Publications of the selected author

1

Author:
Krasodomska Joanna , Świetla Katarzyna , Zarzycka Ewelina
Title:
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości przedsiębiorstw a kompetencje zawodowe księgowych
Source:
Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy / red. nauk. Wanda Skoczylas, Konrad Kochański - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 172-186 - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1174) 1100)
ISBN:
978-83-7972-326-3
Nr:
2168341727
chapter in monograph
2

Author:
Krasodomska Joanna , Eisenschmidt Karsten
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
The Use of Accounting Policy Options under IFRS in Europe : Do Country, Industry and Topic Factors Matter?
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 38. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341897
varia
3

Author:
Fijałkowska Justyna , Krasodomska Joanna , Macuda Małgorzata , Mućko Przemysław
Title:
Sprawozdawczość niefinansowa : regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw
Publisher address:
Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński ; t. (1162) 1088)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7972-312-6
Nr:
2168338289
monograph
4

Title:
Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland = Zmiany w wynikach działalności banków jako efekt fuzji i przejęć : przykład Polski
Source:
Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 28-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168336915
article
5

Author:
Panfilo Silvia , Krasodomska Joanna , Mio Chiara
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
Non-financial Risk Disclosure : the Role of Companies' Risk-taking and Corporate Governance Mechanisms
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341905
varia
6

Author:
Dobija Dorota , Zarzycka Ewelina , Krasodomska Joanna
Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
Non-Financial KPIs Disclosures According to the Directive 2014/95/EU : an Empirical Investigation of Companies' Approaches
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 18. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168341243
varia
7

Title:
Badania naukowe od pomysłu do ... sukcesu
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (80), s. 35
Access mode:
Nr:
2168342627
varia
8

Author:
Biernacki Michał , Zarzycka Ewelina , Krasodomska Joanna
Conference:
32nd IBIMA Conference, Sewilla, Hiszpania, od 2018-11-15 do 2018-11-16
Title:
Job Preferences among Generation Z Students of Accounting
Source:
32nd IBIMA Conference - Sewilla: 2018, s. 1-5
ISBN:
978-0-9998551-1-9
Nr:
2168329549
chapter in conference materials
9

Title:
Raportowanie zintegrowane a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Integrated Reporting vs. Corporate Social Responsibility
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018) , s. 272-280. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324841
article
10

Title:
Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań = Non-financial Disclosures as Contemporary Corporate Reporting - Definition, Sources and Proposed Research Directions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 25-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327127
article
11

Author:
Michalak Jan , Krasodomska Joanna , Rimmel Gunnar , Sort Jesper , Trzmielak Dariusz
Title:
Intellectual Capital Management in Public Universities
Source:
The Routledge Companion to Intellectual Capital / ed. by James Guthrie, John Dumay, Federica Ricceri, Christian Nielsen - Abingdon, Oxon ; New York: Routledge, 2018, s. 149-167 - Bibliogr.
Series:
(Routledge Companions in Business, Management and Accounting)
ISBN:
9781138228214 ; 9781315393100
Nr:
2168324607
chapter in monograph
12

Author:
Zarzycka Ewelina , Krasodomska Joanna , Biernacki Michał
Title:
Akredytacja ACCA a rozwój zawodowy specjalistów rachunkowości i finansów w Polsce = ACCA Accreditation and the Professional Development of Finance and Accounting Specialists in Poland
Source:
e-mentor. - nr 3 (75) (2018) , s. 48-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168329505
article
13

Author:
Śnieżek Ewa , Krasodomska Joanna , Szadziewska Arleta
Title:
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw
Publisher address:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, 2018
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-60-7
Nr:
2168327643
monograph
14

Title:
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2018
Physical description:
251 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8102-158-6
Nr:
2168330245
monograph
15

Author:
Zarzycka Ewelina , Krasodomska Joanna , Biernacki Michał
Title:
The Perceived Impact of Accreditation on the Quality of Academic Accounting Education : Students' Perspective = Postrzeganie wpływu akredytacji na jakość kształcenia w obszarze rachunkowości z perspektywy studentów
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 99, nr 155 (2018) , s. 187-208. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168327899
article
16

Author:
Alexander David , Brébisson Hélène de , Circa Cristina , Eberhartinger Eva , Fasiello Roberta , Grottke Markus , Krasodomska Joanna
Title:
Philosophy of Language and Accounting
Source:
Accounting Auditing & Accountability Journal. - vol. 31, iss. 7 (2018) , s. 1957-1980. - Tytuł numeru: Language and Translation in Accounting - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 35.00 pkt
Nr:
2168327953
article
17

Author:
Dumitru Mădălina , Dyduch Justyna , GuȘe Raluca-Gina , Krasodomska Joanna
Title:
Corporate Reporting Practices in Poland and Romania - an Ex-ante Study to the New Non-financial Reporting European Directive
Source:
Accounting in Europe. - vol. 14, iss. 3 (2017) , s. 279-304. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168318971
article
18

Author:
Eisenschmidt Karsten , Krasodomska Joanna
Title:
Insights into the IASB Due Process : the Influence of Country Characteristics on Constituents' Formal Participation = Proces konsultacyjny IASB : legitymizacja standardów oraz wpływ krajowej specyfiki na udział zainteresowanych stron
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 95, nr 151 (2017) , s. 117-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168321489
article
19

Conference:
40th Annual Congress, European Accounting Association, Walencja, Hiszpania, od 2017-05-10 do 2017-05-12
Title:
Embedding E-learning in Accounting Education Modules : the Educators Perspective
Source:
40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia2017, s. 1-25. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Nr:
2168321065
varia
20

Conference:
II Kongres Polskiej Rachunkowości, Warszawa, Polska, od 2017-06-05 do 2017-06-06
Title:
Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku = Integrated Reporting of Companies in 2020
Source:
Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty] - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017, s. 471-480. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-411-2
Nr:
2168327273
chapter in conference materials
21

Title:
Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: an Empirical Study of Polish Listed Companies
Source:
Sustainability. - vol. 9, iss. 11 (2017) , s. 1-24. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168318977
article
22

Conference:
40th Annual Congress, European Accounting Association, Walencja, Hiszpania, od 2017-05-10 do 2017-05-12
Title:
Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure : Empirical Evidence from Poland
Source:
40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia2017, s. 1-34. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Nr:
2168322153
varia
23

Author:
Krasodomska Joanna , Sychta Kamila
Title:
Informacje niefinansowe w raportach społecznych i raportach rocznych wybranych spółek energetycznych
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 102-121
ISBN:
978-83-8085-380-5
Nr:
2168313209
chapter in monograph
See main document
24

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Non-financial Disclosures as an Area of Contemporary Corporate Reporting - Proposed Research Directions = Ujawnienia niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości spółek - proponowane kierunki badań
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 76-77. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336313
varia
25

Author:
Klimczak Karol Marek , Krasodomska Joanna
Title:
The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from Poland
Source:
Accounting in Europe. - vol. 14, iss. 1-2 (2017) , s. 158-163. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168314013
article
26

Title:
Wstęp
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 9-13
ISBN:
978-83-8085-380-5
Nr:
2168318211
preface / summary
See main document
27

Author:
Krasodomska Joanna , Cho Charles H.
Title:
Corporate Social Responsibility Disclosure : Perspectives from Sell-Side and Buy-Side Financial Analysts
Source:
Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. - vol. 8, iss. 1 (2017) , s. 2-19
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168313141
article
28

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2017
Physical description:
186 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-8085-380-5
Nr:
2168313155
monograph
See related chapters
29

Author:
Alexander David , Brébisson Hélène de , Circa Cristina , Eberhartinger Eva , Fasiello Roberta , Grottke Markus , Krasodomska Joanna
Conference:
40th Annual Congress, European Accounting Association, Walencja, Hiszpania, od 2017-05-10 do 2017-05-12
Title:
Philosophy of Language and Accounting
Source:
40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia2017, s. 1-35. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Nr:
2168322147
varia
30

Title:
Raportowanie informacji niefinansowych w świetle procesów konsultacyjnych = Non-Financial Reporting in The Light of Consultative Processes
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 479 (2017) , s. 99-107. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320079
article
31

Author:
Michalak Jan , Krasodomska Joanna
Conference:
40th Annual Congress, European Accounting Association, Walencja, Hiszpania, od 2017-05-10 do 2017-05-12
Title:
Graphical Business Model Disclosure : Empirical Analysis of UK Companies' Strategic Reports
Source:
40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia2017, s. 1-29. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Nr:
2168322155
varia
32

Title:
Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015 = An Assessment of the Compliance With the IFRS of Information on Financial Instruments Disclosed by Issuers of Securities in 2009-2015
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016) , s. 140-159. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309287
article
33

Author:
Albu Cătălin Nicolae , Balsari Cagnur , Krasodomska Joanna
Title:
Introduction to the Special Issue on Corporate Social Reporting in Central and Eastern Europe
Source:
Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 15, no. 2 (56) (2016) , s. 193-205. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168306843
article
34

Title:
Ocena zrozumiałości sprawozdania z działalności Grupy LOTOS SA z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS = Evaluation of the Management Report Understandability with the Use of the JASNOPIS Application
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016) , s. 135-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308243
article
35

Author:
Waniak-Michalak Halina , Macuda Małgorzata , Krasodomska Joanna
Title:
Corporate Social Responsibility and Accounting in Poland : a Literature Review
Source:
Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 15, no. 2 (56) (2016) , s. 255-303. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168306855
article
36

Title:
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.pl, 2016
Physical description:
251 s.: il.; 24 cm
Series:
(Platinium)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-752-6
Nr:
2168309139
monograph
37

Title:
IFRS Adoption in Poland in the Light of Empirical Research
Source:
Economics and Political Implications of International Financial Reporting Standards / eds. Efobi Uchenna, Matthias Nnadi, Sailesh Tanna and Francis Iyoha - Hershey: Business Science Reference, 2016, s. 144-168. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series)
ISBN:
978-1-4666-9876-5 ; 978-1-4666-9877-2
Nr:
2168304927
chapter in monograph
38

Author:
Dyczkowska Joanna , Krasodomska Joanna , Michalak Jan
Title:
CSR in Poland : Institutional Context, Legal Framework and Voluntary Initiatives
Source:
Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 15, no. 2 (56) (2016) , s. 206-254. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168306849
article
39

Title:
Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 106-124
ISBN:
978-83-8085-133-7
Nr:
2168304485
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Eisenschmidt Karsten , Krasodomska Joanna
Title:
Prospective Information in Management Commentary - a Comparison between Germany and Poland = Informacje prospektywne w sprawozdaniu z działalności - porównanie niemieckich i polskich rozwiązań
Source:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Access mode:
Nr:
2168298685
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości = Integrated Reporting as a New Area of Research in Accounting
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 82, nr 138 (2015) , s. 77-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168296903
article
42

Title:
Blended Learning in Tertiary Accounting Education in the CEE Region - a Polish Perspective
Source:
Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 14, no. 2 (52) (2015) , s. 378-397. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168293621
article
43

Title:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
491 s.: il.
Notes:
[odczyt: 22.12.2015], Bibliogr. przy tekstachDostępna w World Wide Web
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Access mode:
Nr:
2168298663
monograph
See related chapters
44

Conference:
38th European Accounting Association Annual Congress, Glasgow, Wielka Brytania, od 2015-04-28 do 2015-04-30
Title:
E-learning in Accounting : what Determines Students' Satisfaction?
Source:
38th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 28-30 April 2015, Glasgow2015. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168294513
varia
45

Title:
Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 110-133
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290579
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Krasodomska Joanna , Cho Charles H.
Conference:
8th Annual Conference of the Public Interest Section and Doctoral/New Scholar Consortium, Arlington, USA, od 2015-03-27 do 2015-03-28
Title:
Disclosures on Corporate Social Responsibility : Perspectives from Sell-side and Buy-side Financial Analysts
Source:
2015 Conference of the Public Interest Section and Doctoral/New Scholar Consortium2015. - Referat wygłoszony - nieopublikowany - Bibliogr.
Nr:
2168301213
varia
47

Title:
CSR Disclosures in the Banking Industry : Empirical Evidence from Poland
Source:
Social Responsibility Journal. - vol. 11, no. 3 (2015) , s. 406-423. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168295601
article
48

Title:
The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings = Przesłanki społecznej odpowiedzialności biznesu w postępowaniu upadłościowym
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015) , s. 20-29. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168296189
article
49

Conference:
Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego, Warszawa, Polska, od 2015-05-12 do 2015-05-12
Title:
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek
Source:
Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego - Warszawa: Akademia Leona Koźmińskiego, 2015. - nr 66
Access mode:
Nr:
2168318197
varia
50

Title:
E-learning : an Innovative Approach to Accounting Education
Source:
Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 4 / [ed. by Oleksiy Druhov, Piotr BULA] - Lviv: Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine; Cracow University of Economics, 2014, s. 40-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932796-6-1
Nr:
2168285439
chapter in monograph
See main document
51

Title:
Rachunkowość społeczna - perspektywa światowa i krajowa = Social Accounting - the International and National Perspective
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 329 (2014) , s. 191-197. - Tytuł numeru: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168284143
article
52

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII = International Scientific Conference Development of Euroregion Beskydy VIII, Žilina, Słowacja, od 2014-10-24 do 2014-10-24
Title:
IFRS Adoption in Corporate Practice - International and Polish Perspectives
Source:
Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII / red. Tatiana Čorejová - Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014, s. 52-59. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0965-8
Nr:
2168290799
chapter in conference materials
53

Title:
Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. 1[180]-26[205] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301557
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2014
Physical description:
322 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7930-275-8
Nr:
2168274693
monograph
55

Title:
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek = On Financial Information and Corporate Reporting
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
359 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 232)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-671-7
Nr:
2168287779
monograph
56

Conference:
The 2nd International Scientific Conference on International Harmonization of Financial Reporting "IFRS - Global Rules and Local Use", Praga, Czechy, od 2014-10-10 do 2014-10-10
Title:
Towards Transparency in Other Forms of Financial Reporting - the Role of IFRS Practice Statement Management Commentary
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2014, s. 90-102. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny także w wersji on-line
ISBN:
978-80-87658-11-6
Access mode:
Nr:
2168284259
chapter in conference materials
57

Conference:
International Conference Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 (Current Problems of the Corporate Sector 2014), Bratysława, Słowacja, od 2014-05-15 do 2014-05-15
Title:
Integrated Reporting as a Means to Disclose Information by Socially Responsible Companies
Source:
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác = Current Problems of the Corporate Sector 2014 : Miscellany of Scientific Papers / Štefan Majtán a kolektív - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s. 232-236. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3867-1
Access mode:
Nr:
2168278333
chapter in conference materials
58

Title:
Odpowiedzialność w teorii i w regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 116-130
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274663
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Integrated Reporting and the Directions of its Development = Sprawozdawczość zintegrowana i kierunki jej rozwoju
Source:
Olsztyn Economic Journal. - 9 (2) (2014) , s. 109-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168285121
article
60

Title:
The Polish Accounting System and IFRS Implementation Process in the View of Empirical Research
Source:
Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 13, no. 2 (48) (2014) , s. 281-310. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168279379
article
61

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291033
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291027
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291029
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Odpowiedzialność w teorii i regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 111-128 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168286983
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 78-85
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291037
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291035
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Corporate Social Responsibility as a Factor Influencing the Development of Social Accounting and Assessment of Employers
Source:
e-Finanse. - vol. 1 nr 9 (2013) , s. 12-25. - [odczyt: 18.06.2013] - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168255994
article
68

Title:
Sprawozdawczość przedsiębiorstw w świetle teorii legitymizacji = Corporate Reporting in the Light of the Theory of Legitimization
Source:
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 130 (2013) , s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168272928
article
69

Title:
W poszukiwaniu świętego Graala rachunkowości czyli jak zmierzyć niemierzalne? [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2013
Physical description:
3 s.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168280717
report
70

Conference:
36th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), Paryż, Francja, od 2013-05-06 do 2013-05-08
Title:
The Use of e-Learning in the Teaching of Accounting - the Case of Poland
Source:
36th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 6-8 May 2013, Paris2013. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259392
varia
71

Title:
Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Key Performance Indicators in the Practice of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 73 (129) (2013) , s. 75-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168276733
article
72

Title:
Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 196-213
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256218
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 86-91
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291041
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 5 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168291031
chapter in monograph
See main document
75

Title:
Sprawozdawczość zintegrowana wyzwaniem dla księgowych i biegłych rewidentów [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2013
Physical description:
3 s.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168280713
report
76

Title:
Globalne uwarunkowania rachunkowości : systemy, procesy, zmiany
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2013
Physical description:
318 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2146-8
Nr:
2168273102
monograph
77

Conference:
IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Zawodowa - Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, Poznań, Polska, od 2013-10-21 do 2013-10-21
Title:
Sprawozdawczość zintegrowana - aspekty teoretyczne i praktyczne
Source:
Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka / red. nauk. Marzena Remlein - Poznań: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2013, s. 65-77. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61287-94-0
Nr:
2168276731
chapter in conference materials
78

Title:
Kwantyfikacja rezerw celowych w bankach = The Quantification of Allowance in Banks
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 93-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269332
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Sprawozdanie zarządu z działalności jako element rocznego raportu spółki = The Management Commentary as a Part of a Company's Annual Report
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012) , s. 89-101. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244774
article
See main document
80

Title:
Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS
Source:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 68-87
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168229132
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Znaczenie społecznej odpowiedzialności banków dla bezpieczeństwa systemu finansowego = The Impact of Banks' Social Responsibility on the Security of the Financial System
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 151-159. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240576
article
See main document
82

Title:
Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku = Integrated Reporting of Companies in 2020
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 66, nr 122 (2012) , s. 101-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168232808
article
83

Title:
Znaczenie korporacji transnarodowych dla rozwoju globalnych regulacji rachunkowości = The Importance of Transnational Corporations in the Development of Global Accounting Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235052
article
See main document
84

Title:
Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 222-241 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273740
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Title:
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a rachunkowość = Joanna KRASODOMSKA
Source:
eWEB : Science, Business, Network (2012) . - [odczyt: 02.06.2012] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168229582
unreviewed article
86

Title:
Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law = Koszty badań rozwojowych w międzynarodowej i polskiej rachunkowości i prawie podatkowym
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 51 (2012) , s. 695-704. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168229492
article
87

Title:
Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Activities of the European Union for the Development of the Corporate Social Responsibility Concept
Source:
Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012, s. 113-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-84-6
Nr:
2168256174
chapter in monograph
88

Title:
E-learning w nauczaniu rachunkowości - wyniki badań ankietowych
Source:
e-mentor. - nr 1 (43) luty (2012) , s. 48-52. - Streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168228712
article
89

Title:
Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości = Management Commentary in the Light of IASB Publication: IFRS Practice Statement Management Commentary
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 61, nr 117 (2011) , s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218256
article
90

Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 78-85
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224422
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224374
chapter in monograph
See main document
92

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224372
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 76-97 - Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262926
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Title:
Polityka informacyjna spółek w krajach anglosaskich = Information Disclosure Policy of Anglo-American Public Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219532
article
See main document
95

Title:
The Revised IAS 1 in the Practice of WIG20 Companies
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 58-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227760
chapter in monograph
See main document
96

Title:
Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 86-91
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224424
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224420
chapter in monograph
See main document
98

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224358
chapter in monograph
See main document
99

Title:
Corporate Social Responsibility as a Factor Influencing the Development of Social Accounting and Assessment of Employers by Future Graduates - the Case of Poland
Source:
34th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 20-22 Apr 2011, Rome, Italy : Programme and Collected Abstracts2011, s. 285. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168237654
varia
100

Title:
Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 259-279 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218502
chapter in monograph
See main document
101

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Wyd. 1, 3 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15453-0
Nr:
2168224356
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Społeczna odpowiedzialność w praktyce polskich przedsiębiorstw i kształceniu studentów = Corporate Social Responsibility in the Operations of Polish Enterprises and in Students' Education
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 220 (2011) , s. 166-176. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168234710
article
103

Title:
Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 11-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161924634
chapter in monograph
See main document
104

Title:
Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki = Non-financial Information as Part of a Company Annual Report
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53104
article
See main document
105

Title:
Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów = Anglo-Saxon and Continental Accounting Model as Exemplified by Selected Countries
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 55 (111) (2010) , s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2164998721
article
106

Title:
Perspektywy rozwoju informacyjnej funkcji rachunkowości w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Development Prospects for the Accounting Informative Function and the Issue of Corporate Social Responsibility
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 334-341. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165283473
chapter in monograph
See main document
107

Title:
Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 271-293 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303337
chapter in unpublished scientific work
See main document
108

Title:
Rozwój regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 153-167
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917576
chapter in monograph
See main document
109

Title:
Globalne standardy rachunkowości efektem ujednolicenia zasad rachunkowości na świecie
Source:
Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 291-301 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-437-6
Nr:
2165102058
chapter in monograph
110

Title:
Social Reporting in Times of Economic Crisis
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 207-213. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164863940
chapter in monograph
See main document
111

Author:
Herdan Agnieszka , Stuss Magdalena M. , Krasodomska Joanna
Title:
Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2009
Physical description:
155, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2730-1
Nr:
51380
monograph
112

Title:
Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2009, s. 129-152 - Bibliogr.
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220608
chapter in unpublished scientific work
See main document
113

Title:
Znaczenie informacji niefinansowych w rocznych raportach spółek
Source:
Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Irena Sobańska i Tomasz Wnuk-Pel - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2009, s. 181-188. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-263-7
Nr:
2165209192
chapter in monograph
114

Title:
Analiza finansowa jako narzędzie oceny działalności banku = Financial Analysis as an Instrument for Assessing a Bank's Activities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 61-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50371
article
See main document
115

Title:
Kontrowersje dotyczące postanowień nowej umowy kapitałowej = Controversies Concerning the new Basel Capital Accord Resolutions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 13 (2008) , s. 149-158. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 515)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165104795
article
116

Title:
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008
Physical description:
189 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1780-5
Nr:
2165000667
monograph
117

Title:
Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania ryzykiem = Financial Reporting in Banks and Risk Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008) , s. 65-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50574
article
See main document
118

Title:
Przesłanki zróżnicowania systemów rachunkowości na świecie = Factors Underlying the Diversity of Accounting Systems in the World
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 45-59. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50372
article
See main document
119

Title:
Korporacje transnarodowe nośnikiem zmian w globalnych regulacjach rachunkowości
Source:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2008, s. 74-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163829782
chapter in unpublished scientific work
See main document
120

Title:
Ku globalnym standardom rachunkowości - MSSF i US GAAP = Towards Global Accounting Standards - MSSF and US GAAP
Source:
Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" = The Quarterly "e-Finanse". - nr 3 (2008) . - [odczyt: 28.07.2012]
Access mode:
Nr:
2168233306
article
121

Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Operational Risk Management Basing on the New Basel Capital Accord in Banks Operating in Poland : Surveys Results Analysis = Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z Nową Bazylejską Umową Kapitałową w bankach działających w Polsce : analiza wyników badań
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 1 (2007) , s. 89-96. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51190
article
122

Title:
Organizacyjnoprawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 38-58 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165366483
chapter in monograph
See main document
123

Title:
Rozwój regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA2007, s. 200-219 - Bibliogr.
Signature:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281907
chapter in unpublished scientific work
See main document
124

Title:
Instytucjonalna struktura procesu ustalania zasad rachunkowości w wybranych krajach
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 185-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2165343870
chapter in conference materials
125

Title:
Znaczenie Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej dla rozwoju Unii Europejskiej
Source:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 20-28. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166096722
chapter in conference materials
See main document
126

Title:
The New Basle Capital Accord as a Factor Improving the Credibility of Economic Information Disclosed by Banks
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 245-252. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969628
chapter in monograph
See main document
127

Title:
Ocena stanu przygotowania banków do wdrożenia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej - przegląd wyników badań = The Evaluation of Banks' Preparation for Implementing the New Basel Capital Accord - a Survey Review
Source:
Bank i Kredyt. - nr 2 (2007) , s. 46-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51136
article
128

Title:
Raport roczny banków jako źródło informacji dla inwestorów = Banks' Annual Reports as a Source of Information for Investors
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 151-165. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50811
article
See main document
129

Title:
Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w zarządzaniu ryzykiem banków komercyjnych
Source:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2006, s. 125-141 - Bibliogr.
Research program:
103/KRF/4/2006/S/361
Signature:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2168326641
chapter in unpublished scientific work
See main document
130

Title:
Mierzenie ryzyka (cz. 1)
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 50 (947) (2006) , s. 13-14, 16
Nr:
51965
article
131

Title:
Ryzyko operacyjne w literaturze i praktyce polskich banków = Operational Risk in the Literature and the Practice of Polish Banks
Source:
Bezpieczny Bank. - nr 1 (30) (2006) , s. 51-69 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52322
article
132

Title:
Rola ewolucji rachunkowości w doskonaleniu zarządzania ryzykiem banku komercyjnego
Source:
Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny / red. Zbigniew Messner - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 87-95
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-835-4
Nr:
2166133686
chapter in monograph
133

Title:
Zarządzanie ryzykiem w procesie kreowania wartości banku = Risk Management in a Process of Bank Value Creation
Source:
Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006, s. 533-541. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
Nr:
2166193060
chapter in conference materials
134

Title:
Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego = Rating Agency Evaluations and the Classification of Bank Risk Weights
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006) , s. 175-187. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52809
article
See main document
135

Title:
Mierzenie ryzyka (cz. 2)
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 52 (948) (2006) , s. 16-17
Nr:
51966
article
136

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 68-77
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164653
chapter in monograph
See main document
137

Title:
Podstawy wyceny w rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 29-34
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164317
chapter in monograph
See main document
138

Title:
Ocena fuzji BIG Banku SA i Banku Gdańskiego SA na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii = An Appraisal of the Merger of BIG Bank SA and Bank Gdański SA Based on the Global and Domain Synergy Effect
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 141-158. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51526
article
See main document
139

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 35-53
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164456
chapter in monograph
See main document
140

Title:
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 78-85
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164816
chapter in monograph
See main document
141

Title:
Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa jako czynnik ograniczania ryzyka bankowego = The New Basel Capital Accord as a Factor Reducing Banking Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 159-172. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51525
article
See main document
142

Title:
Ujednolicenie rozwiązań rachunkowości w Unii Europejskiej a proces kształcenia księgowych = Uniformization of Accounting Regulations in the European Union and Education of Accountants
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 26 (82) nr specj. (2005) , s. 229-239. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51542
article
143

Title:
Rola audytu wewnętrznego w efektywnym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym banków według nowej bazylejskiej umowy kapitałowej a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 293-301. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165018174
chapter in monograph
See main document
144

Title:
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 19-28
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164188
chapter in monograph
See main document
145

Conference:
BAA Annual Conference, Edynburg, Wielka Brytania, od 2005-03-30 do 2005-04-01
Title:
The Implementation of Corporate Governance Code by Polish Companies
Source:
BAA Annual Conference : 30 March-1 April 2005, Edinburgh2005. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237656
varia
146

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 54-67
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164617
chapter in monograph
See main document
147

Title:
Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 86-91
Series:
(RRR)
ISBN:
83-01-14514-5
Nr:
2165164892
chapter in monograph
See main document
148

Title:
Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej
Source:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA2004, s. 34-57 - Bibliogr.
Signature:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270588
chapter in unpublished scientific work
See main document
149

Title:
Environmental Reporting and Accounting as a Feedback between the Society and General Accounting Theory
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 105-119. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222064
chapter in conference materials
See main document
150

Title:
How Do We Teach International Accounting - the Case of Poland
Source:
27th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 1-3 Apr 2004, Prague, Czech Republic : Programme and Collected Abstracts2004, s. 115. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168237658
varia
151

Title:
Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej
Source:
Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. nauk. Bronisław MICHERDA] - Kraków: [s.n.], 2004, s. 7-23
Nr:
2165345658
chapter in conference materials
See main document
152

Title:
Znaczenie ratingów w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitalowej = Ratings in the New Basel Capital Accord
Source:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2004, s. 319-327. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168255990
chapter in conference materials
153

Author:
Title:
Proces decyzyjny zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej
Source:
Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 151-168 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1594-X
Nr:
2168233230
chapter in conference materials
154

Author:
Title:
Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w bankach w warunkach zwiększonego ryzyka systemowego : (na przykładzie BRE Banku SA) = Banks Accounting Policy Concerning Building up of Obligatory Reserves in Terms of Increased System Risk : (the Case of BRE Bank SA)
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 992 (2003) , s. 69-82. - Tytuł numeru: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : rezerwy w rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168266112
article
155

Author:
Title:
Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa = The New Basel Capital Accord
Source:
Banki na rynku finansowym : teraźniejszość i przyszłość / red. Maria Dębniewska - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2003, s. 141-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7299-265-7
Nr:
2168255590
chapter in monograph
156

Title:
The Use of Comparative Ratio Analysis in the Measurement of Synergy Effect in Merged Companies : (the Case of Two Polish Banks) = Wykorzystanie porównawczej analizy wskaźnikowej w pomiarze efektu synergii przedsiębiorstw powstałych w wyniku fuzji : (na przykładzie dwóch fuzji polskich banków)
Source:
Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 485-494. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89142-11-2
Nr:
2168246418
chapter in conference materials
157

Title:
Miejsce Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości Międzynarodowej w akademickim procesie kształcenia przyszłych menedżerów
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 117-124. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165240187
chapter in monograph
See main document
158

Author:
Title:
Najnowsze działania regulacyjne w zakresie ryzyka operacyjnego podjęte przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego
Source:
Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzymowska, Teresa Martyniuk - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002, s. 128-136 - Bibliogr.
ISBN:
83-71876-90-4
Nr:
2165163808
chapter in monograph
159

Title:
Ocena połączenia Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Polskiego Banku Rozwoju S.A. na podstawie Globalnego i Dziedzinowego Efektu Synergii = The Estimation of the Merger of Bank Rozwoju Eksportu S.A. and Polski Bank Rozwoju S.A. Based on the Global and Domain Synergy Effect
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 11 (67) (2002) , s. 24-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246500
article
1
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości przedsiębiorstw a kompetencje zawodowe księgowych / Joanna KRASOSDOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA, Ewelina Zarzycka // W: Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy / red. nauk. Wanda Skoczylas, Konrad Kochański. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1174) 1100). - S. 172-186. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-326-3
2
The Use of Accounting Policy Options under IFRS in Europe : Do Country, Industry and Topic Factors Matter? / Sylwia KRAJEWSKA, Katarzyna CHŁAPEK // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 38. - Dostępne tylko streszczenie
3
Sprawozdawczość niefinansowa : regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw / Justyna Fijałkowska, Joanna KRASODOMSKA, Małgorzata Macuda, Przemysław Mućko. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2019. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1162) 1088). - ISBN 978-83-7972-312-6
4
Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland = Zmiany w wynikach działalności banków jako efekt fuzji i przejęć : przykład Polski / Katarzyna BUDNY, Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA // Financial Sciences = Nauki o Finansach. - vol. 24, nr 2 (2019), s. 28-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fins/24/2/article-p28.xml. - ISSN 2080-5993
5
Non-financial Risk Disclosure : the Role of Companies' Risk-taking and Corporate Governance Mechanisms / Silvia Panfilo, Joanna KRASODOMSKA, Chiara Mio // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 61-62. - Dostępne tylko streszczenie
6
Non-Financial KPIs Disclosures According to the Directive 2014/95/EU : an Empirical Investigation of Companies' Approaches / Dorota Dobija, Ewelina Zarzycka, Joanna KRASODOMSKA // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 18. - Dostępne tylko streszczenie
7
Badania naukowe od pomysłu do ... sukcesu / Joanna KRASODOMSKA // Kurier UEK. - nr 1 (80) (2019), s. 35. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small. - ISSN 1689-7757
8
Job Preferences among Generation Z Students of Accounting / Michał Biernacki, Ewelina Zarzycka, Joanna KRASODOMSKA // W: 32nd IBIMA Conference. - Sewilla, 2018. - S. 1-5. - ISBN 978-0-9998551-1-9
9
Raportowanie zintegrowane a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw = Integrated Reporting vs. Corporate Social Responsibility / Joanna KRASODOMSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 503 (2018), s. 272-280. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Współczesne problemy w nauce, dydaktyce i praktyce rachunkowości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41115&from=publication. - ISSN 1899-3192
10
Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań = Non-financial Disclosures as Contemporary Corporate Reporting - Definition, Sources and Proposed Research Directions / Bogusława BEK-GAIK, Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 25-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1455/1109. - ISSN 1898-6447
11
Intellectual Capital Management in Public Universities / Jan Michalak, Joanna KRASODOMSKA, Gunnar Rimmel, Jesper Sort, and Dariusz Trzmielak // W: The Routledge Companion to Intellectual Capital / ed. by James Guthrie, John Dumay, Federica Ricceri, Christian Nielsen. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2018. - (Routledge Companions in Business, Management and Accounting). - S. 149-167. - Bibliogr. - ISBN 9781138228214 ; 9781315393100
12
Akredytacja ACCA a rozwój zawodowy specjalistów rachunkowości i finansów w Polsce = ACCA Accreditation and the Professional Development of Finance and Accounting Specialists in Poland / Ewelina Zarzycka, Joanna KRASODOMSKA, Michał Biernacki // e-mentor. - nr 3 (75) (2018), s. 48-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/75/id/1362. - ISSN 1731-6758
13
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw / Ewa Śnieżek, Joanna KRASODOMSKA, Arleta Szadziewska. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, 2018. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-60-7
14
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej / Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS. - Wyd. 2. - Warszawa : CeDeWu, 2018. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8102-158-6
15
The Perceived Impact of Accreditation on the Quality of Academic Accounting Education : Students' Perspective = Postrzeganie wpływu akredytacji na jakość kształcenia w obszarze rachunkowości z perspektywy studentów // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 99, nr 155 (2018), s. 187-208. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=180105. - ISSN 1641-4381
16
Philosophy of Language and Accounting / David Alexander, Hélène de Brébisson, Cristina Circa, Eva Eberhartinger, Roberta Fasiello, Markus Grottke, Joanna KRASODOMSKA // Accounting Auditing & Accountability Journal. - vol. 31, iss. 7 (2018), s. 1957-1980. - Summ.. - Tytuł numeru: Language and Translation in Accounting. - Bibliogr. - ISSN 0951-3574
17
Corporate Reporting Practices in Poland and Romania - an Ex-ante Study to the New Non-financial Reporting European Directive / Mădălina Dumitru, Justyna Dyduch, Raluca-Gina GuȘe, Joanna KRASODOMSKA // Accounting in Europe. - vol. 14, iss. 3 (2017), s. 279-304. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449480.2017.1378427?needAccess=true#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4xMDgwLzE3NDQ5NDgwLjIwMTcuMTM3ODQyNz9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw. - ISSN 1744-9480
18
Insights into the IASB Due Process : the Influence of Country Characteristics on Constituents' Formal Participation = Proces konsultacyjny IASB : legitymizacja standardów oraz wpływ krajowej specyfiki na udział zainteresowanych stron / Karsten Eisenschmidt, Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 95, nr 151 (2017), s. 117-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=156711. - ISSN 1641-4381
19
Embedding E-learning in Accounting Education Modules : the Educators Perspective / M. KĘDZIOR, K. GRABIŃSKI, A. Herdan, J. KRASODOMSKA // W: 40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia. - (2017), s. 1-25. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr.
20
Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku = Integrated Reporting of Companies in 2020 / Joanna KRASODOMSKA // W: Rachunkowość : dokonania i przyszłość / [red. nauk. Zbigniew Luty]. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017. - S. 471-480. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-411-2
21
Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: an Empirical Study of Polish Listed Companies / Justyna Dyduch, Joanna KRASODOMSKA // Sustainability. - vol. 9, iss. 11 (2017), s. 1-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.mdpi.com/2071-1050/9/11/1934/pdf. - ISSN 2071-1050
22
Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure : Empirical Evidence from Poland / Justyna DYDUCH, Joanna KRASODOMSKA // W: 40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia. - (2017), s. 1-34. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr.
23
Informacje niefinansowe w raportach społecznych i raportach rocznych wybranych spółek energetycznych / Joanna KRASODOMSKA, Kamila Sychta // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 102-121. - ISBN 978-83-8085-380-5
24
Non-financial Disclosures as an Area of Contemporary Corporate Reporting - Proposed Research Directions = Ujawnienia niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości spółek - proponowane kierunki badań / Joanna KRASODOMSKA, Bogusława BEK-GAIK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 76-77. - Dostępne tylko streszczenia
25
The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from Poland / Karol Marek Klimczak, Joanna KRASODOMSKA // Accounting in Europe. - vol. 14, iss. 1-2 (2017), s. 158-163. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1744-9480
26
Wstęp / Joanna KRASODOMSKA // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - S. 9-13. - ISBN 978-83-8085-380-5
27
Corporate Social Responsibility Disclosure : Perspectives from Sell-Side and Buy-Side Financial Analysts / Joanna KRASODOMSKA, Charles H. Cho // Sustainability Accounting, Management and Policy Journal. - vol. 8, iss. 1 (2017), s. 2-19. - ISSN 2040-8021
28
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - 186 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-380-5
29
Philosophy of Language and Accounting / David Alexander, Hélène de Brébisson, Cristina Circa, Eva Eberhartinger, Roberta Fasiello, Markus Grottke, Joanna KRASODOMSKA // W: 40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia. - (2017), s. 1-35. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr.
30
Raportowanie informacji niefinansowych w świetle procesów konsultacyjnych = Non-Financial Reporting in The Light of Consultative Processes / Joanna KRASODOMSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 479 (2017), s. 99-107. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Rachunkowość. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/42553. - ISSN 1899-3192
31
Graphical Business Model Disclosure : Empirical Analysis of UK Companies' Strategic Reports / Jan MICHALAK, Joanna KRASODOMSKA // W: 40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia. - (2017), s. 1-29. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr.
32
Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015 = An Assessment of the Compliance With the IFRS of Information on Financial Instruments Disclosed by Issuers of Securities in 2009-2015 / Joanna KRASODOMSKA, Bogusław WACŁAWIK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 445 (2016), s. 140-159. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Aktywa finansowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38362. - ISSN 1899-3192
33
Introduction to the Special Issue on Corporate Social Reporting in Central and Eastern Europe / Cătălin Nicolae Albu, Cagnur Balsari and Joanna KRASODOMSKA // Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 15, no. 2 (56) (2016), s. 193-205. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cig.ase.ro/articles/15_2_1.pdf. - ISSN 1583-4387
34
Ocena zrozumiałości sprawozdania z działalności Grupy LOTOS SA z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS = Evaluation of the Management Report Understandability with the Use of the JASNOPIS Application / Joanna KRASODOMSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 268 (2016), s. 135-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/13.pdf. - ISSN 2083-8611
35
Corporate Social Responsibility and Accounting in Poland : a Literature Review / Halina Waniak-Michalak, Małgorzata Macuda and Joanna KRASODOMSKA // Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 15, no. 2 (56) (2016), s. 255-303. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cig.ase.ro/articles/15_2_3.pdf. - ISSN 1583-4387
36
Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej / Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS. - Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Platinium). - ISBN 978-83-7556-752-6
37
IFRS Adoption in Poland in the Light of Empirical Research / Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Joanna KRASODOMSKA // W: Economics and Political Implications of International Financial Reporting Standards / eds. Efobi Uchenna, Matthias Nnadi, Sailesh Tanna and Francis Iyoha. - Hershey : Business Science Reference, 2016. - (Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series, ISSN 2327-5677). - S. 144-168. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4666-9876-5 ; 978-1-4666-9877-2
38
CSR in Poland : Institutional Context, Legal Framework and Voluntary Initiatives / Joanna Dyczkowska, Joanna KRASODOMSKA and Jan Michalak // Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 15, no. 2 (56) (2016), s. 206-254. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1583-4387
39
Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Joanna KRASODOMSKA, Paweł ZIENIUK // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Difin SA, 2016. - S. 106-124. - ISBN 978-83-8085-133-7
40
Prospective Information in Management Commentary - a Comparison between Germany and Poland = Informacje prospektywne w sprawozdaniu z działalności - porównanie niemieckich i polskich rozwiązań / Karsten Eisenschmidt, Joanna KRASODOMSKA // W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 91-101. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
41
Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości = Integrated Reporting as a New Area of Research in Accounting / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 82, nr 138 (2015), s. 77-92. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1155811. - ISSN 1641-4381
42
Blended Learning in Tertiary Accounting Education in the CEE Region - a Polish Perspective / Konrad GRABINSKI, Marcin KEDZIOR, Joanna KRASODOMSKA // Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 14, no. 2 (52) (2015), s. 378-397. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cig.ase.ro/revista_cig/Fisiere/14_2_7.pdf. - ISSN 1583-4387
43
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 491 s. : il. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach.. - [odczyt: 22.12.2015]. - Bibliogr. przy tekstach. - Dostępna w World Wide Web. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
44
E-learning in Accounting : what Determines Students' Satisfaction? / Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Joanna KRASODOMSKA // W: 38th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 28-30 April 2015, Glasgow. - (2015). - Referat wygłoszony - nieopublikowan. - Summ. - Bibliogr.
45
Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego / Joanna KRASODOMSKA // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2015. - S. 110-133. - ISBN 978-83-7930-725-8
46
Disclosures on Corporate Social Responsibility : Perspectives from Sell-side and Buy-side Financial Analysts / Joanna KRASODOMSKA, Charles H. Cho // W: 2015 Conference of the Public Interest Section and Doctoral/New Scholar Consortium. - (2015). - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Bibliogr.
47
CSR Disclosures in the Banking Industry : Empirical Evidence from Poland / Joanna KRASODOMSKA // Social Responsibility Journal. - vol. 11, no. 3 (2015), s. 406-423. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1747-1117
48
The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings = Przesłanki społecznej odpowiedzialności biznesu w postępowaniu upadłościowym / Kinga BAUER, Joanna KRASODOMSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 387 (2015), s. 20-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Social Responsibility of Organizations Directions of Changes. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/28905/Bauer_The_Premises_For_Corporate_Social_Responsibility_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
49
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek / Joanna KRASODOMSKA // Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego [on-line]. - Warszawa : Akademia Leona Koźmińskiego, 2015. - nr 6613 s. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/www/seminarium_interdyscyplinarne/Krasodomska_Seminarium_12_05.pdf
50
E-learning : an Innovative Approach to Accounting Education / Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Joanna KRASODOMSKA // W: Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 4 / [ed. by Oleksiy Druhov, Piotr BULA]. - Lviv : Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine; Cracow University of Economics, 2014. - S. 40-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-6-1
51
Rachunkowość społeczna - perspektywa światowa i krajowa = Social Accounting - the International and National Perspective / Joanna KRASODOMSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 329 (2014), s. 191-197. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju : gospodarka - etyka - środowisko. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
52
IFRS Adoption in Corporate Practice - International and Polish Perspectives / Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Joanna KRASODOMSKA // W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel / red. Tatiana Čorejová. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, 2014. - S. 52-59. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0965-8
53
Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego / Joanna KRASODOMSKA // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. 1[180]-26[205]. - Bibliogr.
54
Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych / Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - 322 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7930-275-8
55
Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek = On Financial Information and Corporate Reporting / Joanna KRASODOMSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 359 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 232). - ISBN 978-83-7252-671-7
56
Towards Transparency in Other Forms of Financial Reporting - the Role of IFRS Practice Statement Management Commentary / Joanna KRASODOMSKA // W: IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Olomouc : Dostál Jiří - NAVEP, 2014. - S. 90-102. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny także w wersji on-line. - ISBN 978-80-87658-11-6. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IRFS-Proceedings_2014-Published.pdf
57
Integrated Reporting as a Means to Disclose Information by Socially Responsible Companies / Joanna KRASODOMSKA // W: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác [on-line] = Current Problems of the Corporate Sector 2014 : Miscellany of Scientific Papers / Štefan Majtán a kolektív. - Dane tekstowe(plik pdf). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - S. 232-236. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3867-1
58
Odpowiedzialność w teorii i w regulacjach rachunkowości / Joanna KRASODOMSKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - S. 116-130. - ISBN 978-83-7930-287-1
59
Integrated Reporting and the Directions of its Development = Sprawozdawczość zintegrowana i kierunki jej rozwoju / Joanna KRASODOMSKA // Olsztyn Economic Journal. - 9 (2) (2014), s. 109-118. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/eko9_14_2.pdf. - ISSN 1897-2721
60
The Polish Accounting System and IFRS Implementation Process in the View of Empirical Research / Konrad GRABINSKI, Marcin KEDZIOR and Joanna KRASODOMSKA // Contabilitate și Informatică de Gestiune = Accounting and Management Information Systems. - vol. 13, no. 2 (48) (2014), s. 281-310. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.cig.ase.ro/revista_cig/Fisiere/13_2_5.pdf. - ISSN 1583-4387
61
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 54-67. - ISBN 978-83-01-15453-0
62
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 19-28. - ISBN 978-83-01-15453-0
63
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 29-34. - ISBN 978-83-01-15453-0
64
Odpowiedzialność w teorii i regulacjach rachunkowości / Joanna KRASODOMSKA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 111-128. - Bibliogr.
65
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Joanna KRASODOMSKA, Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 78-85. - ISBN 978-83-01-15453-0
66
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 68-77. - ISBN 978-83-01-15453-0
67
Corporate Social Responsibility as a Factor Influencing the Development of Social Accounting and Assessment of Employers / Joanna KRASODOMSKA // e-Finanse. - Dane tekstowe (plik pdf). - vol. 1 nr 9 (2013), s. 12-25. - Summ.. - [odczyt: 18.06.2013]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/238.pdf
68
Sprawozdawczość przedsiębiorstw w świetle teorii legitymizacji = Corporate Reporting in the Light of the Theory of Legitimization / Joanna KRASODOMSKA // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. - z. 130 (2013), s. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/130.pdf. - ISSN 1234-8872
69
W poszukiwaniu świętego Graala rachunkowości czyli jak zmierzyć niemierzalne? [on-line] / Joanna KRASODOMSKA. - Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2013. - 3 s. - Bibliogr.
70
The Use of e-Learning in the Teaching of Accounting - the Case of Poland / Joanna KRASODOMSKA, Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR // W: 36th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 6-8 May 2013, Paris. - (2013). - Referat wygłoszony - nieopublikowan. - Summ. - Bibliogr.
71
Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Key Performance Indicators in the Practice of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 73 (129) (2013), s. 75-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
72
Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki / Joanna KRASODOMSKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2013. - S. 196-213. - ISBN 978-83-7641-836-0
73
Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Marcin KĘDZIOR, Joanna KRASODOMSKA, Konrad GRABIŃSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 86-91. - ISBN 978-83-01-15453-0
74
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. [2013]. - (RRR). - S. 35-53. - ISBN 978-83-01-15453-0
75
Sprawozdawczość zintegrowana wyzwaniem dla księgowych i biegłych rewidentów [on-line] / Joanna KRASODOMSKA. - Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2013. - 3 s. - Bibliogr.
76
Globalne uwarunkowania rachunkowości : systemy, procesy, zmiany / Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR, Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 2013. - 318 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2146-8
77
Sprawozdawczość zintegrowana - aspekty teoretyczne i praktyczne / Joanna KRASODOMSKA // W: Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka / red. nauk. Marzena Remlein. - Poznań : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2013. - S. 65-77. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61287-94-0
78
Kwantyfikacja rezerw celowych w bankach = The Quantification of Allowance in Banks / Joanna KRASODOMSKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 93-105. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-643-4
79
Sprawozdanie zarządu z działalności jako element rocznego raportu spółki = The Management Commentary as a Part of a Company's Annual Report / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 883 (2012), s. 89-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
80
Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS / Joanna KRASODOMSKA // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 68-87. - ISBN 978-83-7641-617-5
81
Znaczenie społecznej odpowiedzialności banków dla bezpieczeństwa systemu finansowego = The Impact of Banks' Social Responsibility on the Security of the Financial System / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012), s. 151-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12krasodomska.pdf. - ISSN 1644-8979
82
Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku = Integrated Reporting of Companies in 2020 / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 66, nr 122 (2012), s. 101-110. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
83
Znaczenie korporacji transnarodowych dla rozwoju globalnych regulacji rachunkowości = The Importance of Transnational Corporations in the Development of Global Accounting Regulations / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nacz. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 877 (2012), s. 37-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
84
Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki / Joanna KRASODOMSKA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 222-241. - Bibliogr.
85
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a rachunkowość = Joanna KRASODOMSKA // eWEB : Science, Business, Network [on-line]. - (2012)4 s. - [odczyt: 02.06.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,17
86
Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law = Koszty badań rozwojowych w międzynarodowej i polskiej rachunkowości i prawie podatkowym / Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 690). - nr 51 (2012), s. 695-704. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
87
Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Activities of the European Union for the Development of the Corporate Social Responsibility Concept / Joanna KRASODOMSKA // W: Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia / red. Jacek Binda. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2012. - S. 113-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-84-6
88
E-learning w nauczaniu rachunkowości - wyniki badań ankietowych / Joanna KRASODOMSKA // e-mentor. - nr 1 (43) luty (2012), s. 48-52. - Streszcz. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/902. - ISSN 1731-6758
89
Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości = Management Commentary in the Light of IASB Publication: IFRS Practice Statement Management Commentary / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 61, nr 117 (2011), s. 89-105. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
90
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Joanna KRASODOMSKA, Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 78-85. - ISBN 978-83-01-15453-0
91
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 54-67. - ISBN 978-83-01-15453-0
92
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 35-53. - ISBN 978-83-01-15453-0
93
Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS / Joanna KRASODOMSKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 76-97. - Bibliogr.
94
Polityka informacyjna spółek w krajach anglosaskich = Information Disclosure Policy of Anglo-American Public Companies / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
95
The Revised IAS 1 in the Practice of WIG20 Companies / Joanna KRASODOMSKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 58-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
96
Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Marcin KĘDZIOR, Joanna KRASODOMSKA, Konrad GRABIŃSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 86-91. - ISBN 978-83-01-15453-0
97
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 68-77. - ISBN 978-83-01-15453-0
98
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 29-34. - ISBN 978-83-01-15453-0
99
Corporate Social Responsibility as a Factor Influencing the Development of Social Accounting and Assessment of Employers by Future Graduates - the Case of Poland / Joanna KRASODOMSKA // W: 34th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 20-22 Apr 2011, Rome, Italy : Programme and Collected Abstracts. - (2011), s. 285. - Dostępne tylko streszczenia
100
Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej / Joanna KRASODOMSKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 259-279. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
101
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2011. - (RRR). - S. 19-28. - ISBN 978-83-01-15453-0
102
Społeczna odpowiedzialność w praktyce polskich przedsiębiorstw i kształceniu studentów = Corporate Social Responsibility in the Operations of Polish Enterprises and in Students' Education / Joanna KRASODOMSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 220 (2011), s. 166-176. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
103
Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego / Joanna KRASODOMSKA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 11-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
104
Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki = Non-financial Information as Part of a Company Annual Report / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169610504. - ISSN 1898-6447
105
Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów = Anglo-Saxon and Continental Accounting Model as Exemplified by Selected Countries / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 55 (111) (2010), s. 119-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
106
Perspektywy rozwoju informacyjnej funkcji rachunkowości w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw = Development Prospects for the Accounting Informative Function and the Issue of Corporate Social Responsibility / Joanna KRASODOMSKA // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 334-341. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
107
Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej / Joanna KRASODOMSKA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 271-293. - Bibliogr.
108
Rozwój regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym / Joanna KRASODOMSKA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - S. 153-167. - ISBN 978-83-255-0513-4
109
Globalne standardy rachunkowości efektem ujednolicenia zasad rachunkowości na świecie / Joanna KRASODOMSKA // W: Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 291-301. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-437-6
110
Social Reporting in Times of Economic Crisis / Joanna KRASODOMSKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - S. 207-213. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
111
Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych / Agnieszka Herdan, Magdalena M. Stuss, Joanna KRASODOMSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. - 155, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2730-1
112
Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego / Joanna KRASODOMSKA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 129-152. - Bibliogr.
113
Znaczenie informacji niefinansowych w rocznych raportach spółek / Joanna KRASODOMSKA // W: Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Irena Sobańska i Tomasz Wnuk-Pel. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009. - S. 181-188. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-263-7
114
Analiza finansowa jako narzędzie oceny działalności banku = Financial Analysis as an Instrument for Assessing a Bank's Activities / Marcin KĘDZIOR, Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 61-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161970311. - ISSN 1898-6447
115
Kontrowersje dotyczące postanowień nowej umowy kapitałowej = Controversies Concerning the new Basel Capital Accord Resolutions / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 515). - nr 13 (2008), s. 149-158. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
116
Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach / Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008. - 189 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1780-5
117
Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania ryzykiem = Financial Reporting in Banks and Risk Management / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 65-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=158619614. - ISSN 1898-6447
118
Przesłanki zróżnicowania systemów rachunkowości na świecie = Factors Underlying the Diversity of Accounting Systems in the World / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 45-59. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=161970273. - ISSN 1898-6447
119
Korporacje transnarodowe nośnikiem zmian w globalnych regulacjach rachunkowości / Joanna KRASODOMSKA // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 74-93. - Bibliogr.
120
Ku globalnym standardom rachunkowości - MSSF i US GAAP = Towards Global Accounting Standards - MSSF and US GAAP / Joanna KRASODOMSKA // Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" [on-line] = The Quarterly "e-Finanse". - nr 3 (2008)13 ekranów. - [odczyt: 28.07.2012]. - Pełny tekst: http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/100.pdf. - ISSN 1734-039X
121
Operational Risk Management Basing on the New Basel Capital Accord in Banks Operating in Poland : Surveys Results Analysis = Zarządzanie ryzykiem operacyjnym zgodnie z Nową Bazylejską Umową Kapitałową w bankach działających w Polsce : analiza wyników badań / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 1 (2007), s. 89-96. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
122
Organizacyjnoprawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - S. 38-58. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
123
Rozwój regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym / Joanna KRASODOMSKA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - (2007), s. 200-219. - Bibliogr.
124
Instytucjonalna struktura procesu ustalania zasad rachunkowości w wybranych krajach / Joanna KRASODOMSKA // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - 472 s. : il. ; 24 cm. - S. 185-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
125
Znaczenie Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej dla rozwoju Unii Europejskiej / Joanna KRASODOMSKA // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 20-28. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
126
The New Basle Capital Accord as a Factor Improving the Credibility of Economic Information Disclosed by Banks / Joanna KRASODOMSKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 245-252. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
127
Ocena stanu przygotowania banków do wdrożenia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej - przegląd wyników badań = The Evaluation of Banks' Preparation for Implementing the New Basel Capital Accord - a Survey Review / Joanna KRASODOMSKA // Bank i Kredyt. - nr 2 (2007), s. 46-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2007/2007_02/krasodomska.html. - ISSN 0137-5520
128
Raport roczny banków jako źródło informacji dla inwestorów = Banks' Annual Reports as a Source of Information for Investors / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 151-165. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=156487477. - ISSN 0208-7944
129
Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w zarządzaniu ryzykiem banków komercyjnych / Joanna KRASODOMSKA // W: Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2006), s. 125-141. - Bibliogr.
130
Mierzenie ryzyka (cz. 1) / Joanna KRASODOMSKA // Gazeta Bankowa. - nr 50 (947) (2006), s. 13-14, 16. - ISSN 0860-7613
131
Ryzyko operacyjne w literaturze i praktyce polskich banków = Operational Risk in the Literature and the Practice of Polish Banks / Joanna KRASODOMSKA // Bezpieczny Bank. - nr 1 (30) (2006), s. 51-69. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/030-1.pdf. - ISSN 1429-2939
132
Rola ewolucji rachunkowości w doskonaleniu zarządzania ryzykiem banku komercyjnego / Joanna KRASODOMSKA // W: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny / red. Zbigniew Messner. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 87-95. - ISBN 83-7246-835-4
133
Zarządzanie ryzykiem w procesie kreowania wartości banku = Risk Management in a Process of Bank Value Creation / Joanna KRASODOMSKA // W: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006. - (Czas na Pieniądz). - S. 533-541. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
134
Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego = Rating Agency Evaluations and the Classification of Bank Risk Weights / Agnieszka HERDAN, Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 175-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=122335793. - ISSN 0208-7944
135
Mierzenie ryzyka (cz. 2) / Joanna KRASODOMSKA // Gazeta Bankowa. - nr 52 (948) (2006), s. 16-17. - ISSN 0860-7613
136
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Małgorzata SZULC, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 68-77. - ISBN 83-01-14514-5
137
Podstawy wyceny w rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Małgorzata SZULC, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 29-34. - ISBN 83-01-14514-5
138
Ocena fuzji BIG Banku SA i Banku Gdańskiego SA na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii = An Appraisal of the Merger of BIG Bank SA and Bank Gdański SA Based on the Global and Domain Synergy Effect / Agnieszka Herdan, Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 141-158. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99283650. - ISSN 0208-7944
139
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA, Marcin KĘDZIOR, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC, Konrad GRABIŃSKI, Konrad STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 35-53. - ISBN 83-01-14514-5
140
Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości / Joanna KRASODOMSKA, Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 78-85. - ISBN 83-01-14514-5
141
Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa jako czynnik ograniczania ryzyka bankowego = The New Basel Capital Accord as a Factor Reducing Banking Risk / Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 159-172. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=99392857. - ISSN 0208-7944
142
Ujednolicenie rozwiązań rachunkowości w Unii Europejskiej a proces kształcenia księgowych = Uniformization of Accounting Regulations in the European Union and Education of Accountants / Katarzyna ŚWIETLA, Joanna KRASODOMSKA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 26 (82) nr specj. (2005), s. 229-239. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
143
Rola audytu wewnętrznego w efektywnym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym banków według nowej bazylejskiej umowy kapitałowej a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego / Joanna KRASODOMSKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 293-301. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
144
Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA, Krzysztof JONAS, Konrad STĘPIEŃ, Marcin KĘDZIOR, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 19-28. - ISBN 83-01-14514-5
145
The Implementation of Corporate Governance Code by Polish Companies / Agnieszka HERDAN, Joanna KRASODOMSKA // W: BAA Annual Conference : 30 March-1 April 2005, Edinburgh. - (2005). - Referat wygłoszony - nieopublikowan. - Summ. - Bibliogr.
146
Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Krzysztof JONAS, Konrad GRABIŃSKI, Małgorzata SZULC, Konrad STĘPIEŃ, Katarzyna ŚWIETLA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Joanna KRASODOMSKA // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 54-67. - ISBN 83-01-14514-5
147
Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości / Mariusz ANDRZEJEWSKI, Marcin KĘDZIOR, Joanna KRASODOMSKA, Konrad GRABIŃSKI // W: Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - S. 86-91. - ISBN 83-01-14514-5
148
Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej / Katarzyna ŚWIETLA, Mariusz ANDRZEJEWSKI, Joanna KRASODOMSKA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 34-57. - Bibliogr.
149
Environmental Reporting and Accounting as a Feedback between the Society and General Accounting Theory / Joanna CZUBAŁA, Marcin KĘDZIOR // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 105-119. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
150
How Do We Teach International Accounting - the Case of Poland / Joanna CZUBAŁA, Agnieszka HERDAN // W: 27th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 1-3 Apr 2004, Prague, Czech Republic : Programme and Collected Abstracts. - (2004), s. 115. - Dostępne tylko streszczenia
151
Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej / Katarzyna ŚWIETLA, Joanna CZUBAŁA // W: Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. nauk. Bronisław MICHERDA]. - Kraków : [s.n.], 2004. - S. 7-23
152
Znaczenie ratingów w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitalowej = Ratings in the New Basel Capital Accord / Agnieszka Herdan, Joanna CZUBAŁA // W: Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2004. - (Czas na Pieniądz). - S. 319-327. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89-142-25-2
153
Proces decyzyjny zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej / Joanna CZUBAŁA // W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 151-168. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1594-X
154
Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w bankach w warunkach zwiększonego ryzyka systemowego : (na przykładzie BRE Banku SA) = Banks Accounting Policy Concerning Building up of Obligatory Reserves in Terms of Increased System Risk : (the Case of BRE Bank SA) / Joanna CZUBAŁA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 992 (2003), s. 69-82. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : rezerwy w rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
155
Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa = The New Basel Capital Accord / Joanna CZUBAŁA // W: Banki na rynku finansowym : teraźniejszość i przyszłość / red. Maria Dębniewska. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2003. - S. 141-151. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7299-265-7
156
The Use of Comparative Ratio Analysis in the Measurement of Synergy Effect in Merged Companies : (the Case of Two Polish Banks) = Wykorzystanie porównawczej analizy wskaźnikowej w pomiarze efektu synergii przedsiębiorstw powstałych w wyniku fuzji : (na przykładzie dwóch fuzji polskich banków) / Agnieszka HERDAN, Joanna CZUBAŁA // W: Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2003. - (Czas na Pieniądz). - S. 485-494. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-11-2
157
Miejsce Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości Międzynarodowej w akademickim procesie kształcenia przyszłych menedżerów / Joanna CZUBAŁA, Agnieszka Herdan // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów : Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 117-124. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
158
Najnowsze działania regulacyjne w zakresie ryzyka operacyjnego podjęte przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego / Joanna CZUBAŁA // W: Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. nauk. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzymowska, Teresa Martyniuk. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2002. - S. 128-136. - Bibliogr. - ISBN 83-71876-90-4
159
Ocena połączenia Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Polskiego Banku Rozwoju S.A. na podstawie Globalnego i Dziedzinowego Efektu Synergii = The Estimation of the Merger of Bank Rozwoju Eksportu S.A. and Polski Bank Rozwoju S.A. Based on the Global and Domain Synergy Effect / Agnieszka HERDAN, Joanna CZUBAŁA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 11 (67) (2002), s. 24-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
1
Krasodomska J., Świetla K., Zarzycka E., (2019), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości przedsiębiorstw a kompetencje zawodowe księgowych. [W:] Skoczylas W., Kochański K. (red.), Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński; t. (1174) 1100), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 172-186.
2
Krasodomska J., Eisenschmidt K., (2019), The Use of Accounting Policy Options under IFRS in Europe : Do Country, Industry and Topic Factors Matter?. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 38.
3
Fijałkowska J., Krasodomska J., Macuda M., Mućko P., (2019), Sprawozdawczość niefinansowa: regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw, (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, t. (1162) 1088), Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 244 s.
4
Budny K., Krasodomska J., Świetla K., (2019), Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland, "Financial Sciences", vol. 24, nr 2, s. 28-45; https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/fins/24/2/article-p28.xml
5
Panfilo S., Krasodomska J., Mio C., (2019), Non-financial Risk Disclosure : the Role of Companies' Risk-taking and Corporate Governance Mechanisms. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 61-62.
6
Dobija D., Zarzycka E., Krasodomska J., (2019), Non-Financial KPIs Disclosures According to the Directive 2014/95/EU : an Empirical Investigation of Companies' Approaches. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 18.
7
Krasodomska J., (2019), Badania naukowe od pomysłu do ... sukcesu, "Kurier UEK", nr 1 (80), s. 35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_80_final_small
8
Biernacki M., Zarzycka E., Krasodomska J., (2018), Job Preferences among Generation Z Students of Accounting. [W:] 32nd IBIMA Conference, Sewilla :, s. 1-5.
9
Krasodomska J., (2018), Raportowanie zintegrowane a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 503, s. 272-280; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=41115&from=publication
10
Bek-Gaik B., Krasodomska J., (2018), Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 25-40; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1455/1109
11
Michalak J., Krasodomska J., Rimmel G., Sort J., Trzmielak D., (2018), Intellectual Capital Management in Public Universities. [W:] Guthrie J., Dumay J., Ricceri F., Nielsen C. (red.), The Routledge Companion to Intellectual Capital, Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, s. 149-167.
12
Zarzycka E., Krasodomska J., Biernacki M., (2018), Akredytacja ACCA a rozwój zawodowy specjalistów rachunkowości i finansów w Polsce, "e-mentor", nr 3 (75), s. 48-55; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/75/id/1362
13
Śnieżek E., Krasodomska J., Szadziewska A., (2018), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw, [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media, 196 s.
14
Krasodomska J., Jonas K., (2018), Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej, Wyd. 2Warszawa : CeDeWu, 251 s.
15
Zarzycka E., Krasodomska J., Biernacki M., (2018), The Perceived Impact of Accreditation on the Quality of Academic Accounting Education : Students' Perspective, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 99, nr 155, s. 187-208; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=180105
16
Alexander D., Brébisson H., Circa C., Eberhartinger E., Fasiello R., Grottke M., Krasodomska J., (2018), Philosophy of Language and Accounting, "Accounting Auditing & Accountability Journal", vol. 31, iss. 7, s. 1957-1980.
17
Dumitru M., Dyduch J., GuȘe R., Krasodomska J., (2017), Corporate Reporting Practices in Poland and Romania - an Ex-ante Study to the New Non-financial Reporting European Directive, "Accounting in Europe", vol. 14, iss. 3, s. 279-304; http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17449480.2017.1378427?needAccess=true#aHR0cDovL3d3dy50YW5kZm9ubGluZS5jb20vZG9pL3BkZi8xMC4xMDgwLzE3NDQ5NDgwLjIwMTcuMTM3ODQyNz9uZWVkQWNjZXNzPXRydWVAQEAw
18
Eisenschmidt K., Krasodomska J., (2017), Insights into the IASB Due Process : the Influence of Country Characteristics on Constituents' Formal Participation, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 95, nr 151, s. 117-145; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=156711
19
Kędzior M., Grabiński K., Herdan A., Krasodomska J., (2017), Embedding E-learning in Accounting Education Modules : the Educators Perspective. [W:] 40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia, s. 1-25.
20
Krasodomska J., (2017), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku. [W:] Luty Z. (red.), Rachunkowość : dokonania i przyszłość, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 471-480.
21
Dyduch J., Krasodomska J., (2017), Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: an Empirical Study of Polish Listed Companies, "Sustainability", vol. 9, iss. 11, s. 1-24; http://www.mdpi.com/2071-1050/9/11/1934/pdf
22
Dyduch J., Krasodomska J., (2017), Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure : Empirical Evidence from Poland. [W:] 40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia, s. 1-34.
23
Krasodomska J., Sychta K., (2017), Informacje niefinansowe w raportach społecznych i raportach rocznych wybranych spółek energetycznych. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 102-121.
24
Krasodomska J., Bek-Gaik B., (2017), Non-financial Disclosures as an Area of Contemporary Corporate Reporting - Proposed Research Directions. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 76-77.
25
Klimczak K., Krasodomska J., (2017), The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from Poland, "Accounting in Europe", vol. 14, iss. 1-2, s. 158-163.
26
Krasodomska J., (2017), Wstęp. [W:] Krasodomska J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 9-13.
27
Krasodomska J., Cho C., (2017), Corporate Social Responsibility Disclosure : Perspectives from Sell-Side and Buy-Side Financial Analysts, "Sustainability Accounting, Management and Policy Journal", vol. 8, iss. 1, s. 2-19.
28
Krasodomska J. (red.), (2017), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości: teoria i praktyka, Warszawa : Difin, 186 s.
29
Alexander D., Brébisson H., Circa C., Eberhartinger E., Fasiello R., Grottke M., Krasodomska J., (2017), Philosophy of Language and Accounting. [W:] 40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia, s. 1-35.
30
Krasodomska J., (2017), Raportowanie informacji niefinansowych w świetle procesów konsultacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 479, s. 99-107; http://www.dbc.wroc.pl/publication/42553
31
Michalak J., Krasodomska J., (2017), Graphical Business Model Disclosure : Empirical Analysis of UK Companies' Strategic Reports. [W:] 40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia, s. 1-29.
32
Krasodomska J., Wacławik B., (2016), Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 445, s. 140-159; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=38362
33
Albu C., Balsari C., Krasodomska J., (2016), Introduction to the Special Issue on Corporate Social Reporting in Central and Eastern Europe, "Contabilitate și Informatică de Gestiune", vol. 15, no. 2 (56), s. 193-205; http://www.cig.ase.ro/articles/15_2_1.pdf
34
Krasodomska J., (2016), Ocena zrozumiałości sprawozdania z działalności Grupy LOTOS SA z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 268, s. 135-143; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_268/13.pdf
35
Waniak-Michalak H., Macuda M., Krasodomska J., (2016), Corporate Social Responsibility and Accounting in Poland : a Literature Review, "Contabilitate și Informatică de Gestiune", vol. 15, no. 2 (56), s. 255-303; http://www.cig.ase.ro/articles/15_2_3.pdf
36
Krasodomska J., Jonas K., (2016), Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej, Warszawa : CeDeWu.pl, 251 s.
37
Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., (2016), IFRS Adoption in Poland in the Light of Empirical Research. [W:] Uchenna E., Nnadi M., Tanna S., Iyoha F. (red.), Economics and Political Implications of International Financial Reporting Standards (Advances in Finance, Accounting, and Economics Book Series), Hershey : Business Science Reference, s. 144-168.
38
Dyczkowska J., Krasodomska J., Michalak J., (2016), CSR in Poland : Institutional Context, Legal Framework and Voluntary Initiatives, "Contabilitate și Informatică de Gestiune", vol. 15, no. 2 (56), s. 206-254.
39
Krasodomska J., Zieniuk P., (2016), Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian, Warszawa : Difin SA, s. 106-124.
40
Eisenschmidt K., Krasodomska J., (2015), Prospective Information in Management Commentary - a Comparison between Germany and Poland. [W:] Krasodomska J., Świetla K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 91-101.
41
Krasodomska J., (2015), Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 82, nr 138, s. 77-92; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1155811
42
Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., (2015), Blended Learning in Tertiary Accounting Education in the CEE Region - a Polish Perspective, "Contabilitate și Informatică de Gestiune", vol. 14, no. 2 (52), s. 378-397; http://www.cig.ase.ro/revista_cig/Fisiere/14_2_7.pdf
43
Krasodomska J., Świetla K. (red.), (2015), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej, [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 491 s.
44
Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., (2015), E-learning in Accounting : what Determines Students' Satisfaction?. [W:] 38th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 28-30 April 2015, Glasgow
45
Krasodomska J., (2015), Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 110-133.
46
Krasodomska J., Cho C., (2015), Disclosures on Corporate Social Responsibility : Perspectives from Sell-side and Buy-side Financial Analysts. [W:] 2015 Conference of the Public Interest Section and Doctoral/New Scholar Consortium
47
Krasodomska J., (2015), CSR Disclosures in the Banking Industry : Empirical Evidence from Poland, "Social Responsibility Journal", vol. 11, no. 3, s. 406-423.
48
Bauer K., Krasodomska J., (2015), The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 387, s. 20-29; http://www.dbc.wroc.pl/Content/28905/Bauer_The_Premises_For_Corporate_Social_Responsibility_2015.pdf
49
Krasodomska J., "Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego" [on-line], nr 66; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/www/seminarium_interdyscyplinarne/Krasodomska_Seminarium_12_05.pdf
50
Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., (2014), E-learning : an Innovative Approach to Accounting Education. [W:] Druhov O., Buła P. (red.), Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4, Lviv : Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine : Cracow University of Economics, s. 40-46.
51
Krasodomska J., (2014), Rachunkowość społeczna - perspektywa światowa i krajowa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 329, s. 191-197.
52
Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., (2014), IFRS Adoption in Corporate Practice - International and Polish Perspectives. [W:] Čorejová T. (red.), Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII: spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch 10 rokov po vstupe do EÚ : stratégia - kvalita - bezpečnosť : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel, Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU, s. 52-59.
53
Krasodomska J., (2014), Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. 1[180]-26[205].
54
Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., (2014), Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych, Warszawa : Difin SA, 322 s.
55
Krasodomska J., (2014), Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 232), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 359 s.
56
Krasodomska J., (2014), Towards Transparency in Other Forms of Financial Reporting - the Role of IFRS Practice Statement Management Commentary. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use, Olomouc : Dostál Jiří - NAVEP, s. 90-102.
57
Krasodomska J., (2014), Integrated Reporting as a Means to Disclose Information by Socially Responsible Companies. [W:] Majtán Š. (red.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác [on-line], Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 232-236.
58
Krasodomska J., (2014), Odpowiedzialność w teorii i w regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 116-130.
59
Krasodomska J., (2014), Integrated Reporting and the Directions of its Development, "Olsztyn Economic Journal", 9 (2), s. 109-118; http://www.uwm.edu.pl/wne/podstrony/oej1/wydania/eko9_14_2.pdf
60
Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., (2014), The Polish Accounting System and IFRS Implementation Process in the View of Empirical Research, "Contabilitate și Informatică de Gestiune", vol. 13, no. 2 (48), s. 281-310; http://www.cig.ase.ro/revista_cig/Fisiere/13_2_5.pdf
61
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2013), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
62
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2013), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
63
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2013), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
64
Krasodomska J., (2013), Odpowiedzialność w teorii i regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 111-128.
65
Krasodomska J., Andrzejewski M., (2013), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 78-85.
66
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2013), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
67
Krasodomska J., (2013), Corporate Social Responsibility as a Factor Influencing the Development of Social Accounting and Assessment of Employers, "e-Finanse", vol. 1 nr 9, s. 12-25; http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/238.pdf
68
Krasodomska J., (2013), Sprawozdawczość przedsiębiorstw w świetle teorii legitymizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej", z. 130, s. 39-51; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/130.pdf
69
Krasodomska J., (2013), W poszukiwaniu świętego Graala rachunkowości czyli jak zmierzyć niemierzalne?, [on-line], Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 3 s.
70
Krasodomska J., Grabiński K., Kędzior M., (2013), The Use of e-Learning in the Teaching of Accounting - the Case of Poland. [W:] 36th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 6-8 May 2013, Paris
71
Krasodomska J., (2013), Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 73 (129), s. 75-87.
72
Krasodomska J., (2013), Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 196-213.
73
Andrzejewski M., Kędzior M., Krasodomska J., Grabiński K., (2013), Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 86-91.
74
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2013), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
75
Krasodomska J., (2013), Sprawozdawczość zintegrowana wyzwaniem dla księgowych i biegłych rewidentów, [on-line], Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 3 s.
76
Grabiński K., Kędzior M., Krasodomska J., (2013), Globalne uwarunkowania rachunkowości: systemy, procesy, zmiany, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A., 318 s.
77
Krasodomska J., (2013), Sprawozdawczość zintegrowana - aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Remlein M. (red.), Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka, Poznań : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 65-77.
78
Krasodomska J., (2013), Kwantyfikacja rezerw celowych w bankach. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 93-105.
79
Krasodomska J., (2012), Sprawozdanie zarządu z działalności jako element rocznego raportu spółki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 883, s. 89-101.
80
Krasodomska J., (2012), Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 68-87.
81
Krasodomska J., (2012), Znaczenie społecznej odpowiedzialności banków dla bezpieczeństwa systemu finansowego, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12, s. 151-159; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12krasodomska.pdf
82
Krasodomska J., (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66, nr 122, s. 101-110.
83
Krasodomska J., (2012), Znaczenie korporacji transnarodowych dla rozwoju globalnych regulacji rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 877, s. 37-47.
84
Krasodomska J., ([2012]), Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 222-241.
85
Krasodomska J., (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a rachunkowość, "eWEB : Science, Business, Network" [on-line]; http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,17
86
Krasodomska J., Jonas K., (2012), Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 51, s. 695-704.
87
Krasodomska J., (2012), Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Binda J. (red.), Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, s. 113-122.
88
Krasodomska J., (2012), E-learning w nauczaniu rachunkowości - wyniki badań ankietowych, "e-mentor", nr 1 (43) luty, s. 48-52; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/43/id/902
89
Krasodomska J., (2011), Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 61, nr 117, s. 89-105.
90
Krasodomska J., Andrzejewski M., (2011), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 78-85.
91
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2011), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
92
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2011), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
93
Krasodomska J., (2011), Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 76-97.
94
Krasodomska J., (2011), Polityka informacyjna spółek w krajach anglosaskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 41-53; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189347
95
Krasodomska J., (2011), The Revised IAS 1 in the Practice of WIG20 Companies. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 58-66.
96
Andrzejewski M., Kędzior M., Krasodomska J., Grabiński K., (2011), Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 86-91.
97
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2011), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
98
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2011), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
99
Krasodomska J., (2011), Corporate Social Responsibility as a Factor Influencing the Development of Social Accounting and Assessment of Employers by Future Graduates - the Case of Poland. [W:] 34th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 20-22 Apr 2011, Rome, Italy : Programme and Collected Abstracts, s. 285.
100
Krasodomska J., (2011), Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 259-279.
101
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2011), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
102
Krasodomska J., (2011), Społeczna odpowiedzialność w praktyce polskich przedsiębiorstw i kształceniu studentów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 220, s. 166-176.
103
Krasodomska J., (2010), Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 11-33.
104
Krasodomska J., (2010), Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 45-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/169610504
105
Krasodomska J., (2010), Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 55 (111), s. 119-137.
106
Krasodomska J., (2010), Perspektywy rozwoju informacyjnej funkcji rachunkowości w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 334-341.
107
Krasodomska J., (2010), Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 271-293.
108
Krasodomska J., (2009), Rozwój regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 153-167.
109
Krasodomska J., (2009), Globalne standardy rachunkowości efektem ujednolicenia zasad rachunkowości na świecie. [W:] Katarzyna Klimczak , Boniecki M., Grabowski R. (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 291-301.
110
Krasodomska J., (2009), Social Reporting in Times of Economic Crisis. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, s. 207-213.
111
Herdan A., Stuss M., Krasodomska J., (2009), Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 155, [1] s.
112
Krasodomska J., (2009), Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 129-152.
113
Krasodomska J., (2009), Znaczenie informacji niefinansowych w rocznych raportach spółek. [W:] Sobańska I., Wnuk-Pel T. (red.), Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 181-188.
114
Kędzior M., Krasodomska J., (2008), Analiza finansowa jako narzędzie oceny działalności banku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 61-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/161970311
115
Krasodomska J., (2008), Kontrowersje dotyczące postanowień nowej umowy kapitałowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 149-158.
116
Krasodomska J., (2008), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 189 s.
117
Krasodomska J., (2008), Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania ryzykiem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 65-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/158619614
118
Krasodomska J., (2008), Przesłanki zróżnicowania systemów rachunkowości na świecie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 45-59; https://bazekon.uek.krakow.pl/161970273
119
Krasodomska J., (2008), Korporacje transnarodowe nośnikiem zmian w globalnych regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 74-93.
120
Krasodomska J., (2008), Ku globalnym standardom rachunkowości - MSSF i US GAAP, "Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse"" [on-line], nr 3; http://www.e-finanse.com/artykuly_eng/100.pdf
121
Krasodomska J., (2007), Operational Risk Management Basing on the New Basel Capital Accord in Banks Operating in Poland : Surveys Results Analysis, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 1, s. 89-96.
122
Andrzejewski M., Krasodomska J., Świetla K., (2007), Organizacyjnoprawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, s. 38-58.
123
Krasodomska J., (2007), Rozwój regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, s. 200-219.
124
Krasodomska J., (2007), Instytucjonalna struktura procesu ustalania zasad rachunkowości w wybranych krajach. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 1, Rachunkowość finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 185-195.
125
Krasodomska J., (2007), Znaczenie Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej dla rozwoju Unii Europejskiej. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 20-28.
126
Krasodomska J., (2007), The New Basle Capital Accord as a Factor Improving the Credibility of Economic Information Disclosed by Banks. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 245-252.
127
Krasodomska J., (2007), Ocena stanu przygotowania banków do wdrożenia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej - przegląd wyników badań, "Bank i Kredyt", nr 2, s. 46-60; http://www.bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2007/2007_02/krasodomska.html
128
Krasodomska J., (2007), Raport roczny banków jako źródło informacji dla inwestorów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 151-165; https://bazekon.uek.krakow.pl/156487477
129
Krasodomska J., (2006), Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w zarządzaniu ryzykiem banków komercyjnych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego, s. 125-141.
130
Krasodomska J., (2006), Mierzenie ryzyka (cz. 1), "Gazeta Bankowa", nr 50 (947), s. 13-14, 16.
131
Krasodomska J., (2006), Ryzyko operacyjne w literaturze i praktyce polskich banków, "Bezpieczny Bank", nr 1 (30), s. 51-69; https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/11/030.pdf
132
Krasodomska J., (2006), Rola ewolucji rachunkowości w doskonaleniu zarządzania ryzykiem banku komercyjnego. [W:] Messner Z. (red.), Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 87-95.
133
Krasodomska J., (2006), Zarządzanie ryzykiem w procesie kreowania wartości banku. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, T. 1, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 533-541.
134
Herdan A., Krasodomska J., (2006), Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 175-187; https://bazekon.uek.krakow.pl/122335793
135
Krasodomska J., (2006), Mierzenie ryzyka (cz. 2), "Gazeta Bankowa", nr 52 (948), s. 16-17.
136
Andrzejewski M., Jonas K., Stępień K., Szulc M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-77.
137
Andrzejewski M., Szulc M., Krasodomska J., Jonas K., Grabiński K., Stępień K., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2005), Podstawy wyceny w rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 29-34.
138
Herdan A., Krasodomska J., (2005), Ocena fuzji BIG Banku SA i Banku Gdańskiego SA na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 141-158; https://bazekon.uek.krakow.pl/99283650
139
Andrzejewski M., Krasodomska J., Kędzior M., Jonas K., Szulc M., Grabiński K., Stępień K., (2005), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 35-53.
140
Krasodomska J., Andrzejewski M., (2005), Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 78-85.
141
Krasodomska J., (2005), Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa jako czynnik ograniczania ryzyka bankowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 159-172; https://bazekon.uek.krakow.pl/99392857
142
Świetla K., Krasodomska J., (2005), Ujednolicenie rozwiązań rachunkowości w Unii Europejskiej a proces kształcenia księgowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 26 (82) nr specj., s. 229-239.
143
Krasodomska J., (2005), Rola audytu wewnętrznego w efektywnym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym banków według nowej bazylejskiej umowy kapitałowej a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 293-301.
144
Andrzejewski M., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., Jonas K., Stępień K., Kędzior M., Grabiński K., Szulc M., (2005), Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 19-28.
145
Herdan A., Krasodomska J., (2005), The Implementation of Corporate Governance Code by Polish Companies. [W:] BAA Annual Conference : 30 March-1 April 2005, Edinburgh
146
Andrzejewski M., Jonas K., Grabiński K., Szulc M., Stępień K., Świetla K., Grabowska-Kaczmarczyk E., Krasodomska J., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 54-67.
147
Andrzejewski M., Kędzior M., Krasodomska J., Grabiński K., (2005), Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości. [W:] Andrzejewski M. (red.), Podstawy rachunkowości : zbiór zadań, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 86-91.
148
Świetla K., Andrzejewski M., Krasodomska J., (2004), Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 34-57.
149
Czubała J., Kędzior M., (2004), Environmental Reporting and Accounting as a Feedback between the Society and General Accounting Theory. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 105-119.
150
Czubała J., Herdan A., (2004), How Do We Teach International Accounting - the Case of Poland. [W:] 27th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 1-3 Apr 2004, Prague, Czech Republic : Programme and Collected Abstracts, s. 115.
151
Świetla K., Czubała J., (2004), Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Kraków : [s.n.], s. 7-23.
152
Herdan A., Czubała J., (2004), Znaczenie ratingów w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitalowej. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 319-327.
153
Czubała J., (2003), Proces decyzyjny zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej. [W:] Sojak S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 151-168.
154
Czubała J., (2003), Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w bankach w warunkach zwiększonego ryzyka systemowego (na przykładzie BRE Banku SA), "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 992, s. 69-82.
155
Czubała J., (2003), Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa. [W:] Dębniewska M. (red.), Banki na rynku finansowym : teraźniejszość i przyszłość, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 141-151.
156
Herdan A., Czubała J., (2003), The Use of Comparative Ratio Analysis in the Measurement of Synergy Effect in Merged Companies : (the Case of Two Polish Banks). [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, T. 1, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 485-494.
157
Czubała J., Herdan A., (2003), Miejsce Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości Międzynarodowej w akademickim procesie kształcenia przyszłych menedżerów. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Chorzów : DTP, s. 117-124.
158
Czubała J., (2002), Najnowsze działania regulacyjne w zakresie ryzyka operacyjnego podjęte przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. [W:] Gierusz J., Jerzymowska M., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 128-136.
159
Herdan A., Czubała J., (2002), Ocena połączenia Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Polskiego Banku Rozwoju S.A. na podstawie Globalnego i Dziedzinowego Efektu Synergii, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 11 (67), s. 24-42.
1
@inbook{UEK:2168341727,
author = "Krasodomska Joanna and Świetla Katarzyna and Zarzycka Ewelina",
title = "Informacje niefinansowe w sprawozdawczości przedsiębiorstw a kompetencje zawodowe księgowych",
booktitle = "Rachunkowość jako źródło informacji na potrzeby zarządzania wartością dla interesariuszy",
pages = "172-186",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-326-3",
}
2
@misc{UEK:2168341897,
author = "Krasodomska Joanna and Eisenschmidt Karsten",
title = "The Use of Accounting Policy Options under IFRS in Europe : Do Country, Industry and Topic Factors Matter?",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "38",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@book{UEK:2168338289,
author = "Fijałkowska Justyna and Krasodomska Joanna and Macuda Małgorzata and Mućko Przemysław",
title = "Sprawozdawczość niefinansowa : regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "0860-2751",
isbn = "978-83-7972-312-6",
}
4
@article{UEK:2168336915,
author = "Budny Katarzyna and Krasodomska Joanna and Świetla Katarzyna",
title = "Performance Changes Around Banks Mergers and Acquisitions : Evidence from Poland",
journal = "Financial Sciences",
number = "vol. 24, 2",
pages = "28-45",
year = "2019",
}
5
@misc{UEK:2168341905,
author = "Panfilo Silvia and Krasodomska Joanna and Mio Chiara",
title = "Non-financial Risk Disclosure : the Role of Companies' Risk-taking and Corporate Governance Mechanisms",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "61-62",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
6
@misc{UEK:2168341243,
author = "Dobija Dorota and Zarzycka Ewelina and Krasodomska Joanna",
title = "Non-Financial KPIs Disclosures According to the Directive 2014/95/EU : an Empirical Investigation of Companies' Approaches",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "18",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
7
@misc{UEK:2168342627,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Badania naukowe od pomysłu do ... sukcesu",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (80)",
pages = "35",
year = "2019",
}
8
@inbook{UEK:2168329549,
author = "Biernacki Michał and Zarzycka Ewelina and Krasodomska Joanna",
title = "Job Preferences among Generation Z Students of Accounting",
booktitle = "32nd IBIMA Conference",
pages = "1-5",
adress = "Sewilla",
year = "2018",
isbn = "978-0-9998551-1-9",
}
9
@article{UEK:2168324841,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Raportowanie zintegrowane a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "503",
pages = "272-280",
year = "2018",
}
10
@article{UEK:2168327127,
author = "Bek-Gaik Bogusława and Krasodomska Joanna",
title = "Informacje niefinansowe jako obszar współczesnej sprawozdawczości przedsiębiorstw - definicja, źródła i proponowane kierunki badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "25-40",
year = "2018",
}
11
@inbook{UEK:2168324607,
author = "Michalak Jan and Krasodomska Joanna and Rimmel Gunnar and Sort Jesper and Trzmielak Dariusz",
title = "Intellectual Capital Management in Public Universities",
booktitle = "The Routledge Companion to Intellectual Capital",
pages = "149-167",
adress = "Abingdon, Oxon ; New York",
publisher = "Routledge",
year = "2018",
issn = "",
isbn = "9781138228214 ; 9781315393100",
}
12
@article{UEK:2168329505,
author = "Zarzycka Ewelina and Krasodomska Joanna and Biernacki Michał",
title = "Akredytacja ACCA a rozwój zawodowy specjalistów rachunkowości i finansów w Polsce",
journal = "e-mentor",
number = "3 (75)",
pages = "48-55",
year = "2018",
}
13
@book{UEK:2168327643,
author = "Śnieżek Ewa and Krasodomska Joanna and Szadziewska Arleta",
title = "Informacje niefinansowe w sprawozdawczości biznesowej przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste - imprint GAB Media",
year = "2018",
isbn = "978-83-63391-60-7",
}
14
@book{UEK:2168330245,
author = "Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof",
title = "Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-8102-158-6",
}
15
@article{UEK:2168327899,
author = "Zarzycka Ewelina and Krasodomska Joanna and Biernacki Michał",
title = "The Perceived Impact of Accreditation on the Quality of Academic Accounting Education : Students' Perspective",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 99, 155",
pages = "187-208",
year = "2018",
}
16
@article{UEK:2168327953,
author = "Alexander David and Brébisson Hélène de and Circa Cristina and Eberhartinger Eva and Fasiello Roberta and Grottke Markus and Krasodomska Joanna",
title = "Philosophy of Language and Accounting",
journal = "Accounting Auditing & Accountability Journal",
number = "vol. 31, iss. 7",
pages = "1957-1980",
year = "2018",
}
17
@article{UEK:2168318971,
author = "Dumitru Mădălina and Dyduch Justyna and GuȘe Raluca-Gina and Krasodomska Joanna",
title = "Corporate Reporting Practices in Poland and Romania - an Ex-ante Study to the New Non-financial Reporting European Directive",
journal = "Accounting in Europe",
number = "vol. 14, iss. 3",
pages = "279-304",
year = "2017",
}
18
@article{UEK:2168321489,
author = "Eisenschmidt Karsten and Krasodomska Joanna",
title = "Insights into the IASB Due Process : the Influence of Country Characteristics on Constituents' Formal Participation",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 95, 151",
pages = "117-145",
year = "2017",
}
19
@misc{UEK:2168321065,
author = "Kędzior Marcin and Grabiński Konrad and Herdan Agnieszka and Krasodomska Joanna",
title = "Embedding E-learning in Accounting Education Modules : the Educators Perspective",
booktitle = "40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia",
pages = "1-25",
year = "2017",
}
20
@inbook{UEK:2168327273,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku",
booktitle = "Rachunkowość : dokonania i przyszłość",
pages = "471-480",
adress = "Warszawa",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych",
year = "2017",
isbn = "978-83-7228-411-2",
}
21
@article{UEK:2168318977,
author = "Dyduch Justyna and Krasodomska Joanna",
title = "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: an Empirical Study of Polish Listed Companies",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 9, iss. 11",
pages = "1-24",
year = "2017",
}
22
@misc{UEK:2168322153,
author = "Dyduch Justyna and Krasodomska Joanna",
title = "Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure : Empirical Evidence from Poland",
booktitle = "40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia",
pages = "1-34",
year = "2017",
}
23
@inbook{UEK:2168313209,
author = "Krasodomska Joanna and Sychta Kamila",
title = "Informacje niefinansowe w raportach społecznych i raportach rocznych wybranych spółek energetycznych",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "102-121",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
24
@misc{UEK:2168336313,
author = "Krasodomska Joanna and Bek-Gaik Bogusława",
title = "Non-financial Disclosures as an Area of Contemporary Corporate Reporting - Proposed Research Directions",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "76-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
25
@article{UEK:2168314013,
author = "Klimczak Karol Marek and Krasodomska Joanna",
title = "The Role and Current Status of IFRS in the Completion of National Accounting Rules - Evidence from Poland",
journal = "Accounting in Europe",
number = "vol. 14, iss. 1-2",
pages = "158-163",
year = "2017",
}
26
@misc{UEK:2168318211,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Wstęp",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "9-13",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
27
@article{UEK:2168313141,
author = "Krasodomska Joanna and Cho Charles H.",
title = "Corporate Social Responsibility Disclosure : Perspectives from Sell-Side and Buy-Side Financial Analysts",
journal = "Sustainability Accounting, Management and Policy Journal",
number = "vol. 8, iss. 1",
pages = "2-19",
year = "2017",
}
28
@book{UEK:2168313155,
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
editor = Krasodomska Joanna,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
29
@misc{UEK:2168322147,
author = "Alexander David and Brébisson Hélène de and Circa Cristina and Eberhartinger Eva and Fasiello Roberta and Grottke Markus and Krasodomska Joanna",
title = "Philosophy of Language and Accounting",
booktitle = "40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia",
pages = "1-35",
year = "2017",
}
30
@article{UEK:2168320079,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Raportowanie informacji niefinansowych w świetle procesów konsultacyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "479",
pages = "99-107",
adress = "",
year = "2017",
}
31
@misc{UEK:2168322155,
author = "Michalak Jan and Krasodomska Joanna",
title = "Graphical Business Model Disclosure : Empirical Analysis of UK Companies' Strategic Reports",
booktitle = "40th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA), University of Valencia : 10-12 May, Valencia",
pages = "1-29",
year = "2017",
}
32
@article{UEK:2168309287,
author = "Krasodomska Joanna and Wacławik Bogusław",
title = "Ocena zgodności z MSSF informacji dotyczących instrumentów finansowych ujawnianych przez emitentów papierów wartościowych w latach 2009-2015",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "445",
pages = "140-159",
adress = "",
year = "2016",
}
33
@article{UEK:2168306843,
author = "Albu Cătălin Nicolae and Balsari Cagnur and Krasodomska Joanna",
title = "Introduction to the Special Issue on Corporate Social Reporting in Central and Eastern Europe",
journal = "Contabilitate și Informatică de Gestiune",
number = "vol. 15, no. 2 (56)",
pages = "193-205",
year = "2016",
}
34
@article{UEK:2168308243,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Ocena zrozumiałości sprawozdania z działalności Grupy LOTOS SA z wykorzystaniem aplikacji JASNOPIS",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "268",
pages = "135-143",
year = "2016",
}
35
@article{UEK:2168306855,
author = "Waniak-Michalak Halina and Macuda Małgorzata and Krasodomska Joanna",
title = "Corporate Social Responsibility and Accounting in Poland : a Literature Review",
journal = "Contabilitate și Informatică de Gestiune",
number = "vol. 15, no. 2 (56)",
pages = "255-303",
year = "2016",
}
36
@book{UEK:2168309139,
author = "Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof",
title = "Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7556-752-6",
}
37
@inbook{UEK:2168304927,
author = "Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna",
title = "IFRS Adoption in Poland in the Light of Empirical Research",
booktitle = "Economics and Political Implications of International Financial Reporting Standards",
pages = "144-168",
adress = "Hershey",
publisher = "Business Science Reference",
year = "2016",
issn = "2327-5677",
isbn = "978-1-4666-9876-5 ; 978-1-4666-9877-2",
}
38
@article{UEK:2168306849,
author = "Dyczkowska Joanna and Krasodomska Joanna and Michalak Jan",
title = "CSR in Poland : Institutional Context, Legal Framework and Voluntary Initiatives",
journal = "Contabilitate și Informatică de Gestiune",
number = "vol. 15, no. 2 (56)",
pages = "206-254",
year = "2016",
}
39
@inbook{UEK:2168304485,
author = "Krasodomska Joanna and Zieniuk Paweł",
title = "Regulacyjne uwarunkowania polityki informacyjnej organizacji pożytku publicznego w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian",
pages = "106-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-133-7",
}
40
@inbook{UEK:2168298685,
author = "Eisenschmidt Karsten and Krasodomska Joanna",
title = "Prospective Information in Management Commentary - a Comparison between Germany and Poland",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "91-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
41
@article{UEK:2168296903,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Sprawozdawczość zintegrowana jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 82, 138",
pages = "77-92",
year = "2015",
}
42
@article{UEK:2168293621,
author = "Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna",
title = "Blended Learning in Tertiary Accounting Education in the CEE Region - a Polish Perspective",
journal = "Contabilitate și Informatică de Gestiune",
number = "vol. 14, no. 2 (52)",
pages = "378-397",
year = "2015",
}
43
@book{UEK:2168298663,
title = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
editor = Krasodomska Joanna,
editor = Świetla Katarzyna,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
44
@misc{UEK:2168294513,
author = "Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna",
title = "E-learning in Accounting : what Determines Students' Satisfaction?",
booktitle = "38th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 28-30 April 2015, Glasgow",
pages = "",
year = "2015",
}
45
@inbook{UEK:2168290579,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "110-133",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
46
@misc{UEK:2168301213,
author = "Krasodomska Joanna and Cho Charles H.",
title = "Disclosures on Corporate Social Responsibility : Perspectives from Sell-side and Buy-side Financial Analysts",
booktitle = "2015 Conference of the Public Interest Section and Doctoral/New Scholar Consortium",
pages = "",
year = "2015",
}
47
@article{UEK:2168295601,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "CSR Disclosures in the Banking Industry : Empirical Evidence from Poland",
journal = "Social Responsibility Journal",
number = "vol. 11, no. 3",
pages = "406-423",
year = "2015",
}
48
@article{UEK:2168296189,
author = "Bauer Kinga and Krasodomska Joanna",
title = "The Premises for Corporate Social Responsibility in Insolvency Proceedings",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "387",
pages = "20-29",
adress = "",
year = "2015",
}
49
@misc{UEK:2168318197,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek",
booktitle = "Seminarium Interdyscyplinarne u Koźmińskiego",
number = "66",
pages = "",
adress = "Warszawa",
publisher = "Akademia Leona Koźmińskiego",
year = "2015",
}
50
@inbook{UEK:2168285439,
author = "Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna",
title = "E-learning : an Innovative Approach to Accounting Education",
booktitle = "Rozvitok finansovoī sistemi krain Central'noī ta Shìdnoī Evropi. Vipusk 4",
pages = "40-46",
adress = "Lviv",
publisher = "Lviv institute of banking of University of banking of the National bank of Ukraine; Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-932796-6-1",
}
51
@article{UEK:2168284143,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Rachunkowość społeczna - perspektywa światowa i krajowa",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "329",
pages = "191-197",
adress = "",
year = "2014",
}
52
@inbook{UEK:2168290799,
author = "Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna",
title = "IFRS Adoption in Corporate Practice - International and Polish Perspectives",
booktitle = "Rozvoj Euroregiónu Beskydy VIII",
pages = "52-59",
adress = "Žilina",
publisher = "Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0965-8",
}
53
@unpublished{UEK:2168301557,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "1[180]-26[205]",
year = "2014",
}
54
@book{UEK:2168274693,
author = "Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna",
title = "Współczesna rachunkowość na rynkach kapitałowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-275-8",
}
55
@book{UEK:2168287779,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-671-7",
}
56
@inbook{UEK:2168284259,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Towards Transparency in Other Forms of Financial Reporting - the Role of IFRS Practice Statement Management Commentary",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "90-102",
adress = "Olomouc",
publisher = "Dostál Jiří - NAVEP",
year = "2014",
isbn = "978-80-87658-11-6",
}
57
@inbook{UEK:2168278333,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Integrated Reporting as a Means to Disclose Information by Socially Responsible Companies",
booktitle = "Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác",
pages = "232-236",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2014",
isbn = "978-80-225-3867-1",
}
58
@inbook{UEK:2168274663,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Odpowiedzialność w teorii i w regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "116-130",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
59
@article{UEK:2168285121,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Integrated Reporting and the Directions of its Development",
journal = "Olsztyn Economic Journal",
number = "9 (2)",
pages = "109-118",
year = "2014",
}
60
@article{UEK:2168279379,
author = "Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna",
title = "The Polish Accounting System and IFRS Implementation Process in the View of Empirical Research",
journal = "Contabilitate și Informatică de Gestiune",
number = "vol. 13, no. 2 (48)",
pages = "281-310",
year = "2014",
}
61
@inbook{UEK:2168291033,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata and Stępień Konrad and Świetla Katarzyna and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
62
@inbook{UEK:2168291027,
author = "Andrzejewski Mariusz and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Kędzior Marcin and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
63
@inbook{UEK:2168291029,
author = "Andrzejewski Mariusz and Szulc Małgorzata and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Stępień Konrad and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
64
@unpublished{UEK:2168286983,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Odpowiedzialność w teorii i regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "111-128",
year = "2013",
}
65
@inbook{UEK:2168291037,
author = "Krasodomska Joanna and Andrzejewski Mariusz",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "78-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
66
@inbook{UEK:2168291035,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Szulc Małgorzata and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
67
@article{UEK:2168255994,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Corporate Social Responsibility as a Factor Influencing the Development of Social Accounting and Assessment of Employers",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 1 9",
pages = "12-25",
year = "2013",
}
68
@article{UEK:2168272928,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Sprawozdawczość przedsiębiorstw w świetle teorii legitymizacji",
journal = "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej",
number = "z. 130",
pages = "39-51",
year = "2013",
}
69
@misc{UEK:2168280717,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "W poszukiwaniu świętego Graala rachunkowości czyli jak zmierzyć niemierzalne?",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2013",
}
70
@misc{UEK:2168259392,
author = "Krasodomska Joanna and Grabiński Konrad and Kędzior Marcin",
title = "The Use of e-Learning in the Teaching of Accounting - the Case of Poland",
booktitle = "36th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 6-8 May 2013, Paris",
pages = "",
year = "2013",
}
71
@article{UEK:2168276733,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 73 (129)",
pages = "75-87",
year = "2013",
}
72
@inbook{UEK:2168256218,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "196-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
73
@inbook{UEK:2168291041,
author = "Andrzejewski Mariusz and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna and Grabiński Konrad",
title = "Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "86-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
74
@inbook{UEK:2168291031,
author = "Andrzejewski Mariusz and Krasodomska Joanna and Kędzior Marcin and Jonas Krzysztof and Szulc Małgorzata and Grabiński Konrad and Stępień Konrad",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 5 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
75
@misc{UEK:2168280713,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Sprawozdawczość zintegrowana wyzwaniem dla księgowych i biegłych rewidentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2013",
}
76
@book{UEK:2168273102,
author = "Grabiński Konrad and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna",
title = "Globalne uwarunkowania rachunkowości : systemy, procesy, zmiany",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne S.A.",
year = "2013",
isbn = "978-83-208-2146-8",
}
77
@inbook{UEK:2168276731,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Sprawozdawczość zintegrowana - aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Rachunkowość odpowiedzialności społecznej - teoria i praktyka",
pages = "65-77",
adress = "Poznań",
publisher = "Krajowa Izba Biegłych Rewidentów",
year = "2013",
isbn = "978-83-61287-94-0",
}
78
@inbook{UEK:2168269332,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Kwantyfikacja rezerw celowych w bankach",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego",
pages = "93-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-643-4",
}
79
@article{UEK:2168244774,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Sprawozdanie zarządu z działalności jako element rocznego raportu spółki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "883",
pages = "89-101",
year = "2012",
}
80
@inbook{UEK:2168229132,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS",
booktitle = "Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "68-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-617-5",
}
81
@article{UEK:2168240576,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Znaczenie społecznej odpowiedzialności banków dla bezpieczeństwa systemu finansowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "12",
pages = "151-159",
year = "2012",
}
82
@article{UEK:2168232808,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 66, 122",
pages = "101-110",
year = "2012",
}
83
@article{UEK:2168235052,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Znaczenie korporacji transnarodowych dla rozwoju globalnych regulacji rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "877",
pages = "37-47",
year = "2012",
}
84
@unpublished{UEK:2168273740,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Kluczowe wskaźniki efektywności jako narzędzie kwantyfikacji osiągnięć spółki",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "222-241",
year = "2012",
}
85
@article{UEK:2168229582,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a rachunkowość",
journal = "eWEB : Science, Business, Network",
pages = "",
year = "2012",
}
86
@article{UEK:2168229492,
author = "Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof",
title = "Research and Development Costs in International Accounting and Polish Accounting and Tax Law",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "51",
pages = "695-704",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
87
@inbook{UEK:2168256174,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Działania Unii Europejskiej na rzecz rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
booktitle = "Stabilność systemu finansowego warunkiem rozwoju gospodarczego - wybrane zagadnienia",
pages = "113-122",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
year = "2012",
isbn = "978-83-61310-84-6",
}
88
@article{UEK:2168228712,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "E-learning w nauczaniu rachunkowości - wyniki badań ankietowych",
journal = "e-mentor",
number = "1 (43) luty",
pages = "48-52",
year = "2012",
}
89
@article{UEK:2168218256,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 61, 117",
pages = "89-105",
year = "2011",
}
90
@inbook{UEK:2168224422,
author = "Krasodomska Joanna and Andrzejewski Mariusz",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "78-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
91
@inbook{UEK:2168224374,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata and Stępień Konrad and Świetla Katarzyna and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
92
@inbook{UEK:2168224372,
author = "Andrzejewski Mariusz and Krasodomska Joanna and Kędzior Marcin and Jonas Krzysztof and Szulc Małgorzata and Grabiński Konrad and Stępień Konrad",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
93
@unpublished{UEK:2168262926,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Ewolucja sprawozdawczości finansowej w kierunku sprawozdawczości zintegrowanej na przykładzie spółek Novo Nordisk i LOTOS",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji",
pages = "76-97",
year = "2011",
}
94
@article{UEK:2168219532,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Polityka informacyjna spółek w krajach anglosaskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "41-53",
year = "2011",
}
95
@inbook{UEK:2168227760,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "The Revised IAS 1 in the Practice of WIG20 Companies",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "58-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
96
@inbook{UEK:2168224424,
author = "Andrzejewski Mariusz and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna and Grabiński Konrad",
title = "Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "86-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
97
@inbook{UEK:2168224420,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Szulc Małgorzata and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
98
@inbook{UEK:2168224358,
author = "Andrzejewski Mariusz and Szulc Małgorzata and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Stępień Konrad and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
99
@misc{UEK:2168237654,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Corporate Social Responsibility as a Factor Influencing the Development of Social Accounting and Assessment of Employers by Future Graduates - the Case of Poland",
booktitle = "34th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 20-22 Apr 2011, Rome, Italy : Programme and Collected Abstracts",
pages = "285",
year = "2011",
}
100
@inbook{UEK:2168218502,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "259-279",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
101
@inbook{UEK:2168224356,
author = "Andrzejewski Mariusz and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Kędzior Marcin and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2011",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15453-0",
}
102
@article{UEK:2168234710,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Społeczna odpowiedzialność w praktyce polskich przedsiębiorstw i kształceniu studentów",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "220",
pages = "166-176",
adress = "",
year = "2011",
}
103
@inbook{UEK:2161924634,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "11-33",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
104
@article{UEK:53104,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Informacje niefinansowe jako element rocznego raportu spółki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "816",
pages = "45-57",
year = "2010",
}
105
@article{UEK:2164998721,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Anglosaski i kontynentalny model rachunkowości na przykładzie wybranych krajów",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 55 (111)",
pages = "119-137",
year = "2010",
}
106
@inbook{UEK:2165283473,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Perspektywy rozwoju informacyjnej funkcji rachunkowości w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1",
pages = "334-341",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
107
@unpublished{UEK:2168303337,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Kontrolna funkcja rachunkowości bankowej",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "271-293",
year = "2010",
}
108
@inbook{UEK:2164917576,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Rozwój regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "153-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
isbn = "978-83-255-0513-4",
}
109
@inbook{UEK:2165102058,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Globalne standardy rachunkowości efektem ujednolicenia zasad rachunkowości na świecie",
booktitle = "Problemy współczesnej rachunkowości",
pages = "291-301",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-437-6",
}
110
@inbook{UEK:2164863940,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Social Reporting in Times of Economic Crisis",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "207-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
111
@book{UEK:51380,
author = "Herdan Agnieszka and Stuss Magdalena M. and Krasodomska Joanna",
title = "Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-233-2730-1",
}
112
@unpublished{UEK:2168220608,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w dobie kryzysu ekonomicznego",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "129-152",
year = "2009",
}
113
@inbook{UEK:2165209192,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Znaczenie informacji niefinansowych w rocznych raportach spółek",
booktitle = "Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa",
pages = "181-188",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2009",
isbn = "978-83-7525-263-7",
}
114
@article{UEK:50371,
author = "Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna",
title = "Analiza finansowa jako narzędzie oceny działalności banku",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "61-77",
year = "2008",
}
115
@article{UEK:2165104795,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Kontrowersje dotyczące postanowień nowej umowy kapitałowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "13",
pages = "149-158",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
116
@book{UEK:2165000667,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1780-5",
}
117
@article{UEK:50574,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Sprawozdawczość finansowa banku a proces zarządzania ryzykiem",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "768",
pages = "65-77",
year = "2008",
}
118
@article{UEK:50372,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Przesłanki zróżnicowania systemów rachunkowości na świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "785",
pages = "45-59",
year = "2008",
}
119
@unpublished{UEK:2163829782,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Korporacje transnarodowe nośnikiem zmian w globalnych regulacjach rachunkowości",
booktitle = "Globalne regulacje rachunkowości",
pages = "74-93",
year = "2008",
}
120
@article{UEK:2168233306,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Ku globalnym standardom rachunkowości - MSSF i US GAAP",
journal = "Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse"",
number = "3",
pages = "",
year = "2008",
}
121
@article{UEK:51190,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Operational Risk Management Basing on the New Basel Capital Accord in Banks Operating in Poland : Surveys Results Analysis",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 1",
pages = "89-96",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
122
@inbook{UEK:2165366483,
author = "Andrzejewski Mariusz and Krasodomska Joanna and Świetla Katarzyna",
title = "Organizacyjnoprawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "38-58",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
123
@unpublished{UEK:2168281907,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Rozwój regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "200-219",
year = "2007",
}
124
@inbook{UEK:2165343870,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Instytucjonalna struktura procesu ustalania zasad rachunkowości w wybranych krajach",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 1, Rachunkowość finansowa",
pages = "185-195",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
125
@inbook{UEK:2166096722,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Znaczenie Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej dla rozwoju Unii Europejskiej",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "20-28",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
126
@inbook{UEK:2164969628,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "The New Basle Capital Accord as a Factor Improving the Credibility of Economic Information Disclosed by Banks",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "245-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
127
@article{UEK:51136,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Ocena stanu przygotowania banków do wdrożenia Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej - przegląd wyników badań",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "2",
pages = "46-60",
year = "2007",
}
128
@article{UEK:50811,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Raport roczny banków jako źródło informacji dla inwestorów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "750",
pages = "151-165",
year = "2007",
}
129
@unpublished{UEK:2168326641,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w zarządzaniu ryzykiem banków komercyjnych",
booktitle = "Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego",
pages = "125-141",
year = "2006",
}
130
@article{UEK:51965,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Mierzenie ryzyka (cz. 1)",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "50 (947)",
pages = "13-14, 16",
year = "2006",
}
131
@article{UEK:52322,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Ryzyko operacyjne w literaturze i praktyce polskich banków",
journal = "Bezpieczny Bank",
number = "1 (30)",
pages = "51-69",
year = "2006",
}
132
@inbook{UEK:2166133686,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Rola ewolucji rachunkowości w doskonaleniu zarządzania ryzykiem banku komercyjnego",
booktitle = "Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. T. 3, Problemy rachunkowości zarządczej. Rewizja ksiąg rachunkowych, kontrola i audyt wewnętrzny",
pages = "87-95",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7246-835-4",
}
133
@inbook{UEK:2166193060,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Zarządzanie ryzykiem w procesie kreowania wartości banku",
booktitle = "Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 1",
pages = "533-541",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3",
}
134
@article{UEK:52809,
author = "Herdan Agnieszka and Krasodomska Joanna",
title = "Ocena agencji ratingowych a klasyfikacja wag ryzyka bankowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "175-187",
year = "2006",
}
135
@article{UEK:51966,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Mierzenie ryzyka (cz. 2)",
journal = "Gazeta Bankowa",
number = "52 (948)",
pages = "16-17",
year = "2006",
}
136
@inbook{UEK:2165164653,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Szulc Małgorzata and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
137
@inbook{UEK:2165164317,
author = "Andrzejewski Mariusz and Szulc Małgorzata and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Stępień Konrad and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa",
title = "Podstawy wyceny w rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "29-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
138
@article{UEK:51526,
author = "Herdan Agnieszka and Krasodomska Joanna",
title = "Ocena fuzji BIG Banku SA i Banku Gdańskiego SA na podstawie globalnego i dziedzinowego efektu synergii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "141-158",
year = "2005",
}
139
@inbook{UEK:2165164456,
author = "Andrzejewski Mariusz and Krasodomska Joanna and Kędzior Marcin and Jonas Krzysztof and Szulc Małgorzata and Grabiński Konrad and Stępień Konrad",
title = "Dynamiczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "35-53",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
140
@inbook{UEK:2165164816,
author = "Krasodomska Joanna and Andrzejewski Mariusz",
title = "Sprawozdanie finansowe jako produkt rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "78-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
141
@article{UEK:51525,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa jako czynnik ograniczania ryzyka bankowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "674",
pages = "159-172",
year = "2005",
}
142
@article{UEK:51542,
author = "Świetla Katarzyna and Krasodomska Joanna",
title = "Ujednolicenie rozwiązań rachunkowości w Unii Europejskiej a proces kształcenia księgowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 26 (82) specj.",
pages = "229-239",
year = "2005",
}
143
@inbook{UEK:2165018174,
author = "Krasodomska Joanna",
title = "Rola audytu wewnętrznego w efektywnym zarządzaniu ryzykiem operacyjnym banków według nowej bazylejskiej umowy kapitałowej a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "293-301",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
144
@inbook{UEK:2165164188,
author = "Andrzejewski Mariusz and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna and Jonas Krzysztof and Stępień Konrad and Kędzior Marcin and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata",
title = "Bilans jako statyczny rachunek majątku i kapitału",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "19-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
145
@misc{UEK:2168237656,
author = "Herdan Agnieszka and Krasodomska Joanna",
title = "The Implementation of Corporate Governance Code by Polish Companies",
booktitle = "BAA Annual Conference : 30 March-1 April 2005, Edinburgh",
pages = "",
year = "2005",
}
146
@inbook{UEK:2165164617,
author = "Andrzejewski Mariusz and Jonas Krzysztof and Grabiński Konrad and Szulc Małgorzata and Stępień Konrad and Świetla Katarzyna and Grabowska-Kaczmarczyk Ewa and Krasodomska Joanna",
title = "Budowa i funkcjonowanie rachunku kosztów",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "54-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
147
@inbook{UEK:2165164892,
author = "Andrzejewski Mariusz and Kędzior Marcin and Krasodomska Joanna and Grabiński Konrad",
title = "Wykorzystanie analitycznej funkcji współczesnej rachunkowości",
booktitle = "Podstawy rachunkowości : zbiór zadań",
pages = "86-91",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-01-14514-5",
}
148
@unpublished{UEK:2168270588,
author = "Świetla Katarzyna and Andrzejewski Mariusz and Krasodomska Joanna",
title = "Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "34-57",
year = "2004",
}
149
@inbook{UEK:2168222064,
author = "Czubała Joanna and Kędzior Marcin",
title = "Environmental Reporting and Accounting as a Feedback between the Society and General Accounting Theory",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "105-119",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
150
@misc{UEK:2168237658,
author = "Czubała Joanna and Herdan Agnieszka",
title = "How Do We Teach International Accounting - the Case of Poland",
booktitle = "27th Annual Congress of the European Accounting Association (EAA) : 1-3 Apr 2004, Prague, Czech Republic : Programme and Collected Abstracts",
pages = "115",
year = "2004",
}
151
@inbook{UEK:2165345658,
author = "Świetla Katarzyna and Czubała Joanna",
title = "Organizacyjno-prawne instrumenty regulacji rachunkowości i zawodu księgowego w Unii Europejskiej",
booktitle = "Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne",
pages = "7-23",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2004",
}
152
@inbook{UEK:2168255990,
author = "Herdan Agnieszka and Czubała Joanna",
title = "Znaczenie ratingów w Nowej Bazylejskiej Umowie Kapitalowej",
booktitle = "Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 2",
pages = "319-327",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89-142-25-2",
}
153
@inbook{UEK:2168233230,
author = "Czubała Joanna",
title = "Proces decyzyjny zarządzania ryzykiem bankowym w kontekście Nowej Bazylejskiej Umowy Kapitałowej",
booktitle = "Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce",
pages = "151-168",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1594-X",
}
154
@article{UEK:2168266112,
author = "Czubała Joanna",
title = "Polityka rachunkowości w zakresie tworzenia rezerw w bankach w warunkach zwiększonego ryzyka systemowego : (na przykładzie BRE Banku SA)",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "992",
pages = "69-82",
adress = "",
year = "2003",
}
155
@inbook{UEK:2168255590,
author = "Czubała Joanna",
title = "Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa",
booktitle = "Banki na rynku finansowym : teraźniejszość i przyszłość",
pages = "141-151",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski",
year = "2003",
isbn = "83-7299-265-7",
}
156
@inbook{UEK:2168246418,
author = "Herdan Agnieszka and Czubała Joanna",
title = "The Use of Comparative Ratio Analysis in the Measurement of Synergy Effect in Merged Companies : (the Case of Two Polish Banks)",
booktitle = "Zarządzanie finansami : mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. T. 1",
pages = "485-494",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-89142-11-2",
}
157
@inbook{UEK:2165240187,
author = "Czubała Joanna and Herdan Agnieszka",
title = "Miejsce Sprawozdawczości Finansowej i Rachunkowości Międzynarodowej w akademickim procesie kształcenia przyszłych menedżerów",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "117-124",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
158
@inbook{UEK:2165163808,
author = "Czubała Joanna",
title = "Najnowsze działania regulacyjne w zakresie ryzyka operacyjnego podjęte przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego",
booktitle = "Rachunkowość wobec procesów globalizacji",
pages = "128-136",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2002",
isbn = "83-71876-90-4",
}
159
@article{UEK:2168246500,
author = "Herdan Agnieszka and Czubała Joanna",
title = "Ocena połączenia Banku Rozwoju Eksportu S.A. i Polskiego Banku Rozwoju S.A. na podstawie Globalnego i Dziedzinowego Efektu Synergii",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 11 (67)",
pages = "24-42",
year = "2002",
}