Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce = European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010) , s. s. 51-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53155
article
See main document
2

Author:
Title:
Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy = Dilemmas of the Renewed Lisbon Strategy in the Area of the Labour Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008) , s. 21-38. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50289
article
See main document
3

Author:
Title:
Strategia lizbońska a nierówności dochodowe = The Lisbon Strategy and Income Inequalities
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50383
article
See main document
1
Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce = European Union Cohesion Policy and Hiring in Poland / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 818 (2010), s. s. 51-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=169630159. - ISSN 1898-6447
2
Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy = Dilemmas of the Renewed Lisbon Strategy in the Area of the Labour Market / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 789 (2008), s. 21-38. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162625929. - ISSN 1898-6447
3
Strategia lizbońska a nierówności dochodowe = The Lisbon Strategy and Income Inequalities / Lucyna MĄCZKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 762 (2008), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=157157620. - ISSN 1898-6447
1
Mączka L., (2010), Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 818, s. s. 51-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/169630159
2
Mączka L., (2008), Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 789, s. 21-38; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625929
3
Mączka L., (2008), Strategia lizbońska a nierówności dochodowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 762, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/157157620
1
@article{UEK:53155,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Polityka spójności Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "818",
pages = "s. 51-67",
year = "2010",
}
2
@article{UEK:50289,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Dylematy odnowionej strategii lizbońskiej w obszarze rynku pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "789",
pages = "21-38",
year = "2008",
}
3
@article{UEK:50383,
author = "Mączka Lucyna",
title = "Strategia lizbońska a nierówności dochodowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "762",
pages = "5-16",
year = "2008",
}