Publications of the selected author

1

Title:
The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 2 (2021) , s. 1-17. - Tytuł numeru: Energy Demand and Prices - Bibliogr.
Research program:
The study was supported by funds from the National Science Centre, Poland, throughGrant 2016/23/B/HS4/03018.
2019 list:
140.00 pkt
Nr:
2168352274
article
2

Author:
Title:
Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 67, z. 1 (2020) , s. 5-32. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research behind this publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168349486
article
3

Title:
Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models
Source:
Energy Economics. - vol. 80 (2019) , s. 610-620. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
200.00 pkt
Nr:
2168332927
article
4

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 219-228. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
The research is funded by the National Science Centre, Poland (grant no. 2016/23/B/HS4/03018).
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324371
chapter in conference materials
See main document
5

Title:
Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej = Some Methods of Electricity Price Jump Detection
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 96-104. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; z. 31)
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327529
article
6

Title:
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 2, no. 2 (2017) , s. 177-193. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168318169
article
7

Author:
Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland
Source:
Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering / eds. Francesco Palumbo, Angela Montanari, Maurizio Vichi - Cham: Springer, 2017, s. 29-42. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323357
chapter in conference materials
8

Author:
Conference:
The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-10 do 2015-05-13
Title:
The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland
Source:
The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 72-81. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168308161
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Problem of Outliers in Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (949) (2016) , s. 23-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307077
article
10

Conference:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Title:
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 426 (2016) , s. 148-156. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 26)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307785
article
11

Title:
Polska myśl statystyczna po raz 9. zagościła w stolicy Podhala
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015) , s. 30-31. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168295515
unreviewed article
See main document
12

Conference:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Title:
The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland
Source:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 164-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168294867
chapter in conference materials
See main document
13

Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland
Source:
IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts - Bologna: IFCS, 2015, s. 365-366. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168349192
varia
14

Title:
Analiza wartości wskaźników finansowych
Source:
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK2014, s. 16-50
Signature:
NP-1497/Magazyn
Nr:
2168301001
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Opis bazy danych
Source:
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK2014, s. 5-15
Signature:
NP-1497/Magazyn
Nr:
2168300999
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Conference:
6th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2012-05-15 do 2012-05-18
Title:
A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies
Source:
Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef Pociecha - Kraków: Cracow University of Economics Press, 2013, s. 134-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-652-6
Nr:
2168291253
chapter in conference materials
See main document
17

Title:
Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji = Study of the Structure of Expenditure Under the EU's Common Policy Using Correspondence Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 309 (2013) , s. 78-89. - Tytuł numeru: Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286141
article
18

Title:
Grupowanie regionów szczebla NUTS2 państw UE-27 ze względu na podobieństwo poziomu rozwoju regionalnego w latach 2007-2010
Source:
Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych / kier. zespołu: Barbara PAWEŁEK2013, s. 49-69
Signature:
NP-1442/Magazyn
Nr:
2168289919
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of Spending on Areas of Common EU Policy in Selected Euro Area Countries
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 293 (2013) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274175
article
20

Title:
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of the Structure of Expenditure on the Common Areas of the European Union in Some of the Eurozone Countries
Source:
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Lodz, 4-5th June 2012 : Conference Program / red. Jadwiga Suchecka, Emilia Modranka - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-926839-4-0
Nr:
2168295513
varia
21

Title:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2012. - nr 5 (50), s. 60-61. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344248
varia
See main document
22

Title:
Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III = The Review of the Semi-Parametric Methods for the Tobit Type I-III Models
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 58, z. 3-4 (2011) , s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168239060
article
23

Title:
Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet = The Impact of Socio-demographic Characteristics on the Wages of Married Women
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011) , s. 53-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227608
article
See main document
24

Title:
Interpretacja w modelach tobitowych = An Interpretation in the Tobit Models
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 58, z. 3-4 (2011) , s. 256-280. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168239058
article
25

Title:
Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na własny rachunek lub najemnie
Source:
Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Barbara PAWEŁEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 190-199 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-532-1
Nr:
2168221158
chapter in conference materials
See main document
26

Title:
Grupowanie państw UE-27 ze względu na podobieństwo struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE
Source:
Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej / kier. Barbara PAWEŁEK2011, s. 33-56
Signature:
NP-1348/Magazyn
Nr:
2168263986
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
234 k.: il; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-184
Nr:
2167735233
doctoral dissertation
28

Title:
Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165033548
varia
See main document
29

Title:
Interpretacja w modelach tobitowych
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA2010, s. 1[91]-22[112] - Bibliogr.
Signature:
NP-1116/[1]/Magazyn
Nr:
2168254322
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Wysokość wynagrodzenia w zależności od cech społeczno-demograficznych zamężnych kobiet pracujących najemnie w I kwartale 2009 roku
Source:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA2009, s. 1[153]-20[172] - Bibliogr.
Signature:
NP-956/6/Magazyn
Nr:
2167761665
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Truncated and Censored Dependent Variables and Their Models
Source:
Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 61-77 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 6)
ISBN:
978-83-7252-457-7
Nr:
51247
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Analiza bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 83-101
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165655713
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 35-60
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165652566
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw = Dependence Between Economic Growth Rate and Labour Market Situation by Voivodships
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008) , s. 51-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50220
article
35

Title:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 271-290 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
2165017499
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 250-288
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165685179
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005 = Analysis of Changes in Long-term Unemployment in Poland Compared to the European Union, 1997-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50133
article
See main document
38

Title:
Zastosowanie wybranych modeli tobitowych do opisu tygodniowej liczby godzin pracy = An Application of Tobit Models to a Description of a Number of Hours Worked Per Week
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 7 (1207) (2008) , s. 128-135. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 15)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161824604
article
39

Title:
Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce = Analysis of the Structure of Long-term Unemployment in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 740 (2007) , s. 75-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51105
article
40

Title:
Zastosowanie modeli zmiennej zależnej ograniczonej do opisu tygodniowej liczby godzin pracy
Source:
[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA2007, s. 166-174 - Bibliogr.
Signature:
NP-956/4/Magazyn
Nr:
2165281769
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym = Analysis of Labour Market in the Territorial Approach
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (557) (2007) , s. 53-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50485
article
42

Title:
Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium = A Regression Model for Data Selected for Sampling Using a Non-random Criterion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 666 (2004) , s. 111-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168218262
article
See main document
43

Title:
Charakterystyka banku danych empirycznych
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 26-51
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229287
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 52-74
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229356
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 75-99
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229430
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi. Cz. A
Source:
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ2003, s. 1-31 - Bibliogr.
Signature:
NP-914/Magazyn
Nr:
2168277507
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Conference:
XXIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2002-04-23 do 2002-04-26
Title:
Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 397-404 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-163-8
Nr:
2168218928
chapter in conference materials
See main document
48

Title:
Estymacja nieparametryczna rozkładu czasu trwania życia na podstawie danych cenzorowanych i kompletnych = Nonparametric Estimations of Lifetime Distribution for Complete Data and Censored Data
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 1 (2002) , s. 133-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226691
article
Unpublished documents:
1

Title:
Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
95 k. + Aneksy: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KS/4/2012/S/014
Signature:
NP-1394/Magazyn
Nr:
2168268896
unpublished scientific work
1
The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices / Maciej KOSTRZEWSKI, Jadwiga KOSTRZEWSKAThe Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices / Maciej KOSTRZEWSKI, Jadwiga KOSTRZEWSKA // EnergiesEnergies. - vol. 14, iss. 2 (2021), s. 1-17vol. 14, iss. 2 (2021), s. 1-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Energy Demand and Prices. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/336. - ISSN 1996-10731996-1073
2
Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Krzysztof GałuszkaEvaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Krzysztof GałuszkaEvaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Krzysztof GałuszkaEvaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Krzysztof Gałuszka // Przegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical ReviewPrzegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 67, z. 1 (2020), s. 5-32vol. 67, z. 1 (2020), s. 5-32vol. 67, z. 1 (2020), s. 5-32vol. 67, z. 1 (2020), s. 5-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/1/gus_ps_2020_01_barbara_pawelek_jadwiga_kostrzewska_maciej_kostrzewski_krzysztof_galuszka_evaluation_of_the_financial_condition.pdf. - ISSN 0033-23720033-23720033-23720033-2372
3
Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models / Maciej KOSTRZEWSKI, Jadwiga KOSTRZEWSKAProbabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models / Maciej KOSTRZEWSKI, Jadwiga KOSTRZEWSKA // Energy EconomicsEnergy Economics. - vol. 80 (2019), s. 610-620vol. 80 (2019), s. 610-620. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0140-98830140-9883
4
The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 219-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kostrzewska_Kostrzewski.pdf
5
Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej = Some Methods of Electricity Price Jump Detection / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKIWybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej = Some Methods of Electricity Price Jump Detection / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 96-104nr 508 (2018), s. 96-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/64986. - ISSN 1899-31921899-3192
6
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETAProblem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETAProblem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETAProblem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETAProblem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Archives of Data Science, Series A [on-line]Archives of Data Science, Series A [on-line]Archives of Data Science, Series A [on-line]Archives of Data Science, Series A [on-line]Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184. - ISSN 2363-98812363-98812363-98812363-98812363-9881
7
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland / Barbara PAWEŁEK, Krzysztof Gałuszka, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // W: Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering / eds. Francesco Palumbo, Angela Montanari, Maurizio Vichi. - Cham: Springer, 2017. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 29-42. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6
8
The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Barbara PAWEŁEK, Krzysztof Gałuszka // W: The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 72-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2016/pdf/Kostrzewska_i_inni.pdf
9
Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Problem of Outliers in Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETAProblem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Problem of Outliers in Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETAProblem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Problem of Outliers in Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (949) (2016), s. 23-41nr 1 (949) (2016), s. 23-41nr 1 (949) (2016), s. 23-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1004. - ISSN 1898-64471898-64471898-6447
10
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETAProblem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETAProblem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETAProblem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETAProblem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 26). - nr 426 (2016), s. 148-156nr 426 (2016), s. 148-156nr 426 (2016), s. 148-156nr 426 (2016), s. 148-156nr 426 (2016), s. 148-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf. - ISSN 1899-31921899-31921899-31921899-31921899-3192
11
Polska myśl statystyczna po raz 9. zagościła w stolicy Podhala / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 30-31. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
12
The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 164-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Pawelek_Kostrzewska_Lipieta.pdf
13
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA, Maciej KOSTRZEWSKI, Krzysztof Gałuszka // W: IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts. - Bologna : IFCS, 2015. - S. 365-366. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf
14
Analiza wartości wskaźników finansowych / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK. - (2014), s. 16-50
15
Opis bazy danych / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK. - (2014), s. 5-15
16
A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA // W: Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef Pociecha. - Kraków: Cracow University of Economics Press, 2013. - S. 134-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-652-6
17
Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji = Study of the Structure of Expenditure Under the EU's Common Policy Using Correspondence Analysis / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZESWKABadanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji = Study of the Structure of Expenditure Under the EU's Common Policy Using Correspondence Analysis / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZESWKABadanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji = Study of the Structure of Expenditure Under the EU's Common Policy Using Correspondence Analysis / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZESWKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 309 (2013), s. 78-89nr 309 (2013), s. 78-89nr 309 (2013), s. 78-89. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki. - Bibliogr. - ISSN 1899-31921899-31921899-3192
18
Grupowanie regionów szczebla NUTS2 państw UE-27 ze względu na podobieństwo poziomu rozwoju regionalnego w latach 2007-2010 / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych / kier. zespołu: Barbara PAWEŁEK. - (2013), s. 49-69
19
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of Spending on Areas of Common EU Policy in Selected Euro Area Countries / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTZEWSKA, Artur LIPIETAAnaliza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of Spending on Areas of Common EU Policy in Selected Euro Area Countries / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTZEWSKA, Artur LIPIETAAnaliza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of Spending on Areas of Common EU Policy in Selected Euro Area Countries / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTZEWSKA, Artur LIPIETA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia OeconomicaActa Universitatis Lodziensis. Folia OeconomicaActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 293 (2013), s. 131-142293 (2013), s. 131-142293 (2013), s. 131-142. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0208-60180208-60180208-6018
20
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of the Structure of Expenditure on the Common Areas of the European Union in Some of the Eurozone Countries / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Lodz, 4-5th June 2012 : Conference Program / red. Jadwiga Suchecka, Emilia Modranka. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-926839-4-0
21
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 60-61. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
22
Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III = The Review of the Semi-Parametric Methods for the Tobit Type I-III Models / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Przegląd Statystyczny. - t. 58, z. 3-4 (2011), s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_333-347.pdf. - ISSN 0033-2372
23
Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet = The Impact of Socio-demographic Characteristics on the Wages of Married Women / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011), s. 53-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198525. - ISSN 1898-6447
24
Interpretacja w modelach tobitowych = An Interpretation in the Tobit Models / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Przegląd Statystyczny. - t. 58, z. 3-4 (2011), s. 256-280. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_256-280.pdf. - ISSN 0033-2372
25
Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na własny rachunek lub najemnie / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 190-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-532-1
26
Grupowanie państw UE-27 ze względu na podobieństwo struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej / kier. Barbara PAWEŁEK. - (2011), s. 33-56
27
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce / Jadwiga KOSTRZEWSKA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA. - Kraków, 2010. - 234 k. : il ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200002391aWstęp:
28
Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009 / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
29
Interpretacja w modelach tobitowych / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA. - (2010), s. 1[91]-22[112]. - Bibliogr.
30
Wysokość wynagrodzenia w zależności od cech społeczno-demograficznych zamężnych kobiet pracujących najemnie w I kwartale 2009 roku / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2009), s. 1[153]-20[172]. - Bibliogr.
31
Truncated and Censored Dependent Variables and Their Models / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 6). - S. 61-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-457-7
32
Analiza bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 83-101. - ISBN 978-83-7252-400-3
33
Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Monika PAPIEŻ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 35-60. - ISBN 978-83-7252-400-3
34
Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw = Dependence Between Economic Growth Rate and Labour Market Situation by Voivodships / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008), s. 51-63. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
35
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004 / Barbara PAWEŁEK, Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 271-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-394-5
36
Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004 / Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 250-288. - ISBN 978-83-7252-400-3
37
Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005 = Analysis of Changes in Long-term Unemployment in Poland Compared to the European Union, 1997-2005 / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008), s. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163983259. - ISSN 1898-6447
38
Zastosowanie wybranych modeli tobitowych do opisu tygodniowej liczby godzin pracy = An Application of Tobit Models to a Description of a Number of Hours Worked Per Week / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 15). - nr 7 (1207) (2008), s. 128-135. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
39
Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce = Analysis of the Structure of Long-term Unemployment in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 740 (2007), s. 75-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139213948. - ISSN 0208-7944
40
Zastosowanie modeli zmiennej zależnej ograniczonej do opisu tygodniowej liczby godzin pracy / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2007), s. 166-174. - Bibliogr.
41
Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym = Analysis of Labour Market in the Territorial Approach / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEKAnaliza rynku pracy w ujęciu terytorialnym = Analysis of Labour Market in the Territorial Approach / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK // Wiadomości StatystyczneWiadomości Statystyczne. - nr 10 (557) (2007), s. 53-66nr 10 (557) (2007), s. 53-66. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X0043-518X
42
Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium = A Regression Model for Data Selected for Sampling Using a Non-random Criterion / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 666 (2004), s. 111-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66741393. - ISSN 0208-7944
43
Charakterystyka banku danych empirycznych / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA, Anna MALINA, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 26-51. - ISBN 83-208-1526-6
44
Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Sławomir ŚMIECH, Aleksander ZELIAŚ // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 52-74. - ISBN 83-208-1526-6
45
Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA, Anna MALINA // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 75-99. - ISBN 83-208-1526-6
46
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi. Cz. A. Cz. A / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (2003), s. 1-31. - Bibliogr.
47
Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 397-404. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-163-8
48
Estymacja nieparametryczna rozkładu czasu trwania życia na podstawie danych cenzorowanych i kompletnych = Nonparametric Estimations of Lifetime Distribution for Complete Data and Censored Data / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 1 (2002), s. 133-144. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
49
Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011 / kierownik tematu: Barbara PAWEŁEK ; wykonawcy: Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA, Jadwiga KOSTRZEWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 95 k. + Aneksy : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kostrzewski M., Kostrzewska J., (2021), The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices, "Energies", vol. 14, iss. 2, s. 1-17; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/336
2
Pawełek B., Kostrzewska J., Kostrzewski M., Gałuszka K., (2020), Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression, "Przegląd Statystyczny", vol. 67, z. 1, s. 5-32; https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/1/gus_ps_2020_01_barbara_pawelek_jadwiga_kostrzewska_maciej_kostrzewski_krzysztof_galuszka_evaluation_of_the_financial_condition.pdf
3
Kostrzewski M., Kostrzewska J., (2019), Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models, "Energy Economics", vol. 80, s. 610-620.
4
Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2018), The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 219-228.
5
Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2018), Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 96-104; http://www.dbc.wroc.pl/publication/64986
6
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2017), Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction, "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 2, no. 2, s. 177-193; http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184
7
Pawełek B., Gałuszka K., Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2017), Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland. [W:] Palumbo F., Montanari A., Vichi M. (red.), Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 29-42.
8
Kostrzewska J., Kostrzewski M., Pawełek B., Gałuszka K., (2016), The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 72-81.
9
Kostrzewska J., Pawełek B., Lipieta A., (2016), Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (949), s. 23-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1004
10
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2016), Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426, s. 148-156; http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf
11
Kostrzewska J., (2015), Polska myśl statystyczna po raz 9. zagościła w stolicy Podhala, "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
12
Pawełek B., Kostrzewska J., Lipieta A., (2015), The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 164-173.
13
Pawełek B., Kostrzewska J., Lipieta A., Kostrzewski M., Gałuszka K., (2015), Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland. [W:] IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts, Bologna : IFCS, s. 365-366.
14
Kostrzewska J., (2014), Analiza wartości wskaźników finansowych. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, s. 16-50.
15
Pawełek B., Kostrzewska J., (2014), Opis bazy danych. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, s. 5-15.
16
Kostrzewska J., Pawełek B., Lipieta A., (2013), A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes, Kraków : Cracow University of Economics Press, s. 134-152.
17
Lipieta A., Pawełek B., Kostrzewska J., (2013), Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 309, s. 78-89.
18
Kostrzewska J., (2013), Grupowanie regionów szczebla NUTS2 państw UE-27 ze względu na podobieństwo poziomu rozwoju regionalnego w latach 2007-2010. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych, s. 49-69.
19
Pawełek B., Kostrzewska J., Lipieta A., (2013), Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 293, s. 131-142.
20
Lipieta A., Pawełek B., Kostrzewska J., (2012), Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro. [W:] Suchecka J., Modranka E. (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne: Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 76-77.
21
Kostrzewska J., (2012), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 60-61; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
22
Kostrzewska J., (2011), Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III, "Przegląd Statystyczny", t. 58, z. 3-4, s. 333-347; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_333-347.pdf
23
Kostrzewska J., (2011), Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 876, s. 53-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198525
24
Kostrzewska J., (2011), Interpretacja w modelach tobitowych, "Przegląd Statystyczny", t. 58, z. 3-4, s. 256-280; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_256-280.pdf
25
Kostrzewska J., (2011), Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na własny rachunek lub najemnie. [W:] Pawełek B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 190-199.
26
Kostrzewska J., (2011), Grupowanie państw UE-27 ze względu na podobieństwo struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej, s. 33-56.
27
Kostrzewska J., (2010), Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce, Prom. Zeliaś A., Pociecha J., Kraków : , 234 k.
28
Kostrzewska J., (2010), Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 38.
29
Kostrzewska J., (2010), Interpretacja w modelach tobitowych. [W:] Pociecha J., Malina A. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1], s. 1[91]-22[112].
30
Kostrzewska J., (2009), Wysokość wynagrodzenia w zależności od cech społeczno-demograficznych zamężnych kobiet pracujących najemnie w I kwartale 2009 roku. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6, s. 1[153]-20[172].
31
Kostrzewska J., (2009), Truncated and Censored Dependent Variables and Their Models. [W:] Pociecha J. (red.), Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 6), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 61-77.
32
Frodyma K., Kostrzewska J., (2008), Analiza bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 83-101.
33
Frodyma K., Kostrzewska J., Papież M., Pawełek B., Wanat S., (2008), Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-60.
34
Kostrzewska J., (2008), Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw, "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (564), s. 51-63.
35
Pawełek B., Frodyma K., Kostrzewska J., (2008), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 271-290.
36
Frodyma K., Kostrzewska J., Pawełek B., (2008), Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 250-288.
37
Kostrzewska J., (2008), Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 797, s. 77-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/163983259
38
Kostrzewska J., (2008), Zastosowanie wybranych modeli tobitowych do opisu tygodniowej liczby godzin pracy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 7 (1207), s. 128-135.
39
Kostrzewska J., (2007), Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 740, s. 75-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/139213948
40
Kostrzewska J., (2007), Zastosowanie modeli zmiennej zależnej ograniczonej do opisu tygodniowej liczby godzin pracy. [W:] Malina A. (kierownik tematu), [Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych, s. 166-174.
41
Kostrzewska J., Pawełek B., (2007), Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym, "Wiadomości Statystyczne", nr 10 (557), s. 53-66.
42
Kostrzewska J., (2004), Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 666, s. 111-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/66741393
43
Kostrzewska J., Lipieta A., Malina A., Papież M., Śmiech S., (2004), Charakterystyka banku danych empirycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 26-51.
44
Kostrzewska J., Śmiech S., Zeliaś A., (2004), Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 52-74.
45
Kostrzewska J., Lipieta A., Malina A., (2004), Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 75-99.
46
Kostrzewska J., (2003), Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi. Cz. A. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce, s. 1-31.
47
Kostrzewska J., (2003), Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 397-404.
48
Kostrzewska J., (2002), Estymacja nieparametryczna rozkładu czasu trwania życia na podstawie danych cenzorowanych i kompletnych, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 1, s. 133-144.
49
Pawełek B., Lipieta A., Kostrzewska J., (2012), Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011, Pawełek B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k. + Aneksy
1
@article{artUEK:2168352274,
author = "Maciej Kostrzewski and Jadwiga Kostrzewska",
title = "The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 2",
pages = "1-17",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14020336},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/336},
}
2
@article{artUEK:2168349486,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski and Krzysztof Gałuszka",
title = "Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 67, z. 1",
pages = "5-32",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1783},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/1/gus_ps_2020_01_barbara_pawelek_jadwiga_kostrzewska_maciej_kostrzewski_krzysztof_galuszka_evaluation_of_the_financial_condition.pdf},
}
3
@article{artUEK:2168332927,
author = "Maciej Kostrzewski and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models",
journal = "Energy Economics",
number = "vol. 80",
pages = "610-620",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2019.02.004},
url = {},
}
4
@inbook{mkaUEK:2168324371,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski",
title = "The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "219-228",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.22},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Kostrzewska_Kostrzewski.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
5
@article{artUEK:2168327529,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski",
title = "Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "96-104",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.508.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/64986},
issn = "1505-9332",
}
6
@article{artUEK:2168318169,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Jadwiga Kostrzewska and Mateusz Baryła and Artur Lipieta",
title = "Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction",
journal = "Archives of Data Science, Series A",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "177-193",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000058749/19},
url = {http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184},
}
7
@inbook{mkaUEK:2168323357,
author = "Barbara Pawełek and Krzysztof Gałuszka and Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski",
title = "Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland",
booktitle = "Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering",
pages = "29-42",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55723-6_3},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6",
}
8
@inbook{mkaUEK:2168308161,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski and Barbara Pawełek and Krzysztof Gałuszka",
title = "The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland",
booktitle = "The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "72-81",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2016/pdf/Kostrzewska_i_inni.pdf},
isbn = "978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5",
}
9
@article{artUEK:2168307077,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek and Artur Lipieta",
title = "Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (949)",
pages = "23-41",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0949.0102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1004},
}
10
@article{artUEK:2168307785,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Jadwiga Kostrzewska and Mateusz Baryła and Artur Lipieta",
title = "Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "426",
pages = "148-156",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.426.15},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf},
issn = "1505-9332",
}
11
@article{artnUEK:2168295515,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Polska myśl statystyczna po raz 9. zagościła w stolicy Podhala",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (65)",
pages = "30-31",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web},
}
12
@inbook{mkaUEK:2168294867,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta",
title = "The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "164-173",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Pawelek_Kostrzewska_Lipieta.pdf},
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}
13
@misc{varUEK:2168349192,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta and Maciej Kostrzewski and Krzysztof Gałuszka",
title = "Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland",
booktitle = "IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts",
pages = "365-366",
adress = "Bologna",
publisher = "IFCS",
year = "2015",
url = {http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf},
}
14
@unpublished{fnpUEK:2168301001,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza wartości wskaźników finansowych",
booktitle = "Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
pages = "16-50",
year = "2014",
}
15
@unpublished{fnpUEK:2168300999,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Opis bazy danych",
booktitle = "Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
pages = "5-15",
year = "2014",
}
16
@inbook{mkaUEK:2168291253,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek and Artur Lipieta",
title = "A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies",
booktitle = "Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes",
pages = "134-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow University of Economics Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-652-6",
}
17
@article{artUEK:2168286141,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "309",
pages = "78-89",
adress = "",
year = "2013",
}
18
@unpublished{fnpUEK:2168289919,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Grupowanie regionów szczebla NUTS2 państw UE-27 ze względu na podobieństwo poziomu rozwoju regionalnego w latach 2007-2010",
booktitle = "Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych",
pages = "49-69",
year = "2013",
}
19
@article{artUEK:2168274175,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta",
title = "Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "293",
pages = "131-142",
adress = "",
year = "2013",
}
20
@misc{varUEK:2168295513,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne",
pages = "76-77",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-926839-4-0",
}
21
@misc{varUEK:2168344248,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "60-61",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
22
@article{artUEK:2168239060,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 58, z. 3-4",
pages = "333-347",
year = "2011",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_333-347.pdf},
}
23
@article{artUEK:2168227608,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "876",
pages = "53-70",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198525},
}
24
@article{artUEK:2168239058,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Interpretacja w modelach tobitowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 58, z. 3-4",
pages = "256-280",
year = "2011",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_256-280.pdf},
}
25
@inbook{mkaUEK:2168221158,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na własny rachunek lub najemnie",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "190-199",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-532-1",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2168263986,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Grupowanie państw UE-27 ze względu na podobieństwo struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE",
booktitle = "Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej",
pages = "33-56",
year = "2011",
}
27
@unpublished{drUEK:2167735233,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {},
}
28
@misc{varUEK:2165033548,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "38",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
29
@unpublished{fnpUEK:2168254322,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Interpretacja w modelach tobitowych",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4], Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1]",
pages = "1[91]-22[112]",
year = "2010",
}
30
@unpublished{fnpUEK:2167761665,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Wysokość wynagrodzenia w zależności od cech społeczno-demograficznych zamężnych kobiet pracujących najemnie w I kwartale 2009 roku",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "1[153]-20[172]",
year = "2009",
}
31
@inbook{fmUEK:51247,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Truncated and Censored Dependent Variables and Their Models",
booktitle = "Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries",
pages = "61-77",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-457-7",
}
32
@inbook{fmUEK:2165655713,
author = "Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "83-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
33
@inbook{fmUEK:2165652566,
author = "Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska and Monika Papież and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "35-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
34
@article{artUEK:50220,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5 (564)",
pages = "51-63",
year = "2008",
}
35
@inbook{fmUEK:2165017499,
author = "Barbara Pawełek and Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "271-290",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-394-5",
}
36
@inbook{fmUEK:2165685179,
author = "Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek",
title = "Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "250-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
37
@article{artUEK:50133,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "797",
pages = "77-86",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163983259},
}
38
@article{artUEK:2161824604,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Zastosowanie wybranych modeli tobitowych do opisu tygodniowej liczby godzin pracy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "7 (1207)",
pages = "128-135",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1505-9332",
}
39
@article{artUEK:51105,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "740",
pages = "75-92",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139213948},
}
40
@unpublished{fnpUEK:2165281769,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Zastosowanie modeli zmiennej zależnej ograniczonej do opisu tygodniowej liczby godzin pracy",
booktitle = "[Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych]. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych",
pages = "166-174",
year = "2007",
}
41
@article{artUEK:50485,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek",
title = "Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "10 (557)",
pages = "53-66",
year = "2007",
}
42
@article{artUEK:2168218262,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "666",
pages = "111-117",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66741393},
}
43
@inbook{fmUEK:2166229287,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta and Anna Malina and Monika Papież and Sławomir Śmiech",
title = "Charakterystyka banku danych empirycznych",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "26-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
44
@inbook{fmUEK:2166229356,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Sławomir Śmiech and Aleksander Zeliaś",
title = "Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "52-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
45
@inbook{fmUEK:2166229430,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta and Anna Malina",
title = "Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "75-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
46
@unpublished{fnpUEK:2168277507,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi",
booktitle = "Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce",
pages = "1-31",
year = "2003",
}
47
@inbook{mkaUEK:2168218928,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "397-404",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-163-8",
}
48
@article{artUEK:2168226691,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Estymacja nieparametryczna rozkładu czasu trwania życia na podstawie danych cenzorowanych i kompletnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 1",
pages = "133-144",
year = "2002",
}
49
@unpublished{UEK:2168268896,
author = "Barbara Pawełek and Artur Lipieta and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}