Publications of the selected author

1

Title:
Ludzie tworzą miasto : kampus uniwersytecki jako model społeczny
Source:
Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019, s. 56-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-01-1
Nr:
2168335911
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Wigilia
Source:
Węzły pamięci niepodległej Polski / zespół red. Zdzisław Najder, Anna Machcewicz, Michał Kopczyński, Roman Kuźniar, Bartłomiej Sienkiewicz, Jerzy Stępień, Wojciech Włodarczyk - Warszawa ; Kraków: Fundacja Węzły Pamięci : Muzeum Historii Polski ; Wydawnictwo Znak, 2014, s. 889-892
ISBN:
978-83-240-3130-6
Nr:
2168312723
lexical items
3

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konwergencja mediów - media convergence - Medienkonvergenz", Kraków, Polska, od 2011-03-17 do 2011-03-18
Title:
Media in the Convergentive Reading
Source:
Media Convergence - Approaches and Experiences : Aftermath of the «Media Convergence - Konwergencja Mediów - Medienkonvergenz» Conference, Jesuit University «Ignatianum», Cracow, Poland, 17-18 March 2011 = Gefälligkeitsübersetzung : Medienkonvergenz. Ansätze und Erfahrungen; Verhandlungen der Konferenz "Medienkonvergenz - Konwergenzija Mediow", Jesuitische Universität "Ignatianum", Krakow, Polen 17.-18. März 2011 / ed. Renata Szczepaniak - Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, s. 29-46 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-631-63978-8
Nr:
2168296039
chapter in conference materials
4

Title:
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]2013. - nr 1 (23), s. 62-84 - Bibliogr.
Opracował:
Marody Mirosława
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168271276
voice in discussion / interview
See main document
5

Title:
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Edition:
Wyd. 2 uzup.
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2012
Physical description:
507 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-242-1776-2
Nr:
2168242928
monograph
6

Title:
Demokracja jako współczesny dylemat
Source:
Transformacje demokracji / red. nauk. Lech W. Zacher - Warszawa: Difin, 2011, s. 409-423 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-431-7
Nr:
2168228310
chapter in monograph
7

Title:
Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej
Source:
Twórcze miejsca, twórczy ludzie / [red. Aleksander SURDEJ] - Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2011, s. 25-51
ISBN:
978-83-60959-86-2
Nr:
2168225752
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Na polskich drogach w Europie
Source:
Studio Opinii (2011) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166154596
unreviewed article
9

Title:
A Dispute over the Existence of the Intelligentsia
Source:
Poland - Serbia / scient. ed. Zbigniew Paszek - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010, s. 191-207. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
978-83-7571-156-1
Nr:
2165794219
chapter in monograph
10

Title:
Czy jest coś naprawdę w kraju krasnoludków?
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166143402
unreviewed article
11

Title:
Zaginiony na wschodzie
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166154786
unreviewed article
12

Title:
Kilka uwag o Europie w aktualnej sytuacji
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166154031
unreviewed article
13

Title:
Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego
Source:
Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego / red. Krzysztof Frysztacki, Anna KARWIŃSKA, Marta Smagacz-Poziemska - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2010, s. 37-52
ISBN:
978-83-233-3094-3
Nr:
2168254934
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Kara Mustafa czy Wojna albo Pokój
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166153660
unreviewed article
15

Title:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
244 s.; 24 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
2166344462
monograph
See related chapters
16

Title:
Krajobraz po wodzie
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166154193
unreviewed article
17

Title:
Powrót granicy cywilizacji, która dzieli Polskę
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166154665
unreviewed article
18

Title:
Europa chciała być tolerancyjna, ale to się nie powidło : [wywiad]
Source:
Wirtualna Polska (2010) . - Rozmowę przeprowadziła Małgorzata Pantke. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166451738
unreviewed article
19

Title:
Ile beztroski, ile zauroczenia : co tak naprawdę robimy, gdy oddajemy swój głos
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166029345
unreviewed article
20

Title:
Fragmentaryzacja jako paradygmat w naukach społecznych
Source:
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-29 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 13)
ISBN:
978-83-7252-471-3
Nr:
52338
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Jak zapewnić sobie frekwencję na imprezie związkowej?
Source:
Studio Opinii (2010) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166153361
unreviewed article
22

Conference:
Tożsamość i komunikacja, Polska, Lublin, Polska, od 2009-06-06 do 2009-06-08
Title:
Media a tożsamość obywatelska
Source:
Stałość i zmienność tożsamości / red. Leon Dyczewski, Justyna Szulich-Kałuża, Robert Szwed - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2010, s. 99-114
Series:
(Tożsamość Osób, Zbiorowości, Instytucji ; 2)
ISBN:
978-83-7702-152-1
Nr:
2166566257
chapter in conference materials
23

Title:
Marketing mediów w świetle Consumer Culture Theory (CCT)
Source:
Współczesne media / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 249-263 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-3087-4
Nr:
2165082333
chapter in monograph
24

Title:
Ustawa medialna : sprawy reklamy i telewizji regionalnej
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155297
unreviewed article
25

Title:
Rola mediów w negocjowaniu tożsamości
Source:
Tożsamość polska w odmiennych kontekstach / red.: Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2009, s. 463-474. - Materiał z debaty toczonej podczas : Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Kultury KUL pt.: "Tożsamość polska w odmiennych kontekstach i czynniki ją kształtujące"
Series:
(Tożsamość Osób, Zbiorowości, Instytucji ; 1)
ISBN:
978-83-7363-852-5
Nr:
2166566246
chapter in conference materials
26

Title:
Polityczne swary, narodowe gusła
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155277
unreviewed article
27

Title:
Telewizja : czy mogło być inaczej?
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155287
unreviewed article
28

Title:
Pożegnanie Profesora Socjologii Ryszarda Dyoniziaka
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 4 (29), s. 4-5. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274851
varia
See main document
29

Title:
Partyjność mediów, media partyjne
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155076
unreviewed article
30

Title:
Ustawa o zadaniach publicznych mediów elektronicznych
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155430
unreviewed article
31

Title:
Historia współczesności a historycy IPN
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155197
unreviewed article
32

Title:
Masowe media niekomunikacji społecznej
Source:
Mediatyzacja kampanii politycznych / red. Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Stanisław Michalczyk - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2009, s. 34-47 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2735)
ISBN:
978-83-226-1855-4
Nr:
2165082210
chapter in monograph
33

Title:
Czy ktoś mieszka za ścianą?
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155056
unreviewed article
34

Author:
Mikułowski Pomorski Jerzy , Gawlewicz Anna
Title:
Rodzinna Europa : kształtowanie się wizerunku Unii Europejskiej w prasie polskiej w momencie akcesji Polski do UE (2004 r.) oraz w piątym roku członkostwa (2008 r.)
Source:
5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej / red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz - Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009, s. 188-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7567-045-5
Access mode:
Nr:
2168296243
chapter in monograph
35

Title:
Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
169 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-453-9
Nr:
51383
monograph
36

Title:
Brawo, Wałęsa!
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155046
unreviewed article
37

Title:
Rzeczywistość kulturowa i jej fragmentaryzacje w myśli Floriana Znanieckiego = Cultural Reality and Its Fragmentation in Florian Znanieckie Thought
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 45, z. 2 (180) (2009) , s. 183-194. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168240372
article
38

Title:
Dylemat Polańskiego
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155066
unreviewed article
39

Title:
Demokracja - obrona i rekonstrukcja
Source:
Studio Opinii (2009) . - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2166155128
unreviewed article
40

Title:
Zmieniający się świat mediów
Publisher address:
Kraków: "Universitas", 2008
Physical description:
335 s.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr. przy wybranych rozdz.
ISBN:
978-83-242-0938-5
Nr:
2166561080
monograph
41

Title:
Socjologia młodszy partner statystyki [dokument elektroniczny]
Source:
Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy - Kraków: [b.w.], 2008. - [odczyt: 11.12.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168266872
chapter in conference materials
42

Title:
Kraków: próby zmian struktury społecznej miasta po roku 1945
Source:
Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008, s. 111-125
ISBN:
978-83-89273-61-1
Nr:
2165693895
chapter in conference materials
See main document
43

Title:
Problem paradygmatu kulturowego w badaniach społecznych
Source:
Tożsamość kulturowa / red. Andrzej Pankowicz, Jarosław Rokicki, Paweł Plichta - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2008, s. 13-23
ISBN:
978-83-233-2549-9
Nr:
2168272718
chapter in monograph
44

Title:
Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej
Source:
Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ2008, s. 7-23
Signature:
NP-1312/Magazyn
Nr:
2168219472
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Nauki społeczne wobec współczesnych procesów fragmentaryzacji = Social Sciences vis-à-vis Contemporary Fragmentation Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008) , s. 5-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50142
article
See main document
46

Title:
Więź społeczna w warunkach fragmentaryzacji
Source:
Kultura - media - społeczeństwo / red.: Dariusz Wadowski - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2007, s. 201-222
ISBN:
978-83-7363-611-8
Nr:
2168272732
chapter in monograph
47

Title:
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2007
Physical description:
404, [4] s.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-242-0769-4
Nr:
2168249246
monograph
48

Title:
Współczesna fragmentaryzacja społeczna
Source:
Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2007, s. 3-7
Research program:
34/KSE/1/2007/S/395
Signature:
NP-1162/Magazyn
Nr:
2168326853
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację = Fragmentation as a Postmodern Process
Source:
Transformacje. - nr 1-4 (47-50) (2006) , s. 13-34. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168275753
article
50

Title:
Przestrzeń kulturowa jako zasób dla rekompozycji Europy
Source:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]2006, s. 19-34
Research program:
17/KSE/1/2006/S/292
Signature:
NP-1047/2/Magazyn
Nr:
2168318025
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Społeczne wymiary Europy
Source:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]2006, s. 3-18
Research program:
17/KSE/1/2006/S/292
Signature:
NP-1047/2/Magazyn
Nr:
2168318021
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację
Source:
Euro - Limes. - nr 1(6) (2006) , s. 1-19. - [odczyt: 07.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241116
article
53

Title:
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym
Publisher address:
Kraków: "Universitas", 2006
Physical description:
404, [4] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-242-0445-8
Nr:
2166510890
monograph
54

Title:
Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji
Source:
Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym : szkice medioznawcze / red. Stanisław Michalczyk - Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2006, s. 9-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-89275-82-1
Nr:
2168272727
chapter in monograph
55

Title:
Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji = Internationality as an Area of Communication
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006) , s. 5-21. - Summ.
Access mode:
Nr:
52702
article
See main document
56

Title:
Wprowadzenie : inteligencja wobec nowych czasów
Source:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 5-43
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166528265
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji = From Orator to Interlocutor : Persuasion or Meeting?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005) , s. 5-24. - Summ.
Access mode:
Nr:
52849
article
See main document
58

Title:
Międzynarodowa współpraca gmin bliźniaczych : komentarz do badań PISM
Source:
Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego / red. Adriana Skorupska - Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005, s. 75-85
Series:
(Raporty - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
ISBN:
83-89607-55-7
Nr:
2168247238
chapter in monograph
59

Title:
Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji
Source:
Euro - Limes. - nr 1(5) (2005) , s. [1-13]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241106
article
60

Title:
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
318 s.; 24 cm.
ISBN:
83-7252-284-7
Nr:
2166528079
monograph
See related chapters
61

Title:
Marking Public Space
Source:
International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 13 (January-December 2004) (2005) , s. 29-37
Nr:
2168320249
unreviewed article
See main document
62

Title:
Oznakowanie przestrzeni publicznej
Source:
Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005) , s. 30-38
Nr:
2168320217
unreviewed article
See main document
63

Title:
Christmas Eve as a Polish National Metaphor
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005) , s. 93-120 - Bibliogr.
Nr:
2166400670
article
64

Title:
Kultura wobec społecznej transformacji
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
147 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-245-6
Nr:
2167637753
monograph
65

Title:
Kulturowe oznakowanie przestrzeni w tworzeniu się tożsamości Europy
Source:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2005, s. 5-28 - Bibliogr.
Research program:
33/KSE/1/2005/S/225
Signature:
NP-1047/[1]/Magazyn
Nr:
2168317989
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Informacja i komunikacja : znacząca zmiana sytuacji
Source:
Reguły i działania / [kom. red. Mirosław Chałubiński, Andrzej Delorme, Przemysław KISIEL, Marek Sikora, Anna Woźniak] - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, 2005, s. 170-186 - Bibliogr.
ISBN:
83-89709-24-4
Nr:
2168241698
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji
Source:
Euro - Limes. - nr 1(4) (2004) , s. [1-13]. - [odczyt: 07.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241094
article
68

Title:
Dom w świadomości studentów
Source:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2004, s. 5-60 - Bibliogr.
Signature:
NP-833/3/Magazyn
Nr:
2168283167
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Title:
Praca jako konieczność, praca jako wyzwanie
Source:
Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 60-69 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-263-4
Nr:
2166235202
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Polacy wobec wymiarów Hofstedego - kierunki zmienności = The Poles and Hofstede's Dimensions of Culture: Trajectories of Change
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004) , s. 55-74. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168219160
article
See main document
71

Conference:
Konferencja naukowa nt. Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-10
Title:
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
343 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-206-5
Nr:
2168044383
conference materials
See related chapters
72

Title:
Media wobec zjawisk współczesnej globalizacji = The Media and the Phenomena of Contemporary Globalisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004) , s. 37-52. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220446
article
See main document
73

Title:
Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się?
Source:
Społeczeństwo informacji / Armand Mattelart - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004, s. V-XVII - Bibliogr.
ISBN:
83-242-0332-X
Nr:
2168247306
chapter in monograph
74

Conference:
Konferencja naukowa nt. Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości, Kraków, Polska, od 2002-05-09 do 2002-05-10
Title:
Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie
Source:
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 11-30 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-206-5
Nr:
2168044590
chapter in conference materials
See main document
75

Title:
Dom w świadomości studentów
Source:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2003, s. 4-24 - Bibliogr.
Signature:
NP-833/2/Magazyn
Nr:
2168283155
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, Kraków, Polska, od 2003-05-30 do 2003-05-30
Title:
Kultura wobec Społeczeństwa Sieci
Source:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia - Iwanowice: Tekst-Graf, 2003, s. 21-22
ISBN:
83-918958-1-5
Nr:
2168320271
varia
77

Title:
Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
167, [1] s.; 24 cm
Notes:
Data. wyd. wg nr zam. ze s. red. ; na s tyt.: Kraków 2002., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-157-3
Nr:
2168225226
monograph
78

Title:
Kultura wobec społeczeństwa sieci
Source:
Euro - Limes. - nr 2(3) (2003) , s. 1-32. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168241010
article
79

Title:
Nasz europejski dom = Our European House
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 189. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168241282
varia
80

Title:
Introduction
Source:
Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003, s. 5-7
ISBN:
83-7252-194-8
Nr:
2168306173
preface / summary
See main document
81

Title:
Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension
Publisher address:
Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003
Physical description:
122 s.: il.; 25 cm
Notes:
Na s. tyt. : Proceedings of the 4th NIBES Conference, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-194-8
Nr:
2168247080
conference materials
See related chapters
82

Title:
Komunikowanie międzynarodowe po11 września 2001 = International Communication since 11 September 2001
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 98-100. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241276
varia
83

Title:
Kultura wobec społeczeństwa sieci
Source:
Społeczeństwo informatyczne : szansa czy zagrożenie? / red. Barbara Chyrowicz - Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2003, s. 37-70
Series:
(Etyka i Technika)
ISBN:
83-7306-140-1
Nr:
2168247156
chapter in conference materials
84

Title:
Prawo do Komunikowania : czy dawne dylematy są jeszcze aktualne?
Source:
Euro - Limes. - nr 1(2) (2003) , s. [1-14]. - [odczyt: 05.01.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240946
article
85

Title:
Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
153 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-017-8
Nr:
2168246918
monograph
86

Title:
Wstęp
Source:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2003, s. 2-3
Signature:
NP-833/2/Magazyn
Nr:
2168283151
preface / summary
See main document
87

Title:
Poles and Hofstede's Dimensions of Culture : Directions of Change
Source:
Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2003, s. 15-35 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-194-8
Nr:
2168247086
chapter in conference materials
See main document
88

Title:
Alexis de Tocqueville o prasie jako gwarantce demokracji i rozwoju : diagnoza i ustanowienie norm z różnych perspektyw czasowych
Source:
Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a / red. Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Katarzyna M. Machowska, Cezary J. Olbromski - Kraków: Wydaw. Adam Marszałek, 2003, s. 329-350
Series:
(Colloquia Communia ; nr (73), 2)
ISBN:
83-7322-595-1
Nr:
2168241676
chapter in monograph
89

Title:
Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 434
Source:
Polski Przegląd Dyplomatyczny. - t. 2, nr 5 (2002) , s. 176-180
Nr:
2168320451
review
90

Conference:
Konferencja naukowa nt. Studia europejskie i informacja europejska, Kraków, Polska, od 2000-06-08 do 2000-06-09
Title:
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
111 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-123-9
Nr:
2168041108
conference materials
See related chapters
91

Title:
Karl Cordell (ed.), Poland and the European Union. Europe and the Nation State, Routledge, London, New York 2000, s. 208+viii
Source:
Polski Przegląd Dyplomatyczny. - t. 2, nr 4 (2002) , s. 178-184
Nr:
2168320667
review
92

Title:
Nasz Europejski dom
Source:
Euro - Limes. - nr 1(1) (2002) , s. 1-25. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168240940
article
93

Title:
Sytuacja kultury europejskiej na przykładzie filmu
Source:
Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski - Kraków: [Centrum Animacji Kultury], 2002, s. 18-22. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-7010-166-8
Nr:
2168238870
chapter in conference materials
94

Title:
Przedmowa
Source:
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 5-8
ISBN:
83-7252-123-9
Nr:
2168320299
preface / summary
See main document
95

Title:
Mit, partycypacja, kontynuacja = Myth, Participation, Continuation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2002. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 97. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333677
varia
96

Title:
Nasz europejski dom : idea domu w perspektywie kulturowej : badania porównawcze
Source:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI2002, s. 4-35
Signature:
NP-833/[1]/Magazyn
Nr:
2168283117
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Komunikowanie międzynarodowe po 11 września 2001 roku = International Communication after September 11th, 2001
Source:
Transformacje. - nr 1-4 (27-30), 1-4 (31-34) (2002) , s. 231-239 - Bibliogr.
Nr:
2168247378
article
98

Conference:
Konferencja naukowa nt. Studia europejskie i informacja europejska, Kraków, Polska, od 2000-06-08 do 2000-06-09
Title:
Studia europejskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i ich perspektywy w obliczu zmian minimum programowego dla kierunku stosunków międzynarodowych
Source:
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 9-23
ISBN:
83-7252-123-9
Nr:
2168041084
chapter in conference materials
See main document
99

Title:
Inteligencja między władzą i gospodarką
Source:
Master of Business Administration. - nr 3 (50) (2001) , s. 11-15, 41-45 - Bibliogr.
Nr:
2168272100
article
100

Title:
Twarz polskiego Europejczyka
Source:
Tygodnik Powszechny. - nr 5 (2691) (2001) , s. 5
Nr:
2168321001
unreviewed article
101

Title:
The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy = The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001) , s. 157-174
Nr:
2168248842
article
See main document
102

Title:
Okno na świat
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000) , s. 5
Nr:
2168272370
article
See main document
103

Title:
Socjotechnik w latach próby
Source:
Socjotechnika : kontrowersje, rozwój, perspektywy / red. nauk. Jerzy Kubin, Jerzy Kwaśniewski - Warszawa: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2000, s. 63-84
Series:
(Prace Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW ; t. 5)
ISBN:
83-910411-5-8
Nr:
2168320009
chapter in monograph
104

Title:
Maciej Gutowski - krakowianin = Maciej Gutowski, a Cracovian
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2000. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 198. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333599
varia
105

Title:
Informacja w komunikowaniu źródłem wspólnoty
Source:
Socjologia i wyzwania społeczne / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI] - Kraków: AE, 2000, s. 171-185 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240344
chapter in monograph
See main document
106

Conference:
V Congreso "Cultura Europea", Pamplona, Hiszpania, od 1998-10-28 do 1998-10-31
Title:
Central European University : between State and the Market
Source:
Actas del V Congreso "Cultura Europea", Pamplona, 28 al 31 de octubre de 1998 / ed. Enrique Banús Irusta, Beatriz Elío - Navarra: Aranzadi, 2000, s. 697-702
Nr:
2168321143
chapter in conference materials
107

Title:
Miejsce kultury w sporze pokoleń
Source:
Po Lekcjach. - nr 3 (25) (2000) , s. 25-32
Nr:
2168320943
article
108

Title:
Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
153 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-017-8
Nr:
2168246920
monograph
109

Author:
Mikułowski Pomorski Jerzy , Bętkowska Teresa
Title:
Każdy ma swoje pięć minut!
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK1999. - nr 3, s. 3
Nr:
2168284057
voice in discussion / interview
See main document
110

Title:
Czy turystyka ochroni historyczne dziedzictwo?
Source:
Dziedzictwo a turystyka / red. nauk. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1999, s. 153-165
ISBN:
83-85739-67-X
Nr:
2168272072
chapter in conference materials
See main document
111

Title:
Post-Communist Europe and Society's Understanding of Change : the Case of Poland
Source:
Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds. Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 5, no. 1 (1998) , s. 43-58 - Bibliogr.
Nr:
2168331461
article
See main document
112

Title:
Potencjał kadrowy krakowskich szkół wyższych
Source:
Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 2 / red. Jacek PURCHLA - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998, s. 87-104
ISBN:
83-8573-956-4
Nr:
2168306091
chapter in conference materials
See main document
113

Conference:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Title:
Niepokój a potrzeba ładu : współczesna polska transformacja wobec zmian świadomości
Source:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 51-79
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230958
chapter in conference materials
See main document
114

Title:
Audio contra video. Ku czemu dąży radio?
Source:
Radio / [red. prowadzący Teresa Leśniak ; oprac. tekstów J. P. Gawlik] - Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury; Polskie Radio Kraków, 1997, s. 8-16
ISBN:
83-85739-42-4
Nr:
2168290513
chapter in conference materials
115

Title:
Czy książka będzie nauce potrzebna?
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 11-24
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226946
chapter in monograph
See main document
116

Title:
Wprowadzenie
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 7-17
ISBN:
83-86439-78-5
Nr:
2168282327
chapter in book
See main document
117

Title:
Genius loci w przestrzeni miejskiej
Source:
Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996, s. 299-312
ISBN:
83-7052-982-8
Nr:
2168246410
chapter in monograph
See main document
118

Title:
The City and its Genius Loci
Source:
The Historical Metropolis / acad. ed. Jacek Purchla1996, s. 21-37
ISBN:
83-85739-35-1
Nr:
2168247376
chapter in conference materials
See main document
119

Title:
Giełda i bezpieczeństwo inwestycji w oczach opinii publicznej : 1992-1994
Source:
Penetrator. - nr 1 (1995) , s. 19-22
Nr:
2168233556
article
120

Title:
Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego
Source:
Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / [kom. organizacyjny Edward Haliżak et al.] - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995, s. 147-161
ISBN:
83-7151-120-5
Nr:
2168275853
chapter in monograph
121

Title:
Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991
Publisher address:
Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995
Physical description:
74 s.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang.,
ISBN:
83-04-04297-5
Nr:
2168335017
book
122

Title:
Kształtowanie się obrazu Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991
Publisher address:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1995
Physical description:
96 s.: il.; 21 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-04296-7
Nr:
2168224276
monograph
123

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 399
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168253922
journal / series editorial
124

Title:
The Drifting Society
Source:
Institutional Frameworks of Market Economies / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Aldershot: Avebury, 1993, s. 287-294 - Bibliogr.
ISBN:
1-85628-399-2
Nr:
2168221880
chapter in monograph
See main document
125

Title:
Usprawnianie działań zbiorowych
Publisher address:
Kraków: TNOiK, 1992
Physical description:
308 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168241170
monograph
126

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 369
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992
Physical description:
73 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168242438
journal / series editorial
127

Title:
Is Tourism Really an Answer?
Source:
Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak] - Kraków: City Prof, 1992, s. 91-95. - Summ.
ISBN:
83-85739-00-9
Nr:
2166617860
chapter in conference materials
See main document
128

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 363
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
76 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168273214
journal / series editorial
129

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 358
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
98 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168255464
journal / series editorial
130

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 331
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168244378
journal / series editorial
See related chapters
131

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 339
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168257730
journal / series editorial
132

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 354
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168244454
journal / series editorial
133

Title:
New Challenge for New Europe
Source:
Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 113-124
Nr:
2168221886
chapter in monograph
See main document
134

Title:
Bariery egalitaryzmu kulturalnego z perspektywy cyklów dorosłości = Cultural Egalitarianism Barriers From Maturity Cyccles Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 331 (1991) , s. 49-67. - Rez., summ.
Nr:
2168244398
article
See main document
135

Title:
Kraków w naszej pamięci
Publisher address:
Kraków: Wydawawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1991
Physical description:
340 s.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Krakowska ; nr 127)
ISBN:
83-00-03568-0
Nr:
2168254124
monograph
136

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 300
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
193 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168249830
journal / series editorial
137

Title:
Propozycje programowe Studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Śląskim
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1990. - R. 31, nr 2-4 (124), s. 157-159
Nr:
2168276931
varia
138

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 325
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
101 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168245178
journal / series editorial
139

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 310
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
123 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168248560
journal / series editorial
140

Title:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Physical description:
144 s.; 24 cm
Nr:
2168289529
conference materials
See related chapters
141

Title:
Nadzwyczajny Walny Zjazd SDP
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1989. - R. 30, nr 4 (122), s. 138-141
Nr:
2168276925
varia
142

Title:
Osobliwości socjologii polskiej na tle porównawczym = Pecularities of Polish Sociology in Comparative Light
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989) , s. 157-162. - Rez., summ.
Nr:
2168244342
article
See main document
143

Title:
Poland 2000 : Perspectives of Social and Political Transformations
Source:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 88-110
Nr:
2168289537
chapter in conference materials
See main document
144

Title:
Kraków śródmiejski i Kraków dzielnic w świadomości mieszkańców
Source:
Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI - Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 319-344
ISBN:
83-01-09645-4
Nr:
2166232929
chapter in monograph
See main document
145

Title:
Kształtowanie się opinii publicznej w Polsce : przypadek komunikacji politycznej
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 30, nr 4 (122) (1989) , s. 11-27
Nr:
2168276919
article
146

Title:
Podróże Jana Pawła II w telewizji włoskiej = John Paul II's Travels in Italian Television
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 40. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333381
varia
147

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 274
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
161 s.: il., tab.; 24 cm
Nr:
2168267518
journal / series editorial
148

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 272
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
115 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168244106
journal / series editorial
149

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 250
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
141 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168233486
journal / series editorial
150

Title:
Informacja i komunikacja : pojęcia, wzajemne relacje = Information and Comunication : Concepts and Interrelationships
Publisher address:
Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988
Physical description:
141 s.: il.; 25 cm.
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-04-03279-1
Nr:
2168247302
monograph
151

Title:
Typy działań socjotechnicznych w organizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
155 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168241172
academic script
152

Title:
Europejski dialog Wschód-Zachód (Arnoldsheim, 8-11 lutego 1988)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1988. - R. 29, nr 3 (117), s. 164-166
Nr:
2168276173
varia
153

Title:
Społeczeństwo polskie do roku 2000
Source:
Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK - Kraków: Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988, s. 218-234
Nr:
2168335033
chapter in monograph
See main document
154

Title:
Polska prasa lokalna o awarii w Czarnobylu : (na tle tematyki ekologicznej) = Polish Local Press on the Chernobyl Break-down
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 2 (116) (1988) , s. 53-71. - Streszcz.
Nr:
2168247148
article
155

Title:
Wobec ekspansji mediów wizualnych = Facing the Visual Challenge
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (118) (1988) , s. 91-103
Nr:
2168247152
article
156

Title:
Rola mediów w procesie komunikacji = The Role of the Media in the Process of Communicating
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 3 (117) (1988) , s. 5-14. - Streszcz.
Nr:
2168247150
article
157

Title:
Przeciw felietonistom
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1987. - R. 28, nr 3 (113), s. 52-54
Nr:
2168276197
varia
158

Title:
O wieloznaczności pojęcia informacji = On the Ambiguity of the Notion of Information
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987) , s. 25-43. - Rez., summ.
Nr:
2168243456
article
See main document
159

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 242
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1987
Physical description:
65 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168242250
journal / series editorial
160

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 244
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168243446
journal / series editorial
See related chapters
161

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 227
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
133 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168247916
journal / series editorial
162

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 218
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
128 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168248916
journal / series editorial
163

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 216
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
203 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168269724
journal / series editorial
164

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 217
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
94 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168243370
journal / series editorial
165

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 198
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
165 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz.,
Nr:
2168245142
journal / series editorial
166

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 197
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
128 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168243304
journal / series editorial
167

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 183
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168271920
journal / series editorial
168

Title:
Kryzys gospodarczy a szansa przestrzeni osiedlowej = Economic Depression, and how It Is Affecting the Perspectives of Area Development in Housing Districts
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 282. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333337
varia
169

Title:
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Physical description:
211 s.; 24 cm
Nr:
2168335015
monograph
170

Title:
Nowy międzynarodowy ład informacyjny = New International Order of Information
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983) , s. 103-117. - Summ., rez.
Nr:
2168279985
article
See main document
171

Author:
Mikułowski Pomorski Jerzy , Nęcki Zbigniew
Title:
Komunikowanie skuteczne?
Publisher address:
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa-Książka-Ruch, 1983
Physical description:
294 [1] s.; 19 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168246328
monograph
172

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 160
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168243216
journal / series editorial
173

Title:
Polski system komunikowania w świetle kryteriów rozwojowych = The Polish System of Communication in the Light of Development Criteria
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 337. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333329
varia
174

Title:
Pojęcie przestrzeni społecznej = The Concept of Social Space
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 363. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333331
varia
175

Author:
Pomorski Jerzy , Stefański Ludwik , Szybist Maciej , Elektorowicz Leszek , Gorzowski Zbigniew , Kasprzyk Krzysztof
Title:
Odnowa w kulturze - czy da się o tym myśleć?
Source:
Gazeta Krakowska1981. - nr 75 (10168), s. 3
Nr:
2168242260
voice in discussion / interview
176

Author:
Pisarek Walery , Goban-Klas Tomasz , Mikułowski Pomorski Jerzy , Nęcki Zbigniew
Title:
Rola prasy, radia i telewizji w formułowaniu się nastrojów społecznych
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (84) (1980) , s. 15-30
Nr:
2168240652
article
177

Title:
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168336505
academic script
178

Author:
Siwek Henryk , Pomorski Jerzy
Title:
Prasoznawcze spotkania socjologów w PTS
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1980. - R. 21, nr 2 (84), s. 154-155
Nr:
2168240660
varia
179

Title:
Komunikowanie a rozwój społeczny w nauce zachodniej : próba rekonstrukcji modeli
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 3 (85) (1980) , s. 13-28 - Bibliogr.
Nr:
2168240662
article
180

Title:
Badanie masowego komunikowania
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Physical description:
218 s.: il.; 20 cm.
ISBN:
83-01-00539-4
Nr:
2168247296
monograph
181

Author:
Title:
Jubileuszowa konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (Londyn, 9-13.IX.1979)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1980. - R. 21, nr 1 (83), s. 162-166
Nr:
2168240654
varia
182

Author:
Title:
Intermedia nr 4, 1975 - 1, 1980
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1980. - R. 21, nr 2 (84), s. 139-144
Nr:
2168240656
varia
183

Title:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
Physical description:
255 [1] s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-02001-6
Nr:
2168247828
textbook
184

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 117
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168242998
journal / series editorial
185

Title:
Socjalizacja polityczna a środki masowego komunikowania = Political Socialization and the Mass Media
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1979. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168271718
varia
186

Title:
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii
Edition:
Wyd.2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państ.Wydaw.Nauk., 1978
Physical description:
255 s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335579
textbook
187

Title:
Prasa jako czynnik zmiany = The Press as an Element of Change
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168315473
varia
188

Title:
Środki masowego komunikowania a problem więzi społecznej = Mass Media of Communication and the Problem of Social Bond
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976
Physical description:
409 s.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 33)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168247584
monograph
189

Title:
Stosunki międzynarodowe jako przedmiot badań socjologicznych : szkic problematyki = The International Relations as the Subject of teh Sociological Researches
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975) , s. 123-138. - Summ., rez.
Nr:
2168247600
article
See main document
190

Title:
Socjotechnika wobec socjologicznej teorii i społecznej praktyki = Soclo-technics versus Sociological Theory and Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975) , s. 77-88. - Summ., rez.
Nr:
2168249850
article
See main document
191

Title:
Analiza systemowa masowego komunikowania = The System Analysis of Mass Communication
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 1 (63) (1975) , s. 11-28. - Streszcz.
Nr:
2168246898
article
192

Author:
Title:
Gazette nr 3/1974
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1975. - R. 16, nr 1 (63), s. 148-150
Nr:
2168246912
varia
193

Title:
Analiza systemowa masowego komunikowania = System Analysis of Mass Communication
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 460-461. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333129
varia
194

