Publications of the selected author
1

Title:
Venture Capitalists' Investment Criteria in Poland : Entrepreneurial Opportunities, Entrepreneurs, and Founding Teams
Source:
Administrative Sciences. - vol. 10, iss. 4 (2020) , s. 1-30. - Tytuł numeru: Fostering of Entrepreneurial Ecosystems in the Era of the Fourth Industrial Revolution - Bibliogr.
Research program:
The project was funded by the National Science Centre in Poland (Narodowe Centrum Nauki), decision: DEC-2012/05/B/HS4/04174.
2019 list:
40.00 pkt
:
Nr:
2168350406
article
2

Title:
About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński
Source:
Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 15-18
ISBN:
978-83-8175-233-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168352016
varia
See main document
3

Title:
O Jubilacie
Source:
Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 17-20
ISBN:
978-83-8175-234-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168351994
varia
See main document
4

Title:
Przedsiębiorcy i inwestorzy : charakterystyka przedsiębiorców i ład korporacyjny a decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym w Polsce
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
379 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliograf.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/04174
ISBN:
978-83-01-20651-2
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168340355
monograph
5

Title:
Firmy technologiczne w poszukiwaniu zasobów na rozwój : analiza sytuacji wybranych spółek debiutujących na alternatywnym rynku NewConnect w Warszawie
Source:
Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2019, s. 104-128
ISBN:
978-83-8085-913-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168342327
chapter in monograph
See main document
6

Title:
O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym
Source:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 367-380 - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174.
ISBN:
978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168324665
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Source:
Kurier UEK2017. - nr 5 (75), s. 52-55. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168322299
varia
8

Title:
Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania = Importance of the Entrepreneur in Business Angel's Investment Proccess : Results of the Study
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 157-168. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323887
article
9

Title:
Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce = Charactristics of the Entrepreneurs and Creation of the Governance Structure in Portfolio Companies by Venture Capital Funds in Poland : Results of the Empirical Research
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 103 (2017) , s. 217-234. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/B/HS4/04174.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168333665
article
10

Title:
Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji
Source:
Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2016, s. 77-91 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-100-9
Nr:
2168310093
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych
Source:
Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 85-112
ISBN:
978-83-8085-356-0
Nr:
2168312589
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce = Importance of Characterisitcs of the Entrepreneur for the Investment Decision Taken by Venture Capital Funds in Poland : Selected Results of the Study
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016) , s. 527-538. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC- 2012/05/B/HS4/04174
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311357
article
13

Title:
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm
Source:
Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 104-132
ISBN:
978-83-01-18196-3
Nr:
2168296405
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Finansowanie kapitałem obcym
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 282-299
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168285991
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 351-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278151
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies
Source:
Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 163-182. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-73-0
Nr:
2168284577
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ - Warszawa: Difin, 2014, s. 127-142
ISBN:
978-83-7641-935-0
Nr:
2168282015
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce = Corporate Governance Mechanisms Used by Venture Capital Funds in Their Investments in Poland
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014) , s. 259-279. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290239
article
19

Conference:
15. Międzynarodowa Konferencja Zarządzanie Finansami, Kołobrzeg, Polska, od 2014-04-02 do 2014-04-04
Title:
Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu = Investment Criteria Used by Business Angels
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 66 (2014) , s. 607-618. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 803)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290449
article
20

Title:
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości
Source:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Warszawa: Difin, 2014, s. 163-179
ISBN:
978-83-7930-485-1
Nr:
2168286065
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) = Local Factors Influencing Performance of the Venture Capital Markets
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 139-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264568
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm
Source:
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2013, s. 100-127
Signature:
NP-1505/Magazyn
Nr:
2168302927
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych = Criteria Used by Venture Capital Funds in Making Investment Decisions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 95-104. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168275475
article
24

Title:
Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital = Entrepreneurs' Human Capital as a Decision Criterion among Venture Capital Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013) , s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279261
article
25

Title:
Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)
Source:
Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013, s. 51-90
ISBN:
978-83-7164-801-4
Nr:
2168274651
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Vernon L. Smith
Title:
Racjonalność w ekonomii
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013
Physical description:
XLV, [1], 449, [1] s.; 25 cm
Series:
(Nobliści)
Notes:
Tyt. oryg.: Rationality in economics: Constructivist and ecological forms, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-0740-6
Nr:
2168292881
monograph
27

Title:
Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne = The Disclosure of Risk Factors by Companies Listed in the NewConnect Market : An Empirical Investigation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013) , s. 73-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168270360
article
28

Title:
Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce
Source:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 11-29
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253820
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku
Source:
Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012, s. 89-108
ISBN:
978-83-242-1671-0
Nr:
2168253856
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Source:
Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV - Kraków: StatSoft Polska, 2012, s. 49-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88724-64-0
Access mode:
Nr:
2168304157
chapter in monograph
31

Title:
Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009 = Economic Slowdown and Firm Size - Selected Conclusions from a Survey on the Years 2008-2009
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259784
article
See main document
32

Title:
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości
Source:
Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2012, s. 188-206 - Bibliogr.
Signature:
NP-1404/Magazyn
Nr:
2168271956
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Rafał Morawczyński , Jan Bieszczad
Title:
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy = Barriers to Development among Small and Medium-size Enterprises in a Local Context - the Example of Firms in the City of Dębica
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011) , s. 37-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222190
article
See main document
34

Title:
Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 117-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-36-5
Nr:
2168228106
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 87-103
ISBN:
978-83-62511-40-2
Nr:
2168222172
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Miejsce eksportu usług w handlu światowym = The Role of the Export of Services in International Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010) , s. 35-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701777
article
See main document
37

Title:
Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne
Source:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 5-27
Research program:
66/KPiL/3/2010/S/564
Signature:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326041
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 97-117
Nr:
2168218696
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku
Source:
Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2010, s. 45-84
Research program:
66/KPiL/3/2010/S/564
Signature:
NP-900/Magazyn
Nr:
2168326055
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego
Source:
Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2009, s. 50-67
Signature:
NP-1316/Magazyn
Nr:
2168218474
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Rafał Morawczyński , Ryszard Iwańczyk
Title:
Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 278-291
Series:
(Przedsiębiorczość - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0185-3
Nr:
2162197672
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności
Publisher address:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2009
Physical description:
282 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 274-281
ISBN:
978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4
Nr:
51382
monograph
43

Title:
Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej
Source:
Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 69-88
ISBN:
978-83-7252-459-1
Nr:
2162171055
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Strategia w działalności firm eksportujących = Strategy in the Activities of Export Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009) , s. 27-48. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51439
article
See main document
45

Title:
Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw = Characteristics of Owners and Managers and the Export Activities of Small- and Medium-sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009) , s. 115-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51438
article
See main document
46

Title:
Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 451-463. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166115530
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 83-98
ISBN:
978-83-7252-404-1
Nr:
2165632511
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 40-48
ISBN:
978-83-7252-406-5
Nr:
2165628838
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2008
Physical description:
117 s.: il.
Notes:
[odczyt: 09.05.2011],
Access mode:
Nr:
2166517688
report
50

Title:
Przedsiębiorczość międzynarodowa
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
80 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-388-4
Nr:
51880
monograph
51

Title:
Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 437-450. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166100210
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy
Source:
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 211-221 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-096-1
Nr:
2166156945
chapter in monograph
53

Conference:
Konferencja pt. "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości", Kraków, Polska, od 2007-11-30 do 2007-11-30
Title:
Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy
Source:
Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 2008, s. 85-94
ISBN:
978-83-925336-1-0
Nr:
2166560759
chapter in conference materials
54

Title:
Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 144-164
ISBN:
978-83-7252-406-5
Nr:
2165629920
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw = Export Motives of Small and Medium-Sized Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008) , s. 111-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50587
article
See main document
56

Title:
Eksport a rozwój przedsiębiorstw = The Development of Enterprises vis-á-vis Export
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008) , s. 133-149. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50586
article
See main document
57

Title:
Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition
Source:
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 13, nr 1 (44) (2008) , s. 103-122 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2161819527
article
See main document
58

Title:
[Głos w dyskusji]
Source:
Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, 2008, s. 116-118
Nr:
2166573898
voice in discussion / interview
59

Title:
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2008, s. 84-98
Signature:
NP-1311/Magazyn
Nr:
2168219466
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Obstacles to Innovation : Empirical Findings
Source:
Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 187-197. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-4-5
Nr:
2166096611
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania
Source:
Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 379-386
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-839-0
Nr:
2166132778
chapter in monograph
62

Title:
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne
Source:
Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim / red. Jacek Otto, Robert Stanisławski, Aleksandra Maciaszczyk - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 295-307 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-234-4
Nr:
2168254796
chapter in monograph
63

Title:
Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2007, s. 68-88 - Bibliogr.
Signature:
NP-1153/Magazyn
Nr:
2168252844
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia = The Behavior of Small and Medium-Sized Exporting Businesses in Poland's Małopolska Region Under the Theory of Gradual Internationalization
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (191-192) (2007) , s. 65-82. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
:
Nr:
50325
article
See main document
65

Title:
Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków = Marketing of Small and Medium Sized Exporters and Markets Features
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2007) , s. 14-19. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50283
article
66

Title:
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską
Source:
Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2006, s. 81-94
Signature:
NP-1110/Magazyn
Nr:
2168221358
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Conference:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Title:
Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
Source:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH - Kraków: Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006, s. 59-66
ISBN:
83-922856-3-8
Nr:
2166352275
chapter in conference materials
See main document
68

Conference:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Title:
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH - Kraków: Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006, s. 67-72
ISBN:
83-922856-3-8
Nr:
2166352250
chapter in conference materials
See main document
69

Title:
Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących
Source:
Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji / red. nauk. Kazimierz Kuciński - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 161-170 - Bibliogr.
Series:
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; t. 95 (XCV))
Nr:
2168294595
chapter in monograph
70

Title:
Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw = The Relationship between Innovativeness and the Export Behaviour of Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51269
article
See main document
71

Title:
Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej
Source:
Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji / red. Sławomir Jankiewicz, Kazimierz Pająk - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 59-65 - Bibliogr.
ISBN:
83-923988-1-5
Nr:
2166211137
chapter in monograph
72

Title:
Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej
Source:
Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego / red. Jacek Otto, Aleksandra Maciaszczyk - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006, s. 64-75 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
83-7283-193-9
Nr:
2166569307
chapter in monograph
73

Title:
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2005, s. 32-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-997/2/Magazyn
Nr:
2168291847
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Title:
Eksport jako innowacja organizacyjna
Source:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 87-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166164337
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2005, s. 146-167
Signature:
NP-997/2/Magazyn
Nr:
2168291867
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Conference:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Title:
Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa
Source:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH - Kraków: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 59-66
ISBN:
83-921813-0-1
Access mode:
Nr:
2168270494
chapter in conference materials
See main document
77

Title:
An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 37-56 - Bibliogr.
Nr:
2166400626
article
78

Conference:
I Międzynarodowe Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", Kraków, Polska, od 2004-11-24 do 2001-11-24
Title:
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
Source:
Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH - Kraków: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 67-72
ISBN:
83-921813-0-1
Access mode:
Nr:
2168270496
chapter in conference materials
See main document
79

Title:
Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie = SME Exports and Employment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 684 (2005) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52538
article
See main document
80

Title:
Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce
Source:
Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005, s. 71-85 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-21-4
Nr:
2166164295
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji = The Role of Information in the Export Activities of Small and Medium-sized Enterprises in Light of the Theory of Internationalisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005) , s. 85-100. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52991
article
See main document
82

Title:
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Source:
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004, s. 247-257 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-95-8
Nr:
2166249401
chapter in conference materials
See main document
83

Author:
Jarosław Plichta , Bogdan Rogoda , Mariusz Łapczyński , Rafał Morawczyński , Paulina Pietnoczko , Maria Zachurzok , Miłosz Mleczek
Title:
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2004
Physical description:
100 s.: il.
Access mode:
Nr:
2166515741
report
84

Conference:
3rd International Conference: Entrepreneurship, Employment and Beyond, Kraków, Polska, od 2003-09-18 do 2003-09-19
Title:
Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation
Source:
Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI - Cracow: AE, 2004, s. 55-66. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-223-5
Nr:
2168222042
chapter in conference materials
See main document
85

Title:
Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw
Source:
Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym / kierownik projektu: Jan TARGALSKI2004, s. 65-82 - Bibliogr.
Signature:
NP-997/[1]/Magazyn
Nr:
2168291827
chapter in unpublished scientific work
See main document
86

Title:
Raport o stanie małopolskiego eksportu : [1999-2003]
Redaktor:
Wiszniewski Piotr
Publisher address:
Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004
Physical description:
105, [3] s.: wykr.; 28 cm
ISBN:
83-917943-9-3
Nr:
2168234750
report
87

Title:
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
335 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/252
Nr:
2168221646
doctoral dissertation
88

Title:
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa = The Role of the Academic Community in Promoting New Technologies (on the Example of Kraków)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003) , s. 29-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221108
article
See main document
89

Conference:
Conference of the Thematic Network Improvement of Economic Policy Co-ordination for Full Employment and Social Cohesion in Europe, Budapeszt, Węgry, od 2003-03-07 do 2003-03-09
Title:
Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s
Source:
Der Öffentliche Sektor. - Jhrg 29, Heft 2-3 (2003) , s. 99-113. - Tytuł numeru: Eastern Enlargement as an All European Development Project - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320223
article
90

Conference:
International Conference: Small and Medium Enterprises in European Economies, Cluj-Napoca, Rumunia, od 2003-10-17 do 2003-10-18
Title:
Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises
Source:
Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania - Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2003, s. 99-107. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
973-8397-55-3
Nr:
2168234624
chapter in conference materials
91

Title:
Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim
Source:
Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2003, s. 1[100]-34[133] - Bibliogr.
Signature:
NP-899/Magazyn
Nr:
2168265032
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Conference:
Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, Austria, od 2002-04-27 do 2002-05-11
Title:
Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership
Source:
Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002 / eds. Michael Jandl, Ingrid Schwab-Matkovits - Wien: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), 2003, s. 41-49 - Bibliogr.
Series:
(IDM Policy Paper Series ; 1)
Nr:
2168320187
chapter in conference materials
93

Author:
Ryszard Iwańczyk , Rafał Morawczyński
Title:
Z garażu na parkiet
Source:
Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003, s. 103-123
Series:
(Academia Oeconomica)
ISBN:
83-7247-044-8
Nr:
2168226233
chapter in monograph
See main document
94

Title:
O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy
Source:
Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2002, s. 1[32]-20[51] - Bibliogr.
Signature:
NP-815/Magazyn
Nr:
2168291721
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Title:
Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian = Innovation in Poland from the Perspective of EU Accession : Comparisons and Proposals for Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 609 (2002) , s. 91-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225104
article
See main document
96

Title:
The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow
Source:
Northern Economic Review. - iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship (2002) , s. 167-173. - Referat z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Northumbria, 7-9 września 2001 - Bibliogr.
Nr:
2166212714
article
97

Title:
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa
Source:
Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2001, s. [40]-[60]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-736/1/Magazyn
Nr:
2168281683
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Author:
Ryszard Iwańczyk , Rafał Morawczyński
Title:
Z garażu na parkiet
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2001, s. 1-31 [114-144]
Signature:
NP-620/2/Magazyn
Nr:
2168334025
chapter in unpublished scientific work
See main document
99

Title:
Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii
Source:
Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI2000, s. 1-15 [102-116]
Research program:
40/KPiI/2/99/S
Signature:
NP-620/1/Magazyn
Nr:
2168334007
chapter in unpublished scientific work
See main document
100

Title:
Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 295-306
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241888
chapter in conference materials
See main document
1
Venture Capitalists' Investment Criteria in Poland : Entrepreneurial Opportunities, Entrepreneurs, and Founding Teams / Rafał MORAWCZYŃSKI // Administrative Sciences. - vol. 10, iss. 4 (2020), s. 1-30. - Summ.. - Tytuł numeru: Fostering of Entrepreneurial Ecosystems in the Era of the Fourth Industrial Revolution. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3387/10/4/77
2
About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI, Marcin PIĄTKOWSKI, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR // W: Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 15-18. - ISBN 978-83-8175-233-6. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf
3
O Jubilacie / Izabela CZAJA, Małgorzata KOSAŁA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI, Marcin PIĄTKOWSKI, Bogdan ROGODA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR // W: Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu / red. nauk. Maria URBANIEC, Małgorzata KOSAŁA, Izabela CZAJA. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 17-20. - ISBN 978-83-8175-234-3. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf
4
Przedsiębiorcy i inwestorzy : charakterystyka przedsiębiorców i ład korporacyjny a decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym w Polsce / Rafał MORAWCZYŃSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 379 s. : il. ; 24 cm. - Bibliograf. - ISBN 978-83-01-20651-2
5
Firmy technologiczne w poszukiwaniu zasobów na rozwój : analiza sytuacji wybranych spółek debiutujących na alternatywnym rynku NewConnect w Warszawie / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość a nowe technologie / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 104-128. - ISBN 978-83-8085-913-5
6
O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? / red. nauk. Stanisław Lis, Kazimierz ZIELIŃSKI, Maria URBANIEC. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 367-380. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5. - Pełny tekst: http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf
7
Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa / Rafał MORAWCZYŃSKI // Kurier UEK. - nr 5 (75) (2017/2018), s. 52-55. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small. - ISSN 1689-7757
8
Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania = Importance of the Entrepreneur in Business Angel's Investment Proccess : Results of the Study / Rafał MORAWCZYŃSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 157-168. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/12007/. - ISSN 2450-7741
9
Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce = Charactristics of the Entrepreneurs and Creation of the Governance Structure in Portfolio Companies by Venture Capital Funds in Poland : Results of the Empirical Research / Rafał MORAWCZYŃSKI // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 103 (2017), s. 217-234. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ltn.lodz.pl/images/spe%20103_2017_full-compressed.pdf. - ISSN 0081-6841
10
Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie / red. nauk. Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 77-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-100-9
11
Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 85-112. - ISBN 978-83-8085-356-0
12
Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce = Importance of Characterisitcs of the Entrepreneur for the Investment Decision Taken by Venture Capital Funds in Poland : Selected Results of the Study / Rafał MORAWCZYŃSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 2 (2016), s. 527-538. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-527.pdf. - ISSN 2450-7741
13
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 104-132. - ISBN 978-83-01-18196-3
14
Finansowanie kapitałem obcym / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 282-299. - ISBN 978-83-7641-935-0
15
Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014. - S. 351-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
16
Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis / ed. by Jarosław KACZMAREK, Konrad KOLEGOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 163-182. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-73-0
17
Przedsiębiorczość międzynarodowa / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem / red. nauk. Jan Targalski, Izabela CZAJA, Ewa KOZIEŃ. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 127-142. - ISBN 978-83-7641-935-0
18
Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce = Corporate Governance Mechanisms Used by Venture Capital Funds in Their Investments in Poland / Rafał MORAWCZYŃSKI // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 91, cz.2 (2014), s. 259-279. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0081-6841
19
Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu = Investment Criteria Used by Business Angels / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 803). - nr 66 (2014), s. 607-618. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4920-kryteria-inwestycyjne-aniolow-biznesu. - ISSN 1733-2842
20
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 163-179. - ISBN 978-83-7930-485-1
21
Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) = Local Factors Influencing Performance of the Venture Capital Markets / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 139-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
22
Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2013]), s. 100-127
23
Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych = Criteria Used by Venture Capital Funds in Making Investment Decisions / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 95-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-95.pdf. - ISSN 1733-2842
24
Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital = Entrepreneurs' Human Capital as a Decision Criterion among Venture Capital Funds / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 914 (2013), s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/750/574. - ISSN 1898-6447
25
Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości / red. nauk. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Katowice: Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", 2013. - S. 51-90. - ISBN 978-83-7164-801-4
26
Racjonalność w ekonomii / Vernon L. Smith ; tł. Marek A. DĄBROWSKI, Mirosław RACZYŃSKI, Rafał MORAWCZYŃSKI, Adrian SOLEK, Krystian MUCHA. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - XLV, [1], 449, [1] s. ; 25 cm. - Tyt. oryg.: Rationality in economics: Constructivist and ecological forms. - Bibliogr. - (Nobliści). - ISBN 978-83-264-0740-6
27
Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne = The Disclosure of Risk Factors by Companies Listed in the NewConnect Market : An Empirical Investigation / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 907 (2013), s. 73-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/800/623. - ISSN 1898-6447
28
Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 11-29. - ISBN 978-83-242-1671-0
29
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu / red. Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012. - S. 89-108. - ISBN 978-83-242-1671-0
30
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV. - Kraków: StatSoft Polska, 2012. - S. 49-58. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88724-64-0. - Pełny tekst: http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Bariery_eksportu.pdf
31
Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009 = Economic Slowdown and Firm Size - Selected Conclusions from a Survey on the Years 2008-2009 / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 897 (2012), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
32
Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - ([2012]), s. 188-206. - Bibliogr.
33
Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy = Barriers to Development among Small and Medium-size Enterprises in a Local Context - the Example of Firms in the City of Dębica / Rafał MORAWCZYŃSKI, Jan Bieszczad // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 866 (2011), s. 37-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198437. - ISSN 1898-6447
34
Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World / ed. by Renata OCZKOWSKA & Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 117-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-36-5
35
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. nauk. Jan TARGALSKI, Kazimierz ZIELIŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 87-103. - ISBN 978-83-62511-40-2
36
Miejsce eksportu usług w handlu światowym = The Role of the Export of Services in International Trade / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 812 (2010), s. 35-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169370917. - ISSN 1898-6447
37
Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne : spowolnienie gospodarcze w Polsce / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 5-27
38
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 97-117
39
Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego / kier. projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2010), s. 45-84
40
Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2009), s. 50-67
41
Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej / Rafał MORAWCZYŃSKI, Ryszard Iwańczyk // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka / red. nauk. Jan TARGALSKI, Anna FRANCIK. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Przedsiębiorczość). - S. 278-291. - ISBN 978-83-255-0185-3
42
Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności / Bogdan ROGODA, Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2009. - 282 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. oraz s. 274-281. - ISBN 978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4
43
Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 69-88. - ISBN 978-83-7252-459-1
44
Strategia w działalności firm eksportujących = Strategy in the Activities of Export Firms / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 27-48. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167993831. - ISSN 1898-6447
45
Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw = Characteristics of Owners and Managers and the Export Activities of Small- and Medium-sized Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 799 (2009), s. 115-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167996832. - ISSN 1898-6447
46
Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 451-463. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
47
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 83-98. - ISBN 978-83-7252-404-1
48
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 40-48. - ISBN 978-83-7252-406-5
49
Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych [on-line] / wykonawcy: Jarosław PLICHTA, Bogdan ROGODA, Rafał MORAWCZYŃSKI. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2008. - 117 s. : il. - [odczyt: 09.05.2011]. - Pełny tekst: www.obserwator.com.pl/file/media/Czynniki_rozwoju_MSP_2008.pdf
50
Przedsiębiorczość międzynarodowa / Rafał MORAWCZYŃSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 80 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-388-4
51
Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 437-450. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
52
Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka. - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 211-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-096-1
53
Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków: Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008]. - S. 85-94. - ISBN 978-83-925336-1-0
54
Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 144-164. - ISBN 978-83-7252-406-5
55
Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw = Export Motives of Small and Medium-Sized Polish Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 111-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159619157. - ISSN 1898-6447
56
Eksport a rozwój przedsiębiorstw = The Development of Enterprises vis-á-vis Export / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 769 (2008), s. 133-149. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159655469. - ISSN 1898-6447
57
Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition / Rafał MORAWCZYŃSKI // Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - vol. 13, nr 1 (44) (2008), s. 103-122. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
58
[Głos w dyskusji] / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, [ca 2008]. - S. 116-118
59
Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2008), s. 84-98
60
Obstacles to Innovation : Empirical Findings / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship / scien. ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - S. 187-197. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-4-5
61
Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 379-386. - ISBN 978-83-7246-839-0
62
Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim / red. Jacek Otto, Robert Stanisławski, Aleksandra Maciaszczyk. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2007. - (Monografie - Politechnika Łódzka). - S. 295-307. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-234-4
63
Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2007), s. 68-88. - Bibliogr.
64
Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia = The Behavior of Small and Medium-Sized Exporting Businesses in Poland's Małopolska Region Under the Theory of Gradual Internationalization / Rafał MORAWCZYŃSKI // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (191-192) (2007), s. 65-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
65
Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków = Marketing of Small and Medium Sized Exporters and Markets Features / Rafał MORAWCZYŃSKI // Marketing i Rynek. - nr 11 (2007), s. 14-19. - Summ. - ISSN 1231-7853
66
Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2006), s. 81-94
67
Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH. - Kraków: Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006. - S. 59-66. - ISBN 83-922856-3-8
68
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. Krzysztof WACH. - Kraków: Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], 2006. - S. 67-72. - ISBN 83-922856-3-8
69
Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji / red. nauk. Kazimierz Kuciński. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, ISSN 0239-9512 ; t. 95 (XCV)). - S. 161-170. - Bibliogr.
70
Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw = The Relationship between Innovativeness and the Export Behaviour of Small and Medium-sized Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 730 (2006), s. 99-112. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/130329234. - ISSN 0208-7944
71
Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji / red. Sławomir Jankiewicz, Kazimierz Pająk. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 59-65. - Bibliogr. - ISBN 83-923988-1-5
72
Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego / red. Jacek Otto, Aleksandra Maciaszczyk. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2006. - (Monografie - Politechnika Łódzka). - S. 64-75. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-193-9
73
Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska / Zbigniew MICHALIK, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2005), s. 32-44. - Bibliogr.
74
Eksport jako innowacja organizacyjna / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 87-104. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
75
Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna) / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2005), s. 146-167
76
Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH. - Kraków: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 59-66. - ISBN 83-921813-0-1. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1200001032
77
An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises / Rafał MORAWCZYŃSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005), s. 37-56. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
78
Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r. / red. Krzysztof WACH. - Kraków: Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 67-72. - ISBN 83-921813-0-1. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1200001032
79
Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie = SME Exports and Employment / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 684 (2005), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/92558051. - ISSN 0208-7944
80
Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie / red. Krzysztof Kaszuba, Jan TARGALSKI. - Kraków ; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2005. - S. 71-85. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-21-4
81
Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji = The Role of Information in the Export Activities of Small and Medium-sized Enterprises in Light of the Theory of Internationalisation / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 671 (2005), s. 85-100. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/85339224. - ISSN 0208-7944
82
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. - S. 247-257. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-95-8
83
Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych [on-line] / wykonawcy: Jarosław PLICHTA, Bogdan ROGODA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Rafał MORAWCZYŃSKI, Paulina Pietnoczko, Maria Zachurzok, Miłosz MLECZEK. - Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 2004. - 100 s. : il
84
Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation / Rafał MORAWCZYŃSKI, Krzysztof WACH // W: Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow) / ed. by Jan TARGALSKI. - Cracow: AE, 2004. - S. 55-66. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-223-5
85
Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym / kierownik projektu: Jan TARGALSKI. - (2004), s. 65-82. - Bibliogr.
86
Raport o stanie małopolskiego eksportu : [1999-2003] / [zespół red.: Piotr Wiszniewski, Rafał MORAWCZYŃSKI]. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2004. - 105, [3] s. : wykr. ; 28 cm. - ISBN 83-917943-9-3
87
Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI ; Promotor: Jan TARGALSKI. - Kraków, 2004. - 335 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000594a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000594b
88
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa = The Role of the Academic Community in Promoting New Technologies (on the Example of Kraków) / Rafał MORAWCZYŃSKI, Bogdan ROGODA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 622 (2003), s. 29-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15680. - ISSN 0208-7944
89
Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s / Rafał MORAWCZYŃSKI // Der Öffentliche Sektor. - Jhrg 29, Heft 2-3 (2003), s. 99-113. - Tytuł numeru: Eastern Enlargement as an All European Development Project. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2003/files/Budapest_Morawczynski.pdf#http://www.ifip.tuwien.ac.at/publ/oes/oes_pdf/oes_2003_2_3.pdf. - ISSN 1563-4604
90
Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises / Krzysztof WACH, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania. - Cluj-Napoca: Editura Alma Mater, 2003. - S. 99-107. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 973-8397-55-3
91
Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2003), s. 1[100]-34[133]. - Bibliogr.
92
Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002 / eds. Michael Jandl, Ingrid Schwab-Matkovits. - Wien: Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), 2003. - (IDM Policy Paper Series ; 1). - S. 41-49. - Bibliogr.
93
Z garażu na parkiet / Ryszard Iwańczyk, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2003. - (Academia Oeconomica). - S. 103-123. - ISBN 83-7247-044-8
94
O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Przedsiębiorczość i bezrobocie / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2002), s. 1[32]-20[51]. - Bibliogr.
95
Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian = Innovation in Poland from the Perspective of EU Accession : Comparisons and Proposals for Change / Rafał MORAWCZYŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 609 (2002), s. 91-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14049. - ISSN 0208-7944
96
The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow / Rafał MORAWCZYŃSKI, Bogdan ROGODA // Northern Economic Review. - iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship (2002), s. 167-173. - Referat z międzynarodowej konferencji zorganizowanej na Uniwersytecie Northumbria, 7-9 września 2001. - Bibliogr. - ISSN 0262-0383
97
Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa / Rafał MORAWCZYŃSKI, Bogdan ROGODA // W: Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. [40]-[60]. - Streszcz. - Bibliogr.
98
Z garażu na parkiet / Ryszard Iwańczyk, Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2001), s. 1-31 [114-144]
99
Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii / Rafał Morawczyński // W: Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1 / kierownik tematu: Jan TARGALSKI. - (2000), s. 1-15 [102-116]
100
Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych / Rafał MORAWCZYŃSKI // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 295-306. - ISBN 83-910502-5-4
1
Morawczyński R., (2020), Venture Capitalists' Investment Criteria in Poland : Entrepreneurial Opportunities, Entrepreneurs, and Founding Teams, "Administrative Sciences", vol. 10, iss. 4, s. 1-30; https://www.mdpi.com/2076-3387/10/4/77
2
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Morawczyński R., Piątkowski M., Rogoda B., Urbaniec M., Żur A., (2020), About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński. [W:] Urbaniec M., Żur A. (red.), Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 15-18.
3
Czaja I., Kosała M., Michalik Z., Morawczyński R., Piątkowski M., Rogoda B., Urbaniec M., Żur A., (2020), O Jubilacie. [W:] URBANIEC M., KOSAŁA M., CZAJA I. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 17-20.
4
Morawczyński R., (2019), Przedsiębiorcy i inwestorzy: charakterystyka przedsiębiorców i ład korporacyjny a decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 379 s.
5
Morawczyński R., (2019), Firmy technologiczne w poszukiwaniu zasobów na rozwój : analiza sytuacji wybranych spółek debiutujących na alternatywnym rynku NewConnect w Warszawie. [W:] ZIELIŃSKI K. (red.), Przedsiębiorczość a nowe technologie, Warszawa : Difin, s. 104-128.
6
Morawczyński R., (2018), O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym. [W:] Lis S., Zieliński K., Urbaniec M. (red.), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 367-380.
7
Morawczyński R., (2017), Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, "Kurier UEK", nr 5 (75), s. 52-55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small
8
Morawczyński R., (2017), Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 2, s. 157-168; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/12007/
9
Morawczyński R., (2017), Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 103, s. 217-234; http://www.ltn.lodz.pl/images/spe%20103_2017_full-compressed.pdf
10
Morawczyński R., (2016), Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji. [W:] Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie, Warszawa : Difin, s. 77-91.
11
Morawczyński R., (2016), Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych. [W:] Zieliński K. (red.), Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości, Warszawa : Difin, s. 85-112.
12
Morawczyński R., (2016), Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 2, s. 527-538; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-527.pdf
13
Morawczyński R., (2015), Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm. [W:] Zieliński K. (red.), Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 104-132.
14
Morawczyński R., (2014), Finansowanie kapitałem obcym. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 282-299.
15
Morawczyński R., (2014), Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 351-370.
16
Morawczyński R., (2014), Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies. [W:] Kaczmarek J., Kolegowicz K. (red.), Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 163-182.
17
Morawczyński R., (2014), Przedsiębiorczość międzynarodowa. [W:] Targalski J., Czaja I., Kozień E. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Warszawa : Difin, s. 127-142.
18
Morawczyński R., (2014), Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 91, cz.2, s. 259-279.
19
Morawczyński R., (2014), Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 66, s. 607-618; http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4920-kryteria-inwestycyjne-aniolow-biznesu
20
Morawczyński R., (2014), Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości. [W:] Zieliński K. (red.), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, Warszawa : Difin, s. 163-179.
21
Morawczyński R., (2013), Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital). [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 139-151.
22
Morawczyński R., ([2013]), Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, s. 100-127.
23
Morawczyński R., (2013), Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 95-104; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-95.pdf
24
Morawczyński R., (2013), Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 914, s. 21-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/750/574
25
Morawczyński R., (2013), Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie). [W:] Zieliński K. (red.), Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości, Katowice : Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", s. 51-90.
26
Smith V., (2013), Racjonalność w ekonomii, Tł. Dąbrowski M., Raczyński M., Morawczyński R., Solek A., Mucha K., Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, XLV, [1], 449, [1] s.
27
Morawczyński R., (2013), Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 907, s. 73-89; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/800/623
28
Morawczyński R., (2012), Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 11-29.
29
Morawczyński R., (2012), Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku. [W:] Zieliński K. (red.), Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 89-108.
30
Morawczyński R., (2012), Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. [W:] Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV, Kraków : StatSoft Polska, s. 49-58.
31
Morawczyński R., (2012), Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 897, s. 5-23.
32
Morawczyński R., ([2012]), Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, s. 188-206.
33
Morawczyński R., Bieszczad J., (2011), Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 866, s. 37-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198437
34
Morawczyński R., (2011), Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect. [W:] Oczkowska R., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 117-131.
35
Morawczyński R., (2011), Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego. [W:] Targalski J., Zieliński K. (red.), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw: ujęcie teoretyczne i empiryczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 87-103.
36
Morawczyński R., (2010), Miejsce eksportu usług w handlu światowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 812, s. 35-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/169370917
37
Morawczyński R., (2010), Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne: spowolnienie gospodarcze w Polsce. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 5-27.
38
Morawczyński R., (2010), Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (red.), Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 97-117.
39
Morawczyński R., (2010), Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego, s. 45-84.
40
Morawczyński R., (2009), Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, s. 50-67.
41
Morawczyński R., Iwańczyk R., (2009), Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej. [W:] Targalski J., Francik A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 278-291.
42
Rogoda B., Michalik Z., Morawczyński R., (2009), Prowadzenie małej firmy: od powstania do zakończenia działalności, Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 282 s.
43
Morawczyński R., (2009), Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej. [W:] Targalski J. (red.), Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 69-88.
44
Michalik Z., Morawczyński R., (2009), Strategia w działalności firm eksportujących, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 27-48; https://bazekon.uek.krakow.pl/167993831
45
Morawczyński R., (2009), Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 799, s. 115-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/167996832
46
Morawczyński R., (2008), Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 451-463.
47
Morawczyński R., (2008), Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 83-98.
48
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska. [W:] Targalski J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 40-48.
49
Plichta J., Rogoda B., Morawczyński R., (2008), Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych, [on-line], Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 117 s.
50
Morawczyński R., (2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 80 s.
51
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 437-450.
52
Morawczyński R., (2008), Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy. [W:] Noga M., Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, s. 211-221.
53
Morawczyński R., (2008), Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy. [W:] Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r, Kraków : Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta, s. 85-94.
54
Morawczyński R., (2008), Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych. [W:] Targalski J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 144-164.
55
Morawczyński R., (2008), Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 111-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/159619157
56
Michalik Z., Morawczyński R., (2008), Eksport a rozwój przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 769, s. 133-149; https://bazekon.uek.krakow.pl/159655469
57
Morawczyński R., (2008), Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition, "Emergo", vol. 13, nr 1 (44), s. 103-122.
58
Morawczyński R., "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.", s. 116-118.
59
Morawczyński R., (2008), Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, s. 84-98.
60
Morawczyński R., (2008), Obstacles to Innovation : Empirical Findings. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 187-197.
61
Morawczyński R., (2007), Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 379-386.
62
Morawczyński R., (2007), Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne. [W:] Otto J., Stanisławski R., Maciaszczyk A. (red.), Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 295-307.
63
Morawczyński R., (2007), Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości, s. 68-88.
64
Morawczyński R., (2007), Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8 (191-192), s. 65-82.
65
Morawczyński R., (2007), Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków, "Marketing i Rynek", nr 11, s. 14-19.
66
Morawczyński R., (2006), Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, s. 81-94.
67
Morawczyński R., (2006), Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia, Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], s. 59-66.
68
Morawczyński R., (2006), Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia, Kraków : Instytut Wspierania Przedsiębiorczości [etc.], s. 67-72.
69
Morawczyński R., (2006), Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących. [W:] Kuciński K. (red.), Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej; t. 95 (XCV)), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 161-170.
70
Morawczyński R., (2006), Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 730, s. 99-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/130329234
71
Morawczyński R., (2006), Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej. [W:] Jankiewicz S., Pająk K. (red.), Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 59-65.
72
Morawczyński R., (2006), Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej. [W:] Otto J., Maciaszczyk A. (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 64-75.
73
Michalik Z., Morawczyński R., (2005), Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna), s. 32-44.
74
Morawczyński R., (2005), Eksport jako innowacja organizacyjna. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 87-104.
75
Morawczyński R., (2005), Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna), s. 146-167.
76
Morawczyński R., (2005), Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r, Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, s. 59-66.
77
Morawczyński R., (2005), An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 4, s. 37-56.
78
Morawczyński R., (2005), Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach. [W:] Wach K. (red.), Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r, Kraków : Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej, s. 67-72.
79
Morawczyński R., (2005), Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 684, s. 41-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/92558051
80
Morawczyński R., (2005), Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce. [W:] Kaszuba K., Targalski J. (red.), Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 71-85.
81
Morawczyński R., (2005), Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 85-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/85339224
82
Morawczyński R., (2004), Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim. [W:] Budzowski K., Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 247-257.
83
Plichta J., Rogoda B., Łapczyński M., Morawczyński R., Pietnoczko P., Zachurzok M., Mleczek M., (2004), Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych, [on-line], Kraków : Urząd Miasta Krakowa, 100 s.
84
Morawczyński R., Wach K., (2004), Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation. [W:] Targalski J. (red.), Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow), Cracow : AE, s. 55-66.
85
Morawczyński R., (2004), Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym, s. 65-82.
86
Wiszniewski P., Morawczyński R. (red.), (2004), Raport o stanie małopolskiego eksportu: [1999-2003], Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 105, [3] s.
87
Morawczyński R., (2004), Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim, Prom. Targalski J., Kraków : , 335 k.
88
Morawczyński R., Rogoda B., (2003), Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 622, s. 29-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/15680
89
Morawczyński R., (2003), Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s, "Der Öffentliche Sektor", Jhrg 29, Heft 2-3, s. 99-113; www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2003/files/Budapest_Morawczynski.pdf#http://www.ifip.tuwien.ac.at/publ/oes/oes_pdf/oes_2003_2_3.pdf
90
Wach K., Morawczyński R., (2003), Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises. [W:] Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania, Cluj-Napoca : Editura Alma Mater, s. 99-107.
91
Morawczyński R., (2003), Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce, s. 1[100]-34[133].
92
Morawczyński R., (2003), Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership. [W:] Jandl M., Schwab-Matkovits I. (red.), Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002, Wien : Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM), s. 41-49.
93
Iwańczyk R., Morawczyński R., (2003), Z garażu na parkiet. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 103-123.
94
Morawczyński R., (2002), O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i bezrobocie, s. 1[32]-20[51].
95
Morawczyński R., (2002), Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 609, s. 91-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/14049
96
Morawczyński R., Rogoda B., (2002), The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow, "Northern Economic Review", iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship, s. 167-173.
97
Morawczyński R., Rogoda B., (2001), Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość, s. [40]-[60].
98
Iwańczyk R., Morawczyński R., (2001), Z garażu na parkiet. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków, s. 1-31 [114-144].
99
Morawczyński R., (2000), Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii. [W:] Targalski J. (kierownik tematu), Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1, s. 1-15 [102-116].
100
Morawczyński R., (1999), Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 295-306.
1
@article{UEK:2168350406,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Venture Capitalists' Investment Criteria in Poland : Entrepreneurial Opportunities, Entrepreneurs, and Founding Teams",
journal = "Administrative Sciences",
number = "vol. 10, iss. 4",
pages = "1-30",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/admsci10040077},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3387/10/4/77},
}
2
@misc{UEK:2168352016,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński and Marcin Piątkowski and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Agnieszka Żur",
title = "About the Jubilarian : Professor Kazimierz Zieliński",
booktitle = "Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński",
pages = "15-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-233-6",
}
3
@misc{UEK:2168351994,
author = "Izabela Czaja and Małgorzata Kosała and Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński and Marcin Piątkowski and Bogdan Rogoda and Maria Urbaniec and Agnieszka Żur",
title = "O Jubilacie",
booktitle = "Bezpieczeństwo ekonomiczne : polityka, finanse i innowacje : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu",
pages = "17-20",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Bezpieczenstwo-ekonomiczne_e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-234-3",
}
4
@book{UEK:2168340355,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Przedsiębiorcy i inwestorzy : charakterystyka przedsiębiorców i ład korporacyjny a decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym w Polsce",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2019",
isbn = "978-83-01-20651-2",
}
5
@inbook{UEK:2168342327,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Firmy technologiczne w poszukiwaniu zasobów na rozwój : analiza sytuacji wybranych spółek debiutujących na alternatywnym rynku NewConnect w Warszawie",
booktitle = "Przedsiębiorczość a nowe technologie",
pages = "104-128",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-913-5",
}
6
@inbook{UEK:2168324665,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "O znaczeniu zaufania między przedsiębiorcami a inwestorami na rynku kapitałowym",
booktitle = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe?",
pages = "367-380",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
url = {http://conferencekpi2017.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/2018_FUEK_Ekonomia_przyszlosci_FINAL.pdf},
isbn = "978-83-65907-15-8 ; 978-83-65907-16-5",
}
7
@misc{UEK:2168322299,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Ekonomia przyszłości : państwo efektywne czy sprawiedliwe? : Międzynarodowa Konferencja Naukowa",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (75)",
pages = "52-55",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_75_5_14_12small},
}
8
@article{UEK:2168323887,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Znaczenie przedsiębiorcy w procesie inwestycyjnym aniołów biznesu : wyniki badania",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 2",
pages = "157-168",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-12},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/12007/},
}
9
@article{UEK:2168333665,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Charakterystyka przedsiębiorców a kształtowanie ładu korporacyjnego w inwestycjach venture capital w Polsce",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 103",
pages = "217-234",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2017/103/13},
url = {http://www.ltn.lodz.pl/images/spe%20103_2017_full-compressed.pdf},
}
10
@inbook{UEK:2168310093,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Umiędzynarodowienie firm w erze globalizacji",
booktitle = "Przedsiębiorczość korporacyjna : rynek, strategie, zarządzanie",
pages = "77-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-100-9",
}
11
@inbook{UEK:2168312589,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Rozwój spółek portfelowych funduszy podwyższonego ryzyka VC/PE po wejściu na giełdę papierów wartościowych",
booktitle = "Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "85-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-356-0",
}
12
@article{UEK:2168311357,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 2",
pages = "527-538",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/2-46},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz2-527.pdf},
}
13
@inbook{UEK:2168296405,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm",
booktitle = "Problemy wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "104-132",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18196-3",
}
14
@inbook{UEK:2168285991,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Finansowanie kapitałem obcym",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "282-299",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
15
@inbook{UEK:2168278151,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Poziom umiędzynarodowienia spółek w czasie przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "351-370",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
16
@inbook{UEK:2168284577,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Risk in the Foreign Markets : Classification and Coping Strategies",
booktitle = "Developmental Challenges of the Economy and Enterprises after Crisis",
pages = "163-182",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-73-0",
}
17
@inbook{UEK:2168282015,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Przedsiębiorczość międzynarodowa",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem",
pages = "127-142",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7641-935-0",
}
18
@article{UEK:2168290239,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Mechanizmy kształtowania ładu korporacyjnego stosowane przez fundusze venture capital w inwestycjach w Polsce",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 91, cz.2",
pages = "259-279",
year = "2014",
}
19
@article{UEK:2168290449,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Kryteria inwestycyjne aniołów biznesu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "66",
pages = "607-618",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2014/frfu-nr-66-2014/4920-kryteria-inwestycyjne-aniolow-biznesu},
issn = "1640-6818",
}
20
@inbook{UEK:2168286065,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "163-179",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-485-1",
}
21
@inbook{UEK:2168264568,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Lokalne determinanty funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka (venture capital)",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "139-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
22
@unpublished{UEK:2168302927,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Inwestycje funduszy venture capital a konkurencyjność firm",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "100-127",
year = "2013",
}
23
@article{UEK:2168275475,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Kryteria stosowane przez fundusze venture capital w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "95-104",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-95.pdf},
issn = "1640-6818",
}
24
@article{UEK:2168279261,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Kapitał ludzki przedsiębiorców jako kryterium decyzyjne w inwestycjach funduszy venture capital",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "914",
pages = "21-36",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/750/574},
}
25
@inbook{UEK:2168274651,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Cykl koniunkturalny a wyniki i sytuacja przedsiębiorstw w branży procyklicznej i antycyklicznej (na przykładzie spółek elektromaszynowych i spożywczych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie)",
booktitle = "Makroekonomiczne i sektorowe czynniki rozwoju przedsiębiorczości",
pages = "51-90",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Śląsk",
year = "2013",
isbn = "978-83-7164-801-4",
}
26
@book{UEK:2168292881,
author = "Vernon L. Smith",
title = "Racjonalność w ekonomii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0740-6",
}
27
@article{UEK:2168270360,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Ujawnianie ryzyka przez spółki debiutujące na rynku NewConnect : badanie empiryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "907",
pages = "73-89",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/800/623},
}
28
@inbook{UEK:2168253820,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Światowy kryzys a sytuacja gospodarcza w Polsce",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "11-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
29
@inbook{UEK:2168253856,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku",
booktitle = "Działania dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w okresie kryzysu",
pages = "89-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
isbn = "978-83-242-1671-0",
}
30
@inbook{UEK:2168304157,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
booktitle = "Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych IV",
pages = "49-58",
adress = "Kraków",
publisher = "StatSoft Polska",
year = "2012",
url = {http://www.statsoft.pl/Portals/0/Downloads/Bariery_eksportu.pdf},
isbn = "978-83-88724-64-0",
}
31
@article{UEK:2168259784,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Spowolnienie gospodarcze a wielkość firmy : wybrane wnioski z badań nad sytuacją przedsiębiorstw w latach 2008-2009",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "897",
pages = "5-23",
year = "2012",
}
32
@unpublished{UEK:2168271956,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Alternatywny rynek obrotu NewConnect jako mechanizm wspierania przedsiębiorczości",
booktitle = "Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce",
pages = "188-206",
year = "2012",
}
33
@article{UEK:2168222190,
author = "Rafał Morawczyński and Jan Bieszczad",
title = "Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście lokalnym na przykładzie firm działających w Dębicy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "866",
pages = "37-52",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198437},
}
34
@inbook{UEK:2168228106,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Capital Market and Entrepreneurship - Observations from the Polish Alternative Market NewConnect",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary World",
pages = "117-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-36-5",
}
35
@inbook{UEK:2168222172,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "87-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-40-2",
}
36
@article{UEK:2165701777,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Miejsce eksportu usług w handlu światowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "812",
pages = "35-51",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169370917},
}
37
@unpublished{UEK:2168326041,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Światowy kryzys 2007-2010 - tło makroekonomiczne",
booktitle = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "5-27",
year = "2010",
}
38
@inbook{UEK:2168218696,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej : innowacyjność, przedsiębiorczość, konkurencyjność",
pages = "97-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
39
@unpublished{UEK:2168326055,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Działania eksporterów w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce od połowy 2008 do końca 2009 roku",
booktitle = "Działania dostosowawcze przedsiębiorców polskich w okresie spowolnienia gospodarczego",
pages = "45-84",
year = "2010",
}
40
@unpublished{UEK:2168218474,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Kryzys gospodarki światowej 2008/09 a umiędzynarodowienie polskiej gospodarki i przedsiębiorstw na przykładzie przemysłu elektromaszynowego",
booktitle = "Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "50-67",
year = "2009",
}
41
@inbook{UEK:2162197672,
author = "Rafał Morawczyński and Ryszard Iwańczyk",
title = "Analiza przypadku : Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Włoszczowa : od marzenia do spółki giełdowej",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą : teoria i praktyka",
pages = "278-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0185-3",
}
42
@book{UEK:51382,
author = "Bogdan Rogoda and Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Prowadzenie małej firmy : od powstania do zakończenia działalności",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2009",
isbn = "978-83-925336-2-7 ; 978-83-925336-3-4",
}
43
@inbook{UEK:2162171055,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Internacjonalizacja gospodarki polskiej : porównanie z innymi krajami europejskimi z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej",
booktitle = "Wpływ integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "69-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-459-1",
}
44
@article{UEK:51439,
author = "Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Strategia w działalności firm eksportujących",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "27-48",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167993831},
}
45
@article{UEK:51438,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Charakterystyka właścicieli i menedżerów a działalność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "799",
pages = "115-128",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167996832},
}
46
@inbook{UEK:2166115530,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Born Globals and Traditionally Internationalised SMEs in the Polish Economy : Some Empirical Findings from a Comparative Analysis",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "451-463",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
47
@inbook{UEK:2165632511,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005 na tle lat poprzednich ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "83-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-404-1",
}
48
@inbook{UEK:2165628838,
author = "Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
pages = "40-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-406-5",
}
49
@misc{UEK:2166517688,
author = "Jarosław Plichta and Bogdan Rogoda and Rafał Morawczyński",
title = "Czynniki rozwoju i bariery przedsiębiorczości w Krakowie - wyniki badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2008",
url = {www.obserwator.com.pl/file/media/Czynniki_rozwoju_MSP_2008.pdf},
}
50
@book{UEK:51880,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Przedsiębiorczość międzynarodowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-388-4",
}
51
@inbook{UEK:2166100210,
author = "Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Entrepreneurial Posture and the Internationalisation of Small and Medium Sized Firms",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "437-450",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
52
@inbook{UEK:2166156945,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Stopień umiędzynarodowienia gospodarki polskiej na tle innych krajów Europy",
booktitle = "Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej",
pages = "211-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe",
year = "2008",
isbn = "978-83-7556-096-1",
}
53
@inbook{UEK:2166560759,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Przedsiębiorczość międzynarodowa w województwie małopolskim - główne problemy",
booktitle = "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.",
pages = "85-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta",
year = "2008",
isbn = "978-83-925336-1-0",
}
54
@inbook{UEK:2165629920,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Eksport a innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
pages = "144-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-406-5",
}
55
@article{UEK:50587,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Motywy eksportu polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "111-132",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159619157},
}
56
@article{UEK:50586,
author = "Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Eksport a rozwój przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "769",
pages = "133-149",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159655469},
}
57
@article{UEK:2161819527,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Export Behaviour of Polish Small and Medium-sized Enterprises in the Context of Transition",
journal = "Emergo",
number = "vol. 13, 1 (44)",
pages = "103-122",
year = "2008",
}
58
@misc{UEK:2166573898,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "[Głos w dyskusji]",
booktitle = "Publikacja z konferencji "Przezwyciężanie barier rozwoju przedsiębiorczości" z dnia 30 listopada 2007 r.",
pages = "116-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta",
year = "2008",
}
59
@unpublished{UEK:2168219466,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Eksport i import nowych państw członkowskich Unii Europejskiej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "84-98",
year = "2008",
}
60
@inbook{UEK:2166096611,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Obstacles to Innovation : Empirical Findings",
booktitle = "Enterprises in the Face of 21st Century Challenges : Development - Management - Entrepreneurship",
pages = "187-197",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-4-5",
}
61
@inbook{UEK:2166132778,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Rola jakości i wartości kapitału ludzkiego w przedsiębiorczości międzynarodowej : wyniki badania",
booktitle = "Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji",
pages = "379-386",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-839-0",
}
62
@inbook{UEK:2168254796,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw Polski południowej - badania empiryczne",
booktitle = "Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim",
pages = "295-307",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-234-4",
}
63
@unpublished{UEK:2168252844,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Internacjonalizacja gospodarki polskiej - porównanie innych krajów europejskich z wykorzystaniem statystycznej wielowymiarowej analizy porównawczej",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej - monitoring wpływu integracji europejskiej na rozwój przedsiębiorczości",
pages = "68-88",
year = "2007",
}
64
@article{UEK:50325,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8 (191-192)",
pages = "65-82",
year = "2007",
}
65
@article{UEK:50283,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Marketing małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących a charakterystyka obsługiwanych rynków",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "14-19",
year = "2007",
}
66
@unpublished{UEK:2168221358,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Zmiany w polskim eksporcie w latach 2004-2005, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obrotach z Unią Europejską",
booktitle = "Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej",
pages = "81-94",
year = "2006",
}
67
@inbook{UEK:2166352275,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Strategia internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wspierania Przedsiębiorczości etc.",
year = "2006",
isbn = "83-922856-3-8",
}
68
@inbook{UEK:2166352250,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia",
pages = "67-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Wspierania Przedsiębiorczości etc.",
year = "2006",
isbn = "83-922856-3-8",
}
69
@inbook{UEK:2168294595,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Konkurowanie jako aspekt funkcjonowania polskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących",
booktitle = "Polskie przedsiębiorstwa wobec globalnej konkurencji",
pages = "161-170",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "0239-9512",
}
70
@article{UEK:51269,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Związki między innowacyjnością a zachowaniami eksportowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "730",
pages = "99-112",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/130329234},
}
71
@inbook{UEK:2166211137,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Postawa przedsiębiorcza a sukces w działalności eksportowej",
booktitle = "Przedsiębiorczość warunkiem rozwoju regionu i kraju w procesie globalizacji",
pages = "59-65",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-923988-1-5",
}
72
@inbook{UEK:2166569307,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Profile przedsiębiorstw eksportujących do krajów starej i nowej Unii Europejskiej oraz Europy Wschodniej",
booktitle = "Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego",
pages = "64-75",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7283-193-9",
}
73
@unpublished{UEK:2168291847,
author = "Zbigniew Michalik and Rafał Morawczyński",
title = "Metodyka badań innowacyjności przedsiębiorstw Małopolski i Śląska",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna)",
pages = "32-44",
year = "2005",
}
74
@inbook{UEK:2166164337,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Eksport jako innowacja organizacyjna",
booktitle = "Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie",
pages = "87-104",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-88397-21-4",
}
75
@unpublished{UEK:2168291867,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Związki między eksportem a innowacyjnością przedsiębiorstw Małopolski i Śląska w świetle badań empirycznych",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - część II (empiryczna)",
pages = "146-167",
year = "2005",
}
76
@inbook{UEK:2168270494,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Strategia internacjonalizacji małego i średniego przedsiębiorstwa",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r.",
pages = "59-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001032 },
isbn = "83-921813-0-1",
}
77
@article{UEK:2166400626,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "An Empirical Analysis of Export Barriers among Polish Small and Medium-sized Enterprises",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "4",
pages = "37-56",
year = "2005",
}
78
@inbook{UEK:2168270496,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Bariery eksportu w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Działalność gospodarcza w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia : materiały pokonferencyjne I Międzynarodowego Sympozjum dla Przedsiębiorców pt. "Unia Europejska Twoim Partnerem w Biznesie", które odbyło się w Krakowie w dniu 24 listopada 2004 r.",
pages = "67-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001032 },
isbn = "83-921813-0-1",
}
79
@article{UEK:52538,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Eksport małych i średnich przedsiębiorstw a zatrudnienie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "684",
pages = "41-56",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/92558051},
}
80
@inbook{UEK:2166164295,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Eksport a innowacje sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce",
booktitle = "Innowacyjność sektora MŚP : Małopolska i Podkarpacie",
pages = "71-85",
adress = "Kraków ; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2005",
isbn = "83-88397-21-4",
}
81
@article{UEK:52991,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Rola informacji w działalności eksportowej małych i średnich przedsiębiorstw w świetle teorii internacjonalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "671",
pages = "85-100",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/85339224},
}
82
@inbook{UEK:2166249401,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
booktitle = "Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "247-257",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-95-8",
}
83
@misc{UEK:2166515741,
author = "Jarosław Plichta and Bogdan Rogoda and Mariusz Łapczyński and Rafał Morawczyński and Paulina Pietnoczko and Maria Zachurzok and Miłosz Mleczek",
title = "Diagnoza, analiza i ocena kondycji sektora MŚP w Krakowie na podstawie badań ankietowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Miasta Krakowa",
year = "2004",
url = {},
}
84
@inbook{UEK:2168222042,
author = "Rafał Morawczyński and Krzysztof Wach",
title = "Does Polish Foreign Trade Impact Employment? An Empirical Investigation",
booktitle = "Entrepreneurship, Employment and Beyond 2003 : Proceedings of the 3rd International Conference Organized by the Department of Entrepreneurship and Innovation of the Cracow University of Economics, the Northumbria University at Newcastle, the Södertörn University College (September 18-19, 2003, Cracow)",
pages = "55-66",
adress = "Cracow",
publisher = "AE",
year = "2004",
isbn = "83-7252-223-5",
}
85
@unpublished{UEK:2168291827,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Eksport jako przejaw innowacyjności przedsiębiorstw",
booktitle = "Innowacyjność przedsiębiorstw regionu II (Małopolska i Śląsk) - w nowym ujęciu statystycznym",
pages = "65-82",
year = "2004",
}
86
@misc{UEK:2168234750,
title = "Raport o stanie małopolskiego eksportu : [1999-2003]",
editor = Wiszniewski Piotr,
editor = Morawczyński Rafał,
adress = "Kraków",
publisher = "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego",
year = "2004",
isbn = "83-917943-9-3",
}
87
@unpublished{UEK:2168221646,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Bariery eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w województwie małopolskim",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
88
@article{UEK:2168221108,
author = "Rafał Morawczyński and Bogdan Rogoda",
title = "Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "622",
pages = "29-46",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15680},
}
89
@article{UEK:2168320223,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Employment Level Changes in Industry and Foreign Trade between Poland and the EU in the 1990s",
journal = "Der Öffentliche Sektor",
number = "Jhrg 29, Heft 2-3",
pages = "99-113",
year = "2003",
url = {www.epoc.uni-bremen.de/publications/pup2003/files/Budapest_Morawczynski.pdf#http://www.ifip.tuwien.ac.at/publ/oes/oes_pdf/oes_2003_2_3.pdf},
}
90
@inbook{UEK:2168234624,
author = "Krzysztof Wach and Rafał Morawczyński",
title = "Impact of the European Union Accession on Polish Small and Medium-sized Enterprises",
booktitle = "Small and Medium Enterprises in European Economies : International Conference, October 17-18 2003, Cluj-Napoca, Romania",
pages = "99-107",
adress = "Cluj-Napoca",
publisher = "Editura Alma Mater",
year = "2003",
isbn = "973-8397-55-3",
}
91
@unpublished{UEK:2168265032,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Eksport a innowacje sektora MSP w Województwie Małopolskim",
booktitle = "Wpływ innowacyjności na rozwój sektora MSP w Małopolsce",
pages = "1[100]-34[133]",
year = "2003",
}
92
@inbook{UEK:2168320187,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Japanese Foreign Direct Investments in Poland in the 90's. : a Case Study of Japanese FDI Activity in a Country Facing EU Membership",
booktitle = "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU : Papers of Participants of the Summer School "Long-term Strategies for the Central and Eastern European Candidate Countries after their Entry to the EU", Eisenstadt, April 27 - May 11, 2002",
pages = "41-49",
adress = "Wien",
publisher = "Institut für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM)",
year = "2003",
issn = "",
}
93
@inbook{UEK:2168226233,
author = "Ryszard Iwańczyk and Rafał Morawczyński",
title = "Z garażu na parkiet",
booktitle = "Przedsiębiorczość i zarządzanie : studium przypadków",
pages = "103-123",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7247-044-8",
}
94
@unpublished{UEK:2168291721,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "O związkach między działalnością eksportową małych i średnich przedsiębiorstw a tworzeniem nowych miejsc pracy",
booktitle = "Przedsiębiorczość i bezrobocie",
pages = "1[32]-20[51]",
year = "2002",
}
95
@article{UEK:2168225104,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Stan innowacyjności w Polsce w perspektywie przystąpienia do Unii Europejskiej : porównania i propozycje zmian",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "609",
pages = "91-106",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14049},
}
96
@article{UEK:2166212714,
author = "Rafał Morawczyński and Bogdan Rogoda",
title = "The Academic Environment in the Promotion of New Technologies : a Case Study of Krakow",
journal = "Northern Economic Review",
number = "iss. 32 spec. iss.: Universities & Entrepreneurship",
pages = "167-173",
year = "2002",
}
97
@unpublished{UEK:2168281683,
author = "Rafał Morawczyński and Bogdan Rogoda",
title = "Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa",
booktitle = "Przedsiębiorczość i innowacje a rozwój gospodarczy. Cz. 1, Relacje uniwersytet - przedsiębiorczość",
pages = "[40]-[60]",
year = "2001",
}
98
@unpublished{UEK:2168334025,
author = "Ryszard Iwańczyk and Rafał Morawczyński",
title = "Z garażu na parkiet",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 2, Przedsiębiorczość i zarządzanie - studium przypadków",
pages = "1-31 [114-144]",
year = "2001",
}
99
@unpublished{UEK:2168334007,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Japonii",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości - badania porównawcze. Cz. 1",
pages = "1-15 [102-116]",
year = "2000",
}
100
@inbook{UEK:2168241888,
author = "Rafał Morawczyński",
title = "Polsko-japońskie stosunki gospodarcze w latach dziewięćdziesiątych",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "295-306",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID