Publications of the selected author
1

Title:
Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020
Physical description:
166 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168353874
See related chapters
2

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. Jolanta JUZA] - Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [2020], s. 7-10
Nr:
2168353892
preface / summary
See main document
3

Author:
Title:
Czas przeszły niedokonany, czyli moje wspomnienia
Source:
Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. Jolanta JUZA] - Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [2020], s. 107-132
Nr:
2168353884
chapter in book
See main document
4

Author:
Title:
40 lat minęło...
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (74), s. 24-26
Access mode:
Nr:
2168343736
varia
5

Author:
Title:
Reminiscencje z podróży z lat 2014 i 2015
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67), s. 23
Access mode:
Nr:
2168298965
varia
6

Author:
Title:
Liquidity in the Banking Sector
Source:
Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / red. Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013, s. 125-136. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Collection of the Scientific Papers ; vol. 3)
ISBN:
978-83-932796-2-3
Nr:
2168279433
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Turystyczno historyczne impresje 2013
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (56), s. 22-23
Access mode:
Nr:
2168280117
varia
8

Author:
Title:
Wypłacalność w sektorze bankowym
Source:
Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012, s. 146-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63196-24-0
Nr:
2168310307
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Operational Risk in Banking
Source:
Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012, s. 44-55 - Bibliogr.
Nr:
2168252866
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (37), s. 54
Access mode:
Nr:
2168274927
varia
11

Author:
Title:
30 lat Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (38), s. 28
Access mode:
Nr:
2168279841
varia
12

Author:
Title:
19. Wieczór Kolęd
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (27), s. 8
Access mode:
Nr:
2168348650
varia
13

Author:
Title:
Czynniki ekonomiczne kształtujące poziom depozytów banku komercyjnego = Economic Factors Shaping the Level of a Commercial Bank Deposits
Source:
Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2009, s. 192-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-82-1
Nr:
2165632526
chapter in monograph
14

Author:
Title:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny w działalności depozytowej banków = Bank Guarantee Fund in Banks' Deposit Businesses
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 28, t. 2 (2007) , s. 129-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310331
article
15

Author:
Title:
Jubileusz trzydziestolecia ukończenia studiów na kierunku Planowanie i finansowanie gospodarki narodowej
Source:
Kurier AE. - nr 5-6 (13-14) (2007) , s. 28-29
Nr:
2168274419
unreviewed article
16

Author:
Title:
Stan i kierunki oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce = Savings in Polish Households, Present and Anticipated Directions
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 21 (2006) , s. 31-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225558
article
17

Author:
Title:
Polski system bankowy w standardach Unii Europejskiej (wybrane obszary harmonizacji prawa)
Source:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 107-117. - Streszcz.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166339307
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Karty płatnicze w polskiej bankowości
Source:
Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK] - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998, s. 95-105
ISBN:
83-87239-88-7
Nr:
2168226571
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Trudne kredyty : (analiza zjawiska) = Bad Loans - Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996) , s. 131-142. - Summ.
Nr:
2168251988
article
20

Author:
Title:
Istota kosztów produkcji = Nature of Production Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993) , s. 95-102. - Summ.
Nr:
2168252146
article
21

Author:
Title:
Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych wyrobów przemysłowych w latach osiemdziesiątych = Uptrend of the Unit Prime Costs of Industrial Goods in the Eighties
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991) , s. 97-108. - Summ., rez.
Nr:
2168229242
article
22

Author:
Title:
Strukturalna inflacja kosztów ogólnym tłem ekonomicznym wzrostu i różnicowania się kosztów produkcji przemysłowej = Structural Cost Inflation as a General Economic Background for the Differentiation and Increase in Industrial Production Posts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 318 (1990) , s. 99-114. - Summ., rez.
Nr:
2168230150
article
23

Author:
Title:
Makroekonomiczne proporcje i tendencje rozwojowe kosztów produkcji w PRL = Macroeconomic Proportions and Development Trends of Production Costs in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989) , s. 135-146. - Rez., summ.
Nr:
2168263438
article
24

Author:
Title:
Stały wzrost kosztów produkcji w przemyśle węgla kamiennego = Constant Coat Increase of Production in Goal Mining Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988) , s. 227-243. - Summ., rez.
Nr:
2168262504
article
25

Author:
Title:
Stały i powszechny wzrost kosztów produkcji przemysłowej w Polsce w latach 1971-1979 = Continuous, All-Embracing Rise in Industrial Production Costs in Poland between 1971 and 1979
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 240 (1987) , s. 69-89. - Summ., rez.
Nr:
2168258290
article
26

Author:
Title:
Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych : (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/822
Nr:
2168283557
doctoral dissertation
27

Title:
Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych
Source:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 115-136
Nr:
2168282397
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej
Source:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 76-102
Nr:
2168282391
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem
Source:
Rachunkowość. - R. 37, nr 11 (443), s. 328-330
Nr:
2168272322
varia
30

Title:
Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów = The Production Costs as an Element of Structural Inflation
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986) , s. 111-120. - Summ., rez.
Nr:
2168243186
article
31

Author:
Title:
Koszty własne produkcji w skali próby przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 103-114
Nr:
2168282393
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Koszty produkcji w typowych źródłach statystycznych : próba oceny systemu = Production Costs in Typical Statistical Sources : Attempt at System's Estimation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985) , s. 101-109. - Rez., summ.
Nr:
2168236550
article
1
Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. Jolanta JUZA]. - Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - 166 s. : il. ; 21 cm
2
Wstęp / Jolanta JUZA // W: Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. Jolanta JUZA]. - Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [2020]. - S. 7-10
3
Czas przeszły niedokonany, czyli moje wspomnienia / Jolanta JUZA // W: Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. Jolanta JUZA]. - Kraków: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, [2020]. - S. 107-132
4
40 lat minęło... / Jolanta JUZA // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 24-26. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/24. - ISSN 1689-7757
5
Reminiscencje z podróży z lat 2014 i 2015 / Jolanta JUZA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 23. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
6
Liquidity in the Banking Sector / Jolanta JUZA // W: Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems / scient. eds.: Piotr BUŁA, Oleksiy Druhov, Janusz FUDALIŃSKI. - Cracow: Cracow School of Business; Cracow University of Economics, 2013. - (Collection of the Scientific Papers ; vol. 3). - S. 125-136. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932796-2-3
7
Turystyczno historyczne impresje 2013 / Jolanta JUZA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (56) (2013), s. 22-23. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk. - ISSN 1689-7757
8
Wypłacalność w sektorze bankowym / Jolanta JUZA // W: Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012. - S. 146-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63196-24-0
9
Operational Risk in Banking / Jolanta JUZA // W: Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1 = The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe. Vol. 1 / vídpovídal'ní red. Oleksíj Drugov, Mikola Voznûk, P'otr BULA, Ânuš FUDALÍNS'KIJ. - L'vív: Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, 2012. - S. 44-55. - Bibliogr.
10
Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010) / Jolanta JUZA, Janusz FUDALIŃSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 54. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
11
30 lat Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / Jolanta JUZA // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 28. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
12
19. Wieczór Kolęd / Jolanta JUZA // Kurier UEK. - nr 2 (27) (2009), s. 8. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/uek_kurier_net/8. - ISSN 1689-7757
13
Czynniki ekonomiczne kształtujące poziom depozytów banku komercyjnego = Economic Factors Shaping the Level of a Commercial Bank Deposits / Jolanta JUZA // W: Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2009. - S. 192-203. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-82-1
14
Bankowy Fundusz Gwarancyjny w działalności depozytowej banków = Bank Guarantee Fund in Banks' Deposit Businesses / Jolanta JUZA // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007), s. 129-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
15
Jubileusz trzydziestolecia ukończenia studiów na kierunku Planowanie i finansowanie gospodarki narodowej / Jolanta JUZA // Kurier AE / [red. Monika Marszycka, Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Magda Tytuła]. - nr 5-6 (13-14) (2007), s. 28-29. - ISSN 1689-7749
16
Stan i kierunki oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce = Savings in Polish Households, Present and Anticipated Directions / Jolanta JUZA // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 31-42. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
17
Polski system bankowy w standardach Unii Europejskiej (wybrane obszary harmonizacji prawa) / Jolanta JUZA // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 107-117. - Streszcz. - ISBN 83-88887-48-3
18
Karty płatnicze w polskiej bankowości / Jolanta JUZA // W: Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - Kraków: Wydawnictwo AE, 1998. - S. 95-105. - ISBN 83-87239-88-7
19
Trudne kredyty : (analiza zjawiska) = Bad Loans - Analysis / Jolanta JUZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 478 (1996), s. 131-142. - Summ. - ISSN 0208-7944
20
Istota kosztów produkcji = Nature of Production Costs / Jolanta JUZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993), s. 95-102. - Summ. - ISSN 0208-7944
21
Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych wyrobów przemysłowych w latach osiemdziesiątych = Uptrend of the Unit Prime Costs of Industrial Goods in the Eighties / Jolanta JUZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Roman DOMASZEWICZ]. - nr 347 (1991), s. 97-108. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
22
Strukturalna inflacja kosztów ogólnym tłem ekonomicznym wzrostu i różnicowania się kosztów produkcji przemysłowej = Structural Cost Inflation as a General Economic Background for the Differentiation and Increase in Industrial Production Posts / Jolanta JUZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 318 (1990), s. 99-114. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
23
Makroekonomiczne proporcje i tendencje rozwojowe kosztów produkcji w PRL = Macroeconomic Proportions and Development Trends of Production Costs in Poland / Jolanta JUZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989), s. 135-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
24
Stały wzrost kosztów produkcji w przemyśle węgla kamiennego = Constant Coat Increase of Production in Goal Mining Industry / Jolanta JUZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988), s. 227-243. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
25
Stały i powszechny wzrost kosztów produkcji przemysłowej w Polsce w latach 1971-1979 = Continuous, All-Embracing Rise in Industrial Production Costs in Poland between 1971 and 1979 / Jolanta JUZA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 240 (1987), s. 69-89. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
26
Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych : (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe / Jolanta JUZA ; . - Kraków : , 1986. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Janusz MACIASZEK. - Bibliogr.
27
Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych / Janusz MACIASZEK, Jolanta JUZA // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 115-136
28
Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej / Janusz MACIASZEK, Jolanta JUZA // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 76-102
29
Rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem / Jolanta JUZA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 37, nr 11 (443) (1986), s. 328-330. - ISSN 0481-5475
30
Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów = The Production Costs as an Element of Structural Inflation / Janusz MACIASZEK, Jolanta JUZA // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986), s. 111-120. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
31
Koszty własne produkcji w skali próby przedsiębiorstw przemysłowych / Jolanta JUZA // W: Finansowe mechanizmy nierównowagi / kier. nauk. Janusz MACIASZEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 103-114
32
Koszty produkcji w typowych źródłach statystycznych : próba oceny systemu = Production Costs in Typical Statistical Sources : Attempt at System's Estimation / Jolanta JUZA, Zdzisław SZCZEPANIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985), s. 101-109. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
1
Juza J. (red.), (2020), Ogniwa jednego łańcucha: wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 166 s.
2
Juza J., (2020), Wstęp. [W:] JUZA J. (red.), Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 7-10.
3
Juza J., (2020), Czas przeszły niedokonany, czyli moje wspomnienia. [W:] JUZA J. (red.), Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 107-132.
4
Juza J., (2017), 40 lat minęło..., "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 24-26; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/24
5
Juza J., (2015), Reminiscencje z podróży z lat 2014 i 2015, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 23; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
6
Juza J., (2013), Liquidity in the Banking Sector. [W:] Buła P., Druhov O., Fudaliński J. (red.), Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems, Cracow : Cracow School of Business : Cracow University of Economics, s. 125-136.
7
Juza J., (2013), Turystyczno historyczne impresje 2013, "Kurier UEK", nr 4 (56), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk
8
Juza J., (2012), Wypłacalność w sektorze bankowym. [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu, Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 146-158.
9
Juza J., (2012), Operational Risk in Banking. [W:] Dryhov O., Voznyuk M., Buła P., Fudaliński J. (red.), Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1, L'vív : Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny, s. 44-55.
10
Juza J., Fudaliński J., (2010), Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010), "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 54; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
11
Juza J., (2010), 30 lat Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 28; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
12
Juza J., (2009), 19. Wieczór Kolęd, "Kurier UEK", nr 2 (27), s. 8; http://issuu.com/uek_krakow/docs/uek_kurier_net/8
13
Juza J., (2009), Czynniki ekonomiczne kształtujące poziom depozytów banku komercyjnego. [W:] Reichel M. (red.), Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 192-203.
14
Juza J., (2007), Bankowy Fundusz Gwarancyjny w działalności depozytowej banków, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 28, t. 2, s. 129-146.
15
Juza J., (2007), Jubileusz trzydziestolecia ukończenia studiów na kierunku Planowanie i finansowanie gospodarki narodowej, "Kurier AE", nr 5-6 (13-14), s. 28-29.
16
Juza J., (2006), Stan i kierunki oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 31-42.
17
Juza J., (2004), Polski system bankowy w standardach Unii Europejskiej (wybrane obszary harmonizacji prawa). [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 107-117.
18
Juza J., (1998), Karty płatnicze w polskiej bankowości. [W:] Owsiak S. (red.), Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza, Kraków : Wydawnictwo AE, s. 95-105.
19
Juza J., (1996), Trudne kredyty (analiza zjawiska), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 478, s. 131-142.
20
Juza J., (1993), Istota kosztów produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 95-102.
21
Juza J., (1991), Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych wyrobów przemysłowych w latach osiemdziesiątych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 97-108.
22
Juza J., (1990), Strukturalna inflacja kosztów ogólnym tłem ekonomicznym wzrostu i różnicowania się kosztów produkcji przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 318, s. 99-114.
23
Juza J., (1989), Makroekonomiczne proporcje i tendencje rozwojowe kosztów produkcji w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 135-146.
24
Juza J., (1988), Stały wzrost kosztów produkcji w przemyśle węgla kamiennego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 227-243.
25
Juza J., (1987), Stały i powszechny wzrost kosztów produkcji przemysłowej w Polsce w latach 1971-1979, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 240, s. 69-89.
26
Juza J., (1986), Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych: (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe, Prom. Maciaszek J., Kraków : , 238 k.
27
Maciaszek J., Juza J., (1986), Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych. [W:] Janusz MACIASZEK (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 115-136.
28
Maciaszek J., Juza J., (1986), Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej. [W:] Janusz MACIASZEK (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 76-102.
29
Juza J., Micherda B., (1986), Rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem, "Rachunkowość", R. 37, nr 11 (443), s. 328-330.
30
Maciaszek J., Juza J., (1986), Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 111-120.
31
Juza J., (1986), Koszty własne produkcji w skali próby przedsiębiorstw przemysłowych. [W:] Janusz MACIASZEK (red.), Finansowe mechanizmy nierównowagi, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 103-114.
32
Juza J., Szczepanik Z., (1985), Koszty produkcji w typowych źródłach statystycznych : próba oceny systemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 101-109.
1
@book{UEK:2168353874,
title = "Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
}
2
@misc{UEK:2168353892,
author = "Jolanta Juza",
title = "Wstęp",
booktitle = "Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
}
3
@inbook{UEK:2168353884,
author = "Jolanta Juza",
title = "Czas przeszły niedokonany, czyli moje wspomnienia",
booktitle = "Ogniwa jednego łańcucha : wspomnienia Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "107-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
}
4
@misc{UEK:2168343736,
author = "Jolanta Juza",
title = "40 lat minęło...",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "24-26",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/24},
}
5
@misc{UEK:2168298965,
author = "Jolanta Juza",
title = "Reminiscencje z podróży z lat 2014 i 2015",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "23",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
6
@inbook{UEK:2168279433,
author = "Jolanta Juza",
title = "Liquidity in the Banking Sector",
booktitle = "Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries Current State and Problems",
pages = "125-136",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow School of Business; Cracow University of Economics",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-932796-2-3",
}
7
@misc{UEK:2168280117,
author = "Jolanta Juza",
title = "Turystyczno historyczne impresje 2013",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (56)",
pages = "22-23",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_56_druk},
}
8
@inbook{UEK:2168310307,
author = "Jolanta Juza",
title = "Wypłacalność w sektorze bankowym",
booktitle = "Polska gospodarka i polskie społeczeństwo w okresie kryzysu",
pages = "146-158",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2012",
isbn = "978-83-63196-24-0",
}
9
@inbook{UEK:2168252866,
author = "Jolanta Juza",
title = "Operational Risk in Banking",
booktitle = "Rozvitok fínansovoї sistemi kraїn central'noї ta shídnoї Êvropi. Vipusk 1",
pages = "44-55",
adress = "L'vív",
publisher = "Uníversitet bankívs'koї spravi Nacíonal'nogo banku Ukraїny",
year = "2012",
}
10
@misc{UEK:2168274927,
author = "Jolanta Juza and Janusz Fudaliński",
title = "Pamięci Doktora Piotra Małeckiego (1954-2010)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "54",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
11
@misc{UEK:2168279841,
author = "Jolanta Juza",
title = "30 lat Solidarności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "28",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb},
}
12
@misc{UEK:2168348650,
author = "Jolanta Juza",
title = "19. Wieczór Kolęd",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "2 (27)",
pages = "8",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/uek_kurier_net/8},
}
13
@inbook{UEK:2165632526,
author = "Jolanta Juza",
title = "Czynniki ekonomiczne kształtujące poziom depozytów banku komercyjnego",
booktitle = "Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku",
pages = "192-203",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2009",
isbn = "978-83-60822-82-1",
}
14
@article{UEK:2168310331,
author = "Jolanta Juza",
title = "Bankowy Fundusz Gwarancyjny w działalności depozytowej banków",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "28, t. 2",
pages = "129-146",
year = "2007",
}
15
@article{UEK:2168274419,
author = "Jolanta Juza",
title = "Jubileusz trzydziestolecia ukończenia studiów na kierunku Planowanie i finansowanie gospodarki narodowej",
journal = "Kurier AE",
number = "5-6 (13-14)",
pages = "28-29",
year = "2007",
}
16
@article{UEK:2168225558,
author = "Jolanta Juza",
title = "Stan i kierunki oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "31-42",
year = "2006",
}
17
@inbook{UEK:2166339307,
author = "Jolanta Juza",
title = "Polski system bankowy w standardach Unii Europejskiej (wybrane obszary harmonizacji prawa)",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "107-117",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
18
@inbook{UEK:2168226571,
author = "Jolanta Juza",
title = "Karty płatnicze w polskiej bankowości",
booktitle = "Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin profesora Romana Domaszewicza",
pages = "95-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1998",
isbn = "83-87239-88-7",
}
19
@article{UEK:2168251988,
author = "Jolanta Juza",
title = "Trudne kredyty : (analiza zjawiska)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "478",
pages = "131-142",
year = "1996",
}
20
@article{UEK:2168252146,
author = "Jolanta Juza",
title = "Istota kosztów produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "95-102",
year = "1993",
}
21
@article{UEK:2168229242,
author = "Jolanta Juza",
title = "Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych wyrobów przemysłowych w latach osiemdziesiątych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "97-108",
year = "1991",
}
22
@article{UEK:2168230150,
author = "Jolanta Juza",
title = "Strukturalna inflacja kosztów ogólnym tłem ekonomicznym wzrostu i różnicowania się kosztów produkcji przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "318",
pages = "99-114",
year = "1990",
}
23
@article{UEK:2168263438,
author = "Jolanta Juza",
title = "Makroekonomiczne proporcje i tendencje rozwojowe kosztów produkcji w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "135-146",
year = "1989",
}
24
@article{UEK:2168262504,
author = "Jolanta Juza",
title = "Stały wzrost kosztów produkcji w przemyśle węgla kamiennego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "227-243",
year = "1988",
}
25
@article{UEK:2168258290,
author = "Jolanta Juza",
title = "Stały i powszechny wzrost kosztów produkcji przemysłowej w Polsce w latach 1971-1979",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "240",
pages = "69-89",
year = "1987",
}
26
@unpublished{UEK:2168283557,
author = "Jolanta Juza",
title = "Koszty własne uspołecznionego przemysłu lat siedemdziesiątych : (tendencje rozwojowe i związki ekonomiczno-finansowe",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
27
@inbook{UEK:2168282397,
author = "Janusz Maciaszek and Jolanta Juza",
title = "Tendencja wzrostowa jednostkowych kosztów własnych produktów przemysłowych",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "115-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
28
@inbook{UEK:2168282391,
author = "Janusz Maciaszek and Jolanta Juza",
title = "Wzrost ogólnego poziomu kosztów produkcji przemysłowej",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "76-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
29
@misc{UEK:2168272322,
author = "Jolanta Juza and Bronisław Micherda",
title = "Rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "R. 37, 11 (443)",
pages = "328-330",
year = "1986",
}
30
@article{UEK:2168243186,
author = "Janusz Maciaszek and Jolanta Juza",
title = "Wzrost kosztów własnych produkcji jako element strukturalnej inflacji kosztów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "111-120",
year = "1986",
}
31
@inbook{UEK:2168282393,
author = "Jolanta Juza",
title = "Koszty własne produkcji w skali próby przedsiębiorstw przemysłowych",
booktitle = "Finansowe mechanizmy nierównowagi",
pages = "103-114",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
32
@article{UEK:2168236550,
author = "Jolanta Juza and Zdzisław Szczepanik",
title = "Koszty produkcji w typowych źródłach statystycznych : próba oceny systemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "101-109",
year = "1985",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID