Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004 = Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005) , s. 31-40. - Summ.
Access mode:
Nr:
52560
article
See main document
2

Author:
Title:
Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników = Introduction to the Strategic Score Card Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004) , s. 75-84. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220376
article
See main document
3

Author:
Title:
Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa = Economic Value Added and the Strategic Score Card as Modern Methods for Creating Long-term Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004) , s. 51-63. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219406
article
See main document
1
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004 = Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004 / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005), s. 31-40. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99907184. - ISSN 0208-7944
2
Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników = Introduction to the Strategic Score Card Concept / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004), s. 75-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=60729691. - ISSN 0208-7944
3
Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa = Economic Value Added and the Strategic Score Card as Modern Methods for Creating Long-term Value / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004), s. 51-63. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=52766312. - ISSN 0208-7944
1
Tylec T., (2005), Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 31-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/99907184
2
Tylec T., (2004), Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 75-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/60729691
3
Tylec T., (2004), Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 51-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/52766312
1
@article{UEK:52560,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "31-40",
year = "2005",
}
2
@article{UEK:2168220376,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "75-84",
year = "2004",
}
3
@article{UEK:2168219406,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "51-63",
year = "2004",
}