Publications of the selected author
1

Title:
Łączność
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 347-354
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168253192
chapter in textbook
See main document
2

Title:
Atlas oceanów i mórz
Source:
Geografia w Szkole. - R. 50, nr 5 (256) (1997) , s. 315-316
Nr:
2168268496
review
3

Title:
Uwagi ogólne
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 303
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241418
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Transport wodny
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 326-337
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168253186
chapter in textbook
See main document
5

Title:
Geografia ekonomiczna jako nauka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 11-15
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241382
chapter in textbook
See main document
6

Title:
Transport lądowy
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 304-326
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168253184
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 8 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
73 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-07-0
Nr:
2168240018
book
8

Title:
Transport powietrzny
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 337-342
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168253188
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Pierwsze loty nad Tatrami i ich pierwsze zdjęcia z lotu ptaka = First Flights over the Tatras and the First Bird-Eye Pictures Taken of the Range
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 485 (1997) , s. 87-93. - Summ.
Nr:
2168234148
article
10

Title:
Transport i łączność kosmiczna
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 343-346
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168253190
chapter in textbook
See main document
11

Title:
Komunikacja
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 207-242
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241368
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Zagadnienia wstępne
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 7-14
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241336
chapter in textbook
See main document
13

Title:
Port lotniczy regionu paryskiego Charles de Gaulle = The Airport of the Paris Region - Charles de Gaulle
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 453 (1995) , s. 176-197. - Summ.
Nr:
2168244658
article
14

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 7 uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
73 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-33-5
Nr:
2168250648
book
15

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 6 uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
67 s.; 24 cm
Nr:
2168250642
book
16

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 5 zaktual.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
64 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250636
book
17

Title:
Komunikacja
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 207-242
Nr:
2168241366
chapter in textbook
See main document
18

Title:
Prognoza lotniczych przewozów pasażerskich w porcie lotniczym Kraków-Balice do roku 2010 = Forecast of Passenger Air Service at Kraków-Balice Airport to the 2010 Year
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993) , s. 41-54. - Summ.
Nr:
53194
article
19

Title:
Zagadnienia wstępne
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 7-14
Nr:
2168241334
chapter in textbook
See main document
20

Title:
Problemy komunikacji lotniczej w Krakowie = Problems of Air Traffic in Kraków
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333419
varia
21

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 4 uzup.
Publisher address:
Kraków: Fogra, 1992
Physical description:
60 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168268318
book
22

Title:
Problemy komunikacji lotniczej Krakowa = Problems of Krakow Air Transport
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992) , s. 79-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246260
article
23

Title:
Komunikacja
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 182-222
Nr:
2168251376
chapter in textbook
See main document
24

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Physical description:
57 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250620
book
25

Title:
Zagadnienia wstępne
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 7-22
Nr:
2168251366
chapter in textbook
See main document
26

Title:
Transport w obsłudze ruchu turystycznego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
148 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168292243
academic script
27

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168251364
See related chapters
28

Title:
Przestrzenne aspekty turystyki międzynarodowej w świecie = Spatial Aspects of International Tourism in the World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 290 (1989) , s. 23-40. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235080
article
29

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250618
book
30

Title:
Specjalność turystyczna na studiach zaocznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Tourist Faculty at the Extra Mural Course at Cracow Academy of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 247 (1988) , s. 13-35. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168249554
article
31

Title:
Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Problems of Protection and Modelling of the Natural Environment in Cracow's Academy of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988) , s. 259-272. - Rez., summ.
Nr:
2168244374
article
32

Title:
Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Issues in Tourism in the MA and Graduation Theses at the Academy of Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 247 (1988) , s. 37-50. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168249556
article
33

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250612
book
34

Title:
Problemy hałasu lotniczego w ochronie środowiska człowieka = Issues of Airtraffic Noise in Conservation of Environment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 226 (1987) , s. 143-167. - Rez., summ.
Nr:
2168249546
article
35

Title:
Zakopane kolebką produkcji nart w Polsce
Source:
Wierchy. - R. 55 (1986) , s. 184-200
Nr:
2168366902
article
36

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168269124
academic script
37

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 200
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985
Nr:
2168249576
journal / series editorial
38

Title:
Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce = Selected Aspects of Tourism, Environmental Degradation and Conservation in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985) , s. 161-182. - Rez., summ.
Nr:
2168249764
article
39

Author:
Jerzy Andrzej Herma
Title:
Analiza rynku usług przewozowych w turystyce (na przykładzie regionów turystycznych Polski Południowej)
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
280 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/494
Nr:
2168309947
doctoral dissertation
40

Title:
Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka w planowaniu społeczno-gospodarczym
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985, s. 74-87
Nr:
2168251600
chapter in academic script
See main document
41

Author:
Ferdynand Michoń , Andrzej Całus , Józef Kaleta , Longin Leśniewski , Józef Gajda , Stanisław Wacławowicz , Edmund Szubert , Lucyna Wojtasiewicz , Stanisława Surdykowska , Mieczysław Mikulski , Jerzy Mikułowski Pomorski , Bolesław Liwowski , Józef Lepiech , Jerzy Altkorn , Henryk Gawron , Stanisław Styś , Armand Kasprowicz , Roman Domaszewicz
Title:
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie1985. - T. 52, s. 90-104
Opracowanie:
Nr:
2168359412
voice in discussion / interview
42

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 170
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Nr:
2168229460
journal / series editorial
43

Title:
Komunikacja lotnicza Polski na tle krajów europejskich w latach trzydziestych = Air Service in Poland Against the Background of European Countries in the 30s
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 167 (1983) , s. 199-217. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230792
article
44

Title:
Działalność portu lotniczego Kraków-Balice na tle pozostałych portów lotniczych w Polsce = The Activity of Kraków - Balice Airport in Comparison with other Airports in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 173 (1983) , s. 285-330. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250370
article
45

Title:
Usługi transportowe Polskich Linii Lotniczych "LOT" w obsłudze ruchu turystycznego = Transport Services of the Polish Airlines "LOT" with Respect to Tourist Traffic
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 151 (1982) , s. 49-77. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250184
article
46

Title:
Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka
Source:
Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 220-251 - Bibliogr.
Nr:
2168251290
chapter in academic script
See main document
47

Author:
Mieczysław Mikulski , Andrzej Glass
Title:
Polski transport lotniczy 1918-1978
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1980
Physical description:
491 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339135
monograph
48

Title:
Zagadnienia turystyczne w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Tourist Problems in Master Theses and Diploma Papers Produced in the Academy of Economics, Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 126 (1980) , s. 167-203. - Rez., summ.
Nr:
2168231166
article
49

Title:
Dostępność transportowa Krakowa = Transport Accessibility of Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979) , s. 115-136. - Rez., summ.
Nr:
2168242972
article
50

Title:
Rola transportu lotniczego w rozwoju turystyki = On the Significance of Air Transport in the Development of Tourism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 103 (1978) , s. 37-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233372
article
51

Title:
50 lat nauk geograficznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = 50 Years of Geographical Sciences at the Academy of Economics in Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978) , s. 237-278. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250034
article
52

Title:
Analiza powiązań subregionów regionu krakowskiego siecią linii autobusowych PKS i kolejowych w latach 1960-1973 = An Analysis of Rail and Bus Connections Between the Sub-regions of the Cracow Region in the Period 1960 to 1973
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 87 (1977) , s. 41-69. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250238
article
53

Title:
Krajobrazy Polski, ich przemiany oraz problemy zagrożenia i ochrony środowiska człowieka : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
84 s.; 29 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168346316
academic script
54

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Komunikacja lotnicza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego = Air Transport in the Upper Silesian Industrial Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 62 (1975) , s. 113-133. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2167731154
article
56

Title:
Medvecky Mieczysław Adolf (1904-1939)
Source:
Polski słownik biograficzny1975. - T. 20/2, z. 85, s. 374 - Bibliogr.
Nr:
2168363132
varia
57

Title:
Komunikacja lotnicza Krakowa = Cracow's Airlines
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 48 (1972) , s. 149-186. - Rez., summ.
Nr:
2168251020
article
58

Title:
Krajowy transport lotniczy w Polsce : analiza geograficzno-ekonomiczna za okres 1922-1964. T. 1-2
Promotor:
Wrzosek Antoni
Publisher address:
Kraków: , 1966
Physical description:
511 k.: il.; 30 cm + Atlas: 44 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/51 (Atlas)
Nr:
2168304419
doctoral dissertation
1
Łączność / Stanisława KLIMA, Mieczysław MIKULSKI // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 347-354. - ISBN 83-208-1112-0
2
Atlas oceanów i mórz / Jerzy WRONA, Mieczysław MIKULSKI // Geografia w Szkole. - R. 50, nr 5 (256) (1997), s. 315-316. - Rec. pracy: John Pernetta, Atlas: oceany
3
Uwagi ogólne / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 303. - ISBN 83-208-1112-0
4
Transport wodny / Mieczysław MIKULSKI, Jerzy WRONA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 326-337. - ISBN 83-208-1112-0
5
Geografia ekonomiczna jako nauka / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 11-15. - ISBN 83-208-1112-0
6
Transport lądowy / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 304-326. - ISBN 83-208-1112-0
7
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 8 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 73 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-07-0
8
Transport powietrzny / Bogusław LUCHTER, Mieczysław MIKULSKI // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 337-342. - ISBN 83-208-1112-0
9
Pierwsze loty nad Tatrami i ich pierwsze zdjęcia z lotu ptaka = First Flights over the Tatras and the First Bird-Eye Pictures Taken of the Range / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 485 (1997), s. 87-93. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Transport i łączność kosmiczna / Bogusław LUCHTER, Mieczysław MIKULSKI // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - S. 343-346. - ISBN 83-208-1112-0
11
Komunikacja / Mieczysław MIKULSKI // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 207-242. - ISBN 83-86439-55-6
12
Zagadnienia wstępne / Mieczysław MIKULSKI // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 7-14. - ISBN 83-86439-55-6
13
Port lotniczy regionu paryskiego Charles de Gaulle = The Airport of the Paris Region - Charles de Gaulle / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 453 (1995), s. 176-197. - Summ. - ISSN 0208-7944
14
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 7 uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 73 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-33-5
15
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 6 uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 67 s. ; 24 cm
16
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 5 zaktual. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 64 s. : il. ; 24 cm
17
Komunikacja / Mieczysław MIKULSKI // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 3 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 207-242
18
Prognoza lotniczych przewozów pasażerskich w porcie lotniczym Kraków-Balice do roku 2010 = Forecast of Passenger Air Service at Kraków-Balice Airport to the 2010 Year / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 400 (1993), s. 41-54. - Summ. - ISSN 0208-7944
19
Zagadnienia wstępne / Mieczysław MIKULSKI // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK. - Wyd. 3 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 7-14
20
Problemy komunikacji lotniczej w Krakowie = Problems of Air Traffic in Kraków / Mieczysław MIKULSKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 50-51. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
21
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 4 uzup. - Kraków : Fogra, 1992. - 60 s. : il. ; 24 cm
22
Problemy komunikacji lotniczej Krakowa = Problems of Krakow Air Transport / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 387 (1992), s. 79-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Komunikacja / Mieczysław MIKULSKI // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 182-222
24
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 3 zm. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 57 s. : il. ; 24 cm
25
Zagadnienia wstępne / Mieczysław MIKULSKI, Stanisława KLIMA // W: Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 7-22
26
Transport w obsłudze ruchu turystycznego / Mieczysław MIKULSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
27
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 252 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
28
Przestrzenne aspekty turystyki międzynarodowej w świecie = Spatial Aspects of International Tourism in the World / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 290 (1989), s. 23-40. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 75 s. : il. ; 24 cm
30
Specjalność turystyczna na studiach zaocznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Tourist Faculty at the Extra Mural Course at Cracow Academy of Economics / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 247 (1988), s. 13-35. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
31
Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Problems of Protection and Modelling of the Natural Environment in Cracow's Academy of Economics / Mieczysław MIKULSKI, Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 273 (1988), s. 259-272. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
32
Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Issues in Tourism in the MA and Graduation Theses at the Academy of Economies / Mieczysław MIKULSKI, Stanisława KLIMA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 247 (1988), s. 37-50. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
33
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987. - 75 s. : il. ; 24 cm
34
Problemy hałasu lotniczego w ochronie środowiska człowieka = Issues of Airtraffic Noise in Conservation of Environment / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987), s. 143-167. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
35
Zakopane kolebką produkcji nart w Polsce / Mieczysław MIKULSKI // Wierchy. - R. 55 (1986), s. 184-200. - ISSN 0137-6829
36
Podstawy geografii ekonomicznej / Mieczysław MIKULSKI, Jadwiga REK, Jerzy WRONA, Zbigniew GĘSIKOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 200. - ISSN 0208-7944
38
Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce = Selected Aspects of Tourism, Environmental Degradation and Conservation in Poland / Stanisław WACŁAWOWICZ, Mieczysław MIKULSKI, Zygmunt NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 200 (1985), s. 161-182. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
39
Analiza rynku usług przewozowych w turystyce (na przykładzie regionów turystycznych Polski Południowej) / Jerzy Andrzej Herma ; Promotor: Mieczysław MIKULSKI. - Kraków, 1985. - 280 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka w planowaniu społeczno-gospodarczym / Mieczysław MIKULSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1985. - S. 74-87
41
Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków) / Ferdynand MICHOŃ, Andrzej Całus, Józef Kaleta, Longin Leśniewski, Józef GAJDA, Stanisław WACŁAWOWICZ, Edmund Szubert, Lucyna Wojtasiewicz, Stanisława SURDYKOWSKA, Mieczysław MIKULSKI, Jerzy MIKOŁOWSKI POMORSKI, Bolesław Liwowski, Józef Lepiech, Jerzy ALTKORN, Henryk Gawron, Stanisław Styś, Armand Kasprowicz, Roman DOMASZEWICZ ; oprac. Irena PIETRZYK, Czesław BYWALEC // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 52 (1985), s. 90-104
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 170. - ISSN 0208-7944
43
Komunikacja lotnicza Polski na tle krajów europejskich w latach trzydziestych = Air Service in Poland Against the Background of European Countries in the 30s / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983), s. 199-217. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Działalność portu lotniczego Kraków-Balice na tle pozostałych portów lotniczych w Polsce = The Activity of Kraków - Balice Airport in Comparison with other Airports in Poland / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 173 (1983), s. 285-330. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
45
Usługi transportowe Polskich Linii Lotniczych "LOT" w obsłudze ruchu turystycznego = Transport Services of the Polish Airlines "LOT" with Respect to Tourist Traffic / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 151 (1982), s. 49-77. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
46
Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka / Mieczysław MIKULSKI // W: Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa / red. Stanisław WACŁAWOWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 220-251. - Bibliogr.
47
Polski transport lotniczy 1918-1978 / Mieczysław MIKULSKI, Andrzej Glass. - Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1980. - 491 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr.
48
Zagadnienia turystyczne w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie = Tourist Problems in Master Theses and Diploma Papers Produced in the Academy of Economics, Kraków / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980), s. 167-203. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
49
Dostępność transportowa Krakowa = Transport Accessibility of Kraków / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 116 (1979), s. 115-136. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
50
Rola transportu lotniczego w rozwoju turystyki = On the Significance of Air Transport in the Development of Tourism / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 103 (1978), s. 37-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
50 lat nauk geograficznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie = 50 Years of Geographical Sciences at the Academy of Economics in Cracow / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 92 (1978), s. 237-278. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Analiza powiązań subregionów regionu krakowskiego siecią linii autobusowych PKS i kolejowych w latach 1960-1973 = An Analysis of Rail and Bus Connections Between the Sub-regions of the Cracow Region in the Period 1960 to 1973 / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI ; współpraca Jerzy KRUCZAŁA]. - nr 87 (1977), s. 41-69. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
53
Krajobrazy Polski, ich przemiany oraz problemy zagrożenia i ochrony środowiska człowieka : pomocnicze materiały dydaktyczne / Mieczysław MIKULSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - 84 s. ; 29 cm. - Bibliogr.
54
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
55
Komunikacja lotnicza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego = Air Transport in the Upper Silesian Industrial Region / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 62 (1975), s. 113-133. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Medvecky Mieczysław Adolf (1904-1939) / Mieczysław MIKULSKI // Polski słownik biograficzny. - T. 20/2, z. 85 (1975), s. 374. - Bibliogr.
57
Komunikacja lotnicza Krakowa = Cracow's Airlines / Mieczysław MIKULSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław BIEDA]. - nr 48 (1972), s. 149-186. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
58
Krajowy transport lotniczy w Polsce : analiza geograficzno-ekonomiczna za okres 1922-1964. T. 1-2 / Mieczysław MIKULSKI ; . - Kraków : , 1966. - 511 k. : il. ; 30 cm + Atlas: 44 k. - Promotor: Antoni Wrzosek. - Bibliogr.
1
Mikulski M., Klima S., (1997), Łączność. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 347-354.
2
Wrona J., Mikulski M., (1997), Atlas oceanów i mórz, "Geografia w Szkole", R. 50, nr 5 (256), s. 315-316.
3
Mikulski M., Rek J., (1997), Uwagi ogólne. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 303.
4
Mikulski M., Wrona J., (1997), Transport wodny. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 326-337.
5
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1997), Geografia ekonomiczna jako nauka. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-15.
6
Mikulski M., Rek J., (1997), Transport lądowy. [W:] WRONA J., REK J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 304-326.
7
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1997), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 8 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 s.
8
Mikulski M., Luchter B., (1997), Transport powietrzny. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 337-342.
9
Mikulski M., (1997), Pierwsze loty nad Tatrami i ich pierwsze zdjęcia z lotu ptaka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 485, s. 87-93.
10
Mikulski M., Luchter B., (1997), Transport i łączność kosmiczna. [W:] Rek J., Wrona J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 343-346.
11
Mikulski M., (1995), Komunikacja. [W:] Wrona J., Rek J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 207-242.
12
Mikulski M., (1995), Zagadnienia wstępne. [W:] Wrona J., Rek J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-14.
13
Mikulski M., (1995), Port lotniczy regionu paryskiego Charles de Gaulle, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 453, s. 176-197.
14
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1995), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 7 uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 73 s.
15
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1994), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 6 uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 67 s.
16
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1993), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 5 zaktual.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 64 s.
17
Mikulski M., (1993), Komunikacja. [W:] Wrona J., Rek J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 207-242.
18
Mikulski M., (1993), Prognoza lotniczych przewozów pasażerskich w porcie lotniczym Kraków-Balice do roku 2010, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 400, s. 41-54.
19
Mikulski M., (1993), Zagadnienia wstępne. [W:] Wrona J., Rek J. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-14.
20
Mikulski M., (1993), Problemy komunikacji lotniczej w Krakowie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 50-51.
21
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1992), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 4 uzup.Kraków : Fogra, 60 s.
22
Mikulski M., (1992), Problemy komunikacji lotniczej Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 387, s. 79-94.
23
Mikulski M., (1991), Komunikacja. [W:] Mikulski M. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 182-222.
24
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1991), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 3 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 57 s.
25
Mikulski M., Klima S., (1991), Zagadnienia wstępne. [W:] Mikulski M. (red.), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-22.
26
Mikulski M., (1991), Transport w obsłudze ruchu turystycznego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 s.
27
Mikulski M. (red.), (1991), Podstawy geografii ekonomicznej, Wyd. 2 zm.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 252 s.
28
Mikulski M., (1989), Przestrzenne aspekty turystyki międzynarodowej w świecie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 290, s. 23-40.
29
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1989), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wyd. 2.Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 75 s.
30
Mikulski M., (1988), Specjalność turystyczna na studiach zaocznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 13-35.
31
Mikulski M., Klima S., (1988), Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 273, s. 259-272.
32
Mikulski M., Klima S., (1988), Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 247, s. 37-50.
33
Mikulski M., Rek J., Wrona J., (1987), Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 75 s.
34
Mikulski M., (1987), Problemy hałasu lotniczego w ochronie środowiska człowieka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 226, s. 143-167.
35
Mikulski M., (1986), Zakopane kolebką produkcji nart w Polsce, "Wierchy", R. 55, s. 184-200.
36
Mikulski M., Rek J., Wrona J., Gęsikowski Z., (1986), Podstawy geografii ekonomicznej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 232 s.
37
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1985. - nr 200. - . - 0208-7944
38
Wacławowicz S., Mikulski M., Nowak Z., (1985), Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 200, s. 161-182.
39
Herma J., (1985), Analiza rynku usług przewozowych w turystyce (na przykładzie regionów turystycznych Polski Południowej), Prom. Mikulski M., Kraków : , 280 k.
40
Mikulski M., (1985), Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka w planowaniu społeczno-gospodarczym. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 74-87.
41
Michoń F., Całus A., Kaleta J., Leśniewski L., Gajda J., Wacławowicz S., Szubert E., Wojtasiewicz L., Surdykowska S., Mikulski M., Mikułowski Pomorski J., Liwowski B., Lepiech J., Altkorn J., Gawron H., Styś S., Kasprowicz A., Domaszewicz R., (1985), Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. "Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących" (10-11 stycznia 1985 r., Kraków), "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 52, s. 90-104.
42
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Mieczysław MIKULSKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1983. - nr 170. - . - 0208-7944
43
Mikulski M., (1983), Komunikacja lotnicza Polski na tle krajów europejskich w latach trzydziestych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 167, s. 199-217.
44
Mikulski M., (1983), Działalność portu lotniczego Kraków-Balice na tle pozostałych portów lotniczych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 173, s. 285-330.
45
Mikulski M., (1982), Usługi transportowe Polskich Linii Lotniczych "LOT" w obsłudze ruchu turystycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 151, s. 49-77.
46
Mikulski M., (1980), Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka. [W:] Wacławowicz S. (red.), Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 220-251.
47
Mikulski M., Glass A., (1980), Polski transport lotniczy 1918-1978, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 491 s.
48
Mikulski M., (1980), Zagadnienia turystyczne w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 126, s. 167-203.
49
Mikulski M., (1979), Dostępność transportowa Krakowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 116, s. 115-136.
50
Mikulski M., (1978), Rola transportu lotniczego w rozwoju turystyki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 103, s. 37-56.
51
Mikulski M., (1978), 50 lat nauk geograficznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 92, s. 237-278.
52
Mikulski M., (1977), Analiza powiązań subregionów regionu krakowskiego siecią linii autobusowych PKS i kolejowych w latach 1960-1973, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 87, s. 41-69.
53
Mikulski M., (1976), Krajobrazy Polski, ich przemiany oraz problemy zagrożenia i ochrony środowiska człowieka: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 s.
54
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] BOLLAND S., ŻABIŃSKI Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
55
Mikulski M., (1975), Komunikacja lotnicza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 62, s. 113-133.
56
Mikulski M., (1975), Medvecky Mieczysław Adolf (1904-1939), "Polski słownik biograficzny", T. 20/2, z. 85, s. 374.
57
Mikulski M., (1972), Komunikacja lotnicza Krakowa, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 48, s. 149-186.
58
Mikulski M., (1966), Krajowy transport lotniczy w Polsce: analiza geograficzno-ekonomiczna za okres 1922-1964. T. 1-2, Prom. Wrzosek A., Kraków : , 511 k.
1
@inbook{UEK:2168253192,
author = "Mieczysław Mikulski and Stanisława Klima",
title = "Łączność",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "347-354",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
2
@article{UEK:2168268496,
author = "Jerzy Wrona and Mieczysław Mikulski",
title = "Atlas oceanów i mórz",
journal = "Geografia w Szkole",
number = "R. 50, 5 (256)",
pages = "315-316",
year = "1997",
}
3
@inbook{UEK:2168241418,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek",
title = "Uwagi ogólne",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "303",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
4
@inbook{UEK:2168253186,
author = "Mieczysław Mikulski and Jerzy Wrona",
title = "Transport wodny",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "326-337",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
5
@inbook{UEK:2168241382,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Geografia ekonomiczna jako nauka",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "11-15",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
6
@inbook{UEK:2168253184,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek",
title = "Transport lądowy",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "304-326",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
7
@book{UEK:2168240018,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
edition = "Wyd. 8 popr. i uzup.",
isbn = "83-87239-07-0",
}
8
@inbook{UEK:2168253188,
author = "Mieczysław Mikulski and Bogusław Luchter",
title = "Transport powietrzny",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "337-342",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
9
@article{UEK:2168234148,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Pierwsze loty nad Tatrami i ich pierwsze zdjęcia z lotu ptaka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "485",
pages = "87-93",
year = "1997",
}
10
@inbook{UEK:2168253190,
author = "Mieczysław Mikulski and Bogusław Luchter",
title = "Transport i łączność kosmiczna",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "343-346",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
isbn = "83-208-1112-0",
}
11
@inbook{UEK:2168241368,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Komunikacja",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "207-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-55-6",
}
12
@inbook{UEK:2168241336,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Zagadnienia wstępne",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "7-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-86439-55-6",
}
13
@article{UEK:2168244658,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Port lotniczy regionu paryskiego Charles de Gaulle",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "453",
pages = "176-197",
year = "1995",
}
14
@book{UEK:2168250648,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
edition = "Wyd. 7 uzup.",
isbn = "83-86439-33-5",
}
15
@book{UEK:2168250642,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
edition = "Wyd. 6 uzup.",
}
16
@book{UEK:2168250636,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
edition = "Wyd. 5 zaktual.",
}
17
@inbook{UEK:2168241366,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Komunikacja",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "207-242",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 3 zm.",
}
18
@article{UEK:53194,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Prognoza lotniczych przewozów pasażerskich w porcie lotniczym Kraków-Balice do roku 2010",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "400",
pages = "41-54",
year = "1993",
}
19
@inbook{UEK:2168241334,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Zagadnienia wstępne",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "7-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 3 zm.",
}
20
@misc{UEK:2168333419,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Problemy komunikacji lotniczej w Krakowie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "50-51",
year = "1993",
}
21
@book{UEK:2168268318,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Fogra",
year = "1992",
edition = "Wyd. 4 uzup.",
}
22
@article{UEK:2168246260,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Problemy komunikacji lotniczej Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "387",
pages = "79-94",
year = "1992",
}
23
@inbook{UEK:2168251376,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Komunikacja",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "182-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
24
@book{UEK:2168250620,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
edition = "Wyd. 3 zm.",
}
25
@inbook{UEK:2168251366,
author = "Mieczysław Mikulski and Stanisława Klima",
title = "Zagadnienia wstępne",
booktitle = "Podstawy geografii ekonomicznej",
pages = "7-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
26
@book{UEK:2168292243,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Transport w obsłudze ruchu turystycznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
27
@book{UEK:2168251364,
title = "Podstawy geografii ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
28
@article{UEK:2168235080,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Przestrzenne aspekty turystyki międzynarodowej w świecie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "290",
pages = "23-40",
year = "1989",
}
29
@book{UEK:2168250618,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2.",
}
30
@article{UEK:2168249554,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Specjalność turystyczna na studiach zaocznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "13-35",
year = "1988",
url = {},
}
31
@article{UEK:2168244374,
author = "Mieczysław Mikulski and Stanisława Klima",
title = "Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "273",
pages = "259-272",
year = "1988",
}
32
@article{UEK:2168249556,
author = "Mieczysław Mikulski and Stanisława Klima",
title = "Problematyka turystyczna w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "247",
pages = "37-50",
year = "1988",
url = {},
}
33
@book{UEK:2168250612,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona",
title = "Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1987",
}
34
@article{UEK:2168249546,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Problemy hałasu lotniczego w ochronie środowiska człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "226",
pages = "143-167",
year = "1987",
}
35
@article{UEK:2168366902,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Zakopane kolebką produkcji nart w Polsce",
journal = "Wierchy",
number = "R. 55",
pages = "184-200",
year = "1986",
}
36
@book{UEK:2168269124,
author = "Mieczysław Mikulski and Jadwiga Rek and Jerzy Wrona and Zbigniew Gęsikowski",
title = "Podstawy geografii ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
37
@misc{UEK:2168249576,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
38
@article{UEK:2168249764,
author = "Stanisław Wacławowicz and Mieczysław Mikulski and Zygmunt Nowak",
title = "Wybrane problemy zagrożenia i ochrony środowiska przyrodniczego oraz walorów turystycznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "200",
pages = "161-182",
year = "1985",
}
39
@unpublished{UEK:2168309947,
author = "Jerzy Andrzej Herma",
title = "Analiza rynku usług przewozowych w turystyce (na przykładzie regionów turystycznych Polski Południowej)",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
40
@inbook{UEK:2168251600,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Ochrona i kształtowanie środowiska człowieka w planowaniu społeczno-gospodarczym",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "74-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1985",
}
41
@misc{UEK:2168359412,
author = "Ferdynand Michoń and Andrzej Całus and Józef Kaleta and Longin Leśniewski and Józef Gajda and Stanisław Wacławowicz and Edmund Szubert and Lucyna Wojtasiewicz and Stanisława Surdykowska and Mieczysław Mikulski and Jerzy Mikułowski Pomorski and Bolesław Liwowski and Józef Lepiech and Jerzy Altkorn and Henryk Gawron and Stanisław Styś and Armand Kasprowicz and Roman Domaszewicz",
title = "Dyskusja : streszczenie wypowiedzi na ogólnopolskiej konferencji dydaktycznej nt. Aktualny stan i kierunki rozwoju studiów ekonomicznych dla pracujących (10-11 stycznia 1985 r., Kraków)",
booktitle = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 52",
pages = "90-104",
year = "1985",
}
42
@misc{UEK:2168229460,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
43
@article{UEK:2168230792,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Komunikacja lotnicza Polski na tle krajów europejskich w latach trzydziestych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "167",
pages = "199-217",
year = "1983",
}
44
@article{UEK:2168250370,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Działalność portu lotniczego Kraków-Balice na tle pozostałych portów lotniczych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "173",
pages = "285-330",
year = "1983",
}
45
@article{UEK:2168250184,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Usługi transportowe Polskich Linii Lotniczych LOT w obsłudze ruchu turystycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "151",
pages = "49-77",
year = "1982",
}
46
@inbook{UEK:2168251290,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Problematyka ochrony i kształtowania środowiska człowieka",
booktitle = "Elementy polityki ekonomicznej. Część 2, Szczegółowa ",
pages = "220-251",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
47
@book{UEK:2168339135,
author = "Mieczysław Mikulski and Andrzej Glass",
title = "Polski transport lotniczy 1918-1978",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Komunikacji i Łączności",
year = "1980",
url = {},
}
48
@article{UEK:2168231166,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Zagadnienia turystyczne w pracach magisterskich i dyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "126",
pages = "167-203",
year = "1980",
}
49
@article{UEK:2168242972,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Dostępność transportowa Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "116",
pages = "115-136",
year = "1979",
}
50
@article{UEK:2168233372,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Rola transportu lotniczego w rozwoju turystyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "103",
pages = "37-56",
year = "1978",
}
51
@article{UEK:2168250034,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "50 lat nauk geograficznych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "92",
pages = "237-278",
year = "1978",
}
52
@article{UEK:2168250238,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Analiza powiązań subregionów regionu krakowskiego siecią linii autobusowych PKS i kolejowych w latach 1960-1973",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "87",
pages = "41-69",
year = "1977",
}
53
@book{UEK:2168346316,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Krajobrazy Polski, ich przemiany oraz problemy zagrożenia i ochrony środowiska człowieka : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1976",
}
54
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
55
@article{UEK:2167731154,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Komunikacja lotnicza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "62",
pages = "113-133",
year = "1975",
}
56
@misc{UEK:2168363132,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Medvecky Mieczysław Adolf (1904-1939)",
booktitle = "Polski słownik biograficzny",
number = "T. 20/2, z. 85",
pages = "374",
year = "1975",
}
57
@article{UEK:2168251020,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Komunikacja lotnicza Krakowa",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "48",
pages = "149-186",
year = "1972",
}
58
@unpublished{UEK:2168304419,
author = "Mieczysław Mikulski",
title = "Krajowy transport lotniczy w Polsce : analiza geograficzno-ekonomiczna za okres 1922-1964. T. 1-2",
adress = "Kraków",
year = "1966",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID