Publications of the selected author

Mikułowska Helena

Faculty of Commodity Science, Department of Foodstuffs Commodity Science,

1

Title:
Analiza chromatograficzna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 17
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168298171
lexical items
See main document
2

Title:
Anabolizm
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 17
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168298163
lexical items
See main document
3

Title:
Aktywność enzymatyczna mąki
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297357
lexical items
See main document
4

Title:
Aktywność wodna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297391
lexical items
See main document
5

Title:
Aktywność enzymatyczna zbóż
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297359
lexical items
See main document
6

Title:
Aftatoksyny
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 15
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297333
lexical items
See main document
7

Title:
Zasadowość = Alkaliczność
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 200
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341005
lexical items
See main document
8

Title:
Alkaliczny smak
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168297393
lexical items
See main document
9

Title:
Analiza enzymatyczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 18
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168298177
lexical items
See main document
10

Title:
Biosynteza
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 30
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341415
lexical items
See main document
11

Title:
Adaptacja sensoryczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 14
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168274385
lexical items
See main document
12

Title:
Aftatoksyny
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 15
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168340737
lexical items
See main document
13

Title:
Anabolizm
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 17
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168340999
lexical items
See main document
14

Title:
Autoliza mięsa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 24
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341285
lexical items
See main document
15

Title:
Alkaliczny smak
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168340991
lexical items
See main document
16

Title:
Areometry (gęstościomierze)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 22
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341209
lexical items
See main document
17

Title:
Abioza
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 14
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168274381
lexical items
See main document
18

Title:
Białko wysokowartościowe (białko pełnowartościowe)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 29
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341401
lexical items
See main document
19

Title:
Analiza sensoryczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 20
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341181
lexical items
See main document
20

Title:
Analiza spektrofotometryczna = Analiza spektralna absorbcyjna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 20
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341187
lexical items
See main document
21

Title:
Analiza opisowa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 20
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341179
lexical items
See main document
22

Title:
Aktywność enzymatyczna mąki
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168340983
lexical items
See main document
23

Title:
Białko rozpuszczalne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 29
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341391
lexical items
See main document
24

Title:
Białko - wartość odżywcza
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 29
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341395
lexical items
See main document
25

Title:
Anabioza
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 17
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168340997
lexical items
See main document
26

Title:
Analogi mięsa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 21
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341195
lexical items
See main document
27

Title:
Analiza chromatograficzna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 17
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341011
lexical items
See main document
28

Title:
Analiza mikrobiologiczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 20
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341175
lexical items
See main document
29

Title:
Zasadowość = Alkaliczność
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 200
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341003
lexical items
See main document
30

Title:
Antyseptyki
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 21-22
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341197
lexical items
See main document
31

Title:
Azot aminowy (azot amoniakalny, azot aminokwasowy)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 25
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341289
lexical items
See main document
32

Title:
Białko niekonwencjonalne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 28
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341379
lexical items
See main document
33

Title:
Bekon
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 28
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341353
lexical items
See main document
34

Title:
Badania termostatowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 26
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341325
lexical items
See main document
35

Title:
Białko wzorcowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 29
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341405
lexical items
See main document
36

Title:
Aktywność enzymatyczna zbóż
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168340985
lexical items
See main document
37

Title:
Białko surowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 29
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341393
lexical items
See main document
38

Title:
Analiza termiczna różnicowa
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 20
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341189
lexical items
See main document
39

Title:
Białko właściwe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 29
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341399
lexical items
See main document
40

Title:
Badania trichinoskopowe
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 26
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341341
lexical items
See main document
41

Title:
Białko ogólne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 29
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341387
lexical items
See main document
42

Title:
Biokatalizatory
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 30
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341411
lexical items
See main document
43

Title:
Bakterie właściwej fermentacji mlekowej
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 26
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341347
lexical items
See main document
44

Title:
Artykuły rzeźne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 22-23
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341251
lexical items
See main document
45

Title:
Atrakcyjność sensoryczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 24
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341275
lexical items
See main document
46

Title:
Azotyny w żywności
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 25
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341297
lexical items
See main document
47

Title:
Białko niskowartościowe (białko niepełnowartościowe)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 28-29
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341383
lexical items
See main document
48

Title:
Azot ogólny
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 25
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341293
lexical items
See main document
49

Title:
Areometria
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 22
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341207
lexical items
See main document
50

Title:
Białko tekstyrowane
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 29
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341397
lexical items
See main document
51

Title:
Artykuły spożywcze = Środki spożywcze
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 23
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341253
lexical items
See main document
52

Title:
Przeciwutleniacze = Antyutleniacze
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 135
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341201
lexical items
See main document
53

Title:
Apertyzacja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 22
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341205
lexical items
See main document
54

Title:
Bezpieczeństwo produktu spożywczego
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 28
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341357
lexical items
See main document
55

Title:
Atmosfera modyfikowana (atmosfera kontrolowana)
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 24
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341271
lexical items
See main document
56

Title:
Aromat
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 22
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341247
lexical items
See main document
57

Title:
Białko czyste
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 28
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341361
lexical items
See main document
58

Title:
Aktywność wodna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 16
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168340989
lexical items
See main document
59

Title:
Azotany w żywności
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 25
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341291
lexical items
See main document
60

Title:
Azot rozpuszczalny
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 25
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341295
lexical items
See main document
61

Title:
Badania nad jakością wybranych rodzajów śniadaniowych margaryn krajowych i zagranicznych = Studies on the Quality of Selected Types of Home-Made and Foreign Breakfast Margarine
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994) , s. 45-56. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243556
article
See main document
62

Title:
Analiza konduktometryczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 19
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341173
lexical items
See main document
63

Title:
Analizatory sensoryczne
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 20
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341191
lexical items
See main document
64

Title:
Aperitif
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 22
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341203
lexical items
See main document
65

Title:
Analiza widmowa = Analiza spektralna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 21
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341183
lexical items
See main document
66

Title:
Analiza enzymatyczna
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 18
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341017
lexical items
See main document
67

Title:
Bakterie niewłaściwej fermentacji mlekowej
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 26
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341345
lexical items
See main document
68

Title:
Biodegradacja
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 30
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341409
lexical items
See main document
69

Title:
Autooksydacja tłuszczów
Source:
Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 24-25
ISBN:
83-86439-16-5
Nr:
2168341287
lexical items
See main document
70

Title:
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991) , s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245730
article
See main document
71

Title:
Ocena jakości wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania = Appraisal of the Quality of Butcher's Products Containing Plasma Depending on the Conditions of Storing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990) , s. 109-122. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168246184
article
See main document
72

Title:
Towaroznawstwo spożywcze
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
244, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292435
academic script
73

Title:
Zmiany jakościowe wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ] - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 58. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263258
varia
See main document
74

Title:
Zmiany jakościowe mrożonego surowca rybnego w okresie długotrwałego przechowywania
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 22. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255630
varia
75

Title:
Wybrane metody badania produktów spożywczych
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292441
academic script
76

Title:
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980
Opracował:
Opracował:
Bednarczyk Wanda
, Malkowska Stanisława
, Rzehak Ewelina
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983
Physical description:
224 s.; 23 cm
Nr:
2168339137
book
77

Author:
Mikułowska Helena , Maśnica Maria
Title:
Próba modyfikacji jakości wybranych sztucznych osłonek wędliniarskich = Attempt it the Modification of the Quality of Artificial Sausage Skins
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 221-233. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234006
article
See main document
78

Author:
Title:
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981) , s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234002
article
See main document
79

Title:
Wybrane metody badania produktów spożywczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
176 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292115
academic script
80

Title:
Towaroznawcza ocena jakości mleka i jego przetworów na rynku krakowskim = Evaluation of the Quality of Milk and Milk Products in the Kraków Town
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980) , s. 217-221. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233082
article
See main document
81

Title:
Perspektywy pozyskania nowych źródeł białka spożywczego = The Prospects for Obtaining Proteins
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977) , s. 67-82. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250404
article
See main document
82

Title:
Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup = Research into the Problem of Determining the Optimum Quantity of Monosodium Glutamate in Concentrated Soups
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 39-42. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249948
article
See main document
83

Title:
Badanie preferencji za pomocą metody kolejności z zastosowaniem statystycznej analizy rang = Examination of Preferences by Means of Sequence Method with the Use of Statistical Analysis of Ranks
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 31-37. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249942
article
See main document
84

Title:
Preparat "Rybotyd" jako modyfikator smakowości = Preparation Ribotide as a Modifier of Food Flavour
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 167-170. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250256
article
See main document
85

Title:
Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie = Educational Problems in Science of Commodities
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972) , s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249926
article
See main document
86

Title:
Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1968
Physical description:
139 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/54
Nr:
2168305695
doctoral dissertation
87

Author:
Litewka Leonard , Mikułowska Helena , Pamuła Edward
Title:
Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego = Factors Improving the Quality of Prepared Rice
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 19, nr 12 (1965) , s. 29-33 (769-773). - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333667
article
88

Title:
Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy = New Method of Determining Acidity of Coffee
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 16, nr 6 (1962) , s. 39-41 (371-373). - Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333173
article
89

Title:
Wpływ dodatku mąki ryżowej na jakość makaronu = The Influence of the Admixture of Rice Flour upon the Quality of Macaronis
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961) , s. [13]-16. - Soderž., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266018
article
1
Analiza chromatograficzna / Jacek KANIEWSKI, Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 17. - ISBN 83-86439-16-5
2
Anabolizm / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 17. - ISBN 83-86439-16-5
3
Aktywność enzymatyczna mąki / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
4
Aktywność wodna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
5
Aktywność enzymatyczna zbóż / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
6
Aftatoksyny / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 15. - ISBN 83-86439-16-5
7
Zasadowość = Alkaliczność / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 200. - ISBN 83-86439-16-5
8
Alkaliczny smak / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
9
Analiza enzymatyczna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 18. - ISBN 83-86439-16-5
10
Biosynteza / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 30. - ISBN 83-86439-16-5
11
Adaptacja sensoryczna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 14. - ISBN 83-86439-16-5
12
Aftatoksyny / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 15. - ISBN 83-86439-16-5
13
Anabolizm / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 17. - ISBN 83-86439-16-5
14
Autoliza mięsa / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 24. - ISBN 83-86439-16-5
15
Alkaliczny smak / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
16
Areometry (gęstościomierze) / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 22. - ISBN 83-86439-16-5
17
Abioza / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 14. - ISBN 83-86439-16-5
18
Białko wysokowartościowe (białko pełnowartościowe) / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 29. - ISBN 83-86439-16-5
19
Analiza sensoryczna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 20. - ISBN 83-86439-16-5
20
Analiza spektrofotometryczna = Analiza spektralna absorbcyjna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 20. - ISBN 83-86439-16-5
21
Analiza opisowa / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 20. - ISBN 83-86439-16-5
22
Aktywność enzymatyczna mąki / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
23
Białko rozpuszczalne / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 29. - ISBN 83-86439-16-5
24
Białko - wartość odżywcza / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 29. - ISBN 83-86439-16-5
25
Anabioza / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 17. - ISBN 83-86439-16-5
26
Analogi mięsa / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 21. - ISBN 83-86439-16-5
27
Analiza chromatograficzna / Jacek KANIEWSKI, Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 17. - ISBN 83-86439-16-5
28
Analiza mikrobiologiczna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 20. - ISBN 83-86439-16-5
29
Zasadowość = Alkaliczność / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 200. - ISBN 83-86439-16-5
30
Antyseptyki / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 21-22. - ISBN 83-86439-16-5
31
Azot aminowy (azot amoniakalny, azot aminokwasowy) / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 25. - ISBN 83-86439-16-5
32
Białko niekonwencjonalne / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 28. - ISBN 83-86439-16-5
33
Bekon / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 28. - ISBN 83-86439-16-5
34
Badania termostatowe / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 26. - ISBN 83-86439-16-5
35
Białko wzorcowe / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 29. - ISBN 83-86439-16-5
36
Aktywność enzymatyczna zbóż / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
37
Białko surowe / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 29. - ISBN 83-86439-16-5
38
Analiza termiczna różnicowa / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 20. - ISBN 83-86439-16-5
39
Białko właściwe / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 29. - ISBN 83-86439-16-5
40
Badania trichinoskopowe / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 26. - ISBN 83-86439-16-5
41
Białko ogólne / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 29. - ISBN 83-86439-16-5
42
Biokatalizatory / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 30. - ISBN 83-86439-16-5
43
Bakterie właściwej fermentacji mlekowej / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 26. - ISBN 83-86439-16-5
44
Artykuły rzeźne / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 22-23. - ISBN 83-86439-16-5
45
Atrakcyjność sensoryczna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 24. - ISBN 83-86439-16-5
46
Azotyny w żywności / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 25. - ISBN 83-86439-16-5
47
Białko niskowartościowe (białko niepełnowartościowe) / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 28-29. - ISBN 83-86439-16-5
48
Azot ogólny / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 25. - ISBN 83-86439-16-5
49
Areometria / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 22. - ISBN 83-86439-16-5
50
Białko tekstyrowane / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 29. - ISBN 83-86439-16-5
51
Artykuły spożywcze = Środki spożywcze / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 23. - ISBN 83-86439-16-5
52
Przeciwutleniacze = Antyutleniacze / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 135. - ISBN 83-86439-16-5
53
Apertyzacja / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 22. - ISBN 83-86439-16-5
54
Bezpieczeństwo produktu spożywczego / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 28. - ISBN 83-86439-16-5
55
Atmosfera modyfikowana (atmosfera kontrolowana) / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 24. - ISBN 83-86439-16-5
56
Aromat / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 22. - ISBN 83-86439-16-5
57
Białko czyste / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 28. - ISBN 83-86439-16-5
58
Aktywność wodna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 16. - ISBN 83-86439-16-5
59
Azotany w żywności / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 25. - ISBN 83-86439-16-5
60
Azot rozpuszczalny / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 25. - ISBN 83-86439-16-5
61
Badania nad jakością wybranych rodzajów śniadaniowych margaryn krajowych i zagranicznych = Studies on the Quality of Selected Types of Home-Made and Foreign Breakfast Margarine / Maria CZECHOWSKA-LISZKA, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 449 (1994), s. 45-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Analiza konduktometryczna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 19. - ISBN 83-86439-16-5
63
Analizatory sensoryczne / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 20. - ISBN 83-86439-16-5
64
Aperitif / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 22. - ISBN 83-86439-16-5
65
Analiza widmowa = Analiza spektralna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 21. - ISBN 83-86439-16-5
66
Analiza enzymatyczna / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 18. - ISBN 83-86439-16-5
67
Bakterie niewłaściwej fermentacji mlekowej / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 26. - ISBN 83-86439-16-5
68
Biodegradacja / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 30. - ISBN 83-86439-16-5
69
Autooksydacja tłuszczów / Helena MIKUŁOWSKA // W: Słownik pojęć towaroznawczych / red. Ignacy DUDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 24-25. - ISBN 83-86439-16-5
70
Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym = Studies on the Properties of Mutton as Compared with Pork / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 344 (1991), s. 43-53. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
71
Ocena jakości wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania = Appraisal of the Quality of Butcher's Products Containing Plasma Depending on the Conditions of Storing / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 109-122. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
72
Towaroznawstwo spożywcze / Tadeusz GOŁĘBIOWSKI, Helena MIKUŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 244, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
73
Zmiany jakościowe wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania / Helena MIKUŁOWSKA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 58. - Dostępne tylko streszczenie
74
Zmiany jakościowe mrożonego surowca rybnego w okresie długotrwałego przechowywania / Helena MIKUŁOWSKA // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenia
75
Wybrane metody badania produktów spożywczych / Zofia CICHOŃ, Helena MIKUŁOWSKA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
76
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980 / oprac. Helena MIKUŁOWSKA, Wanda Bednarczyk, Maria DZIEWOŃSKA, Stanisława Malkowska, Wiesława MĘDELSKA-WŁODARCZYK, Ewelina Rzehak ; red. Maria DZIEWOŃSKA. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 1983. - 224 s. ; 23 cm
77
Próba modyfikacji jakości wybranych sztucznych osłonek wędliniarskich = Attempt it the Modification of the Quality of Artificial Sausage Skins / Helena MIKUŁOWSKA, Maria Maśnica // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 221-233. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga = Phisico-chemical and Sensoric Characteristics of Frozen Meat of Pigs Fed with the Addition of Sorghum / Władysław KĘDZIOR, Helena MIKUŁOWSKA, Krystyna Wiklik // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 144 (1981), s. 205-212. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Wybrane metody badania produktów spożywczych / Zofia CICHOŃ, Helena MIKUŁOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 176 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
80
Towaroznawcza ocena jakości mleka i jego przetworów na rynku krakowskim = Evaluation of the Quality of Milk and Milk Products in the Kraków Town / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław SKRZYPEK]. - nr 128 (1980), s. 217-221. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
81
Perspektywy pozyskania nowych źródeł białka spożywczego = The Prospects for Obtaining Proteins / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria DZIEWOŃSKA]. - nr 90 (1977), s. 67-82. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
82
Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup = Research into the Problem of Determining the Optimum Quantity of Monosodium Glutamate in Concentrated Soups / Leonard LITEWKA, Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 39-42. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
83
Badanie preferencji za pomocą metody kolejności z zastosowaniem statystycznej analizy rang = Examination of Preferences by Means of Sequence Method with the Use of Statistical Analysis of Ranks / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 31-37. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
84
Preparat "Rybotyd" jako modyfikator smakowości = Preparation Ribotide as a Modifier of Food Flavour / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 167-170. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
85
Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie = Educational Problems in Science of Commodities / Helena MIKUŁOWSKA, Wiesława WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Anna LUCHTEROWA]. - nr 54 (1972), s. 13-24. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
86
Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych / Helena MIKUŁOWSKA ; Promotor: Leonard LITEWKA. - Kraków, 1968. - 139 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
87
Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego = Factors Improving the Quality of Prepared Rice / Leonard LITEWKA, Helena MIKUŁOWSKA, Edward Pamuła // Przemysł Spożywczy. - t. 19, nr 12 (1965), s. 29-33 (769-773). - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
88
Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy = New Method of Determining Acidity of Coffee / Helena MIKUŁOWSKA, Wiesława WŁODARCZYK // Przemysł Spożywczy. - t. 16, nr 6 (1962), s. 39-41 (371-373). - Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
89
Wpływ dodatku mąki ryżowej na jakość makaronu = The Influence of the Admixture of Rice Flour upon the Quality of Macaronis / Helena MIKUŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 18 (1961), s. [13]-16. - Soderž., summ. - Bibliogr. - ISSN 0075-5125
1
Kaniewski J., Mikułowska H., (1995), Analiza chromatograficzna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17.
2
Mikułowska H., (1995), Anabolizm. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17.
3
Mikułowska H., (1995), Aktywność enzymatyczna mąki. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
4
Mikułowska H., (1995), Aktywność wodna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
5
Mikułowska H., (1995), Aktywność enzymatyczna zbóż. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
6
Mikułowska H., (1995), Aftatoksyny. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15.
7
Mikułowska H., (1995), Zasadowość. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 200.
8
Mikułowska H., (1995), Alkaliczny smak. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
9
Mikułowska H., (1995), Analiza enzymatyczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 18.
10
Mikułowska H., (1994), Biosynteza. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 30.
11
Mikułowska H., (1994), Adaptacja sensoryczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 14.
12
Mikułowska H., (1994), Aftatoksyny. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15.
13
Mikułowska H., (1994), Anabolizm. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17.
14
Mikułowska H., (1994), Autoliza mięsa. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24.
15
Mikułowska H., (1994), Alkaliczny smak. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
16
Mikułowska H., (1994), Areometry (gęstościomierze). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 22.
17
Mikułowska H., (1994), Abioza. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 14.
18
Mikułowska H., (1994), Białko wysokowartościowe (białko pełnowartościowe). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29.
19
Mikułowska H., (1994), Analiza sensoryczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 20.
20
Mikułowska H., (1994), Analiza spektrofotometryczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 20.
21
Mikułowska H., (1994), Analiza opisowa. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 20.
22
Mikułowska H., (1994), Aktywność enzymatyczna mąki. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
23
Mikułowska H., (1994), Białko rozpuszczalne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29.
24
Mikułowska H., (1994), Białko - wartość odżywcza. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29.
25
Mikułowska H., (1994), Anabioza. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17.
26
Mikułowska H., (1994), Analogi mięsa. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21.
27
Kaniewski J., Mikułowska H., (1994), Analiza chromatograficzna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 17.
28
Mikułowska H., (1994), Analiza mikrobiologiczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 20.
29
Mikułowska H., (1994), Zasadowość. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 200.
30
Mikułowska H., (1994), Antyseptyki. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21-22.
31
Mikułowska H., (1994), Azot aminowy (azot amoniakalny, azot aminokwasowy). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25.
32
Mikułowska H., (1994), Białko niekonwencjonalne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 28.
33
Mikułowska H., (1994), Bekon. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 28.
34
Mikułowska H., (1994), Badania termostatowe. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26.
35
Mikułowska H., (1994), Białko wzorcowe. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29.
36
Mikułowska H., (1994), Aktywność enzymatyczna zbóż. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
37
Mikułowska H., (1994), Białko surowe. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29.
38
Mikułowska H., (1994), Analiza termiczna różnicowa. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 20.
39
Mikułowska H., (1994), Białko właściwe. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29.
40
Mikułowska H., (1994), Badania trichinoskopowe. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26.
41
Mikułowska H., (1994), Białko ogólne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29.
42
Mikułowska H., (1994), Biokatalizatory. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 30.
43
Mikułowska H., (1994), Bakterie właściwej fermentacji mlekowej. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26.
44
Mikułowska H., (1994), Artykuły rzeźne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 22-23.
45
Mikułowska H., (1994), Atrakcyjność sensoryczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24.
46
Mikułowska H., (1994), Azotyny w żywności. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25.
47
Mikułowska H., (1994), Białko niskowartościowe (białko niepełnowartościowe). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 28-29.
48
Mikułowska H., (1994), Azot ogólny. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25.
49
Mikułowska H., (1994), Areometria. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 22.
50
Mikułowska H., (1994), Białko tekstyrowane. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 29.
51
Mikułowska H., (1994), Artykuły spożywcze. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 23.
52
Mikułowska H., (1994), Przeciwutleniacze. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 135.
53
Mikułowska H., (1994), Apertyzacja. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 22.
54
Mikułowska H., (1994), Bezpieczeństwo produktu spożywczego. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 28.
55
Mikułowska H., (1994), Atmosfera modyfikowana (atmosfera kontrolowana). [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24.
56
Mikułowska H., (1994), Aromat. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 22.
57
Mikułowska H., (1994), Białko czyste. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 28.
58
Mikułowska H., (1994), Aktywność wodna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 16.
59
Mikułowska H., (1994), Azotany w żywności. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25.
60
Mikułowska H., (1994), Azot rozpuszczalny. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 25.
61
Czechowska-Liszka M., Mikułowska H., (1994), Badania nad jakością wybranych rodzajów śniadaniowych margaryn krajowych i zagranicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 449, s. 45-56.
62
Mikułowska H., (1994), Analiza konduktometryczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 19.
63
Mikułowska H., (1994), Analizatory sensoryczne. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 20.
64
Mikułowska H., (1994), Aperitif. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 22.
65
Mikułowska H., (1994), Analiza widmowa. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 21.
66
Mikułowska H., (1994), Analiza enzymatyczna. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 18.
67
Mikułowska H., (1994), Bakterie niewłaściwej fermentacji mlekowej. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 26.
68
Mikułowska H., (1994), Biodegradacja. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 30.
69
Mikułowska H., (1994), Autooksydacja tłuszczów. [W:] Duda I. (red.), Słownik pojęć towaroznawczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 24-25.
70
Kędzior W., Mikułowska H., (1991), Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 344, s. 43-53.
71
Mikułowska H., (1990), Ocena jakości wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 109-122.
72
Gołębiowski T., Mikułowska H., (1989), Towaroznawstwo spożywcze, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 244, [1] s.
73
Mikułowska H., (1988), Zmiany jakościowe wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 58.
74
Mikułowska H., (1987), Zmiany jakościowe mrożonego surowca rybnego w okresie długotrwałego przechowywania. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 22.
75
Cichoń Z., Mikułowska H., (1984), Wybrane metody badania produktów spożywczych, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
76
Dziewońska M. (red.), (1983), Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej, 224 s.
77
Mikułowska H., Maśnica M., (1981), Próba modyfikacji jakości wybranych sztucznych osłonek wędliniarskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 221-233.
78
Kędzior W., Mikułowska H., Wiklik K., (1981), Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 205-212.
79
Cichoń Z., Mikułowska H., (1980), Wybrane metody badania produktów spożywczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 176 s.
80
Mikułowska H., (1980), Towaroznawcza ocena jakości mleka i jego przetworów na rynku krakowskim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 128, s. 217-221.
81
Mikułowska H., (1977), Perspektywy pozyskania nowych źródeł białka spożywczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 90, s. 67-82.
82
Litewka L., Mikułowska H., (1972), Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 39-42.
83
Mikułowska H., (1972), Badanie preferencji za pomocą metody kolejności z zastosowaniem statystycznej analizy rang, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 31-37.
84
Mikułowska H., (1972), Preparat "Rybotyd" jako modyfikator smakowości, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 167-170.
85
Mikułowska H., Włodarczyk W., (1972), Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 54, s. 13-24.
86
Mikułowska H., (1968), Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych, Prom. Litewka L., Kraków : , 139 k.
87
Litewka L., Mikułowska H., Pamuła E., (1965), Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego, "Przemysł Spożywczy", t. 19, nr 12, s. 29-33 (769-773).
88
Mikułowska H., Włodarczyk W., (1962), Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy, "Przemysł Spożywczy", t. 16, nr 6, s. 39-41 (371-373).
89
Mikułowska H., (1961), Wpływ dodatku mąki ryżowej na jakość makaronu, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 18, s. [13]-16.
1
@inbook{UEK:2168298171,
author = "Kaniewski Jacek and Mikułowska Helena",
title = "Analiza chromatograficzna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
2
@inbook{UEK:2168298163,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Anabolizm",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
3
@inbook{UEK:2168297357,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aktywność enzymatyczna mąki",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
4
@inbook{UEK:2168297391,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aktywność wodna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
5
@inbook{UEK:2168297359,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aktywność enzymatyczna zbóż",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
6
@inbook{UEK:2168297333,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aftatoksyny",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "15",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
7
@inbook{UEK:2168341005,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Zasadowość",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "200",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
8
@inbook{UEK:2168297393,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Alkaliczny smak",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
9
@inbook{UEK:2168298177,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analiza enzymatyczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-16-5",
}
10
@inbook{UEK:2168341415,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Biosynteza",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
11
@inbook{UEK:2168274385,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Adaptacja sensoryczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "14",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
12
@inbook{UEK:2168340737,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aftatoksyny",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "15",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
13
@inbook{UEK:2168340999,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Anabolizm",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
14
@inbook{UEK:2168341285,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Autoliza mięsa",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
15
@inbook{UEK:2168340991,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Alkaliczny smak",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
16
@inbook{UEK:2168341209,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Areometry (gęstościomierze)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
17
@inbook{UEK:2168274381,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Abioza",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "14",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
18
@inbook{UEK:2168341401,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko wysokowartościowe (białko pełnowartościowe)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
19
@inbook{UEK:2168341181,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analiza sensoryczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
20
@inbook{UEK:2168341187,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analiza spektrofotometryczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
21
@inbook{UEK:2168341179,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analiza opisowa",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
22
@inbook{UEK:2168340983,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aktywność enzymatyczna mąki",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
23
@inbook{UEK:2168341391,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko rozpuszczalne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
24
@inbook{UEK:2168341395,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko - wartość odżywcza",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
25
@inbook{UEK:2168340997,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Anabioza",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
26
@inbook{UEK:2168341195,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analogi mięsa",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
27
@inbook{UEK:2168341011,
author = "Kaniewski Jacek and Mikułowska Helena",
title = "Analiza chromatograficzna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "17",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
28
@inbook{UEK:2168341175,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analiza mikrobiologiczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
29
@inbook{UEK:2168341003,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Zasadowość",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "200",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
30
@inbook{UEK:2168341197,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Antyseptyki",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "21-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
31
@inbook{UEK:2168341289,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Azot aminowy (azot amoniakalny, azot aminokwasowy)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
32
@inbook{UEK:2168341379,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko niekonwencjonalne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
33
@inbook{UEK:2168341353,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Bekon",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
34
@inbook{UEK:2168341325,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Badania termostatowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
35
@inbook{UEK:2168341405,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko wzorcowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
36
@inbook{UEK:2168340985,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aktywność enzymatyczna zbóż",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
37
@inbook{UEK:2168341393,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko surowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
38
@inbook{UEK:2168341189,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analiza termiczna różnicowa",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
39
@inbook{UEK:2168341399,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko właściwe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
40
@inbook{UEK:2168341341,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Badania trichinoskopowe",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
41
@inbook{UEK:2168341387,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko ogólne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
42
@inbook{UEK:2168341411,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Biokatalizatory",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
43
@inbook{UEK:2168341347,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Bakterie właściwej fermentacji mlekowej",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
44
@inbook{UEK:2168341251,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Artykuły rzeźne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "22-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
45
@inbook{UEK:2168341275,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Atrakcyjność sensoryczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
46
@inbook{UEK:2168341297,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Azotyny w żywności",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
47
@inbook{UEK:2168341383,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko niskowartościowe (białko niepełnowartościowe)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "28-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
48
@inbook{UEK:2168341293,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Azot ogólny",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
49
@inbook{UEK:2168341207,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Areometria",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
50
@inbook{UEK:2168341397,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko tekstyrowane",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
51
@inbook{UEK:2168341253,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Artykuły spożywcze",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "23",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
52
@inbook{UEK:2168341201,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Przeciwutleniacze",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "135",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
53
@inbook{UEK:2168341205,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Apertyzacja",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
54
@inbook{UEK:2168341357,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Bezpieczeństwo produktu spożywczego",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
55
@inbook{UEK:2168341271,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Atmosfera modyfikowana (atmosfera kontrolowana)",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
56
@inbook{UEK:2168341247,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aromat",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
57
@inbook{UEK:2168341361,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Białko czyste",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
58
@inbook{UEK:2168340989,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aktywność wodna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
59
@inbook{UEK:2168341291,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Azotany w żywności",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
60
@inbook{UEK:2168341295,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Azot rozpuszczalny",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
61
@article{UEK:2168243556,
author = "Czechowska-Liszka Maria and Mikułowska Helena",
title = "Badania nad jakością wybranych rodzajów śniadaniowych margaryn krajowych i zagranicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "449",
pages = "45-56",
year = "1994",
}
62
@inbook{UEK:2168341173,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analiza konduktometryczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
63
@inbook{UEK:2168341191,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analizatory sensoryczne",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "20",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
64
@inbook{UEK:2168341203,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Aperitif",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
65
@inbook{UEK:2168341183,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analiza widmowa",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "21",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
66
@inbook{UEK:2168341017,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Analiza enzymatyczna",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
67
@inbook{UEK:2168341345,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Bakterie niewłaściwej fermentacji mlekowej",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "26",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
68
@inbook{UEK:2168341409,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Biodegradacja",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
69
@inbook{UEK:2168341287,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Autooksydacja tłuszczów",
booktitle = "Słownik pojęć towaroznawczych",
pages = "24-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-16-5",
}
70
@article{UEK:2168245730,
author = "Kędzior Władysław and Mikułowska Helena",
title = "Badania nad właściwościami mięsa baraniego w porównaniu z mięsem wieprzowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "344",
pages = "43-53",
year = "1991",
}
71
@article{UEK:2168246184,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Ocena jakości wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "109-122",
year = "1990",
}
72
@book{UEK:2168292435,
author = "Gołębiowski Tadeusz and Mikułowska Helena",
title = "Towaroznawstwo spożywcze",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
73
@misc{UEK:2168263258,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Zmiany jakościowe wędlin produkowanych z dodatkiem plazmy krwi w zależności od warunków przechowywania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "58",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
74
@misc{UEK:2168255630,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Zmiany jakościowe mrożonego surowca rybnego w okresie długotrwałego przechowywania",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "22",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
75
@book{UEK:2168292441,
author = "Cichoń Zofia and Mikułowska Helena",
title = "Wybrane metody badania produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2",
}
76
@book{UEK:2168339137,
title = "Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Towaroznawstwa AE w Krakowie 1924-1980",
editor = Dziewońska Maria,
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej",
year = "1983",
}
77
@article{UEK:2168234006,
author = "Mikułowska Helena and Maśnica Maria",
title = "Próba modyfikacji jakości wybranych sztucznych osłonek wędliniarskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "221-233",
year = "1981",
}
78
@article{UEK:2168234002,
author = "Kędzior Władysław and Mikułowska Helena and Wiklik Krystyna",
title = "Właściwości fizykochemiczne i sensoryczne mrożonego mięsa świń żywionych różnymi mieszankami paszowymi z udziałem sorga",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "205-212",
year = "1981",
}
79
@book{UEK:2168292115,
author = "Cichoń Zofia and Mikułowska Helena",
title = "Wybrane metody badania produktów spożywczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
80
@article{UEK:2168233082,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Towaroznawcza ocena jakości mleka i jego przetworów na rynku krakowskim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "128",
pages = "217-221",
year = "1980",
}
81
@article{UEK:2168250404,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Perspektywy pozyskania nowych źródeł białka spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "90",
pages = "67-82",
year = "1977",
}
82
@article{UEK:2168249948,
author = "Litewka Leonard and Mikułowska Helena",
title = "Badania nad ustaleniem optymalnego dodatku glutaminianu sodowego do koncentratów zup",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "39-42",
year = "1972",
}
83
@article{UEK:2168249942,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Badanie preferencji za pomocą metody kolejności z zastosowaniem statystycznej analizy rang",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "31-37",
year = "1972",
}
84
@article{UEK:2168250256,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Preparat Rybotyd jako modyfikator smakowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "167-170",
year = "1972",
}
85
@article{UEK:2168249926,
author = "Mikułowska Helena and Włodarczyk Wiesława",
title = "Zagadnienia wychowawcze w towaroznawstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "54",
pages = "13-24",
year = "1972",
}
86
@unpublished{UEK:2168305695,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Badania nad poprawą jakości wybranych koncentratów spożywczych",
adress = "Kraków",
year = "1968",
}
87
@article{UEK:2168333667,
author = "Litewka Leonard and Mikułowska Helena and Pamuła Edward",
title = "Wpływ glazurowania i niektórych dodatków smakowych na poprawę jakości ryżu preparowanego",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 19, 12",
pages = "29-33 (769-773)",
year = "1965",
}
88
@article{UEK:2168333173,
author = "Mikułowska Helena and Włodarczyk Wiesława",
title = "Modyfikacja metody oznaczania kwasowości kawy",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 16, 6",
pages = "39-41 (371-373)",
year = "1962",
}
89
@article{UEK:2168266018,
author = "Mikułowska Helena",
title = "Wpływ dodatku mąki ryżowej na jakość makaronu",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "18",
pages = "[13]-16",
year = "1961",
}