Publications of the selected author

1

Title:
Tendencje i możliwości rozwoju spółdzielczości bankowej w Polsce na początku XXI wieku = Trends in and Possibilities for the Development of Cooperative Banks in Poland at the Beginning of the 21st century
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008) , s. 61-71. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50643
article
See main document
2

Title:
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako instytucje bankowe i społeczne = Cooperative Savings and Credit Associations as Banking and Social Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005) , s. 143-152. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53042
article
See main document
3

Title:
Proces konsolidacji banków spółdzielczych jako warunek przetrwania i rozwoju sektora
Source:
Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju / Kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK, wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA2002, s. 1[73] -74[146] - Bibliogr.
Research program:
76/KBiU/4/2002/S
Signature:
NP-809/Magazyn
Nr:
2168318657
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego = Theoretical and Practical Aspects of Agrotourism Development Exemplified by the Częstochowa Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230520
article
See main document
5

Title:
Proces restrukturyzacji i konsolidacji sektora banków spółdzielczych w Polsce = The Restructuring and Consolidation of the Cooperative Banking Sector in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002) , s. 5-18. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224360
article
See main document
6

Title:
Marketing bezpośredni w teorii i praktyce przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego = Direct Marketing in the Theory and Practice of the Food Industry Company
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001) , s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242882
article
See main document
7

Title:
Teoretyczne i praktyczne aspekty działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego = Theoretical and Practical Aspects of the Activities of the Farmers' Social Insurance Fund
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 584 (2001) , s. 13-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230546
article
See main document
8

Title:
Wpływ marketingu na funkcjonowanie gospodarstw rolnych = Impact of Marketing on the Functioning of Farms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245842
article
See main document
9

Title:
Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych = Direct Sales as Farms' Distribution Channel
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999) , s. 69-77. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257638
article
See main document
10

Title:
Wyposażenie i produktywność podstawowych czynników produkcji rolniczej w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Source:
Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ1998, s. 51-60
Signature:
NP-567/Magazyn
Nr:
2168265952
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Title:
Przetwórstwo żywności jako agregat agrobiznesu na przykładzie Stanów Zjednoczonych = Food Processing as Agribusiness Aggregate Exemplified by U.S.
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997) , s. 37-45. - Summ.
Nr:
2168246102
article
See main document
12

Title:
Konkurencja na rynku produktów rolniczych = Competition in Farming Produce Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997) , s. 29-36. - Summ.
Nr:
2168246108
article
See main document
13

Title:
Proces kształtowania się agrobiznesu = Conditions for Creating Agribusiness
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997) , s. 5-11. - Summ.
Nr:
2168245882
article
See main document
14

Title:
Marketing a produkcja i spożycie żywności = Role of Marketing in Food Production and Consumption
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 420 (1994) , s. 25-34. - Summ.
Nr:
2168256124
article
See main document
15

Title:
Spółdzielczość produkcyjna w rolnictwie w warunkach kryzysu i reformy gospodarczej = Agricultural Co-operatives under the Condition and Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992) , s. 23-37. - Summ., rez.
Nr:
2168258128
article
See main document
16

Title:
Pięćdziesiąt lat Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej GROMADA = 50 Years of the Activity of the National Cooperative "Gromada"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989) , s. 111-124. - Rez., summ.
Nr:
2168235090
article
See main document
17

Title:
Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1988
Physical description:
154 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339425
textbook
18

Title:
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w latach 1980-1985 = Agricultural Manufacturing Co-operatives in the 1980-1985 Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988) , s. 105-119. - Summ., rez.
Nr:
2168258072
article
See main document
19

Title:
Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada" = Selected Problems Pertaining to the Activity of the National Tourist Cooperative "Gromada"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988) , s. 37-51. - Summ., rez.
Nr:
2168258030
article
See main document
20

Title:
Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Spółdzielczości
Source:
Bank Spółdzielczy. - nr 3 (285) (1988) , s. 21-22
Nr:
2168262996
article
21

Title:
Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej = Sources and Beginning of Self-Help Cooperative Movement
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 65-80. - Rez., summ.
Nr:
2168237248
article
See main document
22

Title:
Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
103 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345922
academic script
23

Title:
K. Marks i F. Engels o roli spółdzielczości w rozwiązywaniu kwestii rolnej i chłopskiej w socjalizmie = Marx and Engels on Role of Cooperatives in Solving Agricultural and Peasant Issue within Socialism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987) , s. 135-143. - Rez., summ.
Nr:
2168237256
article
See main document
24

Title:
Spółdzielczość w zarysie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Physical description:
155 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292175
academic script
25

Author:
Stanisław Cieśla , Wiesław Pajda
Title:
Planowanie i kierowanie rozwojem rolnictwa = Planning and Management of Development of Agriculture in Parishes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985) , s. 97-106. - Summ., rez.
Nr:
2168281587
article
See main document
26

Title:
Banki spółdzielcze w kredytowaniu gospodarki nieuspołecznionej w rolnictwie = Co-operative Banks in Crediting Private Sector of Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984) , s. 45-59. - Rez., summ.
Nr:
2168254780
article
See main document
27

Title:
Analiza ekonomiczna w rolnictwie : materiały do nauczania ekonomiki rolnictwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
106 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345898
academic script
28

Title:
Przydatność spółdzielczej formy przebudowy rolnictwa = The Usefulness of the Co-operative Form in the Reconstruction of Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982) , s. 33-47. - Rez., summ.
Nr:
2168264686
article
See main document
29

Author:
Stanisław Cieśla , Wiesław Pajda
Title:
Istota i znaczenie produkcyjnej obsługi rolnictwa = Substance and Importance of Production Servicing of Agriculture
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982) , s. 67-80. - Rez., summ.
Nr:
2168264690
article
See main document
30

Title:
Sprawy do wyjaśnienia
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 68 (10161) (1981) , s. 2
Nr:
2168242254
article
31

Title:
Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne
Source:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 67-86
Nr:
2168284895
chapter in academic script
See main document
32

Title:
Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
125 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168346356
textbook
33

Title:
Realizacja funkcji spółdzielczych przez banki spółdzielcze = The Realization of a Co-operative Function by Co-operative Banks in the Condition of a New Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980) , s. 87-95. - Summ., rez.
Nr:
2168279217
article
See main document
34

Title:
Spółdzielczość
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168346358
textbook
35

Title:
Czynniki kształtujące podaż produktów rolnych
Source:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 51-66
Nr:
2168284713
chapter in academic script
See main document
36

Title:
Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973 = On the Influence of Changes in the Trends of Farm Production on the Development of Purchase of Farm Products - on the Example of the Kraków Region in the Period between 1961 and 1973
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978) , s. 55-68. - Summ., rez.
Nr:
2168250332
article
See main document
37

Title:
Przesłanki i kierunki współpracy w rolnictwie krajów RWPG
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978) , s. 78-88
Nr:
2168220054
article
38

Title:
Czynniki kształtujące podaż produktów rolnych
Source:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 65-79
Nr:
2168284891
chapter in academic script
See main document
39

Title:
Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne
Source:
Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977, s. 80-99
Nr:
2168284715
chapter in academic script
See main document
40

Title:
Zmiany w modelu społeczno-organizacyjnym spółdzielni produkcyjnych w Polsce = The Changes in the Social and Organization Model of Collective Farms in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976) , s. 11-27. - Summ., rez.
Nr:
2168249796
article
See main document
41

Title:
Spółdzielczość produkcyjna w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
283 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/123
Nr:
2168305431
doctoral dissertation
42

Title:
Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim
Source:
Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 11 (189) (1972) , s. 137-142
Nr:
2168240642
article
Unpublished documents:
1

Title:
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
70 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
44/KPA/1/99/S
Signature:
NP-611/Magazyn
Nr:
2168333567
unpublished scientific work
1
Tendencje i możliwości rozwoju spółdzielczości bankowej w Polsce na początku XXI wieku = Trends in and Possibilities for the Development of Cooperative Banks in Poland at the Beginning of the 21st century / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 778 (2008), s. 61-71. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160201692. - ISSN 1898-6447
2
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako instytucje bankowe i społeczne = Cooperative Savings and Credit Associations as Banking and Social Institutions / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 665 (2005), s. 143-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/80501551. - ISSN 0208-7944
3
Proces konsolidacji banków spółdzielczych jako warunek przetrwania i rozwoju sektora / Stanisław CIEŚLA // W: Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju / Kierownik tematu: Ryszard SZEWCZYK, wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA. - (2002), s. 1[73] -74[146]. - Bibliogr.
4
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego = Theoretical and Practical Aspects of Agrotourism Development Exemplified by the Częstochowa Region / Stanisław CIEŚLA, Maria PŁONKATeoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego = Theoretical and Practical Aspects of Agrotourism Development Exemplified by the Częstochowa Region / Stanisław CIEŚLA, Maria PŁONKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002), s. 51-66nr 596 (2002), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
5
Proces restrukturyzacji i konsolidacji sektora banków spółdzielczych w Polsce = The Restructuring and Consolidation of the Cooperative Banking Sector in Poland / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 615 (2002), s. 5-18. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13616. - ISSN 0208-7944
6
Marketing bezpośredni w teorii i praktyce przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego = Direct Marketing in the Theory and Practice of the Food Industry Company / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Józefa FAMIELEC. - nr 4 (2001), s. 103-112. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
7
Teoretyczne i praktyczne aspekty działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego = Theoretical and Practical Aspects of the Activities of the Farmers' Social Insurance Fund / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 584 (2001), s. 13-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12590. - ISSN 0208-7944
8
Wpływ marketingu na funkcjonowanie gospodarstw rolnych = Impact of Marketing on the Functioning of Farms / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 536 (1999), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych = Direct Sales as Farms' Distribution Channel / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nauk. Józefa FAMIELEC]. - z. 2 (1999), s. 69-77. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
10
Wyposażenie i produktywność podstawowych czynników produkcji rolniczej w Polsce i krajach Unii Europejskiej / Stanisław CIEŚLA // W: Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ. - (1998), s. 51-60
11
Przetwórstwo żywności jako agregat agrobiznesu na przykładzie Stanów Zjednoczonych = Food Processing as Agribusiness Aggregate Exemplified by U.S / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997), s. 37-45. - Summ. - ISSN 0208-7944
12
Konkurencja na rynku produktów rolniczych = Competition in Farming Produce Market / Stanisław CIEŚLA, Tomasz KOLANOWSKIKonkurencja na rynku produktów rolniczych = Competition in Farming Produce Market / Stanisław CIEŚLA, Tomasz KOLANOWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 482 (1997), s. 29-36nr 482 (1997), s. 29-36. - Summ. - ISSN 0208-79440208-7944
13
Proces kształtowania się agrobiznesu = Conditions for Creating Agribusiness / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 503 (1997), s. 5-11. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Marketing a produkcja i spożycie żywności = Role of Marketing in Food Production and Consumption / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew PUCEK]. - nr 420 (1994), s. 25-34. - Summ. - ISSN 0208-7944
15
Spółdzielczość produkcyjna w rolnictwie w warunkach kryzysu i reformy gospodarczej = Agricultural Co-operatives under the Condition and Economic Reform / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 356 (1992), s. 23-37. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Pięćdziesiąt lat Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej GROMADA = 50 Years of the Activity of the National Cooperative "Gromada" / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 290 (1989), s. 111-124. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane / Tadeusz ROMANOWSKI, Antoni JAROSZ, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1988. - 154 s. ; 24 cm
18
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w latach 1980-1985 = Agricultural Manufacturing Co-operatives in the 1980-1985 Period / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988), s. 105-119. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
19
Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada" = Selected Problems Pertaining to the Activity of the National Tourist Cooperative "Gromada" / Maria BIGOS, Stanisław CIEŚLAKierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada" = Selected Problems Pertaining to the Activity of the National Tourist Cooperative "Gromada" / Maria BIGOS, Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 265 (1988), s. 37-51nr 265 (1988), s. 37-51. - Summ., rez. - ISSN 0208-79440208-7944
20
Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Spółdzielczości / Stanisław CIEŚLA // Bank Spółdzielczy. - nr 3 (285) (1988), s. 21-22. - ISSN 0208-7553
21
Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej = Sources and Beginning of Self-Help Cooperative Movement / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKOŹródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej = Sources and Beginning of Self-Help Cooperative Movement / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987), s. 65-80nr 238 (1987), s. 65-80. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-7944
22
Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa / Stanisław CIEŚLA, Alicja KOWALSKA-GRUDZIEŃ, Anna KRUCZEK-PATKO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 103 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
23
K. Marks i F. Engels o roli spółdzielczości w rozwiązywaniu kwestii rolnej i chłopskiej w socjalizmie = Marx and Engels on Role of Cooperatives in Solving Agricultural and Peasant Issue within Socialism / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 238 (1987), s. 135-143. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
24
Spółdzielczość w zarysie / Felicja KĘDZIOREK, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - 155 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
25
Planowanie i kierowanie rozwojem rolnictwa = Planning and Management of Development of Agriculture in Parishes / Stanisław CIEŚLA, Wiesław PAJDAPlanowanie i kierowanie rozwojem rolnictwa = Planning and Management of Development of Agriculture in Parishes / Stanisław CIEŚLA, Wiesław PAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego / [red. nauk. Eugeniusz GARBACIK]. - nr 211 (1985), s. 97-106nr 211 (1985), s. 97-106. - Summ., rez. - ISSN 0208-79440208-7944
26
Banki spółdzielcze w kredytowaniu gospodarki nieuspołecznionej w rolnictwie = Co-operative Banks in Crediting Private Sector of Agriculture / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 182 (1984), s. 45-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
27
Analiza ekonomiczna w rolnictwie : materiały do nauczania ekonomiki rolnictwa / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 106 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
28
Przydatność spółdzielczej formy przebudowy rolnictwa = The Usefulness of the Co-operative Form in the Reconstruction of Agriculture / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982), s. 33-47. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
29
Istota i znaczenie produkcyjnej obsługi rolnictwa = Substance and Importance of Production Servicing of Agriculture / Stanisław CIEŚLA, Wiesław PajdaIstota i znaczenie produkcyjnej obsługi rolnictwa = Substance and Importance of Production Servicing of Agriculture / Stanisław CIEŚLA, Wiesław Pajda // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni JAROSZ]. - nr 161 (1982), s. 67-80nr 161 (1982), s. 67-80. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-7944
30
Sprawy do wyjaśnienia / Sławomir CIEŚLA, Leszek STRZEMBICKISprawy do wyjaśnienia / Sławomir CIEŚLA, Leszek STRZEMBICKI // Gazeta KrakowskaGazeta Krakowska. - nr 68 (10161) (1981), s. 2nr 68 (10161) (1981), s. 2. - ISSN 0208-76930208-7693
31
Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 67-86
32
Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO, Tadeusz ROMANOWSKI, Felicja KĘDZIOREK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 125 s. : il. ; 24 cm
33
Realizacja funkcji spółdzielczych przez banki spółdzielcze = The Realization of a Co-operative Function by Co-operative Banks in the Condition of a New Organization / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy ALTKORN]. - nr 120 (1980), s. 87-95. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
34
Spółdzielczość / Felicja KĘDZIORKOWA, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
35
Czynniki kształtujące podaż produktów rolnych / Stanisław CIEŚLA // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. Felicja KĘDZIOREK i Tadeusz Romanowski. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 51-66
36
Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973 = On the Influence of Changes in the Trends of Farm Production on the Development of Purchase of Farm Products - on the Example of the Kraków Region in the Period between 1961 and 1973 / Kazimierz BAŚCIK, Stanisław CIEŚLAWpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973 = On the Influence of Changes in the Trends of Farm Production on the Development of Purchase of Farm Products - on the Example of the Kraków Region in the Period between 1961 and 1973 / Kazimierz BAŚCIK, Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 108 (1978), s. 55-68nr 108 (1978), s. 55-68. - Summ., rez. - ISSN 0208-79440208-7944
37
Przesłanki i kierunki współpracy w rolnictwie krajów RWPG / Stanisław CIEŚLA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2/66 (R. 17) (1978), s. 78-88. - ISSN 0079-578X
38
Czynniki kształtujące podaż produktów rolnych / Stanisław CIEŚLA // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 65-79
39
Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne / Stanisław CIEŚLA, Anna KRUCZEK-PATKO // W: Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane / red. F. KĘDZIOREK i T. Romanowski. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - S. 80-99
40
Zmiany w modelu społeczno-organizacyjnym spółdzielni produkcyjnych w Polsce = The Changes in the Social and Organization Model of Collective Farms in Poland / Stanisław CIEŚLA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 84 (1976), s. 11-27. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
41
Spółdzielczość produkcyjna w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa w Polsce / Stanisław CIEŚLA ; Promotor: Tadeusz Romanowski. - Kraków, 1976. - 283 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
42
Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim / Czesław BYWALEC, Stanisław CIEŚLAWarunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim / Czesław BYWALEC, Stanisław CIEŚLA // Wieś Współczesna : pismo Ruchu LudowegoWieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego. - R. 16, nr 11 (189) (1972), s. 137-142R. 16, nr 11 (189) (1972), s. 137-142. - ISSN 0508-74140508-7414
43
Rozwój orientacji marketingowej polskich banków / Kier. tematu: Franciszek KOLBUSZ; wykonawcy: Maria PŁONKA, Stanisław CIEŚLA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 70 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Cieśla S., (2008), Tendencje i możliwości rozwoju spółdzielczości bankowej w Polsce na początku XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 778, s. 61-71; https://bazekon.uek.krakow.pl/160201692
2
Cieśla S., (2005), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako instytucje bankowe i społeczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 665, s. 143-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/80501551
3
Cieśla S., (2002), Proces konsolidacji banków spółdzielczych jako warunek przetrwania i rozwoju sektora. [W:] Szewczyk R. (kierownik tematu), Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju, s. 1[73] -74[146].
4
Cieśla S., Płonka M., (2002), Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 51-66.
5
Cieśla S., (2002), Proces restrukturyzacji i konsolidacji sektora banków spółdzielczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 5-18; https://bazekon.uek.krakow.pl/13616
6
Cieśla S., (2001), Marketing bezpośredni w teorii i praktyce przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 4, s. 103-112.
7
Cieśla S., (2001), Teoretyczne i praktyczne aspekty działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 584, s. 13-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/12590
8
Cieśla S., (1999), Wpływ marketingu na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 536, s. 5-12.
9
Cieśla S., (1999), Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", z. 2, s. 69-77.
10
Cieśla S., (1998), Wyposażenie i produktywność podstawowych czynników produkcji rolniczej w Polsce i krajach Unii Europejskiej. [W:] Kolbusz F. (kierownik tematu), Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską, s. 51-60.
11
Cieśla S., (1997), Przetwórstwo żywności jako agregat agrobiznesu na przykładzie Stanów Zjednoczonych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 482, s. 37-45.
12
Cieśla S., Kolanowski T., (1997), Konkurencja na rynku produktów rolniczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 482, s. 29-36.
13
Cieśla S., (1997), Proces kształtowania się agrobiznesu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 5-11.
14
Cieśla S., (1994), Marketing a produkcja i spożycie żywności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 420, s. 25-34.
15
Cieśla S., (1992), Spółdzielczość produkcyjna w rolnictwie w warunkach kryzysu i reformy gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 356, s. 23-37.
16
Cieśla S., (1989), Pięćdziesiąt lat Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej GROMADA, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 290, s. 111-124.
17
Romanowski T., Jarosz A., Cieśla S., (1988), Ekonomika rolnictwa: zagadnienia wybrane, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 154 s.
18
Cieśla S., (1988), Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w latach 1980-1985, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 105-119.
19
Bigos M., Cieśla S., (1988), Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej "Gromada", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 37-51.
20
Cieśla S., (1988), Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Spółdzielczości, "Bank Spółdzielczy", nr 3 (285), s. 21-22.
21
Cieśla S., Kruczek-Patko A., (1987), Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 238, s. 65-80.
22
Cieśla S., Kowalska-Grudzień A., Kruczek-Patko A., (1987), Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 103 s.
23
Cieśla S., (1987), K. Marks i F. Engels o roli spółdzielczości w rozwiązywaniu kwestii rolnej i chłopskiej w socjalizmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 238, s. 135-143.
24
Kędziorek F., Cieśla S., (1985), Spółdzielczość w zarysie, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 155 s.
25
Cieśla S., Pajda W., (1985), Planowanie i kierowanie rozwojem rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego", nr 211, s. 97-106.
26
Cieśla S., (1984), Banki spółdzielcze w kredytowaniu gospodarki nieuspołecznionej w rolnictwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 182, s. 45-59.
27
Cieśla S., Kruczek-Patko A., (1984), Analiza ekonomiczna w rolnictwie: materiały do nauczania ekonomiki rolnictwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 106 s.
28
Cieśla S., (1982), Przydatność spółdzielczej formy przebudowy rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 161, s. 33-47.
29
Cieśla S., Pajda W., (1982), Istota i znaczenie produkcyjnej obsługi rolnictwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 161, s. 67-80.
30
Cieśla S., Strzembicki L., (1981), Sprawy do wyjaśnienia, "Gazeta Krakowska", nr 68 (10161), s. 2.
31
Cieśla S., Kruczek-Patko A., (1980), Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 67-86.
32
Cieśla S., Kruczek-Patko A., Romanowski T., Kędziorek F., (1980), Ekonomika rolnictwa: zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 125 s.
33
Cieśla S., (1980), Realizacja funkcji spółdzielczych przez banki spółdzielcze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 120, s. 87-95.
34
Kędziorkowa F., Cieśla S., (1980), Spółdzielczość, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 149 s.
35
Cieśla S., (1980), Czynniki kształtujące podaż produktów rolnych. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 51-66.
36
Baścik K., Cieśla S., (1978), Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 108, s. 55-68.
37
Cieśla S., (1978), Przesłanki i kierunki współpracy w rolnictwie krajów RWPG, "Problemy Ekonomiczne", nr 2/66 (R. 17), s. 78-88.
38
Cieśla S., (1977), Czynniki kształtujące podaż produktów rolnych. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-79.
39
Cieśla S., Kruczek-Patko A., (1977), Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne. [W:] Kędziorek F., Romanowski T. (red.), Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 80-99.
40
Cieśla S., (1976), Zmiany w modelu społeczno-organizacyjnym spółdzielni produkcyjnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 84, s. 11-27.
41
Cieśla S., (1976), Spółdzielczość produkcyjna w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa w Polsce, Prom. Romanowski T., Kraków : , 283 k.
42
Bywalec C., Cieśla S., (1972), Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim, "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego", R. 16, nr 11 (189), s. 137-142.
43
Płonka M., Cieśla S., (1999), Rozwój orientacji marketingowej polskich banków, Kolbusz F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 70 k.
1
@article{artUEK:50643,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Tendencje i możliwości rozwoju spółdzielczości bankowej w Polsce na początku XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "778",
pages = "61-71",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160201692},
}
2
@article{artUEK:53042,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jako instytucje bankowe i społeczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "665",
pages = "143-152",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/80501551},
}
3
@unpublished{fnpUEK:2168318657,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Proces konsolidacji banków spółdzielczych jako warunek przetrwania i rozwoju sektora",
booktitle = "Problem wyboru rynku docelowego w bankach komercyjnych i spółdzielczych jako przesłanka konsolidacji i warunek przetrwania oraz rozwoju",
pages = "1[73] -74[146]",
year = "2002",
}
4
@article{artUEK:2168230520,
author = "Stanisław Cieśla and Maria Płonka",
title = "Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju agroturystyki na przykładzie regionu częstochowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "51-66",
year = "2002",
}
5
@article{artUEK:2168224360,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Proces restrukturyzacji i konsolidacji sektora banków spółdzielczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "5-18",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13616},
}
6
@article{artUEK:2168242882,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Marketing bezpośredni w teorii i praktyce przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "4",
pages = "103-112",
year = "2001",
}
7
@article{artUEK:2168230546,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Teoretyczne i praktyczne aspekty działania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "584",
pages = "13-23",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12590},
}
8
@article{artUEK:2168245842,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Wpływ marketingu na funkcjonowanie gospodarstw rolnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "536",
pages = "5-12",
year = "1999",
}
9
@article{artUEK:2168257638,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "z. 2",
pages = "69-77",
year = "1999",
}
10
@unpublished{fnpUEK:2168265952,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Wyposażenie i produktywność podstawowych czynników produkcji rolniczej w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską",
pages = "51-60",
year = "1998",
}
11
@article{artUEK:2168246102,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Przetwórstwo żywności jako agregat agrobiznesu na przykładzie Stanów Zjednoczonych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "482",
pages = "37-45",
year = "1997",
}
12
@article{artUEK:2168246108,
author = "Stanisław Cieśla and Tomasz Kolanowski",
title = "Konkurencja na rynku produktów rolniczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "482",
pages = "29-36",
year = "1997",
}
13
@article{artUEK:2168245882,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Proces kształtowania się agrobiznesu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "503",
pages = "5-11",
year = "1997",
}
14
@article{artUEK:2168256124,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Marketing a produkcja i spożycie żywności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "420",
pages = "25-34",
year = "1994",
}
15
@article{artUEK:2168258128,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Spółdzielczość produkcyjna w rolnictwie w warunkach kryzysu i reformy gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "356",
pages = "23-37",
year = "1992",
}
16
@article{artUEK:2168235090,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Pięćdziesiąt lat Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej GROMADA",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "290",
pages = "111-124",
year = "1989",
}
17
@book{podUEK:2168339425,
author = "Tadeusz Romanowski and Antoni Jarosz and Stanisław Cieśla",
title = "Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1988",
url = {},
}
18
@article{artUEK:2168258072,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w latach 1980-1985",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "105-119",
year = "1988",
}
19
@article{artUEK:2168258030,
author = "Maria Bigos and Stanisław Cieśla",
title = "Kierunki działalności gospodarczej ogólnokrajowej spółdzielni turystycznej Gromada",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "37-51",
year = "1988",
}
20
@article{artUEK:2168262996,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Podyplomowe Studium Ekonomiki i Organizacji Spółdzielczości",
journal = "Bank Spółdzielczy",
number = "3 (285)",
pages = "21-22",
year = "1988",
}
21
@article{artUEK:2168237248,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko",
title = "Źródła i początki ruchu spółdzielczości samopomocowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "238",
pages = "65-80",
year = "1987",
}
22
@book{skrUEK:2168345922,
author = "Stanisław Cieśla and Alicja Kowalska-Grudzień and Anna Kruczek-Patko",
title = "Rynek środków produkcji i usług dla rolnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
23
@article{artUEK:2168237256,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "K. Marks i F. Engels o roli spółdzielczości w rozwiązywaniu kwestii rolnej i chłopskiej w socjalizmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "238",
pages = "135-143",
year = "1987",
}
24
@book{skrUEK:2168292175,
author = "Felicja Kędziorek and Stanisław Cieśla",
title = "Spółdzielczość w zarysie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
25
@article{artUEK:2168281587,
author = "Stanisław Cieśla and Wiesław Pajda",
title = "Planowanie i kierowanie rozwojem rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu spółdzielczości i obrotu rolnego",
number = "211",
pages = "97-106",
year = "1985",
}
26
@article{artUEK:2168254780,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Banki spółdzielcze w kredytowaniu gospodarki nieuspołecznionej w rolnictwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "182",
pages = "45-59",
year = "1984",
}
27
@book{skrUEK:2168345898,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko",
title = "Analiza ekonomiczna w rolnictwie : materiały do nauczania ekonomiki rolnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
28
@article{artUEK:2168264686,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Przydatność spółdzielczej formy przebudowy rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "161",
pages = "33-47",
year = "1982",
}
29
@article{artUEK:2168264690,
author = "Stanisław Cieśla and Wiesław Pajda",
title = "Istota i znaczenie produkcyjnej obsługi rolnictwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "161",
pages = "67-80",
year = "1982",
}
30
@article{artUEK:2168242254,
author = "Stanisław Cieśla and Leszek Strzembicki",
title = "Sprawy do wyjaśnienia",
journal = "Gazeta Krakowska",
number = "68 (10161)",
pages = "2",
year = "1981",
}
31
@inbook{fskrUEK:2168284895,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko",
title = "Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "67-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
32
@book{podUEK:2168346356,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko and Tadeusz Romanowski and Felicja Kędziorek",
title = "Ekonomika rolnictwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
33
@article{artUEK:2168279217,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Realizacja funkcji spółdzielczych przez banki spółdzielcze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "120",
pages = "87-95",
year = "1980",
}
34
@book{podUEK:2168346358,
author = "Felicja Kędziorkowa and Stanisław Cieśla and ",
title = "Spółdzielczość",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
35
@inbook{fskrUEK:2168284713,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Czynniki kształtujące podaż produktów rolnych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "51-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
36
@article{artUEK:2168250332,
author = "Kazimierz Baścik and Stanisław Cieśla",
title = "Wpływ zmian w kierunkach produkcji rolniczej na rozwój skupu produktów rolnych na przykładzie Ziemi Krakowskiej w latach 1961-1973",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "108",
pages = "55-68",
year = "1978",
}
37
@article{artUEK:2168220054,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Przesłanki i kierunki współpracy w rolnictwie krajów RWPG",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2/66 (R. 17)",
pages = "78-88",
year = "1978",
}
38
@inbook{fskrUEK:2168284891,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Czynniki kształtujące podaż produktów rolnych",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "65-79",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
39
@inbook{fskrUEK:2168284715,
author = "Stanisław Cieśla and Anna Kruczek-Patko",
title = "Zaopatrzenie w środki produkcji rolnej i usługi produkcyjne",
booktitle = "Ekonomika i organizacja obrotu rolnego : zagadnienia wybrane",
pages = "80-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
}
40
@article{artUEK:2168249796,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Zmiany w modelu społeczno-organizacyjnym spółdzielni produkcyjnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "84",
pages = "11-27",
year = "1976",
}
41
@unpublished{drUEK:2168305431,
author = "Stanisław Cieśla",
title = "Spółdzielczość produkcyjna w procesie socjalistycznej przebudowy rolnictwa w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
42
@article{artUEK:2168240642,
author = "Czesław Bywalec and Stanisław Cieśla",
title = "Warunki mieszkaniowe ludności wiejskiej w woj. krakowskim",
journal = "Wieś Współczesna : pismo Ruchu Ludowego",
number = "R. 16, 11 (189)",
pages = "137-142",
year = "1972",
}
43
@unpublished{UEK:2168333567,
author = "Maria Płonka and Stanisław Cieśla",
title = "Rozwój orientacji marketingowej polskich banków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}