Publications of the selected author
1

Title:
Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance
Source:
PLoS ONE. - vol. 17, iss. 6, art. no. e0270737 (2022) , s. 1-17. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the National Science Centre, Poland, grant number DEC-2016/23/B/HS403011. The funder-NSC had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168366424
article
2

Title:
Bariery dostosowania polskich sklepów internetowych do handlu transgranicznego = Barriers to Adapting Polish Online Stores to Cross-border Trade
Source:
Działania marketingowe organizacji / red. nauk. Krzysztof Błoński, Agnieszka Smalec - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020, s. 165-174. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2395-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168354670
chapter in monograph
3

Conference:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Title:
Wykorzystanie narzędzi e-marketingu wśród polskich przedsiębiorstw
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 116-118. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328117
varia
4

Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Title:
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu
Source:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 45-46
ISBN:
978-617-7337-73-6
Access mode:
Nr:
2168326175
varia
5

Title:
Wyjazd studentów kierunku "Marketing i komunikacja rynkowa" w Tatry Słowackie Wysokie
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 85
Access mode:
Nr:
2168342443
varia
6

Author:
Bjarne Lykke Sørensen
Title:
Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
198 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-400
Nr:
2168325375
doctoral dissertation
7

Title:
Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego = Evaluation of Polish Online Stores' Adaptation to the Requirements of Cross-border Commerce [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 163-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318083
article
8

Title:
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności marketingowej małych firm
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 163-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304783
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304759
See related chapters
10

Title:
Ocena przystosowania małych przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 199-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304787
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Zakończenie
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 207-209 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304791
preface / summary
See main document
12

Title:
Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości
Source:
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 17-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
Nr:
2168304765
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Wykorzystanie internetu w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw
Source:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 129-140 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279157
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności marketingowej przedsiębiorstw
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 187-198
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288259
chapter in monograph
See main document
15

Conference:
X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï. Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lwów, Ukraina, od 2014-11-06 do 2014-11-08
Title:
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw
Source:
Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r. = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics - L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014, s. 149-150
ISBN:
978-617-607-663-6
Nr:
2168285479
chapter in conference materials
16

Title:
Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych = Effectiveness of Selected Methods of Communication with Respondents in Online Surveys
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014) , s. 296-309. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286483
article
17

Title:
The Importance of the Internet in the Marketing Activities of Polish Companies
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 347-354 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287713
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 21-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288239
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Proces adaptacji przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 211-219 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288263
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Badanie Comarch Cloud 2014 : raport
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
72 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168315273
report
21

Title:
Badania orientacji rynkowej w Polsce
Source:
Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 9-20 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-74-7
Nr:
2168288237
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Perspektywy rozwoju marketingu mobilnego w Polsce
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[79]-15[93] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266830
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013) , s. 87-95. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271390
article
24

Title:
Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [242]-[246]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287621
chapter in unpublished scientific work
25

Title:
Komunikacja działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu za pośrednictwem Internetu
Source:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 113-124 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266032
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Komunikacja działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu za pośrednictwem Internetu
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [110]-[116] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287497
chapter in unpublished scientific work
27

Title:
Consumer Perception of Mobile Marketing in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 747-754 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274953
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Consumer Perception of Mobile Marketing in Poland
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [247]-[256] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287623
chapter in unpublished scientific work
29

Conference:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Title:
Potrzeby i preferencje przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie oprogramowania wspomagającego zarządzanie
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 170-171. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237862
varia
30

Title:
Potrebi ì upodobannâ malih ì serednìh pìdpriêmstv Pol'ŝì v sferì programnogo zabezpečennâ, ŝo dopomagaê upravlâti pìdpriêmstvom = Needs and Likes of Small and Middle Polish Enterprises in the Sphere of Software that Helps to Manage an Enterprise
Source:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - No 749 (2012) , s. 173-179. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168267052
article
31

Title:
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 885 (2012) , s. 27-43. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249308
article
32

Title:
The Barriers to the Development of Information Systems in Poland's SME Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 115-125
ISBN:
978-83-62511-02-0
Nr:
2168243320
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym = The Application of Modern IT Systems in Marketing Management - the Case of Companies Operating in the Domestic and International Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 885 (2012) , s. 69-81. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249306
article
34

Title:
Przesłanki rozwoju systemów wspomagających proces marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem = The Reasons for Developing Systems for Supporting the Process of Business Marketing Management
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 119-139. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241610
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Przesłanki rozwoju systemów wspomagających proces marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. [103]-[122] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257036
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Pomiar zachowań użytkowników Internetu za pomocą systemów trackingowych : możliwości, ograniczenia = The Measurement of Internet Users Behaviour by Means of Tracking Systems (Capabilities, Limitations)
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011) , s. 60-66. - Summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168229286
article
37

Conference:
10th International Marketing Trends Conference, Paryż, Francja, od 2011-01-20 do 0001-01-01
Title:
The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing [dokument elektroniczny]
Source:
10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 - Paris-Venice: s.n., 2011. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226871
chapter in conference materials
38

Title:
Systemy informacji marketingowej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku : (w świetle wyników badań) = Marketing Information Systems Applied by Companies Operating on the International Market : (results of research studies)
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 141-152. - Summ.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165096483
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku międzynarodowym
Source:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-14] - Bibliogr.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326707
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Conference:
3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor, Słowenia, od 2009-09-24 do 2009-09-25
Title:
Image of Marketing in Poland
Source:
Marketing Theory Challenges in Transitional Societies / ed. Damijan Mumel, Aleksandra Pisnik Korda - Maribor: Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, 2009, s. 131-138. - Summ.
ISBN:
978-961-6354-95-0
Nr:
2168331599
chapter in conference materials
41

Title:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 9-34
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162155648
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Metodyka tworzenia systemu informacyjnego marketingu = Methodology for Creating a Marketing Information System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 804 (2009) , s. 141-155. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50519
article
43

Title:
Różnice w postrzeganiu marketingu
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 108-117
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157774
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 53-88
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157708
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 89-107
ISBN:
978-83-7252-442-3
Nr:
2162157722
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Systemy informacji marketingowej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku : (w świetle wyników badań)
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 106-117
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228674
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Zasoby informacji marketingowych wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji rynkowych (w świetle wyników badań) = Marketing Information Resources used by Polish Companies when Undertaking Market Decisions (in Light of Research Results)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 823 (2009) , s. 125-137. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50764
article
48

Title:
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 54-91
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366286
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 92-109
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366435
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 8-33
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165365313
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Różnice w postrzeganiu marketingu
Source:
Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ2008, s. 110-120
Signature:
NP-1189/[2]/Magazyn
Nr:
2165366448
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni
Source:
Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ2007, s. 5-36. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
Signature:
NP-1189/[1]/Magazyn
Nr:
2168245840
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju zarządzania marketingowego przedsiębiorstw
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-49
Nr:
52363
doctoral dissertation
54

Title:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań
Source:
Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 163-177
ISBN:
978-83-7531-011-5
Nr:
2165902743
chapter in monograph
55

Title:
Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 211-261
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934097
chapter in conference materials
See main document
56

Title:
Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 152-159
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618155
chapter in monograph
57

Title:
Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań) = Changes and Trends in the Orientation of Polish Enterprises (Based on Empirical Studies)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006) , s. 61-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51278
article
58

Title:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw
Source:
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2006, s. 5-24
Research program:
76/KMark/3/2005/S/248
Signature:
NP-1073/Magazyn
Nr:
2168326939
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Informacyjne podstawy podejmowania decyzji marketingowych w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych = The Informational Bases for Marketing Decisions at Polish Companies in View of Empirical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006) , s. 53-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52856
article
60

Title:
Metodyka oceny jakości witryn internetowych przedsiębiorstw = A Methodology for Evaluating the Quality of Company Websites
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005) , s. 159-171. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52789
article
61

Title:
Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych
Source:
Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych / red. Ewa Zeman-Miszewska - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005, s. 105-116
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-824-9
Nr:
2168252940
chapter in monograph
62

Title:
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań) = Effect of Modern Information Technologies upon the Activity and Marketing Strategies of Companies [in the Light of the Results of Investigation]
Source:
Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy / red. Tadeusz GRABIŃSKI - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005, s. 65-73. - Summ.
ISBN:
83-915693-3-0
Nr:
2165815851
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Systemy informacji marketingowej polskich przedsiębiorstw - stan i uwarunkowania rozwoju
Source:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005, s. 474-485
ISBN:
83-89786-46-X
Nr:
2166496130
chapter in conference materials
64

Title:
Cel i metoda badań
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 128-135
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166586078
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych
Source:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2004, s. 102-121
Signature:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259980
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm
Source:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2004, s. 122-136
Signature:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168260022
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej = The Influence of Information Technology on Marketing Information Systems' Development
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 479-485. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52245
article
68

Title:
Rynek odzieży męskiej w Niemczech - analiza sytuacji marketingowej : wybrane aspekty
Source:
Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 147-162. - summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-85-3
Nr:
2166284537
chapter in monograph
See main document
69

Conference:
III Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica, Polska, od 2002-06-21 do 2002-06-22
Title:
Determinanty rozwoju marketingowych systemów informacji = Determinants of the Marketing Information Systems' Development
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004, s. 324-335. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 3)
ISBN:
83-86744-90-1
Access mode:
Nr:
2168250916
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Informatyczne przesłanki rozwoju marketingu interaktywnego = IT Prerequisites for the Development of Interactive Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 663 (2004) , s. 141-156. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220522
article
71

Title:
Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego
Source:
Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ2004, s. 84-101
Signature:
NP-949/Magazyn
Nr:
2168259978
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Title:
Finansowe aspekty marketingowej orientacji przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach naukowych
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ - Kraków: AE, 2004, s. 103-127 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-2-7
Nr:
2166586077
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Finansowe aspekty marketingowej orientacji przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach naukowych
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2003, s. 109-136 - Bibliogr.
Signature:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261632
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Cel i metoda badań
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2003, s. 137-146
Signature:
NP-773/[3]/Magazyn
Nr:
2168261634
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Title:
Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej
Source:
Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński] - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003, s. 39-48
ISBN:
83-88829-80-7
Nr:
2168273404
chapter in conference materials
76

Title:
Rynek odzieży w Niemczech - wybrane zagadnienia i podstawowe przekroje analizy
Source:
Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA2002, s. 101-113
Signature:
NP-855/Magazyn
Nr:
2168260132
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Finansowe aspekty marketingu w badaniach naukowych na przełomie wieków
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2002, s. 13-16
Signature:
NP-773/2/Magazyn
Nr:
2168260682
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Title:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu usług = Application of Modern Technologies in the Marketing of Services
Source:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 291-301. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237480
chapter in conference materials
See main document
79

Conference:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Title:
Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec
Source:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 85-96
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242808
chapter in conference materials
80

Title:
Szeregowanie obiektów gospodarczych w świetle kryteriów jakości = Sign-ranking of Economic Objects in the Light of Quality Criteria
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2002) , s. 76-84
Nr:
2168267724
article
81

Title:
Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów dystrybucji = The Influence of Information Technology on Distribution Systems' Evolution
Source:
Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 99-108. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-5-1
Nr:
2168240730
chapter in conference materials
See main document
1
Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance / Krzysztof BORODAKO, Jadwiga BERBEKA, Michał RUDNICKI, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Mariusz KUZIAK, Krzysztof KAPERA // PLoS ONE. - vol. 17, iss. 6 (2022), s. 1-17. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270737
2
Bariery dostosowania polskich sklepów internetowych do handlu transgranicznego = Barriers to Adapting Polish Online Stores to Cross-border Trade / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Działania marketingowe organizacji / red. nauk. Krzysztof Błoński, Agnieszka Smalec. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. - S. 165-174. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2395-0
3
Wykorzystanie narzędzi e-marketingu wśród polskich przedsiębiorstw / K. KAPERA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management. - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018. - S. 116-118. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-966-941-235-5
4
Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu / KAPERA Krzysztof, KUZIAK Mariusz // W: Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies. - Odesa: TES, 2018. - S. 45-46. - ISBN 978-617-7337-73-6. - Pełny tekst: http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf
5
Wyjazd studentów kierunku "Marketing i komunikacja rynkowa" w Tatry Słowackie Wysokie / Krzysztof KAPERA // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018), s. 85. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/85. - ISSN 1689-7757
6
Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market / Bjarne Lykke Sørensen ; Promotor: Agnieszka ŻBIKOWSKA ; promotor pomocniczy: Krzysztof KAPERA. - Kraków, 2017. - 198 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003317
7
Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego = Evaluation of Polish Online Stores' Adaptation to the Requirements of Cross-border Commerce / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2017), s. 163-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
8
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności marketingowej małych firm / Krzysztof KAPERA // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 163-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
9
Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
10
Ocena przystosowania małych przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 199-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
11
Zakończenie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 207-209. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
12
Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości / Mariusz KUZIAK, Krzysztof KAPERA // W: Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 17-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0
13
Wykorzystanie internetu w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw / Krzysztof KAPERA // W: Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 129-140. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-662-5
14
Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności marketingowej przedsiębiorstw / Krzysztof KAPERA // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 187-198. - ISBN 978-83-62511-74-7
15
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw / K. KAPERA // W: Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r. = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 170th Anniversary of Lviv Polytechnic and the 70th Anniversary of the Department of Marketing and Logistics. - L'viv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2014. - S. 149-150. - ISBN 978-617-607-663-6
16
Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych = Effectiveness of Selected Methods of Communication with Respondents in Online Surveys / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 336 (2014), s. 296-309. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - nowe podejścia oraz metody na współczesnym rynku. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
17
The Importance of the Internet in the Marketing Activities of Polish Companies / Krzysztof KAPERA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 347-354. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
18
Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK, Roman NIESTRÓJ // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 21-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
19
Proces adaptacji przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 211-219. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
20
Badanie Comarch Cloud 2014 : raport / Krzysztof KAPERA. - Kraków, 2014. - 72 s. : il. ; 24 cm. - Pełny tekst: http://www.comarch.pl/files_pl/file_8086/Cloud-Computing-20141.pdf
21
Badania orientacji rynkowej w Polsce / Krzysztof KAPERA, Roman NIESTRÓJ // W: Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej / red. Roman NIESTRÓJ, Piotr HADRIAN. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 9-20. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-74-7
22
Perspektywy rozwoju marketingu mobilnego w Polsce / Krzysztof KAPERA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2013), s. 1[79]-15[93]. - Bibliogr.
23
Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland / Krzysztof KAPERA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 151 (2013), s. 87-95. - Summ.. - Tytuł numeru: La societe de l'information : perspective europeenne et globale : les usages et les risques d'Internet pour les citoyens et les consommateurs. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83943&from=publication. - ISSN 2083-8611
24
Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland / Krzysztof KAPERA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [242]-[246]. - Summ. - Bibliogr.
25
Komunikacja działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu za pośrednictwem Internetu / Krzysztof KAPERA // W: Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 113-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-640-3
26
Komunikacja działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu za pośrednictwem Internetu / Krzysztof KAPERA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [110]-[116]. - Bibliogr.
27
Consumer Perception of Mobile Marketing in Poland / Krzysztof KAPERA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 747-754. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
28
Consumer Perception of Mobile Marketing in Poland / Krzysztof KAPERA // W: Społeczne wymiary marketingu. - ([2013]), s. [247]-[256]. - Bibliogr.
29
Potrzeby i preferencje przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie oprogramowania wspomagającego zarządzanie / K. KAPERA // W: Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management. - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012. - S. 170-171. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-617-607-342-0
30
Potrebi ì upodobannâ malih ì serednìh pìdpriêmstv Pol'ŝì v sferì programnogo zabezpečennâ, ŝo dopomagaê upravlâti pìdpriêmstvom = Needs and Likes of Small and Middle Polish Enterprises in the Sphere of Software that Helps to Manage an Enterprise / K. KAPERA // Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - No 749 (2012), s. 173-179. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0321-0499
31
Postrzeganie marketingu w Polsce = The Perceptions of Marketing in Poland / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 27-43. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
32
The Barriers to the Development of Information Systems in Poland's SME Sector / Krzysztof KAPERA // W: Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 115-125. - ISBN 978-83-62511-02-0
33
Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym = The Application of Modern IT Systems in Marketing Management - the Case of Companies Operating in the Domestic and International Markets / Krzysztof KAPERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 885 (2012), s. 69-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
34
Przesłanki rozwoju systemów wspomagających proces marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem = The Reasons for Developing Systems for Supporting the Process of Business Marketing Management / Krzysztof KAPERA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 119-139. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-22-8
35
Przesłanki rozwoju systemów wspomagających proces marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem / Krzysztof KAPERA // W: Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2012), s. [103]-[122]. - Bibliogr.
36
Pomiar zachowań użytkowników Internetu za pomocą systemów trackingowych : możliwości, ograniczenia = The Measurement of Internet Users Behaviour by Means of Tracking Systems (Capabilities, Limitations) / Krzysztof KAPERA // Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3 (2011), s. 60-66. - Summ. - ISSN 0438-5403
37
The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing [Dokument elektroniczny] / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line]. - Paris-Venice: s.n., 2011. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 20 ekrany. - Summ. - Bibliogr.
38
Systemy informacji marketingowej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku : (w świetle wyników badań) = Marketing Information Systems Applied by Companies Operating on the International Market : (results of research studies) / Krzysztof KAPERA // W: Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 141-152. - Summ. - ISBN 978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
39
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku międzynarodowym / Krzysztof KAPERA // W: Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2010), s. [1-14]. - Bibliogr.
40
Image of Marketing in Poland / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketing Theory Challenges in Transitional Societies / ed. Damijan Mumel, Aleksandra Pisnik Korda. - Maribor: Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, 2009. - S. 131-138. - Summ. - ISBN 978-961-6354-95-0
41
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 9-34. - ISBN 978-83-7252-442-3
42
Metodyka tworzenia systemu informacyjnego marketingu = Methodology for Creating a Marketing Information System / Krzysztof KAPERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 804 (2009), s. 141-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/165000006. - ISSN 1898-6447
43
Różnice w postrzeganiu marketingu / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 108-117. - ISBN 978-83-7252-442-3
44
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 53-88. - ISBN 978-83-7252-442-3
45
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 89-107. - ISBN 978-83-7252-442-3
46
Systemy informacji marketingowej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku : (w świetle wyników badań) / Krzysztof KAPERA // W: Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA. - (2009), s. 106-117
47
Zasoby informacji marketingowych wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji rynkowych (w świetle wyników badań) = Marketing Information Resources used by Polish Companies when Undertaking Market Decisions (in Light of Research Results) / Krzysztof KAPERA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 823 (2009), s. 125-137. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164997090. - ISSN 1898-6447
48
Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 54-91
49
Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 92-109
50
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 8-33
51
Różnice w postrzeganiu marketingu / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2008), s. 110-120
52
Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni / Roman NIESTRÓJ, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1] / red. Roman NIESTRÓJ. - (2007), s. 5-36. - [Praca zrealizowana w ramach projektu badawczego pt. "Determinanty marketingowych strategi przedsiębiorstw"]
53
Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju zarządzania marketingowego przedsiębiorstw / Krzysztof KAPERA ; Promotor: Roman NIESTRÓJ. - Kraków, 2007. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
54
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań / Krzysztof KAPERA // W: Innowacje w marketingu 4.0 / [oprac. red. Tomasz Czuba, Marek Reysowski, Marcin Skurczyński]. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007. - S. 163-177. - ISBN 978-83-7531-011-5
55
Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006. - S. 211-261. - ISBN 83-911355-0-0
56
Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006. - S. 152-159. - ISBN 83-208-1669-6
57
Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań) = Changes and Trends in the Orientation of Polish Enterprises (Based on Empirical Studies) / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006), s. 61-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129345432. - ISSN 0208-7944
58
Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / Piotr HADRIAN, Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2006), s. 5-24
59
Informacyjne podstawy podejmowania decyzji marketingowych w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych = The Informational Bases for Marketing Decisions at Polish Companies in View of Empirical Research / Krzysztof KAPERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006), s. 53-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/123187149. - ISSN 0208-7944
60
Metodyka oceny jakości witryn internetowych przedsiębiorstw = A Methodology for Evaluating the Quality of Company Websites / Krzysztof KAPERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005), s. 159-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/94485951. - ISSN 0208-7944
61
Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych / red. Ewa Zeman-Miszewska. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 105-116. - ISBN 83-7246-824-9
62
Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań) = Effect of Modern Information Technologies upon the Activity and Marketing Strategies of Companies [in the Light of the Results of Investigation] / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy / red. Tadeusz GRABIŃSKI. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2005. - S. 65-73. - Summ. - ISBN 83-915693-3-0
63
Systemy informacji marketingowej polskich przedsiębiorstw - stan i uwarunkowania rozwoju / Krzysztof KAPERA // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3 / [red. Marcin Skurczyński]. - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2005. - S. 474-485. - ISBN 83-89786-46-X
64
Cel i metoda badań / Anna CZUBAŁA, Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - S. 128-135. - ISBN 83-911355-2-7
65
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 102-121
66
Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 122-136
67
Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej = The Influence of Information Technology on Marketing Information Systems' Development / Krzysztof KAPERA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004), s. 479-485. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. - ISSN 0208-6018
68
Rynek odzieży męskiej w Niemczech - analiza sytuacji marketingowej : wybrane aspekty / Krzysztof KAPERA // W: Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 147-162. - summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-85-3
69
Determinanty rozwoju marketingowych systemów informacji = Determinants of the Marketing Information Systems' Development / Krzysztof KAPERA // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, 2004. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 3). - S. 324-335. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-86744-90-1. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/organizacje_komercyjne_rok_2004.pdf
70
Informatyczne przesłanki rozwoju marketingu interaktywnego = IT Prerequisites for the Development of Interactive Marketing / Krzysztof KAPERA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 141-156. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
71
Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego / Krzysztof KAPERA, Mariusz KUZIAK // W: Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw / kierownik: Roman NIESTRÓJ. - (2004), s. 84-101
72
Finansowe aspekty marketingowej orientacji przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach naukowych / Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych / kier. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ. - Kraków: AE, 2004. - S. 103-127. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-2-7
73
Finansowe aspekty marketingowej orientacji przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach naukowych / Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 109-136. - Bibliogr.
74
Cel i metoda badań / Anna CZUBAŁA, Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2003]), s. 137-146
75
Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej / Krzysztof KAPERA // W: Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2 / [oprac. red. Marcin Skurczyński]. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2003. - S. 39-48. - ISBN 83-88829-80-7
76
Rynek odzieży w Niemczech - wybrane zagadnienia i podstawowe przekroje analizy / Krzysztof KAPERA // W: Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - (2002), s. 101-113
77
Finansowe aspekty marketingu w badaniach naukowych na przełomie wieków / Krzysztof KAPERA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2 / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2002]), s. 13-16
78
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu usług = Application of Modern Technologies in the Marketing of Services / Krzysztof KAPERA // W: Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002. - S. 291-301. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-0-6
79
Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec / Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 85-96. - ISBN 83-915196-1-9
80
Szeregowanie obiektów gospodarczych w świetle kryteriów jakości = Sign-ranking of Economic Objects in the Light of Quality Criteria / Krzysztof Kapera // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 6 (2002), s. 76-84. - ISSN 0860-6846
81
Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów dystrybucji = The Influence of Information Technology on Distribution Systems' Evolution / Krzysztof KAPERA // W: Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Anna CZUBAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 99-108. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-5-1
1
Borodako K., Berbeka J., Rudnicki M., Łapczyński M., Kuziak M., Kapera K., (2022), Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance, "PLoS ONE", vol. 17, iss. 6, s. 1-17; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270737
2
Kapera K., Kuziak M., (2020), Bariery dostosowania polskich sklepów internetowych do handlu transgranicznego. [W:] Błoński K., Smalec A. (red.), Działania marketingowe organizacji, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 165-174.
3
Kapera K., (2018), Wykorzystanie narzędzi e-marketingu wśród polskich przedsiębiorstw. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu, Lʹvìv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 116-118.
4
Kapera K., Kuziak M., (2018), Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu. [W:] Marketing ì cifrovì tehnologìï, Odesa : TES, s. 45-46.
5
Kapera K., (2018), Wyjazd studentów kierunku "Marketing i komunikacja rynkowa" w Tatry Słowackie Wysokie, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 85; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/85
6
Sørensen B., (2017), Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market, Prom. Żbikowska A., Kraków : , 198 k.
7
Kapera K., Kuziak M., (2017), Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 163-174; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf
8
Kapera K., (2015), Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności marketingowej małych firm. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 163-177.
9
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), (2015), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 227 s.
10
Niestrój R., Kapera K., (2015), Ocena przystosowania małych przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 199-206.
11
Kapera K., Kuziak M., (2015), Zakończenie. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 207-209.
12
Kuziak M., Kapera K., (2015), Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości. [W:] Niestrój R., Kapera K., Kuziak M. (red.), Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-22.
13
Kapera K., (2014), Wykorzystanie internetu w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 129-140.
14
Kapera K., (2014), Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności marketingowej przedsiębiorstw. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 187-198.
15
Kapera K., (2014), Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw. [W:] Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu: marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r, L'viv : Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, s. 149-150.
16
Kapera K., Kuziak M., (2014), Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 336, s. 296-309.
17
Kapera K., (2014), The Importance of the Internet in the Marketing Activities of Polish Companies. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 347-354.
18
Kapera K., Kuziak M., Niestrój R., (2014), Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 21-28.
19
Niestrój R., Kapera K., (2014), Proces adaptacji przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 211-219.
20
Kapera K., (2014), Badanie Comarch Cloud 2014: raport, Kraków : , 72 s.
21
Kapera K., Niestrój R., (2014), Badania orientacji rynkowej w Polsce. [W:] Niestrój R., Hadrian P. (red.), Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-20.
22
Kapera K., (2013), Perspektywy rozwoju marketingu mobilnego w Polsce. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2, s. 1[79]-15[93].
23
Kapera K., (2013), Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 151, s. 87-95; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83943&from=publication
24
Kapera K., ([2013]), Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [242]-[246].
25
Kapera K., (2013), Komunikacja działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu za pośrednictwem Internetu. [W:] Niestrój R., Wiktor J. (red.), Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113-124.
26
Kapera K., ([2013]), Komunikacja działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu za pośrednictwem Internetu. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [110]-[116].
27
Kapera K., (2013), Consumer Perception of Mobile Marketing in Poland. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 747-754.
28
Kapera K., ([2013]), Consumer Perception of Mobile Marketing in Poland. [W:] Społeczne wymiary marketingu, s. [247]-[256].
29
Kapera K., (2012), Potrzeby i preferencje przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie oprogramowania wspomagającego zarządzanie. [W:] Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej, L\'vìv : Vidavnivtvo L\'vìvs\'koï polìtehnìki, s. 170-171.
30
Kapera K., (2012), Potrebi ì upodobannâ malih ì serednìh pìdpriêmstv Pol'ŝì v sferì programnogo zabezpečennâ, ŝo dopomagaê upravlâti pìdpriêmstvom, "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika", No 749, s. 173-179.
31
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M., (2012), Postrzeganie marketingu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 27-43.
32
Kapera K., (2012), The Barriers to the Development of Information Systems in Poland's SME Sector. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 115-125.
33
Kapera K., (2012), Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 885, s. 69-81.
34
Kapera K., (2012), Przesłanki rozwoju systemów wspomagających proces marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 119-139.
35
Kapera K., (2012), Przesłanki rozwoju systemów wspomagających proces marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Kierunki rozwoju współczesnego marketingu, s. [103]-[122].
36
Kapera K., (2011), Pomiar zachowań użytkowników Internetu za pomocą systemów trackingowych : możliwości, ograniczenia, "Handel Wewnętrzny", nr specjalny (wrzesień-październik), cz. 3, s. 60-66.
37
Kapera K., Kuziak M., (2011), The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing. [W:] 10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011 [on-line], Paris-Venice : s.n.
38
Kapera K., (2010), Systemy informacji marketingowej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku : (w świetle wyników badań). [W:] Czubała A., Niestrój R., Wiktor J. (red.), Strategie marketingowe eksporterów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 141-152.
39
Kapera K., (2010), Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku międzynarodowym. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE, s. [1-14].
40
Kapera K., Kuziak M., (2009), Image of Marketing in Poland. [W:] Mumel D., Korda (red.), Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, Maribor : Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing, s. 131-138.
41
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-34.
42
Kapera K., (2009), Metodyka tworzenia systemu informacyjnego marketingu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 804, s. 141-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/165000006
43
Kapera K., Kuziak M., (2009), Różnice w postrzeganiu marketingu. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 108-117.
44
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 53-88.
45
Kapera K., Kuziak M., (2009), Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie. [W:] Niestrój R. (red.), Wizerunek marketingu w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 89-107.
46
Kapera K., (2009), Systemy informacji marketingowej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku : (w świetle wyników badań). [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie marketingowe eksporterów, s. 106-117.
47
Kapera K., (2009), Zasoby informacji marketingowych wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji rynkowych (w świetle wyników badań), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 823, s. 125-137; https://bazekon.uek.krakow.pl/164997090
48
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 54-91.
49
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 92-109.
50
Kapera K., Kuziak M., (2008), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 8-33.
51
Kapera K., Kuziak M., (2008), Różnice w postrzeganiu marketingu. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2], s. 110-120.
52
Niestrój R., Kapera K., Kuziak M., (2007), Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1], s. 5-36.
53
Kapera K., (2007), Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju zarządzania marketingowego przedsiębiorstw, Prom. Niestrój R., Kraków : , 268 k.
54
Kapera K., (2007), Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań. [W:] Czuba , Reysowski M., Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu 4.0, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 163-177.
55
Kapera K., Kuziak M., (2006), Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy. [W:] Czubała A. (red.), Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, s. 211-261.
56
Kapera K., Kuziak M., (2006), Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm. [W:] Duliniec E., Garbarski L., Mazur J., Strzyżewska M., Wrzosek W. (red.), Ekspansja czy regres marketingu?, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 152-159.
57
Kapera K., Kuziak M., (2006), Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 729, s. 61-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/129345432
58
Hadrian P., Kapera K., Kuziak M., (2006), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw, s. 5-24.
59
Kapera K., (2006), Informacyjne podstawy podejmowania decyzji marketingowych w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 720, s. 53-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/123187149
60
Kapera K., (2005), Metodyka oceny jakości witryn internetowych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 677, s. 159-171; https://bazekon.uek.krakow.pl/94485951
61
Kapera K., Kuziak M., (2005), Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych. [W:] Zeman-Miszewska E. (red.), Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 105-116.
62
Kapera K., Kuziak M., (2005), Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań). [W:] Grabiński T. (red.), Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 65-73.
63
Kapera K., (2005), Systemy informacji marketingowej polskich przedsiębiorstw - stan i uwarunkowania rozwoju. [W:] Skurczyński M. (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3, Sopot : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 474-485.
64
Czubała A., Kapera K., (2004), Cel i metoda badań. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 128-135.
65
Kapera K., Kuziak M., (2004), Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 102-121.
66
Kapera K., Kuziak M., (2004), Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 122-136.
67
Kapera K., (2004), Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 179, t. 1, s. 479-485.
68
Kapera K., (2004), Rynek odzieży męskiej w Niemczech - analiza sytuacji marketingowej : wybrane aspekty. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 147-162.
69
Kapera K., (2004), Determinanty rozwoju marketingowych systemów informacji. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 3), Tarnów : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 324-335.
70
Kapera K., (2004), Informatyczne przesłanki rozwoju marketingu interaktywnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 141-156.
71
Kapera K., Kuziak M., (2004), Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego. [W:] Niestrój R. (kierownik tematu), Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw, s. 84-101.
72
Kapera K., (2004), Finansowe aspekty marketingowej orientacji przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach naukowych. [W:] Czubała A., Niestrój R. (red.), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, Kraków : AE, s. 103-127.
73
Kapera K., ([2003]), Finansowe aspekty marketingowej orientacji przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach naukowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 109-136.
74
Czubała A., Kapera K., ([2003]), Cel i metoda badań. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3], s. 137-146.
75
Kapera K., (2003), Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej. [W:] Skurczyński (red.), Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 39-48.
76
Kapera K., (2002), Rynek odzieży w Niemczech - wybrane zagadnienia i podstawowe przekroje analizy. [W:] Wiktor J. (kierownik tematu), Rynek Unii Europejskiej: zasady funkcjonowania, s. 101-113.
77
Kapera K., ([2002]), Finansowe aspekty marketingu w badaniach naukowych na przełomie wieków. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2, s. 13-16.
78
Kapera K., (2002), Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu usług. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 291-301.
79
Adamska I., Kapera K., Żbikowska A., (2002), Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 85-96.
80
Kapera K., (2002), Szeregowanie obiektów gospodarczych w świetle kryteriów jakości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6, s. 76-84.
81
Kapera K., (2002), Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów dystrybucji. [W:] Czubała A. (red.), Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 99-108.
1
@article{UEK:2168366424,
author = "Krzysztof Borodako and Jadwiga Berbeka and Michał Rudnicki and Mariusz Łapczyński and Mariusz Kuziak and Krzysztof Kapera",
title = "Market Orientation and Technological Orientation in Business services : the Moderating Role of Organizational Culture and Human Resources on Performance",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 17, iss. 6",
pages = "1-17",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0270737},
url = {https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0270737},
}
2
@inbook{UEK:2168354670,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Bariery dostosowania polskich sklepów internetowych do handlu transgranicznego",
booktitle = "Działania marketingowe organizacji",
pages = "165-174",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2020",
isbn = "978-83-208-2395-0",
}
3
@misc{UEK:2168328117,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wykorzystanie narzędzi e-marketingu wśród polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu",
pages = "116-118",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2018",
isbn = "978-966-941-235-5",
}
4
@misc{UEK:2168326175,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wyzwania wobec współczesnych badań audytoryjnych Internetu",
booktitle = "Marketing ì cifrovì tehnologìï",
pages = "45-46",
adress = "Odesa",
publisher = "TES",
year = "2018",
url = {http://mdt-opu.com.ua/files/download/3.pdf},
isbn = "978-617-7337-73-6",
}
5
@misc{UEK:2168342443,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wyjazd studentów kierunku Marketing i komunikacja rynkowa w Tatry Słowackie Wysokie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (79)",
pages = "85",
year = "2018",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small/85},
}
6
@unpublished{UEK:2168325375,
author = "Bjarne Lykke Sørensen",
title = "Customer service factors and customer satisfaction in business-to-business market",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003317},
}
7
@article{UEK:2168318083,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Ocena dostosowania polskich sklepów internetowych do wymagań handlu transgranicznego",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "163-174",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_9_2017_CD.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168304783,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności marketingowej małych firm",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "163-177",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
9
@book{UEK:2168304759,
title = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
10
@inbook{UEK:2168304787,
author = "Roman Niestrój and Krzysztof Kapera",
title = "Ocena przystosowania małych przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "199-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
11
@misc{UEK:2168304791,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "207-209",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
12
@inbook{UEK:2168304765,
author = "Mariusz Kuziak and Krzysztof Kapera",
title = "Metodyka badań i charakterystyka badanej zbiorowości",
booktitle = "Marketing małych polskich przedsiębiorstw po 25 latach gospodarki rynkowej",
pages = "17-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-62511-94-5 ; 978-83-62511-99-0",
}
13
@inbook{UEK:2168279157,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wykorzystanie internetu w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi",
pages = "129-140",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-662-5",
}
14
@inbook{UEK:2168288259,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności marketingowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "187-198",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
15
@inbook{UEK:2168285479,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Marketing ta logìstika v systemì menedžmentu : marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu do 170-rìččâ Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki ta 70-rìččâ kafed : tezy dopovìdej X Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : L'viv, 6-8 listopada 2014 r.",
pages = "149-150",
adress = "L'viv",
publisher = "Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki",
year = "2014",
isbn = "978-617-607-663-6",
}
16
@article{UEK:2168286483,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Skuteczność wybranych metod komunikacji z respondentami w badaniach internetowych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "336",
pages = "296-309",
adress = "",
year = "2014",
}
17
@inbook{UEK:2168287713,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "The Importance of the Internet in the Marketing Activities of Polish Companies",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "347-354",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
18
@inbook{UEK:2168288239,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak and Roman Niestrój",
title = "Założenia, przebieg badań i ocena zebranego materiału",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "21-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
19
@inbook{UEK:2168288263,
author = "Roman Niestrój and Krzysztof Kapera",
title = "Proces adaptacji przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "211-219",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
20
@misc{UEK:2168315273,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Badanie Comarch Cloud 2014 : raport",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {http://www.comarch.pl/files_pl/file_8086/Cloud-Computing-20141.pdf},
}
21
@inbook{UEK:2168288237,
author = "Krzysztof Kapera and Roman Niestrój",
title = "Badania orientacji rynkowej w Polsce",
booktitle = "Marketing polskich przedsiębiorstw w 25-leciu gospodarki rynkowej",
pages = "9-20",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-74-7",
}
22
@unpublished{UEK:2168266830,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Perspektywy rozwoju marketingu mobilnego w Polsce",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2",
pages = "1[79]-15[93]",
year = "2013",
}
23
@article{UEK:2168271390,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "151",
pages = "87-95",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=83943&from=publication},
}
24
@unpublished{UEK:2168287621,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Consumer Perception of Mobile Commerce in Poland",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[242]-[246]",
year = "2013",
}
25
@inbook{UEK:2168266032,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Komunikacja działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu za pośrednictwem Internetu",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale",
pages = "113-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-640-3",
}
26
@unpublished{UEK:2168287497,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Komunikacja działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu za pośrednictwem Internetu",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[110]-[116]",
year = "2013",
}
27
@inbook{UEK:2168274953,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Consumer Perception of Mobile Marketing in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "747-754",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
28
@unpublished{UEK:2168287623,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Consumer Perception of Mobile Marketing in Poland",
booktitle = "Społeczne wymiary marketingu",
pages = "[247]-[256]",
year = "2013",
}
29
@misc{UEK:2168237862,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Potrzeby i preferencje przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie oprogramowania wspomagającego zarządzanie",
booktitle = "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej",
pages = "170-171",
adress = "L'vìv",
publisher = "Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki",
year = "2012",
isbn = "978-617-607-342-0",
}
30
@article{UEK:2168267052,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Potrebi ì upodobannâ malih ì serednìh pìdpriêmstv Pol'ŝì v sferì programnogo zabezpečennâ, ŝo dopomagaê upravlâti pìdpriêmstvom",
journal = "Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika",
number = "No 749",
pages = "173-179",
year = "2012",
}
31
@article{UEK:2168249308,
author = "Roman Niestrój and Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Postrzeganie marketingu w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "27-43",
year = "2012",
}
32
@inbook{UEK:2168243320,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "The Barriers to the Development of Information Systems in Poland's SME Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy",
pages = "115-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-02-0",
}
33
@article{UEK:2168249306,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku krajowym i międzynarodowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "885",
pages = "69-81",
year = "2012",
}
34
@inbook{UEK:2168241610,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Przesłanki rozwoju systemów wspomagających proces marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "119-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-22-8",
}
35
@unpublished{UEK:2168257036,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Przesłanki rozwoju systemów wspomagających proces marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem",
booktitle = "Kierunki rozwoju współczesnego marketingu",
pages = "[103]-[122]",
year = "2012",
}
36
@article{UEK:2168229286,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Pomiar zachowań użytkowników Internetu za pomocą systemów trackingowych : możliwości, ograniczenia",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "specjalny (wrzesień-październik), cz. 3",
pages = "60-66",
year = "2011",
}
37
@inbook{UEK:2168226871,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "The Attitudes of Polish Society and Company Representatives to Marketing",
booktitle = "10th International Conference : Marketing Trends : Paris, 20th-22nd January 2011",
pages = "",
adress = "Paris-Venice",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
38
@inbook{UEK:2165096483,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Systemy informacji marketingowej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku : (w świetle wyników badań)",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "141-152",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0",
}
39
@unpublished{UEK:2168326707,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku międzynarodowym",
booktitle = "Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE",
pages = "[1-14]",
year = "2010",
}
40
@inbook{UEK:2168331599,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Image of Marketing in Poland",
booktitle = "Marketing Theory Challenges in Transitional Societies",
pages = "131-138",
adress = "Maribor",
publisher = "Univeristy of Maribor, Faculty of Economics and Business, Institute of Marketing",
year = "2009",
isbn = "978-961-6354-95-0",
}
41
@inbook{UEK:2162155648,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "9-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
42
@article{UEK:50519,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Metodyka tworzenia systemu informacyjnego marketingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "804",
pages = "141-155",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/165000006},
}
43
@inbook{UEK:2162157774,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Różnice w postrzeganiu marketingu",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "108-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
44
@inbook{UEK:2162157708,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "53-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
45
@inbook{UEK:2162157722,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce",
pages = "89-107",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-442-3",
}
46
@unpublished{UEK:2168228674,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Systemy informacji marketingowej przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku : (w świetle wyników badań)",
booktitle = "Strategie marketingowe eksporterów",
pages = "106-117",
year = "2009",
}
47
@article{UEK:50764,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Zasoby informacji marketingowych wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji rynkowych (w świetle wyników badań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "823",
pages = "125-137",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164997090},
}
48
@unpublished{UEK:2165366286,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród przedstawicieli firm",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "54-91",
year = "2008",
}
49
@unpublished{UEK:2165366435,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu w polskim społeczeństwie",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "92-109",
year = "2008",
}
50
@unpublished{UEK:2165365313,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "8-33",
year = "2008",
}
51
@unpublished{UEK:2165366448,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Różnice w postrzeganiu marketingu",
booktitle = "Wizerunek marketingu w Polsce : raport z badań. [2]",
pages = "110-120",
year = "2008",
}
52
@unpublished{UEK:2168245840,
author = "Roman Niestrój and Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wizerunek marketingu wśród studentów i absolwentów polskich uczelni",
booktitle = "Tożsamość i wizerunek marketingu w Polsce. [1]",
pages = "5-36",
year = "2007",
}
53
@unpublished{UEK:52363,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Technologie informacyjne jako czynnik rozwoju zarządzania marketingowego przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
54
@inbook{UEK:2165902743,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesie zarządzania marketingowego polskich przedsiębiorstw w świetle wyników badań",
booktitle = "Innowacje w marketingu 4.0",
pages = "163-177",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7531-011-5",
}
55
@inbook{UEK:2165934097,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Kluczowe determinanty kreowania rynkowej wartości firmy",
booktitle = "Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa",
pages = "211-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-911355-0-0",
}
56
@inbook{UEK:2165618155,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Czynniki otoczenia technologicznego jako determinanta rynkowej działalności firm",
booktitle = "Ekspansja czy regres marketingu?",
pages = "152-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2006",
isbn = "83-208-1669-6",
}
57
@article{UEK:51278,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Kierunki zmian orientacji polskich przedsiębiorstw (w świetle wyników badań)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "729",
pages = "61-75",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129345432},
}
58
@unpublished{UEK:2168326939,
author = "Piotr Hadrian and Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
booktitle = "Wpływ otoczenia społecznego na strategie marketingowe przedsiębiorstw",
pages = "5-24",
year = "2006",
}
59
@article{UEK:52856,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Informacyjne podstawy podejmowania decyzji marketingowych w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "720",
pages = "53-70",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123187149},
}
60
@article{UEK:52789,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Metodyka oceny jakości witryn internetowych przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "677",
pages = "159-171",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/94485951},
}
61
@inbook{UEK:2168252940,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Metody pomiarów i źródła błędów w badaniach oglądalności witryn internetowych",
booktitle = "Wykorzystanie internetu w badaniach marketingowych",
pages = "105-116",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7246-824-9",
}
62
@inbook{UEK:2165815851,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wpływ nowoczesnych technologii informacyjnych na działalność i strategie marketingowe firm : (w świetle wyników badań)",
booktitle = "Wyzwania gospodarki elektronicznej - stan i perspektywy",
pages = "65-73",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2005",
isbn = "83-915693-3-0",
}
63
@inbook{UEK:2166496130,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Systemy informacji marketingowej polskich przedsiębiorstw - stan i uwarunkowania rozwoju",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 3",
pages = "474-485",
adress = "Sopot",
publisher = "Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2005",
isbn = "83-89786-46-X",
}
64
@inbook{UEK:2166586078,
author = "Anna Czubała and Krzysztof Kapera",
title = "Cel i metoda badań",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych",
pages = "128-135",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-911355-2-7",
}
65
@unpublished{UEK:2168259980,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "102-121",
year = "2004",
}
66
@unpublished{UEK:2168260022,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Internet jako narzędzie działalności marketingowej polskich firm",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "122-136",
year = "2004",
}
67
@article{UEK:52245,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "179, t. 1",
pages = "479-485",
adress = "",
year = "2004",
}
68
@inbook{UEK:2166284537,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Rynek odzieży męskiej w Niemczech - analiza sytuacji marketingowej : wybrane aspekty",
booktitle = "Zarządzanie i marketing : zeszyt naukowy",
pages = "147-162",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89823-85-3",
}
69
@inbook{UEK:2168250916,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Determinanty rozwoju marketingowych systemów informacji",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "324-335",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2004",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/organizacje_komercyjne_rok_2004.pdf },
issn = "2543-5396",
isbn = "83-86744-90-1",
}
70
@article{UEK:2168220522,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Informatyczne przesłanki rozwoju marketingu interaktywnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "663",
pages = "141-156",
year = "2004",
}
71
@unpublished{UEK:2168259978,
author = "Krzysztof Kapera and Mariusz Kuziak",
title = "Wpływ makrootoczenia na strategie marketingowe przedsiębiorstw - wyniki badania ankietowego",
booktitle = "Wpływ zmian w makrootoczeniu na rozwój strategii marketingowych przedsiębiorstw",
pages = "84-101",
year = "2004",
}
72
@inbook{UEK:2166586077,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Finansowe aspekty marketingowej orientacji przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach naukowych",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych",
pages = "103-127",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-911355-2-7",
}
73
@unpublished{UEK:2168261632,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Finansowe aspekty marketingowej orientacji przedsiębiorstw w dotychczasowych badaniach naukowych",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3]",
pages = "109-136",
year = "2003",
}
74
@unpublished{UEK:2168261634,
author = "Anna Czubała and Krzysztof Kapera",
title = "Cel i metoda badań",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 3]",
pages = "137-146",
year = "2003",
}
75
@inbook{UEK:2168273404,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów informacji marketingowej",
booktitle = "Innowacje w marketingu : młodzi o marketingu. 2",
pages = "39-48",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2003",
isbn = "83-88829-80-7",
}
76
@unpublished{UEK:2168260132,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Rynek odzieży w Niemczech - wybrane zagadnienia i podstawowe przekroje analizy",
booktitle = "Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania",
pages = "101-113",
year = "2002",
}
77
@unpublished{UEK:2168260682,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Finansowe aspekty marketingu w badaniach naukowych na przełomie wieków",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. Etap 2",
pages = "13-16",
year = "2002",
}
78
@inbook{UEK:2168237480,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu usług",
booktitle = "Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka",
pages = "291-301",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2002",
isbn = "83-915693-0-6",
}
79
@inbook{UEK:2168242808,
author = "Izabela Adamska and Krzysztof Kapera and Agnieszka Żbikowska",
title = "Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "85-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
80
@article{UEK:2168267724,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Szeregowanie obiektów gospodarczych w świetle kryteriów jakości",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "6",
pages = "76-84",
year = "2002",
}
81
@inbook{UEK:2168240730,
author = "Krzysztof Kapera",
title = "Wpływ technologii informacyjnej na rozwój systemów dystrybucji",
booktitle = "Dystrybucja w marketingowych strategiach przedsiębiorstw : materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "99-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-911355-5-1",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID