Publications of the selected author

1

Title:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
193 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Praca wykonana w ramach badań na utrzymanie potencjału naukowego realizowanych w 2017 r., sfinansowanych ze środków Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-7252-764-6
Access mode:
Nr:
2168328037
monograph
See related chapters
2

Author:
Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz
Title:
The Territorial Capital of Urban Functional Areas as a Challenge for Regional Development Policy : an Outline of the Concept
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (44) (2018) , s. 41-55. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168327873
article
See main document
3

Title:
Programowanie strategiczne na szczeblu terytorialnym w Polsce : spostrzeżenia dotyczące praktyki w kontekście wartości instrumentalnych dla polityki rozwoju
Source:
Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018) , s. 113-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335187
article
4

Title:
Wstęp
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 7-8
ISBN:
978-83-7252-764-6
Nr:
2168328059
preface / summary
See main document
5

Title:
Funkcjonalność miasta - istota problemu w świetle wybranych właściwości oraz zbliżonych znaczeniowo pojęć
Source:
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 15-23
ISBN:
978-83-7252-764-6
Nr:
2168328063
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Kudłacz Tadeusz , Słodczyk Janusz
Conference:
Kongres "Prawo gospodarki przestrzennej", Poznań, Polska, od 2013-11-21 do 2013-11-22
Title:
Zarządzanie przestrzenią miasta i regionu = Space Management of Cities and Regions
Source:
Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej = Theoretical and Practical Aspects of the Spatial Economy Law / red. nauk. Waldemar Ratajczak, Marek Szewczyk, Justyna Weltrowska - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2017, s. 127-138. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7986-174-3
Nr:
2168330507
chapter in conference materials
7

Title:
Uwarunkowania instytucjonalne wzmacniania i wykorzystania kapitału terytorialnego w rozwoju obszarów wiejskich = Institutional Determinants Strengthening Territorial Capital in Rural Areas
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 177 (2017) , s. 67-81. - Tytuł numeru: Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324443
article
8

Author:
Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz
Title:
Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu = Urban Functional Areas in the Light of Selected Theoretical Concepts - an Outline of the Problem
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017) , s. 17-30. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316403
article
See main document
9

Title:
Wstęp
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA2017. - t. 174, s. 11-13. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development
Nr:
2168316431
preface / summary
See main document
10

Title:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Number:
t. 174
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2017
Physical description:
520 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practise of Functional Areas Development, Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168316401
journal / series editorial
See related chapters
11

Title:
Przewidywane tendencje zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miast i obszarów zurbanizowanych - wyzwania dla gospodarki przestrzennej
Source:
Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. nauk. Czesław Zając - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 195-203 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-665-7
Nr:
2168318055
chapter in monograph
12

Title:
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Woźniaku (1947-2016)
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 83-84
Access mode:
Nr:
2168322541
varia
13

Title:
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Woźniaku (1947-2016)
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA2017. - t. 174, s. 9-10. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316429
varia
See main document
14

Title:
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku
Source:
Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017) , s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168318951
article
15

Title:
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
33 s.: il.
Nr:
2168333731
report
16

Title:
Problemy integrowania polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych
Source:
Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu.pl, 2016, s. 15-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-830-1
Nr:
2168305761
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Number:
z. 260
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2016
Physical description:
159 s.: il.; 21 cm
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia, Bibliogr. przy niektórych pracach
Access mode:
Nr:
2168308679
journal / series editorial
18

Title:
Rozwój regionalny Polski 2004-2014 - dotychczasowe osiągnięcia i ich ocena
Source:
Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016, s. 20-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-90-5
Nr:
2168315925
chapter in monograph
19

Title:
Efektywność potencjałów rozwojowych polskich regionów
Source:
Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 343-360 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-5-7
Nr:
2168308267
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2015
Physical description:
244 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296519
monograph
See related chapters
21

Author:
Title:
Geograficzne aspekty podróży apostolskich papieża Jana Pawła II
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
98 s.: il. (w tym kolor.); 22x22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-695-3
Nr:
2168299341
monograph
22

Title:
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 13-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-763-2
Nr:
2168296523
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Problems of Integration of Spatial and Socio-Economic Planning on a Local Level in Poland
Source:
Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015) , s. 42-52. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168305957
article
See main document
24

Title:
Wstęp
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI2015. - nr 161, s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168296975
preface / summary
See main document
25

Title:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Number:
nr 161
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2015
Physical description:
528 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki, Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296933
journal / series editorial
See related chapters
26

Author:
Title:
Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
153 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-711-1
Access mode:
Nr:
2168299323
monograph
27

Title:
Recenzja książki
Source:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - R. 26, nr 3 (277) (2015) , s. 179-182
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168301583
review
28

Title:
Studia Regionalia
Number:
vol. 43/44
Redaktor:
Klasik Andrzej
Publisher address:
Warsaw: Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2015
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience, Bibliogr. przy pracach
Research program:
This book was co-financed by the Ministry of Development
Nr:
2168305951
journal / series editorial
See related chapters
29

Title:
Problemy integracji planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym = The Problems of Integration of Space and Socio-economic Planning on a Local Level
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015) , s. 31-42. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297113
article
See main document
30

Title:
Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
169 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie : prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 26)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-713-5
Nr:
2168300401
monograph
31

Title:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : zarys problemu = Economic Aspects of the Spatial Management of Cities and Regions - an Outline of the Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014) , s. 35-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168295109
article
32

Author:
Karwińska Anna , Brzosko-Sermak Agnieszka
Title:
Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
149 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-646-5
Nr:
2168279173
monograph
33

Author:
Dąmbska Agata , Frączek Maciej , Hausner Jerzy , Izdebski Hubert , Kudłacz Tadeusz , Mazur Stanisław , Młochowska Magdalena , Kopyciński Piotr , Stępień Jerzy , Szlachta Jacek , Zachariasz Igor , Zawicki Marcin
Title:
Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego?
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
115 s.: il.; 28 cm
Notes:
Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-89410-52-8
Access mode:
Nr:
2168296857
monograph
34

Title:
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu
Source:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ2014, s. 5-23
Signature:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301775
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Programming the Development at the Territorial Level in Poland : Author's Opinions with a Focus on Weaknesses
Source:
Studia Regionalia / eds.: Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak. - vol. 35 (2013) , s. 37-50. - Tytuł numeru: Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271708
article
See main document
36

Conference:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Title:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Number:
z. 251
Redaktor:
Churski Paweł
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2013
Physical description:
265, [8] s.: il.; 21 cm
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia, Bibliogr. przy niektórych pracach
Access mode:
Nr:
2168263316
journal / series editorial
See related chapters
37

Title:
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych = Financial Aspects of Spatial Policy of Local and Regional Self-Governments
Source:
Zrozumieć terytorium : idea i praktyka / red. Aleksandra Nowakowska - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2013, s. 355-371. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-954-4
Nr:
2168276521
chapter in monograph
38

Title:
Studia Regionalia
Number:
vol. 35
, Woźniak Dariusz
Publisher address:
Warsaw: Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2013
Physical description:
245 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice, Bibliogr. przy pracach
Nr:
2168271698
journal / series editorial
See related chapters
39

Conference:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Title:
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013) , s. 53-64. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168263328
article
See main document
40

Title:
Dylematy polityki rozwoju zrównoważonego w układach regionalnych = Dilemmas in Shaping Regional Policy
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013) , s. 24-38. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168268802
article
41

Author:
Churski Paweł , Kudłacz Tadeusz
Title:
Wstęp = Introduction
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ2013. - z. 251, s. 6-8. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168263532
preface / summary
See main document
42

Title:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : istota problemu i zagadnienia metodologiczne badania
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2013, s. 10-21. - Streszcz.
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290217
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Author:
Kudłacz Tadeusz , Kopeć Marcin
Title:
Koncepcja systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim
Publisher address:
Zielona Góra: Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, 2013
Physical description:
259 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168337843
report
44

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 2012
Physical description:
68 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306101
report
45

Title:
Wrażliwość regionów na zmiany w koniunkturze gospodarczej
Source:
Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2012, s. 231-249
Series:
(Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju ; t. 5)
ISBN:
978-83-63091-68-8
Access mode:
Nr:
2168301409
chapter in conference materials
46

Title:
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych
Source:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ2012, s. 6-22
Signature:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266358
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Regiony polskie po kryzysie
Source:
Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 177-192
ISBN:
978-83-7378-681-3
Nr:
2168230038
chapter in monograph
48

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: [b.w.], 2011
Physical description:
408 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168306077
report
49

Title:
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Zielona Góra: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011
Physical description:
57 s.
Notes:
[odczyt: 18.07.2013], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168257842
report
50

Title:
Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza) [dokument elektroniczny]
Współpraca:
Publisher address:
Zielona Góra, Kraków: [b.w.], 2011
Physical description:
167 s.
Notes:
[odczyt: 03.07.2014], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168279695
report
51

Title:
Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
263 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-179
Nr:
53236
doctoral dissertation
52

Author:
Title:
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów
Redaktor:
Publisher address:
Kielce: [b.w.], 2011
Physical description:
180 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168305975
report
53

Title:
Gospodarka przestrzenna - nowe, inżynierskie studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011) , s. 28. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275371
unreviewed article
See main document
54

Title:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
374, [1] s., [1] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm
Notes:
Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
51433
monograph
See related chapters
55

Title:
Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów - część druga - ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant
Source:
Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2010, s. 8-71
Signature:
NP-926/Magazyn
Nr:
2168267652
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Author:
Title:
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
327 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-160
Nr:
51661
doctoral dissertation
57

Title:
70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168279845
varia
See main document
58

Title:
Przemiany w dynamice rozwoju polskich regionów
Source:
Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony / red. nauk. Zbigniew Strzelecki, Paulina Lagutko-Kobus - Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji polityki Strukturalnej, 2010, s. 43-66
ISBN:
978-83-7610-217-7
Nr:
2168301397
chapter in monograph
59

Title:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Number:
z. 244
Redaktor:
Markowski Tadeusz
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2010
Physical description:
184, [4] s.: il. kolor.; 21 cm
Notes:
Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna, Bibliogr. przy niektórych pracach
Nr:
51995
journal / series editorial
See related chapters
60

Title:
Polityka rozwoju regionalnego Polski drugiej dekady XXI w. : spostrzeżenia i oceny dotyczące rozwiązań przyjętych w KSRR = Polish Regional Development Policy Second Decade of the XXI Century : Perceptions and Assessments on the Solutions Adopted in NSRDs
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010) , s. 20-31. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165793726
article
See main document
61

Title:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
Number:
t. 131
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2010
Physical description:
332, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w., Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2165773587
journal / series editorial
See related chapters
62

Author:
Kudłacz Tadeusz , Woźniak Dariusz
Title:
Regional Operational Programmes in the Light of Selected ex-ante Evaluation Criteria
Source:
Studia Regionalia. - vol. 26 (2010) , s. 31-53. - Tytuł numeru: Evaluation in Regional Development Policy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301401
article
63

Title:
Rozwój gospodarki przestrzennej w wielopłaszczyznowych działaniach KPZK PAN = The Development of Spatial Economy within the Multilayer Activity of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences' Activity
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - z. 244 (2010) , s. 30-41. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165690932
article
See main document
64

Title:
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
247 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-476-8
Nr:
2163832568
monograph
65

Author:
Dudzik Konrad
Title:
Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
294 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-174
Nr:
52343
doctoral dissertation
66

Title:
Potencjał inwestycyjny województwa małopolskiego - aspekty przestrzenno-finansowe
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 167-187
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165637217
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Atrakcyjność inwestycyjna regionu w świetle badań foresight'ingu
Source:
Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009, s. 31-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62120-00-0
Nr:
2165535904
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Rozwój regionalny w świetle internacjonalizacji polskiej gospodarki
Source:
Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2009, s. 6-51
Signature:
NP-1305/Magazyn
Nr:
2168228818
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Author:
Kudłacz Tadeusz , Woźniak Dariusz
Title:
Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN? = Will Convergence or Polarization Characterise Poland's Regional Development to 2020, in the Light of the Projection of the Hermin Model?
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(7) (2009) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
50539
article
See main document
70

Title:
Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego = Large Cities in Poland Analyzed by Selected Indicators of Economic Development
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009) , s. 108-120. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161899501
article
71

Author:
Kudłacz Tadeusz , Kopeć Marcin
Title:
Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów rozwoju regionalnego
Source:
Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją / red. Władysław Rydzik - Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 2009, s. 91-104. - Summ.
Series:
(Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 6)
ISBN:
978-83-89440-26-6
Nr:
2165273089
chapter in monograph
72

Author:
Kopeć Marcin
Title:
Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych na przykładzie Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
317 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-113
Nr:
51497
doctoral dissertation
73

Title:
Założenia prac nad przygotowaniem oceny wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje
Współpraca:
, Gryzło Jacek
, Gałecki Adam
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Physical description:
39 s.: il.; 21 cm
Notes:
Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje,
Nr:
2166353901
report
74

Author:
Bober Jarosław , Mazur Stanisław , Gałecki Adam , Głowacki Jakub , Gryzło Jacek
Title:
Raport z analizy działań spółek w procesach rozwojowych regionu
Nadzór merytoryczny:
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Physical description:
99 s.: il.; 21 cm
Notes:
Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje,
Nr:
2166482174
report
75

Title:
Diagnoza - Wzrost gospodarczy
Source:
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 49-68. - [odczyt: 18.11.2010]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-89410-56-6
Access mode:
Nr:
2165275920
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy
Source:
Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 111-140. - [odczyt: 18.11.2010]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-89410-56-6
Access mode:
Nr:
2165275935
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego
Source:
Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 123-151 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15451-6
Nr:
2168254238
chapter in book
78

Title:
Kraków - miasto rozwoju, czy stagnacji?
Source:
Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - nr 11 (2008) , s. 13
Nr:
2162063777
unreviewed article
See main document
79

Author:
Sowa Marek , Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Mazur Stanisław , Bober Jarosław , Mituś Ambroży , Gryzło Jacek , Głowacki Jakub , Gałecki Adam , Szanser Tomasz , Domańska Joanna
Title:
Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa - rekomendacje
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Physical description:
59, [3] s.: il.; 21 cm
Notes:
Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje,
Nr:
2166484265
report
80

Title:
Emergo
Number:
vol. 13, nr 1 (44)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2008
Physical description:
129 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2161817289
journal / series editorial
81

Title:
Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008
Physical description:
108 s.: il.; 29 cm
Notes:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Access mode:
Nr:
2168297365
report
82

Author:
Kudłacz Tadeusz , Dudzik Konrad , Lityński Piotr
Title:
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013
Source:
Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA2008, s. 7-51
Signature:
NP-1225/Magazyn
Nr:
2163837580
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Title:
Zasada dodawalności = Supplementary Principle
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 127
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284019
lexical items
See main document
84

Title:
Region administracyjny = Administrative Region
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 101
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283863
lexical items
See main document
85

Title:
Ewaluacja bieżąca = On-going Evaluation
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 33
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278965
lexical items
See main document
86

Title:
INTERREG
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 46-47
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279453
lexical items
See main document
87

Title:
Cele Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej = Structural Funds Objectives of the European Union
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 19
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278873
lexical items
See main document
88

Title:
Instytucja Wdrażająca = Implementing Institution
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 45
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279445
lexical items
See main document
89

Title:
Efekt dźwigni w rozwoju regionalnym = Leverage Effect in Regional Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 28
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278921
lexical items
See main document
90

Title:
Zasada polityki regionalnej Unii Europejskiej = Principles of Regional Policy in the European Union
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 130
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284039
lexical items
See main document
91

Title:
EQUAL
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 29
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278949
lexical items
See main document
92

Title:
Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej, ISPA = Pre-Accession Instrument for Structural Policies
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 98
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281571
lexical items
See main document
93

Title:
Cele operacyjne rozwoju regionalnego = Operatining Objectives of Regional Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 19-20
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278875
lexical items
See main document
94

Title:
Region geograficzny = Geographical Region
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 101
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283869
lexical items
See main document
95

Title:
Program rozwoju regionalnego = Regional Development Programme
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 96
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281561
lexical items
See main document
96

Title:
Plan strategiczny rozwoju regionalnego = Strategic Plan of Regional Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 76
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281349
lexical items
See main document
97

Title:
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy = A Study of Prevequisites and Directions of Physical Planning
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 114
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283965
lexical items
See main document
98

Title:
Cele strategiczne rozwoju regionalnego = Strategic Objectives for Regional Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 20
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278881
lexical items
See main document
99

Title:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) = Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 11
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278373
lexical items
See main document
100

Title:
Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4 [dokument elektroniczny]
Współpraca:
, Piątkowska Monika
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Physical description:
12 s.; 29 cm
Notes:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Access mode:
Nr:
2168297363
report
101

Title:
Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów strategicznych, NUTS = The Nomenclature of Territorial Units for Statistics
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 64-65
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279553
lexical items
See main document
102

Title:
Zasada ewaluacji = Evaluation Principle
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 127-128
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284021
lexical items
See main document
103

Title:
Wybrane problemy programowania rozwoju jednostek terytorialnych
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 97-113 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788939
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Ostateczny odbiorca pomocy = Aid Ultimate Recepient
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 72
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281339
lexical items
See main document
105

Title:
Polityka regionalna = Regional Policy
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 85-86
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281533
lexical items
See main document
106

Title:
Absorpcyjna zdolność = Absorptive Capability
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 9
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278371
lexical items
See main document
107

Author:
Kudłacz Tadeusz , Reśko Dariusz
Title:
Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju lokalnego gmin Sądecczyzny w latach 2001-2004 = Enterprise as a Determinant of the Local Development of Nowy Sącz Communes in the Years 2001-2004
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007) , s. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310321
article
See main document
108

Title:
Plan operacyjny rozwoju regionalnego = Executive Plan of Regional Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 75
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281347
lexical items
See main document
109

Title:
Beneficjent ostateczny = Ultimate Beneficiary
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 17
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278861
lexical items
See main document
110

Title:
Prognoza rozwoju regionalnego = Regional Development Forecast
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 94
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281557
lexical items
See main document
111

Title:
Spójność społeczno-gospodarcza = Social and Economic Cohesiveness
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 109
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283941
lexical items
See main document
112

Title:
Cele programowania rozwoju regionalnego = Programming Objectives for Regional Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 20
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278879
lexical items
See main document
113

Title:
Region = Region
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 101
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283861
lexical items
See main document
114

Title:
Drzewo celów rozwoju regionalnego = Tree of Local Development Objectives
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 27
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278905
lexical items
See main document
115

Title:
Fundusz Spójności = Cohesion Fund
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 37
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278985
lexical items
See main document
116

Title:
Park technologiczny = Park of Technology
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 74
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281343
lexical items
See main document
117

Title:
Projekt = Project
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 97
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281567
lexical items
See main document
118

Title:
Regionalny System Informacji, RSI = Regional Information System
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 102-103
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283917
lexical items
See main document
119

Title:
Instytucja Pośrednicząca = Intermediary Body
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 44
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279443
lexical items
See main document
120

Title:
Zasada koncentracji = Concentration Principle
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 128
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284023
lexical items
See main document
121

Title:
Region ekonomiczny = Economic Region
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 101
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283865
lexical items
See main document
122

Title:
Konkurencyjność regionu = Regional Competitiveness
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 53-54
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279495
lexical items
See main document
123

Title:
Beneficjent końcowy = End Beneficiary
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 17
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278859
lexical items
See main document
124

Title:
Ewaluacja końcowa = Ex-post Evaluation
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 33
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278967
lexical items
See main document
125

Title:
Polityka rozwoju województwa = Voivodship Development Policy
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 87
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281537
lexical items
See main document
126

Title:
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, EAGGF = European Agriculture Guidance and Guarantee Fund
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 36
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278983
lexical items
See main document
127

Title:
Komitet Monitorujący = Monitoring Committee
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 52-53
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279485
lexical items
See main document
128

Title:
Kryteria doboru dziedzin programowania rozwoju regionalnego = Selected Criteria of Areas of Regional Development Programming
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 57
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279515
lexical items
See main document
129

Title:
Rozwój zrównoważony = Sustainable Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 104
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283923
lexical items
See main document
130

Title:
Kierunki działań = Directions of Activity
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 51
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279477
lexical items
See main document
131

Title:
Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, SAPARD = Support for Preaccession Measures for Agriculture and Rural Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 98
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281573
lexical items
See main document
132

Title:
Polityka strukturalna w Polsce = Structural Policy in Poland
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 87-88
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281541
lexical items
See main document
133

Title:
Realizacja strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego = Strategic Development Implementation
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 100
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283857
lexical items
See main document
134

Title:
Planowanie rozwoju regionalnego = Regional Development Planning
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 77
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281357
lexical items
See main document
135

Title:
Strategiczny program rozwoju jednostki samorządu terytorialnego = Strategic Programme of Territorial Self-Government Entity Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 114
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283959
lexical items
See main document
136

Title:
Konwersja = Conversion
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 56
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279509
lexical items
See main document
137

Title:
Program strategiczny = Strategic Programme
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 96-97
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281563
lexical items
See main document
138

Title:
Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa = Studies on the Correlation Between the Distance from a City Centre and Changes in Land Use, Based on the Example of Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 137-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51037
article
See main document
139

Title:
Ekorozwój = Sustainable Growth
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 28-29
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278925
lexical items
See main document
140

Title:
Podmiot strategii rozwoju regionalnego = The Objective of Regional Development Strategy
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 84-85
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281395
lexical items
See main document
141

Title:
Interregionalna polityka = Interregional Policy
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 47
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279455
lexical items
See main document
142

Title:
Wdrażanie programu = Programme Implementation
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 122
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284003
lexical items
See main document
143

Title:
Polityka organizacji = Organisation Policy
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 85
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281401
lexical items
See main document
144

Title:
Planowanie regionalne = Regional Planning
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 77
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281355
lexical items
See main document
145

Title:
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa = Voivodship Physical Planning
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 76
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281351
lexical items
See main document
146

Title:
Instytucja Płatnicza = Paying Authority
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 44
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279441
lexical items
See main document
147

Title:
Planowanie przestrzenne = Physical Planning
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 76-77
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281353
lexical items
See main document
148

Title:
Podstawy Wsparcia Wspólnoty, CSF = Community Support Framework
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 85
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281397
lexical items
See main document
149

Title:
Emergo
Number:
vol. 12, nr 1 (43)
Publisher address:
Cracow: University of Economics Press, 2007
Physical description:
86 s.: il.; 28 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2166556858
journal / series editorial
150

Title:
Regionalny System Innowacji, RSI = Regional Innovation System
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 103
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283919
lexical items
See main document
151

Title:
Zasada zgodności = Uniformity Principle
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 129
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284035
lexical items
See main document
152

Author:
Kudłacz Tadeusz , Reichel Marek
Title:
Przestrzenny rozkład kondycji finansowej polskich regionów w świetle zmian w finansowaniu samorządów terytorialnych = The Spatial Distribution of the Financial Condition of the Polish Regions in the Light of the Changes in Financing Local Governments
Source:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 382-406. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772828
chapter in monograph
153

Title:
Dziedzina programowania rozwoju regionalnego = A Field of Local Development Programming
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 28
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278909
lexical items
See main document
154

Title:
Narodowy Plan Rozwoju, NPR = National Development Plan
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 64
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279549
lexical items
See main document
155

Title:
Polityka lokalna = Local Policy
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 85
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281399
lexical items
See main document
156

Title:
Rozwój regionalny = Regional Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 104
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283921
lexical items
See main document
157

Title:
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej = Structural Funds of the European Union
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 37
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278987
lexical items
See main document
158

Title:
Komitet sterujący = Steering Committee
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 53
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279491
lexical items
See main document
159

Title:
Wskaźniki monitoringu = Monitoring Indices
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 123-124
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284009
lexical items
See main document
160

Title:
Eurostat
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 33
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278963
lexical items
See main document
161

Title:
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami [dokument elektroniczny]
Source:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 - Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007, s. 199-281
Access mode:
Nr:
2168257838
chapter in report
162

Title:
Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej = European Union Structural Policy Objectives
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 20
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278877
lexical items
See main document
163

Title:
Narodowa Strategia Ramy Odniesienia 2007-2013, NSRO = National Strategy Reference Framework 2007-2013
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 63-64
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279545
lexical items
See main document
164

Title:
Region planistyczny = Planning Region
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 101-102
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283871
lexical items
See main document
165

Title:
Program Pomocy Unii Europejskiej dla Państw Europy Środkowej i Wschodniej, PHARE = Poland Hungary : Action for Restructuring of Economies
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 95-96
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281559
lexical items
See main document
166

Title:
Krajowy System Innowacji, KSI = Domestic Innovation System
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 57
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279513
lexical items
See main document
167

Title:
Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, EPRP = European Spatial Development Perspective
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 31
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278951
lexical items
See main document
168

Title:
Biznes plan = Business Plan
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 17
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278863
lexical items
See main document
169

Title:
Poziom lokalny = Local Level
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 90-91
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281545
lexical items
See main document
170

Title:
Zasada programowości = Programming Principle
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 128-129
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284033
lexical items
See main document
171

Title:
Instytucja Zarządzająca = Managing Authority
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 45
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279447
lexical items
See main document
172

Title:
Europejski Bank Inwestycyjny, EBI = European Investment Bank
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 31
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278953
lexical items
See main document
173

Title:
Inicjatywy Wspólnotowe = Community Initiatives
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 42
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279335
lexical items
See main document
174

Title:
Zasada partnerstwa = Partnership Principle
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 128
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284031
lexical items
See main document
175

Title:
Poziom regionalny = Regional Level
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 91
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281547
lexical items
See main document
176

Author:
Kudłacz Tadeusz , Reśko Dariusz
Title:
Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004 = Entrepreneurship in the Nowy Sącz Sub-region, 2001-2004
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 51-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51036
article
See main document
177

Title:
Strategia Rozwoju Kraju = National Development Strategy
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 112
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283949
lexical items
See main document
178

Title:
Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007
Physical description:
202 s.: il.; 29 cm
Notes:
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa,
Access mode:
Nr:
2168297355
report
179

Title:
Zasada kontroli finansowej = Financial Audit Principle
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 128
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284027
lexical items
See main document
180

Title:
Obszar wsparcia = Support Area
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 66
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279607
lexical items
See main document
181

Title:
Intraregionalna polityka = Intra-regional Policy
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 47
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279457
lexical items
See main document
182

Title:
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju = Country Physical Development Concept
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 53
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279493
lexical items
See main document
183

Title:
Horyzont programowania rozwoju = Planning Horizon for Development
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 41
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279327
lexical items
See main document
184

Title:
Europol
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 32
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278959
lexical items
See main document
185

Title:
Euroregion = Euroregion
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 32-33
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278961
lexical items
See main document
186

Title:
Obszary problemowe = Problem Areas
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 66
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279609
lexical items
See main document
187

Title:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ERDF = European Regional Development Fund
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 31-32
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278955
lexical items
See main document
188

Title:
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego = Local Physical Planning Plan
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 60
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279533
lexical items
See main document
189

Title:
Model HERMIN = HERMIN Model
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 61
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279535
lexical items
See main document
190

Title:
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, SWW = Community Strategic Guidelines
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 113-114
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283957
lexical items
See main document
191

Title:
Kontrakt Wojewódzki = Voivodship Contract
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 54
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279497
lexical items
See main document
192

Title:
Rozwój lokalny
Source:
Ekonomia społeczna a rozwój / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 103-123 - Bibliogr.
Series:
(Skrypt - Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1)
ISBN:
978-83-89410-31-3
Access mode:
Nr:
2166017641
chapter in monograph
See main document
193

Title:
Polityka spójności Unii Europejskiej = Coherence Policy of the European Union
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 87
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168281539
lexical items
See main document
194

Title:
Europejski Fundusz Społeczny, ESF = European Social Fund
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 32
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278957
lexical items
See main document
195

Title:
Ryszard Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 220 = Ryszard Domański, Spatial Economy. Theoretical Foundations
Source:
Ekonomista. - nr 6 (2006) , s. 832-834
Nr:
2168289573
review
196

Author:
Kudłacz Tadeusz , Reśko Dariusz
Title:
Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim w latach 2001-2004 = Evaluation of Entrepreneurship Development in the Sądecki Sub-Region from 2001 to 2004
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006) , s. 87-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225656
article
See main document
197

Title:
Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej = Theory and Practice in the Education of Personnel for the Spatial Economy
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2006
Physical description:
141, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 224)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy niektórych pracach
ISBN:
83-89693-06-2
Nr:
52104
conference materials
198

Author:
Kudłacz Tadeusz , Reichel Marek
Title:
Innowacyjność regionów Polski Południowo-Wschodniej = Innovation in the Southeastern Regions of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006) , s. 5-27. - Summ.
Access mode:
Nr:
52657
article
See main document
199

Author:
Reśko Dariusz
Title:
Rola przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym na przykładzie subregionu nowosądeckiego
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
359 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-31
Nr:
52578
doctoral dissertation
200

Author:
Bałanda Andrzej , Zacłona Zdzisława , Kudłacz Tadeusz , Cygnar Mariusz , Fudaliński Janusz , Kociubińska Halina
Title:
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013
Publisher address:
Nowy Sącz: Nova Sandec, 2006
Physical description:
61 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168225272
book
201

Title:
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego
Source:
Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne - Gorlice: Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", 2006, s. 41-47
Nr:
2165765863
chapter in conference materials
202

Title:
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami : ekspertyza wykonana dla Zespołu ds. Przygotowania Strategii Społeczno-Gospodarczej Polski Wschodniej [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: [b.w.], 2006
Physical description:
19 s.
Notes:
[odczyt: 18.07.2013], Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168257840
report
203

Author:
Kudłacz Tadeusz , Woźniak Dariusz
Title:
Skuteczność polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise = The Effectiveness of Regional Policy in Poland in 2001-2003 as Evaluated using the PARADISE Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006) , s. 71-93. - Summ.
Access mode:
Nr:
52658
article
See main document
204

Author:
Woźniak Dariusz
Title:
Model polityki rozwoju regionalnego a konkurencyjność województw na przykładzie województwa małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
244 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/280
Nr:
2168219736
doctoral dissertation
205

Author:
Borowiecki Ryszard , Jarmoszuk Zina , Karwowski Jan , Krzysztofek Kazimierz , Kudłacz Tadeusz , Lankosz Kazimierz , Łazowski Adam , Odorowicz Agnieszka , Olesiński Zbigniew , Pacuła Maciej , Predygier Agnieszka , Reichel Marek , Rojek Tomasz , Sabat Anna , Smoleń Monika , Wieczorek Anna
Title:
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie
Publisher address:
Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005
Physical description:
333 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85827-98-6
Nr:
2168247186
monograph
206

Title:
Powiatowy system informacji gospodarczej : główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych
Source:
Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2005) , s. 19-31
Nr:
52469
article
207

Author:
Title:
Układy instytucjonalne w rozwoju wsi i rolnictwa
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
165 k. + 167-431 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 29 k.
Notes:
Na s. tyt. data wyd. 2004., Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/272 (T.2)
Nr:
2168221232
doctoral dissertation
208

Title:
Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście (na przykładzie Krakowa) = Selected Methods for Analysing a City's Land Use Changes - the Example of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 681 (2005) , s. 15-28. - Summ.
Access mode:
Nr:
52709
article
See main document
209

Title:
Współzależność między rozwojem regionalnym a rozwojem usług kultury = A Correlation between Regional Development and Development of Cultural Services
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004) , s. 32-38. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój - Bibliogr.
Nr:
2168254190
article
210

Author:
Borowiecki Ryszard , Ilczuk Dorota , Kaczmarek Jarosław , Kisiel Przemysław , Kudłacz Tadeusz , Odorowicz Agnieszka , Olesiński Zbigniew , Rojek Tomasz , Wańkowicz Wiesław , Wilczyński Jacek
Title:
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004
Physical description:
118 s.; 24 cm
ISBN:
83-89355-47-7
Nr:
2168218342
monograph
211

Author:
Reichel Marek
Title:
Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/253
Nr:
2168234432
doctoral dissertation
212

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie dostępności usług kultury a rozwój regionalny
Source:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003, s. 19-32
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168225738
chapter in monograph
See main document
213

Title:
Recenzja książki: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 322 = Book Review: Krystyna Gawlikowska-Hueckel. Processes of Regional Development in the European Union. Convergence or Polarisation?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, pp. 322
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 4(140) (2003) , s. 107-109
Nr:
2168289589
review
214

Title:
Czynniki warunkujące sprawność działania władzy publicznej w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym regionów
Source:
Skuteczność polityki regionalnej państwa w latach 1993-2001. Cz. 1, Założenia badawcze i przegląd literatury / kierownik projektu: Tadeusz KUDŁACZ2003, s. 10-25
Signature:
NP-1260/1/Magazyn
Nr:
2168162520
chapter in unpublished scientific work
See main document
215

Author:
Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz , Stawasz Danuta
Title:
Bipolarność w systemie osadniczym kraju - kontekst teoretyczny i praktyczny
Source:
Bipolarny rozwój aglomeracji : kierunki rozwoju układów bipolarnych / red. Zbigniew Zioło - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2003, s. 9-28. - Summ.
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 209)
ISBN:
83-917377-7-2
Nr:
2168289021
chapter in book
216

Title:
Zróżnicowania w poziomie i dynamice rozwoju regionalnego Polski lat dziewięćdziesiątych = Variations in the Level and Dynamics of Regional Development in Poland in the 1990s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003) , s. 5-22. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221042
article
See main document
217

Author:
Kudłacz Tadeusz , Reichel Marek
Title:
Struktura terytorialnie organizowanych systemów innowacji = The Structure of Territorially Organised Systems of Innovation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003) , s. 53-68. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221040
article
See main document
218

Author:
Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz , Stawasz Danuta
Title:
Bipolarność w systemie osadniczym kraju - kontekst teoretyczny i praktyczny = Bipolarity in Poland's Settlement Stretches - Theoretical and Practical Contexts
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 40-42. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241272
varia
219

Title:
Polska południowo-wschodnia na tle struktury regionalnej kraju = The South East in the Context of Poland's Regional structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002) , s. 19-34. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227036
article
See main document
220

Author:
Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz
Title:
Integrated Development of Agglomeration as a Basic for Enhancing the Competitiveness of Poland's Socio-Economic Space
Source:
Studia Regionalia. - vol. 11 (2002) , s. 101-126. - Tytuł numeru: Polycentric Metropolitan Regions - New Concepts and Experiences
Nr:
2168289027
article
221

Author:
Kuciński Kazimierz , Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz , Ziobrowski Zygmunt
Title:
Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni
Współpraca:
Borsa Maciej
, Stawasz Danuta
Publisher address:
Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2002
Physical description:
213 s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 111)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-915720-6-4
Nr:
2168257744
monograph
222

Author:
Kudłacz Tadeusz , Grzebyk Mariola
Title:
Zróżnicowanie gmin pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie rzeszowskim = Comparative Levels of Social and Economic Development among Gminas of the Rzeszów Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002) , s. 89-98. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227038
article
See main document
223

Author:
Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz
Title:
Zintegrowany rozwój aglomeracji jako podstawa budowania konkurencyjności polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej = Integrated Development of Agglomeratios as a Base for Competitiveness in Polish Socio-Economic Area
Source:
Studia Regionalne i Lokalne. - nr 2-3 (9) (2002) , s. 15-36. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168252816
article
224

Conference:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Title:
Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce : szanse i zagrożenia rysującego się modelu polityki regionalnej = Support for Regional Development in Poland : Opportunities and Threats in the Emerging Model of Regional Policy
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 225-235
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166208196
chapter in conference materials
See main document
225

Author:
Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz
Title:
Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni = Bipolar Systems in Shaping the Competitiveness of the Polish Space
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 413-429. - Summ.
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245228
chapter in conference materials
See main document
226

Title:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej = Differences in Regional Development Seen in the Light of the Situation in the European Union
Source:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 9-19. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227586
chapter in conference materials
See main document
227

Title:
Rozwój regionalny Polski lat 90. - ocena dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji
Source:
Polityka regionalna państwa : pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych / red. Jan Szomburg - Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2001, s. 16-51
ISBN:
83-907-169-5-X
Nr:
2168246020
chapter in monograph
228

Title:
Źródła finansowania rozwoju w skali województwa = The Sources of Financing Change in a Voivodship Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001) , s. 5-25. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168234818
article
See main document
229

Title:
Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni
Source:
Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA2001, s. 3-24
Signature:
NP-747/Magazyn
Nr:
2168266156
chapter in unpublished scientific work
See main document
230

Title:
Organizacje rozwoju regionalnego i wspierania przedsiębiorczości w Polsce = The Organisation of Regional Development and Support or Entrepreneurship in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 539 (2000) , s. 5-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168245660
article
See main document
231

Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy Polski Południowo-wschodniej w układzie jednostek nowego podziału terytorialnego kraju = Socio-economic Development of South-East Poland in the Context of New Territorial Division of Country
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000) , s. 15-30. - Summ.
Nr:
2168245584
article
See main document
232

Title:
Gospodarka
Source:
Diagnoza stanu województwa małopolskiego - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000, s. 50-64
ISBN:
83-903168-6-2
Nr:
2168243860
chapter in monograph
233

Author:
Grzebyk Mariola
Title:
Szanse aktywizacji społeczno-gospodarczej gmin wiejskich na przykładzie regionu rzeszowskiego
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
248, [7] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/569
Nr:
2168245966
doctoral dissertation
234

Author:
Kudłacz Tadeusz , Bętkowska Teresa
Title:
Nowe wyzwania
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 6, s. 4
Nr:
2168252526
voice in discussion / interview
See main document
235

Title:
Analiza koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz założeń strategii rozwoju regionalnego kraju przygotowanych w RCSS oraz wnioski do projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2006 r.
Source:
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego / red. Jacek Szlachta - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 273-297
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; 191)
ISBN:
83-01-13286-8
Nr:
2168276401
chapter in monograph
236

Title:
Polityka regionalna a rozwój gospodarczy : propozycje wdrożeniowe dla województwa krakowskiego
Source:
Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999, s. 105-120
ISBN:
83-87239-92-5
Nr:
2168242078
chapter in conference materials
See main document
237

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie potencjału edukacyjnego i naukowo-badawczego = Spatial Differentiation of Educational and Research Potential
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 527 (1999) , s. 13-31. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245740
article
See main document
238

Title:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej
Source:
Polska w Unii Europejskiej / red. Stanisław MIKLASZEWSKI - Kraków: Wydaw. "Meritum", 1999, s. 107-120
Series:
(Zeszyty Fundacji "Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji" ; 39)
ISBN:
83-87832-14-6
Nr:
2168243566
chapter in book
See main document
239

Title:
Programowanie rozwoju regionalnego : poradnik dla samorządów województwa
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Masy, 1999
Physical description:
151 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-910945-1-0
Nr:
2168238864
monograph
240

Title:
Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej
Source:
Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA1999, s. 1[65]-47[112]
Signature:
NP-628/Magazyn
Nr:
2168265196
chapter in unpublished scientific work
See main document
241

Title:
Programowanie rozwoju regionalnego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
Physical description:
179, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12800-3
Nr:
2168240008
monograph
242

Author:
Title:
Determinanty konkurencyjności polskich regionów
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
239, [13] k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/791
Nr:
2168245968
doctoral dissertation
243

Author:
Baranowska-Janota Maria , Bobiński Jacek , Goras Ewa , Górz Bronisław , Halagarda Marek , Iwanciw Roman , Kudłacz Tadeusz , Słysz Krzysztof , Zgud Krzysztof , Winiarski Bolesław , Pyszkowski Andrzej , Bald Kazimierz , Kolipiński Bartłomiej
Title:
Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego
Kierownik tematu:
Ziobrowski Zygmunt
Publisher address:
Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1998
Physical description:
158 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86847-75-1
Nr:
2168257702
monograph
244

Author:
Kudłacz Tadeusz , Francik Anna , Brzozowski Andrzej
Title:
Strategiczne uwarunkowania zmian na rynku pracy i ich wpływ na procesy rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 56-124
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251416
chapter in monograph
See main document
245

Title:
Rozwój społeczno-gospodarczy Polski Południowo-Wschodniej w strukturze nowej organizacji terytorialnej kraju
Source:
Problemy transformacji struktur regionalnych / autorzy: Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA1998, s. 1[55]-18[73]
Signature:
NP-564/Magazyn
Nr:
2168265420
chapter in unpublished scientific work
See main document
246

Conference:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Title:
Determinanty różnic w dynamice rozwoju regionalnego
Source:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 142-155
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230966
chapter in conference materials
See main document
247

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Physical description:
82 s.; 21 cm
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 185)
ISBN:
83-01-12793-7
Nr:
2168245100
monograph
248

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce = Institutional Conditions of Regional Development in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 517 (1998) , s. 5-31. - Summ.
Nr:
2168244530
article
See main document
249

Title:
Regionalna polityka gospodarcza
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 311-344
ISBN:
83-87239-65-8
Nr:
2168251432
chapter in monograph
See main document
250

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce
Source:
Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej1997, s. 1[126]-30[155]
Signature:
NP-312/2/Magazyn
Nr:
2168283097
chapter in unpublished scientific work
251

Author:
Kudłacz Tadeusz , Szymla Zygmunt , Zygadlewicz Jan
Title:
Strategia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Makroregionu Południowo-Wschodniego
Source:
Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA1997, s. 1[3]-27[30]
Signature:
NP-472/Magazyn
Nr:
2168265452
chapter in unpublished scientific work
See main document
252

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Instytucje polityki rozwoju regionalnego w Polsce : (wyniki badań terenowych)
Source:
Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 15 (1997) , s. 89-107
Nr:
2168252464
article
253

Title:
Zarys strategii rynku pracy województwa tarnowskiego
Source:
Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997) , s. 51-73
Nr:
2168247962
article
254

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Regional and Local Factors in the Restructuring of South-Eastern Poland
Source:
Restructuring Networks in Post-Socialism / ed. by Gernot Grabher and David Stark - Oxford ; New York: Oxford University Press, 1997, s. 190-208 - Bibliogr.
ISBN:
0-19-829020-9
Nr:
2168288893
chapter in conference materials
255

Title:
Elementy struktury potencjału społeczno-gospodarczego województwa nowosądeckiego : (stan obecny i spodziewane kierunki zmian) = Elements in the Structure of Socio-Economic Potential of the Province of Nowy Sącz (Current Situation and Directions of Anticipated Change)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997) , s. 61-74. - Summ.
Nr:
2168245768
article
See main document
256

Title:
Majątek publiczny jako źródło dochodów budżetowych samorządu w nowym systemie organizacji terytorialnej kraju = Public Property as a Source of Budgetary Revenues of Self-Government in the New System of Territorial Organization of the Country
Source:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 47-57. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244234
chapter in monograph
See main document
257

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Instytucjonalne przesłanki rozwoju regionalnego Polski : synteza wyników badań terenowych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
106 s.; 24 cm
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 106)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12496-2
Nr:
2168240038
monograph
258

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski : (na przykładzie województw Polski południowo-wschodniej)
Source:
Polityka regionalna / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Tadeusz Markowski, Elżbieta Mączyńska] - Warszawa: Urząd Rady Ministrów, 1996, s. 318-329
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 20)
Nr:
2168251140
chapter in monograph
259

Author:
Lewińska Janina , Zadorożna Jadwiga , Arvay-Podhalańska Ewa , Rębowska Anna , Iwanciw Roman , Kudłacz Tadeusz
Title:
Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny]
Kierownik projektu:
Ziobrowski Zygmunt
Współpraca:
, Ossowicz Tadeusz
, Zipser Tadeusz
, Głowacki Witold
, Klima Stanisław
, Zgud Krzysztof
Prace pomocnicze:
Mamak Wojciech
, Szlenk Dorota
Publisher address:
Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1996
Physical description:
87 s.: il.; 30 cm
Notes:
Praca wykonana w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1994-1996,
ISBN:
83-86847-15-8
Nr:
2168297611
report
260

Author:
Broszkiewicz Ryszard , Gruchman Bohdan , Hausner Jerzy , Kidyba Andrzej , Klasik Andrzej , Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz , Mikołajewicz Zbigniew , Pietrzyk Irena , Sartorius Witold , Szlachta Jacek , Szlanta Janusz , Winiarski Bolesław , Zaucha Jacek
Title:
Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski
Publisher address:
Warszawa: Friedrich Ebert-Stiftung, 1996
Physical description:
206 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-903900-5-1
Nr:
2168309859
monograph
261

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki regionalnej = Instytutional Conditioning in the Task of Restructuring Regional Economy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1996. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995, s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168252512
varia
262

Title:
Pięć lat samorządu terytorialnego w Polsce
Source:
Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 65-75
Nr:
2168242896
chapter in conference materials
263

Title:
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski południowo-wschodniej w latach 1989-1993 = Changes of Branch Srtucture in Economy of South-East Voivodships in Years 1989-1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996) , s. 61-75. - Summ.
Nr:
2168245792
article
See main document
264

Title:
Uwarunkowania i założenia polityki regionalnej państwa : (z uwzględnieniem skutków dla szczebla gminnego)
Source:
Turystyka w rozwoju regionalnym = Tourism in Regional Development / red.: Tadeusz Burzyński, Urszula Haładus, Anna Król-Jeżabek, Jerzy Pytlik - Kraków: Instytut Turystyki - Oddział, 1996, s. 79-91
ISBN:
83-906902-2-5
Nr:
2168251436
chapter in monograph
265

Title:
Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995, s. 301-314 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-1-9
Nr:
2168240566
chapter in monograph
See main document
266

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Regionalne układy podmiotowe wspierania restrukturyzacji gospodarki = Regional Subject Structure Supporting Economic Restructuring
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 11 (66) (1995) , s. 1-5. - Streszcz.
Nr:
2168247660
article
267

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland
Publisher address:
Krakow: Cracow Academy of Economics, 1995
Physical description:
41, [6] s.: il.; 21 cm
Series:
(Working Papers ; no 13)
Access mode:
Nr:
2168336191
publishing series
268

Title:
Uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej = Factors and Barriers of the Polish-Slovak Frontier Area Development
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995) , s. 97-107. - Summ.
Nr:
2168244654
article
See main document
269

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland
Source:
Emergo. - Vol. 2, nr 4 (1995) , s. 42-54 - Bibliogr.
Nr:
2168331415
article
270

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
117 s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 103)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-11987-X
Nr:
2168245096
monograph
271

Title:
Ocena jakości przestrzeni miejskiej
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 40, nr 3 (406) (1995) , s. 4-9
Nr:
2168241466
article
272

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland
Source:
Transforming Economies and Societies - Cracow: [s.n.], 1995, s. 1[355]-28[382]
Nr:
2168251238
chapter in conference materials
273

Title:
Conflicts of Interests Arising in Connection with Regional-Scale Structural Transformations
Source:
Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries / eds. Jerzy HAUSNER, Ove K. Pedersen, Karsten Ronit - Cracow; Warsaw: Cracow Academy of Economics; Friedrich Ebert Stiftung, 1995, s. 159-176 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-2-7
Nr:
2168251658
chapter in monograph
See main document
274

Author:
Adamczyk Marek , Kudłacz Tadeusz
Title:
Uwarunkowania rozwoju woj. bielskiego = Detrminants of Development in Bielsko-Biała Voivodeship
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 11 (402) (1994) , s. 41-42
Nr:
2168252226
article
275

Title:
Syntetyczna ocena struktury społeczno-gospodarczej Polski Południowo-Wschodniej = An Overall Evaluation of the Socio-economic Structure of South-Eastern Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1994. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992, s. 65-66. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333453
varia
276

Title:
Planistyczne instrumenty zarządzania gminą = The Plannistic Instruments of Commune Management
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994) , s. 113-119. - Summ.
Nr:
2168247218
article
See main document
277

Title:
Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 39, nr 4 (395) (1994) , s. 22-24
Nr:
2168252220
article
278

Title:
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski Południowo-Wschodniej w latach 1989-1993
Source:
Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA1994, s. 17-43
Signature:
NP-309/Magazyn
Nr:
2168265588
chapter in unpublished scientific work
See main document
279

Title:
Przestrzenne aspekty procesów rozwoju gospodarczego : (na przykładzie gmin Polski Południowo-Wschodniej) = Spatial Aspects of Processes of Economic Expansion : (Taking Parishes of South-East Poland as Example)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994) , s. 59-71. - Summ.
Nr:
2168246350
article
See main document
280

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Polityki Ekonomicznej, Toruń, Polska, od 1993-09-23 do 1993-09-24
Title:
Funkcje programów rozwoju na szczeblu lokalnym
Source:
Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. nauk. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska - Toruń: UMK, 1993, s. 107-115
ISBN:
83-231-0472-7
Nr:
2168298009
chapter in conference materials
281

Title:
Zagrożenia rozwoju miast zdominowanych przez duże przedsiębiorstwa - Makroregion Południowo-Wschodni
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 12 (48) (1993) , s. 15-18
Nr:
2168243366
article
282

Title:
Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
46 s.; 24 cm
Nr:
2168250660
academic script
283

Title:
Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej
Source:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER - [Warszawa]: ISP PAN, 1993, s. 22-24
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1)
Nr:
2168329011
varia
See main document
284

Title:
Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin w okresie transformacji systemu gospodarczego : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Changes in the Structure of Services at Time of Economic System's Transformation (Taking the Kraków Voivodship as Example)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993) , s. 37-51. - Summ.
Nr:
2168246284
article
See main document
285

Title:
Transformacja systemowa jako wyznacznik nowej polityki regionalnej w Polsce
Source:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 120-125
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226391
chapter in conference materials
See main document
286

Title:
Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 115-134
Nr:
2168228938
chapter in monograph
See main document
287

Title:
Cele rozwoju lokalnego w polityce gospodarczo-społecznej samorządu terytorialnego
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 231-249
Nr:
2168230108
chapter in monograph
See main document
288

Title:
Syntetyczna ocena potencjalnych możliwości rozwoju gmin w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Comprehensive Estimation of Development Potential of Communes of South-East Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 377 (1992) , s. 129-144. - Summ., rez.
Nr:
2168236816
article
See main document
289

Title:
Wybrane cechy władz lokalnych w świetle badań empirycznych 1989 roku = Local Authorities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992) , s. 175-183. - Summ., rez.
Nr:
2168246306
article
See main document
290

Title:
Modelowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach regionalnych : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1992
Physical description:
40 s.; 24 cm
Nr:
2168250658
academic script
291

Title:
Samorządy lokalne w systemie reprezentacji interesów
Source:
System reprezentacji interesów w Polsce 1991 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 29-49. - Dostępny również w angielskiej wersji: "Local Governments in the System of Interest Representation"
Nr:
2168225034
chapter in monograph
See main document
292

Title:
Local Governments in the System of Interest Representation
Source:
System of Interest Representation in Poland 1991 / ed. Jerzy HAUSNER - Cracow: Academy of Economics, 1991, s. 27-45. - Dostępny również w polskiej wersji: "Samorządy lokalne w systemie reprezentacji interesów"
Nr:
2168225044
chapter in monograph
See main document
293

Title:
System Transformations as a Determinator of the New Regional Policy
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 1[43]-3[45]
Series:
(Seminar Papers ; no. 3)
Nr:
2168250774
chapter in conference materials
294

Title:
Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne = Functional and Spatial Microregional Structures
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1991
Physical description:
217 s.: il.; 25 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 97)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168239854
monograph
295

Title:
Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin
Source:
Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA1991, s. 59-85
Signature:
NP-130/Magazyn
Nr:
2168266008
chapter in unpublished scientific work
See main document
296

Title:
Korekty granic podstawowych jednostek administracyjnych w latach 1976-1987 : (rodzaje zmian oraz skala zjawiska) = Border Corrections of Basic Administrative Units in the Years 1976-1987 : (Types of Changes and Scale of Phenomenon)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990) , s. 143-156. - Summ., rez.
Nr:
2168245424
article
See main document
297

Title:
Cel, zakres i metodyka przeprowadzonych badań
Source:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER1990, s. 1-24
Signature:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266068
chapter in unpublished scientific work
See main document
298

Title:
Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW
Source:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER1990, s. 291-322
Signature:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266086
chapter in unpublished scientific work
See main document
299

Title:
Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 11 (354) (1990) , s. 26-30
Nr:
2168241444
article
300

Title:
Typologia użytkowania ziemi w mieście Krakowie = Typology of Land Use in City of Krakow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990) , s. 55-72. - Summ., rez.
Nr:
2168245394
article
See main document
301

Title:
Poziom rozwoju kompleksów usługowych w gminach MPW
Source:
Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER1990, s. 184-240
Signature:
NP-22/Magazyn
Nr:
2168266080
chapter in unpublished scientific work
See main document
302

Title:
Struktura regionalnej bazy ekonomicznej województwa krakowskiego = Structure of Regional Economic Basis of Kraków Province
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989) , s. 31-51. - Summ., rez.
Nr:
2168234888
article
See main document
303

Title:
Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 65-84
Nr:
2168228052
chapter in monograph
See main document
304

Title:
Zmiany w podziale administracyjnym w makroregionie południowo-wschodnim = Changes in Administrative Division in South-East Macroregion
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 33, nr 8 (327) (1988) , s. 31-33
Nr:
2168252236
article
305

Title:
Analiza usług bytowych w układach wojewódzkich (1984 r.) = Analysis of Convenience Services in the Provinces in 1984
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 161-180. - Rez., summ.
Nr:
2168244274
article
See main document
306

Title:
Analiza tempa oraz kierunków zmian struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego) = Analysis of Speed and Direction Changes in Socioeconomic Structure of Microregions (as Visualized in Communes of Province of Cracow)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987) , s. 67-87. - Rez., summ.
Nr:
2168249538
article
See main document
307

Title:
Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 83-110
Nr:
2168228000
chapter in monograph
See main document
308

Title:
Metody analizy strukturalnej w planowaniu
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 120-151
Nr:
2168251608
chapter in academic script
See main document
309

Title:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
chapter in monograph
See main document
310

Title:
Miejsce organów regionalnych w strukturze kierowania gospodarką narodową
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 66-86
Nr:
2168226889
chapter in monograph
See main document
311

Title:
Inwestycje jako instrument sterowania rozwojem społeczno-gospodarczym kraju
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 173-194
Nr:
2168251584
chapter in academic script
See main document
312

Title:
System obsługi ludności i rolnictwa w mikroregionach społeczno-gospodarczych (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego) = System of Servicing Population and Agriculture in Socioeconomic Microregions (on the example of Parishes of Kraków Municipal Province)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 163 (1983) , s. 117-140. - Summ., rez.
Nr:
2167744723
article
See main document
313

Title:
Chłonność turystyczna Doliny Popradu : studium badawcze = Tourist Capacity of the Poprad Valley
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 151 (1982) , s. 27-48. - Rez., summ.
Nr:
2168250174
article
See main document
314

Title:
Wybrane problemy metodyczne prognozowania popytu na produkty ropopochodne metodą drzewa celów = Some Selected Methodological Problems of Prognosticating Demand for Oil-derived Products with the Use of Tree of Targets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - nr 153 (1982) , s. 5-31. - Rez., summ.
Nr:
2168250098
article
See main document
315

Title:
Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 3/81 (1981) , s. 83-94
Nr:
2168230490
article
316

Title:
Struktura typologiczna mikroregionów województwa miejskiego krakowskiego = Typologic Structure of Microregions in the Municipal Province of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 142 (1981) , s. 21-45. - Rez., summ.
Nr:
2168233816
article
See main document
317

Title:
Zastosowanie metody grawitacji i grafów do hierarchizacji jednostek przestrzennych = The Gravitational Model and the Graph Method in the Hierarchization of Spatial Units
Source:
Przegląd Geograficzny = Polskij Geografičeskij Obzor = Polish Geographical Review = Revue Polonaise de Géographie. - T. 53, z. 3 (1981) , s. 519-534. - [odczyt: 15.04.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168252378
article
318

Title:
Problemy weryfikacji granic mikroregionów społeczno-gospodarczych
Source:
Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. - R. 30, nr 8 (1980) , s. 22-25
Nr:
2168252412
article
319

Title:
Zastosowanie metody modelowej Z. Hellwiga do regionalizacji urządzeń turystycznych = Application of the Z. Hellwig's Model Method for the Regionalization of Tourist Facilities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979) , s. 137-160. - Rez., summ.
Nr:
2168242974
article
See main document
320

Title:
Problemy modelowania wybranych zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie budowlanym = The Problems of Econometric Modelling of Chosen Economic Phenomena in a Building Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978) , s. 209-235. - Rez., summ.
Nr:
2168250032
article
See main document
321

Title:
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego)
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
2, XI, 321 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/228
Nr:
2168246424
doctoral dissertation
322

Title:
Zastosowanie metod ilościowych do programowania rozwoju turystyki w regionie (studium metodyczne) = Use of Quantative in the Programming of Tourism in a Region (Methodical Stage)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978) , s. 117-151. - Rez., summ.
Nr:
2168233378
article
See main document
323

Title:
Zastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977) , s. 110-116
Nr:
2168227018
article
324

Title:
Budowa prognozy krótkookresowej z uwzględnieniem wahań regularnych na przykładzie produkcji budowlanej
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 1/49 (1974) , s. 115-119
Nr:
2168224766
article
See main document
325

Title:
Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim = The Analysis of Spatial Proportions of the Division of Capital Investment in the Region of Cracow
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974) , s. 45-57
Nr:
2168224832
article
See main document
326

Title:
Prognoza jako narzędzie planowania zapasów towarowych w przedsiębiorstwie handlowym
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 1/49 (1974) , s. 110-115
Nr:
2168224764
article
See main document
327

Title:
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
[4], 43 s., [20] k., 7 k. tabl.; 29 cm
Nr:
2168272504
monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
339 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
011/WF-KGR/2014/S/4207
Signature:
NP-1455/Magazyn
Nr:
2168301773
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
345 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
007/WF-KGR/01/2013/S/3007
Signature:
NP-1377/2/Magazyn
Nr:
2168290169
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
24/KGR/1/2012/S/024
Signature:
NP-1377/Magazyn
Nr:
2168266278
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Polskie miasta i regiony w nowym okresie programowania
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
141 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
110/KGR/1/2011/S/589
Signature:
NP-1194/Magazyn
Nr:
2168257982
unpublished scientific work
5

Title:
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
139 k.: il.; 30 cm
Research program:
6/KGR/1/2007/S/367
Signature:
NP-1170/Magazyn
Nr:
2168281921
unpublished scientific work
6

Title:
Zmiany w polityce regionalnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i ich następstwa dla Polski : projekcja wpływu na zróżnicowania regionalne w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
58 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
96/KGR/1/2006/S
Signature:
NP-1101/Magazyn
Nr:
2168220734
unpublished scientific work
7

Author:
Kudłacz Tadeusz , Reichel Marek
Title:
Regionalne systemy innowacji : ujęcia modelowe dla polskich województw
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005
Physical description:
176 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
99/KGR/4/2005/S/271
Signature:
NP-1015/Magazyn
Nr:
2168266702
unpublished scientific work
8

Author:
Kudłacz Tadeusz , Reichel Marek , Brańka Patrycja , Woźniak Dariusz
Title:
Nowe uwarunkowania i czynniki rozwoju regionalnego Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
111 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KGR/3/2004/S/191
Signature:
NP-968/Magazyn
Nr:
2168266708
unpublished scientific work
9

Title:
Skuteczność polityki regionalnej państwa w latach 1993-2001. Cz. 1, Założenia badawcze i przegląd literatury
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
85 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
105/KGR/3/2003/S/092
Signature:
NP-1260/1/Magazyn
Nr:
2168162480
unpublished scientific work
See related chapters
10

Author:
Kudłacz Tadeusz , Szymla Zygmunt , Reichel Marek
Title:
Innowacyjne uwarunkowania rozwoju subregionów w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Physical description:
124 k.: il.; 30 cm
Research program:
85/KGR/1/2002/S
Signature:
NP-818/Magazyn
Nr:
2168266192
unpublished scientific work
11

Title:
Potencjał innowacyjno-rozwojowy w Polsce Południowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Physical description:
135 k.: il.; 30 cm
Research program:
41/KGR/5/2000/S
Signature:
NP-683/Magazyn
Nr:
2168266516
unpublished scientific work
12

Title:
Harmonizowanie rozwoju aglomeracji krakowskiej i katowickiej jako element kształtowania konkurencyjności polskiej przestrzeni
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000
Physical description:
138, [1] k.: il.; 30 cm
Research program:
83/KGR/3/99/S
Signature:
NP-619/Magazyn
Nr:
2168266650
unpublished scientific work
13

Title:
Regionalne i lokalne ośrodki równoważenia rozwoju Polski Południowo-Wschodniej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998
Physical description:
86 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-566/Magazyn
Nr:
2168266652
unpublished scientific work
14

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Markowski Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Regionalne i lokalne uwarunkowania rozwoju i restrukturyzacji gospodarki Polski
Publisher address:
Kraków; Warszawa; Łódź: Akademia Ekonomiczna; Szkoła Główna Handlowa; Uniwersytet Łódzki, 1997
Physical description:
192, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Załącznik,
Signature:
NP-312/3/Magazyn ; NP-312/[3]/zał./Magazyn
Nr:
2168283019
unpublished scientific work
15

Title:
Uwarunkowania konkurencyjności województw Polski południowo-wschodniej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1997
Physical description:
66, [18] k.: il.; 30 cm
Research program:
33/KGiAP/1/97/S
Signature:
NP-467/Magazyn
Nr:
2168267356
unpublished scientific work
16

Author:
Hausner Jerzy , Kudłacz Tadeusz , Szlachta Jacek
Title:
Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski : (na przykładzie województw Polski południowo-wschodniej)
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1995
Physical description:
97 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-312/1/Magazyn
Nr:
2168267360
unpublished scientific work
17

Title:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej, Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1994
Physical description:
55 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/P109/027/04
Signature:
NP-169/Magazyn
Nr:
2168267354
unpublished scientific work
18

Title:
Zarys programu rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej
Kierownik tematu:
Konsultacja:
Zygadlewicz Jan
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-208/Magazyn
Nr:
2168266400
unpublished scientific work
19

Title:
Programowanie rozwoju na szczeblu lokalnym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm
Research program:
1/1315/91/02
Signature:
NP-279/Magazyn
Nr:
2168267350
unpublished scientific work
20

Title:
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego układów mikroregionalnych w warunkach gospodarki samorządowej : (aspekty metodologiczne)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
126 k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-255/Magazyn
Nr:
2168267352
unpublished scientific work
1
Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - 193 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-764-6. - Pełny tekst: https://r.uek.krakow.pl/handle/123456789/2933
2
The Territorial Capital of Urban Functional Areas as a Challenge for Regional Development Policy : an Outline of the Concept / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // Zarządzanie Publiczne = Public Governance / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 2 (44) (2018), s. 41-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://publicgovernance.pl/zpub/article/view/458. - ISSN 1898-3529
3
Programowanie strategiczne na szczeblu terytorialnym w Polsce : spostrzeżenia dotyczące praktyki w kontekście wartości instrumentalnych dla polityki rozwoju / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Ekonomiczne : gospodarka, społeczeństwo, środowisko. - nr 1(2) (2018), s. 113-125. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl/images/czasopismo/2018/Tadeusz_KUDACZ.pdf. - ISSN 2544-6916
4
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO' // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - S. 7-8. - ISBN 978-83-7252-764-6
5
Funkcjonalność miasta - istota problemu w świetle wybranych właściwości oraz zbliżonych znaczeniowo pojęć / Tadeusz KUDŁACZ // W: Funkcjonalne miasto w teorii i praktyce na przykładzie Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Tadeusz KUDŁACZ, Monika MUSIAŁ-MALAGO'. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. - S. 15-23. - ISBN 978-83-7252-764-6
6
Zarządzanie przestrzenią miasta i regionu = Space Management of Cities and Regions / Tadeusz KUDŁACZ, Janusz Słodczyk // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa gospodarki przestrzennej = Theoretical and Practical Aspects of the Spatial Economy Law / red. nauk. Waldemar Ratajczak, Marek Szewczyk, Justyna Weltrowska. - Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2017. - S. 127-138. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7986-174-3
7
Uwarunkowania instytucjonalne wzmacniania i wykorzystania kapitału terytorialnego w rozwoju obszarów wiejskich = Institutional Determinants Strengthening Territorial Capital in Rural Areas / Patrycja BRAŃKA, Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 177 (2017), s. 67-81. - Summ.. - Tytuł numeru: Wehikuły rozwoju lokalnego i regionalnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/118585/edition/103166/content. - ISSN 0079-3507
8
Miejskie obszary funkcjonalne w świetle wybranych koncepcji teoretycznych - zarys problemu = Urban Functional Areas in the Light of Selected Theoretical Concepts - an Outline of the Problem / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 17-30. - Summ.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/103102/PDF/05_Kudlacz__.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3507
9
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 11-13. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - ISSN 0079-3507
10
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2017. - t. 174. - 520 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practise of Functional Areas Development. - Bibliogr. przy ref. - ISSN 0079-3507
11
Przewidywane tendencje zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miast i obszarów zurbanizowanych - wyzwania dla gospodarki przestrzennej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. nauk. Czesław Zając. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017. - S. 195-203. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-665-7
12
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Woźniaku (1947-2016) / Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 83-84. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
13
Wspomnienie o profesorze Andrzeju Woźniaku (1947-2016) / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA. - t. 174 (2017), s. 9-10. - Tytuł numeru: Teoria i praktyka rozwoju obszarów funkcjonalnych : Theory and Practice of Functional Areas Development. - ISSN 0079-3507
14
Projections of Financial Implications of Planning Decisions : an Example of the Cracow Development Strategy Project for 2030 = Szacowanie następstw finansowych decyzji planistycznych : przykład Strategii Rozwoju Krakowa do 2030 roku / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Zarządzanie Publiczne : Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - nr 3 (39) (2017), s. 291-303. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/pliki/art/10078/. - ISSN 1896-0200
15
Ramy finansowe dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Krakowa 2030" : opracowanie wykonane przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa / Krzysztof JAKÓBIK, Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 33 s. : il
16
Problemy integrowania polityki rozwoju w miejskich obszarach funkcjonalnych / Tadeusz KUDŁACZ // W: Społeczno-ekonomiczne przemiany w strefie podmiejskiej miast : studium przypadku Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego / red. Aleksander NOWORÓL, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - S. 15-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-830-1
17
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2016. - z. 260. - 159 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95416. - ISSN 0079-3493
18
Rozwój regionalny Polski 2004-2014 - dotychczasowe osiągnięcia i ich ocena / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polska w Unii Europejskiej - szanse i wyzwania / red. Adam Rybarski. - Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2016. - S. 20-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-90-5
19
Efektywność potencjałów rozwojowych polskich regionów / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polityka rozwoju społeczno-ekonomicznego wobec nowych wyzwań : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Pruskowi / [red. nauk. Joanna KUDEŁKO]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2016. - S. 343-360. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-5-7
20
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. - 244 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-7556-763-2
21
Geograficzne aspekty podróży apostolskich papieża Jana Pawła II / Jerzy WRONA ; red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - 98 s. : il. (w tym kolor.) ; 22x22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-695-3
22
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu / Tadeusz KUDŁACZ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red nauk. Tadeusz KUDŁACZ, Artur HOŁUJ. - Warszawa : CeDeWu. Sp. z o.o., 2015. - S. 13-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-763-2
23
Problems of Integration of Spatial and Socio-Economic Planning on a Local Level in Poland / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - vol. 43/44 (2015), s. 42-52. - Summ.. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience. - Bibliogr. - ISSN 0860-3375
24
Wstęp / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 9-10. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112178/edition/97445/content. - ISSN 0079-3507
25
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2015. - nr 161. - 528 s. : il. ; 24 cm. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/110389. - ISSN 0079-3507
26
Samorząd Krakowa wobec wyzwań metropolitalności / Dominika HOŁUJ ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - 153 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-711-1. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317030
27
Recenzja książki / Tadeusz KUDŁACZ // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - R. 26, nr 3 (277) (2015), s. 179-182. - Rec. pracy: Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego, redakcja naukowa Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Jacek Szlachta, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014, s. 374. - ISSN 0867-0005
28
Studia Regionalia / eds. Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ. - Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2015. - vol. 43/44. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy pracach. - Tytuł numeru: Integrated Development and Spatial Management of Urban Areas : Polish Experience. - Bibliogr. przy pracach. - ISSN 0860-3375
29
Problemy integracji planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego na poziomie lokalnym = The Problems of Integration of Space and Socio-economic Planning on a Local Level / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ, Piotr LITYŃSKI. - nr 161 (2015), s. 31-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/112185/edition/97452/content. - ISSN 0079-3507
30
Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej / Piotr PODSIADŁO ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 169 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6439 ; nr 26). - ISBN 978-83-7252-713-5
31
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : zarys problemu = Economic Aspects of the Spatial Management of Cities and Regions - an Outline of the Issues / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (936) (2014), s. 35-44. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/672. - ISSN 1898-6447
32
Dobrze funkcjonujące miasto : koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju / Anna KARWIŃSKA, Agnieszka Brzosko-Sermak ; [red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. - 149 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-646-5
33
Sprawne państwo : czy konieczne są systemowe zmiany w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego? / Agata Dąmbska, Maciej FRĄCZEK (red.), Jerzy HAUSNER, Hubert Izdebski, Tadeusz KUDŁACZ, Stanisław Mazur, Magdalena Młochowska, Piotr KOPYCIŃSKI, Jerzy Stępień, Jacek Szlachta, Igor Zachariasz, Marcin ZAWICKI. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 115 s. : il. ; 28 cm. - Niniejsza publikacja została przygotowana w ramach projektu "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST", realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.2 Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-89410-52-8. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19638/CzykoniecznesasystemowezmianywfunkcjonowaniuJST.pdf
34
Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnym i lokalnym - zarys problemu / Tadeusz KUDŁACZ // W: Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : studium przypadku województwa małopolskiego / kier. tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2014), s. 5-23
35
Programming the Development at the Territorial Level in Poland : Author's Opinions with a Focus on Weaknesses / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Regionalia / eds.: Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak. - vol. 35 (2013), s. 37-50. - Summ.. - Tytuł numeru: Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice. - ISSN 0860-3375
36
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2013. - z. 251. - 265, [8] s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. ang. przy ref.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95407. - ISSN 0079-3493
37
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych = Financial Aspects of Spatial Policy of Local and Regional Self-Governments / Tadeusz KUDŁACZ // W: Zrozumieć terytorium : idea i praktyka / red. Aleksandra Nowakowska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. - S. 355-371. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-954-4
38
Studia Regionalia / eds.: Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak. - Warsaw : Committee for Spatial Economy and Regional Planning Polish Academy of Sciences, 2013. - vol. 35. - 245 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. przy pracach. - Tytuł numeru: Programming Regional Development in Poland : Theory and Practice. - Bibliogr. przy pracach. - ISSN 0860-3375
39
Kształcenie na kierunku Gospodarka Przestrzenna w uniwersytetach ekonomicznych = Education on Spatial Economy at Economic Universities / Tadeusz KUDŁACZ, Bernadetta ZAWILIŃSKA // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013), s. 53-64. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95960/edition/82719/content. - ISSN 0079-3493
40
Dylematy polityki rozwoju zrównoważonego w układach regionalnych = Dilemmas in Shaping Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 152 (2013), s. 24-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i lokalna a rozwój zrównoważony. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111897/edition/97164/content. - ISSN 0079-3507
41
Wstęp = Introduction / Paweł Churski, Tadeusz KUDŁACZ // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Paweł Churski i Tadeusz KUDŁACZ. - z. 251 (2013), s. 6-8. - Tytuł numeru: Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/95954/edition/82712/content. - ISSN 0079-3493
42
Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu : istota problemu i zagadnienia metodologiczne badania / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu. Część 2 / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2013), s. 10-21. - Streszcz.
43
Koncepcja systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim / Tadeusz KUDŁACZ, Marcin Kopeć. - Zielona Góra : Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne, 2013. - 259 s. : il. ; 30 cm. - Pełny tekst: http://lubuskie.pl/uploads/pliki/strategia/Koncepcja_monitorowania_polityk_publicznych_w_WL_KUD%C5%81ACZ.pdf
44
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : synteza diagnozy stanu województwa świętokrzyskiego / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : [b.w.], 2012. - 68 s. : il. ; 30 cm
45
Wrażliwość regionów na zmiany w koniunkturze gospodarczej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformacja sceny europejskiej i globalnej XXI wieku : strategie dla Polski / red. Antoni Kukliński, Jacek Woźniak. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2012. - (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, ISSN 2083-8808 ; t. 5). - S. 231-249. - ISBN 978-83-63091-68-8. - Pełny tekst: http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/502/Zielona2012_20121218_SIEC_OPTI.pdf
46
Finansowe aspekty polityki przestrzennej samorządów terytorialnych / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią miasta i regionu / kierownik tematu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2012), s. 6-22
47
Regiony polskie po kryzysie / Tadeusz KUDŁACZ // W: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 177-192. - ISBN 978-83-7378-681-3
48
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : diagnoza stanu województwa świętokrzyskiego - opracowanie eksperckie / [zespół ekspercki: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ, Dominika HOŁUJ, Bernadetta ZAWILIŃSKA; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : [b.w.], 2011. - 408 s. : il. ; 30 cm
49
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Zachodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Zachodniej z innymi regionami [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ, Piotr Lityński. - Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2011. - 57 s. - [odczyt: 18.07.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://wrot.umww.pl/wp-content/uploads/2015/09/Analiza-pi%C4%99ciu-strategii-regionalnych-wojew%C3%B3dztw-Polski-Zachodniej-i-problem%C3%B3w-stykowych-pomi%C4%99dzy-wojew%C3%B3dztwam.pdf
50
Raport regionalny województwo lubuskie : (wersja robocza) [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ przy współpracy: Artur HOŁUJ, Piotr SERAFIN, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Zielona Góra, Kraków : [b.w.], 2011. - 167 s. - [odczyt: 03.07.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://polskazachodnia2020.pl/attachments/article/14/Raport%20regionalny-%20Wojew%C3%B3dztwo%20Lubuskie.pdf
51
Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego / Patrycja BRAŃKA ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2011. - 263 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002386
52
Aktualizacja strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020 : warsztaty w grupach roboczych ds. aktualizacji strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego : materiały z warsztatów / [prowadzący temat: Tadeusz KUDŁACZ; zespół naukowy: Konrad Dudzik, Artur HOŁUJ (kierownik zespołu), Dominika HOŁUJ, Janusz Jeżak, Andrzej WOŹNIAK, Bernadetta ZAWILIŃSKA; red. Artur HOŁUJ; ogólna koncepcja, konsultacja i wstępna ewaluacja opracowań cząstkowych Tadeusz KUDŁACZ]. - Kielce : [b.w.], 2011. - 180 s. : il. ; 30 cm
53
Gospodarka przestrzenna - nowe, inżynierskie studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie / Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 28. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
54
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 374, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. - Wykaz publikacji profesora Zygmunta Szymli s. 11-16. - ISBN 978-83-7252-488-1
55
Internacjonalizacja gospodarki polskich regionów - część druga - ocena stanu i następstw w świetle zidentyfikowanych determinant / Tadeusz KUDŁACZ, Patrycja BRAŃKA, Piotr SERAFIN // W: Lokalne i regionalne przejawy rozwoju polskiej gospodarki XXI wieku / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2010), s. 8-71
56
Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego = Planning Instruments of Managing the Regional Development on the Example of the Małopolska Region / Piotr Lityński ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2010. - 327 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001854
57
70-lecie urodzin Profesora Zygmunta Szymli / Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/kurier-uek/kurier-2010/Kurier_Listopad_web_w_leb.pdf#page=15&view=Fit. - ISSN 1689-7757
58
Przemiany w dynamice rozwoju polskich regionów / Tadeusz KUDŁACZ // W: Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony / red. nauk. Zbigniew Strzelecki, Paulina Lagutko-Kobus. - Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji polityki Strukturalnej, 2010. - S. 43-66. - ISBN 978-83-7610-217-7
59
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. - z. 244. - 184, [4] s. : il. kolor. ; 21 cm. - Streszcz. ang.. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - ISSN 0079-3493
60
Polityka rozwoju regionalnego Polski drugiej dekady XXI w. : spostrzeżenia i oceny dotyczące rozwiązań przyjętych w KSRR = Polish Regional Development Policy Second Decade of the XXI Century : Perceptions and Assessments on the Solutions Adopted in NSRDs / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - t. 131 (2010), s. 20-31. - Summ. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - ISSN 0079-3507
61
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010. - t. 131. - 332, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Tytuł numeru: Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 0079-3507
62
Regional Operational Programmes in the Light of Selected ex-ante Evaluation Criteria / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak // Studia Regionalia. - vol. 26 (2010), s. 31-53. - Summ.. - Tytuł numeru: Evaluation in Regional Development Policy. - Bibliogr. - ISSN 0860-3375
63
Rozwój gospodarki przestrzennej w wielopłaszczyznowych działaniach KPZK PAN = The Development of Spatial Economy within the Multilayer Activity of the Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences' Activity / Tadeusz KUDŁACZ // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski. - z. 244 (2010), s. 30-41. - Summ.. - Tytuł numeru: Poprawa jakości i efektywności planowania i zarządzania rozwojem w administracji publicznej : wyzwania wobec kształcenia na kierunku Gospodarka Przestrzenna. - Bibliogr. - ISSN 0079-3493
64
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / red. Tadeusz KUDŁACZ, Jerzy WRONA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 247 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 8). - ISBN 978-83-7252-476-8
65
Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego / Konrad Dudzik ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2010. - 294 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001940
66
Potencjał inwestycyjny województwa małopolskiego - aspekty przestrzenno-finansowe / Tadeusz KUDŁACZ // W: Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 167-187. - ISBN 978-83-7252-488-1
67
Atrakcyjność inwestycyjna regionu w świetle badań foresight'ingu / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy i efekty polityki spójności w polskich regionach / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania, 2009. - S. 31-46. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62120-00-0
68
Rozwój regionalny w świetle internacjonalizacji polskiej gospodarki / T. KUDŁACZ, P. BRAŃKA // W: Problemy rozwoju regionalnego Polski : internacjonalizacja, metropolizacja, instrumenty ochrony środowiska / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2009), s. 6-51
69
Konwergencja czy polaryzacja rozwoju regionalnego Polski w perspektywie 2020 r. w świetle projekcji modelu HERMIN? = Will Convergence or Polarization Characterise Poland's Regional Development to 2020, in the Light of the Projection of the Hermin Model? / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Jerzy HAUSNER]. - nr 1(7) (2009), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2009_1-7.pdf. - ISSN 1898-3529
70
Duże miasta w Polsce w świetle wybranych wskaźników rozwoju gospodarczego = Large Cities in Poland Analyzed by Selected Indicators of Economic Development / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 125 (2009), s. 108-120. - Summ.. - Tytuł numeru: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. - ISSN 0079-3507
71
Zakres rewitalizacji miejskich w ramach programów rozwoju regionalnego / Tadeusz KUDŁACZ, Marcin Kopeć // W: Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją / red. Władysław Rydzik. - Kraków : Instytut Rozwoju Miast, 2009. - (Rewitalizacja Miast Polskich ; t. 6). - S. 91-104. - Summ. - ISBN 978-83-89440-26-6
72
Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych na przykładzie Krakowa / Marcin Kopeć ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2009. - 317 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001585a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001585b
73
Założenia prac nad przygotowaniem oceny wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje / autorzy: Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER ; współpraca: Ambroży MITUŚ, Jacek Gryzło, Jakub GŁOWACKI, Adam Gałecki. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 39 s. : il. ; 21 cm. - Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje
74
Raport z analizy działań spółek w procesach rozwojowych regionu / autorzy i współautorzy: Jarosław BOBER, Stanisław MAZUR, Adam Gałecki, Jakub GŁOWACKI, Jacek Gryzło ; nadzór merytoryczny sprawowali: Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 99 s. : il. ; 21 cm. - Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje
75
Diagnoza - Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 49-68. - [odczyt: 18.11.2010]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-89410-56-6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
76
Scenariusz rozwoju - Wzrost gospodarczy / Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Stanisław MAZUR, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska // W: Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski [on-line] / red. Jerzy HAUSNER. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 111-140. - [odczyt: 18.11.2010]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-89410-56-6. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/docmetadata?id=12221&from=publication
77
Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Gospodarka regionalna i lokalna / red. nauk. Zbigniew Strzelecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 123-151. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-15451-6
78
Kraków - miasto rozwoju, czy stagnacji? / Tadeusz KUDŁACZ // Gazeta Sympozjalna / red. nacz. Marcin PIĄTKOWSKI. - nr 11 (2008), s. 13
79
Projekt usprawnień działania spółek z udziałem Samorządu Województwa - rekomendacje / autorzy : Marek Sowa, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Stanisław MAZUR, Jarosław BOBER, Ambroży MITUŚ, Jacek Gryzło, Jakub GŁOWACKI, Adam Gałecki, Tomasz Szanser, Joanna Domańska. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 59, [3] s. : il. ; 21 cm. - Dokument przygotowany przez zespół Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie powołany w ramach Zespołu Zadaniowego ds. przygotowania opracowania pn. Ocena wykonywania zadań publicznych polityki regionalnej przy pomocy spółek z udziałem Województwa Małopolskiego - kierunki zmian, rekomendacje
80
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2008. - vol. 13, nr 1 (44). - 129 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1233-3115
81
Scenariusze rozwoju kluczowych obszarów determinujących wzrost gospodarczy w województwie małopolskim : zad. 4.1 / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 108 s. : il. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
82
Planistyczne i finansowe instrumenty polskiej polityki regionalnej 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ, Konrad Dudzik, Piotr Lityński // W: Polityka regionalna Polski 2007-2013 : ocena stanu przygotowań, stopnia oraz możliwości na przyszłość / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2008), s. 7-51
83
Zasada dodawalności = Supplementary Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 127. - ISBN 978-83-88936-39-5
84
Region administracyjny = Administrative Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 101. - ISBN 978-83-88936-39-5
85
Ewaluacja bieżąca = On-going Evaluation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 33. - ISBN 978-83-88936-39-5
86
INTERREG / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 46-47. - ISBN 978-83-88936-39-5
87
Cele Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej = Structural Funds Objectives of the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 19. - ISBN 978-83-88936-39-5
88
Instytucja Wdrażająca = Implementing Institution / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 45. - ISBN 978-83-88936-39-5
89
Efekt dźwigni w rozwoju regionalnym = Leverage Effect in Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 28. - ISBN 978-83-88936-39-5
90
Zasada polityki regionalnej Unii Europejskiej = Principles of Regional Policy in the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 130. - ISBN 978-83-88936-39-5
91
EQUAL / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 29. - ISBN 978-83-88936-39-5
92
Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej, ISPA = Pre-Accession Instrument for Structural Policies / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 98. - ISBN 978-83-88936-39-5
93
Cele operacyjne rozwoju regionalnego = Operatining Objectives of Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 19-20. - ISBN 978-83-88936-39-5
94
Region geograficzny = Geographical Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 101. - ISBN 978-83-88936-39-5
95
Program rozwoju regionalnego = Regional Development Programme / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 96. - ISBN 978-83-88936-39-5
96
Plan strategiczny rozwoju regionalnego = Strategic Plan of Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 76. - ISBN 978-83-88936-39-5
97
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy = A Study of Prevequisites and Directions of Physical Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 114. - ISBN 978-83-88936-39-5
98
Cele strategiczne rozwoju regionalnego = Strategic Objectives for Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 20. - ISBN 978-83-88936-39-5
99
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) = Agriculture Restructuring and Modernization Agency / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 11. - ISBN 978-83-88936-39-5
100
Raport z badań pilotażowych : zad. 2.4 [on-line] / autorzy: Jarosław BOBER, Maciej FRĄCZEK, współudział: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 12 s. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
101
Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów strategicznych, NUTS = The Nomenclature of Territorial Units for Statistics / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 64-65. - ISBN 978-83-88936-39-5
102
Zasada ewaluacji = Evaluation Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 127-128. - ISBN 978-83-88936-39-5
103
Wybrane problemy programowania rozwoju jednostek terytorialnych / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 97-113. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
104
Ostateczny odbiorca pomocy = Aid Ultimate Recepient / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 72. - ISBN 978-83-88936-39-5
105
Polityka regionalna = Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 85-86. - ISBN 978-83-88936-39-5
106
Absorpcyjna zdolność = Absorptive Capability / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 9. - ISBN 978-83-88936-39-5
107
Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju lokalnego gmin Sądecczyzny w latach 2001-2004 = Enterprise as a Determinant of the Local Development of Nowy Sącz Communes in the Years 2001-2004 / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Reśko // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007), s. 9-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
108
Plan operacyjny rozwoju regionalnego = Executive Plan of Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 75. - ISBN 978-83-88936-39-5
109
Beneficjent ostateczny = Ultimate Beneficiary / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 17. - ISBN 978-83-88936-39-5
110
Prognoza rozwoju regionalnego = Regional Development Forecast / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 94. - ISBN 978-83-88936-39-5
111
Spójność społeczno-gospodarcza = Social and Economic Cohesiveness / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 109. - ISBN 978-83-88936-39-5
112
Cele programowania rozwoju regionalnego = Programming Objectives for Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 20. - ISBN 978-83-88936-39-5
113
Region = Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 101. - ISBN 978-83-88936-39-5
114
Drzewo celów rozwoju regionalnego = Tree of Local Development Objectives / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 27. - ISBN 978-83-88936-39-5
115
Fundusz Spójności = Cohesion Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 37. - ISBN 978-83-88936-39-5
116
Park technologiczny = Park of Technology / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 74. - ISBN 978-83-88936-39-5
117
Projekt = Project / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 97. - ISBN 978-83-88936-39-5
118
Regionalny System Informacji, RSI = Regional Information System / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 102-103. - ISBN 978-83-88936-39-5
119
Instytucja Pośrednicząca = Intermediary Body / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 44. - ISBN 978-83-88936-39-5
120
Zasada koncentracji = Concentration Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 128. - ISBN 978-83-88936-39-5
121
Region ekonomiczny = Economic Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 101. - ISBN 978-83-88936-39-5
122
Konkurencyjność regionu = Regional Competitiveness / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 53-54. - ISBN 978-83-88936-39-5
123
Beneficjent końcowy = End Beneficiary / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 17. - ISBN 978-83-88936-39-5
124
Ewaluacja końcowa = Ex-post Evaluation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 33. - ISBN 978-83-88936-39-5
125
Polityka rozwoju województwa = Voivodship Development Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 87. - ISBN 978-83-88936-39-5
126
Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych, EAGGF = European Agriculture Guidance and Guarantee Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 36. - ISBN 978-83-88936-39-5
127
Komitet Monitorujący = Monitoring Committee / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 52-53. - ISBN 978-83-88936-39-5
128
Kryteria doboru dziedzin programowania rozwoju regionalnego = Selected Criteria of Areas of Regional Development Programming / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 57. - ISBN 978-83-88936-39-5
129
Rozwój zrównoważony = Sustainable Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 104. - ISBN 978-83-88936-39-5
130
Kierunki działań = Directions of Activity / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 51. - ISBN 978-83-88936-39-5
131
Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, SAPARD = Support for Preaccession Measures for Agriculture and Rural Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 98. - ISBN 978-83-88936-39-5
132
Polityka strukturalna w Polsce = Structural Policy in Poland / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 87-88. - ISBN 978-83-88936-39-5
133
Realizacja strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego = Strategic Development Implementation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 100. - ISBN 978-83-88936-39-5
134
Planowanie rozwoju regionalnego = Regional Development Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 77. - ISBN 978-83-88936-39-5
135
Strategiczny program rozwoju jednostki samorządu terytorialnego = Strategic Programme of Territorial Self-Government Entity Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 114. - ISBN 978-83-88936-39-5
136
Konwersja = Conversion / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 56. - ISBN 978-83-88936-39-5
137
Program strategiczny = Strategic Programme / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 96-97. - ISBN 978-83-88936-39-5
138
Badanie współzależności pomiędzy odległością od centrum miasta a zmianami użytkowania ziemi na przykładzie Krakowa = Studies on the Correlation Between the Distance from a City Centre and Changes in Land Use, Based on the Example of Krakow / Bogusław LUCHTER, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007), s. 137-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150528126. - ISSN 0208-7944
139
Ekorozwój = Sustainable Growth / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 28-29. - ISBN 978-83-88936-39-5
140
Podmiot strategii rozwoju regionalnego = The Objective of Regional Development Strategy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 84-85. - ISBN 978-83-88936-39-5
141
Interregionalna polityka = Interregional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 47. - ISBN 978-83-88936-39-5
142
Wdrażanie programu = Programme Implementation / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 122. - ISBN 978-83-88936-39-5
143
Polityka organizacji = Organisation Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 85. - ISBN 978-83-88936-39-5
144
Planowanie regionalne = Regional Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 77. - ISBN 978-83-88936-39-5
145
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa = Voivodship Physical Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 76. - ISBN 978-83-88936-39-5
146
Instytucja Płatnicza = Paying Authority / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 44. - ISBN 978-83-88936-39-5
147
Planowanie przestrzenne = Physical Planning / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 76-77. - ISBN 978-83-88936-39-5
148
Podstawy Wsparcia Wspólnoty, CSF = Community Support Framework / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 85. - ISBN 978-83-88936-39-5
149
Emergo / ed. in chief Tadeusz KUDŁACZ, eds. Mieczysław DOBIJA, Kazimierz GÓRKA, Stanisław MIKLASZEWSKI, Stanisław OWSIAK, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Cracow : University of Economics Press, 2007. - vol. 12, nr 1 (43). - 86 s. : il. ; 28 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1233-3115
150
Regionalny System Innowacji, RSI = Regional Innovation System / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 103. - ISBN 978-83-88936-39-5
151
Zasada zgodności = Uniformity Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 129. - ISBN 978-83-88936-39-5
152
Przestrzenny rozkład kondycji finansowej polskich regionów w świetle zmian w finansowaniu samorządów terytorialnych = The Spatial Distribution of the Financial Condition of the Polish Regions in the Light of the Changes in Financing Local Governments / Tadeusz KUDŁACZ, Marek Reichel // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 382-406. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
153
Dziedzina programowania rozwoju regionalnego = A Field of Local Development Programming / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 28. - ISBN 978-83-88936-39-5
154
Narodowy Plan Rozwoju, NPR = National Development Plan / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 64. - ISBN 978-83-88936-39-5
155
Polityka lokalna = Local Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 85. - ISBN 978-83-88936-39-5
156
Rozwój regionalny = Regional Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 104. - ISBN 978-83-88936-39-5
157
Fundusze strukturalne Unii Europejskiej = Structural Funds of the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 37. - ISBN 978-83-88936-39-5
158
Komitet sterujący = Steering Committee / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 53. - ISBN 978-83-88936-39-5
159
Wskaźniki monitoringu = Monitoring Indices / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 123-124. - ISBN 978-83-88936-39-5
160
Eurostat / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 33. - ISBN 978-83-88936-39-5
161
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ // W: Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. - Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2007. - S. 199-281. - Pełny tekst: https://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/dokumenty/Documents/fec227e9bca744cd932720e6cbd82e92Kudacz.pdf
162
Cele polityki strukturalnej Unii Europejskiej = European Union Structural Policy Objectives / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 20. - ISBN 978-83-88936-39-5
163
Narodowa Strategia Ramy Odniesienia 2007-2013, NSRO = National Strategy Reference Framework 2007-2013 / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 63-64. - ISBN 978-83-88936-39-5
164
Region planistyczny = Planning Region / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 101-102. - ISBN 978-83-88936-39-5
165
Program Pomocy Unii Europejskiej dla Państw Europy Środkowej i Wschodniej, PHARE = Poland Hungary : Action for Restructuring of Economies / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 95-96. - ISBN 978-83-88936-39-5
166
Krajowy System Innowacji, KSI = Domestic Innovation System / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 57. - ISBN 978-83-88936-39-5
167
Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, EPRP = European Spatial Development Perspective / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 31. - ISBN 978-83-88936-39-5
168
Biznes plan = Business Plan / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 17. - ISBN 978-83-88936-39-5
169
Poziom lokalny = Local Level / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 90-91. - ISBN 978-83-88936-39-5
170
Zasada programowości = Programming Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 128-129. - ISBN 978-83-88936-39-5
171
Instytucja Zarządzająca = Managing Authority / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 45. - ISBN 978-83-88936-39-5
172
Europejski Bank Inwestycyjny, EBI = European Investment Bank / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 31. - ISBN 978-83-88936-39-5
173
Inicjatywy Wspólnotowe = Community Initiatives / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 42. - ISBN 978-83-88936-39-5
174
Zasada partnerstwa = Partnership Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 128. - ISBN 978-83-88936-39-5
175
Poziom regionalny = Regional Level / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 91. - ISBN 978-83-88936-39-5
176
Przedsiębiorczość w subregionie nowosądeckim w latach 2001-2004 = Entrepreneurship in the Nowy Sącz Sub-region, 2001-2004 / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Reśko // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007), s. 51-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150362533. - ISSN 0208-7944
177
Strategia Rozwoju Kraju = National Development Strategy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 112. - ISBN 978-83-88936-39-5
178
Raport cząstkowy z właściwych badań ankietowych : foresight : zadanie 3.2 [on-line] / autorzy: Anna HARAŃCZYK, Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jarosław BOBER, Łukasz MAMICA, Marcin ZAWICKI, Maciej FRĄCZEK, Piotr KOPYCIŃSKI, Monika Piątkowska. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - 202 s. : il. ; 29 cm. - Projekt - Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski. - Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
179
Zasada kontroli finansowej = Financial Audit Principle / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 128. - ISBN 978-83-88936-39-5
180
Obszar wsparcia = Support Area / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 66. - ISBN 978-83-88936-39-5
181
Intraregionalna polityka = Intra-regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 47. - ISBN 978-83-88936-39-5
182
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju = Country Physical Development Concept / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 53. - ISBN 978-83-88936-39-5
183
Horyzont programowania rozwoju = Planning Horizon for Development / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 41. - ISBN 978-83-88936-39-5
184
Europol / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 32. - ISBN 978-83-88936-39-5
185
Euroregion = Euroregion / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 32-33. - ISBN 978-83-88936-39-5
186
Obszary problemowe = Problem Areas / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 66. - ISBN 978-83-88936-39-5
187
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, ERDF = European Regional Development Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 31-32. - ISBN 978-83-88936-39-5
188
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego = Local Physical Planning Plan / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 60. - ISBN 978-83-88936-39-5
189
Model HERMIN = HERMIN Model / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 61. - ISBN 978-83-88936-39-5
190
Strategiczne Wytyczne Wspólnoty, SWW = Community Strategic Guidelines / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 113-114. - ISBN 978-83-88936-39-5
191
Kontrakt Wojewódzki = Voivodship Contract / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 54. - ISBN 978-83-88936-39-5
192
Rozwój lokalny / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomia społeczna a rozwój / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - (Skrypt / Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 1). - S. 103-123. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-31-3. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/es_ekonomia.pdf
193
Polityka spójności Unii Europejskiej = Coherence Policy of the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 87. - ISBN 978-83-88936-39-5
194
Europejski Fundusz Społeczny, ESF = European Social Fund / Tadeusz KUDŁACZ // W: Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej). - S. 32. - ISBN 978-83-88936-39-5
195
Ryszard Domański, Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 220 = Ryszard Domański, Spatial Economy. Theoretical Foundations / Tadeusz KUDŁACZ // Ekonomista. - nr 6 (2006), s. 832-834. - Rec. pracy: R. Domański, Gospodarka przestrzenna: podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2006
196
Ocena rozwoju przedsiębiorczości w subregionie sądeckim w latach 2001-2004 = Evaluation of Entrepreneurship Development in the Sądecki Sub-Region from 2001 to 2004 / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Reśko // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 87-99. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
197
Teoria i praktyka w zakresie edukacji kadr dla gospodarki przestrzennej = Theory and Practice in the Education of Personnel for the Spatial Economy / red. Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2006. - 141, [1] s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy niektórych pracach. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 224). - ISBN 83-89693-06-2
198
Innowacyjność regionów Polski Południowo-Wschodniej = Innovation in the Southeastern Regions of Poland / Tadeusz KUDŁACZ; Marek Reichel // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006), s. 5-27. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=106218536. - ISSN 0208-7944
199
Rola przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym na przykładzie subregionu nowosądeckiego / Dariusz Reśko ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2006. - 359 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001125a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001125b
200
Strategia rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na lata 2006-2013 / Andrzej Bałanda, Zdzisława Zacłona, Tadeusz KUDŁACZ, Mariusz Cygnar, Janusz FUDALIŃSKI, Halina Kociubińska. - Nowy Sącz : Nova Sandec, 2006. - 61 s. : il. ; 24 cm
201
Współczesne determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Szanse i kierunki rozwoju gospodarczego Ziemi Gorlickiej : IV Ogólnopolski Zjazd Gorliczan, Gorlice, wrzesień 2006 : materiały pokonferencyjne. - Gorlice : Stowarzyszenie "Klub Gorliczan", 2006. - 56 s. : il. ; 21 cm. - S. 41-47
202
Analiza pięciu strategii regionalnych województw Polski Wschodniej i problemów stykowych pomiędzy województwami Polski Wschodniej z innymi regionami : ekspertyza wykonana dla Zespołu ds. Przygotowania Strategii Społeczno-Gospodarczej Polski Wschodniej [on-line] / Tadeusz KUDŁACZ. - Dane tekstowe (plik pdf). - Warszawa : [b.w.], 2006. - 19 s. - [odczyt: 18.07.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_regionalny/strategia_rozwoju_polski_wschodniej_do_2020/zespol_ds_strategii/Documents/Analiza_5_strategii_regionalnych_kudlacz.pdf
203
Skuteczność polityki regionalnej w Polsce w latach 2001-2003 w świetle oceny metodą Paradise = The Effectiveness of Regional Policy in Poland in 2001-2003 as Evaluated using the PARADISE Method / Tadeusz KUDŁACZ, Dariusz Woźniak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006), s. 71-93. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=110233384. - ISSN 0208-7944
204
Model polityki rozwoju regionalnego a konkurencyjność województw na przykładzie województwa małopolskiego / Dariusz Woźniak ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2005. - 244 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000700a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000700b
205
System regulacji w kulturze - finansowanie, zarządzanie, współdziałanie / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut. Ryszard BOROWIECKI, Zina Jarmoszuk, Jan Karwowski, Kazimierz Krzysztofek, Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz LANKOSZ, Adam Łazowski, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Maciej Pacuła, Agnieszka Predygier, Marek Reichel, Tomasz ROJEK, Anna Sabat, Monika Smoleń, Anna Wieczorek]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2005. - 333 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85827-98-6
206
Powiatowy system informacji gospodarczej : główne problemy tworzenia systemu wskaźników szczegółowych / Tadeusz KUDŁACZ // Samorząd Terytorialny. - nr 3 (2005), s. 19-31. - ISSN 0867-4973
207
Układy instytucjonalne w rozwoju wsi i rolnictwa / Piotr SERAFIN ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2005. - 165 k. + 167-431 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 29 k. - Na s. tyt. data wyd. 2004. - Bibliogr.
208
Wybrane metody analizy przemian użytkowania ziemi w mieście (na przykładzie Krakowa) = Selected Methods for Analysing a City's Land Use Changes - the Example of Kraków / Tadeusz KUDŁACZ, Bogusław LUCHTER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 681 (2005), s. 15-28. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=95401627. - ISSN 0208-7944
209
Współzależność między rozwojem regionalnym a rozwojem usług kultury = A Correlation between Regional Development and Development of Cultural Services / Tadeusz KUDŁACZ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1016 (2004), s. 32-38. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka - przestrzeń - rozwój. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
210
Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce / red. Ryszard BOROWIECKI ; [aut.: Ryszard BOROWIECKI, Dorota Ilczuk, Jarosław KACZMAREK, Przemysław KISIEL, Tadeusz KUDŁACZ, Agnieszka ODOROWICZ, Zbigniew Olesiński, Tomasz ROJEK, Wiesław Wańkowicz, Jacek WILCZYŃSKI]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 118 s. ; 24 cm. - ISBN 83-89355-47-7
211
Potencjał innowacyjny Polski południowo-wschodniej / Marek Reichel ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2004. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000595a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000595b
212
Przestrzenne zróżnicowanie dostępności usług kultury a rozwój regionalny / Tadeusz KUDŁACZ // W: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - S. 19-32. - ISBN 83-88887-30-0
213
Recenzja książki: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 322 = Book Review: Krystyna Gawlikowska-Hueckel. Processes of Regional Development in the European Union. Convergence or Polarisation?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, pp. 322 / Tadeusz KUDŁACZ // Gospodarka Narodowa. - nr 4(140) (2003), s. 107-109. - Rec. pracy: K. Gawlikowska-Hueckel, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej: konwergencja czy polaryzacja? Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002
214
Czynniki warunkujące sprawność działania władzy publicznej w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym regionów / Tadeusz KUDŁACZ // W: Skuteczność polityki regionalnej państwa w latach 1993-2001. Cz. 1, Założenia badawcze i przegląd literatury / kierownik projektu: Tadeusz KUDŁACZ. - (2003), s. 10-25
215
Bipolarność w systemie osadniczym kraju - kontekst teoretyczny i praktyczny / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz // W: Bipolarny rozwój aglomeracji : kierunki rozwoju układów bipolarnych / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa : Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2003. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 209). - S. 9-28. - Summ. - ISBN 83-917377-7-2
216
Zróżnicowania w poziomie i dynamice rozwoju regionalnego Polski lat dziewięćdziesiątych = Variations in the Level and Dynamics of Regional Development in Poland in the 1990s / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003), s. 5-22. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15935. - ISSN 0208-7944
217
Struktura terytorialnie organizowanych systemów innowacji = The Structure of Territorially Organised Systems of Innovation / Tadeusz KUDŁACZ, Marek Reichel // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003), s. 53-68. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15950. - ISSN 0208-7944
218
Bipolarność w systemie osadniczym kraju - kontekst teoretyczny i praktyczny = Bipolarity in Poland's Settlement Stretches - Theoretical and Practical Contexts / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Danuta Stawasz // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 (2003), s. 40-42. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
219
Polska południowo-wschodnia na tle struktury regionalnej kraju = The South East in the Context of Poland's Regional structure / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002), s. 19-34. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13589. - ISSN 0208-7944
220
Integrated Development of Agglomeration as a Basic for Enhancing the Competitiveness of Poland's Socio-Economic Space / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // Studia Regionalia. - vol. 11 (2002), s. 101-126. - Tytuł numeru: Polycentric Metropolitan Regions - New Concepts and Experiences. - ISSN 0860-3375
221
Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni / Kazimierz Kuciński, Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Zygmunt Ziobrowski ; współpr. Maciej Bors, Danuta Stawasz. - Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2002. - 213 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 111). - ISBN 83-915720-6-4
222
Zróżnicowanie gmin pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie rzeszowskim = Comparative Levels of Social and Economic Development among Gminas of the Rzeszów Region / Tadeusz KUDŁACZ, Mariola Grzebyk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002), s. 89-98. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13596. - ISSN 0208-7944
223
Zintegrowany rozwój aglomeracji jako podstawa budowania konkurencyjności polskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej = Integrated Development of Agglomeratios as a Base for Competitiveness in Polish Socio-Economic Area / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // Studia Regionalne i Lokalne. - nr 2-3 (9) (2002), s. 15-36. - Streszcz. - Pełny tekst: http://www.studreg.uw.edu.pl/pdf/2002_2_3_kudlacz_markowski.pdf. - ISSN 1509-4995
224
Wspieranie rozwoju regionalnego w Polsce : szanse i zagrożenia rysującego się modelu polityki regionalnej = Support for Regional Development in Poland : Opportunities and Threats in the Emerging Model of Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 225-235. - ISBN 83-7252-135-2
225
Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni = Bipolar Systems in Shaping the Competitiveness of the Polish Space / Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 413-429. - Summ. - ISBN 83-87493-91-0
226
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej = Differences in Regional Development Seen in the Light of the Situation in the European Union / Tadeusz KUDŁACZ // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 9-19. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-098-4
227
Rozwój regionalny Polski lat 90. - ocena dominujących procesów oraz spodziewanych tendencji / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polityka regionalna państwa : pośród uwikłań instytucjonalno-regulacyjnych / red. Jan Szomburg. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2001. - S. 16-51. - ISBN 83-907-169-5-X
228
Źródła finansowania rozwoju w skali województwa = The Sources of Financing Change in a Voivodship Economy / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001), s. 5-25. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11547. - ISSN 0208-7944
229
Układy bipolarne w kształtowaniu konkurencyjności polskiej przestrzeni / Tadeusz KUDŁACZ // W: Regionalne ośrodki wzrostu gospodarczego / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (2001), s. 3-24
230
Organizacje rozwoju regionalnego i wspierania przedsiębiorczości w Polsce = The Organisation of Regional Development and Support or Entrepreneurship in Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 539 (2000), s. 5-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
231
Rozwój społeczno-gospodarczy Polski Południowo-wschodniej w układzie jednostek nowego podziału terytorialnego kraju = Socio-economic Development of South-East Poland in the Context of New Territorial Division of Country / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000), s. 15-30. - Summ. - ISSN 0208-7944
232
Gospodarka / Jerzy HAUSNER, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Andrzej Binda, Kazimierz GÓRKA, Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ, Marcin KUDEŁKA, Łukasz MAMICA, Bogdan ROGODA, Wiesław Wańkowicz, Marcin ZAWICKI, Jan Zygadlewicz // W: Diagnoza stanu województwa małopolskiego. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2000. - S. 50-64. - ISBN 83-903168-6-2
233
Szanse aktywizacji społeczno-gospodarczej gmin wiejskich na przykładzie regionu rzeszowskiego / Mariola Grzebyk ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 2000. - 248, [7] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
234
Nowe wyzwania / Tadeusz KUDŁACZ ; rozm. Teresa Bętkowska // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 6 (2000), s. 4. - ISSN 1509-5975
235
Analiza koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz założeń strategii rozwoju regionalnego kraju przygotowanych w RCSS oraz wnioski do projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego do 2006 r. / Tadeusz KUDŁACZ // W: Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego / red. Jacek Szlachta. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; 191). - S. 273-297. - ISBN 83-01-13286-8
236
Polityka regionalna a rozwój gospodarczy : propozycje wdrożeniowe dla województwa krakowskiego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Przedsiębiorczość a rozwój gospodarczy województwa krakowskiego : materiały z konferencji naukowej (Kraków-Zakopane, 12 i 13 XII 1997 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1999. - S. 105-120. - ISBN 83-87239-92-5
237
Przestrzenne zróżnicowanie potencjału edukacyjnego i naukowo-badawczego = Spatial Differentiation of Educational and Research Potential / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 527 (1999), s. 13-31. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
238
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskiej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków : Wydaw. "Meritum", 1999. - (Zeszyty Fundacji MCRD ; 39). - S. 107-120. - ISBN 83-87832-14-6
239
Programowanie rozwoju regionalnego : poradnik dla samorządów województwa / Marek BENIO, Jarosław BOBER, Sylwia KOŁDRAS, Tadeusz KUDŁACZ, Łukasz MAMICA ; red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Wydawnictwo Masy, 1999. - 151 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-910945-1-0
240
Aktywizująca rola, znaczenie i funkcje małych miast w Polsce Południowo-Wschodniej / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt SZYMLA // W: Strategiczne kierunki rozwoju województw Polski Południowo-Wschodniej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1999), s. 1[65]-47[112]
241
Programowanie rozwoju regionalnego / Tadeusz KUDŁACZ. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - 179, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12800-3
242
Determinanty konkurencyjności polskich regionów / Łukasz MAMICA ; Promotor: Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków, 1998. - 239, [13] k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 11 k. - Bibliogr.
243
Założenia metodyczne i organizacyjne planowania regionalnego / [kier. tematu: Zygmunt Ziobrowski ; zespół aut.: Maria Baranowska-Janota, Jacek Bobiński, Ewa Goras, Bronisław Górz, Marek Halagarda, Roman Iwanciw, Tadeusz KUDŁACZ, Krzysztof Słysz, Krzysztof Zgud ; wypowiedzi aut.: Bolesław Winiarski, Andrzej Pyszkowski, Kazimierz Bald, Bartłomiej Kolipiński]. - Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1998. - 158 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86847-75-1
244
Strategiczne uwarunkowania zmian na rynku pracy i ich wpływ na procesy rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / Tadeusz KUDŁACZ, Anna FRANCIK, Andrzej Brzozowski // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 56-124. - ISBN 83-87239-65-8
245
Rozwój społeczno-gospodarczy Polski Południowo-Wschodniej w strukturze nowej organizacji terytorialnej kraju / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy transformacji struktur regionalnych / autorzy: Zygmunt SZYMLA - kierownik tematu, Halina GUZIK, Tadeusz KUDŁACZ, Barbara OSTROWSKA. - (1998), s. 1[55]-18[73]
246
Determinanty różnic w dynamice rozwoju regionalnego / Tadeusz KUDŁACZ // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków : [s. n.], 1998. - S. 142-155. - ISBN 83-903900-8-6
247
Identyfikacja nowych problemów rozwoju regionalnego Polski / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 82 s. ; 21 cm. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 185). - ISBN 83-01-12793-7
248
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce = Institutional Conditions of Regional Development in Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 517 (1998), s. 5-31. - Summ. - ISSN 0208-7944
249
Regionalna polityka gospodarcza / Tadeusz KUDŁACZ // W: Strategia rozwoju gospodarczego województwa krakowskiego / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 311-344. - ISBN 83-87239-65-8
250
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Regionalne i lokalne uwarunkowania oraz czynniki restrukturyzacji gospodarczej. - (1997), s. 1[126]-30[155]
251
Strategia rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Makroregionu Południowo-Wschodniego / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt SZYMLA, Jan Zygadlewicz // W: Strategia rozwoju gospodarki regionalnej / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1997), s. 1[3]-27[30]
252
Instytucje polityki rozwoju regionalnego w Polsce : (wyniki badań terenowych) / Jerzy HAUNSER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Opolskie Roczniki Ekonomiczne. - t. 15 (1997), s. 89-107. - ISSN 0474-2893
253
Zarys strategii rynku pracy województwa tarnowskiego / Tadeusz KUDŁACZ // Studia Małopolskie : gospodarka, ekologia, rozwój regionalny, liderzy. - nr 1 (1997), s. 51-73
254
Regional and Local Factors in the Restructuring of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Restructuring Networks in Post-Socialism : Legacies, Linkages, and Localities / ed. by Gernot Grabher and David Stark. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1997. - S. 190-208. - Bibliogr. - ISBN 0-19-829020-9
255
Elementy struktury potencjału społeczno-gospodarczego województwa nowosądeckiego : (stan obecny i spodziewane kierunki zmian) = Elements in the Structure of Socio-Economic Potential of the Province of Nowy Sącz (Current Situation and Directions of Anticipated Change) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 483 (1997), s. 61-74. - Summ. - ISSN 0208-7944
256
Majątek publiczny jako źródło dochodów budżetowych samorządu w nowym systemie organizacji terytorialnej kraju = Public Property as a Source of Budgetary Revenues of Self-Government in the New System of Territorial Organization of the Country / Tadeusz KUDŁACZ // W: Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 47-57. - Summ. - ISBN 83-87239-20-8
257
Instytucjonalne przesłanki rozwoju regionalnego Polski : synteza wyników badań terenowych / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 106 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 106). - ISBN 83-01-12496-2
258
Regionalne i lokalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki Polski : (na przykładzie województw Polski południowo-wschodniej) / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Polityka regionalna : doświadczenia i stan badań / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Tadeusz Markowski, Elżbieta Mączyńska]. - Warszawa : Urząd Rady Ministrów, 1996. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 20). - S. 318-329
259
Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce - mierniki i metoda oceny : [jakość przestrzeni dużych miast w Polsce - wyniki oceny] / [zesp. aut., kier. nauk. projektu: Zygmunt Ziobrowski ; zespół problemowy: Janina Lewińska, Jadwiga Zadorożna, Ewa Arvay-Podhalańska, Anna Rębowska, Roman Iwanciw, Tadeusz KUDŁACZ ; współpraca: Aleksander Böhm, Tadeusz Ossowicz, Tadeusz Zipser, Witold Głowacki, Stanisław Klima, Krzysztof Zgud ; oprogramowanie metody obliczeń: Wojciech Mamak ; gromadzenie zbioru danych: Dorota Szlenk]. - Kraków : Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej. Oddział, 1996. - 87 s. : il. ; 30 cm. - Praca wykonana w ramach projektu badawczego, finansowanego przez Komitet Badań Naukowych w latach 1994-1996. - ISBN 83-86847-15-8
260
Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski / [aut. Ryszard Broszkiewicz, Bohdan Gruchman, Jerzy HAUSNER, Andrzej Kidyba, Andrzej Klasik, Tadeusz KUDŁACZ, Tadeusz Markowski, Zbigniew Mikołajewicz, Irena PIETRZYK, Witold Sartorius, Jacek Szlachta, Janusz Szlanta, Bolesław Winiarski, Jacek Zaucha. - Warszawa : Friedrich Ebert-Stiftung, 1996. - 206 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-903900-5-1
261
Instytucjonalne uwarunkowania restrukturyzacji gospodarki regionalnej = Instytutional Conditioning in the Task of Restructuring Regional Economy / Tadeusz KUDŁACZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 39/1, styczeń-czerwiec 1995 (1996), s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
262
Pięć lat samorządu terytorialnego w Polsce / Tadeusz KUDŁACZ // W: Rozwój i restrukturyzacja gospodarki regionalnej. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 65-75
263
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski południowo-wschodniej w latach 1989-1993 = Changes of Branch Srtucture in Economy of South-East Voivodships in Years 1989-1993 / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 470 (1996), s. 61-75. - Summ. - ISSN 0208-7944
264
Uwarunkowania i założenia polityki regionalnej państwa : (z uwzględnieniem skutków dla szczebla gminnego) / Tadeusz KUDŁACZ // W: Turystyka w rozwoju regionalnym = Tourism in Regional Development / red.: Tadeusz Burzyński, Urszula Haładus, Anna Król-Jeżabek, Jerzy Pytlik. - Kraków : Instytut Turystyki - Oddział, 1996. - S. 79-91. - ISBN 83-906902-2-5
265
Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków; Warszawa : Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995. - S. 301-314. - Bibliogr. - ISBN 83-903900-1-9
266
Regionalne układy podmiotowe wspierania restrukturyzacji gospodarki = Regional Subject Structure Supporting Economic Restructuring / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 11 (66) (1995), s. 1-5. - Streszcz. - ISSN 0867-0005
267
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. - Krakow : Cracow Academy of Economics, 1995. - 41, [6] s. : il. ; 21 cm. - (Working Papers / University Council for Economic and Management Education Transfer ; no 13)
268
Uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej = Factors and Barriers of the Polish-Slovak Frontier Area Development / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 97-107. - Summ. - ISSN 0208-7944
269
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // Emergo. - Vol. 2, nr 4 (1995), s. 42-54. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
270
Instytucjonalne warunki restrukturyzacji regionalnej Polski / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 117 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 103). - ISBN 83-01-11987-X
271
Ocena jakości przestrzeni miejskiej / Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 40, nr 3 (406) (1995), s. 4-9. - ISSN 0043-518X
272
Regional and Local Factors in the Restructuring of Poland's Economy : the Case of South-Eastern Poland / Jerzy HAUSNER, Tadeusz KUDŁACZ, Jacek Szlachta // W: Transforming Economies and Societies : Towards an Institutional Theory of Economic Change : 1995 Conference Papers A-L : Cracow, Poland, 19-21 October 1995. - Cracow : [s.n.], 1995. - S. 1[355]-28[382]
273
Conflicts of Interests Arising in Connection with Regional-Scale Structural Transformations / Tadeusz KUDŁACZ // W: Evolution of Interest Representation and Development of the Labour Market in Post-socialist Countries / eds. Jerzy HAUSNER, Ove K. Pedersen, Karsten Ronit. - Cracow; Warsaw : Cracow Academy of Economics; Friedrich Ebert Stiftung, 1995. - S. 159-176. - Bibliogr. - ISBN 83-903900-2-7
274
Uwarunkowania rozwoju woj. bielskiego = Detrminants of Development in Bielsko-Biała Voivodeship / Marek Adamczyk, Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 39, nr 11 (402) (1994), s. 41-42. - ISSN 0043-518X
275
Syntetyczna ocena struktury społeczno-gospodarczej Polski Południowo-Wschodniej = An Overall Evaluation of the Socio-economic Structure of South-Eastern Poland / Tadeusz KUDŁACZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 36/1-2, styczeń-grudzień 1992 (1994), s. 65-66. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
276
Planistyczne instrumenty zarządzania gminą = The Plannistic Instruments of Commune Management / Tadeusz KUDŁACZ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 113-119. - Summ. - ISSN 0071-674X
277
Społeczne i ekologiczne uwarunkowania rozwoju polsko-słowackiej strefy przygranicznej / Stanisława KLIMA, Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 39, nr 4 (395) (1994), s. 22-24. - ISSN 0043-518X
278
Zmiany w strukturze działowej gospodarki województw Polski Południowo-Wschodniej w latach 1989-1993 / Tadeusz KUDŁACZ // W: Przekształcenia strukturalne gospodarki w Polsce Południowo-Wschodniej / kierownik tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1994), s. 17-43
279
Przestrzenne aspekty procesów rozwoju gospodarczego : (na przykładzie gmin Polski Południowo-Wschodniej) = Spatial Aspects of Processes of Economic Expansion : (Taking Parishes of South-East Poland as Example) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994), s. 59-71. - Summ. - ISSN 0208-7944
280
Funkcje programów rozwoju na szczeblu lokalnym / Tadeusz KUDŁACZ // W: Rola polityki ekonomicznej w procesie transformacji systemowej / red. nauk. Stanisław L. Bagdziński, Maria Marszałkowska. - Toruń : UMK, 1993. - S. 107-115. - ISBN 83-231-0472-7
281
Zagrożenia rozwoju miast zdominowanych przez duże przedsiębiorstwa - Makroregion Południowo-Wschodni / Tadeusz KUDŁACZ // Gospodarka Narodowa. - nr 12 (48) (1993), s. 15-18. - ISSN 0867-0005
282
Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na szczeblu lokalnym : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 46 s. ; 24 cm
283
Konflikty interesu wokół restrukturyzacji regionalnej / Tadeusz KUDŁACZ // W: Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER. - [Warszawa] : ISP PAN, 1993. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1). - S. 22-24
284
Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin w okresie transformacji systemu gospodarczego : (na przykładzie województwa krakowskiego) = Changes in the Structure of Services at Time of Economic System's Transformation (Taking the Kraków Voivodship as Example) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 395 (1993), s. 37-51. - Summ. - ISSN 0208-7944
285
Transformacja systemowa jako wyznacznik nowej polityki regionalnej w Polsce / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. - S. 120-125. - ISBN 83-01-11113-5
286
Praktyka planowania terytorialnego w świetle badań empirycznych / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 115-134
287
Cele rozwoju lokalnego w polityce gospodarczo-społecznej samorządu terytorialnego / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992. - S. 231-249
288
Syntetyczna ocena potencjalnych możliwości rozwoju gmin w Makroregionie Południowo-Wschodnim = Comprehensive Estimation of Development Potential of Communes of South-East Poland / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 377 (1992), s. 129-144. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
289
Wybrane cechy władz lokalnych w świetle badań empirycznych 1989 roku = Local Authorities / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 367 (1992), s. 175-183. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
290
Modelowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w układach regionalnych : pomocnicze materiały dydaktyczne / Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1992. - 40 s. ; 24 cm
291
Samorządy lokalne w systemie reprezentacji interesów / Tadeusz KUDŁACZ // W: System reprezentacji interesów w Polsce 1991 / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 29-49. - Dostępny również w angielskiej wersji: "Local Governments in the System of Interest Representation"
292
Local Governments in the System of Interest Representation / Tadeusz KUDŁACZ // W: System of Interest Representation in Poland 1991 / ed. Jerzy HAUSNER. - Cracow : Academy of Economics, 1991. - S. 27-45. - Dostępny również w polskiej wersji: "Samorządy lokalne w systemie reprezentacji interesów"
293
System Transformations as a Determinator of the New Regional Policy / Tadeusz KUDŁACZ // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Kraków : Cracow Academy of Economics, 1991. - (Seminar Papers ; no. 3). - S. 1[43]-3[45]
294
Funkcjonalno-przestrzenne struktury mikroregionalne = Functional and Spatial Microregional Structures / Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych AE, 1991. - 217 s. : il. ; 25 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 97)
295
Zmiany w strukturze kompleksów usługowych gmin / Tadeusz KUDŁACZ // W: Zmiany w strukturze bazy ekonomicznej gmin w świetle zakładanych kierunków transformacji systemowej : (na przykładzie gmin województwa krakowskiego) / kier. tematu: Zygmunt SZYMLA. - (1991), s. 59-85
296
Korekty granic podstawowych jednostek administracyjnych w latach 1976-1987 : (rodzaje zmian oraz skala zjawiska) = Border Corrections of Basic Administrative Units in the Years 1976-1987 : (Types of Changes and Scale of Phenomenon) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990), s. 143-156. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
297
Cel, zakres i metodyka przeprowadzonych badań / Tadeusz KUDŁACZ // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 1-24
298
Syntetyczna ocena warunków rozwoju oraz struktury gospodarczej gmin w województwach MPW / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 291-322
299
Pozycja ekonomiczna gmin - stopień zróżnicowania oraz kierunki zmian na przykładzie województwa tarnowskiego / Grażyna HOLIK, Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 35, nr 11 (354) (1990), s. 26-30. - ISSN 0043-518X
300
Typologia użytkowania ziemi w mieście Krakowie = Typology of Land Use in City of Krakow / Bogusław LUCHTER, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 326 (1990), s. 55-72. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
301
Poziom rozwoju kompleksów usługowych w gminach MPW / Tadeusz KUDŁACZ // W: Poziom i kierunki rozwoju gospodarczego gmin w województwach Polski Południowo-Wschodniej / kierownik: Antoni FAJFEREK ; opracowanie kartograficzne: Stanisława CICHOŃ, Bogusław LUCHTER. - (1990), s. 184-240
302
Struktura regionalnej bazy ekonomicznej województwa krakowskiego = Structure of Regional Economic Basis of Kraków Province / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 296 (1989), s. 31-51. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
303
Dwa aspekty uwarunkowań sprawnego działania władz terenowych / Krystyna CIUMAN, Krystyna IWANICKA, Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 65-84
304
Zmiany w podziale administracyjnym w makroregionie południowo-wschodnim = Changes in Administrative Division in South-East Macroregion / Tadeusz KUDŁACZ // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego. - R. 33, nr 8 (327) (1988), s. 31-33. - ISSN 0043-518X
305
Analiza usług bytowych w układach wojewódzkich (1984 r.) = Analysis of Convenience Services in the Provinces in 1984 / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988), s. 161-180. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
306
Analiza tempa oraz kierunków zmian struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego) = Analysis of Speed and Direction Changes in Socioeconomic Structure of Microregions (as Visualized in Communes of Province of Cracow) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 67-87. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
307
Kryteria skuteczności organów regionalnych w kierowaniu rozwojem społeczno-gospodarczym mikroregionów / Krystyna CIUMAN, Krystyna IWANICKA, Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 83-110
308
Metody analizy strukturalnej w planowaniu / Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej PRUSEK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 120-151
309
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku / Jerzy INDRASZKIEWICZ, Tadeusz KUDŁACZ, Andrzej WOJTYNA, Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Michał MYTYCH, Maksymilian PACHOLSKI, Jerzy HAUSNER // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 136-197
310
Miejsce organów regionalnych w strukturze kierowania gospodarką narodową / Tadeusz KUDŁACZ // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985. - S. 66-86
311
Inwestycje jako instrument sterowania rozwojem społeczno-gospodarczym kraju / Tadeusz KUDŁACZ, Irena PIETRZYK // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 1, Ogólna / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 173-194
312
System obsługi ludności i rolnictwa w mikroregionach społeczno-gospodarczych (na przykładzie gmin województwa miejskiego krakowskiego) = System of Servicing Population and Agriculture in Socioeconomic Microregions (on the example of Parishes of Kraków Municipal Province) / Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 163 (1983), s. 117-140. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
313
Chłonność turystyczna Doliny Popradu : studium badawcze = Tourist Capacity of the Poprad Valley / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 151 (1982), s. 27-48. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
314
Wybrane problemy metodyczne prognozowania popytu na produkty ropopochodne metodą drzewa celów = Some Selected Methodological Problems of Prognosticating Demand for Oil-derived Products with the Use of Tree of Targets / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - nr 153 (1982), s. 5-31. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
315
Prognozy zapotrzebowania na produkty ropopochodne do roku 2000 opracowane za pomocą metody drzewa celów / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK, Irena PIETRZYK, Andrzej PRUSEK // Problemy Ekonomiczne. - R. 20, nr 3/81 (1981), s. 83-94. - ISSN 0079-578X
316
Struktura typologiczna mikroregionów województwa miejskiego krakowskiego = Typologic Structure of Microregions in the Municipal Province of Kraków / Tadeusz KUDŁACZ, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 142 (1981), s. 21-45. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
317
Zastosowanie metody grawitacji i grafów do hierarchizacji jednostek przestrzennych = The Gravitational Model and the Graph Method in the Hierarchization of Spatial Units / Tadeusz KUDŁACZ // Przegląd Geograficzny = Polskij Geografičeskij Obzor = Polish Geographical Review = Revue Polonaise de Géographie. - T. 53, z. 3 (1981), s. 519-534. - Streszcz., rez., summ. - [odczyt: 15.04.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://rcin.org.pl/igipz/Content/13258/WA51_16262_r1981-t53-z3_Przeg-Geogr.pdf#page=77&view=Fit. - ISSN 0033-2143
318
Problemy weryfikacji granic mikroregionów społeczno-gospodarczych / Tadeusz KUDŁACZ // Miasto : Organ Towarzystwa Urbanistów Polskich. - R. 30, nr 8 (1980), s. 22-25. - ISSN 0539-7162
319
Zastosowanie metody modelowej Z. Hellwiga do regionalizacji urządzeń turystycznych = Application of the Z. Hellwig's Model Method for the Regionalization of Tourist Facilities / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 116 (1979), s. 137-160. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
320
Problemy modelowania wybranych zjawisk gospodarczych w przedsiębiorstwie budowlanym = The Problems of Econometric Modelling of Chosen Economic Phenomena in a Building Enterprise / Tadeusz KUDŁACZ, Karol KUKUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978), s. 209-235. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
321
Modelowanie struktury społeczno-gospodarczej mikroregionów : (na przykładzie województwa miejskiego krakowskiego) / Tadeusz KUDŁACZ ; Promotor: Antoni FAJFEREK. - Kraków, 1978. - 2, XI, 321 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
322
Zastosowanie metod ilościowych do programowania rozwoju turystyki w regionie (studium metodyczne) = Use of Quantative in the Programming of Tourism in a Region (Methodical Stage) / Zygmunt NOWAK, Tadeusz KUDŁACZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978), s. 117-151. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
323
Zastosowanie "metody wielocechowej" do badania poziomu usług w gminach / Tadeusz KUDŁACZ, Marek M. SKWIRUT // Problemy Ekonomiczne. - R. 16, nr 1/61 (1977), s. 110-116. - ISSN 0079-578X
324
Budowa prognozy krótkookresowej z uwzględnieniem wahań regularnych na przykładzie produkcji budowlanej / Tadeusz KUDŁACZ, Karol KUKUŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 1/49 (1974), s. 115-119. - ISSN 0079-578X
325
Analiza przestrzennych proporcji podziału nakładów inwestycyjnych w województwie krakowskim = The Analysis of Spatial Proportions of the Division of Capital Investment in the Region of Cracow / Tadeusz KUDŁACZ, Kazimierz ZIELIŃSKI // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 4/52 (1974), s. 45-57. - ISSN 0079-578X
326
Prognoza jako narzędzie planowania zapasów towarowych w przedsiębiorstwie handlowym / Tadeusz KUDŁACZ, Karol KUKUŁA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - R. 13, nr 1/49 (1974), s. 110-115. - ISSN 0079-578X
327
Wewnętrzna struktura mikroregionów województwa krakowskiego