Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji
Source:
Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach - Warszawa: Difin, 2018, s. 15-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-502-1
Nr:
2168324053
chapter in monograph
2

Author:
Title:
Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 15-24 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Nr:
2168334441
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-744-8
Nr:
2168321575
academic script
4

Author:
Title:
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014 = Economic Convergence in Selected Groups of the European Union's Member States during the Period of 2000-2014
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 259-267. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318385
article
5

Author:
Title:
Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 31-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Nr:
2168317281
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-732-5
Nr:
2168313999
academic script
7

Author:
Title:
Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej = The Concept of Institutional Conditions in the New Institutional Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310283
article
8

Author:
Title:
Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia = Energy Security in The EU- Challenges And Restrictions
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 92-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298571
article
9

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 120-138 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299623
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski = The Amount and the Structure of Research and Development Financing In Economically Developed Countries: Conclusions for Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015) , s. 242-253. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296785
article
11

Author:
Title:
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 198-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168284083
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013) , s. 93-100. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273386
article
13

Author:
Title:
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA2013, s. 183-202 - Bibliogr.
Signature:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290757
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Author:
Title:
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 223-230. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252194
article
15

Author:
Title:
Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues = Przeobrażenia polityki innowacyjnej Chin. Wybrane zagadnienia
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 257 (2012) , s. 105-112. - Tytuł numeru: Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248450
article
16

Author:
Title:
Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne = Technology Transfer Among Transnational Corporations and Enterprises in a Host Country - Theoretical Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 246 (2012) , s. 35-45. - Tytuł numeru: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299771
article
17

Author:
Title:
Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce
Source:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA2012, s. 58-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266992
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji / Tomasz TYLEC // W: Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach. - Warszawa : Difin, 2018. - S. 15-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-502-1
2
Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej / Tomasz TYLEC // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 15-24. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
3
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 136 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-744-8
4
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014 = Economic Convergence in Selected Groups of the European Union's Member States during the Period of 2000-2014 / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 259-267. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
5
Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014 / Tomasz TYLEC // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. - S. 31-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
6
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 89 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-732-5
7
Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej = The Concept of Institutional Conditions in the New Institutional Economics / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837. - ISSN 1898-6447
8
Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia = Energy Security in The EU- Challenges And Restrictions / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 92-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication. - ISSN 2083-8611
9
Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014 / Tomasz TYLEC // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 120-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
10
Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski = The Amount and the Structure of Research and Development Financing In Economically Developed Countries: Conclusions for Poland / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015), s. 242-253. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication. - ISSN 2083-8611
11
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji / Tomasz TYLEC // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014. - S. 198-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
12
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013), s. 93-100. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji. - ISSN 2083-8611
13
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji / Tomasz TYLEC // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 183-202. - Bibliogr.
14
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012), s. 223-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
15
Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues = Przeobrażenia polityki innowacyjnej Chin. Wybrane zagadnienia / Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 257 (2012), s. 105-112. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
16
Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne = Technology Transfer Among Transnational Corporations and Enterprises in a Host Country - Theoretical Issues / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 246 (2012), s. 35-45. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
17
Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce / Tomasz TYLEC // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 58-72. - Bibliogr.
1
Tylec T., (2018), Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji. [W:] Murzyn D., Pach J. (red.), Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem, Warszawa : Difin, s. 15-23.
2
Tylec T., (2018), Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-24.
3
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2017), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 136 s.
4
Tylec T., (2017), Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 259-267; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc
5
Tylec T., (2017), Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 31-45.
6
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2016), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 89 s.
7
Tylec T., (2016), Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837
8
Tylec T., (2015), Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 92-100; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication
9
Tylec T., (2015), Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 120-138.
10
Tylec T., (2015), Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 210, s. 242-253; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication
11
Tylec T., (2014), Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, s. 198-218.
12
Tylec T., (2013), Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 139, s. 93-100.
13
Tylec T., (2013), Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 183-202.
14
Tylec T., (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 123, s. 223-230.
15
Tylec T., (2012), Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 257, s. 105-112.
16
Tylec T., (2012), Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 246, s. 35-45.
17
Tylec T., (2012), Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 58-72.
1
@inbook{UEK:2168324053,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji",
booktitle = "Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem",
pages = "15-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-502-1",
}
2
@inbook{UEK:2168334441,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "15-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
3
@book{UEK:2168321575,
author = "Solek Adrian and Drobny Paweł and Tylec Tomasz",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-744-8",
}
4
@article{UEK:2168318385,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "259-267",
year = "2017",
}
5
@inbook{UEK:2168317281,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014",
booktitle = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "31-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
6
@book{UEK:2168313999,
author = "Solek Adrian and Drobny Paweł and Tylec Tomasz",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-732-5",
}
7
@article{UEK:2168310283,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (953)",
pages = "21-32",
year = "2016",
}
8
@article{UEK:2168298571,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "228",
pages = "92-100",
year = "2015",
}
9
@inbook{UEK:2168299623,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "120-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
10
@article{UEK:2168296785,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "210",
pages = "242-253",
year = "2015",
}
11
@inbook{UEK:2168284083,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "198-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
12
@article{UEK:2168273386,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "139",
pages = "93-100",
year = "2013",
}
13
@unpublished{UEK:2168290757,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "183-202",
year = "2013",
}
14
@article{UEK:2168252194,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "123",
pages = "223-230",
adress = "",
year = "2012",
}
15
@article{UEK:2168248450,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "257",
pages = "105-112",
adress = "",
year = "2012",
}
16
@article{UEK:2168299771,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "246",
pages = "35-45",
adress = "",
year = "2012",
}
17
@unpublished{UEK:2168266992,
author = "Tylec Tomasz",
title = "Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "58-72",
year = "2012",
}