Publications of the selected author

1

Title:
Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych = Whistleblowing as a Tool Used to Detect Organizational Irregularities
Source:
Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4468-1
Nr:
2168328477
chapter in monograph
2

Title:
Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny = Development Technological Forecasting - Methodological Aspect
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 287-299. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308791
chapter in monograph
See main document
3

Title:
The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects = Wykorzystanie metod scenariuszowych do opracowania scenariuszy rozwoju technologii : aspekt teoretyczno-praktyczny
Source:
Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. - no 2 (2016) , s. 95-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315937
article
4

Conference:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Title:
Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne = Technology Audit, a Tool for Assessing the Potential of the Business - Methodological Indications
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 281-291. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308645
article
5

Title:
Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego = Broker As a Centre of Innovation in the Strategy of the Malopolska Province
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (23) (2016) , s. 399-412. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313979
article
6

Title:
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise
Source:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [45]-[60]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296095
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit
Source:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 39-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303433
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 9-21. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288433
article
9

Title:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168288751
report
10

Title:
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise
Source:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 137-152. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266840
article
11

Conference:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Title:
Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises
Source:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 1035-1041. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229554
chapter in conference materials
12

Title:
Zjawisko mobbingu w organizacjach = E-services in the Labor Market
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 110 (2012) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168260158
article
13

Title:
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 153-170. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232546
article
14

Title:
Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych = Causes of Mobbing in Multinational Companies
Source:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 105-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-86-0
Nr:
2168248392
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii
Source:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 49-77 - Bibliogr.
Signature:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289111
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego
Source:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 44-79 - Bibliogr.
Signature:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260566
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process
Source:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 275-298. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243202
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym = The Problems of Formulating Strategy in an Organic Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 21-30. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589035
article
19

Title:
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny = The Use of the Concept of Corporate Social Responsibility in Shaping the Sustainable Development Strategy of Tytoń Ltd - Methodological Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 91-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220566
article
See main document
20

Title:
Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 215-250
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301681
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego
Source:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 28-43 - Bibliogr.
Signature:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325279
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Conference:
International Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education", Wilno, Litwa, od 2011-11-17 do 2011-11-17
Title:
Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland
Source:
Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, 2011, s. 41-51. - Summ., Santrauka - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Business, Management and Education ; 2011)
ISBN:
978-609-457-015-5
Nr:
2168329073
chapter in conference materials
23

Title:
Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 51-74
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301673
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Istota audytu wewnętrznego
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 15-50
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301669
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia = Use of Internal Audit to Identify Areas of Risk in the Health Service Units
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 54 (2011) , s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228284
article
26

Title:
Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 155-187
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165598388
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych = Analysis of the Instrumental Aspect of Internal Audit - the Results of Empirical Research
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 371-389. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220124
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 188-214
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301679
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 75-113
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301675
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 453-474. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217994
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa = Functioning of the Management Control in the Internal Control System of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - Nr 42 (2011) , s. 33-48. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 669)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168297263
article
32

Title:
Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings
Source:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011) , s. 236-247. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222284
article
33

Title:
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 114-154
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301677
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa = The Use of the Internal Audit in Analysing the Vision and Mission of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53160
article
See main document
35

Title:
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
328 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-128
Nr:
51592
doctoral dissertation
36

Title:
Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym = The Identification of Investigative Problems in Internal Audit
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 21-35. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Access mode:
Nr:
2168278441
article
37

Title:
Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Organization of Internal Audit Within the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 12 (2008) , s. 33-49. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 512)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168309471
article
38

Title:
Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Internal Audit Structural Solutions in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008) , s. 51-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50509
article
See main document
39

Title:
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621336
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - nr 29 (2007) , s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Nr 475)
Nr:
2168280019
article
41

Title:
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225722
article
See main document
42

Title:
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166399592
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
43/KAS/1/2008/S/459
Signature:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
unpublished scientific work
2

Title:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
137 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Research program:
30/KAS/1/2007/S/391
Signature:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
unpublished scientific work
3

Title:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
111 s.: il.; 30 cm.
Research program:
13/KAS/1/2006/S/288
Signature:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
unpublished scientific work
1
Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych = Whistleblowing as a Tool Used to Detect Organizational Irregularities / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Agnieszka ŻAK // W: Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4468-1
2
Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny = Development Technological Forecasting - Methodological Aspect / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 287-299. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
3
The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects = Wykorzystanie metod scenariuszowych do opracowania scenariuszy rozwoju technologii : aspekt teoretyczno-praktyczny / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. - no 2 (2016), s. 95-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/images/pe_2016/pe_2_2016/problemy_eksploatacji_nr_2_2016_095_107.pdf. - ISSN 1232-9312
4
Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne = Technology Audit, a Tool for Assessing the Potential of the Business - Methodological Indications / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 281-291. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-281.pdf. - ISSN 2450-7741
5
Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego = Broker As a Centre of Innovation in the Strategy of the Malopolska Province / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (23) (2016), s. 399-412. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_4.pdf. - ISSN 2391-9167
6
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise / Edita BIELIŃSKA-DUSZA // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [45]-[60]. - Summ. - Bibliogr.
7
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 39-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
8
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 9-21. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/223/179. - ISSN 0208-6018
9
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / oprac. Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm
10
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise / Edita BIELIŃSKA-DUSZA // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 137-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.08/pdf. - ISSN 2029-7491
11
Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 1035-1041. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/enterprise_management/132.html
12
Zjawisko mobbingu w organizacjach = E-services in the Labor Market / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 110 (2012), s. 169-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74051&from=publication. - ISSN 2083-8611
13
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 153-170. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1986/153-170.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
14
Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych = Causes of Mobbing in Multinational Companies / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 105-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-86-0
15
Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 49-77. - Bibliogr.
16
Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 44-79. - Bibliogr.
17
Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 275-298. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
18
Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym = The Problems of Formulating Strategy in an Organic Approach / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011), s. 21-30. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
19
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny = The Use of the Concept of Corporate Social Responsibility in Shaping the Sustainable Development Strategy of Tytoń Ltd - Methodological Aspects / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 91-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 215-250. - ISBN 978-83-208-1914-4
21
Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 28-43. - Bibliogr.
22
Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland / Edyta BIELAŃSKA-DUSZA // W: Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, 2011. - (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963 ; 2011). - S. 41-51. - Summ., Santrauka. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-015-5. - Pełny tekst: http://old.konferencijos.vgtu.lt/cbme.vgtu.lt/public_html/index.php/cbme/cbme_2011/paper/viewFile/10/4
23
Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 51-74. - ISBN 978-83-208-1914-4
24
Istota audytu wewnętrznego / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 15-50. - ISBN 978-83-208-1914-4
25
Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia = Use of Internal Audit to Identify Areas of Risk in the Health Service Units / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 54 (2011), s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
26
Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 155-187. - ISBN 978-83-208-1914-4
27
Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych = Analysis of the Instrumental Aspect of Internal Audit - the Results of Empirical Research / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 371-389. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
28
Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek LISIŃSKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 188-214. - ISBN 978-83-208-1914-4
29
Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 75-113. - ISBN 978-83-208-1914-4
30
Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 453-474. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
31
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa = Functioning of the Management Control in the Internal Control System of an Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 669). - Nr 42 (2011), s. 33-48. - Summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-33.pdf. - ISSN 1733-2842
32
Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings / Edita BIELIŃSKA-DUSZA // Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011), s. 236-247. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.16/pdf. - ISSN 2029-7491
33
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 114-154. - ISBN 978-83-208-1914-4
34
Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa = The Use of the Internal Audit in Analysing the Vision and Mission of an Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010), s. 19-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
35
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 2009. - 328 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001739a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001739b
36
Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym = The Identification of Investigative Problems in Internal Audit / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 21-35. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-21.pdf. - ISSN 2080-4881
37
Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Organization of Internal Audit Within the Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 512). - nr 12 (2008), s. 33-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
38
Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Internal Audit Structural Solutions in an Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 51-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157642918. - ISSN 1898-6447
39
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
40
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; Nr 475). - nr 29 (2007), s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku. - Bibliogr. - ISSN 1230-364X
41
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
42
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process / Piotr MARKIEWICZ, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
43
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
45
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
1
Bielińska-Dusza E., Żak A., (2018), Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych. [W:] Bratnicka-Myśliwiec K., Dyląg A., Gabryś (red.), Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 119-135.
2
Bielińska-Dusza E., (2016), Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 287-299.
3
Bielińska-Dusza E., (2016), The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects, "Problemy Eksploatacji", no 2, s. 95-107; http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/images/pe_2016/pe_2_2016/problemy_eksploatacji_nr_2_2016_095_107.pdf
4
Bielińska-Dusza E., (2016), Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 281-291; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-281.pdf
5
Bielińska-Dusza E., (2016), Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 4 (23), s. 399-412; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_4.pdf
6
Bielińska-Dusza E., (2014), Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [45]-[60].
7
Bielińska-Dusza E., (2014), Założenia metodyczne audytu technologicznego. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 39-50.
8
Bielińska-Dusza E., (2014), Założenia metodyczne audytu technologicznego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 9-21; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/223/179
9
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
10
Bielińska-Dusza E., (2013), Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 137-152; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.08/pdf
11
Bielińska-Dusza E., (2012), Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 1035-1041.
12
Bielińska-Dusza E., (2012), Zjawisko mobbingu w organizacjach, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 110, s. 169-177; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74051&from=publication
13
Bielińska-Dusza E., Pająk W., (2012), Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 153-170; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1986/153-170.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14
Bielińska-Dusza E., (2012), Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 105-118.
15
Bielińska-Dusza E., (2012), Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 49-77.
16
Bielińska-Dusza E., (2012), Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 44-79.
17
Bielińska-Dusza E., (2012), Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 275-298.
18
Bielińska-Dusza E., (2011), Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 169, s. 21-30.
19
Bielińska-Dusza E., (2011), Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 91-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189921
20
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 215-250.
21
Bielińska-Dusza E., (2011), Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 28-43.
22
Bielińska-Dusza E., (2011), Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland. [W:] Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 (Contemporary Issues in Business, Management and Education; 2011), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, s. 41-51.
23
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 51-74.
24
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Istota audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 15-50.
25
Bielińska-Dusza E., (2011), Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 54, s. 17-27.
26
Bielińska-Dusza E., (2011), Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 155-187.
27
Bielińska-Dusza E., (2011), Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 371-389.
28
Bielińska-Dusza E., Lisiński M., (2011), Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 188-214.
29
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 75-113.
30
Bielińska-Dusza E., (2011), Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 453-474.
31
Bielińska-Dusza E., (2011), Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Nr 42, s. 33-48; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-33.pdf
32
Bielińska-Dusza E., (2011), Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings, "Business, Management and Education", vol. 9, no 2, s. 236-247; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.16/pdf
33
Lisiński M., Szarucki M., Bielińska-Dusza E., (2011), System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 114-154.
34
Bielińska-Dusza E., (2010), Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 827, s. 19-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685365
35
Bielińska-Dusza E., (2009), System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa, Prom. Lisiński M., Kraków : , 328 k.
36
Bielińska-Dusza E., (2009), Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 21-35; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-21.pdf
37
Bielińska-Dusza E., (2008), Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 12, s. 33-49.
38
Bielińska-Dusza E., (2008), Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 51-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/157642918
39
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2008), Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 193-206.
40
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2007), Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości", nr 29, s. 47-59.
41
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., (2006), Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 143-154.
42
Markiewicz P., Bielińska-Dusza E., (2005), Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 133-144.
43
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 226 k.
44
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
45
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
1
@inbook{UEK:2168328477,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Żak Agnieszka",
title = "Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych",
booktitle = "Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji",
pages = "119-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4468-1",
}
2
@inbook{UEK:2168308791,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "287-299",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
3
@article{UEK:2168315937,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects",
journal = "Problemy Eksploatacji",
number = "no 2",
pages = "95-107",
year = "2016",
}
4
@article{UEK:2168308645,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "281-291",
adress = "",
year = "2016",
}
5
@article{UEK:2168313979,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "4 (23)",
pages = "399-412",
year = "2016",
}
6
@unpublished{UEK:2168296095,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[45]-[60]",
year = "2014",
}
7
@unpublished{UEK:2168303433,
author = "Bielińska-Dusza Edita",
title = "Założenia metodyczne audytu technologicznego",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "39-50",
year = "2014",
}
8
@article{UEK:2168288433,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Założenia metodyczne audytu technologicznego",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 305",
pages = "9-21",
adress = "",
year = "2014",
}
9
@misc{UEK:2168288751,
author = "Adamus Magdalena and Bielińska-Dusza Edyta and Buła Piotr and Fudaliński Janusz and Markiewicz Piotr and Pająk Wojciech",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
10
@article{UEK:2168266840,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "137-152",
year = "2013",
}
11
@inbook{UEK:2168229554,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "1035-1041",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}
12
@article{UEK:2168260158,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Zjawisko mobbingu w organizacjach",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "110",
pages = "169-177",
adress = "",
year = "2012",
}
13
@article{UEK:2168232546,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Pająk Wojciech",
title = "Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "153-170",
adress = "",
year = "2012",
}
14
@inbook{UEK:2168248392,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek",
pages = "105-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-86-0",
}
15
@unpublished{UEK:2168289111,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "49-77",
year = "2012",
}
16
@unpublished{UEK:2168260566,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "44-79",
year = "2012",
}
17
@inbook{UEK:2168243202,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "275-298",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
18
@article{UEK:2166589035,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "169",
pages = "21-30",
adress = "",
year = "2011",
}
19
@article{UEK:2168220566,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "91-108",
year = "2011",
}
20
@inbook{UEK:2168301681,
author = "Lisiński Marek and Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "215-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
21
@unpublished{UEK:2168325279,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "28-43",
year = "2011",
}
22
@inbook{UEK:2168329073,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011",
pages = "41-51",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management",
year = "2011",
issn = "2029-7963",
isbn = "978-609-457-015-5",
}
23
@inbook{UEK:2168301673,
author = "Lisiński Marek and Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "51-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
24
@inbook{UEK:2168301669,
author = "Lisiński Marek and Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Istota audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "15-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
25
@article{UEK:2168228284,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "54",
pages = "17-27",
year = "2011",
}
26
@inbook{UEK:2165598388,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "155-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
27
@inbook{UEK:2168220124,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "371-389",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
28
@inbook{UEK:2168301679,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Lisiński Marek",
title = "Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "188-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
29
@inbook{UEK:2168301675,
author = "Lisiński Marek and Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "75-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
30
@inbook{UEK:2168217994,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "453-474",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
31
@article{UEK:2168297263,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "Nr 42",
pages = "33-48",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
32
@article{UEK:2168222284,
author = "Bielińska-Dusza Edita",
title = "Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 9, no 2",
pages = "236-247",
year = "2011",
}
33
@inbook{UEK:2168301677,
author = "Lisiński Marek and Szarucki Marek and Bielińska-Dusza Edyta",
title = "System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "114-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
34
@article{UEK:53160,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "827",
pages = "19-36",
year = "2010",
}
35
@unpublished{UEK:51592,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2009",
}
36
@article{UEK:2168278441,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "21-35",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
37
@article{UEK:2168309471,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "12",
pages = "33-49",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
38
@article{UEK:50509,
author = "Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "51-68",
year = "2008",
}
39
@inbook{UEK:2165621336,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Szarucki Marek",
title = "Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "193-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
40
@article{UEK:2168280019,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Szarucki Marek",
title = "Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości",
number = "29",
pages = "47-59",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
41
@article{UEK:2168225722,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Markiewicz Piotr",
title = "Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "143-154",
year = "2006",
}
42
@inbook{UEK:2166399592,
author = "Markiewicz Piotr and Bielińska-Dusza Edyta",
title = "Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym",
booktitle = "Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej",
pages = "133-144",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-04-2",
}
43
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Markiewicz Piotr and Noga Gracjana and Pająk Wojciech and Szarucki Marek",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
44
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Pająk Wojciech and Markiewicz Piotr and Szarucki Marek",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
45
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Bielińska-Dusza Edyta and Szarucki Marek and Pająk Wojciech and Markiewicz Piotr",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}