Publications of the selected author
1

Title:
Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills?
Source:
Education Sciences. - vol. 11, iss. 9 (2021) , s. 1-30. - Tytuł numeru: Sustainability Education and Scholarship in Higher Education - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the Polish National Science Centre, grant "Fashion market in the context of sustainable development", grant agreement no. UMO-2018/31/B/HS4/02961 for the years 2019-2023.
2019 list:
70.00 pkt
:
Nr:
2168357778
article
2

Title:
Museums and Coping with Overtourism
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 5 (2020) , s. 1-23. - Tytuł numeru: Sustainable Art Cities and Tourist Attractions : Coping with Overtourism and Promoting Revitalisation - Bibliogr.
Research program:
The empirical evidence presented in the text draws on empirical research conducted by both authors within the framework of the Polish edition of an OECD pilot project on "Culture and Local Development: Maximising the Impact" conducted in 2018.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168344304
article
3

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Dominika Hołuj , Jarosław Działek , Katarzyna Gorczyca
Title:
Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?
Source:
Museum International. - vol. 71, iss. 3-4 (2019) , s. 28-45. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168341815
article
4

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek , Katarzyna Gorczyca , Dominika Hołuj
Title:
Museums and Local Development in Poland
Kierownik projektu:
Publisher address:
: OECD, 2019
Physical description:
56 s.
Access mode:
Nr:
2168338375
report
5

Title:
Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej = The Heritage of Kraków and Its Quarters in Contemporary Detective Prose
Source:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 189-233. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168327845
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Dominika Hołuj , Jarosław Działek
Title:
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 2017
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168320969
report
7

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Title:
Preface
Source:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. V-X - Bibliogr.
Series:
(GeoJournal Library ; 123)
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Nr:
2168321153
preface / summary
See main document
8

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Title:
Final Remarks
Source:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. 329-337 - Bibliogr.
Series:
(GeoJournal Library ; 123)
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Nr:
2168321705
preface / summary
See main document
9

Author:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Title:
Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow
Source:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. 91-120 - Bibliogr.
Series:
(GeoJournal Library ; 123)
Research program:
The text was written as part of research carried out within the research project on 'Activities of artists in post-socialist cities: socio-economic underpinnings and implications' conducted in 2013-2017 and financed with a grant awarded by the National Science Centre, Poland, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321157
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Title:
Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
Physical description:
590 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach grantu NCN pt. "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych", umowa nr UMO-2012/05/E/HS4/01601 do wniosku nr 2012/05/E/HS4/01601.
ISBN:
978-83-242-3137-9 ; 978-83-242-3277-2
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168321113
monograph
11

Title:
Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Importance of the Historic District of Kazimierz As a Cultural Quarter within the Kraków Metropolitan Area
Source:
Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017, s. 157-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-895-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318921
chapter in monograph
See main document
12

Title:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe
, Działak Jarosław
Publisher address:
Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017
Physical description:
XVI, 337 s.: il.; 24 cm
Series:
(GeoJournal Library ; 123)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321037
monograph
See related chapters
13

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Title:
Theorising Artists as Actors of Urban Change
Source:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. 1-44 - Bibliogr.
Series:
(GeoJournal Library ; 123)
Research program:
The text was written as part of research carried out within the research project on 'Activities of artists in post-socialist cities: socio-economic underpinnings and implications' conducted in 2013-2017 and financed with a grant awarded by the National Science Centre, Poland, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321149
chapter in monograph
See main document
14

Title:
The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1
Source:
Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes. - vol. 59, iss. 1-2 (2017) , s. 174-176
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313403
review
15

Title:
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Wyd. 2 zmienione i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 253-285 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319263
chapter in textbook
See main document
16

Title:
EWACE : Eighth European Workshoop on Applied Curtural Economics, Kraków
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 40-41. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168344126
varia
17

Title:
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych
Source:
Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015) / koordynator projektu: Katarzyna Skomorucha-Figiel - Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2016, s. 79-117. - Streszcz., summ.
Series:
(Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ; 9)
ISBN:
978-83-64889-18-9
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2017), Socio-economic Aspects of Museum Operations : Employment, Income and Expenditure in Museums. [W:] Zugaj A. (red.), Museums in Poland : Reports Based on Data from the Museum Statistics Project (2013-2015), Warsaw : National Institute for Museums and Public Collections, s. 77-112. ISBN 978-83-64889-23-3
Nr:
2168311959
chapter in report
18

Title:
Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut
Source:
Heritage Counts / eds. Koen Van Balen, Aziliz Vandesande - Antwerp - Apeldoorn: Garant, 2016, s. 163-180. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Reflections on Cultural Heritage Theories and Practices)
ISBN:
978-90-441-3330-1
Nr:
2168304043
chapter in monograph
19

Title:
Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa = Museums and Metropolitan Functions of Large Urban Centres : Kraków as a Case Study
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 157-187. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168306007
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury = Museum Institutions Seen from the Perspective of Cultural Economics
Współpraca:
Działek Jarosław
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016
Physical description:
392 s.: il.; 24 cm
Series:
(Muzeologia : teoria - praktyka - podręczniki ; t. 13)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. "Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury", umowa nr UMO-2011/03/B/HS4/01148 do wniosku nr 2011/03/B/HS4/01148. ; Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01148.
ISBN:
978-83-242-2747-1
Nr:
2168309655
monograph
21

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Title:
Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context
Source:
Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice / ed. by Saskia Warren, Phil Jones - Dorchester: Ashgate, 2015, s. 145-169 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-4724-5137-8
Nr:
2168296255
chapter in monograph
22

Title:
Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury
Source:
Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin - Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, s. 159-166 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7947-102-7
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2015), Values of Cultural Heritage in the Context of Socio-economics. [W:] Szmygin B. (red.), Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research, Lublin-Warsaw : Lublin University of Technology, s. 147-164. ISBN 978-83-940280-2-2
Nr:
2168296261
chapter in monograph
23

Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie
Source:
Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce / red. Bogusław Szmygin - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politecznika Lubelska, 2015, s. 127-146
ISBN:
978-83-940280-1-5
Access mode:
Nr:
2168298565
chapter in monograph
24

Title:
Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia
Source:
Jewish Space in Contemporary Poland / ed. by Erica T. Lehrer and Michael Meng - Bloomington: Indiana University Press, 2015, s. 115-148
ISBN:
978-0-253-01503-7 ; 978-0-253-01506-8
Nr:
2168293947
chapter in monograph
25

Title:
From "Atlantis" to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium
Source:
East Central Europe. - Vol. 42, iss. 2-3 (2015) , s. 268-298. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The text was written as part of research carried out within the research project on "Activities of artists in post-socialist cities: socioeconomic underpinnings and implications", conducted in 2013-2016. ; Financed with a grant awarded by the National Science Centre, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
Nr:
2168301853
article
26

Title:
Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów
Source:
Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin - Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, s. 167-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7947-102-7
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2015), Selected Cultural Heritage Valuation Methods Applied by Economists. [W:] Szmygin B. (red.), Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research, Lublin-Warsaw : Lublin University of Technology, s. 165-182. ISBN 978-83-940280-2-2
Nr:
2168296263
chapter in monograph
27

Conference:
The 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków, Polska, od 2013-06-11 do 2013-06-14
Title:
Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland
Source:
The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2015, s. 328-350
ISBN:
978-83-63463-32-8
Nr:
2168296515
chapter in conference materials
See main document
28

Title:
Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List
Source:
Management of UNESCO World Heritage / ed. Bogusław Szmygin - Warszawa: Lublin University of Technology, 2015, s. 129-150. - Summ.
ISBN:
978-83-940280-3-9
Nr:
2168298455
chapter in monograph
29

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Magdalena Szmytkowska
Title:
Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot)
Source:
Geografie. - R. 120, nr 2 (2015) , s. 188-209. - Summ., Shr. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168293471
article
30

Conference:
XII Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego "Kultura, sztuka, przedsiębiorczość - w przestrzeni przemysłowej", Zabrze, Polska, od 2015-05-21 do 2015-05-22
Title:
Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania
Source:
Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej = Culture, Art, Entrepreneurship in the Space of Industrial Heritage - Zabrze: Urząd Miejski, 2015, s. 45-58
Research program:
Tekst powstał w ramach pracy naukowej związanej z projektem badawczym pt. Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury, realizowany w latach 2012-2016. ; Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS4/01148.
Access mode:
Nr:
2168301045
chapter in conference materials
31

Author:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Title:
Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic = Spatial Behavior and Preferences of Young Artists: the Example of Kraków and Katowice
Source:
Miasto w badaniach geografów. T. 1 / red. Piotr Trzepacz, Joanna Więcław-Michniewska, Agnieszka Brzosko-Sermak i Arkadiusz Kołoś - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 91-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64089-12-1
Nr:
2168297319
chapter in monograph
32

Conference:
Internationale Wissenschaftliche Konferenz, Gubin-Guben, Niemcy, od 2012-05-31 do 2012-06-02
Title:
Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym = Das Verhältnis der lokalen Gesellschaft zum Kulturerbe und andere Voraussetzungen für dessen Nutzung in der lokalen Entwicklung
Source:
Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim = Zivilgesellschaft und Denkmalschutz im deutsch-polnischen Grenzgebiet : Tagungsband der internationalen wissenschaftlichen Konferenz : Gubin, 31.05-02.06.2012 / red./Hrsg. Paul Zalewski, Barbara Bielinis-Kopeć - Euromiasto Gubin-Guben: Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin, 2014, s. 87-99. - Tłumaczenie tekstu w języku niemieckim na dołączonej do materiałów płycie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64707-03-2
Nr:
2168279591
chapter in conference materials
33

Title:
[Review]
Source:
Canadian Journal of History = Annales canadiennes d'histoire. - vol. 49, no. 1 (2014) , s. 119-121
Nr:
2168282725
review
34

Title:
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów = Socio-economic Impact of Museums
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (28) (2014) , s. 49-62. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285533
article
See main document
35

Title:
Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland = Factures endogènes pour fair du patrimoine un atout de développment local : expériences dans des petites villes de Pologne
Source:
Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century / eds. A Kwiatek-Soltys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.-C. Edouard - Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014, s. 77-96. - Summ., rés. - Bibliogr.
Series:
(Collection CERAMC ; 33)
ISBN:
978-2-84516-635-6
Nr:
2168283221
chapter in monograph
36

Title:
Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 161-192
Signature:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301595
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Author:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Conference:
Тhe idea of creative city. Тhe urban policy debate, Kraków, Polska, od 2013-10-17 do 2013-10-18
Title:
Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications
Source:
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański - Kocani: European Scientific Institute, 2014, s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-608-4642-18-3
Access mode:
Nr:
2168282917
chapter in conference materials
See main document
38

Author:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Title:
Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie / red. nauk. Andrzej Klasik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, s. 191-217 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-187-8
Nr:
2168284529
chapter in monograph
39

Author:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Title:
Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities = Jeunes artistes et développement des quartiers artistiques dans les villes polonaises
Source:
Belgeo : revue belge de géographie = Belgeo : Belgian Journal of Geography. - nr 3 (2014) , s. 1-24. - Summ., res. - Bibliogr.
Research program:
The text was written as part of research carried out within the research project on "Activities of artists in post-socialist cities: socio-economic underpinnings and implications" conducted in 2013-2016 and financed with a grant awarded by the National Science Centre, Poland, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
Nr:
2168293247
article
40

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Title:
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym = Museums and Developing Social Capital in the Local Context
Source:
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - T. V (2014) , s. 19-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168288317
article
41

Author:
Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz
Title:
Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim = The Role of Libraries in Building and Strengthening the Social Capital Resources in Małopolska Region
Source:
Zarządzanie Biblioteką = Library Management. - nr 1 (6) (2014) , s. 9-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293469
article
42

Title:
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 237-263 - Bibliogr.
Series:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Access mode:
Nr:
2168269070
chapter in textbook
See main document
43

Title:
The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors
Source:
Journal of Cultural Heritage. - vol. 14, iss. 2 (2013) , s. 156-162. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168229848
article
44

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Jarosław Działek
Title:
Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital
Source:
Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. - vol. 3, no. 1 (2013) , s. 35-54. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168256000
article
45

Title:
Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa
Source:
Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych / red. Andrzej Klasik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 101-122 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-087-1
Nr:
2168258616
chapter in monograph
46

Title:
Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony = Culture, Cultural Heritage and Sustainable Development
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013) , s. 92-105. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168268812
article
47

Title:
Anchored in the Past, Food for Thought in the Present
Source:
New Eastern Europe. - no 1(6) (2013) , s. 160-162
Nr:
2168246482
review
48

Title:
Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie = Transformation of Historic Quarters in Times of Neoliberal Urbanism : the Case of Stare Podgórze in Krakow
Source:
Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu / red. Magdalena Szmytkowska, Iwona Sagan - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 83-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-022-5
Nr:
2168242564
chapter in monograph
49

Title:
Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm = Wpływ dziedzictwa kulturowego na rozwój lokalny w kontekście nowego paradygmatu turystyki
Source:
Transformation of Historical Cities' Functions = Przemiany funkcji miast historycznych - kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonego - Bydgoszcz: Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz, 2012, s. 101-112. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-61036-22-7
Nr:
2168241470
chapter in monograph
50

Title:
Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego = Cultural Heritage in the Development Strategies of the Largest Urban Centres in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 79-96. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168239484
article
See main document
51

Title:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny = Cultural Heritage and Local Development
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
350 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 221)
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-609-0
Nr:
2168250516
monograph
52

Title:
Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow
Source:
Quaestiones Geographicae. - 31(4) (2012) , s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168241332
article
53

Title:
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
Source:
Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo / red. Emil Orzechowski, Łukasz Gaweł - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2012, s. 145-162 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 11)
ISBN:
978-83-62139-33-0
Nr:
2168255998
chapter in monograph
54

Title:
Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej = Activities Aimed at Preservation of Cultural Heritage and Multiplier Effects in the Local and Regional Economy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012) , s. 645-657. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236232
article
55

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych : (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego) = Cultural Heritage as an Endogenous Development Resource of Territorial Units: Polish Experiences in the Two EU Programming Periods
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 113-125. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168227912
article
See main document
56

Title:
Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury
Source:
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków / red. Bogusław Szmygin - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS;Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Politechnika Lubelska; Fundacja Politechniki Lubelskiej, 2012, s. 135-149
ISBN:
978-83-63569-08-2
Access mode:
Nr:
2168239526
chapter in monograph
57

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Magdalena Szmytkowska
Title:
Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta
Source:
Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1 / red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 199-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-798-4
Nr:
2168257528
chapter in monograph
58

Title:
Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej
Source:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 167-202
Signature:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246890
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges = Kulturowe, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zrównoważonej turystyki dziedzictwa : problemy i wyzwania
Source:
Economic and Environmental Studies. - vol. 12, no. 2 (22) (2012) , s. 113-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168246768
article
60

Author:
Wojciech Biernacki , Jarosław Działek , Krzysztof Gwosdz , Monika Murzyn-Kupisz
Title:
Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim
Source:
Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze / red. Henryk Brandenburg - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 241-258
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-778-2
Nr:
2168231920
chapter in monograph
61

Title:
Current Trends in the Management of Cultural Heritage
Source:
Culture Management = Zarządzanie Kulturą. - Y. 4, vol. 4 (4) (2011) , s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235154
article
62

Title:
Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement
Source:
Kulturmanagement. - Jg. 4, heft 4 (4) (2011) , s. 112-123. - Czasopismo dostępne także w języku polskim i angielskim - Bibliogr.
Nr:
2168235156
article
63

Title:
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
Source:
Zarządzanie Kulturą. - R. 4, z. 4 (4) (2011) , s. 205-215. - Streszcz., Czasopismo dostępne także w języku angielskim i niemieckim - Bibliogr.
Nr:
2168235136
article
64

Title:
Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości "chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek"
Source:
Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów / red. Irena Głuszyńska i Zdzisław Mach - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011, s. 17-28
ISBN:
978-83-60430-64-1
Nr:
2168227734
chapter in conference materials
65

Author:
Monika Murzyn-Kupisz , Krzysztof Gwosdz
Title:
The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice
Source:
Journal of Historical Geography. - vol. 37, iss. 1 (2011) , s. 113-126. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Nr:
2165964589
article
66

Title:
Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 14-67
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246560
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy
Source:
System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje / red. Bogusław Szmygin - Lublin, Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, 2011, s. 119-131. - Pełny tekst dostępny w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej
ISBN:
978-83-62596-54-6
Access mode:
Nr:
2168222392
chapter in monograph
68

Title:
Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while "Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns"
Source:
Essays on the Jewish Cultural Heritage / ed. by Irena Głuszyńska, Zdzisław Mach - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011, s. 61-73
ISBN:
978-83-63705-24-4
Nr:
2168246480
chapter in monograph
69

Title:
Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną = The Impact of Restoration and Conservation Projects in Historic Buildings and Sites on the Local and Regional Economy
Source:
Ochrona Zabytków. - 43, 1-4 (248-251) (2010) , s. 139-156. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225834
article
70

Author:
Wojciech Biernacki , Bolesław Domański , Jarosław Działek , Monika Murzyn-Kupisz , Katarzyna Rotter-Jarzębińska
Title:
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 2010
Physical description:
108 s.: il.; 30 cm
Nr:
2166209718
report
71

Title:
Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland
Source:
Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy. - Vol. 19, No 1/2, March/June (2010) , s. 65-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2162991828
article
72

Title:
[Review]
Source:
European Spatial Research and Policy. - vol. 17, no. 1 (2010) , s. 145-149
Nr:
2164910255
review
73

Title:
Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii = A Barbarian in the Garden? Cultural Heritage Seen from the Perspective of Economics
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 3 (13) (2010) , s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219014
article
See main document
74

Title:
Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej = Marketing Strategies of Historic Residences in Jeleniogórska Valley
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 174-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165692301
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland = Le patrimoine comme instrument du développement social : l'exemple de Niepołomice, petite ville du Sud de la Pologne
Source:
Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action = Mettre la culture au service du développement : défis d'analyse et d'action / ed. by Florent Le Duc - [S.l.]: ARCADE, 2010, s. 110-127. - Summ., res. - Bibliogr.
ISBN:
[978-2-84143-335-3]
Access mode:
Nr:
2165994646
chapter in monograph
76

Title:
Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin? = Zrównoważone podejścia do środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego : dwie strony tego samego medalu?
Source:
Economic and Environmental Studies. - vol. 10, no. 4 (16) (2010) , s. 379-397. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165992201
article
77

Author:
Wojciech Biernacki , Jarosław Działek , Robert Guzik , Krzysztof Gwosdz , Monika Murzyn-Kupisz
Title:
Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
, Gwosdz Krzysztof
Publisher address:
Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2010
Physical description:
151 s.: il.; 30 cm
Notes:
U góry okł. i na s. tyt.: ewaluacja, Bibliogr.
Nr:
2168218518
report
78

Title:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic = Heritage and Local Development - the Town of Niepołomice
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 67-91. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51581
article
See main document
79

Title:
Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2010, s. 156-210
Signature:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246552
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego = The Cultural Heritage Market, its Producers and Consumers
Source:
Studia Regionalne i Lokalne. - nr 3 (41) (2010) , s. 61-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165165726
article
81

Title:
Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast
Source:
"Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1 / red. Sławomir Sitek - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 2010, s. 147-156. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61695-04-2
Nr:
2162986642
chapter in monograph
82

Title:
Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki = Cultural Heritage in the Process of Urban Regeneration of Postindustrial Towns : a Message for Wieliczka
Source:
Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. - t. 26 (2009) , s. 173-188. - summ.
Nr:
2162069492
article
83

Author:
Sonia Fayman , Krisztina Keresztely , Monika Murzyn-Kupisz , Jacek Purchla , Ewa Wojtoń , Grzegorz Micek
Title:
Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants : rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne
Publisher address:
Paris ; Kraków: Act Consultants ; Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009
Physical description:
102 s.: il.; 30 cm
Nr:
2166213820
report
84

Title:
Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych
Source:
Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych / red. Bogusław Szmygin - Warszawa; Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009, s. 99-112. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7497-085-3
Access mode:
Nr:
2161875451
chapter in monograph
85

Title:
Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės
Source:
Kultūros paveldas ir turizmas / sudarytoja Marianne Lehtimäki ; Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė, Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos - Vilnus: Kultūros paveldo departamentas, 2009, s. 61-66 - Bibliogr.
Nr:
2162218350
chapter in conference materials
86

Title:
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa
Source:
Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 155-182
ISBN:
978-83-89273-61-1
Nr:
2165694452
chapter in conference materials
See main document
87

Title:
Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza
Source:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej / red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 363-398
ISBN:
978-83-89273-51-2
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2009), Reclaiming Memory or Mass Consumption? : Dilemmas in Rediscovering the Jewish Heritage of Krakow's Kazimierz. [W:] Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), Reclaiming Memory: Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities, Krakow : International Cultural Centre, s. 363-396. ISBN 978-83-89273-66-6
Nr:
2165327083
chapter in conference materials
See main document
88

Title:
Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków
Source:
Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania / ed. by Marianne Lehtimäki - [Vilnius]: Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture, 2008, s. 62-66 - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-9955-34-125-3
Access mode:
Nr:
2166357425
chapter in conference materials
89

Title:
Heritage Transformation in Central and Eastern Europe
Source:
The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity / ed. by Brian Graham, Peter Howard - Aldershot; Burlington: Ashgate Publishing, 2008, s. 315-346 - Bibliogr.
Series:
(Ashgate Research Companion)
ISBN:
978-0-7546-4922-9
Nr:
2166371790
chapter in monograph
90

Title:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Physical description:
413, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-51-2
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), (2009), Reclaiming Memory: Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities, Cracow : International Cultural Centre, 413, [1] s. ISBN 978-83-89273-66-6
Nr:
2165325680
conference materials
See related chapters
91

Title:
Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza
Source:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 295-314
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132380
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza
Source:
Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin - Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007, s. 68-90
Series:
(Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami)
ISBN:
978-83-88372-36-0
Nr:
2168219128
chapter in conference materials
93

Title:
Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania
Source:
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku / red. nauk. Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007, s. 139-154
ISBN:
978-83-89273-47-5
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2007), Cultural Heritage in Time of Change : Opportunities and Challenges. [W:] Murzyn M., Purchla J. (red.), Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, Krakow : International Cultural Centre, s. 139-154. ISBN 978-83-89273-46-8
Nr:
2165735878
chapter in monograph
See main document
94

Title:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca = języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2007), Restoring Memory : Revitalization of Jewish Districts in Central European Cities : 25th-26th June
Source:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 16 (2007) , s. 73-79
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2007), Restoring Memory : Revitalization of Jewish Districts in Central European Cities : 25th-26th June, "Yearly of the International Cultural Centre", no 16, s. 73-79.
Nr:
2165912106
article
See main document
95

Title:
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007
Physical description:
326, [2] s.: il. kolor.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-47-5
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., Purchla J. (red.), (2007), Cultural Heritage in the 21st Century: Opportunities and Challenges, Krakow : International Cultural Centre, 326, [1] s. ISBN 978-83-89273-46-8
Nr:
52051
monograph
See related chapters
96

Title:
Dyskusja
Source:
Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin - Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007, s. 220-221, 226
Series:
(Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami)
Nr:
2168219130
voice in discussion / interview
97

Title:
'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow
Source:
Social changes and social sustainability in historical urban centres / ed. György Enyedi, Zoltan Kovacs - Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2006, s. 81-106 - Bibliogr.
Series:
(Discussion Papers Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences)
ISBN:
963-9052-60-4
Nr:
2166518519
chapter in monograph
98

Title:
New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989
Source:
Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1 / ed. Sebastian Schröder-Esch - Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006, s. 167-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
3-9811067-0-9 ; 978-3-9811067-0-1
Nr:
2166745753
chapter in monograph
99

Title:
Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 75-79
Nr:
2168324943
varia
See main document
100

Title:
XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września = The 16th Economic Forum in Krynica, 6-9 September
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 15 (styczeń-grudzień), s. 113
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2006), The 16th Economic Forum in Krynica, 6-9 September, "International Cultural Centre Cracow", Y. 15 (January-December 2006), s. 111.
Nr:
2166209610
varia
See main document
101

Title:
Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza
Source:
Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej / red. Mariusz Czepczyński - Gdańsk; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006, s. 63-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-89290-83-9
Nr:
2166470540
chapter in monograph
102

Title:
Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji = The Central European Experience of Urban Regeneration
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006
Physical description:
574 s.: il.; 24 cm
Notes:
Równol. tekst pol. i ang., Bibliogr.
ISBN:
83-89273-35-7
Nr:
52400
monograph
103

Title:
XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 91-95
Nr:
2168324987
varia
See main document
104

Title:
Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja = Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, 24-28 May
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 15 (styczeń-grudzień), s. 99-105
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2006), Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, 24-28 May, "International Cultural Centre Cracow", Y. 15 (January-December 2006), s. 97-103.
Nr:
2166208831
varia
See main document
105

Title:
Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca = The Cultural Space of Lower Silesia, Saxony and Thuringia, 20-26 June
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 15 (styczeń-grudzień), s. 107-111
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2006), The Cultural Space of Lower Silesia, Saxony and Thuringia, 20-26 June, "International Cultural Centre Cracow", Y. 15 (January-December 2006), s. 105-109.
Nr:
2166231868
varia
See main document
106

Title:
Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2005. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 95-99
Nr:
2168324883
varia
See main document
107

Title:
XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2005. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 109-111
Nr:
2168324891
varia
See main document
108

Title:
Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
396, [13] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/273
Nr:
2168221230
doctoral dissertation
109

Title:
Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989
Source:
Society, economy, environment - towards the sustainable city / ed. by Iwona Sagan & David M. Smith - Gdańsk; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2005, s. 121-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-89290-82-0 ; 83-920835-5-5
Nr:
2167955845
chapter in monograph
110

Title:
Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2005. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 101-103
Nr:
2168324887
varia
See main document
111

Title:
Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku = Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005) , s. 39-52
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2005), Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century, "International Cultural Centre Cracow", Y. 13 (January-December 2004), s. 38-51.
Nr:
2168320243
unreviewed article
See main document
112

Conference:
Beiträge der 9. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Leipzig, Lipsk, Niemcy, od 2002-09-26 do 2002-09-29
Title:
Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg = Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego dolnośląskiego miasteczka : przykład Chełmska Śląskiego
Source:
Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert = Postawy wobec dziedzictwa kulturowego w Niemczech i Polsce w XX w. / hrsg. von/red. Andrea Langer. - Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2004, s. 201-219. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Der Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne dziedzictwo ; Bd 1)
ISBN:
83-89101-29-7
Nr:
2168334833
chapter in conference materials
113

Title:
From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow
Source:
Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe / ed. by Iwona Sagan & Mariusz Czepczyński - Gdańsk, Poznań: University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004, s. 257-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-89290-71-5 ; 83-920835-0-4
Nr:
2168248390
chapter in monograph
114

Title:
Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989 = Pamiatková ochrana synagóg v krakovskiej štvrti Kazimierz a zmena ich funkcií po roku 1989
Source:
Architektúra a Urbanizmus. - vol. 38, iss. 3-4 (2004) , s. 159-173
Nr:
2168328167
article
115

Title:
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Krakowa po 1989 roku
Source:
Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej / red. nauk. Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2004, s. 245-260 - Bibliogr.
Series:
(Miasta w Okresie Przemian)
ISBN:
83-7395-068-0
Nr:
2168346222
chapter in monograph
116

Title:
I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 61
Nr:
2168324873
varia
See main document
117

Title:
Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca = The Cultural Space of the Slovak-Hungarian Borderlands, 8-14 June
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 12 (styczeń-grudzień), s. 79-83
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2004), The Cultural Space of the Slovak-Hungarian Borderlands, 8-14 June, "International Cultural Centre Cracow", Y. 12 (January-December 2003), s. 81-85.
Nr:
2168247754
varia
See main document
118

Author:
Monika A. Murzyn , Krzysztof Gwosdz
Title:
Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia = Dylematy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejski : przykład Chełmska Śl. (Schömberg) na Dolnym Śląsku
Source:
Prace Geograficzne. - z. 111 (2003) , s. 183-199. - Tytuł numeru: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168280715
article
119

Author:
Monika A. Murzyn , Krzysztof Gwosdz
Title:
Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego
Source:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. 1-12. - [odczyt: 05.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240972
article
120

Title:
Dziedzictwo : Kraków - Polska - Europa, 24 maja = Heritage : Cracow - Poland - Europe, 24 May
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 12 (styczeń-grudzień), s. 77
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2004), Heritage : Cracow - Poland - Europe, 24 May, "International Cultural Centre Cracow", Y. 12 (January-December 2003), s. 79.
Nr:
2168247752
varia
See main document
121

Title:
Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao = Culture and Urban Revitalisation : the Case Bilbao
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003) , s. 35-45
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2003), Culture and Urban Revitalisation : the Case Bilbao, "International Cultural Centre Cracow", Y. 11 (January-December 2002), s. 34-43.
Nr:
2168324871
article
See main document
122

Author:
Monika A. Murzyn , Krzysztof Gwosdz
Title:
Dylematy rozwoju sudeckiej gminy przygranicznej na przykładzie Lubawki
Source:
Granice : obszary przygraniczne : euroregiony / red. nauk. Jerzy Runge - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003, s. 186-198 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2154)
ISBN:
83-226-1257-5
Nr:
2168346436
chapter in monograph
123

Title:
Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta - przypadek Budapesztu
Source:
Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni : XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa / red. Iwona Jażdżewska - Łódź: Uniwersytet Łódzki : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2003, s. 285-297. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-87749-62-1
Access mode:
Nr:
2168346378
chapter in monograph
124

Title:
XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września = 13th Economic Forum in Krynica, 4-6 September
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 12 (styczeń-grudzień), s. 85-87
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2004), 13th Economic Forum in Krynica, 4-6 September, "International Cultural Centre Cracow", Y. 12 (January-December 2003), s. 87-89.
Nr:
2168247756
varia
See main document
125

Title:
Historia i kultura Kraju Basków
Source:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003, s. 181-188 - Bibliogr.
ISBN:
83-919079-0-2
Access mode:
Nr:
2166232125
chapter in book
126

Title:
Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca = Cultural Space of the Ukrainian-Hungarian Borderlands, 21-29 June
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 65-69
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Murzyn M., (2003), Cultural Space of the Ukrainian-Hungarian Borderlands, 21-29 June, "International Cultural Centre Cracow", Y. 11 (January-December 2002), s. 63-67.
Nr:
2168324877
varia
See main document
127

Author:
Conference:
XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Polska, od 2002-04-11 do 2002-04-12
Title:
Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao
Source:
Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany / red. Iwona Jażdżewska - Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002, s. 273-287
ISBN:
83-87749-51-6
Nr:
2168328165
chapter in conference materials
128

Title:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta = Cultural Heritage and City Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002) , s. 65-80. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227032
article
See main document
129

Conference:
Międzynarodowa konferencja nt. Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictw, Kraków, Polska, od 2001-06-01 do 2001-06-02
Title:
Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001
Redaktor:
Tłumacz:
Kowalczyk Krzysztof
, Słota Małgorzata
, Stankiewicz Krystyna
Publisher address:
Kraków: MCK, 2002
Physical description:
229 s.; 24 cm
ISBN:
83-85739-99-8
Nr:
2168321287
conference materials
130

Author:
Title:
Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2001. - R. 10 (styczeń-grudzień), s. 73-75
Nr:
2168247790
varia
See main document
131

Author:
Monika Murzyn , Agnieszka Sobala-Gwosdz
Conference:
XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Polska, od 2001-04-11 do 2001-04-12
Title:
Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa
Source:
Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2 / red. Iwona Jażdżewska - Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001, s. 357-366
ISBN:
83-87749-44-3
Nr:
2168328169
chapter in conference materials
132

Title:
Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 395-399
ISBN:
83-7252-048-8
Nr:
2168248442
varia
133

Author:
Title:
Przemysł kulturowy województwa małopolskiego
Kierownik projektu:
Publisher address:
b. m.: b. w., 2000
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168328977
report
1
Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills? / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ // Education Sciences. - vol. 11, iss. 9 (2021), s. 1-30. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainability Education and Scholarship in Higher Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2227-7102/11/9/531
2
Museums and Coping with Overtourism / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ // Sustainability. - vol. 12, iss. 5 (2020), s. 1-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Art Cities and Tourist Attractions : Coping with Overtourism and Promoting Revitalisation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054. - ISSN 2071-1050
3
Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development? / Monika Murzyn-Kupisz, Dominika HOŁUJ, Jarosław Działek, Katarzyna Gorczyca // Museum International. - vol. 71, iss. 3-4 (2019), s. 28-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1350-0775
4
Museums and Local Development in Poland / Monika Murzyn-Kupisz, Jarosław Działek, Katarzyna Gorczyca, Dominika HOŁUJ. - OECD, 2019. - 56 s. - Pełny tekst: http://www.oecd.org/cfe/leed/Museums-and-Local-Development-in-Poland.pdf
5
Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej = The Heritage of Kraków and Its Quarters in Contemporary Detective Prose / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 189-233. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-932-5
6
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa / Monika MURZYN-KUPISZ, Dominika HOŁUJ, Jarosław Działek. - Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 2017. - 175 s. : il. ; 30 cm
7
Preface / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. V-X. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
8
Final Remarks / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. 329-337. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
9
Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. 91-120. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
10
Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017. - 590 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-242-3137-9 ; 978-83-242-3277-2
11
Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Importance of the Historic District of Kazimierz As a Cultural Quarter within the Kraków Metropolitan Area / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017. - S. 157-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-895-3
12
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg : Springer, 2017. - XVI, 337 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
13
Theorising Artists as Actors of Urban Change / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. 1-44. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
14
The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1 / Monika MURZYN-KUPISZ // Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes. - vol. 59, iss. 1-2 (2017), s. 174-176. - Rec. pracy: The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1. - ISSN 0008-5006
15
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 253-285. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
16
EWACE : Eighth European Workshoop on Applied Curtural Economics, Kraków / Monika MURZYN-KUPISZ // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 40-41. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/40. - ISSN 1689-7757
17
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015) / koordynator projektu: Katarzyna Skomorucha-Figiel. - Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2016. - (Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ; 9). - S. 79-117. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-64889-18-9. - Pełny tekst: http://old.nimoz.pl/pobierz/1174.html#https://nimoz.pl/files/publications/40/Statystyka Muzea w Polsce Raport EN_lekki.pdf
18
Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Heritage Counts / eds. Koen Van Balen, Aziliz Vandesande. - Antwerp - Apeldoorn: Garant, 2016. - (Reflections on Cultural Heritage Theories and Practices / a series by the Raymond Lemaire International Centre for Conservation, KU Leuven). - S. 163-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-90-441-3330-1
19
Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa = Museums and Metropolitan Functions of Large Urban Centres : Kraków as a Case Study / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 157-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
20
Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury = Museum Institutions Seen from the Perspective of Cultural Economics / Monika MURZYN-KUPISZ, współpr. Jarosław Działek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016. - 392 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Muzeologia ; t. 13). - ISBN 978-83-242-2747-1
21
Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice / ed. by Saskia Warren, Phil Jones. - Dorchester: Ashgate, 2015. - S. 145-169. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4724-5137-8
22
Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin. - Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015. - S. 159-166. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7947-102-7. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=9302#http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13091/edition/12771/content?ref=desc
23
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politecznika Lubelska, 2015. - S. 127-146. - ISBN 978-83-940280-1-5. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12730
24
Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Jewish Space in Contemporary Poland / ed. by Erica T. Lehrer and Michael Meng. - Bloomington: Indiana University Press, 2015. - S. 115-148. - ISBN 978-0-253-01503-7 ; 978-0-253-01506-8
25
From "Atlantis" to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium / Monika MURZYN-KUPISZ // East Central Europe. - Vol. 42, iss. 2-3 (2015), s. 268-298. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0094-3037
26
Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin. - Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015. - S. 167-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7947-102-7. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=9302#http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13091/edition/12771/content?ref=desc
27
Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland / Monika MURZYN-KUPISZ // W: The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA. - Kraków: International Cultural Centre, 2015. - S. 328-350. - ISBN 978-83-63463-32-8
28
Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Management of UNESCO World Heritage : Properties from Poland - Selected Issues / ed. Bogusław Szmygin. - Warszawa: Lublin University of Technology, 2015. - S. 129-150. - Summ. - ISBN 978-83-940280-3-9
29
Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot) / Monika MURZYN-KUPISZ, Magdalena Szmytkowska // Geografie. - R. 120, nr 2 (2015), s. 188-209. - Summ., Shr. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/06/gcgs022015_murzyn_kupisz.pdf. - ISSN 1212-0014
30
Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej = Culture, Art, Entrepreneurship in the Space of Industrial Heritage. - Zabrze: Urząd Miejski, 2015. - S. 45-58. - Pełny tekst: https://konferencja.zabrzewsercuslaska.pl/pl/download/file/fid/613
31
Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic = Spatial Behavior and Preferences of Young Artists: the Example of Kraków and Katowice / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: Miasto w badaniach geografów. T. 1 / red. Piotr Trzepacz, Joanna Więcław-Michniewska, Agnieszka Brzosko-Sermak i Arkadiusz Kołoś. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - S. 91-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-12-1
32
Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym = Das Verhältnis der lokalen Gesellschaft zum Kulturerbe und andere Voraussetzungen für dessen Nutzung in der lokalen Entwicklung / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Gubin, 31.05-02.06.2012 = Zivilgesellschaft und Denkmalschutz im deutsch-polnischen Grenzgebiet : Tagungsband der internationalen wissenschaftlichen Konferenz : Gubin, 31.05-02.06.2012 / red./Hrsg. Paul Zalewski, Barbara Bielinis-Kopeć. - Euromiasto Gubin-Guben: Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin, 2014. - S. 87-99. - Tłumaczenie tekstu w języku niemieckim na dołączonej do materiałów płycie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64707-03-2
33
[Review] / Monika MURZYN-KUPISZ // Canadian Journal of History = Annales canadiennes d'histoire. - vol. 49, no. 1 (2014), s. 119-121. - Rec. pracy: Heritage, Ideology and Identity in Central and Eastern Europe: Contested Pasts, Contested Presents, edited by Matthew Rampley. Heritage Matters Series, Vol. 6. Rochester, New York, The Boydell Press, 2012. VIII, 206 pp
34
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów = Socio-economic Impact of Museums / Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (28) (2014), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP28/ZP_2_2014-04.pdf. - ISSN 1898-3529
35
Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland = Factures endogènes pour fair du patrimoine un atout de développment local : expériences dans des petites villes de Pologne / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century / eds. A Kwiatek-Soltys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.-C. Edouard. - Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014. - (CERAMAC, ISSN 1242-7780 ; 33). - S. 77-96. - Summ., rés. - Bibliogr. - ISBN 978-2-84516-635-6
36
Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 161-192
37
Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański. - Kocani: European Scientific Institute, 2014. - S. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-608-4642-18-3. - Pełny tekst: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf
38
Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie / red. nauk. Andrzej Klasik. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 191-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-187-8
39
Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities = Jeunes artistes et développement des quartiers artistiques dans les villes polonaises / Jarosław DZIAŁEK, Monika MURZYN-KUPISZ // Belgeo : revue belge de géographie [on-line] = Belgeo : Belgian Journal of Geography. - nr 3 (2014), s. 1-24. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://belgeo.revues.org/13012. - ISSN 1377-2368
40
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym = Museums and Developing Social Capital in the Local Context / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - T. V (2014), s. 19-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-2732
41
Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim = The Role of Libraries in Building and Strengthening the Social Capital Resources in Małopolska Region / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Biblioteką = Library Management. - nr 1 (6) (2014), s. 9-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-1004
42
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013. - (Kultura się Liczy!). - S. 237-263. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63631-57-4. - Pełny tekst: http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=238=Fit
43
The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors / Monika MURZYN-KUPISZ // Journal of Cultural Heritage. - vol. 14, iss. 2 (2013), s. 156-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1296-2074
44
Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. - vol. 3, no. 1 (2013), s. 35-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2044-1266
45
Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych / red. Andrzej Klasik. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 101-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-087-1
46
Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony = Culture, Cultural Heritage and Sustainable Development / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013), s. 92-105. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111906/edition/97173/content. - ISSN 0079-3507
47
Anchored in the Past, Food for Thought in the Present / Monika MURZYN-KUPISZ // New Eastern Europe. - no 1(6) (2013), s. 160-162. - Rec. pracy: ed. by E. Gawron, K. Gebert, H. Lieberman, M. Matuszewska, B. Matis, S. Penn, K. Underhill, W. Zeisel, Field Guide to Jewish Warsaw and Kraków
48
Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie = Transformation of Historic Quarters in Times of Neoliberal Urbanism : the Case of Stare Podgórze in Krakow / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu / red. Magdalena Szmytkowska, Iwona Sagan. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. - S. 83-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-022-5
49
Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm = Wpływ dziedzictwa kulturowego na rozwój lokalny w kontekście nowego paradygmatu turystyki / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Transformation of Historical Cities' Functions : in the Context of Tourism and Sustainability = Przemiany funkcji miast historycznych - kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonego. - Bydgoszcz: Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz, 2012. - S. 101-112. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-61036-22-7
50
Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego = Cultural Heritage in the Development Strategies of the Largest Urban Centres in the Podkarpackie Voivodship / Monika MURZYN-KUPISZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 79-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
51
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny = Cultural Heritage and Local Development / Monika MURZYN-KUPISZ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 350 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 221). - ISBN 978-83-7252-609-0
52
Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow / Monika MURZYN-KUPISZ // Quaestiones Geographicae. - 31(4) (2012), s. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-477X
53
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo / red. Emil Orzechowski, Łukasz Gaweł. - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2012. - (Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 11). - S. 145-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62139-33-0
54
Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej = Activities Aimed at Preservation of Cultural Heritage and Multiplier Effects in the Local and Regional Economy / Monika MURZYN-KUPISZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012), s. 645-657. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
55
Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego) = Cultural Heritage as an Endogenous Development Resource of Territorial Units: Polish Experiences in the Two EU Programming Periods / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 113-125. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111308/edition/96585/content. - ISSN 0079-3507
56
Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków [on-line] / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS;Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Politechnika Lubelska; Fundacja Politechniki Lubelskiej, 2012. - S. 135-149. - ISBN 978-83-63569-08-2. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/Content/1218/PDF/ochrona.pdf
57
Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta / Monika MURZYN-KUPISZ, Magdalena Szmytkowska // W: Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1 / red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 199-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-798-4
58
Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 167-202
59
Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges = Kulturowe, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zrównoważonej turystyki dziedzictwa : problemy i wyzwania / Monika MURZYN-KUPISZ // Economic and Environmental Studies. - vol. 12, no. 2 (22) (2012), s. 113-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/02_12/ees_12_2_fulltext_02.pdf. - ISSN 1642-2597
60
Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim / Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Krzysztof Gwosdz, Monika MURZYN-KUPISZ // W: Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze / red. Henryk Brandenburg. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 241-258. - ISBN 978-83-7246-778-2
61
Current Trends in the Management of Cultural Heritage / Monika MURZYN-KUPISZ // Culture Management = Zarządzanie Kulturą. - Y. 4, vol. 4 (4) (2011), s. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4712
62
Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement / Monika MURZYN-KUPISZ // Kulturmanagement. - Jg. 4, heft 4 (4) (2011), s. 112-123. - Czasopismo dostępne także w języku polskim i angielskim. - Bibliogr. - ISSN 2081-4712
63
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym / Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Kulturą. - R. 4, z. 4 (4) (2011), s. 205-215. - Streszcz., Czasopismo dostępne także w języku angielskim i niemieckim. - Bibliogr. - ISSN 2081-4712
64
Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości "chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek" / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów / red. Irena Głuszyńska i Zdzisław Mach. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 17-28. - ISBN 978-83-60430-64-1
65
The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice / Monika MURZYN-KUPISZ, Krzysztof Gwosdz // Journal of Historical Geography. - vol. 37, iss. 1 (2011), s. 113-126. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0305-7488
66
Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI. - (2011), s. 14-67
67
Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy / Monika MURZYN-KUPISZ // W: System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje / red. Bogusław Szmygin. - Lublin, Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, 2011. - S. 119-131. - Pełny tekst dostępny w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej. - ISBN 978-83-62596-54-6. - Pełny tekst: http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=691&dirids=1
68
Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while "Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns" / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Essays on the Jewish Cultural Heritage / ed. by Irena Głuszyńska, Zdzisław Mach. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 61-73. - ISBN 978-83-63705-24-4
69
Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną = The Impact of Restoration and Conservation Projects in Historic Buildings and Sites on the Local and Regional Economy / Monika MURZYN-KUPISZ // Ochrona Zabytków. - 43, 1-4 (248-251) (2010), s. 139-156. - Summ. - ISSN 0029-8247
70
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy / oprac. zespół badaw.: Centrum Studiów Regionalnych UniRegio w składzie: Wojciech Biernacki, Bolesław Domański, Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ, Katarzyna Rotter-Jarzębińska. - Kraków : UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 2010. - 108 s. : il. ; 30 cm
71
Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland / Monika MURZYN-KUPISZ // Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy. - Vol. 19, No 1/2, March/June (2010), s. 65-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0954-8963
72
[Review] / Monika MURZYN-KUPISZ // European Spatial Research and Policy. - vol. 17, no. 1 (2010), s. 145-149. - Rec. pracy: Luigi Fusco Girard and Peter Nijkamp (eds), Cultural Tourism and Sustainable Local Development, Ashgate, Farnham 2009
73
Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii = A Barbarian in the Garden? Cultural Heritage Seen from the Perspective of Economics / Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 3 (13) (2010), s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf. - ISSN 1898-3529
74
Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej = Marketing Strategies of Historic Residences in Jeleniogórska Valley / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 174-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
75
Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland = Le patrimoine comme instrument du développement social : l'exemple de Niepołomice, petite ville du Sud de la Pologne / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action = Mettre la culture au service du développement : défis d'analyse et d'action / ed. by Florent Le Duc. - [S.l.]: ARCADE, 2010. - S. 110-127. - Summ., res. - Bibliogr. - ISBN [978-2-84143-335-3]. - Pełny tekst: http://arcade.acted.org/images/arcade_livre_et_couv_BD.pdf
76
Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin? = Zrównoważone podejścia do środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego : dwie strony tego samego medalu? / Monika MURZYN-KUPISZ // Economic and Environmental Studies. - vol. 10, no. 4 (16) (2010), s. 379-397. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_10/ees_10_4_fulltext_03.pdf. - ISSN 1642-2597
77
Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego / [red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Krzysztof Gwosdz] ; oprac. zespół badawczy Centrum Studiów Regionalnych UniRegio w składzie: Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Monika MURZYN-KUPISZ. - Katowice : Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2010. - 151 s. : il. ; 30 cm. - U góry okł. i na s. tyt.: ewaluacja. - Bibliogr.
78
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic = Heritage and Local Development - the Town of Niepołomice / Monika MURZYN-KUPISZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010), s. 67-91. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168129619. - ISSN 1898-6447
79
Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy? / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI. - (2010), s. 156-210
80
Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego = The Cultural Heritage Market, its Producers and Consumers / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia Regionalne i Lokalne. - nr 3 (41) (2010), s. 61-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2010_3_murzyn_kupisz.pdf. - ISSN 1509-4995
81
Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast / Monika MURZYN-KUPISZ // W: "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1 / red. Sławomir Sitek. - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 2010. - S. 147-156. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61695-04-2
82
Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki = Cultural Heritage in the Process of Urban Regeneration of Postindustrial Towns : a Message for Wieliczka / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. - t. 26 (2009), s. 173-188. - summ. - ISSN 0137-530X
83
Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants : rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne / Sonia Fayman, Krisztina Keresztély, Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA, Ewa Wojtoń, Grzegorz Micek. - Paris ; Kraków : Act Consultants ; Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009. - 102 s. : il. ; 30 cm
84
Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa; Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009. - S. 99-112. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7497-085-3. - Pełny tekst: http://212.182.64.85/dlibra/doccontent?id=631&dirids=1/Internet_Koncepcje_i_praktyka_e-edukacji.pdf
85
Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės / Monika A. MURZYN // W: Kultūros paveldas ir turizmas : galimybės, poveikis, partnerystė ir valdymas : Pranešimai, skaityti III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forume, vykusiame 2007 m. rugsėjo 25-27 d. Vilniuje, Lietuvoje / sudarytoja Marianne Lehtimäki ; Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė, Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos. - Vilnus: Kultūros paveldo departamentas, 2009. - S. 61-66. - Bibliogr.
86
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - S. 155-182. - ISBN 978-83-89273-61-1
87
Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej / red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - S. 363-398. - ISBN 978-83-89273-51-2
88
Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków / Monika A. MURZYN // W: Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania / ed. by Marianne Lehtimäki. - [Vilnius]: Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture, 2008. - S. 62-66. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-9955-34-125-3. - Pełny tekst: http://mg.kpd.lt/users/www/uploaded/3%20Forum%20publ%20on%20cultural%20heritage%20and%20tourism.pdf
89
Heritage Transformation in Central and Eastern Europe / Monika A. MURZYN // W: The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity / ed. by Brian Graham, Peter Howard. - Aldershot; Burlington: Ashgate Publishing, 2008. - (Ashgate Research Companion). - S. 315-346. - Bibliogr. - ISBN 978-0-7546-4922-9
90
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej / red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - 413, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89273-51-2
91
Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza / Monika A. MURZYN // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 295-314. - ISBN 978-83-7252-345-7
92
Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007. - (Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami). - S. 68-90. - ISBN 978-83-88372-36-0
93
Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania / Monika A. MURZYN // W: Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania / red. nauk. Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007. - S. 139-154. - ISBN 978-83-89273-47-5
94
Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca = języku angielskim: Murzyn-Kupisz M., (2007), Restoring Memory : Revitalization of Jewish Districts in Central European Cities : 25th-26th June / Monika MURZYN-KUPISZ // Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury = Yearly of the International Cultural Centre / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 16 (2007), s. 73-79. - ISSN 1230-2597
95
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania / red. nauk. Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007. - 326, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89273-47-5
96
Dyskusja / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007. - (Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami). - S. 220-221, 226
97
'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow / Monika A. MURZYN // W: Social changes and social sustainability in historical urban centres : the case of Central Europe / ed. György Enyedi, Zoltan Kovacs. - Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2006. - (Discussion Papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008). - S. 81-106. - Bibliogr. - ISBN 963-9052-60-4
98
New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989 / Monika A. MURZYN // W: Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1 / ed. Sebastian Schröder-Esch. - Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006. - S. 167-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 3-9811067-0-9 ; 978-3-9811067-0-1
99
Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005) (2006), s. 75-79. - ISSN 1230-2597
100
XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września = The 16th Economic Forum in Krynica, 6-9 September / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 15 (styczeń-grudzień) (2006), s. 113. - ISSN 1230-2597
101
Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza / Monika A. MURZYN // W: Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej / red. Mariusz Czepczyński. - Gdańsk; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006. - S. 63-83. - Bibliogr. - ISBN 83-89290-83-9
102
Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji = The Central European Experience of Urban Regeneration / Monika A. MURZYN ; [tł. Monika A. MURZYN]. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006. - 574 s. : il. ; 24 cm. - Równol. tekst pol. i ang. - Bibliogr. - ISBN 83-89273-35-7
103
XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005) (2006), s. 91-95. - ISSN 1230-2597
104
Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja = Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, 24-28 May / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 15 (styczeń-grudzień) (2006), s. 99-105. - ISSN 1230-2597
105
Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca = The Cultural Space of Lower Silesia, Saxony and Thuringia, 20-26 June / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 15 (styczeń-grudzień) (2006), s. 107-111. - ISSN 1230-2597
106
Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 95-99. - ISSN 1230-2597
107
XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 109-111. - ISSN 1230-2597
108
Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku / Monika A. MURZYN ; Promotor: Jacek PURCHLA. - Kraków, 2005. - 396, [13] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000676a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000676b
109
Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989 / Monika A. MURZYN // W: Society, economy, environment - towards the sustainable city / ed. by Iwona Sagan & David M. Smith. - Gdańsk; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2005. - S. 121-134. - Bibliogr. - ISBN 83-89290-82-0 ; 83-920835-5-5
110
Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 101-103. - ISSN 1230-2597
111
Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku = Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 39-52. - ISSN 1230-2597
112
Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg = Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego dolnośląskiego miasteczka : przykład Chełmska Śląskiego / Monika A. MURZYN // W: Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert = Postawy wobec dziedzictwa kulturowego w Niemczech i Polsce w XX w. / hrsg. von/red. Andrea Langer. - Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2004. - (Der Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne dziedzictwo ; Bd 1). - S. 201-219. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89101-29-7
113
From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow / Monika A. MURZYN // W: Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe / ed. by Iwona Sagan & Mariusz Czepczyński. - Gdańsk, Poznań: University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. - S. 257-274. - Bibliogr. - ISBN 83-89290-71-5 ; 83-920835-0-4
114
Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989 = Pamiatková ochrana synagóg v krakovskiej štvrti Kazimierz a zmena ich funkcií po roku 1989 / Monika MURZYN-KUPISZ // Architektúra a Urbanizmus. - vol. 38, iss. 3-4 (2004), s. 159-173. - ISSN 0044-8680
115
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Krakowa po 1989 roku / Monika A. MURZYN // W: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej / red. nauk. Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2004. - (Miasta w Okresie Przemian). - S. 245-260. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-068-0
116
I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003), s. 61. - ISSN 1230-2597
117
Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca = The Cultural Space of the Slovak-Hungarian Borderlands, 8-14 June / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 12 (styczeń-grudzień) (2003), s. 79-83. - ISSN 1230-2597
118
Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia = Dylematy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejski : przykład Chełmska Śl. (Schömberg) na Dolnym Śląsku / Monika A. MURZYN, Krzysztof Gwosdz // Prace Geograficzne [on-line]. - z. 111 (2003), s. 183-199. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zrr/publikacje/pdf/gwosdzChelmsko%20tekst.pdf. - ISSN 1644-3586
119
Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego / Monika A. MURZYN, Krzysztof Gwosdz // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(2) (2003), s. 1-12. - Streszcz.. - [odczyt: 05.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/mm_limes1(2).pdf
120
Dziedzictwo : Kraków - Polska - Europa, 24 maja = Heritage : Cracow - Poland - Europe, 24 May / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 12 (styczeń-grudzień) (2003), s. 77. - ISSN 1230-2597
121
Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao = Culture and Urban Revitalisation : the Case Bilbao / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003), s. 35-45. - ISSN 1230-2597
122
Dylematy rozwoju sudeckiej gminy przygranicznej na przykładzie Lubawki / Monika A. MURZYN, Krzysztof Gwosdz // W: Granice : obszary przygraniczne : euroregiony / red. nauk. Jerzy Runge. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2154). - S. 186-198. - Bibliogr. - ISBN 83-226-1257-5
123
Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta - przypadek Budapesztu / Monika A. MURZYN // W: Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni : XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa / red. Iwona Jażdżewska. - Łódź: Uniwersytet Łódzki : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2003. - S. 285-297. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-87749-62-1. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/10900284/Kultura_jako_funkcja_metropolitalna_w_przestrzeni_wsp%C3%B3%C5%82czesnego_miasta_-_przypadek_Budapesztu
124
XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września = 13th Economic Forum in Krynica, 4-6 September / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 12 (styczeń-grudzień) (2003), s. 85-87. - ISSN 1230-2597
125
Historia i kultura Kraju Basków / Monika A. MURZYN // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław. - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003. - S. 181-188. - Bibliogr. - ISBN 83-919079-0-2. - Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_1/kraj_baskow.pdf
126
Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca = Cultural Space of the Ukrainian-Hungarian Borderlands, 21-29 June / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003), s. 65-69. - ISSN 1230-2597
127
Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao / Monika MURZYN // W: Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany / red. Iwona Jażdżewska. - Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002. - S. 273-287. - ISBN 83-87749-51-6
128
Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta = Cultural Heritage and City Development / Monika MURZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002), s. 65-80. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13982. - ISSN 0208-7944
129
Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001 / red. nauk. Jacek PURCHLA ; [tł. Krzysztof Kowalczyk, Monika MURZYN, Małgorzata Słota, Krystyna Stankiewicz]. - Kraków : MCK, 2002. - 229 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85739-99-8
130
Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca / Monika MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 10 (styczeń-grudzień) (2001), s. 73-75. - ISSN 1230-2597
131
Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa / Monika A. MURZYN, Agnieszka Sobala-Gwosdz // W: Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2 / red. Iwona Jażdżewska. - Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001. - S. 357-366. - ISBN 83-87749-44-3
132
Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie / oprac. Monika A. MURZYN // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 395-399. - ISBN 83-7252-048-8
133
Przemysł kulturowy województwa małopolskiego / kier. projektu Jacek PURCHLA, współautorzy: Krzysztof BROŃSKI, Monika MURZYN, Monika Smoleń. - b. m. : b. w., 2000. - 67 k. : il. ; 30 cm
1
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., (2021), Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills?, "Education Sciences", vol. 11, iss. 9, s. 1-30; https://www.mdpi.com/2227-7102/11/9/531
2
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., (2020), Museums and Coping with Overtourism, "Sustainability", vol. 12, iss. 5, s. 1-23; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054
3
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., Gorczyca K., (2019), Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?, "Museum International", vol. 71, iss. 3-4, s. 28-45.
4
Murzyn-Kupisz M., Działek J., Gorczyca K., Hołuj D., (2019), Museums and Local Development in Poland, Murzyn-Kupisz M. (kier. pr), OECD, 56 s.
5
Murzyn-Kupisz M., (2018), Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 3, Dziedzictwo, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 189-233.
6
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., (2017), Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim: diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 175 s.
7
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Preface. [W:] Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. V-X.
8
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Final Remarks. [W:] Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 329-337.
9
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2017), Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow. [W:] MURZYN-KUPISZ M., Działek J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 91-120.
10
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 590 s.
11
Murzyn-Kupisz M., (2017), Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 2, Dylematy rozwoju, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 157-209.
12
Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), (2017), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe, (GeoJournal Library, 123), Cham ; Heidelberg : Springer, XVI, 337 s.
13
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Theorising Artists as Actors of Urban Change. [W:] MURZYN-KUPISZ M., Działek J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 1-44.
14
Murzyn-Kupisz M., (2017), The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1, "Canadian Slavonic Papers", vol. 59, iss. 1-2, s. 174-176.
15
Murzyn-Kupisz M., (2017), Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 253-285.
16
Murzyn-Kupisz M., (2017), EWACE : Eighth European Workshoop on Applied Curtural Economics, Kraków, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 40-41; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/40
17
Murzyn-Kupisz M., (2016), Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych. [W:] Katarzyna Skomorucha-Figiel (red.), Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015), Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, s. 79-117.
18
Murzyn-Kupisz M., (2016), Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut. [W:] Balen , Vandesande A. (red.), Heritage Counts, Antwerp - Apeldoorn : Garant, s. 163-180.
19
Murzyn-Kupisz M., (2016), Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 157-187.
20
Murzyn-Kupisz M., (2016), Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 392 s.
21
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2015), Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context. [W:] Warren S., Jones P. (red.), Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice, Dorchester : Ashgate, s. 145-169.
22
Murzyn-Kupisz M., (2015), Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury. [W:] Szmygin B. (red.), Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy, Lublin - Warszawa : Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, s. 159-166.
23
Murzyn-Kupisz M., (2015), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie. [W:] Szmygin B. (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce, Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Politecznika Lubelska, s. 127-146.
24
Murzyn-Kupisz M., (2015), Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia. [W:] Lehrer , Meng M. (red.), Jewish Space in Contemporary Poland, Bloomington : Indiana University Press, s. 115-148.
25
Murzyn-Kupisz M., (2015), From "Atlantis" to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium, "East Central Europe", Vol. 42, iss. 2-3, s. 268-298.
26
Murzyn-Kupisz M., (2015), Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów. [W:] Szmygin B. (red.), Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy, Lublin - Warszawa : Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, s. 167-184.
27
Murzyn-Kupisz M., (2015), Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland. [W:] Jagodzińska K., Purchla J. (red.), The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków : International Cultural Centre, s. 328-350.
28
Murzyn-Kupisz M., (2015), Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List. [W:] Szmygin B. (red.), Management of UNESCO World Heritage: Properties from Poland - Selected Issues, Warszawa : Lublin University of Technology, s. 129-150.
29
Murzyn-Kupisz M., Szmytkowska M., (2015), Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot), "Geografie", R. 120, nr 2, s. 188-209; http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/06/gcgs022015_murzyn_kupisz.pdf
30
Murzyn-Kupisz M., (2015), Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania. [W:] Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej, Zabrze : Urząd Miejski, s. 45-58.
31
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2015), Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic. [W:] Trzepacz P., Więcław-Michniewska J., Brzosko-Sermak A., Kołoś A. (red.), Miasto w badaniach geografów, T. 1, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 91-120.
32
Murzyn-Kupisz M., (2014), Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym. [W:] Zalewski P., Bielinis-Kopeć B. (red.), Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Gubin, 31.05-02.06.2012, Euromiasto Gubin-Guben : Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin, s. 87-99.
33
Murzyn-Kupisz M., (2014), [Review], "Canadian Journal of History", vol. 49, no. 1, s. 119-121.
34
Murzyn-Kupisz M., (2014), Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (28), s. 49-62; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP28/ZP_2_2014-04.pdf
35
Murzyn-Kupisz M., (2014), Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland. [W:] Kwiatek-Soltys A., Edouard J. (red.), Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century (Collection CERAMC; 33), Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, s. 77-96.
36
Murzyn-Kupisz M., (2014), Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 161-192.
37
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications. [W:] Wiktor-Mach D., Radwański P. (red.), The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate, Kocani : European Scientific Institute, s. 69-82.
38
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Klasik A. (red.), Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 191-217.
39
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities, "Belgeo : revue belge de géographie" [on-line], nr 3, s. 1-24; http://belgeo.revues.org/13012
40
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2014), Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym, "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu", T. V, s. 19-40.
41
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim, "Zarządzanie Biblioteką", nr 1 (6), s. 9-32.
42
Murzyn-Kupisz M., (2013), Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 237-263.
43
Murzyn-Kupisz M., (2013), The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors, "Journal of Cultural Heritage", vol. 14, iss. 2, s. 156-162.
44
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2013), Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital, "Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development", vol. 3, no. 1, s. 35-54.
45
Murzyn-Kupisz M., (2013), Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa. [W:] Klasik A. (red.), Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 101-122.
46
Murzyn-Kupisz M., (2013), Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 152, s. 92-105; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111906/edition/97173/content
47
Murzyn-Kupisz M., (2013), Anchored in the Past, Food for Thought in the Present, "New Eastern Europe", no 1(6), s. 160-162.
48
Murzyn-Kupisz M., (2012), Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie. [W:] Szmytkowska M., Sagan I. (red.), Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 83-105.
49
Murzyn-Kupisz M., (2012), Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm. [W:] Transformation of Historical Cities' Functions: in the Context of Tourism and Sustainability, Bydgoszcz : Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz, s. 101-112.
50
Murzyn-Kupisz M., (2012), Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 79-96.
51
Murzyn-Kupisz M., (2012), Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 221), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 350 s.
52
Murzyn-Kupisz M., (2012), Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow, "Quaestiones Geographicae", 31(4), s. 63-76.
53
Murzyn-Kupisz M., (2012), Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. [W:] Orzechowski E., Gaweł Ł. (red.), Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 145-162.
54
Murzyn-Kupisz M., (2012), Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 244, s. 645-657.
55
Murzyn-Kupisz M., (2012), Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego), "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 113-125; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111308/edition/96585/content
56
Murzyn-Kupisz M., (2012), Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury. [W:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków [on-line], Warszawa-Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, s. 135-149.
57
Murzyn-Kupisz M., Szmytkowska M., (2012), Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta. [W:] Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 199-219.
58
Murzyn-Kupisz M., (2012), Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 167-202.
59
Murzyn-Kupisz M., (2012), Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges, "Economic and Environmental Studies", vol. 12, no. 2 (22), s. 113-133; http://www.ees.uni.opole.pl/content/02_12/ees_12_2_fulltext_02.pdf
60
Biernacki W., Działek J., Gwosdz K., Murzyn-Kupisz M., (2012), Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim. [W:] Brandenburg H. (red.), Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 241-258.
61
Murzyn-Kupisz M., (2011), Current Trends in the Management of Cultural Heritage, "Culture Management", Y. 4, vol. 4 (4), s. 19-29.
62
Murzyn-Kupisz M., (2011), Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement, "Kulturmanagement", Jg. 4, heft 4 (4), s. 112-123.
63
Murzyn-Kupisz M., (2011), Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, "Zarządzanie Kulturą", R. 4, z. 4 (4), s. 205-215.
64
Murzyn-Kupisz M., (2011), Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości "chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek". [W:] Głuszyńska I., Mach Z. (red.), Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 17-28.
65
Murzyn-Kupisz M., Gwosdz K., (2011), The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice, "Journal of Historical Geography", vol. 37, iss. 1, s. 113-126.
66
Murzyn-Kupisz M., (2011), Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.), s. 14-67.
67
Murzyn-Kupisz M., (2011), Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy. [W:] Szmygin B. (red.), System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje, Lublin, Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, s. 119-131.
68
Murzyn-Kupisz M., (2011), Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while "Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns". [W:] Głuszyńska I., Mach Z. (red.), Essays on the Jewish Cultural Heritage, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 61-73.
69
Murzyn-Kupisz M., (2010), Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną, "Ochrona Zabytków", 43, 1-4 (248-251), s. 139-156.
70
Biernacki W., Domański B., Działek J., Murzyn-Kupisz M., Rotter-Jarzębińska K., (2010), Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania: raport końcowy, Kraków : UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 108 s.
71
Murzyn-Kupisz M., (2010), Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland, "Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy", Vol. 19, No 1/2, March/June, s. 65-80.
72
Murzyn-Kupisz M., (2010), [Review], "European Spatial Research and Policy", vol. 17, no. 1, s. 145-149.
73
Murzyn-Kupisz M., (2010), Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (13), s. 19-32; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf
74
Murzyn-Kupisz M., (2010), Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 174-196.
75
Murzyn-Kupisz M., (2010), Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland. [W:] Duc (red.), Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action, [S.l.] : ARCADE, s. 110-127.
76
Murzyn-Kupisz M., (2010), Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin?, "Economic and Environmental Studies", vol. 10, no. 4 (16), s. 379-397; http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_10/ees_10_4_fulltext_03.pdf
77
Biernacki W., Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Murzyn-Kupisz M., (2010), Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego,, Gwosdz K. (red. nauk.), Katowice : Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 151 s.
78
Murzyn-Kupisz M., (2010), Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 835, s. 67-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/168129619
79
Murzyn-Kupisz M., (2010), Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1, s. 156-210.
80
Murzyn-Kupisz M., (2010), Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3 (41), s. 61-80; http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2010_3_murzyn_kupisz.pdf
81
Murzyn-Kupisz M., (2010), Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast. [W:] Sitek S. (red.), "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1, Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, s. 147-156.
82
Murzyn-Kupisz M., (2009), Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki, "Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce", t. 26, s. 173-188.
83
Fayman S., Keresztely K., Murzyn-Kupisz M., Purchla J., Wojtoń E., Micek G., (2009), Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants: rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne, Paris : Act Consultants ; Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 102 s.
84
Murzyn-Kupisz M., (2009), Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych. [W:] Szmygin B. (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Warszawa ; Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, s. 99-112.
85
Murzyn M., (2009), Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės. [W:] Lehtimäki , regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė , departamentas prie kultūros ministerijos (red.), Kultūros paveldas ir turizmas: galimybės, poveikis, partnerystė ir valdymas : Pranešimai, skaityti III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forume, vykusiame 2007 m. rugsėjo 25-27 d. Vilniuje, Lietuvoje, Vilnus : Kultūros paveldo departamentas, s. 61-66.
86
Murzyn-Kupisz M., (2008), Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa. [W:] Purchla J. (red.), Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 155-182.
87
Murzyn-Kupisz M., (2008), Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza. [W:] Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 363-398.
88
Murzyn M., (2008), Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków. [W:] Lehtimäki M. (red.), Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania , [Vilnius] : Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture, s. 62-66.
89
Murzyn M., (2008), Heritage Transformation in Central and Eastern Europe. [W:] Graham B., Howard P. (red.), The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, Aldershot ; Burlington : Ashgate Publishing, s. 315-346.
90
Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), (2008), Przywracanie pamięci: rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 413, [1] s.
91
Murzyn M., (2007), Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 295-314.
92
Murzyn-Kupisz M., (2007), Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza. [W:] Szmygin B. (red.), Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006, Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, s. 68-90.
93
Murzyn M., (2007), Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania. [W:] Murzyn M., Purchla J. (red.), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku: szanse i wyzwania, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 139-154.
94
Murzyn-Kupisz M., (2007), Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury", nr 16, s. 73-79.
95
Murzyn M., Purchla J. (red.), (2007), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku: szanse i wyzwania, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 326, [2] s.
96
Murzyn-Kupisz M., (2007), Dyskusja. [W:] Szmygin B. (red.), Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006, Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, s. 220-221, 226.
97
Murzyn M., (2006), 'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow. [W:] Enyedi G., Kovacs Z. (red.), Social changes and social sustainability in historical urban centres: the case of Central Europe (Discussion Papers Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences), Pécs : Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, s. 81-106.
98
Murzyn M., (2006), New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989. [W:] Schröder-Esch S. (red.), Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1, Weimar : Bauhaus-Universität Weimar, s. 167-188.
99
Murzyn M., (2006), Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 75-79.
100
Murzyn M., (2006), XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 15 (styczeń-grudzień), s. 113.
101
Murzyn M., (2006), Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza. [W:] Czepczyński M. (red.), Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Gdańsk ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 63-83.
102
Murzyn M., (2006), Kazimierz: środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 574 s.
103
Murzyn M., (2006), XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 91-95.
104
Murzyn M., (2006), Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 15 (styczeń-grudzień), s. 99-105.
105
Murzyn M., (2006), Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 15 (styczeń-grudzień), s. 107-111.
106
Murzyn M., (2005), Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 95-99.
107
Murzyn M., (2005), XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 109-111.
108
Murzyn M., (2005), Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku, Prom. Purchla J., Kraków : , 396, [13] k.
109
Murzyn M., (2005), Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989. [W:] Sagan I., Smith (red.), Society, economy, environment - towards the sustainable city, Gdańsk ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 121-134.
110
Murzyn M., (2005), Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 101-103.
111
Murzyn M., (2005), Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 39-52.
112
Murzyn M., (2004), Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg. [W:] Langer. (red.), Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert, Warszawa : Instytut Sztuki PAN, s. 201-219.
113
Murzyn M., (2004), From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow. [W:] Sagan I., Czepczyński M. (red.), Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe, Gdańsk, Poznań : University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 257-274.
114
Murzyn-Kupisz M., (2004), Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989, "Architektúra a Urbanizmus", vol. 38, iss. 3-4, s. 159-173.
115
Murzyn M., (2004), Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Krakowa po 1989 roku. [W:] Słodczyk J. (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 245-260.
116
Murzyn M., (2003), I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 61.
117
Murzyn M., (2003), Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 12 (styczeń-grudzień), s. 79-83.
118
Murzyn M., Gwosdz K., (2003), Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia, "Prace Geograficzne" [on-line], z. 111, s. 183-199; http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zrr/publikacje/pdf/gwosdzChelmsko%20tekst.pdf
119
Murzyn M., Gwosdz K., (2003), Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. 1-12; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/mm_limes1(2).pdf
120
Murzyn M., (2003), Dziedzictwo : Kraków - Polska - Europa, 24 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 12 (styczeń-grudzień), s. 77.
121
Murzyn M., (2003), Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 35-45.
122
Murzyn M., Gwosdz K., (2003), Dylematy rozwoju sudeckiej gminy przygranicznej na przykładzie Lubawki. [W:] Runge J. (red.), Granice : obszary przygraniczne : euroregiony (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2154), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 186-198.
123
Murzyn M., (2003), Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta - przypadek Budapesztu. [W:] Jażdżewska I. (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni : XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa, Łódź : Uniwersytet Łódzki : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 285-297.
124
Murzyn M., (2003), XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 12 (styczeń-grudzień), s. 85-87.
125
Murzyn M., (2003), Historia i kultura Kraju Basków. [W:] Górka Z., Więcław J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 181-188.
126
Murzyn M., (2003), Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 65-69.
127
Murzyn M., (2002), Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao. [W:] Jażdżewska I. (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 273-287.
128
Murzyn M., (2002), Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 587, s. 65-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/13982
129
Purchla J. (red.), (2002), Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa: materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001, Kraków : MCK, 229 s.
130
Murzyn M., (2001), Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 10 (styczeń-grudzień), s. 73-75.
131
Murzyn M., Sobala-Gwosdz A., (2001), Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa. [W:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2, Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 357-366.
132
Murzyn M., (2000), Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Małecki (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 395-399.
133
Broński K., Murzyn M., Smoleń M., Purchla J., (2000), Przemysł kulturowy województwa małopolskiego, Purchla J. (kier. pr), b. m. : b. w., 67 k.
1
@article{UEK:2168357778,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj",
title = "Fashion Design Education and Sustainability : Towards an Equilibrium between Craftsmanship and Artistic and Business Skills?",
journal = "Education Sciences",
number = "vol. 11, iss. 9",
pages = "1-30",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/educsci11090531},
url = {https://www.mdpi.com/2227-7102/11/9/531},
}
2
@article{UEK:2168344304,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj",
title = "Museums and Coping with Overtourism",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 5",
pages = "1-23",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su12052054},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/5/2054},
}
3
@article{UEK:2168341815,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj and Jarosław Działek and Katarzyna Gorczyca",
title = "Museums and Local Governments in Poland : Partners in Local Development?",
journal = "Museum International",
number = "vol. 71, iss. 3-4",
pages = "28-45",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/13500775.2019.1706944},
url = {},
}
4
@misc{UEK:2168338375,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek and Katarzyna Gorczyca and Dominika Hołuj",
title = "Museums and Local Development in Poland",
adress = "",
publisher = "OECD",
year = "2019",
url = {http://www.oecd.org/cfe/leed/Museums-and-Local-Development-in-Poland.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168327845,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo",
pages = "189-233",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-7638-932-5",
}
6
@misc{UEK:2168320969,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Dominika Hołuj and Jarosław Działek",
title = "Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego Programu badań nad dziedzictwem kulturowym opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa",
year = "2017",
}
7
@misc{UEK:2168321153,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Preface",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "V-X",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
8
@misc{UEK:2168321705,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Final Remarks",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "329-337",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
9
@inbook{UEK:2168321157,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "91-120",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53217-2_4},
url = {},
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
10
@book{UEK:2168321113,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2017",
isbn = "978-83-242-3137-9 ; 978-83-242-3277-2",
}
11
@inbook{UEK:2168318921,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju",
pages = "157-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2017",
isbn = "978-83-7638-895-3",
}
12
@book{UEK:2168321037,
title = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Działak Jarosław,
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53217-2},
url = {},
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
13
@inbook{UEK:2168321149,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Theorising Artists as Actors of Urban Change",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "1-44",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-53217-2_1},
url = {},
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
14
@article{UEK:2168313403,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1",
journal = "Canadian Slavonic Papers",
number = "vol. 59, iss. 1-2",
pages = "174-176",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00085006.2017.1297515},
url = {},
}
15
@inbook{UEK:2168319263,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "253-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2 zmienione i rozsz.",
isbn = "978-83-63391-37-9",
}
16
@misc{UEK:2168344126,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "EWACE : Eighth European Workshoop on Applied Curtural Economics, Kraków",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "40-41",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/40},
}
17
@misc{UEK:2168311959,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych",
booktitle = "Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015)",
pages = "79-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów",
year = "2016",
url = {http://old.nimoz.pl/pobierz/1174.html#https://nimoz.pl/files/publications/40/Statystyka Muzea w Polsce Raport EN_lekki.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64889-18-9",
}
18
@inbook{UEK:2168304043,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut",
booktitle = "Heritage Counts",
pages = "163-180",
adress = "Antwerp - Apeldoorn",
publisher = "Garant",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-90-441-3330-1",
}
19
@inbook{UEK:2168306007,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa",
booktitle = "Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej",
pages = "157-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2016",
isbn = "978-83-7638-711-6",
}
20
@book{UEK:2168309655,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-242-2747-1",
}
21
@inbook{UEK:2168296255,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context",
booktitle = "Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice",
pages = "145-169",
adress = "Dorchester",
publisher = "Ashgate",
year = "2015",
isbn = "978-1-4724-5137-8",
}
22
@inbook{UEK:2168296261,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury",
booktitle = "Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy",
pages = "159-166",
adress = "Lublin - Warszawa",
publisher = "Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS",
year = "2015",
url = {http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=9302#http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13091/edition/12771/content?ref=desc},
isbn = "978-83-7947-102-7",
}
23
@inbook{UEK:2168298565,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie",
booktitle = "Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce",
pages = "127-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politecznika Lubelska",
year = "2015",
url = {http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12730},
isbn = "978-83-940280-1-5",
}
24
@inbook{UEK:2168293947,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia",
booktitle = "Jewish Space in Contemporary Poland",
pages = "115-148",
adress = "Bloomington",
publisher = "Indiana University Press",
year = "2015",
isbn = "978-0-253-01503-7 ; 978-0-253-01506-8",
}
25
@article{UEK:2168301853,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "From Atlantis to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium",
journal = "East Central Europe",
number = "Vol. 42, iss. 2-3",
pages = "268-298",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1163/18763308-04202003},
url = {},
}
26
@inbook{UEK:2168296263,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów",
booktitle = "Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy",
pages = "167-184",
adress = "Lublin - Warszawa",
publisher = "Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS",
year = "2015",
url = {http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=9302#http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13091/edition/12771/content?ref=desc},
isbn = "978-83-7947-102-7",
}
27
@inbook{UEK:2168296515,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland",
booktitle = "The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe",
pages = "328-350",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-32-8",
}
28
@inbook{UEK:2168298455,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List",
booktitle = "Management of UNESCO World Heritage",
pages = "129-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lublin University of Technology",
year = "2015",
isbn = "978-83-940280-3-9",
}
29
@article{UEK:2168293471,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Magdalena Szmytkowska",
title = "Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot)",
journal = "Geografie",
number = "R. 120, 2",
pages = "188-209",
year = "2015",
url = {http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/06/gcgs022015_murzyn_kupisz.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168301045,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania",
booktitle = "Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej",
pages = "45-58",
adress = "Zabrze",
publisher = "Urząd Miejski",
year = "2015",
url = {https://konferencja.zabrzewsercuslaska.pl/pl/download/file/fid/613},
}
31
@inbook{UEK:2168297319,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic",
booktitle = "Miasto w badaniach geografów. T. 1",
pages = "91-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64089-12-1",
}
32
@inbook{UEK:2168279591,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym",
booktitle = "Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim",
pages = "87-99",
adress = "Euromiasto Gubin-Guben",
publisher = "Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin",
year = "2014",
isbn = "978-83-64707-03-2",
}
33
@article{UEK:2168282725,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "[Review]",
journal = "Canadian Journal of History",
number = "vol. 49, no. 1",
pages = "119-121",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168285533,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (28)",
pages = "49-62",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352922804},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP28/ZP_2_2014-04.pdf},
}
35
@inbook{UEK:2168283221,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland",
booktitle = "Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century",
pages = "77-96",
adress = "Clermont-Ferrand",
publisher = "Presses Universitaires Blaise Pascal",
year = "2014",
issn = "1242-7780",
isbn = "978-2-84516-635-6",
}
36
@unpublished{UEK:2168301595,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "161-192",
year = "2014",
}
37
@inbook{UEK:2168282917,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications",
booktitle = "The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate",
pages = "69-82",
adress = "Kocani",
publisher = "European Scientific Institute",
year = "2014",
url = {http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf},
isbn = "978-608-4642-18-3",
}
38
@inbook{UEK:2168284529,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie",
pages = "191-217",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-187-8",
}
39
@article{UEK:2168293247,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities",
journal = "Belgeo : revue belge de géographie",
number = "3",
pages = "1-24",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.4000/belgeo.13012},
url = {http://belgeo.revues.org/13012},
}
40
@article{UEK:2168288317,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym",
journal = "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu",
number = "T. V",
pages = "19-40",
year = "2014",
}
41
@article{UEK:2168293469,
author = "Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim",
journal = "Zarządzanie Biblioteką",
number = "1 (6)",
pages = "9-32",
year = "2014",
}
42
@inbook{UEK:2168269070,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "237-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2013",
url = {http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=238=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-63631-57-4",
}
43
@article{UEK:2168229848,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors",
journal = "Journal of Cultural Heritage",
number = "vol. 14, iss. 2",
pages = "156-162",
year = "2013",
}
44
@article{UEK:2168256000,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Jarosław Działek",
title = "Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital",
journal = "Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development",
number = "vol. 3, no. 1",
pages = "35-54",
year = "2013",
}
45
@inbook{UEK:2168258616,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa",
booktitle = "Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych",
pages = "101-122",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-087-1",
}
46
@article{UEK:2168268812,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 152",
pages = "92-105",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111906/edition/97173/content},
}
47
@article{UEK:2168246482,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Anchored in the Past, Food for Thought in the Present",
journal = "New Eastern Europe",
number = "no 1(6)",
pages = "160-162",
year = "2013",
}
48
@inbook{UEK:2168242564,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie",
booktitle = "Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu",
pages = "83-105",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2012",
isbn = "978-83-7865-022-5",
}
49
@inbook{UEK:2168241470,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm",
booktitle = "Transformation of Historical Cities' Functions",
pages = "101-112",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz",
year = "2012",
isbn = "978-83-61036-22-7",
}
50
@article{UEK:2168239484,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "79-96",
year = "2012",
}
51
@book{UEK:2168250516,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-609-0",
}
52
@article{UEK:2168241332,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "31(4)",
pages = "63-76",
year = "2012",
}
53
@inbook{UEK:2168255998,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym",
booktitle = "Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo",
pages = "145-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-62139-33-0",
}
54
@article{UEK:2168236232,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "244",
pages = "645-657",
adress = "",
year = "2012",
}
55
@article{UEK:2168227912,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych : (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego)",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "113-125",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111308/edition/96585/content},
}
56
@inbook{UEK:2168239526,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury",
booktitle = "Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków",
pages = "135-149",
adress = "Warszawa-Lublin",
publisher = "Polski Komitet Narodowy ICOMOS;Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Politechnika Lubelska; Fundacja Politechniki Lubelskiej",
year = "2012",
url = {http://www.bc.pollub.pl/Content/1218/PDF/ochrona.pdf},
isbn = "978-83-63569-08-2",
}
57
@inbook{UEK:2168257528,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Magdalena Szmytkowska",
title = "Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta",
booktitle = "Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1",
pages = "199-219",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-7525-798-4",
}
58
@unpublished{UEK:2168246890,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "167-202",
year = "2012",
}
59
@article{UEK:2168246768,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges",
journal = "Economic and Environmental Studies",
number = "vol. 12, no. 2 (22)",
pages = "113-133",
year = "2012",
url = {http://www.ees.uni.opole.pl/content/02_12/ees_12_2_fulltext_02.pdf},
}
60
@inbook{UEK:2168231920,
author = "Wojciech Biernacki and Jarosław Działek and Krzysztof Gwosdz and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim",
booktitle = "Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze",
pages = "241-258",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-778-2",
}
61
@article{UEK:2168235154,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Current Trends in the Management of Cultural Heritage",
journal = "Culture Management",
number = "Y. 4, vol. 4 (4)",
pages = "19-29",
year = "2011",
}
62
@article{UEK:2168235156,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement",
journal = "Kulturmanagement",
number = "Jg. 4, heft 4 (4)",
pages = "112-123",
year = "2011",
}
63
@article{UEK:2168235136,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym",
journal = "Zarządzanie Kulturą",
number = "R. 4, z. 4 (4)",
pages = "205-215",
year = "2011",
}
64
@inbook{UEK:2168227734,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek",
booktitle = "Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów",
pages = "17-28",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2011",
isbn = "978-83-60430-64-1",
}
65
@article{UEK:2165964589,
author = "Monika Murzyn-Kupisz and Krzysztof Gwosdz",
title = "The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice",
journal = "Journal of Historical Geography",
number = "vol. 37, iss. 1",
pages = "113-126",
year = "2011",
}
66
@unpublished{UEK:2168246560,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.)",
pages = "14-67",
year = "2011",
}
67
@inbook{UEK:2168222392,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy",
booktitle = "System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje",
pages = "119-131",
adress = "Lublin, Warszawa",
publisher = "Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska",
year = "2011",
url = {http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=691&dirids=1},
isbn = "978-83-62596-54-6",
}
68
@inbook{UEK:2168246480,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns",
booktitle = "Essays on the Jewish Cultural Heritage",
pages = "61-73",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2011",
isbn = "978-83-63705-24-4",
}
69
@article{UEK:2168225834,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną",
journal = "Ochrona Zabytków",
number = "43, 1-4 (248-251)",
pages = "139-156",
year = "2010",
}
70
@misc{UEK:2166209718,
author = "Wojciech Biernacki and Bolesław Domański and Jarosław Działek and Monika Murzyn-Kupisz and Katarzyna Rotter-Jarzębińska",
title = "Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO Tytustyka i przemysł kulturowy na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "UniRegio Centrum Studiów Regionalnych",
year = "2010",
}
71
@article{UEK:2162991828,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland",
journal = "Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy",
number = "Vol. 19, No 1/2, March/June",
pages = "65-80",
year = "2010",
}
72
@article{UEK:2164910255,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "[Review]",
journal = "European Spatial Research and Policy",
number = "vol. 17, no. 1",
pages = "145-149",
year = "2010",
}
73
@article{UEK:2168219014,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "3 (13)",
pages = "19-32",
year = "2010",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf},
}
74
@inbook{UEK:2165692301,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "174-196",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
75
@inbook{UEK:2165994646,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland",
booktitle = "Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action",
pages = "110-127",
adress = "S.l.",
publisher = "ARCADE",
year = "2010",
url = {http://arcade.acted.org/images/arcade_livre_et_couv_BD.pdf},
isbn = "[978-2-84143-335-3]",
}
76
@article{UEK:2165992201,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin?",
journal = "Economic and Environmental Studies",
number = "vol. 10, no. 4 (16)",
pages = "379-397",
year = "2010",
url = {http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_10/ees_10_4_fulltext_03.pdf},
}
77
@misc{UEK:2168218518,
author = "Wojciech Biernacki and Jarosław Działek and Robert Guzik and Krzysztof Gwosdz and Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Gwosdz Krzysztof,
adress = "Katowice",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego",
year = "2010",
}
78
@article{UEK:51581,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "835",
pages = "67-91",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168129619},
}
79
@unpublished{UEK:2168246552,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1",
pages = "156-210",
year = "2010",
}
80
@article{UEK:2165165726,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego",
journal = "Studia Regionalne i Lokalne",
number = "3 (41)",
pages = "61-80",
year = "2010",
url = {http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2010_3_murzyn_kupisz.pdf},
}
81
@inbook{UEK:2162986642,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast",
booktitle = ""Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1",
pages = "147-156",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi",
year = "2010",
isbn = "978-83-61695-04-2",
}
82
@article{UEK:2162069492,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki",
journal = "Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce",
number = "t. 26",
pages = "173-188",
year = "2009",
}
83
@misc{UEK:2166213820,
author = "Sonia Fayman and Krisztina Keresztely and Monika Murzyn-Kupisz and Jacek Purchla and Ewa Wojtoń and Grzegorz Micek",
title = "Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants : rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne",
adress = "Paris ; Kraków",
publisher = "Act Consultants ; Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2009",
}
84
@inbook{UEK:2161875451,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych",
booktitle = "Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych",
pages = "99-112",
adress = "Warszawa; Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej",
year = "2009",
url = {http://212.182.64.85/dlibra/doccontent?id=631&dirids=1/Internet_Koncepcje_i_praktyka_e-edukacji.pdf},
isbn = "978-83-7497-085-3",
}
85
@inbook{UEK:2162218350,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės",
booktitle = "Kultūros paveldas ir turizmas",
pages = "61-66",
adress = "Vilnus",
publisher = "Kultūros paveldo departamentas",
year = "2009",
}
86
@inbook{UEK:2165694452,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa",
booktitle = "Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007",
pages = "155-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-61-1",
}
87
@inbook{UEK:2165327083,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej",
pages = "363-398",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-51-2",
}
88
@inbook{UEK:2166357425,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków",
booktitle = "Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania ",
pages = "62-66",
adress = "Vilnius",
publisher = "Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture",
year = "2008",
url = {http://mg.kpd.lt/users/www/uploaded/3%20Forum%20publ%20on%20cultural%20heritage%20and%20tourism.pdf},
isbn = "978-9955-34-125-3",
}
89
@inbook{UEK:2166371790,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Heritage Transformation in Central and Eastern Europe",
booktitle = "The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity",
pages = "315-346",
adress = "Aldershot; Burlington",
publisher = "Ashgate Publishing",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-0-7546-4922-9",
}
90
@book{UEK:2165325680,
title = "Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-51-2",
}
91
@inbook{UEK:2166132380,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "295-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
92
@inbook{UEK:2168219128,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006",
pages = "68-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Towarzystwo Opieki nad Zabytkami",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-88372-36-0",
}
93
@inbook{UEK:2165735878,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku",
pages = "139-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2007",
isbn = "978-83-89273-47-5",
}
94
@article{UEK:2165912106,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca",
journal = "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury",
number = "16",
pages = "73-79",
year = "2007",
}
95
@book{UEK:52051,
title = "Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania",
editor = Murzyn Monika A.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2007",
isbn = "978-83-89273-47-5",
}
96
@misc{UEK:2168219130,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006",
pages = "220-221, 226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Towarzystwo Opieki nad Zabytkami",
year = "2007",
issn = "",
}
97
@inbook{UEK:2166518519,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow",
booktitle = "Social changes and social sustainability in historical urban centres",
pages = "81-106",
adress = "Pécs",
publisher = "Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences",
year = "2006",
issn = "0238-2008",
isbn = "963-9052-60-4",
}
98
@inbook{UEK:2166745753,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989",
booktitle = "Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1",
pages = "167-188",
adress = "Weimar",
publisher = "Bauhaus-Universität Weimar",
year = "2006",
isbn = "3-9811067-0-9 ; 978-3-9811067-0-1",
}
99
@misc{UEK:2168324943,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 14 (styczeń-grudzień 2005)",
pages = "75-79",
year = "2006",
}
100
@misc{UEK:2166209610,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 15 (styczeń-grudzień)",
pages = "113",
year = "2006",
}
101
@inbook{UEK:2166470540,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej",
pages = "63-83",
adress = "Gdańsk; Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2006",
isbn = "83-89290-83-9",
}
102
@book{UEK:52400,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2006",
isbn = "83-89273-35-7",
}
103
@misc{UEK:2168324987,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 14 (styczeń-grudzień 2005)",
pages = "91-95",
year = "2006",
}
104
@misc{UEK:2166208831,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 15 (styczeń-grudzień)",
pages = "99-105",
year = "2006",
}
105
@misc{UEK:2166231868,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 15 (styczeń-grudzień)",
pages = "107-111",
year = "2006",
}
106
@misc{UEK:2168324883,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "95-99",
year = "2005",
}
107
@misc{UEK:2168324891,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "109-111",
year = "2005",
}
108
@unpublished{UEK:2168221230,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
109
@inbook{UEK:2167955845,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989",
booktitle = "Society, economy, environment - towards the sustainable city",
pages = "121-134",
adress = "Gdańsk; Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2005",
isbn = "83-89290-82-0 ; 83-920835-5-5",
}
110
@misc{UEK:2168324887,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "101-103",
year = "2005",
}
111
@article{UEK:2168320243,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku",
journal = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "39-52",
year = "2005",
}
112
@inbook{UEK:2168334833,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg",
booktitle = "Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert",
pages = "201-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Sztuki PAN",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89101-29-7",
}
113
@inbook{UEK:2168248390,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow",
booktitle = "Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe",
pages = "257-274",
adress = "Gdańsk, Poznań",
publisher = "University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2004",
isbn = "83-89290-71-5 ; 83-920835-0-4",
}
114
@article{UEK:2168328167,
author = "Monika Murzyn-Kupisz",
title = "Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989",
journal = "Architektúra a Urbanizmus",
number = "vol. 38, iss. 3-4",
pages = "159-173",
year = "2004",
}
115
@inbook{UEK:2168346222,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym Krakowa po 1989 roku",
booktitle = "Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej",
pages = "245-260",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7395-068-0",
}
116
@misc{UEK:2168324873,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 11 (styczeń-grudzień 2002)",
pages = "61",
year = "2003",
}
117
@misc{UEK:2168247754,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 12 (styczeń-grudzień)",
pages = "79-83",
year = "2003",
}
118
@article{UEK:2168280715,
author = "Monika A. Murzyn and Krzysztof Gwosdz",
title = "Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia",
journal = "Prace Geograficzne",
number = "z. 111",
pages = "183-199",
year = "2003",
url = {http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zrr/publikacje/pdf/gwosdzChelmsko%20tekst.pdf},
}
119
@article{UEK:2168240972,
author = "Monika A. Murzyn and Krzysztof Gwosdz",
title = "Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(2)",
pages = "1-12",
year = "2003",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/mm_limes1(2).pdf},
}
120
@misc{UEK:2168247752,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo : Kraków - Polska - Europa, 24 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 12 (styczeń-grudzień)",
pages = "77",
year = "2003",
}
121
@article{UEK:2168324871,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao",
journal = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 11 (styczeń-grudzień 2002)",
pages = "35-45",
year = "2003",
}
122
@inbook{UEK:2168346436,
author = "Monika A. Murzyn and Krzysztof Gwosdz",
title = "Dylematy rozwoju sudeckiej gminy przygranicznej na przykładzie Lubawki",
booktitle = "Granice : obszary przygraniczne : euroregiony",
pages = "186-198",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego",
year = "2003",
issn = "0208-6336",
isbn = "83-226-1257-5",
}
123
@inbook{UEK:2168346378,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Kultura jako funkcja metropolitalna w przestrzeni współczesnego miasta - przypadek Budapesztu",
booktitle = "Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni : XVI Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa",
pages = "285-297",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki : Łódzkie Towarzystwo Naukowe",
year = "2003",
url = {https://www.academia.edu/10900284/Kultura_jako_funkcja_metropolitalna_w_przestrzeni_wsp%C3%B3%C5%82czesnego_miasta_-_przypadek_Budapesztu},
isbn = "83-87749-62-1",
}
124
@misc{UEK:2168247756,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 12 (styczeń-grudzień)",
pages = "85-87",
year = "2003",
}
125
@inbook{UEK:2166232125,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Historia i kultura Kraju Basków",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02",
pages = "181-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2003",
url = {http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_1/kraj_baskow.pdf},
isbn = "83-919079-0-2",
}
126
@misc{UEK:2168324877,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 11 (styczeń-grudzień 2002)",
pages = "65-69",
year = "2003",
}
127
@inbook{UEK:2168328165,
author = "Monika Murzyn",
title = "Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao",
booktitle = "Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany",
pages = "273-287",
adress = "Łódź",
publisher = "Łódzkie Towarzystwo Naukowe",
year = "2002",
isbn = "83-87749-51-6",
}
128
@article{UEK:2168227032,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "587",
pages = "65-80",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13982},
}
129
@book{UEK:2168321287,
title = "Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "MCK",
year = "2002",
isbn = "83-85739-99-8",
}
130
@misc{UEK:2168247790,
author = "Monika Murzyn",
title = "Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 10 (styczeń-grudzień)",
pages = "73-75",
year = "2001",
}
131
@inbook{UEK:2168328169,
author = "Monika Murzyn and Agnieszka Sobala-Gwosdz",
title = "Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2",
pages = "357-366",
adress = "Łódź",
publisher = "Łódzkie Towarzystwo Naukowe",
year = "2001",
isbn = "83-87749-44-3",
}
132
@misc{UEK:2168248442,
author = "Monika A. Murzyn",
title = "Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000",
pages = "395-399",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-048-8",
}
133
@misc{UEK:2168328977,
author = "Krzysztof Broński and Monika Murzyn and Monika Smoleń and Jacek Purchla",
title = "Przemysł kulturowy województwa małopolskiego",
adress = "b. m.",
publisher = "b. w.",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID