Publications of the selected author
1

Title:
Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 176-187
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290585
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 143-155
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274673
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. [228]-[240] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301643
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 162-176 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287165
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 259-319. - Streszcz.
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229518
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki zmian
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (49), s. 48-49
Access mode:
Nr:
2168275149
varia
7

Title:
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Physical description:
350 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-266-8
Nr:
2166474527
monograph
8

Title:
Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 176-189 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218396
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego = Main Elements of the Methodology for Inspecting Financial Statements
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011) , s. 131-143. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219544
article
10

Author:
Title:
Krótkoterminowe instrumenty finansowe
Source:
Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 220-245
Series:
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN:
978-83-7641-522-2
Nr:
2168223218
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 184-198 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303327
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Title:
Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2010
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-334-1
Nr:
2165688147
monograph
13

Title:
Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych = The New Normative Regulation of Financial Statements Audit
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 816 (2010) , s. 91-105. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53109
article
14

Author:
Title:
Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
304 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-147
Nr:
51663
doctoral dissertation
15

Title:
Nadzór publiczny nad badaniem sprawozdania finansowego konsekwencją sytuacji kryzysowej
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 229-238 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161930107
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Standaryzacja oceny kontynuacji działalności jednostki gospodarczej
Source:
Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009, s. 211-224
ISBN:
978-83-89255-30-3
Nr:
2166036452
chapter in conference materials
17

Title:
Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowych
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 213-227
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917703
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Nadzór publiczny nad badaniem sprawozdania finansowego konsekwencją sytuacji kryzysowej
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 189-199 - Bibliogr.
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220614
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych
Source:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 198-210 - Bibliogr.
Signature:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163833730
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym = Financial Instruments in the Polish Balance-Sheet Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 785 (2008) , s. 101-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50369
article
21

Title:
Wybrane modele analizy dyskryminacyjnej w realizacji celów badania sprawozdań finansowych = Selected Models of Discriminant Analysis in Achieving the Goals of Financial Report Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 768 (2008) , s. 123-135. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50580
article
22

Title:
Istota i przesłanki jakości informacji o badanym sprawozdaniu finansowym
Source:
Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007, s. 71-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-26-6
Nr:
2166029002
chapter in conference materials
23

Title:
Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowego
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA, s. 180-199 - Bibliogr.
Signature:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281903
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Krótkoterminowe instrumenty finansowe
Source:
Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 213-238
ISBN:
978-83-7251-804-0
Nr:
2165092909
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego = Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 750 (2007) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50814
article
26

Author:
Title:
Planowanie finansowe w badaniu sprawozdania finansowego
Source:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 84-96 - Bibliogr.
Research program:
103/KRF/4/2006/S/361
Signature:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2168326633
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Badanie sprawozdania finansowego w środowisku komputerowych systemów informacyjnych w świetle regulacji rewizji finansowej = Reviewing Financial Statements in a Computer Information Systems Environment in Light of Regulations on Financial Audits
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006) , s. 131-146. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52816
article
28

Title:
Niezależność biegłego rewidenta w świetle regulacji międzynarodowych i krajowych
Source:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 209-220
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2166133829
chapter in monograph
29

Title:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 191-225
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192562
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Wymagania edukacyjne wobec biegłych rewidentów a współczesne problemy badania sprawozdań finansowych = Educational Requirements on Expert Auditors versus Contemporary Issues Concerning Examination of Financial Statesments
Source:
Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości : zagadnienia dyskusyjne / red. Andrzej Kardasz - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005, s. 27-37. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-70-11-766-X
Nr:
2168232338
chapter in monograph
31

Author:
Title:
Istotność w badaniu sprawozdania finansowego = Significance in the Review of Financial Statements
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 674 (2005) , s. 33-44. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51523
article
32

Title:
Badanie sprawozdania finansowego w środowisku KSI w świetle regulacji rewizji finansowej
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 148-165 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269232
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Współczesna analiza finansowa
Publisher address:
Kraków: Zakamycze, 2004
Physical description:
434 s.: rys., wykr.; 24 cm + 1 CD-ROM
Series:
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-342-8
Nr:
2165915650
monograph
34

Conference:
V Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2004-06-14 do 2004-06-16
Title:
Zasada kontynuacji działalności a sprawozdanie finansowe "pro forma"
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004 / red. Wiktor Krawczyk - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004, s. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-15-2
Nr:
2164917158
chapter in conference materials
35

Title:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 93-105 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269210
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Author:
Title:
Badanie sprawozdania finansowego w świetle wymogów Kodeksu spółek handlowych
Source:
Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne / [red. Bronisław MICHERDA] - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 2004, s. 85-96 - Bibliogr.
Nr:
2168320365
chapter in conference materials
See main document
37

Title:
Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego
Source:
Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004, s. 335-347 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-07-3
Nr:
2168232540
chapter in conference materials
38

Title:
Badanie prognozowanego sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA], s. 106-114 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269214
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Source:
Rachunkowość Finansowa i Audyt. - nr 3 (2004) , s. 35. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka
Nr:
2168231970
article
40

Title:
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w rozliczeniu pracy menedżera
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 221-229. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233632
chapter in monograph
See main document
41

Conference:
IV Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2003-06-16 do 2003-06-18
Title:
Badanie prognozowanego sprawozdania finansowego
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / red. Wiktor Krawczyk - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2003, s. 87-96. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-5-6
Nr:
2168233068
chapter in conference materials
42

Author:
Title:
Planowanie finansowe w badaniu sprawozdań finansowych = Financial Planning in Testing Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003) , s. 187-199. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51550
article
43

Title:
Badanie sprawozdania finansowego pro forma jako element procesu badania sprawozdania finansowego = Pro Forma Financial Statement Audit as a Part of the Auditing Process
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 201-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233402
chapter in conference materials
See main document
44

Author:
Conference:
III Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2002-06-17 do 2002-06-19
Title:
Zasada kontynuacji działalności w badaniu sprawozdań finansowych [dokument elektroniczny]
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 17-19 czerwca 2002 r. Kraków-Zakopane / red. Wiktor Krawczyk - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2002. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-1-3
Nr:
2168235336
chapter in conference materials
45

Author:
Title:
Badanie sprawozdań finansowych w świetle zmian w ustawie o rachunkowości
Source:
II Ogólnopolskie seminarium doktorskie rachunkowości i finansów - Sopot: Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów, 2002, s. 22-31
ISBN:
83-71876-30-0
Nr:
2168362298
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Współczesna analiza finansowa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Physical description:
209 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
83/KRF/1/2003/S/089
Signature:
NP-1266/Magazyn
Nr:
2163755343
unpublished scientific work
1
Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 176-187. - ISBN 978-83-7930-725-8
2
Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 143-155. - ISBN 978-83-7930-287-1
3
Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [228]-[240]. - Bibliogr.
4
Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 162-176. - Bibliogr.
5
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 259-319. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
6
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki zmian / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (49) (2012), s. 48-49. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www. - ISSN 1689-7757
7
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa / red. Bronisław MICHERDA ; Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 350 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-266-8
8
Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 176-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
9
Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego = Main Elements of the Methodology for Inspecting Financial Statements / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 131-143. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189359. - ISSN 1898-6447
10
Krótkoterminowe instrumenty finansowe / Łukasz GÓRKA // W: Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - (Vademecum Rachunkowości, ISSN 1234-1681). - S. 220-245. - ISBN 978-83-7641-522-2
11
Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 184-198. - Bibliogr.
12
Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC. - Warszawa: Difin, 2010. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-334-1
13
Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych = The New Normative Regulation of Financial Statements Audit / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 91-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169611158. - ISSN 1898-6447
14
Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych / Łukasz GÓRKA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2010. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001828
15
Nadzór publiczny nad badaniem sprawozdania finansowego konsekwencją sytuacji kryzysowej / Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 229-238. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
16
Standaryzacja oceny kontynuacji działalności jednostki gospodarczej / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009. - S. 211-224. - ISBN 978-83-89255-30-3
17
Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowych / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - S. 213-227. - ISBN 978-83-255-0513-4
18
Nadzór publiczny nad badaniem sprawozdania finansowego konsekwencją sytuacji kryzysowej / Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 189-199. - Bibliogr.
19
Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 198-210. - Bibliogr.
20
Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym = Financial Instruments in the Polish Balance-Sheet Law / Łukasz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 101-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162009377. - ISSN 1898-6447
21
Wybrane modele analizy dyskryminacyjnej w realizacji celów badania sprawozdań finansowych = Selected Models of Discriminant Analysis in Achieving the Goals of Financial Report Analysis / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 123-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158637535. - ISSN 1898-6447
22
Istota i przesłanki jakości informacji o badanym sprawozdaniu finansowym / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC // W: Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / [red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz]. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - S. 71-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-26-6
23
Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowego / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - (2007), s. 180-199. - Bibliogr.
24
Krótkoterminowe instrumenty finansowe / Łukasz GÓRKA // W: Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 213-238. - ISBN 978-83-7251-804-0
25
Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego = Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154310782. - ISSN 0208-7944
26
Planowanie finansowe w badaniu sprawozdania finansowego / Łukasz GÓRKA // W: Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2006), s. 84-96. - Bibliogr.
27
Badanie sprawozdania finansowego w środowisku komputerowych systemów informacyjnych w świetle regulacji rewizji finansowej = Reviewing Financial Statements in a Computer Information Systems Environment in Light of Regulations on Financial Audits / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 131-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122282073. - ISSN 0208-7944
28
Niezależność biegłego rewidenta w świetle regulacji międzynarodowych i krajowych / Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny / red. Zbigniew Messner. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 209-220. - ISBN 83-7246-835-4
29
Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 191-225. - ISBN 83-7228-166-1
30
Wymagania edukacyjne wobec biegłych rewidentów a współczesne problemy badania sprawozdań finansowych = Educational Requirements on Expert Auditors versus Contemporary Issues Concerning Examination of Financial Statesments / Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC // W: Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości : zagadnienia dyskusyjne / red. nauk. Andrzej Kardasz. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. - S. 27-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-70-11-766-X
31
Istotność w badaniu sprawozdania finansowego = Significance in the Review of Financial Statements / Łukasz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 33-44. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99138516. - ISSN 0208-7944
32
Badanie sprawozdania finansowego w środowisku KSI w świetle regulacji rewizji finansowej / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Łukasz GÓRKA, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 148-165. - Bibliogr.
33
Współczesna analiza finansowa / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC ; red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Zakamycze, 2004. - 434 s. : rys., wykr. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - Bibliogr. - (Seria Akademicka - Zakamycze). - ISBN 83-7333-342-8
34
Zasada kontynuacji działalności a sprawozdanie finansowe "pro forma" / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2004. - S. 99-109. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-15-2
35
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 93-105. - Bibliogr.
36
Badanie sprawozdania finansowego w świetle wymogów Kodeksu spółek handlowych / Łukasz GÓRKA // W: Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne / [red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 2004. - S. 85-96. - Bibliogr.
37
Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004. - S. 335-347. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-07-3
38
Badanie prognozowanego sprawozdania finansowego / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 106-114. - Bibliogr.
39
Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // Rachunkowość Finansowa i Audyt. - nr 3 (2004), s. 35. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - ISSN 1731-5778
40
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w rozliczeniu pracy menedżera / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 221-229. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
41
Badanie prognozowanego sprawozdania finansowego / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2003. - S. 87-96. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-5-6
42
Planowanie finansowe w badaniu sprawozdań finansowych = Financial Planning in Testing Financial Reports / Łukasz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 633 (2003), s. 187-199. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/54768729. - ISSN 0208-7944
43
Badanie sprawozdania finansowego pro forma jako element procesu badania sprawozdania finansowego = Pro Forma Financial Statement Audit as a Part of the Auditing Process / Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 201-209. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
44
Zasada kontynuacji działalności w badaniu sprawozdań finansowych / Łukasz GÓRKA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 17-19 czerwca 2002 r. Kraków-Zakopane [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków: Wydział Zarządzania AGH, 2002. - 10 ekranów. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-1-3
45
Badanie sprawozdań finansowych w świetle zmian w ustawie o rachunkowości / Łukasz GÓRKA // W: II Ogólnopolskie seminarium doktorskie rachunkowości i finansów. - Sopot: Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów, 2002. - S. 22-31. - ISBN 83-71876-30-0
46
Współczesna analiza finansowa / Bronisław MICHERDA - (kierownik tematu) ; Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 209 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Górka Ł., Szulc M., (2015), Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 176-187.
2
Górka Ł., Szulc M., (2014), Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 143-155.
3
Górka Ł., Szulc M., (2014), Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [228]-[240].
4
Górka Ł., Szulc M., (2013), Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 162-176.
5
Micherda B., Górka Ł., (2012), Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 259-319.
6
Górka Ł., Szulc M., (2012), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki zmian, "Kurier UEK", nr 4 (49), s. 48-49; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www
7
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M., (2011), Sprawozdania finansowe i ich analiza: analiza finansowa, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 350 s.
8
Górka Ł., Szulc M., (2011), Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 176-189.
9
Górka Ł., Szulc M., (2011), Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 131-143; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189359
10
Górka Ł., (2011), Krótkoterminowe instrumenty finansowe. [W:] Micherda B. (red.), Prawo bilansowe a prawo podatkowe (Vademecum Rachunkowości), Warszawa : Difin, s. 220-245.
11
Górka Ł., Szulc M., (2010), Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 184-198.
12
Micherda B., Górka Ł., Szulc M., (2010), Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin, 224 s.
13
Górka Ł., Szulc M., (2010), Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 91-105; https://bazekon.uek.krakow.pl/169611158
14
Górka Ł., (2010), Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych, Prom. Micherda B., Kraków : , 304 k.
15
Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., (2010), Nadzór publiczny nad badaniem sprawozdania finansowego konsekwencją sytuacji kryzysowej. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 229-238.
16
Górka Ł., Szulc M., (2009), Standaryzacja oceny kontynuacji działalności jednostki gospodarczej. [W:] Płaczek J., Żyżelewicz E. (red.), Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 211-224.
17
Górka Ł., Szulc M., (2009), Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowych. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 213-227.
18
Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., (2009), Nadzór publiczny nad badaniem sprawozdania finansowego konsekwencją sytuacji kryzysowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 189-199.
19
Górka Ł., Szulc M., (2008), Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 198-210.
20
Górka Ł., (2008), Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 101-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/162009377
21
Górka Ł., Szulc M., (2008), Wybrane modele analizy dyskryminacyjnej w realizacji celów badania sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 123-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/158637535
22
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., (2007), Istota i przesłanki jakości informacji o badanym sprawozdaniu finansowym. [W:] Chorostkowski M., Smejda A., Żyżelewicz E. (red.), Jakość usług biegłego rewidenta: VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 71-94.
23
Górka Ł., Szulc M., (2007), Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, s. 180-199.
24
Górka Ł., (2007), Krótkoterminowe instrumenty finansowe. [W:] Micherda B. (red.), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Warszawa : Difin, s. 213-238.
25
Micherda B., Górka Ł., (2007), Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/154310782
26
Górka Ł., (2006), Planowanie finansowe w badaniu sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego, s. 84-96.
27
Górka Ł., Szulc M., (2006), Badanie sprawozdania finansowego w środowisku komputerowych systemów informacyjnych w świetle regulacji rewizji finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 131-146; https://bazekon.uek.krakow.pl/122282073
28
Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2006), Niezależność biegłego rewidenta w świetle regulacji międzynarodowych i krajowych. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 209-220.
29
Micherda B., Górka Ł., (2005), Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 191-225.
30
Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., (2005), Wymagania edukacyjne wobec biegłych rewidentów a współczesne problemy badania sprawozdań finansowych. [W:] Kardasz A. (red.), Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości: zagadnienia dyskusyjne, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 27-37.
31
Górka Ł., (2005), Istotność w badaniu sprawozdania finansowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 33-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/99138516
32
Andrzejewski M., Górka Ł., Grabiński K., Szulc M., (2004), Badanie sprawozdania finansowego w środowisku KSI w świetle regulacji rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 148-165.
33
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., (2004), Współczesna analiza finansowa, Micherda B. (red.), Kraków : Zakamycze, 434 s.
34
Górka Ł., Szulc M., (2004), Zasada kontynuacji działalności a sprawozdanie finansowe "pro forma". [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 99-109.
35
Micherda B., Górka Ł., (2004), Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 93-105.
36
Górka Ł., (2004), Badanie sprawozdania finansowego w świetle wymogów Kodeksu spółek handlowych. [W:] Micherda B. (red.), Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne, Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, s. 85-96.
37
Micherda B., Górka Ł., (2004), Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego. [W:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości: IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 335-347.
38
Górka Ł., Szulc M., (2004), Badanie prognozowanego sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 106-114.
39
Micherda B., Górka Ł., (2004), Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta, "Rachunkowość Finansowa i Audyt", nr 3, s. 35.
40
Górka Ł., Szulc M., (2003), Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w rozliczeniu pracy menedżera. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 221-229.
41
Górka Ł., Szulc M., (2003), Badanie prognozowanego sprawozdania finansowego. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003, [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], s. 87-96.
42
Górka Ł., (2003), Planowanie finansowe w badaniu sprawozdań finansowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 187-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/54768729
43
Górka Ł., Szulc M., (2003), Badanie sprawozdania finansowego pro forma jako element procesu badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 201-209.
44
Górka Ł., (2002), Zasada kontynuacji działalności w badaniu sprawozdań finansowych. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 17-19 czerwca 2002 r. Kraków-Zakopane [Dokument elektroniczny], Kraków : Wydział Zarządzania AGH
45
Górka Ł., (2002), Badanie sprawozdań finansowych w świetle zmian w ustawie o rachunkowości. [W:] II Ogólnopolskie seminarium doktorskie rachunkowości i finansów, Sopot : Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów, s. 22-31.
46
Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., (2003), Współczesna analiza finansowa, Micherda B. (kier.), Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 209 s.
1
@inbook{UEK:2168290585,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "176-187",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
2
@inbook{UEK:2168274673,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "143-155",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
3
@unpublished{UEK:2168301643,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[228]-[240]",
year = "2014",
}
4
@unpublished{UEK:2168287165,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Aktywa - ewolucja i konsekwencje podejścia",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "162-176",
year = "2013",
}
5
@inbook{UEK:2168229518,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka",
title = "Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "259-319",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 zm.",
issn = "",
isbn = "978-83-7228-302-3",
}
6
@misc{UEK:2168275149,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki zmian",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (49)",
pages = "48-49",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr3_www},
}
7
@book{UEK:2166474527,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Krzysztof Jonas and Małgorzata Szulc",
title = "Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2011",
isbn = "978-83-7228-266-8",
}
8
@inbook{UEK:2168218396,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "176-189",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
9
@article{UEK:2168219544,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Wiodące elementy metodyki badania sprawozdania finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "131-143",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189359},
}
10
@inbook{UEK:2168223218,
author = "Łukasz Górka",
title = "Krótkoterminowe instrumenty finansowe",
booktitle = "Prawo bilansowe a prawo podatkowe",
pages = "220-245",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
issn = "1234-1681",
isbn = "978-83-7641-522-2",
}
11
@unpublished{UEK:2168303327,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Kontrola a doradztwo w rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "184-198",
year = "2010",
}
12
@book{UEK:2165688147,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-334-1",
}
13
@article{UEK:53109,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "91-105",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169611158},
}
14
@unpublished{UEK:51663,
author = "Łukasz Górka",
title = "Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001828},
}
15
@inbook{UEK:2161930107,
author = "Łukasz Górka and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Małgorzata Szulc",
title = "Nadzór publiczny nad badaniem sprawozdania finansowego konsekwencją sytuacji kryzysowej",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "229-238",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
16
@inbook{UEK:2166036452,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Standaryzacja oceny kontynuacji działalności jednostki gospodarczej",
booktitle = "Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne",
pages = "211-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2009",
isbn = "978-83-89255-30-3",
}
17
@inbook{UEK:2164917703,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowych",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "213-227",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
isbn = "978-83-255-0513-4",
}
18
@unpublished{UEK:2168220614,
author = "Łukasz Górka and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Małgorzata Szulc",
title = "Nadzór publiczny nad badaniem sprawozdania finansowego konsekwencją sytuacji kryzysowej",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "189-199",
year = "2009",
}
19
@unpublished{UEK:2163833730,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Nowe regulacje normatywne badania sprawozdań finansowych",
booktitle = "Globalne regulacje rachunkowości",
pages = "198-210",
year = "2008",
}
20
@article{UEK:50369,
author = "Łukasz Górka",
title = "Instrumenty finansowe w polskim prawie bilansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "101-117",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162009377},
}
21
@article{UEK:50580,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Wybrane modele analizy dyskryminacyjnej w realizacji celów badania sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "123-135",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158637535},
}
22
@inbook{UEK:2166029002,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Małgorzata Szulc",
title = "Istota i przesłanki jakości informacji o badanym sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne",
pages = "71-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2007",
isbn = "978-83-89255-26-6",
}
23
@unpublished{UEK:2168281903,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Nowe propozycje regulacji w zakresie etyki zawodu księgowego",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "180-199",
year = "2007",
}
24
@inbook{UEK:2165092909,
author = "Łukasz Górka",
title = "Krótkoterminowe instrumenty finansowe",
booktitle = "Prawo bilansowe a prawo podatkowe",
pages = "213-238",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-804-0",
}
25
@article{UEK:50814,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka",
title = "Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "5-20",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/154310782},
}
26
@unpublished{UEK:2168326633,
author = "Łukasz Górka",
title = "Planowanie finansowe w badaniu sprawozdania finansowego",
booktitle = "Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego",
pages = "84-96",
year = "2006",
}
27
@article{UEK:52816,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Badanie sprawozdania finansowego w środowisku komputerowych systemów informacyjnych w świetle regulacji rewizji finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "131-146",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122282073},
}
28
@inbook{UEK:2166133829,
author = "Łukasz Górka and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk",
title = "Niezależność biegłego rewidenta w świetle regulacji międzynarodowych i krajowych",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny ",
pages = "209-220",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
29
@inbook{UEK:2165192562,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka",
title = "Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rewizja sprawozdań finansowych",
pages = "191-225",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego",
year = "2005",
isbn = "83-7228-166-1",
}
30
@inbook{UEK:2168232338,
author = "Łukasz Górka and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Małgorzata Szulc",
title = "Wymagania edukacyjne wobec biegłych rewidentów a współczesne problemy badania sprawozdań finansowych",
booktitle = "Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości : zagadnienia dyskusyjne",
pages = "27-37",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego",
year = "2005",
isbn = "83-70-11-766-X",
}
31
@article{UEK:51523,
author = "Łukasz Górka",
title = "Istotność w badaniu sprawozdania finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "33-44",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/99138516},
}
32
@unpublished{UEK:2168269232,
author = "Mariusz Andrzejewski and Łukasz Górka and Konrad Grabiński and Małgorzata Szulc",
title = "Badanie sprawozdania finansowego w środowisku KSI w świetle regulacji rewizji finansowej",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "148-165",
year = "2004",
}
33
@book{UEK:2165915650,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Małgorzata Szulc",
title = "Współczesna analiza finansowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7333-342-8",
}
34
@inbook{UEK:2164917158,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Zasada kontynuacji działalności a sprawozdanie finansowe pro forma",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 14-16 czerwca 2004",
pages = "99-109",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2004",
isbn = "83-89823-15-2",
}
35
@unpublished{UEK:2168269210,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka",
title = "Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "93-105",
year = "2004",
}
36
@inbook{UEK:2168320365,
author = "Łukasz Górka",
title = "Badanie sprawozdania finansowego w świetle wymogów Kodeksu spółek handlowych",
booktitle = "Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne",
pages = "85-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie",
year = "2004",
}
37
@inbook{UEK:2168232540,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka",
title = "Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego",
booktitle = "Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne",
pages = "335-347",
adress = "Warszawa",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2004",
isbn = "83-89255-07-3",
}
38
@unpublished{UEK:2168269214,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Badanie prognozowanego sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego",
pages = "106-114",
year = "2004",
}
39
@article{UEK:2168231970,
author = "Bronisław Micherda and Łukasz Górka",
title = "Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta",
journal = "Rachunkowość Finansowa i Audyt",
number = "3",
pages = "35",
year = "2004",
}
40
@inbook{UEK:2165233632,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w rozliczeniu pracy menedżera",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "221-229",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
41
@inbook{UEK:2168233068,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Badanie prognozowanego sprawozdania finansowego",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003",
pages = "87-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami",
year = "2003",
isbn = "83-916384-5-6",
}
42
@article{UEK:51550,
author = "Łukasz Górka",
title = "Planowanie finansowe w badaniu sprawozdań finansowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "633",
pages = "187-199",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/54768729},
}
43
@inbook{UEK:2168233402,
author = "Łukasz Górka and Małgorzata Szulc",
title = "Badanie sprawozdania finansowego pro forma jako element procesu badania sprawozdania finansowego",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "201-209",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}
44
@inbook{UEK:2168235336,
author = "Łukasz Górka",
title = "Zasada kontynuacji działalności w badaniu sprawozdań finansowych",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, 17-19 czerwca 2002 r. Kraków-Zakopane",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania AGH",
year = "2002",
isbn = "83-916384-1-3",
}
45
@inbook{UEK:2168362298,
author = "Łukasz Górka",
title = "Badanie sprawozdań finansowych w świetle zmian w ustawie o rachunkowości",
booktitle = "II Ogólnopolskie seminarium doktorskie rachunkowości i finansów",
pages = "22-31",
adress = "Sopot",
publisher = "Wyższa Szkoła Rachunkowości i Finansów",
year = "2002",
isbn = "83-71876-30-0",
}
46
@unpublished{UEK:2163755343,
author = "Łukasz Górka and Ewa Grabowska-Kaczmarczyk and Małgorzata Szulc",
title = "Współczesna analiza finansowa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID