Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Organizacja Biura Wspierania Projektów na potrzeby rozwoju działalności badawczej uczelni wyższej
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015) , s. 6-9. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291545
unreviewed article
See main document
2

Author:
Title:
Zakończenie realizacji projektu "Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy"
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 50-51. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168299379
unreviewed article
See main document
3

Author:
Title:
Działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rzecz rozwoju działalności B+R w uczelniach, instytucjach naukowych oraz przedsiębiorstwach zainteresowanych współpracą badawczą z uczelniami
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015) , s. 52-54. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168299381
unreviewed article
See main document
4

Author:
Title:
Quo vadis, branżo pszczelarska?
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 1 (58), s. 40-41. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275333
varia
See main document
5

Author:
Title:
UEK realizuje projekty finansowane z funduszy norweskich
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 42-43. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291191
unreviewed article
See main document
6

Title:
Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów podyplomowych : materiały przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum "Edukacja dla przedsiębiorczości: studia podyplomowe"
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości", 2008
Physical description:
191 s.; 21 cm
Nr:
2168252392
book
7

Title:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000
Fotograf:
Włodek Krzysztof
Redaktor:
, Strużanowska Beata
, Timler Maja
Publisher address:
Kraków: Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
63 s.: il.; 31 cm
Notes:
Równol. tekst pol. i ang.,
ISBN:
83-910565-4-6
Nr:
2168339753
book
8

Title:
Wybrane techniki wspomagania małych firm
Source:
Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 154-190
ISBN:
83-7252-004-6
Nr:
2168306205
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Sprawozdanie z działalności Biura Programów Zagranicznych za okres: marzec 1994 - kwiecień 1997 r.
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1997. - nr 2(41), s. 10-33
Nr:
2168346276
chapter in report
10

Author:
Title:
Informacja o działalności Biura Programów Zagranicznych w okresie styczeń-marzec 1994 r.
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1994. - nr 4 (26), s. 35-41
Nr:
2168346140
chapter in report
11

Author:
Tom Dowling , Eric Larson , Lesław Piecuch
Title:
Pożegnanie z Afryką
Source:
Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 81-90
Nr:
2168242338
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Tom Dowling , Eric Larson , Lesław Piecuch
Title:
Pożegnanie z Afryką
Source:
Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI - Wyd. 2. - Kraków: AE, 1994, s. 81-90
ISBN:
83-86439-07-6
Nr:
2168335261
chapter in academic script
See main document
13

Title:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)
Materiały zebrał i przygotował:
Współpraca:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992
Physical description:
247 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy ref.
Nr:
2168332411
conference materials
See related chapters
14

Title:
Modele serii PROFIS : stan badań
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 231-240 - Bibliogr.
Nr:
2168263602
chapter in conference materials
See main document
15

Title:
Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 127-134 - Bibliogr.
Nr:
2168263604
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991) , s. 167-183 - Bibliogr.
Series:
(Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej)
Nr:
2168298353
article
17

Author:
Title:
Koncepcja systemu wspomagania decyzji dla potrzeb modułowego symulatora przedsiębiorstwa
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 90-101 - Bibliogr.
Nr:
2168269544
chapter in conference materials
See main document
18

Title:
Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji = Determinants of Practical Implementation of Interactive Decision Support System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 121-138. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257526
article
See main document
19

Author:
Title:
Rola interakcyjnych systemów wspomagania decyzji w organizacji gospodarczej = The Role of Interactive Decision Support Systems in Business Organization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 155-173. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257532
article
See main document
20

Title:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)
Materiały zebrał i przygotował:
Współpraca:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168269552
conference materials
See related chapters
21

Author:
Title:
Koncepcja interakcyjnych systemów wspomagania decyzji = Conception of Interacting Systems Aiding Decision Making
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988) , s. 27-39. - Summ., rez.
Nr:
2168225166
article
22

Author:
Title:
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jako gra przeciwko naturze = Decision-Making under Uncertainty as a Game against Nature
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988) , s. 121-137. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168253678
article
See main document
23

Author:
Title:
Gry nieściśle konkurencyjne i metody ich rozwiązywania = Non-strictly Competitive Games and Methodes of Solving Them
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986) , s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250558
article
See main document
24

Author:
Title:
Możliwości praktycznego wykorzystania teorii użyteczności = Possibilities of Making Practical Use of the Utility Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 201-213. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254728
article
See main document
25

Author:
Title:
Wybór techniki estymacyjnej parametrów modelu kosztów jednostkowych produkcji = On the Parameter Rating of the Model of Unit Production Costs : Choice of the Rating Technique
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978) , s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168250792
article
See main document
26

Author:
Title:
Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/120
Nr:
2168305319
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Author:
Lesław Piecuch , Wiktor Adamus , Paweł Lula
Title:
Arkusz kalkulacyjny LOTUS 1-2-3 jako generator systemów wspomagania decyzji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/136/90-2
Signature:
NP-84/Magazyn
Nr:
2168316455
unpublished scientific work
1
Organizacja Biura Wspierania Projektów na potrzeby rozwoju działalności badawczej uczelni wyższej / Lesław PIECUCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 6-9. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
2
Zakończenie realizacji projektu "Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy" / Lesław PIECUCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 50-51. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
3
Działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rzecz rozwoju działalności B+R w uczelniach, instytucjach naukowych oraz przedsiębiorstwach zainteresowanych współpracą badawczą z uczelniami / Lesław PIECUCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 52-54. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
4
Quo vadis, branżo pszczelarska? / Lesław PIECUCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 1 (58) (2014), s. 40-41. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small. - ISSN 1689-7757
5
UEK realizuje projekty finansowane z funduszy norweskich / Lesław PIECUCH // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 42-43. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
6
Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów podyplomowych : materiały przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum "Edukacja dla przedsiębiorczości: studia podyplomowe" / koncepcja i założenia merytoryczne oprac.: Lesław PIECUCH. - Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości", 2008. - 191 s. ; 21 cm
7
Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000 / fot. Krzysztof Włodek ; red. Andrzej SOKOŁOWSKI, Lesław PIECUCH, Beata Strużanowska, Maja Timler, Agnieszka STOLARSKA. - Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 2000. - 63 s. : il. ; 31 cm. - Równol. tekst pol. i ang. - ISBN 83-910565-4-6
8
Wybrane techniki wspomagania małych firm / Andrzej MASNY, Izabela CZAJA, Bogdan ROGODA, Halina SMUTEK, Lesław PIECUCH // W: Przedsiębiorczość i rozwój firmy / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 154-190. - ISBN 83-7252-004-6
9
Sprawozdanie z działalności Biura Programów Zagranicznych za okres: marzec 1994 - kwiecień 1997 r. / Lesław PIECUCH // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(41) (1997), s. 10-33
10
Informacja o działalności Biura Programów Zagranicznych w okresie styczeń-marzec 1994 r. / Lesław PIECUCH // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4 (26) (1994), s. 35-41
11
Pożegnanie z Afryką / Tom Dowling, Eric Larson, Lesław PIECUCH // W: Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków / red. Jan TARGALSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 81-90
12
Pożegnanie z Afryką / Tom Dowling, Eric Larson, Lesław PIECUCH // W: Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń / red. Jan TARGALSKI. - Wyd. 2. - Kraków : AE, 1994. - S. 81-90. - ISBN 83-86439-07-6
13
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.
14
Modele serii PROFIS : stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 231-240. - Bibliogr.
15
Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania / Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 127-134. - Bibliogr.
16
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991), s. 167-183. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
17
Koncepcja systemu wspomagania decyzji dla potrzeb modułowego symulatora przedsiębiorstwa / Lesław PIECUCH // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 90-101. - Bibliogr.
18
Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji = Determinants of Practical Implementation of Interactive Decision Support System / Jerzy CHARUZA, Lesław PIECUCH, Danuta SARGA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 121-138. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Rola interakcyjnych systemów wspomagania decyzji w organizacji gospodarczej = The Role of Interactive Decision Support Systems in Business Organization / Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 155-173. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
20
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
21
Koncepcja interakcyjnych systemów wspomagania decyzji = Conception of Interacting Systems Aiding Decision Making / Lesław PIECUCH // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988), s. 27-39. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
22
Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jako gra przeciwko naturze = Decision-Making under Uncertainty as a Game against Nature / Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 246 (1988), s. 121-137. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
23
Gry nieściśle konkurencyjne i metody ich rozwiązywania = Non-strictly Competitive Games and Methodes of Solving Them / Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 222 (1986), s. 105-134. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Możliwości praktycznego wykorzystania teorii użyteczności = Possibilities of Making Practical Use of the Utility Theory / Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 201-213. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Wybór techniki estymacyjnej parametrów modelu kosztów jednostkowych produkcji = On the Parameter Rating of the Model of Unit Production Costs : Choice of the Rating Technique / Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 99 (1978), s. 97-110. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji / Lesław PIECUCH ; Promotor: Jan CZYŻYŃSKI. - Kraków, 1975. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
27
Arkusz kalkulacyjny LOTUS 1-2-3 jako generator systemów wspomagania decyzji / kier: Lesław PIECUCH ; aut.: Lesław PIECUCH, Wiktor Adamus, Paweł LULA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 38 k. : il. ; 30 cm
1
Piecuch L., (2015), Organizacja Biura Wspierania Projektów na potrzeby rozwoju działalności badawczej uczelni wyższej, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 6-9; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
2
Piecuch L., (2015), Zakończenie realizacji projektu "Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy", "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 50-51; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
3
Piecuch L., (2015), Działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rzecz rozwoju działalności B+R w uczelniach, instytucjach naukowych oraz przedsiębiorstwach zainteresowanych współpracą badawczą z uczelniami, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 52-54; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
4
Piecuch L., (2014), Quo vadis, branżo pszczelarska?, "Kurier UEK", nr 1 (58), s. 40-41; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small
5
Piecuch L., (2014), UEK realizuje projekty finansowane z funduszy norweskich, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 42-43; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
6
Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów podyplomowych: materiały przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum "Edukacja dla przedsiębiorczości: studia podyplomowe", (2008), Kraków : Stowarzyszenie "Edukacja dla Przedsiębiorczości", 191 s.
7
Sokołowski A., Piecuch L., Strużanowska B., Timler M., Stolarska A. (red.), (2000), Akademia Ekonomiczna w Krakowie: album jubileuszowy 1925-2000, Kraków : Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej, 63 s.
8
Masny A., Czaja I., Rogoda B., Smutek H., Piecuch L., (1999), Wybrane techniki wspomagania małych firm. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość i rozwój firmy, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 154-190.
9
Piecuch L., (1997), Sprawozdanie z działalności Biura Programów Zagranicznych za okres: marzec 1994 - kwiecień 1997 r.. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 10-33.
10
Piecuch L., (1994), Informacja o działalności Biura Programów Zagranicznych w okresie styczeń-marzec 1994 r.. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 35-41.
11
Dowling T., Larson E., Piecuch L., (1994), Pożegnanie z Afryką. [W:] Targalski J. (red.), Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 81-90.
12
Dowling T., Larson E., Piecuch L., (1994), Pożegnanie z Afryką. [W:] Targalski J. (red.), Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń, Kraków : AE, s. 81-90.
13
Piecuch L., Litwa A. (red.), (1992), Symulacyjne modele przedsiębiorstw: materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 247 s.
14
Wąsik B., Piecuch L., Skrzypek J., (1992), Modele serii PROFIS : stan badań. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 231-240.
15
Piecuch L., Skrzypek J., (1992), Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 127-134.
16
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., (1991), Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 189, s. 167-183.
17
Piecuch L., (1989), Koncepcja systemu wspomagania decyzji dla potrzeb modułowego symulatora przedsiębiorstwa. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 90-101.
18
Charuza J., Piecuch L., Sarga D., (1989), Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 121-138.
19
Piecuch L., (1989), Rola interakcyjnych systemów wspomagania decyzji w organizacji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 155-173.
20
Piecuch L., Litwa A. (red.), (1989), Symulacyjne modele przedsiębiorstw: materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 162 s.
21
Piecuch L., (1988), Koncepcja interakcyjnych systemów wspomagania decyzji, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 2/88, s. 27-39.
22
Piecuch L., (1988), Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jako gra przeciwko naturze, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 246, s. 121-137.
23
Piecuch L., (1986), Gry nieściśle konkurencyjne i metody ich rozwiązywania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 222, s. 105-134.
24
Piecuch L., (1985), Możliwości praktycznego wykorzystania teorii użyteczności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 201-213.
25
Piecuch L., (1978), Wybór techniki estymacyjnej parametrów modelu kosztów jednostkowych produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 99, s. 97-110.
26
Piecuch L., (1975), Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji, Prom. Czyżyński J., Kraków : , 149 k.
27
Piecuch L., Adamus W., Lula P., (1991), Arkusz kalkulacyjny LOTUS 1-2-3 jako generator systemów wspomagania decyzji, Piecuch L. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
1
@article{UEK:2168291545,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Organizacja Biura Wspierania Projektów na potrzeby rozwoju działalności badawczej uczelni wyższej",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "6-9",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
2
@article{UEK:2168299379,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Zakończenie realizacji projektu Uruchomienie unikatowego kierunku studiów Informatyka stosowana odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "50-51",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
3
@article{UEK:2168299381,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Działania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rzecz rozwoju działalności B+R w uczelniach, instytucjach naukowych oraz przedsiębiorstwach zainteresowanych współpracą badawczą z uczelniami",
journal = "Kurier UEK",
number = "6 (67)",
pages = "52-54",
year = "2015",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small},
}
4
@misc{UEK:2168275333,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Quo vadis, branżo pszczelarska?",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (58)",
pages = "40-41",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_01_2014_small},
}
5
@article{UEK:2168291191,
author = "Lesław Piecuch",
title = "UEK realizuje projekty finansowane z funduszy norweskich",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "42-43",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
6
@book{UEK:2168252392,
title = "Próba standaryzacji wybranych kierunków studiów podyplomowych : materiały przygotowane w oparciu o doświadczenia Konsorcjum Edukacja dla przedsiębiorczości: studia podyplomowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości",
year = "2008",
}
7
@book{UEK:2168339753,
title = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie : album jubileuszowy 1925-2000",
editor = Sokołowski Andrzej,
editor = Piecuch Lesław,
editor = Strużanowska Beata,
editor = Timler Maja,
editor = Stolarska Agnieszka,
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Programów Zagranicznych Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-910565-4-6",
}
8
@inbook{UEK:2168306205,
author = "Andrzej Masny and Izabela Czaja and Bogdan Rogoda and Halina Smutek and Lesław Piecuch",
title = "Wybrane techniki wspomagania małych firm",
booktitle = "Przedsiębiorczość i rozwój firmy",
pages = "154-190",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-004-6",
}
9
@misc{UEK:2168346276,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Sprawozdanie z działalności Biura Programów Zagranicznych za okres: marzec 1994 - kwiecień 1997 r.",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "2(41)",
pages = "10-33",
year = "1997",
}
10
@misc{UEK:2168346140,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Informacja o działalności Biura Programów Zagranicznych w okresie styczeń-marzec 1994 r.",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4 (26)",
pages = "35-41",
year = "1994",
}
11
@inbook{UEK:2168242338,
author = "Tom Dowling and Eric Larson and Lesław Piecuch",
title = "Pożegnanie z Afryką",
booktitle = "Materiały dydaktyczne do przedmiotu : podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków",
pages = "81-90",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
12
@inbook{UEK:2168335261,
author = "Tom Dowling and Eric Larson and Lesław Piecuch",
title = "Pożegnanie z Afryką",
booktitle = "Podstawy przedsiębiorczości : analiza przypadków : materiały pomocnicze do ćwiczeń",
pages = "81-90",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1994",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-86439-07-6",
}
13
@book{UEK:2168332411,
title = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1992",
}
14
@inbook{UEK:2168263602,
author = "Bogusław Wąsik and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modele serii PROFIS : stan badań",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "231-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
15
@inbook{UEK:2168263604,
author = "Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Warsztaty symulogiczne w pierwszym roku funkcjonowania",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "127-134",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
16
@article{UEK:2168298353,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch",
title = "Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "189",
pages = "167-183",
year = "1991",
issn = "",
}
17
@inbook{UEK:2168269544,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Koncepcja systemu wspomagania decyzji dla potrzeb modułowego symulatora przedsiębiorstwa",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
pages = "90-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
18
@article{UEK:2168257526,
author = "Jerzy Charuza and Lesław Piecuch and Danuta Sarga",
title = "Uwarunkowania praktycznej realizacji interakcyjnego systemu wspomagania decyzji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "121-138",
year = "1989",
}
19
@article{UEK:2168257532,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Rola interakcyjnych systemów wspomagania decyzji w organizacji gospodarczej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "155-173",
year = "1989",
}
20
@book{UEK:2168269552,
title = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
21
@article{UEK:2168225166,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Koncepcja interakcyjnych systemów wspomagania decyzji",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 2/88",
pages = "27-39",
year = "1988",
}
22
@article{UEK:2168253678,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności jako gra przeciwko naturze",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "246",
pages = "121-137",
year = "1988",
}
23
@article{UEK:2168250558,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Gry nieściśle konkurencyjne i metody ich rozwiązywania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "222",
pages = "105-134",
year = "1986",
}
24
@article{UEK:2168254728,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Możliwości praktycznego wykorzystania teorii użyteczności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "201-213",
year = "1985",
}
25
@article{UEK:2168250792,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Wybór techniki estymacyjnej parametrów modelu kosztów jednostkowych produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "99",
pages = "97-110",
year = "1978",
}
26
@unpublished{UEK:2168305319,
author = "Lesław Piecuch",
title = "Budowa i estymacja modeli kosztów produkcji",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
27
@unpublished{UEK:2168316455,
author = "Lesław Piecuch and Wiktor Adamus and Paweł Lula",
title = "Arkusz kalkulacyjny LOTUS 1-2-3 jako generator systemów wspomagania decyzji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}