Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard = Balanced Scorecard Using for the Measurement the Level of the Enterprise's Innovativeness
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017) , s. 151-162. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168314717
article
2

Title:
Studenckie koła naukowe
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 159-164
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318329
chapter in book
See main document
3

Author:
Title:
Wykorzystanie Balanced Scorecard do pomiaru stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa = Usage the Balanced Scorecard as a Innovative Performance Measurement
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 95-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315263
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako narzędzia realizacji inwestycji rozwojowych = Using the Public-Private Partnership as a Method of Realise Development Investments
Source:
Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 187-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
Nr:
2168319087
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Piotr Litwa , Adam Jabłoński
Title:
Crowdfunding jako alternatywny sposób finansowania działalności przedsiębiorstw = Crowdfunding as an Alternative Method of Financing Enterprises
Source:
Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 137-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
Nr:
2168319009
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
329 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
Nr:
2168308795
7

Author:
Title:
The Impact of European Emissions Trading System on the Enterprises Operating in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 143-151 - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity
ISBN:
978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4
Access mode:
Nr:
2168301443
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Honorowy doktorat dla Profesora Ryszarda Borowieckiego
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (65), s. 17
Access mode:
Nr:
2168295491
varia
9

Title:
Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 36-54
Signature:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286005
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Konkurencyjność i innowacyjność w kształtowaniu efektywności zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 116-152
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271870
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI, s. 105-122
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260628
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Alternatywne narzędzia implementacji strategii = Alternative Tools of Strategy Implementation
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 485-502. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168219968
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Role of Innovation in Sustainable Growth in the Face of Economic Crisis
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / red. Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 133-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228110
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Współczesne koncepcje analizy efektywności implementacji strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie wykorzystania Balanced Scorecard = Contemporary Concepts of an Analysis of the Strategy Implementation Efficiency in an Enterprise on an Example of the Balanced Scorecard Utilization
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 217-232. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165719654
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Dylematy strategicznej elastyczności przedsiębiorstwa = Problems in the Strategic Elasticity of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 836 (2010) , s. 253-265. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51639
article
16

Author:
Title:
Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
394 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-155
Nr:
51662
doctoral dissertation
17

Conference:
2009 International Conference on Tourism, Mesyna, Włochy, od 2009-04-22 do 2009-04-25
Title:
Key Factors for Tourism Growth in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy / red. Irina Dragulanescu - Messina: SGB Edizioni, 2009. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-96116-20-3
Nr:
2165759214
chapter in conference materials
18

Title:
Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej = Internal Reports as a Source of the Analytical Information
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 9 (1209) (2008) , s. 225-236. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50870
article
19

Title:
Zastosowanie Balanced Scorecard jako narzędzia controllingu strategicznego w procesie realizacji strategii = BSC as a Tool for Strategic Control in Strategy Implementation
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 266-274. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50969
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Agata Sierpińska , Piotr Litwa
Title:
Balanced Scorecard in Strategic Controlling System
Source:
Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI] - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. [149]-158 - Bibliogr.
Series:
(Les Cahiers de la Mondialisation ; 2)
ISBN:
978-83-924656-8-3
Nr:
2165750197
chapter in monograph
See main document
21

Author:
Title:
Instytucje, ekonomia, przedsiębiorstwa i praca w zmieniającej się Europie
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (23), s. 8-9
Access mode:
Nr:
2168347938
varia
22

Author:
Title:
Wykorzystanie Balanced Scorecard w pomiarze efektów realizacji strategii przedsiębiorstwa = Utilization of the Balanced Scorecard in the Measurement of Effects of the Enterprise's Strategy Realizing
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 321-328. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166095561
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
The Application of IT Information Management Support Systems in the Light of Processes of Globalization
Source:
Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development / red. Anatoliy Mazaraki - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2007, s. 105-120. - Summ., materiały z międzynarodowego ukraińsko-polsko-włoskiego sympozjum, 15-17 maj 2007 r., Jałta - Bibliogr.
ISBN:
966-629-284-X
Nr:
2166216446
chapter in conference materials
24

Author:
Title:
Podstawy informacji ekonomicznej
Source:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: VIZJA PRESS&IT, 2007, s. 9-45
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-45-1
Nr:
2166587284
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie = Determinants of Location of Foreign Direct Investments around the Globe
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006) , s. 309-324. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51157
article
26

Title:
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI, s. 85-135
Signature:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286505
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Wykorzystanie systemów informatycznych w procesie zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie = The Application of Computer Systems within Information Management Process in a Company
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 443-453. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166176868
chapter in conference materials
See main document
28

Author:
Title:
Informacja jako determinanta konkurencyjności = Information as a Determinant of Competitiveness
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 193-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165760869
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa = Controlling Reports in Information System of Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 48 (2006) , s. 789-799. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 434)
Nr:
2165898566
article
30

Title:
Inwestycje i innowacyjność gospodarki polskiej w okresie transformacji
Source:
Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 307-349
ISBN:
83-7252-294-4
Nr:
2166175367
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w latach 1992-2003
Source:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / red. Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005, s. 301-325 - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
Nr:
2168224728
chapter in monograph
32

Author:
Title:
Zmiany własnościowe a rynek kapitałowy w Polsce
Source:
Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 350-377
ISBN:
83-7252-294-4
Nr:
2166175379
chapter in monograph
See main document
33

Author:
Title:
Impatto degli investimenti esteri diretti sull'economia polacca negli anni 1992-2003
Source:
Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / red. Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005, s. 327-351 - Bibliogr.
Series:
(Annali della Facoltà di Economia ; A. 42, 2004, suppl. n. 3)
Nr:
2168224744
chapter in monograph
34

Title:
Wybrane aspekty przedsiębiorczości w Polsce = Chosen Aspects of the Enterpreneurship in Poland
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 255-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166036576
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Teoretyczne podstawy informacji i raportowania
Source:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA, s. 5-75
Signature:
NP-1062/Magazyn
Nr:
2168306467
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Piotr Bartkowiak , Piotr Litwa
Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w latach 1992-2003 = The Influence of the Direct Foreign Investments on the Polish Economy in 1992-2003
Source:
Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005, s. 178-190. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-5-7
Nr:
2166326501
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Wykorzystanie modelu TCO w ocenie efektywności inwestycji w obszarze technologii informatycznych = A TCO Model in IT Investments
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004) , s. 15-25. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168222864
article
38

Title:
Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, w układzie regionalnym w latach 1990-2003
Source:
Zarządzanie zmianą : kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce / red. Czesław Glinkowski - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004, s. 58-68. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-204-3048-8
Nr:
2168346282
chapter in monograph
39

Author:
Title:
Zrównoważona Karta Dokonań - implementacja strategii do rzeczywistości = The Balanced Scorecard - from Strategy to Reality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003) , s. 109-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221068
article
40

Author:
Piotr Litwa , Stanisław Bisztyga
Title:
Metody pomiaru efektywności wykorzystania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 113-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223852
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
The Utilization of Balanced Scorecard in e-Business Project
Source:
Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / red. Ryszard BOROWIECKI - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003, s. 159-169 - Bibliogr.
ISBN:
83-85827-73-0
Nr:
2168225298
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
Model wyceny wartości przedsiębiorstwa z zastosowaniem koncepcji ekonomicznej wartości dodanej = Models for Establishing a Company's Worth by Applying the Concept of Economic Value Added
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003) , s. 113-123. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223376
article
43

Title:
Analiza TCO jako podstawa budowania efektywnej struktury informatycznej w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa α
Source:
Management Forum 2020 / red. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert - Poznań: AE, 2003, s. 105-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89224-39-9
Nr:
2168247008
chapter in conference materials
44

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie finansami - Klasyczne Zasady, Nowoczesne Narzędzia", Międzyzdroje, Polska, od 2002-04-10 do 2002-04-12
Title:
Balanced Scorecard - jako instrument kształtowania długookresowej wartości przedsiebiorstwa = Balanced Scorecard as an Instrument Shaping a Company's Long-Term Value
Source:
Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 1 / red. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002, s. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-913327-0-5
Nr:
2168252258
chapter in conference materials
45

Author:
Title:
Inwestycje w systemy informatyczne jako narzędzie wzrostu efektywności restrukturyzowanych przedsiębiorstw = Informatic Systems' Investments as a Tool of the Effectiveness Increasing of Restructuring Enterprises
Source:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 441-446. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224950
chapter in monograph
See main document
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KEiOP/3/2010/S/539
Signature:
NP-1074/Magazyn
Nr:
2168252970
unpublished scientific work
2

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KEiOP/1/09/S/483
Signature:
NP-1286/Magazyn
Nr:
2168243614
unpublished scientific work
3

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
164 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
3/KEiOP/2/08/S/420
Signature:
NP-1243/Magazyn
Nr:
2165600949
unpublished scientific work
4

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
133 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/KEiOP/1/07/S/407
Signature:
NP-1280/Magazyn
Nr:
2165341732
unpublished scientific work
1
Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard = Balanced Scorecard Using for the Measurement the Level of the Enterprise's Innovativeness / Piotr LITWA // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 48, t. 3 (2017), s. 151-162. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie. T. 3. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/6133/23065.pdf. - ISSN 2450-7733
2
Studenckie koła naukowe / Piotr LITWA, Janusz NESTERAK // W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI]. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 159-164. - ISBN 978-83-65173-86-7
3
Wykorzystanie Balanced Scorecard do pomiaru stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa = Usage the Balanced Scorecard as a Innovative Performance Measurement / Piotr LITWA // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 95-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
4
Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako narzędzia realizacji inwestycji rozwojowych = Using the Public-Private Partnership as a Method of Realise Development Investments / Piotr LITWA // W: Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Barbara SIUTA-TOKARSKA, Katarzyna ŻMIJA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 187-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5
5
Crowdfunding jako alternatywny sposób finansowania działalności przedsiębiorstw = Crowdfunding as an Alternative Method of Financing Enterprises / Piotr LITWA, Adam Jabłoński // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 137-148. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
6
Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 329 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
7
The Impact of European Emissions Trading System on the Enterprises Operating in Poland / Piotr LITWA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Paweł LULA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 143-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf
8
Honorowy doktorat dla Profesora Ryszarda Borowieckiego / Piotr LITWA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 17. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
9
Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli / Sylwia BĘTKOWSKA, Piotr LITWA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 36-54
10
Konkurencyjność i innowacyjność w kształtowaniu efektywności zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / Marek DZIURA, Piotr LITWA // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 116-152
11
Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw / Marek DZIURA, Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 105-122
12
Alternatywne narzędzia implementacji strategii = Alternative Tools of Strategy Implementation / Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 485-502. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
13
Role of Innovation in Sustainable Growth in the Face of Economic Crisis / Marek DZIURA, Piotr LITWA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 133-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
14
Współczesne koncepcje analizy efektywności implementacji strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie wykorzystania Balanced Scorecard = Contemporary Concepts of an Analysis of the Strategy Implementation Efficiency in an Enterprise on an Example of the Balanced Scorecard Utilization / Piotr LITWA // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 217-232. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
15
Dylematy strategicznej elastyczności przedsiębiorstwa = Problems in the Strategic Elasticity of Enterprises / Piotr LITWA, Tomasz ROJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 253-265. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168187338. - ISSN 1898-6447
16
Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa / Piotr LITWA ; Promotor: Ryszard BOROWIECKI. - Kraków, 2010. - 394 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001848
17
Key Factors for Tourism Growth in Poland / Marek DZIURA, Piotr LITWA // W: Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy [Dokument elektroniczny] / sci. ed. Irina Dragulanescu. - Messina: SGB Edizioni, 2009. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 687 plików, 16 folderów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-96116-20-3
18
Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej = Internal Reports as a Source of the Analytical Information / Maria SIERPIŃSKA, Piotr LITWA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 9 (1209) (2008), s. 225-236. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
Zastosowanie Balanced Scorecard jako narzędzia controllingu strategicznego w procesie realizacji strategii = BSC as a Tool for Strategic Control in Strategy Implementation / Marek DZIURA, Piotr LITWA // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 266-274. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
20
Balanced Scorecard in Strategic Controlling System / Agata Sierpińska, Piotr LITWA // W: Entreprises Mondialisation / [red. sci. Alessandro Anastasi, Ryszard BOROWIECKI]. - Cracovie: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008. - (Les Cahiers de la Mondialisation ; 2). - S. [149]-158. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-8-3
21
Instytucje, ekonomia, przedsiębiorstwa i praca w zmieniającej się Europie / Piotr LITWA // Kurier UEK. - nr 7 (23) (2008), s. 8-9. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008. - ISSN 1689-7757
22
Wykorzystanie Balanced Scorecard w pomiarze efektów realizacji strategii przedsiębiorstwa = Utilization of the Balanced Scorecard in the Measurement of Effects of the Enterprise's Strategy Realizing / Piotr LITWA // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 321-328. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
23
The Application of IT Information Management Support Systems in the Light of Processes of Globalization / Piotr LITWA // W: Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development / edited by Anatoliy Mazaraki. - Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2007. - S. 105-120. - Summ., materiały z międzynarodowego ukraińsko-polsko-włoskiego sympozjum, 15-17 maj 2007 r., Jałta. - Bibliogr. - ISBN 966-629-284-X
24
Podstawy informacji ekonomicznej / Piotr LITWA // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa: VIZJA PRESS&IT, 2007. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 9-45. - ISBN 83-60283-45-1
25
Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie = Determinants of Location of Foreign Direct Investments around the Globe / Barbara SIUTA, Piotr LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 731 (2006), s. 309-324. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131457192. - ISSN 0208-7944
26
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015 / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 85-135
27
Wykorzystanie systemów informatycznych w procesie zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie = The Application of Computer Systems within Information Management Process in a Company / Piotr LITWA // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 443-453. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
28
Informacja jako determinanta konkurencyjności = Information as a Determinant of Competitiveness / Piotr LITWA // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 193-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
29
Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa = Controlling Reports in Information System of Companies / Maria SIERPIŃSKA, Piotr LITWA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 434). - nr 48 (2006), s. 789-799. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2. - ISSN 1232-5821
30
Inwestycje i innowacyjność gospodarki polskiej w okresie transformacji / Piotr LITWA, Wojciech SZYMLA // W: Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 307-349. - ISBN 83-7252-294-4
31
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w latach 1992-2003 / Piotr LITWA // W: Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / red. Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù. - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; A. 42, 2004, suppl. n. 3). - S. 301-325. - Bibliogr.
32
Zmiany własnościowe a rynek kapitałowy w Polsce / Piotr LITWA // W: Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 350-377. - ISBN 83-7252-294-4
33
Impatto degli investimenti esteri diretti sull'economia polacca negli anni 1992-2003 / Piotr LITWA // W: Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali / red. Alessandro Anastasi, Aldo Magazzù. - Messina: Università Degli Studi di Messina, dr. 2005. - (Annali della Facoltà di Economia, ISSN 1724-398X ; A. 42, 2004, suppl. n. 3). - S. 327-351. - Bibliogr.
34
Wybrane aspekty przedsiębiorczości w Polsce = Chosen Aspects of the Enterpreneurship in Poland / Piotr LITWA, Barbara SIUTA // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 255-264. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-4-9
35
Teoretyczne podstawy informacji i raportowania / Piotr LITWA, Maria SIERPIŃSKA // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA. - (2005), s. 5-75
36
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w latach 1992-2003 = The Influence of the Direct Foreign Investments on the Polish Economy in 1992-2003 / Piotr Bartkowiak, Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty = Restructuring During Economic Transformation : Instruments - Cource - Effects / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Warszawa; Kraków: KEiOP AE, 2005. - S. 178-190. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-5-7
37
Wykorzystanie modelu TCO w ocenie efektywności inwestycji w obszarze technologii informatycznych = A TCO Model in IT Investments / Piotr LITWA, Konrad KOLEGOWICZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1042 (2004), s. 15-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
38
Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, w układzie regionalnym w latach 1990-2003 / Piotr LITWA, Wojciech SZYMLA, Paweł KRZEMIŃSKI // W: Zarządzanie zmianą : kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce / oprac. i red. nauk. Czesław Glinkowski. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - S. 58-68. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-204-3048-8
39
Zrównoważona Karta Dokonań - implementacja strategii do rzeczywistości = The Balanced Scorecard - from Strategy to Reality / Piotr LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 618 (2003), s. 109-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16188. - ISSN 0208-7944
40
Metody pomiaru efektywności wykorzystania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie / Piotr LITWA, Stanisław Bisztyga // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003. - S. 113-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-3-0
41
The Utilization of Balanced Scorecard in e-Business Project / Piotr LITWA // W: Management of Organizations during Economic Integration and Globalization / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Warsaw; Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2003. - S. 159-169. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-73-0
42
Model wyceny wartości przedsiębiorstwa z zastosowaniem koncepcji ekonomicznej wartości dodanej = Models for Establishing a Company's Worth by Applying the Concept of Economic Value Added / Piotr LITWA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 631 (2003), s. 113-123. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Analiza TCO jako podstawa budowania efektywnej struktury informatycznej w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa α / Piotr LITWA, Konrad KOLEGOWICZ // W: Management Forum 2020 / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. - Poznań: AE, 2003. - S. 105-115. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89224-39-9
44
Balanced Scorecard - jako instrument kształtowania długookresowej wartości przedsiebiorstwa = Balanced Scorecard as an Instrument Shaping a Company's Long-Term Value / Piotr LITWA // W: Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2002. - (Czas na Pieniądz). - S. 157-169. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-913327-0-5
45
Inwestycje w systemy informatyczne jako narzędzie wzrostu efektywności restrukturyzowanych przedsiębiorstw = Informatic Systems' Investments as a Tool of the Effectiveness Increasing of Restructuring Enterprises / Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002. - S. 441-446. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-1-4
46
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA, Anna Szewczyk. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Litwa P., (2017), Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 48, t. 3, s. 151-162; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/6133/23065.pdf
2
Litwa P., Nesterak J., (2017), Studenckie koła naukowe. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 159-164.
3
Litwa P., (2017), Wykorzystanie Balanced Scorecard do pomiaru stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa. [W:] BOROWIECKI R., JAKI A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 95-102.
4
Litwa P., (2017), Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako narzędzia realizacji inwestycji rozwojowych. [W:] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Żmija K. (red.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 187-197.
5
Litwa P., Jabłoński A., (2017), Crowdfunding jako alternatywny sposób finansowania działalności przedsiębiorstw. [W:] KACZMAREK J., KRZEMIŃSKI P. (red.), Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 137-148.
6
Kaczmarek J., Litwa P. (red.), (2016), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 329 s.
7
Litwa P., (2015), The Impact of European Emissions Trading System on the Enterprises Operating in Poland. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Lula P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 143-151.
8
Litwa P., (2015), Honorowy doktorat dla Profesora Ryszarda Borowieckiego, "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
9
Bętkowska S., Litwa P., (2013), Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 36-54.
10
Dziura M., Litwa P., (2012), Konkurencyjność i innowacyjność w kształtowaniu efektywności zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 116-152.
11
Dziura M., Litwa P., (2011), Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 105-122.
12
Litwa P., (2011), Alternatywne narzędzia implementacji strategii. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 485-502.
13
Dziura M., Litwa P., (2011), Role of Innovation in Sustainable Growth in the Face of Economic Crisis. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-156.
14
Litwa P., (2010), Współczesne koncepcje analizy efektywności implementacji strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie wykorzystania Balanced Scorecard. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 217-232.
15
Litwa P., Rojek T., (2010), Dylematy strategicznej elastyczności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 253-265; https://bazekon.uek.krakow.pl/168187338
16
Litwa P., (2010), Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa, Prom. Borowiecki R., Kraków : , 394 k.
17
Dziura M., Litwa P., (2009), Key Factors for Tourism Growth in Poland. [W:] Dragulanescu I. (red.), Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy [Dokument elektroniczny], Messina : SGB Edizioni
18
Sierpińska M., Litwa P., (2008), Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 9 (1209), s. 225-236.
19
Dziura M., Litwa P., (2008), Zastosowanie Balanced Scorecard jako narzędzia controllingu strategicznego w procesie realizacji strategii. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 266-274.
20
Sierpińska A., Litwa P., (2008), Balanced Scorecard in Strategic Controlling System. [W:] Anastasi A., Borowiecki R. (red.), Entreprises Mondialisation, Cracovie : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. [149]-158.
21
Litwa P., (2008), Instytucje, ekonomia, przedsiębiorstwa i praca w zmieniającej się Europie, "Kurier UEK", nr 7 (23), s. 8-9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008
22
Litwa P., (2007), Wykorzystanie Balanced Scorecard w pomiarze efektów realizacji strategii przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 321-328.
23
Litwa P., (2007), The Application of IT Information Management Support Systems in the Light of Processes of Globalization. [W:] Mazaraki A. (red.), Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development, Kyiv : Kyiv National University of Trade and Economics, s. 105-120.
24
Litwa P., (2007), Podstawy informacji ekonomicznej. [W:] Sierpińska M. (red.), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, Warszawa : VIZJA PRESS&IT, s. 9-45.
25
Siuta B., Litwa P., (2006), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 309-324; https://bazekon.uek.krakow.pl/131457192
26
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2006), Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 85-135.
27
Litwa P., (2006), Wykorzystanie systemów informatycznych w procesie zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 443-453.
28
Litwa P., (2006), Informacja jako determinanta konkurencyjności. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 193-200.
29
Sierpińska M., Litwa P., (2006), Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 48, s. 789-799.
30
Litwa P., Szymla W., (2005), Inwestycje i innowacyjność gospodarki polskiej w okresie transformacji. [W:] Borowiecki R. (red.), Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 307-349.
31
Litwa P., (2005), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w latach 1992-2003. [W:] Anastasi A., Magazzù A. (red.), Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali (Annali della Facoltà di Economia; A. 42, 2004, suppl. n. 3), Messina : Università Degli Studi di Messina, s. 301-325.
32
Litwa P., (2005), Zmiany własnościowe a rynek kapitałowy w Polsce. [W:] Borowiecki R. (red.), Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 350-377.
33
Litwa P., (2005), Impatto degli investimenti esteri diretti sull'economia polacca negli anni 1992-2003. [W:] Anastasi A., Magazzù A. (red.), Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali (Annali della Facoltà di Economia; A. 42, 2004, suppl. n. 3), Messina : Università Degli Studi di Messina, s. 327-351.
34
Litwa P., Siuta B., (2005), Wybrane aspekty przedsiębiorczości w Polsce. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 255-264.
35
Litwa P., Sierpińska M., (2005), Teoretyczne podstawy informacji i raportowania. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, s. 5-75.
36
Bartkowiak P., Litwa P., (2005), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w latach 1992-2003. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej: instrumenty - przebieg - efekty, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 178-190.
37
Kolegowicz K., Litwa P., (2004), Wykorzystanie modelu TCO w ocenie efektywności inwestycji w obszarze technologii informatycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1042, s. 15-25.
38
Litwa P., Szymla W., Krzemiński P., (2004), Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, w układzie regionalnym w latach 1990-2003. [W:] op., Glinkowski C. (red.), Zarządzanie zmianą : kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 58-68.
39
Litwa P., (2003), Zrównoważona Karta Dokonań - implementacja strategii do rzeczywistości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 618, s. 109-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/16188
40
Litwa P., Bisztyga S., (2003), Metody pomiaru efektywności wykorzystania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 113-119.
41
Litwa P., (2003), The Utilization of Balanced Scorecard in e-Business Project. [W:] Borowiecki R. (red.), Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, Warsaw ; Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 159-169.
42
Litwa P., (2003), Model wyceny wartości przedsiębiorstwa z zastosowaniem koncepcji ekonomicznej wartości dodanej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 113-123.
43
Litwa P., Kolegowicz K., (2003), Analiza TCO jako podstawa budowania efektywnej struktury informatycznej w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa α. [W:] Krzakiewicz K., Cyfert S. (red.), Management Forum 2020, Poznań : AE, s. 105-115.
44
Litwa P., (2002), Balanced Scorecard - jako instrument kształtowania długookresowej wartości przedsiebiorstwa. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r, T. 1, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 157-169.
45
Litwa P., (2002), Inwestycje w systemy informatyczne jako narzędzie wzrostu efektywności restrukturyzowanych przedsiębiorstw. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 441-446.
46
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., Szewczyk A., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego, Borowiecki R. (kier.), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 149 k.
47
Kowalik M., Litwa P., Sierpińska M., (2009), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie, Borowiecki R. (kier.), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 163 k.
48
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce, Borowiecki R. (kier.), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 164 s.
49
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2007), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy, Borowiecki R. (kier.), Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 133 s.
1
@article{UEK:2168314717,
author = "Piotr Litwa",
title = "Pomiar stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu Balanced Scorecard",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "48, t. 3",
pages = "151-162",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/3-13},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/6133/23065.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168318329,
author = "Piotr Litwa and Janusz Nesterak",
title = "Studenckie koła naukowe",
booktitle = "Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "159-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-86-7",
}
3
@inbook{UEK:2168315263,
author = "Piotr Litwa",
title = "Wykorzystanie Balanced Scorecard do pomiaru stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "95-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
4
@inbook{UEK:2168319087,
author = "Piotr Litwa",
title = "Wykorzystanie partnerstwa publiczno-prywatnego jako narzędzia realizacji inwestycji rozwojowych",
booktitle = "Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa",
pages = "187-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-02-8 ; 978-83-65907-03-5",
}
5
@inbook{UEK:2168319009,
author = "Piotr Litwa and Adam Jabłoński",
title = "Crowdfunding jako alternatywny sposób finansowania działalności przedsiębiorstw",
booktitle = "Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu",
pages = "137-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9",
}
6
@book{UEK:2168308795,
title = "Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2",
}
7
@inbook{UEK:2168301443,
author = "Piotr Litwa",
title = "The Impact of European Emissions Trading System on the Enterprises Operating in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of Contemporary Economies in the Face of Global Market Conditions",
pages = "143-151",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/94/d9/Book%20I%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-28-7 ; 978-83-65173-29-4",
}
8
@misc{UEK:2168295491,
author = "Piotr Litwa",
title = "Honorowy doktorat dla Profesora Ryszarda Borowieckiego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (65)",
pages = "17",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web},
}
9
@unpublished{UEK:2168286005,
author = "Sylwia Bętkowska and Piotr Litwa",
title = "Struktura kapitałowa jako determinanta efektywności kreowania wartości dla właścicieli",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "36-54",
year = "2013",
}
10
@unpublished{UEK:2168271870,
author = "Marek Dziura and Piotr Litwa",
title = "Konkurencyjność i innowacyjność w kształtowaniu efektywności zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "116-152",
year = "2012",
}
11
@unpublished{UEK:2168260628,
author = "Marek Dziura and Piotr Litwa",
title = "Alternatywne źródła finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji ",
pages = "105-122",
year = "2011",
}
12
@inbook{UEK:2168219968,
author = "Piotr Litwa",
title = "Alternatywne narzędzia implementacji strategii",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "485-502",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
13
@inbook{UEK:2168228110,
author = "Marek Dziura and Piotr Litwa",
title = "Role of Innovation in Sustainable Growth in the Face of Economic Crisis",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "133-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
14
@inbook{UEK:2165719654,
author = "Piotr Litwa",
title = "Współczesne koncepcje analizy efektywności implementacji strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie wykorzystania Balanced Scorecard",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "217-232",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
15
@article{UEK:51639,
author = "Piotr Litwa and Tomasz Rojek",
title = "Dylematy strategicznej elastyczności przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "253-265",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168187338},
}
16
@unpublished{UEK:51662,
author = "Piotr Litwa",
title = "Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001848},
}
17
@inbook{UEK:2165759214,
author = "Marek Dziura and Piotr Litwa",
title = "Key Factors for Tourism Growth in Poland",
booktitle = "Proceedings of the 2009 International Conference on Tourism : April, 22nd- 25th, 2009, Messina, Italy",
pages = "",
adress = "Messina",
publisher = "SGB Edizioni",
year = "2009",
isbn = "978-88-96116-20-3",
}
18
@article{UEK:50870,
author = "Maria Sierpińska and Piotr Litwa",
title = "Raporty wewnętrzne jako źródło informacji analitycznej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "9 (1209)",
pages = "225-236",
year = "2008",
}
19
@inbook{UEK:50969,
author = "Marek Dziura and Piotr Litwa",
title = "Zastosowanie Balanced Scorecard jako narzędzia controllingu strategicznego w procesie realizacji strategii",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "266-274",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
20
@inbook{UEK:2165750197,
author = "Agata Sierpińska and Piotr Litwa",
title = "Balanced Scorecard in Strategic Controlling System",
booktitle = "Entreprises Mondialisation",
pages = "[149]-158",
adress = "Cracovie",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-924656-8-3",
}
21
@misc{UEK:2168347938,
author = "Piotr Litwa",
title = "Instytucje, ekonomia, przedsiębiorstwa i praca w zmieniającej się Europie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "7 (23)",
pages = "8-9",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_23_07_2008},
}
22
@inbook{UEK:2166095561,
author = "Piotr Litwa",
title = "Wykorzystanie Balanced Scorecard w pomiarze efektów realizacji strategii przedsiębiorstwa",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "321-328",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
23
@inbook{UEK:2166216446,
author = "Piotr Litwa",
title = "The Application of IT Information Management Support Systems in the Light of Processes of Globalization",
booktitle = "Small and Medium-Size Enterprises in the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development",
pages = "105-120",
adress = "Kyiv",
publisher = "Kyiv National University of Trade and Economics",
year = "2007",
isbn = "966-629-284-X",
}
24
@inbook{UEK:2166587284,
author = "Piotr Litwa",
title = "Podstawy informacji ekonomicznej",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "9-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "VIZJA PRESS&IT",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-60283-45-1",
}
25
@article{UEK:51157,
author = "Barbara Siuta and Piotr Litwa",
title = "Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "309-324",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131457192},
}
26
@unpublished{UEK:2168286505,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa",
title = "Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 ",
pages = "85-135",
year = "2006",
}
27
@inbook{UEK:2166176868,
author = "Piotr Litwa",
title = "Wykorzystanie systemów informatycznych w procesie zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 1",
pages = "443-453",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
28
@inbook{UEK:2165760869,
author = "Piotr Litwa",
title = "Informacja jako determinanta konkurencyjności",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "193-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
29
@article{UEK:2165898566,
author = "Maria Sierpińska and Piotr Litwa",
title = "Raportowanie controllingowe w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "48",
pages = "789-799",
adress = "",
year = "2006",
issn = "1640-6818",
}
30
@inbook{UEK:2166175367,
author = "Piotr Litwa and Wojciech Szymla",
title = "Inwestycje i innowacyjność gospodarki polskiej w okresie transformacji",
booktitle = "Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy",
pages = "307-349",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-294-4",
}
31
@inbook{UEK:2168224728,
author = "Piotr Litwa",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w latach 1992-2003",
booktitle = "Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali",
pages = "301-325",
adress = "Messina",
publisher = "Università Degli Studi di Messina",
year = "2005",
issn = "1724-398X",
}
32
@inbook{UEK:2166175379,
author = "Piotr Litwa",
title = "Zmiany własnościowe a rynek kapitałowy w Polsce",
booktitle = "Procesy zmian w okresie transformacji systemowej : prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy",
pages = "350-377",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-294-4",
}
33
@inbook{UEK:2168224744,
author = "Piotr Litwa",
title = "Impatto degli investimenti esteri diretti sull'economia polacca negli anni 1992-2003",
booktitle = "Il processo di modificazione dell'economia : aspetti giuridici, economici e sociali",
pages = "327-351",
adress = "Messina",
publisher = "Università Degli Studi di Messina",
year = "2005",
issn = "1724-398X",
}
34
@inbook{UEK:2166036576,
author = "Piotr Litwa and Barbara Siuta",
title = "Wybrane aspekty przedsiębiorczości w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "255-264",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
35
@unpublished{UEK:2168306467,
author = "Piotr Litwa and Maria Sierpińska",
title = "Teoretyczne podstawy informacji i raportowania",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "5-75",
year = "2005",
}
36
@inbook{UEK:2166326501,
author = "Piotr Bartkowiak and Piotr Litwa",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę w latach 1992-2003",
booktitle = "Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty - przebieg - efekty",
pages = "178-190",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2005",
isbn = "83-907047-5-7",
}
37
@article{UEK:2168222864,
author = "Konrad Kolegowicz and Piotr Litwa",
title = "Wykorzystanie modelu TCO w ocenie efektywności inwestycji w obszarze technologii informatycznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1042",
pages = "15-25",
adress = "",
year = "2004",
}
38
@inbook{UEK:2168346282,
author = "Piotr Litwa and Wojciech Szymla and Paweł Krzemiński",
title = "Przebieg procesu przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych, w układzie regionalnym w latach 1990-2003",
booktitle = "Zarządzanie zmianą : kierunki i efektywność restrukturyzacji sprywatyzowanych przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "58-68",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2004",
isbn = "83-204-3048-8",
}
39
@article{UEK:2168221068,
author = "Piotr Litwa",
title = "Zrównoważona Karta Dokonań - implementacja strategii do rzeczywistości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "618",
pages = "109-123",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16188},
}
40
@inbook{UEK:2168223852,
author = "Piotr Litwa and Stanisław Bisztyga",
title = "Metody pomiaru efektywności wykorzystania systemów informatycznych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "113-119",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
41
@inbook{UEK:2168225298,
author = "Piotr Litwa",
title = "The Utilization of Balanced Scorecard in e-Business Project",
booktitle = "Management of Organizations during Economic Integration and Globalization",
pages = "159-169",
adress = "Warsaw; Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2003",
isbn = "83-85827-73-0",
}
42
@article{UEK:2168223376,
author = "Piotr Litwa",
title = "Model wyceny wartości przedsiębiorstwa z zastosowaniem koncepcji ekonomicznej wartości dodanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "113-123",
year = "2003",
}
43
@inbook{UEK:2168247008,
author = "Piotr Litwa and Konrad Kolegowicz",
title = "Analiza TCO jako podstawa budowania efektywnej struktury informatycznej w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa α",
booktitle = "Management Forum 2020",
pages = "105-115",
adress = "Poznań",
publisher = "AE",
year = "2003",
isbn = "83-89224-39-9",
}
44
@inbook{UEK:2168252258,
author = "Piotr Litwa",
title = "Balanced Scorecard - jako instrument kształtowania długookresowej wartości przedsiebiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie finansami : klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia : materiały z III międzynarodowej konferencji naukowej, Międzyzdroje, 10-12 kwietnia 2002 r. T. 1",
pages = "157-169",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-913327-0-5",
}
45
@inbook{UEK:2168224950,
author = "Piotr Litwa",
title = "Inwestycje w systemy informatyczne jako narzędzie wzrostu efektywności restrukturyzowanych przedsiębiorstw",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "441-446",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
46
@unpublished{UEK:2168252970,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa and Anna Szewczyk",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
47
@unpublished{UEK:2168243614,
author = "Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa and Maria Sierpińska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
48
@unpublished{UEK:2165600949,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
49
@unpublished{UEK:2165341732,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID