Publications of the selected author

1

Title:
Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej = The Heritage of Kraków and Its Quarters in Contemporary Detective Prose
Source:
Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, s. 189-233. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-932-5
Nr:
2168327845
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Hołuj Dominika , Działek Jarosław
Title:
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 2017
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168320969
report
3

Title:
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Wyd. 2 zmienione i rozsz.. - Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017, s. 253-285 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-37-9
Nr:
2168319263
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Importance of the Historic District of Kazimierz As a Cultural Quarter within the Kraków Metropolitan Area
Source:
Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017, s. 157-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-895-3
Nr:
2168318921
chapter in monograph
See main document
5

Title:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe
, Działak Jarosław
Publisher address:
Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017
Physical description:
XVI, 337 s.: il.; 23,5 cm
Series:
(GeoJournal Library ; 123)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Nr:
2168321037
monograph
See related chapters
6

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Działek Jarosław
Title:
Preface
Source:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. V-X - Bibliogr.
Series:
(GeoJournal Library ; 123)
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Nr:
2168321153
preface / summary
See main document
7

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Działek Jarosław
Title:
Final Remarks
Source:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. 329-337 - Bibliogr.
Series:
(GeoJournal Library ; 123)
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Nr:
2168321705
preface / summary
See main document
8

Title:
The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1
Source:
Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes. - vol. 59, iss. 1-2 (2017) , s. 174-176
Nr:
2168313403
review
9

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Działek Jarosław
Title:
Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2017
Physical description:
590 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach grantu NCN pt. "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania i implikacje działalności artystów w przestrzeni miast postsocjalistycznych", umowa nr UMO-2012/05/E/HS4/01601 do wniosku nr 2012/05/E/HS4/01601.
ISBN:
978-83-242-3137-9 ; 978-83-242-3277-2
Nr:
2168321113
monograph
10

Title:
Socio-economic Aspects of Museum Operations : Employment, Income and Expenditure in Museums
Source:
Museums in Poland : Reports Based on Data from the Museum Statistics Project (2013-2015) / ed. Andrzej Zugaj - Warsaw: National Institute for Museums and Public Collections, 2017, s. 77-112. - Summ.
ISBN:
978-83-64889-23-3
Access mode:
Nr:
2168320951
chapter in report
11

Author:
Działek Jarosław , Murzyn-Kupisz Monika
Title:
Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow
Source:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. 91-120 - Bibliogr.
Series:
(GeoJournal Library ; 123)
Research program:
The text was written as part of research carried out within the research project on 'Activities of artists in post-socialist cities: socio-economic underpinnings and implications' conducted in 2013-2017 and financed with a grant awarded by the National Science Centre, Poland, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Nr:
2168321157
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Działek Jarosław
Title:
Theorising Artists as Actors of Urban Change
Source:
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London: Springer, 2017, s. 1-44 - Bibliogr.
Series:
(GeoJournal Library ; 123)
Research program:
The text was written as part of research carried out within the research project on 'Activities of artists in post-socialist cities: socio-economic underpinnings and implications' conducted in 2013-2017 and financed with a grant awarded by the National Science Centre, Poland, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
ISBN:
978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
Nr:
2168321149
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa = Museums and Metropolitan Functions of Large Urban Centres : Kraków as a Case Study
Source:
Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016, s. 157-187. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7638-711-6
Nr:
2168306007
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych
Source:
Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015) / koordynator projektu: Katarzyna Skomorucha-Figiel - Warszawa: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2016, s. 79-117. - Streszcz., summ.
Series:
(Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ; 9)
ISBN:
978-83-64889-18-9
Access mode:
Nr:
2168311959
chapter in report
15

Title:
Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut
Source:
Heritage Counts / eds. Koen Van Balen, Aziliz Vandesande - Antwerp - Apeldoorn: Garant, 2016, s. 163-180. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Reflections on Cultural Heritage Theories and Practices)
ISBN:
978-90-441-3330-1
Nr:
2168304043
chapter in monograph
16

Title:
Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury = Museum Institutions Seen from the Perspective of Cultural Economics
Współpraca:
Działek Jarosław
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2016
Physical description:
392 s.: il.; 24 cm
Series:
(Muzeologia : teoria - praktyka - podręczniki ; t. 13)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. "Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury", umowa nr UMO-2011/03/B/HS4/01148 do wniosku nr 2011/03/B/HS4/01148. ; Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/B/HS4/01148.
ISBN:
978-83-242-2747-1
Nr:
2168309655
monograph
17

Title:
Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów
Source:
Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin - Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, s. 167-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7947-102-7
Access mode:
Nr:
2168296263
chapter in monograph
18

Conference:
The 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków, Polska, od 2013-06-11 do 2013-06-14
Title:
Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland
Source:
The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA - Kraków: International Cultural Centre, 2015, s. 328-350
ISBN:
978-83-63463-32-8
Nr:
2168296515
chapter in conference materials
See main document
19

Title:
Selected Cultural Heritage Valuation Methods Applied by Economists
Source:
Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research / ed. Bogusław Szmygin - Lublin-Warsaw: Lublin University of Technology, 2015, s. 165-182 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940280-2-2
Access mode:
Nr:
2168303603
chapter in monograph
20

Title:
Values of Cultural Heritage in the Context of Socio-economics
Source:
Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research / ed. Bogusław Szmygin - Lublin-Warsaw: Lublin University of Technology, 2015, s. 147-164 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940280-2-2
Access mode:
Nr:
2168303573
chapter in monograph
21

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Szmytkowska Magdalena
Title:
Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot)
Source:
Geografie. - R. 120, nr 2 (2015) , s. 188-209. - Summ., Shr. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168293471
article
22

Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie
Source:
Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce / red. Bogusław Szmygin - Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politecznika Lubelska, 2015, s. 127-146
ISBN:
978-83-940280-1-5
Access mode:
Nr:
2168298565
chapter in monograph
23

Title:
Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia
Source:
Jewish Space in Contemporary Poland / ed. by Erica T. Lehrer and Michael Meng - Bloomington: Indiana University Press, 2015, s. 115-148
ISBN:
978-0-253-01503-7 ; 978-0-253-01506-8
Nr:
2168293947
chapter in monograph
24

Title:
From "Atlantis" to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium
Source:
East Central Europe. - Vol. 42, iss. 2-3 (2015) , s. 268-298. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The text was written as part of research carried out within the research project on "Activities of artists in post-socialist cities: socioeconomic underpinnings and implications", conducted in 2013-2016. ; Financed with a grant awarded by the National Science Centre, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
Nr:
2168301853
article
25

Author:
Działek Jarosław , Murzyn-Kupisz Monika
Title:
Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic = Spatial Behavior and Preferences of Young Artists: the Example of Kraków and Katowice
Source:
Miasto w badaniach geografów. T. 1 / red. Piotr Trzepacz, Joanna Więcław-Michniewska, Agnieszka Brzosko-Sermak i Arkadiusz Kołoś - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, s. 91-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64089-12-1
Nr:
2168297319
chapter in monograph
26

Title:
Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury
Source:
Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin - Lublin - Warszawa: Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015, s. 159-166 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7947-102-7
Access mode:
Nr:
2168296261
chapter in monograph
27

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Działek Jarosław
Title:
Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context
Source:
Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice / ed. by Saskia Warren, Phil Jones - Dorchester: Ashgate, 2015, s. 145-169 - Bibliogr.
ISBN:
978-1-4724-5137-8
Nr:
2168296255
chapter in monograph
28

Title:
Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List
Source:
Management of UNESCO World Heritage / ed. Bogusław Szmygin - Warszawa: Lublin University of Technology, 2015, s. 129-150. - Summ.
ISBN:
978-83-940280-3-9
Nr:
2168298455
chapter in monograph
29

Conference:
XII Międzynarodowa Konferencja Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego "Kultura, sztuka, przedsiębiorczość - w przestrzeni przemysłowej", Zabrze, Polska, od 2015-05-21 do 2015-05-22
Title:
Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania
Source:
Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej = Culture, Art, Entrepreneurship in the Space of Industrial Heritage - Zabrze: Urząd Miejski, 2015, s. 45-58
Research program:
Tekst powstał w ramach pracy naukowej związanej z projektem badawczym pt. Instytucje muzealne z perspektywy ekonomiki kultury, realizowany w latach 2012-2016. ; Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/03/B/HS4/01148.
Access mode:
Nr:
2168301045
chapter in conference materials
30

Title:
Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland = Factures endogènes pour fair du patrimoine un atout de développment local : expériences dans des petites villes de Pologne
Source:
Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century / eds. A Kwiatek-Soltys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.-C. Edouard - Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014, s. 77-96. - Summ., rés. - Bibliogr.
Series:
(Collection CERAMC ; 33)
ISBN:
978-2-84516-635-6
Nr:
2168283221
chapter in monograph
31

Conference:
Internationale Wissenschaftliche Konferenz, Gubin-Guben, Niemcy, od 2012-05-31 do 2012-06-02
Title:
Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym = Das Verhältnis der lokalen Gesellschaft zum Kulturerbe und andere Voraussetzungen für dessen Nutzung in der lokalen Entwicklung
Source:
Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim = Zivilgesellschaft und Denkmalschutz im deutsch-polnischen Grenzgebiet : Tagungsband der internationalen wissenschaftlichen Konferenz : Gubin, 31.05-02.06.2012 / red./Hrsg. Paul Zalewski, Barbara Bielinis-Kopeć - Euromiasto Gubin-Guben: Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin, 2014, s. 87-99. - Tłumaczenie tekstu w języku niemieckim na dołączonej do materiałów płycie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64707-03-2
Nr:
2168279591
chapter in conference materials
32

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Działek Jarosław
Title:
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym = Museums and Developing Social Capital in the Local Context
Source:
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - T. V (2014) , s. 19-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168288317
article
33

Title:
[Review]
Source:
Canadian Journal of History = Annales canadiennes d'histoire. - vol. 49, no. 1 (2014) , s. 119-121
Nr:
2168282725
review
34

Author:
Działek Jarosław , Murzyn-Kupisz Monika
Conference:
Тhe idea of creative city. Тhe urban policy debate, Kraków, Polska, od 2013-10-17 do 2013-10-18
Title:
Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications
Source:
The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański - Kocani: European Scientific Institute, 2014, s. 69-82. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-608-4642-18-3
Access mode:
Nr:
2168282917
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji
Source:
Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA2014, s. 161-192
Signature:
NP-1413/[3]/Magazyn
Nr:
2168301595
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Działek Jarosław , Murzyn-Kupisz Monika
Title:
Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego
Source:
Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie / red. nauk. Andrzej Klasik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, s. 191-217 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-187-8
Nr:
2168284529
chapter in monograph
37

Title:
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów = Socio-economic Impact of Museums
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (28) (2014) , s. 49-62. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285533
article
See main document
38

Author:
Działek Jarosław , Murzyn-Kupisz Monika
Title:
Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim = The Role of Libraries in Building and Strengthening the Social Capital Resources in Małopolska Region
Source:
Zarządzanie Biblioteką = Library Management. - nr 1 (6) (2014) , s. 9-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168293469
article
39

Author:
Działek Jarosław , Murzyn-Kupisz Monika
Title:
Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities = Jeunes artistes et développement des quartiers artistiques dans les villes polonaises
Source:
Belgeo : revue belge de géographie = Belgeo : Belgian Journal of Geography. - nr 3 (2014) , s. 1-24. - Summ., res. - Bibliogr.
Research program:
The text was written as part of research carried out within the research project on "Activities of artists in post-socialist cities: socio-economic underpinnings and implications" conducted in 2013-2016 and financed with a grant awarded by the National Science Centre, Poland, grant agreement no. UMO-2012/05/E/HS4/01601.
Nr:
2168293247
article
40

Title:
The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors
Source:
Journal of Cultural Heritage. - vol. 14, iss. 2 (2013) , s. 156-162. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168229848
article
41

Title:
Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony = Culture, Cultural Heritage and Sustainable Development
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013) , s. 92-105. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168268812
article
42

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Działek Jarosław
Title:
Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital
Source:
Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. - vol. 3, no. 1 (2013) , s. 35-54. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168256000
article
43

Title:
Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa
Source:
Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych / red. Andrzej Klasik - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 101-122 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-087-1
Nr:
2168258616
chapter in monograph
44

Title:
Anchored in the Past, Food for Thought in the Present
Source:
New Eastern Europe. - no 1(6) (2013) , s. 160-162
Nr:
2168246482
review
45

Title:
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego
Source:
Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA - Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013, s. 237-263 - Bibliogr.
Series:
(Kultura się Liczy!)
ISBN:
978-83-63631-57-4
Access mode:
Nr:
2168269070
chapter in textbook
See main document
46

Title:
Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm = Wpływ dziedzictwa kulturowego na rozwój lokalny w kontekście nowego paradygmatu turystyki
Source:
Transformation of Historical Cities' Functions = Przemiany funkcji miast historycznych - kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonego - Bydgoszcz: Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz, 2012, s. 101-112. - Summ., streszcz.
ISBN:
978-83-61036-22-7
Nr:
2168241470
chapter in monograph
47

Title:
Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej = Activities Aimed at Preservation of Cultural Heritage and Multiplier Effects in the Local and Regional Economy
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012) , s. 645-657. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168236232
article
48

Title:
Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges = Kulturowe, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zrównoważonej turystyki dziedzictwa : problemy i wyzwania
Source:
Economic and Environmental Studies. - vol. 12, no. 2 (22) (2012) , s. 113-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168246768
article
49

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych : (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego) = Cultural Heritage as an Endogenous Development Resource of Territorial Units: Polish Experiences in the Two EU Programming Periods
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 113-125. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168227912
article
See main document
50

Title:
Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie = Transformation of Historic Quarters in Times of Neoliberal Urbanism : the Case of Stare Podgórze in Krakow
Source:
Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu / red. Magdalena Szmytkowska, Iwona Sagan - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012, s. 83-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-022-5
Nr:
2168242564
chapter in monograph
51

Title:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny = Cultural Heritage and Local Development
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
350 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 221)
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-609-0
Nr:
2168250516
monograph
52

Author:
Biernacki Wojciech , Działek Jarosław , Gwosdz Krzysztof , Murzyn-Kupisz Monika
Title:
Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim
Source:
Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze / red. Henryk Brandenburg - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012, s. 241-258
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7246-778-2
Nr:
2168231920
chapter in monograph
53

Title:
Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego = Cultural Heritage in the Development Strategies of the Largest Urban Centres in the Podkarpackie Voivodship
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 79-96. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168239484
article
See main document
54

Title:
Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury
Source:
Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków / red. Bogusław Szmygin - Warszawa-Lublin: Polski Komitet Narodowy ICOMOS;Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Politechnika Lubelska; Fundacja Politechniki Lubelskiej, 2012, s. 135-149
ISBN:
978-83-63569-08-2
Access mode:
Nr:
2168239526
chapter in monograph
55

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Szmytkowska Magdalena
Title:
Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta
Source:
Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1 / red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2012, s. 199-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-798-4
Nr:
2168257528
chapter in monograph
56

Title:
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
Source:
Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo / red. Emil Orzechowski, Łukasz Gaweł - Kraków: Wydawnictwo Attyka, 2012, s. 145-162 - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 11)
ISBN:
978-83-62139-33-0
Nr:
2168255998
chapter in monograph
57

Title:
Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej
Source:
Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA2012, s. 167-202
Signature:
NP-1413/Magazyn
Nr:
2168246890
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow
Source:
Quaestiones Geographicae. - 31(4) (2012) , s. 63-76. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168241332
article
59

Title:
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym
Source:
Zarządzanie Kulturą. - R. 4, z. 4 (4) (2011) , s. 205-215. - Streszcz., Czasopismo dostępne także w języku angielskim i niemieckim - Bibliogr.
Nr:
2168235136
article
60

Title:
Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while "Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns"
Source:
Essays on the Jewish Cultural Heritage / ed. by Irena Głuszyńska, Zdzisław Mach - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011, s. 61-73
ISBN:
978-83-63705-24-4
Nr:
2168246480
chapter in monograph
61

Title:
Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości "chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek"
Source:
Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów / red. Irena Głuszyńska i Zdzisław Mach - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 2011, s. 17-28
ISBN:
978-83-60430-64-1
Nr:
2168227734
chapter in conference materials
62

Title:
Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement
Source:
Kulturmanagement. - Jg. 4, heft 4 (4) (2011) , s. 112-123. - Czasopismo dostępne także w języku polskim i angielskim - Bibliogr.
Nr:
2168235156
article
63

Title:
Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy
Source:
System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje / red. Bogusław Szmygin - Lublin, Warszawa: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, 2011, s. 119-131. - Pełny tekst dostępny w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej
ISBN:
978-83-62596-54-6
Access mode:
Nr:
2168222392
chapter in monograph
64

Author:
Murzyn-Kupisz Monika , Gwosdz Krzysztof
Title:
The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice
Source:
Journal of Historical Geography. - vol. 37, iss. 1 (2011) , s. 113-126. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Dostępny w World Wide Web
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Nr:
2165964589
article
65

Title:
Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2011, s. 14-67
Signature:
NP-853/2/Magazyn
Nr:
2168246560
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Current Trends in the Management of Cultural Heritage
Source:
Culture Management = Zarządzanie Kulturą. - Y. 4, vol. 4 (4) (2011) , s. 19-29. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235154
article
67

Title:
Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej = Marketing Strategies of Historic Residences in Jeleniogórska Valley
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 174-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165692301
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną = The Impact of Restoration and Conservation Projects in Historic Buildings and Sites on the Local and Regional Economy
Source:
Ochrona Zabytków. - 43, 1-4 (248-251) (2010) , s. 139-156. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168225834
article
69

Title:
Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?
Source:
Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI2010, s. 156-210
Signature:
NP-853/1/Magazyn
Nr:
2168246552
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii = A Barbarian in the Garden? Cultural Heritage Seen from the Perspective of Economics
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 3 (13) (2010) , s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219014
article
See main document
71

Author:
Biernacki Wojciech , Domański Bolesław , Działek Jarosław , Murzyn-Kupisz Monika , Rotter-Jarzębińska Katarzyna
Title:
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy
Publisher address:
Kraków: UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 2010
Physical description:
108 s.: il.; 30 cm
Nr:
2166209718
report
72

Title:
Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland = Le patrimoine comme instrument du développement social : l'exemple de Niepołomice, petite ville du Sud de la Pologne
Source:
Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action = Mettre la culture au service du développement : défis d'analyse et d'action / ed. by Florent Le Duc - [S.l.]: ARCADE, 2010, s. 110-127. - Summ., res. - Bibliogr.
ISBN:
[978-2-84143-335-3]
Access mode:
Nr:
2165994646
chapter in monograph
73

Title:
Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast
Source:
"Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1 / red. Sławomir Sitek - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 2010, s. 147-156. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61695-04-2
Nr:
2162986642
chapter in monograph
74

Title:
Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin? = Zrównoważone podejścia do środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego : dwie strony tego samego medalu?
Source:
Economic and Environmental Studies. - vol. 10, no. 4 (16) (2010) , s. 379-397. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165992201
article
75

Title:
[Review]
Source:
European Spatial Research and Policy. - vol. 17, no. 1 (2010) , s. 145-149
Nr:
2164910255
review
76

Title:
Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland
Source:
Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy. - Vol. 19, No 1/2, March/June (2010) , s. 65-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2162991828
article
77

Title:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic = Heritage and Local Development - the Town of Niepołomice
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010) , s. 67-91. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51581
article
See main document
78

Author:
Biernacki Wojciech , Działek Jarosław , Guzik Robert , Gwosdz Krzysztof , Murzyn-Kupisz Monika
Title:
Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego
, Gwosdz Krzysztof
Publisher address:
Katowice: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2010
Physical description:
151 s.: il.; 30 cm
Notes:
U góry okł. i na s. tyt.: ewaluacja, Bibliogr.
Nr:
2168218518
report
79

Title:
Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego = The Cultural Heritage Market, its Producers and Consumers
Source:
Studia Regionalne i Lokalne. - nr 3 (41) (2010) , s. 61-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165165726
article
80

Title:
Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych
Source:
Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych / red. Bogusław Szmygin - Warszawa; Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009, s. 99-112. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-7497-085-3
Access mode:
Nr:
2161875451
chapter in monograph
81

Author:
Fayman Sonia , Keresztely Krisztina , Murzyn-Kupisz Monika , Purchla Jacek , Wojtoń Ewa , Micek Grzegorz
Title:
Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants : rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne
Publisher address:
Paris ; Kraków: Act Consultants ; Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009
Physical description:
102 s.: il.; 30 cm
Nr:
2166213820
report
82

Title:
Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki = Cultural Heritage in the Process of Urban Regeneration of Postindustrial Towns : a Message for Wieliczka
Source:
Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. - t. 26 (2009) , s. 173-188. - summ.
Nr:
2162069492
article
83

Title:
Reclaiming Memory or Mass Consumption? : Dilemmas in Rediscovering the Jewish Heritage of Krakow's Kazimierz
Source:
Reclaiming Memory / ed. by Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA - Krakow: International Cultural Centre, 2009, s. 363-396. - Dostępne również w polskiej wersji: "Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej" wyd. 2008
ISBN:
978-83-89273-66-6
Nr:
2165323205
chapter in conference materials
See main document
84

Title:
Reclaiming Memory : Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities
Publisher address:
Cracow: International Cultural Centre, 2009
Physical description:
413, [1] s.: il. (też kolor.); 24 cm
Notes:
Dostępne również w polskiej wersji: "Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej" wyd. 2008,
ISBN:
978-83-89273-66-6
Nr:
2165321298
conference materials
See related chapters
85

Title:
Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės
Source:
Kultūros paveldas ir turizmas / sudarytoja Marianne Lehtimäki ; Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė, Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos - Vilnus: Kultūros paveldo departamentas, 2009, s. 61-66 - Bibliogr.
Nr:
2162218350
chapter in conference materials
86

Title:
Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków
Source:
Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania / ed. by Marianne Lehtimäki - [Vilnius]: Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture, 2008, s. 62-66 - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-9955-34-125-3
Access mode:
Nr:
2166357425
chapter in conference materials
87

Title:
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa
Source:
Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 155-182
ISBN:
978-83-89273-61-1
Nr:
2165694452
chapter in conference materials
See main document
88

Title:
Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza
Source:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej / red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 363-398. - Dostępne również w angielskiej wersji: "Reclaiming Memory : Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities" wyd. 2009
ISBN:
978-83-89273-51-2
Nr:
2165327083
chapter in conference materials
See main document
89

Title:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008
Physical description:
413, [1] s.: il. (też kolor.); 24 cm
Notes:
Dostępne również w angielskiej wersji: "Reclaiming Memory : Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities" wyd. 2009,
ISBN:
978-83-89273-51-2
Nr:
2165325680
conference materials
See related chapters
90

Title:
Heritage Transformation in Central and Eastern Europe
Source:
The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity / ed. by Brian Graham, Peter Howard - Aldershot; Burlington: Ashgate Publishing, 2008, s. 315-346 - Bibliogr.
Series:
(Ashgate Research Companion)
ISBN:
978-0-7546-4922-9
Nr:
2166371790
chapter in monograph
91

Title:
Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca
Source:
Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury : Kraków 2007 / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 16 (2007) , s. 73-79
Nr:
2165912106
article
See main document
92

Title:
Restoring Memory : Revitalization of Jewish Districts in Central European Cities : 25th-26th June
Source:
Yearly of the International Cultural Centre : Krakow 2007 / [ed. Jacek PURCHLA]. - no 16 (2007) , s. 73-79
Nr:
2165915305
article
See main document
93

Title:
Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania
Source:
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku / red. nauk. Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007, s. 139-154
ISBN:
978-83-89273-47-5
Nr:
2165735878
chapter in monograph
See main document
94

Title:
Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza
Source:
Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 295-314
ISBN:
978-83-7252-345-7
Nr:
2166132380
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza
Source:
Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin - Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007, s. 68-90
Series:
(Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami)
ISBN:
978-83-88372-36-0
Nr:
2168219128
chapter in conference materials
96

Title:
Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges
Publisher address:
Krakow: International Cultural Centre, 2007
Physical description:
326, [1] s.: il. kolor.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-46-8
Nr:
2168219028
conference materials
See related chapters
97

Title:
Cultural Heritage in Time of Change : Opportunities and Challenges
Source:
Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges / ed. by Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA - Krakow: International Cultural Centre, 2007, s. 139-154
ISBN:
978-83-89273-46-8
Nr:
2168219030
chapter in conference materials
See main document
98

Title:
Dyskusja
Source:
Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin - Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007, s. 220-221, 226
Series:
(Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami)
Nr:
2168219130
voice in discussion / interview
99

Title:
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007
Physical description:
326, [2] s.: il. kolor.; 24 cm
ISBN:
978-83-89273-47-5
Nr:
52051
monograph
See related chapters
100

Title:
'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow
Source:
Social changes and social sustainability in historical urban centres / ed. György Enyedi, Zoltan Kovacs - Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2006, s. 81-106 - Bibliogr.
Series:
(Discussion Papers Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences)
ISBN:
963-9052-60-4
Nr:
2166518519
chapter in monograph
101

Title:
The Cultural Space of Lower Silesia, Saxony and Thuringia, 20-26 June
Source:
International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]2006. - Y. 15 (January-December 2006), s. 105-109
Nr:
2168325281
varia
See main document
102

Title:
XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 91-95
Nr:
2168324987
varia
See main document
103

Title:
Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji = The Central European Experience of Urban Regeneration
Publisher address:
Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006
Physical description:
574 s.: il.; 24 cm
Notes:
Równol. tekst pol. i ang., Bibliogr.
ISBN:
83-89273-35-7
Nr:
52400
monograph
104

Title:
Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, 24-28 May
Source:
International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]2006. - Y. 15 (January-December 2006), s. 97-103
Nr:
2168325277
varia
See main document
105

Title:
Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza
Source:
Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej / red. Mariusz Czepczyński - Gdańsk; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006, s. 63-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-89290-83-9
Nr:
2166470540
chapter in monograph
106

Title:
Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 75-79
Nr:
2168324943
varia
See main document
107

Title:
Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 15 (styczeń-grudzień), s. 107-111
Nr:
2166231868
varia
See main document
108

Title:
Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 15 (styczeń-grudzień), s. 99-105
Nr:
2166208831
varia
See main document
109

Title:
XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2006. - R. 15 (styczeń-grudzień), s. 113
Nr:
2166209610
varia
See main document
110

Title:
The 16th Economic Forum in Krynica, 6-9 September
Source:
International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]2006. - Y. 15 (January-December 2006), s. 111
Nr:
2168325285
varia
See main document
111

Title:
New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989
Source:
Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1 / ed. Sebastian Schröder-Esch - Weimar: Bauhaus-Universität Weimar, 2006, s. 167-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
3-9811067-0-9 ; 978-3-9811067-0-1
Nr:
2166745753
chapter in monograph
112

Title:
Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
396, [13] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/273
Nr:
2168221230
doctoral dissertation
113

Title:
XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2005. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 109-111
Nr:
2168324891
varia
See main document
114

Title:
Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century
Source:
International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 13 (January-December 2004) (2005) , s. 38-51
Nr:
2168320251
unreviewed article
See main document
115

Title:
Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2005. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 95-99
Nr:
2168324883
varia
See main document
116

Title:
Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005) , s. 39-52
Nr:
2168320243
unreviewed article
See main document
117

Title:
Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2005. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 101-103
Nr:
2168324887
varia
See main document
118

Title:
Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989
Source:
Society, economy, environment - towards the sustainable city / ed. by Iwona Sagan & David M. Smith - Gdańsk; Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2005, s. 121-134 - Bibliogr.
ISBN:
83-89290-82-0 ; 83-920835-5-5
Nr:
2167955845
chapter in monograph
119

Conference:
Beiträge der 9. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Leipzig, Lipsk, Niemcy, od 2002-09-26 do 2002-09-29
Title:
Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg = Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego dolnośląskiego miasteczka : przykład Chełmska Śląskiego
Source:
Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert = Postawy wobec dziedzictwa kulturowego w Niemczech i Polsce w XX w. / hrsg. von/red. Andrea Langer. - Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2004, s. 201-219. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Der Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne dziedzictwo ; Bd 1)
ISBN:
83-89101-29-7
Nr:
2168334833
chapter in conference materials
120

Title:
The Cultural Space of the Slovak-Hungarian Borderlands, 8-14 June
Source:
International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]2004. - Y. 12 (January-December 2003), s. 81-85
Nr:
2168325125
varia
See main document
121

Title:
Heritage : Cracow - Poland - Europe, 24 May
Source:
International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]2004. - Y. 12 (January-December 2003), s. 79
Nr:
2168325123
varia
See main document
122

Title:
From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow
Source:
Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe / ed. by Iwona Sagan & Mariusz Czepczyński - Gdańsk, Poznań: University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004, s. 257-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-89290-71-5 ; 83-920835-0-4
Nr:
2168248390
chapter in monograph
123

Title:
Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989 = Pamiatková ochrana synagóg v krakovskiej štvrti Kazimierz a zmena ich funkcií po roku 1989
Source:
Architektúra a Urbanizmus. - vol. 38, iss. 3-4 (2004) , s. 159-173
Nr:
2168328167
article
124

Title:
13th Economic Forum in Krynica, 4-6 September
Source:
International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]2004. - Y. 12 (January-December 2003), s. 87-89
Nr:
2168325127
varia
See main document
125

Title:
Dziedzictwo: Kraków - Polska - Europa, 24 maja
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 12 (styczeń-grudzień), s. 77. - fot.
Nr:
2168247752
varia
See main document
126

Title:
Culture and Urban Revitalisation : the Case Bilbao
Source:
International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 11 (January-December 2002) (2003) , s. 34-43
Nr:
2168328173
unreviewed article
127

Author:
Murzyn Monika A. , Gwosdz Krzysztof
Title:
Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia = Dylematy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejski : przykład Chełmska Śl. (Schömberg) na Dolnym Śląsku
Source:
Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej / ed. by Włodzimierz Kurek - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 2003, s. 183-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Prace Geograficzne - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; z. 111)
Access mode:
Nr:
2168280715
chapter in monograph
128

Title:
XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 12 (styczeń-grudzień), s. 85-87
Nr:
2168247756
varia
See main document
129

Title:
Cultural Space of the Ukrainian-Hungarian Borderlands, 21-29 June
Source:
International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 11 (January-December 2002) (2003) , s. 63-67
Nr:
2168328171
unreviewed article
130

Title:
Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003) , s. 35-45
Nr:
2168324871
article
See main document
131

Author:
Murzyn Monika A. , Gwosdz Krzysztof
Title:
Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego
Source:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. 1-12. - [odczyt: 05.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240972
article
132

Title:
Historia i kultura Kraju Basków
Source:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003, s. 181-188 - Bibliogr.
ISBN:
83-919079-0-2
Access mode:
Nr:
2166232125
chapter in book
133

Title:
Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 65-69
Nr:
2168324877
varia
See main document
134

Title:
I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 61
Nr:
2168324873
varia
See main document
135

Title:
Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2003. - R. 12 (styczeń-grudzień), s. 79-83
Nr:
2168247754
varia
See main document
136

Title:
Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta = Cultural Heritage and City Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002) , s. 65-80. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227032
article
See main document
137

Author:
Conference:
XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Polska, od 2002-04-11 do 2002-04-12
Title:
Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao
Source:
Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany / red. Iwona Jażdżewska - Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002, s. 273-287
ISBN:
83-87749-51-6
Nr:
2168328165
chapter in conference materials
138

Conference:
Międzynarodowa konferencja nt. Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictw, Kraków, Polska, od 2001-06-01 do 2001-06-02
Title:
Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001
Redaktor:
Tłumacz:
Kowalczyk Krzysztof
, Słota Małgorzata
, Stankiewicz Krystyna
Publisher address:
Kraków: MCK, 2002
Physical description:
229 s.; 24 cm
ISBN:
83-85739-99-8
Nr:
2168321287
conference materials
139

Author:
Murzyn Monika , Sobala-Gwosdz Agnieszka
Conference:
XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, Polska, od 2001-04-11 do 2001-04-12
Title:
Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa
Source:
Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2 / red. Iwona Jażdżewska - Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001, s. 357-366
ISBN:
83-87749-44-3
Nr:
2168328169
chapter in conference materials
140

Author:
Title:
Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]2001. - R. 10 (styczeń-grudzień), s. 73-75
Nr:
2168247790
varia
See main document
141

Author:
Title:
Przemysł kulturowy województwa małopolskiego
Kierownik projektu:
Publisher address:
b. m.: b. w., 2000
Physical description:
67 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168328977
report
142

Title:
Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 395-399
ISBN:
83-7252-048-8
Nr:
2168248442
varia
1
Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej = The Heritage of Kraków and Its Quarters in Contemporary Detective Prose / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018. - S. 189-233. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-932-5
2
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa / Monika MURZYN-KUPISZ, Dominika HOŁUJ, Jarosław Działek. - Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 2017. - 175 s. : il. ; 30 cm
3
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Wyd. 2 zmienione i rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2017. - S. 253-285. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-37-9
4
Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = The Importance of the Historic District of Kazimierz As a Cultural Quarter within the Kraków Metropolitan Area / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017. - S. 157-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-895-3
5
The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2017. - XVI, 337 s. : il. ; 23,5 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
6
Preface / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. V-X. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
7
Final Remarks / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. 329-337. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
8
The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1 / Monika MURZYN-KUPISZ // Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes. - vol. 59, iss. 1-2 (2017), s. 174-176. - Rec. pracy: The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1. - ISSN 0008-5006
9
Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2017. - 590 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-242-3137-9 ; 978-83-242-3277-2
10
Socio-economic Aspects of Museum Operations : Employment, Income and Expenditure in Museums / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Museums in Poland : Reports Based on Data from the Museum Statistics Project (2013-2015) / ed. Andrzej Zugaj. - Warsaw : National Institute for Museums and Public Collections, 2017. - S. 77-112. - Summ. - ISBN 978-83-64889-23-3. - Pełny tekst: http://nimoz.pl/files/publications/40/Statystyka%20Muzea%20w%20Polsce%20Raport%20EN_lekki.pdf
11
Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. 91-120. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
12
Theorising Artists as Actors of Urban Change / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe / eds. Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek. - Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2017. - (GeoJournal Library, ISSN 0924-5499 ; 123). - S. 1-44. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2
13
Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa = Museums and Metropolitan Functions of Large Urban Centres : Kraków as a Case Study / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2016. - S. 157-187. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-711-6
14
Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015) / koordynator projektu: Katarzyna Skomorucha-Figiel. - Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2016. - (Biblioteka Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ; 9). - S. 79-117. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-64889-18-9. - Pełny tekst: http://old.nimoz.pl/pobierz/1174.html
15
Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Heritage Counts / eds. Koen Van Balen, Aziliz Vandesande. - Antwerp - Apeldoorn : Garant, 2016. - (Reflections on Cultural Heritage Theories and Practices / a series by the Raymond Lemaire International Centre for Conservation, KU Leuven). - S. 163-180. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-90-441-3330-1
16
Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury = Museum Institutions Seen from the Perspective of Cultural Economics / Monika MURZYN-KUPISZ, współpr. Jarosław Działek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2016. - 392 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Muzeologia ; t. 13). - ISBN 978-83-242-2747-1
17
Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin. - Lublin - Warszawa : Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015. - S. 167-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7947-102-7. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=9302
18
Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland / Monika MURZYN-KUPISZ // W: The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe / ed. by Katarzyna Jagodzińska, Jacek PURCHLA. - Kraków : International Cultural Centre, 2015. - S. 328-350. - ISBN 978-83-63463-32-8
19
Selected Cultural Heritage Valuation Methods Applied by Economists / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research / ed. Bogusław Szmygin. - Lublin-Warsaw : Lublin University of Technology, 2015. - S. 165-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940280-2-2. - Pełny tekst: http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13091/edition/12771/content?ref=desc
20
Values of Cultural Heritage in the Context of Socio-economics / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research / ed. Bogusław Szmygin. - Lublin-Warsaw : Lublin University of Technology, 2015. - S. 147-164. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940280-2-2. - Pełny tekst: http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13091/edition/12771/content?ref=desc
21
Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot) / Monika MURZYN-KUPISZ, Magdalena Szmytkowska // Geografie. - R. 120, nr 2 (2015), s. 188-209. - Summ., Shr. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/06/gcgs022015_murzyn_kupisz.pdf. - ISSN 1212-0014
22
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politecznika Lubelska, 2015. - S. 127-146. - ISBN 978-83-940280-1-5. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12730
23
Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Jewish Space in Contemporary Poland / ed. by Erica T. Lehrer and Michael Meng. - Bloomington : Indiana University Press, 2015. - S. 115-148. - ISBN 978-0-253-01503-7 ; 978-0-253-01506-8
24
From "Atlantis" to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium / Monika MURZYN-KUPISZ // East Central Europe. - Vol. 42, iss. 2-3 (2015), s. 268-298. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0094-3037
25
Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic = Spatial Behavior and Preferences of Young Artists: the Example of Kraków and Katowice / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: Miasto w badaniach geografów. T. 1 / red. Piotr Trzepacz, Joanna Więcław-Michniewska, Agnieszka Brzosko-Sermak i Arkadiusz Kołoś. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. - S. 91-120. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-12-1
26
Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy / red. Bogusław Szmygin. - Lublin - Warszawa : Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015. - S. 159-166. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7947-102-7. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=9302
27
Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // W: Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice / ed. by Saskia Warren, Phil Jones. - Dorchester : Ashgate, 2015. - S. 145-169. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4724-5137-8
28
Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Management of UNESCO World Heritage : Properties from Poland - Selected Issues / ed. Bogusław Szmygin. - Warszawa : Lublin University of Technology, 2015. - S. 129-150. - Summ. - ISBN 978-83-940280-3-9
29
Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej = Culture, Art, Entrepreneurship in the Space of Industrial Heritage. - Zabrze : Urząd Miejski, 2015. - S. 45-58. - Pełny tekst: https://konferencja.zabrzewsercuslaska.pl/pl/download/file/fid/613
30
Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland = Factures endogènes pour fair du patrimoine un atout de développment local : expériences dans des petites villes de Pologne / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century / eds. A Kwiatek-Soltys, H. Mainet, K. Wiedermann, J.-C. Edouard. - Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, 2014. - (CERAMAC, ISSN 1242-7780 ; 33). - S. 77-96. - Summ., rés. - Bibliogr. - ISBN 978-2-84516-635-6
31
Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym = Das Verhältnis der lokalen Gesellschaft zum Kulturerbe und andere Voraussetzungen für dessen Nutzung in der lokalen Entwicklung / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Gubin, 31.05-02.06.2012 = Zivilgesellschaft und Denkmalschutz im deutsch-polnischen Grenzgebiet : Tagungsband der internationalen wissenschaftlichen Konferenz : Gubin, 31.05-02.06.2012 / red./Hrsg. Paul Zalewski, Barbara Bielinis-Kopeć. - Euromiasto Gubin-Guben : Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin, 2014. - S. 87-99. - Tłumaczenie tekstu w języku niemieckim na dołączonej do materiałów płycie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64707-03-2
32
Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym = Museums and Developing Social Capital in the Local Context / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. - T. V (2014), s. 19-40. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2084-2732
33
[Review] / Monika MURZYN-KUPISZ // Canadian Journal of History = Annales canadiennes d'histoire. - vol. 49, no. 1 (2014), s. 119-121. - Rec. pracy: Heritage, Ideology and Identity in Central and Eastern Europe: Contested Pasts, Contested Presents, edited by Matthew Rampley. Heritage Matters Series, Vol. 6. Rochester, New York, The Boydell Press, 2012. VIII, 206 pp
34
Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate / ed. Dobrosława WIKTOR-MACH, Piotr Radwański. - Kocani : European Scientific Institute, 2014. - S. 69-82. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-608-4642-18-3. - Pełny tekst: http://eujournal.org/files/journals/1/books/Cracow2013.pdf
35
Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2014), s. 161-192
36
Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // W: Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie / red. nauk. Andrzej Klasik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 191-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-187-8
37
Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów = Socio-economic Impact of Museums / Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (28) (2014), s. 49-62. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP28/ZP_2_2014-04.pdf. - ISSN 1898-3529
38
Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim = The Role of Libraries in Building and Strengthening the Social Capital Resources in Małopolska Region / Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Biblioteką = Library Management. - nr 1 (6) (2014), s. 9-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-1004
39
Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities = Jeunes artistes et développement des quartiers artistiques dans les villes polonaises / Jarosław DZIAŁEK, Monika MURZYN-KUPISZ // Belgeo : revue belge de géographie [on-line] = Belgeo : Belgian Journal of Geography. - nr 3 (2014), s. 1-24. - Summ., res. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://belgeo.revues.org/13012. - ISSN 1377-2368
40
The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors / Monika MURZYN-KUPISZ // Journal of Cultural Heritage. - vol. 14, iss. 2 (2013), s. 156-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1296-2074
41
Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony = Culture, Cultural Heritage and Sustainable Development / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013), s. 92-105. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111906/edition/97173/content. - ISSN 0079-3507
42
Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital / Monika MURZYN-KUPISZ, Jarosław Działek // Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development. - vol. 3, no. 1 (2013), s. 35-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2044-1266
43
Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych / red. Andrzej Klasik. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 101-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7875-087-1
44
Anchored in the Past, Food for Thought in the Present / Monika MURZYN-KUPISZ // New Eastern Europe. - no 1(6) (2013), s. 160-162. - Rec. pracy: ed. by E. Gawron, K. Gebert, H. Lieberman, M. Matuszewska, B. Matis, S. Penn, K. Underhill, W. Zeisel, Field Guide to Jewish Warsaw and Kraków
45
Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Kultura a rozwój / red. Jerzy HAUSNER, Anna KARWIŃSKA, Jacek PURCHLA. - Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2013. - (Kultura się Liczy!). - S. 237-263. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63631-57-4. - Pełny tekst: http://mck.krakow.pl/images/upload/Dziedzictwo/Wydarzenia/Kultura_a_rozwoj_podrecznik.pdf#page=238=Fit
46
Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm = Wpływ dziedzictwa kulturowego na rozwój lokalny w kontekście nowego paradygmatu turystyki / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Transformation of Historical Cities' Functions : in the Context of Tourism and Sustainability = Przemiany funkcji miast historycznych - kontekst turystyki i rozwoju zrównoważonego. - Bydgoszcz : Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz, 2012. - S. 101-112. - Summ., streszcz. - ISBN 978-83-61036-22-7
47
Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej = Activities Aimed at Preservation of Cultural Heritage and Multiplier Effects in the Local and Regional Economy / Monika MURZYN-KUPISZ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 244 (2012), s. 645-657. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Problemy rozwoju regionalnego. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
48
Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges = Kulturowe, ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zrównoważonej turystyki dziedzictwa : problemy i wyzwania / Monika MURZYN-KUPISZ // Economic and Environmental Studies. - vol. 12, no. 2 (22) (2012), s. 113-133. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/02_12/ees_12_2_fulltext_02.pdf. - ISSN 1642-2597
49
Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych : (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego) = Cultural Heritage as an Endogenous Development Resource of Territorial Units: Polish Experiences in the Two EU Programming Periods / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 113-125. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r., Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/08_Dziedzictwo_Kulturowe_Jako_Endogeniczny_Zasob_Ro.pdf. - ISSN 0079-3507
50
Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie = Transformation of Historic Quarters in Times of Neoliberal Urbanism : the Case of Stare Podgórze in Krakow / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu / red. Magdalena Szmytkowska, Iwona Sagan. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. - S. 83-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-022-5
51
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny = Cultural Heritage and Local Development / Monika MURZYN-KUPISZ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 350 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 221). - ISBN 978-83-7252-609-0
52
Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim / Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Krzysztof Gwosdz, Monika MURZYN-KUPISZ // W: Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze / red. Henryk Brandenburg. - Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2012. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 241-258. - ISBN 978-83-7246-778-2
53
Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego = Cultural Heritage in the Development Strategies of the Largest Urban Centres in the Podkarpackie Voivodship / Monika MURZYN-KUPISZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 79-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
54
Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków [on-line] / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa-Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS;Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Politechnika Lubelska; Fundacja Politechniki Lubelskiej, 2012. - S. 135-149. - ISBN 978-83-63569-08-2. - Pełny tekst: http://www.bc.pollub.pl/Content/1218/PDF/ochrona.pdf
55
Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta / Monika MURZYN-KUPISZ, Magdalena Szmytkowska // W: Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1 / red. Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2012. - S. 199-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-798-4
56
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo / red. Emil Orzechowski, Łukasz Gaweł. - Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2012. - (Biblioteka Zarządzania Kulturą ; t. 11). - S. 145-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62139-33-0
57
Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy / kier. tematu: Jacek PURCHLA. - (2012), s. 167-202
58
Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow / Monika MURZYN-KUPISZ // Quaestiones Geographicae. - 31(4) (2012), s. 63-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-477X
59
Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym / Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Kulturą. - R. 4, z. 4 (4) (2011), s. 205-215. - Streszcz., Czasopismo dostępne także w języku angielskim i niemieckim. - Bibliogr. - ISSN 2081-4712
60
Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while "Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns" / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Essays on the Jewish Cultural Heritage / ed. by Irena Głuszyńska, Zdzisław Mach. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 61-73. - ISBN 978-83-63705-24-4
61
Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości "chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek" / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów / red. Irena Głuszyńska i Zdzisław Mach. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2011. - S. 17-28. - ISBN 978-83-60430-64-1
62
Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement / Monika MURZYN-KUPISZ // Kulturmanagement. - Jg. 4, heft 4 (4) (2011), s. 112-123. - Czasopismo dostępne także w języku polskim i angielskim. - Bibliogr. - ISSN 2081-4712
63
Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy / Monika MURZYN-KUPISZ // W: System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje / red. Bogusław Szmygin. - Lublin, Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, 2011. - S. 119-131. - Pełny tekst dostępny w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Lubelskiej. - ISBN 978-83-62596-54-6. - Pełny tekst: http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=691&dirids=1
64
The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice / Monika MURZYN-KUPISZ, Krzysztof Gwosdz // Journal of Historical Geography. - vol. 37, iss. 1 (2011), s. 113-126. - Summ.. - Pełny tekst dostępny w bazie ScienceDirect. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0305-7488
65
Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.) / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Dominika HOŁUJ, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI. - (2011), s. 14-67
66
Current Trends in the Management of Cultural Heritage / Monika MURZYN-KUPISZ // Culture Management = Zarządzanie Kulturą. - Y. 4, vol. 4 (4) (2011), s. 19-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4712
67
Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej = Marketing Strategies of Historic Residences in Jeleniogórska Valley / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 174-196. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
68
Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną = The Impact of Restoration and Conservation Projects in Historic Buildings and Sites on the Local and Regional Economy / Monika MURZYN-KUPISZ // Ochrona Zabytków. - 43, 1-4 (248-251) (2010), s. 139-156. - Summ. - ISSN 0029-8247
69
Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy? / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1 / kier. tematu: Jacek PURCHLA ; wykonawcy: Jacek PURCHLA, Krzysztof BROŃSKI, Andrzej LASKOWSKI, Monika MURZYN-KUPISZ, Michał WIŚNIEWSKI. - (2010), s. 156-210
70
Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii = A Barbarian in the Garden? Cultural Heritage Seen from the Perspective of Economics / Monika MURZYN-KUPISZ // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 3 (13) (2010), s. 19-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf. - ISSN 1898-3529
71
Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy / oprac. zespół badaw.: Centrum Studiów Regionalnych UniRegio w składzie: Wojciech Biernacki, Bolesław Domański, Jarosław Działek, Monika MURZYN-KUPISZ, Katarzyna Rotter-Jarzębińska. - Kraków : UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 2010. - 108 s. : il. ; 30 cm
72
Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland = Le patrimoine comme instrument du développement social : l'exemple de Niepołomice, petite ville du Sud de la Pologne / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action = Mettre la culture au service du développement : défis d'analyse et d'action / ed. by Florent Le Duc. - [S.l.] : ARCADE, 2010. - S. 110-127. - Summ., res. - Bibliogr. - ISBN [978-2-84143-335-3]. - Pełny tekst: http://arcade.acted.org/images/arcade_livre_et_couv_BD.pdf
73
Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast / Monika MURZYN-KUPISZ // W: "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1 / red. Sławomir Sitek. - Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, 2010. - S. 147-156. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61695-04-2
74
Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin? = Zrównoważone podejścia do środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego : dwie strony tego samego medalu? / Monika MURZYN-KUPISZ // Economic and Environmental Studies. - vol. 10, no. 4 (16) (2010), s. 379-397. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_10/ees_10_4_fulltext_03.pdf. - ISSN 1642-2597
75
[Review] / Monika MURZYN-KUPISZ // European Spatial Research and Policy. - vol. 17, no. 1 (2010), s. 145-149. - Rec. pracy: Luigi Fusco Girard and Peter Nijkamp (eds), Cultural Tourism and Sustainable Local Development, Ashgate, Farnham 2009
76
Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland / Monika MURZYN-KUPISZ // Cultural Trends : Special Issue: Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy. - Vol. 19, No 1/2, March/June (2010), s. 65-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0954-8963
77
Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic = Heritage and Local Development - the Town of Niepołomice / Monika MURZYN-KUPISZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 835 (2010), s. 67-91. - Summ. - ISSN 1898-6447
78
Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego / [red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Krzysztof Gwosdz] ; oprac. zespół badawczy Centrum Studiów Regionalnych UniRegio w składzie: Wojciech Biernacki, Jarosław Działek, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Monika MURZYN-KUPISZ. - Katowice : Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2010. - 151 s. : il. ; 30 cm. - U góry okł. i na s. tyt.: ewaluacja. - Bibliogr.
79
Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego = The Cultural Heritage Market, its Producers and Consumers / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia Regionalne i Lokalne. - nr 3 (41) (2010), s. 61-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2010_3_murzyn_kupisz.pdf. - ISSN 1509-4995
80
Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa; Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2009. - S. 99-112. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-7497-085-3. - Pełny tekst: http://212.182.64.85/dlibra/doccontent?id=631&dirids=1/Internet_Koncepcje_i_praktyka_e-edukacji.pdf
81
Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants : rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne / Sonia Fayman, Krisztina Keresztély, Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA, Ewa Wojtoń, Grzegorz Micek. - Paris ; Kraków : Act Consultants ; Międzynarodowe Centrum Kultury, 2009. - 102 s. : il. ; 30 cm
82
Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki = Cultural Heritage in the Process of Urban Regeneration of Postindustrial Towns : a Message for Wieliczka / Monika MURZYN-KUPISZ // Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce. - t. 26 (2009), s. 173-188. - summ. - ISSN 0137-530X
83
Reclaiming Memory or Mass Consumption? : Dilemmas in Rediscovering the Jewish Heritage of Krakow's Kazimierz / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Reclaiming Memory : Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities / ed. by Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA. - Krakow : International Cultural Centre, 2009. - S. 363-396. - Materiały międzynarodowej konferencji 25-26 czerwca 2007 w Krakowie. - Dostępne również w polskiej wersji: "Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej" wyd. 2008. - ISBN 978-83-89273-66-6
84
Reclaiming Memory : Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities / ed. by Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA. - Cracow : International Cultural Centre, 2009. - 413, [1] s. : il. (też kolor.) ; 24 cm. - Indeks. - Materiały międzynarodowej konferencji 25-26 czerwca 2007 w Krakowie. - Dostępne również w polskiej wersji: "Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej" wyd. 2008. - ISBN 978-83-89273-66-6
85
Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės / Monika A. MURZYN // W: Kultūros paveldas ir turizmas : galimybės, poveikis, partnerystė ir valdymas : Pranešimai, skaityti III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forume, vykusiame 2007 m. rugsėjo 25-27 d. Vilniuje, Lietuvoje / sudarytoja Marianne Lehtimäki ; Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė, Kultūros paveldo departamentas prie kultūros ministerijos. - Vilnus : Kultūros paveldo departamentas, 2009. - S. 61-66. - Bibliogr.
86
Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków / Monika A. MURZYN // W: Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania / ed. by Marianne Lehtimäki. - [Vilnius] : Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture, 2008. - S. 62-66. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-9955-34-125-3. - Pełny tekst: http://mg.kpd.lt/users/www/uploaded/3%20Forum%20publ%20on%20cultural%20heritage%20and%20tourism.pdf
87
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - S. 155-182. - ISBN 978-83-89273-61-1
88
Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej / red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - S. 363-398. - Materiały międzynarodowej konferencji 25-26 czerwca 2007 w Krakowie. - Dostępne również w angielskiej wersji: "Reclaiming Memory : Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities" wyd. 2009. - ISBN 978-83-89273-51-2
89
Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej / red. nauk. Monika MURZYN-KUPISZ, Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - 413, [1] s. : il. (też kolor.) ; 24 cm. - Indeks. - Materiały międzynarodowej konferencji 25-26 czerwca 2007 w Krakowie. - Dostępne również w angielskiej wersji: "Reclaiming Memory : Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities" wyd. 2009. - ISBN 978-83-89273-51-2
90
Heritage Transformation in Central and Eastern Europe / Monika A. MURZYN // W: The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity / ed. by Brian Graham, Peter Howard. - Aldershot; Burlington : Ashgate Publishing, 2008. - (Ashgate Research Companion). - S. 315-346. - Bibliogr. - ISBN 978-0-7546-4922-9
91
Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca / Monika MURZYN-KUPISZ // Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury : Kraków 2007 / [red. Jacek PURCHLA]. - nr 16 (2007), s. 73-79. - ISSN 1230-2597
92
Restoring Memory : Revitalization of Jewish Districts in Central European Cities : 25th-26th June / Monika MURZYN-KUPISZ // Yearly of the International Cultural Centre : Krakow 2007 / [ed. Jacek PURCHLA]. - no 16 (2007), s. 73-79. - ISSN 1230-2600
93
Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania / Monika A. MURZYN // W: Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania / red. nauk. Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007. - S. 139-154. - ISBN 978-83-89273-47-5
94
Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza / Monika A. MURZYN // W: Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu / [red. nauk. Aleksander SURDEJ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 295-314. - ISBN 978-83-7252-345-7
95
Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007. - (Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami). - S. 68-90. - ISBN 978-83-88372-36-0
96
Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges / ed. by Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA. - Krakow : International Cultural Centre, 2007. - 326, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89273-46-8
97
Cultural Heritage in Time of Change : Opportunities and Challenges / Monika A. MURZYN // W: Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges / ed. by Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA. - Krakow : International Cultural Centre, 2007. - S. 139-154. - ISBN 978-83-89273-46-8
98
Dyskusja / Monika MURZYN-KUPISZ // W: Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006 / red. Bogusław Szmygin. - Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2007. - (Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami). - S. 220-221, 226
99
Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania / red. nauk. Monika A. MURZYN, Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007. - 326, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. - ISBN 978-83-89273-47-5
100
'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow / Monika A. MURZYN // W: Social changes and social sustainability in historical urban centres : the case of Central Europe / ed. György Enyedi, Zoltan Kovacs. - Pécs : Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2006. - (Discussion Papers / Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, ISSN 0238-2008). - S. 81-106. - Bibliogr. - ISBN 963-9052-60-4
101
The Cultural Space of Lower Silesia, Saxony and Thuringia, 20-26 June / Monika A. MURZYN // International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 15 (January-December 2006) (2006), s. 105-109. - ISSN 1230-2597
102
XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005) (2006), s. 91-95. - ISSN 1230-2597
103
Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji = The Central European Experience of Urban Regeneration / Monika A. MURZYN ; [tł. Monika A. MURZYN]. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2006. - 574 s. : il. ; 24 cm. - Równol. tekst pol. i ang. - Bibliogr. - ISBN 83-89273-35-7
104
Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, 24-28 May / Monika A. MURZYN // International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 15 (January-December 2006) (2006), s. 97-103. - ISSN 1230-2597
105
Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza / Monika A. MURZYN // W: Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej / red. Mariusz Czepczyński. - Gdańsk; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006. - S. 63-83. - Bibliogr. - ISBN 83-89290-83-9
106
Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 14 (styczeń-grudzień 2005) (2006), s. 75-79. - ISSN 1230-2597
107
Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 15 (styczeń-grudzień) (2006), s. 107-111. - ISSN 1230-2597
108
Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 15 (styczeń-grudzień) (2006), s. 99-105. - ISSN 1230-2597
109
XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 15 (styczeń-grudzień) (2006), s. 113. - ISSN 1230-2597
110
The 16th Economic Forum in Krynica, 6-9 September / Monika A. MURZYN // International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 15 (January-December 2006) (2006), s. 111. - ISSN 1230-2597
111
New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989 / Monika A. MURZYN // W: Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1 / ed. Sebastian Schröder-Esch. - Weimar : Bauhaus-Universität Weimar, 2006. - S. 167-188. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 3-9811067-0-9 ; 978-3-9811067-0-1
112
Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku / Monika A. MURZYN ; Promotor: Jacek PURCHLA. - Kraków, 2005. - 396, [13] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000676a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000676b
113
XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 109-111. - ISSN 1230-2597
114
Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century / Monika A. MURZYN // International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 13 (January-December 2004) (2005), s. 38-51. - ISSN 1230-2600
115
Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 95-99. - ISSN 1230-2597
116
Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 39-52. - ISSN 1230-2597
117
Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 101-103. - ISSN 1230-2597
118
Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989 / Monika A. MURZYN // W: Society, economy, environment - towards the sustainable city / ed. by Iwona Sagan & David M. Smith. - Gdańsk; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2005. - S. 121-134. - Bibliogr. - ISBN 83-89290-82-0 ; 83-920835-5-5
119
Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg = Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego dolnośląskiego miasteczka : przykład Chełmska Śląskiego / Monika A. MURZYN // W: Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert = Postawy wobec dziedzictwa kulturowego w Niemczech i Polsce w XX w. / hrsg. von/red. Andrea Langer. - Warszawa : Instytut Sztuki PAN, 2004. - (Der Gemeinsame Kulturerbe - Wspólne dziedzictwo ; Bd 1). - S. 201-219. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89101-29-7
120
The Cultural Space of the Slovak-Hungarian Borderlands, 8-14 June / Monika A. MURZYN // International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 12 (January-December 2003) (2004), s. 81-85. - ISSN 1230-2597
121
Heritage : Cracow - Poland - Europe, 24 May / Monika A. MURZYN // International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 12 (January-December 2003) (2004), s. 79. - ISSN 1230-2597
122
From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow / Monika A. MURZYN // W: Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe / ed. by Iwona Sagan & Mariusz Czepczyński. - Gdańsk, Poznań : University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2004. - S. 257-274. - Bibliogr. - ISBN 83-89290-71-5 ; 83-920835-0-4
123
Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989 = Pamiatková ochrana synagóg v krakovskiej štvrti Kazimierz a zmena ich funkcií po roku 1989 / Monika MURZYN-KUPISZ // Architektúra a Urbanizmus. - vol. 38, iss. 3-4 (2004), s. 159-173. - ISSN 0044-8680
124
13th Economic Forum in Krynica, 4-6 September / Monika A. MURZYN // International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 12 (January-December 2003) (2004), s. 87-89. - ISSN 1230-2597
125
Dziedzictwo: Kraków - Polska - Europa, 24 maja / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 12 (styczeń-grudzień) (2003), s. 77. - fot. - ISSN 1230-2597
126
Culture and Urban Revitalisation : the Case Bilbao / Monika A. MURZYN // International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 11 (January-December 2002) (2003), s. 34-43. - ISSN 1230-2600
127
Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia = Dylematy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejski : przykład Chełmska Śl. (Schömberg) na Dolnym Śląsku / Monika A. MURZYN, Krzysztof Gwosdz // W: Issues of Tourism and Health Resort Management = Problemy gospodarki turystycznej i uzdrowiskowej / ed. by Włodzimierz Kurek. - Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 2003. - (Prace Geograficzne, ISSN 1644-3586 ; z. 111). - S. 183-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zrr/publikacje/pdf/gwosdzChelmsko%20tekst.pdf
128
XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 12 (styczeń-grudzień) (2003), s. 85-87. - ISSN 1230-2597
129
Cultural Space of the Ukrainian-Hungarian Borderlands, 21-29 June / Monika A. MURZYN // International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 11 (January-December 2002) (2003), s. 63-67. - ISSN 1230-2600
130
Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003), s. 35-45. - ISSN 1230-2597
131
Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego / Monika A. MURZYN, Krzysztof Gwosdz // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(2) (2003), s. 1-12. - Streszcz.. - [odczyt: 05.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/mm_limes1(2).pdf
132
Historia i kultura Kraju Basków / Monika A. MURZYN // W: Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław. - Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003. - S. 181-188. - Bibliogr. - ISBN 83-919079-0-2. - Pełny tekst: http://www.ap.krakow.pl/ptg/index_pliki/czasopismo/tom_1/kraj_baskow.pdf
133
Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003), s. 65-69. - ISSN 1230-2597
134
I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 11 (styczeń-grudzień 2002) (2003), s. 61. - ISSN 1230-2597
135
Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca / Monika A. MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 12 (styczeń-grudzień) (2003), s. 79-83. - ISSN 1230-2597
136
Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta = Cultural Heritage and City Development / Monika MURZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 587 (2002), s. 65-80. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13982. - ISSN 0208-7944
137
Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao / Monika MURZYN // W: Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany / red. Iwona Jażdżewska. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2002. - S. 273-287. - ISBN 83-87749-51-6
138
Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001 / red. nauk. Jacek PURCHLA ; [tł. Krzysztof Kowalczyk, Monika MURZYN, Małgorzata Słota, Krystyna Stankiewicz]. - Kraków : MCK, 2002. - 229 s. ; 24 cm. - ISBN 83-85739-99-8
139
Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa / Monika A. MURZYN, Agnieszka Sobala-Gwosdz // W: Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2 / red. Iwona Jażdżewska. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2001. - S. 357-366. - ISBN 83-87749-44-3
140
Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca / Monika MURZYN // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 10 (styczeń-grudzień) (2001), s. 73-75. - ISSN 1230-2597
141
Przemysł kulturowy województwa małopolskiego / kier. projektu Jacek PURCHLA, współautorzy: Krzysztof BROŃSKI, Monika MURZYN, Monika Smoleń. - b. m. : b. w., 2000. - 67 k. : il. ; 30 cm
142
Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie / oprac. Monika A. MURZYN // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000 / red. Jan M. Małecki. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 395-399. - ISBN 83-7252-048-8
1
Murzyn-Kupisz M., (2018), Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 3, Dziedzictwo, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 189-233.
2
Murzyn-Kupisz M., Hołuj D., Działek J., (2017), Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego: stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim: diagnoza dla potrzeb krajowego "Programu badań nad dziedzictwem kulturowym" opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa, 175 s.
3
Murzyn-Kupisz M., (2017), Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Kraków : Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 253-285.
4
Murzyn-Kupisz M., (2017), Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia, T. 2, Dylematy rozwoju, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 157-209.
5
Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), (2017), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe, (GeoJournal Library, 123), Cham ; Heidelberg : Springer, XVI, 337 s.
6
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Preface. [W:] Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. V-X.
7
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Final Remarks. [W:] Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 329-337.
8
Murzyn-Kupisz M., (2017), The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1, "Canadian Slavonic Papers", vol. 59, iss. 1-2, s. 174-176.
9
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 590 s.
10
Murzyn-Kupisz M., (2017), Socio-economic Aspects of Museum Operations : Employment, Income and Expenditure in Museums. [W:] Zugaj A. (red.), Museums in Poland : Reports Based on Data from the Museum Statistics Project (2013-2015), Warsaw : National Institute for Museums and Public Collections, s. 77-112.
11
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2017), Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow. [W:] Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 91-120.
12
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2017), Theorising Artists as Actors of Urban Change. [W:] Murzyn-Kupisz M., Działak J. (red.), The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe (GeoJournal Library; 123), Cham ; Heidelberg : Springer, s. 1-44.
13
Murzyn-Kupisz M., (2016), Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa. [W:] Purchla J. (red.), Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 157-187.
14
Murzyn-Kupisz M., (2016), Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych. [W:] Katarzyna Skomorucha-Figiel (red.), Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015), Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, s. 79-117.
15
Murzyn-Kupisz M., (2016), Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut. [W:] Balen , Vandesande A. (red.), Heritage Counts, Antwerp - Apeldoorn : Garant, s. 163-180.
16
Murzyn-Kupisz M., (2016), Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 392 s.
17
Murzyn-Kupisz M., (2015), Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów. [W:] Szmygin B. (red.), Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy, Lublin - Warszawa : Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, s. 167-184.
18
Murzyn-Kupisz M., (2015), Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland. [W:] Jagodzińska K., Purchla J. (red.), The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe, Kraków : International Cultural Centre, s. 328-350.
19
Murzyn-Kupisz M., (2015), Selected Cultural Heritage Valuation Methods Applied by Economists. [W:] Szmygin B. (red.), Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research, Lublin-Warsaw : Lublin University of Technology, s. 165-182.
20
Murzyn-Kupisz M., (2015), Values of Cultural Heritage in the Context of Socio-economics. [W:] Szmygin B. (red.), Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research, Lublin-Warsaw : Lublin University of Technology, s. 147-164.
21
Murzyn-Kupisz M., Szmytkowska M., (2015), Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot), "Geografie", R. 120, nr 2, s. 188-209; http://geography.cz/sbornik/wp-content/uploads/downloads/2015/06/gcgs022015_murzyn_kupisz.pdf
22
Murzyn-Kupisz M., (2015), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie. [W:] Szmygin B. (red.), Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce, Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Politecznika Lubelska, s. 127-146.
23
Murzyn-Kupisz M., (2015), Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia. [W:] Lehrer , Meng M. (red.), Jewish Space in Contemporary Poland, Bloomington : Indiana University Press, s. 115-148.
24
Murzyn-Kupisz M., (2015), From "Atlantis" to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium, "East Central Europe", Vol. 42, iss. 2-3, s. 268-298.
25
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2015), Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic. [W:] Trzepacz P., Więcław-Michniewska J., Brzosko-Sermak A., Kołoś A. (red.), Miasto w badaniach geografów, T. 1, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 91-120.
26
Murzyn-Kupisz M., (2015), Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury. [W:] Szmygin B. (red.), Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy, Lublin - Warszawa : Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, s. 159-166.
27
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2015), Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context. [W:] Warren S., Jones P. (red.), Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice, Dorchester : Ashgate, s. 145-169.
28
Murzyn-Kupisz M., (2015), Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List. [W:] Szmygin B. (red.), Management of UNESCO World Heritage: Properties from Poland - Selected Issues, Warszawa : Lublin University of Technology, s. 129-150.
29
Murzyn-Kupisz M., (2015), Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania. [W:] Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej, Zabrze : Urząd Miejski, s. 45-58.
30
Murzyn-Kupisz M., (2014), Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland. [W:] Kwiatek-Soltys A., Edouard J. (red.), Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century (Collection CERAMC; 33), Clermont-Ferrand : Presses Universitaires Blaise Pascal, s. 77-96.
31
Murzyn-Kupisz M., (2014), Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym. [W:] Zalewski P., Bielinis-Kopeć B. (red.), Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim: materiały z międzynarodowej konferencji naukowej : Gubin, 31.05-02.06.2012, Euromiasto Gubin-Guben : Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin, s. 87-99.
32
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2014), Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym, "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu", T. V, s. 19-40.
33
Murzyn-Kupisz M., (2014), [Review], "Canadian Journal of History", vol. 49, no. 1, s. 119-121.
34
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications. [W:] Wiktor-Mach D., Radwański P. (red.), The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate, Kocani : European Scientific Institute, s. 69-82.
35
Murzyn-Kupisz M., (2014), Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej, s. 161-192.
36
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego. [W:] Klasik A. (red.), Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 191-217.
37
Murzyn-Kupisz M., (2014), Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (28), s. 49-62; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP28/ZP_2_2014-04.pdf
38
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim, "Zarządzanie Biblioteką", nr 1 (6), s. 9-32.
39
Działek J., Murzyn-Kupisz M., (2014), Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities, "Belgeo : revue belge de géographie" [on-line], nr 3, s. 1-24; http://belgeo.revues.org/13012
40
Murzyn-Kupisz M., (2013), The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors, "Journal of Cultural Heritage", vol. 14, iss. 2, s. 156-162.
41
Murzyn-Kupisz M., (2013), Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 152, s. 92-105; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111906/edition/97173/content
42
Murzyn-Kupisz M., Działek J., (2013), Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital, "Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development", vol. 3, no. 1, s. 35-54.
43
Murzyn-Kupisz M., (2013), Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa. [W:] Klasik A. (red.), Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 101-122.
44
Murzyn-Kupisz M., (2013), Anchored in the Past, Food for Thought in the Present, "New Eastern Europe", no 1(6), s. 160-162.
45
Murzyn-Kupisz M., (2013), Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego. [W:] Hausner J., Karwińska A., Purchla J. (red.), Kultura a rozwój, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 237-263.
46
Murzyn-Kupisz M., (2012), Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm. [W:] Transformation of Historical Cities' Functions: in the Context of Tourism and Sustainability, Bydgoszcz : Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz, s. 101-112.
47
Murzyn-Kupisz M., (2012), Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 244, s. 645-657.
48
Murzyn-Kupisz M., (2012), Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges, "Economic and Environmental Studies", vol. 12, no. 2 (22), s. 113-133; http://www.ees.uni.opole.pl/content/02_12/ees_12_2_fulltext_02.pdf
49
Murzyn-Kupisz M., (2012), Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego), "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 113-125; http://skpzk.czasopisma.pan.pl/images/data/skpzk/wydania/No_140_2011/08_Dziedzictwo_Kulturowe_Jako_Endogeniczny_Zasob_Ro.pdf
50
Murzyn-Kupisz M., (2012), Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie. [W:] Szmytkowska M., Sagan I. (red.), Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 83-105.
51
Murzyn-Kupisz M., (2012), Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 221), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 350 s.
52
Biernacki W., Działek J., Gwosdz K., Murzyn-Kupisz M., (2012), Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim. [W:] Brandenburg H. (red.), Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 241-258.
53
Murzyn-Kupisz M., (2012), Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 79-96.
54
Murzyn-Kupisz M., (2012), Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury. [W:] Szmygin B. (red.), Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków [on-line], Warszawa-Lublin : Polski Komitet Narodowy ICOMOS : Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, s. 135-149.
55
Murzyn-Kupisz M., Szmytkowska M., (2012), Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta. [W:] Jakóbczyk-Gryszkiewicz J. (red.), Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 199-219.
56
Murzyn-Kupisz M., (2012), Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym. [W:] Orzechowski E., Gaweł Ł. (red.), Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo, Kraków : Wydawnictwo Attyka, s. 145-162.
57
Murzyn-Kupisz M., (2012), Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy, s. 167-202.
58
Murzyn-Kupisz M., (2012), Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow, "Quaestiones Geographicae", 31(4), s. 63-76.
59
Murzyn-Kupisz M., (2011), Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, "Zarządzanie Kulturą", R. 4, z. 4 (4), s. 205-215.
60
Murzyn-Kupisz M., (2011), Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while "Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns". [W:] Głuszyńska I., Mach Z. (red.), Essays on the Jewish Cultural Heritage, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 61-73.
61
Murzyn-Kupisz M., (2011), Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości "chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek". [W:] Głuszyńska I., Mach Z. (red.), Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 17-28.
62
Murzyn-Kupisz M., (2011), Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement, "Kulturmanagement", Jg. 4, heft 4 (4), s. 112-123.
63
Murzyn-Kupisz M., (2011), Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy. [W:] Szmygin B. (red.), System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje, Lublin, Warszawa : Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska, s. 119-131.
64
Murzyn-Kupisz M., Gwosdz K., (2011), The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice, "Journal of Historical Geography", vol. 37, iss. 1, s. 113-126.
65
Murzyn-Kupisz M., (2011), Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.), s. 14-67.
66
Murzyn-Kupisz M., (2011), Current Trends in the Management of Cultural Heritage, "Culture Management", Y. 4, vol. 4 (4), s. 19-29.
67
Murzyn-Kupisz M., (2010), Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 174-196.
68
Murzyn-Kupisz M., (2010), Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną, "Ochrona Zabytków", 43, 1-4 (248-251), s. 139-156.
69
Murzyn-Kupisz M., (2010), Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?. [W:] Purchla J. (kierownik tematu), Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1, s. 156-210.
70
Murzyn-Kupisz M., (2010), Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (13), s. 19-32; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2010-3_13.pdf
71
Biernacki W., Domański B., Działek J., Murzyn-Kupisz M., Rotter-Jarzębińska K., (2010), Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO "Tytustyka i przemysł kulturowy" na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania: raport końcowy, Kraków : UniRegio Centrum Studiów Regionalnych, 108 s.
72
Murzyn-Kupisz M., (2010), Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland. [W:] Duc (red.), Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action, [S.l.] : ARCADE, s. 110-127.
73
Murzyn-Kupisz M., (2010), Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast. [W:] Sitek S. (red.), "Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1, Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi, s. 147-156.
74
Murzyn-Kupisz M., (2010), Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin?, "Economic and Environmental Studies", vol. 10, no. 4 (16), s. 379-397; http://www.ees.uni.opole.pl/content/04_10/ees_10_4_fulltext_03.pdf
75
Murzyn-Kupisz M., (2010), [Review], "European Spatial Research and Policy", vol. 17, no. 1, s. 145-149.
76
Murzyn-Kupisz M., (2010), Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland, "Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy", Vol. 19, No 1/2, March/June, s. 65-80.
77
Murzyn-Kupisz M., (2010), Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 835, s. 67-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/168129619
78
Biernacki W., Działek J., Guzik R., Gwosdz K., Murzyn-Kupisz M., (2010), Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego,, Gwosdz K. (red. nauk.), Katowice : Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 151 s.
79
Murzyn-Kupisz M., (2010), Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3 (41), s. 61-80; http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2010_3_murzyn_kupisz.pdf
80
Murzyn-Kupisz M., (2009), Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych. [W:] Szmygin B. (red.), Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, Warszawa ; Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, s. 99-112.
81
Fayman S., Keresztely K., Murzyn-Kupisz M., Purchla J., Wojtoń E., Micek G., (2009), Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants: rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne, Paris : Act Consultants ; Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 102 s.
82
Murzyn-Kupisz M., (2009), Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki, "Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce", t. 26, s. 173-188.
83
Murzyn-Kupisz M., (2009), Reclaiming Memory or Mass Consumption? : Dilemmas in Rediscovering the Jewish Heritage of Krakow's Kazimierz. [W:] Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), Reclaiming Memory: Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities, Krakow : International Cultural Centre, s. 363-396.
84
Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), (2009), Reclaiming Memory: Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities, Cracow : International Cultural Centre, 413, [1] s.
85
Murzyn M., (2009), Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės. [W:] Lehtimäki , regiono šalių kultūros paveldo monitoringo grupė , departamentas prie kultūros ministerijos (red.), Kultūros paveldas ir turizmas: galimybės, poveikis, partnerystė ir valdymas : Pranešimai, skaityti III Baltijos jūros regiono šalių kultūros paveldo forume, vykusiame 2007 m. rugsėjo 25-27 d. Vilniuje, Lietuvoje, Vilnus : Kultūros paveldo departamentas, s. 61-66.
86
Murzyn M., (2008), Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków. [W:] Lehtimäki M. (red.), Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania , [Vilnius] : Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture, s. 62-66.
87
Murzyn-Kupisz M., (2008), Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa. [W:] Purchla J. (red.), Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 155-182.
88
Murzyn-Kupisz M., (2008), Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza. [W:] Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 363-398.
89
Murzyn-Kupisz M., Purchla J. (red.), (2008), Przywracanie pamięci: rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 413, [1] s.
90
Murzyn M., (2008), Heritage Transformation in Central and Eastern Europe. [W:] Graham B., Howard P. (red.), The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, Aldershot ; Burlington : Ashgate Publishing, s. 315-346.
91
Murzyn-Kupisz M., (2007), Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca, "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury : Kraków 2007", nr 16, s. 73-79.
92
Murzyn-Kupisz M., (2007), Restoring Memory : Revitalization of Jewish Districts in Central European Cities : 25th-26th June, "Yearly of the International Cultural Centre : Krakow 2007", no 16, s. 73-79.
93
Murzyn M., (2007), Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania. [W:] Murzyn M., Purchla J. (red.), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku: szanse i wyzwania, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 139-154.
94
Murzyn M., (2007), Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza. [W:] Surdej A. (red.), Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 295-314.
95
Murzyn-Kupisz M., (2007), Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza. [W:] Szmygin B. (red.), Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006, Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, s. 68-90.
96
Murzyn M., Purchla J. (red.), (2007), Cultural Heritage in the 21st Century: Opportunities and Challenges, Krakow : International Cultural Centre, 326, [1] s.
97
Murzyn M., (2007), Cultural Heritage in Time of Change : Opportunities and Challenges. [W:] Murzyn M., Purchla J. (red.), Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, Krakow : International Cultural Centre, s. 139-154.
98
Murzyn-Kupisz M., (2007), Dyskusja. [W:] Szmygin B. (red.), Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006, Warszawa : Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, s. 220-221, 226.
99
Murzyn M., Purchla J. (red.), (2007), Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku: szanse i wyzwania, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 326, [2] s.
100
Murzyn M., (2006), 'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow. [W:] Enyedi G., Kovacs Z. (red.), Social changes and social sustainability in historical urban centres: the case of Central Europe (Discussion Papers Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences), Pécs : Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, s. 81-106.
101
Murzyn M., (2006), The Cultural Space of Lower Silesia, Saxony and Thuringia, 20-26 June, "International Cultural Centre Cracow", Y. 15 (January-December 2006), s. 105-109.
102
Murzyn M., (2006), XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 91-95.
103
Murzyn M., (2006), Kazimierz: środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 574 s.
104
Murzyn M., (2006), Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, 24-28 May, "International Cultural Centre Cracow", Y. 15 (January-December 2006), s. 97-103.
105
Murzyn M., (2006), Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza. [W:] Czepczyński M. (red.), Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej, Gdańsk ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 63-83.
106
Murzyn M., (2006), Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 14 (styczeń-grudzień 2005), s. 75-79.
107
Murzyn M., (2006), Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 15 (styczeń-grudzień), s. 107-111.
108
Murzyn M., (2006), Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 15 (styczeń-grudzień), s. 99-105.
109
Murzyn M., (2006), XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 15 (styczeń-grudzień), s. 113.
110
Murzyn M., (2006), The 16th Economic Forum in Krynica, 6-9 September, "International Cultural Centre Cracow", Y. 15 (January-December 2006), s. 111.
111
Murzyn M., (2006), New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989. [W:] Schröder-Esch S. (red.), Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1, Weimar : Bauhaus-Universität Weimar, s. 167-188.
112
Murzyn M., (2005), Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku, Prom. Purchla J., Kraków : , 396, [13] k.
113
Murzyn M., (2005), XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 109-111.
114
Murzyn M., (2005), Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century, "International Cultural Centre Cracow", Y. 13 (January-December 2004), s. 38-51.
115
Murzyn M., (2005), Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 95-99.
116
Murzyn M., (2005), Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 39-52.
117
Murzyn M., (2005), Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 101-103.
118
Murzyn M., (2005), Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989. [W:] Sagan I., Smith (red.), Society, economy, environment - towards the sustainable city, Gdańsk ; Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 121-134.
119
Murzyn M., (2004), Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg. [W:] Langer. (red.), Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert, Warszawa : Instytut Sztuki PAN, s. 201-219.
120
Murzyn M., (2004), The Cultural Space of the Slovak-Hungarian Borderlands, 8-14 June, "International Cultural Centre Cracow", Y. 12 (January-December 2003), s. 81-85.
121
Murzyn M., (2004), Heritage : Cracow - Poland - Europe, 24 May, "International Cultural Centre Cracow", Y. 12 (January-December 2003), s. 79.
122
Murzyn M., (2004), From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow. [W:] Sagan I., Czepczyński M. (red.), Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe, Gdańsk, Poznań : University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 257-274.
123
Murzyn-Kupisz M., (2004), Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989, "Architektúra a Urbanizmus", vol. 38, iss. 3-4, s. 159-173.
124
Murzyn M., (2004), 13th Economic Forum in Krynica, 4-6 September, "International Cultural Centre Cracow", Y. 12 (January-December 2003), s. 87-89.
125
Murzyn M., (2003), Dziedzictwo: Kraków - Polska - Europa, 24 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 12 (styczeń-grudzień), s. 77.
126
Murzyn M., (2003), Culture and Urban Revitalisation : the Case Bilbao, "International Cultural Centre Cracow", Y. 11 (January-December 2002), s. 34-43.
127
Murzyn M., Gwosdz K., (2003), Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia. [W:] Kurek W. (red.), Issues of Tourism and Health Resort Management (Prace Geograficzne - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego; z. 111), Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, s. 183-199.
128
Murzyn M., (2003), XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 12 (styczeń-grudzień), s. 85-87.
129
Murzyn M., (2003), Cultural Space of the Ukrainian-Hungarian Borderlands, 21-29 June, "International Cultural Centre Cracow", Y. 11 (January-December 2002), s. 63-67.
130
Murzyn M., (2003), Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 35-45.
131
Murzyn M., Gwosdz K., (2003), Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. 1-12; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/mm_limes1(2).pdf
132
Murzyn M., (2003), Historia i kultura Kraju Basków. [W:] Górka Z., Więcław J. (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02, Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, s. 181-188.
133
Murzyn M., (2003), Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 65-69.
134
Murzyn M., (2003), I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 11 (styczeń-grudzień 2002), s. 61.
135
Murzyn M., (2003), Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 12 (styczeń-grudzień), s. 79-83.
136
Murzyn M., (2002), Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 587, s. 65-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/13982
137
Murzyn M., (2002), Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao. [W:] Jażdżewska I. (red.), Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 273-287.
138
Purchla J. (red.), (2002), Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa: materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001, Kraków : MCK, 229 s.
139
Murzyn M., Sobala-Gwosdz A., (2001), Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa. [W:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2, Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 357-366.
140
Murzyn M., (2001), Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 10 (styczeń-grudzień), s. 73-75.
141
Broński K., Murzyn M., Smoleń M., Purchla J., (2000), Przemysł kulturowy województwa małopolskiego, Purchla J. (kier. pr), b. m. : b. w., 67 k.
142
Murzyn M., (2000), Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie. [W:] Małecki (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 395-399.
1
@inbook{UEK:2168327845,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kulturowe Krakowa i jego dzielnic we współczesnej prozie kryminalnej",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 3, Dziedzictwo",
pages = "189-233",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2018",
isbn = "978-83-7638-932-5",
}
2
@misc{UEK:2168320969,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Hołuj Dominika and Działek Jarosław",
title = "Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie dziedzictwa kulturowego : stan badań oraz perspektywy i potrzeby badawcze w kontekście polskim : diagnoza dla potrzeb krajowego Programu badań nad dziedzictwem kulturowym opracowana na zlecenie Narodowego Instytutu Dziedzictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa",
year = "2017",
}
3
@inbook{UEK:2168319263,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "253-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2 zmienione i rozsz.",
isbn = "978-83-63391-37-9",
}
4
@inbook{UEK:2168318921,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Znaczenie historycznej dzielnicy Kazimierz jako kwartału kultury w obrębie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Kraków - metropolia. T. 2, Dylematy rozwoju",
pages = "157-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2017",
isbn = "978-83-7638-895-3",
}
5
@book{UEK:2168321037,
title = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Działak Jarosław,
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
6
@misc{UEK:2168321153,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Działek Jarosław",
title = "Preface",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "V-X",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
7
@misc{UEK:2168321705,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Działek Jarosław",
title = "Final Remarks",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "329-337",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
8
@article{UEK:2168313403,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "The Enemy on Display: The Second World War in Eastern European Museums, by Zuzanna Bogumił, Joanna Wawrzyniak, Tim Buchen, Christian Ganzer and Maria Senina, New York and Oxford, Berghahn Books, 2015, xiii + 176 pp., $90.00/£64.00 (hbk). ISBN 978-1-782-38217-1",
journal = "Canadian Slavonic Papers",
number = "vol. 59, iss. 1-2",
pages = "174-176",
year = "2017",
}
9
@book{UEK:2168321113,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Działek Jarosław",
title = "Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2017",
isbn = "978-83-242-3137-9 ; 978-83-242-3277-2",
}
10
@misc{UEK:2168320951,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Socio-economic Aspects of Museum Operations : Employment, Income and Expenditure in Museums",
booktitle = "Museums in Poland : Reports Based on Data from the Museum Statistics Project (2013-2015)",
pages = "77-112",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Institute for Museums and Public Collections",
year = "2017",
isbn = "978-83-64889-23-3",
}
11
@inbook{UEK:2168321157,
author = "Działek Jarosław and Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Do Artists Need Artistic Quarters? Spatial Preferences and Choices of Artists in Krakow",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "91-120",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
12
@inbook{UEK:2168321149,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Działek Jarosław",
title = "Theorising Artists as Actors of Urban Change",
booktitle = "The Impact of Artists on Contemporary Urban Development in Europe",
pages = "1-44",
adress = "Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London",
publisher = "Springer",
year = "2017",
issn = "0924-5499",
isbn = "978-3-319-53215-8 ; 978-3-319-53217-2",
}
13
@inbook{UEK:2168306007,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Muzea a funkcje metropolitalne dużych ośrodków miejskich : przykład Krakowa",
booktitle = "Kraków - metropolia : w 25 rocznicę narodzin samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej",
pages = "157-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2016",
isbn = "978-83-7638-711-6",
}
14
@misc{UEK:2168311959,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania muzeów : zatrudnienie, przychody i wydatki instytucji muzealnych",
booktitle = "Muzea w Polsce : raporty na podstawie danych z projektu statystyka muzeów (2013-2015)",
pages = "79-117",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-64889-18-9",
}
15
@inbook{UEK:2168304043,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Valuing Built Heritage in the Post-Socialist Context : the Case of the Castle and Park Complex in Łańcut",
booktitle = "Heritage Counts",
pages = "163-180",
adress = "Antwerp - Apeldoorn",
publisher = "Garant",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-90-441-3330-1",
}
16
@book{UEK:2168309655,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Instytucje muzealne z perspektywy ekonomii kultury",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-242-2747-1",
}
17
@inbook{UEK:2168296263,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Wybrane metody badania wartości przydawanych dziedzictwu kulturowemu stosowane przez ekonomistów",
booktitle = "Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy",
pages = "167-184",
adress = "Lublin - Warszawa",
publisher = "Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS",
year = "2015",
isbn = "978-83-7947-102-7",
}
18
@inbook{UEK:2168296515,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Galicia's Multicultural Heritage in Contemporary Museum Practice in Southern Poland",
booktitle = "The Limits of Heritage : the 2nd Heritage Forum of Central Europe",
pages = "328-350",
adress = "Kraków",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2015",
isbn = "978-83-63463-32-8",
}
19
@inbook{UEK:2168303603,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Selected Cultural Heritage Valuation Methods Applied by Economists",
booktitle = "Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research",
pages = "165-182",
adress = "Lublin-Warsaw",
publisher = "Lublin University of Technology",
year = "2015",
isbn = "978-83-940280-2-2",
}
20
@inbook{UEK:2168303573,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Values of Cultural Heritage in the Context of Socio-economics",
booktitle = "Heritage Value Assessment Systems - the Problems and the Current State of Research",
pages = "147-164",
adress = "Lublin-Warsaw",
publisher = "Lublin University of Technology",
year = "2015",
isbn = "978-83-940280-2-2",
}
21
@article{UEK:2168293471,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Szmytkowska Magdalena",
title = "Studentification in the Postsocialist Context : the Case of Cracow and the Tri-City (Gdansk, Gdynia and Sopot)",
journal = "Geografie",
number = "R. 120, 2",
pages = "188-209",
year = "2015",
}
22
@inbook{UEK:2168298565,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zarządzania obszarami historycznych śródmieść wpisanymi na listę UNESCO oraz możliwości finansowania prac konserwatorskich na ich terenie",
booktitle = "Wybrane zagadnienia zarządzania dobrami UNESCO w Polsce",
pages = "127-146",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polski Komitet Narodowy ICOMOS; Politecznika Lubelska",
year = "2015",
isbn = "978-83-940280-1-5",
}
23
@inbook{UEK:2168293947,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Rediscovering the Jewish Past in the Polish Provinces : the Socioeconomics of Nostalgia",
booktitle = "Jewish Space in Contemporary Poland",
pages = "115-148",
adress = "Bloomington",
publisher = "Indiana University Press",
year = "2015",
isbn = "978-0-253-01503-7 ; 978-0-253-01506-8",
}
24
@article{UEK:2168301853,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "From Atlantis to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium",
journal = "East Central Europe",
number = "Vol. 42, iss. 2-3",
pages = "268-298",
year = "2015",
}
25
@inbook{UEK:2168297319,
author = "Działek Jarosław and Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Zachowania i preferencje przestrzenne młodych artystów w mieście na przykładzie Krakowa i Katowic",
booktitle = "Miasto w badaniach geografów. T. 1",
pages = "91-120",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-64089-12-1",
}
26
@inbook{UEK:2168296261,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Nauki społeczno-ekonomiczne a teoria wartości dóbr kultury",
booktitle = "Systemy wartościowania dziedzictwa : stan badań i problemy",
pages = "159-166",
adress = "Lublin - Warszawa",
publisher = "Politechnika Lubelska, Polski Komitet Narodowy ICOMOS",
year = "2015",
isbn = "978-83-7947-102-7",
}
27
@inbook{UEK:2168296255,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Działek Jarosław",
title = "Libraries and Museums as Breeding Grounds of Social Capital and Creativity : Potencial and Challenges in the Post-socialist Context",
booktitle = "Creative Economies, Creative Communities : Rethinking Place, Policy and Practice",
pages = "145-169",
adress = "Dorchester",
publisher = "Ashgate",
year = "2015",
isbn = "978-1-4724-5137-8",
}
28
@inbook{UEK:2168298455,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Socio-Economic Factors and the Management of Historic Urban Areas Inscribed on the UNESCO World Heritage List",
booktitle = "Management of UNESCO World Heritage",
pages = "129-150",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lublin University of Technology",
year = "2015",
isbn = "978-83-940280-3-9",
}
29
@inbook{UEK:2168301045,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Muzeum jako katalizator rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych : czynniki i uwarunkowania",
booktitle = "Kultura, Sztuka i Przedsiębiorczość w przestrzeni przemysłowej",
pages = "45-58",
adress = "Zabrze",
publisher = "Urząd Miejski",
year = "2015",
}
30
@inbook{UEK:2168283221,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Endogenous Factors in Turning Heritage into a Local Development Asset : Experiences of Small Towns in Poland",
booktitle = "Small and Medium Towns' Attractiveness at the beginning of the 21st Century",
pages = "77-96",
adress = "Clermont-Ferrand",
publisher = "Presses Universitaires Blaise Pascal",
year = "2014",
issn = "1242-7780",
isbn = "978-2-84516-635-6",
}
31
@inbook{UEK:2168279591,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Postawy społeczności lokalnej wobec dziedzictwa kulturowego a inne uwarunkowania jego wykorzystania jako zasobu w rozwoju lokalnym",
booktitle = "Społeczeństwo obywatelskie a ochrona zabytków na pograniczu polsko-niemieckim",
pages = "87-99",
adress = "Euromiasto Gubin-Guben",
publisher = "Warsztat Konserwatora Gubińskiej Fary / Bauhütte Gubin",
year = "2014",
isbn = "978-83-64707-03-2",
}
32
@article{UEK:2168288317,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Działek Jarosław",
title = "Muzea a budowanie kapitału społecznego w środowisku lokalnym",
journal = "Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu",
number = "T. V",
pages = "19-40",
year = "2014",
}
33
@article{UEK:2168282725,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "[Review]",
journal = "Canadian Journal of History",
number = "vol. 49, no. 1",
pages = "119-121",
year = "2014",
}
34
@inbook{UEK:2168282917,
author = "Działek Jarosław and Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Is Krakow Attractive to Young Members of the Creative Class? Urban Policy Implications",
booktitle = "The Idea of Creative City : the Urban Policy Debate",
pages = "69-82",
adress = "Kocani",
publisher = "European Scientific Institute",
year = "2014",
isbn = "978-608-4642-18-3",
}
35
@unpublished{UEK:2168301595,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Pomiędzy odkrywaniem a kreacją : heritagizacja i komercjalizacja dziedzictwa kulinarnego Galicji",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo. [3], Przemiany cywilizacyjne Galicji i jej dziedzictwo w Polsce południowo-wschodniej",
pages = "161-192",
year = "2014",
}
36
@inbook{UEK:2168284529,
author = "Działek Jarosław and Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Rola instytucji kultury w budowaniu i wzmacnianiu kapitału społecznego jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego",
booktitle = "Sektor kreatywny jako katalizator przemian strukturalnych w regionie",
pages = "191-217",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-187-8",
}
37
@article{UEK:2168285533,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Społeczno-ekonomiczne oddziaływanie muzeów",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (28)",
pages = "49-62",
year = "2014",
}
38
@article{UEK:2168293469,
author = "Działek Jarosław and Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Rola bibliotek w budowaniu i wzmacnianiu zasobów kapitału społecznego w województwie małopolskim",
journal = "Zarządzanie Biblioteką",
number = "1 (6)",
pages = "9-32",
year = "2014",
}
39
@article{UEK:2168293247,
author = "Działek Jarosław and Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Young Artists and the Development of Artistic Quarters in Polish Cities",
journal = "Belgeo : revue belge de géographie",
number = "3",
pages = "1-24",
year = "2014",
}
40
@article{UEK:2168229848,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "The Socio-economic Impact of Built Heritage Projects Conducted by Private Investors",
journal = "Journal of Cultural Heritage",
number = "vol. 14, iss. 2",
pages = "156-162",
year = "2013",
}
41
@article{UEK:2168268812,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Kultura i dziedzictwo kulturowe a rozwój zrównoważony",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 152",
pages = "92-105",
adress = "",
year = "2013",
}
42
@article{UEK:2168256000,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Działek Jarosław",
title = "Cultural Heritage in Building and Enhancing Social Capital",
journal = "Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development",
number = "vol. 3, no. 1",
pages = "35-54",
year = "2013",
}
43
@inbook{UEK:2168258616,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Potencjał dzielnic kultury we wzmacnianiu roli kultury w rozwoju ośrodka metropolitalnego : doświadczenia Krakowa",
booktitle = "Rozwój gospodarki kreatywnej na obszarach metropolitalnych",
pages = "101-122",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-087-1",
}
44
@article{UEK:2168246482,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Anchored in the Past, Food for Thought in the Present",
journal = "New Eastern Europe",
number = "no 1(6)",
pages = "160-162",
year = "2013",
}
45
@inbook{UEK:2168269070,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego",
booktitle = "Kultura a rozwój",
pages = "237-263",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowe Centrum Kultury",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-63631-57-4",
}
46
@inbook{UEK:2168241470,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Cultural Heritage and Local Development in the Context of New Tourism Paradigm",
booktitle = "Transformation of Historical Cities' Functions",
pages = "101-112",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Publishing House - University of Economy in Bydgoszcz",
year = "2012",
isbn = "978-83-61036-22-7",
}
47
@article{UEK:2168236232,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego a efekty mnożnikowe w gospodarce lokalnej i regionalnej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "244",
pages = "645-657",
adress = "",
year = "2012",
}
48
@article{UEK:2168246768,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Cultural, Economic and Social Sustainability of Heritage Tourism : Issues and Challenges",
journal = "Economic and Environmental Studies",
number = "vol. 12, no. 2 (22)",
pages = "113-133",
year = "2012",
}
49
@article{UEK:2168227912,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kulturowe jako endogeniczny zasób rozwojowy jednostek terytorialnych : (polskie doświadczenia w ramach dotychczasowych perspektyw planowania unijnego)",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "113-125",
adress = "",
year = "2012",
}
50
@inbook{UEK:2168242564,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Przemiany historycznych dzielnic śródmiejskich w dobie neoliberalnego urbanizmu : przykład Starego Podgórza w Krakowie",
booktitle = "Miasto : w dobie neoliberalnego urbanizmu",
pages = "83-105",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2012",
isbn = "978-83-7865-022-5",
}
51
@book{UEK:2168250516,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-609-0",
}
52
@inbook{UEK:2168231920,
author = "Biernacki Wojciech and Działek Jarosław and Gwosdz Krzysztof and Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Czynniki powodzenia publicznych projektów infrastrukturalnych w zakresie kultury i turystyki, dofinansowanych z funduszy europejskich w województwie śląskim",
booktitle = "Projekty regionalne i lokalne - uwarunkowania społeczne i gospodarcze",
pages = "241-258",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-778-2",
}
53
@article{UEK:2168239484,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "79-96",
year = "2012",
}
54
@inbook{UEK:2168239526,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Spojrzenie na wartości obiektów zabytkowych z perspektywy ekonomiki kultury",
booktitle = "Wartościowanie w ochronie i konserwacji zabytków",
pages = "135-149",
adress = "Warszawa-Lublin",
publisher = "Polski Komitet Narodowy ICOMOS;Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa; Politechnika Lubelska; Fundacja Politechniki Lubelskiej",
year = "2012",
isbn = "978-83-63569-08-2",
}
55
@inbook{UEK:2168257528,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Szmytkowska Magdalena",
title = "Procesy studentyfikacji w przestrzeni polskich miast : na przykładzie Krakowa i Trójmiasta",
booktitle = "Procesy gentryfikacji w mieście : XXV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Cz. 1",
pages = "199-219",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2012",
isbn = "978-83-7525-798-4",
}
56
@inbook{UEK:2168255998,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym",
booktitle = "Zarządzanie : kultura - media - dziedzictwo",
pages = "145-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Attyka",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-62139-33-0",
}
57
@unpublished{UEK:2168246890,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Wielokulturowe dziedzictwo kulturowe Galicji we współczesnych działaniach placówek muzealnych Polski południowej",
booktitle = "Galicja i jej dziedzictwo, Przemiany cywilizacyjne Galicji w XIX wieku oraz galicyjskie dziedzictwo kulturowe w Polsce południowo-wschodniej : wybrane problemy",
pages = "167-202",
year = "2012",
}
58
@article{UEK:2168241332,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Cultural Quarters as a Means of Enhancing the Creative Capacity of Polish Cities? Some Evidence from Cracow",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "31(4)",
pages = "63-76",
year = "2012",
}
59
@article{UEK:2168235136,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Współczesne trendy w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym",
journal = "Zarządzanie Kulturą",
number = "R. 4, z. 4 (4)",
pages = "205-215",
year = "2011",
}
60
@inbook{UEK:2168246480,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Jewish Heritage, Identity, and Local Development : Rediscovering History while Strolling Side Streets of Peaceful Little Towns",
booktitle = "Essays on the Jewish Cultural Heritage",
pages = "61-73",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2011",
isbn = "978-83-63705-24-4",
}
61
@inbook{UEK:2168227734,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kultury żydowskiej, tożsamość, rozwój lokalny : odkrywanie przeszłości chodzącej bocznymi ulicami spokojnych miasteczek",
booktitle = "Szkice o dziedzictwie kulturowym Żydów",
pages = "17-28",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "2011",
isbn = "978-83-60430-64-1",
}
62
@article{UEK:2168235156,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Aktuelle Tendenzen im Kulturerbemanagement",
journal = "Kulturmanagement",
number = "Jg. 4, heft 4 (4)",
pages = "112-123",
year = "2011",
}
63
@inbook{UEK:2168222392,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Fiskalno-prawne uwarunkowania systemu ochrony zabytków w Polsce : wybrane problemy",
booktitle = "System ochrony zabytków w Polsce - analiza, diagnoza, propozycje",
pages = "119-131",
adress = "Lublin, Warszawa",
publisher = "Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Politechnika Lubelska",
year = "2011",
isbn = "978-83-62596-54-6",
}
64
@article{UEK:2165964589,
author = "Murzyn-Kupisz Monika and Gwosdz Krzysztof",
title = "The Changing Identity of the Central European City : the Case of Katowice",
journal = "Journal of Historical Geography",
number = "vol. 37, iss. 1",
pages = "113-126",
year = "2011",
}
65
@unpublished{UEK:2168246560,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kulturowe w polityce samorządu terytorialnego : przykład Małopolski",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynniki rozwoju (kontynuacja). [Etap 2], Problemy wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego w rozwoju Krakowa i Małopolski w okresie transformacji systemowej (po 1989 r.)",
pages = "14-67",
year = "2011",
}
66
@article{UEK:2168235154,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Current Trends in the Management of Cultural Heritage",
journal = "Culture Management",
number = "Y. 4, vol. 4 (4)",
pages = "19-29",
year = "2011",
}
67
@inbook{UEK:2165692301,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Strategie marketingowe zabytkowych rezydencji w Kotlinie Jeleniogórskiej",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "174-196",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
68
@article{UEK:2168225834,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Wpływ przedsięwzięć związanych z odnową obiektów i miejsc zabytkowych na gospodarkę lokalną i regionalną",
journal = "Ochrona Zabytków",
number = "43, 1-4 (248-251)",
pages = "139-156",
year = "2010",
}
69
@unpublished{UEK:2168246552,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kulturowe Nowej Huty : szansa czy balast dla dzielnicy?",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe wielkich miast polskich a transformacja : pole konfliktu czy czynnik rozwoju. Etap 1",
pages = "156-210",
year = "2010",
}
70
@article{UEK:2168219014,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "3 (13)",
pages = "19-32",
year = "2010",
}
71
@misc{UEK:2166209718,
author = "Biernacki Wojciech and Domański Bolesław and Działek Jarosław and Murzyn-Kupisz Monika and Rotter-Jarzębińska Katarzyna",
title = "Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach Osi priorytetowej 3. MRPO Tytustyka i przemysł kulturowy na podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu wraz z opracowaniem raportu końcowego z przeprowadzonego badania : raport końcowy",
adress = "Kraków",
publisher = "UniRegio Centrum Studiów Regionalnych",
year = "2010",
}
72
@inbook{UEK:2165994646,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Using Heritage as a Vehicle for Local Development : the Perspective of Niepołomice - a Little Town in Southern Poland",
booktitle = "Culture as a Tool for Development : Challenges of Analysis and Action",
pages = "110-127",
adress = "S.l.",
publisher = "ARCADE",
year = "2010",
isbn = "[978-2-84143-335-3]",
}
73
@inbook{UEK:2162986642,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Współczesne funkcje dziedzictwa kulturowego górnośląskich miast",
booktitle = ""Stare i nowe" problemy badawcze w geografii społeczno-ekonomicznej. Z. 1",
pages = "147-156",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi",
year = "2010",
isbn = "978-83-61695-04-2",
}
74
@article{UEK:2165992201,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Sustainable Approaches to Natural Environment and Cultural Heritage : Two Sides of the Same Coin?",
journal = "Economic and Environmental Studies",
number = "vol. 10, no. 4 (16)",
pages = "379-397",
year = "2010",
}
75
@article{UEK:2164910255,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "[Review]",
journal = "European Spatial Research and Policy",
number = "vol. 17, no. 1",
pages = "145-149",
year = "2010",
}
76
@article{UEK:2162991828,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Cultural Policy at the Regional Level : a Decade of Experiences of New Regions in Poland",
journal = "Cultural Trends : Special Issue, Centre/Periphery: Devolution/Federalism: New Trends in Cultural Policy",
number = "Vol. 19, No 1/2, March/June",
pages = "65-80",
year = "2010",
}
77
@article{UEK:51581,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny : przykład podkrakowskich Niepołomic",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "835",
pages = "67-91",
year = "2010",
}
78
@misc{UEK:2168218518,
author = "Biernacki Wojciech and Działek Jarosław and Guzik Robert and Gwosdz Krzysztof and Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Analiza wpływu inwestycji w infrastrukturę kultury i turystyki dofinansowanych z funduszy strukturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy poszczególnych gmin/powiatów województwa śląskiego",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Gwosdz Krzysztof,
adress = "Katowice",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego",
year = "2010",
}
79
@article{UEK:2165165726,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego",
journal = "Studia Regionalne i Lokalne",
number = "3 (41)",
pages = "61-80",
year = "2010",
}
80
@inbook{UEK:2161875451,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych",
booktitle = "Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych",
pages = "99-112",
adress = "Warszawa; Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-7497-085-3",
}
81
@misc{UEK:2166213820,
author = "Fayman Sonia and Keresztely Krisztina and Murzyn-Kupisz Monika and Purchla Jacek and Wojtoń Ewa and Micek Grzegorz",
title = "Realisation d'etudes sur les politiques de renouvellement urbain des villes d'Europe Centrale illustrées par la réhabilitation de quartiers existants : rapport final sur la ville de Cracovie en Pologne",
adress = "Paris ; Kraków",
publisher = "Act Consultants ; Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2009",
}
82
@article{UEK:2162069492,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dziedzictwo kulturowe w procesie rewitalizacji miast poprzemysłowych : przesłanie dla Wieliczki",
journal = "Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce",
number = "t. 26",
pages = "173-188",
year = "2009",
}
83
@inbook{UEK:2165323205,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Reclaiming Memory or Mass Consumption? : Dilemmas in Rediscovering the Jewish Heritage of Krakow's Kazimierz",
booktitle = "Reclaiming Memory",
pages = "363-396",
adress = "Krakow",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2009",
isbn = "978-83-89273-66-6",
}
84
@book{UEK:2165321298,
title = "Reclaiming Memory : Urban Regeneration in the Historic Jewish Quarters of Central European Cities",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Cracow",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2009",
isbn = "978-83-89273-66-6",
}
85
@inbook{UEK:2162218350,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Kaip turizmas veikia urbanistini paveldą : naujos galimybės ir keliamos grėsmės",
booktitle = "Kultūros paveldas ir turizmas",
pages = "61-66",
adress = "Vilnus",
publisher = "Kultūros paveldo departamentas",
year = "2009",
}
86
@inbook{UEK:2166357425,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Tourism : Chances and Threats to Urban Heritage : the Case of Kraków",
booktitle = "Cultural Heritage and Tourism : Potential, Impact, Partnership and Governance : the Presentations on the III Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum 25-27 September in Vilnius, Lithuania ",
pages = "62-66",
adress = "Vilnius",
publisher = "Department Of Cultural Heritage Under Ministry Of Culture",
year = "2008",
isbn = "978-9955-34-125-3",
}
87
@inbook{UEK:2165694452,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku : wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa",
booktitle = "Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007",
pages = "155-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-61-1",
}
88
@inbook{UEK:2165327083,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej",
pages = "363-398",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-51-2",
}
89
@book{UEK:2165325680,
title = "Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej",
editor = Murzyn-Kupisz Monika,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-51-2",
}
90
@inbook{UEK:2166371790,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Heritage Transformation in Central and Eastern Europe",
booktitle = "The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity",
pages = "315-346",
adress = "Aldershot; Burlington",
publisher = "Ashgate Publishing",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-0-7546-4922-9",
}
91
@article{UEK:2165912106,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Przywracanie pamięci : rewitalizacja dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej : 25-26 czerwca",
journal = "Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury : Kraków 2007",
number = "16",
pages = "73-79",
year = "2007",
}
92
@article{UEK:2165915305,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Restoring Memory : Revitalization of Jewish Districts in Central European Cities : 25th-26th June",
journal = "Yearly of the International Cultural Centre : Krakow 2007",
number = "no 16",
pages = "73-79",
year = "2007",
}
93
@inbook{UEK:2165735878,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Dziedzictwo kulturowe w okresie przemian : szanse i wyzwania",
booktitle = "Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku",
pages = "139-154",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2007",
isbn = "978-83-89273-47-5",
}
94
@inbook{UEK:2166132380,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Społeczne aspekty przywracania do życia krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Współczesne procesy fragmentaryzacji i rekompozycji : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mikułowskiemu Pomorskiemu",
pages = "295-314",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-345-7",
}
95
@inbook{UEK:2168219128,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Funkcja turystyczna szansą czy zagrożeniem dla zabytkowych dzielnic? : dylematy rewitalizacji krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006",
pages = "68-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Towarzystwo Opieki nad Zabytkami",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-88372-36-0",
}
96
@book{UEK:2168219028,
title = "Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges",
editor = Murzyn Monika A.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Krakow",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2007",
isbn = "978-83-89273-46-8",
}
97
@inbook{UEK:2168219030,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Cultural Heritage in Time of Change : Opportunities and Challenges",
booktitle = "Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges",
pages = "139-154",
adress = "Krakow",
publisher = "International Cultural Centre",
year = "2007",
isbn = "978-83-89273-46-8",
}
98
@misc{UEK:2168219130,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Stare miasteczka w nowych czasach : ochrona zabytków staromiejskich a turystyka masowa, Kazimierz - miasto zagrożone : materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny 30 listopada - 1 grudnia 2006",
pages = "220-221, 226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Towarzystwo Opieki nad Zabytkami",
year = "2007",
issn = "",
}
99
@book{UEK:52051,
title = "Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku : szanse i wyzwania",
editor = Murzyn Monika A.,
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2007",
isbn = "978-83-89273-47-5",
}
100
@inbook{UEK:2166518519,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "'Winners' and 'Losers' in the Game : the Social Dimension of Urban Regeneration in the Kazimierz Quarter in Krakow",
booktitle = "Social changes and social sustainability in historical urban centres",
pages = "81-106",
adress = "Pécs",
publisher = "Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences",
year = "2006",
issn = "0238-2008",
isbn = "963-9052-60-4",
}
101
@misc{UEK:2168325281,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "The Cultural Space of Lower Silesia, Saxony and Thuringia, 20-26 June",
booktitle = "International Cultural Centre Cracow",
number = "Y. 15 (January-December 2006)",
pages = "105-109",
year = "2006",
}
102
@misc{UEK:2168324987,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "XV Forum Ekonomiczne Krynica, 7-10 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 14 (styczeń-grudzień 2005)",
pages = "91-95",
year = "2006",
}
103
@book{UEK:52400,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Kazimierz : środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2006",
isbn = "83-89273-35-7",
}
104
@misc{UEK:2168325277,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Cultural Heritage in the 21st Century : Opportunities and Challenges, 24-28 May",
booktitle = "International Cultural Centre Cracow",
number = "Y. 15 (January-December 2006)",
pages = "97-103",
year = "2006",
}
105
@inbook{UEK:2166470540,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Rola kultury i dziedzictwa kulturowego w procesie rewitalizacji zdegradowanej dzielnicy : przykład krakowskiego Kazimierza",
booktitle = "Przestrzenie miast postsocjalistycznych : studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej",
pages = "63-83",
adress = "Gdańsk; Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2006",
isbn = "83-89290-83-9",
}
106
@misc{UEK:2168324943,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza austriacko-węgierskiego, 26-31 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 14 (styczeń-grudzień 2005)",
pages = "75-79",
year = "2006",
}
107
@misc{UEK:2166231868,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Przestrzeń kulturowa Dolnego Śląska, Saksonii i Turyngii, 20-26 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 15 (styczeń-grudzień)",
pages = "107-111",
year = "2006",
}
108
@misc{UEK:2166208831,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Dziedzictwo kulturowe u progu XXI wieku : szanse i wyzwania, 24-28 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 15 (styczeń-grudzień)",
pages = "99-105",
year = "2006",
}
109
@misc{UEK:2166209610,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "XVI Forum Ekonomiczne w Krynicy, 6-9 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 15 (styczeń-grudzień)",
pages = "113",
year = "2006",
}
110
@misc{UEK:2168325285,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "The 16th Economic Forum in Krynica, 6-9 September",
booktitle = "International Cultural Centre Cracow",
number = "Y. 15 (January-December 2006)",
pages = "111",
year = "2006",
}
111
@inbook{UEK:2166745753,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "New Interpretations and Commercialisation of Heritage in Krakow after 1989",
booktitle = "Practical aspect of cultural heritage - presentation, revaluation, development, Hermes Project. Vol. 1",
pages = "167-188",
adress = "Weimar",
publisher = "Bauhaus-Universität Weimar",
year = "2006",
isbn = "3-9811067-0-9 ; 978-3-9811067-0-1",
}
112
@unpublished{UEK:2168221230,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Rewitalizacja krakowskiego Kazimierza na tle przemian miast w Europie Środkowej po 1989 roku",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
113
@misc{UEK:2168324891,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "XIV Forum Ekonomiczne w Krynicy, 9-11 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "109-111",
year = "2005",
}
114
@article{UEK:2168320251,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Jewish Heritage in Cracow in the 20th Century",
journal = "International Cultural Centre Cracow",
number = "Y. 13 (January-December 2004)",
pages = "38-51",
year = "2005",
}
115
@misc{UEK:2168324883,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza węgiersko-austriackiego, 10-16 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "95-99",
year = "2005",
}
116
@article{UEK:2168320243,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku",
journal = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "39-52",
year = "2005",
}
117
@misc{UEK:2168324887,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Dziedzictwo XX wieku : doświadczenie Mińska i Krakowa, Mińsk, 21 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "101-103",
year = "2005",
}
118
@inbook{UEK:2167955845,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Changes in the Jewish quarters in Central Europe after 1989",
booktitle = "Society, economy, environment - towards the sustainable city",
pages = "121-134",
adress = "Gdańsk; Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2005",
isbn = "83-89290-82-0 ; 83-920835-5-5",
}
119
@inbook{UEK:2168334833,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Die Einstellung der lokalen Bevölkerung zum Kulturerbe in einer niederschlesischen Kleinstadt : das Beispiel Schömberg",
booktitle = "Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert",
pages = "201-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Sztuki PAN",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89101-29-7",
}
120
@misc{UEK:2168325125,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "The Cultural Space of the Slovak-Hungarian Borderlands, 8-14 June",
booktitle = "International Cultural Centre Cracow",
number = "Y. 12 (January-December 2003)",
pages = "81-85",
year = "2004",
}
121
@misc{UEK:2168325123,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Heritage : Cracow - Poland - Europe, 24 May",
booktitle = "International Cultural Centre Cracow",
number = "Y. 12 (January-December 2003)",
pages = "79",
year = "2004",
}
122
@inbook{UEK:2168248390,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "From Neglected to Trendy : the Process of Urban Revitalisation in the Kazimierz District in Cracow",
booktitle = "Featuring the Quality of Urban Life in Contemporary Cities of Eastern and Western Europe",
pages = "257-274",
adress = "Gdańsk, Poznań",
publisher = "University of Gdańsk, Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2004",
isbn = "83-89290-71-5 ; 83-920835-0-4",
}
123
@article{UEK:2168328167,
author = "Murzyn-Kupisz Monika",
title = "Conservation and Change of Function of Synagogues in the Kazimierz District in Cracow after 1989",
journal = "Architektúra a Urbanizmus",
number = "vol. 38, iss. 3-4",
pages = "159-173",
year = "2004",
}
124
@misc{UEK:2168325127,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "13th Economic Forum in Krynica, 4-6 September",
booktitle = "International Cultural Centre Cracow",
number = "Y. 12 (January-December 2003)",
pages = "87-89",
year = "2004",
}
125
@misc{UEK:2168247752,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Dziedzictwo: Kraków - Polska - Europa, 24 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 12 (styczeń-grudzień)",
pages = "77",
year = "2003",
}
126
@article{UEK:2168328173,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Culture and Urban Revitalisation : the Case Bilbao",
journal = "International Cultural Centre Cracow",
number = "Y. 11 (January-December 2002)",
pages = "34-43",
year = "2003",
}
127
@inbook{UEK:2168280715,
author = "Murzyn Monika A. and Gwosdz Krzysztof",
title = "Dilemmas Encountered in the Development of Tourism in a Degraded Town : the Case of Chełmsko Śląskie (Schömberg) in Lower Silesia",
booktitle = "Issues of Tourism and Health Resort Management",
pages = "183-199",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński",
year = "2003",
issn = "1644-3586",
}
128
@misc{UEK:2168247756,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "XIII Forum Ekonomiczne w Krynicy, 4-6 września",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 12 (styczeń-grudzień)",
pages = "85-87",
year = "2003",
}
129
@article{UEK:2168328171,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Cultural Space of the Ukrainian-Hungarian Borderlands, 21-29 June",
journal = "International Cultural Centre Cracow",
number = "Y. 11 (January-December 2002)",
pages = "63-67",
year = "2003",
}
130
@article{UEK:2168324871,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Kultura a rewitalizacja miasta : przykład Bilbao",
journal = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 11 (styczeń-grudzień 2002)",
pages = "35-45",
year = "2003",
}
131
@article{UEK:2168240972,
author = "Murzyn Monika A. and Gwosdz Krzysztof",
title = "Problemy rozwoju turystyki w zdegradowanym ośrodku miejskim : przypadek Chełmska Śląskiego",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(2)",
pages = "1-12",
year = "2003",
}
132
@inbook{UEK:2166232125,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Historia i kultura Kraju Basków",
booktitle = "Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02",
pages = "181-188",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-919079-0-2",
}
133
@misc{UEK:2168324877,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza ukraińsko-węgierskiego, 21-29 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 11 (styczeń-grudzień 2002)",
pages = "65-69",
year = "2003",
}
134
@misc{UEK:2168324873,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "I Spotkanie Narodowych Korespondentów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulturowego (HEREIN), 23-25 maja",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 11 (styczeń-grudzień 2002)",
pages = "61",
year = "2003",
}
135
@misc{UEK:2168247754,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Przestrzeń kulturowa pogranicza słowacko-węgierskiego, 8-14 czerwca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 12 (styczeń-grudzień)",
pages = "79-83",
year = "2003",
}
136
@article{UEK:2168227032,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Dziedzictwo kulturowe a rozwój miasta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "587",
pages = "65-80",
year = "2002",
}
137
@inbook{UEK:2168328165,
author = "Murzyn Monika",
title = "Miasto postindustrialne - rola kultury w strategii rozwoju miasta na przykładzie Bilbao",
booktitle = "Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany",
pages = "273-287",
adress = "Łódź",
publisher = "Łódzkie Towarzystwo Naukowe",
year = "2002",
isbn = "83-87749-51-6",
}
138
@book{UEK:2168321287,
title = "Europa Środkowa - nowy wymiar dziedzictwa : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 1-2 czerwca 2001",
editor = Purchla Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "MCK",
year = "2002",
isbn = "83-85739-99-8",
}
139
@inbook{UEK:2168328169,
author = "Murzyn Monika and Sobala-Gwosdz Agnieszka",
title = "Rola instytucji publicznych w kreowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Miasto postsocjalistyczne : organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Cz. 2",
pages = "357-366",
adress = "Łódź",
publisher = "Łódzkie Towarzystwo Naukowe",
year = "2001",
isbn = "83-87749-44-3",
}
140
@misc{UEK:2168247790,
author = "Murzyn Monika",
title = "Przestrzeń kulturowa Wołynia, 27 czerwca - 3 lipca",
booktitle = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 10 (styczeń-grudzień)",
pages = "73-75",
year = "2001",
}
141
@misc{UEK:2168328977,
author = "Broński Krzysztof and Murzyn Monika and Smoleń Monika and Purchla Jacek",
title = "Przemysł kulturowy województwa małopolskiego",
adress = "b. m.",
publisher = "b. w.",
year = "2000",
}
142
@misc{UEK:2168248442,
author = "Murzyn Monika A.",
title = "Kalendarium Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1925-2000",
pages = "395-399",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-048-8",
}