Title:
Badania nad odbiorcą prasy w Polsce : (w poszukiwaniu założeń teoretycznych) = Studies on the Press Recipient in Poland (In Search of Theoretical Assumptions)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 3 (65) (1975) , s. 5-20. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168246914
article
195

Title:
Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej : wypisy
Publisher address:
Kraków: WSE, 1972
Physical description:
216 s.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168335577
book
196

Title:
Kraków i jego goście
Source:
Magazyn Kulturalny. - 2 (1972) , s. 2-5
Nr:
2168241976
article
197

Title:
Muzeum w Łańcucie jako lokalny czynnik miastotwórczy = Museum in Łańcut as a Local Factor of Urban Development
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972) , s. 121-150. - Rez., summ.
Nr:
2168250838
article
See main document
198

Title:
Muzeum-Zamek w Łańcucie : studium socjologiczne = The Łańcut Museum : Sociological Study
Publisher address:
Łańcut: Muzeum-Zamek, 1971
Physical description:
167[1] s.: fot.; 25 cm.
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168246414
monograph
199

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redaktor:
Opracował:
Publisher address:
Kraków: WSE, 1970
Physical description:
458 s.; 24 cm
Nr:
2168336433
textbook
200

Title:
Pokolenie jako pojęcie socjologiczne
Source:
Studia Socjologiczne. - nr 3-4 (30-31) (1968) , s. 267-281
Nr:
2168247836
article
201

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Redaktor:
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Physical description:
218 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336435
textbook
202

Title:
[Recenzja]
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965) , s. 133-137
Nr:
2168285551
review
See main document
203

Title:
Zagadnienia masowości i społeczeństwa masowego : (szkic problematyki) = Some Problems of the Social Mass and Mass Society
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965) , s. 63-81. - Rez., summ.
Nr:
2168285525
article
See main document
204

Title:
Postawy krakowskiej młodzieży licealnej wobec plastyki : (sprawozdanie z badań)
Source:
Badania socjologiczne w muzealnictwie : referaty przedstawione na 1. ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce socjologii w muzealnictwie / red. nauk. Zdzisław Żygulski - Kraków: s.n., 1964, s. 79-115 - Bibliogr.
Nr:
2168247240
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Author:
, , , ,
Title:
Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
159 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
34/KSE/1/2007/S/395
Signature:
NP-1162/Magazyn
Nr:
2168219894
unpublished scientific work
See related chapters
2

Author:
,
Title:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
73 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
17/KSE/1/2006/S/292
Signature:
NP-1047/2/Magazyn
Nr:
2166608793
unpublished scientific work
See related chapters
3

Author:
, ,
Title:
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
71 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
33/KSE/1/2005/S/225
Signature:
NP-1047/[1]/Magazyn
Nr:
2168222230
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
136 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Signature:
NP-833/3/Magazyn
Nr:
2168283165
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003
Physical description:
116 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Research program:
33/KSE/1/2003/S
Signature:
NP-833/2/Magazyn
Nr:
2168283147
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002
Physical description:
104 k., [4] k. tabl.: il.; 30 cm + kaseta wideo pt. "Rozmowy o rejsie czyli spotkanie kultur"
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
[54/KSE/2/99/SU]
Signature:
NP-833/[1]/Magazyn
Nr:
2168283105
unpublished scientific work
See related chapters
1
Ludzie tworzą miasto : kampus uniwersytecki jako model społeczny / Jerzy Mikułowski Pomorski // W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej / red. nauk. Przemysła KISIEL, Anna URBANIAK, Katarzyna WARMIŃSKA-ZYGMUNT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - S. 56-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-01-1
2
Wigilia / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Węzły pamięci niepodległej Polski / zespół red. Zdzisław Najder, Anna Machcewicz, Michał Kopczyński, Roman Kuźniar, Bartłomiej Sienkiewicz, Jerzy Stępień, Wojciech Włodarczyk. - Warszawa ; Kraków : Fundacja Węzły Pamięci : Muzeum Historii Polski ; Wydawnictwo Znak, 2014. - S. 889-892. - ISBN 978-83-240-3130-6
3
Media in the Convergentive Reading / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Media Convergence - Approaches and Experiences : Aftermath of the «Media Convergence - Konwergencja Mediów - Medienkonvergenz» Conference, Jesuit University «Ignatianum», Cracow, Poland, 17-18 March 2011 = Gefälligkeitsübersetzung : Medienkonvergenz. Ansätze und Erfahrungen; Verhandlungen der Konferenz "Medienkonvergenz - Konwergenzija Mediow", Jesuitische Universität "Ignatianum", Krakow, Polen 17.-18. März 2011 / ed. Renata Szczepaniak. - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013. - S. 29-46. - Bibliogr. - ISBN 978-3-631-63978-8
4
Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"] = Reality Management under Conditions of Social Change : Lecture and Discussion Held on 12 December 2012 / Mirosława Marody, [Jerzy HAUSNER, Mirosława Marody, Piotr Sztompka, Anna Giza, Jerzy Mikułowski Pomorski, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Igor STYN, Czesław MESJASZ, Anna KARWIŃSKA, Stanisław MAZUR] // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 62-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf. - ISSN 1898-3529
5
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2012. - 507 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-242-1776-2
6
Demokracja jako współczesny dylemat / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Transformacje demokracji : doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy / red. nauk. Lech W. Zacher. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 409-423. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-431-7
7
Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Twórcze miejsca, twórczy ludzie / [red. Aleksander SURDEJ]. - Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, 2011. - S. 25-51. - ISBN 978-83-60959-86-2
8
Na polskich drogach w Europie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2011)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20na%20polskich%20drogach%20w%20europie/
9
A Dispute over the Existence of the Intelligentsia / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Poland - Serbia : the Challenges of the Scientific Cooperation / scient. ed. Zbigniew Paszek. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 191-207. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-156-1
10
Czy jest coś naprawdę w kraju krasnoludków? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20czy%20jest%20co%C5%9B%20naprawd%C4%99%20w%20kraju%20krasnoludkow-/
11
Zaginiony na wschodzie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20zaginiony%20na%20wschodzie/
12
Kilka uwag o Europie w aktualnej sytuacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20kilka%20uwag%20o%20europie%20w%20aktualnej%20sytuacji/
13
Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego / red. Krzysztof Frysztacki, Anna KARWIŃSKA, Marta Smagacz-Poziemska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, cop. 2010. - S. 37-52. - ISBN 978-83-233-3094-3
14
Kara Mustafa czy Wojna albo Pokój / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20kara%20mustafa%20czy%20wojna%20albo%20pokoj%20/
15
Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - 244 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - ISBN 978-83-7252-471-3
16
Krajobraz po wodzie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20krajobraz%20po%20wodzie/
17
Powrót granicy cywilizacji, która dzieli Polskę / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20powrot%20granicy%20cywilizacyjnej,%20ktora%20dzieli%20polsk%C4%99/
18
Europa chciała być tolerancyjna, ale to się nie powidło : [wywiad] / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Wirtualna Polska [on-line]. - Dane tekstowe. - (2010)[2 ekrany]. - [odczyt: 02.05.2011]. - Rozmowę przeprowadziła Małgorzata Pantke. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020223,title,Europa-chciala-byc-tolerancyjna-ale-to-sie-nie-powiodlo,wid,12796702,wiadomosc.html
19
Ile beztroski, ile zauroczenia : co tak naprawdę robimy, gdy oddajemy swój głos / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 03.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20ile%20beztroski%2c%20ile%20zauroczenia/
20
Fragmentaryzacja jako paradygmat w naukach społecznych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 13). - S. 11-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-471-3
21
Jak zapewnić sobie frekwencję na imprezie związkowej? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2010)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20jak%20zapewni%C4%87%20sobie%20frekwencj%C4%99%20na%20imprezie%20zwi%C4%85zkowej-/
22
Media a tożsamość obywatelska / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Stałość i zmienność tożsamości / red. Leon Dyczewski, Justyna Szulich-Kałuża, Robert Szwed. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. - (Tożsamość Osób, Zbiorowości, Instytucji ; 2). - S. 99-114. - ISBN 978-83-7702-152-1
23
Marketing mediów w świetle Consumer Culture Theory (CCT) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T. 1 / red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 249-263. - Bibliogr. - ISBN 978-83-227-3087-4
24
Ustawa medialna : sprawy reklamy i telewizji regionalnej / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski:%20ustawa%20medialna-%20sprawy%20reklamy%20i%20telewizji%20regionalnej-/
25
Rola mediów w negocjowaniu tożsamości / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach / red.: Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. - (Tożsamość Osób, Zbiorowości, Instytucji ; 1). - S. 463-474. - Materiał z debaty toczonej podczas : Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Kultury KUL pt.: "Tożsamość polska w odmiennych kontekstach i czynniki ją kształtujące". - ISBN 978-83-7363-852-5
26
Polityczne swary, narodowe gusła / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20%20polityczne%20swary,%20narodowe%20gus%C5%82a/
27
Telewizja : czy mogło być inaczej? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20telewizja-%20czy%20mog%C5%82o%20by%C4%87%20inaczej%3F/
28
Pożegnanie Profesora Socjologii Ryszarda Dyoniziaka / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 4 (29) (2009), s. 4-5. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread. - ISSN 1689-7757
29
Partyjność mediów, media partyjne / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20partyjno%C5%9B%C4%87%20mediow,%20media%20partyjne-%20/
30
Ustawa o zadaniach publicznych mediów elektronicznych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20%20ustawa%20o%20zadaniach%20publicznych%20mediow%20elektronicznych/
31
Historia współczesności a historycy IPN / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%c5%82owski%20pomorski%3a%20historia%20wspo%c5%82czesno%c5%9bci%20a%20historycy%20ipn/
32
Masowe media niekomunikacji społecznej / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Mediatyzacja kampanii politycznych / red. Mariusz Kolczyński, Marek Mazur, Stanisław Michalczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2009. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2735). - S. 34-47. - Bibliogr. - ISBN 978-83-226-1855-4
33
Czy ktoś mieszka za ścianą? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20czy%20kto%C5%9B%20mieszka%20za%20%C5%9Bcian%C4%85%3f/
34
Rodzinna Europa : kształtowanie się wizerunku Unii Europejskiej w prasie polskiej w momencie akcesji Polski do UE (2004 r.) oraz w piątym roku członkostwa (2008 r.) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Anna Gawlewicz // W: 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej / red. Elżbieta Skotnicka-Illasiewicz. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2009. - S. 188-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7567-045-5. - Pełny tekst: https://polskawue.gov.pl/files/informacje_o_ue/Publikacje_o_UE/5lat_czlonkostwa_do_internetu_2010.pdf
35
Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Romana PASZKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 169 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-453-9
36
Brawo, Wałęsa! / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20brawo%2c%20wa%C5%82%C4%99sa!/
37
Rzeczywistość kulturowa i jej fragmentaryzacje w myśli Floriana Znanieckiego = Cultural Reality and Its Fragmentation in Florian Znanieckie Thought / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 45, z. 2 (180) (2009), s. 183-194. - Streszcz., summ. - ISSN 0044-1619
38
Dylemat Polańskiego / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - ([2009])[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/products/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20dylemat%20pola%C5%84skiego/
39
Demokracja - obrona i rekonstrukcja / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Studio Opinii [on-line]. - Dane tekstowe. - (2009)[1 ekran]. - [odczyt: 17.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://alfaomega.webnode.com/news/jezry%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20damokracja%20-%20obrona%20i%20rekonstrukcja/
40
Zmieniający się świat mediów / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : "Universitas", 2008. - 335 s. ; 21 cm. - Bibliogr. przy wybranych rozdz. - ISBN 978-83-242-0938-5
41
Socjologia młodszy partner statystyki [Dokument elektroniczny] / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy : Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : [b.w.], 2008. - 11 ekranów. - [odczyt: 11.12.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Socjologia_mlodszy_partner_statystyki.pdf
42
Kraków: próby zmian struktury społecznej miasta po roku 1945 / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008. - S. 111-125. - ISBN 978-83-89273-61-1
43
Problem paradygmatu kulturowego w badaniach społecznych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Tożsamość kulturowa / red. Andrzej Pankowicz, Jarosław Rokicki, Paweł Plichta. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008. - S. 13-23. - ISBN 978-83-233-2549-9
44
Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych / kierownik tematu: Aleksander SURDEJ. - (2008), s. 7-23
45
Nauki społeczne wobec współczesnych procesów fragmentaryzacji = Social Sciences vis-à-vis Contemporary Fragmentation Processes / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 791 (2008), s. 5-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162613363. - ISSN 1898-6447
46
Więź społeczna w warunkach fragmentaryzacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Kultura - media - społeczeństwo : księga jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego / red.: Dariusz Wadowski. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. - S. 201-222. - ISBN 978-83-7363-611-8
47
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2007. - 404, [4] s. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-242-0769-4
48
Współczesna fragmentaryzacja społeczna / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2007), s. 3-7
49
Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację = Fragmentation as a Postmodern Process / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Transformacje : pismo interdyscyplinarne. - nr 1-4 (47-50) (2006), s. 13-34. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-0292
50
Przestrzeń kulturowa jako zasób dla rekompozycji Europy / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - (2006), s. 19-34
51
Społeczne wymiary Europy / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - (2006), s. 3-18
52
Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(6) (2006), s. 1-19. - [odczyt: 07.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(6)2006/jmp_limes1(6).pdf
53
Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : "Universitas", cop. 2006. - 404, [4] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-242-0445-8
54
Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym : szkice medioznawcze / red. Stanisław Michalczyk. - Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, 2006. - S. 9-30. - Bibliogr. - ISBN 83-89275-82-1
55
Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji = Internationality as an Area of Communication / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 699 (2006), s. 5-21. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112690034. - ISSN 0208-7944
56
Wprowadzenie : inteligencja wobec nowych czasów / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 5-43. - ISBN 83-7252-284-7
57
Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji = From Orator to Interlocutor : Persuasion or Meeting? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 698 (2005), s. 5-24. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112689884. - ISSN 0208-7944
58
Międzynarodowa współpraca gmin bliźniaczych : komentarz do badań PISM / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego / red. Adriana Skorupska. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2005. - (Raporty / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). - S. 75-85. - ISBN 83-89607-55-7
59
Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(5) (2005), s. [1-13]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/jmp_limes1(5).pdf
60
Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 318 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-284-7
61
Marking Public Space / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // International Cultural Centre Cracow / [ed. Jacek PURCHLA]. - Y. 13 (January-December 2004) (2005), s. 29-37. - ISSN 1230-2600
62
Oznakowanie przestrzeni publicznej / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków / [red. Jacek PURCHLA]. - R. 13 (styczeń-grudzień 2004) (2005), s. 30-38. - ISSN 1230-2597
63
Christmas Eve as a Polish National Metaphor / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 4 (2005), s. 93-120. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
64
Kultura wobec społecznej transformacji / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 147 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-245-6
65
Kulturowe oznakowanie przestrzeni w tworzeniu się tożsamości Europy / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2005), s. 5-28. - Bibliogr.
66
Informacja i komunikacja : znacząca zmiana sytuacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Reguły i działania : księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego / [kom. red. Mirosław Chałubiński, Andrzej Delorme, Przemysław KISIEL, Marek Sikora, Anna Woźniak]. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, [2005]. - S. 170-186. - Bibliogr. - ISBN 83-89709-24-4
67
Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(4) (2004), s. [1-13]. - [odczyt: 07.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/jmp_limes1(4).pdf
68
Dom w świadomości studentów / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2004), s. 5-60. - Bibliogr.
69
Praca jako konieczność, praca jako wyzwanie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej / red. Anna KARWIŃSKA, Aleksander SURDEJ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 60-69. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-263-4
70
Polacy wobec wymiarów Hofstedego - kierunki zmienności = The Poles and Hofstede's Dimensions of Culture: Trajectories of Change / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 606 (2004), s. 55-74. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51490055. - ISSN 0208-7944
71
Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 343 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-206-5
72
Media wobec zjawisk współczesnej globalizacji = The Media and the Phenomena of Contemporary Globalisation / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 654 (2004), s. 37-52. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51405474. - ISSN 0208-7944
73
Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Społeczeństwo informacji : wprowadzenie / Armand Mattelart. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2004. - S. V-XVII. - Bibliogr. - ISBN 83-242-0332-X
74
Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 11-30. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-206-5
75
Dom w świadomości studentów / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2003), s. 4-24. - Bibliogr.
76
Kultura wobec Społeczeństwa Sieci / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia. - Iwanowice : Tekst-Graf, 2003. - S. 21-22. - ISBN 83-918958-1-5
77
Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 167, [1] s. ; 24 cm. - Data. wyd. wg nr zam. ze s. red. ; na s tyt.: Kraków 2002. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-157-3
78
Kultura wobec społeczeństwa sieci / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 2(3) (2003), s. 1-32. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/jmp_limes2(3).pdf
79
Nasz europejski dom = Our European House / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 (2003), s. 189. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
80
Introduction / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Romana PASZKOWSKA // W: Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2003. - S. 5-7. - ISBN 83-7252-194-8
81
Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2003. - 122 s. : il. ; 25 cm. - Na s. tyt. : Proceedings of the 4th NIBES Conference. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-194-8
82
Komunikowanie międzynarodowe po11 września 2001 = International Communication since 11 September 2001 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002 (2003), s. 98-100. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
83
Kultura wobec społeczeństwa sieci / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Społeczeństwo informatyczne : szansa czy zagrożenie? / red. Barbara Chyrowicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 2003. - (Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 95. Etyka i Technika). - S. 37-70. - ISBN 83-7306-140-1
84
Prawo do Komunikowania : czy dawne dylematy są jeszcze aktualne? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(2) (2003), s. [1-14]. - [odczyt: 05.01.2013]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/jmp_limes1(2).pdf
85
Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 153 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-017-8
86
Wstęp / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2003), s. 2-3
87
Poles and Hofstede's Dimensions of Culture : Directions of Change / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension / ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2003. - S. 15-35. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-194-8
88
Alexis de Tocqueville o prasie jako gwarantce demokracji i rozwoju : diagnoza i ustanowienie norm z różnych perspektyw czasowych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a / red. Mirosław Chałubiński, Janusz Goćkowski, Katarzyna M. Machowska, Cezary J. Olbromski. - Kraków : Wydaw. Adam Marszałek, 2003. - (Colloquia Communia, ISSN 0239-6815 ; nr (73), 2). - S. 329-350. - ISBN 83-7322-595-1
89
Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 434 / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Polski Przegląd Dyplomatyczny. - t. 2, nr 5 (2002), s. 176-180. - Rec. pracy: Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 434. - ISSN 1642-4069
90
Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 111 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-123-9
91
Karl Cordell (ed.), Poland and the European Union. Europe and the Nation State, Routledge, London, New York 2000, s. 208+viii / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Polski Przegląd Dyplomatyczny. - t. 2, nr 4 (2002), s. 178-184. - Rec. pracy: Cordell Karl (ed.), Poland and the European Union. Europe and the Nation State, Routledge, London, New York 2000, s. 208+viii. - ISSN 1642-4069
92
Nasz Europejski dom / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Euro - Limes [on-line]. - Dane tekstowe (pliki pdf). - nr 1(1) (2002), s. 1-25. - [odczyt: 05.01.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/jmp_limes1(1).pdf
93
Sytuacja kultury europejskiej na przykładzie filmu / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres / red. Emil Orzechowski. - Kraków : [Centrum Animacji Kultury], 2002. - S. 18-22. - Streszcz., summ. - ISBN 83-7010-166-8
94
Przedmowa / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew RUDNICKI // W: Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 5-8. - ISBN 83-7252-123-9
95
Mit, partycypacja, kontynuacja = Myth, Participation, Continuation / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000 (2002), s. 97. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
96
Nasz europejski dom : idea domu w perspektywie kulturowej : badania porównawcze / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - (2002), s. 4-35
97
Komunikowanie międzynarodowe po 11 września 2001 roku = International Communication after September 11th, 2001 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Transformacje : pismo interdyscyplinarne. - nr 1-4 (27-30), 1-4 (31-34) (2002, 2002), s. 231-239. - Bibliogr. - ISSN 1230-0292
98
Studia europejskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i ich perspektywy w obliczu zmian minimum programowego dla kierunku stosunków międzynarodowych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.) / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 9-23. - ISBN 83-7252-123-9
99
Inteligencja między władzą i gospodarką / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Master of Business Administration. - nr 3 (50) (2001), s. 11-15, 41-45. - Bibliogr. - ISSN 1231-0328
100
Twarz polskiego Europejczyka / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Tygodnik Powszechny. - nr 5 (2691) (2001), s. 5. - ISSN 0041-4808
101
The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy = The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia / [ed. Adam STABRYŁA]. - no 1 (2001), s. 157-174. - ISSN 1642-168X
102
Okno na świat / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 5. - ISSN 1509-5975
103
Socjotechnik w latach próby / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Socjotechnika : kontrowersje, rozwój, perspektywy / red. nauk. Jerzy Kubin, Jerzy Kwaśniewski. - Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2000. - (Prace Zakładu Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW ; t. 5). - S. 63-84. - ISBN 83-910411-5-8
104
Maciej Gutowski - krakowianin = Maciej Gutowski, a Cracovian / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999 (2000), s. 198. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
105
Informacja w komunikowaniu źródłem wspólnoty / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków : AE, 2000. - S. 171-185. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-047-X
106
Central European University : between State and the Market / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Actas del V Congreso "Cultura Europea", Pamplona, 28 al 31 de octubre de 1998 / ed. Enrique Banús Irusta, Beatriz Elío. - Navarra : Aranzadi, 2000. - S. 697-702
107
Miejsce kultury w sporze pokoleń / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Po Lekcjach. - nr 3 (25) (2000), s. 25-32. - ISSN 1426-4609
108
Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 153 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-017-8
109
Każdy ma swoje pięć minut! / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI ; rozmawiała: Teresa Bętkowska // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 3
110
Czy turystyka ochroni historyczne dziedzictwo? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Dziedzictwo a turystyka : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998 / red. nauk. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1999. - S. 153-165. - ISBN 83-85739-67-X
111
Post-Communist Europe and Society's Understanding of Change : the Case of Poland / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds. Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 5, no. 1 (1998), s. 43-58. - Bibliogr. - ISSN 1233-3115
112
Potencjał kadrowy krakowskich szkół wyższych / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 2 / red. Jacek PURCHLA. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998. - S. 87-104. - ISBN 83-8573-956-4
113
Niepokój a potrzeba ładu : współczesna polska transformacja wobec zmian świadomości / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN. - Kraków : [s. n.], 1998. - S. 51-79. - ISBN 83-903900-8-6
114
Audio contra video. Ku czemu dąży radio? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Radio : szanse i wyzwania : materiały konferencji "Kulturotwórcza Rola Radia", Kraków 14-15 lutego 1997 / [red. prowadzący Teresa Leśniak ; oprac. tekstów J. P. Gawlik]. - Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury; Polskie Radio Kraków, 1997. - S. 8-16. - ISBN 83-85739-42-4
115
Czy książka będzie nauce potrzebna? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 11-24. - ISBN 83-01-12164-5
116
Wprowadzenie / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny / kier. Zbigniew DRESLER. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 7-17. - ISBN 83-86439-78-5
117
Genius loci w przestrzeni miejskiej / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Krzysztof BROŃSKI, Jacek PURCHLA, Jan SZPAK. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1996. - S. 299-312. - ISBN 83-7052-982-8
118
The City and its Genius Loci / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: The Historical Metropolis : a Hidden Potential : International Conference 26-29 May 1996 Cracow / acad. ed. Jacek Purchla. - (1996), s. 21-37. - ISBN 83-85739-35-1
119
Giełda i bezpieczeństwo inwestycji w oczach opinii publicznej : 1992-1994 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Penetrator. - nr 1 (1995), s. 19-22. - ISSN 1233-3050
120
Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / [kom. organizacyjny Edward Haliżak et al.]. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995. - S. 147-161. - ISBN 83-7151-120-5
121
Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław ; Kraków : Ossolineum, 1995. - 74 s. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - ISBN 83-04-04297-5
122
Kształtowanie się obrazu Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1995. - 96 s. : il. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-04296-7
123
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 399. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
124
The Drifting Society / Jerzy MIKULOWSKI POMORSKI // W: Institutional Frameworks of Market Economies : Scandinavian and Eastern European Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen. - Aldershot : Avebury, 1993. - S. 287-294. - Bibliogr. - ISBN 1-85628-399-2
125
Usprawnianie działań zbiorowych / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków : TNOiK, 1992. - 308 s. ; 21 cm. - Bibliogr.
126
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 369. - 73 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
127
Is Tourism Really an Answer? / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // W: Managing Tourism in Historic Cities / [ed. board Krzysztof Broński, Krzysztof Görlich, Stefan Kłosowski, Jacek PURCHLA ; ed. in chief Zbigniew Zuziak]. - Kraków : City Prof, 1992. - S. 91-95. - Summ. - ISBN 83-85739-00-9
128
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 363. - 76 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
129
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 358. - 98 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
130
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 331. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
131
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 339. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
132
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 354. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
133
New Challenge for New Europe / Jerzy MIKULOWSKI POMORSKI // W: Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen. - Kraków : Cracow Academy of Economics, 1991. - S. 113-124
134
Bariery egalitaryzmu kulturalnego z perspektywy cyklów dorosłości = Cultural Egalitarianism Barriers From Maturity Cyccles Perspective / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 331 (1991), s. 49-67. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
135
Kraków w naszej pamięci / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Wydawawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1991. - 340 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Krakowska, ISSN 0067-7698 ; nr 127). - ISBN 83-00-03568-0
136
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 300. - 193 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
137
Propozycje programowe Studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Śląskim / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 31, nr 2-4 (124) (1990), s. 157-159. - ISSN 0555-0025
138
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 325. - 101 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
139
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 310. - 123 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.
140
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 144 s. ; 24 cm
141
Nadzwyczajny Walny Zjazd SDP / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 30, nr 4 (122) (1989), s. 138-141. - ISSN 0555-0025
142
Osobliwości socjologii polskiej na tle porównawczym = Pecularities of Polish Sociology in Comparative Light / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989), s. 157-162. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
143
Poland 2000 : Perspectives of Social and Political Transformations / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 88-110
144
Kraków śródmiejski i Kraków dzielnic w świadomości mieszkańców / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Z przeszłości Krakowa / red. Jan M. MAŁECKI. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 319-344. - ISBN 83-01-09645-4
145
Kształtowanie się opinii publicznej w Polsce : przypadek komunikacji politycznej / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 30, nr 4 (122) (1989), s. 11-27. - ISSN 0555-0025
146
Podróże Jana Pawła II w telewizji włoskiej = John Paul II's Travels in Italian Television / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987 (1989), s. 40. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
147
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 274. - 161 s. : il., tab. ; 24 cm. - ISSN 0208-7944
148
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 272. - 115 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
149
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 250. - 141 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
150
Informacja i komunikacja : pojęcia, wzajemne relacje = Information and Comunication : Concepts and Interrelationships / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. - 141 s. : il. ; 25 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-04-03279-1
151
Typy działań socjotechnicznych w organizacji / Anna KARWIŃSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Maksymilian PACHOLSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 155 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
152
Europejski dialog Wschód-Zachód (Arnoldsheim, 8-11 lutego 1988) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 3 (117) (1988), s. 164-166. - ISSN 0555-0025
153
Społeczeństwo polskie do roku 2000 / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Wobec największych zagrożeń / red. Zbigniew PASZEK. - Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 1988. - S. 218-234
154
Polska prasa lokalna o awarii w Czarnobylu : (na tle tematyki ekologicznej) = Polish Local Press on the Chernobyl Break-down / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 2 (116) (1988), s. 53-71. - Streszcz. - ISSN 0555-0025
155
Wobec ekspansji mediów wizualnych = Facing the Visual Challenge / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (118) (1988), s. 91-103. - ISSN 0555-0025
156
Rola mediów w procesie komunikacji = The Role of the Media in the Process of Communicating / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 3 (117) (1988), s. 5-14. - Streszcz. - ISSN 0555-0025
157
Przeciw felietonistom / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 28, nr 3 (113) (1987), s. 52-54. - ISSN 0555-0025
158
O wieloznaczności pojęcia informacji = On the Ambiguity of the Notion of Information / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 244 (1987), s. 25-43. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
159
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1987. - nr 242. - 65 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
160
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 244. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
161
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 227. - 133 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
162
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 218. - 128 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.
163
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 216. - 203 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
164
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 217. - 94 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy niektórych art. - ISSN 0208-7944
165
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 198. - 165 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. - ISSN 0208-7944
166
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 197. - 128 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
167
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 183. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
168
Kryzys gospodarczy a szansa przestrzeni osiedlowej = Economic Depression, and how It Is Affecting the Perspectives of Area Development in Housing Districts / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 282. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
169
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA ; red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1983. - 211 s. ; 24 cm
170
Nowy międzynarodowy ład informacyjny = New International Order of Information / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 103-117. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
171
Komunikowanie skuteczne? / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew Nęcki. - Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa-Książka-Ruch, 1983. - 294 [1] s. ; 19 cm. - Bibliogr.
172
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 160. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
173
Polski system komunikowania w świetle kryteriów rozwojowych = The Polish System of Communication in the Light of Development Criteria / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 337. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
174
Pojęcie przestrzeni społecznej = The Concept of Social Space / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/2, lipiec-grudzień 1980 (1982), s. 363. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
175
Odnowa w kulturze - czy da się o tym myśleć? / Jerzy POMORSKI, Ludwik Stefański, Maciej Szybist, Leszek Elektorowicz, Zbigniew Gorzowski, Krzysztof Kasprzyk // Gazeta Krakowska. - nr 75 (10168) (1981), s. 3. - ISSN 0208-7693
176
Rola prasy, radia i telewizji w formułowaniu się nastrojów społecznych / Walery Pisarek, Tomasz Goban-Klas, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew Nęcki // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (84) (1980), s. 15-30. - ISSN 0555-0025
177
Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów / Barbara LIBERSKA, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 81 s. : il. ; 24 cm
178
Prasoznawcze spotkania socjologów w PTS / Henryk Siwek, Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (84) (1980), s. 154-155. - ISSN 0555-0025
179
Komunikowanie a rozwój społeczny w nauce zachodniej : próba rekonstrukcji modeli / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 3 (85) (1980), s. 13-28. - Bibliogr. - ISSN 0555-0025
180
Badanie masowego komunikowania / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 218 s. : il. ; 20 cm. - ISBN 83-01-00539-4
181
Jubileuszowa konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (Londyn, 9-13.IX.1979) / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (83) (1980), s. 162-166. - ISSN 0555-0025
182
Intermedia nr 4, 1975 - 1, 1980 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 2 (84) (1980), s. 139-144. - ISSN 0555-0025
183
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 255 [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-02001-6
184
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 117. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
185
Socjalizacja polityczna a środki masowego komunikowania = Political Socialization and the Mass Media / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977 (1979), s. 101-102. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
186
Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Zbigniew PUCEK. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 1978. - 255 s. ; 25 cm. - Bibliogr.
187
Prasa jako czynnik zmiany = The Press as an Element of Change / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 79-80. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
188
Środki masowego komunikowania a problem więzi społecznej = Mass Media of Communication and the Problem of Social Bond / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - 409 s. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 33)
189
Stosunki międzynarodowe jako przedmiot badań socjologicznych : szkic problematyki = The International Relations as the Subject of teh Sociological Researches / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 67 (1975), s. 123-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
190
Socjotechnika wobec socjologicznej teorii i społecznej praktyki = Soclo-technics versus Sociological Theory and Practice / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975), s. 77-88. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
191
Analiza systemowa masowego komunikowania = The System Analysis of Mass Communication / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 1 (63) (1975), s. 11-28. - Streszcz.
192
Gazette nr 3/1974 / Jerzy POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 1 (63) (1975), s. 148-150
193
Analiza systemowa masowego komunikowania = System Analysis of Mass Communication / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/2, lipiec-grudzień 1974 (1975), s. 460-461. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
194
Badania nad odbiorcą prasy w Polsce : (w poszukiwaniu założeń teoretycznych) = Studies on the Press Recipient in Poland (In Search of Theoretical Assumptions) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 3 (65) (1975), s. 5-20. - Streszcz. - Bibliogr.
195
Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej : wypisy / Ryszard DYONIZIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : WSE, 1972. - 216 s. ; 24 cm
196
Kraków i jego goście / Jerzy HAUSNER, Anna RABIJASZ, Jerzy POMORSKI // Magazyn Kulturalny. - 2 (1972), s. 2-5
197
Muzeum w Łańcucie jako lokalny czynnik miastotwórczy = Museum in Łańcut as a Local Factor of Urban Development / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 121-150. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
198
Muzeum-Zamek w Łańcucie : studium socjologiczne = The Łańcut Museum : Sociological Study / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Łańcut : Muzeum-Zamek, 1971. - 167[1] s. : fot. ; 25 cm. - Summ., rez. - Bibliogr.
199
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : WSE, 1970. - 458 s. ; 24 cm
200
Pokolenie jako pojęcie socjologiczne / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Studia Socjologiczne. - nr 3-4 (30-31) (1968), s. 267-281
201
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 218 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
202
[Recenzja] / Jerzy Mikułowski-Pomorski // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 133-137. - Rec. pracy: Jan Szczepański: Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia (PWN, Warszawa 1963 r., s. 368). - ISSN 0075-5125
203
Zagadnienia masowości i społeczeństwa masowego : (szkic problematyki) = Some Problems of the Social Mass and Mass Society / Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 63-81. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
204
Postawy krakowskiej młodzieży licealnej wobec plastyki : (sprawozdanie z badań) / Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI // W: Badania socjologiczne w muzealnictwie : referaty przedstawione na 1. ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce socjologii w muzealnictwie / red. nauk. Zdzisław Żygulski. - Kraków : s.n., 1964. - S. 79-115. - Bibliogr.
205
Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji / kierownik tematu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 159 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
206
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej / [kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 73 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
207
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1] / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 71 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
208
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 136 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych art.
209
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - 116 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych art.
210
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości / kierownik projektu: Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - 104 k., [4] k. tabl. : il. ; 30 cm + kaseta wideo pt. "Rozmowy o rejsie czyli spotkanie kultur". - Bibliogr. przy art.
1
Mikułowski Pomorski J., (2019), Ludzie tworzą miasto : kampus uniwersytecki jako model społeczny. [W:] Kisiel P., Urbaniak A., Warmińska-Zygmunt K. (red.), Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 56-66.
2
Mikułowski Pomorski J., (2014), Wigilia. [W:] Najder , Machcewicz A., Kopczyński M., Kuźniar R., Sienkiewicz B., Stępień J., Włodarczyk W. (red.), Węzły pamięci niepodległej Polski, Warszawa : Fundacja Węzły Pamięci : Muzeum Historii Polski ; Kraków : Wydawnictwo Znak, s. 889-892.
3
Mikułowski Pomorski J., (2013), Media in the Convergentive Reading. [W:] Szczepaniak R. (red.), Media Convergence - Approaches and Experiences : Aftermath of the «Media Convergence - Konwergencja Mediów - Medienkonvergenz» Conference, Jesuit University «Ignatianum», Cracow, Poland, 17-18 March 2011, Frankfurt am Main : Peter Lang, s. 29-46.
4
Hausner J., Marody M., Sztompka P., Giza A., Mikulowski Pomorski J., Białynicki-Birula P., Styn I., Mesjasz C., Karwińska A., Mazur S., (2013), Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium "Dobre Zarządzanie"], "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 62-84; http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/Zarzadzanie_Publiczne_2013-1_23.pdf
5
Mikułowski Pomorski J., (2012), Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Wyd. 2 uzup.Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 507 s.
6
Mikułowski Pomorski J., (2011), Demokracja jako współczesny dylemat. [W:] Zacher (red.), Transformacje demokracji: doświadczenia, trendy, turbulencje, perspektywy, Warszawa : Difin, s. 409-423.
7
Mikułowski Pomorski J., (2011), Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej. [W:] Surdej A. (red.), Twórcze miejsca, twórczy ludzie, Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, s. 25-51.
8
Mikułowski Pomorski J., (2011), Na polskich drogach w Europie, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20na%20polskich%20drogach%20w%20europie/
9
Mikułowski Pomorski J., (2010), A Dispute over the Existence of the Intelligentsia. [W:] Paszek (red.), Poland - Serbia: the Challenges of the Scientific Cooperation, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 191-207.
10
Mikułowski Pomorski J., (2010), Czy jest coś naprawdę w kraju krasnoludków?, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20czy%20jest%20co%C5%9B%20naprawd%C4%99%20w%20kraju%20krasnoludkow-/
11
Mikułowski Pomorski J., (2010), Zaginiony na wschodzie, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20zaginiony%20na%20wschodzie/
12
Mikułowski Pomorski J., (2010), Kilka uwag o Europie w aktualnej sytuacji, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20kilka%20uwag%20o%20europie%20w%20aktualnej%20sytuacji/
13
Mikułowski Pomorski J., (2010), Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego. [W:] Frysztacki K., Karwińska A., Smagacz-Poziemska M. (red.), Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 37-52.
14
Mikułowski Pomorski J., (2010), Kara Mustafa czy Wojna albo Pokój, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20kara%20mustafa%20czy%20wojna%20albo%20pokoj%20/
15
Mikułowski Pomorski J. (red.), (2010), Świat się dzieli, świat się łączy: ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 244 s.
16
Mikułowski Pomorski J., (2010), Krajobraz po wodzie, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20krajobraz%20po%20wodzie/
17
Mikułowski Pomorski J., (2010), Powrót granicy cywilizacji, która dzieli Polskę, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20powrot%20granicy%20cywilizacyjnej,%20ktora%20dzieli%20polsk%C4%99/
18
Mikułowski Pomorski J., (2010), Europa chciała być tolerancyjna, ale to się nie powidło : [wywiad], "Wirtualna Polska" [on-line]; http://wiadomosci.wp.pl/kat,1020223,title,Europa-chciala-byc-tolerancyjna-ale-to-sie-nie-powiodlo,wid,12796702,wiadomosc.html
19
Mikułowski Pomorski J., (2010), Ile beztroski, ile zauroczenia : co tak naprawdę robimy, gdy oddajemy swój głos, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20ile%20beztroski%2c%20ile%20zauroczenia/
20
Mikułowski Pomorski J., (2010), Fragmentaryzacja jako paradygmat w naukach społecznych. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 13), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-29.
21
Mikułowski Pomorski J., (2010), Jak zapewnić sobie frekwencję na imprezie związkowej?, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20jak%20zapewni%C4%87%20sobie%20frekwencj%C4%99%20na%20imprezie%20zwi%C4%85zkowej-/
22
Mikułowski Pomorski J., (2010), Media a tożsamość obywatelska. [W:] Dyczewski L., Szulich-Kałuża J., Szwed R. (red.), Stałość i zmienność tożsamości, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 99-114.
23
Mikułowski Pomorski J., (2009), Marketing mediów w świetle Consumer Culture Theory (CCT). [W:] Hofman I., Kępa-Figura D. (red.), Współczesne media: status, aksjologia, funkcjonowanie, T. 1, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 249-263.
24
Mikułowski Pomorski J., (2009), Ustawa medialna : sprawy reklamy i telewizji regionalnej, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski:%20ustawa%20medialna-%20sprawy%20reklamy%20i%20telewizji%20regionalnej-/
25
Mikułowski Pomorski J., (2009), Rola mediów w negocjowaniu tożsamości. [W:] Dyczewski rL., Wadowski D. (red.), Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 463-474.
26
Mikułowski Pomorski J., (2009), Polityczne swary, narodowe gusła, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20%20polityczne%20swary,%20narodowe%20gus%C5%82a/
27
Mikułowski Pomorski J., (2009), Telewizja : czy mogło być inaczej?, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20telewizja-%20czy%20mog%C5%82o%20by%C4%87%20inaczej%3F/
28
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., (2009), Pożegnanie Profesora Socjologii Ryszarda Dyoniziaka, "Kurier UEK", nr 4 (29), s. 4-5; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_04_spread
29
Mikułowski Pomorski J., (2009), Partyjność mediów, media partyjne, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20partyjno%C5%9B%C4%87%20mediow,%20media%20partyjne-%20/
30
Mikułowski Pomorski J., (2009), Ustawa o zadaniach publicznych mediów elektronicznych, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20%20ustawa%20o%20zadaniach%20publicznych%20mediow%20elektronicznych/
31
Mikułowski Pomorski J., (2009), Historia współczesności a historycy IPN, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%c5%82owski%20pomorski%3a%20historia%20wspo%c5%82czesno%c5%9bci%20a%20historycy%20ipn/
32
Mikułowski Pomorski J., (2009), Masowe media niekomunikacji społecznej. [W:] Kolczyński M., Mazur M., Michalczyk S. (red.), Mediatyzacja kampanii politycznych (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 2735), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 34-47.
33
Mikułowski Pomorski J., (2009), Czy ktoś mieszka za ścianą?, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20czy%20kto%C5%9B%20mieszka%20za%20%C5%9Bcian%C4%85%3f/
34
Mikułowski Pomorski J., Gawlewicz A., (2009), Rodzinna Europa : kształtowanie się wizerunku Unii Europejskiej w prasie polskiej w momencie akcesji Polski do UE (2004 r.) oraz w piątym roku członkostwa (2008 r.). [W:] Skotnicka-Illasiewicz E. (red.), 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, s. 188-213.
35
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Paszkowska R., (2009), Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów: europejska wspólnota kultury, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 169 s.
36
Mikułowski Pomorski J., (2009), Brawo, Wałęsa!, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3a%20brawo%2c%20wa%C5%82%C4%99sa!/
37
Mikułowski Pomorski J., (2009), Rzeczywistość kulturowa i jej fragmentaryzacje w myśli Floriana Znanieckiego, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 45, z. 2 (180), s. 183-194.
38
Mikułowski Pomorski J., (2009), Dylemat Polańskiego, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/products/jerzy%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20dylemat%20pola%C5%84skiego/
39
Mikułowski Pomorski J., (2009), Demokracja - obrona i rekonstrukcja, "Studio Opinii" [on-line]; http://alfaomega.webnode.com/news/jezry%20miku%C5%82owski%20pomorski%3A%20damokracja%20-%20obrona%20i%20rekonstrukcja/
40
Mikułowski Pomorski J., (2008), Zmieniający się świat mediów, Kraków : "Universitas", 335 s.
41
Mikułowski Pomorski J., (2008), Socjologia młodszy partner statystyki. [W:] Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy: Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia Głównego Urzędu Statystycznego, Kraków : [b.w.]
42
Mikułowski Pomorski J., (2008), Kraków: próby zmian struktury społecznej miasta po roku 1945. [W:] Purchla J. (red.), Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 111-125.
43
Mikułowski Pomorski J., (2008), Problem paradygmatu kulturowego w badaniach społecznych. [W:] Pankowicz A., Rokicki J., Plichta P. (red.), Tożsamość kulturowa, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 13-23.
44
Mikułowski Pomorski J., (2008), Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej. [W:] Surdej A. (kierownik tematu), Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych, s. 7-23.
45
Mikułowski Pomorski J., (2008), Nauki społeczne wobec współczesnych procesów fragmentaryzacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 791, s. 5-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/162613363
46
Mikułowski Pomorski J., (2007), Więź społeczna w warunkach fragmentaryzacji. [W:] Wadowski rD. (red.), Kultura - media - społeczeństwo: księga jubileuszowa ku czci Ojca Profesora Leona Dyczewskiego, Lublin : Wydawnictwo KUL, s. 201-222.
47
Mikułowski Pomorski J., (2007), Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 404, [4] s.
48
Mikułowski Pomorski J., (2007), Współczesna fragmentaryzacja społeczna. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji, s. 3-7.
49
Mikułowski Pomorski J., (2006), Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację, "Transformacje", nr 1-4 (47-50), s. 13-34.
50
Mikułowski Pomorski J., (2006), Przestrzeń kulturowa jako zasób dla rekompozycji Europy. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej, s. 19-34.
51
Mikułowski Pomorski J., (2006), Społeczne wymiary Europy. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej, s. 3-18.
52
Mikułowski Pomorski J., (2006), Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(6), s. 1-19; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(6)2006/jmp_limes1(6).pdf
53
Mikułowski Pomorski J., (2006), Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Kraków : "Universitas", 404, [4] s.
54
Mikułowski Pomorski J., (2006), Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji. [W:] Michalczyk S. (red.), Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym : szkice medioznawcze, Sosnowiec : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, s. 9-30.
55
Mikułowski Pomorski J., (2006), Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 699 , s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/112690034
56
Mikułowski Pomorski J., (2005), Wprowadzenie : inteligencja wobec nowych czasów. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-43.
57
Mikułowski Pomorski J., (2005), Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 698, s. 5-24; https://bazekon.uek.krakow.pl/112689884
58
Mikułowski Pomorski J., (2005), Międzynarodowa współpraca gmin bliźniaczych : komentarz do badań PISM. [W:] Skorupska A. (red.), Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego, Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, s. 75-85.
59
Mikułowski Pomorski J., (2005), Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(5), s. [1-13]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(5)2005/jmp_limes1(5).pdf
60
Mikułowski Pomorski J. (red.), (2005), Inteligencja: między tradycją a wyzwaniami współczesności, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 318 s.
61
Mikułowski Pomorski J., (2005), Marking Public Space, "International Cultural Centre Cracow", Y. 13 (January-December 2004), s. 29-37.
62
Mikułowski Pomorski J., (2005), Oznakowanie przestrzeni publicznej, "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków", R. 13 (styczeń-grudzień 2004), s. 30-38.
63
Mikułowski Pomorski J., (2005), Christmas Eve as a Polish National Metaphor, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 4, s. 93-120.
64
Mikułowski Pomorski J., (2005), Kultura wobec społecznej transformacji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 147 s.
65
Mikułowski Pomorski J., (2005), Kulturowe oznakowanie przestrzeni w tworzeniu się tożsamości Europy. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1], s. 5-28.
66
Mikułowski Pomorski J., (2005), Informacja i komunikacja : znacząca zmiana sytuacji. [W:] Chałubiński M., Delorme A., Kisiel P., Sikora M., Woźniak A. (red.), Reguły i działania: księga jubileuszowa dla Profesora Janusza Goćkowskiego, Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora, s. 170-186.
67
Mikułowski Pomorski J., (2004), Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(4), s. [1-13]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(4)2004/jmp_limes1(4).pdf
68
Mikułowski Pomorski J., (2004), Dom w świadomości studentów. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III, s. 5-60.
69
Mikułowski Pomorski J., (2004), Praca jako konieczność, praca jako wyzwanie. [W:] Karwińska A., Surdej A. (red.), Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 60-69.
70
Mikułowski Pomorski J., (2004), Polacy wobec wymiarów Hofstedego - kierunki zmienności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 606, s. 55-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/51490055
71
Mikułowski Pomorski J. (red.), (2004), Narody wobec Europy: negocjowanie tożsamości: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 343 s.
72
Mikułowski Pomorski J., (2004), Media wobec zjawisk współczesnej globalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 654, s. 37-52; https://bazekon.uek.krakow.pl/51405474
73
Mikułowski Pomorski J., (2004), Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się?. [W:] Mattelart A. (red.), Społeczeństwo informacji: wprowadzenie, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. V-XVII.
74
Mikułowski Pomorski J., (2004), Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-30.
75
Mikułowski Pomorski J., (2003), Dom w świadomości studentów. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II, s. 4-24.
76
Mikułowski Pomorski J., (2003), Kultura wobec Społeczeństwa Sieci. [W:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia, Iwanowice : Tekst-Graf, s. 21-22.
77
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (2003), Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 167, [1] s.
78
Mikułowski Pomorski J., (2003), Kultura wobec społeczeństwa sieci, "Euro - Limes" [on-line], nr 2(3), s. 1-32; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el2(3)2003/jmp_limes2(3).pdf
79
Mikułowski Pomorski J., (2003), Nasz europejski dom, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 189.
80
Mikułowski Pomorski J., Paszkowska R., (2003), Introduction. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 5-7.
81
Mikułowski Pomorski J. (red.), (2003), Crossing the Barriers in Business: a Cultural Dimension, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 122 s.
82
Mikułowski Pomorski J., (2003), Komunikowanie międzynarodowe po11 września 2001, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002, s. 98-100.
83
Mikułowski Pomorski J., (2003), Kultura wobec społeczeństwa sieci. [W:] Chyrowicz B. (red.), Społeczeństwo informatyczne : szansa czy zagrożenie?, Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, s. 37-70.
84
Mikułowski Pomorski J., (2003), Prawo do Komunikowania : czy dawne dylematy są jeszcze aktualne?, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(2), s. [1-14]; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(2)2003/jmp_limes1(2).pdf
85
Mikułowski Pomorski J., (2003), Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 153 s.
86
Mikułowski Pomorski J., (2003), Wstęp. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II, s. 2-3.
87
Mikułowski Pomorski J., (2003), Poles and Hofstede's Dimensions of Culture : Directions of Change. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 15-35.
88
Mikułowski Pomorski J., (2003), Alexis de Tocqueville o prasie jako gwarantce demokracji i rozwoju : diagnoza i ustanowienie norm z różnych perspektyw czasowych. [W:] Chałubiński M., Goćkowski J., Machowska , Olbromski (red.), Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a (Colloquia Communia; nr (73), 2), Kraków : Wydaw. Adam Marszałek, s. 329-350.
89
Mikułowski Pomorski J., (2002), Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 434, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 5, s. 176-180.
90
Mikułowski Pomorski J. (red.), (2002), Studia europejskie i informacja europejska: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 111 s.
91
Mikułowski Pomorski J., (2002), Karl Cordell (ed.), Poland and the European Union. Europe and the Nation State, Routledge, London, New York 2000, s. 208+viii, "Polski Przegląd Dyplomatyczny", t. 2, nr 4 , s. 178-184.
92
Mikułowski Pomorski J., (2002), Nasz Europejski dom, "Euro - Limes" [on-line], nr 1(1), s. 1-25; http://janek.uek.krakow.pl/~limes/files/el1(1)2002/jmp_limes1(1).pdf
93
Mikułowski Pomorski J., (2002), Sytuacja kultury europejskiej na przykładzie filmu. [W:] Orzechowski E. (red.), Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres, Kraków : [Centrum Animacji Kultury], s. 18-22.
94
Mikułowski Pomorski J., Rudnicki Z., (2002), Przedmowa. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-8.
95
Mikułowski Pomorski J., (2002), Mit, partycypacja, kontynuacja, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 97.
96
Mikułowski Pomorski J., (2002), Nasz europejski dom : idea domu w perspektywie kulturowej : badania porównawcze. [W:] Mikułowski Pomorski J. (kierownik tematu), Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości, s. 4-35.
97
Mikułowski Pomorski J., (2002), Komunikowanie międzynarodowe po 11 września 2001 roku, "Transformacje", nr 1-4 (27-30), 1-4 (31-34), s. 231-239.
98
Mikułowski Pomorski J., (2002), Studia europejskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i ich perspektywy w obliczu zmian minimum programowego dla kierunku stosunków międzynarodowych. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-23.
99
Mikułowski Pomorski J., (2001), Inteligencja między władzą i gospodarką, "Master of Business Administration", nr 3 (50), s. 11-15, 41-45.
100
Mikułowski Pomorski J., (2001), Twarz polskiego Europejczyka, "Tygodnik Powszechny", nr 5 (2691), s. 5.
101
Mikułowski Pomorski J., (2001), The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", no 1, s. 157-174.
102
Mikułowski Pomorski J., (2000), Okno na świat, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 5.
103
Mikułowski Pomorski J., (2000), Socjotechnik w latach próby. [W:] Kubin J., Kwaśniewski J. (red.), Socjotechnika : kontrowersje, rozwój, perspektywy, Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, s. 63-84.
104
Mikułowski Pomorski J., (2000), Maciej Gutowski - krakowianin, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999, s. 198.
105
Mikułowski Pomorski J., (2000), Informacja w komunikowaniu źródłem wspólnoty. [W:] Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, s. 171-185.
106
Mikułowski Pomorski J., (2000), Central European University : between State and the Market. [W:] Irusta , Elío B. (red.), Actas del V Congreso "Cultura Europea", Pamplona, 28 al 31 de octubre de 1998, Navarra : Aranzadi, s. 697-702.
107
Mikułowski Pomorski J., (2000), Miejsce kultury w sporze pokoleń, "Po Lekcjach", nr 3 (25), s. 25-32.
108
Mikułowski Pomorski J., (1999), Komunikacja międzykulturowa: wprowadzenie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 153 s.
109
Mikułowski Pomorski J., Bętkowska T., (1999), Każdy ma swoje pięć minut!, "Eksperyment: pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 3.
110
Mikułowski Pomorski J., (1999), Czy turystyka ochroni historyczne dziedzictwo?. [W:] Purchla J. (red.), Dziedzictwo a turystyka: materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 153-165.
111
Mikułowski Pomorski J., (1998), Post-Communist Europe and Society's Understanding of Change : the Case of Poland, "Emergo", vol. 5, no. 1, s. 43-58.
112
Mikułowski Pomorski J., (1998), Potencjał kadrowy krakowskich szkół wyższych. [W:] Purchla J. (red.), Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 2, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, s. 87-104.
113
Mikułowski Pomorski J., (1998), Niepokój a potrzeba ładu : współczesna polska transformacja wobec zmian świadomości. [W:] Urban K. (red.), Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r, Kraków : [s. n.], s. 51-79.
114
Mikułowski Pomorski J., (1997), Audio contra video. Ku czemu dąży radio?. [W:] Leśniak , J. P. Gawlik (red.), Radio: szanse i wyzwania : materiały konferencji "Kulturotwórcza Rola Radia", Kraków 14-15 lutego 1997, Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury : Polskie Radio Kraków, s. 8-16.
115
Mikułowski Pomorski J., (1996), Czy książka będzie nauce potrzebna?. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-24.
116
Mikułowski Pomorski J., (1996), Wprowadzenie. [W:] Dresler Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-17.
117
Mikułowski Pomorski J., (1996), Genius loci w przestrzeni miejskiej. [W:] Broński K., Purchla J., Szpak J. (red.), Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 299-312.
118
Mikułowski Pomorski J., (1996), The City and its Genius Loci. [W:] Purchla J. (red.), The Historical Metropolis: a Hidden Potential : International Conference 26-29 May 1996 Cracow, s. 21-37.
119
Mikułowski Pomorski J., (1995), Giełda i bezpieczeństwo inwestycji w oczach opinii publicznej : 1992-1994, "Penetrator", nr 1, s. 19-22.
120
Mikułowski Pomorski J., (1995), Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego. [W:] Edward Haliżak (red.), Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", s. 147-161.
121
Mikułowski Pomorski J. (red.), (1995), Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991, Wrocław ; Kraków : Ossolineum, 74 s.
122
Mikułowski Pomorski J., (1995), Kształtowanie się obrazu Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 96 s.
123
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 399. - 102 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
124
Mikulowski Pomorski J., (1993), The Drifting Society. [W:] Hausner J., Jessop B., Nielsen K. (red.), Institutional Frameworks of Market Economies: Scandinavian and Eastern European Perspectives, Aldershot : Avebury, s. 287-294.
125
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (1992), Usprawnianie działań zbiorowych, Kraków : TNOiK, 308 s.
126
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1992. - nr 369. - 73 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
127
Mikułowski Pomorski J., (1992), Is Tourism Really an Answer?. [W:] Broński K., Görlich K., Kłosowski S., Purchla J., Zuziak Z. (red.), Managing Tourism in Historic Cities, Kraków : City Prof, s. 91-95.
128
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 363. - 76 s.; 24 cm. - 0208-7944
129
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 358. - 98 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
130
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 331. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
131
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 339. - 161 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
132
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - nr 354. - 142 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
133
Mikulowski Pomorski J., (1991), New Challenge for New Europe. [W:] Hausner J., Jessop B., Nielsen K. (red.), Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives, Kraków : Cracow Academy of Economics, s. 113-124.
134
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., (1991), Bariery egalitaryzmu kulturalnego z perspektywy cyklów dorosłości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 331, s. 49-67.
135
Mikułowski Pomorski J., (1991), Kraków w naszej pamięci, (Biblioteka Krakowska, nr 127), Kraków : Wydawawnictwo i Drukarnia "Secesja", 340 s.
136
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Roman DOMASZEWICZ, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 300. - 193 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
137
Mikułowski Pomorski J., (1990), Propozycje programowe Studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Śląskim, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 31, nr 2-4 (124), s. 157-159.
138
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 325. - 101 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
139
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - nr 310. - 123 s.; 24 cm
140
Mikułowski Pomorski J. (red.), (1989), The Polish Economy in the Year 2000: a Critical Aprraisal: Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 144 s.
141
Mikułowski Pomorski J., (1989), Nadzwyczajny Walny Zjazd SDP, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 30, nr 4 (122), s. 138-141.
142
Mikułowski Pomorski J., (1989), Osobliwości socjologii polskiej na tle porównawczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 295, s. 157-162.
143
Mikułowski Pomorski J., (1989), Poland 2000 : Perspectives of Social and Political Transformations. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 88-110.
144
Mikułowski Pomorski J., (1989), Kraków śródmiejski i Kraków dzielnic w świadomości mieszkańców. [W:] Małecki J. (red.), Z przeszłości Krakowa, Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 319-344.
145
Mikułowski Pomorski J., (1989), Kształtowanie się opinii publicznej w Polsce : przypadek komunikacji politycznej, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 30, nr 4 (122), s. 11-27.
146
Mikułowski Pomorski J., (1989), Podróże Jana Pawła II w telewizji włoskiej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 40.
147
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 274. - 161 s.: il., tab.; 24 cm. - 0208-7944
148
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 272. - 115 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
149
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - nr 250. - 141 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
150
Mikułowski Pomorski J., (1988), Informacja i komunikacja: pojęcia, wzajemne relacje, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 141 s.
151
Karwińska A., Mikułowski Pomorski J., Pacholski M., (1988), Typy działań socjotechnicznych w organizacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 155 s.
152
Mikułowski Pomorski J., (1988), Europejski dialog Wschód-Zachód (Arnoldsheim, 8-11 lutego 1988), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 3 (117), s. 164-166.
153
Mikułowski Pomorski J., (1988), Społeczeństwo polskie do roku 2000. [W:] Paszek Z. (red.), Wobec największych zagrożeń, Kraków : Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej, s. 218-234.
154
Mikułowski Pomorski J., (1988), Polska prasa lokalna o awarii w Czarnobylu (na tle tematyki ekologicznej), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 2 (116), s. 53-71.
155
Mikułowski Pomorski J., (1988), Wobec ekspansji mediów wizualnych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 4 (118), s. 91-103.
156
Mikułowski Pomorski J., (1988), Rola mediów w procesie komunikacji, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 3 (117), s. 5-14.
157
Mikułowski Pomorski J., (1987), Przeciw felietonistom, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 28, nr 3 (113), s. 52-54.
158
Mikułowski Pomorski J., (1987), O wieloznaczności pojęcia informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 244, s. 25-43.
159
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1987. - nr 242. - 65 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
160
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 244. - 227 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
161
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - nr 227. - 133 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
162
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 218. - 128 s.; 24 cm
163
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 216. - 203 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
164
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - nr 217. - 94 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art. - 0208-7944
165
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 198. - 165 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
166
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 197. - 128 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
167
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - nr 183. - 171 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
168
Mikułowski Pomorski J., (1983), Kryzys gospodarczy a szansa przestrzeni osiedlowej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 282.
169
Banach M., Lankosz K., Szafrańska Z., (1983), Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ: wybór dokumentów, Mikułowski Pomorski J. (red.), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 211 s.
170
Mikułowski Pomorski J., (1983), Nowy międzynarodowy ład informacyjny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 103-117.
171
Mikułowski Pomorski J., Nęcki Z., (1983), Komunikowanie skuteczne?, Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa-Książka-Ruch, 294 [1] s.
172
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 160. - 122 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
173
Mikułowski Pomorski J., (1982), Polski system komunikowania w świetle kryteriów rozwojowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 337.
174
Mikułowski Pomorski J., (1982), Pojęcie przestrzeni społecznej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/2, lipiec-grudzień 1980, s. 363.
175
Pomorski J., Stefański L., Szybist M., Elektorowicz L., Gorzowski Z., Kasprzyk K., (1981), Odnowa w kulturze - czy da się o tym myśleć?, "Gazeta Krakowska: dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej", nr 75 (10168), s. 3.
176
Pisarek W., Goban-Klas T., Mikułowski Pomorski J., Nęcki Z., (1980), Rola prasy, radia i telewizji w formułowaniu się nastrojów społecznych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 2 (84), s. 15-30.
177
Liberska B., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1980), Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych: przedmiot, modernizacja, nauka i technika: wybór tekstów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 s.
178
Siwek H., Pomorski J., (1980), Prasoznawcze spotkania socjologów w PTS, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 2 (84), s. 154-155.
179
Mikułowski Pomorski J., (1980), Komunikowanie a rozwój społeczny w nauce zachodniej : próba rekonstrukcji modeli, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 3 (85), s. 13-28.
180
Mikułowski Pomorski J., (1980), Badanie masowego komunikowania, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 218 s.
181
Pomorski J., (1980), Jubileuszowa konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (Londyn, 9-13.IX.1979), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 1 (83), s. 162-166.
182
Pomorski J., (1980), Intermedia nr 4, 1975 - 1, 1980, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 2 (84), s. 139-144.
183
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1980), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Wyd. 2 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 255 [1] s.
184
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - nr 117. - 137 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
185
Mikułowski Pomorski J., (1979), Socjalizacja polityczna a środki masowego komunikowania, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977, s. 101-102.
186
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., Pucek Z., (1978), Współczesne społeczeństwo polskie: wstęp do socjologii, Wyd.2 zm.Warszawa : Państ.Wydaw.Nauk., 255 s.
187
Mikułowski Pomorski J., (1976), Prasa jako czynnik zmiany, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 79-80.
188
Mikułowski Pomorski J., (1976), Środki masowego komunikowania a problem więzi społecznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 409 s.
189
Mikułowski Pomorski J., (1975), Stosunki międzynarodowe jako przedmiot badań socjologicznych : szkic problematyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 67, s. 123-138.
190
Mikułowski Pomorski J., (1975), Socjotechnika wobec socjologicznej teorii i społecznej praktyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 77-88.
191
Mikułowski Pomorski J., (1975), Analiza systemowa masowego komunikowania, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 1 (63), s. 11-28.
192
Pomorski J., (1975), Gazette nr 3/1974, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 1 (63), s. 148-150.
193
Mikułowski Pomorski J., (1975), Analiza systemowa masowego komunikowania, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/2, lipiec-grudzień 1974, s. 460-461.
194
Mikułowski Pomorski J., (1975), Badania nad odbiorcą prasy w Polsce (w poszukiwaniu założeń teoretycznych), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 3 (65), s. 5-20.
195
Dyoniziak R., Mikułowski Pomorski J., (1972), Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej: wypisy, Kraków : WSE, 216 s.
196
Hausner J., Rabijasz A., Pomorski J., (1972), Kraków i jego goście, "Magazyn Kulturalny", 2, s. 2-5.
197
Mikułowski Pomorski J., (1972), Muzeum w Łańcucie jako lokalny czynnik miastotwórczy, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 121-150.
198
Mikułowski Pomorski J., (1971), Muzeum-Zamek w Łańcucie: studium socjologiczne, Łańcut : Muzeum-Zamek, 167[1] s.
199
Kasprzyk L. (red.), (1970), Wypisy z filozofii i socjologii, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : WSE, 458 s.
200
Mikułowski Pomorski J., (1968), Pokolenie jako pojęcie socjologiczne, "Studia Socjologiczne", nr 3-4 (30-31), s. 267-281.
201
Kasprzyk L. (red.), (1966), Wypisy z filozofii i socjologii, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 218 s.
202
Mikułowski Pomorski J., (1965), [Recenzja], "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 133-137.
203
Mikułowski Pomorski J., (1965), Zagadnienia masowości i społeczeństwa masowego (szkic problematyki), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 63-81.
204
Mikułowski Pomorski J., (1964), Postawy krakowskiej młodzieży licealnej wobec plastyki : (sprawozdanie z badań). [W:] Żygulski Z. (red.), Badania socjologiczne w muzealnictwie : referaty przedstawione na 1. ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce socjologii w muzealnictwie, Kraków : s.n., s. 79-115.
205
Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji, (2007), Mikułowski Pomorski J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 159 s.
206
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa: analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej, (2006), Mikułowski Pomorski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 s.
207
Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna: analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1], (2005), Mikułowski Pomorski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 71 s.
208
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III, (2004), Mikułowski Pomorski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 136 k.
209
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II, (2003), Mikułowski Pomorski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 116 k.
210
Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości, (2002), Mikułowski Pomorski J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 104 k., [4] k. tabl.
1
@inbook{UEK:2168335911,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Ludzie tworzą miasto : kampus uniwersytecki jako model społeczny",
booktitle = "Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana Profesor Annie Karwińskiej",
pages = "56-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-01-1",
}
2
@inbook{UEK:2168312723,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Wigilia",
booktitle = "Węzły pamięci niepodległej Polski",
pages = "889-892",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Fundacja Węzły Pamięci : Muzeum Historii Polski ; Wydawnictwo Znak",
year = "2014",
isbn = "978-83-240-3130-6",
}
3
@inbook{UEK:2168296039,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Media in the Convergentive Reading",
booktitle = "Media Convergence - Approaches and Experiences : Aftermath of the «Media Convergence - Konwergencja Mediów - Medienkonvergenz» Conference, Jesuit University «Ignatianum», Cracow, Poland, 17-18 March 2011",
pages = "29-46",
adress = "Frankfurt am Main",
publisher = "Peter Lang",
year = "2013",
isbn = "978-3-631-63978-8",
}
4
@misc{UEK:2168271276,
author = "Hausner Jerzy and Marody Mirosława and Sztompka Piotr and Giza Anna and Mikulowski Pomorski Jerzy and Białynicki-Birula Paweł and Styn Igor and Mesjasz Czesław and Karwińska Anna and Mazur Stanisław",
title = "Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej : stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. : [seminarium Dobre Zarządzanie]",
booktitle = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "62-84",
year = "2013",
}
5
@book{UEK:2168242928,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2012",
edition = "Wyd. 2 uzup.",
isbn = "978-83-242-1776-2",
}
6
@inbook{UEK:2168228310,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Demokracja jako współczesny dylemat",
booktitle = "Transformacje demokracji",
pages = "409-423",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-431-7",
}
7
@inbook{UEK:2168225752,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej",
booktitle = "Twórcze miejsca, twórczy ludzie",
pages = "25-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Muzeum Pałac w Wilanowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-60959-86-2",
}
8
@article{UEK:2166154596,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Na polskich drogach w Europie",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2011",
}
9
@inbook{UEK:2165794219,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "A Dispute over the Existence of the Intelligentsia",
booktitle = "Poland - Serbia",
pages = "191-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7571-156-1",
}
10
@article{UEK:2166143402,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Czy jest coś naprawdę w kraju krasnoludków?",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2010",
}
11
@article{UEK:2166154786,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Zaginiony na wschodzie",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2010",
}
12
@article{UEK:2166154031,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kilka uwag o Europie w aktualnej sytuacji",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2010",
}
13
@inbook{UEK:2168254934,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego",
booktitle = "Obszary społecznego świata : wokół socjologii Pawła Rybickiego",
pages = "37-52",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-3094-3",
}
14
@article{UEK:2166153660,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kara Mustafa czy Wojna albo Pokój",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2010",
}
15
@book{UEK:2166344462,
title = "Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-471-3",
}
16
@article{UEK:2166154193,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Krajobraz po wodzie",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2010",
}
17
@article{UEK:2166154665,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Powrót granicy cywilizacji, która dzieli Polskę",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2010",
}
18
@article{UEK:2166451738,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Europa chciała być tolerancyjna, ale to się nie powidło : [wywiad]",
journal = "Wirtualna Polska",
pages = "",
year = "2010",
}
19
@article{UEK:2166029345,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Ile beztroski, ile zauroczenia : co tak naprawdę robimy, gdy oddajemy swój głos",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2010",
}
20
@inbook{UEK:52338,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Fragmentaryzacja jako paradygmat w naukach społecznych",
booktitle = "Świat się dzieli, świat się łączy : ze studiów nad fragmentaryzacją i rekompozycją",
pages = "11-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-471-3",
}
21
@article{UEK:2166153361,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Jak zapewnić sobie frekwencję na imprezie związkowej?",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2010",
}
22
@inbook{UEK:2166566257,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Media a tożsamość obywatelska",
booktitle = "Stałość i zmienność tożsamości",
pages = "99-114",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7702-152-1",
}
23
@inbook{UEK:2165082333,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Marketing mediów w świetle Consumer Culture Theory (CCT)",
booktitle = "Współczesne media",
pages = "249-263",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3087-4",
}
24
@article{UEK:2166155297,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Ustawa medialna : sprawy reklamy i telewizji regionalnej",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2009",
}
25
@inbook{UEK:2166566246,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Rola mediów w negocjowaniu tożsamości",
booktitle = "Tożsamość polska w odmiennych kontekstach",
pages = "463-474",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7363-852-5",
}
26
@article{UEK:2166155277,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Polityczne swary, narodowe gusła",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2009",
}
27
@article{UEK:2166155287,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Telewizja : czy mogło być inaczej?",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2009",
}
28
@misc{UEK:2168274851,
author = "Karwińska Anna and Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Pożegnanie Profesora Socjologii Ryszarda Dyoniziaka",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (29)",
pages = "4-5",
year = "2009",
}
29
@article{UEK:2166155076,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Partyjność mediów, media partyjne",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2009",
}
30
@article{UEK:2166155430,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Ustawa o zadaniach publicznych mediów elektronicznych",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2009",
}
31
@article{UEK:2166155197,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Historia współczesności a historycy IPN",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2009",
}
32
@inbook{UEK:2165082210,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Masowe media niekomunikacji społecznej",
booktitle = "Mediatyzacja kampanii politycznych",
pages = "34-47",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "2009",
issn = "0208-6336",
isbn = "978-83-226-1855-4",
}
33
@article{UEK:2166155056,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Czy ktoś mieszka za ścianą?",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2009",
}
34
@inbook{UEK:2168296243,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy and Gawlewicz Anna",
title = "Rodzinna Europa : kształtowanie się wizerunku Unii Europejskiej w prasie polskiej w momencie akcesji Polski do UE (2004 r.) oraz w piątym roku członkostwa (2008 r.)",
booktitle = "5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej",
pages = "188-213",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Komitetu Integracji Europejskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-7567-045-5",
}
35
@book{UEK:51383,
author = "Karwińska Anna and Mikułowski Pomorski Jerzy and Paszkowska Romana",
title = "Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów : europejska wspólnota kultury",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-453-9",
}
36
@article{UEK:2166155046,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Brawo, Wałęsa!",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2009",
}
37
@article{UEK:2168240372,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Rzeczywistość kulturowa i jej fragmentaryzacje w myśli Floriana Znanieckiego",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 45, z. 2 (180)",
pages = "183-194",
year = "2009",
}
38
@article{UEK:2166155066,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Dylemat Polańskiego",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2009",
}
39
@article{UEK:2166155128,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Demokracja - obrona i rekonstrukcja",
journal = "Studio Opinii",
pages = "",
year = "2009",
}
40
@book{UEK:2166561080,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Zmieniający się świat mediów",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "2008",
isbn = "978-83-242-0938-5",
}
41
@inbook{UEK:2168266872,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Socjologia młodszy partner statystyki",
booktitle = "Statystyka społeczna. Dokonania - szanse - perspektywy",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "b.w.",
year = "2008",
}
42
@inbook{UEK:2165693895,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kraków: próby zmian struktury społecznej miasta po roku 1945",
booktitle = "Barcelona i Kraków : zmieniające się wizje - wizje zmian : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 29-30 marca 2007",
pages = "111-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-89273-61-1",
}
43
@inbook{UEK:2168272718,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Problem paradygmatu kulturowego w badaniach społecznych",
booktitle = "Tożsamość kulturowa",
pages = "13-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-233-2549-9",
}
44
@unpublished{UEK:2168219472,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Miasto twórcze w trzech różnych ujęciach a społeczne posiadanie przestrzeni publicznej",
booktitle = "Analiza teoretycznych i praktycznych aspektów funkcjonowania i rozwoju miast twórczych",
pages = "7-23",
year = "2008",
}
45
@article{UEK:50142,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Nauki społeczne wobec współczesnych procesów fragmentaryzacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "791",
pages = "5-30",
year = "2008",
}
46
@inbook{UEK:2168272732,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Więź społeczna w warunkach fragmentaryzacji",
booktitle = "Kultura - media - społeczeństwo",
pages = "201-222",
adress = "Lublin",
publisher = "Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7363-611-8",
}
47
@book{UEK:2168249246,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2007",
isbn = "83-242-0769-4",
}
48
@unpublished{UEK:2168326853,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Współczesna fragmentaryzacja społeczna",
booktitle = "Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji",
pages = "3-7",
year = "2007",
}
49
@article{UEK:2168275753,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację",
journal = "Transformacje",
number = "1-4 (47-50)",
pages = "13-34",
year = "2006",
}
50
@unpublished{UEK:2168318025,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Przestrzeń kulturowa jako zasób dla rekompozycji Europy",
booktitle = "Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej",
pages = "19-34",
year = "2006",
}
51
@unpublished{UEK:2168318021,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Społeczne wymiary Europy",
booktitle = "Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych. Etap 2, Społeczna i kulturowa Europa w procesie oznakowania przestrzeni miejskiej",
pages = "3-18",
year = "2006",
}
52
@article{UEK:2168241116,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Fragmentaryzacja jako proces ponowoczesny : rekompozycja poprzez fragmentaryzację",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(6)",
pages = "1-19",
year = "2006",
}
53
@book{UEK:2166510890,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Universitas",
year = "2006",
isbn = "83-242-0445-8",
}
54
@inbook{UEK:2168272727,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Od mówcy do rozmówcy. Perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji",
booktitle = "Media i komunikowanie w społeczeństwie demokratycznym : szkice medioznawcze",
pages = "9-30",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu",
year = "2006",
isbn = "83-89275-82-1",
}
55
@article{UEK:52702,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "699 ",
pages = "5-21",
year = "2006",
}
56
@inbook{UEK:2166528265,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Wprowadzenie : inteligencja wobec nowych czasów",
booktitle = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
pages = "5-43",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
57
@article{UEK:52849,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "698",
pages = "5-24",
year = "2005",
}
58
@inbook{UEK:2168247238,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Międzynarodowa współpraca gmin bliźniaczych : komentarz do badań PISM",
booktitle = "Współpraca międzynarodowa samorządu gminnego",
pages = "75-85",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polski Instytut Spraw Międzynarodowych",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89607-55-7",
}
59
@article{UEK:2168241106,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(5)",
pages = "[1-13]",
year = "2005",
}
60
@book{UEK:2166528079,
title = "Inteligencja : między tradycją a wyzwaniami współczesności",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-284-7",
}
61
@article{UEK:2168320249,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Marking Public Space",
journal = "International Cultural Centre Cracow",
number = "Y. 13 (January-December 2004)",
pages = "29-37",
year = "2005",
}
62
@article{UEK:2168320217,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Oznakowanie przestrzeni publicznej",
journal = "Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków",
number = "R. 13 (styczeń-grudzień 2004)",
pages = "30-38",
year = "2005",
}
63
@article{UEK:2166400670,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Christmas Eve as a Polish National Metaphor",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "4",
pages = "93-120",
year = "2005",
}
64
@book{UEK:2167637753,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kultura wobec społecznej transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-245-6",
}
65
@unpublished{UEK:2168317989,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kulturowe oznakowanie przestrzeni w tworzeniu się tożsamości Europy",
booktitle = "Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych. [Etap 1]",
pages = "5-28",
year = "2005",
}
66
@inbook{UEK:2168241698,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Informacja i komunikacja : znacząca zmiana sytuacji",
booktitle = "Reguły i działania",
pages = "170-186",
adress = "Pułtusk",
publisher = "Wyższa Szkoła Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora",
year = "2005",
isbn = "83-89709-24-4",
}
67
@article{UEK:2168241094,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Od mówcy do rozmówcy : perswazja czy spotkanie? Rewizja klasycznych modeli komunikacji",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(4)",
pages = "[1-13]",
year = "2004",
}
68
@unpublished{UEK:2168283167,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Dom w świadomości studentów",
booktitle = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap III",
pages = "5-60",
year = "2004",
}
69
@inbook{UEK:2166235202,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Praca jako konieczność, praca jako wyzwanie",
booktitle = "Wokół zagadnień gospodarki nieformalnej",
pages = "60-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-263-4",
}
70
@article{UEK:2168219160,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Polacy wobec wymiarów Hofstedego - kierunki zmienności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "606",
pages = "55-74",
year = "2004",
}
71
@book{UEK:2168044383,
title = "Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.)",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-206-5",
}
72
@article{UEK:2168220446,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Media wobec zjawisk współczesnej globalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "654",
pages = "37-52",
year = "2004",
}
73
@inbook{UEK:2168247306,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Społeczeństwo informacji czy społeczeństwo komunikujące się?",
booktitle = "Społeczeństwo informacji",
pages = "V-XVII",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2004",
isbn = "83-242-0332-X",
}
74
@inbook{UEK:2168044590,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Negocjowanie tożsamości zbiorowej w Europie",
booktitle = "Narody wobec Europy : negocjowanie tożsamości : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 9-10 V 2002 r.)",
pages = "11-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-206-5",
}
75
@unpublished{UEK:2168283155,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Dom w świadomości studentów",
booktitle = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II",
pages = "4-24",
year = "2003",
}
76
@misc{UEK:2168320271,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kultura wobec Społeczeństwa Sieci",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja, Kraków, 30 maja 2003 : streszczenia",
pages = "21-22",
adress = "Iwanowice",
publisher = "Tekst-Graf",
year = "2003",
isbn = "83-918958-1-5",
}
77
@book{UEK:2168225226,
author = "Karwińska Anna and Mikułowski Pomorski Jerzy and Pacholski Maksymilian",
title = "Typy działań socjotechnicznych a funkcjonowanie organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-157-3",
}
78
@article{UEK:2168241010,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kultura wobec społeczeństwa sieci",
journal = "Euro - Limes",
number = "2(3)",
pages = "1-32",
year = "2003",
}
79
@misc{UEK:2168241282,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Nasz europejski dom",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002",
pages = "189",
year = "2003",
}
80
@misc{UEK:2168306173,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy and Paszkowska Romana",
title = "Introduction",
booktitle = "Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension",
pages = "5-7",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2003",
isbn = "83-7252-194-8",
}
81
@book{UEK:2168247080,
title = "Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2003",
isbn = "83-7252-194-8",
}
82
@misc{UEK:2168241276,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Komunikowanie międzynarodowe po11 września 2001",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 46/1, styczeń-czerwiec 2002",
pages = "98-100",
year = "2003",
}
83
@inbook{UEK:2168247156,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kultura wobec społeczeństwa sieci",
booktitle = "Społeczeństwo informatyczne : szansa czy zagrożenie?",
pages = "37-70",
adress = "Lublin",
publisher = "Towarzystwo Naukowe KUL",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7306-140-1",
}
84
@article{UEK:2168240946,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Prawo do Komunikowania : czy dawne dylematy są jeszcze aktualne?",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(2)",
pages = "[1-14]",
year = "2003",
}
85
@book{UEK:2168246918,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-7252-017-8",
}
86
@misc{UEK:2168283151,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Wstęp",
booktitle = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości. Etap II",
pages = "2-3",
year = "2003",
}
87
@inbook{UEK:2168247086,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Poles and Hofstede's Dimensions of Culture : Directions of Change",
booktitle = "Crossing the Barriers in Business : a Cultural Dimension",
pages = "15-35",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2003",
isbn = "83-7252-194-8",
}
88
@inbook{UEK:2168241676,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Alexis de Tocqueville o prasie jako gwarantce demokracji i rozwoju : diagnoza i ustanowienie norm z różnych perspektyw czasowych",
booktitle = "Idee i ludzie demokracji : rozważania w kręgu myśli Aleksego de Tocqueville'a",
pages = "329-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
year = "2003",
issn = "0239-6815",
isbn = "83-7322-595-1",
}
89
@article{UEK:2168320451,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Ewa Jaźwińska, Marek Okólski (red.) Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2001, s. 434",
journal = "Polski Przegląd Dyplomatyczny",
number = "t. 2, 5",
pages = "176-180",
year = "2002",
}
90
@book{UEK:2168041108,
title = "Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.)",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-123-9",
}
91
@article{UEK:2168320667,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Karl Cordell (ed.), Poland and the European Union. Europe and the Nation State, Routledge, London, New York 2000, s. 208+viii",
journal = "Polski Przegląd Dyplomatyczny",
number = "t. 2, 4 ",
pages = "178-184",
year = "2002",
}
92
@article{UEK:2168240940,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Nasz Europejski dom",
journal = "Euro - Limes",
number = "1(1)",
pages = "1-25",
year = "2002",
}
93
@inbook{UEK:2168238870,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Sytuacja kultury europejskiej na przykładzie filmu",
booktitle = "Kultura, gospodarka, media : ogólnopolski kongres",
pages = "18-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Animacji Kultury",
year = "2002",
isbn = "83-7010-166-8",
}
94
@misc{UEK:2168320299,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy and Rudnicki Zbigniew",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.)",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-123-9",
}
95
@misc{UEK:2168333677,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Mit, partycypacja, kontynuacja",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/2, lipiec-grudzień 2000",
pages = "97",
year = "2002",
}
96
@unpublished{UEK:2168283117,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Nasz europejski dom : idea domu w perspektywie kulturowej : badania porównawcze",
booktitle = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości",
pages = "4-35",
year = "2002",
}
97
@article{UEK:2168247378,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Komunikowanie międzynarodowe po 11 września 2001 roku",
journal = "Transformacje",
number = "1-4 (27-30), 1-4 (31-34)",
pages = "231-239",
year = "2002",
}
98
@inbook{UEK:2168041084,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Studia europejskie w Akademii Ekonomicznej w Krakowie i ich perspektywy w obliczu zmian minimum programowego dla kierunku stosunków międzynarodowych",
booktitle = "Studia europejskie i informacja europejska : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Studiów Europejskich oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 8 i 9 czerwca 2000 r.)",
pages = "9-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-123-9",
}
99
@article{UEK:2168272100,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Inteligencja między władzą i gospodarką",
journal = "Master of Business Administration",
number = "3 (50)",
pages = "11-15, 41-45",
year = "2001",
}
100
@article{UEK:2168321001,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Twarz polskiego Europejczyka",
journal = "Tygodnik Powszechny",
number = "5 (2691)",
pages = "5",
year = "2001",
}
101
@article{UEK:2168248842,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "The Polish Intelligentsia and the Challenge of the New Economy",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "no 1",
pages = "157-174",
year = "2001",
}
102
@article{UEK:2168272370,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Okno na świat",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "5",
year = "2000",
}
103
@inbook{UEK:2168320009,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Socjotechnik w latach próby",
booktitle = "Socjotechnika : kontrowersje, rozwój, perspektywy",
pages = "63-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-910411-5-8",
}
104
@misc{UEK:2168333599,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Maciej Gutowski - krakowianin",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 43/1, styczeń-czerwiec 1999",
pages = "198",
year = "2000",
}
105
@inbook{UEK:2168240344,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Informacja w komunikowaniu źródłem wspólnoty",
booktitle = "Socjologia i wyzwania społeczne",
pages = "171-185",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
106
@inbook{UEK:2168321143,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Central European University : between State and the Market",
booktitle = "Actas del V Congreso "Cultura Europea", Pamplona, 28 al 31 de octubre de 1998",
pages = "697-702",
adress = "Navarra",
publisher = "Aranzadi",
year = "2000",
}
107
@article{UEK:2168320943,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Miejsce kultury w sporze pokoleń",
journal = "Po Lekcjach",
number = "3 (25)",
pages = "25-32",
year = "2000",
}
108
@book{UEK:2168246920,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Komunikacja międzykulturowa : wprowadzenie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-017-8",
}
109
@misc{UEK:2168284057,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy and Bętkowska Teresa",
title = "Każdy ma swoje pięć minut!",
booktitle = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "3",
year = "1999",
}
110
@inbook{UEK:2168272072,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Czy turystyka ochroni historyczne dziedzictwo?",
booktitle = "Dziedzictwo a turystyka",
pages = "153-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "1999",
isbn = "83-85739-67-X",
}
111
@article{UEK:2168331461,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Post-Communist Europe and Society's Understanding of Change : the Case of Poland",
journal = "Emergo",
number = "vol. 5, no. 1",
pages = "43-58",
year = "1998",
}
112
@inbook{UEK:2168306091,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Potencjał kadrowy krakowskich szkół wyższych",
booktitle = "Metropolitalne funkcje Krakowa. Vol. 2",
pages = "87-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury",
year = "1998",
isbn = "83-8573-956-4",
}
113
@inbook{UEK:2168230958,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Niepokój a potrzeba ładu : współczesna polska transformacja wobec zmian świadomości",
booktitle = "Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r.",
pages = "51-79",
adress = "Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "1998",
isbn = "83-903900-8-6",
}
114
@inbook{UEK:2168290513,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Audio contra video. Ku czemu dąży radio?",
booktitle = "Radio",
pages = "8-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Międzynarodowe Centrum Kultury; Polskie Radio Kraków",
year = "1997",
isbn = "83-85739-42-4",
}
115
@inbook{UEK:2168226946,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Czy książka będzie nauce potrzebna?",
booktitle = "Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.]",
pages = "11-24",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12164-5",
}
116
@inbook{UEK:2168282327,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w latach 1991-1995. Cz. 1, Raport syntetyczny",
pages = "7-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-78-5",
}
117
@inbook{UEK:2168246410,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Genius loci w przestrzeni miejskiej",
booktitle = "Kraków - Małopolska w Europie środka : studia ku czci profesora Jana M. Małeckiego w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "299-312",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "1996",
isbn = "83-7052-982-8",
}
118
@inbook{UEK:2168247376,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "The City and its Genius Loci",
booktitle = "The Historical Metropolis",
pages = "21-37",
year = "1996",
isbn = "83-85739-35-1",
}
119
@article{UEK:2168233556,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Giełda i bezpieczeństwo inwestycji w oczach opinii publicznej : 1992-1994",
journal = "Penetrator",
number = "1",
pages = "19-22",
year = "1995",
}
120
@inbook{UEK:2168275853,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Pierwiastek irracjonalny w nauce i kulturze według Pawła Rybickiego",
booktitle = "Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka",
pages = "147-161",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "1995",
isbn = "83-7151-120-5",
}
121
@book{UEK:2168335017,
title = "Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Wrocław ; Kraków",
publisher = "Ossolineum",
year = "1995",
isbn = "83-04-04297-5",
}
122
@book{UEK:2168224276,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kształtowanie się obrazu Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1995",
isbn = "83-04-04296-7",
}
123
@misc{UEK:2168253922,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
124
@inbook{UEK:2168221880,
author = "Mikulowski Pomorski Jerzy",
title = "The Drifting Society",
booktitle = "Institutional Frameworks of Market Economies",
pages = "287-294",
adress = "Aldershot",
publisher = "Avebury",
year = "1993",
isbn = "1-85628-399-2",
}
125
@book{UEK:2168241170,
author = "Karwińska Anna and Mikułowski Pomorski Jerzy and Pacholski Maksymilian",
title = "Usprawnianie działań zbiorowych",
adress = "Kraków",
publisher = "TNOiK",
year = "1992",
}
126
@misc{UEK:2168242438,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1992",
}
127
@inbook{UEK:2166617860,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Is Tourism Really an Answer?",
booktitle = "Managing Tourism in Historic Cities",
pages = "91-95",
adress = "Kraków",
publisher = "City Prof",
year = "1992",
isbn = "83-85739-00-9",
}
128
@misc{UEK:2168273214,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
129
@misc{UEK:2168255464,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
130
@misc{UEK:2168244378,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
131
@misc{UEK:2168257730,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
132
@misc{UEK:2168244454,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
133
@inbook{UEK:2168221886,
author = "Mikulowski Pomorski Jerzy",
title = "New Challenge for New Europe",
booktitle = "Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives",
pages = "113-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Cracow Academy of Economics",
year = "1991",
}
134
@article{UEK:2168244398,
author = "Karwińska Anna and Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Bariery egalitaryzmu kulturalnego z perspektywy cyklów dorosłości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "331",
pages = "49-67",
year = "1991",
}
135
@book{UEK:2168254124,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kraków w naszej pamięci",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawawnictwo i Drukarnia Secesja",
year = "1991",
issn = "0067-7698",
isbn = "83-00-03568-0",
}
136
@misc{UEK:2168249830,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Domaszewicz Roman,
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
137
@misc{UEK:2168276931,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Propozycje programowe Studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Śląskim",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 31, 2-4 (124)",
pages = "157-159",
year = "1990",
}
138
@misc{UEK:2168245178,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
139
@misc{UEK:2168248560,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
140
@book{UEK:2168289529,
title = "The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
141
@misc{UEK:2168276925,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Nadzwyczajny Walny Zjazd SDP",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 30, 4 (122)",
pages = "138-141",
year = "1989",
}
142
@article{UEK:2168244342,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Osobliwości socjologii polskiej na tle porównawczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "295",
pages = "157-162",
year = "1989",
}
143
@inbook{UEK:2168289537,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Poland 2000 : Perspectives of Social and Political Transformations",
booktitle = "The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987",
pages = "88-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
144
@inbook{UEK:2166232929,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kraków śródmiejski i Kraków dzielnic w świadomości mieszkańców",
booktitle = "Z przeszłości Krakowa",
pages = "319-344",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-09645-4",
}
145
@article{UEK:2168276919,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kształtowanie się opinii publicznej w Polsce : przypadek komunikacji politycznej",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 30, 4 (122)",
pages = "11-27",
year = "1989",
}
146
@misc{UEK:2168333381,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Podróże Jana Pawła II w telewizji włoskiej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987",
pages = "40",
year = "1989",
}
147
@misc{UEK:2168267518,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
148
@misc{UEK:2168244106,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
149
@misc{UEK:2168233486,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
150
@book{UEK:2168247302,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Informacja i komunikacja : pojęcia, wzajemne relacje",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łódź",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1988",
isbn = "83-04-03279-1",
}
151
@book{UEK:2168241172,
author = "Karwińska Anna and Mikułowski Pomorski Jerzy and Pacholski Maksymilian",
title = "Typy działań socjotechnicznych w organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
152
@misc{UEK:2168276173,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Europejski dialog Wschód-Zachód (Arnoldsheim, 8-11 lutego 1988)",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 29, 3 (117)",
pages = "164-166",
year = "1988",
}
153
@inbook{UEK:2168335033,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Społeczeństwo polskie do roku 2000",
booktitle = "Wobec największych zagrożeń",
pages = "218-234",
adress = "Kraków",
publisher = "Tow. Wolnej Wszechnicy Polskiej",
year = "1988",
}
154
@article{UEK:2168247148,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Polska prasa lokalna o awarii w Czarnobylu : (na tle tematyki ekologicznej)",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 29, 2 (116)",
pages = "53-71",
year = "1988",
}
155
@article{UEK:2168247152,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Wobec ekspansji mediów wizualnych",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 29, 4 (118)",
pages = "91-103",
year = "1988",
}
156
@article{UEK:2168247150,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Rola mediów w procesie komunikacji",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 29, 3 (117)",
pages = "5-14",
year = "1988",
}
157
@misc{UEK:2168276197,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Przeciw felietonistom",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 28, 3 (113)",
pages = "52-54",
year = "1987",
}
158
@article{UEK:2168243456,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "O wieloznaczności pojęcia informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "244",
pages = "25-43",
year = "1987",
}
159
@misc{UEK:2168242250,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1987",
}
160
@misc{UEK:2168243446,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
161
@misc{UEK:2168247916,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
162
@misc{UEK:2168248916,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
163
@misc{UEK:2168269724,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
164
@misc{UEK:2168243370,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
165
@misc{UEK:2168245142,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
166
@misc{UEK:2168243304,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
167
@misc{UEK:2168271920,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
168
@misc{UEK:2168333337,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Kryzys gospodarczy a szansa przestrzeni osiedlowej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/2, lipiec-grudzień 1981",
pages = "282",
year = "1983",
}
169
@book{UEK:2168335015,
author = "Banach Marian and Lankosz Kazimierz and Szafrańska Zofia",
title = "Międzynarodowe organizacje gospodarcze",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
}
170
@article{UEK:2168279985,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Nowy międzynarodowy ład informacyjny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "103-117",
year = "1983",
}
171
@book{UEK:2168246328,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy and Nęcki Zbigniew",
title = "Komunikowanie skuteczne?",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa-Książka-Ruch",
year = "1983",
}
172
@misc{UEK:2168243216,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
173
@misc{UEK:2168333329,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Polski system komunikowania w świetle kryteriów rozwojowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "337",
year = "1982",
}
174
@misc{UEK:2168333331,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Pojęcie przestrzeni społecznej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/2, lipiec-grudzień 1980",
pages = "363",
year = "1982",
}
175
@misc{UEK:2168242260,
author = "Pomorski Jerzy and Stefański Ludwik and Szybist Maciej and Elektorowicz Leszek and Gorzowski Zbigniew and Kasprzyk Krzysztof",
title = "Odnowa w kulturze - czy da się o tym myśleć?",
booktitle = "Gazeta Krakowska",
number = "75 (10168)",
pages = "3",
year = "1981",
}
176
@article{UEK:2168240652,
author = "Pisarek Walery and Goban-Klas Tomasz and Mikułowski Pomorski Jerzy and Nęcki Zbigniew",
title = "Rola prasy, radia i telewizji w formułowaniu się nastrojów społecznych",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 2 (84)",
pages = "15-30",
year = "1980",
}
177
@book{UEK:2168336505,
author = "Liberska Barbara and Mikułowski Pomorski Jerzy and Pucek Zbigniew",
title = "Socjologia międzynarodowych stosunków politycznych : przedmiot, modernizacja, nauka i technika : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
178
@misc{UEK:2168240660,
author = "Siwek Henryk and Pomorski Jerzy",
title = "Prasoznawcze spotkania socjologów w PTS",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 2 (84)",
pages = "154-155",
year = "1980",
}
179
@article{UEK:2168240662,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Komunikowanie a rozwój społeczny w nauce zachodniej : próba rekonstrukcji modeli",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 3 (85)",
pages = "13-28",
year = "1980",
}
180
@book{UEK:2168247296,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Badanie masowego komunikowania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
isbn = "83-01-00539-4",
}
181
@misc{UEK:2168240654,
author = "Pomorski Jerzy",
title = "Jubileuszowa konferencja Międzynarodowego Instytutu Komunikowania (Londyn, 9-13.IX.1979)",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 1 (83)",
pages = "162-166",
year = "1980",
}
182
@misc{UEK:2168240656,
author = "Pomorski Jerzy",
title = "Intermedia nr 4, 1975 - 1, 1980",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 2 (84)",
pages = "139-144",
year = "1980",
}
183
@book{UEK:2168247828,
author = "Dyoniziak Ryszard and Mikułowski Pomorski Jerzy and Pucek Zbigniew",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-01-02001-6",
}
184
@misc{UEK:2168242998,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
185
@misc{UEK:2168271718,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Socjalizacja polityczna a środki masowego komunikowania",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 21/1, styczeń-czerwiec 1977",
pages = "101-102",
year = "1979",
}
186
@book{UEK:2168335579,
author = "Dyoniziak Ryszard and Mikułowski Pomorski Jerzy and Pucek Zbigniew",
title = "Współczesne społeczeństwo polskie : wstęp do socjologii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państ.Wydaw.Nauk.",
year = "1978",
edition = "Wyd.2 zm.",
}
187
@misc{UEK:2168315473,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Prasa jako czynnik zmiany",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "79-80",
year = "1976",
}
188
@book{UEK:2168247584,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Środki masowego komunikowania a problem więzi społecznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
issn = "",
}
189
@article{UEK:2168247600,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Stosunki międzynarodowe jako przedmiot badań socjologicznych : szkic problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "67",
pages = "123-138",
year = "1975",
}
190
@article{UEK:2168249850,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Socjotechnika wobec socjologicznej teorii i społecznej praktyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "77-88",
year = "1975",
}
191
@article{UEK:2168246898,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Analiza systemowa masowego komunikowania",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 1 (63)",
pages = "11-28",
year = "1975",
}
192
@misc{UEK:2168246912,
author = "Pomorski Jerzy",
title = "Gazette nr 3/1974",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 1 (63)",
pages = "148-150",
year = "1975",
}
193
@misc{UEK:2168333129,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Analiza systemowa masowego komunikowania",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/2, lipiec-grudzień 1974",
pages = "460-461",
year = "1975",
}
194
@article{UEK:2168246914,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Badania nad odbiorcą prasy w Polsce : (w poszukiwaniu założeń teoretycznych)",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 3 (65)",
pages = "5-20",
year = "1975",
}
195
@book{UEK:2168335577,
author = "Dyoniziak Ryszard and Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Problemy metodologiczne w socjologii współczesnej : wypisy",
adress = "Kraków",
publisher = "WSE",
year = "1972",
}
196
@article{UEK:2168241976,
author = "Hausner Jerzy and Rabijasz Anna and Pomorski Jerzy",
title = "Kraków i jego goście",
journal = "Magazyn Kulturalny",
number = "2",
pages = "2-5",
year = "1972",
}
197
@article{UEK:2168250838,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Muzeum w Łańcucie jako lokalny czynnik miastotwórczy",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "121-150",
year = "1972",
}
198
@book{UEK:2168246414,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Muzeum-Zamek w Łańcucie : studium socjologiczne",
adress = "Łańcut",
publisher = "Muzeum-Zamek",
year = "1971",
}
199
@book{UEK:2168336433,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
editor = Kasprzyk Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "WSE",
year = "1970",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
200
@article{UEK:2168247836,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Pokolenie jako pojęcie socjologiczne",
journal = "Studia Socjologiczne",
number = "3-4 (30-31)",
pages = "267-281",
year = "1968",
}
201
@book{UEK:2168336435,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
editor = Kasprzyk Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
}
202
@article{UEK:2168285551,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "[Recenzja]",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "133-137",
year = "1965",
}
203
@article{UEK:2168285525,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Zagadnienia masowości i społeczeństwa masowego : (szkic problematyki)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "63-81",
year = "1965",
}
204
@inbook{UEK:2168247240,
author = "Mikułowski Pomorski Jerzy",
title = "Postawy krakowskiej młodzieży licealnej wobec plastyki : (sprawozdanie z badań)",
booktitle = "Badania socjologiczne w muzealnictwie : referaty przedstawione na 1. ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce socjologii w muzealnictwie",
pages = "79-115",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1964",
}
205
@unpublished{UEK:2168219894,
author = " and and and and ",
title = "Fragmentaryzacja i rekompozycja w wybranych sferach aktywności - wobec problemu globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
206
@unpublished{UEK:2166608793,
author = " and ",
title = "Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno kulturowa : analiza zjawisk przestrzennych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
207
@unpublished{UEK:2168222230,
author = " and and ",
title = "Tworzenie wizerunku jako działalność ekonomiczno-kulturalna : analiza zjawisk przestrzennych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
208
@unpublished{UEK:2168283165,
title = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
209
@unpublished{UEK:2168283147,
title = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
}
210
@unpublished{UEK:2168283105,
title = "Różnice kulturowe w kształtowaniu świadomości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
}