
unpublished scientific work
1
Skłonność do zachowań prosumpcyjnych - konstrukcja narzędzia pomiarowego / Piotr PRZYBEK, Paweł TUREK // W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 51-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-597-9
2
Prosumerism in the Shaping of Products Quality / Piotr PRZYBEK, Paweł TUREK, Jerzy SZAKIEL, Aneta Januszko-Szakiel // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 87. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
3
Prosumeryzm w kształtowaniu jakości wyrobów / Piotr PRZYBEK, Paweł TUREK, Jerzy SZAKIEL, Aneta Januszko-Szakiel // W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku = Quality as Regards the Requirements of the Contemporary Market / red. nauk. Marcin GĘBAROWSKI, Marek JABŁOŃSKI. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 43-50. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-597-9
4
Rzeczoznawca i jego rola w ochronie konsumenta = Expert and His Role for the Protection of the Consumer / Paweł TUREK, Piotr PRZYBEK // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 117 (2018), s. 643-660. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z117/Turek,%20Przybek.pdf. - ISSN 1641-3466
5
Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region / Marcin CZUPRYNA, Paweł OLEKSY, Piotr PRZYBEK, Bogumił Kamiński // Journal of Artificial Societies and Social Simulation. - vol. 21, iss. 3 (2018), s. 1-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html. - ISSN 1460-7425
6
Problemy oznaczania zawartości siarczynów w wyrobach winiarskich = Problems in the Determination of the Content of Sulfites in Wine / Piotr PRZYBEK // W: Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania = Food Quality and Safety - Analyses, Trends, Challenges / red. nauk. Małgorzata MIŚNIAKIEWICZ, Michał HALAGARDA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 225-235. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-949236-4-8. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf
7
Problemy oznaczania zawartości siarczynów w wyrobach winiarskich / Piotr PRZYBEK // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
8
Valuation of Quality Changes / Piotr PRZYBEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 124-129. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
9
Valuation of Quality Changes / Piotr PRZYBEK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 39. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
10
When Quality is Changing / Piotr PRZYBEK // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 146. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
11
Jakość z perspektywy teorii perspektywy / Piotr PRZYBEK // W: Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013. - S. 122. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62863-66-2
12
Modelowanie jakości wybranych produktów pochodzących z recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu) / Piotr PRZYBEK ; Promotor: Stanisław HORNIK. - Kraków, 2009. - 101 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Cz. 2 / Stanisław HORNIK, Andrzej CHOCHÓŁ, Piotr PRZYBEK, Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK // W: Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 1 / kierownik projektu: Ewa MARCINKOWSKA. - (2006), s. 47-107. - Bibliogr.
14
Nowe materiały budowlane jako produkty recyklingu PET / Jerzy Polaczek, Piotr PRZYBEK, Marcin Chylaszek // W: Tachem 5. V Kongres Technologii Chemicznej : streszczenia. T. 2. - Poznań: POLI-GRAF-JAK, 2006. - S. 92. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-923978-0-0
15
Materiały termoizolacyjne w aspekcie jakości energetycznej budynków = Heat-Insulating Materials in the Aspect of the Energetic Quality of Buildings / Piotr PRZYBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 718 (2006), s. 111-125. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111470123. - ISSN 0208-7944
16
New Method of PET Bottles Recycling / Jerzy Polaczek, Piotr PRZYBEK // W: Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2005. - S. 584-588. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-113-8
17
Otrzymywanie użytecznych kompozytowych materiałów z odpadowego poli(tereftalanu etylenu) = Winning Useful Composite Materials from Polyethylene Terephthalate Waste / Jerzy Polaczek, Piotr PRZYBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej S. GAJEWSKI]. - nr 630 (2003), s. 81-89. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Materiały i wyroby dla budownictwa / Piotr PRZYBEK // W: Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [2] / kier.: Andrzej CHOCHÓŁ. - (2003), s. 112-148. - Bibliogr.
19
Nowa metoda recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu)- PET / Piotr PRZYBEK, Jerzy Polaczek // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 335-340. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
20
Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych / Stanisław PFEIFER, Paweł TUREK, Piotr PRZYBEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 34 k. : il. ; 30 cm + załącznik. - Bibliogr.
21
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 2 / kier. tematu: Stanisław PFEIFER ; wykonawcy: Stanisław PFEIFER, Paweł TUREK, Piotr PRZYBEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1 / kier. tematu: Stanisław PFEIFER ; wykonawcy: Stanisław PFEIFER, Paweł TUREK, Piotr PRZYBEK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 40 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 3 / kier. tematu: Stanisław HORNIK ; wykonawcy: Stanisław HORNIK, Andrzej CHOCHÓŁ, Piotr PRZYBEK, Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK, Artur WOLAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 62 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
24
Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 2 / kier. tematu: Stanisław HORNIK ; wykonawcy: Stanisław HORNIK, Andrzej CHOCHÓŁ, Piotr PRZYBEK, Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK, Artur WOLAK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 26 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
25
Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 1 / kier. tematu: Stanisław HORNIK ; wykonawcy: Andrzej CHOCHÓŁ, Ignacy DUDA, Ewa MARCINKOWSKA, Piotr PRZYBEK, Renata SALERNO-KOCHAN, Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK, Gabriela ZIELIŃSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 58 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych częśc.
26
Opracowanie wzorca sensorycznych preferencji konsumenckich dotyczących wybranych grup wyrobów kosmetycznych / kier. temat.: Andrzej CHOCHÓŁ ; Ignacy DUDA, Stanisław HORNIK, Piotr PRZYBEK, Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 118 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
27
Zastosowanie nowych narzędzi zarządzania jakością dla wybranych wyrobów przemysłowych / zespół: Andrzej CHOCHÓŁ, Stanisław HORNIK - kierownik, Jacek KANIEWSKI, Piotr PRZYBEK, Jerzy SZAKIEL, Paweł TUREK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 106 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Przybek P., Turek P., (2019), Skłonność do zachowań prosumpcyjnych - konstrukcja narzędzia pomiarowego. [W:] GĘBAROWSKI M., JABŁOŃSKI M. (red.), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 51-59.
2
Przybek P., Turek P., Szakiel J., Januszko-Szakiel A., (2019), Prosumerism in the Shaping of Products Quality. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 87.
3
Przybek P., Turek P., Szakiel J., Januszko-Szakiel A., (2019), Prosumeryzm w kształtowaniu jakości wyrobów. [W:] GĘBAROWSKI M., JABŁOŃSKI M. (red.), Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 43-50.
4
Turek P., Przybek P., (2018), Rzeczoznawca i jego rola w ochronie konsumenta, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 117, s. 643-660; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z117/Turek,%20Przybek.pdf
5
Czupryna M., Oleksy P., Przybek P., Kamiński B., (2018), Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region, "Journal of Artificial Societies and Social Simulation", vol. 21, iss. 3, s. 1-21; http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html
6
Przybek P., (2017), Problemy oznaczania zawartości siarczynów w wyrobach winiarskich. [W:] Miśniakiewicz M., Halagarda M. (red.), Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 225-235.
7
Przybek P., (2017), Problemy oznaczania zawartości siarczynów w wyrobach winiarskich. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 83.
8
Przybek P., (2016), Valuation of Quality Changes. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 124-129.
9
Przybek P., (2016), Valuation of Quality Changes. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 39.
10
Przybek P., (2015), When Quality is Changing. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 146.
11
Przybek P., (2013), Jakość z perspektywy teorii perspektywy. [W:] Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 122.
12
Przybek P., (2009), Modelowanie jakości wybranych produktów pochodzących z recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu), Prom. Hornik S., Kraków : , 101 k.
13
Hornik S., Chochół A., Przybek P., Szakiel J., Turek P., (2006), Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Cz. 2. [W:] Ewa MARCINKOWSKA (kierownik tematu), Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 1, s. 47-107.
14
Polaczek J., Przybek P., Chylaszek M., (2006), Nowe materiały budowlane jako produkty recyklingu PET. [W:] Tachem 5. V Kongres Technologii Chemicznej : streszczenia, T. 2, Poznań : POLI-GRAF-JAK, s. 92.
15
Przybek P., (2006), Materiały termoizolacyjne w aspekcie jakości energetycznej budynków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 718, s. 111-125; https://bazekon.uek.krakow.pl/111470123
16
Polaczek J., Przybek P., (2005), New Method of PET Bottles Recycling. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 584-588.
17
Polaczek J., Przybek P., (2003), Otrzymywanie użytecznych kompozytowych materiałów z odpadowego poli(tereftalanu etylenu), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 630, s. 81-89.
18
Przybek P., (2003), Materiały i wyroby dla budownictwa. [W:] CHOCHÓŁ (kierownik tematu), Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [2], s. 112-148.
19
Przybek P., Polaczek J., (2003), Nowa metoda recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu)- PET. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 335-340.
20
Pfeifer S., Turek P., Przybek P., (2014), Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 34 k.
21
Pfeifer S., Turek P., Przybek P., (2013), Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 2, Pfeifer S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 44 k.
22
Pfeifer S., Turek P., Przybek P., (2012), Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1, Pfeifer S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 40 k.
23
Hornik S., Chochół A., Przybek P., Szakiel J., Turek P., Wolak A., (2011), Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 3, Hornik S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 62 k.
24
Hornik S., Chochół A., Przybek P., Szakiel J., Turek P., Wolak A., (2010), Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 2, Hornik S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 26 k.
25
Chochół A., Duda I., Marcinkowska E., Przybek P., Salerno-Kochan R., Szakiel J., Turek P., Zielińska G., (2009), Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 1, Hornik S. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 58 k.
26
Duda I., Hornik S., Przybek P., Szakiel J., Turek P., (2005), Opracowanie wzorca sensorycznych preferencji konsumenckich dotyczących wybranych grup wyrobów kosmetycznych, Chochół A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 k.
27
Chochół A., Hornik S., Kaniewski J., Przybek P., Szakiel J., Turek P., (2004), Zastosowanie nowych narzędzi zarządzania jakością dla wybranych wyrobów przemysłowych, Hornik S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 106 k.
1
@inbook{UEK:2168339943,
author = "Piotr Przybek and Paweł Turek",
title = "Skłonność do zachowań prosumpcyjnych - konstrukcja narzędzia pomiarowego",
booktitle = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
pages = "51-59",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
2
@misc{UEK:2168340309,
author = "Piotr Przybek and Paweł Turek and Jerzy Szakiel and Aneta Januszko-Szakiel",
title = "Prosumerism in the Shaping of Products Quality",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "87",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
3
@inbook{UEK:2168339941,
author = "Piotr Przybek and Paweł Turek and Jerzy Szakiel and Aneta Januszko-Szakiel",
title = "Prosumeryzm w kształtowaniu jakości wyrobów",
booktitle = "Jakość wobec wymagań współczesnego rynku",
pages = "43-50",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-597-9",
}
4
@article{UEK:2168329467,
author = "Paweł Turek and Piotr Przybek",
title = "Rzeczoznawca i jego rola w ochronie konsumenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 117",
pages = "643-660",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2018.117.43},
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z117/Turek,%20Przybek.pdf},
}
5
@article{UEK:2168326317,
author = "Marcin Czupryna and Paweł Oleksy and Piotr Przybek and Bogumił Kamiński",
title = "Agent-Based Modelling of Viticulture Development in Emerging Markets : the Case of the Małopolska Region",
journal = "Journal of Artificial Societies and Social Simulation",
number = "vol. 21, iss. 3",
pages = "1-21",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18564/jasss.3726},
url = {http://jasss.soc.surrey.ac.uk/21/3/6.html},
}
6
@inbook{UEK:2168319275,
author = "Piotr Przybek",
title = "Problemy oznaczania zawartości siarczynów w wyrobach winiarskich",
booktitle = "Jakość i bezpieczeństwo żywności - analizy, trendy, wyzwania",
pages = "225-235",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/TBP_Bezpieczenstwo.pdf},
isbn = "978-83-949236-4-8",
}
7
@misc{UEK:2168319661,
author = "Piotr Przybek",
title = "Problemy oznaczania zawartości siarczynów w wyrobach winiarskich",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "83",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
8
@inbook{UEK:2168307973,
author = "Piotr Przybek",
title = "Valuation of Quality Changes",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "124-129",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
9
@misc{UEK:2168309345,
author = "Piotr Przybek",
title = "Valuation of Quality Changes",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "39",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
10
@misc{UEK:2168294713,
author = "Piotr Przybek",
title = "When Quality is Changing",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "146",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
11
@misc{UEK:2168294775,
author = "Piotr Przybek",
title = "Jakość z perspektywy teorii perspektywy",
booktitle = "Towaroznawstwo XXI wieku : podstawą innowacji, jakości oraz satysfakcji konsumentów : ogólnopolska konferencja naukowa, Olsztyn, 22-24 maja 2013 r.",
pages = "122",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62863-66-2",
}
12
@unpublished{UEK:51481,
author = "Piotr Przybek",
title = "Modelowanie jakości wybranych produktów pochodzących z recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu)",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
13
@unpublished{UEK:2163835295,
author = "Stanisław Hornik and Andrzej Chochół and Piotr Przybek and Jerzy Szakiel and Paweł Turek",
title = "Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Cz. 2",
booktitle = "Innowacyjne metody badań oraz ocena zmian jakości produktów przemysłowych. Etap 1",
pages = "47-107",
year = "2006",
}
14
@misc{UEK:2168322121,
author = "Jerzy Polaczek and Piotr Przybek and Marcin Chylaszek",
title = "Nowe materiały budowlane jako produkty recyklingu PET",
booktitle = "Tachem 5. V Kongres Technologii Chemicznej : streszczenia. T. 2",
pages = "92",
adress = "Poznań",
publisher = "POLI-GRAF-JAK",
year = "2006",
isbn = "83-923978-0-0",
}
15
@article{UEK:52878,
author = "Piotr Przybek",
title = "Materiały termoizolacyjne w aspekcie jakości energetycznej budynków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "718",
pages = "111-125",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111470123},
}
16
@inbook{UEK:2166517565,
author = "Jerzy Polaczek and Piotr Przybek",
title = "New Method of PET Bottles Recycling",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : [Proceedings of the 8th International Commodity Science Conference (IGWT), Poznań, Poland, August 28 - September 4, 2005]. Vol. 1",
pages = "584-588",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2005",
isbn = "83-7417-113-8",
}
17
@article{UEK:2168223576,
author = "Jerzy Polaczek and Piotr Przybek",
title = "Otrzymywanie użytecznych kompozytowych materiałów z odpadowego poli(tereftalanu etylenu)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "630",
pages = "81-89",
year = "2003",
}
18
@unpublished{UEK:2168244930,
author = "Piotr Przybek",
title = "Materiały i wyroby dla budownictwa",
booktitle = "Analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania wybranych wyrobów przemysłowych w świetle przepisów Polski i Unii Europejskiej. Etap 2, [2]",
pages = "112-148",
year = "2003",
}
19
@inbook{UEK:2168231294,
author = "Piotr Przybek and Jerzy Polaczek",
title = "Nowa metoda recyklingu poużytkowych opakowań z poli(tereftalanu etylenu)- PET",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "335-340",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
20
@unpublished{UEK:2168301851,
author = "Stanisław Pfeifer and Paweł Turek and Piotr Przybek",
title = "Proaktywne postawy konsumentów oraz ich wpływ na kształtowanie jakości wyrobów przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
21
@unpublished{UEK:2168288643,
author = "Stanisław Pfeifer and Paweł Turek and Piotr Przybek",
title = "Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
22
@unpublished{UEK:2168277113,
author = "Stanisław Pfeifer and Paweł Turek and Piotr Przybek",
title = "Możliwości i ograniczenia w rozpatrywaniu reklamacji konsumenckich. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
23
@unpublished{UEK:2168256882,
author = "Stanisław Hornik and Andrzej Chochół and Piotr Przybek and Jerzy Szakiel and Paweł Turek and Artur Wolak",
title = "Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
24
@unpublished{UEK:2168247830,
author = "Stanisław Hornik and Andrzej Chochół and Piotr Przybek and Jerzy Szakiel and Paweł Turek and Artur Wolak",
title = "Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
25
@unpublished{UEK:2168247826,
author = "Andrzej Chochół and Ignacy Duda and Ewa Marcinkowska and Piotr Przybek and Renata Salerno-Kochan and Jerzy Szakiel and Paweł Turek and Gabriela Zielińska",
title = "Bezpieczeństwo użytkowania wyrobów przemysłowych. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
26
@unpublished{UEK:2168244820,
author = "Ignacy Duda and Stanisław Hornik and Piotr Przybek and Jerzy Szakiel and Paweł Turek",
title = "Opracowanie wzorca sensorycznych preferencji konsumenckich dotyczących wybranych grup wyrobów kosmetycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
27
@unpublished{UEK:2168244822,
author = "Andrzej Chochół and Stanisław Hornik and Jacek Kaniewski and Piotr Przybek and Jerzy Szakiel and Paweł Turek",
title = "Zastosowanie nowych narzędzi zarządzania jakością dla wybranych wyrobów przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID