Publications of the selected author

Misiuda Krzysztof ORCID

Interdepartmental Unit, Department of Finance,

1

Title:
Udział banków w finansowaniu przedsiębiorstw = Participation of Banks in Financing of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996) , s. 143-154. - Summ.
Nr:
2168252112
article
2

Title:
Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki handlowe = Instruments Used by Central Bank to Influence Commercial Banks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994) , s. 19-30. - Summ.
Nr:
2168262634
article
3

Title:
Operacje kredytowe banków = Banks Crediting Operations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994) , s. 85-96. - Summ.
Nr:
2168226805
article
1
Udział banków w finansowaniu przedsiębiorstw = Participation of Banks in Financing of Enterprises / Krzysztof MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996), s. 143-154. - Summ. - ISSN 0208-7944
2
Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki handlowe = Instruments Used by Central Bank to Influence Commercial Banks / Krzysztof MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994), s. 19-30. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Operacje kredytowe banków = Banks Crediting Operations / Krzysztof MISIUDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 448 (1994), s. 85-96. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Misiuda K., (1996), Udział banków w finansowaniu przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 143-154.
2
Misiuda K., (1994), Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki handlowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 19-30.
3
Misiuda K., (1994), Operacje kredytowe banków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 448, s. 85-96.
1
@article{UEK:2168252112,
author = "Krzysztof Misiuda",
title = "Udział banków w finansowaniu przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "143-154",
year = "1996",
}
2
@article{UEK:2168262634,
author = "Krzysztof Misiuda",
title = "Instrumenty oddziaływania banku centralnego na banki handlowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "426",
pages = "19-30",
year = "1994",
}
3
@article{UEK:2168226805,
author = "Krzysztof Misiuda",
title = "Operacje kredytowe banków",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "448",
pages = "85-96",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID