Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Organizacja Biura Wspierania Projektów na potrzeby rozwoju działalności badawczej uczelni wyższej
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (63) (2015) , s. 6-9
Access mode:
Nr:
2168291545
unreviewed article
2

Author:
Title:
Działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rzecz rozwoju działalności B+R w uczelniach, instytucjach naukowych oraz przedsiębiorstwach zainteresowanych współpracą badawczą z uczelniami
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 52-54
Access mode:
Nr:
2168299381
unreviewed article
3

Author:
Title:
Zakończenie realizacji projektu "Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy"
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (67) (2015) , s. 50-51
Access mode:
Nr:
2168299379
unreviewed article
4

Author:
Title:
Quo vadis, branżo pszczelarska?
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (58), s. 40-41
Access mode:
Nr:
2168275333
varia
5

Author:
Title:
UEK realizuje projekty finansowane z funduszy norweskich
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (60) (2014) , s. 42-43
Access mode:
Nr:
2168291191
unreviewed article
6

Title:
Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów podyplomowych : materiały przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum "Edukacja dla przedsiębiorczości: studia podyplomowe"
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości", 2008
Physical description:
191 s.; 21 cm
Nr:
2168252392
7

Author:
Lesław Piecuch , Anna Rochowska
Title:
Nie brakowało nam entuzjazmu
Source:
Eksperyment. - nr 7, s. 7
Nr:
2168357914
varia
8

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000
Fotograf:
Włodek Krzysztof
Redakcja:
, Strużanowska Beata
, Timler Maja
Publisher address:
Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
63 s.: il.; 31 cm
Notes:
Równol. tekst pol. i ang.,
ISBN:
83-910565-4-6
Nr:
2168339753
9

Title:
Wybrane techniki wspomagania małych firm
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 154-190
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306205
chapter in monograph
See main document
10

Author:
Title:
Sprawozdanie z działalności Biura Programów Zagranicznych za okres: marzec 1994 - kwiecień 1997 r.
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(41), s. 10-33
Nr:
2168346276
chapter in report
11

Author:
Tom Dowling , Eric Larson , Lesław Piecuch
Title:
Pożegnanie z Afryką
Source:
Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994, s. 81-90
ISBN:
83-86439-07-6
Nr:
2168335261
chapter in academic script
See main document
12

Author:
Tom Dowling , Eric Larson , Lesław Piecuch
Title:
Pożegnanie z Afryką
Source:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 81-90
Nr:
2168242338
chapter in textbook
See main document
13

Author:
Title:
Informacja o działalności Biura Programów Zagranicznych w okresie styczeń-marzec 1994 r.
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4 (26), s. 35-41
Nr:
2168346140
chapter in report
14

Conference:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Title:
Modele serii PROFIS : stan badań
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 231-240 - Bibliogr.
Nr:
2168263602
chapter in conference materials
See main document
15

Conference:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Title:
Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 127-134 - Bibliogr.
Nr:
2168263604
chapter in conference materials
See main document
16

Conference:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Title:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)
Opracowanie:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
247 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168332411
conference materials
See related chapters
17

Title:
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991) , s. 167-183 - Bibliogr.
Series:
(Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej)
Nr:
2168298353
article
18

Conference:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Title:
Model PROFIS - stan badań
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4, s. 364. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351436
varia
19

Conference:
II Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Karniowice k. Krakowa, Polska, od 1989-05-29 do 1989-05-31
Title:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351296
varia
20

Conference:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Title:
Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4, s. 366. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351438
varia
21

Author:
Conference:
XXV Konferencja Ekonometryków, Statystyków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. VII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1988-04-17 do 1988-04-20
Title:
System Wspomagania Decyzji dla potrzeb symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 37, z. 3, s. 226. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351264
varia
22

Author:
Title:
Koncepcja systemu wspomagania decyzji dla potrzeb modułowego symulatora przedsiębiorstwa
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 90-101 - Bibliogr.
Nr:
2168269544
chapter in conference materials
See main document
23

Author:
Title:
Rola interakcyjnych systemów wspomagania decyzji w organizacji gospodarczej = The Role of Interactive Decision Support Systems in Business Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989) , s. 155-173. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257532
article
24

Title:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)
Opracowanie:
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168269552
conference materials
See related chapters
25

Title:
Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji = Determinants of Practical Implementation of Interactive Decision Support System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989) , s. 121-138. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257526
article
26

Conference:
Seminarium Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1988-06-07 do 1988-06-09
Title:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2, s. 196. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350984
varia
27

Author:
Title:
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jako gra przeciwko naturze = Decision-Making under Uncertainty as a Game against Nature
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 246 (1988) , s. 121-137. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168253678
article
28

Author:
Title:
Interakcyjny system wspomagania decyzji użytecznym narzędziem w ręku decydenta
Source:
Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne / red. Henryk Sroka - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 205-207
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Nr:
2168366702
chapter in monograph
29

Author:
Title:
Koncepcja interakcyjnych systemów wspomagania decyzji = Conception of Interacting Systems Aiding Decision Making
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988) , s. 27-39. - Summ., rez.
Nr:
2168225166
article
30

Author:
Title:
Gry nieściśle konkurencyjne i metody ich rozwiązywania = Non-strictly Competitive Games and Methodes of Solving Them
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 222 (1986) , s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250558
article
31

Author:
Title:
Możliwości praktycznego wykorzystania teorii użyteczności = Possibilities of Making Practical Use of the Utility Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985) , s. 201-213. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254728
article
32

Author:
Title:
Impas badań operacyjnych
Source:
Wektory. - nr 3 (1984) , s. 44-45,48
Nr:
2168363726
article
33

Author:
Title:
Wybór techniki estymacyjnej parametrów modelu kosztów jednostkowych produkcji = On the Parameter Rating of the Model of Unit Production Costs : Choice of the Rating Technique
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 99 (1978) , s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250792
article
34

Author:
Title:
Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/120
Nr:
2168305319
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Author:
Lesław Piecuch , Wiktor Adamus , Paweł Lula
Title:
Arkusz kalkulacyjny LOTUS 1-2-3 jako generator systemów wspomagania decyzji
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/136/90-2
Signature:
NP-84/Magazyn
Nr:
2168316455
unpublished scientific work
1
Organizacja Biura Wspierania Projektów na potrzeby rozwoju działalności badawczej uczelni wyższej / Lesław PIECUCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 6-9. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
2
Działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rzecz rozwoju działalności B+R w uczelniach, instytucjach naukowych oraz przedsiębiorstwach zainteresowanych współpracą badawczą z uczelniami / Lesław PIECUCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 52-54. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
3
Zakończenie realizacji projektu "Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy" / Lesław PIECUCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 50-51. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
4
Quo vadis, branżo pszczelarska? / Lesław PIECUCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 40-41. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
5
UEK realizuje projekty finansowane z funduszy norweskich / Lesław PIECUCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 42-43. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
6
Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów podyplomowych : materiały przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum "Edukacja dla przedsiębiorczości: studia podyplomowe" / koncepcja i założenia merytoryczne oprac.: Lesław PIECUCH. - Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości", 2008. - 191 s. ; 21 cm
7
Nie brakowało nam entuzjazmu / Lesław PIECUCH ; not. Anna Rochowska // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 7 (2001), s. 7. - ISSN 1509-5975
8
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA. - Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000. - 63 s. : il. ; 31 cm. - Równol. tekst pol. i ang. - ISBN 83-910565-4-6
9
Wybrane techniki wspomagania małych firm / Andrzej Masny, Izabela CZAJA, Bogdan ROGODA, Halina SMUTEK, Lesław PIECUCH // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 154-190. - ISBN 83-7252-004-6
10
Sprawozdanie z działalności Biura Programów Zagranicznych za okres: marzec 1994 - kwiecień 1997 r. / Lesław PIECUCH // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(41) (1997), s. 10-33
11
Pożegnanie z Afryką / Tom Dowling, Eric Larson, Lesław PIECUCH // W: Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI. - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994. - S. 81-90. - ISBN 83-86439-07-6
12
Pożegnanie z Afryką / Tom Dowling, Eric Larson, Lesław PIECUCH // W: Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 81-90
13
Informacja o działalności Biura Programów Zagranicznych w okresie styczeń-marzec 1994 r. / Lesław PIECUCH // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4 (26) (1994), s. 35-41
14
Modele serii PROFIS : stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 231-240. - Bibliogr.
15
Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania / Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 127-134. - Bibliogr.
16
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.
17
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991), s. 167-183. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
18
Model PROFIS - stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 364. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
19
Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
20
Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania / Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 366. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
21
System Wspomagania Decyzji dla potrzeb symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa / Lesław PIECUCH // Przegląd Statystyczny. - t. 37, z. 3 (1990), s. 226. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
22
Koncepcja systemu wspomagania decyzji dla potrzeb modułowego symulatora przedsiębiorstwa / Lesław PIECUCH // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 90-101. - Bibliogr.
23
Rola interakcyjnych systemów wspomagania decyzji w organizacji gospodarczej = The Role of Interactive Decision Support Systems in Business Organization / Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989), s. 155-173. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
25
Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji = Determinants of Practical Implementation of Interactive Decision Support System / Jerzy CHARUZA, Lesław PIECUCH, Danuta Sarga // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989), s. 121-138. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK, Lesław PIECUCH // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2 (1989), s. 196. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
27
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jako gra przeciwko naturze = Decision-Making under Uncertainty as a Game against Nature / Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 246 (1988), s. 121-137. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
28
Interakcyjny system wspomagania decyzji użytecznym narzędziem w ręku decydenta / Lesław PIECUCH // W: Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne / red. Henryk Sroka. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1988. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 205-207
29
Koncepcja interakcyjnych systemów wspomagania decyzji = Conception of Interacting Systems Aiding Decision Making / Lesław PIECUCH // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988), s. 27-39. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
30
Gry nieściśle konkurencyjne i metody ich rozwiązywania = Non-strictly Competitive Games and Methodes of Solving Them / Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 222 (1986), s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
31
Możliwości praktycznego wykorzystania teorii użyteczności = Possibilities of Making Practical Use of the Utility Theory / Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985), s. 201-213. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Impas badań operacyjnych / Lesław PIECUCH // Wektory. - nr 3 (1984), s. 44-45,48. - ISSN 0208-9084
33
Wybór techniki estymacyjnej parametrów modelu kosztów jednostkowych produkcji = On the Parameter Rating of the Model of Unit Production Costs : Choice of the Rating Technique / Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 99 (1978), s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji / Lesław PIECUCH ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1975. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
35
Arkusz kalkulacyjny LOTUS 1-2-3 jako generator systemów wspomagania decyzji / kier: Lesław PIECUCH ; aut.: Lesław PIECUCH, Wiktor Adamus, Paweł LULA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 38 k. : il. ; 30 cm
1
Piecuch L., (2015), Organizacja Biura Wspierania Projektów na potrzeby rozwoju działalności badawczej uczelni wyższej, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 6-9; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
2
Piecuch L., (2015), Działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rzecz rozwoju działalności B+R w uczelniach, instytucjach naukowych oraz przedsiębiorstwach zainteresowanych współpracą badawczą z uczelniami, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 52-54; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
3
Piecuch L., (2015), Zakończenie realizacji projektu "Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy", "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
4
Piecuch L., (2014), Quo vadis, branżo pszczelarska?, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 40-41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
5
Piecuch L., (2014), UEK realizuje projekty finansowane z funduszy norweskich, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 42-43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
6
Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów podyplomowych: materiały przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum "Edukacja dla przedsiębiorczości: studia podyplomowe", (2008), Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości", 191 s.
7
Piecuch L., Rochowska A., (2001), Nie brakowało nam entuzjazmu, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 7, s. 7.
8
Sokołowski A., Piecuch L., Strużanowska B., Timler M., Stolarska A. (red.), (2000), Akademia Ekonomiczna w Krakowie: album jubileuszowy 1925-2000, Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 63 s.
9
Masny A., Czaja I., Rogoda B., Smutek H., Piecuch L., (1999), Wybrane techniki wspomagania małych firm. [W:] TARGALSKI J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 154-190.
10
Piecuch L., (1997), Sprawozdanie z działalności Biura Programów Zagranicznych za okres: marzec 1994 - kwiecień 1997 r.. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 10-33.
11
Dowling T., Larson E., Piecuch L., (1994), Pożegnanie z Afryką. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : AE, s. 81-90.
12
Dowling T., Larson E., Piecuch L., (1994), Pożegnanie z Afryką. [W:] Targalski J. (red.), Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 81-90.
13
Piecuch L., (1994), Informacja o działalności Biura Programów Zagranicznych w okresie styczeń-marzec 1994 r.. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 35-41.
14
Wąsik B., Piecuch L., Skrzypek J., (1992), Modele serii PROFIS : stan badań. [W:] zebrał ma., publ. Lesław PIECUCH , LITWA (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 231-240.
15
Piecuch L., Skrzypek J., (1992), Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania. [W:] zebrał ma., publ. Lesław PIECUCH , LITWA (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-134.
16
Piecuch L., Litwa A. (red.), (1992), Symulacyjne modele przedsiębiorstw: materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 247 s.
17
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., (1991), Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 189, s. 167-183.
18
Wąsik B., Piecuch L., Skrzypek J., (1991), Model PROFIS - stan badań, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 364.
19
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., Skrzypek J., (1991), Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 100-101.
20
Piecuch L., Skrzypek J., (1991), Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 366.
21
Piecuch L., (1990), System Wspomagania Decyzji dla potrzeb symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa, "Przegląd Statystyczny", t. 37, z. 3, s. 226.
22
Piecuch L., (1989), Koncepcja systemu wspomagania decyzji dla potrzeb modułowego symulatora przedsiębiorstwa. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 90-101.
23
Piecuch L., (1989), Rola interakcyjnych systemów wspomagania decyzji w organizacji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 155-173.
24
Piecuch L., Litwa A. (red.), (1989), Symulacyjne modele przedsiębiorstw: materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 162 s.
25
Charuza J., Piecuch L., Sarga D., (1989), Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 121-138.
26
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., Piecuch L., (1989), Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 2, s. 196.
27
Piecuch L., (1988), Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jako gra przeciwko naturze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 121-137.
28
Piecuch L., (1988), Interakcyjny system wspomagania decyzji użytecznym narzędziem w ręku decydenta. [W:] Sroka H. (red.), Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 205-207.
29
Piecuch L., (1988), Koncepcja interakcyjnych systemów wspomagania decyzji, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 27-39.
30
Piecuch L., (1986), Gry nieściśle konkurencyjne i metody ich rozwiązywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 222, s. 105-134.
31
Piecuch L., (1985), Możliwości praktycznego wykorzystania teorii użyteczności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 201-213.
32
Piecuch L., (1984), Impas badań operacyjnych, "Wektory", nr 3, s. 44-45,48.
33
Piecuch L., (1978), Wybór techniki estymacyjnej parametrów modelu kosztów jednostkowych produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 97-110.
34
Piecuch L., (1975), Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 149 k.
35
Piecuch L., Adamus W., Lula P., (1991), Arkusz kalkulacyjny LOTUS 1-2-3 jako generator systemów wspomagania decyzji, Piecuch L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
1
@article{UEK:2168291545,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Organizacja Biura Wspierania Projektów na potrzeby rozwoju działalności badawczej uczelni wyższej",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "6-9",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
2
@article{UEK:2168299381,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rzecz rozwoju działalności B+R w uczelniach, instytucjach naukowych oraz przedsiębiorstwach zainteresowanych współpracą badawczą z uczelniami",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "52-54",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
3
@article{UEK:2168299379,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Zakończenie realizacji projektu Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "50-51",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
4
@misc{UEK:2168275333,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Quo vadis, branżo pszczelarska?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "40-41",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
5
@article{UEK:2168291191,
author = "Lesław Piecuch",
title = "UEK realizuje projekty finansowane z funduszy norweskich",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "42-43",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
6
@book{UEK:2168252392,
title = "Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów podyplomowych : materiały przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum Edukacja dla przedsiębiorczości: studia podyplomowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości",
year = "2008",
}
7
@misc{UEK:2168357914,
author = "Lesław Piecuch and Anna Rochowska",
title = "Nie brakowało nam entuzjazmu",
booktitle = "Eksperyment",
number = "7",
pages = "7",
year = "2001",
}
8
@book{UEK:2168339753,
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-910565-4-6",
}
9
@inbook{UEK:2168306205,
author = "Andrzej Masny and Izabela Czaja and Bogdan Rogoda and Halina Smutek and Lesław Piecuch",
title = "Wybrane techniki wspomagania małych firm",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "154-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
10
@misc{UEK:2168346276,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Sprawozdanie z działalności Biura Programów Zagranicznych za okres: marzec 1994 - kwiecień 1997 r.",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2(41)",
pages = "10-33",
year = "1997",
}
11
@inbook{UEK:2168335261,
author = "Tom Dowling and Eric Larson and Lesław Piecuch",
title = "Pożegnanie z Afryką",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń",
pages = "81-90",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-07-6",
}
12
@inbook{UEK:2168242338,
author = "Tom Dowling and Eric Larson and Lesław Piecuch",
title = "Pożegnanie z Afryką",
booktitle = "Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków",
pages = "81-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
13
@misc{UEK:2168346140,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Informacja o działalności Biura Programów Zagranicznych w okresie styczeń-marzec 1994 r.",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4 (26)",
pages = "35-41",
year = "1994",
}
14
@inbook{UEK:2168263602,
author = "Bogusław Wąsik and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modele serii PROFIS : stan badań",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "231-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
15
@inbook{UEK:2168263604,
author = "Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "127-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
16
@book{UEK:2168332411,
title = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
17
@article{UEK:2168298353,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch",
title = "Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "189",
pages = "167-183",
year = "1991",
issn = "",
}
18
@misc{UEK:2168351436,
author = "Bogusław Wąsik and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Model PROFIS - stan badań",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "364",
year = "1991",
}
19
@misc{UEK:2168351296,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "100-101",
year = "1991",
}
20
@misc{UEK:2168351438,
author = "Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "366",
year = "1991",
}
21
@misc{UEK:2168351264,
author = "Lesław Piecuch",
title = "System Wspomagania Decyzji dla potrzeb symulacyjnego modelu przedsiębiorstwa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 37, z. 3",
pages = "226",
year = "1990",
}
22
@inbook{UEK:2168269544,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Koncepcja systemu wspomagania decyzji dla potrzeb modułowego symulatora przedsiębiorstwa",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
pages = "90-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
23
@article{UEK:2168257532,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Rola interakcyjnych systemów wspomagania decyzji w organizacji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "155-173",
year = "1989",
}
24
@book{UEK:2168269552,
title = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
25
@article{UEK:2168257526,
author = "Jerzy Charuza and Lesław Piecuch and Danuta Sarga",
title = "Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "121-138",
year = "1989",
}
26
@misc{UEK:2168350984,
author = "Bogusław Wąsik and Anna Litwa and Jerzy Skrzypek and Lesław Piecuch",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 2",
pages = "196",
year = "1989",
}
27
@article{UEK:2168253678,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jako gra przeciwko naturze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "121-137",
year = "1988",
}
28
@inbook{UEK:2168366702,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Interakcyjny system wspomagania decyzji użytecznym narzędziem w ręku decydenta",
booktitle = "Systemy wspomagania decyzji - aspekty metodologiczne",
pages = "205-207",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
issn = "",
}
29
@article{UEK:2168225166,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Koncepcja interakcyjnych systemów wspomagania decyzji",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "27-39",
year = "1988",
}
30
@article{UEK:2168250558,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Gry nieściśle konkurencyjne i metody ich rozwiązywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "222",
pages = "105-134",
year = "1986",
}
31
@article{UEK:2168254728,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Możliwości praktycznego wykorzystania teorii użyteczności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "201-213",
year = "1985",
}
32
@article{UEK:2168363726,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Impas badań operacyjnych",
journal = "Wektory",
number = "3",
pages = "44-45,48",
year = "1984",
}
33
@article{UEK:2168250792,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Wybór techniki estymacyjnej parametrów modelu kosztów jednostkowych produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "97-110",
year = "1978",
}
34
@unpublished{UEK:2168305319,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
35
@unpublished{UEK:2168316455,
author = "Lesław Piecuch and Wiktor Adamus and Paweł Lula",
title = "Arkusz kalkulacyjny LOTUS 1-2-3 jako generator systemów wspomagania decyzji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID