Publications of the selected author

Palenica Zbigniew ORCID

Interdepartmental Unit, Department of European Studies,

1

Title:
Spór o przyszłość integracji europejskiej
Source:
Ad Meritum. - nr 2 (1995) , s. 64-69
Nr:
2168124719
article
2

Title:
Kierunki zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych w programy pomocy dla Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-1992 = Participation of International Financial Institutions in Projects of Economic Aid for Central and Eastern Europe in the Years 1989-1992
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 443 (1994) , s. 23-43. - Summ.
Nr:
2168234108
article
3

Title:
Chłonność rynku samochodowego wybranych krajów Europy Wschodniej na kapitał i zachodnią myśl techniczną = Capacity of the Eastern Europe's Car Market to Absorb Capital and Western Know-How
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 403 (1993) , s. 53-61. - Summ.
Nr:
2168263636
article
1
Spór o przyszłość integracji europejskiej / Zbigniew PALENICA // Ad Meritum. - nr 2 (1995), s. 64-69. - ISSN 1234-656X
2
Kierunki zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych w programy pomocy dla Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-1992 = Participation of International Financial Institutions in Projects of Economic Aid for Central and Eastern Europe in the Years 1989-1992 / Zbigniew PALENICA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 443 (1994), s. 23-43. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Chłonność rynku samochodowego wybranych krajów Europy Wschodniej na kapitał i zachodnią myśl techniczną = Capacity of the Eastern Europe's Car Market to Absorb Capital and Western Know-How / Zbigniew PALENICA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 403 (1993), s. 53-61. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Palenica Z., (1995), Spór o przyszłość integracji europejskiej, "Ad Meritum", nr 2, s. 64-69.
2
Palenica Z., (1994), Kierunki zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych w programy pomocy dla Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-1992, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 443, s. 23-43.
3
Palenica Z., (1993), Chłonność rynku samochodowego wybranych krajów Europy Wschodniej na kapitał i zachodnią myśl techniczną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 403, s. 53-61.
1
@article{UEK:2168124719,
author = "Zbigniew Palenica",
title = "Spór o przyszłość integracji europejskiej",
journal = "Ad Meritum",
number = "2",
pages = "64-69",
year = "1995",
}
2
@article{UEK:2168234108,
author = "Zbigniew Palenica",
title = "Kierunki zaangażowania międzynarodowych instytucji finansowych w programy pomocy dla Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989-1992",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "443",
pages = "23-43",
year = "1994",
}
3
@article{UEK:2168263636,
author = "Zbigniew Palenica",
title = "Chłonność rynku samochodowego wybranych krajów Europy Wschodniej na kapitał i zachodnią myśl techniczną",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "403",
pages = "53-61",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID