Publications of the selected author
1

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-856-8
Nr:
2168359800
academic script
2

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-852-0
Nr:
2168359358
academic script
3

Author:
Title:
The Beijing Consensus - Chinese Development Model = Konsensus pekiński - chiński model rozwoju
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019) , s. 154-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168343549
article
4

Author:
Title:
Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji
Source:
Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. Dorota Murzyn, Janina Pach - Warszawa: Difin, 2018, s. 15-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-502-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168324053
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej
Source:
Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 15-24 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20503-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334441
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-744-8
Nr:
2168321575
academic script
7

Author:
Title:
Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014
Source:
Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 31-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19476-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168317281
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014 = Economic Convergence in Selected Groups of the European Union's Member States during the Period of 2000-2014
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017) , s. 259-267. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168318385
article
9

Author:
Title:
Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej = The Concept of Institutional Conditions in the New Institutional Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016) , s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach tematu badawczego sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310283
article
10

Title:
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
89 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-732-5
Nr:
2168313999
academic script
11

Author:
Title:
Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia = Energy Security in The EU- Challenges And Restrictions
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015) , s. 92-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298571
article
12

Author:
Title:
Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski = The Amount and the Structure of Research and Development Financing In Economically Developed Countries: Conclusions for Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015) , s. 242-253. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296785
article
13

Author:
Title:
Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014
Source:
Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 120-138 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-18412-4
Nr:
2168299623
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. Krystyna PRZYBYLSKA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, s. 198-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17860-4
Nr:
2168284083
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013) , s. 93-100. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168273386
article
16

Author:
Title:
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji
Source:
Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 183-202 - Bibliogr.
Signature:
NP-1428/Magazyn
Nr:
2168290757
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012) , s. 223-230. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168252194
article
18

Author:
Title:
Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne = Technology Transfer Among Transnational Corporations and Enterprises in a Host Country - Theoretical Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 246 (2012) , s. 35-45. - Tytuł numeru: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168299771
article
19

Author:
Title:
Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues = Przeobrażenia polityki innowacyjnej Chin. Wybrane zagadnienia
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 257 (2012) , s. 105-112. - Tytuł numeru: Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168248450
article
20

Author:
Title:
Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce
Source:
Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. 58-72 - Bibliogr.
Signature:
NP-1401/Magazyn
Nr:
2168266992
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Title:
Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych = Role of the Innovation Development of Energy Technologies
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011) , s. 51-60. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168229400
article
22

Author:
Title:
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej
Source:
Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[136]-21[156] - Bibliogr.
Signature:
NP-1232/Magazyn
Nr:
2168302721
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Globalne uwarunkowania zasobowe, popytowe oraz klimatyczne rozwoju sektora elektroenergetycznego : wnioski dla Polski
Source:
Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 52-81
ISBN:
978-83-61686-20-0
Nr:
2168230466
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Title:
Rynki hurtowe energii elektrycznej = The Wholesale Electric Energy Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 844 (2010) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53216
article
25

Author:
Title:
Proces liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej
Source:
Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. T. 2 / red. Tadeusz Sporek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010, s. 29-40 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-542-9
Nr:
2168307455
chapter in monograph
26

Title:
Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym = Controversy Over Electricity Reform
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010) , s. 687-702. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165685745
article
27

Author:
Title:
Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej
Source:
Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 215-239
ISBN:
978-83-61686-36-1
Access mode:
Nr:
2168230376
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce = The Conditions of and Trends in Reforming Poland's Energy Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 8 (2010) , s. 119-135. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51401
article
29

Author:
Title:
Transfer technologii z transnarodowych korporacji do lokalnych przedsiębiorstw
Source:
Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 98-117 - Bibliogr.
Signature:
NP-1355/Magazyn
Nr:
2168314809
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Title:
Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH, s. 218-245 - Bibliogr.
Signature:
NP-1037/3/Magazyn
Nr:
2168265450
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
250 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-107
Nr:
51490
doctoral dissertation
32

Author:
Title:
Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego
Source:
Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008, s. 112-131
ISBN:
978-83-922045-9-6
Nr:
2165620220
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy = Economic and Legal Circumstances of Railway Transport Development in Poland - Current State and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 733 (2007) , s. 187-215. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50711
article
34

Author:
Title:
Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego
Source:
Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH, s. 119-140 - Bibliogr.
Research program:
23/KMie/1/2007/S/384
Signature:
NP-1037/[2]/Magazyn
Nr:
2168317955
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii = The Kraków Technology Park and the Prospects for the Creation of a High Technology Cluster
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 728 (2006) , s. 81-108. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51302
article
36

Author:
Title:
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004 = Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005) , s. 31-40. - Summ.
Access mode:
Nr:
52560
article
37

Author:
Rafał Małek , Tomasz Tylec
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń = Development of Insurance Products Distribution Channels
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 443-463. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202363
chapter in conference materials
See main document
38

Title:
Klaster wysokich technologii jako forma organizacji sieciowej przedsiębiorstw
Source:
Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[82]-37[118] - Bibliogr.
Signature:
NP-825/2/2/Magazyn
Nr:
2168265216
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Rafał Małek , Tomasz Tylec
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 163-164. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218140
varia
See main document
40

Author:
Title:
Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników = Introduction to the Strategic Score Card Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004) , s. 75-84. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220376
article
41

Author:
Title:
Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa = Economic Value Added and the Strategic Score Card as Modern Methods for Creating Long-term Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 632 (2004) , s. 51-63. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219406
article
Unpublished documents:
1

Author:
Czesława Pilarska , Tomasz Tylec , Paweł Bednarski
Title:
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
119 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-825/2/1/Magazyn
Nr:
2168265152
unpublished scientific work
1
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 140 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-856-8
2
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - 93 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-852-0
3
The Beijing Consensus - Chinese Development Model = Konsensus pekiński - chiński model rozwoju / Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - vol. 63, nr 8 (2019), s. 154-163. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142952/edition/74249/content. - ISSN 1899-3192
4
Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji / Tomasz TYLEC // W: Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem / red. nauk. Dorota Murzyn, Janina Pach. - Warszawa: Difin, 2018. - S. 15-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-502-1
5
Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej / Tomasz TYLEC // W: Zawodność rynku w teorii i praktyce / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 15-24. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20503-4
6
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 136 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-744-8
7
Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014 / Tomasz TYLEC // W: Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 31-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19476-5
8
Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014 = Economic Convergence in Selected Groups of the European Union's Member States during the Period of 2000-2014 / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 319 (2017), s. 259-267. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc. - ISSN 2083-8611
9
Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej = The Concept of Institutional Conditions in the New Institutional Economics / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (953) (2016), s. 21-32. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837. - ISSN 1898-6447
10
Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1 / Adrian SOLEK, Paweł DROBNY, Tomasz TYLEC. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 89 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-732-5
11
Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia = Energy Security in The EU- Challenges And Restrictions / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 228 (2015), s. 92-100. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication. - ISSN 2083-8611
12
Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski = The Amount and the Structure of Research and Development Financing In Economically Developed Countries: Conclusions for Poland / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 210 (2015), s. 242-253. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication. - ISSN 2083-8611
13
Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014 / Tomasz TYLEC // W: Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 120-138. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18412-4
14
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji / Tomasz TYLEC // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 198-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17860-4
15
Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski = Global and Regional Determinants of Energy Security of Poland / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 139 (2013), s. 93-100. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy ekonomiczne : polityka państwa a proces globalizacji. - ISSN 2083-8611
16
Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji / Tomasz TYLEC // W: Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw / kier. tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2013), s. 183-202. - Bibliogr.
17
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania = Energy Security in European Union - Danger and Challenges / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 123 (2012), s. 223-230. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze - integracja regionalna w Europie i na świecie. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
18
Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne = Technology Transfer Among Transnational Corporations and Enterprises in a Host Country - Theoretical Issues / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 246 (2012), s. 35-45. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Znaczenie innowacji dla konkurencyjności międzynarodowej gospodarki. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
19
Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues = Przeobrażenia polityki innowacyjnej Chin. Wybrane zagadnienia / Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 257 (2012), s. 105-112. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Innovation as a Factor of the Development of the Asia-Pacific Region. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
20
Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce / Tomasz TYLEC // W: Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011 / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2012), s. 58-72. - Bibliogr.
21
Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych = Role of the Innovation Development of Energy Technologies / Tomasz TYLEC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 80 (2011), s. 51-60. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria ekonomii wobec przeobrażeń strukturalnych. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6. - ISSN 2083-8611
22
Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne / kier. i red. nauk.: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2011), s. 1[136]-21[156]. - Bibliogr.
23
Globalne uwarunkowania zasobowe, popytowe oraz klimatyczne rozwoju sektora elektroenergetycznego : wnioski dla Polski / Tomasz TYLEC // W: Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 52-81. - ISBN 978-83-61686-20-0
24
Rynki hurtowe energii elektrycznej = The Wholesale Electric Energy Market / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 844 (2010), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170674377. - ISSN 1898-6447
25
Proces liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. T. 2 / red. Tadeusz Sporek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2010. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 29-40. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-542-9
26
Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym = Controversy Over Electricity Reform / Adrian SOLEK, Tomasz TYLEC // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 111 (2010), s. 687-702. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Polityka ekonomiczna. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
27
Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 215-239. - ISBN 978-83-61686-36-1. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_8.pdf
28
Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce = The Conditions of and Trends in Reforming Poland's Energy Sector / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 8 (2010), s. 119-135. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
29
Transfer technologii z transnarodowych korporacji do lokalnych przedsiębiorstw / Tomasz TYLEC // W: Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - (2010), s. 98-117. - Bibliogr.
30
Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej / Tomasz TYLEC // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych / kier. Zofia DACH. - (2009), s. 218-245. - Bibliogr.
31
Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce / Tomasz TYLEC ; Promotor: Zofia DACH. - Kraków, 2009. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
32
Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego / Tomasz TYLEC // W: Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy / red. Zofia DACH. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008. - S. 112-131. - ISBN 978-83-922045-9-6
33
Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy = Economic and Legal Circumstances of Railway Transport Development in Poland - Current State and Prospects / Adrian SOLEK, Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 187-215. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/136106165. - ISSN 0208-7944
34
Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego / Tomasz TYLEC // W: Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek / kierownik tematu: Zofia DACH. - (2007), s. 119-140. - Bibliogr.
35
Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii = The Kraków Technology Park and the Prospects for the Creation of a High Technology Cluster / Tomasz TYLEC, Grzegorz WAŁĘGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia Dach]. - nr 728 (2006), s. 81-108. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134108644. - ISSN 0208-7944
36
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004 = Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004 / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005), s. 31-40. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99907184. - ISSN 0208-7944
37
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń = Development of Insurance Products Distribution Channels / Rafał Małek, Tomasz TYLEC // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 443-463. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
38
Klaster wysokich technologii jako forma organizacji sieciowej przedsiębiorstw / Tomasz TYLEC, Grzegorz WAŁĘGA // W: Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA. - (2004), s. 1[82]-37[118]. - Bibliogr.
39
Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce / Rafał Małek, Tomasz TYLEC // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 163-164. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
40
Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników = Introduction to the Strategic Score Card Concept / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004), s. 75-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/60729691. - ISSN 0208-7944
41
Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa = Economic Value Added and the Strategic Score Card as Modern Methods for Creating Long-term Value / Tomasz TYLEC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 632 (2004), s. 51-63. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/52766312. - ISSN 0208-7944
42
Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1] / kier. Krystyna PRZYBYLSKA ; aut.: Czesława PILARSKA, Tomasz TYLEC, Paweł Bednarski. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 119 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2021), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2, Wyd. 2 popr.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 140 s.
2
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2021), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1, Wyd. 2 popr.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 93 s.
3
Tylec T., (2019), The Beijing Consensus - Chinese Development Model, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", vol. 63, nr 8, s. 154-163; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142952/edition/74249/content
4
Tylec T., (2018), Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji. [W:] Murzyn D., Pach J. (red.), Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem, Warszawa : Difin, s. 15-23.
5
Tylec T., (2018), Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej. [W:] Przybylska K. (red.), Zawodność rynku w teorii i praktyce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 15-24.
6
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2017), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 136 s.
7
Tylec T., (2017), Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 31-45.
8
Tylec T., (2017), Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 319, s. 259-267; https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc
9
Tylec T., (2016), Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (953), s. 21-32; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837
10
Solek A., Drobny P., Tylec T., (2016), Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 89 s.
11
Tylec T., (2015), Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 228, s. 92-100; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication
12
Tylec T., (2015), Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 210, s. 242-253; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication
13
Tylec T., (2015), Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014. [W:] Przybylska K. (red.), Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 120-138.
14
Tylec T., (2014), Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji. [W:] Przybylska K. (red.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 198-218.
15
Tylec T., (2013), Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 139, s. 93-100.
16
Tylec T., (2013), Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw, s. 183-202.
17
Tylec T., (2012), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 123, s. 223-230.
18
Tylec T., (2012), Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 246, s. 35-45.
19
Tylec T., (2012), Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 257, s. 105-112.
20
Tylec T., (2012), Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011, s. 58-72.
21
Tylec T., (2011), Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 80, s. 51-60; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6
22
Tylec T., (2011), Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne, s. 1[136]-21[156].
23
Tylec T., (2010), Globalne uwarunkowania zasobowe, popytowe oraz klimatyczne rozwoju sektora elektroenergetycznego : wnioski dla Polski. [W:] Dach Z. (red.), Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 52-81.
24
Tylec T., (2010), Rynki hurtowe energii elektrycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 844, s. 83-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/170674377
25
Tylec T., (2010), Proces liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej. [W:] Sporek T. (red.), Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności, T. 2, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, s. 29-40.
26
Solek A., Tylec T., (2010), Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 111, s. 687-702.
27
Tylec T., (2010), Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 215-239.
28
Tylec T., (2010), Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 8, s. 119-135.
29
Tylec T., (2010), Transfer technologii z transnarodowych korporacji do lokalnych przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego, s. 98-117.
30
Tylec T., (2009), Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych, s. 218-245.
31
Tylec T., (2009), Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce, Prom. Dach Z., Kraków : , 250 k.
32
Tylec T., (2008), Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego. [W:] Dach Z. (red.), Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 112-131.
33
Solek A., Tylec T., (2007), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 187-215; https://bazekon.uek.krakow.pl/136106165
34
Tylec T., (2007), Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek, s. 119-140.
35
Tylec T., Wałęga G., (2006), Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 728, s. 81-108; https://bazekon.uek.krakow.pl/134108644
36
Tylec T., (2005), Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 31-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/99907184
37
Małek R., Tylec T., (2005), Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 443-463.
38
Tylec T., Wałęga G., (2004), Klaster wysokich technologii jako forma organizacji sieciowej przedsiębiorstw. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2], s. 1[82]-37[118].
39
Małek R., Tylec T., (2004), Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 163-164.
40
Tylec T., (2004), Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 75-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/60729691
41
Tylec T., (2004), Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 632, s. 51-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/52766312
42
Pilarska C., Tylec T., Bednarski P., (2004), Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw: (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1], Przybylska K. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119 s.
1
@book{UEK:2168359800,
author = "Adrian Solek and Paweł Drobny and Tomasz Tylec",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-856-8",
}
2
@book{UEK:2168359358,
author = "Adrian Solek and Paweł Drobny and Tomasz Tylec",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2 popr.",
isbn = "978-83-7252-852-0",
}
3
@article{UEK:2168343549,
author = "Tomasz Tylec",
title = "The Beijing Consensus - Chinese Development Model",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "vol. 63, 8",
pages = "154-163",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2019.8.12},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142952/edition/74249/content},
}
4
@inbook{UEK:2168324053,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Ekonomia społeczna - idea i kierunki rozwoju koncepcji",
booktitle = "Ekonomia społeczna : między rynkiem, państwem a obywatelem",
pages = "15-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2018",
isbn = "978-83-8085-502-1",
}
5
@inbook{UEK:2168334441,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Niesprawności rynku - krytyczna analiza w kontekście modelu rynku konkurencji doskonałej",
booktitle = "Zawodność rynku w teorii i praktyce",
pages = "15-24",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-20503-4",
}
6
@book{UEK:2168321575,
author = "Adrian Solek and Paweł Drobny and Tomasz Tylec",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-744-8",
}
7
@inbook{UEK:2168317281,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Ekonomiczna spójność krajów Grupy Wyszehradzkiej na tle UE-28 w latach 2000-2014",
booktitle = "Spójność ekonomiczno-społeczna krajów Grupy Wyszehradzkiej",
pages = "31-45",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19476-5",
}
8
@article{UEK:2168318385,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Konwergencja gospodarcza na poziomie regionalnym w wybranych grupach państw Unii Europejskiej w latach 2000-2014",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "319",
pages = "259-267",
year = "2017",
url = {https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/306282/edition/289384/content?ref=desc},
}
9
@article{UEK:2168310283,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Koncepcja uwarunkowań instytucjonalnych w nowej ekonomii instytucjonalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (953)",
pages = "21-32",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0953.0502},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/992/837},
}
10
@book{UEK:2168313999,
author = "Adrian Solek and Paweł Drobny and Tomasz Tylec",
title = "Ćwiczenia z mikroekonomii. Cz. 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-732-5",
}
11
@article{UEK:2168298571,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Bezpieczeństwo dostaw energii w Unii Europejskiej: wyzwania i ograniczenia",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "228",
pages = "92-100",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=202168&from=publication},
}
12
@article{UEK:2168296785,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Wielkość i struktura finansowania działalności badawczo-rozwojowej w krajach rozwiniętych gospodarczo: wnioski dla polski",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "210",
pages = "242-253",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=167928&from=publication},
}
13
@inbook{UEK:2168299623,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Uwarunkowania rozwoju sektora energetycznego w Polsce w latach 2004-2014",
booktitle = "Dekada Polski w Unii Europejskiej : wybrane problemy ekonomiczno-społeczne",
pages = "120-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2015",
isbn = "978-83-01-18412-4",
}
14
@inbook{UEK:2168284083,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "198-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2014",
isbn = "978-83-01-17860-4",
}
15
@article{UEK:2168273386,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Uwarunkowania globalne i regionalne bezpieczeństwa energetycznego Polski",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "139",
pages = "93-100",
year = "2013",
}
16
@unpublished{UEK:2168290757,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Rola sektora publicznego we wspieraniu i koordynowaniu procesu powstawania innowacji",
booktitle = "Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw",
pages = "183-202",
year = "2013",
}
17
@article{UEK:2168252194,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej - zagrożenia i wyzwania",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "123",
pages = "223-230",
adress = "",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168299771,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Transfer technologii między korporacjami transnarodowymi a przedsiębiorstwami lokalnymi - ujęcie teoretyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "246",
pages = "35-45",
adress = "",
year = "2012",
}
19
@article{UEK:2168248450,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Transformation of China's Innovation Policy : Selected Issues",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "257",
pages = "105-112",
adress = "",
year = "2012",
}
20
@unpublished{UEK:2168266992,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce",
booktitle = "Zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce w warunkach kryzysu ekonomicznego w latach 2007-2011",
pages = "58-72",
year = "2012",
}
21
@article{UEK:2168229400,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Rola innowacji w procesie rozwoju technologii energetycznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "80",
pages = "51-60",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=72967&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=EC525385F994A8C247EE42E7A7809561-6},
}
22
@unpublished{UEK:2168302721,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Polityka bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne",
pages = "1[136]-21[156]",
year = "2011",
}
23
@inbook{UEK:2168230466,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Globalne uwarunkowania zasobowe, popytowe oraz klimatyczne rozwoju sektora elektroenergetycznego : wnioski dla Polski",
booktitle = "Polska wobec procesów globalizacji : aspekty społeczno-ekonomiczne",
pages = "52-81",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-20-0",
}
24
@article{UEK:53216,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Rynki hurtowe energii elektrycznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "844",
pages = "83-95",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170674377},
}
25
@inbook{UEK:2168307455,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Proces liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Współczesna gospodarka światowa i jej podmioty w warunkach niestabilności. T. 2",
pages = "29-40",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-542-9",
}
26
@article{UEK:2165685745,
author = "Adrian Solek and Tomasz Tylec",
title = "Kontrowersje wokół reform w sektorze elektroenergetycznym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "111",
pages = "687-702",
adress = "",
year = "2010",
}
27
@inbook{UEK:2168230376,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Otoczenie ekonomiczne a zachowania podmiotów rynkowych",
pages = "215-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/Rozdzial_8.pdf},
isbn = "978-83-61686-36-1",
}
28
@article{UEK:51401,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Uwarunkowania i kierunki reform sektora elektroenergetycznego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "8",
pages = "119-135",
year = "2010",
}
29
@unpublished{UEK:2168314809,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Transfer technologii z transnarodowych korporacji do lokalnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Wybrane problemy współpracy transnarodowych korporacji z lokalnymi firmami kraju goszczącego",
pages = "98-117",
year = "2010",
}
30
@unpublished{UEK:2168265450,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Polityka energetyczna Polski w kontekście wyzwań procesu liberalizacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [3], Otoczenie ekonomiczno-społeczne a zmiany zachowań podmiotów rynkowych ",
pages = "218-245",
year = "2009",
}
31
@unpublished{UEK:51490,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Uwarunkowania i kierunki przemian sektora elektroenergetycznego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
32
@inbook{UEK:2165620220,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego",
booktitle = "Państwo a rynek we współczesnej gospodarce : wybrane problemy",
pages = "112-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-922045-9-6",
}
33
@article{UEK:50711,
author = "Adrian Solek and Tomasz Tylec",
title = "Ekonomiczne i prawne uwarunkowania rozwoju transportu kolejowego w Polsce - stan obecny i perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "187-215",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/136106165},
}
34
@unpublished{UEK:2168317955,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Ekonomiczna rola państwa w procesie transformacji sektora elektroenergetycznego",
booktitle = "Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce. [2], Państwo a rynek ",
pages = "119-140",
year = "2007",
}
35
@article{UEK:51302,
author = "Tomasz Tylec and Grzegorz Wałęga",
title = "Krakowski Park Technologiczny a perspektywy tworzenia się klastra wysokich technologii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "728",
pages = "81-108",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/134108644},
}
36
@article{UEK:52560,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "31-40",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99907184},
}
37
@inbook{UEK:2166202363,
author = "Rafał Małek and Tomasz Tylec",
title = "Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "443-463",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
38
@unpublished{UEK:2168265216,
author = "Tomasz Tylec and Grzegorz Wałęga",
title = "Klaster wysokich technologii jako forma organizacji sieciowej przedsiębiorstw",
booktitle = "Proces internacjonalizacji małych polskich przedsiębiorstw. [2], [Cz. 2]",
pages = "1[82]-37[118]",
year = "2004",
}
39
@misc{UEK:2168218140,
author = "Rafał Małek and Tomasz Tylec",
title = "Rozwój kanałów dystrybucji ubezpieczeń w Polsce",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "163-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
40
@article{UEK:2168220376,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Wprowadzenie do koncepcji strategicznej karty wyników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "75-84",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/60729691},
}
41
@article{UEK:2168219406,
author = "Tomasz Tylec",
title = "Ekonomiczna wartość dodana i strategiczna karta wyników jako nowoczesne narzędzia tworzenia długookresowej wartości przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "632",
pages = "51-63",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/52766312},
}
42
@unpublished{UEK:2168265152,
author = "Czesława Pilarska and Tomasz Tylec and Paweł Bednarski",
title = "Proces internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw : (empiryczna weryfikacja uppsalskiego modelu internacjonalizacji przedsiębiorstw na przykładzie: Grupy Nowy Styl, ComArch S.A., Śnieżka S.A., Piast-Box S.A., KGHM Polska Miedź S.A.). [2], [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID