Publications of the selected author

1

Author:
Title:
The Beijing Consensus - Chinese Development Model
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019) . - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
CC-BY-NC-ND
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168343549
article
2

Author:
Title:
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014 = Economic Convergence in Selected Groups of the European Union's Member States during the Period of 2000-2014
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 259-267. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318385
article
3

Author:
Title:
Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej = The Concept of Institutional Conditions in the New Institutional Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310283
article
4

Author:
Title:
Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski = The Amount and the Structure of Research and Development Financing In Economically Developed Countries: Conclusions for Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015) , s. 242-253. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296785
article
5

Author:
Title:
Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia = Energy Security in The EU- Challenges And Restrictions
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 92-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298571
article
6

Author:
Title:
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013) , s. 93-100. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273386
article
7

Author:
Title:
Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne = Technology Transfer Among Transnational Corporations and Enterprises in a Host Country - Theoretical Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 246 (2012) , s. 35-45. - Tytuł numeru: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299771
article
8

Author:
Title:
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 223-230. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252194
article
9

Author:
Title:
Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues = Przeobrażenia polityki innowacyjnej Chin. Wybrane zagadnienia
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 257 (2012) , s. 105-112. - Tytuł numeru: Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248450
article
10

Author:
Title:
Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych = Role of the Innovation Development of Energy Technologies
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011) , s. 51-60. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229400
article
11

Author:
Title:
Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce = The Conditions of and Trends in Reforming Poland's Energy Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51401
article
See main document
12

Author:
Title:
Rynki hurtowe energii elektrycznej = The Wholesale Electric Energy Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53216
article
See main document
13

Title:
Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym = Controversy Over Electricity Reform
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010) , s. 687-702. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165685745
article
14

Title:
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy = Economic and Legal Circumstances of Railway Transport Development in Poland - Current State and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 187-215. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50711
article
See main document
15

Title:
Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii = The Kraków Technology Park and the Prospects for the Creation of a High Technology Cluster
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006) , s. 81-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51302
article
See main document
16

Author:
Title:
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004 = Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005) , s. 31-40. - Summ.
Access mode:
Nr:
52560
article
See main document
17

Author:
Title:
Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa = Economic Value Added and the Strategic Score Card as Modern Methods for Creating Long-term Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004) , s. 51-63. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219406
article
See main document
18

Author:
Title:
Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników = Introduction to the Strategic Score Card Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004) , s. 75-84. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220376
article
See main document
1
The Beijing Consensus - Chinese Development Model / Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019). - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
2
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014 = Economic Convergence in Selected Groups of the European Union's Member States during the Period of 2000-2014 / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 259-267. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
3
Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej = The Concept of Institutional Conditions in the New Institutional Economics / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837. - ISSN 1898-6447
4
Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski = The Amount and the Structure of Research and Development Financing In Economically Developed Countries: Conclusions for Poland / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015), s. 242-253. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication. - ISSN 2083-8611
5
Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia = Energy Security in The EU- Challenges And Restrictions / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 92-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication. - ISSN 2083-8611
6
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013), s. 93-100. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji. - ISSN 2083-8611
7
Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne = Technology Transfer Among Transnational Corporations and Enterprises in a Host Country - Theoretical Issues / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 246 (2012), s. 35-45. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
8
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012), s. 223-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
9
Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues = Przeobrażenia polityki innowacyjnej Chin. Wybrane zagadnienia / Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 257 (2012), s. 105-112. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
10
Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych = Role of the Innovation Development of Energy Technologies / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011), s. 51-60. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6. - ISSN 2083-8611
11
Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce = The Conditions of and Trends in Reforming Poland's Energy Sector / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
12
Rynki hurtowe energii elektrycznej = The Wholesale Electric Energy Market / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
13
Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym = Controversy Over Electricity Reform / Adrian SOLEK, Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010), s. 687-702. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
14
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy = Economic and Legal Circumstances of Railway Transport Development in Poland - Current State and Prospects / Adrian SOLEK, Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 187-215. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=136106165. - ISSN 0208-7944
15
Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii = The Kraków Technology Park and the Prospects for the Creation of a High Technology Cluster / Tomasz TYLEC, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 81-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134108644. - ISSN 0208-7944
16
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004 = Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004 / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 686 (2005), s. 31-40. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99907184. - ISSN 0208-7944
17
Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa = Economic Value Added and the Strategic Score Card as Modern Methods for Creating Long-term Value / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004), s. 51-63. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=52766312. - ISSN 0208-7944
18
Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników = Introduction to the Strategic Score Card Concept / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 650 (2004), s. 75-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=60729691. - ISSN 0208-7944
1
Tylec T., (2019), The Beijing Consensus - Chinese Development Model, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 8
2
Tylec T., (2017), Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 259-267; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc
3
Tylec T., (2016), Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837
4
Tylec T., (2015), Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 210, s. 242-253; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication
5
Tylec T., (2015), Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 92-100; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication
6
Tylec T., (2013), Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 139, s. 93-100.
7
Tylec T., (2012), Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 246, s. 35-45.
8
Tylec T., (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 123, s. 223-230.
9
Tylec T., (2012), Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 257, s. 105-112.
10
Tylec T., (2011), Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 80, s. 51-60; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6
11
Tylec T., (2010), Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 8, s. 119-135.
12
Tylec T., (2010), Rynki hurtowe energii elektrycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 83-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/170674377
13
Solek A., Tylec T., (2010), Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 111, s. 687-702.
14
Solek A., Tylec T., (2007), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 187-215; https://bazekon.uek.krakow.pl/136106165
15
Tylec T., Wałęga G., (2006), Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 81-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/134108644
16
Tylec T., (2005), Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 31-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/99907184
17
Tylec T., (2004), Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 51-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/52766312
18
Tylec T., (2004), Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 75-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/60729691
1
@article{UEK:2168343549,
author = "Tylec Tomasz",
title = "The Beijing Consensus - Chinese Development Model",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 8",
pages = "",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168318385,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "259-267",
year = "2017",
}
3
@article{UEK:2168310283,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (953)",
pages = "21-32",
year = "2016",
}
4
@article{UEK:2168296785,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "210",
pages = "242-253",
year = "2015",
}
5
@article{UEK:2168298571,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "228",
pages = "92-100",
year = "2015",
}
6
@article{UEK:2168273386,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "139",
pages = "93-100",
year = "2013",
}
7
@article{UEK:2168299771,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "246",
pages = "35-45",
adress = "",
year = "2012",
}
8
@article{UEK:2168252194,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "123",
pages = "223-230",
adress = "",
year = "2012",
}
9
@article{UEK:2168248450,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "257",
pages = "105-112",
adress = "",
year = "2012",
}
10
@article{UEK:2168229400,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "80",
pages = "51-60",
adress = "",
year = "2011",
}
11
@article{UEK:51401,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "8",
pages = "119-135",
year = "2010",
}
12
@article{UEK:53216,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Rynki hurtowe energii elektrycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "844",
pages = "83-95",
year = "2010",
}
13
@article{UEK:2165685745,
author = "Solek Adrian and Tylec Tomasz",
title = "Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "111",
pages = "687-702",
adress = "",
year = "2010",
}
14
@article{UEK:50711,
author = "Solek Adrian and Tylec Tomasz",
title = "Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "187-215",
year = "2007",
}
15
@article{UEK:51302,
author = "Tylec Tomasz and Wałęga Grzegorz",
title = "Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "81-108",
year = "2006",
}
16
@article{UEK:52560,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "31-40",
year = "2005",
}
17
@article{UEK:2168219406,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "51-63",
year = "2004",
}
18
@article{UEK:2168220376,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "75-84",
year = "2004",
}