Publications of the selected author

1

Title:
Analysis of Ground-Breaking Technologies and Their Effect on the Functioning of Enterprises
Source:
Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 : 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD) / eds. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Iwona Staniec - Cham: Springer, 2020, s. 89-105. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Springer Proceedings in Business and Economics)
ISBN:
978-3-030-30548-2 ; 978-3-030-30549-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340659
chapter in monograph
2

Title:
Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu
Source:
Wybrane obszary zarządzania organizacjami / red. nauk. Ireneusz Żuchowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska - Ostrołęka: Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, 2020, s. 24-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62775-40-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350214
chapter in monograph
3

Title:
The Business Model of "Innovation Broker" - Theoretical Aspects = Model biznesowy "brokera innowacji" - założenia teoretyczne
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie = Humanitas University's Research Papers. Management. - nr 4 (2019) , s. 115-131. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Źródła finansowania publikacji: środki przyznane na badania statutowe Katedry Analiz Strategicznych w roku 2019
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168345048
article
4

Title:
Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych = Whistleblowing as a Tool Used to Detect Organizational Irregularities
Source:
Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2018, s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biznes i Zarządzanie)
ISBN:
978-83-233-4468-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168328477
chapter in monograph
5

Conference:
XVII konferencja naukowa "Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej", Szczecin, Polska, od 2016-10-03 do 2016-10-04
Title:
Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne = Technology Audit, a Tool for Assessing the Potential of the Business - Methodological Indications
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016) , s. 281-291. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308645
article
6

Title:
The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects = Wykorzystanie metod scenariuszowych do opracowania scenariuszy rozwoju technologii : aspekt teoretyczno-praktyczny
Source:
Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. - no 2 (2016) , s. 95-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315937
article
7

Title:
Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny = Development Technological Forecasting - Methodological Aspect
Source:
Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 287-299. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
Nr:
2168308791
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego = Broker As a Centre of Innovation in the Strategy of the Malopolska Province
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (23) (2016) , s. 399-412. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168313979
article
9

Title:
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise
Source:
Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. [45]-[60]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1368/Magazyn
Nr:
2168296095
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit
Source:
Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2014, s. 39-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1475/Magazyn
Nr:
2168303433
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014) , s. 9-21. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288433
article
12

Title:
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise
Source:
Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013) , s. 137-152. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266840
article
13

Title:
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
202 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168288751
report
14

Author:
Edyta Bielińska-Dusza , Paweł Cabała , Wojciech Pająk , Piotr Markiewicz , Maciej Nowak , Paweł Węgrzyn , Katarzyna Żyła , Antoni Ligęza , Jarosław Bułka , Jerzy Jedliński , Krzysztof Zieliński , Zbigniew Duliński , Danuta Kajrunajtys
Title:
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
198 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168342063
report
15

Title:
Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych = Causes of Mobbing in Multinational Companies
Source:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 105-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-86-0
Nr:
2168248392
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii
Source:
Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 49-77 - Bibliogr.
Signature:
NP-1433/Magazyn
Nr:
2168289111
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 153-170. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232546
article
18

Title:
Zjawisko mobbingu w organizacjach = E-services in the Labor Market
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 110 (2012) , s. 169-177. - Tytuł numeru: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168260158
article
19

Title:
Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego
Source:
Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2012, s. 44-79 - Bibliogr.
Signature:
NP-1261/Magazyn
Nr:
2168260566
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Conference:
7th International Scientific Conference: Business and Management, Wilno, Litwa, od 2012-05-10 do 2012-05-11
Title:
Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises
Source:
The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012, s. 1035-1041. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Business and Management)
ISBN:
978-609-457-116-9
Nr:
2168229554
chapter in conference materials
21

Title:
Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process
Source:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 275-298. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243202
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 453-474. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217994
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny = The Use of the Concept of Corporate Social Responsibility in Shaping the Sustainable Development Strategy of Tytoń Ltd - Methodological Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011) , s. 91-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220566
article
See main document
24

Title:
Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 215-250
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301681
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego
Source:
Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI2011, s. 28-43 - Bibliogr.
Signature:
NP-885/Magazyn
Nr:
2168325279
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Conference:
International Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education", Wilno, Litwa, od 2011-11-17 do 2011-11-17
Title:
Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland
Source:
Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 - Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, 2011, s. 41-51. - Summ., Santrauka - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Business, Management and Education ; 2011)
ISBN:
978-609-457-015-5
Nr:
2168329073
chapter in conference materials
27

Title:
Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 51-74
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301673
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Istota audytu wewnętrznego
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 15-50
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301669
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia = Use of Internal Audit to Identify Areas of Risk in the Health Service Units
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 54 (2011) , s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228284
article
30

Title:
Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 155-187
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2165598388
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych = Analysis of the Instrumental Aspect of Internal Audit - the Results of Empirical Research
Source:
Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 371-389. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-85-3
Nr:
2168220124
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym = The Problems of Formulating Strategy in an Organic Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 21-30. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589035
article
33

Title:
Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 188-214
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301679
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 75-113
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301675
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa = Functioning of the Management Control in the Internal Control System of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - Nr 42 (2011) , s. 33-48. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 669)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168297263
article
36

Title:
Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings
Source:
Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011) , s. 236-247. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168222284
article
37

Title:
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji
Source:
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011, s. 114-154
ISBN:
978-83-208-1914-4
Nr:
2168301677
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa = The Use of the Internal Audit in Analysing the Vision and Mission of an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010) , s. 19-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53160
article
See main document
39

Title:
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
328 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-128
Nr:
51592
doctoral dissertation
40

Title:
Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym = The Identification of Investigative Problems in Internal Audit
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 16 (2009) , s. 21-35. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 564)
Access mode:
Nr:
2168278441
article
41

Title:
Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Organization of Internal Audit Within the Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 12 (2008) , s. 33-49. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 512)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168309471
article
42

Title:
Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Internal Audit Structural Solutions in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008) , s. 51-68. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50509
article
See main document
43

Title:
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621336
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - nr 29 (2007) , s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Nr 475)
Nr:
2168280019
article
45

Title:
Audyt personalny jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi
Source:
Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie / red. nauk. Kazimiera Winiarska - Szczecin: Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006, s. 20-31 - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-97-7
Nr:
2168341125
chapter in monograph
46

Title:
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225722
article
See main document
47

Title:
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process
Source:
Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005, s. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89879-04-2
Nr:
2166399592
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
43/KAS/1/2008/S/459
Signature:
NP-1210/Magazyn
Nr:
2168278123
unpublished scientific work
2

Title:
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
137 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391", Bibliogr.
Research program:
30/KAS/1/2007/S/391
Signature:
NP-1157/Magazyn
Nr:
2168254110
unpublished scientific work
3

Title:
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
111 s.: il.; 30 cm.
Research program:
13/KAS/1/2006/S/288
Signature:
NP-1114/Magazyn
Nr:
2167731904
unpublished scientific work
1
Analysis of Ground-Breaking Technologies and Their Effect on the Functioning of Enterprises / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 : 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD) / eds. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, Iwona Staniec. - Cham : Springer, 2020. - (Springer Proceedings in Business and Economics, ISSN 2198-7246). - S. 89-105. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-30548-2 ; 978-3-030-30549-9
2
Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK // W: Wybrane obszary zarządzania organizacjami / red. nauk. Ireneusz Żuchowski, Mariola Grzybowska-Brzezińska. - Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, 2020. - S. 24-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62775-40-8
3
The Business Model of "Innovation Broker" - Theoretical Aspects = Model biznesowy "brokera innowacji" - założenia teoretyczne / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie = Humanitas University's Research Papers. Management. - nr 4 (2019), s. 115-131. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=202282&language=en. - ISSN 1899-8658
4
Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych = Whistleblowing as a Tool Used to Detect Organizational Irregularities / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Agnieszka ŻAK // W: Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji / red. Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec, Anna Dyląg, Bartłomiej J. Gabryś. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. - (Biznes i Zarządzanie). - S. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-4468-1
5
Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne = Technology Audit, a Tool for Assessing the Potential of the Business - Methodological Indications / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 6 (84), cz. 1 (2016), s. 281-291. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Pomiar dokonań audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-281.pdf. - ISSN 2450-7741
6
The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects = Wykorzystanie metod scenariuszowych do opracowania scenariuszy rozwoju technologii : aspekt teoretyczno-praktyczny / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems. - no 2 (2016), s. 95-107. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/images/pe_2016/pe_2_2016/problemy_eksploatacji_nr_2_2016_095_107.pdf. - ISSN 1232-9312
7
Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny = Development Technological Forecasting - Methodological Aspect / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania / red. nauk. Marek LISIŃSKI, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 287-299. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1
8
Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego = Broker As a Centre of Innovation in the Strategy of the Malopolska Province / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (23) (2016), s. 399-412. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_4.pdf. - ISSN 2391-9167
9
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise / Edita BIELIŃSKA-DUSZA // W: Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. [45]-[60]. - Summ. - Bibliogr.
10
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2014), s. 39-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
11
Założenia metodyczne audytu technologicznego = Methodological Assumptions of Technology Audit / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 4, t. 305 (2014), s. 9-21. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Metodologiczne aspekty zarządzania - wybrane zagadnienia. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/223/179. - ISSN 0208-6018
12
Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise / Edita BIELIŃSKA-DUSZA // Business, Management and Education. - vol. 11, no 1 (2013), s. 137-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.08/pdf. - ISSN 2029-7491
13
Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual / Magdalena Adamus, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr BUŁA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Wojciech PAJĄK. - Kraków, 2013. - 202 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
14
Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Paweł CABAŁA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Maciej Nowak, Paweł Węgrzyn, Katarzyna Żyła, Antoni Lizęga, Jarosław Bułka, Jerzy Jedliński, Krzysztof Zieliński, Zbigniew Duliński, Danuta Kajrunajtys. - Kraków, 2013. - 198 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
15
Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych = Causes of Mobbing in Multinational Companies / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 105-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-86-0
16
Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Metodologia projektowania i implementacji strategii / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 49-77. - Bibliogr.
17
Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju = Methodological Concept of Corporate Social Responsibility Research in the Development of Strategies for Sustainable Development / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 153-170. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1986/153-170.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
18
Zjawisko mobbingu w organizacjach = E-services in the Labor Market / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 110 (2012), s. 169-177. - Summ.. - Tytuł numeru: Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74051&from=publication. - ISSN 2083-8611
19
Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2012), s. 44-79. - Bibliogr.
20
Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers / ed. by Romualdas Ginevičius, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Jelena Stankevičienė. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2012. - (Business and Management, ISSN 2029-4441). - S. 1035-1041. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-116-9. - Pełny tekst: http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/enterprise_management/132.html
21
Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow : Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 275-298. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
22
Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 453-474. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
23
Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny = The Use of the Concept of Corporate Social Responsibility in Shaping the Sustainable Development Strategy of Tytoń Ltd - Methodological Aspects / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 856 (2011), s. 91-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
24
Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 215-250. - ISBN 978-83-208-1914-4
25
Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego / Kierownik tematu: Marek LISIŃSKI. - (2011), s. 28-43. - Bibliogr.
26
Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland / Edyta BIELAŃSKA-DUSZA // W: Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011. - Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, 2011. - (Contemporary Issues in Business, Management and Education, ISSN 2029-7963 ; 2011). - S. 41-51. - Summ., Santrauka. - Bibliogr. - ISBN 978-609-457-015-5. - Pełny tekst: http://old.konferencijos.vgtu.lt/cbme.vgtu.lt/public_html/index.php/cbme/cbme_2011/paper/viewFile/10/4
27
Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 51-74. - ISBN 978-83-208-1914-4
28
Istota audytu wewnętrznego / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 15-50. - ISBN 978-83-208-1914-4
29
Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia = Use of Internal Audit to Identify Areas of Risk in the Health Service Units / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 54 (2011), s. 17-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
30
Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 155-187. - ISBN 978-83-208-1914-4
31
Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych = Analysis of the Instrumental Aspect of Internal Audit - the Results of Empirical Research / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 371-389. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-85-3
32
Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym = The Problems of Formulating Strategy in an Organic Approach / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011), s. 21-30. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
33
Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek LISIŃSKI // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 188-214. - ISBN 978-83-208-1914-4
34
Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego / Marek LISIŃSKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 75-113. - ISBN 978-83-208-1914-4
35
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa = Functioning of the Management Control in the Internal Control System of an Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 669). - Nr 42 (2011), s. 33-48. - Summ.. - Tytuł numeru: Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-33.pdf. - ISSN 1733-2842
36
Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings / Edita BIELIŃSKA-DUSZA // Business, Management and Education. - vol. 9, no 2 (2011), s. 236-247. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.16/pdf. - ISSN 2029-7491
37
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji / Marek LISIŃSKI, Marek SZARUCKI, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek LISIŃSKI. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2011. - S. 114-154. - ISBN 978-83-208-1914-4
38
Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa = The Use of the Internal Audit in Analysing the Vision and Mission of an Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 827 (2010), s. 19-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA ; Promotor: Marek LISIŃSKI. - Kraków, 2009. - 328 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001739a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001739b
40
Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym = The Identification of Investigative Problems in Internal Audit / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 564). - nr 16 (2009), s. 21-35. - Summ.. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-21.pdf. - ISSN 2080-4881
41
Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Organization of Internal Audit Within the Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 512). - nr 12 (2008), s. 33-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
42
Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie = Internal Audit Structural Solutions in an Enterprise / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 774 (2008), s. 51-68. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157642918. - ISSN 1898-6447
43
Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego = Methodical Assumptions of Internal Audit Classification / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 193-206. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
44
Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; Nr 475). - nr 29 (2007), s. 47-59. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku. - Bibliogr. - ISSN 1230-364X
45
Audyt personalny jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie / red. nauk. Kazimiera Winiarska. - Szczecin : Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006. - S. 20-31. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-97-7
46
Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji = The Role of Working Culture in the Process of Shaping Competitive Strategies / Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 143-154. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
47
Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym = Role and Place of Human Capital in the Strategy Implementation Process / Piotr MARKIEWICZ, Edyta BIELIŃSKA-DUSZA // W: Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej / red. Leszek KOZIOŁ. - Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2005. - S. 133-144. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89879-04-2
48
Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych / kierownik tematu - Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Piotr MARKIEWICZ, Gracjana Noga, Wojciech PAJĄK, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
49
CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ, Marek SZARUCKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik "Sprawozdanie z realizacji badań statutowych nr 30/KAS/1/2007/S/391". - Bibliogr.
50
Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa / kierownik tematu: Marek LISIŃSKI ; zespół: Edyta BIELIŃSKA-DUSZA, Marek SZARUCKI, Wojciech PAJĄK, Piotr MARKIEWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 111 s. : il. ; 30 cm
1
Bielińska-Dusza E., (2020), Analysis of Ground-Breaking Technologies and Their Effect on the Functioning of Enterprises. [W:] Zakrzewska-Bielawska A., Staniec I. (red.), Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 : 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD) (Springer Proceedings in Business and Economics), Cham : Springer, s. 89-105.
2
Bielińska-Dusza E., Pająk W., (2020), Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu. [W:] Żuchowski I., Grzybowska-Brzezińska M. (red.), Wybrane obszary zarządzania organizacjami, Ostrołęka : Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce, s. 24-37.
3
Bielińska-Dusza E., (2019), The Business Model of "Innovation Broker" - Theoretical Aspects, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie", nr 4, s. 115-131; https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=202282&language=en
4
Bielińska-Dusza E., Żak A., (2018), Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych. [W:] Bratnicka-Myśliwiec K., Dyląg A., Gabryś (red.), Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 119-135.
5
Bielińska-Dusza E., (2016), Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 6 (84), cz. 1, s. 281-291; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-281.pdf
6
Bielińska-Dusza E., (2016), The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects, "Problemy Eksploatacji", no 2, s. 95-107; http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/images/pe_2016/pe_2_2016/problemy_eksploatacji_nr_2_2016_095_107.pdf
7
Bielińska-Dusza E., (2016), Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny. [W:] Lisiński M., Ziębicki B. (red.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 287-299.
8
Bielińska-Dusza E., (2016), Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 4 (23), s. 399-412; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_4.pdf
9
Bielińska-Dusza E., (2014), Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu, s. [45]-[60].
10
Bielińska-Dusza E., (2014), Założenia metodyczne audytu technologicznego. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy, s. 39-50.
11
Bielińska-Dusza E., (2014), Założenia metodyczne audytu technologicznego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 4, t. 305, s. 9-21; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/223/179
12
Bielińska-Dusza E., (2013), Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise, "Business, Management and Education", vol. 11, no 1, s. 137-152; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.08/pdf
13
Adamus M., Bielińska-Dusza E., Buła P., Fudaliński J., Markiewicz P., Pająk W., (2013), Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski: manual, Kraków : , 202 s.
14
Bielińska-Dusza E., Cabała P., Pająk W., Markiewicz P., Nowak M., Węgrzyn P., Żyła K., Ligęza A., Bułka J., Jedliński J., Zieliński K., Duliński Z., Kajrunajtys D., (2013), Raport końcowy: Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji, Kraków : , 198 s.
15
Bielińska-Dusza E., (2012), Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 105-118.
16
Bielińska-Dusza E., (2012), Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Metodologia projektowania i implementacji strategii, s. 49-77.
17
Bielińska-Dusza E., Pająk W., (2012), Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 153-170; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1986/153-170.pdf?sequence=1&isAllowed=y
18
Bielińska-Dusza E., (2012), Zjawisko mobbingu w organizacjach, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 110, s. 169-177; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74051&from=publication
19
Bielińska-Dusza E., (2012), Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego, s. 44-79.
20
Bielińska-Dusza E., (2012), Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises. [W:] Ginevičius R., Rutkauskas , Stankevičienė J. (red.), The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers (Business and Management), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", s. 1035-1041.
21
Bielińska-Dusza E., (2012), Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 275-298.
22
Bielińska-Dusza E., (2011), Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 453-474.
23
Bielińska-Dusza E., (2011), Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 856, s. 91-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189921
24
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 215-250.
25
Bielińska-Dusza E., (2011), Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego. [W:] Lisiński M. (kierownik tematu), Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego, s. 28-43.
26
Bielińska-Dusza E., (2011), Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland. [W:] Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011 (Contemporary Issues in Business, Management and Education; 2011), Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management, s. 41-51.
27
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 51-74.
28
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Istota audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 15-50.
29
Bielińska-Dusza E., (2011), Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 54, s. 17-27.
30
Bielińska-Dusza E., (2011), Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 155-187.
31
Bielińska-Dusza E., (2011), Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 371-389.
32
Bielińska-Dusza E., (2011), Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 169, s. 21-30.
33
Bielińska-Dusza E., Lisiński M., (2011), Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 188-214.
34
Lisiński M., Bielińska-Dusza E., (2011), Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 75-113.
35
Bielińska-Dusza E., (2011), Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Nr 42, s. 33-48; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-33.pdf
36
Bielińska-Dusza E., (2011), Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings, "Business, Management and Education", vol. 9, no 2, s. 236-247; http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.16/pdf
37
Lisiński M., Szarucki M., Bielińska-Dusza E., (2011), System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji. [W:] Lisiński M. (red.), Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 114-154.
38
Bielińska-Dusza E., (2010), Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 827, s. 19-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/169685365
39
Bielińska-Dusza E., (2009), System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa, Prom. Lisiński M., Kraków : , 328 k.
40
Bielińska-Dusza E., (2009), Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 16, s. 21-35; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-21.pdf
41
Bielińska-Dusza E., (2008), Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 12, s. 33-49.
42
Bielińska-Dusza E., (2008), Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 774, s. 51-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/157642918
43
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2008), Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 193-206.
44
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., (2007), Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości", nr 29, s. 47-59.
45
Bielińska-Dusza E., (2006), Audyt personalny jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi. [W:] Winiarska K. (red.), Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie, Szczecin : Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 20-31.
46
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., (2006), Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 143-154.
47
Markiewicz P., Bielińska-Dusza E., (2005), Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym. [W:] Kozioł L. (red.), Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 133-144.
48
Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Noga G., Pająk W., Szarucki M., (2009), Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 226 k.
49
Bielińska-Dusza E., Pająk W., Markiewicz P., Szarucki M., (2007), CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju, Lisiński M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 137 s.
50
Bielińska-Dusza E., Szarucki M., Pająk W., Markiewicz P., (2006), Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, Lisiński M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 111 s.
1
@inbook{UEK:2168340659,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Analysis of Ground-Breaking Technologies and Their Effect on the Functioning of Enterprises",
booktitle = "Contemporary Challenges in Cooperation and Coopetition in the Age of Industry 4.0 : 10th Conference on Management of Organizations' Development (MOD)",
pages = "89-105",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-30549-9_4},
url = {},
issn = "2198-7246",
isbn = "978-3-030-30548-2 ; 978-3-030-30549-9",
}
2
@inbook{UEK:2168350214,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk",
title = "Zastosowanie matrycy modyfikacji kolejności i atrybutów w audycie wewnętrznym procesu",
booktitle = "Wybrane obszary zarządzania organizacjami",
pages = "24-37",
adress = "Ostrołęka",
publisher = "Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika w Ostrołęce",
year = "2020",
isbn = "978-83-62775-40-8",
}
3
@article{UEK:2168345048,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "The Business Model of Innovation Broker - Theoretical Aspects",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie",
number = "4",
pages = "115-131",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.0312},
url = {https://zeszytyhumanitas.pl/resources/html/article/details?id=202282&language=en},
}
4
@inbook{UEK:2168328477,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Agnieszka Żak",
title = "Whistleblowing jako narzędzie wykorzystywane do wykrywania nieprawidłowości organizacyjnych",
booktitle = "Proaktywność i podejmowanie ryzyka w procesie rozwoju organizacji",
pages = "119-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "978-83-233-4468-1",
}
5
@article{UEK:2168308645,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "6 (84), cz. 1",
pages = "281-291",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.84/1-24},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/84-2016/FRFU-84-cz1-281.pdf},
}
6
@article{UEK:2168315937,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "The Use of Scenario Methods to Prepare Technology Development Scenarios : Theoretical and Practical Aspects",
journal = "Problemy Eksploatacji",
number = "no 2",
pages = "95-107",
year = "2016",
url = {http://www.problemyeksploatacji.itee.radom.pl/images/pe_2016/pe_2_2016/problemy_eksploatacji_nr_2_2016_095_107.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168308791,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny",
booktitle = "Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania",
pages = "287-299",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-45-4 ; 978-83-65173-46-1",
}
8
@article{UEK:2168313979,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Broker jako ośrodek innowacji w strategii województwa małopolskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "4 (23)",
pages = "399-412",
year = "2016",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/z/z2016_4.pdf},
}
9
@unpublished{UEK:2168296095,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise",
booktitle = "Wybrane problemy metodologii nauk o zarządzaniu",
pages = "[45]-[60]",
year = "2014",
}
10
@unpublished{UEK:2168303433,
author = "Edita Bielińska-Dusza",
title = "Założenia metodyczne audytu technologicznego",
booktitle = "Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu - wybrane problemy",
pages = "39-50",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168288433,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Założenia metodyczne audytu technologicznego",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 4, t. 305",
pages = "9-21",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/223/179},
}
12
@article{UEK:2168266840,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Concepts of Scenario Methods in Improvement of an Enterprise",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 11, no 1",
pages = "137-152",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2013.08},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/view/bme.2013.08/pdf},
}
13
@misc{UEK:2168288751,
author = "Magdalena Adamus and Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Buła and Janusz Fudaliński and Piotr Markiewicz and Wojciech Pająk",
title = "Broker Innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski : manual",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
14
@misc{UEK:2168342063,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Paweł Cabała and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Maciej Nowak and Paweł Węgrzyn and Katarzyna Żyła and Antoni Ligęza and Jarosław Bułka and Jerzy Jedliński and Krzysztof Zieliński and Zbigniew Duliński and Danuta Kajrunajtys",
title = "Raport końcowy : Zespołów Branżowych, Technologii Bezdotykowy Interfejs, Technologii Systemy Inteligentne, Technologii Uniwersalnego Dostępu do Informacji",
adress = "Kraków",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168248392,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Przyczyny powstawania mobbingu w przedsiębiorstwach międzynarodowych",
booktitle = "Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek",
pages = "105-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-86-0",
}
16
@unpublished{UEK:2168289111,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Próba analizy i systematyzacji specyficznych barier implementacji strategii",
booktitle = "Metodologia projektowania i implementacji strategii",
pages = "49-77",
year = "2012",
}
17
@article{UEK:2168232546,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk",
title = "Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "153-170",
adress = "",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/1986},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1986/153-170.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
18
@article{UEK:2168260158,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Zjawisko mobbingu w organizacjach",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "110",
pages = "169-177",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=74051&from=publication},
}
19
@unpublished{UEK:2168260566,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Wyzwania otoczenia wobec planowania strategicznego",
booktitle = "Teoretyczno-metodologiczne problemy zarządzania strategicznego",
pages = "44-79",
year = "2012",
}
20
@inbook{UEK:2168229554,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Classification of Risk Areas of Activity of Enterprises",
booktitle = "The 7th International Scientific Conference : Business and Management 2012 : 11-12 May, 2012 Vilnius, Lithuania : Selected Papers",
pages = "1035-1041",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bm.2012.132},
url = {http://leidykla.vgtu.lt/conferences/BM_2012/enterprise_management/132.html},
issn = "2029-4441",
isbn = "978-609-457-116-9",
}
21
@inbook{UEK:2168243202,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Using the Personnel Audit to Improve the Human Resource Management Process",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "275-298",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
22
@inbook{UEK:2168217994,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "453-474",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
23
@article{UEK:2168220566,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy Tytoń Ltd - aspekt metodyczny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "856",
pages = "91-108",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189921},
}
24
@inbook{UEK:2168301681,
author = "Marek Lisiński and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Szczegółowa metodyka systemu audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "215-250",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
25
@unpublished{UEK:2168325279,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Klasyfikacja problemów formułowania strategii w ramach podejścia organicznego",
booktitle = "Analiza rozwoju współczesnego zarządzania strategicznego",
pages = "28-43",
year = "2011",
}
26
@inbook{UEK:2168329073,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Essence and Significance of Management Control in Public Sector in Poland",
booktitle = "Contemporary Issues in Business, Management and Education '2011",
pages = "41-51",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius Gediminas Technical University, Faculty of Business Management",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/cibme.2011.04},
url = {http://old.konferencijos.vgtu.lt/cbme.vgtu.lt/public_html/index.php/cbme/cbme_2011/paper/viewFile/10/4},
issn = "2029-7963",
isbn = "978-609-457-015-5",
}
27
@inbook{UEK:2168301673,
author = "Marek Lisiński and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Audyt wewnętrzny jako koncepcja zarządzania",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "51-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
28
@inbook{UEK:2168301669,
author = "Marek Lisiński and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Istota audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "15-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
29
@article{UEK:2168228284,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "54",
pages = "17-27",
year = "2011",
url = {},
}
30
@inbook{UEK:2165598388,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Formy organizacyjne systemu audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "155-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
31
@inbook{UEK:2168220124,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji : dywersyfikacja - integracja - rozwój",
pages = "371-389",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-85-3",
}
32
@article{UEK:2166589035,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "169",
pages = "21-30",
adress = "",
year = "2011",
}
33
@inbook{UEK:2168301679,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Lisiński",
title = "Ogólna metodyka systemu audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "188-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
34
@inbook{UEK:2168301675,
author = "Marek Lisiński and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Systemowe ujęcie audytu wewnętrznego",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "75-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
35
@article{UEK:2168297263,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Funkcjonowanie kontroli zarządczej w systemie kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "Nr 42",
pages = "33-48",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/42-2011/FRFU-42-33.pdf},
issn = "1640-6818",
}
36
@article{UEK:2168222284,
author = "Edita Bielińska-Dusza",
title = "Analysis of Internal Audit Functioning in Poland - Empirical Research Findings",
journal = "Business, Management and Education",
number = "vol. 9, no 2",
pages = "236-247",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/bme.2011.16},
url = {http://www.bme.vgtu.lt/index.php/bme/article/download/bme.2011.16/pdf},
}
37
@inbook{UEK:2168301677,
author = "Marek Lisiński and Marek Szarucki and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia instytucji",
booktitle = "Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne",
pages = "114-154",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1914-4",
}
38
@article{UEK:53160,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "827",
pages = "19-36",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169685365},
}
39
@unpublished{UEK:51592,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "System audytu wewnętrznego jako instrument doskonalenia przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
40
@article{UEK:2168278441,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "16",
pages = "21-35",
adress = "",
year = "2009",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip16-2009/SiP-16-21.pdf},
issn = "1640-6818",
}
41
@article{UEK:2168309471,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "12",
pages = "33-49",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
42
@article{UEK:50509,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "774",
pages = "51-68",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/157642918},
}
43
@inbook{UEK:2165621336,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki",
title = "Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "193-206",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
44
@article{UEK:2168280019,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki",
title = "Pojęcie i klasyfikacja audytu wewnętrznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości",
number = "29",
pages = "47-59",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
45
@inbook{UEK:2168341125,
author = "Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Audyt personalny jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi",
booktitle = "Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie",
pages = "20-31",
adress = "Szczecin",
publisher = "Instytut Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2006",
isbn = "83-60065-97-7",
}
46
@article{UEK:2168225722,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz",
title = "Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "143-154",
year = "2006",
}
47
@inbook{UEK:2166399592,
author = "Piotr Markiewicz and Edyta Bielińska-Dusza",
title = "Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym",
booktitle = "Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej",
pages = "133-144",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-89879-04-2",
}
48
@unpublished{UEK:2168278123,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Piotr Markiewicz and Gracjana Noga and Wojciech Pająk and Marek Szarucki",
title = "Uwarunkowania implementacji strategii w przedsiębiorstwach globalnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
49
@unpublished{UEK:2168254110,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz and Marek Szarucki",
title = "CSR jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
50
@unpublished{UEK:2167731904,
author = "Edyta Bielińska-Dusza and Marek Szarucki and Wojciech Pająk and Piotr Markiewicz",
title = "Strategia zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}