Publications of the selected author

1

Title:
O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym
Source:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 367-380 - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174.
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324665
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 52-55. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322299
varia
3

Title:
Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania = Importance of the Entrepreneur in Business Angel's Investment Proccess : Results of the Study
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 157-168. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323887
article
4

Title:
Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce = Charactristics of the Entrepreneurs and Creation of the Governance Structure in Portfolio Companies by Venture Capital Funds in Poland : Results of the Empirical Research
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 103 (2017) , s. s. 217-234. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/04174.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168333665
article
5

Title:
Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych
Source:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 85-112
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312589
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce = Importance of Characterisitcs of the Entrepreneur for the Investment Decision Taken by Venture Capital Funds in Poland : Selected Results of the Study
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 527-538. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311357
article
7

Title:
Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 77-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310093
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm
Source:
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 104-132
ISBN:
978-83-01-18196-3
Nr:
2168296405
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości
Source:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2014, s. 163-179
ISBN:
978-83-7930-485-1
Nr:
2168286065
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies
Source:
Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 163-182. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-73-0
Nr:
2168284577
chapter in monograph
See main document
11

Conference:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Title:
Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu = Investment Criteria Used by Business Angels
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 607-618. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290449
article
12

Title:
Finansowanie kapitałem obcym
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 282-299
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168285991
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 127-142
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282015
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 351-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278151
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce = Corporate Governance Mechanisms Used by Venture Capital Funds in Their Investments in Poland
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014) , s. 259-279. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290239
article
16

Title:
Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne = The Disclosure of Risk Factors by Companies Listed in the NewConnect Market : An Empirical Investigation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 73-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270360
article
17

Title:
Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) = Local Factors Influencing Performance of the Venture Capital Markets
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 139-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264568
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)
Source:
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013, s. 51-90
ISBN:
978-83-7164-801-4
Nr:
2168274651
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Smith Vernon L.
Title:
Racjonalność w ekonomii
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013
Physical description:
XLV, [1], 449, [1] s.; 25 cm
Series:
(Nobliści)
Notes:
Tyt. oryg.: Rationality in economics: Constructivist and ecological forms, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-0740-6
Nr:
2168292881
monograph
20

Title:
Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital = Entrepreneurs' Human Capital as a Decision Criterion among Venture Capital Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279261
article
21

Title:
Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych = Criteria Used by Venture Capital Funds in Making Investment Decisions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 95-104. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168275475
article
22

Title:
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm
Source:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 100-127
Signature:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302927
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Source:
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV - Kraków: StatSoft Polska, 2012, s. 49-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-64-0
Access mode:
Nr:
2168304157
chapter in monograph
24

Title:
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości
Source:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 188-206 - Bibliogr.
Signature:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271956
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009 = Economic Slowdown and Firm Size - Selected Conclusions from a Survey on the Years 2008-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259784
article
See main document
26

Title:
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku
Source:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 89-108
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253856
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce
Source:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 11-29
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253820
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 117-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228106
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Morawczyński Rafał , Bieszczad Jan
Title:
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy = Barriers to Development among Small and Medium-size Enterprises in a Local Context - the Example of Firms in the City of Dębica
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 37-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222190
article
See main document
30

Title:
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 87-103
ISBN:
978-83-62511-40-2
Nr:
2168222172
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku
Source:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 45-84
Research program:
66/KPiL/3/2010/S/564
Signature:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326055
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Miejsce eksportu usług w handlu światowym = The Role of the Export of Services in International Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701777
article
See main document
33

Title:
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-117
Nr:
2168218696
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne
Source:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 5-27
Research program:
66/KPiL/3/2010/S/564
Signature:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326041
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Morawczyński Rafał , Iwańczyk Ryszard
Title:
Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 278-291
Series:
(Przedsiębiorczość - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0185-3
Nr:
2162197672
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2009, s. 50-67
Signature:
NP-1316/Magazyn
Nr:
2168218474
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Strategia w działalności firm eksportujących = Strategy in the Activities of Export Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009) , s. 27-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51439
article
See main document
38

Title:
Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw = Characteristics of Owners and Managers and the Export Activities of Small- and Medium-sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51438
article
See main document
39

Title:
Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności
Publisher address:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2009
Physical description:
282 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 274-281
ISBN:
978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4
Nr:
51382
monograph
40

Title:
Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej
Source:
Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 69-88
ISBN:
978-83-7252-459-1
Nr:
2162171055
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 40-48
ISBN:
978-83-7252-406-5
Nr:
2165628838
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw = Export Motives of Small and Medium-Sized Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50587
article
See main document
43

Title:
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2008, s. 84-98
Signature:
NP-1311/Magazyn
Nr:
2168219466
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Eksport a rozwój przedsiębiorstw = The Development of Enterprises vis-á-vis Export
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008) , s. 133-149. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50586
article
See main document
45

Conference:
Konferencja pt. "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości", Kraków, Polska, od 2007-11-30 do 2007-11-30
Title:
Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy
Source:
Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 2008, s. 85-94
ISBN:
978-83-925336-1-0
Nr:
2166560759
chapter in conference materials
46

Title:
Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy
Source:
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 211-221 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-096-1
Nr:
2166156945
chapter in monograph
47

Title:
Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2008
Physical description:
117 s.: il.
Notes:
[odczyt: 09.05.2011],
Access mode:
Nr:
2166517688
report
48

Title:
Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 437-450. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166100210
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 144-164
ISBN:
978-83-7252-406-5
Nr:
2165629920
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition
Source:
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 13, nr 1 (44) (2008) , s. 103-122 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2161819527
article
See main document
51

Title:
Obstacles to Innovation : Empirical Findings
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 187-197. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166096611
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 451-463. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166115530
chapter in monograph
See main document
53

Title:
[Głos w dyskusji]
Source:
Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 2008, s. 116-118
Nr:
2166573898
voice in discussion / interview
54

Title:
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
80 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-388-4
Nr:
51880
monograph
55

Title:
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 83-98
ISBN:
978-83-7252-404-1
Nr:
2165632511
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania
Source:
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 379-386
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-839-0
Nr:
2166132778
chapter in monograph
57

Title:
Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków = Marketing of Small and Medium Sized Exporters and Markets Features
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2007) , s. 14-19. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50283
article
58

Title:
Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia = The Behavior of Small and Medium-Sized Exporting Businesses in Poland's Małopolska Region Under the Theory of Gradual Internationalization
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (191-192) (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50325
article
See main document
59

Title:
Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2007, s. 68-88 - Bibliogr.
Signature:
NP-1153/Magazyn
Nr:
2168252844
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne
Source:
Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim / red. Jacek Otto, Robert Stanisławski, Aleksandra Maciaszczyk - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 295-307 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-234-4
Nr:
2168254796
chapter in monograph
61

Title:
Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących
Source:
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji / red. nauk. Kazimierz Kuciński - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 161-170 - Bibliogr.
Series:
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; t. 95 (XCV))
Nr:
2168294595
chapter in monograph
62

Conference:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Title:
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH - Kraków: Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006, s. 67-72
ISBN:
83-922856-3-8
Nr:
2166352250
chapter in conference materials
See main document
63

Title:
Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej
Source:
Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego / red. Jacek Otto, Aleksandra Maciaszczyk - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006, s. 64-75 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
83-7283-193-9
Nr:
2166569307
chapter in monograph
64

Title:
Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw = The Relationship between Innovativeness and the Export Behaviour of Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51269
article
See main document
65

Conference:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Title:
Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH - Kraków: Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006, s. 59-66
ISBN:
83-922856-3-8
Nr:
2166352275
chapter in conference materials
See main document
66

Title:
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2006, s. 81-94
Signature:
NP-1110/Magazyn
Nr:
2168221358
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej
Source:
Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji / red. Sławomir Jankiewicz, Kazimierz Pająk - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 59-65 - Bibliogr.
ISBN:
83-923988-1-5
Nr:
2166211137
chapter in monograph
68

Title:
An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 37-56 - Bibliogr.
Nr:
2166400626
article
69

Conference:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Title:
Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa
Source:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH - Kraków: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 59-66
ISBN:
83-921813-0-1
Access mode:
Nr:
2168270494
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2005, s. 32-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-997/2/Magazyn
Nr:
2168291847
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Title:
Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie = SME Exports and Employment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 684 (2005) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52538
article
See main document
72

Conference:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Title:
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH - Kraków: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 67-72
ISBN:
83-921813-0-1
Access mode:
Nr:
2168270496
chapter in conference materials
See main document
73

Title:
Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2005, s. 146-167
Signature:
NP-997/2/Magazyn
Nr:
2168291867
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji = The Role of Information in the Export Activities of Small and Medium-sized Enterprises in Light of the Theory of Internationalisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005) , s. 85-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52991
article
See main document
75

Title:
Eksport jako innowacja organizacyjna
Source:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 87-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166164337
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce
Source:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 71-85 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166164295
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Plichta Jarosław , Rogoda Bogdan , Łapczyński Mariusz , Morawczyński Rafał , Pietnoczko Paulina , Zachurzok Maria , Mleczek Miłosz
Title:
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2004
Physical description:
100 s.: il.
Access mode:
Nr:
2166515741
report
78

Title:
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
335 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/252
Nr:
2168221646
doctoral dissertation
79

Conference:
3rd International Conference: Entrepreneurship, Employment and Beyond, Kraków, Polska, od 2003-09-18 do 2003-09-19
Title:
Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation
Source:
Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI - Cracow: AE, 2004, s. 55-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-223-5
Nr:
2168222042
chapter in conference materials
See main document
80

Title:
Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2004, s. 65-82 - Bibliogr.
Signature:
NP-997/[1]/Magazyn
Nr:
2168291827
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Source:
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004, s. 247-257 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-95-8
Nr:
2166249401
chapter in conference materials
See main document
82

Title:
Raport o stanie małopolskiego eksportu : [1999-2003]
Redaktor:
Wiszniewski Piotr
Publisher address:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004
Physical description:
105, [3] s.: wykr.; 28 cm
ISBN:
83-917943-9-3
Nr:
2168234750
report
83

Title:
Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim
Source:
Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2003, s. 1[100]-34[133] - Bibliogr.
Signature:
NP-899/Magazyn
Nr:
2168265032
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Conference:
Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, Austria, od 2002-04-27 do 2002-05-11
Title:
Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership
Source:
Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002 / eds. Michael Jandl, Ingrid Schwab-Matkovits - Wien: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), 2003, s. 41-49 - Bibliogr.
Series:
(IDM Policy Paper Series ; 1)
Nr:
2168320187
chapter in conference materials
85

Title:
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa = The Role of the Academic Community in Promoting New Technologies (on the Example of Kraków)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003) , s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221108
article
See main document
86

Conference:
International Conference: Small and Medium Enterprises in European Economies, Cluj-Napoca, Rumunia, od 2003-10-17 do 2003-10-18
Title:
Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania - Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2003, s. 99-107. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
973-8397-55-3
Nr:
2168234624
chapter in conference materials
87

Author:
Iwańczyk Ryszard , Morawczyński Rafał
Title:
Z garażu na parkiet
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003, s. 103-123
Series:
(Academia Oeconomica)
ISBN:
83-7247-044-8
Nr:
2168226233
chapter in monograph
See main document
88

Conference:
Conference of the Thematic Network Improvement of Economic Policy Co-ordination for Full Employment and Social Cohesion in Europe, Budapeszt, Węgry, od 2003-03-07 do 2003-03-09
Title:
Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s
Source:
Der Öffentliche Sektor. - Jhrg 29, Heft 2-3 (2003) , s. 99-113. - Tytuł numeru: Eastern Enlargement as an All European Development Project - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320223
article
89

Title:
The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow
Source:
Northern Economic Review. - iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship (2002) , s. 167-173. - Referat z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Northumbria, 7-9 września 2001 - Bibliogr.
Nr:
2166212714
article
90

Title:
O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy
Source:
Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2002, s. 1[32]-20[51] - Bibliogr.
Signature:
NP-815/Magazyn
Nr:
2168291721
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Title:
Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian = Innovation in Poland from the Perspective of EU Accession : Comparisons and Proposals for Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 609 (2002) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225104
article
See main document
92

Author:
Iwańczyk Ryszard , Morawczyński Rafał
Title:
Z garażu na parkiet
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2001, s. 1-31 [114-144]
Signature:
NP-620/2/Magazyn
Nr:
2168334025
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Title:
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa
Source:
Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2001, s. [40]-[60]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-736/1/Magazyn
Nr:
2168281683
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Title:
Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2000, s. 1-15 [102-116]
Signature:
NP-620/1/Magazyn
Nr:
2168334007
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Title:
Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 295-306
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241888
chapter in conference materials
See main document
1
O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław LIS, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 367-380. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
2
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa / Rafał MORAWCZYŃSKI // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 52-55. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
3
Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania = Importance of the Entrepreneur in Business Angel's Investment Proccess : Results of the Study / Rafał MORAWCZYŃSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 157-168. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/12007/. - ISSN 2450-7741
4
Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce = Charactristics of the Entrepreneurs and Creation of the Governance Structure in Portfolio Companies by Venture Capital Funds in Poland : Results of the Empirical Research / Rafał MORAWCZYŃSKI // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 103 (2017), s. s. 217-234. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ltn.lodz.pl/images/spe%20103_2017_full-compressed.pdf. - ISSN 0081-6841
5
Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 85-112. - ISBN 978-83-8085-356-0
6
Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce = Importance of Characterisitcs of the Entrepreneur for the Investment Decision Taken by Venture Capital Funds in Poland : Selected Results of the Study / Rafał MORAWCZYŃSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016), s. 527-538. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-527.pdf. - ISSN 2450-7741
7
Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2016. - S. 77-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
8
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2015. - S. 104-132. - ISBN 978-83-01-18196-3
9
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 163-179. - ISBN 978-83-7930-485-1
10
Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 163-182. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-73-0
11
Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu = Investment Criteria Used by Business Angels / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 803). - nr 66 (2014), s. 607-618. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4920-kryteria-inwestycyjne-aniolow-biznesu. - ISSN 1733-2842
12
Finansowanie kapitałem obcym / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 282-299. - ISBN 978-83-7641-935-0
13
Przedsiębiorczość międzynarodowa / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa : Difin, 2014. - S. 127-142. - ISBN 978-83-7641-935-0
14
Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2014. - S. 351-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
15
Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce = Corporate Governance Mechanisms Used by Venture Capital Funds in Their Investments in Poland / Rafał MORAWCZYŃSKI // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014), s. 259-279. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
16
Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne = The Disclosure of Risk Factors by Companies Listed in the NewConnect Market : An Empirical Investigation / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 73-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/800/623. - ISSN 1898-6447
17
Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) = Local Factors Influencing Performance of the Venture Capital Markets / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 139-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
18
Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013. - S. 51-90. - ISBN 978-83-7164-801-4
19
Racjonalność w ekonomii / Vernon L. Smith ; tł. Marek A. DĄBROWSKI, Mirosław RACZYŃSKI, Rafał MORAWCZYŃSKI, Adrian SOLEK, Krystian MUCHA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - XLV, [1], 449, [1] s. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Rationality in economics: Constructivist and ecological forms. - Bibliogr. - (Nobliści). - ISBN 978-83-264-0740-6
20
Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital = Entrepreneurs' Human Capital as a Decision Criterion among Venture Capital Funds / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/750/574. - ISSN 1898-6447
21
Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych = Criteria Used by Venture Capital Funds in Making Investment Decisions / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 95-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-95.pdf. - ISSN 1733-2842
22
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2013]), s. 100-127
23
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV. - Kraków : StatSoft Polska, 2012. - S. 49-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-64-0. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Bariery_eksportu.pdf
24
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2012]), s. 188-206. - Bibliogr.
25
Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009 = Economic Slowdown and Firm Size - Selected Conclusions from a Survey on the Years 2008-2009 / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
26
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 89-108. - ISBN 978-83-242-1671-0
27
Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 11-29. - ISBN 978-83-242-1671-0
28
Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 117-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
29
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy = Barriers to Development among Small and Medium-size Enterprises in a Local Context - the Example of Firms in the City of Dębica / Rafał MORAWCZYŃSKI, Jan Bieszczad // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011), s. 37-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
30
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 87-103. - ISBN 978-83-62511-40-2
31
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 45-84
32
Miejsce eksportu usług w handlu światowym = The Role of the Export of Services in International Trade / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169370917. - ISSN 1898-6447
33
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 97-117
34
Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne : spowolnienie gospodarcze w Polsce / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 5-27
35
Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej / Rafał MORAWCZYŃSKI, Ryszard Iwańczyk // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - (Przedsiębiorczość). - S. 278-291. - ISBN 978-83-255-0185-3
36
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2009), s. 50-67
37
Strategia w działalności firm eksportujących = Strategy in the Activities of Export Firms / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 27-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
38
Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw = Characteristics of Owners and Managers and the Export Activities of Small- and Medium-sized Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności / Bogdan ROGODA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2009. - 282 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 274-281. - ISBN 978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4
40
Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 69-88. - ISBN 978-83-7252-459-1
41
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 40-48. - ISBN 978-83-7252-406-5
42
Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw = Export Motives of Small and Medium-Sized Polish Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 111-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=159619157. - ISSN 1898-6447
43
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2008), s. 84-98
44
Eksport a rozwój przedsiębiorstw = The Development of Enterprises vis-á-vis Export / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 133-149. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=159655469. - ISSN 1898-6447
45
Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008]. - S. 85-94. - ISBN 978-83-925336-1-0
46
Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka. - Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 211-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-096-1
47
Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych [on-line] / wykonawcy: Jarosław PLICHTA, Bogdan ROGODA, Rafał MORAWCZYŃSKI. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2008. - 117 s. : il. - [odczyt: 09.05.2011]. - Pełny tekst: www.obserwator.com.pl/file/media/Czynniki_rozwoju_MSP_2008.pdf
48
Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 437-450. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
49
Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 144-164. - ISBN 978-83-7252-406-5
50
Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition / Rafał MORAWCZYŃSKI // Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 13, nr 1 (44) (2008), s. 103-122. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
51
Obstacles to Innovation : Empirical Findings / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 187-197. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
52
Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2008. - S. 451-463. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
53
[Głos w dyskusji] / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008]. - S. 116-118
54
Przedsiębiorczość międzynarodowa / Rafał MORAWCZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 80 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-388-4
55
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 83-98. - ISBN 978-83-7252-404-1
56
Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 379-386. - ISBN 978-83-7246-839-0
57
Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków = Marketing of Small and Medium Sized Exporters and Markets Features / Rafał MORAWCZYŃSKI // Marketing i Rynek. - nr 11 (2007), s. 14-19. - Summ. - ISSN 1231-7853
58
Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia = The Behavior of Small and Medium-Sized Exporting Businesses in Poland's Małopolska Region Under the Theory of Gradual Internationalization / Rafał MORAWCZYŃSKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (191-192) (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
59
Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2007), s. 68-88. - Bibliogr.
60
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim / red. Jacek Otto, Robert Stanisławski, Aleksandra Maciaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007. - (Monografie - Politechnika Łódzka). - S. 295-307. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-234-4
61
Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji / red. nauk. Kazimierz Kuciński. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. - (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, ISSN 0239-9512 ; t. 95 (XCV)). - S. 161-170. - Bibliogr.
62
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006. - S. 67-72. - ISBN 83-922856-3-8
63
Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego / red. Jacek Otto, Aleksandra Maciaszczyk. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006. - (Monografie - Politechnika Łódzka). - S. 64-75. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-193-9
64
Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw = The Relationship between Innovativeness and the Export Behaviour of Small and Medium-sized Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006), s. 99-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=130329234. - ISSN 0208-7944
65
Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006. - S. 59-66. - ISBN 83-922856-3-8
66
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2006), s. 81-94
67
Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji / red. Sławomir Jankiewicz, Kazimierz Pająk. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 59-65. - Bibliogr. - ISBN 83-923988-1-5
68
An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005), s. 37-56. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
69
Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 59-66. - ISBN 83-921813-0-1. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001032&col=ksiazki
70
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2005), s. 32-44. - Bibliogr.
71
Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie = SME Exports and Employment / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 684 (2005), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=92558051. - ISSN 0208-7944
72
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH. - Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 67-72. - ISBN 83-921813-0-1. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1200001032&col=ksiazki
73
Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2005), s. 146-167
74
Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji = The Role of Information in the Export Activities of Small and Medium-sized Enterprises in Light of the Theory of Internationalisation / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005), s. 85-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=85339224. - ISSN 0208-7944
75
Eksport jako innowacja organizacyjna / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 87-104. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
76
Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 71-85. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
77
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [on-line] / wykonawcy: Jarosław PLICHTA, Bogdan ROGODA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Rafał MORAWCZYŃSKI, Paulina Pietnoczko, Maria Zachurzok, Miłosz MLECZEK. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2004. - 100 s. : il
78
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI ; Promotor: Jan TARGALSKI. - Kraków, 2004. - 335 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000594a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000594b
79
Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation / Rafał MORAWCZYŃSKI, Krzysztof WACH // W: Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI. - Cracow : AE, 2004. - S. 55-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-223-5
80
Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2004), s. 65-82. - Bibliogr.
81
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. - S. 247-257. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-95-8
82
Raport o stanie małopolskiego eksportu : [1999-2003] / [zespół red.: Piotr Wiszniewski, Rafał MORAWCZYŃSKI]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004. - 105, [3] s. : wykr. ; 28 cm. - ISBN 83-917943-9-3
83
Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2003), s. 1[100]-34[133]. - Bibliogr.
84
Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002 / eds. Michael Jandl, Ingrid Schwab-Matkovits. - Wien : Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), 2003. - (IDM Policy Paper Series ; 1). - S. 41-49. - Bibliogr.
85
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa = The Role of the Academic Community in Promoting New Technologies (on the Example of Kraków) / Rafał MORAWCZYŃSKI, Bogdan ROGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003), s. 29-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15680. - ISSN 0208-7944
86
Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises / Krzysztof WACH, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania. - Cluj-Napoca : Editura Alma Mater, 2003. - S. 99-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 973-8397-55-3
87
Z garażu na parkiet / Ryszard Iwańczyk, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2003. - (Academia Oeconomica). - S. 103-123. - ISBN 83-7247-044-8
88
Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s / Rafał MORAWCZYŃSKI // Der Öffentliche Sektor. - Jhrg 29, Heft 2-3 (2003), s. 99-113. - Tytuł numeru: Eastern Enlargement as an All European Development Project. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2003/files/Budapest_Morawczynski.pdf#http://www.ifip.tuwien.ac.at/publ/oes/oes_pdf/oes_2003_2_3.pdf. - ISSN 1563-4604
89
The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow / Rafał MORAWCZYŃSKI, Bogdan ROGODA // Northern Economic Review. - iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship (2002), s. 167-173. - Referat z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Northumbria, 7-9 września 2001. - Bibliogr. - ISSN 0262-0383
90
O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2002), s. 1[32]-20[51]. - Bibliogr.
91
Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian = Innovation in Poland from the Perspective of EU Accession : Comparisons and Proposals for Change / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 609 (2002), s. 91-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=14049. - ISSN 0208-7944
92
Z garażu na parkiet / Ryszard Iwańczyk, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. 1-31 [114-144]
93
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa / Rafał MORAWCZYŃSKI, Bogdan ROGODA // W: Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. [40]-[60]. - Streszcz. - Bibliogr.
94
Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii / Rafał Morawczyński // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2000), s. 1-15 [102-116]
95
Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 295-306. - ISBN 83-910502-5-4
1
Morawczyński R., (2018), O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 367-380.
2
Morawczyński R., (2017), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 52-55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
3
Morawczyński R., (2017), Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 2, s. 157-168; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/12007/
4
Morawczyński R., (2017), Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 103, s. s. 217-234; http://www.ltn.lodz.pl/images/spe%20103_2017_full-compressed.pdf
5
Morawczyński R., (2016), Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych. [W:] Zieliński K. (red.), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, s. 85-112.
6
Morawczyński R., (2016), Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 2, s. 527-538; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-527.pdf
7
Morawczyński R., (2016), Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 77-91.
8
Morawczyński R., (2015), Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm. [W:] Zieliński K. (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 104-132.
9
Morawczyński R., (2014), Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości. [W:] Zieliński K. (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa : Difin, s. 163-179.
10
Morawczyński R., (2014), Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies. [W:] Kaczmarek J., Kolegowicz K. (red.), Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 163-182.
11
Morawczyński R., (2014), Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 607-618; http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4920-kryteria-inwestycyjne-aniolow-biznesu
12
Morawczyński R., (2014), Finansowanie kapitałem obcym. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 282-299.
13
Morawczyński R., (2014), Przedsiębiorczość międzynarodowa. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 127-142.
14
Morawczyński R., (2014), Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 351-370.
15
Morawczyński R., (2014), Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 91, cz.2, s. 259-279.
16
Morawczyński R., (2013), Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 73-89; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/800/623
17
Morawczyński R., (2013), Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 139-151.
18
Morawczyński R., (2013), Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). [W:] Zieliński K. (red.), Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", s. 51-90.
19
Smith V., (2013), Racjonalność w ekonomii, Tł. Dąbrowski M., Raczyński M., Morawczyński R., Solek A., Mucha K., Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, XLV, [1], 449, [1] s.
20
Morawczyński R., (2013), Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 21-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/750/574
21
Morawczyński R., (2013), Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 95-104; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-95.pdf
22
Morawczyński R., ([2013]), Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, s. 100-127.
23
Morawczyński R., (2012), Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. [W:] Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, Kraków : StatSoft Polska, s. 49-58.
24
Morawczyński R., ([2012]), Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, s. 188-206.
25
Morawczyński R., (2012), Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 897, s. 5-23.
26
Morawczyński R., (2012), Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 89-108.
27
Morawczyński R., (2012), Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 11-29.
28
Morawczyński R., (2011), Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 117-131.
29
Morawczyński R., Bieszczad J., (2011), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 866, s. 37-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198437
30
Morawczyński R., (2011), Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego. [W:] Targalski J., Zieliński K. (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 87-103.
31
Morawczyński R., (2010), Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 45-84.
32
Morawczyński R., (2010), Miejsce eksportu usług w handlu światowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/169370917
33
Morawczyński R., (2010), Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (red.), Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 97-117.
34
Morawczyński R., (2010), Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne: spowolnienie gospodarcze w Polsce. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 5-27.
35
Morawczyński R., Iwańczyk R., (2009), Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej. [W:] Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 278-291.
36
Morawczyński R., (2009), Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, s. 50-67.
37
Michalik Z., Morawczyński R., (2009), Strategia w działalności firm eksportujących, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 27-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/167993831
38
Morawczyński R., (2009), Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/167996832
39
Rogoda B., Michalik Z., Morawczyński R., (2009), Prowadzenie małej firmy: od powstania do zakończenia działalności, Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 282 s.
40
Morawczyński R., (2009), Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej. [W:] Targalski J. (red.), Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 69-88.
41
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska. [W:] Targalski J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 40-48.
42
Morawczyński R., (2008), Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 111-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/159619157
43
Morawczyński R., (2008), Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, s. 84-98.
44
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Eksport a rozwój przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 133-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/159655469
45
Morawczyński R., (2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy. [W:] Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r, Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, s. 85-94.
46
Morawczyński R., (2008), Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy. [W:] Noga M., Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, s. 211-221.
47
Plichta J., Rogoda B., Morawczyński R., (2008), Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych, [on-line], Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 117 s.
48
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 437-450.
49
Morawczyński R., (2008), Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych. [W:] Targalski J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 144-164.
50
Morawczyński R., (2008), Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition, "Emergo", vol. 13, nr 1 (44), s. 103-122.
51
Morawczyński R., (2008), Obstacles to Innovation : Empirical Findings. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 187-197.
52
Morawczyński R., (2008), Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 451-463.
53
Morawczyński R., "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.", s. 116-118.
54
Morawczyński R., (2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 80 s.
55
Morawczyński R., (2008), Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 83-98.
56
Morawczyński R., (2007), Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 379-386.
57
Morawczyński R., (2007), Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 14-19.
58
Morawczyński R., (2007), Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8 (191-192), s. 65-82.
59
Morawczyński R., (2007), Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, s. 68-88.
60
Morawczyński R., (2007), Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne. [W:] Otto J., Stanisławski R., Maciaszczyk A. (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 295-307.
61
Morawczyński R., (2006), Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących. [W:] Kuciński K. (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej; t. 95 (XCV)), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 161-170.
62
Morawczyński R., (2006), Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia, Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], s. 67-72.
63
Morawczyński R., (2006), Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej. [W:] Otto J., Maciaszczyk A. (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 64-75.
64
Morawczyński R., (2006), Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730, s. 99-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/130329234
65
Morawczyński R., (2006), Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia, Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], s. 59-66.
66
Morawczyński R., (2006), Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, s. 81-94.
67
Morawczyński R., (2006), Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej. [W:] Jankiewicz S., Pająk K. (red.), Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 59-65.
68
Morawczyński R., (2005), An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 4, s. 37-56.
69
Morawczyński R., (2005), Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r, Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, s. 59-66.
70
Michalik Z., Morawczyński R., (2005), Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna), s. 32-44.
71
Morawczyński R., (2005), Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 684, s. 41-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/92558051
72
Morawczyński R., (2005), Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r, Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, s. 67-72.
73
Morawczyński R., (2005), Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna), s. 146-167.
74
Morawczyński R., (2005), Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 85-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/85339224
75
Morawczyński R., (2005), Eksport jako innowacja organizacyjna. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 87-104.
76
Morawczyński R., (2005), Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 71-85.
77
Plichta J., Rogoda B., Łapczyński M., Morawczyński R., Pietnoczko P., Zachurzok M., Mleczek M., (2004), Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych, [on-line], Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 100 s.
78
Morawczyński R., (2004), Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Prom. Targalski J., Kraków : , 335 k.
79
Morawczyński R., Wach K., (2004), Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation. [W:] Targalski J. (red.), Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow), Cracow : AE, s. 55-66.
80
Morawczyński R., (2004), Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym, s. 65-82.
81
Morawczyński R., (2004), Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. [W:] Budzowski K., Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 247-257.
82
Wiszniewski P., Morawczyński R. (red.), (2004), Raport o stanie małopolskiego eksportu: [1999-2003], Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 105, [3] s.
83
Morawczyński R., (2003), Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce, s. 1[100]-34[133].
84
Morawczyński R., (2003), Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership. [W:] Jandl M., Schwab-Matkovits I. (red.), Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002, Wien : Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), s. 41-49.
85
Morawczyński R., Rogoda B., (2003), Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 29-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/15680
86
Wach K., Morawczyński R., (2003), Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises. [W:] Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania, Cluj-Napoca : Editura Alma Mater, s. 99-107.
87
Iwańczyk R., Morawczyński R., (2003), Z garażu na parkiet. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 103-123.
88
Morawczyński R., (2003), Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s, "Der Öffentliche Sektor", Jhrg 29, Heft 2-3, s. 99-113; www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2003/files/Budapest_Morawczynski.pdf#http://www.ifip.tuwien.ac.at/publ/oes/oes_pdf/oes_2003_2_3.pdf
89
Morawczyński R., Rogoda B., (2002), The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow, "Northern Economic Review", iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship, s. 167-173.
90
Morawczyński R., (2002), O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i bezrobocie, s. 1[32]-20[51].
91
Morawczyński R., (2002), Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 609, s. 91-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/14049
92
Iwańczyk R., Morawczyński R., (2001), Z garażu na parkiet. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków, s. 1-31 [114-144].
93
Morawczyński R., Rogoda B., (2001), Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość, s. [40]-[60].
94
Morawczyński R., (2000), Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1, s. 1-15 [102-116].
95
Morawczyński R., (1999), Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 295-306.
1
@inbook{UEK:2168324665,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "367-380",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
2
@misc{UEK:2168322299,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "52-55",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168323887,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 2",
pages = "157-168",
year = "2017",
}
4
@article{UEK:2168333665,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 103",
pages = "s. 217-234",
year = "2017",
}
5
@inbook{UEK:2168312589,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych",
booktitle = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "85-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
6
@article{UEK:2168311357,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 2",
pages = "527-538",
adress = "",
year = "2016",
}
7
@inbook{UEK:2168310093,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "77-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
8
@inbook{UEK:2168296405,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm",
booktitle = "Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "104-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18196-3",
}
9
@inbook{UEK:2168286065,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "163-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-485-1",
}
10
@inbook{UEK:2168284577,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies",
booktitle = "Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis",
pages = "163-182",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-73-0",
}
11
@article{UEK:2168290449,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "66",
pages = "607-618",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
12
@inbook{UEK:2168285991,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Finansowanie kapitałem obcym",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "282-299",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
13
@inbook{UEK:2168282015,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Przedsiębiorczość międzynarodowa",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "127-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
14
@inbook{UEK:2168278151,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "351-370",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
15
@article{UEK:2168290239,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 91, cz.2",
pages = "259-279",
year = "2014",
}
16
@article{UEK:2168270360,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "73-89",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168264568,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital)",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "139-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
18
@inbook{UEK:2168274651,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)",
booktitle = "Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "51-90",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Śląsk",
year = "2013",
isbn = "978-83-7164-801-4",
}
19
@book{UEK:2168292881,
author = "Smith Vernon L.",
title = "Racjonalność w ekonomii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0740-6",
}
20
@article{UEK:2168279261,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "914",
pages = "21-36",
year = "2013",
}
21
@article{UEK:2168275475,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "95-104",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
22
@unpublished{UEK:2168302927,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "100-127",
year = "2013",
}
23
@inbook{UEK:2168304157,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
booktitle = "Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV",
pages = "49-58",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2012",
isbn = "978-83-88724-64-0",
}
24
@unpublished{UEK:2168271956,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "188-206",
year = "2012",
}
25
@article{UEK:2168259784,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "897",
pages = "5-23",
year = "2012",
}
26
@inbook{UEK:2168253856,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "89-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
27
@inbook{UEK:2168253820,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "11-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
28
@inbook{UEK:2168228106,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "117-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
29
@article{UEK:2168222190,
author = "Morawczyński Rafał and Bieszczad Jan",
title = "Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "866",
pages = "37-52",
year = "2011",
}
30
@inbook{UEK:2168222172,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "87-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-40-2",
}
31
@unpublished{UEK:2168326055,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku",
booktitle = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "45-84",
year = "2010",
}
32
@article{UEK:2165701777,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Miejsce eksportu usług w handlu światowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "812",
pages = "35-51",
year = "2010",
}
33
@inbook{UEK:2168218696,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność",
pages = "97-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
34
@unpublished{UEK:2168326041,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne",
booktitle = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "5-27",
year = "2010",
}
35
@inbook{UEK:2162197672,
author = "Morawczyński Rafał and Iwańczyk Ryszard",
title = "Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka",
pages = "278-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0185-3",
}
36
@unpublished{UEK:2168218474,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "50-67",
year = "2009",
}
37
@article{UEK:51439,
author = "Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Strategia w działalności firm eksportujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "27-48",
year = "2009",
}
38
@article{UEK:51438,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "115-128",
year = "2009",
}
39
@book{UEK:51382,
author = "Rogoda Bogdan and Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4",
}
40
@inbook{UEK:2162171055,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej",
booktitle = "Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "69-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-459-1",
}
41
@inbook{UEK:2165628838,
author = "Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
pages = "40-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-406-5",
}
42
@article{UEK:50587,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "111-132",
year = "2008",
}
43
@unpublished{UEK:2168219466,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "84-98",
year = "2008",
}
44
@article{UEK:50586,
author = "Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Eksport a rozwój przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "133-149",
year = "2008",
}
45
@inbook{UEK:2166560759,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy",
booktitle = "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.",
pages = "85-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta",
year = "2008",
isbn = "978-83-925336-1-0",
}
46
@inbook{UEK:2166156945,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy",
booktitle = "Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej",
pages = "211-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe",
year = "2008",
isbn = "978-83-7556-096-1",
}
47
@misc{UEK:2166517688,
author = "Plichta Jarosław and Rogoda Bogdan and Morawczyński Rafał",
title = "Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2008",
}
48
@inbook{UEK:2166100210,
author = "Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "437-450",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
49
@inbook{UEK:2165629920,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
pages = "144-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-406-5",
}
50
@article{UEK:2161819527,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition",
journal = "Emergo",
number = "vol. 13, 1 (44)",
pages = "103-122",
year = "2008",
}
51
@inbook{UEK:2166096611,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Obstacles to Innovation : Empirical Findings",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "187-197",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
52
@inbook{UEK:2166115530,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "451-463",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
53
@misc{UEK:2166573898,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "[Głos w dyskusji]",
booktitle = "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.",
pages = "116-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta",
year = "2008",
}
54
@book{UEK:51880,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Przedsiębiorczość międzynarodowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-388-4",
}
55
@inbook{UEK:2165632511,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "83-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-404-1",
}
56
@inbook{UEK:2166132778,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania",
booktitle = "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "379-386",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-839-0",
}
57
@article{UEK:50283,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "14-19",
year = "2007",
}
58
@article{UEK:50325,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8 (191-192)",
pages = "65-82",
year = "2007",
}
59
@unpublished{UEK:2168252844,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "68-88",
year = "2007",
}
60
@inbook{UEK:2168254796,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne",
booktitle = "Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim",
pages = "295-307",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-234-4",
}
61
@inbook{UEK:2168294595,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących",
booktitle = "Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji",
pages = "161-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "0239-9512",
}
62
@inbook{UEK:2166352250,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "67-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wspierania Przedsiębiorczości etc.",
year = "2006",
isbn = "83-922856-3-8",
}
63
@inbook{UEK:2166569307,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej",
booktitle = "Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego",
pages = "64-75",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7283-193-9",
}
64
@article{UEK:51269,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "730",
pages = "99-112",
year = "2006",
}
65
@inbook{UEK:2166352275,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wspierania Przedsiębiorczości etc.",
year = "2006",
isbn = "83-922856-3-8",
}
66
@unpublished{UEK:2168221358,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "81-94",
year = "2006",
}
67
@inbook{UEK:2166211137,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej",
booktitle = "Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji",
pages = "59-65",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-923988-1-5",
}
68
@article{UEK:2166400626,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "4",
pages = "37-56",
year = "2005",
}
69
@inbook{UEK:2168270494,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r.",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-921813-0-1",
}
70
@unpublished{UEK:2168291847,
author = "Michalik Zbigniew and Morawczyński Rafał",
title = "Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna)",
pages = "32-44",
year = "2005",
}
71
@article{UEK:52538,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "684",
pages = "41-56",
year = "2005",
}
72
@inbook{UEK:2168270496,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r.",
pages = "67-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-921813-0-1",
}
73
@unpublished{UEK:2168291867,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna)",
pages = "146-167",
year = "2005",
}
74
@article{UEK:52991,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "671",
pages = "85-100",
year = "2005",
}
75
@inbook{UEK:2166164337,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport jako innowacja organizacyjna",
booktitle = "Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie",
pages = "87-104",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-88397-21-4",
}
76
@inbook{UEK:2166164295,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce",
booktitle = "Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie",
pages = "71-85",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-88397-21-4",
}
77
@misc{UEK:2166515741,
author = "Plichta Jarosław and Rogoda Bogdan and Łapczyński Mariusz and Morawczyński Rafał and Pietnoczko Paulina and Zachurzok Maria and Mleczek Miłosz",
title = "Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2004",
}
78
@unpublished{UEK:2168221646,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
79
@inbook{UEK:2168222042,
author = "Morawczyński Rafał and Wach Krzysztof",
title = "Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation",
booktitle = "Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow)",
pages = "55-66",
adress = "Cracow",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-7252-223-5",
}
80
@unpublished{UEK:2168291827,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym",
pages = "65-82",
year = "2004",
}
81
@inbook{UEK:2166249401,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
booktitle = "Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "247-257",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-95-8",
}
82
@misc{UEK:2168234750,
title = "Raport o stanie małopolskiego eksportu : [1999-2003]",
editor = Wiszniewski Piotr,
editor = Morawczyński Rafał,
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2004",
isbn = "83-917943-9-3",
}
83
@unpublished{UEK:2168265032,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim",
booktitle = "Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce",
pages = "1[100]-34[133]",
year = "2003",
}
84
@inbook{UEK:2168320187,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership",
booktitle = "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002",
pages = "41-49",
adress = "Wien",
publisher = "Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM)",
year = "2003",
issn = "",
}
85
@article{UEK:2168221108,
author = "Morawczyński Rafał and Rogoda Bogdan",
title = "Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "622",
pages = "29-46",
year = "2003",
}
86
@inbook{UEK:2168234624,
author = "Wach Krzysztof and Morawczyński Rafał",
title = "Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises",
booktitle = "Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania",
pages = "99-107",
adress = "Cluj-Napoca",
publisher = "Editura Alma Mater",
year = "2003",
isbn = "973-8397-55-3",
}
87
@inbook{UEK:2168226233,
author = "Iwańczyk Ryszard and Morawczyński Rafał",
title = "Z garażu na parkiet",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków",
pages = "103-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7247-044-8",
}
88
@article{UEK:2168320223,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s",
journal = "Der Öffentliche Sektor",
number = "Jhrg 29, Heft 2-3",
pages = "99-113",
year = "2003",
}
89
@article{UEK:2166212714,
author = "Morawczyński Rafał and Rogoda Bogdan",
title = "The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow",
journal = "Northern Economic Review",
number = "iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship",
pages = "167-173",
year = "2002",
}
90
@unpublished{UEK:2168291721,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy",
booktitle = "Przedsiębiorczość i bezrobocie",
pages = "1[32]-20[51]",
year = "2002",
}
91
@article{UEK:2168225104,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "609",
pages = "91-106",
year = "2002",
}
92
@unpublished{UEK:2168334025,
author = "Iwańczyk Ryszard and Morawczyński Rafał",
title = "Z garażu na parkiet",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków",
pages = "1-31 [114-144]",
year = "2001",
}
93
@unpublished{UEK:2168281683,
author = "Morawczyński Rafał and Rogoda Bogdan",
title = "Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość",
pages = "[40]-[60]",
year = "2001",
}
94
@unpublished{UEK:2168334007,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1",
pages = "1-15 [102-116]",
year = "2000",
}
95
@inbook{UEK:2168241888,
author = "Morawczyński Rafał",
title = "Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "295-306",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}