Publications of the selected author
1

Title:
Ludzie tworzą miasto : kampus uniwersytecki jako model społeczny
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 56-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Level I:
Nr:
2168335911
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Nad grobem Profesora Leszka Kasprzyka
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 92-93. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342447
varia
3

Title:
Moje Grand Valley i przyjaciele = My Grand Valley and Friends
Source:
40 lat współpracy : Grand Valley State University, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 8-11. - Równol. tekst pol. i ang.
ISBN:
978-83-7252-692-2
Nr:
2168340201
chapter in book
4

Title:
Wigilia
Source:
Węzły pamięci niepodległej Polski / zespół red. Zdzisław Najder, Anna Machcewicz, Michał Kopczyński, Roman Kuźniar, Bartłomiej Sienkiewicz, Jerzy Stępień, Wojciech Włodarczyk - Warszawa ; Kraków: Fundacja Węzły Pamięci : Muzeum Historii Polski ; Wydawnictwo Znak, 2014, s. 889-892
ISBN:
978-83-240-3130-6
Nr:
2168312723
lexical items
5

Title:
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]2013. - nr 1 (23), s. 62-84 - Bibliogr.
Opracował:
Marody Mirosława
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168271276
voice in discussion / interview
See main document
6

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konwergencja mediów - media convergence - Medienkonvergenz", Kraków, Polska, od 2011-03-17 do 2011-03-18
Title:
Media in the Convergentive Reading
Source:
Media Convergence - Approaches and Experiences : Aftermath of the «Media Convergence - Konwergencja Mediów - Medienkonvergenz» Conference, Jesuit University «Ignatianum», Cracow, Poland, 17-18 March 2011 = Gefälligkeitsübersetzung : Medienkonvergenz. Ansätze und Erfahrungen; Verhandlungen der Konferenz "Medienkonvergenz - Konwergenzija Mediow", Jesuitische Universität "Ignatianum", Krakow, Polen 17.-18. März 2011 / ed. Renata Szczepaniak - Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, s. 29-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-631-63978-8
Nr:
2168296039
chapter in conference materials
7

Title:
Polski dziennikarz : między tendencyjnością a partyjnością = A Polish Journalist : between Tendentiousness and Party Membership
Source:
Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza / red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013, s. 44-57. - Summ., zsfg. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3071)
ISBN:
978-83-226-2213-1
Nr:
2168340417
chapter in monograph
8

Title:
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2012
Physical description:
507 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-242-1776-2
Nr:
2168242928
monograph
9

Title:
Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej
Source:
Twórcze miejsca, twórczy ludzie / [red. Aleksander SURDEJ] - Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2011, s. 25-51
ISBN:
978-83-60959-86-2
Nr:
2168225752
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Na polskich drogach w Europie
Source:
Studio Opinii (2011) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166154596
unreviewed article
11

Title:
Demokracja jako współczesny dylemat
Source:
Transformacje demokracji / red. nauk. Lech W. Zacher - Warszawa: Difin, 2011, s. 409-423 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-431-7
Nr:
2168228310
chapter in monograph
12

Title:
Czy jest coś naprawdę w kraju krasnoludków?
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166143402
unreviewed article
13

Title:
Kara Mustafa czy Wojna albo Pokój
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166153660
unreviewed article
14

Title:
A Dispute over the Existence of the Intelligentsia
Source:
Poland - Serbia / scient. ed. Zbigniew Paszek - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 191-207. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-156-1
Nr:
2165794219
chapter in monograph
15

Title:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
244 s.; 24 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
2166344462
monograph
See related chapters
16

Title:
Jak zapewnić sobie frekwencję na imprezie związkowej?
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166153361
unreviewed article
17

Title:
Europa chciała być tolerancyjna, ale to się nie powidło : [wywiad]
Source:
Wirtualna Polska (2010) . - Rozmowę przeprowadziła Małgorzata Pantke. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166451738
unreviewed article
18

Title:
Krajobraz po wodzie
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166154193
unreviewed article
19

Title:
Zaginiony na wschodzie
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166154786
unreviewed article
20

Title:
Ile beztroski, ile zauroczenia : co tak naprawdę robimy, gdy oddajemy swój głos
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166029345
unreviewed article
21

Conference:
Tożsamość i komunikacja, Polska, Lublin, Polska, od 2009-06-06 do 2009-06-08
Title:
Media a tożsamość obywatelska
Source:
Stałość i zmienność tożsamości / red. Leon Dyczewski, Justyna Szulich-Kałuża, Robert Szwed - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2010, s. 99-114
Series:
(Tożsamość Osób, Zbiorowości, Instytucji ; 2)
ISBN:
978-83-7702-152-1
Nr:
2166566257
chapter in conference materials
22

Title:
Kilka uwag o Europie w aktualnej sytuacji
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166154031
unreviewed article
23

Title:
Powrót granicy cywilizacji, która dzieli Polskę
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166154665
unreviewed article
24

Title:
Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego
Source:
Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego / red. Krzysztof Frysztacki, Anna KARWIŃSKA, Marta Smagacz-Poziemska - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010, s. 37-52
ISBN:
978-83-233-3094-3
Nr:
2168254934
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Nasza Uczelnia była jednak pierwsza!
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 4 (36), s. 24. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346534
voice in discussion / interview
See main document
26

Title:
Fragmentaryzacja jako paradygmat w naukach społecznych
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-29 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52338
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Pożegnanie Profesora Socjologii Ryszarda Dyoniziaka
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 4 (29), s. 4-5. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274851
varia
See main document
28

Title:
Ustawa medialna : sprawy reklamy i telewizji regionalnej
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155297
unreviewed article
29

Author:
Jerzy Mikułowski Pomorski , Anna Gawlewicz
Title:
Rodzinna Europa : kształtowanie się wizerunku Unii Europejskiej w prasie polskiej w momencie akcesji Polski do UE (2004 r.) oraz w piątym roku członkostwa (2008 r.)
Source:
5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej / red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, s. 188-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7567-045-5
Access mode:
Nr:
2168296243
chapter in monograph
30

Title:
Demokracja - obrona i rekonstrukcja
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155128
unreviewed article
31

Title:
Partyjność mediów, media partyjne
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155076
unreviewed article
32

Title:
Telewizja : czy mogło być inaczej?
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155287
unreviewed article
33

Title:
Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
169 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-453-9
Nr:
51383
monograph
34

Title:
Polityczne swary, narodowe gusła
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155277
unreviewed article
35

Title:
Historia współczesności a historycy IPN
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155197
unreviewed article
36

Title:
Ustawa o zadaniach publicznych mediów elektronicznych
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155430
unreviewed article
37

Title:
Masowe media niekomunikacji społecznej
Source:
Mediatyzacja kampanii politycznych / red. Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Stanisław Michalczyk - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2009, s. 34-47 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2735)
ISBN:
978-83-226-1855-4
Nr:
2165082210
chapter in monograph
38

Title:
Czy ktoś mieszka za ścianą?
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155056
unreviewed article
39

Title:
Rzeczywistość kulturowa i jej fragmentaryzacje w myśli Floriana Znanieckiego = Cultural Reality and Its Fragmentation in Florian Znanieckie Thought
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 45, z. 2 (180) (2009) , s. 183-194. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168240372
article
40

Title:
Dylemat Polańskiego
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155066
unreviewed article
41

Title:
Rola mediów w negocjowaniu tożsamości
Source:
Tożsamość polska w odmiennych kontekstach / red.: Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 463-474. - Materiał z debaty toczonej podczas : Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Kultury KUL pt.: "Tożsamość polska w odmiennych kontekstach i czynniki ją kształtujące"
Series:
(Tożsamość Osób, Zbiorowości, Instytucji ; 1)
ISBN:
978-83-7363-852-5
Nr:
2166566246
chapter in conference materials
42

Title:
Brawo, Wałęsa!
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155046
unreviewed article
43

Title:
Marketing mediów w świetle Consumer Culture Theory (CCT)
Source:
Współczesne media / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 249-263 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-3087-4
Nr:
2165082333
chapter in monograph
44

Title:
Problem paradygmatu kulturowego w badaniach społecznych
Source:
Tożsamość kulturowa / red. Andrzej Pankowicz, Jarosław Rokicki, Paweł Plichta - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008, s. 13-23
ISBN:
978-83-233-2549-9
Nr:
2168272718
chapter in monograph
45

Title:
Socjologia młodszy partner statystyki [dokument elektroniczny]
Source:
Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy - Kraków: [b.w.], 2008. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168266872
chapter in conference materials
46

Title:
Zmieniający się świat mediów
Publisher address:
Kraków: "Universitas", 2008
Physical description:
335 s.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr. przy wybranych rozdz.
ISBN:
978-83-242-0938-5
Nr:
2166561080
monograph
47

Title:
Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej
Source:
Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2008, s. 7-23
Signature:
NP-1312/Magazyn
Nr:
2168219472
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Kraków: próby zmian struktury społecznej miasta po roku 1945
Source:
Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 111-125
ISBN:
978-83-89273-61-1
Nr:
2165693895
chapter in conference materials
See main document
49

Title:
Nauki społeczne wobec współczesnych procesów fragmentaryzacji = Social Sciences vis-à-vis Contemporary Fragmentation Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008) , s. 5-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50142
article
See main document
50

Title:
Współczesna fragmentaryzacja społeczna
Source:
Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2007, s. 3-7
Research program:
34/KSE/1/2007/S/395
Signature:
NP-1162/Magazyn
Nr:
2168326853
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Więź społeczna w warunkach fragmentaryzacji
Source:
Kultura - media - społeczeństwo / red.: Dariusz Wadowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2007, s. 201-222
ISBN:
978-83-7363-611-8
Nr:
2168272732
chapter in monograph
52

Title:
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2007
Physical description:
404, [4] s.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-242-0769-4
Nr:
2168249246
monograph
53

Title:
Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji = Internationality as an Area of Communication
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006) , s. 5-21. - Summ.
Access mode:
Nr:
52702
article
See main document
54

Title:
Przestrzeń kulturowa jako zasób dla rekompozycji Europy
Source:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]2006, s. 19-34
Research program:
17/KSE/1/2006/S/292
Signature:
NP-1047/2/Magazyn
Nr:
2168318025
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Społeczne wymiary Europy
Source:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]2006, s. 3-18
Research program:
17/KSE/1/2006/S/292
Signature:
NP-1047/2/Magazyn
Nr:
2168318021
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację
Source:
Euro - Limes. - nr 1(6) (2006) , s. 1-19. - [odczyt: 07.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241116
article
57

Title:
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Publisher address:
Kraków: "Universitas", 2006
Physical description:
404, [4] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-242-0445-8
Nr:
2166510890
monograph
58

Title:
Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację = Fragmentation as a Postmodern Process
Source:
Transformacje. - nr 1-4 (47-50) (2006) , s. 13-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168275753
article
59

Title:
Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji
Source:
Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym : szkice medioznawcze / red. Stanisław Michalczyk - Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2006, s. 9-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-89275-82-1
Nr:
2168272727
chapter in monograph
60

Title:
Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji
Source:
Euro - Limes. - nr 1(5) (2005) , s. [1-13]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241106
article
61

Title:
Oznakowanie przestrzeni publicznej = Marking Public Space
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005) , s. 30-38
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Mikułowski Pomorski J., (2005), Marking Public Space, "International Cultural Centre Cracow", Y. 13 (January-December 2004), s. 29-37.
Nr:
2168320217
unreviewed article
See main document
62

Title:
Informacja i komunikacja : znacząca zmiana sytuacji
Source:
Reguły i działania / [kom. red. Mirosław Chałubiński, Andrzej Delorme, Przemysław KISIEL, Marek Sikora, Anna Woźniak] - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2005, s. 170-186 - Bibliogr.
ISBN:
83-89709-24-4
Nr:
2168241698
chapter in monograph
See main document
63

Title:
Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji = From Orator to Interlocutor : Persuasion or Meeting?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005) , s. 5-24. - Summ.
Access mode:
Nr:
52849
article
See main document
64

Title:
Kultura wobec społecznej transformacji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
147 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-245-6
Nr:
2167637753
monograph
65

Title:
Kulturowe oznakowanie przestrzeni w tworzeniu się tożsamości Europy
Source:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2005, s. 5-28 - Bibliogr.
Research program:
33/KSE/1/2005/S/225
Signature:
NP-1047/[1]/Magazyn
Nr:
2168317989
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Wprowadzenie : inteligencja wobec nowych czasów
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 5-43
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166528265
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Christmas Eve as a Polish National Metaphor
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 93-120 - Bibliogr.
Nr:
2166400670
article
68

Title:
Międzynarodowa współpraca gmin bliźniaczych : komentarz do badań PISM
Source:
Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego / red. Adriana Skorupska - Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005, s. 75-85
Series:
(Raporty - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
ISBN:
83-89607-55-7
Nr:
2168247238
chapter in monograph
69

Title:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
318 s.; 24 cm.
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166528079
monograph
See related chapters
70

Title:
Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się?
Source:
Społeczeństwo informacji / Armand Mattelart - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004, s. V-XVII - Bibliogr.
ISBN:
83-242-0332-X
Nr:
2168247306
chapter in monograph
71

Conference:
Konferencja naukowa nt. Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-10
Title:
Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie
Source:
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 11-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-206-5
Nr:
2168044590
chapter in conference materials
See main document
72

Title:
Media wobec zjawisk współczesnej globalizacji = The Media and the Phenomena of Contemporary Globalisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004) , s. 37-52. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220446
article
See main document
73

Title:
Dom w świadomości studentów
Source:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2004, s. 5-60 - Bibliogr.
Signature:
NP-833/3/Magazyn
Nr:
2168283167
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Conference:
Konferencja naukowa nt. Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-10
Title:
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
343 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-206-5
Nr:
2168044383
conference materials
See related chapters
75

Title:
Polacy wobec wymiarów Hofstedego - kierunki zmienności = The Poles and Hofstede's Dimensions of Culture: Trajectories of Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004) , s. 55-74. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219160
article
See main document
76

Title:
Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji
Source:
Euro - Limes. - nr 1(4) (2004) , s. [1-13]. - [odczyt: 07.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241094
article
77

Title:
Praca jako konieczność, praca jako wyzwanie
Source:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 60-69 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
2166235202
chapter in conference materials
See main document
78

Title:
Wstęp
Source:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2003, s. 2-3
Signature:
NP-833/2/Magazyn
Nr:
2168283151
preface / summary
See main document
79

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, Kraków, Polska, od 2003-05-30 do 2003-05-30
Title:
Kultura wobec Społeczeństwa Sieci
Source:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia - Iwanowice: Tekst-Graf, 2003, s. 21-22
ISBN:
83-918958-1-5
Nr:
2168320271
varia
80

Title:
Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
167, [1] s.; 24 cm
Notes:
Data. wyd. wg nr zam. ze s. red. ; na s tyt.: Kraków 2002., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-157-3
Nr:
2168225226
monograph
81

Title:
Kultura wobec społeczeństwa sieci
Source:
Społeczeństwo informatyczne : szansa czy zagrożenie? / red. Barbara Chyrowicz - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003, s. 37-70
Series:
(Etyka i Technika)
ISBN:
83-7306-140-1
Nr:
2168247156
chapter in conference materials
82

Title:
Dom w świadomości studentów
Source:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2003, s. 4-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-833/2/Magazyn
Nr:
2168283155
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Title:
Nasz europejski dom = Our European House
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 189. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168241282
varia
84

Title:
Kultura wobec społeczeństwa sieci
Source:
Euro - Limes. - nr 2(3) (2003) , s. 1-32. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241010
article
85

Title:
Prawo do Komunikowania : czy dawne dylematy są jeszcze aktualne?
Source:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. [1-14]. - [odczyt: 05.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240946
article
86

Title:
Komunikowanie międzynarodowe po11 września 2001 = International Communication since 11 September 2001
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 98-100. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241276
varia
87

Title:
Poles and Hofstede's Dimensions of Culture : Directions of Change
Source:
Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003, s. 15-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-194-8
Nr:
2168247086
chapter in conference materials
See main document
88

Title:
Alexis de Tocqueville o prasie jako gwarantce demokracji i rozwoju : diagnoza i ustanowienie norm z różnych perspektyw czasowych
Source:
Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a / red. Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Katarzyna M. Machowska, Cezary J. Olbromski - Kraków: Wydaw. Adam Marszałek, 2003, s. 329-350
Series:
(Colloquia Communia ; nr (73), 2)
ISBN:
83-7322-595-1
Nr:
2168241676
chapter in monograph
89

Title:
Introduction
Source:
Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003, s. 5-7
ISBN:
83-7252-194-8
Nr:
2168306173
preface / summary
See main document
90

Title:
Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
153 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-017-8
Nr:
2168246918
monograph
91

Title:
Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003
Physical description:
122 s.: il.; 25 cm
Notes:
Na s. tyt. : Proceedings of the 4th NIBES Conference, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-194-8
Nr:
2168247080
conference materials
See related chapters
92

Title:
Mit, partycypacja, kontynuacja = Myth, Participation, Continuation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2002. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 97. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333677
varia
93

Title:
Komunikowanie międzynarodowe po 11 września 2001 roku = International Communication after September 11th, 2001
Source:
Transformacje. - nr 1-4 (27-30), 1-4 (31-34) (2002) , s. 231-239 - Bibliogr.
Nr:
2168247378
article
94

Title:
Przedmowa
Source:
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 5-8
ISBN:
83-7252-123-9
Nr:
2168320299
preface / summary
See main document
95

Title:
Karl Cordell (ed.), Poland and the European Union. Europe and the Nation State, Routledge, London, New York 2000, s. 208+viii
Source:
Polski Przegląd Dyplomatyczny. - t. 2, nr 4 (2002) , s. 178-184
Nr:
2168320667
review
96

Title:
Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 434
Source:
Polski Przegląd Dyplomatyczny. - t. 2, nr 5 (2002) , s. 176-180
Nr:
2168320451
review
97

Conference:
Konferencja naukowa nt. Studia europejskie i informacja europejska, Kraków, Polska, od 2000-06-08 do 2000-06-09
Title:
Studia europejskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i ich perspektywy w obliczu zmian minimum programowego dla kierunku stosunków międzynarodowych
Source:
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 9-23
ISBN:
83-7252-123-9
Nr:
2168041084
chapter in conference materials
See main document
98

Conference:
Konferencja naukowa nt. Studia europejskie i informacja europejska, Kraków, Polska, od 2000-06-08 do 2000-06-09
Title:
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
111 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-123-9
Nr:
2168041108
conference materials
See related chapters
99

Title:
Sytuacja kultury europejskiej na przykładzie filmu
Source:
Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002, s. 18-22. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7010-166-8
Nr:
2168238870
chapter in conference materials
100

Title:
Nasz Europejski dom
Source:
Euro - Limes. - nr 1(1) (2002) , s. 1-25. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240940
article
101

Title:
Nasz europejski dom : idea domu w perspektywie kulturowej : badania porównawcze
Source:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2002, s. 4-35
Signature:
NP-833/[1]/Magazyn
Nr:
2168283117
chapter in unpublished scientific work
See main document
102

Title:
The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy = The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001) , s. 157-174
Nr:
2168248842
article
See main document
103

Title:
Inteligencja między władzą i gospodarką
Source:
Master of Business Administration. - nr 3 (50) (2001) , s. 11-15, 41-45 - Bibliogr.
Nr:
2168272100
article
104

Title:
Twarz polskiego Europejczyka
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 5 (2691) (2001) , s. 5
Nr:
2168321001
unreviewed article
105

Title:
Miejsce kultury w sporze pokoleń
Source:
Po Lekcjach. - nr 3 (25) (2000) , s. 25-32
Nr:
2168320943
article
106

Title:
A Window onto the World
Source:
Eksperyment : the In-House Magazine of the Cracow University of Economics / Editor-in-Chief: Zbigniew PASZEK. - nr 4 (2000) , s. 4
Nr:
2168357828
unreviewed article
See main document
107

Title:
Maciej Gutowski - krakowianin = Maciej Gutowski, a Cracovian
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 198. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333599
varia
108

Title:
Okno na świat
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000) , s. 5
Nr:
2168272370
article
See main document
109

Title:
Socjotechnik w latach próby
Source:
Socjotechnika : kontrowersje, rozwój, perspektywy / red. nauk. Jerzy Kubin, Jerzy Kwaśniewski - Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2000, s. 63-84
Series:
(Prace Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW ; t. 5)
ISBN:
83-910411-5-8
Nr:
2168320009
chapter in monograph
110

Conference:
V Congreso "Cultura Europea", Pamplona, Hiszpania, od 1998-10-28 do 1998-10-31
Title:
Central European University : between State and the Market
Source:
Actas del V Congreso "Cultura Europea", Pamplona, 28 al 31 de octubre de 1998 / ed. Enrique Banús Irusta, Beatriz Elío - Navarra: Aranzadi, 2000, s. 697-702
Nr:
2168321143
chapter in conference materials
111

Title:
Informacja w komunikowaniu źródłem wspólnoty
Source:
Socjologia i wyzwania społeczne / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 171-185 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240344
chapter in monograph
See main document
112

Author:
Jerzy Mikułowski Pomorski , Teresa Bętkowska
Title:
Każdy ma swoje pięć minut!
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK1999. - nr 3, s. 3
Nr:
2168284057
voice in discussion / interview
See main document
113

Title:
Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
153 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-017-8
Nr:
2168246920
monograph
114

Title:
Czy turystyka ochroni historyczne dziedzictwo?
Source:
Dziedzictwo a turystyka / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1999, s. 153-165
ISBN:
83-85739-67-X
Nr:
2168272072
chapter in conference materials
See main document
115

Title:
Post-Communist Europe and the Understanding of Change : the Case of Poland
Source:
Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives / ed. Sue Faulkner, Jim McLoughlin, Stanisław OWSIAK - Aldershot: Ashgate, 1999, s. 143-166
ISBN:
1-8401-4944-2
Note another doc.:
Reedycja: Mikułowski Pomorski J., (2018), Post-Communist Europe and the Understanding of Change : the Case of Poland. [W:] Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives. London : Routledge, s. 143-166. 978-1-138-33207-2 978-1-138-33210-2 ; 978-0-429-44688-7
Nr:
2168345264
chapter in monograph
See main document
116

Title:
Nie przejedliśmy pieniędzy
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 2 (1998) , s. 2-4
Nr:
2168357780
unreviewed article
See main document
117

Title:
Potencjał kadrowy krakowskich szkół wyższych
Source:
Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 2 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998, s. 87-104
ISBN:
83-8573-956-4
Nr:
2168306091
chapter in conference materials
See main document
118

Title:
Post-Communist Europe and Society's Understanding of Change : the Case of Poland
Source:
Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds. Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 5, no. 1 (1998) , s. 43-58 - Bibliogr.
Nr:
2168331461
article
See main document
119

Conference:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Title:
Niepokój a potrzeba ładu : współczesna polska transformacja wobec zmian świadomości
Source:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 51-79
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230958
chapter in conference materials
See main document
120

Title:
Audio contra video. Ku czemu dąży radio?
Source:
Radio / [red. prowadzący Teresa Leśniak ; oprac. tekstów J. P. Gawlik] - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury; Polskie Radio Kraków, 1997, s. 8-16
ISBN:
83-85739-42-4
Nr:
2168290513
chapter in conference materials
121

Title:
Następny krok
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 1 (1997) , s. 6
Nr:
2168357760
unreviewed article
See main document
122

Title:
The City and its Genius Loci
Source:
The Historical Metropolis / acad. ed. Jacek Purchla1996, s. 21-37
ISBN:
83-85739-35-1
Nr:
2168247376
chapter in conference materials
See main document
123

Author:
Title:
Valeriana : eseje o komunikowaniu między ludźmi = Essays on Human Communication
, Bajka Zbigniew
Publisher address:
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1996
Physical description:
375 s., [1] k. portr.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. przy ref. w jęz. pol. i ang.,
ISBN:
83-902118-1-5
Nr:
2168345070
monograph
124

Title:
Czy książka będzie nauce potrzebna?
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 11-24
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226946
chapter in monograph
See main document
125

Title:
Genius loci w przestrzeni miejskiej
Source:
Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996, s. 299-312
ISBN:
83-7052-982-8
Nr:
2168246410
chapter in monograph
See main document
126

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1995 roku
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1995/96 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 3-14
ISBN:
83-86439-68-8
Nr:
2168357984
chapter in book
127

Title:
Wprowadzenie
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 7-17
ISBN:
83-86439-78-5
Nr:
2168282327
chapter in book
See main document
128

Title:
Lustro pokoleń
Source:
Rzeczpospolita. - nr 233 (1996) , s. 15
Nr:
2168358468
unreviewed article
129

Title:
Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego
Source:
Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / [kom. organizacyjny Edward Haliżak et al.] - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995, s. 147-161
ISBN:
83-7151-120-5
Nr:
2168275853
chapter in monograph
130

Title:
Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991
Publisher address:
Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995
Physical description:
74 s.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang.,
ISBN:
83-04-04297-5
Nr:
2168335017
book
131

Title:
Kształtowanie się obrazu Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991
Publisher address:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1995
Physical description:
96 s.: il.; 21 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04296-7
Nr:
2168224276
monograph
132

Title:
Giełda i bezpieczeństwo inwestycji w oczach opinii publicznej : 1992-1994
Source:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 1 (1995) , s. 19-22
Nr:
2168233556
article
133

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1994 r.
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1994/95 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 3-12
ISBN:
83-86439-29-7
Nr:
2168357980
chapter in book
134

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 4 października 1993 r.
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1993/94 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 3-13
Nr:
2168357976
chapter in book
135

Title:
Współpraca z zagranicą a polityka zdobywania funduszy w szkołach wyższych
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1994. - nr 9 (31), s. 3-11
Nr:
2168346216
chapter in report
136

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 1 października 1992 r.
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1992/93 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993, s. 3-14
Nr:
2168357972
chapter in book
137

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 399
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168253922
journal / series editorial
138

Title:
The Drifting Society
Source:
Institutional Frameworks of Market Economies / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Aldershot: Avebury, 1993, s. 287-294 - Bibliogr.
ISBN:
1-85628-399-2
Nr:
2168221880
chapter in monograph
See main document
139

Title:
Institution and Cultural Policy
Source:
Cultural Policies : 28-29 September, 1992 - Kraków: Publishing-House "Secesja", 1993, s. 73-77
ISBN:
83-85739-02-5
Nr:
2168348830
chapter in conference materials
140

Title:
Wyzwanie skali
Source:
Przekrój. - nr 17 (2496) (1993) , s. 6
Access mode:
Nr:
2168347228
article
141

Title:
Jak tu być średnim?
Source:
Przekrój. - nr 24 (2503) (1993) , s. 6
Access mode:
Nr:
2168347226
article
142

Title:
Usprawnianie działań zbiorowych
Publisher address:
Kraków: TNOiK, 1992
Physical description:
308 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168241170
monograph
143

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 363
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
76 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168273214
journal / series editorial
144

Title:
Is Tourism Really an Answer?
Source:
Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak] - Kraków: City Prof, 1992, s. 91-95. - Summ.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
2166617860
chapter in conference materials
See main document
145

Title:
Współpraca uczelni z partnerami zagranicznymi w roku 1991
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 1(3), s. 2-14
Nr:
2168344058
chapter in report
146

Title:
List do Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego określający stanowisko AE w Krakowie w sprawie zmian funkcjonowania Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Polskiej Akademii Nauk
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 3(5), s. 5-6
Nr:
2168344184
varia
147

Title:
Co należy zrobić, jakie działania podjąć do końca kadencji?
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 10(12), s. 2-10
Nr:
2168344274
chapter in report
148

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 369
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Physical description:
73 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168242438
journal / series editorial
149

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 358
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168255464
journal / series editorial
150

Title:
Uniwersytet w dobie oczekiwanie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 5(7), s. 2-17
Nr:
2168344208
chapter in report
151

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 331
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168244378
journal / series editorial
See related chapters
152

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 354
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168244454
journal / series editorial
153

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 18 lutego 1991 r.
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1990/91 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 3-13
Nr:
2168357962
chapter in book
154

Title:
Kraków w naszej pamięci
Publisher address:
Kraków: Wydawawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1991
Physical description:
340 s.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Krakowska ; nr 127)
ISBN:
83-00-03568-0
Nr:
2168254124
monograph
155

Title:
Komentarz do propozycji Rady Głównej szkolnictwa wyższego w sprawie zasad finansowania uczelni wyższych w formie listu do przewodniczącego RGSzW
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1991. - nr 2, s. 2-6
Nr:
2168344046
chapter in report
156

Title:
New Challenge for New Europe
Source:
Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 113-124
Nr:
2168221886
chapter in monograph
See main document
157

Title:
Bariery egalitaryzmu kulturalnego z perspektywy cyklów dorosłości = Cultural Egalitarianism Barriers From Maturity Cyccles Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 331 (1991) , s. 49-67. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168244398
article
See main document
158

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 339
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168257730
journal / series editorial
159

Title:
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1991 r.
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1991/92 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 3-15
Nr:
2168357966
chapter in book
160

Title:
Komunikowanie międzykulturowe
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 31, nr 1 (1990) , s. 104-107
Access mode:
Nr:
2168349936
review
161

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 325
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
101 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168245178
journal / series editorial
162

Title:
Propozycje programowe Studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Śląskim
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1990. - R. 31, nr 2-4, s. 157-159
Access mode:
Nr:
2168276931
varia
163

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 300
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249830
journal / series editorial
164

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 310
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
123 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168248560
journal / series editorial
165

Title:
Kształtowanie się opinii publicznej w Polsce : przypadek komunikacji politycznej = The Formation Of Public Opinion in Poland : a Case of Political Communication
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 30, nr 4 (1989) , s. 11-27. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168276919
article
166

Title:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Physical description:
144 s.; 24 cm
Nr:
2168289529
conference materials
See related chapters
167

Title:
Poland 2000 : Perspectives of Social and Political Transformations
Source:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 88-110
Nr:
2168289537
chapter in conference materials
See main document
168

Title:
Podróże Jana Pawła II w telewizji włoskiej = John Paul II's Travels in Italian Television
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 40. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333381
varia
169

Title:
Nadzwyczajny Walny Zjazd SDP (Warszawa 26-27 czerwca 1989)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1989. - R. 30, nr 4, s. 138-141
Access mode:
Nr:
2168276925
varia
170

Title:
Osobliwości socjologii polskiej na tle porównawczym = Pecularities of Polish Sociology in Comparative Light
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989) , s. 157-162. - Rez., summ.
Nr:
2168244342
article
See main document
171

Title:
Kraków śródmiejski i Kraków dzielnic w świadomości mieszkańców
Source:
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 319-344
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232929
chapter in monograph
See main document
172

Title:
Wobec ekspansji mediów wizualnych = Facing the Visual Challenge
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988) , s. 91-103. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168247152
article
173

Title:
Europejski dialog Wschód-Zachód (Arnoldsheim, 8-11 lutego 1988)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1988. - R. 29, nr 3, s. 164-166
Access mode:
Nr:
2168276173
varia
174

Title:
Społeczeństwo polskie do roku 2000
Source:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 218-234
Nr:
2168335033
chapter in monograph
See main document
175

Title:
Informacja i komunikacja : pojęcia, wzajemne relacje = Information and Comunication : Concepts and Interrelationships
Publisher address:
Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988
Physical description:
141 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-03279-1
Nr:
2168247302
monograph
176

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 250
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
141 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168233486
journal / series editorial
177

Title:
Typy działań socjotechnicznych w organizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
155 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168241172
academic script
178

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 274
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
161 s.: il., tab.; 24 cm
Nr:
2168267518
journal / series editorial
179

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 272
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168244106
journal / series editorial
180

Title:
Polska prasa lokalna o awarii w Czarnobylu (na tle tematyki ekologicznej) = Polish Local Press on the Chernobyl Break-down (Against the Background of Ecological Themes)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 2 (1988) , s. 53-71. - Streszcz., summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168247148
article
181

Title:
Rola mediów w procesie komunikacji = The Role of the Media in the Process of Communicating
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 3 (1988) , s. 5-14. - Streszcz., summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168247150
article
182

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 244
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168243446
journal / series editorial
See related chapters
183

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 227
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
133 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168247916
journal / series editorial
184

Title:
O wieloznaczności pojęcia informacji = On the Ambiguity of the Notion of Information
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987) , s. 25-43. - Rez., summ.
Nr:
2168243456
article
See main document
185

Title:
Przeciw felietonistom
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1987. - R. 28, nr 3, s. 52-54
Access mode:
Nr:
2168276197
varia
186

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 242
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1987
Physical description:
65 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168242250
journal / series editorial
187

Title:
Międzynarodowe stosunki polityczne : przewodnik metodyczny
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
28 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339141
book
188

Title:
Reportaż z II Okrągłego Stołu na temat Nowego Międzynarodowego Ładu Informacji i Komunikowania (Kopenhaga, 2-7 kwietnia 1986)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1986. - R. 27, nr 4, s. 150-155
Access mode:
Nr:
2168349478
varia
189

Author:
Title:
Informacja i posługiwanie się nią
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 27, nr 2 (1986) , s. 134-136
Access mode:
Nr:
2168349472
review
190

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 218
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
128 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168248916
journal / series editorial
191

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 216
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
203 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168269724
journal / series editorial
192

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 217
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
94 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168243370
journal / series editorial
193

Title:
Informacja a "informacja" w komunikowaniu = Information and "Information" in Communication
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 27, nr 4 (1986) , s. 25-44. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168349476
article
194

Author:
Title:
Seminarium "Video w świecie"
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1986. - R. 27, nr 2, s. 192
Access mode:
Nr:
2168349474
varia
195

Title:
Foreword
Source:
Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985, s. 5-8
Nr:
2168339247
preface / summary
See main document
196

Author:
Title:
XIV Kongres AIERI
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1985. - R. 26, nr 1, s. 137-145
Opracował:
Dubiel Paweł
, Dziki Sylwester
, Pisarek Walery
, Sasińska-Klas Teresa
Access mode:
Nr:
2168349460
varia
197

Title:
Sympozjum w sprawie międzynarodowych badań porównawczych
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1985. - R. 26, nr 1, s. 145-146
Access mode:
Nr:
2168349462
varia
198

Author:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Title:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie1985. - T. 52, s. 90-104
Opracował:
Nr:
2168359412
voice in discussion / interview
199

Author:
Title:
Doroczna Konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (IIC) (Berlin Zachodni 21-23 września 1984)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1985. - R. 26, nr 1, s. 146-149
Access mode:
Nr:
2168349464
varia
200

Title:
Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985
Physical description:
296 s.: wykr.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168339139
conference materials
See related chapters
201

Author:
Title:
Polskie video
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1984. - R. 25, nr 3, s. 163-164
Access mode:
Nr:
2168349454
varia
202

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 183
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168271920
journal / series editorial
203

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 197
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168243304
journal / series editorial
204

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 198
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168245142
journal / series editorial
205

Author:
Title:
Nowy światowy ład informacyjny
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 1 (1984) , s. 125-127
Access mode:
Nr:
2168349446
review
206

Author:
Title:
Gazette 1978-1983
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1984. - R. 25, nr 1, s. 149-153
Access mode:
Nr:
2168349448
varia
207

Title:
Powrót do informacji = Returning to Information
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 2 (1984) , s. 59-70. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168349450
article
208

Author:
Jerzy Mikułowski Pomorski , Zbigniew Nęcki
Title:
Komunikowanie skuteczne?
Publisher address:
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa-Książka-Ruch, 1983
Physical description:
294 [1] s.; 19 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168246328
monograph
209

Author:
Title:
Fonografia - nowa dziedzina komunikowania
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2 (1983) , s. 128-130
Access mode:
Nr:
2168349432
review
210

Title:
Doroczna Konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (IIC)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1983. - R. 24, nr 1, s. 144-148
Access mode:
Nr:
2168349424
varia
211

Title:
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Physical description:
211 s.; 24 cm
Nr:
2168335015
monograph
212

Title:
Nowy międzynarodowy ład informacyjny = New International Order of Information
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983) , s. 103-117. - Summ., rez.
Nr:
2168279985
article
See main document
213

Title:
Dostosowanie komunikowania społecznego do potrzeb rozwojowych = The Adaptation of Social Communication to Development Needs
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2 (1983) , s. 47-57. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168349426
polemic
214

Author:
Title:
Almanach zwykłego człowieka
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 1 (1983) , s. 105-106
Access mode:
Nr:
2168349422
review
215

Author:
Title:
W oczekiwaniu na polskie video
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1983. - R. 24, nr 4, s. 143-144
Access mode:
Nr:
2168349440
varia
216

Title:
Kryzys gospodarczy a szansa przestrzeni osiedlowej = Economic Depression, and how It Is Affecting the Perspectives of Area Development in Housing Districts
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 282. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333337
varia
217

Title:
Wartości a społeczna użyteczność badań nad masowym komunikowaniem
Source:
Prakseologia1983. - nr 1-2, s. 133-144 - Bibliogr.
Nr:
2168348570
varia
218

Author:
Title:
Co to są powszechniki kulturowe?
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 1-2 (1982) , s. 183-185
Access mode:
Nr:
2168349402
review
219

Author:
Title:
Doroczna konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (IIC) (Strasburg, 7-10 września 1981)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1982. - R. 23, nr 1-2, s. 220-224
Access mode:
Nr:
2168349406
varia
220

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 160
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168243216
journal / series editorial
221

Title:
Polski system komunikowania w świetle kryteriów rozwojowych = The Polish System of Communication in the Light of Development Criteria
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 337. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333329
varia
222

Title:
Pojęcie przestrzeni społecznej = The Concept of Social Space
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 363. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333331
varia
223

Author:
Title:
Wideotekst a rynek towarów konsumpcyjnych
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 4 (1982) , s. 155-158
Opracował:
Access mode:
Nr:
2168349418
article
224

Title:
Zadania środków komunikowania wobec społeczności lokalnej = The Tasks of Communications in Local Communities
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 3 (1982) , s. 5-16. - Streszcz., rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168349408
article
225

Title:
Cele społeczne nowego międzynarodowego porządku informacyjnego = Social Goals of New International Information Order
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 2 (1981) , s. 21-32. - Strszcz., summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168349394
article
226

Author:
Jerzy Pomorski , Ludwik Stefański , Maciej Szybist , Leszek Elektorowicz , Zbigniew Gorzowski , Krzysztof Kasprzyk
Title:
Odnowa w kulturze - czy da się o tym myśleć?
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 75 (10168), s. 3
Nr:
2168242260
voice in discussion / interview
227

Author:
Title:
Wybrane państwa na skali wrogości-przyjaźni
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1981. - R. 22, nr 2, s. 93-94
Access mode:
Nr:
2168349396
varia
228

Title:
Nowy regionalizm
Source:
Życie Literackie1980. - nr 16 (1473), s. 13
Access mode:
Nr:
2168344830
varia
229

Title:
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168336505
academic script
230

Title:
Komunikowanie a rozwój społeczny w nauce zachodniej : próba rekonstrukcji modeli = Communication and Social Development in Western Science : an Attempt to Reconstruct Models
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 3 (1980) , s. 13-28. - Strszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168240662
article
231

Author:
Walery Pisarek , Tomasz Goban-Klas , Jerzy Mikułowski Pomorski , Zbigniew Nęcki
Title:
Rola prasy, radia i telewizji w formułowaniu się nastrojów społecznych = The Role of the Press, Radio and Television in Shaping Public Feeling
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980) , s. 15-30. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168240652
article
232

Title:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm., dodr.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Physical description:
255 [1] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-02001-6
Nr:
2168247828
textbook
233

Author:
Title:
Intermedia nr 4, 1975 - 1, 1980
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1980. - R. 21, nr 2, s. 139-144
Access mode:
Nr:
2168240656
varia
234

Author:
Title:
Jubileuszowa konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (Londyn, 9-13.IX.1979)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1980. - R. 21, nr 1, s. 162-166
Access mode:
Nr:
2168240654
varia
235

Title:
Przywiązanie, tolerancja, rozwój
Source:
Życie Literackie1980. - nr 5 (1462), s. 13
Access mode:
Nr:
2168344832
varia
236

Title:
Cenzura : jedna czy wiele?
Source:
Życie Literackie. - nr 48 (1505) (1980) , s. 4-5
Access mode:
Nr:
2168344840
article
237

Title:
Badanie masowego komunikowania
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Physical description:
218 s.: il.; 20 cm.
ISBN:
83-01-00539-4
Nr:
2168247296
monograph
238

Title:
Przewrót umysłowy
Source:
Życie Literackie1980. - nr 32 (1489), s. 13
Access mode:
Nr:
2168344826
varia
239

Title:
Społeczeństwo bez informacji
Source:
Życie Literackie. - nr 46 (1503) (1980) , s. 1, 13
Access mode:
Nr:
2168344838
article
240

Author:
Henryk Siwek , Jerzy Pomorski
Title:
Prasoznawcze spotkania socjologów w PTS
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1980. - R. 21, nr 2, s. 154-155
Access mode:
Nr:
2168240660
varia
241

Title:
Socjalizacja polityczna a środki masowego komunikowania = Political Socialization and the Mass Media
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271718
varia
242

Title:
Uczeni wobec kryzysu
Source:
Życie Literackie1979. - nr 37 (1442), s. 16
Access mode:
Nr:
2168344824
varia
243

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 117
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168242998
journal / series editorial
244

Author:
Title:
Nowy porządek informacyjny
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 20, nr 1 (1979) , s. 117-120
Access mode:
Nr:
2168349380
review
245

Author:
Title:
Gazette 1978, nr 1, 2
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1979. - R. 20, nr 3, s. 153-156
Access mode:
Nr:
2168349386
varia
246

Author:
Title:
Komunikowanie między kulturami
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 20, nr 3 (1979) , s. 119-121
Access mode:
Nr:
2168349384
review
247

Author:
Title:
Radio i TV w Holandii
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 20, nr 2 (1979) , s. 115-116
Access mode:
Nr:
2168349382
review
248

Title:
Co robią socjologowie?
Source:
Życie Literackie1979. - nr 21 (1426), s. 12-13
Access mode:
Nr:
2168344822
varia
249

Title:
Na Podhalu bieda
Source:
Życie Literackie1979. - nr 1 (1406), s. 11
Access mode:
Nr:
2168344818
varia
250

Author:
Maria Mikrut , Jerzy Pomorski
Title:
"nowy ład" komunikowania
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 20, nr 4 (1979) , s. 113-114
Access mode:
Nr:
2168349388
review
251

Title:
Przed siedemdziesięciu laty
Source:
Życie Literackie1978. - nr 10 (1362), s. 8
Access mode:
Nr:
2168344790
varia
252

Title:
Rola filozofii i socjalistyczna współpraca
Source:
Życie Literackie1978. - nr 2 (1354), s. 13
Access mode:
Nr:
2168344794
varia
253

Title:
Polonie obu Ameryk
Source:
Życie Literackie1978. - nr 25 (1377), s. 12
Access mode:
Nr:
2168344796
varia
254

Author:
Title:
AV Communication Review - 1976 nry 1-4, 1977 nr 2
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1978. - R. 19, nr 3, s. 171-173
Access mode:
Nr:
2168349344
varia
255

Author:
Title:
Gazette - rocznik 1977
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1978. - R. 19, nr 3, s. 169-171
Access mode:
Nr:
2168349342
varia
256

Author:
Title:
Międzynarodowa wymiana informacji ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu europejskiego (konferencja w Krakowie 25 i 26 listopada 1977)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1978. - R. 19, nr 2, s. 146-149
Access mode:
Nr:
2168349338
varia
257

Title:
Światowe porządki
Source:
Życie Literackie1978. - nr 48 (1400), s. 15
Access mode:
Nr:
2168344800
varia
258

Title:
Forma a materia
Source:
Życie Literackie1978. - nr 30 (1382), s. 6, 16
Access mode:
Nr:
2168344816
varia
259

Title:
Kryzys socjologii
Source:
Życie Literackie1978. - nr 18 (1370), s. 13
Access mode:
Nr:
2168344810
varia
260

Title:
Kraków przeszłością słynący
Source:
Życie Literackie1978. - nr 21 (1373), s. 14
Access mode:
Nr:
2168344788
varia
261

Title:
Masowe komunikowanie w świetle wybranych problemów psychologii i socjologii = Mass Communication in the Light of Chosen Problems of Psychology and Sociology
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 19, nr 4 (1978) , s. 9-24. - Streszcz., rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168349348
article
262

Title:
Komunikowanie interpersonalne a opinia publiczna = Interpersonal Communication and Public Opinion
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 19, nr 3 (1978) , s. 5-20. - Streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Mikułowski Pomorski J., (1977), Interpersonal Communication and Public Opinion, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 19, nr 3, s. 21-36.
Nr:
2168349340
article
263

Title:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Edition:
Wyd.2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1978
Physical description:
255 s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335579
textbook
264

Title:
Księgi o moralności
Source:
Życie Literackie1977. - nr 25 (1325), s. 14
Access mode:
Nr:
2168344760
varia
265

Title:
Zmęczenie
Source:
Życie Literackie1977. - nr 33 (1333), s. 13
Access mode:
Nr:
2168344784
varia
266

Title:
Krakowski zjazd socjologów
Source:
Życie Literackie1977. - nr 8 (1308), s. 19
Access mode:
Nr:
2168344762
varia
267

Title:
Opinie o międzynarodowym odprężeniu : sondaże OBP
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3 (1977) , s. 69-72
Access mode:
Nr:
2168349314
article
268

Author:
Title:
Imperializm kulturalny
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 4 (1977) , s. 126-127
Access mode:
Nr:
2168349336
review
269

Title:
Byśmy tylko chcieli chcieć
Source:
Życie Literackie1977. - nr 47 (1347), s. 13
Access mode:
Nr:
2168344778
varia
270

Title:
Walka o mózgi
Source:
Życie Literackie1977. - nr 3 (1303), s. 13
Access mode:
Nr:
2168344786
varia
271

Author:
Title:
Psychologiczne aspekty komunikowania
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 1 (1977) , s. 127-128
Access mode:
Nr:
2168349308
review
272

Title:
Geografia i obyczaje
Source:
Życie Literackie1977. - nr 22 (1322), s. 11
Access mode:
Nr:
2168344780
varia
273

Title:
Kraków lat niewoli
Source:
Życie Literackie1977. - nr 18 (1318), s. 15-16
Access mode:
Nr:
2168344776
varia
274

Author:
Title:
Gazette nry 1, 2, 3/1976
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1977. - R. 18, nr 2, s. 126-128
Access mode:
Nr:
2168349312
varia
275

Title:
Regionalizm polski. 1977
Source:
Życie Literackie. - nr 27 (1327) (1977) , s. 12
Access mode:
Nr:
2168344782
article
276

Title:
Komunikowanie międzynarodowe '76
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 2 (1977) , s. 5-22. - Summ., rez., streszcz.
Access mode:
Nr:
2168349310
article
277

Title:
Inedita?
Source:
Życie Literackie1977. - nr 16 (1316), s. 12
Access mode:
Nr:
2168344764
varia
278

Author:
Title:
Myśli i gesty M.McLuhana
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 4 (1976) , s. 141-144
Access mode:
Nr:
2168349282
review
279

Title:
Środki masowego komunikowania a problem więzi społecznej = Mass Media of Communication and the Problem of Social Bond
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976
Physical description:
409 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 33)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168247584
monograph
280

Author:
Title:
Socjologiczne problemy masowego komunikowania : konferencja PTS w Krakowie 25-26 X 1975
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1976. - R. 17, nr 1, s. 197-199
Access mode:
Nr:
2168349264
varia
281

Author:
Title:
Z problemów komunikowania
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 2 (1976) , s. 139-140
Access mode:
Nr:
2168349266
review
282

Title:
Prasa jako czynnik zmiany = The Press as an Element of Change
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315473
varia
283

Author:
Title:
Gazette - rocznik 1975
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1976. - R. 17, nr 2, s. 150-153
Access mode:
Nr:
2168349268
varia
284

Author:
Title:
Intermedia - rok 1974 i nr 1/75
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1976. - R. 17, nr 1, s. 176-179
Access mode:
Nr:
2168349262
varia
285

Author:
Title:
Intermedia - 1975, numery 2 i 3
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1976. - R. 17, nr 2, s. 153-154
Access mode:
Nr:
2168349270
varia
286

Author:
Title:
Komunikowanie a rozwój społeczny
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 4 (1976) , s. 149-151
Access mode:
Nr:
2168349284
review
287

Author:
Title:
AV - Communication Review rok 1975
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1976. - R. 17, nr 3, s. 148-150
Access mode:
Nr:
2168349278
varia
288

Title:
Stosunki międzynarodowe jako przedmiot badań socjologicznych : szkic problematyki = The International Relations as the Subject of teh Sociological Researches
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975) , s. 123-138. - Summ., rez.
Nr:
2168247600
article
See main document
289

Title:
Analiza systemowa masowego komunikowania = The System Analysis of Mass Communication
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 1 (1975) , s. 11-28. - Streszcz., rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168246898
article
290

Title:
Badania nad odbiorcą prasy w Polsce (w poszukiwaniu założeń teoretycznych) = Studies on the Press Recipient in Poland (in Search of Theoretical Assumptions)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 3 (1975) , s. 5-20. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168246914
article
291

Author:
Title:
Gazette nr 3/1974
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1975. - R. 16, nr 1, s. 148-150
Access mode:
Nr:
2168246912
varia
292

Author:
Title:
Odpowiedź na zarzuty autora : korespondencja
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 3 (1975) , s. 140-143
Access mode:
Nr:
2168349112
polemic
293

Title:
Socjotechnika wobec socjologicznej teorii i społecznej praktyki = Soclo-technics versus Sociological Theory and Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975) , s. 77-88. - Summ., rez.
Nr:
2168249850
article
See main document
294

Author:
Title:
Intermedia 1973/1974
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1975. - R. 16, nr 1, s. 151-153
Access mode:
Nr:
2168349102
varia
295

Title:
Analiza systemowa masowego komunikowania = System Analysis of Mass Communication
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 460-461. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333129
varia
296

Title:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974
Physical description:
247, [1] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345010
textbook
297

Title:
Czy Gerbner naprawdę ma rację? = Is Gerbner Really Right?
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 15, nr 1 (1974) , s. 65-72. - Rez., summ.
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Mikułowski Pomorski J., (1974), Is Gerbner Really Right?, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 15, nr 1, s. 73-80.
Nr:
2168349092
polemic
298

Title:
Odpowiedzialność środków masowych (korespondencja własna w Wielkiej Brytanii)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 15, nr 3 (1974) , s. 91-100. - Streszcz.
Access mode:
Nr:
2168349098
article
299

Title:
Społeczna użyteczność prasoznawstwa
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 14, nr 2 (1973) , s. 87-94
Access mode:
Nr:
2168349090
review
300

Title:
Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972
Physical description:
340 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168345012
textbook
301

Title:
Kraków i jego goście
Source:
Magazyn Kulturalny. - 2 (1972) , s. 2-5
Nr:
2168241976
article
302

Title:
Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej : wypisy
Publisher address:
Kraków: WSE, 1972
Physical description:
216 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168335577
book
303

Title:
Muzeum w Łańcucie jako lokalny czynnik miastotwórczy = Museum in Łańcut as a Local Factor of Urban Development
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972) , s. 121-150. - Rez., summ.
Nr:
2168250838
article
See main document
304

Title:
Skuteczność masowego komunikowania jako przedmiot badań = The Effectiveness of Mass Communication as a Subject of Research
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 13, nr 2 (1972) , s. 55-59. - Rez., res., summ.
Access mode:
Nr:
2168349082
polemic
305

Author:
Title:
Problemy prasy USA
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 13, nr 4 (1972) , s. 122-124
Access mode:
Nr:
2168349084
review
306

Author:
Title:
O socjologię masowego komunikowania
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 12, nr 2 (1971) , s. 109-112
Access mode:
Nr:
2168349062
review
307

Author:
Title:
Telewizja a wychowanie
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 12, nr 3 (1971) , s. 104-105
Access mode:
Nr:
2168349064
review
308

Title:
Muzeum-Zamek w Łańcucie : studium socjologiczne = The Łańcut Museum : Sociological Study
Publisher address:
Łańcut: Muzeum-Zamek, 1971
Physical description:
167[1] s.: fot.; 25 cm.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168246414
monograph
309

Title:
Skuteczność komunikowania w społeczności wielkomiejskiej (na przykładzie wydarzenia międzynarodowego) = The Effectiveness of Communication in a Big-City Community
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 12, nr 4 (1971) , s. 7-22. - Streszcz., summ., rez., res.
Access mode:
Nr:
2168349066
article
310

Title:
Społeczna użyteczność ogłoszeń prasowych w opiniach ogłoszeniodawców = Social Utility of Press Advertising in the Opinions of Advertisers
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 12, nr 1 (1971) , s. 39-44. - Streszcz., summ., rez., res.
Access mode:
Nr:
2168349060
article
311

Author:
Title:
Zachodnia propaganda i masowa kultura
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 11, nr 3 (1970) , s. 101-104
Access mode:
Nr:
2168349054
review
312

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redaktor:
Opracował:
Publisher address:
Kraków: WSE, 1970
Physical description:
458 s.; 24 cm
Nr:
2168336433
textbook
313

Title:
Uwagi na temat usprawnienia kolportażu prasy porannej = Social Demand for the Local Press
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 11, nr 4 (1970) , s. 21-34. - Streszcz., summ., rez., res.
Access mode:
Nr:
2168349056
article
314

Title:
Uwagi na temat usprawnienia kolportażu prasy porannej
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1970. - R. 11, nr 2, s. 59-62
Access mode:
Nr:
2168349046
varia
315

Author:
Title:
Socjologia inspirująca
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 10, nr 3 (1969) , s. 104-105
Access mode:
Nr:
2168349044
review
316

Author:
Title:
Masowe komunikowanie jako zabawa
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 9, nr 4 (1968) , s. 91-98
Access mode:
Nr:
2168349040
review
317

Title:
Pokolenie jako pojęcie socjologiczne
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 3-4 (30-31) (1968) , s. 267-281
Nr:
2168247836
article
318

Author:
Title:
Mass media w szkole
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 9, nr 3 (1968) , s. 121-123
Access mode:
Nr:
2168349038
review
319

Author:
Title:
Kultura masowa
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 8, nr 2 (1967) , s. 105-107
Access mode:
Nr:
2168349032
review
320

Author:
Title:
Public relations
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 8, nr 3 (1967) , s. 111-113
Access mode:
Nr:
2168349036
review
321

Author:
Title:
Prasa III Rzeszy
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 7, nr 4 (1966) , s. 111-112
Access mode:
Nr:
2168349028
review
322

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Redaktor:
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Physical description:
218 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336435
textbook
323

Author:
Title:
Kultura masowa
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 7, nr 2-3 (1966) , s. 146-148
Access mode:
Nr:
2168349024
review
324

Title:
[Recenzja]
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965) , s. 133-137
Nr:
2168285551
review
See main document
325

Author:
Title:
Telewizja w USA
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 6, nr 4 (1965) , s. 107-108
Access mode:
Nr:
2168348768
review
326

Title:
Zagadnienia masowości i społeczeństwa masowego : (szkic problematyki) = Some Problems of the Social Mass and Mass Society
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965) , s. 63-81. - Rez., summ.
Nr:
2168285525
article
See main document
327

Author:
Title:
Socjologia
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 6, nr 3 (1965) , s. 78-79
Access mode:
Nr:
2168348762
review
328

Author:
Title:
Badania nad TV
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 6, nr 3 (1965) , s. 100-101
Access mode:
Nr:
2168348766
review
329

Title:
Postawy krakowskiej młodzieży licealnej wobec plastyki : (sprawozdanie z badań)
Source:
Badania socjologiczne w muzealnictwie : referaty przedstawione na 1. ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce socjologii w muzealnictwie / red. nauk. Zdzisław Żygulski - Kraków: s.n., 1964, s. 79-115 - Bibliogr.
Nr:
2168247240
chapter in conference materials
330

Title:
BBC - radio i telewizja
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1964. - R. 5, nr 1-2, s. 115-119
Opracował:
Access mode:
Nr:
2168348758
varia
331

Author:
Title:
Badanie grup
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 5, nr 4 (1964) , s. 99-100
Access mode:
Nr:
2168348760
review
332

Title:
Dyferencjał semantyczny i jego zastosowania w badaniach nad prasą
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 4, nr 1-2 (1963) , s. 165-170
Access mode:
Nr:
2168348750
unreviewed article
333

Author:
Title:
Wolność pracy w Indiach
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 4, nr 1-2 (1963) , s. 196-197
Access mode:
Nr:
2168348752
review
334

Author:
Title:
Prasa wielkiej emigracji
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1963. - R. 4, nr 3, s. 128
Access mode:
Nr:
2168348756
varia
335

Title:
Telewizja
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 3, nr 3 (1962) , s. 128-130
Access mode:
Nr:
2168348734
review
336

Title:
Krakowscy licealiści jako czytelnicy : informacja o badaniach = The Cracow Secondary School Pupils as Press Readers
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 2, nr 4 (1961) , s. 57-59. - Streszcz., rez., summ., res.
Access mode:
Nr:
2168348730
article
337

Title:
Czy mieszkańcy ziem górskich chcą czytać prasę regionalną (sprawozdanie z badań) = Will the Highlanders Read their own Regional Press?
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 1, nr 1 (1960) , s. 23-41. - Streszcz., rez., summ., res.
Access mode:
Nr:
2168348718
article
338

Title:
O czym winna pisać prasa regionalna (sprawozdanie z badań) = What Should be the Themes of the Regional Press? A Research Reoprt
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 1, nr 4 (1960) , s. 32-39. - Streszcz., rez., summ., res.
Access mode:
Nr:
2168348724
article
Unpublished documents:
1

Author:
, , , ,
Title:
Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
159 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
34/KSE/1/2007/S/395
Signature:
NP-1162/Magazyn
Nr:
2168219894
unpublished scientific work
See related chapters
2

Author:
,
Title:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
73 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
17/KSE/1/2006/S/292
Signature:
NP-1047/2/Magazyn
Nr:
2166608793
unpublished scientific work
See related chapters
3

Author:
, ,
Title:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
71 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
33/KSE/1/2005/S/225
Signature:
NP-1047/[1]/Magazyn
Nr:
2168222230
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
136 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Signature:
NP-833/3/Magazyn
Nr:
2168283165
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003
Physical description:
116 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Research program:
33/KSE/1/2003/S
Signature:
NP-833/2/Magazyn
Nr:
2168283147
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Physical description:
104 k., [4] k. tabl.: il.; 30 cm + kaseta wideo pt. "Rozmowy o rejsie czyli spotkanie kultur"
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
[54/KSE/2/99/SU]
Signature:
NP-833/[1]/Magazyn
Nr:
2168283105
unpublished scientific work
See related chapters
1
Ludzie tworzą miasto : kampus uniwersytecki jako model społeczny / Jerzy Mikułowski Pomorski // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysław KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 56-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
2
Nad grobem Profesora Leszka Kasprzyka / Jerzy Mikułowski Pomorski // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 92-93. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
3
Moje Grand Valley i przyjaciele = My Grand Valley and Friends / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: 40 lat współpracy : Grand Valley State University, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 8-11. - Równol. tekst pol. i ang. - ISBN 978-83-7252-692-2
4
Wigilia / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Węzły pamięci niepodległej Polski / zespół red. Zdzisław Najder, Anna Machcewicz, Michał Kopczyński, Roman Kuźniar, Bartłomiej Sienkiewicz, Jerzy Stępień, Wojciech Włodarczyk. - Warszawa ; Kraków: Fundacja Węzły Pamięci : Muzeum Historii Polski ; Wydawnictwo Znak, 2014. - S. 889-892. - ISBN 978-83-240-3130-6
5
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012 / Mirosława Marody, [Jerzy HAUSNER, Mirosława Marody, Piotr Sztompka, Anna Giza, Jerzy Mikułowski Pomorski, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Igor STYN, Czesław MESJASZ, Anna KARWIŃSKA, Stanisław MAZUR] // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 62-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf. - ISSN 1898-3529
6
Media in the Convergentive Reading / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Media Convergence - Approaches and Experiences : Aftermath of the «Media Convergence - Konwergencja Mediów - Medienkonvergenz» Conference, Jesuit University «Ignatianum», Cracow, Poland, 17-18 March 2011 = Gefälligkeitsübersetzung : Medienkonvergenz. Ansätze und Erfahrungen; Verhandlungen der Konferenz "Medienkonvergenz - Konwergenzija Mediow", Jesuitische Universität "Ignatianum", Krakow, Polen 17.-18. März 2011 / ed. Renata Szczepaniak. - Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. - S. 29-46. - Bibliogr. - ISBN 978-3-631-63978-8
7
Polski dziennikarz : między tendencyjnością a partyjnością = A Polish Journalist : between Tendentiousness and Party Membership / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 3, Tożsamość dziennikarza / red. Małgorzata Kita, Magdalena Ślawska. - Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 3071). - S. 44-57. - Summ., zsfg. - Bibliogr. - ISBN 978-83-226-2213-1
8
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2012. - 507 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-242-1776-2
9
Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Twórcze miejsca, twórczy ludzie / [red. Aleksander SURDEJ]. - Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2011. - S. 25-51. - ISBN 978-83-60959-86-2
10
Na polskich drogach w Europie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20na%20polskich%20drogach%20w%20europie/
11
Demokracja jako współczesny dylemat / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / red. nauk. Lech W. Zacher. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 409-423. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-431-7
12
Czy jest coś naprawdę w kraju krasnoludków? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20czy%20jest%20co%C5%9B%20naprawd%C4%99%20w%20kraju%20krasnoludkow-/
13
Kara Mustafa czy Wojna albo Pokój / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20kara%20mustafa%20czy%20wojna%20albo%20pokoj%20/
14
A Dispute over the Existence of the Intelligentsia / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Poland - Serbia : the Challenges of the Scientific Cooperation / scient. ed. Zbigniew Paszek. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 191-207. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-156-1
15
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 244 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - ISBN 978-83-7252-471-3
16
Jak zapewnić sobie frekwencję na imprezie związkowej? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20jak%20zapewni%C4%87%20sobie%20frekwencj%C4%99%20na%20imprezie%20zwi%C4%85zkowej-/
17
Europa chciała być tolerancyjna, ale to się nie powidło : [wywiad] / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Wirtualna Polska [on-line]. - (2010)[2 ekrany]. - [odczyt: 02.05.2011]. - Rozmowę przeprowadziła Małgorzata Pantke. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020223,title,Europa-chciala-byc-tolerancyjna-ale-to-sie-nie-powiodlo,wid,12796702,wiadomosc.html
18
Krajobraz po wodzie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20krajobraz%20po%20wodzie/
19
Zaginiony na wschodzie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20zaginiony%20na%20wschodzie/
20
Ile beztroski, ile zauroczenia : co tak naprawdę robimy, gdy oddajemy swój głos / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20ile%20beztroski%2c%20ile%20zauroczenia/
21
Media a tożsamość obywatelska / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Stałość i zmienność tożsamości / red. Leon Dyczewski, Justyna Szulich-Kałuża, Robert Szwed. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2010. - (Tożsamość Osób, Zbiorowości, Instytucji ; 2). - S. 99-114. - ISBN 978-83-7702-152-1
22
Kilka uwag o Europie w aktualnej sytuacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20kilka%20uwag%20o%20europie%20w%20aktualnej%20sytuacji/
23
Powrót granicy cywilizacji, która dzieli Polskę / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20powrot%20granicy%20cywilizacyjnej,%20ktora%20dzieli%20polsk%C4%99/
24
Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego / red. Krzysztof Frysztacki, Anna KARWIŃSKA, Marta Smagacz-Poziemska. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2010. - S. 37-52. - ISBN 978-83-233-3094-3
25
Nasza Uczelnia była jednak pierwsza! / rozmawiał Łukasz SALWAROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 4 (36) (2010), s. 24. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/13. - ISSN 1689-7757
26
Fragmentaryzacja jako paradygmat w naukach społecznych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 11-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3
27
Pożegnanie Profesora Socjologii Ryszarda Dyoniziaka / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009), s. 4-5. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread. - ISSN 1689-7757
28
Ustawa medialna : sprawy reklamy i telewizji regionalnej / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski:%20ustawa%20medialna-%20sprawy%20reklamy%20i%20telewizji%20regionalnej-/
29
Rodzinna Europa : kształtowanie się wizerunku Unii Europejskiej w prasie polskiej w momencie akcesji Polski do UE (2004 r.) oraz w piątym roku członkostwa (2008 r.) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Anna Gawlewicz // W: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej / red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz. - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009. - S. 188-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7567-045-5. - Pełny tekst: https://polskawue.gov.pl/files/informacje_o_ue/Publikacje_o_UE/5lat_czlonkostwa_do_internetu_2010.pdf
30
Demokracja - obrona i rekonstrukcja / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jezry%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20damokracja%20-%20obrona%20i%20rekonstrukcja/
31
Partyjność mediów, media partyjne / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20partyjno%C5%9B%C4%87%20mediow,%20media%20partyjne-%20/
32
Telewizja : czy mogło być inaczej? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20telewizja-%20czy%20mog%C5%82o%20by%C4%87%20inaczej%3F/
33
Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Romana PASZKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 169 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-453-9
34
Polityczne swary, narodowe gusła / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20%20polityczne%20swary,%20narodowe%20gus%C5%82a/
35
Historia współczesności a historycy IPN / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%c5%82owski%20pomorski%3a%20historia%20wspo%c5%82czesno%c5%9bci%20a%20historycy%20ipn/
36
Ustawa o zadaniach publicznych mediów elektronicznych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20%20ustawa%20o%20zadaniach%20publicznych%20mediow%20elektronicznych/
37
Masowe media niekomunikacji społecznej / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Mediatyzacja kampanii politycznych / red. Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Stanisław Michalczyk. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2009. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2735). - S. 34-47. - Bibliogr. - ISBN 978-83-226-1855-4
38
Czy ktoś mieszka za ścianą? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20czy%20kto%C5%9B%20mieszka%20za%20%C5%9Bcian%C4%85%3f/
39
Rzeczywistość kulturowa i jej fragmentaryzacje w myśli Floriana Znanieckiego = Cultural Reality and Its Fragmentation in Florian Znanieckie Thought / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 45, z. 2 (180) (2009), s. 183-194. - Streszcz., summ. - ISSN 0044-1619
40
Dylemat Polańskiego / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/products/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20dylemat%20pola%C5%84skiego/
41
Rola mediów w negocjowaniu tożsamości / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach / red.: Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009. - (Tożsamość Osób, Zbiorowości, Instytucji ; 1). - S. 463-474. - Materiał z debaty toczonej podczas : Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Kultury KUL pt.: "Tożsamość polska w odmiennych kontekstach i czynniki ją kształtujące". - ISBN 978-83-7363-852-5
42
Brawo, Wałęsa! / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20brawo%2c%20wa%C5%82%C4%99sa!/
43
Marketing mediów w świetle Consumer Culture Theory (CCT) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009. - S. 249-263. - Bibliogr. - ISBN 978-83-227-3087-4
44
Problem paradygmatu kulturowego w badaniach społecznych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Tożsamość kulturowa / red. Andrzej Pankowicz, Jarosław Rokicki, Paweł Plichta. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008. - S. 13-23. - ISBN 978-83-233-2549-9
45
Socjologia młodszy partner statystyki [Dokument elektroniczny] / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków: [b.w.], 2008. - 11 ekranów. - [odczyt: 11.12.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Socjologia_mlodszy_partner_statystyki.pdf
46
Zmieniający się świat mediów / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : "Universitas", 2008. - 335 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy wybranych rozdz. - ISBN 978-83-242-0938-5
47
Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ. - (2008), s. 7-23
48
Kraków: próby zmian struktury społecznej miasta po roku 1945 / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - S. 111-125. - ISBN 978-83-89273-61-1
49
Nauki społeczne wobec współczesnych procesów fragmentaryzacji = Social Sciences vis-à-vis Contemporary Fragmentation Processes / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008), s. 5-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162613363. - ISSN 1898-6447
50
Współczesna fragmentaryzacja społeczna / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2007), s. 3-7
51
Więź społeczna w warunkach fragmentaryzacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Kultura - media - społeczeństwo : księga jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego / red.: Dariusz Wadowski. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2007. - S. 201-222. - ISBN 978-83-7363-611-8
52
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2007. - 404, [4] s. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-242-0769-4
53
Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji = Internationality as an Area of Communication / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006), s. 5-21. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112690034. - ISSN 0208-7944
54
Przestrzeń kulturowa jako zasób dla rekompozycji Europy / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - (2006), s. 19-34
55
Społeczne wymiary Europy / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - (2006), s. 3-18
56
Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(6) (2006), s. 1-19. - [odczyt: 07.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(6)2006/jmp_limes1(6).pdf
57
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : "Universitas", cop. 2006. - 404, [4] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-242-0445-8
58
Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację = Fragmentation as a Postmodern Process / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Transformacje : pismo interdyscyplinarne. - nr 1-4 (47-50) (2006), s. 13-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-0292
59
Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym : szkice medioznawcze / red. Stanisław Michalczyk. - Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2006. - S. 9-30. - Bibliogr. - ISBN 83-89275-82-1
60
Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(5) (2005), s. [1-13]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/jmp_limes1(5).pdf
61
Oznakowanie przestrzeni publicznej = Marking Public Space / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków = International Cultural Centre Cracow / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 30-38. - ISSN 1230-2597
62
Informacja i komunikacja : znacząca zmiana sytuacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Reguły i działania : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego / [kom. red. Mirosław Chałubiński, Andrzej Delorme, Przemysław KISIEL, Marek Sikora, Anna Woźniak]. - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, [2005]. - S. 170-186. - Bibliogr. - ISBN 83-89709-24-4
63
Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji = From Orator to Interlocutor : Persuasion or Meeting? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005), s. 5-24. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/112689884. - ISSN 0208-7944
64
Kultura wobec społecznej transformacji / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 147 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-245-6
65
Kulturowe oznakowanie przestrzeni w tworzeniu się tożsamości Europy / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2005), s. 5-28. - Bibliogr.
66
Wprowadzenie : inteligencja wobec nowych czasów / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 5-43. - ISBN 83-7252-284-7
67
Christmas Eve as a Polish National Metaphor / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005), s. 93-120. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
68
Międzynarodowa współpraca gmin bliźniaczych : komentarz do badań PISM / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego / red. Adriana Skorupska. - Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005. - (Raporty / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). - S. 75-85. - ISBN 83-89607-55-7
69
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 318 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-284-7
70
Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Społeczeństwo informacji : wprowadzenie / Armand Mattelart. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004. - S. V-XVII. - Bibliogr. - ISBN 83-242-0332-X
71
Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 11-30. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-206-5
72
Media wobec zjawisk współczesnej globalizacji = The Media and the Phenomena of Contemporary Globalisation / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004), s. 37-52. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51405474. - ISSN 0208-7944
73
Dom w świadomości studentów / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2004), s. 5-60. - Bibliogr.
74
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 343 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-206-5
75
Polacy wobec wymiarów Hofstedego - kierunki zmienności = The Poles and Hofstede's Dimensions of Culture: Trajectories of Change / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004), s. 55-74. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51490055. - ISSN 0208-7944
76
Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(4) (2004), s. [1-13]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/jmp_limes1(4).pdf
77
Praca jako konieczność, praca jako wyzwanie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 60-69. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-263-4
78
Wstęp / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2003), s. 2-3
79
Kultura wobec Społeczeństwa Sieci / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia. - Iwanowice : Tekst-Graf, 2003. - S. 21-22. - ISBN 83-918958-1-5
80
Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 167, [1] s. ; 24 cm. - Data. wyd. wg nr zam. ze s. red. ; na s tyt.: Kraków 2002. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-157-3
81
Kultura wobec społeczeństwa sieci / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Społeczeństwo informatyczne : szansa czy zagrożenie? / red. Barbara Chyrowicz. - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003. - (Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 95. Etyka i Technika). - S. 37-70. - ISBN 83-7306-140-1
82
Dom w świadomości studentów / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2003), s. 4-24. - Bibliogr.
83
Nasz europejski dom = Our European House / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 (2003), s. 189. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
84
Kultura wobec społeczeństwa sieci / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 2(3) (2003), s. 1-32. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/jmp_limes2(3).pdf
85
Prawo do Komunikowania : czy dawne dylematy są jeszcze aktualne? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(2) (2003), s. [1-14]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/jmp_limes1(2).pdf
86
Komunikowanie międzynarodowe po11 września 2001 = International Communication since 11 September 2001 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 (2003), s. 98-100. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
87
Poles and Hofstede's Dimensions of Culture : Directions of Change / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003. - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-194-8
88
Alexis de Tocqueville o prasie jako gwarantce demokracji i rozwoju : diagnoza i ustanowienie norm z różnych perspektyw czasowych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a / red. Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Katarzyna M. Machowska, Cezary J. Olbromski. - Kraków: Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - (Colloquia Communia, ISSN 0239-6815 ; nr (73), 2). - S. 329-350. - ISBN 83-7322-595-1
89
Introduction / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Romana PASZKOWSKA // W: Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003. - S. 5-7. - ISBN 83-7252-194-8
90
Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 153 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-017-8
91
Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2003. - 122 s. : il. ; 25 cm. - Na s. tyt. : Proceedings of the 4th NIBES Conference. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-194-8
92
Mit, partycypacja, kontynuacja = Myth, Participation, Continuation / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000 (2002), s. 97. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
93
Komunikowanie międzynarodowe po 11 września 2001 roku = International Communication after September 11th, 2001 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Transformacje : pismo interdyscyplinarne. - nr 1-4 (27-30), 1-4 (31-34) (2002), s. 231-239. - Bibliogr. - ISSN 1230-0292
94
Przedmowa / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew RUDNICKI // W: Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 5-8. - ISBN 83-7252-123-9
95
Karl Cordell (ed.), Poland and the European Union. Europe and the Nation State, Routledge, London, New York 2000, s. 208+viii / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Polski Przegląd Dyplomatyczny. - t. 2, nr 4 (2002), s. 178-184. - Rec. pracy: Cordell Karl (ed.), Poland and the European Union. Europe and the Nation State, Routledge, London, New York 2000, s. 208+viii. - ISSN 1642-4069
96
Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 434 / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Polski Przegląd Dyplomatyczny. - t. 2, nr 5 (2002), s. 176-180. - Rec. pracy: Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 434. - ISSN 1642-4069
97
Studia europejskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i ich perspektywy w obliczu zmian minimum programowego dla kierunku stosunków międzynarodowych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 9-23. - ISBN 83-7252-123-9
98
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 111 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-123-9
99
Sytuacja kultury europejskiej na przykładzie filmu / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski. - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002. - S. 18-22. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7010-166-8
100
Nasz Europejski dom / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - nr 1(1) (2002), s. 1-25. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/jmp_limes1(1).pdf
101
Nasz europejski dom : idea domu w perspektywie kulturowej : badania porównawcze / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2002), s. 4-35
102
The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy = The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 157-174. - ISSN 1642-168X
103
Inteligencja między władzą i gospodarką / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Master of Business Administration. - nr 3 (50) (2001), s. 11-15, 41-45. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
104
Twarz polskiego Europejczyka / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Tygodnik Powszechny. - nr 5 (2691) (2001), s. 5. - ISSN 0041-4808
105
Miejsce kultury w sporze pokoleń / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Po Lekcjach. - nr 3 (25) (2000), s. 25-32. - ISSN 1426-4609
106
A Window onto the World / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Eksperyment : the In-House Magazine of the Cracow University of Economics / Editor-in-Chief: Zbigniew PASZEK. - nr 4 (2000), s. 4
107
Maciej Gutowski - krakowianin = Maciej Gutowski, a Cracovian / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999 (2000), s. 198. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
108
Okno na świat / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 5. - ISSN 1509-5975
109
Socjotechnik w latach próby / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Socjotechnika : kontrowersje, rozwój, perspektywy / red. nauk. Jerzy Kubin, Jerzy Kwaśniewski. - Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. - (Prace Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW ; t. 5). - S. 63-84. - ISBN 83-910411-5-8
110
Central European University : between State and the Market / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Actas del V Congreso "Cultura Europea", Pamplona, 28 al 31 de octubre de 1998 / ed. Enrique Banús Irusta, Beatriz Elío. - Navarra: Aranzadi, 2000. - S. 697-702
111
Informacja w komunikowaniu źródłem wspólnoty / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - S. 171-185. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
112
Każdy ma swoje pięć minut! / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI ; rozmawiała: Teresa Bętkowska // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 3
113
Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 153 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-017-8
114
Czy turystyka ochroni historyczne dziedzictwo? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Dziedzictwo a turystyka : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1999. - S. 153-165. - ISBN 83-85739-67-X
115
Post-Communist Europe and the Understanding of Change : the Case of Poland / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives / ed. Sue Faulkner, Jim McLoughlin, Stanisław OWSIAK. - Aldershot: Ashgate, 1999. - S. 143-166. - ISBN 1-8401-4944-2
116
Nie przejedliśmy pieniędzy / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 2 (1998), s. 2-4. - ISSN 1509-5975
117
Potencjał kadrowy krakowskich szkół wyższych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 2 / red. Jacek PURCHLA. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998. - S. 87-104. - ISBN 83-8573-956-4
118
Post-Communist Europe and Society's Understanding of Change : the Case of Poland / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds. Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 5, no. 1 (1998), s. 43-58. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
119
Niepokój a potrzeba ładu : współczesna polska transformacja wobec zmian świadomości / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków: [s. n.], 1998. - S. 51-79. - ISBN 83-903900-8-6
120
Audio contra video. Ku czemu dąży radio? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Radio : szanse i wyzwania : materiały konferencji "Kulturotwórcza Rola Radia", Kraków 14-15 lutego 1997 / [red. prowadzący Teresa Leśniak ; oprac. tekstów J. P. Gawlik]. - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury; Polskie Radio Kraków, 1997. - S. 8-16. - ISBN 83-85739-42-4
121
Następny krok / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 1 (1997), s. 6. - ISSN 1509-5975
122
The City and its Genius Loci / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: The Historical Metropolis : a Hidden Potential : International Conference 26-29 May 1996 Cracow / acad. ed. Jacek Purchla. - (1996), s. 21-37. - ISBN 83-85739-35-1
123
Valeriana : eseje o komunikowaniu między ludźmi = Essays on Human Communication / red. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI, Zbigniew Bajka. - Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 1996. - 375 s., [1] k. portr. : il. ; 24 cm. - Streszcz. przy ref. w jęz. pol. i ang. - ISBN 83-902118-1-5
124
Czy książka będzie nauce potrzebna? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 11-24. - ISBN 83-01-12164-5
125
Genius loci w przestrzeni miejskiej / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996. - S. 299-312. - ISBN 83-7052-982-8
126
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1995 roku / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1995/96 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 3-14. - ISBN 83-86439-68-8
127
Wprowadzenie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 7-17. - ISBN 83-86439-78-5
128
Lustro pokoleń / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Rzeczpospolita. - nr 233 (1996), s. 15
129
Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / [kom. organizacyjny Edward Haliżak et al.]. - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995. - S. 147-161. - ISBN 83-7151-120-5
130
Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław ; Kraków : Ossolineum, 1995. - 74 s. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - ISBN 83-04-04297-5
131
Kształtowanie się obrazu Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1995. - 96 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04296-7
132
Giełda i bezpieczeństwo inwestycji w oczach opinii publicznej : 1992-1994 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Penetrator : wiadomości gospodarcze. - nr 1 (1995), s. 19-22. - ISSN 1233-3050
133
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1994 r. / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1994/95 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 3-12. - ISBN 83-86439-29-7
134
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 4 października 1993 r. / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1993/94 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 3-13
135
Współpraca z zagranicą a polityka zdobywania funduszy w szkołach wyższych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 9 (31) (1994), s. 3-11
136
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 1 października 1992 r. / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1992/93 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - S. 3-14
137
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 399. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
138
The Drifting Society / Jerzy MIKULOWSKI POMORSKI // W: Institutional Frameworks of Market Economies : Scandinavian and Eastern European Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen. - Aldershot: Avebury, 1993. - S. 287-294. - Bibliogr. - ISBN 1-85628-399-2
139
Institution and Cultural Policy / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Cultural Policies : 28-29 September, 1992. - Kraków: Publishing-House "Secesja", 1993. - S. 73-77. - ISBN 83-85739-02-5
140
Wyzwanie skali / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Przekrój. - nr 17 (2496) (1993), s. 6. - Pełny tekst: https://przekroj.pl/archiwum/artykuly/96830?f=numer. - ISSN 0033-2488
141
Jak tu być średnim? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Przekrój. - nr 24 (2503) (1993), s. 6. - Pełny tekst: https://przekroj.pl/archiwum/artykuly/99925?f=szukaj:OSP. - ISSN 0033-2488
142
Usprawnianie działań zbiorowych / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków : TNOiK, 1992. - 308 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
143
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 363. - 76 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
144
Is Tourism Really an Answer? / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak]. - Kraków: City Prof, 1992. - S. 91-95. - Summ. - ISBN 83-85739-00-9
145
Współpraca uczelni z partnerami zagranicznymi w roku 1991 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(3) (1992), s. 2-14
146
List do Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego określający stanowisko AE w Krakowie w sprawie zmian funkcjonowania Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Polskiej Akademii Nauk / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3(5) (1992), s. 5-6
147
Co należy zrobić, jakie działania podjąć do końca kadencji? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 10(12) (1992), s. 2-10
148
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 369. - 73 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
149
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 358. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
150
Uniwersytet w dobie oczekiwanie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 5(7) (1992), s. 2-17
151
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 331. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
152
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 354. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
153
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 18 lutego 1991 r. / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1990/91 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 3-13
154
Kraków w naszej pamięci / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1991. - 340 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Krakowska, ISSN 0067-7698 ; nr 127). - ISBN 83-00-03568-0
155
Komentarz do propozycji Rady Głównej szkolnictwa wyższego w sprawie zasad finansowania uczelni wyższych w formie listu do przewodniczącego RGSzW / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2 (1991), s. 2-6
156
New Challenge for New Europe / Jerzy MIKULOWSKI POMORSKI // W: Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen. - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 113-124
157
Bariery egalitaryzmu kulturalnego z perspektywy cyklów dorosłości = Cultural Egalitarianism Barriers From Maturity Cyccles Perspective / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 331 (1991), s. 49-67. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
158
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 339. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
159
Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1991 r. / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1991/92 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 3-15
160
Komunikowanie międzykulturowe / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 31, nr 1 (1990), s. 104-107. - Rec. pracy: Theories in Intercultural Communication. Eds.: Young Yun Kim, William B. Gudykunst. International and Intercultural Communication Annual, vol. XII. Sage Publications, Newbury Park 1988, s. 328. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf. - ISSN 0555-0025
161
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 325. - 101 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
162
Propozycje programowe Studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Śląskim / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 31, nr 2-4 (1990), s. 157-159. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65939/1990_02_04.pdf. - ISSN 0555-0025
163
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 300. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
164
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 310. - 123 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.
165
Kształtowanie się opinii publicznej w Polsce : przypadek komunikacji politycznej = The Formation Of Public Opinion in Poland : a Case of Political Communication / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 30, nr 4 (1989), s. 11-27. - Rez., summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65937/1989_04.pdf. - ISSN 0555-0025
166
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 144 s. ; 24 cm
167
Poland 2000 : Perspectives of Social and Political Transformations / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 88-110
168
Podróże Jana Pawła II w telewizji włoskiej = John Paul II's Travels in Italian Television / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 40. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
169
Nadzwyczajny Walny Zjazd SDP (Warszawa 26-27 czerwca 1989) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 30, nr 4 (1989), s. 138-141. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65937/1989_04.pdf. - ISSN 0555-0025
170
Osobliwości socjologii polskiej na tle porównawczym = Pecularities of Polish Sociology in Comparative Light / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989), s. 157-162. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
171
Kraków śródmiejski i Kraków dzielnic w świadomości mieszkańców / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 319-344. - ISBN 83-01-09645-4
172
Wobec ekspansji mediów wizualnych = Facing the Visual Challenge / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988), s. 91-103. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf. - ISSN 0555-0025
173
Europejski dialog Wschód-Zachód (Arnoldsheim, 8-11 lutego 1988) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 3 (1988), s. 164-166. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65932/1988_03.pdf. - ISSN 0555-0025
174
Społeczeństwo polskie do roku 2000 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 218-234
175
Informacja i komunikacja : pojęcia, wzajemne relacje = Information and Comunication : Concepts and Interrelationships / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. - 141 s. : il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-03279-1
176
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 250. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
177
Typy działań socjotechnicznych w organizacji / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 155 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
178
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 274. - 161 s. : il., tab. ; 24 cm. - ISSN 0208-7944
179
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 272. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
180
Polska prasa lokalna o awarii w Czarnobylu (na tle tematyki ekologicznej) = Polish Local Press on the Chernobyl Break-down (Against the Background of Ecological Themes) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 2 (1988), s. 53-71. - Streszcz., summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65931/1988_02.pdf. - ISSN 0555-0025
181
Rola mediów w procesie komunikacji = The Role of the Media in the Process of Communicating / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 3 (1988), s. 5-14. - Streszcz., summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65932/1988_03.pdf. - ISSN 0555-0025
182
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 244. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
183
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 227. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
184
O wieloznaczności pojęcia informacji = On the Ambiguity of the Notion of Information / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987), s. 25-43. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
185
Przeciw felietonistom / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 28, nr 3 (1987), s. 52-54. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65928/1987_03.pdf. - ISSN 0555-0025
186
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1987. - nr 242. - 65 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
187
Międzynarodowe stosunki polityczne : przewodnik metodyczny / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Waldemar PETROW. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 28 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
188
Reportaż z II Okrągłego Stołu na temat Nowego Międzynarodowego Ładu Informacji i Komunikowania (Kopenhaga, 2-7 kwietnia 1986) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 27, nr 4 (1986), s. 150-155. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65925/1986_04.pdf. - ISSN 0555-0025
189
Informacja i posługiwanie się nią / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 27, nr 2 (1986), s. 134-136. - Rec. pracy: Hamelink C.J., Transnational Data Flows in the Information Age. Information and Society Series, Studentlitteratur AB, Chartwell--Bratt, Lund 1984, s. 115. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65923/1986_02.pdf. - ISSN 0555-0025
190
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 218. - 128 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.
191
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 216. - 203 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
192
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 217. - 94 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
193
Informacja a "informacja" w komunikowaniu = Information and "Information" in Communication / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 27, nr 4 (1986), s. 25-44. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65925/1986_04.pdf. - ISSN 0555-0025
194
Seminarium "Video w świecie" / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 27, nr 2 (1986), s. 192. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65923/1986_02.pdf. - ISSN 0555-0025
195
Foreword / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985. - S. 5-8
196
XIV Kongres AIERI / oprac. Paweł Dubiel, Sylwester Dziki, Walery Pisarek, Jerzy POMORSKI, Teresa Sasińska-Klas // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 26, nr 1 (1985), s. 137-145. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65918/1985_01.pdf. - ISSN 0555-0025
197
Sympozjum w sprawie międzynarodowych badań porównawczych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 26, nr 1 (1985), s. 145-146. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65918/1985_01.pdf. - ISSN 0555-0025
198
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
199
Doroczna Konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (IIC) (Berlin Zachodni 21-23 września 1984) / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 26, nr 1 (1985), s. 146-149. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65918/1985_01.pdf. - ISSN 0555-0025
200
Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1985. - 296 s. : wykr. ; 24 cm
201
Polskie video / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 3 (1984), s. 163-164. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65916/1984_03.pdf. - ISSN 0555-0025
202
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 183. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
203
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 197. - 128 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
204
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 198. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - ISSN 0208-7944
205
Nowy światowy ład informacyjny / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 1 (1984), s. 125-127. - Rec. pracy: Toward a New World Information Order: Consequences for Development Policy, ed. Dieter Вielenstein. Institut für Internationale Begegnungen und Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 1979, s. 119. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65914/1984_01.pdf. - ISSN 0555-0025
206
Gazette 1978-1983 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 1 (1984), s. 149-153. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65914/1984_01.pdf. - ISSN 0555-0025
207
Powrót do informacji = Returning to Information / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 2 (1984), s. 59-70. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65915/1984_02.pdf. - ISSN 0555-0025
208
Komunikowanie skuteczne? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew Nęcki. - Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa-Książka-Ruch, 1983. - 294 [1] s. ; 19 cm. - Bibliogr.
209
Fonografia - nowa dziedzina komunikowania / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2 (1983), s. 128-130. - Rec. pracy: The Phonogram in Cultural Communication. Report on a Research Project Untertaken by Mediacult. Kurt Вlaukopf ed. Springer, Wien 1982, s. 180. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf. - ISSN 0555-0025
210
Doroczna Konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (IIC) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 1 (1983), s. 144-148. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65910/1983_01.pdf. - ISSN 0555-0025
211
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA ; red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1983. - 211 s. ; 24 cm
212
Nowy międzynarodowy ład informacyjny = New International Order of Information / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 103-117. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
213
Dostosowanie komunikowania społecznego do potrzeb rozwojowych = The Adaptation of Social Communication to Development Needs / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2 (1983), s. 47-57. - Polem. z: Masowy przekaz a procesy komunikacji społecznej / Marian Niezgoda, Andrzej Szumakowicz. Zeszyty Prasoznawcze, R. 24, nr 1 (1983), s. 5-18. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf. - ISSN 0555-0025
214
Almanach zwykłego człowieka / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 1 (1983), s. 105-106. - Rec. pracy: Wallechinsky D., Wallace I., The People's Almanac. Bantam, Toronto 1982, s. 722.
Wallechinsky D., Wallace A., Wallace I., The Book of Predictions . Corgi, London 1982, s. 513. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65910/1983_01.pdf. - ISSN 0555-0025
215
W oczekiwaniu na polskie video / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 4 (1983), s. 143-144. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65913/1983_04.pdf. - ISSN 0555-0025
216
Kryzys gospodarczy a szansa przestrzeni osiedlowej = Economic Depression, and how It Is Affecting the Perspectives of Area Development in Housing Districts / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 282. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
217
Wartości a społeczna użyteczność badań nad masowym komunikowaniem / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Prakseologia. - nr 1-2 (1983), s. 133-144. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
218
Co to są powszechniki kulturowe? / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 1-2 (1982), s. 183-185. - Rec. pracy: Pisагek, W. Goban-Klas T., Aktywność, preferencje i świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego. OBP, Kraków 1981, s. 150. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65907/1982_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
219
Doroczna konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (IIC) (Strasburg, 7-10 września 1981) / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 1-2 (1982), s. 220-224. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65907/1982_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
220
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 160. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
221
Polski system komunikowania w świetle kryteriów rozwojowych = The Polish System of Communication in the Light of Development Criteria / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 337. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
222
Pojęcie przestrzeni społecznej = The Concept of Social Space / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 363. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
223
Wideotekst a rynek towarów konsumpcyjnych / oprac. Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 4 (1982), s. 155-158. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65909/1982_04.pdf. - ISSN 0555-0025
224
Zadania środków komunikowania wobec społeczności lokalnej = The Tasks of Communications in Local Communities / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 3 (1982), s. 5-16. - Streszcz., rez., summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65908/1982_03.pdf. - ISSN 0555-0025
225
Cele społeczne nowego międzynarodowego porządku informacyjnego = Social Goals of New International Information Order / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 2 (1981), s. 21-32. - Strszcz., summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65904/1981_02.pdf. - ISSN 0555-0025
226
Odnowa w kulturze - czy da się o tym myśleć? / Jerzy POMORSKI, Ludwik Stefański, Maciej Szybist, Leszek Elektorowicz, Zbigniew Gorzowski, Krzysztof Kasprzyk // Gazeta Krakowska. - nr 75 (10168) (1981), s. 3. - ISSN 0208-7693
227
Wybrane państwa na skali wrogości-przyjaźni / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 22, nr 2 (1981), s. 93-94. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65904/1981_02.pdf. - ISSN 0555-0025
228
Nowy regionalizm / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 16 (1473) (1980), s. 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6233/index.djvu. - ISSN 0591-2369
229
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów / Barbara LIBERSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 81 s. : il. ; 24 cm
230
Komunikowanie a rozwój społeczny w nauce zachodniej : próba rekonstrukcji modeli = Communication and Social Development in Western Science : an Attempt to Reconstruct Models / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 3 (1980), s. 13-28. - Strszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65901/1980_03.pdf. - ISSN 0555-0025
231
Rola prasy, radia i telewizji w formułowaniu się nastrojów społecznych = The Role of the Press, Radio and Television in Shaping Public Feeling / Walery Pisarek, Tomasz Goban-Klas, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew Nęcki // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980), s. 15-30. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf. - ISSN 0555-0025
232
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2 zm., dodr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 255 [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-02001-6
233
Intermedia nr 4, 1975 - 1, 1980 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980), s. 139-144. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf. - ISSN 0555-0025
234
Jubileuszowa konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (Londyn, 9-13.IX.1979) / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980), s. 162-166. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf. - ISSN 0555-0025
235
Przywiązanie, tolerancja, rozwój / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 5 (1462) (1980), s. 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6175/index.djvu. - ISSN 0591-2369
236
Cenzura : jedna czy wiele? / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 48 (1505) (1980), s. 4-5. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6311/index.djvu. - ISSN 0591-2369
237
Badanie masowego komunikowania / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 218 s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-01-00539-4
238
Przewrót umysłowy / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 32 (1489) (1980), s. 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6255/index.djvu. - ISSN 0591-2369
239
Społeczeństwo bez informacji / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 46 (1503) (1980), s. 1, 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/6371/index.djvu. - ISSN 0591-2369
240
Prasoznawcze spotkania socjologów w PTS / Henryk Siwek, Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (1980), s. 154-155. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65900/1980_02.pdf. - ISSN 0555-0025
241
Socjalizacja polityczna a środki masowego komunikowania = Political Socialization and the Mass Media / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
242
Uczeni wobec kryzysu / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 37 (1442) (1979), s. 16. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/10083/index.djvu. - ISSN 0591-2369
243
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 117. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
244
Nowy porządek informacyjny / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 20, nr 1 (1979), s. 117-120. - Rec. pracy: Varis T., Salinas R., Jokelin R., International News and the New Information Order. Institute of Journalism and Mass Communication, University of Tampere, Reports nr 39/1977, s. 149. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65895/1979_01.pdf. - ISSN 0555-0025
245
Gazette 1978, nr 1, 2 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 20, nr 3 (1979), s. 153-156. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65897/1979_03.pdf. - ISSN 0555-0025
246
Komunikowanie między kulturami / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 20, nr 3 (1979), s. 119-121. - Rec. pracy: Sitaram K., Cogdell R.T., Foundations of Intercultural Communication. Ch.E. Merill Publishing Company, Columbus 1976, s. 245. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65897/1979_03.pdf. - ISSN 0555-0025
247
Radio i TV w Holandii / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 20, nr 2 (1979), s. 115-116. - Rec. pracy: van der Haak K., Spiсer J., Broadcasting in the Netherlands. Routledge and Kegan Paul in association with International Institute of Communications, London 1977, s. 90. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65896/1979_02.pdf. - ISSN 0555-0025
248
Co robią socjologowie? / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 21 (1426) (1979), s. 12-13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/10068/index.djvu. - ISSN 0591-2369
249
Na Podhalu bieda / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 1 (1406) (1979), s. 11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/10050/index.djvu. - ISSN 0591-2369
250
"nowy ład" komunikowania / Maria Mikrut, Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 20, nr 4 (1979), s. 113-114. - Rec. pracy: Lopez-Escobar L., Analisis del "Nuevo Orden" Internacional de la Inform Acion. Ecliciones Universidacl de Navarra, Pamplona 1978, s. 480. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65898/1979_04.pdf. - ISSN 0555-0025
251
Przed siedemdziesięciu laty / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 10 (1362) (1978), s. 8. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2937/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
252
Rola filozofii i socjalistyczna współpraca / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 2 (1354) (1978), s. 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2878/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
253
Polonie obu Ameryk / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 25 (1377) (1978), s. 12. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2952/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
254
AV Communication Review - 1976 nry 1-4, 1977 nr 2 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 19, nr 3 (1978), s. 171-173. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65893/1978_03.pdf. - ISSN 0555-0025
255
Gazette - rocznik 1977 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 19, nr 3 (1978), s. 169-171. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65893/1978_03.pdf. - ISSN 0555-0025
256
Międzynarodowa wymiana informacji ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu europejskiego (konferencja w Krakowie 25 i 26 listopada 1977) / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 19, nr 2 (1978), s. 146-149. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65892/1978_02.pdf. - ISSN 0555-0025
257
Światowe porządki / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 48 (1400) (1978), s. 15. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/3022/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
258
Forma a materia / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 30 (1382) (1978), s. 6, 16. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2977/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
259
Kryzys socjologii / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 18 (1370) (1978), s. 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2945/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
260
Kraków przeszłością słynący / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 21 (1373) (1978), s. 14. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2948/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
261
Masowe komunikowanie w świetle wybranych problemów psychologii i socjologii = Mass Communication in the Light of Chosen Problems of Psychology and Sociology / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 19, nr 4 (1978), s. 9-24. - Streszcz., rez., summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65894/1978_04.pdf. - ISSN 0555-0025
262
Komunikowanie interpersonalne a opinia publiczna = Interpersonal Communication and Public Opinion / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 19, nr 3 (1978), s. 5-20. - Streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65893/1978_03.pdf. - ISSN 0555-0025
263
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1978. - 255 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
264
Księgi o moralności / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 25 (1325) (1977), s. 14. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2743/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
265
Zmęczenie / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 33 (1333) (1977), s. 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2751/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
266
Krakowski zjazd socjologów / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 8 (1308) (1977), s. 19. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2725/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
267
Opinie o międzynarodowym odprężeniu : sondaże OBP / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3 (1977), s. 69-72. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf. - ISSN 0555-0025
268
Imperializm kulturalny / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 4 (1977), s. 126-127. - Rec. pracy: Schiller H.I., Communication and Cultural Domination. International Arts and Sciences Press Inc., White Plains 1976, s. 122. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65890/1977_04.pdf. - ISSN 0555-0025
269
Byśmy tylko chcieli chcieć / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 47 (1347) (1977), s. 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2789/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
270
Walka o mózgi / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 3 (1303) (1977), s. 13. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2720/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
271
Psychologiczne aspekty komunikowania / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 1 (1977), s. 127-128. - Rec. pracy: Danziger K., Interpersonal Communication. Pergamon Press, New York 1976, s. 238+XXII. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65887/1977_01.pdf. - ISSN 0555-0025
272
Geografia i obyczaje / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 22 (1322) (1977), s. 11. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2740/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
273
Kraków lat niewoli / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 18 (1318) (1977), s. 15-16. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2736/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
274
Gazette nry 1, 2, 3/1976 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 2 (1977), s. 126-128. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65888/1977_02.pdf. - ISSN 0555-0025
275
Regionalizm polski. 1977 / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 27 (1327) (1977), s. 12. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2745/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
276
Komunikowanie międzynarodowe '76 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 2 (1977), s. 5-22. - Summ., rez., streszcz. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65888/1977_02.pdf. - ISSN 0555-0025
277
Inedita? / Jerzy POMORSKI // Życie Literackie. - nr 16 (1316) (1977), s. 12. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/2733/directory.djvu. - ISSN 0591-2369
278
Myśli i gesty M.McLuhana / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 4 (1976), s. 141-144. - Rec. pracy: McLuhan M.: Wybór pism, tłum. K. Jakubowicz, wybór: J. Fuksiewicz, wstęp: K.T. Toeplitz. Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1975, s. 335. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65886/1976_04.pdf. - ISSN 0555-0025
279
Środki masowego komunikowania a problem więzi społecznej = Mass Media of Communication and the Problem of Social Bond / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - 409 s. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 33)
280
Socjologiczne problemy masowego komunikowania : konferencja PTS w Krakowie 25-26 X 1975 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976), s. 197-199. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf. - ISSN 0555-0025
281
Z problemów komunikowania / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 2 (1976), s. 139-140. - Rec. pracy: The Global Contex for the Formation of Domestic Communication Policy. International Broadcast Institute, London 1975, s. 69. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65884/1976_02.pdf. - ISSN 0555-0025
282
Prasa jako czynnik zmiany = The Press as an Element of Change / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
283
Gazette - rocznik 1975 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 2 (1976), s. 150-153. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65884/1976_02.pdf. - ISSN 0555-0025
284
Intermedia - rok 1974 i nr 1/75 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976), s. 176-179. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf. - ISSN 0555-0025
285
Intermedia - 1975, numery 2 i 3 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 2 (1976), s. 153-154. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65884/1976_02.pdf. - ISSN 0555-0025
286
Komunikowanie a rozwój społeczny / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 4 (1976), s. 149-151. - Rec. pracy: Gunaratne S.A., Modernisation and Knowledge: a Study of four Ceylonese Villages. AMIC Communication Monographs, Singapore 1976, s. 92. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65886/1976_04.pdf. - ISSN 0555-0025
287
AV - Communication Review rok 1975 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 3 (1976), s. 148-150. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf. - ISSN 0555-0025
288
Stosunki międzynarodowe jako przedmiot badań socjologicznych : szkic problematyki = The International Relations as the Subject of teh Sociological Researches / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975), s. 123-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
289
Analiza systemowa masowego komunikowania = The System Analysis of Mass Communication / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 1 (1975), s. 11-28. - Streszcz., rez., summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65879/1975_01.pdf
290
Badania nad odbiorcą prasy w Polsce (w poszukiwaniu założeń teoretycznych) = Studies on the Press Recipient in Poland (in Search of Theoretical Assumptions) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 3 (1975), s. 5-20. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65881/1975_03.pdf
291
Gazette nr 3/1974 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 1 (1975), s. 148-150. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65879/1975_01.pdf
292
Odpowiedź na zarzuty autora : korespondencja / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 3 (1975), s. 140-143. - Polem. z: Polemika z recenzją artykułu : korespondencja / Georges Mond. Zeszyty Prasoznawcze, R. 16, nr 3 (140-143), s. 1975. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65881/1975_03.pdf
293
Socjotechnika wobec socjologicznej teorii i społecznej praktyki = Soclo-technics versus Sociological Theory and Practice / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975), s. 77-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
294
Intermedia 1973/1974 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 1 (1975), s. 151-153. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65879/1975_01.pdf
295
Analiza systemowa masowego komunikowania = System Analysis of Mass Communication / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974 (1975), s. 460-461. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
296
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. - 247, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr.
297
Czy Gerbner naprawdę ma rację? = Is Gerbner Really Right? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 15, nr 1 (1974), s. 65-72. - Rez., summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65875/1974_01.pdf. - ISSN 0555-0025
298
Odpowiedzialność środków masowych (korespondencja własna w Wielkiej Brytanii) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 15, nr 3 (1974), s. 91-100. - Streszcz. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65877/1974_03.pdf. - ISSN 0555-0025
299
Społeczna użyteczność prasoznawstwa / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 14, nr 2 (1973), s. 87-94. - Rec. pracy: Tetelowska I., Szkice prasoznawcze: wybór rozpraw i artykułów, red. Paweł Dubiel i Walery Pisarek. Ośrodek Badań Prasoznawczych. Biblioteka Wiedzy o Prasie, Seria A, t. 8. Kraków 1972, s. 310. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65872/1973_02.pdf. - ISSN 0555-0025
300
Społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1972. - 340 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
301
Kraków i jego goście / Jerzy HAUSNER, Anna RABIJASZ, Jerzy POMORSKI // Magazyn Kulturalny. - 2 (1972), s. 2-5
302
Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej : wypisy / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : WSE, 1972. - 216 s. ; 24 cm
303
Muzeum w Łańcucie jako lokalny czynnik miastotwórczy = Museum in Łańcut as a Local Factor of Urban Development / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 121-150. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
304
Skuteczność masowego komunikowania jako przedmiot badań = The Effectiveness of Mass Communication as a Subject of Research / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 13, nr 2 (1972), s. 55-59. - Polem. z: Z badań nad oddziaływaniem prasy w NRD / Dieter Langguth. Zeszyty Prasoznawcze, R. 13, nr 1 (1972), s. 33-40. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65868/1972_02.pdf. - ISSN 0555-0025
305
Problemy prasy USA / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 13, nr 4 (1972), s. 122-124. - Rec. pracy: Kirschner A., Kirschner L., Journalism, Readings in the Mass Media. The Odyssey Press, New York 1971, s. 326+8 nlb. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65870/1972_04.pdf. - ISSN 0555-0025
306
O socjologię masowego komunikowania / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 12, nr 2 (1971), s. 109-112. - Rec. pracy: Media Sociology, red. Jeremy Tunstall. Constable, London 1970, s. 574+IX. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65864/1971_02.pdf. - ISSN 0555-0025
307
Telewizja a wychowanie / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 12, nr 3 (1971), s. 104-105. - Rec. pracy: Kubin J., Komorowska J., Czy telewizja wychowuje? Nasza Księgarnia, Warszawa 1969, s. 165. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65865/1971_03.pdf. - ISSN 0555-0025
308
Muzeum-Zamek w Łańcucie : studium socjologiczne = The Łańcut Museum : Sociological Study / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1971. - 167[1] s. : fot. ; 25 cm. - Summ., rez. - Bibliogr.
309
Skuteczność komunikowania w społeczności wielkomiejskiej (na przykładzie wydarzenia międzynarodowego) = The Effectiveness of Communication in a Big-City Community / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 12, nr 4 (1971), s. 7-22. - Streszcz., summ., rez., res. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65866/1971_04.pdf. - ISSN 0555-0025
310
Społeczna użyteczność ogłoszeń prasowych w opiniach ogłoszeniodawców = Social Utility of Press Advertising in the Opinions of Advertisers / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 12, nr 1 (1971), s. 39-44. - Streszcz., summ., rez., res. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65863/1971_01.pdf. - ISSN 0555-0025
311
Zachodnia propaganda i masowa kultura / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 11, nr 3 (1970), s. 101-104. - Rec. pracy: Discrimination and Popular Culture, red. Denys Thompson. Penguin Books, Harmondsworth 1968, s. 199; Brown J.A.C., Techniques of Persuasion: from Propaganda to Brainwashing. Penguin Books, Harmondsworth 1968, s. 325. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65861/1970_03.pdf. - ISSN 0555-0025
312
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : WSE, 1970. - 458 s. ; 24 cm
313
Uwagi na temat usprawnienia kolportażu prasy porannej = Social Demand for the Local Press / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 11, nr 4 (1970), s. 21-34. - Streszcz., summ., rez., res. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65862/1970_04.pdf. - ISSN 0555-0025
314
Uwagi na temat usprawnienia kolportażu prasy porannej / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 11, nr 2 (1970), s. 59-62. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65860/1970_02.pdf. - ISSN 0555-0025
315
Socjologia inspirująca / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 10, nr 3 (1969), s. 104-105. - Rec. pracy: Szczurkiewicz T., Studia socjologiczne. PWN, Warszawa 1969, s 461. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65857/1969_03.pdf. - ISSN 0555-0025
316
Masowe komunikowanie jako zabawa / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 9, nr 4 (1968), s. 91-98. - Rec. pracy: Stephenson W., The Play Theory of Mass Communication. University of Chicago Press and London, 1967, s. 225. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65854/1968_04.pdf. - ISSN 0555-0025
317
Pokolenie jako pojęcie socjologiczne / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Studia Socjologiczne. - nr 3-4 (30-31) (1968), s. 267-281
318
Mass media w szkole / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 9, nr 3 (1968), s. 121-123. - Rec. pracy: Tucker N., Understanding the Mass Media: a Practical Approach for Teaching. Cambridge at the University Press 1966, s. 198+IX. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65853/1968_03.pdf. - ISSN 0555-0025
319
Kultura masowa / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 8, nr 2 (1967), s. 105-107. - Rec. pracy: Kossak J., Dylematy kultury masowej. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1966, s. 164. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65848/1967_02.pdf. - ISSN 0555-0025
320
Public relations / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 8, nr 3 (1967), s. 111-113. - Rec. pracy: Cases and Projects in Communication. Charles E. Merill Books, Inc. Columbus, Ohio, 1965, s. 117. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65849/1967_03.pdf. - ISSN 0555-0025
321
Prasa III Rzeszy / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 7, nr 4 (1966), s. 111-112. - Rec. pracy: Hale O.J., The Captive Press in the Third Reich. Princeton University Press, Princeton, New Jersey 1964, s. 353+XII. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65846/1966_04.pdf. - ISSN 0555-0025
322
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 218 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
323
Kultura masowa / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 7, nr 2-3 (1966), s. 146-148. - Rec. pracy: Morin E., Duch czasu, tłum. A. Frybesow. SIW "Znak", Biblioteka Więzi, Kraków 1965, s. 202. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65845/1966_02_03.pdf. - ISSN 0555-0025
324
[Recenzja] / Jerzy Mikułowski-Pomorski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 133-137. - Rec. pracy: Jan Szczepański: Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia (PWN, Warszawa 1963 r., s. 368). - ISSN 0075-5125
325
Telewizja w USA / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 6, nr 4 (1965), s. 107-108. - Rec. pracy: Schramm W., Lyle J., de Sola Poll I., The People Look at Educational Television. Stanford University Press, California 1963, s. 209+8 nlb. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65843/1965_04.pdf. - ISSN 0555-0025
326
Zagadnienia masowości i społeczeństwa masowego (szkic problematyki) = Some Problems of the Social Mass and Mass Society / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 63-81. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
327
Socjologia / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 6, nr 3 (1965), s. 78-79. - Rec. pracy: Dyoniziak R., Młodzieżowa "podkultura". Seria 'Sygnały'. Wyd. Wiedza Powszechna 1965, s. 206. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65842/1965_03.pdf. - ISSN 0555-0025
328
Badania nad TV / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 6, nr 3 (1965), s. 100-101. - Rec. pracy: Halloran J.D., The Effects of Mass Communication. Television Research Committee. Working paper no. I Leicester University Press. 1964, s. 83. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65842/1965_03.pdf. - ISSN 0555-0025
329
Postawy krakowskiej młodzieży licealnej wobec plastyki : (sprawozdanie z badań) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Badania socjologiczne w muzealnictwie : referaty przedstawione na 1. ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce socjologii w muzealnictwie / red. nauk. Zdzisław Żygulski. - Kraków: s.n., 1964. - S. 79-115. - Bibliogr.
330
BBC - radio i telewizja / oprac. Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 5, nr 1-2 (1964), s. 115-119. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65837/1964_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
331
Badanie grup / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 5, nr 4 (1964), s. 99-100. - Rec. pracy: Festinger L., Schachter S., Back K., Social Pressures in Informal Groups. London 1963, s. 197 + X. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65839/1964_04.pdf. - ISSN 0555-0025
332
Dyferencjał semantyczny i jego zastosowania w badaniach nad prasą / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 4, nr 1-2 (1963), s. 165-170. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65834/1963_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
333
Wolność pracy w Indiach / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 4, nr 1-2 (1963), s. 196-197. - Rec. pracy: Minattur J., Freedom of the Press in India: Constitutional Provisions and their Application. Martinus Nijhoff, The Hague 1961, s. 136+XIV. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65834/1963_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
334
Prasa wielkiej emigracji / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 4, nr 3 (1963), s. 128. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65835/1963_03.pdf. - ISSN 0555-0025
335
Telewizja / Jerzy Mikułowski Pomorski // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 3, nr 3 (1962), s. 128-130. - Rec. pracy: The Impact of Educational Television, red. W. Schramm. University of Illinois Press, Urvbana 1960, s. 247. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65832/1962_03.pdf. - ISSN 0555-0025
336
Krakowscy licealiści jako czytelnicy : informacja o badaniach = The Cracow Secondary School Pupils as Press Readers / Jerzy Mikułowski Pomorski // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 2, nr 4 (1961), s. 57-59. - Streszcz., rez., summ., res. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65829/1961_04.pdf. - ISSN 0555-0025
337
Czy mieszkańcy ziem górskich chcą czytać prasę regionalną (sprawozdanie z badań) = Will the Highlanders Read their own Regional Press? / Jerzy Mikułowski Pomorski // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 1, nr 1 (1960), s. 23-41. - Streszcz., rez., summ., res. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65824/1960_01.pdf. - ISSN 0555-0025
338
O czym winna pisać prasa regionalna (sprawozdanie z badań) = What Should be the Themes of the Regional Press? A Research Reoprt / Jerzy Mikułowski Pomorski // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 1, nr 4 (1960), s. 32-39. - Streszcz., rez., summ., res. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65826/1960_04.pdf. - ISSN 0555-0025
339
Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 159 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
340
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 73 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
341
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 71 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
342
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 136 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych art.
343
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - 116 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych art.
344
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 104 k., [4] k. tabl. : il. ; 30 cm + kaseta wideo pt. "Rozmowy o rejsie czyli spotkanie kultur". - Bibliogr. przy art.
1
Mikułowski Pomorski J., (2019), Ludzie tworzą miasto : kampus uniwersytecki jako model społeczny. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 56-66.
2
Mikułowski Pomorski J., (2018), Nad grobem Profesora Leszka Kasprzyka, "Kurier UEK", nr 3 (79), s. 92-93; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small
3
Mikułowski Pomorski J., (2015), Moje Grand Valley i przyjaciele. [W:] 40 lat współpracy : Grand Valley State University, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 8-11.
4
Mikułowski Pomorski J., (2014), Wigilia. [W:] Najder , Machcewicz A., Kopczyński M., Kuźniar R., Sienkiewicz B., Stępień J., Włodarczyk W. (red.), Węzły pamięci niepodległej Polski, Warszawa : Fundacja Węzły Pamięci : Muzeum Historii Polski; Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 889-892.
5
Hausner J., Marody M., Sztompka P., Giza A., Mikulowski Pomorski J., Białynicki-Birula P., Styn I., Mesjasz C., Karwińska A., Mazur S., (2013), Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"], "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 62-84; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf
6
Mikułowski Pomorski J., (2013), Media in the Convergentive Reading. [W:] Szczepaniak R. (red.), Media Convergence - Approaches and Experiences : Aftermath of the «Media Convergence - Konwergencja Mediów - Medienkonvergenz» Conference, Jesuit University «Ignatianum», Cracow, Poland, 17-18 March 2011, Frankfurt am Main : Peter Lang, s. 29-46.
7
Mikułowski Pomorski J., (2013), Polski dziennikarz : między tendencyjnością a partyjnością. [W:] Kita M., Ślawska M. (red.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną, T. 3, Tożsamość dziennikarza (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 3071), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 44-57.
8
Mikułowski Pomorski J., (2012), Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Wyd. 2 uzup.Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 507 s.
9
Mikułowski Pomorski J., (2011), Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej. [W:] Surdej A. (red.), Twórcze miejsca, twórczy ludzie, Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, s. 25-51.
10
Mikułowski Pomorski J., (2011), Na polskich drogach w Europie, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20na%20polskich%20drogach%20w%20europie/
11
Mikułowski Pomorski J., (2011), Demokracja jako współczesny dylemat. [W:] Zacher (red.), Transformacje demokracji: doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy, Warszawa : Difin, s. 409-423.
12
Mikułowski Pomorski J., (2010), Czy jest coś naprawdę w kraju krasnoludków?, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20czy%20jest%20co%C5%9B%20naprawd%C4%99%20w%20kraju%20krasnoludkow-/
13
Mikułowski Pomorski J., (2010), Kara Mustafa czy Wojna albo Pokój, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20kara%20mustafa%20czy%20wojna%20albo%20pokoj%20/
14
Mikułowski Pomorski J., (2010), A Dispute over the Existence of the Intelligentsia. [W:] Paszek (red.), Poland - Serbia: the Challenges of the Scientific Cooperation, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 191-207.
15
Mikułowski Pomorski J. (red.), (2010), Świat się dzieli, świat się łączy: ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 244 s.
16
Mikułowski Pomorski J., (2010), Jak zapewnić sobie frekwencję na imprezie związkowej?, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20jak%20zapewni%C4%87%20sobie%20frekwencj%C4%99%20na%20imprezie%20zwi%C4%85zkowej-/
17
Mikułowski Pomorski J., (2010), Europa chciała być tolerancyjna, ale to się nie powidło : [wywiad], "Wirtualna Polska" [on-line]; http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020223,title,Europa-chciala-byc-tolerancyjna-ale-to-sie-nie-powiodlo,wid,12796702,wiadomosc.html
18
Mikułowski Pomorski J., (2010), Krajobraz po wodzie, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20krajobraz%20po%20wodzie/
19
Mikułowski Pomorski J., (2010), Zaginiony na wschodzie, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20zaginiony%20na%20wschodzie/
20
Mikułowski Pomorski J., (2010), Ile beztroski, ile zauroczenia : co tak naprawdę robimy, gdy oddajemy swój głos, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20ile%20beztroski%2c%20ile%20zauroczenia/
21
Mikułowski Pomorski J., (2010), Media a tożsamość obywatelska. [W:] Dyczewski L., Szulich-Kałuża J., Szwed R. (red.), Stałość i zmienność tożsamości, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 99-114.
22
Mikułowski Pomorski J., (2010), Kilka uwag o Europie w aktualnej sytuacji, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20kilka%20uwag%20o%20europie%20w%20aktualnej%20sytuacji/
23
Mikułowski Pomorski J., (2010), Powrót granicy cywilizacji, która dzieli Polskę, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20powrot%20granicy%20cywilizacyjnej,%20ktora%20dzieli%20polsk%C4%99/
24
Mikułowski Pomorski J., (2010), Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego. [W:] Frysztacki K., Karwińska A., Smagacz-Poziemska M. (red.), Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 37-52.
25
Salwarowski Ł., Mikułowski Pomorski J., (2010), Nasza Uczelnia była jednak pierwsza!, "Kurier UEK", nr 4 (36), s. 24; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_maj_web/13
26
Mikułowski Pomorski J., (2010), Fragmentaryzacja jako paradygmat w naukach społecznych. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-29.
27
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., (2009), Pożegnanie Profesora Socjologii Ryszarda Dyoniziaka, "Kurier UEK", nr 4 (29), s. 4-5; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread
28
Mikułowski Pomorski J., (2009), Ustawa medialna : sprawy reklamy i telewizji regionalnej, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski:%20ustawa%20medialna-%20sprawy%20reklamy%20i%20telewizji%20regionalnej-/
29
Mikułowski Pomorski J., Gawlewicz A., (2009), Rodzinna Europa : kształtowanie się wizerunku Unii Europejskiej w prasie polskiej w momencie akcesji Polski do UE (2004 r.) oraz w piątym roku członkostwa (2008 r.). [W:] Skotnicka-Illasiewicz E. (red.), 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, s. 188-213.
30
Mikułowski Pomorski J., (2009), Demokracja - obrona i rekonstrukcja, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jezry%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20damokracja%20-%20obrona%20i%20rekonstrukcja/
31
Mikułowski Pomorski J., (2009), Partyjność mediów, media partyjne, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20partyjno%C5%9B%C4%87%20mediow,%20media%20partyjne-%20/
32
Mikułowski Pomorski J., (2009), Telewizja : czy mogło być inaczej?, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20telewizja-%20czy%20mog%C5%82o%20by%C4%87%20inaczej%3F/
33
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Paszkowska R., (2009), Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów: europejska wspólnota kultury, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 169 s.
34
Mikułowski Pomorski J., (2009), Polityczne swary, narodowe gusła, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20%20polityczne%20swary,%20narodowe%20gus%C5%82a/
35
Mikułowski Pomorski J., (2009), Historia współczesności a historycy IPN, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%c5%82owski%20pomorski%3a%20historia%20wspo%c5%82czesno%c5%9bci%20a%20historycy%20ipn/
36
Mikułowski Pomorski J., (2009), Ustawa o zadaniach publicznych mediów elektronicznych, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20%20ustawa%20o%20zadaniach%20publicznych%20mediow%20elektronicznych/
37
Mikułowski Pomorski J., (2009), Masowe media niekomunikacji społecznej. [W:] Kolczyński M., Mazur M., Michalczyk S. (red.), Mediatyzacja kampanii politycznych (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2735), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 34-47.
38
Mikułowski Pomorski J., (2009), Czy ktoś mieszka za ścianą?, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20czy%20kto%C5%9B%20mieszka%20za%20%C5%9Bcian%C4%85%3f/
39
Mikułowski Pomorski J., (2009), Rzeczywistość kulturowa i jej fragmentaryzacje w myśli Floriana Znanieckiego, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 45, z. 2 (180), s. 183-194.
40
Mikułowski Pomorski J., (2009), Dylemat Polańskiego, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/products/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20dylemat%20pola%C5%84skiego/
41
Mikułowski Pomorski J., (2009), Rola mediów w negocjowaniu tożsamości. [W:] Dyczewski rL., Wadowski D. (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 463-474.
42
Mikułowski Pomorski J., (2009), Brawo, Wałęsa!, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20brawo%2c%20wa%C5%82%C4%99sa!/
43
Mikułowski Pomorski J., (2009), Marketing mediów w świetle Consumer Culture Theory (CCT). [W:] Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), Współczesne media: status, aksjologia, funkcjonowanie, T. 1, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 249-263.
44
Mikułowski Pomorski J., (2008), Problem paradygmatu kulturowego w badaniach społecznych. [W:] Pankowicz A., Rokicki J., Plichta P. (red.), Tożsamość kulturowa, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 13-23.
45
Mikułowski Pomorski J., (2008), Socjologia młodszy partner statystyki. [W:] Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy: Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Kraków : [b.w.]
46
Mikułowski Pomorski J., (2008), Zmieniający się świat mediów, Kraków : "Universitas", 335 s.
47
Mikułowski Pomorski J., (2008), Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych, s. 7-23.
48
Mikułowski Pomorski J., (2008), Kraków: próby zmian struktury społecznej miasta po roku 1945. [W:] Purchla J. (red.), Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 111-125.
49
Mikułowski Pomorski J., (2008), Nauki społeczne wobec współczesnych procesów fragmentaryzacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 791, s. 5-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/162613363
50
Mikułowski Pomorski J., (2007), Współczesna fragmentaryzacja społeczna. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji, s. 3-7.
51
Mikułowski Pomorski J., (2007), Więź społeczna w warunkach fragmentaryzacji. [W:] Wadowski rD. (red.), Kultura - media - społeczeństwo: księga jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego, Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, s. 201-222.
52
Mikułowski Pomorski J., (2007), Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 404, [4] s.
53
Mikułowski Pomorski J., (2006), Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/112690034
54
Mikułowski Pomorski J., (2006), Przestrzeń kulturowa jako zasób dla rekompozycji Europy. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej, s. 19-34.
55
Mikułowski Pomorski J., (2006), Społeczne wymiary Europy. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej, s. 3-18.
56
Mikułowski Pomorski J., (2006), Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(6), s. 1-19; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(6)2006/jmp_limes1(6).pdf
57
Mikułowski Pomorski J., (2006), Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków : "Universitas", 404, [4] s.
58
Mikułowski Pomorski J., (2006), Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację, "Transformacje", nr 1-4 (47-50), s. 13-34.
59
Mikułowski Pomorski J., (2006), Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji. [W:] Michalczyk S. (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym : szkice medioznawcze, Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, s. 9-30.
60
Mikułowski Pomorski J., (2005), Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(5), s. [1-13]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/jmp_limes1(5).pdf
61
Mikułowski Pomorski J., (2005), Oznakowanie przestrzeni publicznej, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 30-38.
62
Mikułowski Pomorski J., (2005), Informacja i komunikacja : znacząca zmiana sytuacji. [W:] Chałubiński M., Delorme A., Kisiel P., Sikora M., Woźniak A. (red.), Reguły i działania: księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, s. 170-186.
63
Mikułowski Pomorski J., (2005), Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 698, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689884
64
Mikułowski Pomorski J., (2005), Kultura wobec społecznej transformacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 147 s.
65
Mikułowski Pomorski J., (2005), Kulturowe oznakowanie przestrzeni w tworzeniu się tożsamości Europy. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1], s. 5-28.
66
Mikułowski Pomorski J., (2005), Wprowadzenie : inteligencja wobec nowych czasów. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-43.
67
Mikułowski Pomorski J., (2005), Christmas Eve as a Polish National Metaphor, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 4, s. 93-120.
68
Mikułowski Pomorski J., (2005), Międzynarodowa współpraca gmin bliźniaczych : komentarz do badań PISM. [W:] Skorupska A. (red.), Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s. 75-85.
69
Mikułowski Pomorski J. (red.), (2005), Inteligencja: między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 318 s.
70
Mikułowski Pomorski J., (2004), Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się?. [W:] Mattelart A. (red.), Społeczeństwo informacji: wprowadzenie, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. V-XVII.
71
Mikułowski Pomorski J., (2004), Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-30.
72
Mikułowski Pomorski J., (2004), Media wobec zjawisk współczesnej globalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 654, s. 37-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/51405474
73
Mikułowski Pomorski J., (2004), Dom w świadomości studentów. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III, s. 5-60.
74
Mikułowski Pomorski J. (red.), (2004), Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 343 s.
75
Mikułowski Pomorski J., (2004), Polacy wobec wymiarów Hofstedego - kierunki zmienności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 606, s. 55-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/51490055
76
Mikułowski Pomorski J., (2004), Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(4), s. [1-13]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/jmp_limes1(4).pdf
77
Mikułowski Pomorski J., (2004), Praca jako konieczność, praca jako wyzwanie. [W:] Karwińska A., Surdej A. (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 60-69.
78
Mikułowski Pomorski J., (2003), Wstęp. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II, s. 2-3.
79
Mikułowski Pomorski J., (2003), Kultura wobec Społeczeństwa Sieci. [W:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia, Iwanowice : Tekst-Graf, s. 21-22.
80
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (2003), Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 167, [1] s.
81
Mikułowski Pomorski J., (2003), Kultura wobec społeczeństwa sieci. [W:] Chyrowicz B. (red.), Społeczeństwo informatyczne : szansa czy zagrożenie?, Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, s. 37-70.
82
Mikułowski Pomorski J., (2003), Dom w świadomości studentów. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II, s. 4-24.
83
Mikułowski Pomorski J., (2003), Nasz europejski dom, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 189.
84
Mikułowski Pomorski J., (2003), Kultura wobec społeczeństwa sieci, "Euro - Limes" [on-line], nr 2(3), s. 1-32; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/jmp_limes2(3).pdf
85
Mikułowski Pomorski J., (2003), Prawo do Komunikowania : czy dawne dylematy są jeszcze aktualne?, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. [1-14]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/jmp_limes1(2).pdf
86
Mikułowski Pomorski J., (2003), Komunikowanie międzynarodowe po11 września 2001, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 98-100.
87
Mikułowski Pomorski J., (2003), Poles and Hofstede's Dimensions of Culture : Directions of Change. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 15-35.
88
Mikułowski Pomorski J., (2003), Alexis de Tocqueville o prasie jako gwarantce demokracji i rozwoju : diagnoza i ustanowienie norm z różnych perspektyw czasowych. [W:] Chałubiński M., Goćkowski J., Machowska , Olbromski (red.), Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a (Colloquia Communia; nr (73), 2), Kraków : Wydaw. Adam Marszałek, s. 329-350.
89
Mikułowski Pomorski J., Paszkowska R., (2003), Introduction. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 5-7.
90
Mikułowski Pomorski J., (2003), Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 153 s.
91
Mikułowski Pomorski J. (red.), (2003), Crossing the Barriers in Business: a Cultural Dimension, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 122 s.
92
Mikułowski Pomorski J., (2002), Mit, partycypacja, kontynuacja, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 97.
93
Mikułowski Pomorski J., (2002), Komunikowanie międzynarodowe po 11 września 2001 roku, "Transformacje", nr 1-4 (27-30), 1-4 (31-34), s. 231-239.
94
Mikułowski Pomorski J., Rudnicki Z., (2002), Przedmowa. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-8.
95
Mikułowski Pomorski J., (2002), Karl Cordell (ed.), Poland and the European Union. Europe and the Nation State, Routledge, London, New York 2000, s. 208+viii, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 4 , s. 178-184.
96
Mikułowski Pomorski J., (2002), Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 434, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 5, s. 176-180.
97
Mikułowski Pomorski J., (2002), Studia europejskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i ich perspektywy w obliczu zmian minimum programowego dla kierunku stosunków międzynarodowych. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-23.
98
Mikułowski Pomorski J. (red.), (2002), Studia europejskie i informacja europejska: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 111 s.
99
Mikułowski Pomorski J., (2002), Sytuacja kultury europejskiej na przykładzie filmu. [W:] Orzechowski E. (red.), Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres, Kraków : [Centrum Animacji Kultury], s. 18-22.
100
Mikułowski Pomorski J., (2002), Nasz Europejski dom, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(1), s. 1-25; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/jmp_limes1(1).pdf
101
Mikułowski Pomorski J., (2002), Nasz europejski dom : idea domu w perspektywie kulturowej : badania porównawcze. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości, s. 4-35.
102
Mikułowski Pomorski J., (2001), The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 157-174.
103
Mikułowski Pomorski J., (2001), Inteligencja między władzą i gospodarką, "Master of Business Administration", nr 3 (50), s. 11-15, 41-45.
104
Mikułowski Pomorski J., (2001), Twarz polskiego Europejczyka, "Tygodnik Powszechny", nr 5 (2691), s. 5.
105
Mikułowski Pomorski J., (2000), Miejsce kultury w sporze pokoleń, "Po Lekcjach", nr 3 (25), s. 25-32.
106
Mikułowski Pomorski J., (2000), A Window onto the World, "Eksperyment : the In-House Magazine of the Cracow University of Economics", nr 4, s. 4.
107
Mikułowski Pomorski J., (2000), Maciej Gutowski - krakowianin, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 198.
108
Mikułowski Pomorski J., (2000), Okno na świat, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 5.
109
Mikułowski Pomorski J., (2000), Socjotechnik w latach próby. [W:] Kubin J., Kwaśniewski J. (red.), Socjotechnika : kontrowersje, rozwój, perspektywy, Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, s. 63-84.
110
Mikułowski Pomorski J., (2000), Central European University : between State and the Market. [W:] Irusta , Elío B. (red.), Actas del V Congreso "Cultura Europea", Pamplona, 28 al 31 de octubre de 1998, Navarra : Aranzadi, s. 697-702.
111
Mikułowski Pomorski J., (2000), Informacja w komunikowaniu źródłem wspólnoty. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 171-185.
112
Mikułowski Pomorski J., Bętkowska T., (1999), Każdy ma swoje pięć minut!, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 3.
113
Mikułowski Pomorski J., (1999), Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 153 s.
114
Mikułowski Pomorski J., (1999), Czy turystyka ochroni historyczne dziedzictwo?. [W:] Purchla J. (red.), Dziedzictwo a turystyka: materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 153-165.
115
Mikułowski Pomorski J., (1999), Post-Communist Europe and the Understanding of Change : the Case of Poland. [W:] Faulkner S., McLoughlin J., Owsiak S. (red.), Polish Transition Ten Years on - Processes and Perspectives, Aldershot : Ashgate, s. 143-166.
116
Mikułowski Pomorski J., (1998), Nie przejedliśmy pieniędzy, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 2, s. 2-4.
117
Mikułowski Pomorski J., (1998), Potencjał kadrowy krakowskich szkół wyższych. [W:] Purchla J. (red.), Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 2, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 87-104.
118
Mikułowski Pomorski J., (1998), Post-Communist Europe and Society's Understanding of Change : the Case of Poland, "Emergo", vol. 5, no. 1, s. 43-58.
119
Mikułowski Pomorski J., (1998), Niepokój a potrzeba ładu : współczesna polska transformacja wobec zmian świadomości. [W:] Urban K. (red.), Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r, Kraków : [s. n.], s. 51-79.
120
Mikułowski Pomorski J., (1997), Audio contra video. Ku czemu dąży radio?. [W:] Leśniak , J. P. Gawlik (red.), Radio: szanse i wyzwania : materiały konferencji "Kulturotwórcza Rola Radia", Kraków 14-15 lutego 1997, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury : Polskie Radio Kraków, s. 8-16.
121
Mikułowski Pomorski J., (1997), Następny krok, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 1, s. 6.
122
Mikułowski Pomorski J., (1996), The City and its Genius Loci. [W:] Purchla J. (red.), The Historical Metropolis: a Hidden Potential : International Conference 26-29 May 1996 Cracow, s. 21-37.
123
Mikułowski Pomorski J., Bajka Z. (red.), (1996), Valeriana: eseje o komunikowaniu między ludźmi, Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych UJ, 375 s., [1] k. portr.
124
Mikułowski Pomorski J., (1996), Czy książka będzie nauce potrzebna?. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-24.
125
Mikułowski Pomorski J., (1996), Genius loci w przestrzeni miejskiej. [W:] Broński K., Purchla J., Szpak J. (red.), Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 299-312.
126
Mikułowski Pomorski J., (1996), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1995 roku. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 1995/96, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-14.
127
Mikułowski Pomorski J., (1996), Wprowadzenie. [W:] Dresler Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-17.
128
Mikułowski Pomorski J., (1996), Lustro pokoleń, "Rzeczpospolita", nr 233, s. 15.
129
Mikułowski Pomorski J., (1995), Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego. [W:] Edward Haliżak (red.), Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", s. 147-161.
130
Mikułowski Pomorski J. (red.), (1995), Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991, Wrocław ; Kraków : Ossolineum, 74 s.
131
Mikułowski Pomorski J., (1995), Kształtowanie się obrazu Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 96 s.
132
Mikułowski Pomorski J., (1995), Giełda i bezpieczeństwo inwestycji w oczach opinii publicznej : 1992-1994, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 1, s. 19-22.
133
Mikułowski Pomorski J., (1995), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1994 r.. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 1994/95, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-12.
134
Mikułowski Pomorski J., (1994), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 4 października 1993 r.. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 1993/94, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-13.
135
Mikułowski Pomorski J., (1994), Współpraca z zagranicą a polityka zdobywania funduszy w szkołach wyższych. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 3-11.
136
Mikułowski Pomorski J., (1993), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 1 października 1992 r.. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 1992/93, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-14.
137
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 399. - 102 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
138
Mikulowski Pomorski J., (1993), The Drifting Society. [W:] Hausner J., Jessop B., Nielsen K. (red.), Institutional Frameworks of Market Economies: Scandinavian and Eastern European Perspectives, Aldershot : Avebury, s. 287-294.
139
Mikułowski Pomorski J., (1993), Institution and Cultural Policy. [W:] Cultural Policies : 28-29 September, 1992, Kraków : Publishing-House "Secesja", s. 73-77.
140
Mikułowski Pomorski J., (1993), Wyzwanie skali, "Przekrój", nr 17 (2496), s. 6; https://przekroj.pl/archiwum/artykuly/96830?f=numer
141
Mikułowski Pomorski J., (1993), Jak tu być średnim?, "Przekrój", nr 24 (2503), s. 6; https://przekroj.pl/archiwum/artykuly/99925?f=szukaj:OSP
142
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (1992), Usprawnianie działań zbiorowych, Kraków : TNOiK, 308 s.
143
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 363. - 76 s.; 24 cm. - 0208-7944
144
Mikułowski Pomorski J., (1992), Is Tourism Really an Answer?. [W:] Broński K., Görlich K., Kłosowski S., Purchla J., Zuziak Z. (red.), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków : City Prof, s. 91-95.
145
Mikułowski Pomorski J., (1992), Współpraca uczelni z partnerami zagranicznymi w roku 1991. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-14.
146
Mikułowski Pomorski J., (1992), List do Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego określający stanowisko AE w Krakowie w sprawie zmian funkcjonowania Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Polskiej Akademii Nauk, "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3(5), s. 5-6.
147
Mikułowski Pomorski J., (1992), Co należy zrobić, jakie działania podjąć do końca kadencji?. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-10.
148
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 369. - 73 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
149
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 358. - 98 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
150
Mikułowski Pomorski J., (1992), Uniwersytet w dobie oczekiwanie. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-17.
151
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 331. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
152
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 354. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
153
Mikułowski Pomorski J., (1991), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 18 lutego 1991 r.. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 1990/91, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-13.
154
Mikułowski Pomorski J., (1991), Kraków w naszej pamięci, (Biblioteka Krakowska, nr 127), Kraków : Wydawawnictwo i Drukarnia "Secesja", 340 s.
155
Mikułowski Pomorski J., (1991), Komentarz do propozycji Rady Głównej szkolnictwa wyższego w sprawie zasad finansowania uczelni wyższych w formie listu do przewodniczącego RGSzW. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-6.
156
Mikulowski Pomorski J., (1991), New Challenge for New Europe. [W:] Hausner J., Jessop B., Nielsen K. (red.), Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 113-124.
157
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., (1991), Bariery egalitaryzmu kulturalnego z perspektywy cyklów dorosłości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 49-67.
158
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 339. - 161 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
159
Mikułowski Pomorski J., (1991), Przemówienie wygłoszone przez Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - prof. dra hab. Jerzego Mikułowskiego Pomorskiego, na uroczystości inauguracyjnej w dniu 3 października 1991 r.. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 1991/92, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 3-15.
160
Mikułowski Pomorski J., (1990), Komunikowanie międzykulturowe, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 31, nr 1, s. 104-107; http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf
161
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 325. - 101 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
162
Mikułowski Pomorski J., (1990), Propozycje programowe Studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Śląskim, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 31, nr 2-4, s. 157-159; http://mbc.malopolska.pl/Content/65939/1990_02_04.pdf
163
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 300. - 193 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
164
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 310. - 123 s.; 24 cm
165
Mikułowski Pomorski J., (1989), Kształtowanie się opinii publicznej w Polsce : przypadek komunikacji politycznej, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 30, nr 4, s. 11-27; http://mbc.malopolska.pl/Content/65937/1989_04.pdf
166
Mikułowski Pomorski J. (red.), (1989), The Polish Economy in the Year 2000: a Critical Aprraisal: Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 144 s.
167
Mikułowski Pomorski J., (1989), Poland 2000 : Perspectives of Social and Political Transformations. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 88-110.
168
Mikułowski Pomorski J., (1989), Podróże Jana Pawła II w telewizji włoskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 40.
169
Mikułowski Pomorski J., (1989), Nadzwyczajny Walny Zjazd SDP (Warszawa 26-27 czerwca 1989), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 30, nr 4, s. 138-141; http://mbc.malopolska.pl/Content/65937/1989_04.pdf
170
Mikułowski Pomorski J., (1989), Osobliwości socjologii polskiej na tle porównawczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 157-162.
171
Mikułowski Pomorski J., (1989), Kraków śródmiejski i Kraków dzielnic w świadomości mieszkańców. [W:] Małecki J. (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 319-344.
172
Mikułowski Pomorski J., (1988), Wobec ekspansji mediów wizualnych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 4, s. 91-103; http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf
173
Mikułowski Pomorski J., (1988), Europejski dialog Wschód-Zachód (Arnoldsheim, 8-11 lutego 1988), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 3, s. 164-166; http://mbc.malopolska.pl/Content/65932/1988_03.pdf
174
Mikułowski Pomorski J., (1988), Społeczeństwo polskie do roku 2000. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 218-234.
175
Mikułowski Pomorski J., (1988), Informacja i komunikacja: pojęcia, wzajemne relacje, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 141 s.
176
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 250. - 141 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
177
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (1988), Typy działań socjotechnicznych w organizacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 155 s.
178
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 274. - 161 s.: il., tab.; 24 cm. - 0208-7944
179
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 272. - 115 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
180
Mikułowski Pomorski J., (1988), Polska prasa lokalna o awarii w Czarnobylu (na tle tematyki ekologicznej), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 2, s. 53-71; http://mbc.malopolska.pl/Content/65931/1988_02.pdf
181
Mikułowski Pomorski J., (1988), Rola mediów w procesie komunikacji, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 3, s. 5-14; http://mbc.malopolska.pl/Content/65932/1988_03.pdf
182
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 244. - 227 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
183
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 227. - 133 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
184
Mikułowski Pomorski J., (1987), O wieloznaczności pojęcia informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 25-43.
185
Mikułowski Pomorski J., (1987), Przeciw felietonistom, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 28, nr 3, s. 52-54; http://mbc.malopolska.pl/Content/65928/1987_03.pdf
186
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1987. - nr 242. - 65 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
187
Mikułowski Pomorski J., Petrow W., (1986), Międzynarodowe stosunki polityczne: przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 28 s.
188
Mikułowski Pomorski J., (1986), Reportaż z II Okrągłego Stołu na temat Nowego Międzynarodowego Ładu Informacji i Komunikowania (Kopenhaga, 2-7 kwietnia 1986), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 27, nr 4, s. 150-155; http://mbc.malopolska.pl/Content/65925/1986_04.pdf
189
Pomorski J., (1986), Informacja i posługiwanie się nią, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 27, nr 2, s. 134-136; http://mbc.malopolska.pl/Content/65923/1986_02.pdf
190
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 218. - 128 s.; 24 cm
191
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 216. - 203 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
192
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 217. - 94 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
193
Mikułowski Pomorski J., (1986), Informacja a "informacja" w komunikowaniu, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 27, nr 4, s. 25-44; http://mbc.malopolska.pl/Content/65925/1986_04.pdf
194
Pomorski J., (1986), Seminarium "Video w świecie", "Zeszyty Prasoznawcze", R. 27, nr 2, s. 192; http://mbc.malopolska.pl/Content/65923/1986_02.pdf
195
Mikułowski Pomorski J., (1985), Foreword. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983, Kraków : Akad. Ekonomiczna, s. 5-8.
196
XIV Kongres AIERI, oprac. P. Dubieloprac. S. Dzikioprac. W. Pisarekoprac. J. Pomorskioprac. T. Sasińska-Klas, (1985) "Zeszyty Prasoznawcze", R. 26, nr 1, s. 137-145., R. 26, nr 1, s. 137-145., R. 26, nr 1, s. 137-145., R. 26, nr 1, s. 137-145., R. 26, nr 1, s. 137-145; http://mbc.malopolska.pl/Content/65918/1985_01.pdf
197
Mikułowski Pomorski J., (1985), Sympozjum w sprawie międzynarodowych badań porównawczych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 26, nr 1, s. 145-146; http://mbc.malopolska.pl/Content/65918/1985_01.pdf
198
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
199
Pomorski J., (1985), Doroczna Konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (IIC) (Berlin Zachodni 21-23 września 1984), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 26, nr 1, s. 146-149; http://mbc.malopolska.pl/Content/65918/1985_01.pdf
200
Mikułowski Pomorski J. (red.), (1985), Society and Economy in the Time of Crisis: a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 296 s.
201
Pomorski J., (1984), Polskie video, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 25, nr 3, s. 163-164; http://mbc.malopolska.pl/Content/65916/1984_03.pdf
202
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 183. - 171 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
203
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 197. - 128 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
204
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [re