Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce = European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53155
article
See main document
2

Author:
Title:
Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy = Dilemmas of the Renewed Lisbon Strategy in the Area of the Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 21-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50289
article
See main document
3

Author:
Title:
Strategia lizbońska a nierówności dochodowe = The Lisbon Strategy and Income Inequalities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50383
article
See main document
4

Author:
Title:
Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 41-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165775090
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 48-70
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306439
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 127-139
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281977
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 140-146
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306481
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306435
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Title:
Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy
Source:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2006, s. 19-61
Research program:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Signature:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326965
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Title:
Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej = The Ageing Population and its Effects on the Labour Market in the Enlarged European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 5-17. - Summ.
Access mode:
Nr:
53083
article
See main document
11

Author:
Title:
Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś = Poland vs Małopolskie Voivodship - Differences in Living Standards between Urban and Rural Areas
Source:
Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006, s. 423-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-921234-2-5
Nr:
2168281725
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich
Source:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2005, s. 7-29
Signature:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264802
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Title:
Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku = Social Issues in the Twenty-First Century World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 23-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52955
article
See main document
14

Title:
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
61 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-261-8
Nr:
2167713903
academic script
15

Author:
Title:
Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej = The Job Market in Poland in Light of European Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004) , s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220386
article
See main document
16

Title:
Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych
Source:
Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI2004, s. 28-53
Signature:
NP-995/Magazyn
Nr:
2168306421
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Gospodarka globalna u progu XXI wieku : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
58 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-172-7
Nr:
2168224608
academic script
18

Author:
Title:
Rynek pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 10, nr 2 (2003) , s. 117-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320185
article
19

Author:
Title:
Człowiek a proces globalizacji = Man and the Process of Globalisation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003) , s. 39-51. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221054
article
See main document
20

Author:
Title:
Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki = Globalism, Regionalism and the Globalisation of Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002) , s. 35-46. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227044
article
See main document
21

Author:
Title:
Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - nr 6 (2002) , s. 117-137
Nr:
2168320313
article
22

Author:
Title:
Człowiek w procesie pracy XX i XXI wieku
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - nr 3 (2002) , s. 17-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168320399
article
23

Author:
Conference:
Konferencja nt. Transformacja systemowa w Polsce: oceny i perspektywy, Krynica, Polska, od 2000-06-12 do 2000-06-13
Title:
Konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec Unii Europejskiej = The Competitiveness of Polish Agriculture in Relation to the European Union
Source:
Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 93-98
ISBN:
83-7252-135-2
Nr:
2166206769
chapter in conference materials
See main document
24

Author:
Title:
Podsumowanie obrad konferencji naukowej "Gospodarka a globalizacja"
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach2001. - nr 5, s. 397-399
Nr:
2168320687
varia
25

Author:
Title:
Próba kwantyfikacji różnic w poziomie rozwoju rolnictwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej = An Attempted Quantification of Differences in the Level of Agricultural Development between Poland and European Union Member States
Source:
Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 247-250. - Summ.
ISBN:
83-7252-098-4
Nr:
2168227656
chapter in conference materials
See main document
26

Author:
Title:
II Sesja obrad Ogólnopolskiej Konferencji "Gospodarka a globalizacja"
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach2001. - nr 5, s. 393-396
Nr:
2168320683
varia
27

Author:
Title:
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
51 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-085-2
Nr:
2168239852
academic script
28

Author:
Title:
Gospodarka globalna w świecie XXI wieku
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 2 (2001) , s. 5-18
Nr:
2168320425
unreviewed article
29

Author:
Title:
Blaski i cienie globalizacji
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 5 (2001) , s. 383-392
Nr:
2168320689
article
1
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce = European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. s. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630159. - ISSN 1898-6447
2
Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy = Dilemmas of the Renewed Lisbon Strategy in the Area of the Labour Market / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 21-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162625929. - ISSN 1898-6447
3
Strategia lizbońska a nierówności dochodowe = The Lisbon Strategy and Income Inequalities / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157157620. - ISSN 1898-6447
4
Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Lucyna MĄCZKA // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 41-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
5
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 48-70
6
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia / Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 127-139
7
Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce / Andrzej PRUSEK, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 140-146
8
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007)
9
Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy / Lucyna MĄCZKA // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 19-61
10
Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej = The Ageing Population and its Effects on the Labour Market in the Enlarged European Union / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 5-17. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112286663. - ISSN 0208-7944
11
Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś = Poland vs Małopolskie Voivodship - Differences in Living Standards between Urban and Rural Areas / Lucyna MĄCZKA // W: Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz. - Szczecin; Ostrołęka : Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006. - S. 423-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-921234-2-5
12
Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich / Lucyna MĄCZKA // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 7-29
13
Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku = Social Issues in the Twenty-First Century World / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 23-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=97093783. - ISSN 0208-7944
14
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską / Lucyna MĄCZKA, Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 61 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-261-8
15
Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej = The Job Market in Poland in Light of European Integration / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 651 (2004), s. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51347707. - ISSN 0208-7944
16
Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych / Lucyna MĄCZKA, Jolanta TENETA-PŁOTKOWIAK // W: Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską / kierownik: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2004), s. 28-53
17
Gospodarka globalna u progu XXI wieku : pomocnicze materiały dydaktyczne / Lucyna MĄCZKA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 58 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-172-7
18
Rynek pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 10, nr 2 (2003), s. 117-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
19
Człowiek a proces globalizacji = Man and the Process of Globalisation / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003), s. 39-51. - Summ. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15947. - ISSN 0208-7944
20
Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki = Globalism, Regionalism and the Globalisation of Economies / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002), s. 35-46. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13573. - ISSN 0208-7944
21
Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - nr 6 (2002), s. 117-137. - ISSN 1731-0601
22
Człowiek w procesie pracy XX i XXI wieku / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach. - nr 3 (2002), s. 17-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
23
Konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec Unii Europejskiej = The Competitiveness of Polish Agriculture in Relation to the European Union / Lucyna MĄCZKA // W: Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 93-98. - ISBN 83-7252-135-2
24
Podsumowanie obrad konferencji naukowej "Gospodarka a globalizacja" / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 5 (2001), s. 397-399. - ISSN 1641-8557
25
Próba kwantyfikacji różnic w poziomie rozwoju rolnictwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej = An Attempted Quantification of Differences in the Level of Agricultural Development between Poland and European Union Member States / Lucyna MĄCZKA // W: Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.) / red. Zygmunt SZYMLA. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 247-250. - Summ. - ISBN 83-7252-098-4
26
II Sesja obrad Ogólnopolskiej Konferencji "Gospodarka a globalizacja" / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 5 (2001), s. 393-396. - ISSN 1641-8557
27
Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne / Lucyna MĄCZKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 51 s. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-085-2
28
Gospodarka globalna w świecie XXI wieku / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 2 (2001), s. 5-18. - ISSN 1641-8557
29
Blaski i cienie globalizacji / Lucyna MĄCZKA // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach. - nr 5 (2001), s. 383-392. - ISSN 1641-8557
1
Mączka L., (2010), Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630159
2
Mączka L., (2008), Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 21-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625929
3
Mączka L., (2008), Strategia lizbońska a nierówności dochodowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/157157620
4
Mączka L., (2007), Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-54.
5
Kudełko J., Mączka L., (2007), Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 48-70.
6
Mączka L., (2007), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 127-139.
7
Prusek A., Mączka L., (2007), Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 140-146.
8
Kudełko J., Mączka L., (2007), Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej
9
Mączka L., (2006), Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 19-61.
10
Mączka L., (2006), Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/112286663
11
Mączka L., (2006), Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś. [W:] Pałasz L. (red.), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, [T. 2], Szczecin : Akademia Rolnicza ; Ostrołęka : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, s. 423-434.
12
Mączka L., (2005), Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 7-29.
13
Mączka L., (2005), Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 23-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/97093783
14
Mączka L., Kudełko J., (2005), Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
15
Mączka L., (2004), Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 651, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/51347707
16
Mączka L., Teneta-Płotkowiak J., (2004), Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 28-53.
17
Mączka L., (2003), Gospodarka globalna u progu XXI wieku: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 58 s.
18
Mączka L., (2003), Rynek pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 10, nr 2, s. 117-137.
19
Mączka L., (2003), Człowiek a proces globalizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 617, s. 39-51; https://bazekon.uek.krakow.pl/15947
20
Mączka L., (2002), Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 588, s. 35-46; https://bazekon.uek.krakow.pl/13573
21
Mączka L., (2002), Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", nr 6, s. 117-137.
22
Mączka L., (2002), Człowiek w procesie pracy XX i XXI wieku, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", nr 3, s. 17-32.
23
Mączka L., (2002), Konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec Unii Europejskiej. [W:] Szymla Z. (red.), Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 93-98.
24
Mączka L., (2001), Podsumowanie obrad konferencji naukowej "Gospodarka a globalizacja", "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach", nr 5, s. 397-399.
25
Mączka L., (2001), Próba kwantyfikacji różnic w poziomie rozwoju rolnictwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. [W:] Szymla Z. (red.), Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.), Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 247-250.
26
Mączka L., (2001), II Sesja obrad Ogólnopolskiej Konferencji "Gospodarka a globalizacja", "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach", nr 5, s. 393-396.
27
Mączka L., (2001), Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 51 s.
28
Mączka L., (2001), Gospodarka globalna w świecie XXI wieku, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach", nr 2, s. 5-18.
29
Mączka L., (2001), Blaski i cienie globalizacji, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach", nr 5, s. 383-392.
1
@article{UEK:53155,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "s. 51-67",
year = "2010",
}
2
@article{UEK:50289,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "21-38",
year = "2008",
}
3
@article{UEK:50383,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Strategia lizbońska a nierówności dochodowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "5-16",
year = "2008",
}
4
@inbook{UEK:2165775090,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "41-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
5
@unpublished{UEK:2168306439,
author = "Kudełko Joanna and Mączka Lucyna",
title = "Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "48-70",
year = "2007",
}
6
@unpublished{UEK:2168281977,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "127-139",
year = "2007",
}
7
@unpublished{UEK:2168306481,
author = "Prusek Andrzej and Mączka Lucyna",
title = "Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "140-146",
year = "2007",
}
8
@unpublished{UEK:2168306435,
author = "Kudełko Joanna and Mączka Lucyna",
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "",
year = "2007",
}
9
@unpublished{UEK:2168326965,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "19-61",
year = "2006",
}
10
@article{UEK:53083,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "5-17",
year = "2006",
}
11
@inbook{UEK:2168281725,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś",
booktitle = "Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2]",
pages = "423-434",
adress = "Szczecin; Ostrołęka",
publisher = "Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna",
year = "2006",
isbn = "83-921234-2-5",
}
12
@unpublished{UEK:2168264802,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "7-29",
year = "2005",
}
13
@article{UEK:52955,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "23-39",
year = "2005",
}
14
@book{UEK:2167713903,
author = "Mączka Lucyna and Kudełko Joanna",
title = "Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-261-8",
}
15
@article{UEK:2168220386,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Rynek pracy w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "651",
pages = "23-37",
year = "2004",
}
16
@unpublished{UEK:2168306421,
author = "Mączka Lucyna and Teneta-Płotkowiak Jolanta",
title = "Demograficzne uwarunkowania przekształceń strukturalnych",
booktitle = "Obszary wiejskie i kierunki ich przekształceń strukturalnych w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "28-53",
year = "2004",
}
17
@book{UEK:2168224608,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Gospodarka globalna u progu XXI wieku : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-172-7",
}
18
@article{UEK:2168320185,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Rynek pracy a absolwenci w warunkach integracji europejskiej",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 10, 2",
pages = "117-137",
year = "2003",
}
19
@article{UEK:2168221054,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Człowiek a proces globalizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "617",
pages = "39-51",
year = "2003",
}
20
@article{UEK:2168227044,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Globalizm i regionalizm a globalizacja gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "588",
pages = "35-46",
year = "2002",
}
21
@article{UEK:2168320313,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Ranking państw OECD ze względu na poziom życia ludności",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "6",
pages = "117-137",
year = "2002",
}
22
@article{UEK:2168320399,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Człowiek w procesie pracy XX i XXI wieku",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "3",
pages = "17-32",
year = "2002",
}
23
@inbook{UEK:2166206769,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Konkurencyjność polskiego rolnictwa wobec Unii Europejskiej",
booktitle = "Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 12-13 czerwca 2000 r.)",
pages = "93-98",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-135-2",
}
24
@misc{UEK:2168320687,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Podsumowanie obrad konferencji naukowej Gospodarka a globalizacja",
booktitle = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach",
number = "5",
pages = "397-399",
year = "2001",
}
25
@inbook{UEK:2168227656,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Próba kwantyfikacji różnic w poziomie rozwoju rolnictwa w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej",
booktitle = "Konkurencyjność miast i regionów : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Regionalnej oraz Katedrę Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Mogilany, 28-29 września 1999 r.)",
pages = "247-250",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-098-4",
}
26
@misc{UEK:2168320683,
author = "Mączka Lucyna",
title = "II Sesja obrad Ogólnopolskiej Konferencji Gospodarka a globalizacja",
booktitle = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach",
number = "5",
pages = "393-396",
year = "2001",
}
27
@book{UEK:2168239852,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Problemy integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-085-2",
}
28
@article{UEK:2168320425,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Gospodarka globalna w świecie XXI wieku",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach",
number = "2",
pages = "5-18",
year = "2001",
}
29
@article{UEK:2168320689,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Blaski i cienie globalizacji",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Kielcach",
number = "5",
pages = "383-392",
year = "2001",
}