Publications of the selected author

1

Title:
John Rawls - filozof sprawiedliwości i pokojowego współdziałania = John Rawls - the Philosopher of Justice and Peaceful Cooperation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006) , s. 13-22. - Summ.
Access mode:
Nr:
52716
article
See main document
2

Title:
Umowa społeczna
Source:
Słownik społeczny / red. Bogdan Szlachta - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2004, s. 1497-1502 - Bibliogr.
ISBN:
83-7318-259-4
Nr:
2168319995
lexical items
3

Title:
Etyka i polityka w politycznym liberalizmie = Ethics and Politics in Political Liberalism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002) , s. 27-34. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168231386
article
See main document
4

Title:
O Europie i Europejczykach
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Znak, 2000
Physical description:
250 s.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Myśli Politycznej ; 27)
ISBN:
83-7006-964-9
Nr:
2168320993
monograph
5

Title:
Integracja europejska a globalizacja = The European Integration and Globalisation
Source:
Integracja europejska / red. Miłowit Kuniński - Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2000, s. 62-72. - Summ.
Series:
(Studia i Analizy Ośrodka Myśli Politycznej ; t. 2)
ISBN:
83-7188-358-7
Nr:
2168320997
chapter in monograph
6

Title:
Etyczne aspekty globalizacji
Source:
Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999, s. 103-113
ISBN:
83-86957-33-6
Nr:
2168248316
chapter in conference materials
See main document
7

Title:
Prawo a etyka biznesu
Source:
Etyka zawodowa w biznesie 2 : Bystra k. Bielska-Białej, 24-26 marca 1999 r. / [red. zeszytu Kazimierz GÓRKA] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1999, s. 33-36
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; vol. 3, nr 1)
Nr:
2168281465
chapter in conference materials
See main document
8

Title:
Etyka globalnego biznesu
Source:
Etyka zawodowa w biznesie : Ustroń, 26-28 luty 1998 r. / [red. zeszytu Kazimierz GÓRKA] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998, s. 5-11
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; vol. 2, nr 1)
Nr:
2168281475
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Empiryczne podstawy etyki w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego = Empirical Foundations of Ethics According to Tadeusz Czezowski
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996) , s. 47-56. - Summ.
Nr:
2168238252
article
See main document
10

Title:
Dlaczego etyka biznesu
Source:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 189-205
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248302
chapter in conference materials
See main document
11

Author:
Delsol Chantal
Title:
Zasada pomocniczości
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Znak, 1995
Physical description:
124, [3] s.; 19 cm
Series:
(Biblioteka Myśli Politycznej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7006-351-9
Access mode:
Nr:
2168335535
book
12

Title:
Brentanowska koncepcja źródeł poznania etycznego = Brentano's Conception of the Sources of Ethical Cognizance
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992) , s. 14-22. - Summ., rez.
Nr:
2168273226
article
See main document
13

Author:
Höffe Otfried
Title:
Etyka państwa i prawa
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Znak, Ośrodek Myśli Politycznej, 1992
Physical description:
179, [2] s.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Myśli Politycznej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7006-225-3
Access mode:
Nr:
2168336199
book
14

Title:
Zagadnienia składania wartości
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 2-3(291-292) (1990) , s. 215-223. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168275715
article
15

Title:
Uwagi o pojęciu unii społecznej = Remarks Concerning a Social Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990) , s. 81-94. - Summ., rez.
Nr:
2168248532
article
See main document
16

Title:
Umowa społeczna w świetle teorii decyzji = Social Contract in the Light of the Decision Theory
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1986
Physical description:
225 s.: il., tab., wykr.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 73)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284483
monograph
17

Title:
O filozofii społeczno-politycznej Johna Locke'a = Social and Political Philosophy of John Locke
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986) , s. 55-72. - Summ., rez.
Nr:
2168249132
article
See main document
18

Title:
O fenomenologicznej teorii wartości Romana Ingardena = Roman Ingarden's Phenomenological Theory of Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984) , s. 137-148
Nr:
2168246202
article
See main document
19

Title:
Problematyka bytu i powinności a filozofia języka potocznego = The Problem of Is and Ought and Philosophy of Ordinary Language
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 129 (1980) , s. 71-81. - Rez., summ.
Nr:
2168237284
article
See main document
20

Title:
Pochwała walorów intelektualnych w etyce Bertranda Russella = The Praise of Intellectual Values in Bertrand Russell's Ethics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 100 (1978) , s. 83-102. - Summ., rez.
Nr:
2168250852
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
117 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
58/KS/1/99/Su
Signature:
NP-658/Magazyn
Nr:
2168259212
unpublished scientific work
1
John Rawls - filozof sprawiedliwości i pokojowego współdziałania = John Rawls - the Philosopher of Justice and Peaceful Cooperation / Czesław PORĘBSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006), s. 13-22. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=128475359. - ISSN 0208-7944
2
Umowa społeczna / Czesław PORĘBSKI // W: Słownik społeczny / red. Bogdan Szlachta. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2004. - S. 1497-1502. - Bibliogr. - ISBN 83-7318-259-4
3
Etyka i polityka w politycznym liberalizmie = Ethics and Politics in Political Liberalism / Czesław PORĘBSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002), s. 27-34. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10659. - ISSN 0208-7944
4
O Europie i Europejczykach / Czesław PORĘBSKI. - Kraków : Wydaw. Znak, 2000. - 250 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Myśli Politycznej, ISSN 1733-7194 ; 27). - ISBN 83-7006-964-9
5
Integracja europejska a globalizacja = The European Integration and Globalisation / Czesław PORĘBSKI // W: Integracja europejska / red. Miłowit Kuniński. - Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, 2000. - (Studia i Analizy / Ośrodek Myśli Politycznej ; t. 2). - S. 62-72. - Summ. - ISBN 83-7188-358-7
6
Etyczne aspekty globalizacji / Czesław PORĘBSKI // W: Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1999. - S. 103-113. - ISBN 83-86957-33-6
7
Prawo a etyka biznesu / Czesław PORĘBSKI // W: Etyka zawodowa w biznesie 2 : Bystra k. Bielska-Białej, 24-26 marca 1999 r. / [red. zeszytu Kazimierz GÓRKA]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1999. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; vol. 3, nr 1). - S. 33-36
8
Etyka globalnego biznesu / Czesław PORĘBSKI // W: Etyka zawodowa w biznesie : Ustroń, 26-28 luty 1998 r. / [red. zeszytu Kazimierz GÓRKA]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; vol. 2, nr 1). - S. 5-11
9
Empiryczne podstawy etyki w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego = Empirical Foundations of Ethics According to Tadeusz Czezowski / Czesław PORĘBSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996), s. 47-56. - Summ. - ISSN 0208-7944
10
Dlaczego etyka biznesu / Czesław PORĘBSKI // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1996. - S. 189-205. - ISBN 83-86957-06-9
11
Zasada pomocniczości / Chantal Millon-Delsol ; przeł. Czesław PORĘBSKI. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 1995. - 124, [3] s. ; 19 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Myśli Politycznej, ISSN 1733-7194). - ISBN 83-7006-351-9
12
Brentanowska koncepcja źródeł poznania etycznego = Brentano's Conception of the Sources of Ethical Cognizance / Czesław PORĘBSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 14-22. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
13
Etyka państwa i prawa / Otfried Höffe ; przeł. Czesław PORĘBSKI. - Kraków : Wydawnictwo Znak, Ośrodek Myśli Politycznej, 1992. - 179, [2] s. ; 20 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Myśli Politycznej / Ośrodek Myśli Politycznej, ISSN 1733-7194). - ISBN 83-7006-225-3
14
Zagadnienia składania wartości / Czesław PORĘBSKI // Studia Filozoficzne. - nr 2-3(291-292) (1990), s. 215-223. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0039-3142
15
Uwagi o pojęciu unii społecznej = Remarks Concerning a Social Union / Czesław PORĘBSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990), s. 81-94. - Summ., rez.
16
Umowa społeczna w świetle teorii decyzji = Social Contract in the Light of the Decision Theory / Czesław PORĘBSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1986. - 225 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 73)
17
O filozofii społeczno-politycznej Johna Locke'a = Social and Political Philosophy of John Locke / Czesław PORĘBSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986), s. 55-72. - Summ., rez.
18
O fenomenologicznej teorii wartości Romana Ingardena = Roman Ingarden's Phenomenological Theory of Value / Czesław PORĘBSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 137-148. - ISSN 0208-7944
19
Problematyka bytu i powinności a filozofia języka potocznego = The Problem of Is and Ought and Philosophy of Ordinary Language / Czesław PORĘBSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 129 (1980), s. 71-81. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Pochwała walorów intelektualnych w etyce Bertranda Russella = The Praise of Intellectual Values in Bertrand Russell's Ethics / Czesław PORĘBSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 100 (1978), s. 83-102. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
21
Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji / kier. tematu: Stanisław Maciej KOT ; członkowie zespołu: Andrzej MALAWSKI, Czesław PORĘBSKI, Andrzej SOKOŁOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 117 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Porębski C., (2006), John Rawls - filozof sprawiedliwości i pokojowego współdziałania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 13-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/128475359
2
Porębski C., (2004), Umowa społeczna. [W:] Szlachta B. (red.), Słownik społeczny, Kraków : Wydawnictwo WAM, s. 1497-1502.
3
Porębski C., (2002), Etyka i polityka w politycznym liberalizmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 27-34; https://bazekon.uek.krakow.pl/10659
4
Porębski C., (2000), O Europie i Europejczykach, (Biblioteka Myśli Politycznej, 27), Kraków : Wydaw. Znak, 250 s.
5
Porębski C., (2000), Integracja europejska a globalizacja. [W:] Kuniński M. (red.), Integracja europejska, Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka, s. 62-72.
6
Porębski C., (1999), Etyczne aspekty globalizacji. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 103-113.
7
Porębski C., (1999), Prawo a etyka biznesu. [W:] Górka K. (red.), Etyka zawodowa w biznesie 2 : Bystra k. Bielska-Białej, 24-26 marca 1999 r. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; vol. 3, nr 1), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, s. 33-36.
8
Porębski C., (1998), Etyka globalnego biznesu. [W:] Górka K. (red.), Etyka zawodowa w biznesie : Ustroń, 26-28 luty 1998 r. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; vol. 2, nr 1), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, s. 5-11.
9
Porębski C., (1996), Empiryczne podstawy etyki w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 47-56.
10
Porębski C., (1996), Dlaczego etyka biznesu. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 189-205.
11
Delsol C., (1995), Zasada pomocniczości, Tł. Porębski C., (Biblioteka Myśli Politycznej), Kraków : Wydawnictwo Znak, 124, [3] s.
12
Porębski C., (1992), Brentanowska koncepcja źródeł poznania etycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 14-22.
13
Höffe O., (1992), Etyka państwa i prawa, Tł. Porębski C., (Biblioteka Myśli Politycznej), Kraków : Wydawnictwo Znak, Ośrodek Myśli Politycznej, 179, [2] s.
14
Porębski C., (1990), Zagadnienia składania wartości, "Studia Filozoficzne", nr 2-3(291-292), s. 215-223.
15
Porębski C., (1990), Uwagi o pojęciu unii społecznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 81-94.
16
Porębski C., (1986), Umowa społeczna w świetle teorii decyzji, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 73), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 225 s.
17
Porębski C., (1986), O filozofii społeczno-politycznej Johna Locke'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 55-72.
18
Porębski C., (1984), O fenomenologicznej teorii wartości Romana Ingardena, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 137-148.
19
Porębski C., (1980), Problematyka bytu i powinności a filozofia języka potocznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 129, s. 71-81.
20
Porębski C., (1978), Pochwała walorów intelektualnych w etyce Bertranda Russella, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 100, s. 83-102.
21
Malawski A., Porębski C., Sokołowski A., (2000), Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość: stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji, Kot S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 117 k.
1
@article{UEK:52716,
author = "Porębski Czesław",
title = "John Rawls - filozof sprawiedliwości i pokojowego współdziałania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "13-22",
year = "2006",
}
2
@inbook{UEK:2168319995,
author = "Porębski Czesław",
title = "Umowa społeczna",
booktitle = "Słownik społeczny",
pages = "1497-1502",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2004",
isbn = "83-7318-259-4",
}
3
@article{UEK:2168231386,
author = "Porębski Czesław",
title = "Etyka i polityka w politycznym liberalizmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "27-34",
year = "2002",
}
4
@book{UEK:2168320993,
author = "Porębski Czesław",
title = "O Europie i Europejczykach",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Znak",
year = "2000",
issn = "1733-7194",
isbn = "83-7006-964-9",
}
5
@inbook{UEK:2168320997,
author = "Porębski Czesław",
title = "Integracja europejska a globalizacja",
booktitle = "Integracja europejska",
pages = "62-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Myśli Politycznej : Księgarnia Akademicka",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "83-7188-358-7",
}
6
@inbook{UEK:2168248316,
author = "Porębski Czesław",
title = "Etyczne aspekty globalizacji",
booktitle = "Etyczne fundamenty gospodarowania",
pages = "103-113",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1999",
isbn = "83-86957-33-6",
}
7
@inbook{UEK:2168281465,
author = "Porębski Czesław",
title = "Prawo a etyka biznesu",
booktitle = "Etyka zawodowa w biznesie 2 : Bystra k. Bielska-Białej, 24-26 marca 1999 r.",
pages = "33-36",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
year = "1999",
issn = "1429-673X",
}
8
@inbook{UEK:2168281475,
author = "Porębski Czesław",
title = "Etyka globalnego biznesu",
booktitle = "Etyka zawodowa w biznesie : Ustroń, 26-28 luty 1998 r.",
pages = "5-11",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
year = "1998",
issn = "1429-673X",
}
9
@article{UEK:2168238252,
author = "Porębski Czesław",
title = "Empiryczne podstawy etyki w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "47-56",
year = "1996",
}
10
@inbook{UEK:2168248302,
author = "Porębski Czesław",
title = "Dlaczego etyka biznesu",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "189-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
11
@book{UEK:2168335535,
author = "Delsol Chantal",
title = "Zasada pomocniczości",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Znak",
year = "1995",
issn = "1733-7194",
isbn = "83-7006-351-9",
}
12
@article{UEK:2168273226,
author = "Porębski Czesław",
title = "Brentanowska koncepcja źródeł poznania etycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "14-22",
year = "1992",
}
13
@book{UEK:2168336199,
author = "Höffe Otfried",
title = "Etyka państwa i prawa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Znak, Ośrodek Myśli Politycznej",
year = "1992",
issn = "1733-7194",
isbn = "83-7006-225-3",
}
14
@article{UEK:2168275715,
author = "Porębski Czesław",
title = "Zagadnienia składania wartości",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "2-3(291-292)",
pages = "215-223",
year = "1990",
}
15
@article{UEK:2168248532,
author = "Porębski Czesław",
title = "Uwagi o pojęciu unii społecznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "81-94",
year = "1990",
}
16
@book{UEK:2168284483,
author = "Porębski Czesław",
title = "Umowa społeczna w świetle teorii decyzji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1986",
issn = "0209-1674",
}
17
@article{UEK:2168249132,
author = "Porębski Czesław",
title = "O filozofii społeczno-politycznej Johna Locke'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "55-72",
year = "1986",
}
18
@article{UEK:2168246202,
author = "Porębski Czesław",
title = "O fenomenologicznej teorii wartości Romana Ingardena",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "137-148",
year = "1984",
}
19
@article{UEK:2168237284,
author = "Porębski Czesław",
title = "Problematyka bytu i powinności a filozofia języka potocznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "129",
pages = "71-81",
year = "1980",
}
20
@article{UEK:2168250852,
author = "Porębski Czesław",
title = "Pochwała walorów intelektualnych w etyce Bertranda Russella",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "100",
pages = "83-102",
year = "1978",
}
21
@unpublished{UEK:2168259212,
author = "Malawski Andrzej and Porębski Czesław and Sokołowski Andrzej",
title = "Dobrobyt, nierówności i sprawiedliwość : stan faktyczny i jego percepcja w Polsce w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}