Publications of the selected author

1

Title:
Wybrane aspekty pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w świetle wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce = Selected Issues of State Assistance for Enterprises in the Light of Implementing the EU's Structural Policy in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006) , s. 163-175. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52754
article
See main document
2

Author:
Borowiecki Ryszard , Jarmoszuk Zina , Karwowski Jan , Krzysztofek Kazimierz , Kudłacz Tadeusz , Lankosz Kazimierz , Łazowski Adam , Odorowicz Agnieszka , Olesiński Zbigniew , Pacuła Maciej , Predygier Agnieszka , Reichel Marek , Rojek Tomasz , Sabat Anna , Smoleń Monika , Wieczorek Anna
Title:
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005
Physical description:
333 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-98-6
Nr:
2168247186
monograph
3

Author:
Borowiecki Ryszard , Ilczuk Dorota , Kaczmarek Jarosław , Kisiel Przemysław , Kudłacz Tadeusz , Odorowicz Agnieszka , Olesiński Zbigniew , Rojek Tomasz , Wańkowicz Wiesław , Wilczyński Jacek
Title:
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
118 s.; 24 cm
ISBN:
83-89355-47-7
Nr:
2168218342
monograph
4

Title:
Przedmiot, odbiorcy, funkcje i środki promocji miasta na przykładzie Krakowa
Source:
Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK - Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004, s. 157-171
ISBN:
83-88397-75-3
Nr:
2168221686
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Wybrane aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle wdrażania instrumentów polityki strukturalnej UE w latach 2004-2006 w Polsce
Source:
Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 21-31. - Streszcz., Summ.
ISBN:
83-87-249-88-2
Nr:
2168236734
chapter in conference materials
6

Title:
Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej = Promotional Joint Events as an Instrument for Marketing Communication
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003) , s. 173-185. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168222558
article
See main document
7

Title:
Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich
Source:
Regionalne zróżnicowanie jakości życia / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 137-143. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-85809-82-1
Nr:
2166177071
chapter in monograph
8

Title:
Promocja w marketingowym zarządzaniu miastem : problemy organizacyjne i finansowe na przykładzie m. Krakowa
Source:
Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK2002, s. 116-146 - Bibliogr.
Signature:
NP-849/Magazyn
Nr:
2168244282
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Conference:
Marketing w rozwoju regionu. Konferencja, Mrzeżyn, Polska, od 2002-05-26 do 2006-05-28
Title:
Promocja regionu na przykładzie Małopolski
Source:
Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, s. 389-401. - Summ.
ISBN:
83-7241-235-9
Nr:
2168332669
chapter in conference materials
10

Title:
Przedsięwzięcie wspólne jako platforma współpracy instytucji kulturalnych i firm komercyjnych
Source:
Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002, s. 191-197. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7010-166-8
Nr:
2168238884
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
101 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
69/KHiIR/1/2005/S/241
Signature:
NP-1066/Magazyn
Nr:
2168243920
unpublished scientific work
2

Title:
Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
77 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Signature:
NP-942/Magazyn
Nr:
2168243916
unpublished scientific work
3

Title:
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
149 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KHiIR/1/2004/S/165
Signature:
NP-928/Magazyn
Nr:
2168243922
unpublished scientific work
1
Wybrane aspekty pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w świetle wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce = Selected Issues of State Assistance for Enterprises in the Light of Implementing the EU's Structural Policy in Poland / Agnieszka ODOROWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 694 (2006), s. 163-175. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106480224. - ISSN 0208-7944
2
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut. Ryszard BOROWIECKI, Zina Jarmoszuk, Jan Karwowski, Kazimierz Krzysztofek, Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz LANKOSZ, Adam Łazowski, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Maciej Pacuła, Agnieszka Predygier, Marek Reichel, Tomasz ROJEK, Anna Sabat, Monika Smoleń, Anna Wieczorek]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005. - 333 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-98-6
3
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut.: Ryszard BOROWIECKI, Dorota Ilczuk, Jarosław KACZMAREK, Przemysław KISIEL, Tadeusz KUDŁACZ, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Tomasz ROJEK, Wiesław Wańkowicz, Jacek WILCZYŃSKI]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 118 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89355-47-7
4
Przedmiot, odbiorcy, funkcje i środki promocji miasta na przykładzie Krakowa / Agnieszka ODOROWICZ // W: Gospodarka - rynek - marketing / red. Andrzej SZROMNIK. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, 2004. - S. 157-171. - ISBN 83-88397-75-3
5
Wybrane aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle wdrażania instrumentów polityki strukturalnej UE w latach 2004-2006 w Polsce / Agnieszka ODOROWICZ // W: Partnerstwo w regionie / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 21-31. - Streszcz., Summ. - ISBN 83-87-249-88-2
6
Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej = Promotional Joint Events as an Instrument for Marketing Communication / Agnieszka ODOROWICZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 624 (2003), s. 173-185. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14867. - ISSN 0208-7944
7
Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich / Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Agnieszka ODOROWICZ // W: Regionalne zróżnicowanie jakości życia / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2003. - S. 137-143. - Streszcz., summ. - ISBN 83-85809-82-1
8
Promocja w marketingowym zarządzaniu miastem : problemy organizacyjne i finansowe na przykładzie m. Krakowa / Agnieszka ODOROWICZ // W: Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK. - (2002), s. 116-146. - Bibliogr.
9
Promocja regionu na przykładzie Małopolski / Agnieszka ODOROWICZ // W: Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. - S. 389-401. - Summ. - ISBN 83-7241-235-9
10
Przedsięwzięcie wspólne jako platforma współpracy instytucji kulturalnych i firm komercyjnych / Agnieszka ODOROWICZ // W: Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski. - Kraków : [Centrum Animacji Kultury], 2002. - S. 191-197. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7010-166-8
11
Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Krzysztof P. WOJDACKI, Adam FIGIEL, Agnieszka ODOROWICZ, Jacek WILCZYŃSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 101 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
12
Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej / kierownik tematu: Andrzej SZROMNIK ; członkowie zespołu: Krzysztof Piotr WOJDACKI, Regina KLIMKOWSKA, Adam FIGIEL, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 77 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
13
Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań / zespół badawczy: Andrzej SZROMNIK, Jacek BAZARNIK, Adam FIGIEL, Regina KLIMKOWSKA, Władysław SZCZEPANKIEWICZ, Krzysztof P. WOJDACKI, Krzysztof BORODAKO, Agnieszka ODOROWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 149 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Odorowicz A., (2006), Wybrane aspekty pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w świetle wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 694, s. 163-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/106480224
2
Borowiecki R., Jarmoszuk Z., Karwowski J., Krzysztofek K., Kudłacz T., Lankosz K., Łazowski A., Odorowicz A., Olesiński Z., Pacuła M., Predygier A., Reichel M., Rojek T., Sabat A., Smoleń M., Wieczorek A., (2005), System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie, Borowiecki R. (red.), Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 333 s.
3
Borowiecki R., Ilczuk D., Kaczmarek J., Kisiel P., Kudłacz T., Odorowicz A., Olesiński Z., Rojek T., Wańkowicz W., Wilczyński J., (2004), Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Borowiecki R. (red.), Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 118 s.
4
Odorowicz A., (2004), Przedmiot, odbiorcy, funkcje i środki promocji miasta na przykładzie Krakowa. [W:] Szromnik A. (red.), Gospodarka - rynek - marketing, Rzeszów : Wyższa Szkoła Zarządzania, s. 157-171.
5
Odorowicz A., (2004), Wybrane aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle wdrażania instrumentów polityki strukturalnej UE w latach 2004-2006 w Polsce. [W:] Karwowski J. (red.), Partnerstwo w regionie, Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 21-31.
6
Odorowicz A., (2003), Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 624, s. 173-185; https://bazekon.uek.krakow.pl/14867
7
Szromnik A., Bazarnik J., Odorowicz A., (2003), Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich. [W:] Karwowski J. (red.), Regionalne zróżnicowanie jakości życia, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 137-143.
8
Odorowicz A., (2002), Promocja w marketingowym zarządzaniu miastem : problemy organizacyjne i finansowe na przykładzie m. Krakowa. [W:] Szromnik A. (kierownik tematu), Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi, s. 116-146.
9
Odorowicz A., (2002), Promocja regionu na przykładzie Małopolski. [W:] Karwowski J. (red.), Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 389-401.
10
Odorowicz A., (2002), Przedsięwzięcie wspólne jako platforma współpracy instytucji kulturalnych i firm komercyjnych. [W:] Orzechowski E. (red.), Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres, Kraków : [Centrum Animacji Kultury], s. 191-197.
11
Wojdacki K., Figiel A., Odorowicz A., Wilczyński J., (2005), Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 101 s.
12
Wojdacki K., Klimkowska R., Figiel A., Odorowicz A., (2004), Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej, Szromnik A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 77 s.
13
Szromnik A., Bazarnik J., Figiel A., Klimkowska R., Szczepankiewicz W., Wojdacki K., Borodako K., Odorowicz A., (2003), Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 s.
1
@article{UEK:52754,
author = "Odorowicz Agnieszka",
title = "Wybrane aspekty pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w świetle wdrażania polityki strukturalnej Unii Europejskiej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "694",
pages = "163-175",
year = "2006",
}
2
@book{UEK:2168247186,
author = "Borowiecki Ryszard and Jarmoszuk Zina and Karwowski Jan and Krzysztofek Kazimierz and Kudłacz Tadeusz and Lankosz Kazimierz and Łazowski Adam and Odorowicz Agnieszka and Olesiński Zbigniew and Pacuła Maciej and Predygier Agnieszka and Reichel Marek and Rojek Tomasz and Sabat Anna and Smoleń Monika and Wieczorek Anna",
title = "System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2005",
isbn = "83-85827-98-6",
}
3
@book{UEK:2168218342,
author = "Borowiecki Ryszard and Ilczuk Dorota and Kaczmarek Jarosław and Kisiel Przemysław and Kudłacz Tadeusz and Odorowicz Agnieszka and Olesiński Zbigniew and Rojek Tomasz and Wańkowicz Wiesław and Wilczyński Jacek",
title = "Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-89355-47-7",
}
4
@inbook{UEK:2168221686,
author = "Odorowicz Agnieszka",
title = "Przedmiot, odbiorcy, funkcje i środki promocji miasta na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Gospodarka - rynek - marketing",
pages = "157-171",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Wyższa Szkoła Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-75-3",
}
5
@inbook{UEK:2168236734,
author = "Odorowicz Agnieszka",
title = "Wybrane aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego w świetle wdrażania instrumentów polityki strukturalnej UE w latach 2004-2006 w Polsce",
booktitle = "Partnerstwo w regionie",
pages = "21-31",
adress = "Szczecin",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-87-249-88-2",
}
6
@article{UEK:2168222558,
author = "Odorowicz Agnieszka",
title = "Wspólne przedsięwzięcia promocyjne jako instrument komunikacji marketingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "624",
pages = "173-185",
year = "2003",
}
7
@inbook{UEK:2166177071,
author = "Szromnik Andrzej and Bazarnik Jacek and Odorowicz Agnieszka",
title = "Warunki mieszkaniowe jako determinanta jakości życia mieszkańców Krakowa : wyniki badań bezpośrednich",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie jakości życia",
pages = "137-143",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
isbn = "83-85809-82-1",
}
8
@unpublished{UEK:2168244282,
author = "Odorowicz Agnieszka",
title = "Promocja w marketingowym zarządzaniu miastem : problemy organizacyjne i finansowe na przykładzie m. Krakowa",
booktitle = "Marketing terytorialny w zarządzaniu jednostkami osadniczymi",
pages = "116-146",
year = "2002",
}
9
@inbook{UEK:2168332669,
author = "Odorowicz Agnieszka",
title = "Promocja regionu na przykładzie Małopolski",
booktitle = "Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia)",
pages = "389-401",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2002",
isbn = "83-7241-235-9",
}
10
@inbook{UEK:2168238884,
author = "Odorowicz Agnieszka",
title = "Przedsięwzięcie wspólne jako platforma współpracy instytucji kulturalnych i firm komercyjnych",
booktitle = "Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres",
pages = "191-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Animacji Kultury",
year = "2002",
isbn = "83-7010-166-8",
}
11
@unpublished{UEK:2168243920,
author = "Wojdacki Krzysztof P. and Figiel Adam and Odorowicz Agnieszka and Wilczyński Jacek",
title = "Atrakcyjność rynkowa miast - studium przestrzenno-statystyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
12
@unpublished{UEK:2168243916,
author = "Wojdacki Krzysztof P. and Klimkowska Regina and Figiel Adam and Odorowicz Agnieszka",
title = "Marketingowa atrakcyjność miast jako podstawa kształtowania ich konkurencyjności przestrzennej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
13
@unpublished{UEK:2168243922,
author = "Szromnik Andrzej and Bazarnik Jacek and Figiel Adam and Klimkowska Regina and Szczepankiewicz Władysław and Wojdacki Krzysztof P. and Borodako Krzysztof and Odorowicz Agnieszka",
title = "Marketing i marketingowa orientacja miast - koncepcja i wyniki badań",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}