Publications of the selected author
1

Title:
An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland = Próba oceny wpływu papierów wartościowych na stabilne i bezpieczne funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2021) , s. 135-146. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168360646
article
2

Title:
Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku
Source:
Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 94-115
ISBN:
978-83-7252-850-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358890
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Zmienność struktury wydatków publicznych : analiza porównawcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Variability of Public Expenditure Structures : Comparative Analysis for Central and East European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020) , s. 134-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168347900
article
4

Title:
Czynniki wpływające na funkcjonowanie sektora bankowego - opis zmiennych do modelowania ekonometrycznego
Source:
Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019 / red. Katarzyna KOCHANIAK - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 115-125
ISBN:
978-83-8175-201-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351124
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Katarzyna Kochaniak , Katarzyna Mikołajczyk , Magdalena Ulrichs , Bogdan Włodarczyk
Title:
Skutki implementacji regulacji ostrożnościowych dla banków i gospodarki : lata 2015-2019
Publisher address:
Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Physical description:
99 s.: il.; 25 cm
Series:
(Zdolność Banków do Finansowania Gospodarki)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168360632
report
6

Author:
Katarzyna Mikołajczyk , Magdalena Ulrichs
Title:
Wpływ obciążeń regulacyjnych na sektor bankowy - wyniki modelowania ekonometrycznego
Source:
Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019 / red. Katarzyna KOCHANIAK - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 127-141
ISBN:
978-83-8175-201-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351120
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Wysokość i struktura wydatków publicznych a wzrost gospodarczy : analiza empiryczna dla Polski
Source:
Wydatki publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 311-335 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2366-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341917
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Struktura wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Wydatki publiczne / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 46-66 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2366-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341915
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Publiczne wydatki na badania i rozwój i ich oddziaływanie na sektor prywatny: komplementarność czy substytucyjność? : analiza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Private R&D : Complementarity or Substitution? : Analysis for Central and East European Countries
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 335 (2018) , s. 171-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168325035
article
10

Title:
Struktura wydatków publicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - analiza porównawcza = The Composition of Public Expenditure in Central and Eastern European Countries - a Comparative Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018) , s. 7-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168326393
article
11

Title:
The Impact of the Global Financial Crisis on European Financial Cooperatives : Evidence from British Bulding Societies
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
[Kraków]: , 2017
Physical description:
265 s.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor pomocniczy: Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Zawiera bibliografię.
Access mode:
Signature:
eDr-394
Nr:
2168324099
doctoral dissertation
12

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Composition of Public Expenditures and Economic Growth : a Review of the Empirical Evidence = Wpływ struktury wydatków publicznych na wzrost gospodarczy : przegląd badań empirycznych
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 98-99. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336683
varia
13

Title:
Banki zagraniczne w Polsce - czynniki wpływające na stabilność ich zaangażowania w okresie pokryzysowym = Foreign Banks in Poland : Determinants of Their Presence Stability in the Post-Crisis Period
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 6 (2017) , s. 209-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323973
article
14

Title:
Wpływ struktury własnościowej na strategie banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Ownership Structure on Banks Strategy in Central and East European Countries
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016) , s. 311-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312481
article
15

Title:
Small and Medium-Sized Banks in Central and Eastern European Countries
Source:
Liquidity Risk, Efficiency and New Bank Business Models / - [New York]: Palgrave Macmillan, 2016, s. 163-203
Redakcja:
Carbó Valverde Santiago
, Cuadros Solas Pedro Jesús
, Rodríguez Fernández Francisco
Series:
(Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions)
ISBN:
978-3-319-30818-0 ; 978-3-319-30819-7
Nr:
2168310001
chapter in monograph
16

Title:
The Role of Loan Dynamics and Structure for CEE Economic Growth
Source:
Lending, Investments and the Financial Crisis / red. Elena Beccalli, Federica Poli - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2015, s. 78-103 - Bibliogr.
Series:
(Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions)
ISBN:
978-1-403-94872-4
Nr:
2168298107
chapter in monograph
17

Title:
Wpływ wielkości banku na jego efektywność : badania dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Bank Size on its Efficiency: Analysis of Central and East European Countries
Source:
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 2 (2015) , s. 81-96. - Tytuł numeru: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168299047
article
18

Title:
Rentowność małych banków - analiza empiryczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 88-117
ISBN:
978-83-7252-714-2
Nr:
2168300409
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Wpływ wielkości banku na jego efektywność: analiza empiryczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 72-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1452/Magazyn
Nr:
2168302281
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 82. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291479
varia
21

Author:
Ewa Miklaszewska , Katarzyna Mikołajczyk , Małgorzata Pawłowska
Conference:
The 10th EUROFRAME Conference "Toward a Better Governance in the EU?", Warszawa, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Title:
Do Safe Banks Create Safe Systems? Central and Eastern European Banks' Perspective
Source:
Towards a Better Governance in the EU? / red. Catherine Mathieu, Henri Sterdyniak - Paris: OFCE, DL, 2014, s. 243-267 - Bibliogr.
Series:
(Revue de l'OFCE ; 132)
ISBN:
978-2-312-00835-6
Nr:
2168293113
chapter in conference materials
22

Title:
Wpływ procesu delewarowania na sektor bankowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Deleveraging on Central and East European Banking Sector
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 4 (2014) , s. 141-151. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290847
article
23

Title:
Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
107 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-675-5
Nr:
2168293099
academic script
24

Title:
Wpływ wybranej strategii na efektywność międzynarodowych grup bankowych działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of the Adopted Strategy on Efficiency in Multinational Banking Groups Operating in Central and Eastern European Countries
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 299 (2014) , s. 281-296. - Tytuł numeru: Przyszłość finansów publicznych i bankowości - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290421
article
25

Title:
Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Factors Affecting Bank Loans to Non-financial Corporations in Central and Eastern European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014) , s. 107-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168291625
article
26

Title:
Wpływ strategii międzynarodowych grup bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na efektywność banków
Source:
Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 67-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1262/Magazyn
Nr:
2168287229
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Conference:
36th Annual Conference of the European Association of University Lecturers in Banking and Finance - Wolpertinger 2012, Msida, Malta, od 2012-08-29 do 2012-09-01
Title:
Top Players in Central and Eastern Europe : Does their Widespread Presence Enhance Bank Efficiency?
Source:
Bank Performance, Risk and Securitization / red. Joseph Falzon - Houndmills ; New York: Palgrave Macmillan, cop. 2013, s. 223-247 - Bibliogr.
Series:
(Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions)
ISBN:
978-1-137-33208-0
Nr:
2168293105
chapter in conference materials
28

Title:
Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
109 s.: il.; 24 cm.
ISBN:
978-83-7252-620-5
Nr:
2168262296
academic script
29

Author:
Ewa Miklaszewska , Katarzyna Mikołajczyk , Małgorzata Pawłowska
Title:
Post-crisis Regulatory Architecture and Central and East European Banks = Po-kryzysowa architektura regulacyjna a banki Europy Środkowej i Wschodniej
Source:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 7-8 (2013) , s. 63-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168287743
article
30

Title:
Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach ESW = Stability and Safety in Banking Sector in CEE Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012) , s. 183-192. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237822
article
31

Title:
Kapitał zagraniczny w bankach krajów Europy Środkowo-Wschodniej - stabilizacja czy eskalacja ryzyka? Wnioski z kryzysu = Foreign Capital in CEE Banks - Stabilization or Escalation of Risk? Lessons Learnt from the Crisis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 119-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168239600
article
32

Author:
Ewa Miklaszewska , Katarzyna Mikołajczyk , Małgorzata Pawłowska
Title:
The Consequences of Post-Crisis Regulatory Architecture for Banks in Central Eastern Europe
Publisher address:
Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012
Physical description:
33 s.: il.; 30 cm
Series:
(National Bank of Poland Working Paper ; no 131)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168262726
publishing series
33

Title:
Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie pokryzysowym
Source:
Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 21-37
Signature:
NP-1374/Magazyn
Nr:
2168271210
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Katarzyna Mikołajczyk , Mariusz Zygierewicz
Title:
System gwarantowania depozytów i rozwiązania resolution regime
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 198-223
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306601
chapter in monograph
35

Author:
Aleksander Łaszek , Piotr Karaś , Aleksander Werner , Stanisław Kasiewicz , Lech Kurkliński , Aleksandra Jurkowska , Ewa Miklaszewska , Tomasz Wolanin , Katarzyna Mikołajczyk , Mariusz Zygierewicz , Igor Styn , Jan Pyś , Katarzyna Kochaniak , Joanna Wiśniewska
Title:
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)
Source:
Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012, s. 20-76
ISBN:
978-83-922099-2-8
Access mode:
Nr:
2168306573
chapter in monograph
36

Title:
Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa
Source:
Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 114-124 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1944-1
Nr:
2168218004
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Ocena kondycji banków EŚW
Source:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 136-143
Signature:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257950
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Zmiany w zakresie systemu gwarantowania depozytów w okresie pokryzysowym
Source:
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA, s. 30-50
Signature:
NP-1161/Magazyn
Nr:
2168257940
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Foreign Banks in Central Eastern Europe : Impact of Foreign Governance on Bank Performance
Source:
Bank Performance, Risk and Firm Financing / red. Philip Molyneux - Basingstoke ; New York: Palgrave Macmillan, 2011, s. 55-82 - Bibliogr.
Series:
(Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions)
ISBN:
978-0-230-31335-4
Nr:
2168221550
chapter in conference materials
40

Title:
Ekonomiczno-finansowe aspekty prywatyzacji
Source:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2009 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011, s. 23-50
Access mode:
Nr:
2167765593
chapter in report
41

Title:
Budżet państwa a prywatyzacja w roku 2010
Source:
Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2010 - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011, s. 32-38
Access mode:
Nr:
2168222376
chapter in report
42

Title:
Kreacja wartości w procesach fuzji i przejęć w sektorze bankowym = Creating Value in Bank Mergers and Acquisitions
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011) , s. 241-251. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220834
article
43

Title:
Sources of Risk and Return Different Bank Business Models : Comparing Poland with Global Trends
Source:
New Issues in Financial Institutions Management / red. Franco Fiordelisi, Philip Molyneux, Daniele Previati - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010, s. 219-245 - Bibliogr.
Series:
(Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions)
ISBN:
978-0-230-27810-3
Nr:
2165782566
chapter in monograph
44

Title:
Efektywność bankowych fuzji i przejęć
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 325-355 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165295992
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Efektywność bankowych fuzji w Polsce : wpływ dywersyfikacji podmiotów na wielkość synergii = Efficiency of Banking Mergers and Acquisitions in Poland : Does Diversification Impact Synergies?
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 140 (2010) , s. 273-287. - Tytuł numeru: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165391777
article
46

Title:
Model biznesowy i wielkość banku a jego bezpieczeństwo : analiza empiryczna = Bank Size and Business Model and Its Soundness : Empirical Analysis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 124 (2010) , s. 122-136. - Tytuł numeru: Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165701849
article
47

Title:
Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK, s. 74-84 - Bibliogr.
Research program:
39/KF/1/2010/S/552
Signature:
NP-924/Magazyn
Nr:
2168326333
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Kontrowersje wokół efektywności bankowych fuzji i przejęć = A Controversy over Efficiency of Bank Mergers and Acquisitions
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010) , s. 281-296. - Streszcz.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166380215
article
49

Title:
Wpływ struktury własnościowej kapitału i modelu biznesowego banku na jego efektywność
Source:
Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 303-324 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1052-9
Nr:
2165293933
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Prywatyzacja a budżet państwa
Source:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2008 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2010, s. 55-103. - [odczyt: 20.04.2011]
Access mode:
Nr:
2166384379
chapter in report
51

Title:
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym : szanse i zagrożenia = Mergers and Acquisitions in Banking : Opportunities and Threats
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 38 (2009) , s. 201-209. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : bankowość
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 548)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2161797984
article
52

Title:
Foreign Bank Entry and Bank Performance in Poland : Questions of Efficiency and Stability [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2009
Physical description:
25 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; February 15)
Notes:
[odczyt: 01.02.2011], Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165770956
publishing series
53

Conference:
Annual Conference Wolpertinger 2009 "European Association of University Teachers of Banking and Finance", Rzym, Włochy, od 2009-09-03 do 2009-09-04
Title:
Sources of Risk and Return in Different Bank Business Models : Comparing Poland with Global Trends
Source:
Annual Conference Wolpertinger 2009 : European Association of University Teachers of Banking and Finance : 3-4 September, 2009. - [odczyt: 03.02.2011] - Bibliogr.
Nr:
2165784968
chapter in conference materials
54

Title:
Źródła efektywności i ryzyka banków w świetle analizy modelowej
Source:
Rynek finansowy w erze zawirowań / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009, s. 433-447 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-227-3057-7
Nr:
2165654599
chapter in monograph
55

Title:
Prywatyzacja a budżet państwa
Source:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2007 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2009, s. 70-114. - [odczyt: 01.02.2011]
Access mode:
Nr:
2165767960
chapter in report
56

Title:
Foreign Bank Entry and Bank Performance in Poland : Testing the Global Advantage Hypothesis
Source:
Journal of Money, Investment and Banking. - iss. 10 (2009) , s. 57-78. - [odczyt: 01.02.2011] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165770645
article
57

Title:
Ewolucja polskiego i globalnego rynku bankowego w okresie 1998-2006
Source:
Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 39-61
Research program:
4/KF/1/2007/S/365
Signature:
NP-1169/Magazyn
Nr:
2168326803
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Prywatyzacja a budżet państwa
Source:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2006 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2008, s. 92-138. - [odczyt: 01.02.2011]
Access mode:
Nr:
2165768822
chapter in report
59

Author:
Barbara M. Roberts , Steve Thompson , Katarzyna Mikołajczyk
Title:
Privatization, Foreign Acquisition and the Motives for FDI in Eastern Europe
Source:
Review of World Economics = Weltwirtschaftliches Archiv. - vol. 144, no. 3 (2008) , s. 408-427. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2165726336
article
60

Title:
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE
Source:
Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK, s. 7-117 - Bibliogr.
Signature:
NP-1222/Magazyn
Nr:
2168234316
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Title:
Wpływ zmian struktury własnościowej na efektywność banków w Polsce
Source:
Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008, s. 61-70
ISBN:
978-83-227-2885-7
Nr:
2165656719
chapter in monograph
62

Title:
Ewolucja polskiego i globalnego rynku bankowego w okresie 1998-2005 : wpływ procesów konsolidacyjnych na efektywność banków oraz problemy kreowania polityki publicznej w tym zakresie
Source:
Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK], s. 7-26
Signature:
NP-1099/Magazyn
Nr:
2168286633
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Global Megabanks in Poland in 1998-2005: Do Size and Ownership Matter?
Source:
Bank i Kredyt. - nr 10 (2007) , s. 21-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
51135
article
64

Title:
Strategic Evolution of the Polish Banking Market 1998-2005 : Do Size and Ownership Matter? [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2007
Physical description:
23 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; January 3)
Notes:
[odczyt: 01.02.2011], Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165770733
publishing series
65

Title:
Forma własności a efektywność: przegląd analiz teoretycznych i badań empirycznych = Ownership Form and Effectiveness: a Review of Theoretical Analyses and Empirical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 754 (2007) , s. 105-122. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50897
article
66

Title:
Kapitał zagraniczny w średnich bankach, 1998-2005 : strategie i wyniki = Foreign Capital in the Polish Medium Banks, 1998-2005 : Strategies and Results
Source:
Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń : w skali narodowej i europejskiej / red. Monika Marcinkowska, Stanisław Wieteska - Warszawa: Difin, 2007, s. 69-81. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-765-4
Nr:
2165785036
chapter in monograph
67

Author:
Katarzyna Mikołajczyk , Barbara S. Roberts
Title:
Who Gets Privatised? An Empirical Analysis of Polish Manufacturing
Source:
Annals of Public and Cooperative Economics = Annales de l'economie publique, sociale et cooperative. - vol. 77, no. 3 September (2006) , s. 369-384. - Summ., rés., res., Zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2165726337
article
68

Title:
Prywatyzacja a budżet państwa
Source:
Raport o przekształceniach własnościowych w 2005 roku - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2006, s. 124-159. - [odczyt: 09.11.2010]
Access mode:
Nr:
2166049868
chapter in report
69

Title:
Możliwości wykorzystania metody autoregresji wektorowej w polityce pieniężnej = Potential for the Use of the Vector Autoregression Method in Monetary Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 683 (2006) , s. 63-87. - Summ.
Access mode:
Nr:
52645
article
70

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Efektywnościowy ranking przedsiębiorstw prywatyzowanych w początkowym okresie transformacji = Effectiveness-Based Ranking of Privatized State-Owned Enterprises in the Initial Phase of Transition
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005, s. 341-368. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-922045-4-9
Nr:
2166202302
chapter in conference materials
See main document
71

Title:
Wspólnotowa polityka konkurencji w sektorze finansowym
Source:
Finanse / red. Bogusław Pietrzak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 43-50 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania Naukowe - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów)
ISBN:
83-7378-177-3
Nr:
2166380521
chapter in monograph
72

Author:
Katarzyna Mikołajczyk , Barbara M. Roberts
Title:
Who Gets Privatised? An Empirical Analysis of Polish Manufacturing [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Leicester: University of Leicester, 2004
Physical description:
32 s.: il.
Series:
(Working Paper University of Leicester ; 04/9)
Notes:
[odczyt: 31.01.2011],
Access mode:
Nr:
2165765627
publishing series
73

Title:
Różnicowanie się polskiego rynku bankowego : strategie sukcesu średnich banków
Source:
Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 199-207
ISBN:
83-7252-228-6
Nr:
2165887260
chapter in conference materials
See main document
74

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Efektywnościowy ranking prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w początkowym okresie transformacji
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218088
varia
See main document
75

Title:
Transmisja impulsów polityki pieniężnej = Transmission of Monetary Policy Impulses
Source:
Banki na rynku finansowym : teraźniejszość i przyszłość / red. Maria Dębniewska - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2003, s. 92-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7299-265-7
Nr:
2168255588
chapter in monograph
76

Title:
Próba warstwowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych jednostek sektora publicznego w Polsce w początkowym okresie "transformacji rynkowej"
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
256 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/379
Nr:
2168263898
doctoral dissertation
77

Title:
Analiza stabilności czynników sprzyjających przekształceniom własności w Polsce
Source:
Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji / red. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba - Gdańsk; Warszawa: CeDeWu; Gdańska Akademia Bankowa, 2003, s. 128-142 - Bibliogr.
Series:
(Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; [T. 3])
ISBN:
83-88835-05-X ; 83-87885-40-1
Nr:
2168251898
chapter in conference materials
78

Author:
Janusz Maciaszek , Katarzyna Mikołajczyk , Barbara M. Roberts
Title:
Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises
Source:
Europe-Asia Studies. - vol. 50, nr 1 (1998) , s. 141-152
Nr:
2168263972
article
79

Title:
Próba wielocechowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych przedsiębiorstw w początkowym okresie transformacji rynkowej
Source:
Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 63-73
Nr:
2168263350
chapter in conference materials
See main document
80

Author:
Janusz Maciaszek , Katarzyna Mikołajczyk , Barbara M. Roberts
Title:
Unprofitability in the Polish Enterprise Sector, 1988-1993
Publisher address:
[S.l.]: Univ. of Leicester, 1996
Physical description:
33 s.: il.; 21 cm
Series:
(Discussion Papers in European Economic Studies ; no. 96/5)
Access mode:
Nr:
2168339033
publishing series
Unpublished documents:
1

Title:
Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
48 k.: il.; 30 cm
Research program:
49/KPFiB/1/95/5
Signature:
NP-375/Magazyn
Nr:
2168329123
unpublished scientific work
1
An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland = Próba oceny wpływu papierów wartościowych na stabilne i bezpieczne funkcjonowanie banków spółdzielczych w Polsce / Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Józefa GNIEWEK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 4 (2021), s. 135-146. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-10_2021.pdf. - ISSN 2300-1496
2
Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku / Józefa GNIEWEK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / red. Ewa ŚLĘZAK, Dominika CHOROŚ-MROZOWSKA, Michał MICHOROWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 94-115. - ISBN 978-83-7252-850-6
3
Zmienność struktury wydatków publicznych : analiza porównawcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Variability of Public Expenditure Structures : Comparative Analysis for Central and East European Countries / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 23 (72) (2020), s. 134-145. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s134.pdf. - ISSN 2081-3430
4
Czynniki wpływające na funkcjonowanie sektora bankowego - opis zmiennych do modelowania ekonometrycznego / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019 / red. nauk. Katarzyna KOCHANIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 115-125. - ISBN 978-83-8175-201-5
5
Skutki implementacji regulacji ostrożnościowych dla banków i gospodarki : lata 2015-2019 / Katarzyna KOCHANIAK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Magdalena Ulrichs, Bogdan Włodarczyk. - Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 99 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Zdolność Banków do Finansowania Gospodarki
6
Wpływ obciążeń regulacyjnych na sektor bankowy - wyniki modelowania ekonometrycznego / Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Magdalena Ulrichs // W: Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019 / red. nauk. Katarzyna KOCHANIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 127-141. - ISBN 978-83-8175-201-5
7
Wysokość i struktura wydatków publicznych a wzrost gospodarczy : analiza empiryczna dla Polski / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 311-335. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0. - Spis treści: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/wydatki-publiczne,p1216738471Wstęp:
8
Struktura wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Wydatki publiczne / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 46-66. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2366-0. - Spis treści: https://www.pwe.com.pl/ksiazki/ekonomia/wydatki-publiczne,p1216738471Wstęp:
9
Publiczne wydatki na badania i rozwój i ich oddziaływanie na sektor prywatny: komplementarność czy substytucyjność? : analiza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej = Private R&D : Complementarity or Substitution? : Analysis for Central and East European Countries / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 3, t. 335 (2018), s. 171-188. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/2300/pdf. - ISSN 0208-6018
10
Struktura wydatków publicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - analiza porównawcza = The Composition of Public Expenditure in Central and Eastern European Countries - a Comparative Analysis / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (973) (2018), s. 7-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1514/1095. - ISSN 1898-6447
11
The Impact of the Global Financial Crisis on European Financial Cooperatives : Evidence from British Bulding Societies / Adeyinka Clements Akinsoyinu ; Promotor: Ewa MIKLASZEWSKA. - [Kraków], 2017. - 265 s. : il. ; 30 cm. - Promotor pomocniczy: Katarzyna MIKOŁAJCZYK. - Zawiera bibliografię. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003311
12
The Composition of Public Expenditures and Economic Growth : a Review of the Empirical Evidence = Wpływ struktury wydatków publicznych na wzrost gospodarczy : przegląd badań empirycznych / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 98-99. - Dostępne tylko streszczenia
13
Banki zagraniczne w Polsce - czynniki wpływające na stabilność ich zaangażowania w okresie pokryzysowym = Foreign Banks in Poland : Determinants of Their Presence Stability in the Post-Crisis Period / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 51, nr 6 (2017), s. 209-217. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/view/5454/4718. - ISSN 0459-9586
14
Wpływ struktury własnościowej na strategie banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Ownership Structure on Banks Strategy in Central and East European Countries / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 50, nr 4 (2016), s. 311-323. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.umcs.pl/h/article/download/3889/3503. - ISSN 0459-9586
15
Small and Medium-Sized Banks in Central and Eastern European Countries / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Liquidity Risk, Efficiency and New Bank Business Models / . - [New York]: Palgrave Macmillan, 2016. - (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions). - S. 163-203. - ISBN 978-3-319-30818-0 ; 978-3-319-30819-7
16
The Role of Loan Dynamics and Structure for CEE Economic Growth / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Lending, Investments and the Financial Crisis / ed. by Elena Beccalli, Federica Poli. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2015. - (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions). - S. 78-103. - Bibliogr. - ISBN 978-1-403-94872-4
17
Wpływ wielkości banku na jego efektywność : badania dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Bank Size on its Efficiency: Analysis of Central and East European Countries / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace. - nr 3 (23), t. 2 (2015), s. 81-96. - Summ., res., rez.. - Tytuł numeru: Bankowość : bankowość komercyjna i spółdzielcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/KM232.pdf. - ISSN 2082-0976
18
Rentowność małych banków - analiza empiryczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 88-117. - ISBN 978-83-7252-714-2
19
Wpływ wielkości banku na jego efektywność: analiza empiryczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2014), s. 72-93. - Bibliogr.
20
Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 82. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
21
Do Safe Banks Create Safe Systems? Central and Eastern European Banks' Perspective / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Małgorzata Pawłowska // W: Towards a Better Governance in the EU? / ed. by Catherine Mathieu, Henri Sterdyniak. - Paris: OFCE, DL, 2014. - (Revue de l'OFCE, ISSN 1265-9576 ; 132). - S. 243-267. - Bibliogr. - ISBN 978-2-312-00835-6
22
Wpływ procesu delewarowania na sektor bankowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of Deleveraging on Central and East European Banking Sector / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 48, nr 4 (2014), s. 141-151. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=13&zeszyt=4. - ISSN 0459-9586
23
Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel / Katarzyna MIKOŁAJCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-675-5
24
Wpływ wybranej strategii na efektywność międzynarodowych grup bankowych działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = The Impact of the Adopted Strategy on Efficiency in Multinational Banking Groups Operating in Central and Eastern European Countries / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - vol. 1, t. 299 (2014), s. 281-296. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przyszłość finansów publicznych i bankowości. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/116/44. - ISSN 0208-6018
25
Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej = Factors Affecting Bank Loans to Non-financial Corporations in Central and Eastern European Countries / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (934) (2014), s. 107-122. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/658. - ISSN 1898-6447
26
Wpływ strategii międzynarodowych grup bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na efektywność banków / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2013), s. 67-81. - Bibliogr.
27
Top Players in Central and Eastern Europe : Does their Widespread Presence Enhance Bank Efficiency? / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Bank Performance, Risk and Securitization / ed. by Joseph Falzon. - Houndmills ; New York: Palgrave Macmillan, cop. 2013. - (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions). - S. 223-247. - Bibliogr. - ISBN 978-1-137-33208-0
28
Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych / Katarzyna MIKOŁAJCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 109 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-620-5
29
Post-crisis Regulatory Architecture and Central and East European Banks = Po-kryzysowa architektura regulacyjna a banki Europy Środkowej i Wschodniej / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Małgorzata Pawłowska // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 7-8 (2013), s. 63-85. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
30
Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach ESW = Stability and Safety in Banking Sector in CEE Countries / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 105 (2012), s. 183-192. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania : bankowość. - ISSN 2083-8611
31
Kapitał zagraniczny w bankach krajów Europy Środkowo-Wschodniej - stabilizacja czy eskalacja ryzyka? Wnioski z kryzysu = Foreign Capital in CEE Banks - Stabilization or Escalation of Risk? Lessons Learnt from the Crisis / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 119-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12mikolajczyk.pdf. - ISSN 1644-8979
32
The Consequences of Post-Crisis Regulatory Architecture for Banks in Central Eastern Europe / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Małgorzata Pawłowska. - Warsaw: National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 2012. - 33 s. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr. - (National Bank of Poland Working Paper, ISSN 2084-624X ; no 131). - Pełny tekst: http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/131_en.pdf
33
Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie pokryzysowym / K. MIKOŁAJCZYK // W: Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - (2012), s. 21-37
34
System gwarantowania depozytów i rozwiązania resolution regime / Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Mariusz Zygierewicz // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 198-223. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
35
Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania) / Aleksander Łaszek, Piotr KARAŚ, Aleksander Werner, Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński, Aleksandra JURKOWSKA, Ewa MIKLASZEWSKA, Tomasz Wolanin, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Mariusz Zygierewicz, Igor STYN, Jan Pyś, Katarzyna KOCHANIAK, Joanna Wiśniewska // W: Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego / red. nauk. Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński. - Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, 2012. - S. 20-76. - ISBN 978-83-922099-2-8. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html
36
Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 114-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1944-1
37
Ocena kondycji banków EŚW / E. MIKLASZEWSKA, K. MIKOŁAJCZYK // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 136-143
38
Zmiany w zakresie systemu gwarantowania depozytów w okresie pokryzysowym / K. MIKOŁAJCZYK // W: Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej / kierownik tematu: Ewa MIKLASZEWSKA. - ([2011]), s. 30-50
39
Foreign Banks in Central Eastern Europe : Impact of Foreign Governance on Bank Performance / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOLAJCZYK // W: Bank Performance, Risk and Firm Financing / red. Philip Molyneux . - Basingstoke ; New York: Palgrave Macmillan, 2011. - (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions). - S. 55-82. - Bibliogr. - ISBN 978-0-230-31335-4
40
Ekonomiczno-finansowe aspekty prywatyzacji / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2009 roku. - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011. - S. 23-50
41
Budżet państwa a prywatyzacja w roku 2010 / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2010. - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2011. - S. 32-38. - Pełny tekst: http://epanstwo.net/sprawozdanie/wTJqd
42
Kreacja wartości w procesach fuzji i przejęć w sektorze bankowym = Creating Value in Bank Mergers and Acquisitions / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 171 (2011), s. 241-251. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : bankowość. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
43
Sources of Risk and Return Different Bank Business Models : Comparing Poland with Global Trends / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: New Issues in Financial Institutions Management / ed. by Franco Fiordelisi, Philip Molyneux, Daniele Previati. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. - (Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions). - S. 219-245. - Bibliogr. - ISBN 978-0-230-27810-3
44
Efektywność bankowych fuzji i przejęć / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 325-355. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
45
Efektywność bankowych fuzji w Polsce : wpływ dywersyfikacji podmiotów na wielkość synergii = Efficiency of Banking Mergers and Acquisitions in Poland : Does Diversification Impact Synergies? / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 140 (2010), s. 273-287. - Summ.. - Tytuł numeru: Bankowość a kryzys na rynkach finansowych. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
46
Model biznesowy i wielkość banku a jego bezpieczeństwo : analiza empiryczna = Bank Size and Business Model and Its Soundness : Empirical Analysis / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 124 (2010), s. 122-136. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Bankowość detaliczna : idee - modele - procesy. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
47
Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej / kier. Stanisław OWSIAK. - (2010), s. 74-84. - Bibliogr.
48
Kontrowersje wokół efektywności bankowych fuzji i przejęć = A Controversy over Efficiency of Bank Mergers and Acquisitions / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - Vol. 44, nr 2 (2010), s. 281-296. - Streszcz. - ISSN 0459-9586
49
Wpływ struktury własnościowej kapitału i modelu biznesowego banku na jego efektywność / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru / red. Ewa MIKLASZEWSKA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 303-324. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-1052-9
50
Prywatyzacja a budżet państwa / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2008 roku [on-line]. - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2010. - S. 55-103. - [odczyt: 20.04.2011]. - Pełny tekst: http://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2008_r_.pdf
51
Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym : szanse i zagrożenia = Mergers and Acquisitions in Banking : Opportunities and Threats / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 548). - nr 38 (2009), s. 201-209. - Summ.. - Tytuł numeru: Finanse 2009 - teoria i praktyka : bankowość. - ISSN 1896-382X
52
Foreign Bank Entry and Bank Performance in Poland : Questions of Efficiency and Stability [on-line] / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOLAJCZYK. - New York : Social Science Electronic Publishing, 2009. - 25 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 01.02.2011]. - Bibliogr. - Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; February 15. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1344020
53
Sources of Risk and Return in Different Bank Business Models : Comparing Poland with Global Trends / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Annual Conference Wolpertinger 2009 : European Association of University Teachers of Banking and Finance : 3-4 September, 2009 [on-line]. - (2009)20 ekranów. - [odczyt: 03.02.2011]. - Bibliogr.
54
Źródła efektywności i ryzyka banków w świetle analizy modelowej / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Rynek finansowy w erze zawirowań / red. nauk. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2009. - S. 433-447. - Bibliogr. - ISBN 978-83-227-3057-7
55
Prywatyzacja a budżet państwa / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2007 roku [on-line]. - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2009. - S. 70-114. - [odczyt: 01.02.2011]. - Pełny tekst: https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2007_r_.pdf
56
Foreign Bank Entry and Bank Performance in Poland : Testing the Global Advantage Hypothesis / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Journal of Money, Investment and Banking [on-line]. - iss. 10 (2009), s. 57-78. - Summ.. - [odczyt: 01.02.2011]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.eurojournals.com/jmib_10_05.pdf. - ISSN 1450-288X
57
Ewolucja polskiego i globalnego rynku bankowego w okresie 1998-2006 / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 39-61
58
Prywatyzacja a budżet państwa / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2006 roku [on-line]. - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2008. - S. 92-138. - [odczyt: 01.02.2011]. - Pełny tekst: http://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2006_r_.pdf
59
Privatization, Foreign Acquisition and the Motives for FDI in Eastern Europe / Barbara M. Roberts, Steve Thompson, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Review of World Economics = Weltwirtschaftliches Archiv. - vol. 144, no. 3 (2008), s. 408-427. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1610-2878
60
Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE / Ewa MIKLASZEWSKA, Mateusz FOLWARSKI, Igor STYN, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Katarzyna KOCHANIAK, Aleksandra JURKOWSKA // W: Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK. - (2008), s. 7-117. - Bibliogr.
61
Wpływ zmian struktury własnościowej na efektywność banków w Polsce / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej / red. Piotr Karpuś, Jerzy Węcławski. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2008. - S. 61-70. - ISBN 978-83-227-2885-7
62
Ewolucja polskiego i globalnego rynku bankowego w okresie 1998-2005 : wpływ procesów konsolidacyjnych na efektywność banków oraz problemy kreowania polityki publicznej w tym zakresie / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport / kierownik tematu: Stanisław OWSIAK ; [kierownicy projektów: Ewa MIKLASZEWSKA, Józefa GNIEWEK, Maria KOSEK-WOJNAR, Stanisław OWSIAK]. - (2007), s. 7-26
63
Global Megabanks in Poland in 1998-2005: Do Size and Ownership Matter? / Ewa MIKLASZEWSKA; Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Bank i Kredyt. - nr 10 (2007), s. 21-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2007/2007_10/miklaszewska.html. - ISSN 0137-5520
64
Strategic Evolution of the Polish Banking Market 1998-2005 : Do Size and Ownership Matter? [on-line] / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOLAJCZYK. - New York : Social Science Electronic Publishing, 2007. - 23 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 01.02.2011]. - Bibliogr. - Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; January 3. - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=966430
65
Forma własności a efektywność: przegląd analiz teoretycznych i badań empirycznych = Ownership Form and Effectiveness: a Review of Theoretical Analyses and Empirical Research / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 754 (2007), s. 105-122. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/142547222. - ISSN 1898-6447
66
Kapitał zagraniczny w średnich bankach, 1998-2005 : strategie i wyniki = Foreign Capital in the Polish Medium Banks, 1998-2005 : Strategies and Results / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń : w skali narodowej i europejskiej / red. nauk. Monika Marcinkowska, Stanisław Wieteska. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 69-81. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-765-4
67
Who Gets Privatised? An Empirical Analysis of Polish Manufacturing / Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Barbara M. Roberts // Annals of Public and Cooperative Economics = Annales de l'economie publique, sociale et cooperative. - vol. 77, no. 3 September (2006), s. 369-384. - Summ., rés., res., Zsfg. - Bibliogr. - ISSN 1370-4788
68
Prywatyzacja a budżet państwa / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Raport o przekształceniach własnościowych w 2005 roku [on-line]. - Warszawa: Ministerstwo Skarbu Państwa, 2006. - S. 124-159. - [odczyt: 09.11.2010]. - Pełny tekst: https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2005_r_.pdf
69
Możliwości wykorzystania metody autoregresji wektorowej w polityce pieniężnej = Potential for the Use of the Vector Autoregression Method in Monetary Policy / Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Joanna WYROBEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 683 (2006), s. 63-87. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/110756160. - ISSN 0208-7944
70
Efektywnościowy ranking przedsiębiorstw prywatyzowanych w początkowym okresie transformacji = Effectiveness-Based Ranking of Privatized State-Owned Enterprises in the Initial Phase of Transition / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji / red. Zofia DACH, Artur POLLOK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2005. - S. 341-368. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-922045-4-9
71
Wspólnotowa polityka konkurencji w sektorze finansowym / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Finanse / red. nauk. Bogusław Pietrzak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2005. - (Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów). - S. 43-50. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-177-3
72
Who Gets Privatised? An Empirical Analysis of Polish Manufacturing [on-line] / Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Barbara M. Roberts. - Leicester: University of Leicester, 2004. - 32 s. : il. - [odczyt: 31.01.2011]. - (Working Paper University of Leicester ; 04/9). - Pełny tekst: http://www.le.ac.uk/economics/research/RePEc/lec/leecon/dp04-9.pdf
73
Różnicowanie się polskiego rynku bankowego : strategie sukcesu średnich banków / Ewa MIKLASZEWSKA, Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość / red. Ryszard SZEWCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 199-207. - ISBN 83-7252-228-6
74
Efektywnościowy ranking prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w początkowym okresie transformacji / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
75
Transmisja impulsów polityki pieniężnej = Transmission of Monetary Policy Impulses / Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Joanna WYROBEK // W: Banki na rynku finansowym : teraźniejszość i przyszłość / red. Maria Dębniewska. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2003. - S. 92-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7299-265-7
76
Próba warstwowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych jednostek sektora publicznego w Polsce w początkowym okresie "transformacji rynkowej" / Katarzyna MIKOŁAJCZYK ; Promotor: Stanisław OWSIAK. - Kraków, 2003. - 256 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Analiza stabilności czynników sprzyjających przekształceniom własności w Polsce / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji / [red. nauk. Leszek Pawłowicz, Ryszard Wierzba]. - Gdańsk; Warszawa: CeDeWu; Gdańska Akademia Bankowa, 2003. - (Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec procesów globalizacji ; [T. 3]). - S. 128-142. - Bibliogr. - ISBN 83-88835-05-X ; 83-87885-40-1
78
Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises / Janusz MACIASZEK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Barbara M. Roberts // Europe-Asia Studies. - vol. 50, nr 1 (1998), s. 141-152. - ISSN 0966-8136
79
Próba wielocechowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych przedsiębiorstw w początkowym okresie transformacji rynkowej / Katarzyna MIKOŁAJCZYK // W: Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1 / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Ryszard SZEWCZYK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 63-73
80
Unprofitability in the Polish Enterprise Sector, 1988-1993 / Janusz MACIASZEK, Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Barbara M. Roberts. - [S.l.] : Univ. of Leicester, 1996. - 33 s. : il. ; 21 cm. - Discussion Papers in European Economic Studies, ISSN 1363-8211 ; no. 96/5
81
Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993 / Janusz MACIASZEK (kierownik tematu), Katarzyna MIKOŁAJCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 48 k. : il. ; 30 cm
1
Mikołajczyk K., Gniewek J., (2021), An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 4, s. 135-146; https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-10_2021.pdf
2
Gniewek J., Mikołajczyk K., (2021), Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku. [W:] ŚLĘZAK E., CHOROŚ-MROZOWSKA D., MICHOROWSKI M. (red.), Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 94-115.
3
Mikołajczyk K., (2020), Zmienność struktury wydatków publicznych : analiza porównawcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 23 (72), s. 134-145; http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s134.pdf
4
Mikołajczyk K., (2020), Czynniki wpływające na funkcjonowanie sektora bankowego - opis zmiennych do modelowania ekonometrycznego. [W:] KOCHANIAK K. (red.), Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 115-125.
5
Kochaniak K., Mikołajczyk K., Ulrichs M., Włodarczyk B., (2020), Skutki implementacji regulacji ostrożnościowych dla banków i gospodarki: lata 2015-2019, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, 99 s.
6
Mikołajczyk K., Ulrichs M., (2020), Wpływ obciążeń regulacyjnych na sektor bankowy - wyniki modelowania ekonometrycznego. [W:] KOCHANIAK K. (red.), Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 127-141.
7
Mikołajczyk K., (2019), Wysokość i struktura wydatków publicznych a wzrost gospodarczy : analiza empiryczna dla Polski. [W:] OWSIAK S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 311-335.
8
Mikołajczyk K., (2019), Struktura wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] OWSIAK S. (red.), Wydatki publiczne, Kraków : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 46-66.
9
Mikołajczyk K., (2018), Publiczne wydatki na badania i rozwój i ich oddziaływanie na sektor prywatny: komplementarność czy substytucyjność? : analiza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 3, t. 335, s. 171-188; https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/2300/pdf
10
Mikołajczyk K., (2018), Struktura wydatków publicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (973), s. 7-25; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1514/1095
11
Akinsoyinu C., (2017), The Impact of the Global Financial Crisis on European Financial Cooperatives: Evidence from British Bulding Societies, Prom. Miklaszewska E., [Kraków] : , 265 s.
12
Mikołajczyk K., (2017), The Composition of Public Expenditures and Economic Growth : a Review of the Empirical Evidence. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 98-99.
13
Mikołajczyk K., (2017), Banki zagraniczne w Polsce - czynniki wpływające na stabilność ich zaangażowania w okresie pokryzysowym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 51, nr 6, s. 209-217; http://journals.umcs.pl/h/article/view/5454/4718
14
Mikołajczyk K., (2016), Wpływ struktury własnościowej na strategie banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 50, nr 4, s. 311-323; http://journals.umcs.pl/h/article/download/3889/3503
15
Mikołajczyk K., (2016), Small and Medium-Sized Banks in Central and Eastern European Countries. [W:] . (red.), Liquidity Risk, Efficiency and New Bank Business Models, [New York] : Palgrave Macmillan, s. 163-203.
16
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2015), The Role of Loan Dynamics and Structure for CEE Economic Growth. [W:] Beccalli E., Poli F. (red.), Lending, Investments and the Financial Crisis, Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, s. 78-103.
17
Mikołajczyk K., (2015), Wpływ wielkości banku na jego efektywność : badania dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace", nr 3 (23), t. 2, s. 81-96; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/KM232.pdf
18
Mikołajczyk K., (2015), Rentowność małych banków - analiza empiryczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Miklaszewska E. (red.), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 88-117.
19
Mikołajczyk K., (2014), Wpływ wielkości banku na jego efektywność: analiza empiryczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej, s. 72-93.
20
Mikołajczyk K., (2014), Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 82.
21
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., Pawłowska M., (2014), Do Safe Banks Create Safe Systems? Central and Eastern European Banks' Perspective. [W:] Mathieu C., Sterdyniak H. (red.), Towards a Better Governance in the EU? (Revue de l'OFCE; 132), Paris : OFCE, DL, s. 243-267.
22
Mikołajczyk K., (2014), Wpływ procesu delewarowania na sektor bankowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 48, nr 4, s. 141-151; http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=13&zeszyt=4
23
Mikołajczyk K., (2014), Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 107 s.
24
Mikołajczyk K., (2014), Wpływ wybranej strategii na efektywność międzynarodowych grup bankowych działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", vol. 1, t. 299, s. 281-296; https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/116/44
25
Mikołajczyk K., (2014), Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (934), s. 107-122; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/658
26
Mikołajczyk K., (2013), Wpływ strategii międzynarodowych grup bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na efektywność banków. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym, s. 67-81.
27
Mikołajczyk K., (2013), Top Players in Central and Eastern Europe : Does their Widespread Presence Enhance Bank Efficiency?. [W:] Falzon J. (red.), Bank Performance, Risk and Securitization, Houndmills ; New York : Palgrave Macmillan, s. 223-247.
28
Mikołajczyk K., (2013), Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 109 s.
29
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., Pawłowska M., (2013), Post-crisis Regulatory Architecture and Central and East European Banks, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 63-85.
30
Mikołajczyk K., (2012), Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach ESW, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 105, s. 183-192.
31
Mikołajczyk K., (2012), Kapitał zagraniczny w bankach krajów Europy Środkowo-Wschodniej - stabilizacja czy eskalacja ryzyka? Wnioski z kryzysu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 119-128; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12mikolajczyk.pdf
32
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., Pawłowska M., (2012), The Consequences of Post-Crisis Regulatory Architecture for Banks in Central Eastern Europe, (National Bank of Poland Working Paper, no 131), Warsaw : National Bank of Poland : Education and Publishing Department, 33 s.
33
Mikołajczyk K., (2012), Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie pokryzysowym. [W:] Ewa MIKLASZEWSKA (kierownik tematu), Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków, s. 21-37.
34
Mikołajczyk K., Zygierewicz M., (2012), System gwarantowania depozytów i rozwiązania resolution regime. [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 198-223.
35
Łaszek A., Karaś P., Werner A., Kasiewicz S., Kurkliński L., Jurkowska A., Miklaszewska E., Wolanin T., Mikołajczyk K., Zygierewicz M., Styn I., Pyś J., Kochaniak K., Wiśniewska J., (2012), Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania). [W:] Kasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, Warszawa : Warszawski Instytut Bankowości, s. 20-76.
36
Mikołajczyk K., (2011), Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa. [W:] Owsiak S. (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 114-124.
37
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., ([2011]), Ocena kondycji banków EŚW. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 136-143.
38
Mikołajczyk K., ([2011]), Zmiany w zakresie systemu gwarantowania depozytów w okresie pokryzysowym. [W:] Miklaszewska E. (kierownik tematu), Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, s. 30-50.
39
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2011), Foreign Banks in Central Eastern Europe : Impact of Foreign Governance on Bank Performance. [W:] Molyneux P. (red.), Bank Performance, Risk and Firm Financing, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, s. 55-82.
40
Mikołajczyk K., (2011), Ekonomiczno-finansowe aspekty prywatyzacji. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2009 roku, Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 23-50.
41
Mikołajczyk K., (2011), Budżet państwa a prywatyzacja w roku 2010. [W:] Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2010, Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 32-38.
42
Mikołajczyk K., (2011), Kreacja wartości w procesach fuzji i przejęć w sektorze bankowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 171, s. 241-251.
43
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2010), Sources of Risk and Return Different Bank Business Models : Comparing Poland with Global Trends. [W:] Fiordelisi F., Molyneux P., Previati D. (red.), New Issues in Financial Institutions Management, Basingstoke : Palgrave Macmillan, s. 219-245.
44
Mikołajczyk K., (2010), Efektywność bankowych fuzji i przejęć. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 325-355.
45
Mikołajczyk K., (2010), Efektywność bankowych fuzji w Polsce : wpływ dywersyfikacji podmiotów na wielkość synergii, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 140, s. 273-287.
46
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2010), Model biznesowy i wielkość banku a jego bezpieczeństwo : analiza empiryczna, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 124, s. 122-136.
47
Mikołajczyk K., (2010), Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej, s. 74-84.
48
Mikołajczyk K., (2010), Kontrowersje wokół efektywności bankowych fuzji i przejęć, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", Vol. 44, nr 2, s. 281-296.
49
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2010), Wpływ struktury własnościowej kapitału i modelu biznesowego banku na jego efektywność. [W:] Miklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 303-324.
50
Mikołajczyk K., (2010), Prywatyzacja a budżet państwa. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2008 roku [on-line], Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 55-103.
51
Mikołajczyk K., (2009), Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym : szanse i zagrożenia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 38, s. 201-209.
52
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2009), Foreign Bank Entry and Bank Performance in Poland: Questions of Efficiency and Stability, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 25 s.
53
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2009), Sources of Risk and Return in Different Bank Business Models : Comparing Poland with Global Trends. [W:] Annual Conference Wolpertinger 2009 : European Association of University Teachers of Banking and Finance : 3-4 September, 2009 [on-line].
54
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2009), Źródła efektywności i ryzyka banków w świetle analizy modelowej. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 433-447.
55
Mikołajczyk K., (2009), Prywatyzacja a budżet państwa. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2007 roku [on-line], Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 70-114.
56
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2009), Foreign Bank Entry and Bank Performance in Poland : Testing the Global Advantage Hypothesis, "Journal of Money, Investment and Banking" [on-line], iss. 10, s. 57-78; http://www.eurojournals.com/jmib_10_05.pdf
57
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2008), Ewolucja polskiego i globalnego rynku bankowego w okresie 1998-2006. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport, s. 39-61.
58
Mikołajczyk K., (2008), Prywatyzacja a budżet państwa. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2006 roku [on-line], Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 92-138.
59
Roberts B., Thompson S., Mikołajczyk K., (2008), Privatization, Foreign Acquisition and the Motives for FDI in Eastern Europe, "Review of World Economics", vol. 144, no. 3, s. 408-427.
60
Miklaszewska E., Folwarski M., Styn I., Mikołajczyk K., Kochaniak K., Jurkowska A., (2008), Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE. [W:] Owsiak S. (kierownik tematu), Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej, s. 7-117.
61
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2008), Wpływ zmian struktury własnościowej na efektywność banków w Polsce. [W:] Karpuś P., Węcławski J. (red.), Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 61-70.
62
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2007), Ewolucja polskiego i globalnego rynku bankowego w okresie 1998-2005 : wpływ procesów konsolidacyjnych na efektywność banków oraz problemy kreowania polityki publicznej w tym zakresie. [W:] Owsiak S., Miklaszewska E., Gniewek J., Kosek-Wojnar M. (kierownik tematu), Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport, s. 7-26.
63
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2007), Global Megabanks in Poland in 1998-2005: Do Size and Ownership Matter?, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 21-37; http://www.bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2007/2007_10/miklaszewska.html
64
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2007), Strategic Evolution of the Polish Banking Market 1998-2005: Do Size and Ownership Matter?, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 23 s.
65
Mikołajczyk K., (2007), Forma własności a efektywność: przegląd analiz teoretycznych i badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 754, s. 105-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/142547222
66
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2007), Kapitał zagraniczny w średnich bankach, 1998-2005 : strategie i wyniki. [W:] Marcinkowska M., Wieteska S. (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń: w skali narodowej i europejskiej, Warszawa : Difin, s. 69-81.
67
Mikołajczyk K., Roberts B., (2006), Who Gets Privatised? An Empirical Analysis of Polish Manufacturing, "Annals of Public and Cooperative Economics", vol. 77, no. 3 September, s. 369-384.
68
Mikołajczyk K., (2006), Prywatyzacja a budżet państwa. [W:] Raport o przekształceniach własnościowych w 2005 roku [on-line], Warszawa : Ministerstwo Skarbu Państwa, s. 124-159.
69
Mikołajczyk K., Wyrobek J., (2006), Możliwości wykorzystania metody autoregresji wektorowej w polityce pieniężnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 683, s. 63-87; https://bazekon.uek.krakow.pl/110756160
70
Mikołajczyk K., (2005), Efektywnościowy ranking przedsiębiorstw prywatyzowanych w początkowym okresie transformacji. [W:] DACH Z., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 341-368.
71
Mikołajczyk K., (2005), Wspólnotowa polityka konkurencji w sektorze finansowym. [W:] Pietrzak B. (red.), Finanse, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 43-50.
72
Mikołajczyk K., Roberts B., (2004), Who Gets Privatised? An Empirical Analysis of Polish Manufacturing, [on-line], Leicester : University of Leicester, 32 s.
73
Miklaszewska E., Mikołajczyk K., (2004), Różnicowanie się polskiego rynku bankowego : strategie sukcesu średnich banków. [W:] Szewczyk R. (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.), T. 3, Bankowość, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 199-207.
74
Mikołajczyk K., (2004), Efektywnościowy ranking prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w początkowym okresie transformacji. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 87-88.
75
Mikołajczyk K., Wyrobek J., (2003), Transmisja impulsów polityki pieniężnej. [W:] Dębniewska M. (red.), Banki na rynku finansowym : teraźniejszość i przyszłość, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 92-108.
76
Mikołajczyk K., (2003), Próba warstwowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych jednostek sektora publicznego w Polsce w początkowym okresie "transformacji rynkowej", Prom. Owsiak S., Kraków : , 256 k.
77
Mikołajczyk K., (2003), Analiza stabilności czynników sprzyjających przekształceniom własności w Polsce. [W:] Pawłowicz L., Wierzba R. (red.), Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji, Gdańsk : CeDeWu; Warszawa: Gdańska Akademia Bankowa, s. 128-142.
78
Maciaszek J., Mikołajczyk K., Roberts B., (1998), Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises, "Europe-Asia Studies", vol. 50, nr 1, s. 141-152.
79
Mikołajczyk K., (1996), Próba wielocechowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych przedsiębiorstw w początkowym okresie transformacji rynkowej. [W:] Szewczyk R. (red.), Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-73.
80
Maciaszek J., Mikołajczyk K., Roberts B., (1996), Unprofitability in the Polish Enterprise Sector, 1988-1993, (Discussion Papers in European Economic Studies, no. 96/5), [S.l.] : Univ. of Leicester, 33 s.
81
Maciaszek J., Mikołajczyk K., (1996), Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993, Maciaszek J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 48 k.
1
@article{UEK:2168360646,
author = "Katarzyna Mikołajczyk and Józefa Gniewek",
title = "An Attempt to Assess the Impact of Securities on the Stability and Safety of Cooperative Banks in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 4",
pages = "135-146",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2021.4.135},
url = {https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-4-10_2021.pdf},
}
2
@inbook{UEK:2168358890,
author = "Józefa Gniewek and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Sektor bankowości spółdzielczej w Polsce wobec wyzwań XXI wieku",
booktitle = "Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej",
pages = "94-115",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-850-6",
}
3
@article{UEK:2168347900,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Zmienność struktury wydatków publicznych : analiza porównawcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing",
number = "23 (72)",
pages = "134-145",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.23.72.11},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/download.php?pdf=PEFIM_2020_n72_s134.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168351124,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Czynniki wpływające na funkcjonowanie sektora bankowego - opis zmiennych do modelowania ekonometrycznego",
booktitle = "Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019",
pages = "115-125",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-201-5",
}
5
@misc{UEK:2168360632,
author = "Katarzyna Kochaniak and Katarzyna Mikołajczyk and Magdalena Ulrichs and Bogdan Włodarczyk",
title = "Skutki implementacji regulacji ostrożnościowych dla banków i gospodarki : lata 2015-2019",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2020",
issn = "",
}
6
@inbook{UEK:2168351120,
author = "Katarzyna Mikołajczyk and Magdalena Ulrichs",
title = "Wpływ obciążeń regulacyjnych na sektor bankowy - wyniki modelowania ekonometrycznego",
booktitle = "Sektor bankowy w Polsce w warunkach zwiększonych obciążeń podatkowo-składkowych i wymogów kapitałowych lat 2015-2019",
pages = "127-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
isbn = "978-83-8175-201-5",
}
7
@inbook{UEK:2168341917,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Wysokość i struktura wydatków publicznych a wzrost gospodarczy : analiza empiryczna dla Polski",
booktitle = "Wydatki publiczne",
pages = "311-335",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-208-2366-0",
}
8
@inbook{UEK:2168341915,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Struktura wydatków publicznych w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Wydatki publiczne",
pages = "46-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-208-2366-0",
}
9
@article{UEK:2168325035,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Publiczne wydatki na badania i rozwój i ich oddziaływanie na sektor prywatny: komplementarność czy substytucyjność? : analiza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 3, t. 335",
pages = "171-188",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.335.12},
url = {https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/download/2300/pdf},
}
10
@article{UEK:2168326393,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Struktura wydatków publicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (973)",
pages = "7-25",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0973.0101},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1514/1095},
}
11
@unpublished{UEK:2168324099,
author = "Clements Akinsoyinu",
title = "The Impact of the Global Financial Crisis on European Financial Cooperatives : Evidence from British Bulding Societies",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003311},
}
12
@misc{UEK:2168336683,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "The Composition of Public Expenditures and Economic Growth : a Review of the Empirical Evidence",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "98-99",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
13
@article{UEK:2168323973,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Banki zagraniczne w Polsce - czynniki wpływające na stabilność ich zaangażowania w okresie pokryzysowym",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 51, 6",
pages = "209-217",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.6.209},
url = {http://journals.umcs.pl/h/article/view/5454/4718},
}
14
@article{UEK:2168312481,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Wpływ struktury własnościowej na strategie banków w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 50, 4",
pages = "311-323",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2016.50.3.311},
url = {http://journals.umcs.pl/h/article/download/3889/3503},
}
15
@inbook{UEK:2168310001,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Small and Medium-Sized Banks in Central and Eastern European Countries",
booktitle = "Liquidity Risk, Efficiency and New Bank Business Models",
pages = "163-203",
adress = "New York",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-30819-7_7},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-319-30818-0 ; 978-3-319-30819-7",
}
16
@inbook{UEK:2168298107,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "The Role of Loan Dynamics and Structure for CEE Economic Growth",
booktitle = "Lending, Investments and the Financial Crisis",
pages = "78-103",
adress = "Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-1-403-94872-4",
}
17
@article{UEK:2168299047,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Wpływ wielkości banku na jego efektywność : badania dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace",
number = "3 (23), t. 2",
pages = "81-96",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/kwartalnik/Documents/KM232.pdf},
}
18
@inbook{UEK:2168300409,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Rentowność małych banków - analiza empiryczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowych regulacji",
pages = "88-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-714-2",
}
19
@unpublished{UEK:2168302281,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Wpływ wielkości banku na jego efektywność: analiza empiryczna dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Małe banki i instytucje okołobankowe w świetle pokryzysowej architektury regulacyjnej",
pages = "72-93",
year = "2014",
}
20
@misc{UEK:2168291479,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "82",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
21
@inbook{UEK:2168293113,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk and Małgorzata Pawłowska",
title = "Do Safe Banks Create Safe Systems? Central and Eastern European Banks' Perspective",
booktitle = "Towards a Better Governance in the EU?",
pages = "243-267",
adress = "Paris",
publisher = "OFCE, DL",
year = "2014",
issn = "1265-9576",
isbn = "978-2-312-00835-6",
}
22
@article{UEK:2168290847,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Wpływ procesu delewarowania na sektor bankowy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 48, 4",
pages = "141-151",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2014.48.4.141},
url = {http://annales.umcs.lublin.pl/tt_p.php?rok=2014&tom=48§io=H&numer_artykulu=13&zeszyt=4},
}
23
@book{UEK:2168293099,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Narzędzia analizy danych finansowych w programie Microsoft Excel",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-675-5",
}
24
@article{UEK:2168290421,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Wpływ wybranej strategii na efektywność międzynarodowych grup bankowych działających w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "vol. 1, t. 299",
pages = "281-296",
adress = "",
year = "2014",
url = {https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/116/44},
}
25
@article{UEK:2168291625,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Czynniki kształtujące kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (934)",
pages = "107-122",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0934.1008},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/658},
}
26
@unpublished{UEK:2168287229,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Wpływ strategii międzynarodowych grup bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na efektywność banków",
booktitle = "Zmiany w strategiach i modelach biznesowych banków w okresie pokryzysowym",
pages = "67-81",
year = "2013",
}
27
@inbook{UEK:2168293105,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Top Players in Central and Eastern Europe : Does their Widespread Presence Enhance Bank Efficiency?",
booktitle = "Bank Performance, Risk and Securitization",
pages = "223-247",
adress = "Houndmills ; New York",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-1-137-33208-0",
}
28
@book{UEK:2168262296,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Komputerowe wspomaganie decyzji finansowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-620-5",
}
29
@article{UEK:2168287743,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk and Małgorzata Pawłowska",
title = "Post-crisis Regulatory Architecture and Central and East European Banks",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8",
pages = "63-85",
year = "2013",
}
30
@article{UEK:2168237822,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach ESW",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "105",
pages = "183-192",
adress = "",
year = "2012",
}
31
@article{UEK:2168239600,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Kapitał zagraniczny w bankach krajów Europy Środkowo-Wschodniej - stabilizacja czy eskalacja ryzyka? Wnioski z kryzysu",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "12",
pages = "119-128",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12mikolajczyk.pdf},
}
32
@book{UEK:2168262726,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk and Małgorzata Pawłowska",
title = "The Consequences of Post-Crisis Regulatory Architecture for Banks in Central Eastern Europe",
adress = "Warsaw",
publisher = "National Bank of Poland : Education and Publishing Department",
year = "2012",
url = {http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/131_en.pdf},
issn = "2084-624X",
}
33
@unpublished{UEK:2168271210,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Stabilność i bezpieczeństwo w sektorach bankowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie pokryzysowym",
booktitle = "Pokryzysowa architektura finansowa - wpływ na działalność i efektywność polskich banków",
pages = "21-37",
year = "2012",
}
34
@inbook{UEK:2168306601,
author = "Katarzyna Mikołajczyk and Mariusz Zygierewicz",
title = "System gwarantowania depozytów i rozwiązania resolution regime",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "198-223",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
35
@inbook{UEK:2168306573,
author = "Aleksander Łaszek and Piotr Karaś and Aleksander Werner and Stanisław Kasiewicz and Lech Kurkliński and Aleksandra Jurkowska and Ewa Miklaszewska and Tomasz Wolanin and Katarzyna Mikołajczyk and Mariusz Zygierewicz and Igor Styn and Jan Pyś and Katarzyna Kochaniak and Joanna Wiśniewska",
title = "Analiza wpływu kluczowych regulacji na system bankowy (podsumowania)",
booktitle = "Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego",
pages = "20-76",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/1120253-Szok-regulacyjny-a-konkurencyjnosc-i-rozwoj-sektora-bankowego.html},
isbn = "978-83-922099-2-8",
}
36
@inbook{UEK:2168218004,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa",
booktitle = "Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu",
pages = "114-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2011",
isbn = "978-83-208-1944-1",
}
37
@unpublished{UEK:2168257950,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Ocena kondycji banków EŚW",
booktitle = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "136-143",
year = "2011",
}
38
@unpublished{UEK:2168257940,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Zmiany w zakresie systemu gwarantowania depozytów w okresie pokryzysowym",
booktitle = "Wpływ globalnego kryzysu finansowego na kondycję sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej",
pages = "30-50",
year = "2011",
}
39
@inbook{UEK:2168221550,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Foreign Banks in Central Eastern Europe : Impact of Foreign Governance on Bank Performance",
booktitle = "Bank Performance, Risk and Firm Financing",
pages = "55-82",
adress = "Basingstoke ; New York",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-0-230-31335-4",
}
40
@misc{UEK:2167765593,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Ekonomiczno-finansowe aspekty prywatyzacji",
booktitle = "Raport o przekształceniach własnościowych w 2009 roku",
pages = "23-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Skarbu Państwa",
year = "2011",
url = {},
}
41
@misc{UEK:2168222376,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Budżet państwa a prywatyzacja w roku 2010",
booktitle = "Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2010",
pages = "32-38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Skarbu Państwa",
year = "2011",
url = {http://epanstwo.net/sprawozdanie/wTJqd},
}
42
@article{UEK:2168220834,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Kreacja wartości w procesach fuzji i przejęć w sektorze bankowym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "171",
pages = "241-251",
adress = "",
year = "2011",
}
43
@inbook{UEK:2165782566,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Sources of Risk and Return Different Bank Business Models : Comparing Poland with Global Trends",
booktitle = "New Issues in Financial Institutions Management",
pages = "219-245",
adress = "Basingstoke",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-0-230-27810-3",
}
44
@inbook{UEK:2165295992,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Efektywność bankowych fuzji i przejęć",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "325-355",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
45
@article{UEK:2165391777,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Efektywność bankowych fuzji w Polsce : wpływ dywersyfikacji podmiotów na wielkość synergii",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "140",
pages = "273-287",
adress = "",
year = "2010",
}
46
@article{UEK:2165701849,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Model biznesowy i wielkość banku a jego bezpieczeństwo : analiza empiryczna",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "124",
pages = "122-136",
adress = "",
year = "2010",
}
47
@unpublished{UEK:2168326333,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Prywatyzacja jako narzędzie oddziaływania na sytuację fiskalną państwa",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej",
pages = "74-84",
year = "2010",
}
48
@article{UEK:2166380215,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Kontrowersje wokół efektywności bankowych fuzji i przejęć",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "Vol. 44, 2",
pages = "281-296",
year = "2010",
}
49
@inbook{UEK:2165293933,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Wpływ struktury własnościowej kapitału i modelu biznesowego banku na jego efektywność",
booktitle = "Bank na rynku finansowym : problemy skali, efektywności i nadzoru",
pages = "303-324",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-264-1052-9",
}
50
@misc{UEK:2166384379,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Prywatyzacja a budżet państwa",
booktitle = "Raport o przekształceniach własnościowych w 2008 roku",
pages = "55-103",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Skarbu Państwa",
year = "2010",
url = {http://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2008_r_.pdf},
}
51
@article{UEK:2161797984,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Fuzje i przejęcia w sektorze bankowym : szanse i zagrożenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "38",
pages = "201-209",
adress = "",
year = "2009",
url = {},
issn = "1640-6818",
}
52
@book{UEK:2165770956,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Foreign Bank Entry and Bank Performance in Poland : Questions of Efficiency and Stability",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2009",
url = {http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1344020},
issn = "",
}
53
@inbook{UEK:2165784968,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Sources of Risk and Return in Different Bank Business Models : Comparing Poland with Global Trends",
booktitle = "Annual Conference Wolpertinger 2009 : European Association of University Teachers of Banking and Finance : 3-4 September, 2009",
pages = "",
year = "2009",
}
54
@inbook{UEK:2165654599,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Źródła efektywności i ryzyka banków w świetle analizy modelowej",
booktitle = "Rynek finansowy w erze zawirowań",
pages = "433-447",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2009",
isbn = "978-83-227-3057-7",
}
55
@misc{UEK:2165767960,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Prywatyzacja a budżet państwa",
booktitle = "Raport o przekształceniach własnościowych w 2007 roku",
pages = "70-114",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Skarbu Państwa",
year = "2009",
url = {https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2007_r_.pdf},
}
56
@article{UEK:2165770645,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Foreign Bank Entry and Bank Performance in Poland : Testing the Global Advantage Hypothesis",
journal = "Journal of Money, Investment and Banking",
number = "iss. 10",
pages = "57-78",
year = "2009",
url = {http://www.eurojournals.com/jmib_10_05.pdf},
}
57
@unpublished{UEK:2168326803,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Ewolucja polskiego i globalnego rynku bankowego w okresie 1998-2006",
booktitle = "Finanse w procesie integracji gospodarczej i społecznej krajów Unii Europejskiej : raport",
pages = "39-61",
year = "2008",
}
58
@misc{UEK:2165768822,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Prywatyzacja a budżet państwa",
booktitle = "Raport o przekształceniach własnościowych w 2006 roku",
pages = "92-138",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Skarbu Państwa",
year = "2008",
url = {http://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2006_r_.pdf},
}
59
@article{UEK:2165726336,
author = "Barbara M. Roberts and Steve Thompson and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Privatization, Foreign Acquisition and the Motives for FDI in Eastern Europe",
journal = "Review of World Economics",
number = "vol. 144, no. 3",
pages = "408-427",
year = "2008",
}
60
@unpublished{UEK:2168234316,
author = "Ewa Miklaszewska and Mateusz Folwarski and Igor Styn and Katarzyna Mikołajczyk and Katarzyna Kochaniak and Aleksandra Jurkowska",
title = "Ewolucja polskiego rynku bankowego po przystąpieniu do UE",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju gospodarczego i społecznego Polski po wejściu do Unii Europejskiej",
pages = "7-117",
year = "2008",
}
61
@inbook{UEK:2165656719,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Wpływ zmian struktury własnościowej na efektywność banków w Polsce",
booktitle = "Rynek finansowy : inspiracje z integracji europejskiej",
pages = "61-70",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2008",
isbn = "978-83-227-2885-7",
}
62
@unpublished{UEK:2168286633,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Ewolucja polskiego i globalnego rynku bankowego w okresie 1998-2005 : wpływ procesów konsolidacyjnych na efektywność banków oraz problemy kreowania polityki publicznej w tym zakresie",
booktitle = "Finansowe skutki zmian ustroju gospodarczego i społecznego w Polsce : raport",
pages = "7-26",
year = "2007",
}
63
@article{UEK:51135,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Global Megabanks in Poland in 1998-2005: Do Size and Ownership Matter?",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "10",
pages = "21-37",
year = "2007",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/home.aspx?f=/content/2007/2007_10/miklaszewska.html},
}
64
@book{UEK:2165770733,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Strategic Evolution of the Polish Banking Market 1998-2005 : Do Size and Ownership Matter?",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2007",
url = {http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=966430},
issn = "",
}
65
@article{UEK:50897,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Forma własności a efektywność: przegląd analiz teoretycznych i badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "754",
pages = "105-122",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/142547222},
}
66
@inbook{UEK:2165785036,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Kapitał zagraniczny w średnich bankach, 1998-2005 : strategie i wyniki",
booktitle = "Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń : w skali narodowej i europejskiej",
pages = "69-81",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-765-4",
}
67
@article{UEK:2165726337,
author = "Katarzyna Mikołajczyk and Barbara S. Roberts",
title = "Who Gets Privatised? An Empirical Analysis of Polish Manufacturing",
journal = "Annals of Public and Cooperative Economics",
number = "vol. 77, no. 3 September",
pages = "369-384",
year = "2006",
}
68
@misc{UEK:2166049868,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Prywatyzacja a budżet państwa",
booktitle = "Raport o przekształceniach własnościowych w 2005 roku",
pages = "124-159",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Skarbu Państwa",
year = "2006",
url = {https://bip.msp.gov.pl/ftp/dokumenty/bip/raport/Raport_o_przeksztalceniach_wlasnosciowych_w_2005_r_.pdf},
}
69
@article{UEK:52645,
author = "Katarzyna Mikołajczyk and Joanna Wyrobek",
title = "Możliwości wykorzystania metody autoregresji wektorowej w polityce pieniężnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "683 ",
pages = "63-87",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/110756160},
}
70
@inbook{UEK:2166202302,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Efektywnościowy ranking przedsiębiorstw prywatyzowanych w początkowym okresie transformacji",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji",
pages = "341-368",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-922045-4-9",
}
71
@inbook{UEK:2166380521,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Wspólnotowa polityka konkurencji w sektorze finansowym",
booktitle = "Finanse",
pages = "43-50",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7378-177-3",
}
72
@book{UEK:2165765627,
author = "Katarzyna Mikołajczyk and Barbara M. Roberts",
title = "Who Gets Privatised? An Empirical Analysis of Polish Manufacturing",
adress = "Leicester",
publisher = "University of Leicester",
year = "2004",
url = {http://www.le.ac.uk/economics/research/RePEc/lec/leecon/dp04-9.pdf},
issn = "",
}
73
@inbook{UEK:2165887260,
author = "Ewa Miklaszewska and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Różnicowanie się polskiego rynku bankowego : strategie sukcesu średnich banków",
booktitle = "Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Bankowości, Katedrę Finansów, Katedrę Finansów Przedsiębiorstw, Katedrę Rynku Kapitałowego oraz Katedrę Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane, 13-15 IX 2004 r.). T. 3, Bankowość ",
pages = "199-207",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-228-6",
}
74
@misc{UEK:2168218088,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Efektywnościowy ranking prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych w początkowym okresie transformacji",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "87-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
75
@inbook{UEK:2168255588,
author = "Katarzyna Mikołajczyk and Joanna Wyrobek",
title = "Transmisja impulsów polityki pieniężnej",
booktitle = "Banki na rynku finansowym : teraźniejszość i przyszłość",
pages = "92-108",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski",
year = "2003",
isbn = "83-7299-265-7",
}
76
@unpublished{UEK:2168263898,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Próba warstwowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych jednostek sektora publicznego w Polsce w początkowym okresie transformacji rynkowej",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
77
@inbook{UEK:2168251898,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Analiza stabilności czynników sprzyjających przekształceniom własności w Polsce",
booktitle = "Finanse przedsiębiorstw wobec procesów globalizacji",
pages = "128-142",
adress = "Gdańsk; Warszawa",
publisher = "CeDeWu; Gdańska Akademia Bankowa",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-88835-05-X ; 83-87885-40-1",
}
78
@article{UEK:2168263972,
author = "Janusz Maciaszek and Katarzyna Mikołajczyk and Barbara M. Roberts",
title = "Some Consequences of Eliminating Unprofitable Output : Evidence from Polish Enterprises",
journal = "Europe-Asia Studies",
number = "vol. 50, 1",
pages = "141-152",
year = "1998",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/09668139808412527},
url = {},
}
79
@inbook{UEK:2168263350,
author = "Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Próba wielocechowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych przedsiębiorstw w początkowym okresie transformacji rynkowej",
booktitle = "Rozwój instytucji finansowych w Polsce w okresie transformacji : Ogólnopolska Konferencja Katedr Finansowych, Ameliówka, 18-20 października 1996 r. Cz. 1",
pages = "63-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
80
@book{UEK:2168339033,
author = "Janusz Maciaszek and Katarzyna Mikołajczyk and Barbara M. Roberts",
title = "Unprofitability in the Polish Enterprise Sector, 1988-1993",
adress = "S.l.",
publisher = "Univ. of Leicester",
year = "1996",
url = {},
issn = "1363-8211",
}
81
@unpublished{UEK:2168329123,
author = "Janusz Maciaszek and Katarzyna Mikołajczyk",
title = "Koszty, straty i inne efekty zmian strukturalnych w gospodarce polskiej 1988-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID