Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce = European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53155
article
See main document
2

Author:
Title:
Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy = Dilemmas of the Renewed Lisbon Strategy in the Area of the Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 21-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50289
article
See main document
3

Author:
Title:
Strategia lizbońska a nierówności dochodowe = The Lisbon Strategy and Income Inequalities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50383
article
See main document
4

Author:
Title:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 127-139
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168281977
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 140-146
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306481
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 41-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165775090
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007, s. 48-70
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306439
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Title:
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku
Source:
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK2007
Signature:
NP-1164/Magazyn
Nr:
2168306435
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Author:
Title:
Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej = The Ageing Population and its Effects on the Labour Market in the Enlarged European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006) , s. 5-17. - Summ.
Access mode:
Nr:
53083
article
See main document
10

Author:
Title:
Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś = Poland vs Małopolskie Voivodship - Differences in Living Standards between Urban and Rural Areas
Source:
Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz - Szczecin; Ostrołęka: Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006, s. 423-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-921234-2-5
Nr:
2168281725
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy
Source:
Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK2006, s. 19-61
Research program:
22/KPEiPR/1/2006/S/297
Signature:
NP-1119/Magazyn
Nr:
2168326965
chapter in unpublished scientific work
See main document
12

Author:
Title:
Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku = Social Issues in the Twenty-First Century World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005) , s. 23-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52955
article
See main document
13

Author:
Title:
Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich
Source:
Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI2005, s. 7-29
Signature:
NP-1049/Magazyn
Nr:
2168264802
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
61 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-261-8
Nr:
2167713903
academic script
1
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce = European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. s. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630159. - ISSN 1898-6447
2
Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy = Dilemmas of the Renewed Lisbon Strategy in the Area of the Labour Market / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 21-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162625929. - ISSN 1898-6447
3
Strategia lizbońska a nierówności dochodowe = The Lisbon Strategy and Income Inequalities / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157157620. - ISSN 1898-6447
4
Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia / Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 127-139
5
Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce / Andrzej PRUSEK, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 140-146
6
Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej / Lucyna MĄCZKA // W: Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 41-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-359-4
7
Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013 / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007), s. 48-70
8
Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku / Joanna KUDEŁKO, Lucyna MĄCZKA // W: Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej / kier. tematu: Andrzej PRUSEK. - (2007)
9
Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej = The Ageing Population and its Effects on the Labour Market in the Enlarged European Union / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 709 (2006), s. 5-17. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=112286663. - ISSN 0208-7944
10
Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś = Poland vs Małopolskie Voivodship - Differences in Living Standards between Urban and Rural Areas / Lucyna MĄCZKA // W: Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2] = Development Potential of Rural Areas in the Aspect of Poland Accession to European Union : Creation and Modernization of Family Farms Agrarian Structure. [T. 2] / red. nauk. Lech Pałasz. - Szczecin; Ostrołęka : Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2006. - S. 423-434. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-921234-2-5
11
Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy / Lucyna MĄCZKA // W: Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski / kierownik tematu: Andrzej PRUSEK. - (2006), s. 19-61
12
Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku = Social Issues in the Twenty-First Century World / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 669 (2005), s. 23-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=97093783. - ISSN 0208-7944
13
Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich / Lucyna MĄCZKA // W: Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2005), s. 7-29
14
Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską / Lucyna MĄCZKA, Joanna KUDEŁKO. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 61 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-261-8
1
Mączka L., (2010), Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630159
2
Mączka L., (2008), Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 21-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625929
3
Mączka L., (2008), Strategia lizbońska a nierówności dochodowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/157157620
4
Mączka L., (2007), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 127-139.
5
Prusek A., Mączka L., (2007), Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 140-146.
6
Mączka L., (2007), Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. [W:] Górka K. (red.), Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-54.
7
Kudełko J., Mączka L., (2007), Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej, s. 48-70.
8
Kudełko J., Mączka L., (2007), Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej
9
Mączka L., (2006), Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 709, s. 5-17; https://bazekon.uek.krakow.pl/112286663
10
Mączka L., (2006), Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś. [W:] Pałasz L. (red.), Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych, [T. 2], Szczecin : Akademia Rolnicza ; Ostrołęka : Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, s. 423-434.
11
Mączka L., (2006), Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy. [W:] Prusek A. (kierownik tematu), Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski, s. 19-61.
12
Mączka L., (2005), Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 669, s. 23-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/97093783
13
Mączka L., (2005), Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej, s. 7-29.
14
Mączka L., Kudełko J., (2005), Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 61 s.
1
@article{UEK:53155,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "s. 51-67",
year = "2010",
}
2
@article{UEK:50289,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "21-38",
year = "2008",
}
3
@article{UEK:50383,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Strategia lizbońska a nierówności dochodowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "5-16",
year = "2008",
}
4
@unpublished{UEK:2168281977,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w obszarze zatrudnienia",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "127-139",
year = "2007",
}
5
@unpublished{UEK:2168306481,
author = "Prusek Andrzej and Mączka Lucyna",
title = "Przewidywane efekty polityki spójności w UE 10 i Polsce",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "140-146",
year = "2007",
}
6
@inbook{UEK:2165775090,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Problemy rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej",
booktitle = "Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka",
pages = "41-54",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-359-4",
}
7
@unpublished{UEK:2168306439,
author = "Kudełko Joanna and Mączka Lucyna",
title = "Programowana europejska polityka spójności na lata 2007-2013",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "48-70",
year = "2007",
}
8
@unpublished{UEK:2168306435,
author = "Kudełko Joanna and Mączka Lucyna",
title = "Ocena realizacji polityki spójności w Unii Europejskiej i Polsce do 2006 roku",
booktitle = "Ocena realizacji polityki spójności w Polsce w warunkach integracji europejskiej",
pages = "",
year = "2007",
}
9
@article{UEK:53083,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Proces starzenia się ludności i jego skutki dla rynku pracy w rozszerzonej Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "709",
pages = "5-17",
year = "2006",
}
10
@inbook{UEK:2168281725,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Zróżnicowanie poziomu życia ludności w Polsce i woj. małopolskim w układzie miasto-wieś",
booktitle = "Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej : tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. [T. 2]",
pages = "423-434",
adress = "Szczecin; Ostrołęka",
publisher = "Akademia Rolnicza; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna",
year = "2006",
isbn = "83-921234-2-5",
}
11
@unpublished{UEK:2168326965,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Wpływ integracji europejskiej na polski rynek pracy",
booktitle = "Analiza wpływu integracji europejskiej na rozwój społeczno-ekonomiczny Polski",
pages = "19-61",
year = "2006",
}
12
@article{UEK:52955,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Wyzwania wobec kwestii społecznej w świecie XXI wieku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "669",
pages = "23-39",
year = "2005",
}
13
@unpublished{UEK:2168264802,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Społeczno-demograficzne uwarunkowania przeobrażeń strukturalnych obszarów wiejskich",
booktitle = "Obszary wiejskie w Małopolsce : kierunki przeobrażeń strukturalnych w warunkach integracji europejskiej",
pages = "7-29",
year = "2005",
}
14
@book{UEK:2167713903,
author = "Mączka Lucyna and Kudełko Joanna",
title = "Polityka regionalna Polski w aspekcie integracji z Unią Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-261-8",
}