Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktu = Using Price in the Evaluation of Product Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005) , s. 93-109. - Summ.
Access mode:
Nr:
52556
article
2

Author:
Title:
Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji = Consumer Protection in Conditions of Information Asymmetry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003) , s. 91-100. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220954
article
3

Author:
Title:
Normy ISO serii 9000 = ISO 9000 Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 544 (2000) , s. 197-241. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224182
article
4

Author:
Title:
Zmiany dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w zakresie jakości na tle integracji z Unią Europejską = The Quality Adjustment Processes of the Polish Enterprises in the Perspective of Integration with the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 343-353. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250262
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Jakościowe procesy dostosowawcze w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA, s. 1[89]-8[96]
Signature:
NP-631/Magazyn
Nr:
2168269520
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Title:
Zastosowanie leasingu w firmie = Use of Leasing in a Firm
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998) , s. 45-53. - Summ.
Nr:
2168251682
article
7

Author:
Title:
Cena jako instrument zbytu = Price as Instrument of Sale
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 490 (1997) , s. 63-78. - Summ.
Nr:
2168253566
article
8

Author:
Title:
Normy ISO serii 9000 - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa
Source:
Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA, s. 72-88
Signature:
NP-464/Magazyn
Nr:
2168258846
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktu = Using Price in the Evaluation of Product Quality / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 686 (2005), s. 93-109. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/101495071. - ISSN 0208-7944
2
Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji = Consumer Protection in Conditions of Information Asymmetry / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 594 (2003), s. 91-100. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13687. - ISSN 0208-7944
3
Normy ISO serii 9000 = ISO 9000 Standards / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 544 (2000), s. 197-241. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10712. - ISSN 0208-7944
4
Zmiany dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w zakresie jakości na tle integracji z Unią Europejską = The Quality Adjustment Processes of the Polish Enterprises in the Perspective of Integration with the European Union / Paweł NOWAK // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 343-353. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
5
Jakościowe procesy dostosowawcze w polskich przedsiębiorstwach / Paweł NOWAK // W: Problemy stabilizacji polskiej gospodarki / kierownik tematu: Krystyna PRZYBYLSKA. - ([1999]), s. 1[89]-8[96]
6
Zastosowanie leasingu w firmie = Use of Leasing in a Firm / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998), s. 45-53. - Summ. - ISSN 0208-7944
7
Cena jako instrument zbytu = Price as Instrument of Sale / Paweł NOWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 490 (1997), s. 63-78. - Summ. - ISSN 0208-7944
8
Normy ISO serii 9000 - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa / Paweł NOWAK // W: Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji / kier. tematu: Elżbieta MACIEJOWSKA. - ([1997]), s. 72-88
1
Nowak P., (2005), Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 686, s. 93-109; https://bazekon.uek.krakow.pl/101495071
2
Nowak P., (2003), Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 594, s. 91-100; https://bazekon.uek.krakow.pl/13687
3
Nowak P., (2000), Normy ISO serii 9000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 544, s. 197-241; https://bazekon.uek.krakow.pl/10712
4
Nowak P., (2000), Zmiany dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w zakresie jakości na tle integracji z Unią Europejską. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 343-353.
5
Nowak P., ([1999]), Jakościowe procesy dostosowawcze w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Przybylska K. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji polskiej gospodarki, s. 1[89]-8[96].
6
Nowak P., (1998), Zastosowanie leasingu w firmie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 515, s. 45-53.
7
Nowak P., (1997), Cena jako instrument zbytu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 63-78.
8
Nowak P., ([1997]), Normy ISO serii 9000 - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa. [W:] Maciejowska E. (kierownik tematu), Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji, s. 72-88.
1
@article{UEK:52556,
author = "Paweł Nowak",
title = "Wykorzystanie ceny w ocenie jakości produktu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "686",
pages = "93-109",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/101495071},
}
2
@article{UEK:2168220954,
author = "Paweł Nowak",
title = "Ochrona konsumenta w warunkach asymetrii informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "594",
pages = "91-100",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13687},
}
3
@article{UEK:2168224182,
author = "Paweł Nowak",
title = "Normy ISO serii 9000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "544",
pages = "197-241",
year = "2000",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10712},
}
4
@inbook{UEK:2168250262,
author = "Paweł Nowak",
title = "Zmiany dostosowawcze polskich przedsiębiorstw w zakresie jakości na tle integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "343-353",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
5
@unpublished{UEK:2168269520,
author = "Paweł Nowak",
title = "Jakościowe procesy dostosowawcze w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki",
pages = "1[89]-8[96]",
year = "1999",
}
6
@article{UEK:2168251682,
author = "Paweł Nowak",
title = "Zastosowanie leasingu w firmie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "515",
pages = "45-53",
year = "1998",
}
7
@article{UEK:2168253566,
author = "Paweł Nowak",
title = "Cena jako instrument zbytu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "63-78",
year = "1997",
}
8
@unpublished{UEK:2168258846,
author = "Paweł Nowak",
title = "Normy ISO serii 9000 - klucz do sukcesu przedsiębiorstwa",
booktitle = "Problemy stabilizacji gospodarki polskiej w okresie transformacji",
pages = "72-88",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID