Publications of the selected author
1

Title:
The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 2, art. no. 336 (2021) , s. 1-17. - Tytuł numeru: Energy Demand and Prices - Bibliogr.
Research program:
The study was supported by funds from the National Science Centre, Poland, through Grant 2016/23/B/HS4/03018.
2019 list:
140.00 pkt
:
:
Nr:
2168352274
article
2

Conference:
The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2019-05-10 do 2019-05-13
Title:
Forecasting Upward and Downward Jumps in Nord Pool Electricity Prices by Means of the Generalised Ordered Logistic Regression
Source:
The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020, s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This work was supported by the National Science Centre, Poland through grant 2016/23/B/HS4/03018.
ISBN:
978-83-89410-24-5
Access mode:
Full text
CC-BY
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353922
chapter in conference materials
See main document
3

Author:
Title:
Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 67, z. 1 (2020) , s. 5-32. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research behind this publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168349486
article
4

Title:
Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models
Source:
Energy Economics. - vol. 80 (2019) , s. 610-620. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
200.00 pkt
:
:
Nr:
2168332927
article
5

Title:
Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej = Some Methods of Electricity Price Jump Detection
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 508 (2018) , s. 96-104. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Series:
(Taksonomia ; z. 31)
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168327529
article
6

Conference:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2018-05-08 do 2018-05-11
Title:
The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices
Source:
The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 219-228. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Socio-Economic Modelling and Forecasting ; no. 1)
Research program:
The research is funded by the National Science Centre, Poland (grant no. 2016/23/B/HS4/03018).
ISBN:
978-83-65907-20-2
Nr:
2168324371
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Archives of Data Science, Series A. - vol. 2, no. 2 (2017) , s. 177-193. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168318169
article
8

Author:
Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland
Source:
Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering / eds. Francesco Palumbo, Angela Montanari, Maurizio Vichi - Cham: Springer, 2017, s. 29-42. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization)
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168323357
chapter in conference materials
9

Title:
Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Problem of Outliers in Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (949) (2016) , s. 23-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168307077
article
10

Author:
Conference:
The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-10 do 2015-05-13
Title:
The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland
Source:
The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 72-81. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168308161
chapter in conference materials
See main document
11

Conference:
XXIV Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS, Gdańsk, Polska, od 2015-09-14 do 2015-09-16
Title:
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 426 (2016) , s. 148-156. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 26)
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307785
article
12

Conference:
International Federation of Classification Societies - IFCS 2015, Bolonia, Włochy, od 2015-07-05 do 2015-07-08
Title:
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland
Source:
IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts - Bologna: IFCS, 2015, s. 365-366. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168349192
varia
13

Title:
Polska myśl statystyczna po raz 9. zagościła w stolicy Podhala
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (65) (2015) , s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168295515
unreviewed article
14

Conference:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-15
Title:
The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland
Source:
The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 164-173. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1
Access mode:
Full text
CC BY
Nr:
2168294867
chapter in conference materials
See main document
15

Title:
Opis bazy danych
Source:
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK2014, s. 5-15
Signature:
NP-1497/Magazyn
Nr:
2168300999
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Analiza wartości wskaźników finansowych
Source:
Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK2014, s. 16-50
Signature:
NP-1497/Magazyn
Nr:
2168301001
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of Spending on Areas of Common EU Policy in Selected Euro Area Countries
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 293 (2013) , s. 131-142. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274175
article
18

Title:
Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji = Study of the Structure of Expenditure Under the EU's Common Policy Using Correspondence Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 309 (2013) , s. 78-89. - Tytuł numeru: Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286141
article
19

Title:
Grupowanie regionów szczebla NUTS2 państw UE-27 ze względu na podobieństwo poziomu rozwoju regionalnego w latach 2007-2010
Source:
Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych / kier. zespołu: Barbara PAWEŁEK2013, s. 49-69
Signature:
NP-1442/Magazyn
Nr:
2168289919
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Conference:
6th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena, Zakopane, Polska, od 2012-05-15 do 2012-05-18
Title:
A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies
Source:
Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef Pociecha - Kraków: Cracow University of Economics Press, 2013, s. 134-152 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-652-6
Nr:
2168291253
chapter in conference materials
See main document
21

Title:
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of the Structure of Expenditure on the Common Areas of the European Union in Some of the Eurozone Countries
Source:
Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Lodz, 4-5th June 2012 : Conference Program / red. Jadwiga Suchecka, Emilia Modranka - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-926839-4-0
Nr:
2168295513
varia
22

Title:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Kurier UEK2012. - nr 5 (50), s. 60-61
Access mode:
Nr:
2168344248
varia
23

Title:
Grupowanie państw UE-27 ze względu na podobieństwo struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE
Source:
Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej / kier. Barbara PAWEŁEK2011, s. 33-56
Signature:
NP-1348/Magazyn
Nr:
2168263986
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet = The Impact of Socio-demographic Characteristics on the Wages of Married Women
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 876 (2011) , s. 53-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227608
article
25

Title:
Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III = The Review of the Semi-Parametric Methods for the Tobit Type I-III Models
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 58, z. 3-4 (2011) , s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168239060
article
26

Title:
Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na własny rachunek lub najemnie
Source:
Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Barbara PAWEŁEK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 190-199 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-532-1
Nr:
2168221158
chapter in conference materials
See main document
27

Title:
Interpretacja w modelach tobitowych = An Interpretation in the Tobit Models
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 58, z. 3-4 (2011) , s. 256-280. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168239058
article
28

Title:
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
234 k.: il; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-184
Nr:
2167735233
doctoral dissertation
29

Title:
Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-479-9
Nr:
2165033548
varia
See main document
30

Title:
Interpretacja w modelach tobitowych
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA2010, s. 1[91]-22[112] - Bibliogr.
Signature:
NP-1116/[1]/Magazyn
Nr:
2168254322
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Wysokość wynagrodzenia w zależności od cech społeczno-demograficznych zamężnych kobiet pracujących najemnie w I kwartale 2009 roku
Source:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA2009, s. 1[153]-20[172] - Bibliogr.
Signature:
NP-956/6/Magazyn
Nr:
2167761665
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Truncated and Censored Dependent Variables and Their Models
Source:
Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 61-77 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 6)
ISBN:
978-83-7252-457-7
Nr:
51247
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005 = Analysis of Changes in Long-term Unemployment in Poland Compared to the European Union, 1997-2005
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 797 (2008) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50133
article
34

Title:
Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 250-288
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165685179
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw = Dependence Between Economic Growth Rate and Labour Market Situation by Voivodships
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008) , s. 51-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50220
article
36

Title:
Analiza bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 83-101
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165655713
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Zastosowanie wybranych modeli tobitowych do opisu tygodniowej liczby godzin pracy = An Application of Tobit Models to a Description of a Number of Hours Worked Per Week
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 7 (1207) (2008) , s. 128-135. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; 15)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161824604
article
38

Title:
Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Source:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 35-60
ISBN:
978-83-7252-400-3
Nr:
2165652566
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004
Source:
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 271-290 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-394-5
Nr:
2165017499
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce = Analysis of the Structure of Long-term Unemployment in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 740 (2007) , s. 75-92. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51105
article
41

Title:
Zastosowanie modeli zmiennej zależnej ograniczonej do opisu tygodniowej liczby godzin pracy
Source:
Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA2007, s. 166-174 - Bibliogr.
Signature:
NP-956/4/Magazyn
Nr:
2165281769
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym = Analysis of Labour Market in the Territorial Approach
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (557) (2007) , s. 53-66. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50485
article
43

Title:
Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 75-99
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229430
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Charakterystyka banku danych empirycznych
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 26-51
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229287
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium = A Regression Model for Data Selected for Sampling Using a Non-random Criterion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 666 (2004) , s. 111-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168218262
article
46

Title:
Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 52-74
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229356
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi. Cz. A
Source:
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ2003, s. 1-31 - Bibliogr.
Signature:
NP-914/Magazyn
Nr:
2168277507
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Conference:
XXIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2002-04-23 do 2002-04-26
Title:
Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 397-404 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-163-8
Nr:
2168218928
chapter in conference materials
See main document
49

Conference:
XXIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2002-04-15 do 2002-04-18
Title:
Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2002. - t. 49, z. 3, s. 171. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353334
varia
50

Title:
Estymacja nieparametryczna rozkładu czasu trwania życia na podstawie danych cenzorowanych i kompletnych = Nonparametric Estimations of Lifetime Distribution for Complete Data and Censored Data
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 1 (2002) , s. 133-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226691
article
Unpublished documents:
1

Title:
Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
95 k. + Aneksy: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KS/4/2012/S/014
Signature:
NP-1394/Magazyn
Nr:
2168268896
unpublished scientific work
1
The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices / Maciej KOSTRZEWSKI, Jadwiga KOSTRZEWSKA // Energies. - vol. 14, iss. 2 (2021), s. 1-17. - Summ.. - Tytuł numeru: Energy Demand and Prices. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/336. - ISSN 1996-1073
2
Forecasting Upward and Downward Jumps in Nord Pool Electricity Prices by Means of the Generalised Ordered Logistic Regression / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // W: The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - S. 69-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-24-5. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2020/pdf/2020_Monografia-07.pdf
3
Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Krzysztof Gałuszka // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 67, z. 1 (2020), s. 5-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/1/gus_ps_2020_01_barbara_pawelek_jadwiga_kostrzewska_maciej_kostrzewski_krzysztof_galuszka_evaluation_of_the_financial_condition.pdf. - ISSN 0033-2372
4
Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models / Maciej KOSTRZEWSKI, Jadwiga KOSTRZEWSKA // Energy Economics. - vol. 80 (2019), s. 610-620. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0140-9883
5
Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej = Some Methods of Electricity Price Jump Detection / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 31). - nr 508 (2018), s. 96-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/64986. - ISSN 1899-3192
6
The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // W: The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - (Socio-Economic Modelling and Forecasting, ISSN 2545-1227 ; no. 1). - S. 219-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-20-2. - Pełny tekst: http://semf.pl/semf_1/pdf/Kostrzewska_Kostrzewski.pdf
7
Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Archives of Data Science, Series A [on-line]. - vol. 2, no. 2 (2017), s. 177-193. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184. - ISSN 2363-9881
8
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland / Barbara PAWEŁEK, Krzysztof Gałuszka, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI // W: Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering / eds. Francesco Palumbo, Angela Montanari, Maurizio Vichi. - Cham: Springer, 2017. - (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, ISSN 1431-8814). - S. 29-42. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6
9
Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce = The Problem of Outliers in Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (949) (2016), s. 23-41. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1004. - ISSN 1898-6447
10
The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Maciej KOSTRZEWSKI, Barbara PAWEŁEK, Krzysztof Gałuszka // W: The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 72-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2016/pdf/Kostrzewska_i_inni.pdf
11
Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce) = Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction (Case of Manufacturing Companies in Poland) / Barbara PAWEŁEK, Józef POCIECHA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Mateusz BARYŁA, Artur LIPIETA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; z. 26). - nr 426 (2016), s. 148-156. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
12
Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA, Maciej KOSTRZEWSKI, Krzysztof Gałuszka // W: IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts. - Bologna: IFCS, 2015. - S. 365-366. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf
13
Polska myśl statystyczna po raz 9. zagościła w stolicy Podhala / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 30-31. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
14
The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA // W: The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line] / ed. Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 164-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1. - Pełny tekst: http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Pawelek_Kostrzewska_Lipieta.pdf
15
Opis bazy danych / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK. - (2014), s. 5-15
16
Analiza wartości wskaźników finansowych / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce / Kier. tematu: Barbara PAWEŁEK. - (2014), s. 16-50
17
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of Spending on Areas of Common EU Policy in Selected Euro Area Countries / Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTZEWSKA, Artur LIPIETA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 293 (2013), s. 131-142. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
18
Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji = Study of the Structure of Expenditure Under the EU's Common Policy Using Correspondence Analysis / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZESWKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 309 (2013), s. 78-89. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Społeczno-gospodarcze aspekty statystyki. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
Grupowanie regionów szczebla NUTS2 państw UE-27 ze względu na podobieństwo poziomu rozwoju regionalnego w latach 2007-2010 / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych / kier. zespołu: Barbara PAWEŁEK. - (2013), s. 49-69
20
A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA // W: Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes / ed. by Józef Pociecha. - Kraków: Cracow University of Economics Press, 2013. - S. 134-152. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-652-6
21
Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro = Statistical Analysis of the Structure of Expenditure on the Common Areas of the European Union in Some of the Eurozone Countries / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji = Spatial Econometrics and Regional Economic Analysis : Lodz, 4-5th June 2012 : Conference Program / red. Jadwiga Suchecka, Emilia Modranka. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-926839-4-0
22
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 60-61. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
23
Grupowanie państw UE-27 ze względu na podobieństwo struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej / kier. Barbara PAWEŁEK. - (2011), s. 33-56
24
Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet = The Impact of Socio-demographic Characteristics on the Wages of Married Women / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 876 (2011), s. 53-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198525. - ISSN 1898-6447
25
Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III = The Review of the Semi-Parametric Methods for the Tobit Type I-III Models / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Przegląd Statystyczny. - t. 58, z. 3-4 (2011), s. 333-347. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_333-347.pdf. - ISSN 0033-2372
26
Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na własny rachunek lub najemnie / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Barbara PAWEŁEK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 190-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-532-1
27
Interpretacja w modelach tobitowych = An Interpretation in the Tobit Models / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Przegląd Statystyczny. - t. 58, z. 3-4 (2011), s. 256-280. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_256-280.pdf. - ISSN 0033-2372
28
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce / Jadwiga KOSTRZEWSKA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA. - Kraków, 2010. - 234 k. : il ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009 / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów / [oprac. materiałów Katarzyna FRODYMA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-479-9
30
Interpretacja w modelach tobitowych / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1] / [kier. tematu: Józef POCIECHA] ; kierownik projektu: Anna MALINA. - (2010), s. 1[91]-22[112]. - Bibliogr.
31
Wysokość wynagrodzenia w zależności od cech społeczno-demograficznych zamężnych kobiet pracujących najemnie w I kwartale 2009 roku / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6 / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2009), s. 1[153]-20[172]. - Bibliogr.
32
Truncated and Censored Dependent Variables and Their Models / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 6). - S. 61-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-457-7
33
Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005 = Analysis of Changes in Long-term Unemployment in Poland Compared to the European Union, 1997-2005 / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 797 (2008), s. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163983259. - ISSN 1898-6447
34
Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004 / Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 250-288. - ISBN 978-83-7252-400-3
35
Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw = Dependence Between Economic Growth Rate and Labour Market Situation by Voivodships / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008), s. 51-63. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
36
Analiza bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 83-101. - ISBN 978-83-7252-400-3
37
Zastosowanie wybranych modeli tobitowych do opisu tygodniowej liczby godzin pracy = An Application of Tobit Models to a Description of a Number of Hours Worked Per Week / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - (Taksonomia, ISSN 1505-9332 ; 15). - nr 7 (1207) (2008), s. 128-135. - Summ.. - Tytuł numeru: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA, Monika PAPIEŻ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT // W: Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Anna MALINA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 35-60. - ISBN 978-83-7252-400-3
39
Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004 / Barbara PAWEŁEK, Katarzyna FRODYMA, Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 271-290. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-394-5
40
Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce = Analysis of the Structure of Long-term Unemployment in Poland / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 740 (2007), s. 75-92. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139213948. - ISSN 0208-7944
41
Zastosowanie modeli zmiennej zależnej ograniczonej do opisu tygodniowej liczby godzin pracy / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych / kierownik podtematu: Anna MALINA. - (2007), s. 166-174. - Bibliogr.
42
Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym = Analysis of Labour Market in the Territorial Approach / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Barbara PAWEŁEK // Wiadomości Statystyczne. - nr 10 (557) (2007), s. 53-66. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
43
Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA, Anna MALINA // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 75-99. - ISBN 83-208-1526-6
44
Charakterystyka banku danych empirycznych / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Artur LIPIETA, Anna MALINA, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 26-51. - ISBN 83-208-1526-6
45
Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium = A Regression Model for Data Selected for Sampling Using a Non-random Criterion / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 666 (2004), s. 111-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66741393. - ISSN 0208-7944
46
Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Sławomir ŚMIECH, Aleksander ZELIAŚ // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 52-74. - ISBN 83-208-1526-6
47
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi. Cz. A / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (2003), s. 1-31. - Bibliogr.
48
Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji / Jadwiga KOSTRZEWSKA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 397-404. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-163-8
49
Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 3 (2002), s. 171. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
50
Estymacja nieparametryczna rozkładu czasu trwania życia na podstawie danych cenzorowanych i kompletnych = Nonparametric Estimations of Lifetime Distribution for Complete Data and Censored Data / Jadwiga KOSTRZEWSKA // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 1 (2002), s. 133-144. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
51
Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011 / kierownik tematu: Barbara PAWEŁEK ; wykonawcy: Barbara PAWEŁEK, Artur LIPIETA, Jadwiga KOSTRZEWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 95 k. + Aneksy : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kostrzewski M., Kostrzewska J., (2021), The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices, "Energies", vol. 14, iss. 2, s. 1-17; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/336
2
Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2020), Forecasting Upward and Downward Jumps in Nord Pool Electricity Prices by Means of the Generalised Ordered Logistic Regression. [W:] PAPIEŻ M., ŚMIECH S. (red.), The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 69-77.
3
Pawełek B., Kostrzewska J., Kostrzewski M., Gałuszka K., (2020), Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression, "Przegląd Statystyczny", vol. 67, z. 1, s. 5-32; https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/1/gus_ps_2020_01_barbara_pawelek_jadwiga_kostrzewska_maciej_kostrzewski_krzysztof_galuszka_evaluation_of_the_financial_condition.pdf
4
Kostrzewski M., Kostrzewska J., (2019), Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models, "Energy Economics", vol. 80, s. 610-620.
5
Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2018), Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 96-104; http://www.dbc.wroc.pl/publication/64986
6
Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2018), The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings (Socio-Economic Modelling and Forecasting; no. 1), Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 219-228.
7
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2017), Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction, "Archives of Data Science, Series A" [on-line], vol. 2, no. 2, s. 177-193; http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184
8
Pawełek B., Gałuszka K., Kostrzewska J., Kostrzewski M., (2017), Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland. [W:] Palumbo F., Montanari A., Vichi M. (red.), Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering (Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization), Cham : Springer, s. 29-42.
9
Kostrzewska J., Pawełek B., Lipieta A., (2016), Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (949), s. 23-41; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1004
10
Kostrzewska J., Kostrzewski M., Pawełek B., Gałuszka K., (2016), The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 72-81.
11
Pawełek B., Pociecha J., Kostrzewska J., Baryła M., Lipieta A., (2016), Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 426, s. 148-156; http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf
12
Pawełek B., Kostrzewska J., Lipieta A., Kostrzewski M., Gałuszka K., (2015), Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland. [W:] IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts, Bologna : IFCS, s. 365-366.
13
Kostrzewska J., (2015), Polska myśl statystyczna po raz 9. zagościła w stolicy Podhala, "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 30-31; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
14
Pawełek B., Kostrzewska J., Lipieta A., (2015), The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland. [W:] Papież M., Śmiech S. (red.), The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings [on-line], Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 164-173.
15
Pawełek B., Kostrzewska J., (2014), Opis bazy danych. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, s. 5-15.
16
Kostrzewska J., (2014), Analiza wartości wskaźników finansowych. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce, s. 16-50.
17
Pawełek B., Kostrzewska J., Lipieta A., (2013), Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 293, s. 131-142.
18
Lipieta A., Pawełek B., Kostrzewska J., (2013), Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 309, s. 78-89.
19
Kostrzewska J., (2013), Grupowanie regionów szczebla NUTS2 państw UE-27 ze względu na podobieństwo poziomu rozwoju regionalnego w latach 2007-2010. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych, s. 49-69.
20
Kostrzewska J., Pawełek B., Lipieta A., (2013), A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies. [W:] Pociecha J. (red.), Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes, Kraków : Cracow University of Economics Press, s. 134-152.
21
Lipieta A., Pawełek B., Kostrzewska J., (2012), Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro. [W:] Suchecka J., Modranka E. (red.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne: Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 76-77.
22
Kostrzewska J., (2012), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 60-61; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
23
Kostrzewska J., (2011), Grupowanie państw UE-27 ze względu na podobieństwo struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE. [W:] Pawełek B. (kierownik tematu), Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej, s. 33-56.
24
Kostrzewska J., (2011), Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 876, s. 53-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198525
25
Kostrzewska J., (2011), Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III, "Przegląd Statystyczny", t. 58, z. 3-4, s. 333-347; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_333-347.pdf
26
Kostrzewska J., (2011), Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na własny rachunek lub najemnie. [W:] Pawełek B. (red.), Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 190-199.
27
Kostrzewska J., (2011), Interpretacja w modelach tobitowych, "Przegląd Statystyczny", t. 58, z. 3-4, s. 256-280; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_256-280.pdf
28
Kostrzewska J., (2010), Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce, Prom. Zeliaś A., Pociecha J., Kraków : , 234 k.
29
Kostrzewska J., (2010), Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009. [W:] Frodyma K. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych: materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 38.
30
Kostrzewska J., (2010), Interpretacja w modelach tobitowych. [W:] Józef POCIECHA , Anna MALINA (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1], s. 1[91]-22[112].
31
Kostrzewska J., (2009), Wysokość wynagrodzenia w zależności od cech społeczno-demograficznych zamężnych kobiet pracujących najemnie w I kwartale 2009 roku. [W:] Malina A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6, s. 1[153]-20[172].
32
Kostrzewska J., (2009), Truncated and Censored Dependent Variables and Their Models. [W:] Pociecha J. (red.), Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 6), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 61-77.
33
Kostrzewska J., (2008), Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 797, s. 77-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/163983259
34
Frodyma K., Kostrzewska J., Pawełek B., (2008), Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 250-288.
35
Kostrzewska J., (2008), Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw, "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (564), s. 51-63.
36
Frodyma K., Kostrzewska J., (2008), Analiza bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 83-101.
37
Kostrzewska J., (2008), Zastosowanie wybranych modeli tobitowych do opisu tygodniowej liczby godzin pracy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 7 (1207), s. 128-135.
38
Frodyma K., Kostrzewska J., Papież M., Pawełek B., Wanat S., (2008), Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Malina A. (red.), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-60.
39
Pawełek B., Frodyma K., Kostrzewska J., (2008), Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004. [W:] Pociecha J. (red.), Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 271-290.
40
Kostrzewska J., (2007), Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 740, s. 75-92; https://bazekon.uek.krakow.pl/139213948
41
Kostrzewska J., (2007), Zastosowanie modeli zmiennej zależnej ograniczonej do opisu tygodniowej liczby godzin pracy. [W:] Anna MALINA (kierownik tematu), Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych, s. 166-174.
42
Kostrzewska J., Pawełek B., (2007), Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym, "Wiadomości Statystyczne", nr 10 (557), s. 53-66.
43
Kostrzewska J., Lipieta A., Malina A., (2004), Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 75-99.
44
Kostrzewska J., Lipieta A., Malina A., Papież M., Śmiech S., (2004), Charakterystyka banku danych empirycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 26-51.
45
Kostrzewska J., (2004), Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 666, s. 111-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/66741393
46
Kostrzewska J., Śmiech S., Zeliaś A., (2004), Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 52-74.
47
Kostrzewska J., (2003), Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi. Cz. A. [W:] Aleksander ZELIAŚ (kierownik tematu), Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce, s. 1-31.
48
Kostrzewska J., (2003), Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 397-404.
49
Kostrzewska J., (2002), Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 3, s. 171.
50
Kostrzewska J., (2002), Estymacja nieparametryczna rozkładu czasu trwania życia na podstawie danych cenzorowanych i kompletnych, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 1, s. 133-144.
51
Pawełek B., Lipieta A., Kostrzewska J., (2012), Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011, Pawełek B. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 95 k. + Aneksy
1
@article{UEK:2168352274,
author = "Maciej Kostrzewski and Jadwiga Kostrzewska",
title = "The Impact of Forecasting Jumps on Forecasting Electricity Prices",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 2",
pages = "1-17",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14020336},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/2/336},
}
2
@inbook{UEK:2168353922,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski",
title = "Forecasting Upward and Downward Jumps in Nord Pool Electricity Prices by Means of the Generalised Ordered Logistic Regression",
booktitle = "The 14th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "69-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2020/pdf/2020_Monografia-07.pdf},
isbn = "978-83-89410-24-5",
}
3
@article{UEK:2168349486,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski and Krzysztof Gałuszka",
title = "Evaluation of the Financial Condition of Companies after the Announcement of Arrangement Bankruptcy : Application of the Classical and Bayesian Logistic Regression",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 67, z. 1",
pages = "5-32",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.1783},
url = {https://ps.stat.gov.pl/PS/2020/1/gus_ps_2020_01_barbara_pawelek_jadwiga_kostrzewska_maciej_kostrzewski_krzysztof_galuszka_evaluation_of_the_financial_condition.pdf},
}
4
@article{UEK:2168332927,
author = "Maciej Kostrzewski and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Probabilistic Electricity Price Forecasting with Bayesian Stochastic Volatility Models",
journal = "Energy Economics",
number = "vol. 80",
pages = "610-620",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2019.02.004},
url = {},
}
5
@article{UEK:2168327529,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski",
title = "Wybrane metody wykrywania skoków cen na rynku energii elektrycznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "508",
pages = "96-104",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.508.10},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/64986},
issn = "1505-9332",
}
6
@inbook{UEK:2168324371,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski",
title = "The Logistic Regression in Predicting Spike Occurrences in Electricity Prices",
booktitle = "The 12th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "219-228",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/SEMF.2018.01.22},
url = {http://semf.pl/semf_1/pdf/Kostrzewska_Kostrzewski.pdf},
issn = "2545-1227",
isbn = "978-83-65907-20-2",
}
7
@article{UEK:2168318169,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Jadwiga Kostrzewska and Mateusz Baryła and Artur Lipieta",
title = "Problem of Outliers in Corporate Bankruptcy Prediction",
journal = "Archives of Data Science, Series A",
number = "vol. 2, no. 2",
pages = "177-193",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000058749/19},
url = {http://www.archivesofdatascience.org/journals/series_a/article/77184},
}
8
@inbook{UEK:2168323357,
author = "Barbara Pawełek and Krzysztof Gałuszka and Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski",
title = "Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises After Bankruptcy in Poland",
booktitle = "Data Science : Innovative Developments in Data Analysis and Clustering",
pages = "29-42",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-55723-6_3},
url = {},
issn = "1431-8814",
isbn = "978-3-319-55722-9 ; 978-3-319-55723-6",
}
9
@article{UEK:2168307077,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek and Artur Lipieta",
title = "Problem wartości odstających w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (949)",
pages = "23-41",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0949.0102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1004},
}
10
@inbook{UEK:2168308161,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Maciej Kostrzewski and Barbara Pawełek and Krzysztof Gałuszka",
title = "The Classical and Bayesian Logistic Regression in the Research on the Financial Standing of Enterprises after Bankruptcy in Poland",
booktitle = "The 10th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "72-81",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2016/pdf/Kostrzewska_i_inni.pdf},
isbn = "978-83-65173-47-8 ; 978-83-65173-48-5",
}
11
@article{UEK:2168307785,
author = "Barbara Pawełek and Józef Pociecha and Jadwiga Kostrzewska and Mateusz Baryła and Artur Lipieta",
title = "Problem wartości odstających w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw (na przykładzie przetwórstwa przemysłowego w Polsce)",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "426",
pages = "148-156",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.426.15},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/33135/Pawelek_Problem_Wartosci_Odstajacych_w_Prognozowaniu_Zagrozen_2016.pdf},
issn = "1505-9332",
}
12
@misc{UEK:2168349192,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta and Maciej Kostrzewski and Krzysztof Gałuszka",
title = "Classification Methods in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises after Bankruptcy in Poland",
booktitle = "IFCS 2015 Conference of the International Federation of Classification Societies : Conference Program and Book of Abstracts",
pages = "365-366",
adress = "Bologna",
publisher = "IFCS",
year = "2015",
url = {http://www.ub.edu/wamyc/SEIO/IFCS2015_BookOfAbstracts.pdf},
}
13
@article{UEK:2168295515,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Polska myśl statystyczna po raz 9. zagościła w stolicy Podhala",
journal = "Kurier UEK",
number = "4 (65)",
pages = "30-31",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web},
}
14
@inbook{UEK:2168294867,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta",
title = "The Problem of Outliers in the Research on the Financial Standing of Construction Enterprises in Poland",
booktitle = "The 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena : Conference Proceedings",
pages = "164-173",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://pliki.konferencjazakopianska.pl/proceedings_2015/pdf/Pawelek_Kostrzewska_Lipieta.pdf},
isbn = "978-83-65173-05-8 ; 978-83-65173-04-1",
}
15
@unpublished{UEK:2168300999,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Opis bazy danych",
booktitle = "Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
pages = "5-15",
year = "2014",
}
16
@unpublished{UEK:2168301001,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza wartości wskaźników finansowych",
booktitle = "Statystyczna analiza zmian rozkładów wskaźników finansowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce",
pages = "16-50",
year = "2014",
}
17
@article{UEK:2168274175,
author = "Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta",
title = "Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "293",
pages = "131-142",
adress = "",
year = "2013",
}
18
@article{UEK:2168286141,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Badanie struktury wydatków w ramach wspólnej polityki UE z wykorzystaniem analizy korespondencji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "309",
pages = "78-89",
adress = "",
year = "2013",
}
19
@unpublished{UEK:2168289919,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Grupowanie regionów szczebla NUTS2 państw UE-27 ze względu na podobieństwo poziomu rozwoju regionalnego w latach 2007-2010",
booktitle = "Badanie zmian poziomu rozwoju regionalnego polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2007-2010 w kontekście wykorzystania środków unijnych",
pages = "49-69",
year = "2013",
}
20
@inbook{UEK:2168291253,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek and Artur Lipieta",
title = "A Statistical Analysis of the Structure of Spending on the Areas of European Union Common Policies",
booktitle = "Quantitative Methods for Modelling and Forecasting Economic Processes",
pages = "134-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow University of Economics Press",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-652-6",
}
21
@misc{UEK:2168295513,
author = "Artur Lipieta and Barbara Pawełek and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne : Łódź, 4-5 czerwca 2012 r. : program konferencji",
pages = "76-77",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-926839-4-0",
}
22
@misc{UEK:2168344248,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "60-61",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
23
@unpublished{UEK:2168263986,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Grupowanie państw UE-27 ze względu na podobieństwo struktury wydatków na obszary wspólnej polityki UE",
booktitle = "Statystyczna analiza struktury wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej",
pages = "33-56",
year = "2011",
}
24
@article{UEK:2168227608,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Wpływ cech społeczno-demograficznych na wysokość wynagrodzenia zamężnych kobiet",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "876",
pages = "53-70",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198525},
}
25
@article{UEK:2168239060,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Przegląd semiparametrycznych metod estymacji modeli tobitowych typu I-III",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 58, z. 3-4",
pages = "333-347",
year = "2011",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_333-347.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168221158,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na własny rachunek lub najemnie",
booktitle = "Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "190-199",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-532-1",
}
27
@article{UEK:2168239058,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Interpretacja w modelach tobitowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 58, z. 3-4",
pages = "256-280",
year = "2011",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202011/Zeszyt%203-4/2011_58_3-4_256-280.pdf},
}
28
@unpublished{UEK:2167735233,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {},
}
29
@misc{UEK:2165033548,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza porównawcza tygodniowego czasu pracy zamężnych kobiet pracujących na rachunek własny lub najemnie w pierwszych kwartałach lat 2005 i 2009",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych : materiały IV Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "38",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-479-9",
}
30
@unpublished{UEK:2168254322,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Interpretacja w modelach tobitowych",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Modelowanie i prognozowanie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych : aspekty teoretyczne i aplikacyjne. [Cz. 1]",
pages = "1[91]-22[112]",
year = "2010",
}
31
@unpublished{UEK:2167761665,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Wysokość wynagrodzenia w zależności od cech społeczno-demograficznych zamężnych kobiet pracujących najemnie w I kwartale 2009 roku",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "1[153]-20[172]",
year = "2009",
}
32
@inbook{UEK:51247,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Truncated and Censored Dependent Variables and Their Models",
booktitle = "Statistical analysis of the economic and social consequences of transition processes in Central-East European countries",
pages = "61-77",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-457-7",
}
33
@article{UEK:50133,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza zmian wielkości długotrwałego bezrobocia w Polsce na tle Unii Europejskiej w latach 1997-2005",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "797",
pages = "77-86",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163983259},
}
34
@inbook{UEK:2165685179,
author = "Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek",
title = "Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "250-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
35
@article{UEK:50220,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Zależność między tempem wzrostu gospodarczego i sytuacją na rynku pracy według województw",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5 (564)",
pages = "51-63",
year = "2008",
}
36
@inbook{UEK:2165655713,
author = "Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "83-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
37
@article{UEK:2161824604,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Zastosowanie wybranych modeli tobitowych do opisu tygodniowej liczby godzin pracy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "7 (1207)",
pages = "128-135",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1505-9332",
}
38
@inbook{UEK:2165652566,
author = "Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska and Monika Papież and Barbara Pawełek and Stanisław Wanat",
title = "Charakterystyka bazy danych statystycznych opisujących rynek pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "35-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-400-3",
}
39
@inbook{UEK:2165017499,
author = "Barbara Pawełek and Katarzyna Frodyma and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Przestrzenno-czasowa analiza rynku pracy w Polsce w ujęciu wojewódzkim w latach 1999-2004",
booktitle = "Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "271-290",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-394-5",
}
40
@article{UEK:51105,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza struktury długotrwale bezrobotnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "740",
pages = "75-92",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/139213948},
}
41
@unpublished{UEK:2165281769,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Zastosowanie modeli zmiennej zależnej ograniczonej do opisu tygodniowej liczby godzin pracy",
booktitle = "Metody statystyczne jako narzędzie analiz społeczno-ekonomicznych. Cz. 4, Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych",
pages = "166-174",
year = "2007",
}
42
@article{UEK:50485,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Barbara Pawełek",
title = "Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "10 (557)",
pages = "53-66",
year = "2007",
}
43
@inbook{UEK:2166229430,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta and Anna Malina",
title = "Taksonomiczna analiza poziomu życia ludności w Polsce i w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "75-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
44
@inbook{UEK:2166229287,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Artur Lipieta and Anna Malina and Monika Papież and Sławomir Śmiech",
title = "Charakterystyka banku danych empirycznych",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "26-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
45
@article{UEK:2168218262,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Model regresji dla danych dobieranych do próby według nielosowego kryterium",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "666",
pages = "111-117",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66741393},
}
46
@inbook{UEK:2166229356,
author = "Jadwiga Kostrzewska and Sławomir Śmiech and Aleksander Zeliaś",
title = "Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "52-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
47
@unpublished{UEK:2168277507,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi. Cz. A",
booktitle = "Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce",
pages = "1-31",
year = "2003",
}
48
@inbook{UEK:2168218928,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "397-404",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-163-8",
}
49
@misc{UEK:2168353334,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Model tobitowy jako szczególny przypadek cenzurowanego modelu regresji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 3",
pages = "171",
year = "2002",
}
50
@article{UEK:2168226691,
author = "Jadwiga Kostrzewska",
title = "Estymacja nieparametryczna rozkładu czasu trwania życia na podstawie danych cenzorowanych i kompletnych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 1",
pages = "133-144",
year = "2002",
}
51
@unpublished{UEK:2168268896,
author = "Barbara Pawełek and Artur Lipieta and Jadwiga Kostrzewska",
title = "Analiza porównawcza polskich regionów szczebla NUTS 2 ze względu na wykorzystanie środków unijnych w latach 2007-2011",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID