Publications of the selected author

1

Title:
Opportunism versus Trust in the Relationships of Co-Creating Values in Social Media
Source:
Strenghtening the Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2018, s. 211-228. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-154-5
Nr:
2168326169
chapter in monograph
2

Title:
The Problem of Short-term Rental as a Manifestation of the Overtourism Effect on the Housing Market in the Historical City of Krakow = Problem krótkoterminowego najmu jako przejaw efektu nadmiernego napływu turystów na rynek mieszkaniowy w historycznym mieście Krakowie
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018) , s. 57-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The article was created as part of a research project financed from funds allocated in 2018 to the Department of Management from subsidies for the maintenance of research potential.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332595
article
See main document
3

Title:
The Role of Trust in Shaping Experience in Transactions Concluded in a Traditional Manner and via the Internet
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 179-184 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds granted to the Department of Market Analysis and Marketing Research of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
ISBN:
978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7
Access mode:
Nr:
2168331161
chapter in monograph
See main document
4

Title:
The Issue of Trust in the Concept of Socially Responsible Consumption : the Outline of the Problem
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 295-304 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Market Analysis and Marketing Research of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322393
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market
Source:
Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations / ed.Bojan Krstić - Niš: Faculty of Economics, University of Niš, 2017, s. 154-170. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-138-5
Nr:
2168316379
chapter in monograph
6

Title:
Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic = Trust and Personal Values in the Framework of Service Dominant Logic
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 97 (2016) , s. 253-262. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy doskonalenia działalności organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC BY
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312929
article
7

Title:
The Issue of Allocation of Financial Resources of Polish Households in Light of The Key Social Policies and Confidence in Financial Institutions
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 133-141 - Bibliogr.
Research program:
The publication was fi nanced from the statutory research funds of the Department of Market Analysis and Marketing Research of the Cracow University of Economics (Nr 028/WZ-KAR/02/2016/S/6028)
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310823
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Trust as a Factor Determining the Co-creation of Value in Transactions Concluded via the Internet
Source:
Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 245-251. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management within the subsidy for mantaining the research capacity 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
ISBN:
978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
Nr:
2168308061
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Institutional Innovativeness as a Premise for Creating Value by Commercial Entities in the Public Urban Space
Source:
Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek - Niš: Faculty of Economics - University of Niš, 2015, s. 185-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-101-9
Nr:
2168298475
chapter in monograph
10

Title:
Trust and Predicting Consumer Behavior in the Health Market in the Light of CART Regression Tree Method
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 465-474 - Bibliogr.
Research program:
This work was carried out with the aid of a Polish Ministry of Science and Higher Education research grant No. 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168301459
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Trust and Decision Making in the Conditions Of Uncertainty and Risk in the Light of the Empirical Research Into Polish Households
Source:
Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 107-115 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
Nr:
2168296435
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Trust in Shaping Values and Preferences on the Market of Consumer Goods and Services
Source:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 31-48
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289719
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Przewidywanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych w kontekście zaufania - z wykorzystaniem analizy regresji (metoda CART)
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 62-81
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302285
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów = Confidence and Socio-Demographic Traits of Consumers
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (352) (2014) , s. 221-231. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168292279
article
15

Title:
Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych = Trust and Decision Making Styles Among Hosehold's Members [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2014) , s. 451-463. - Artykuł dostępny na CD
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168288279
article
16

Title:
The Factor Space of Trust in the Formation of Purchasing Behaviors
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 23-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287667
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 11-36
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298911
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna = The Importance of Trust in E-Commerce - the Perspective of the New Institutional Economics
Source:
Psychologia Ekonomiczna. - nr 3 (2013) , s. 40-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168263706
article
19

Title:
Problem typu trade off w wykorzystaniu zasobu czasu z punktu widzenia koncepcji środków-celów = The Problem of the Trade-off Type in the Use of Time Resource from the Point of View of Resources-Objectives Concept
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 1 (2013) , s. 24-33. - Tytuł numeru: Temporalne aspekty zachowań konsumentów - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168272460
article
20

Title:
Przestrzenne uwarunkowania poziomu zaufania jako kapitału społecznego
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA2013, s. 67-92
Signature:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287413
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Application of Path Model to the Identification and Analysis of Transaction Costs in Retail Trade
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 389-402 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274499
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Wybrane aspekty wartości dla klienta w sferze usług i obsługi klienta
Source:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 34-46
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250934
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Zaufanie w procesie dokonywania transakcji w handlu tradycyjnym oraz za pośrednictwem sieci Internet - dynamiczne zmiany w sektorze
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA2012, s. 52-68
Signature:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266594
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 31-54
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306513
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki = The Essence of Value for the Client in Retail Trade - an Outline of the Issue
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 67-81. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222670
article
See main document
26

Title:
Zaufanie w kanałach dystrybucji - analiza ścieżkowa
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 68-81
Signature:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260268
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C - ujęcie transakcyjne = Problem Identification of Factors Affecting Trust in Exchange Relations on B2C Markets - Transaction Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 175 (2011) , s. 124-133. - Tytuł numeru: Handel we współczesnej gospodarce : źródła i przejawy innowacyjności - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222886
article
28

Title:
Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C = Factors Affecting the Reliability of Trading Company on B2C Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 73 (2011) , s. 443-451. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 661)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221764
article
29

Title:
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 8-29
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306761
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych = Means-End Approach in Regional Differentiation of the Value for the Customer in Post-Purchase Service
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 15 (2010) , s. 87-98. - Tytuł numeru: Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 608)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168296941
article
32

Title:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Identyfikacja pozytywnych efektów oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - zarys problematyki = Identification of the Positive Impact of Supermarkets - an Outline of the Issue
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50426
article
See main document
34

Title:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 6-27
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306753
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 7-40
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 87-95
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 41-78
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Identyfikacja i hierarchizacja czynników wpływających na wybór placówek wielkopowierzchniowych na miejsce zakupów : na przykładzie rynku krakowskiego = The Identification and Categorization of Factors Influencing the Choice of Large Retail Outlets for Shopping : Using the Example of the Krakow Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 151-169. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51092
article
See main document
39

Title:
Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań = A Hierarchical Categorization of Elements Determining the Choice of Large-scale Retail Outlets, in Light of Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 89-106. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50840
article
See main document
40

Title:
Pomiar użyteczności usługi handlowej jako przesłanka kształtowania wartości dla klienta
Source:
Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007, s. 79-89 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-5-2
Nr:
2166220276
chapter in conference materials
See main document
41

Title:
Hierarchiczne ujęcie czynników ukrytych wpływających na przewagę konkurencyjną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na rynku krakowskim = The Hierarchical Formulation of Hidden Factors Influencing the Competitive Superiority of Large Trade Objects on the Cracov Market
Source:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 188-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165623889
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Niepewność funkcjonowania handlu drobnodetalicznego w aspekcie oddziaływania obiektów o dużych powierzchniach sprzedażowych - zarys problematyki w świetle badań własnych
Source:
Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN2007, s. 149-162 - Bibliogr.
Signature:
NP-1184/Magazyn
Nr:
2168281849
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Hierarchizacja czynników przewagi konkurencyjnej zagranicznych placówek wielkopowierzchniowych nad polskimi sklepami (na przykładzie rynku krakowskiego) = Hierarchy of Factors Determining the Competition between Foreign Hypermarkets and Polish Retail Stores (the Case of Cracow Market)
Source:
Handel we współczesnej gospodarce / red. nauk. Maria Sławińska - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 195-208. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924038-0-7
Nr:
2166469171
chapter in conference materials
44

Title:
Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowych placówek handlowych na rynku krakowskim
Source:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 86-101 - Bibliogr.
Research program:
57/KARiBM/1/2006/S
Signature:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326577
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji = The Development of European Commerce in View of the Strategy of Internationalisation - An Outline of the Issue
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 117-134. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53010
article
See main document
46

Title:
Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego = Conditions for the Development of Modern Forms of Retail Trade
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 59-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52615
article
See main document
47

Title:
Determinanty wyboru wielopowierzchniowych placówek handlowych przez konsumentów na rynku
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
273 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 20 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/263
Nr:
2168219756
doctoral dissertation
48

Title:
Uwarunkowania demograficzne wyboru placówek wielkopowierzchniowych na rynku krakowskim w świetle badań
Source:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2005, s. 147-169 - Bibliogr.
Signature:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261402
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Title:
Identyfikacja czynników wpływających na realizację zakupów w placówkach o dużych powierzchniach handlowych : na przykładzie rynku krakowskiego
Source:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2004, s. 175-197 - Bibliogr.
Signature:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261846
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowej placówki handlowej a preferencje nabywców
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 156-175 - Bibliogr.
Signature:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270398
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu = The Influence of Modern Distribution Channels on the Subject Pattern and Consumers' Behaviour as Well as on the Functioning of Modern Commerce
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 137-150. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224022
article
See main document
52

Title:
Czynniki wpływające na wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na miejsce zakupów = Factors Influencing the Choice of Large Surface-Area Retail Outlets as a Place for Shopping
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 135-151. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224672
article
See main document
53

Title:
Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlowych na tle przemian strukturalnych w handlu
Source:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 194-212 - Bibliogr.
Signature:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280413
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Oczekiwana jakość usługi handlowej jako przesłanka lokalizacji zakupów = Expected Quality of Commercial Service as a Determinant of Purchase Location
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 157-171. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226962
article
See main document
55

Title:
Psychospołeczne uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku = Psycho-social Conditions Governing Consumer Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001) , s. 121-132. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235842
article
See main document
56

Title:
Wpływ wybranych czynników na wybór wielkopowierzchniowych placówek detalicznych
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 127-150 - Bibliogr.
Signature:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281271
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na oczekiwania konsumentów i zmiany strukturalne w polskim handlu
Source:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 217-242 - Bibliogr.
Signature:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283315
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu za strony zachodnich sieci : (zarys problematyki) = Dangers and Chances for Polish Trade on the Part of Western Networks in the Light of the Carried Out Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000) , s. 113-126. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257072
article
See main document
59

Title:
Wpływ wielkopowierzchniowych sklepów na przemiany w polskim handlu i kształtowanie preferencji konsumenckich = Consumers' Expectations towards the Retail Offer and the Expansion of Shops with Large Selling Area
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000) , s. 117-130. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248488
article
See main document
60

Title:
Sprawozdanie z II Warsztatów Metodologicznych
Source:
Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999, s. 105-111
ISBN:
83-87239-90-9
Nr:
2168263278
varia
See main document
61

Title:
Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego, a oczekiwania konsumentów w stosunku do ich oferty handlowej
Source:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 196-218
Signature:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240384
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych = Huff Model as Instrument Supporting Decisions on Siting of Major Retail Facilities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998) , s. 109-120. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248360
article
See main document
1
Opportunism versus Trust in the Relationships of Co-Creating Values in Social Media / Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // W: Strenghtening the Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić. - Niš : Faculty of Economics, University of Niš, 2018. - S. 211-228. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-154-5
2
The Problem of Short-term Rental as a Manifestation of the Overtourism Effect on the Housing Market in the Historical City of Krakow = Problem krótkoterminowego najmu jako przejaw efektu nadmiernego napływu turystów na rynek mieszkaniowy w historycznym mieście Krakowie / Grażyna PLICHTA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (106) (2018), s. 57-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
3
The Role of Trust in Shaping Experience in Transactions Concluded in a Traditional Manner and via the Internet / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management / ed. by Andrzej JAKI, Piotr WÓJTOWICZ. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 179-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/9b/df/CFM%203_2018_PDF%20ONLINE.pdf
4
The Issue of Trust in the Concept of Socially Responsible Consumption : the Outline of the Problem / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 295-304. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
5
Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market / Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // W: Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations / ed.Bojan Krstić. - Niš : Faculty of Economics, University of Niš, 2017. - S. 154-170. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-138-5
6
Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic = Trust and Personal Values in the Framework of Service Dominant Logic / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. - z. 97 (2016), s. 253-262. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podejmowanie decyzji w sytuacjach konfliktu i współpracy doskonalenia działalności organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z97/19_PO_rec_rf-24_sagan.pdf. - ISSN 1641-3466
7
The Issue of Allocation of Financial Resources of Polish Households in Light of The Key Social Policies and Confidence in Financial Institutions / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 133-141. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
8
Trust as a Factor Determining the Co-creation of Value in Transactions Concluded via the Internet / Grażyna PLICHTA // W: Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities / ed. by Jarosław KACZMAREK, Katarzyna ŻMIJA. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 245-251. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2
9
Institutional Innovativeness as a Premise for Creating Value by Commercial Entities in the Public Urban Space / Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // W: Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek. - Niš : Faculty of Economics - University of Niš, 2015. - S. 185-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-101-9
10
Trust and Predicting Consumer Behavior in the Health Market in the Light of CART Regression Tree Method / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 465-474. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
11
Trust and Decision Making in the Conditions Of Uncertainty and Risk in the Light of the Empirical Research Into Polish Households / Grażyna PLICHTA // W: Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 107-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9
12
Trust in Shaping Values and Preferences on the Market of Consumer Goods and Services / Grażyna PLICHTA // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 31-48. - ISBN 978-83-62511-63-1
13
Przewidywanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych w kontekście zaufania - z wykorzystaniem analizy regresji (metoda CART) / Grażyna PLICHTA // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 62-81
14
Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów = Confidence and Socio-Demographic Traits of Consumers / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (352) (2014), s. 221-231. - Summ., streszcz., rez. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2014.pdf. - ISSN 0438-5403
15
Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych = Trust and Decision Making Styles Among Hosehold's Members / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2014), s. 451-463. - Summ., streszcz.. - Artykuł dostępny na CD. - ISSN 1231-7853
16
The Factor Space of Trust in the Formation of Purchasing Behaviors / Grażyna PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 23-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
17
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych / Ryszard WĘGRZYN, Dariusz FATUŁA, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 11-36. - ISBN 978-83-7252-647-2
18
Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna = The Importance of Trust in E-Commerce - the Perspective of the New Institutional Economics / Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // Psychologia Ekonomiczna. - nr 3 (2013), s. 40-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/15/14. - ISSN 2084-137X
19
Problem typu trade off w wykorzystaniu zasobu czasu z punktu widzenia koncepcji środków-celów = The Problem of the Trade-off Type in the Use of Time Resource from the Point of View of Resources-Objectives Concept / Grażyna PLICHTA, Jarosław PLICHTA // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 1 (2013), s. 24-33. - Summ., streszcz., rez.. - Tytuł numeru: Temporalne aspekty zachowań konsumentów. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
20
Przestrzenne uwarunkowania poziomu zaufania jako kapitału społecznego / Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2013), s. 67-92
21
Application of Path Model to the Identification and Analysis of Transaction Costs in Retail Trade / Grażyna PLICHTA, Jarosław PLICHTA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 389-402. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-82-2
22
Wybrane aspekty wartości dla klienta w sferze usług i obsługi klienta / Grażyna PLICHTA // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 34-46. - ISBN 978-83-7252-607-6
23
Zaufanie w procesie dokonywania transakcji w handlu tradycyjnym oraz za pośrednictwem sieci Internet - dynamiczne zmiany w sektorze / Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - (2012), s. 52-68
24
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 31-54. - ISBN 978-83-7252-537-6
25
Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki = The Essence of Value for the Client in Retail Trade - an Outline of the Issue / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 67-81. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
26
Zaufanie w kanałach dystrybucji - analiza ścieżkowa / Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 68-81
27
Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C - ujęcie transakcyjne = Problem Identification of Factors Affecting Trust in Exchange Relations on B2C Markets - Transaction Approach / Jarosław PLICHTA, Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 175 (2011), s. 124-133. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Handel we współczesnej gospodarce : źródła i przejawy innowacyjności. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
28
Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C = Factors Affecting the Reliability of Trading Company on B2C Markets / Grażyna PLICHTA, Jarosław PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 661). - nr 73 (2011), s. 443-451. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty : przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf. - ISSN 1896-382X
29
Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych / Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 8-29
30
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
31
Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych = Means-End Approach in Regional Differentiation of the Value for the Customer in Post-Purchase Service / Adam SAGAN, Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 608). - nr 15 (2010), s. 87-98. - Summ.. - Tytuł numeru: Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/608/ZN_608.pdf. - ISSN 1509-0507
32
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
33
Identyfikacja pozytywnych efektów oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - zarys problematyki = Identification of the Positive Impact of Supermarkets - an Outline of the Issue / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 115-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164939515. - ISSN 1898-6447
34
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 6-27
35
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
36
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
37
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
38
Identyfikacja i hierarchizacja czynników wpływających na wybór placówek wielkopowierzchniowych na miejsce zakupów : na przykładzie rynku krakowskiego = The Identification and Categorization of Factors Influencing the Choice of Large Retail Outlets for Shopping : Using the Example of the Krakow Market / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 151-169. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150308772. - ISSN 0208-7944
39
Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań = A Hierarchical Categorization of Elements Determining the Choice of Large-scale Retail Outlets, in Light of Research / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 89-106. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=156983346. - ISSN 1898-6447
40
Pomiar użyteczności usługi handlowej jako przesłanka kształtowania wartości dla klienta / Grażyna PLICHTA, Jarosław PLICHTA // W: Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy / red. Jan SZUMILAK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2007. - S. 79-89. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-5-2
41
Hierarchiczne ujęcie czynników ukrytych wpływających na przewagę konkurencyjną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na rynku krakowskim = The Hierarchical Formulation of Hidden Factors Influencing the Competitive Superiority of Large Trade Objects on the Cracov Market / Grażyna PLICHTA // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 188-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
42
Niepewność funkcjonowania handlu drobnodetalicznego w aspekcie oddziaływania obiektów o dużych powierzchniach sprzedażowych - zarys problematyki w świetle badań własnych / Grażyna PLICHTA // W: Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych / kier. programu: Adam SAGAN. - (2007), s. 149-162. - Bibliogr.
43
Hierarchizacja czynników przewagi konkurencyjnej zagranicznych placówek wielkopowierzchniowych nad polskimi sklepami (na przykładzie rynku krakowskiego) = Hierarchy of Factors Determining the Competition between Foreign Hypermarkets and Polish Retail Stores (the Case of Cracow Market) / Grażyna PLICHTA // W: Handel we współczesnej gospodarce / red. nauk. Maria Sławińska. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 195-208. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924038-0-7
44
Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowych placówek handlowych na rynku krakowskim / Grażyna PLICHTA // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 86-101. - Bibliogr.
45
Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji = The Development of European Commerce in View of the Strategy of Internationalisation - An Outline of the Issue / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 117-134. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=96688601. - ISSN 0208-7944
46
Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego = Conditions for the Development of Modern Forms of Retail Trade / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 59-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=104761714. - ISSN 0208-7944
47
Determinanty wyboru wielopowierzchniowych placówek handlowych przez konsumentów na rynku / Grażyna PLICHTA ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 2005. - 273 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 20 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000663a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000663b
48
Uwarunkowania demograficzne wyboru placówek wielkopowierzchniowych na rynku krakowskim w świetle badań / Grażyna PLICHTA // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 147-169. - Bibliogr.
49
Identyfikacja czynników wpływających na realizację zakupów w placówkach o dużych powierzchniach handlowych : na przykładzie rynku krakowskiego / Grażyna PLICHTA // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 175-197. - Bibliogr.
50
Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowej placówki handlowej a preferencje nabywców / Grażyna PLICHTA // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 156-175. - Bibliogr.
51
Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu = The Influence of Modern Distribution Channels on the Subject Pattern and Consumers' Behaviour as Well as on the Functioning of Modern Commerce / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 137-150. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=46330176. - ISSN 0208-7944
52
Czynniki wpływające na wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na miejsce zakupów = Factors Influencing the Choice of Large Surface-Area Retail Outlets as a Place for Shopping / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 135-151. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13653. - ISSN 0208-7944
53
Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlowych na tle przemian strukturalnych w handlu / Grażyna PLICHTA // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 194-212. - Bibliogr.
54
Oczekiwana jakość usługi handlowej jako przesłanka lokalizacji zakupów = Expected Quality of Commercial Service as a Determinant of Purchase Location / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 157-171. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13572. - ISSN 0208-7944
55
Psychospołeczne uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku = Psycho-social Conditions Governing Consumer Behaviour / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 558 (2001), s. 121-132. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
56
Wpływ wybranych czynników na wybór wielkopowierzchniowych placówek detalicznych / Grażyna PLICHTA // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 127-150. - Bibliogr.
57
Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na oczekiwania konsumentów i zmiany strukturalne w polskim handlu / Grażyna PLICHTA // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 217-242. - Bibliogr.
58
Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu za strony zachodnich sieci : (zarys problematyki) = Dangers and Chances for Polish Trade on the Part of Western Networks in the Light of the Carried Out Research / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000), s. 113-126. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
59
Wpływ wielkopowierzchniowych sklepów na przemiany w polskim handlu i kształtowanie preferencji konsumenckich = Consumers' Expectations towards the Retail Offer and the Expansion of Shops with Large Selling Area / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 117-130. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9923. - ISSN 0208-7944
60
Sprawozdanie z II Warsztatów Metodologicznych / Joanna BABIARZ, Grażyna PLICHTA // W: Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo AE, 1999. - S. 105-111. - ISBN 83-87239-90-9
61
Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego, a oczekiwania konsumentów w stosunku do ich oferty handlowej / Grażyna PLICHTA // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 196-218
62
Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych = Huff Model as Instrument Supporting Decisions on Siting of Major Retail Facilities / Grażyna PLICHTA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998), s. 109-120. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
1
Plichta J., Plichta G., (2018), Opportunism versus Trust in the Relationships of Co-Creating Values in Social Media. [W:] Krstić B. (red.), Strenghtening the Competitiveness of Enterprises and National Economies, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 211-228.
2
Plichta G., (2018), The Problem of Short-term Rental as a Manifestation of the Overtourism Effect on the Housing Market in the Historical City of Krakow, "Świat Nieruchomości", nr 4 (106), s. 57-64.
3
Plichta G., (2018), The Role of Trust in Shaping Experience in Transactions Concluded in a Traditional Manner and via the Internet. [W:] Jaki A., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 179-184.
4
Plichta G., (2017), The Issue of Trust in the Concept of Socially Responsible Consumption : the Outline of the Problem. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 295-304.
5
Plichta J., Plichta G., (2017), Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market. [W:] Krstić ed. (red.), Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations, Niš : Faculty of Economics, University of Niš, s. 154-170.
6
Sagan A., Plichta G., (2016), Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 97, s. 253-262; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z97/19_PO_rec_rf-24_sagan.pdf
7
Plichta G., (2016), The Issue of Allocation of Financial Resources of Polish Households in Light of The Key Social Policies and Confidence in Financial Institutions. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-141.
8
Plichta G., (2016), Trust as a Factor Determining the Co-creation of Value in Transactions Concluded via the Internet. [W:] Kaczmarek J., Żmija K. (red.), Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 245-251.
9
Plichta J., Plichta G., (2015), Institutional Innovativeness as a Premise for Creating Value by Commercial Entities in the Public Urban Space. [W:] Krstić B., Paszek Z. (red.), Competitiveness of Enterprises and National Economies, Niš : Faculty of Economics - University of Niš, s. 185-201.
10
Plichta G., (2015), Trust and Predicting Consumer Behavior in the Health Market in the Light of CART Regression Tree Method. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 465-474.
11
Plichta G., (2015), Trust and Decision Making in the Conditions Of Uncertainty and Risk in the Light of the Empirical Research Into Polish Households. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 107-115.
12
Plichta G., (2014), Trust in Shaping Values and Preferences on the Market of Consumer Goods and Services. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 31-48.
13
Plichta G., (2014), Przewidywanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych w kontekście zaufania - z wykorzystaniem analizy regresji (metoda CART). [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 62-81.
14
Sagan A., Plichta G., (2014), Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 5 (352), s. 221-231; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_5-2014.pdf
15
Sagan A., Plichta G., (2014), Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 451-463.
16
Plichta G., (2014), The Factor Space of Trust in the Formation of Purchasing Behaviors. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 23-33.
17
Węgrzyn R., Fatuła D., Plichta G., (2013), Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-36.
18
Plichta J., Plichta G., (2013), Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna, "Psychologia Ekonomiczna", nr 3, s. 40-51; http://psychologia-ekonomiczna.com.pl/article/download/15/14
19
Plichta G., Plichta J., (2013), Problem typu trade off w wykorzystaniu zasobu czasu z punktu widzenia koncepcji środków-celów, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 1, s. 24-33.
20
Plichta G., (2013), Przestrzenne uwarunkowania poziomu zaufania jako kapitału społecznego. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, s. 67-92.
21
Plichta G., Plichta J., (2013), Application of Path Model to the Identification and Analysis of Transaction Costs in Retail Trade. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 389-402.
22
Plichta G., (2012), Wybrane aspekty wartości dla klienta w sferze usług i obsługi klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 34-46.
23
Plichta G., (2012), Zaufanie w procesie dokonywania transakcji w handlu tradycyjnym oraz za pośrednictwem sieci Internet - dynamiczne zmiany w sektorze. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, s. 52-68.
24
Łapczyński M., Stobiecka J., Plichta G., (2011), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31-54.
25
Plichta G., (2011), Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 67-81; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192853
26
Plichta G., (2011), Zaufanie w kanałach dystrybucji - analiza ścieżkowa. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 68-81.
27
Plichta J., Plichta G., (2011), Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C - ujęcie transakcyjne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 175, s. 124-133.
28
Plichta G., Plichta J., (2011), Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 73, s. 443-451; http://www.wzieu.pl/zn/661/ZN_661.pdf
29
Fatuła D., Węgrzyn R., Plichta G., (2010), Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 8-29.
30
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
31
Sagan A., Plichta G., (2010), Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 15, s. 87-98; http://www.wzieu.pl/zn/608/ZN_608.pdf
32
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
33
Plichta G., (2009), Identyfikacja pozytywnych efektów oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - zarys problematyki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 115-126; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939515
34
Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., (2009), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 6-27.
35
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
36
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
37
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
38
Plichta G., (2007), Identyfikacja i hierarchizacja czynników wpływających na wybór placówek wielkopowierzchniowych na miejsce zakupów : na przykładzie rynku krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 151-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/150308772
39
Plichta G., (2007), Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 89-106; https://bazekon.uek.krakow.pl/156983346
40
Plichta G., Plichta J., (2007), Pomiar użyteczności usługi handlowej jako przesłanka kształtowania wartości dla klienta. [W:] Szumilak J. (red.), Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 79-89.
41
Plichta G., (2007), Hierarchiczne ujęcie czynników ukrytych wpływających na przewagę konkurencyjną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na rynku krakowskim. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 188-195.
42
Plichta G., (2007), Niepewność funkcjonowania handlu drobnodetalicznego w aspekcie oddziaływania obiektów o dużych powierzchniach sprzedażowych - zarys problematyki w świetle badań własnych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 149-162.
43
Plichta G., (2006), Hierarchizacja czynników przewagi konkurencyjnej zagranicznych placówek wielkopowierzchniowych nad polskimi sklepami (na przykładzie rynku krakowskiego). [W:] Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 195-208.
44
Plichta G., (2006), Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowych placówek handlowych na rynku krakowskim. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 86-101.
45
Plichta G., (2005), Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 117-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/96688601
46
Plichta G., (2005), Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 59-74; https://bazekon.uek.krakow.pl/104761714
47
Plichta G., (2005), Determinanty wyboru wielopowierzchniowych placówek handlowych przez konsumentów na rynku, Prom. Mynarski S., Kraków : , 273 k.
48
Plichta G., (2005), Uwarunkowania demograficzne wyboru placówek wielkopowierzchniowych na rynku krakowskim w świetle badań. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 147-169.
49
Plichta G., (2004), Identyfikacja czynników wpływających na realizację zakupów w placówkach o dużych powierzchniach handlowych : na przykładzie rynku krakowskiego. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 175-197.
50
Plichta G., (2003), Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowej placówki handlowej a preferencje nabywców. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 156-175.
51
Plichta G., (2003), Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 137-150; https://bazekon.uek.krakow.pl/46330176
52
Plichta G., (2002), Czynniki wpływające na wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na miejsce zakupów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 135-151; https://bazekon.uek.krakow.pl/13653
53
Plichta G., (2002), Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlowych na tle przemian strukturalnych w handlu. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 194-212.
54
Plichta G., (2002), Oczekiwana jakość usługi handlowej jako przesłanka lokalizacji zakupów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 157-171; https://bazekon.uek.krakow.pl/13572
55
Plichta G., (2001), Psychospołeczne uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 558, s. 121-132.
56
Plichta G., (2001), Wpływ wybranych czynników na wybór wielkopowierzchniowych placówek detalicznych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 127-150.
57
Plichta G., (2000), Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na oczekiwania konsumentów i zmiany strukturalne w polskim handlu. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 217-242.
58
Plichta G., (2000), Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu za strony zachodnich sieci (zarys problematyki), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 113-126.
59
Plichta G., (2000), Wpływ wielkopowierzchniowych sklepów na przemiany w polskim handlu i kształtowanie preferencji konsumenckich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 117-130; https://bazekon.uek.krakow.pl/9923
60
Babiarz J., Plichta G., (1999), Sprawozdanie z II Warsztatów Metodologicznych. [W:] Mynarski S. (red.), Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.), Kraków : Wydawnictwo AE, s. 105-111.
61
Plichta G., (1998), Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego, a oczekiwania konsumentów w stosunku do ich oferty handlowej. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 196-218.
62
Plichta G., (1998), Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 513, s. 109-120.
1
@inbook{UEK:2168326169,
author = "Plichta Jarosław and Plichta Grażyna",
title = "Opportunism versus Trust in the Relationships of Co-Creating Values in Social Media",
booktitle = "Strenghtening the Competitiveness of Enterprises and National Economies",
pages = "211-228",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics, University of Niš",
year = "2018",
isbn = "978-86-6139-154-5",
}
2
@article{UEK:2168332595,
author = "Plichta Grażyna",
title = "The Problem of Short-term Rental as a Manifestation of the Overtourism Effect on the Housing Market in the Historical City of Krakow",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (106)",
pages = "57-64",
year = "2018",
}
3
@inbook{UEK:2168331161,
author = "Plichta Grażyna",
title = "The Role of Trust in Shaping Experience in Transactions Concluded in a Traditional Manner and via the Internet",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Challenges of Economic Resources Management",
pages = "179-184",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-40-0 ; 978-83-65907-41-7",
}
4
@inbook{UEK:2168322393,
author = "Plichta Grażyna",
title = "The Issue of Trust in the Concept of Socially Responsible Consumption : the Outline of the Problem",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "295-304",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
5
@inbook{UEK:2168316379,
author = "Plichta Jarosław and Plichta Grażyna",
title = "Transactional Conditionings of Consumer Behaviours in the Processes of Exchange on the Ecological Products Market",
booktitle = "Enhancing Micro and Macro Competitiveness - Possibilities and Limitations",
pages = "154-170",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics, University of Niš",
year = "2017",
isbn = "978-86-6139-138-5",
}
6
@article{UEK:2168312929,
author = "Sagan Adam and Plichta Grażyna",
title = "Zaufanie a wartości osobowe konsumentów w świetle logiki dominacji usługowej S-D logic",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 97",
pages = "253-262",
adress = "",
year = "2016",
}
7
@inbook{UEK:2168310823,
author = "Plichta Grażyna",
title = "The Issue of Allocation of Financial Resources of Polish Households in Light of The Key Social Policies and Confidence in Financial Institutions",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "133-141",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
8
@inbook{UEK:2168308061,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Trust as a Factor Determining the Co-creation of Value in Transactions Concluded via the Internet",
booktitle = "Expectations and Challenges of Modern Economy and Enterprises : Problems, Concepts, Activities",
pages = "245-251",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-51-5 ; 978-83-65173-52-2",
}
9
@inbook{UEK:2168298475,
author = "Plichta Jarosław and Plichta Grażyna",
title = "Institutional Innovativeness as a Premise for Creating Value by Commercial Entities in the Public Urban Space",
booktitle = "Competitiveness of Enterprises and National Economies",
pages = "185-201",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics - University of Niš",
year = "2015",
isbn = "978-86-6139-101-9",
}
10
@inbook{UEK:2168301459,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Trust and Predicting Consumer Behavior in the Health Market in the Light of CART Regression Tree Method",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "465-474",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
11
@inbook{UEK:2168296435,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Trust and Decision Making in the Conditions Of Uncertainty and Risk in the Light of the Empirical Research Into Polish Households",
booktitle = "Development, Innovation and Business Potential in View of Economic Changes",
pages = "107-115",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-10-2 ; 978-83-65173-11-9",
}
12
@inbook{UEK:2168289719,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Trust in Shaping Values and Preferences on the Market of Consumer Goods and Services",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "31-48",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
13
@unpublished{UEK:2168302285,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Przewidywanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych w kontekście zaufania - z wykorzystaniem analizy regresji (metoda CART)",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "62-81",
year = "2014",
}
14
@article{UEK:2168292279,
author = "Sagan Adam and Plichta Grażyna",
title = "Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5 (352)",
pages = "221-231",
year = "2014",
}
15
@article{UEK:2168288279,
author = "Sagan Adam and Plichta Grażyna",
title = "Zaufanie a style podejmowania decyzji wśród członków gospodarstw domowych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "451-463",
year = "2014",
}
16
@inbook{UEK:2168287667,
author = "Plichta Grażyna",
title = "The Factor Space of Trust in the Formation of Purchasing Behaviors",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "23-33",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
17
@inbook{UEK:2168298911,
author = "Węgrzyn Ryszard and Fatuła Dariusz and Plichta Grażyna",
title = "Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "11-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
18
@article{UEK:2168263706,
author = "Plichta Jarosław and Plichta Grażyna",
title = "Znaczenie zaufania w handlu elektronicznym - perspektywa instytucjonalna",
journal = "Psychologia Ekonomiczna",
number = "3",
pages = "40-51",
year = "2013",
}
19
@article{UEK:2168272460,
author = "Plichta Grażyna and Plichta Jarosław",
title = "Problem typu trade off w wykorzystaniu zasobu czasu z punktu widzenia koncepcji środków-celów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 1",
pages = "24-33",
year = "2013",
}
20
@unpublished{UEK:2168287413,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Przestrzenne uwarunkowania poziomu zaufania jako kapitału społecznego",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
pages = "67-92",
year = "2013",
}
21
@inbook{UEK:2168274499,
author = "Plichta Grażyna and Plichta Jarosław",
title = "Application of Path Model to the Identification and Analysis of Transaction Costs in Retail Trade",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management",
pages = "389-402",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-82-2",
}
22
@inbook{UEK:2168250934,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Wybrane aspekty wartości dla klienta w sferze usług i obsługi klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "34-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
23
@unpublished{UEK:2168266594,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Zaufanie w procesie dokonywania transakcji w handlu tradycyjnym oraz za pośrednictwem sieci Internet - dynamiczne zmiany w sektorze",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
pages = "52-68",
year = "2012",
}
24
@inbook{UEK:2168306513,
author = "Łapczyński Mariusz and Stobiecka Jadwiga and Plichta Grażyna",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "31-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
25
@article{UEK:2168222670,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Istota wartości dla klienta w handlu detalicznym - zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "67-81",
year = "2011",
}
26
@unpublished{UEK:2168260268,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Zaufanie w kanałach dystrybucji - analiza ścieżkowa",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "68-81",
year = "2011",
}
27
@article{UEK:2168222886,
author = "Plichta Jarosław and Plichta Grażyna",
title = "Problem identyfikacji czynników wpływających na zaufanie w relacjach wymiennych na rynkach B2C - ujęcie transakcyjne",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "175",
pages = "124-133",
adress = "",
year = "2011",
}
28
@article{UEK:2168221764,
author = "Plichta Grażyna and Plichta Jarosław",
title = "Czynniki wpływające na wiarygodność przedsiębiorstw handlowych na rynkach B2C",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "73",
pages = "443-451",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
29
@unpublished{UEK:2168306761,
author = "Fatuła Dariusz and Węgrzyn Ryszard and Plichta Grażyna",
title = "Istota i źródła wartości na rynku detalicznych produktów finansowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "8-29",
year = "2010",
}
30
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Baścik Kazimierz and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Mirek Jolanta and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna and Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Węgrzyn Ryszard",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
31
@article{UEK:2168296941,
author = "Sagan Adam and Plichta Grażyna",
title = "Podejście środków-celów w ocenie regionalnego zróżnicowania wartości dla klienta w obszarze usług okołosprzedażowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "15",
pages = "87-98",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
32
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Baścik Kazimierz and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Łapczyński Mariusz and Mirek Jolanta and Plichta Grażyna and Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Węgrzyn Ryszard",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
33
@article{UEK:50426,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Identyfikacja pozytywnych efektów oddziaływania wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - zarys problematyki",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "115-126",
year = "2009",
}
34
@unpublished{UEK:2168306753,
author = "Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna and Sagan Adam",
title = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "6-27",
year = "2009",
}
35
@unpublished{UEK:2163817272,
author = "Białynicka-Birula Joanna and Sagan Adam and Fatuła Dariusz and Węgrzyn Ryszard and Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
36
@unpublished{UEK:2163817766,
author = "Sagan Adam and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Łapczyński Mariusz and Węgrzyn Ryszard and Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga and Plichta Grażyna",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
37
@unpublished{UEK:2163817569,
author = "Stobiecka Jadwiga and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna and Mirek Jolanta and Fatuła Dariusz and Białynicka-Birula Joanna and Węgrzyn Ryszard",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
38
@article{UEK:51092,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Identyfikacja i hierarchizacja czynników wpływających na wybór placówek wielkopowierzchniowych na miejsce zakupów : na przykładzie rynku krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "151-169",
year = "2007",
}
39
@article{UEK:50840,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Hierarchiczne ujęcie elementów determinujących wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w świetle badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "89-106",
year = "2007",
}
40
@inbook{UEK:2166220276,
author = "Plichta Grażyna and Plichta Jarosław",
title = "Pomiar użyteczności usługi handlowej jako przesłanka kształtowania wartości dla klienta",
booktitle = "Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy",
pages = "79-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-5-2",
}
41
@inbook{UEK:2165623889,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Hierarchiczne ujęcie czynników ukrytych wpływających na przewagę konkurencyjną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na rynku krakowskim",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "188-195",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
42
@unpublished{UEK:2168281849,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Niepewność funkcjonowania handlu drobnodetalicznego w aspekcie oddziaływania obiektów o dużych powierzchniach sprzedażowych - zarys problematyki w świetle badań własnych",
booktitle = "Analiza ryzyka i niepewności w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "149-162",
year = "2007",
}
43
@inbook{UEK:2166469171,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Hierarchizacja czynników przewagi konkurencyjnej zagranicznych placówek wielkopowierzchniowych nad polskimi sklepami (na przykładzie rynku krakowskiego)",
booktitle = "Handel we współczesnej gospodarce",
pages = "195-208",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "978-83-924038-0-7",
}
44
@unpublished{UEK:2168326577,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowych placówek handlowych na rynku krakowskim",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "86-101",
year = "2006",
}
45
@article{UEK:53010,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Rozwój handlu europejskiego na tle strategii internacjonalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "117-134",
year = "2005",
}
46
@article{UEK:52615,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych form handlu detalicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "59-74",
year = "2005",
}
47
@unpublished{UEK:2168219756,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Determinanty wyboru wielopowierzchniowych placówek handlowych przez konsumentów na rynku",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
48
@unpublished{UEK:2168261402,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Uwarunkowania demograficzne wyboru placówek wielkopowierzchniowych na rynku krakowskim w świetle badań",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "147-169",
year = "2005",
}
49
@unpublished{UEK:2168261846,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Identyfikacja czynników wpływających na realizację zakupów w placówkach o dużych powierzchniach handlowych : na przykładzie rynku krakowskiego",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "175-197",
year = "2004",
}
50
@unpublished{UEK:2168270398,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Pozycja konkurencyjna wielkopowierzchniowej placówki handlowej a preferencje nabywców",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "156-175",
year = "2003",
}
51
@article{UEK:2168224022,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na strukturę podmiotową i zachowania konsumentów oraz funkcjonowanie współczesnego handlu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "137-150",
year = "2003",
}
52
@article{UEK:2168224672,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Czynniki wpływające na wybór wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na miejsce zakupów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "135-151",
year = "2002",
}
53
@unpublished{UEK:2168280413,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlowych na tle przemian strukturalnych w handlu",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "194-212",
year = "2002",
}
54
@article{UEK:2168226962,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Oczekiwana jakość usługi handlowej jako przesłanka lokalizacji zakupów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "157-171",
year = "2002",
}
55
@article{UEK:2168235842,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Psychospołeczne uwarunkowania postępowania konsumentów na rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "558",
pages = "121-132",
year = "2001",
}
56
@unpublished{UEK:2168281271,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Wpływ wybranych czynników na wybór wielkopowierzchniowych placówek detalicznych",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "127-150",
year = "2001",
}
57
@unpublished{UEK:2168283315,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Nowoczesne kanały dystrybucji i ich wpływ na oczekiwania konsumentów i zmiany strukturalne w polskim handlu",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "217-242",
year = "2000",
}
58
@article{UEK:2168257072,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Postrzeganie zagrożeń i szans dla polskiego handlu za strony zachodnich sieci : (zarys problematyki)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "113-126",
year = "2000",
}
59
@article{UEK:2168248488,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Wpływ wielkopowierzchniowych sklepów na przemiany w polskim handlu i kształtowanie preferencji konsumenckich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "117-130",
year = "2000",
}
60
@misc{UEK:2168263278,
author = "Babiarz Joanna and Plichta Grażyna",
title = "Sprawozdanie z II Warsztatów Metodologicznych",
booktitle = "Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.)",
pages = "105-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-87239-90-9",
}
61
@unpublished{UEK:2168240384,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Rozwój wielkopowierzchniowych placówek handlu detalicznego, a oczekiwania konsumentów w stosunku do ich oferty handlowej",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "196-218",
year = "1998",
}
62
@article{UEK:2168248360,
author = "Plichta Grażyna",
title = "Model Huffa jako narzędzie wspierające decyzje lokalizacyjne dużych obiektów handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "513",
pages = "109-120",
year = "1998",
}