Publications of the selected author

1

Title:
Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech w okresie kryzysu
Publisher address:
Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2018
Physical description:
250 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Książka sfinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-64568-35-0
Nr:
2168350834
monograph
2

Author:
Title:
Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw
Source:
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu : badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Warszawa: Piotr Jurkiewicz / PROJEKT06, 2017, s. 9-57 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64568-09-2
Nr:
2168321781
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Title:
Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw
Source:
Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu / red. Zbigniew DRESLER, Joanna WYROBEK - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2015, s. 37-81
ISBN:
978-83-87897-11-6
Nr:
2168305407
chapter in monograph
See main document
4

Author:
Title:
Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw w Polsce
Source:
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu / Kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2014, s. 39-90
Signature:
NP-1454/Magazyn
Nr:
2168302893
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Author:
Title:
Wpływ inwestycji na rentowność przedsiębiorstw
Source:
Rentowność przedsiębiorstw w Polsce / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 124-153
ISBN:
978-83-7252-649-6
Nr:
2168280799
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Wpływ form własności na rentowność przedsiębiorstw
Source:
Rentowność przedsiębiorstw w Polsce / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 71-123
ISBN:
978-83-7252-649-6
Nr:
2168280789
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Stopień konkurencji a rentowność przedsiębiorstw
Source:
Rentowność przedsiębiorstw w Polsce / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 154-183
ISBN:
978-83-7252-649-6
Nr:
2168280801
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Efektywność energetyczna polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 84. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291481
varia
9

Author:
Title:
Efektywność energetyczna polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012
Source:
Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 166-187 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-690-8
Access mode:
Nr:
2168293643
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Energochłonność i efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych
Source:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 192-209
Signature:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286425
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Title:
Inwestycje a rentowność przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych = Investments and Profitability of Corporate Sector - Results of Research
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 2 (2013) , s. 281-293. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260896
article
12

Author:
Title:
Forma własności a rentowność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych = Form of Ownership and Corporate Profitability - the Results of Empirical Studies of Polish Enterprises
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012, s. 220-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-01-3
Nr:
2168278623
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011
Physical description:
34 s.: il.; 23 cm
Access mode:
Nr:
2168335555
book
14

Title:
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : przykłady rachunków i analiz finansowych
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
215 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-486-7
Nr:
2165722278
monograph
15

Author:
Title:
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw -długookresowa analiza przekrojowa = Financing Sources of Investment Expenditures of Enterprises - a Long -Term Cross-Section Analysis
Source:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 3, Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 37-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-44-0
Nr:
2161897114
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Wpływ inwestycji na rentowność w sektorze przedsiębiorstw = Influence of Investment on the Profitability of Enterprise Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 39 (2009) , s. 77-84. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 549)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161796511
article
17

Author:
Title:
Zysk operacyjny i zysk netto jako determinanty decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach - wyniki badań empirycznych
Source:
Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 53-63. - Streszcz.
ISBN:
978-83-61310-08-2
Nr:
2166473790
chapter in monograph
18

Author:
Title:
Finansowe determinanty inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji
Publisher address:
Kraków: , 2008
Physical description:
328 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-59
Nr:
52362
doctoral dissertation
19

Author:
Title:
Dynamika nakładów inwestycyjnych spółek notowanych na GWP w Warszawie w latach 1997-2006 - analiza przekrojowa = Dynamics of Investment in Enterprises on the Warsaw Stock Exchange in 1997-2006 Period, Cross-Sectional Analysis
Source:
Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008, s. 67-78. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-231-2231-9
Nr:
2166408305
chapter in monograph
20

Author:
Title:
Kondycja finansowa podmiotów nadzorowanych przez ministra skarbu na tle sektora przedsiębiorstw w latach 2003-2005 = The Financial Situation of Enterprises Supervised by the Treasury Ministry in Comparison with the Entire Enterprise Sector in the Years 2003-2005
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 359-374. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166037056
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa w 2005 roku : raport z badań zamówionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: , 2007
Physical description:
251 s.: il.
Access mode:
Nr:
2168297369
report
22

Author:
Title:
Inwestycje w Polsce na tle krajów OECD w latach 1991-2005
Source:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 57-66. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166097065
chapter in conference materials
See main document
23

Author:
Title:
Inwestycje a koncepcja maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa
Source:
Finanse przedsiębiorstwa : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. nauk. Piotr Karpuś - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006, s. 54-62 - Bibliogr.
ISBN:
83-227-2558-2
Nr:
2166189052
chapter in monograph
24

Author:
Title:
Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach = The Issue of Accounts Receivable Management in Polish Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 683 (2006) , s. 33-46. - Summ.
Access mode:
Nr:
52643
article
See main document
25

Author:
Title:
Analiza zwrotu z kapitału własnego z wykorzystaniem zmodyfikowanej tożsamości Du Ponta
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 2, Finanse przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 193-205
ISBN:
83-7252-227-8
Nr:
2166361641
chapter in conference materials
See main document
26

Title:
Weryfikacja zależności pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem w warunkach gospodarki polskiej : badania statutowe
Source:
Wybrane zagadnienia ryzyka finansowego przedsiębiorstw : badania statutowe / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2003, s. 2[5]-45[48] - Bibliogr.
Signature:
NP-1274/Magazyn
Nr:
2163766246
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Author:
Title:
Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 431-442
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-127-9
Nr:
2168236874
chapter in monograph
28

Author:
Marcin Molo , Marcin Bielówka
Title:
Przegląd dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjności
Source:
Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw - [Warszawa: PFPiRMiŚP], 2000, s. 32-48
Access mode:
Nr:
2168236878
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Efektywność polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
93 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
109/KFP/1/2011/S/588
Signature:
NP-1190/Magazyn
Nr:
2168254982
unpublished scientific work
2

Title:
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Research program:
32/KFP/1/09/S/496
Signature:
NP-807/3/Magazyn
Nr:
2168222384
unpublished scientific work
3

Title:
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
150 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załączniki, Bibliogr.
Research program:
25/KFP/1/08/S/442
Signature:
NP-807/2/Magazyn
Nr:
2163819896
unpublished scientific work
4

Title:
Strategie finansowe przedsiębiorstw. Cz. 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
154 s.: il.; 30 cm.
Research program:
5/KFP/1/2007/S/366
Signature:
NP-1012/3/Magazyn
Nr:
2168219766
unpublished scientific work
5

Title:
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 1, Przegląd teorii
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
241 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Signature:
NP-807/1/Magazyn
Nr:
2168222370
unpublished scientific work
1
Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech w okresie kryzysu / Zbigniew DRESLER, Marek LEŚNIAK, Katarzyna ŁACH, Tomasz MAŚLANKA, Marcin MOLO, Joanna WYROBEK. - Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2018. - 250 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64568-35-0
2
Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw / Marcin MOLO // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu : badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER. - Warszawa: Piotr Jurkiewicz / PROJEKT06, 2017. - S. 9-57. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64568-09-2
3
Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw / Marcin MOLO // W: Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu / red. Zbigniew DRESLER, Joanna WYROBEK. - Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, 2015. - S. 37-81. - ISBN 978-83-87897-11-6
4
Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw w Polsce / Marcin MOLO // W: Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu / Kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2014), s. 39-90
5
Wpływ inwestycji na rentowność przedsiębiorstw / [Marcin MOLO] // W: Rentowność przedsiębiorstw w Polsce / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 124-153. - ISBN 978-83-7252-649-6
6
Wpływ form własności na rentowność przedsiębiorstw / [Marcin MOLO] // W: Rentowność przedsiębiorstw w Polsce / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 71-123. - ISBN 978-83-7252-649-6
7
Stopień konkurencji a rentowność przedsiębiorstw / [Marcin MOLO] // W: Rentowność przedsiębiorstw w Polsce / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 154-183. - ISBN 978-83-7252-649-6
8
Efektywność energetyczna polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012 / Marcin MOLO // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 84. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
9
Efektywność energetyczna polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012 / Marcin MOLO // W: Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 166-187. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-690-8. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314808
10
Energochłonność i efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych / Marcin MOLO // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 192-209
11
Inwestycje a rentowność przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych = Investments and Profitability of Corporate Sector - Results of Research / Marcin MOLO // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 2, cz. 2 (2013), s. 281-293. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_22.pdf. - ISSN 2084-5189
12
Forma własności a rentowność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych = Form of Ownership and Corporate Profitability - the Results of Empirical Studies of Polish Enterprises / Marcin MOLO // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2 / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2012. - S. 220-236. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-01-3
13
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020 / oprac. Zbigniew DRESLER, Paweł CABAŁA, Mariusz GIEMZA, Janusz FUDALIŃSKI, Piotr MARKIEWICZ, Marcin MOLO, Igor STYN, Paweł TUREK, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 34 s. : il. ; 23 cm
14
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : przykłady rachunków i analiz finansowych / red. Zbigniew DRESLER ; [aut. Zbigniew DRESLER, Marek LEŚNIAK, Tomasz MAŚLANKA, Marcin MOLO, Joanna RUTKOWSKA, Joanna WYROBEK]. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 215 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-486-7
15
Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw -długookresowa analiza przekrojowa = Financing Sources of Investment Expenditures of Enterprises - a Long -Term Cross-Section Analysis / Marcin MOLO // W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 3, Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - S. 37-46. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-44-0
16
Wpływ inwestycji na rentowność w sektorze przedsiębiorstw = Influence of Investment on the Profitability of Enterprise Sector / Marcin MOLO // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 549). - nr 39 (2009), s. 77-84. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse przedsiębiorstw. - ISSN 1896-382X
17
Zysk operacyjny i zysk netto jako determinanty decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach - wyniki badań empirycznych / Marcin MOLO // W: Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 53-63. - Streszcz. - ISBN 978-83-61310-08-2
18
Finansowe determinanty inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / Marcin MOLO ; Promotor: Zbigniew DRESLER. - Kraków, ca 2008. - 328 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001294a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001294b
19
Dynamika nakładów inwestycyjnych spółek notowanych na GWP w Warszawie w latach 1997-2006 - analiza przekrojowa = Dynamics of Investment in Enterprises on the Warsaw Stock Exchange in 1997-2006 Period, Cross-Sectional Analysis / Marcin MOLO // W: Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń / red. nauk. Bożena Kołosowska. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008. - S. 67-78. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-231-2231-9
20
Kondycja finansowa podmiotów nadzorowanych przez ministra skarbu na tle sektora przedsiębiorstw w latach 2003-2005 = The Financial Situation of Enterprises Supervised by the Treasury Ministry in Comparison with the Entire Enterprise Sector in the Years 2003-2005 / Marcin MOLO // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 359-374. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
21
Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa w 2005 roku : raport z badań zamówionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa [on-line] / Katarzyna ŁACH, Marcin MOLO, Joanna RUTKOWSKA ; red. Joanna RUTKOWSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warszawa, 2007. - 251 s. : il. - Pełny tekst: http://www.msp.gov.pl/download.php?s=1&id=7242
22
Inwestycje w Polsce na tle krajów OECD w latach 1991-2005 / Marcin MOLO // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 57-66. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
23
Inwestycje a koncepcja maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa / Marcin MOLO // W: Finanse przedsiębiorstwa : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006 / red. nauk. Piotr Karpuś. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2006. - S. 54-62. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2558-2
24
Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach = The Issue of Accounts Receivable Management in Polish Companies / Marcin MOLO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 683 (2006), s. 33-46. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/110651285. - ISSN 0208-7944
25
Analiza zwrotu z kapitału własnego z wykorzystaniem zmodyfikowanej tożsamości Du Ponta / Marcin MOLO // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 2, Finanse przedsiębiorstw / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 193-205. - ISBN 83-7252-227-8
26
Weryfikacja zależności pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem w warunkach gospodarki polskiej : badania statutowe / Marcin MOLO, Tomasz MAŚLANKA // W: Wybrane zagadnienia ryzyka finansowego przedsiębiorstw : badania statutowe / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2003), s. 2[5]-45[48]. - Bibliogr.
27
Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach / Marcin MOLO // W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki / red. Krystyna Znaniecka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 431-442. - ISBN 83-7246-127-9
28
Przegląd dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjności / Marcin MOLO, Marcin Bielówka // W: Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. - [Warszawa: PFPiRMiŚP], 2000. - S. 32-48. - Pełny tekst: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/95/finansowanie.pdf
29
Efektywność polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER ; zespół: Joanna WYROBEK, Marcin MOLO. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 93 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
30
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 3 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER ; zespół: Joanna WYROBEK, Marcin MOLO, Tomasz MAŚLANKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 140 s. : il. ; 30 cm
31
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER ; zespół: Joanna WYROBEK, Marcin MOLO, Tomasz MAŚLANKA, Katarzyna ŁACH. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 150 s. : il. ; 30 cm. - Załączniki. - Bibliogr.
32
Strategie finansowe przedsiębiorstw. Cz. 3 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER ; wykonawcy: Zbigniew DRESLER, Joanna WYROBEK, Marcin MOLO. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 154 s. : il. ; 30 cm
33
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 1, Przegląd teorii / autorzy: Zbigniew DRESLER - kierownik projektu ; zespół: Joanna RUTKOWSKA, Joanna WYROBEK, Marek LEŚNIAK, Tomasz MAŚLANKA, Marcin MOLO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 241 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Dresler Z., Leśniak M., Łach K., Maślanka T., Molo M., Wyrobek J., (2018), Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech w okresie kryzysu, Warszawa : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 250 s.
2
Molo M., (2017), Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (red.), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu : badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw, Warszawa : Piotr Jurkiewicz / PROJEKT06, s. 9-57.
3
Molo M., (2015), Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z., Wyrobek J. (red.), Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu, Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, s. 37-81.
4
Molo M., (2014), Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu, s. 39-90.
5
Molo M., (2014), Wpływ inwestycji na rentowność przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (red.), Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 124-153.
6
Molo M., (2014), Wpływ form własności na rentowność przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (red.), Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 71-123.
7
Molo M., (2014), Stopień konkurencji a rentowność przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (red.), Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 154-183.
8
Molo M., (2014), Efektywność energetyczna polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 84.
9
Molo M., (2014), Efektywność energetyczna polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012. [W:] Dresler Z. (red.), Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 166-187.
10
Molo M., (2013), Energochłonność i efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 192-209.
11
Molo M., (2013), Inwestycje a rentowność przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 2, cz. 2, s. 281-293; http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_22.pdf
12
Molo M., (2012), Forma własności a rentowność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych. [W:] Owsiak S. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego, T. 2, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 220-236.
13
Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020, (2011), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 34 s.
14
Dresler Z., Leśniak M., Maślanka T., Molo M., Rutkowska J., Wyrobek J., (2010), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw: przykłady rachunków i analiz finansowych, Dresler Z. (red.), Wyd. 2 uzup.Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 215 s.
15
Molo M., (2009), Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw -długookresowa analiza przekrojowa. [W:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, T. 3, Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 37-46.
16
Molo M., (2009), Wpływ inwestycji na rentowność w sektorze przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 39, s. 77-84.
17
Molo M., (2008), Zysk operacyjny i zysk netto jako determinanty decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach - wyniki badań empirycznych. [W:] Kuzińska H. (red.), Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 53-63.
18
Molo M., (2008), Finansowe determinanty inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, Prom. Dresler Z., Kraków : , 328 k.
19
Molo M., (2008), Dynamika nakładów inwestycyjnych spółek notowanych na GWP w Warszawie w latach 1997-2006 - analiza przekrojowa. [W:] Kołosowska B. (red.), Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 67-78.
20
Molo M., (2007), Kondycja finansowa podmiotów nadzorowanych przez ministra skarbu na tle sektora przedsiębiorstw w latach 2003-2005. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 359-374.
21
Łach K., Molo M., Rutkowska J., (2007), Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa w 2005 roku: raport z badań zamówionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa, [on-line], Rutkowska J. (red.), Warszawa : , 251 s.
22
Molo M., (2007), Inwestycje w Polsce na tle krajów OECD w latach 1991-2005. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 57-66.
23
Molo M., (2006), Inwestycje a koncepcja maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. [W:] Karpuś P. (red.), Finanse przedsiębiorstwa : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 54-62.
24
Molo M., (2006), Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 683, s. 33-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/110651285
25
Molo M., (2004), Analiza zwrotu z kapitału własnego z wykorzystaniem zmodyfikowanej tożsamości Du Ponta. [W:] Dresler Z. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 2, Finanse przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 193-205.
26
Molo M., Maślanka T., (2003), Weryfikacja zależności pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem w warunkach gospodarki polskiej : badania statutowe. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Wybrane zagadnienia ryzyka finansowego przedsiębiorstw : badania statutowe, s. 2[5]-45[48].
27
Molo M., (2002), Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Znaniecka K. (red.), Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, T. 1, Bankowość, rynki, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 431-442.
28
Molo M., Bielówka M., (2000), Przegląd dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjności. [W:] Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [Warszawa : PFPiRMiŚP], s. 32-48.
29
Wyrobek J., Molo M., (2011), Efektywność polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji, Dresler Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 93 s.
30
Wyrobek J., Molo M., Maślanka T., (2009), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 3, Dresler Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 s.
31
Wyrobek J., Molo M., Maślanka T., Łach K., (2008), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 2, Dresler Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 s.
32
Dresler Z., Wyrobek J., Molo M., (2007), Strategie finansowe przedsiębiorstw. Cz. 3, Dresler Z. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 154 s.
33
Rutkowska J., Wyrobek J., Leśniak M., Maślanka T., Molo M., (2002), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 1, Przegląd teorii, Dresler Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 241 s.
1
@book{monUEK:2168350834,
author = "Zbigniew Dresler and Marek Leśniak and Katarzyna Łach and Tomasz Maślanka and Marcin Molo and Joanna Wyrobek",
title = "Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech w okresie kryzysu",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości",
year = "2018",
isbn = "978-83-64568-35-0",
}
2
@inbook{fmUEK:2168321781,
author = "Marcin Molo",
title = "Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw",
booktitle = "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu : badania empiryczne w przekroju wielkości przedsiębiorstw",
pages = "9-57",
adress = "Warszawa",
publisher = "Piotr Jurkiewicz / PROJEKT06",
year = "2017",
isbn = "978-83-64568-09-2",
}
3
@inbook{fmUEK:2168305407,
author = "Marcin Molo",
title = "Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw",
booktitle = "Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw w Polsce w latach kryzysu",
pages = "37-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego",
year = "2015",
isbn = "978-83-87897-11-6",
}
4
@unpublished{fnpUEK:2168302893,
author = "Marcin Molo",
title = "Wpływ kryzysu na rentowność przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w Polsce w okresie kryzysu",
pages = "39-90",
year = "2014",
}
5
@inbook{fmUEK:2168280799,
author = "Marcin Molo",
title = "Wpływ inwestycji na rentowność przedsiębiorstw",
booktitle = "Rentowność przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "124-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-649-6",
}
6
@inbook{fmUEK:2168280789,
author = "Marcin Molo",
title = "Wpływ form własności na rentowność przedsiębiorstw",
booktitle = "Rentowność przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "71-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-649-6",
}
7
@inbook{fmUEK:2168280801,
author = "Marcin Molo",
title = "Stopień konkurencji a rentowność przedsiębiorstw",
booktitle = "Rentowność przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "154-183",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-649-6",
}
8
@misc{varUEK:2168291481,
author = "Marcin Molo",
title = "Efektywność energetyczna polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "84",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
9
@inbook{fmUEK:2168293643,
author = "Marcin Molo",
title = "Efektywność energetyczna polskich przedsiębiorstw w latach 1997-2012",
booktitle = "Finansowe determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "166-187",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314808},
isbn = "978-83-7252-690-8",
}
10
@unpublished{fnpUEK:2168286425,
author = "Marcin Molo",
title = "Energochłonność i efektywność energetyczna w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych",
booktitle = "Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji",
pages = "192-209",
year = "2013",
}
11
@article{artUEK:2168260896,
author = "Marcin Molo",
title = "Inwestycje a rentowność przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 2, cz. 2",
pages = "281-293",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_2_22.pdf},
}
12
@inbook{fmUEK:2168278623,
author = "Marcin Molo",
title = "Forma własności a rentowność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego. T. 2",
pages = "220-236",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-01-3",
}
13
@book{ksiUEK:2168335555,
title = "Strategia Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na lata 2011-2020",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
url = {},
}
14
@book{monUEK:2165722278,
author = "Zbigniew Dresler and Marek Leśniak and Tomasz Maślanka and Marcin Molo and Joanna Rutkowska and Joanna Wyrobek",
title = "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : przykłady rachunków i analiz finansowych",
editor = Dresler Zbigniew,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "978-83-7252-486-7",
}
15
@inbook{fmUEK:2161897114,
author = "Marcin Molo",
title = "Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw -długookresowa analiza przekrojowa",
booktitle = "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 3, Przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego",
pages = "37-46",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
isbn = "978-83-61310-44-0",
}
16
@article{artUEK:2161796511,
author = "Marcin Molo",
title = "Wpływ inwestycji na rentowność w sektorze przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "39",
pages = "77-84",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
17
@inbook{fmUEK:2166473790,
author = "Marcin Molo",
title = "Zysk operacyjny i zysk netto jako determinanty decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwach - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia",
pages = "53-63",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-08-2",
}
18
@unpublished{drUEK:52362,
author = "Marcin Molo",
title = "Finansowe determinanty inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
year = "2008",
url = {},
}
19
@inbook{fmUEK:2166408305,
author = "Marcin Molo",
title = "Dynamika nakładów inwestycyjnych spółek notowanych na GWP w Warszawie w latach 1997-2006 - analiza przekrojowa",
booktitle = "Współczesne finanse : stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń",
pages = "67-78",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2008",
isbn = "978-83-231-2231-9",
}
20
@inbook{fmUEK:2166037056,
author = "Marcin Molo",
title = "Kondycja finansowa podmiotów nadzorowanych przez ministra skarbu na tle sektora przedsiębiorstw w latach 2003-2005",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "359-374",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
21
@misc{rscUEK:2168297369,
author = "Katarzyna Łach and Marcin Molo and Joanna Rutkowska",
title = "Analiza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa w 2005 roku : raport z badań zamówionych przez Ministerstwo Skarbu Państwa",
editor = Rutkowska Joanna,
adress = "Warszawa",
year = "2007",
url = {http://www.msp.gov.pl/download.php?s=1&id=7242},
}
22
@inbook{mkaUEK:2166097065,
author = "Marcin Molo",
title = "Inwestycje w Polsce na tle krajów OECD w latach 1991-2005",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "57-66",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
23
@inbook{fmUEK:2166189052,
author = "Marcin Molo",
title = "Inwestycje a koncepcja maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa",
booktitle = "Finanse przedsiębiorstwa : Zjazd Katedr Finansowych : instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Lublin 13-15 IX 2006",
pages = "54-62",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2006",
isbn = "83-227-2558-2",
}
24
@article{artUEK:52643,
author = "Marcin Molo",
title = "Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "683 ",
pages = "33-46",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/110651285},
}
25
@inbook{mkaUEK:2166361641,
author = "Marcin Molo",
title = "Analiza zwrotu z kapitału własnego z wykorzystaniem zmodyfikowanej tożsamości Du Ponta",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 2, Finanse przedsiębiorstw",
pages = "193-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-227-8",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2163766246,
author = "Marcin Molo and Tomasz Maślanka",
title = "Weryfikacja zależności pomiędzy stopą zwrotu a ryzykiem w warunkach gospodarki polskiej : badania statutowe",
booktitle = "Wybrane zagadnienia ryzyka finansowego przedsiębiorstw : badania statutowe",
pages = "2[5]-45[48]",
year = "2003",
}
27
@inbook{fmUEK:2168236874,
author = "Marcin Molo",
title = "Problemy zarządzania należnościami w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności. T. 1, Bankowość, rynki",
pages = "431-442",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-7246-127-9",
}
28
@inbook{mkaUEK:2168236878,
author = "Marcin Molo and Marcin Bielówka",
title = "Przegląd dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej oraz ocena ich atrakcyjności",
booktitle = "Finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "32-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "PFPiRMiŚP",
year = "2000",
url = {http://www.parp.gov.pl/files/74/81/95/finansowanie.pdf},
}
29
@unpublished{UEK:2168254982,
author = "Joanna Wyrobek and Marcin Molo",
title = "Efektywność polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
30
@unpublished{UEK:2168222384,
author = "Joanna Wyrobek and Marcin Molo and Tomasz Maślanka",
title = "Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
31
@unpublished{UEK:2163819896,
author = "Joanna Wyrobek and Marcin Molo and Tomasz Maślanka and Katarzyna Łach",
title = "Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
32
@unpublished{UEK:2168219766,
author = "Zbigniew Dresler and Joanna Wyrobek and Marcin Molo",
title = "Strategie finansowe przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
33
@unpublished{UEK:2168222370,
author = "Joanna Rutkowska and Joanna Wyrobek and Marek Leśniak and Tomasz Maślanka and Marcin Molo",
title = "Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}