Publications of the selected author
1

Title:
Condominium Co-Owners and their Typology Based on their Engagement in the Process of Decision-Making
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 30, no. 2 (2022) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168366444
article
2

Title:
The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory
Source:
World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości. - nr 1 (115) (2021) , s. 80-98. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The article came into being within the project no. 058/WEKEN/01/2019/S/9058 entitled 'Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce - II etap' financed by Cracow University of economics conducted by prof. dr hab. Adam Nalepka.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168357446
article
3

Title:
Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19 = Providing Property Management Services in the Time of COVID-19 Pandemic
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 12, nr 40 (2021) , s. 157-177. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki polskiej i unijnej w kontekście pandemii Covid-19 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168358408
article
4

Title:
Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2021
Physical description:
243 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-508
Nr:
2168360412
doctoral dissertation
5

Title:
Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland
Source:
Real Estate Management and Valuation. - vol. 28, no. 1 (2020) , s. 41-50. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168345706
article
6

Title:
Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne
Source:
Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020, s. 171-180
Series:
(Monografie Prawnicze)
ISBN:
978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351670
chapter in monograph
See main document
7

Title:
The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland = Charakterystyka instytucjonalizacji usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (106) (2018) , s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential (027/WE-KEN/01/2018/S/8027)
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331453
article
8

Title:
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (102) (2017) , s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Rozwój instytucjonalny i funkcjonalny sektora nieruchomości w Polsce" na Badania Statutowe Katedry Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK pt. "Inwestycje odpowiedzialne sektora publicznego: konceptualizacja, analiza, ocena - II etap" nr 059/WE-KEN/01/2017/S/7059.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324407
article
9

Title:
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 3(89) (2014) , s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290129
article
10

Title:
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków
Source:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 142-170 - Bibliogr.
Signature:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303547
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych = The Impact of Design Solutions and Implementing Maintenance Costs of New Residential Buildings
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. s. 287-295. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297179
article
12

Title:
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków
Source:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA, s. 126-147 - Bibliogr.
Signature:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286797
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2013
Physical description:
212 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nieruchomości - Poltext)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7561-364-3
Nr:
2168272670
monograph
14

Title:
XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 85, s. 68-69
Nr:
2168270372
varia
15

Title:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego = Property Management Service Market in Times of Economic Crisis
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 4 (2012) , s. 235-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168232532
article
16

Title:
Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA, s. 78-103
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168273772
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych
Source:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA, s. 62-150
Signature:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168306667
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie = The Fees of Property Managers in Poland and other Countries
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 213-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220262
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Konferencja Naukowa nt. "Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku" (Zakopane, 22-23 września 2011)
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 78, s. 66-67
Nr:
2168223152
varia
20

Title:
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
268 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-198
Nr:
2168224482
doctoral dissertation
21

Title:
Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce = The Process of Assuming the Management of Real Estate in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 822 (2010) , s. 101-113. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53138
article
22

Title:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA, s. 152-170
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306491
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce = Property Management Companies in Poland
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 71 (2010) , s. 16-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2164983376
article
24

Title:
Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006 = Local Authority Revenues from Property in Poland, 1999-2006
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 171-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52033
article
25

Title:
III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009)
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 70, s. 64-65
Nr:
2164994166
varia
26

Title:
Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań = The Financial Possibilities of Families in the Context of Purchasing Properties
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 792 (2008) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50158
article
27

Title:
Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych = The Participation of Property Managers in Investment Projects
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 792 (2008) , s. 97-109. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50160
article
28

Title:
Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami = Factors Affecting the Choice of Real Estate Management Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 103-113. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50129
article
29

Title:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monograph
30

Author:
Katarzyna Najbar , Emil Koczwarski , Magdalena Ogrodnik , Agnieszka Piechotka , Łukasz Pora
Title:
Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 62 (2007) , s. 28-30
Nr:
2166656318
article
31

Title:
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 59-60 (2007) , s. 4-8 - Bibliogr.
Nr:
2166649959
article
32

Title:
Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Development of the Market of Housing Properties Management Services in Poland
Source:
Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 15, nr 1/2 (2007) , s. 235-247. - Tytuł numeru: Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166592422
article
33

Title:
Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich = Property Manager's Role in Development Investments
Source:
Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens - Warszawa: Urbanista, 2007, s. 117-124. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka "Urbanisty" ; 11)
ISBN:
978-83-89649-16-4
Nr:
2166522862
chapter in monograph
34

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i nieruchomości, Kraków, Polska, od 2005-05-16 do 2005-05-17
Title:
Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce
Source:
Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006, s. 219-229 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-327-4
Nr:
2166338710
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Strategie zarządzania nieruchomościami
Source:
Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania = Real Estate as an Object of Financing and Management / red. Sabina Źróbek - Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2006, s. 177-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; vol. 14, nr 1)
ISBN:
978-83-920837-2-6
Access mode:
Nr:
2166495986
chapter in monograph
36

Title:
Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości = The Role Liability Insurance Plays for Real Estate Managers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 687 (2005) , s. 145-153. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52568
article
37

Title:
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001 = The Management of Treasury-owned Real Estate by the Military Property Agency, 1997-2001
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004) , s. 69-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220020
article
38

Title:
Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali = Selected Problems of Management of Housing Communities in the Light of Ownership Laws of Property
Source:
Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / red. Krystyna Dziworska - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 146-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1)
ISBN:
83-88829-86-6
Nr:
2168222874
chapter in monograph
39

Title:
Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych
Source:
Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej / red. Halina Henzel - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003, s. 227-240
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-338-7
Nr:
2168223234
chapter in monograph
40

Title:
Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu = Managing Historic Monuments : the Case of Wawel Castle
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 127-136. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223754
article
41

Title:
Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej = The Role of a Developer's Company in Shaping the Housing Real Estate Management
Source:
Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - z. 3 (2002) , s. 144-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168319935
article
Unpublished documents:
1

Title:
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KENIPI/1/2008/S/454
Signature:
NP-1206/Magazyn
Nr:
2168275883
unpublished scientific work
2

Title:
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007
Physical description:
172 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
25/KENIPI/1/2007/S/386
Signature:
NP-1152/Magazyn
Nr:
2168219892
unpublished scientific work
3

Title:
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
119, [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KENIPI/1/2006/S/284
Signature:
NP-1109/Magazyn
Nr:
2166533152
unpublished scientific work
4

Title:
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
119 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
BS 25/KENIPI/2/2005/S/217
Signature:
NP-1039/Magazyn
Nr:
2168265940
unpublished scientific work
5

Title:
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
140 [15] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KENiPI/2/2004/S/130
Signature:
NP-993/Magazyn
Nr:
2168237558
unpublished scientific work
6

Title:
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
157 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KENiPI/1/2003/S/035
Signature:
NP-898/Magazyn
Nr:
2168266042
unpublished scientific work
7

Title:
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KENiPI/11/2002/S
Signature:
NP-814/Magazyn
Nr:
2168237556
unpublished scientific work
1
Condominium Co-Owners and their Typology Based on their Engagement in the Process of Decision-Making / Joanna WĘGRZYN, Katarzyna NAJBAR // Real Estate Management and Valuation. - vol. 30, no. 2 (2022), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/remav-2022-0011
2
The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // World of Real Estate Journal = Świat Nieruchomości. - nr 1 (115) (2021), s. 80-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2021.115.05.pdf. - ISSN 1231-8841
3
Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19 = Providing Property Management Services in the Time of COVID-19 Pandemic / Katarzyna NAJBAR // Horyzonty Polityki / red. Anna MOŹDZIERZ, Jan BRZOZOWSKI. - vol. 12, nr 40 (2021), s. 157-177. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki polskiej i unijnej w kontekście pandemii Covid-19. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2133. - ISSN 2082-5897
4
Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich / Aleksandra Markiewicz ; . - Kraków : , 2021. - 243 k. ; 30 cm. - Promotor: Adam NALEPKA ; Promotor: Katarzyna NAJBAR. - Bibliogr.
5
Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland / Joanna WĘGRZYN, Katarzyna NAJBAR // Real Estate Management and Valuation. - vol. 28, no. 1 (2020), s. 41-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml
6
Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne / Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // W: Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy / red. Aneta KAŹMIERCZYK, Ewelina BADURA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - (Monografie Prawnicze). - S. 171-180. - ISBN 978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4. - Spis treści: https://www.ksiegarnia.beck.pl/media/product_custom_files/1/9/19689-wlasnosc-lokali-terazniejszosc-i-perspektywy-ewelina-badura-spis.pdfWstęp:
7
The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland = Charakterystyka instytucjonalizacji usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 37-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_05.pdf. - ISSN 1231-8841
8
Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji = Challenges to Real Estate and Investment Education / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (102) (2017), s. 31-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf. - ISSN 1231-8841
9
Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków = Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 3(89) (2014), s. 49-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
10
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków / Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 142-170. - Bibliogr.
11
Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych = The Impact of Design Solutions and Implementing Maintenance Costs of New Residential Buildings / Katarzyna NAJBAR // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. s. 287-295. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_19.pdf. - ISSN 2084-5189
12
Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków / Katarzyna NAJBAR, Katarzyna KANIA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 126-147. - Bibliogr.
13
Rynek usług zarządzania nieruchomościami / Katarzyna NAJBAR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2013. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Nieruchomości - Poltext). - ISBN 978-83-7561-364-3
14
XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku) / Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 85 (2013), s. 68-69. - ISSN 1231-8841
15
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego = Property Management Service Market in Times of Economic Crisis / Katarzyna NAJBAR // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 20, nr 4 (2012), s. 235-243. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_4.pdf. - ISSN 1733-2478
16
Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół / Katarzyna, NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 78-103
17
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150
18
Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie = The Fees of Property Managers in Poland and other Countries / Katarzyna NAJBAR // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 213-221. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
19
Konferencja Naukowa nt. "Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku" (Zakopane, 22-23 września 2011) / Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 78 (2011), s. 66-67. - ISSN 1231-8841
20
Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Katarzyna NAJBAR ; . - Kraków : , 2011. - 268 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Adam NALEPKA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002509
21
Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce = The Process of Assuming the Management of Real Estate in Poland / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 822 (2010), s. 101-113. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169647667. - ISSN 1898-6447
22
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi / Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 152-170
23
Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce = Property Management Companies in Poland / Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 71 (2010), s. 16-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
24
Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006 = Local Authority Revenues from Property in Poland, 1999-2006 / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 171-187. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
25
III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009) / Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 70 (2009), s. 64-65. - ISSN 1231-8841
26
Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań = The Financial Possibilities of Families in the Context of Purchasing Properties / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 47-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163192775. - ISSN 1898-6447
27
Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych = The Participation of Property Managers in Investment Projects / Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 792 (2008), s. 97-109. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163208421. - ISSN 1898-6447
28
Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami = Factors Affecting the Choice of Real Estate Management Strategy / Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 103-113. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158023741. - ISSN 1898-6447
29
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
30
Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości / Katarzyna NAJBAR, Emil Koczwarski, Magdalena Ogrodnik, Agnieszka Piechotka, Łukasz Pora // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 62 (2007), s. 28-30. - ISSN 1231-8841
31
Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 59-60 (2007), s. 4-8. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
32
Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce = Development of the Market of Housing Properties Management Services in Poland / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society. - vol. 15, nr 1/2 (2007), s. 235-247. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wpływ globalizacji na rozwój rynków nieruchomości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_1.pdf. - ISSN 1733-2478
33
Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich = Property Manager's Role in Development Investments / Adam NALEPKA, Katarzyna NAJBAR // W: Strategie inwestowania w nieruchomości / red. Krystyna Dziworska, Tom G. Geurts, Piotr Lorens. - Warszawa: Urbanista, 2007. - (Biblioteka "Urbanisty" ; 11). - S. 117-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89649-16-4
34
Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce / Katarzyna NAJBAR // W: Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006. - S. 219-229. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-327-4
35
Strategie zarządzania nieruchomościami / Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA // W: Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania = Real Estate as an Object of Financing and Management / [red. nauk. Sabina Źróbek]. - Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2006. - (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, ISSN 1733-2478 ; vol. 14, nr 1). - S. 177-191. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-920837-2-6. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/VOL_14_NR_1_2006.pdf
36
Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości = The Role Liability Insurance Plays for Real Estate Managers / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 687 (2005), s. 145-153. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88557456. - ISSN 0208-7944
37
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001 = The Management of Treasury-owned Real Estate by the Military Property Agency, 1997-2001 / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 649 (2004), s. 69-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65987798. - ISSN 0208-7944
38
Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali = Selected Problems of Management of Housing Communities in the Light of Ownership Laws of Property / Katarzyna NAJBAR // W: Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka / [red. nauk. Krystyna Dziworska]. - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004. - (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Zagadnienia Ekonomiki Przemysłu ; 1). - S. 146-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88829-86-6
39
Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych / Stanisław BELNIAK, Katarzyna NAJBAR // W: Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej / red. Halina Henzel. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2003. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 227-240. - ISBN 83-7246-338-7
40
Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu = Managing Historic Monuments : the Case of Wawel Castle / Katarzyna NAJBAR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003), s. 127-136. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50595748. - ISSN 0208-7944
41
Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej = The Role of a Developer's Company in Shaping the Housing Real Estate Management / Katarzyna NAJBAR // Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia. - z. 3 (2002), s. 144-152. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1429-9623
42
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata ZIĘBA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
43
Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2007. - 172 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
45
Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 119 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
46
Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Katarzyna KANIA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 140 [15] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Stanisław MACIEJOWSKI, Katarzyna KANIA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 157 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
48
Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym) / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; realizacja: Leszek Kałkowski, Stanisław BELNIAK, Barbara KLIMEK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Katarzyna KANIA, Katarzyna NAJBAR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Węgrzyn J., Najbar K., (2022), Condominium Co-Owners and their Typology Based on their Engagement in the Process of Decision-Making, "Real Estate Management and Valuation", vol. 30, no. 2, s. 21-33; https://sciendo.com/article/10.2478/remav-2022-0011
2
Kania K., Najbar K., (2021), The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory, "World of Real Estate Journal", nr 1 (115), s. 80-98; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2021.115.05.pdf
3
Najbar K., (2021), Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19, "Horyzonty Polityki", vol. 12, nr 40, s. 157-177; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2133
4
Markiewicz A., (2021), Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich, Prom. Nalepka A., Najbar K., Kraków : , 243 k.
5
Węgrzyn J., Najbar K., (2020), Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland, "Real Estate Management and Valuation", vol. 28, no. 1, s. 41-50; https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml
6
Najbar K., Węgrzyn J., (2020), Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne. [W:] KAŹMIERCZYK A., BADURA E. (red.), Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 171-180.
7
Najbar K., Węgrzyn J., (2018), The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 37-43; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_05.pdf
8
Kania K., Najbar K., Węgrzyn J., (2017), Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji, "Świat Nieruchomości", nr 4 (102), s. 31-38; https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf
9
Kania K., Najbar K., (2014), Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków, "Świat Nieruchomości", nr 3(89), s. 49-54.
10
Kania K., Najbar K., (2014), Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 142-170.
11
Najbar K., (2014), Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. s. 287-295; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_19.pdf
12
Najbar K., Kania K., (2013), Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 126-147.
13
Najbar K., (2013), Rynek usług zarządzania nieruchomościami, Warszawa : Poltext, 212 s.
14
Najbar K., (2013), XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku), "Świat Nieruchomości", nr 85, s. 68-69.
15
Najbar K., (2012), Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 20, nr 4, s. 235-243; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_4.pdf
16
Najbar K., Uhruska M., Węgrzyn J., (2012), Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 78-103.
17
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150.
18
Najbar K., (2011), Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 213-221.
19
Najbar K., (2011), Konferencja Naukowa nt. "Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku" (Zakopane, 22-23 września 2011), "Świat Nieruchomości", nr 78, s. 66-67.
20
Najbar K., (2011), Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, Prom. Nalepka A., Kraków : , 268 k.
21
Najbar K., (2010), Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 822, s. 101-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/169647667
22
Małkowska A., Najbar K., Węgrzyn J., Surówka M., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 152-170.
23
Najbar K., Nalepka A., (2010), Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 71, s. 16-21.
24
Nalepka A., Najbar K., (2009), Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 171-187.
25
Najbar K., (2009), III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009), "Świat Nieruchomości", nr 70, s. 64-65.
26
Najbar K., (2008), Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 47-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/163192775
27
Najbar K., Nalepka A., (2008), Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 792, s. 97-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/163208421
28
Najbar K., Uhruska M., (2008), Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 103-113; https://bazekon.uek.krakow.pl/158023741
29
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
30
Najbar K., Koczwarski E., Ogrodnik M., Piechotka A., Pora Ł., (2007), Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości, "Świat Nieruchomości", nr 62, s. 28-30.
31
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości", nr 59-60, s. 4-8.
32
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 15, nr 1/2, s. 235-247; http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_1.pdf
33
Nalepka A., Najbar K., (2007), Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich. [W:] Dziworska K., Geurts , Lorens P. (red.), Strategie inwestowania w nieruchomości, Warszawa : Urbanista, s. 117-124.
34
Najbar K., (2006), Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 219-229.
35
Najbar K., Uhruska M., (2006), Strategie zarządzania nieruchomościami. [W:] Źróbek S. (red.), Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; vol. 14, nr 1), Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, s. 177-191.
36
Najbar K., (2005), Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 687, s. 145-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557456
37
Najbar K., (2004), Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 649, s. 69-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/65987798
38
Najbar K., (2004), Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali. [W:] Dziworska K. (red.), Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka, Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 146-156.
39
Belniak S., Najbar K., (2003), Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych. [W:] Henzel H. (red.), Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 227-240.
40
Najbar K., (2003), Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 127-136; https://bazekon.uek.krakow.pl/50595748
41
Najbar K., (2002), Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej, "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia", z. 3, s. 144-152.
42
Belniak S., Maciejowski S., Zięba M., Głuszak M., Marona B., Najbar K., Surówka M., Telega A., Uhruska M., Węgrzyn J., (2008), Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 k.
43
Nalepka A., Belniak S., Głuszak M., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2007), Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 172 s.
44
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s.
45
Furmańska-Oćwieja M., Głuszak M., Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2005), Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 k.
46
Kania K., Marona B., Najbar K., Uhruska M., (2004), Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 [15] s.
47
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Maciejowski S., Kania K., Małkowska A., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Głuszak M., (2003), Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 k.
48
Kałkowski L., Belniak S., Klimek B., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Kania K., Najbar K., (2002), Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym), Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
1
@article{UEK:2168366444,
author = "Joanna Węgrzyn and Katarzyna Najbar",
title = "Condominium Co-Owners and their Typology Based on their Engagement in the Process of Decision-Making",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 30, no. 2",
pages = "21-33",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2022-0011},
url = {https://sciendo.com/article/10.2478/remav-2022-0011},
}
2
@article{UEK:2168357446,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "The Significance of Cooperation between the Developer and the Real Estate Manager in Light of Agency Theory",
journal = "World of Real Estate Journal",
number = "1 (115)",
pages = "80-98",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2021.115.05},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/WOREJ.2021.115.05.pdf},
}
3
@article{UEK:2168358408,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Świadczenie usług zarządzania nieruchomościami w dobie pandemii COVID-19",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 12, 40",
pages = "157-177",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.2133},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2133},
}
4
@unpublished{UEK:2168360412,
author = "Aleksandra Markiewicz",
title = "Działania gmin w sferze mieszkalnictwa oraz ich uwarunkowania na przykładzie wybranych gmin miejskich",
adress = "Kraków",
year = "2021",
}
5
@article{UEK:2168345706,
author = "Joanna Węgrzyn and Katarzyna Najbar",
title = "Diversification of Property Managers' Fees and their Determinants - the Case of Poland",
journal = "Real Estate Management and Valuation",
number = "vol. 28, no. 1",
pages = "41-50",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/remav-2020-0004},
url = {https://content.sciendo.com/view/journals/remav/28/1/article-p41.xml},
}
6
@inbook{UEK:2168351670,
author = "Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn",
title = "Problem odkładania decyzji w czasie przez członków wspólnot mieszkaniowych - ujęcie behawioralne",
booktitle = "Własność lokali : teraźniejszość i perspektywy",
pages = "171-180",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-8198-965-7 ; 978-83-8198-966-4",
}
7
@article{UEK:2168331453,
author = "Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn",
title = "The Characteristics of the Institutionalisation of Real Estate Management Services in Poland",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "37-43",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/WOREJ.2018.106.005},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/106_05.pdf},
}
8
@article{UEK:2168324407,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn",
title = "Wyzwania wobec kształcenia w zakresie nieruchomości i inwestycji",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (102)",
pages = "31-38",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2017.102.04},
url = {https://swiatnieruchomosci.krakow.pl/components/com_jshopping/files/demo_products/102_04.pdf},
}
9
@article{UEK:2168290129,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "3(89)",
pages = "49-54",
year = "2014",
}
10
@unpublished{UEK:2168303547,
author = "Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych - analiza przypadków",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "142-170",
year = "2014",
}
11
@article{UEK:2168297179,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Wpływ rozwiązań projektowych i wykonawczych na koszty utrzymania nowych budynków mieszkalnych",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "s. 287-295",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_19.pdf},
}
12
@unpublished{UEK:2168286797,
author = "Katarzyna Najbar and Katarzyna Kania",
title = "Realizacja wybranych zadań gminy w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "126-147",
year = "2013",
}
13
@book{UEK:2168272670,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Rynek usług zarządzania nieruchomościami",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-7561-364-3",
}
14
@misc{UEK:2168270372,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "XXI Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości : (Wrocław, 27-29 maja 2013 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "85",
pages = "68-69",
year = "2013",
}
15
@article{UEK:2168232532,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Rynek usług zarządzania nieruchomościami w dobie kryzysu gospodarczego",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 20, 4",
pages = "235-243",
year = "2012",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/20/TNN_tom_XX_4.pdf},
}
16
@unpublished{UEK:2168273772,
author = "Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Węgrzyn",
title = "Typowe problemy zarządzania (utrzymania i eksploatacji) nieruchomościami szkół",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "78-103",
year = "2012",
}
17
@unpublished{UEK:2168306667,
author = "Małgorzata Zięba and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Bartłomiej Marona and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak and Joanna Węgrzyn",
title = "Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw",
pages = "62-150",
year = "2012",
}
18
@inbook{UEK:2168220262,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Wynagrodzenia podmiotów zarządzających nieruchomościami w Polsce i na świecie",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "213-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
19
@misc{UEK:2168223152,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Konferencja Naukowa nt. Inwestycje i Nieruchomości - Wyzwania XXI wieku (Zakopane, 22-23 września 2011)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "78",
pages = "66-67",
year = "2011",
}
20
@unpublished{UEK:2168224482,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002509},
}
21
@article{UEK:53138,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Procedura przejmowania nieruchomości do zarządzania w polskiej praktyce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "822",
pages = "101-113",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169647667},
}
22
@unpublished{UEK:2168306491,
author = "Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Joanna Węgrzyn and Marcin Surówka",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami mieszkaniowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "152-170",
year = "2010",
}
23
@article{UEK:2164983376,
author = "Katarzyna Najbar and Adam Nalepka",
title = "Firmy zarządzające nieruchomościami w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "71",
pages = "16-21",
year = "2010",
}
24
@article{UEK:52033,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Najbar",
title = "Dochody gmin z nieruchomości w Polsce w latach 1999-2006",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "171-187",
year = "2009",
}
25
@misc{UEK:2164994166,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "III Krajowy Kongres Zarządców Nieruchomości (Kraków, 22-24 października 2009)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "70",
pages = "64-65",
year = "2009",
}
26
@article{UEK:50158,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Możliwości finansowe rodzin związane z zakupem mieszkań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "47-56",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163192775},
}
27
@article{UEK:50160,
author = "Katarzyna Najbar and Adam Nalepka",
title = "Udział zarządcy nieruchomości w projektach inwestycyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "792",
pages = "97-109",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163208421},
}
28
@article{UEK:50129,
author = "Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Uwarunkowania wyboru strategii zarządzania nieruchomościami",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "103-113",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158023741},
}
29
@book{UEK:51891,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Katarzyna Kania and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Adam Nalepka and Małgorzata Zięba",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
30
@article{UEK:2166656318,
author = "Katarzyna Najbar and Emil Koczwarski and Magdalena Ogrodnik and Agnieszka Piechotka and Łukasz Pora",
title = "Obsługa krakowskiego rynku nieruchomości",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "62",
pages = "28-30",
year = "2007",
}
31
@article{UEK:2166649959,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Najbar",
title = "Rynek usług zarządzania nieruchomościami w Polsce",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "59-60",
pages = "4-8",
year = "2007",
}
32
@article{UEK:2166592422,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Najbar",
title = "Rozwój rynku usług zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce",
journal = "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości",
number = "vol. 15, 1/2",
pages = "235-247",
adress = "",
year = "2007",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/15/XV_1.pdf},
}
33
@inbook{UEK:2166522862,
author = "Adam Nalepka and Katarzyna Najbar",
title = "Rola zarządcy nieruchomości w inwestycjach deweloperskich",
booktitle = "Strategie inwestowania w nieruchomości",
pages = "117-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urbanista",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-89649-16-4",
}
34
@inbook{UEK:2166338710,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Perspektywy rozwoju leasingu nieruchomości w Polsce",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego (Kraków, 16 i 17 V 2005 r.)",
pages = "219-229",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-7252-327-4",
}
35
@inbook{UEK:2166495986,
author = "Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Strategie zarządzania nieruchomościami",
booktitle = "Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania",
pages = "177-191",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Nieruchomości",
year = "2006",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/VOL_14_NR_1_2006.pdf},
issn = "1733-2478",
isbn = "978-83-920837-2-6",
}
36
@article{UEK:52568,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "687",
pages = "145-153",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557456},
}
37
@article{UEK:2168220020,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego w latach 1997-2001",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "649",
pages = "69-83",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65987798},
}
38
@inbook{UEK:2168222874,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Wybrane problemy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi w świetle ustawy o własności lokali",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : teoria i praktyka",
pages = "146-156",
adress = "Sopot",
publisher = "Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88829-86-6",
}
39
@inbook{UEK:2168223234,
author = "Stanisław Belniak and Katarzyna Najbar",
title = "Małopolska na rynku inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Diagnoza i perspektywy procesów inwestycyjnych w krajach Europy Środkowej",
pages = "227-240",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7246-338-7",
}
40
@article{UEK:2168223754,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Zarządzanie nieruchomością zabytkową na przykładzie Zamku Królewskiego na Wawelu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "127-136",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50595748},
}
41
@article{UEK:2168319935,
author = "Katarzyna Najbar",
title = "Rola firmy developerskiej w kształtowaniu zarządu nieruchomości mieszkalnej",
journal = "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia",
number = "z. 3",
pages = "144-152",
year = "2002",
}
42
@unpublished{UEK:2168275883,
author = "Stanisław Belniak and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Zięba and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Małgorzata Uhruska and Joanna Węgrzyn",
title = "Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
43
@unpublished{UEK:2168219892,
author = "Adam Nalepka and Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Kierunki rozdysponowania mienia komunalnego w związku z realizacją zadań gminy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2007",
}
44
@unpublished{UEK:2166533152,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
45
@unpublished{UEK:2168265940,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Możliwości zwiększenia dochodów gminy z nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
46
@unpublished{UEK:2168237558,
author = "Katarzyna Kania and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska",
title = "Analiza i racjonalizacja procedur związanych z posiadaniem nieruchomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
47
@unpublished{UEK:2168266042,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Stanisław Maciejowski and Katarzyna Kania and Agnieszka Małkowska and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak",
title = "Podstawowe procedury związane z gospodarowaniem nieruchomościami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
48
@unpublished{UEK:2168237556,
author = "Leszek Kałkowski and Stanisław Belniak and Barbara Klimek and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Katarzyna Kania and Katarzyna Najbar",
title = "Ekonomiczne, organizacyjne i społeczne uwarunkowania gospodarowania publicznym zasobem nieruchomości (Skarbu Państwa i samorządowym)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID