Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Value Co-Creation in the Spa Tourism Market
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 2, cz. 1 (2019) , s. 73-87. - Tytuł numeru: Marketing turystyczny - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168334183
article
2

Author:
Title:
Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej = Equivalence of Marketing Research in International Tourism
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 473 (2017) , s. 357-369. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168317013
article
3

Author:
Title:
Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka" = The Organization of the Functioning of the Health Resort in the Underground Mining Excavation on Example "Wieliczka" Salt Mine Health Resort
Source:
Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym / red. Adam R. Szromek - Kraków: Proksenia, 2016, s. 109-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 25)
ISBN:
978-83-60789-63-6
Nr:
2168327837
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej = Analysis of Tourist Traffic Implemented in Health Resort "Wieliczka" Saltmine under Health Tourism
Source:
Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 3(35) (2016) , s. 223-236. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny w regionach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168305831
article
5

Author:
Title:
Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk = Analysis of Spatial Structure Segmentation of Polish Health Resorts [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2015) , s. 23-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Praca jest częścią projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych na podstawie decyzji nr 02/WZ-KAR/02/2015/S/5002
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301287
article
6

Author:
Title:
Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego
Source:
Sport heterogeniczny : kultura, nauka / red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek - Koszalin: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015, s. 389-399. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-933240-7-1
Nr:
2168301291
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego = Spatial Differentiation of Consumers' Behaviours in the Market for Health Services on the Example of Health Resort Treatment
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (356) (2015) , s. 152-163. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168301273
article
8

Author:
Title:
Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu = The Functioning of the Health Resorts on the Polish Territories in a Historical Perspective - an Outline of the Problem
Source:
Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym / red. nauk. Adam R. Szromek - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2014, s. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 20)
ISBN:
978-83-60789-51-3
Nr:
2168287151
chapter in monograph
9

Author:
Title:
Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk = Innovativeness as a Factor of Polish Resorts Functioning and Development
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (353) (2014) , s. 251-265. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168295609
article
10

Author:
Title:
Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym = Specificity and the Meaning of Marketing Research on the International Tourism Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - 1 (25) (2014) , s. 61-78. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 805)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168279967
article
11

Author:
Title:
Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households
Source:
Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI] - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 67-90
ISBN:
978-83-62511-63-1
Nr:
2168289725
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków
Source:
Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA2014, s. 82-99
Signature:
NP-1485/Magazyn
Nr:
2168302289
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Title:
Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce = Contemporary Tendencies and Determinants of Functioning and Development of Spa Tourism of Children and Youth in Poland = Sovremennye tendencii i obuslovlennosti funkcionirovaniâi razvitiâ kurortnogo turizma detej i molodeži v Polʹše
Source:
Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik (2013) , s. 126-135. - Tytuł numeru: Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168332677
article
14

Author:
Title:
Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach = Role of Territorial Marketing in Implementing the Concept of Sustainable Development in Polish Health Resorts
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013) , s. 179-187. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278563
article
15

Title:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 37-57
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298913
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym = Analysis of the Segmentation Structure of Polish Resorts on the Temporal Basis = Analiz segmentacionnoj struktury polʹskih kurortovvo vremennom vyraženii
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013) , s. 226-237. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168327851
article
17

Title:
Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 58-77
ISBN:
978-83-7252-647-2
Nr:
2168298915
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce = Opportunities and Barriers in the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents in Poland
Source:
Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym / red. Janusz Szymborski i Witold Zatoński - Warszawa: Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, 2013, s. 167-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zdrowie Publiczne. Monografie ; t. 2/2013)
ISBN:
978-83-89077-20-2
Access mode:
Nr:
2168292885
chapter in monograph
19

Author:
Title:
Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA2013, s. 93-114
Signature:
NP-1446/Magazyn
Nr:
2168287415
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Author:
Title:
Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży = Organisational and Legal Aspects of the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 3(23) (2013) , s. 43-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 784)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168275557
article
21

Author:
Title:
Wycieczka do "perły polskich uzdrowisk"
Source:
Kurier UEK2013. - nr 1 (53), s. 74-75
Access mode:
Nr:
2168281793
varia
22

Author:
Title:
Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010
Source:
Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA2012, s. 86-123
Signature:
NP-1385/Magazyn
Nr:
2168266612
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej = Determinants of Consumer Behaviour in the Spa Tourism Market
Source:
Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec [nr spec.] (2012) , s. 419-426. - Tytuł numeru: Zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237542
article
24

Author:
Title:
Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia = The Sustained Development of Tourismas a Determinant in the Functioning of Polish Spas - Selected Aspects
Source:
Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza / red. nauk. Adam R. Szromek - Kraków: Wydawnictwo Proksenia, 2012, s. 73-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 13)
ISBN:
978-83-60789-41-4
Nr:
2168274221
chapter in monograph
25

Title:
Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów
Source:
Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 47-64
ISBN:
978-83-7252-607-6
Nr:
2168250938
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych = Clusters as a Opportunity of Development Enterprises and Health Resorts
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 98 (2012) , s. 519-534. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 725)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168274201
article
27

Title:
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 11-30
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306493
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów = The Utilitarian Value of Mineral Water - Benefits for Consumers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222668
article
See main document
29

Author:
Title:
Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce = Organizational and Legal Conditions for Functioning and Development of SPA Services in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 22 (2011) , s. 115-125. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 694)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168245016
article
30

Author:
Title:
Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej
Source:
Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN2011, s. 155-171
Signature:
NP-1339/Magazyn
Nr:
2168260356
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta
Source:
Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 55-83
ISBN:
978-83-7252-537-6
Nr:
2168306515
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju = Sports and Recreation as the Factors in Lifting of Attractiveness of Health Resort Districts on the Example of Krynica-Zdrój Parish
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 79 (2011) , s. 303-318. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 690)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168275821
article
33

Author:
Mirek Jolanta , Handzel Jarosław A.
Title:
Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A. = Evaluation of Patients' Satisfaction from Services Provided by Krynica-Żegiestów SA - the Results of Own Researches
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011) , s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228286
article
34

Title:
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 30-53
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306763
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Author:
Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna: Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultury, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej, Zabrze, Polska, od 2010-09-09 do 2010-09-10
Title:
Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni
Source:
Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej / red. Tadeusz Burzyński, Anna Staszewska - Katowice-Zabrze: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010, s. 81-92 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60953-40-2
Nr:
2168327833
chapter in conference materials
36

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce = The Social and Economic Environment of Poland's Health Resort Medical Treatment
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 1 (272) (2010) , s. 257-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291453
article
37

Author:
Title:
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk = Tourist Attractiveness - a Source of Competitive Advantage for Polish Health Resort
Source:
Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010, s. 455-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1912-0
Nr:
2165695249
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Title:
Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym = Health Waters in Poland and Their Application in Health Resort Treatment
Source:
Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej / red. nauk. Adam R. Szromek - Kraków: Wydawnictwo "PROKSENIA", 2010, s. 189-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Monografie o Tematyce Turystycznej ; 5)
ISBN:
978-83-60789-27-8
Nr:
2168224962
chapter in monograph
39

Author:
Title:
Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk = The Natural Conditions of the Location and the Unique Characteristics of Polish Health Resorts
Source:
Handel Wewnętrzny. - Sierpień [nr spec.] (2010) , s. 106-115. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166093225
article
40

Author:
Title:
Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych
Source:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(36) (2010) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
2168327671
article
41

Title:
Analiza struktury wartości klientów
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 54-67
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168306773
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN2010, s. 120-134
Signature:
NP-1042/Magazyn
Nr:
2168282275
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Analiza struktury wartości konsumentów
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 28-41
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168306759
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Author:
Title:
Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk = Tourism - a Factor Stimulating the Development of Polish Health Resorts
Source:
Turystyka we współczesnej gospodarce / red. Włodzimierz Deluga - Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009, s. 181-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Monografie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie ; nr 160)
Nr:
2168327829
chapter in monograph
45

Author:
Title:
Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych) = The Controversial Advertisements (in the Light of Quality Research)
Source:
Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] (2009) , s. 204-211. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166218582
article
46

Title:
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2009, s. 122-136
Signature:
NP-1299/Magazyn
Nr:
2168247870
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Title:
Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych) = Changes in Distribution Channels in Poland (on the Example of the Market for Mineral Water)
Source:
Handel Wewnętrzny. - maj nr specjalny (2009) , s. 159-169. - Tytuł numeru: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165900857
article
48

Author:
Title:
Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk
Source:
Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak - Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 407-424 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
Nr:
2165976979
chapter in monograph
49

Author:
Title:
Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych = Classification of Mineral Water Brands by Consumers - Own Research Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009) , s. 127-140. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50425
article
See main document
50

Author:
Title:
Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych
Source:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 4(29) (2008) , s. 7-13 - Bibliogr.
Nr:
2168327853
article
51

Title:
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 87-95
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817766
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 7-40
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817272
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym
Source:
Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN2008, s. 41-78
Signature:
NP-1241/Magazyn
Nr:
2163817569
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Title:
Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce = The Source and Occurrence of Mineral Waters in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007) , s. 123-131. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50838
article
See main document
55

Author:
Title:
Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych = Identifying Mineral Water Competitiveness Using Segmentation
Source:
Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 289-299. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-386-0
Nr:
2165624018
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Title:
Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych = Customer Preferences in Regard to Mineral Water in Light of the Author's Own Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007) , s. 171-181. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51090
article
See main document
57

Author:
Title:
Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność
Source:
Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 235-243. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
Nr:
2166048665
chapter in monograph
See main document
58

Author:
Title:
Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych
Source:
Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA2006, s. 190-205
Research program:
57/KARiBM/1/2006/S
Signature:
NP-1125/Magazyn
Nr:
2168326603
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych
Source:
Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2005, s. 170-197 - Bibliogr.
Signature:
NP-1056/Magazyn
Nr:
2168261406
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Author:
Title:
Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim
Source:
Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005, s. 295-300. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-921903-5-1
Nr:
2166382326
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce = Mineral Water Classification Systems in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53008
article
See main document
62

Author:
Title:
Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań = The Mineral Water Sector in the Light of Contemporary Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005) , s. 43-58. - Summ.
Access mode:
Nr:
52613
article
See main document
63

Author:
Title:
Konsumenci wód mineralnych w świetle badań
Source:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(12) (2004) , s. 14-18
Nr:
2168327871
article
64

Author:
Title:
Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych
Source:
Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2004, s. 110-127
Signature:
NP-934/Magazyn
Nr:
2168261840
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Author:
Title:
Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych
Source:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 2(11) (2004) , s. 25-26 - Bibliogr.
Nr:
2168327855
article
66

Author:
Title:
Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
264 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 18 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/242
Nr:
2168234538
doctoral dissertation
67

Author:
Title:
Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce = Trends in the Consumption of Bottled Water in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003) , s. 123-135. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224018
article
See main document
68

Author:
Title:
Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań
Source:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 2(8) (2003) , s. 19-20, 22, 24-27
Nr:
2168327859
article
69

Author:
Title:
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych
Source:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 1(7) (2003) , s. 6-12
Nr:
2168327869
article
70

Author:
Title:
Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych
Source:
Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(9) (2003) , s. 20-23
Nr:
2168327857
article
71

Author:
Title:
Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce
Source:
Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2003, s. 176-197
Signature:
NP-921/Magazyn
Nr:
2168270400
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Author:
Title:
Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych
Source:
Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2002, s. 112-135 - Bibliogr.
Signature:
NP-838/Magazyn
Nr:
2168280391
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Author:
Title:
Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS = Scaling the Functional Attributes of Mineral Water Using the MDS Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226958
article
See main document
74

Author:
Conference:
Marketing w rozwoju regionu. Konferencja, Mrzeżyn, Polska, od 2002-05-26 do 2006-05-28
Title:
Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy
Source:
Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, s. 447-454. - Summ.
ISBN:
83-7241-235-9
Nr:
2168332663
chapter in conference materials
75

Author:
Title:
Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 48, numer specjalny, październik (2002) , s. 145-151
Nr:
2168337953
article
76

Author:
Title:
Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych = An Analysis of Consumer Preferences on the Bottled Mineral Water Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002) , s. 121-134. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224670
article
See main document
77

Author:
Title:
Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym
Source:
Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI2001, s. 151-170 - Bibliogr.
Signature:
NP-779/Magazyn
Nr:
2168281273
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Author:
Title:
Kryteria segmentacji rynku = Market Segmentation Criteria
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000) , s. 105-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168248484
article
See main document
79

Author:
Title:
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych = Criteria of the Mineral Water Market Segmentation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000) , s. 101-111. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257068
article
See main document
80

Author:
Title:
Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych
Source:
Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI2000, s. 198-216
Signature:
NP-724/Magazyn
Nr:
2168283313
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Author:
Title:
Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku
Source:
Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999, s. 21-31
ISBN:
83-87239-90-9
Nr:
2168263244
chapter in conference materials
See main document
82

Author:
Title:
Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych
Source:
Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI1998, s. 136-155
Signature:
NP-533/Magazyn
Nr:
2168240374
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Author:
Conference:
XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych "Marketing 2001", Jurata, Polska, od 1998-09-18 do 1998-09-19
Title:
Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 199-201
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252696
chapter in conference materials
84

Author:
Title:
Strategie inwestowania na rynku opcji = Investments Strategies on the Options Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998) , s. 29-45. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248356
article
See main document
85

Author:
Conference:
Konferencja: Giełdy i transakcje terminowe, Ustroń, Polska, od 1998-06-17 do 1998-06-19
Title:
Podstawowa charakterystyka opcji finansowych
Source:
Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA] - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998, s. 5-17
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; vol. 2, nr 3)
Nr:
2168279817
chapter in conference materials
See main document
86

Author:
Title:
Czynniki wpływające na cenę opcji = Factors Influencing the Option Price
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996) , s. 41-53. - Summ.
Nr:
2168257658
article
See main document
87

Author:
Conference:
X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych "Metody badań marketingowych", Krynica, Polska, od 1996-09-24 do 1996-09-26
Title:
Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 65-72 - Bibliogr.
Nr:
2168236632
chapter in conference materials
See main document
88

Author:
Title:
Strategie inwestowania na rynku opcji
Source:
Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI1996, s. 150-175
Signature:
NP-356/Magazyn
Nr:
2168283509
chapter in unpublished scientific work
See main document
89

Author:
Title:
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych
Source:
Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI1996, s. 154-175
Signature:
NP-414/Magazyn
Nr:
2168283663
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Value Co-Creation in the Spa Tourism Market / Jolanta MIREK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 2, cz. 1 (2019), s. 73-87. - Summ.. - Tytuł numeru: Marketing turystyczny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf. - ISSN 1733-2486
2
Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej = Equivalence of Marketing Research in International Tourism / Jolanta MIREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 473 (2017), s. 357-369. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/37537/Mirek_Ekwiwalencja_Badan_Marketingowych_w_Turystyce_Miedzynarodowej_2017.pdf. - ISSN 1899-3192
3
Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka" = The Organization of the Functioning of the Health Resort in the Underground Mining Excavation on Example "Wieliczka" Salt Mine Health Resort / Jolanta MIREK // W: Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym / red. Adam R. Szromek. - Kraków : Proksenia, 2016. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 25). - S. 109-124. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-63-6
4
Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej = Analysis of Tourist Traffic Implemented in Health Resort "Wieliczka" Saltmine under Health Tourism / Jolanta MIREK // Ekonomiczne Problemy Turystyki. - nr 3(35) (2016), s. 223-236. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ruch turystyczny w regionach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/ept/35/ept35.pdf. - ISSN 1644-0501
5
Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk = Analysis of Spatial Structure Segmentation of Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2015), s. 23-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/mir_11cd_plik.pdf. - ISSN 1231-7853
6
Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego / Jolanta MIREK // W: Sport heterogeniczny : kultura, nauka / red. nauk. Piotr Godlewski, Jan Kuriata, Aleksandra Sajek. - Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2015. - S. 389-399. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-933240-7-1
7
Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego = Spatial Differentiation of Consumers' Behaviours in the Market for Health Services on the Example of Health Resort Treatment / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - R. 61, nr 3 (356) (2015), s. 152-163. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2015.pdf. - ISSN 0438-5403
8
Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu = The Functioning of the Health Resorts on the Polish Territories in a Historical Perspective - an Outline of the Problem / Jolanta MIREK // W: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym / red. nauk. Adam R. Szromek. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2014. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 20). - S. 15-32. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-51-3
9
Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk = Innovativeness as a Factor of Polish Resorts Functioning and Development / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (353) (2014), s. 251-265. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2014.pdf. - ISSN 0438-5403
10
Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym = Specificity and the Meaning of Marketing Research on the International Tourism Market / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 805). - 1 (25) (2014), s. 61-78. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego. - Bibliogr. - ISSN 1644-0501
11
Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households / Jolanta MIREK // W: Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households / ed. Adam SAGAN ; [transl. Wit GÓRSKI]. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 67-90. - ISBN 978-83-62511-63-1
12
Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków / Jolanta MIREK // W: Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów / kier. programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2014), s. 82-99
13
Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce = Contemporary Tendencies and Determinants of Functioning and Development of Spa Tourism of Children and Youth in Poland = Sovremennye tendencii i obuslovlennosti funkcionirovaniâi razvitiâ kurortnogo turizma detej i molodeži v Polʹše / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - wrzesień-październik (2013), s. 126-135. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Turystyka i rekreacja w rozwoju cywilizacyjnym. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
14
Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach = Role of Territorial Marketing in Implementing the Concept of Sustainable Development in Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 303 (2013), s. 179-187. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka turystyczna w regionie : wybrane problemy funkcjonowania regionów, gmin i przedsiębiorstw turystycznych. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
15
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 37-57. - ISBN 978-83-7252-647-2
16
Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym = Analysis of the Segmentation Structure of Polish Resorts on the Temporal Basis = Analiz segmentacionnoj struktury polʹskih kurortovvo vremennom vyraženii / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - nr 4A, t. 3 (2013), s. 226-237. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Czas jako determinanta zachowań konsumenckich - aspekty marketingowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2013-t.3.pdf. - ISSN 0438-5403
17
Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 58-77. - ISBN 978-83-7252-647-2
18
Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce = Opportunities and Barriers in the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents in Poland / Jolanta MIREK // W: Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym / red. Janusz Szymborski i Witold Zatoński. - Warszawa : Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, 2013. - (Zdrowie Publiczne. Monografie, ISSN 2299-9825 ; t. 2/2013). - S. 167-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89077-20-2. - Pełny tekst: http://wszechnicapolska.edu.pl/dokumenty/biblioteka/publikacje-cyfrowe/J-Szymborski-W-Zatorski-Zdrowie-dzieci-i-mlodziezy-II-2013.pdf#page=167&view=Fit
19
Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego / Jolanta MIREK // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym / kierownik programu: Jadwiga STOBIECKA. - (2013), s. 93-114
20
Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży = Organisational and Legal Aspects of the Health Resort Medical Treatment of Children and Adolescents / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 784). - nr 3(23) (2013), s. 43-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/784/ZN_784.pdf#page=43&view=Fit. - ISSN 1644-0501
21
Wycieczka do "perły polskich uzdrowisk" / Jolanta MIREK // Kurier UEK. - nr 1 (53) (2013), s. 74-75. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_. - ISSN 1689-7757
22
Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010 / Jolanta MIREK // W: Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym / kierownik tematu: Jadwiga STOBIECKA. - (2012), s. 86-123
23
Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej = Determinants of Consumer Behaviour in the Spa Tourism Market / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - Maj-czerwiec [nr spec.] (2012), s. 419-426. - Streszcz., summ., rez.. - Tytuł numeru: Zachowania konsumenckie - badania, uwarunkowania, różnice. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0438-5403
24
Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia = The Sustained Development of Tourismas a Determinant in the Functioning of Polish Spas - Selected Aspects / Jolanta MIREK // W: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza / red. nauk. Adam R. Szromek. - Kraków : Wydawnictwo Proksenia, 2012. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 13). - S. 73-87. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-41-4
25
Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów / Jolanta MIREK, Adam SAGAN // W: Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 47-64. - ISBN 978-83-7252-607-6
26
Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych = Clusters as a Opportunity of Development Enterprises and Health Resorts / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 725). - nr 98 (2012), s. 519-534. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu. T. 2, Kształtowanie przedsiębiorczości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/725/ZN_725.pdf#page=519&view=Fit. - ISSN 1896-382X
27
Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 11-30. - ISBN 978-83-7252-537-6
28
Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów = The Utilitarian Value of Mineral Water - Benefits for Consumers / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 864 (2011), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
29
Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce = Organizational and Legal Conditions for Functioning and Development of SPA Services in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 694). - nr 22 (2011), s. 115-125. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług. - ISSN 1509-0507
30
Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej / Jolanta MIREK // W: Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe / kierownik programu: Adam SAGAN. - (2011), s. 155-171
31
Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta / Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Jolanta MIREK // W: Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne / red. Adam SAGAN. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 55-83. - ISBN 978-83-7252-537-6
32
Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju = Sports and Recreation as the Factors in Lifting of Attractiveness of Health Resort Districts on the Example of Krynica-Zdrój Parish / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 690). - nr 79 (2011), s. 303-318. - Summ.. - Tytuł numeru: Sport i rekreacja szansą rozwoju regionu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/690/ZN_690.pdf#page=305&view=Fit. - ISSN 1896-382X
33
Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A. = Evaluation of Patients' Satisfaction from Services Provided by Krynica-Żegiestów SA - the Results of Own Researches / Jolanta MIREK, Jarosław A. Handzel // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 55 (2011), s. 63-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t055_pszw_2011_mirek_handzel_-_ocena_satysfakcji_kuracjuszy_z_uslug_swiadczonych_przez_uzdrowisko_krynica-zegiestow_s.a.pdf. - ISSN 1732-324X
34
Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania / Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Ryszard WĘGRZYN, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Kazimierz BAŚCIK // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 30-53
35
Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni / Jolanta MIREK // W: Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej / red. Tadeusz Burzyński, Anna Staszewska. - Katowice-Zabrze : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2010. - S. 81-92. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60953-40-2
36
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce = The Social and Economic Environment of Poland's Health Resort Medical Treatment / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing = Folia Scientiarum Universitatis Technicae Resoviensis. - z. 17, nr 1 (272) (2010), s. 257-266. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-3706
37
Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk = Tourist Attractiveness - a Source of Competitive Advantage for Polish Health Resort / Jolanta MIREK // W: Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym / red. nauk. Józef SALA. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - S. 455-472. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1912-0
38
Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym = Health Waters in Poland and Their Application in Health Resort Treatment / Jolanta MIREK // W: Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej / red. nauk. Adam R. Szromek. - Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", 2010. - (Monografie o Tematyce Turystycznej ; 5). - S. 189-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60789-27-8
39
Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk = The Natural Conditions of the Location and the Unique Characteristics of Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - Sierpień [nr spec.] (2010), s. 106-115. - Summ.. - Tytuł numeru: Turystyka szansą wypoczynku i rozwoju regionów. Cz. 2. - ISSN 0438-5403
40
Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(36) (2010), s. 10-13. - Bibliogr. - ISSN 1640-0917
41
Analiza struktury wartości klientów / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 54-67
42
Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Jolanta MIREK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne / kierownik tematu: Adam SAGAN. - (2010), s. 120-134
43
Analiza struktury wartości konsumentów / Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 28-41
44
Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk = Tourism - a Factor Stimulating the Development of Polish Health Resorts / Jolanta MIREK // W: Turystyka we współczesnej gospodarce / red. Włodzimierz Deluga. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. - (Monografie / Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, ISSN 0239-7129 ; nr 160). - S. 181-196. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
45
Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych) = The Controversial Advertisements (in the Light of Quality Research) / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - Czerwiec [nr spec.] (2009), s. 204-211. - Summ.. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych. - ISSN 0438-5403
46
Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym / Kazimierz BAŚCIK, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Jolanta MIREK, Grażyna PLICHTA, Adam SAGAN, Jadwiga STOBIECKA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2009), s. 122-136
47
Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych) = Changes in Distribution Channels in Poland (on the Example of the Market for Mineral Water) / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - maj nr specjalny (2009), s. 159-169. - Summ.. - Tytuł numeru: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce. - ISSN 0438-5403
48
Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk / Jolanta MIREK // W: Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy / red. Mirosław Boruszczak. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. - S. 407-424. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3
49
Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych = Classification of Mineral Water Brands by Consumers - Own Research Results / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 800 (2009), s. 127-140. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164939571. - ISSN 1898-6447
50
Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 4(29) (2008), s. 7-13. - Bibliogr. - ISSN 1640-0917
51
Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW / Adam SAGAN, [Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Dariusz FATUŁA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Grażyna PLICHTA] // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 87-95
52
Wartość w różnych dyscyplinach naukowych / Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Adam SAGAN, Dariusz FATUŁA, Ryszard WĘGRZYN, Jolanta MIREK, Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 7-40
53
Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym / Jadwiga STOBIECKA, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Grażyna PLICHTA, Jolanta MIREK, Dariusz FATUŁA, Joanna BIAŁYNICKA-BIRULA, Ryszard WĘGRZYN // W: Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne / kier. programu: Adam SAGAN. - (2008), s. 41-78
54
Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce = The Source and Occurrence of Mineral Waters in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 756 (2007), s. 123-131. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157001220. - ISSN 1898-6447
55
Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych = Identifying Mineral Water Competitiveness Using Segmentation / Jolanta MIREK // W: Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 289-299. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-386-0
56
Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych = Customer Preferences in Regard to Mineral Water in Light of the Author's Own Research / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 739 (2007), s. 171-181. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=150329316. - ISSN 0208-7944
57
Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność / Jolanta MIREK // W: Marketing / red. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 235-243. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8
58
Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych / Jolanta MIREK // W: Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku / kierownik programu: Józef POCIECHA. - (2006), s. 190-205
59
Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych / Jolanta MIREK // W: Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2005), s. 170-197. - Bibliogr.
60
Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim / Jolanta MIREK // W: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005. - S. 295-300. - Streszcz., summ. - ISBN 83-921903-5-1
61
Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce = Mineral Water Classification Systems in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 659 (2005), s. 103-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=96688525. - ISSN 0208-7944
62
Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań = The Mineral Water Sector in the Light of Contemporary Research / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 680 (2005), s. 43-58. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=104691060. - ISSN 0208-7944
63
Konsumenci wód mineralnych w świetle badań / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(12) (2004), s. 14-18. - ISSN 1640-0917
64
Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2004), s. 110-127
65
Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 2(11) (2004), s. 25-26. - Bibliogr. - ISSN 1640-0917
66
Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK ; Promotor: Stefan MYNARSKI. - Kraków, 2004. - 264 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 18 k. - Bibliogr.
67
Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce = Trends in the Consumption of Bottled Water in Poland / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 640 (2003), s. 123-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=46075438. - ISSN 0208-7944
68
Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 2(8) (2003), s. 19-20, 22, 24-27. - ISSN 1640-0917
69
Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 1(7) (2003), s. 6-12. - ISSN 1640-0917
70
Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych / Jolanta MIREK // Źródło : Wody Mineralne i Napoje. - nr 3(9) (2003), s. 20-23. - ISSN 1640-0917
71
Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce / Jolanta MIREK // W: Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2003), s. 176-197
72
Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2002), s. 112-135. - Bibliogr.
73
Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS = Scaling the Functional Attributes of Mineral Water Using the MDS Method / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 586 (2002), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13536. - ISSN 0208-7944
74
Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy / Jolanta MIREK // W: Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Jan Karwowski. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002. - S. 447-454. - Summ. - ISBN 83-7241-235-9
75
Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka / Jolanta MIREK // Handel Wewnętrzny. - R. 48, numer specjalny, październik (2002), s. 145-151. - ISSN 0438-5403
76
Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych = An Analysis of Consumer Preferences on the Bottled Mineral Water Market / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 605 (2002), s. 121-134. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13654. - ISSN 0208-7944
77
Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym / Jolanta MIREK // W: Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik tematu: Stefan MYNARSKI. - (2001), s. 151-170. - Bibliogr.
78
Kryteria segmentacji rynku = Market Segmentation Criteria / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 543 (2000), s. 105-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=9922. - ISSN 0208-7944
79
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych = Criteria of the Mineral Water Market Segmentation / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 540 (2000), s. 101-111. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Badania wielowymiarowe rynków branżowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (2000), s. 198-216
81
Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku / Jolanta MIREK // W: Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.) / red. Stefan MYNARSKI. - Kraków : Wydawnictwo AE, 1999. - S. 21-31. - ISBN 83-87239-90-9
82
Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji / kier. progr.: Stefan MYNARSKI. - (1998), s. 136-155
83
Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych / Jolanta MIREK // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 199-201. - ISBN 83-86230-31-2
84
Strategie inwestowania na rynku opcji = Investments Strategies on the Options Market / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 513 (1998), s. 29-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Podstawowa charakterystyka opcji finansowych / Jolanta MIREK // W: Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. / [red. zeszytu: Kazimierz GÓRKA]. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, 1998. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; vol. 2, nr 3). - S. 5-17
86
Czynniki wpływające na cenę opcji = Factors Influencing the Option Price / Jolanta MIREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 479 (1996), s. 41-53. - Summ. - ISSN 0208-7944
87
Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych / Jolanta MIREK // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 65-72. - Bibliogr.
88
Strategie inwestowania na rynku opcji / J. MIREK // W: Analiza segmentacyjna rynków branżowych / kierownik programu: S. MYNARSKI. - (1996), s. 150-175
89
Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych / Jolanta MIREK // W: Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych / kierownik programu: Stefan MYNARSKI. - (1996), s. 154-175
1
Mirek J., (2019), Value Co-Creation in the Spa Tourism Market, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 2, cz. 1, s. 73-87; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX-2-1.pdf
2
Mirek J., (2017), Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 473, s. 357-369; http://www.dbc.wroc.pl/Content/37537/Mirek_Ekwiwalencja_Badan_Marketingowych_w_Turystyce_Miedzynarodowej_2017.pdf
3
Mirek J., (2016), Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli "Wieliczka". [W:] Szromek (red.), Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym, Kraków : Proksenia, s. 109-124.
4
Mirek J., (2016), Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(35), s. 223-236; http://www.wzieu.pl/zn/ept/35/ept35.pdf
5
Mirek J., (2015), Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 23-31; http://www.pwe.com.pl/files/369135884/file/mir_11cd_plik.pdf
6
Mirek J., (2015), Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego. [W:] Godlewski P., Kuriata J., Sajek A. (red.), Sport heterogeniczny : kultura, nauka, Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 389-399.
7
Mirek J., (2015), Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego, "Handel Wewnętrzny", R. 61, nr 3 (356), s. 152-163; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_3-2015.pdf
8
Mirek J., (2014), Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu. [W:] Szromek (red.), Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 15-32.
9
Mirek J., (2014), Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk, "Handel Wewnętrzny", nr 6 (353), s. 251-265; http://ibrkk.pl/f/?handel_wew_6-2014.pdf
10
Mirek J., (2014), Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", 1 (25), s. 61-78.
11
Mirek J., (2014), Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households. [W:] Sagan A., Górski W. (red.), Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 67-90.
12
Mirek J., (2014), Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów, s. 82-99.
13
Mirek J., (2013), Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik, s. 126-135.
14
Mirek J., (2013), Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 303, s. 179-187.
15
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2013), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 37-57.
16
Mirek J., (2013), Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym, "Handel Wewnętrzny", nr 4A, t. 3, s. 226-237; http://handelue.home.pl/ibrkk/pliki/hw/archiwum/handel_wew_4-2013-t.3.pdf
17
Mirek J., Stobiecka J., (2013), Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru. [W:] Sagan A. (red.), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 58-77.
18
Mirek J., (2013), Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce. [W:] Szymborski J., Zatoński W. (red.), Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym (Zdrowie Publiczne. Monografie; t. 2/2013), Warszawa : Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa, s. 167-200.
19
Mirek J., (2013), Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym, s. 93-114.
20
Mirek J., (2013), Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 3(23), s. 43-58; http://www.wzieu.pl/zn/784/ZN_784.pdf#page=43&view=Fit
21
Mirek J., (2013), Wycieczka do "perły polskich uzdrowisk", "Kurier UEK", nr 1 (53), s. 74-75; http://issuu.com/uek_krakow/docs/1_53_kurieruek_2013-02_net_1_
22
Mirek J., (2012), Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010. [W:] Stobiecka J. (kierownik tematu), Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym, s. 86-123.
23
Mirek J., (2012), Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej, "Handel Wewnętrzny", Maj-czerwiec [nr spec.], s. 419-426.
24
Mirek J., (2012), Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia. [W:] Szromek (red.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Kraków : Wydawnictwo Proksenia, s. 73-87.
25
Mirek J., Sagan A., (2012), Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 47-64.
26
Mirek J., (2012), Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 98, s. 519-534; http://www.wzieu.pl/zn/725/ZN_725.pdf#page=519&view=Fit
27
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Stobiecka J., Mirek J., Węgrzyn R., (2011), Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 11-30.
28
Mirek J., (2011), Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 864, s. 83-95; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192857
29
Mirek J., (2011), Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 22, s. 115-125.
30
Mirek J., (2011), Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe, s. 155-171.
31
Sagan A., Stobiecka J., Mirek J., (2011), Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta. [W:] Sagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-83.
32
Mirek J., (2011), Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 79, s. 303-318; http://www.wzieu.pl/zn/690/ZN_690.pdf#page=305&view=Fit
33
Mirek J., Handzel J., (2011), Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" S.A., "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 55, s. 63-76; http://www.pszw.edu.pl/images/publikacje/t055_pszw_2011_mirek_handzel_-_ocena_satysfakcji_kuracjuszy_z_uslug_swiadczonych_przez_uzdrowisko_krynica-zegiestow_s.a.pdf
34
Fatuła D., Mirek J., Węgrzyn R., Białynicka-Birula J., Baścik K., (2010), Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 30-53.
35
Mirek J., (2010), Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni. [W:] Burzyński T., Staszewska A. (red.), Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej, Katowice-Zabrze : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, s. 81-92.
36
Mirek J., (2010), Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing", z. 17, nr 1 (272), s. 257-266.
37
Mirek J., (2010), Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk. [W:] Sala J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 455-472.
38
Mirek J., (2010), Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym. [W:] Szromek (red.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej, Kraków : Wydawnictwo "PROKSENIA", s. 189-202.
39
Mirek J., (2010), Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk, "Handel Wewnętrzny", Sierpień [nr spec.], s. 106-115.
40
Mirek J., (2010), Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 3(36), s. 10-13.
41
Mirek J., Stobiecka J., (2010), Analiza struktury wartości klientów. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 54-67.
42
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Mirek J., Łapczyński M., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2010), Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne, s. 120-134.
43
Mirek J., Stobiecka J., (2009), Analiza struktury wartości konsumentów. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 28-41.
44
Mirek J., (2009), Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk. [W:] Deluga W. (red.), Turystyka we współczesnej gospodarce (Monografie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie; nr 160), Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, s. 181-196.
45
Mirek J., (2009), Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych), "Handel Wewnętrzny", Czerwiec [nr spec.], s. 204-211.
46
Baścik K., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Mirek J., Plichta G., Sagan A., Stobiecka J., Węgrzyn R., (2009), Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne, s. 122-136.
47
Mirek J., (2009), Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych), "Handel Wewnętrzny", maj nr specjalny, s. 159-169.
48
Mirek J., (2009), Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk. [W:] Boruszczak M. (red.), Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy, Gdańsk : Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 407-424.
49
Mirek J., (2009), Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 800, s. 127-140; https://bazekon.uek.krakow.pl/164939571
50
Mirek J., (2008), Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 4(29), s. 7-13.
51
Sagan A., Białynicka-Birula J., Fatuła D., Łapczyński M., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Plichta G., (2008), Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 87-95.
52
Białynicka-Birula J., Sagan A., Fatuła D., Węgrzyn R., Mirek J., Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., (2008), Wartość w różnych dyscyplinach naukowych. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 7-40.
53
Stobiecka J., Łapczyński M., Plichta G., Mirek J., Fatuła D., Białynicka-Birula J., Węgrzyn R., (2008), Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym. [W:] Sagan A. (kierownik tematu), Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne, s. 41-78.
54
Mirek J., (2007), Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 756, s. 123-131; https://bazekon.uek.krakow.pl/157001220
55
Mirek J., (2007), Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (red.), Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 289-299.
56
Mirek J., (2007), Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 739, s. 171-181; https://bazekon.uek.krakow.pl/150329316
57
Mirek J., (2006), Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność. [W:] Surówka-Marszałek D. (red.), Marketing, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 235-243.
58
Mirek J., (2006), Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych. [W:] Pociecha J. (kierownik tematu), Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku, s. 190-205.
59
Mirek J., (2005), Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym, s. 170-197.
60
Mirek J., (2005), Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim. [W:] Karwowski J. (red.), Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku, Szczecin : Wydawnictwo printshop Artur Piskała, s. 295-300.
61
Mirek J., (2005), Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 659, s. 103-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/96688525
62
Mirek J., (2005), Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 680, s. 43-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/104691060
63
Mirek J., (2004), Konsumenci wód mineralnych w świetle badań, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 3(12), s. 14-18.
64
Mirek J., (2004), Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej, s. 110-127.
65
Mirek J., (2004), Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 2(11), s. 25-26.
66
Mirek J., (2004), Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych, Prom. Mynarski S., Kraków : , 264 k.
67
Mirek J., (2003), Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 640, s. 123-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/46075438
68
Mirek J., (2003), Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 2(8), s. 19-20, 22, 24-27.
69
Mirek J., (2003), Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 1(7), s. 6-12.
70
Mirek J., (2003), Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych, "Źródło : Wody Mineralne i Napoje", nr 3(9), s. 20-23.
71
Mirek J., (2003), Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 176-197.
72
Mirek J., (2002), Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 112-135.
73
Mirek J., (2002), Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 586, s. 73-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/13536
74
Mirek J., (2002), Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy. [W:] Karwowski J. (red.), Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 447-454.
75
Mirek J., (2002), Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka, "Handel Wewnętrzny", R. 48, numer specjalny, październik, s. 145-151.
76
Mirek J., (2002), Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 605, s. 121-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/13654
77
Mirek J., (2001), Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 151-170.
78
Mirek J., (2000), Kryteria segmentacji rynku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 543, s. 105-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/9922
79
Mirek J., (2000), Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 540, s. 101-111.
80
Mirek J., (2000), Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania wielowymiarowe rynków branżowych, s. 198-216.
81
Mirek J., (1999), Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku. [W:] Mynarski S. (red.), Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.), Kraków : Wydawnictwo AE, s. 21-31.
82
Mirek J., (1998), Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji, s. 136-155.
83
Mirek J., (1998), Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 199-201.
84
Mirek J., (1998), Strategie inwestowania na rynku opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 513, s. 29-45.
85
Mirek J., (1998), Podstawowa charakterystyka opcji finansowych. [W:] Górka K. (red.), Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r. (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; vol. 2, nr 3), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, s. 5-17.
86
Mirek J., (1996), Czynniki wpływające na cenę opcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 479, s. 41-53.
87
Mirek J., (1996), Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 65-72.
88
Mirek J., (1996), Strategie inwestowania na rynku opcji. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Analiza segmentacyjna rynków branżowych, s. 150-175.
89
Mirek J., (1996), Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych. [W:] Mynarski S. (kierownik tematu), Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych, s. 154-175.
1
@article{UEK:2168334183,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Value Co-Creation in the Spa Tourism Market",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 2, cz. 1",
pages = "73-87",
year = "2019",
}
2
@article{UEK:2168317013,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Ekwiwalencja badań marketingowych w turystyce międzynarodowej",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "473",
pages = "357-369",
year = "2017",
}
3
@inbook{UEK:2168327837,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Organizacja funkcjonowania uzdrowiska w podziemnym wyrobisku górniczym na przykładzie Uzdrowiska Kopalnia Soli Wieliczka",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania zakładem uzdrowiskowym",
pages = "109-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Proksenia",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-63-6",
}
4
@article{UEK:2168305831,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Analiza ruchu turystycznego realizowanego w uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka w ramach turystyki zdrowotnej",
journal = "Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "3(35)",
pages = "223-236",
adress = "",
year = "2016",
}
5
@article{UEK:2168301287,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Analiza przestrzennej struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "23-31",
year = "2015",
}
6
@inbook{UEK:2168301291,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Znaczenie usług rekreacyjno-sportowych w ofercie gmin uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego",
booktitle = "Sport heterogeniczny : kultura, nauka",
pages = "389-399",
adress = "Koszalin",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2015",
isbn = "978-83-933240-7-1",
}
7
@article{UEK:2168301273,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 61, 3 (356)",
pages = "152-163",
year = "2015",
}
8
@inbook{UEK:2168287151,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Funkcjonowanie uzdrowisk na ziemiach polskich w ujęciu historycznym - zarys problemu",
booktitle = "Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym",
pages = "15-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-51-3",
}
9
@article{UEK:2168295609,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6 (353)",
pages = "251-265",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168279967,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "1 (25)",
pages = "61-78",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
11
@inbook{UEK:2168289725,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Characteristics of Variables Shown by Empirical Research on the Values and Preferences of Polish Households",
booktitle = "Values and Preferences in Income Allocation of Polish Households",
pages = "67-90",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-63-1",
}
12
@unpublished{UEK:2168302289,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Predykcja satysfakcji klientów na rynku usług uzdrowiskowych na podstawie analizy zadowolenia z zaangażowania poszczególnych grup personelu w wykonywanie swoich obowiązków",
booktitle = "Analizy predykcyjne w badaniach preferencji i zachowań konsumentów",
pages = "82-99",
year = "2014",
}
13
@article{UEK:2168332677,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Współczesne tendencje i uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju turystyki uzdrowiskowej dzieci i młodzieży w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "wrzesień-październik",
pages = "126-135",
year = "2013",
}
14
@article{UEK:2168278563,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Rola marketingu terytorialnego we wdrażaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju w polskich uzdrowiskach",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "303",
pages = "179-187",
adress = "",
year = "2013",
}
15
@inbook{UEK:2168298913,
author = "Fatuła Dariusz and Mirek Jolanta and Węgrzyn Ryszard and Białynicka-Birula Joanna and Baścik Kazimierz",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "37-57",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
16
@article{UEK:2168327851,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w ujęciu czasowym",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "4A, t. 3",
pages = "226-237",
year = "2013",
}
17
@inbook{UEK:2168298915,
author = "Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga",
title = "Charakterystyka próby i narzędzi pomiaru",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "58-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-647-2",
}
18
@inbook{UEK:2168292885,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Szanse i bariery funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży w Polsce",
booktitle = "Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym",
pages = "167-200",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa",
year = "2013",
issn = "2299-9825",
isbn = "978-83-89077-20-2",
}
19
@unpublished{UEK:2168287415,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Terytorialne zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku usług zdrowotnych na przykładzie lecznictwa uzdrowiskowego",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu przestrzennym",
pages = "93-114",
year = "2013",
}
20
@article{UEK:2168275557,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Organizacyjno-prawne aspekty lecznictwa uzdrowiskowego dzieci i młodzieży",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki",
number = "3(23)",
pages = "43-58",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
21
@misc{UEK:2168281793,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Wycieczka do perły polskich uzdrowisk",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (53)",
pages = "74-75",
year = "2013",
}
22
@unpublished{UEK:2168266612,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Dynamiczna analiza struktury segmentacyjnej polskich uzdrowisk w latach 2006-2010",
booktitle = "Pomiar i analiza zachowań konsumenta w ujęciu dynamicznym",
pages = "86-123",
year = "2012",
}
23
@article{UEK:2168237542,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Determinanty zachowań konsumentów na rynku turystyki uzdrowiskowej",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Maj-czerwiec [spec.]",
pages = "419-426",
year = "2012",
}
24
@inbook{UEK:2168274221,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Zrównoważony rozwój turystyki jako determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk - wybrane zagadnienia",
booktitle = "Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza",
pages = "73-87",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Proksenia",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-41-4",
}
25
@inbook{UEK:2168250938,
author = "Mirek Jolanta and Sagan Adam",
title = "Założenia metodologiczne badań wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i charakterystyka respondentów",
booktitle = "Wartość dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne pomiaru i analizy",
pages = "47-64",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-607-6",
}
26
@article{UEK:2168274201,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Klastry jako szansa rozwoju przedsiębiorstw i miejscowości uzdrowiskowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "98",
pages = "519-534",
adress = "",
year = "2012",
issn = "1640-6818",
}
27
@inbook{UEK:2168306493,
author = "Białynicka-Birula Joanna and Sagan Adam and Fatuła Dariusz and Stobiecka Jadwiga and Mirek Jolanta and Węgrzyn Ryszard",
title = "Interdyscyplinarne podstawy teorii wartości w ekonomii",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "11-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
28
@article{UEK:2168222668,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Wartość użytkowa wód mineralnych w kontekście korzyści dla konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "864",
pages = "83-95",
year = "2011",
}
29
@article{UEK:2168245016,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Organizacyjno-prawne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju usług uzdrowiskowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "22",
pages = "115-125",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
30
@unpublished{UEK:2168260356,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Zadowolenie a lojalność konsumenta w obszarze usług uzdrowiskowych - zastosowanie regresji logistycznej",
booktitle = "Pomiar i analiza własności relacyjnych na rynku konsumpcyjnym : podejście strukturalno-sieciowe",
pages = "155-171",
year = "2011",
}
31
@inbook{UEK:2168306515,
author = "Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Mirek Jolanta",
title = "Podejścia badawcze w pomiarze wartości dla klienta",
booktitle = "Wartość dla klienta w układach rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "55-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-537-6",
}
32
@article{UEK:2168275821,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "79",
pages = "303-318",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
33
@article{UEK:2168228286,
author = "Mirek Jolanta and Handzel Jarosław A.",
title = "Ocena satysfakcji kuracjuszy z usług świadczonych przez Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "55",
pages = "63-76",
year = "2011",
}
34
@unpublished{UEK:2168306763,
author = "Fatuła Dariusz and Mirek Jolanta and Węgrzyn Ryszard and Białynicka-Birula Joanna and Baścik Kazimierz",
title = "Wymiary wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "30-53",
year = "2010",
}
35
@inbook{UEK:2168327833,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Wykorzystanie podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystyki uzdrowiskowej na przykładzie Kopalni Soli w Bochni",
booktitle = "Dziedzictwo przemysłowe dla współczesnego dialogu kultur, innowacyjnej gospodarki i atrakcyjnej konsumpcji turystycznej",
pages = "81-92",
adress = "Katowice-Zabrze",
publisher = "Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego",
year = "2010",
isbn = "978-83-60953-40-2",
}
36
@article{UEK:2168291453,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing",
number = "z. 17, 1 (272)",
pages = "257-266",
year = "2010",
}
37
@inbook{UEK:2165695249,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Atrakcyjność turystyczna jako czynnik konkurencyjności polskich uzdrowisk",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym",
pages = "455-472",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1912-0",
}
38
@inbook{UEK:2168224962,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Wody lecznicze w Polsce i ich wykorzystanie w lecznictwie uzdrowiskowym",
booktitle = "Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej",
pages = "189-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo PROKSENIA",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-60789-27-8",
}
39
@article{UEK:2166093225,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Naturalne uwarunkowania lokalizacji i specyfiki polskich uzdrowisk",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Sierpień [spec.]",
pages = "106-115",
year = "2010",
}
40
@article{UEK:2168327671,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Wyobrażenia i opinie konsumentów na temat tzw. wód smakowych w świetle badań jakościowych",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "3(36)",
pages = "10-13",
year = "2010",
}
41
@unpublished{UEK:2168306773,
author = "Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga",
title = "Analiza struktury wartości klientów",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "54-67",
year = "2010",
}
42
@unpublished{UEK:2168282275,
author = "Baścik Kazimierz and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Mirek Jolanta and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna and Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Węgrzyn Ryszard",
title = "Budowa narzędzia pomiaru łańcuchów środków-celów w obszarze oszczędzania i inwestowania",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w obszarze oszczędzania i inwestowania : aspekty metodologiczne",
pages = "120-134",
year = "2010",
}
43
@unpublished{UEK:2168306759,
author = "Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga",
title = "Analiza struktury wartości konsumentów",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "28-41",
year = "2009",
}
44
@inbook{UEK:2168327829,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Turystyka jako czynnik rozwoju polskich uzdrowisk",
booktitle = "Turystyka we współczesnej gospodarce",
pages = "181-196",
adress = "Koszalin",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej",
year = "2009",
issn = "0239-7129",
}
45
@article{UEK:2166218582,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Reklamy kontrowersyjne (w świetle badań jakościowych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "Czerwiec [spec.]",
pages = "204-211",
year = "2009",
}
46
@unpublished{UEK:2168247870,
author = "Baścik Kazimierz and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Łapczyński Mariusz and Mirek Jolanta and Plichta Grażyna and Sagan Adam and Stobiecka Jadwiga and Węgrzyn Ryszard",
title = "Podejście środków-celów w tworzeniu skali wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym : aspekty metodologiczne",
pages = "122-136",
year = "2009",
}
47
@article{UEK:2165900857,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Zmiany w kanałach dystrybucji w Polsce (na przykładzie wód mineralnych)",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "maj specjalny",
pages = "159-169",
year = "2009",
}
48
@inbook{UEK:2165976979,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Czynniki wpływające na funkcjonowanie i rozwój polskich uzdrowisk",
booktitle = "Turystyka uzdrowiskowa : stan i perspektywy",
pages = "407-424",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-89081-23-0 ; 978-83-7531-073-3",
}
49
@article{UEK:50425,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Klasyfikacja wód mineralnych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "800",
pages = "127-140",
year = "2009",
}
50
@article{UEK:2168327853,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Wyobrażenia konsumentów na temat klasyfikacji wód w opakowaniach jednostkowych - wyniki badań jakościowych",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "4(29)",
pages = "7-13",
year = "2008",
}
51
@unpublished{UEK:2163817766,
author = "Sagan Adam and Białynicka-Birula Joanna and Fatuła Dariusz and Łapczyński Mariusz and Węgrzyn Ryszard and Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga and Plichta Grażyna",
title = "Pomiar wartości dla klienta w wybranych układach rynkowych - skala WSAW",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "87-95",
year = "2008",
}
52
@unpublished{UEK:2163817272,
author = "Białynicka-Birula Joanna and Sagan Adam and Fatuła Dariusz and Węgrzyn Ryszard and Mirek Jolanta and Stobiecka Jadwiga and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna",
title = "Wartość w różnych dyscyplinach naukowych",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "7-40",
year = "2008",
}
53
@unpublished{UEK:2163817569,
author = "Stobiecka Jadwiga and Łapczyński Mariusz and Plichta Grażyna and Mirek Jolanta and Fatuła Dariusz and Białynicka-Birula Joanna and Węgrzyn Ryszard",
title = "Wymiary wartości dla klienta na rynku konsumpcyjnym i finansowym",
booktitle = "Pomiar i analiza wartości dla klienta w układach branżowo-rynkowych : aspekty metodologiczne",
pages = "41-78",
year = "2008",
}
54
@article{UEK:50838,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Pochodzenie i występowanie wód mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "756",
pages = "123-131",
year = "2007",
}
55
@inbook{UEK:2165624018,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Segmentacja jako podstawa identyfikacji konkurencyjności wód mineralnych",
booktitle = "Badanie konkurencji i konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "289-299",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-386-0",
}
56
@article{UEK:51090,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Preferencje konsumentów wód mineralnych w świetle badań własnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "739",
pages = "171-181",
year = "2007",
}
57
@inbook{UEK:2166048665,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Błędy w badaniach sondażowych a ich skuteczność",
booktitle = "Marketing",
pages = "235-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-89823-87-X ; 978-83-89823-87-8",
}
58
@unpublished{UEK:2168326603,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Wody w opakowaniach jednostkowych w świadomości konsumentów - wyniki badań własnych",
booktitle = "Badania konkurencyjności przedsiębiorstw i produktów na rynku",
pages = "190-205",
year = "2006",
}
59
@unpublished{UEK:2168261406,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Analiza segmentacyjna rynku wód mineralnych w świetle badań ankietowych",
booktitle = "Badanie postępowania konsumenta na rynku zintegrowanym",
pages = "170-197",
year = "2005",
}
60
@inbook{UEK:2166382326,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Funkcjonowanie polskich producentów wód mineralnych na jednolitym rynku europejskim",
booktitle = "Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku",
pages = "295-300",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo printshop Artur Piskała",
year = "2005",
isbn = "83-921903-5-1",
}
61
@article{UEK:53008,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Systemy klasyfikacji wód mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "659",
pages = "103-115",
year = "2005",
}
62
@article{UEK:52613,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Charakterystyka sektora wód mineralnych w świetle badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "680",
pages = "43-58",
year = "2005",
}
63
@article{UEK:2168327871,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Konsumenci wód mineralnych w świetle badań",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "3(12)",
pages = "14-18",
year = "2004",
}
64
@unpublished{UEK:2168261840,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Analiza zachowań konsumentów na rynku wód mineralnych",
booktitle = "Modelowanie zachowań podmiotów rynkowych w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej",
pages = "110-127",
year = "2004",
}
65
@article{UEK:2168327855,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Strategie dystrybucji na rynku wód w opakowaniach jednostkowych",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "2(11)",
pages = "25-26",
year = "2004",
}
66
@unpublished{UEK:2168234538,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
67
@article{UEK:2168224018,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Tendencje w spożyciu wód mineralnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "640",
pages = "123-135",
year = "2003",
}
68
@article{UEK:2168327859,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Struktura podmiotowa polskiego rynku wód w opakowaniach jednostkowych w świetle badań",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "2(8)",
pages = "19-20, 22, 24-27",
year = "2003",
}
69
@article{UEK:2168327869,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju rynku wód w opakowaniach jednostkowych",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "1(7)",
pages = "6-12",
year = "2003",
}
70
@article{UEK:2168327857,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Sytuacja na rynku wód w opakowaniach jednostkowych w Polsce w opinii producentów - wyniki badań ankietowych",
journal = "Źródło : Wody Mineralne i Napoje",
number = "3(9)",
pages = "20-23",
year = "2003",
}
71
@unpublished{UEK:2168270400,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Struktura podmiotowa sektora wód mineralnych w Polsce",
booktitle = "Analiza współzależności i interakcji w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "176-197",
year = "2003",
}
72
@unpublished{UEK:2168280391,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Klasyfikacja asortymentowa jako przesłanka segmentacji rynku wód mineralnych",
booktitle = "Metody ilościowe i jakościowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "112-135",
year = "2002",
}
73
@article{UEK:2168226958,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Skalowanie cech użytkowych wód mineralnych z wykorzystaniem metody MDS",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "586",
pages = "73-86",
year = "2002",
}
74
@inbook{UEK:2168332663,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Promocja gminy uzdrowiskowej na przykładzie Krynicy",
booktitle = "Marketing w rozwoju regionu : (wybrane zagadnienia)",
pages = "447-454",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2002",
isbn = "83-7241-235-9",
}
75
@article{UEK:2168337953,
author = "Mirek Jolanta and ",
title = "Znaczenie wód mineralnych w żywieniu człowieka",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 48, numer specjalny, październik",
pages = "145-151",
year = "2002",
}
76
@article{UEK:2168224670,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Analiza preferencji konsumentów na rynku butelkowanych wód mineralnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "605",
pages = "121-134",
year = "2002",
}
77
@unpublished{UEK:2168281273,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Rynek wód mineralnych w Polsce w ujęciu czasowym",
booktitle = "Zależności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "151-170",
year = "2001",
}
78
@article{UEK:2168248484,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Kryteria segmentacji rynku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "543",
pages = "105-115",
year = "2000",
}
79
@article{UEK:2168257068,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "540",
pages = "101-111",
year = "2000",
}
80
@unpublished{UEK:2168283313,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Preferencje na rynku butelkowanych wód mineralnych",
booktitle = "Badania wielowymiarowe rynków branżowych",
pages = "198-216",
year = "2000",
}
81
@inbook{UEK:2168263244,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Skalowanie wielowymiarowe jako metoda segmentacji rynku",
booktitle = "Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku : materiały z II Warsztatów Metodologicznych (Kraków, 30 III 1998 r.)",
pages = "21-31",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-87239-90-9",
}
82
@unpublished{UEK:2168240374,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Konkurencyjność marek na przykładzie rynku wód mineralnych",
booktitle = "Badania rynkowe i marketingowe w warunkach konkurencji",
pages = "136-155",
year = "1998",
}
83
@inbook{UEK:2168252696,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Problemy skalowania wielowymiarowego w badaniach marketingowych",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "199-201",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
84
@article{UEK:2168248356,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Strategie inwestowania na rynku opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "513",
pages = "29-45",
year = "1998",
}
85
@inbook{UEK:2168279817,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Podstawowa charakterystyka opcji finansowych",
booktitle = "Giełdy i transakcje terminowe : Ustroń, 17-19 czerwca 1998 r.",
pages = "5-17",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej",
year = "1998",
issn = "1429-673X",
}
86
@article{UEK:2168257658,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Czynniki wpływające na cenę opcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "479",
pages = "41-53",
year = "1996",
}
87
@inbook{UEK:2168236632,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniach marketingowych",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "65-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
88
@unpublished{UEK:2168283509,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Strategie inwestowania na rynku opcji",
booktitle = "Analiza segmentacyjna rynków branżowych",
pages = "150-175",
year = "1996",
}
89
@unpublished{UEK:2168283663,
author = "Mirek Jolanta",
title = "Kryteria segmentacji rynku wód mineralnych",
booktitle = "Metody pomiaru w badaniach rynkowych i marketingowych",
pages = "154-175",
year = "1996",
}