Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
366 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-387
Nr:
2168324119
doctoral dissertation
2

Author:
Title:
Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-371
Nr:
2168321677
doctoral dissertation
3

Title:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja jest dziełem pracowników Katedry Rachunkowości Finansowej UEK w Krakowie w ramach badań statutowych nr: 044/WF-KRAF/01/2015/S/5044
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304521
monograph
See related chapters
4

Title:
Wstęp
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-11
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304547
preface / summary
See main document
5

Title:
Kluczowe aspekty integracji procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego = The Key Aspects of Integration Process of Preparing, Analyzing and Auditing the Financial Statement
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016) , s. 183-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312713
article
6

Title:
Integracja procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego
Source:
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 15-63
ISBN:
978-83-8085-123-8
Nr:
2168304525
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2015
Physical description:
312 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290561
monograph
See related chapters
8

Author:
Title:
Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
244 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-321
Nr:
2168299119
doctoral dissertation
9

Title:
Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
290 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-358
Nr:
2168339911
doctoral dissertation
10

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
314 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299523
monograph
See related chapters
11

Title:
Regulacyjne uwarunkowania współczesnej sprawozdawczości i rewizji finansowej = Regulatory Factors of Modern Financial Reporting and Auditing
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-710-3
Access mode:
Nr:
2168299835
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 11-33
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290567
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2014
Physical description:
308 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274637
monograph
See related chapters
14

Title:
Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2014
Physical description:
175 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-286-4
Nr:
2168278305
monograph
15

Title:
Wstęp
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 11-12
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274639
preface / summary
See main document
16

Title:
Rola kontroli i nadzoru w procesie badania sprawozdania finansowego
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
312 + 6 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-294
Nr:
2168290971
doctoral dissertation
17

Conference:
Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego, Katowice, Polska, od 2014-11-18 do 2014-11-18
Title:
Polityka rachunkowości w systemie rachunkowości = Accounting Policy within Accounting System
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014) , s. 193-204. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293315
article
18

Title:
Jakość informacji finansowych w teorii i w regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 13-26
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274641
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Teoretyczne i praktyczne oblicze kategorii "jakość informacji finansowej" = Theoretical and Practical Features of the "Financial Information Quality" Category
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (12) (2014) , s. 81-91. - Summ., streszcz. [odczyt: 13.04.2015] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168290893
article
20

Title:
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2014, s. 1[15]-25[39] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301541
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Author:
Michał Folcik
Title:
Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
320 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-269
Nr:
2168299099
doctoral dissertation
22

Title:
Wstęp
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272964
preface / summary
See main document
23

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
263 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269294
monograph
See related chapters
24

Title:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 20-46
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256224
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 11-19
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256222
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2013, s. 15-28 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287099
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
280 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272960
monograph
See related chapters
28

Title:
Wstęp
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 7-9
ISBN:
978-83-7252-643-4
Nr:
2168269352
preface / summary
See main document
29

Title:
Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych branży budowlanej
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
408 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-270
Nr:
2168299089
doctoral dissertation
30

Author:
Title:
Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
234 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-250
Nr:
2168290655
doctoral dissertation
31

Title:
Przesłanki poprawnej kwantyfikacji czynników w analizie sprawozdań finansowych = Conditions for the Proper Quantification of Factors in the Financial Statements Analysis
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 152-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168272986
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2013
Physical description:
292 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256216
monograph
See related chapters
33

Conference:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Title:
Miejsce współczesnej analizy finansowej : (artykuł dyskusyjny) = The Place of the Modern Financial Analysis
Source:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 7-19. - Streszcz., summ.. - Dostępny również na CD
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168278247
chapter in conference materials
See main document
34

Title:
Współczesna rachunkowość : wybrane problemy metodologiczne
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2013
Physical description:
139: il.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-024-2
Nr:
2168264502
monograph
35

Title:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości = The Contemporary Conditions of Quantification in Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012) , s. 253-268. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240732
article
See main document
36

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 199-231. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289367
chapter in textbook
See main document
37

Title:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012, s. 259-319. - Streszcz.
Series:
(Rachunkowość - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych)
ISBN:
978-83-7228-302-3
Nr:
2168229518
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości = Ethical Aspects of Today Accounting
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012) , s. 75-86. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271268
article
39

Title:
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości
Source:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2012, s. 14-30
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168228966
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2012
Physical description:
279 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-617-5
Nr:
2168228588
monograph
See related chapters
41

Title:
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 15-23 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273694
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Edition:
Wyd. 1, 6 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
305, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289325
textbook
See related chapters
43

Author:
Jadwiga Szczotka
Title:
Wzorcowa metodyka badania polityki rachunkowości jako podstawa prawidłowej rewizji sprawozdania finansowego
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
367 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-233
Nr:
2168252426
doctoral dissertation
44

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 11-33. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289343
chapter in textbook
See main document
45

Title:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2012, s. 24-52 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273696
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Chosen Aspects of the Evolution of Accounting
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 13-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168227444
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA2011, s. 16-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262814
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
410 s.: il.; 24 cm
Notes:
Część artykułów w jęz. ang, Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168226797
monograph
See related chapters
49

Title:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
328 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218044
monograph
See related chapters
50

Title:
Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej = Conditions of Quantification in Fair Value
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011) , s. 5-25. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219538
article
See main document
51

Title:
Przesłanki współczesnej integracji rachunkowości z finansami
Source:
Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian / red. nauk. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011, s. 86-103. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej ; nr 1)
Nr:
2168232764
chapter in monograph
52

Title:
Funkcje współczesnej rachunkowości
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 13-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218220
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Prawo bilansowe a prawo podatkowe
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
280 s.: il.; 23 cm
Series:
(Vademecum Rachunkowości)
ISBN:
978-83-7641-522-2
Nr:
2168223214
monograph
54

Title:
Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki : według polskiego prawa bilansowego
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce-Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Physical description:
188 s.: il.; 24 cm
Notes:
U góry okł.: "Rachunkowość", Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-267-5
Nr:
52865
monograph
55

Title:
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
Physical description:
350 s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-266-8
Nr:
2166474527
monograph
56

Title:
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 193-228 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161929945
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Edition:
Wyd. 1, 5 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
Physical description:
305, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220688
textbook
See related chapters
58

Title:
Funkcje współczesnej rachunkowości
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2010, s. 16-40 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303303
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Title:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2010
Physical description:
238 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
50319
monograph
See related chapters
60

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 136-168. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220694
chapter in textbook
See main document
61

Title:
Współczesny rozwój rachunkowości i jego uwarunkowania
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej / red. Mariusz Gagatek - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 7-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-931384-3-2
Nr:
2165725658
chapter in conference materials
62

Title:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
374 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165283794
monograph
63

Title:
Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2010
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-334-1
Nr:
2165688147
monograph
64

Author:
Title:
Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
304 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-147
Nr:
51663
doctoral dissertation
65

Title:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 6 (38), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168279867
varia
See main document
66

Title:
Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego = The Prospective Aim of Financial Statements Audit
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010) , s. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165054989
article
67

Title:
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
433 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-171
Nr:
52158
doctoral dissertation
68

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 199-231. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220702
chapter in textbook
See main document
69

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, s. 11-33. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168220710
chapter in textbook
See main document
70

Title:
Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC = Required Professional Standards of Certified Auditors in Poland in Light of IFAC International Accounting Education Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53105
article
See main document
71

Title:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
376 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2168220862
monograph
72

Title:
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2009, s. 14-50 - Bibliogr.
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220502
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Ewolucja płaszczyzn pomiarów w rachunkowości = The Evolution of Measurement System in Accounting
Source:
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 205-219. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-579-5
Nr:
2166383520
chapter in conference materials
74

Title:
Cel badania sprawozdania finansowego - konieczność modyfikacji regulacji prawnych i uwarunkowania kompetencyjne
Source:
Standaryzacja usług biegłego rewidenta / [red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz] ; KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009, s. 175-182
ISBN:
978-83-89255-30-3
Nr:
2166030759
chapter in conference materials
75

Title:
Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
295 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-111
Nr:
51494
doctoral dissertation
76

Title:
Kontynuacja działalności a cel badania sprawozdania finansowego
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 195-201
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917657
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
520 s.: il.; 25 cm
Notes:
Zbiór referatów na międzynarodową konferencję naukową., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
51245
monograph
See related chapters
78

Title:
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej = The Goal and Conditions of Financial Audit in Times of Crisis
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 289-302. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865160
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC
Source:
Rachunkowość. - R. 60, nr 11 (2009) , s. 51-53
Nr:
2168264626
article
80

Title:
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner - kilka słów o Jubilacie
Source:
Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 34-35
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-579-5
Nr:
2166383133
chapter in monograph
81

Title:
Przesłanki ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 3-17
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917350
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości = Value determination as the main objective of accounting
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 53 (109) (2009) , s. 135-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50198
article
83

Author:
Bronisław Micherda , Andrzej Niemiec
Title:
Zakres sprawozdawczości finansowej oraz jej wartość poznawcza w badaniach analitycznych
Source:
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa / red. Wanda Skoczylas - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009, s. 39-89
ISBN:
978-83-7228-234-7
Nr:
2166609000
chapter in monograph
84

Title:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009
Physical description:
IX, [1], 242, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
51319
monograph
See related chapters
85

Author:
Title:
Determinanty kształtowania struktury źródeł finansowania jednostek gospodarczych w wybranych państwach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
347 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-112
Nr:
51493
doctoral dissertation
86

Title:
Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji na potrzeby analizy finansowej
Source:
Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa / red. Wanda Skoczylas - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009, s. 13-38
ISBN:
978-83-7228-234-7
Nr:
2166608963
chapter in monograph
87

Title:
Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości dodanej = Accountancy vis-à-vis the Concept of EVA (Economic Value Added)
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50374
article
See main document
88

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 199-231. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289501
chapter in textbook
See main document
89

Title:
Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw = Financial Analysis as a Tool in the Investigation of Possible Fraud
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008) , s. 21-31. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50377
article
See main document
90

Title:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Edition:
Wyd. 1, 3 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
305, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289471
textbook
See related chapters
91

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 11-33. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168289473
chapter in textbook
See main document
92

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, s. 136-168. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168302683
chapter in textbook
See main document
93

Title:
Kwantyfikacja w wartości głównym posłaniem rachunkowości
Source:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA2008, s. 9-36 - Bibliogr.
Signature:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163828197
chapter in unpublished scientific work
See main document
94

Title:
Jaka powinna być współczesna analiza rentowności : artykuł dyskusyjny
Source:
Rachunkowość. - nr 11 (2008) , s. 14-18
Nr:
2166083278
article
95

Title:
Współczesne oblicze sprawozdania finansowego = The Current Nature of Financial Reporting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50576
article
See main document
96

Title:
Zasada kontynuacji działalności i jej wpływ na cele badania sprawozdania finansowego
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA2007, s. 249-257 - Bibliogr.
Signature:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281915
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Międzynarodowe standardy edukacyjne dla zawodowych księgowych IFAC = IFAC International Educational Standards for Professional Accountants
Source:
Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek - Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007, s. 109-119. - Summ.
ISBN:
978-83-915693-4-4
Nr:
2165797075
chapter in conference materials
See main document
98

Title:
Wiarygodność sprawozdania finansowego
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 25-37 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165364201
chapter in monograph
See main document
99

Title:
Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego = Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007) , s. 5-20. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50814
article
See main document
100

Title:
Kompetencje zawodowe w świetle etyki biegłego rewidenta
Source:
Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2007, s. 7-26 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7490-086-7
Nr:
2166093504
chapter in conference materials
See main document
101

Title:
Jaklik Andrzej (1950-1996)
Source:
Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 55-57
ISBN:
978-83-7228-200-2
Nr:
2165774186
lexical items
102

Title:
Kategoria kapitału a rozwój teorii rachunkowości = Capital and the Development of Accounting Theory
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 92-103. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166034200
chapter in monograph
See main document
103

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007
Physical description:
660 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164966837
monograph
See related chapters
104

Title:
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 10-24 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165350780
chapter in monograph
See main document
105

Title:
Bizoń Antoni (1940-1998)
Source:
Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 19-20
ISBN:
978-83-7228-200-2
Nr:
2165774120
lexical items
106

Title:
Prawo bilansowe a prawo podatkowe
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2007
Physical description:
274 s.; 23 cm
ISBN:
978-83-7251-804-0
Nr:
51458
monograph
107

Title:
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością
Publisher address:
Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007
Physical description:
198 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-24-2
Nr:
2165889989
monograph
108

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 199-231. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232152
chapter in textbook
See main document
109

Title:
Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa : [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa]
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2007
Physical description:
99 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7490-086-7
Nr:
52184
conference materials
See related chapters
110

Title:
Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego
Source:
Forum Rachunkowości. - nr 1 (styczeń-luty) (2007) , s. 3-9
Nr:
2164913054
article
111

Title:
Istota i przesłanki jakości informacji o badanym sprawozdaniu finansowym
Source:
Jakość usług biegłego rewidenta / [red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz] - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007, s. 71-94 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89255-26-6
Nr:
2166029002
chapter in conference materials
112

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 136-168. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232148
chapter in textbook
See main document
113

Title:
[Recenzja]
Source:
Rachunkowość. - nr 10 (2007) , s. 58-59
Nr:
2166083421
review
114

Title:
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2007
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-206-4
Nr:
2165738824
monograph
115

Title:
Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych = The Accounting Profession and Professional Organizations in the Context of the Development of Accountancy and Accounting Regulations
Source:
Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro / red. Teresa Cebrowska, Antoni Kowalik, Radosław Stępień - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007, s. 555-569. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-201-9
Nr:
2165768789
chapter in monograph
116

Author:
Title:
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
495 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-61
Nr:
51682
doctoral dissertation
117

Title:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2007
Physical description:
158 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr., wykaz aktów prawnych przy rozdz.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
51649
monograph
See related chapters
118

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 11-33. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232140
chapter in textbook
See main document
119

Title:
Kompetencje zawodowe
Source:
Świat Księgowych. - nr 1 (3) (2007) , s. 6. - Dodatek do czasopisma Rachunkowość
Nr:
2168284433
article
120

Title:
Rachunek kosztów i wyników
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007
Physical description:
278 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7228-196-8
Access mode:
Nr:
2168339111
monograph
121

Title:
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC w kształtowaniu wiarygodności informacji sprawozdawczej = International Educational Standards IFAC in Creating Reliability of Financial Reporting
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 345-356. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164969690
chapter in monograph
See main document
122

Title:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Edition:
Wyd. 1, 2 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Physical description:
305, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15048-8
Nr:
2168232134
textbook
See related chapters
123

Title:
Integracja analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego w procesie podnoszenia wiarygodności sprawozdania finansowego
Source:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA2006, s. 5-29 - Bibliogr.
Research program:
103/KRF/4/2006/S/361
Signature:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2168326621
chapter in unpublished scientific work
See main document
124

Title:
Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego
Source:
Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego : materiały na konferencję naukową / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, 2006, s. 7-20. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166031933
chapter in conference materials
See main document
125

Title:
Rola kierownictwa jednostki gospodarczej w zakresie przygotowania i weryfikacji sprawozdania finansowego jako wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej = The Role of Company Management in the Preparation and Verification of Financial Statement as a Reliable View of Corporate Activity
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 83-95. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51748
article
See main document
126

Title:
Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2006
Physical description:
216 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-677-4
Nr:
2165915780
monograph
127

Title:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej = Financial Analysis in Auditing a Financial Statement in Light of International Auditing Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52813
article
See main document
128

Title:
Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego : materiały na konferencję naukową
Publisher address:
Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, 2006
Physical description:
144 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy ref., Bibliogr. przy ref.
Nr:
2166031868
conference materials
See related chapters
129

Title:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Physical description:
305 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252106
textbook
See related chapters
130

Title:
Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
271 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-20
Nr:
52630
doctoral dissertation
131

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 11-33. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252108
chapter in textbook
See main document
132

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 199-231. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252132
chapter in textbook
See main document
133

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 136-168. - Streszcz.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168252126
chapter in textbook
See main document
134

Title:
Kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC i kodeksów etyki zawodowej = Professional Competence of Certified Aiditors in the Light of International Education Standards IFAC and Codes of Professional Ethics
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006) , s. 73-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51747
article
See main document
135

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 11-33. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921077
chapter in textbook
See main document
136

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Physical description:
768 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2164994568
monograph
See related chapters
137

Author:
Title:
Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
288 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/906
Nr:
2168219746
doctoral dissertation
138

Title:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
305, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr.
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
52003
textbook
See related chapters
139

Title:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych
Source:
Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005, s. 191-225
ISBN:
83-7228-166-1
Nr:
2165192562
chapter in monograph
See main document
140

Title:
Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 389-400. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165018457
chapter in monograph
See main document
141

Title:
Amortyzacja środków trwałych : wyraz kontrowersji pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym
Source:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 416-428. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165964781
chapter in monograph
See main document
142

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 136-168. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2168306811
chapter in textbook
See main document
143

Title:
Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej = Review of Financial Statements from a Historical Perspective
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005) , s. 5-13. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51528
article
See main document
144

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 199-231. - Streszcz.
Series:
(RRR - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
83-01-14323-1
Nr:
2165921819
chapter in textbook
See main document
145

Title:
Kapitały w centrum uwagi współczesnej rachunkowości
Source:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 429-447. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165964403
chapter in monograph
See main document
146

Author:
Grażyna Musialik
Title:
Kształtowanie struktury kapitału w produkcyjnych spółkach giełdowych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
238, [50] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/265
Nr:
2168219744
doctoral dissertation
147

Author:
,
Title:
Ustawa o rachunkowości
Edition:
Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2004 r.
Publisher address:
Kraków: "Zakamycze", 2004
Physical description:
226 s.; 20 cm
ISBN:
83-7333-430-0
Nr:
2168345378
book
148

Title:
Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 11-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269182
chapter in unpublished scientific work
See main document
149

Title:
Analiza finansowa w nowych normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta = Financial Analysis in View of the New Auditing Standards
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 20 (76) (2004) , s. 77-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168220896
article
150

Title:
Rachunek kosztów i wyników
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2004
Physical description:
279, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-151-3
Nr:
2165889975
monograph
151

Title:
Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
245 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-221-9
Nr:
2168222906
monograph
152

Title:
Miejsce współczesnego badania sprawozdania finansowego w systemie rachunkowości
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 47-51 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269192
chapter in unpublished scientific work
See main document
153

Title:
Przesłanki wiarygodności sprawozdania finansowego = Conditions of Financial Statement Credibility
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 269-280. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52262
article
See main document
154

Author:
Halina Chłodnicka
Title:
Koszty upadłości jednostki gospodarczej w świetle zasad rachunkowości
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/247
Nr:
2168234534
doctoral dissertation
155

Title:
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych
Source:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA2004, s. 5-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270570
chapter in unpublished scientific work
See main document
156

Title:
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla Zawodowych Księgowych IFAC
Source:
Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. nauk. Bronisław MICHERDA] - Kraków: [s.n.], 2004, s. 41-61
Nr:
2165345509
chapter in conference materials
See main document
157

Title:
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2004
Physical description:
165, [2] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-147-5
Nr:
2168234532
monograph
158

Author:
Artur Piaszczyk
Title:
Audyt wewnętrzny w systemie zarządzania państwową wyższą szkołą
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
216, [12] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/904
Nr:
2168234536
doctoral dissertation
159

Title:
Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Source:
Rachunkowość Finansowa i Audyt. - nr 3 (2004) , s. 35. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168231970
article
160

Title:
Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 2004
Physical description:
132 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
51646
conference materials
See related chapters
161

Title:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 93-105 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269210
chapter in unpublished scientific work
See main document
162

Title:
Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 2004
Physical description:
96 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168320349
conference materials
163

Title:
Procedury badania sprawozdania finansowego w podnoszeniu jego wiarygodności
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 52-67 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269198
chapter in unpublished scientific work
See main document
164

Title:
Ryzyko badania sprawozdania finansowego w świetle rozwoju komputerowych systemów rachunkowości
Source:
Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004, s. 119-136 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-07-3
Nr:
2168232526
chapter in conference materials
165

Title:
Współczesna analiza finansowa
Publisher address:
Kraków: Zakamycze, 2004
Physical description:
434 s.: rys., wykr.; 24 cm + 1 CD-ROM
Series:
(Seria Akademicka - Zakamycze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-342-8
Nr:
2165915650
monograph
166

Title:
Wiarygodność sprawozdania finansowego przesłanką jego przydatności w zarządzaniu
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 5 / red. nauk. Wiktor Krawczyk - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 155-165. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-05-5
Nr:
2166299005
chapter in monograph
167

Title:
Kontynuacja działalności gospodarczej jako cel badania sprawozdania finansowego
Source:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]2004, s. 68-75 - Bibliogr.
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269200
chapter in unpublished scientific work
See main document
168

Title:
Wiarygodność sprawozdania finansowego
Source:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA2004, s. 20-33 - Bibliogr.
Signature:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270584
chapter in unpublished scientific work
See main document
169

Title:
Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego
Source:
Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004, s. 335-347 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-07-3
Nr:
2168232540
chapter in conference materials
170

Title:
Badanie sprawozdania finansowego w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej
Source:
Rachunkowość Finansowa i Audyt. - nr 9 - dodatek: Dodatek specjalny (2004) , s. 1. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168231972
article
171

Title:
Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego
Source:
Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym / [red. Danuta KRZYWDA] - Warszawa: KIBR, 2003, s. 75-94 - Bibliogr.
ISBN:
83-89255-00-6
Nr:
2168235256
chapter in conference materials
See main document
172

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej
Publisher address:
Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003
Physical description:
804 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165237758
monograph
See related chapters
173

Title:
Sprawozdania finansowe "pro forma" w realizacji analitycznej funkcji rachunkowości
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 4 / red. nauk. Wiktor Krawczyk - Kraków: Katedra Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza, 2003, s. 171-180. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-4-8
Nr:
2165991158
chapter in monograph
174

Title:
Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości = Financial Statement Audit in Today's Accounting Practice
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 69-85. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233364
chapter in conference materials
See main document
175

Title:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003
Physical description:
276 s.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy pracach
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233338
conference materials
See related chapters
176

Title:
Ewolucja oceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych = Evolutions in the Evaluation of Companies` Performances
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51555
article
See main document
177

Title:
Rachunek wyniku finansowego jednostki gospodarczej (w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości) = The Financial Result of the Business Unit (in the Light of the Amended Accountancy Act)
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003) , s. 87-107. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52224
article
See main document
178

Title:
Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 465-479. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165240407
chapter in monograph
See main document
179

Title:
Prezentacja rezerw w świetle funkcji współczesnej rachunkowości = The Presentation of Reserves in the Context of Contemporary Accounting
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 992 (2003) , s. 257-270. - Tytuł numeru: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : rezerwy w rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168266120
article
180

Title:
Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003
Physical description:
135, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-150-6
Nr:
2168224606
monograph
181

Title:
Rewizja finansowa - specjalność menedżerska
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 481-498. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233655
chapter in monograph
See main document
182

Conference:
Konferencja Naukowa nt. Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku, Kraków, Polska, od 2002-06-15 do 2002-06-15
Title:
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości
Source:
Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003, s. 93-109
ISBN:
83-918601-0-8
Nr:
2166176403
chapter in conference materials
See main document
183

Title:
Rachunek kosztów i wyników
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2002
Physical description:
272 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-094-0
Nr:
2168344866
monograph
184

Title:
Podstawy rachunkowości
Source:
Rachunkowość. - R. 53, nr 7 (2002) , s. 54-55
Nr:
2168272448
review
185

Title:
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału
Source:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 52-92
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243118
chapter in textbook
See main document
186

Title:
Współczesna analiza finansowa = Contemporary Financial Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51518
article
See main document
187

Title:
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 11-30
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243108
chapter in textbook
See main document
188

Author:
Title:
Pomiar wyniku finansowego w realizacji umów długoterminowych
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
227 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 29 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/523
Nr:
2168285749
doctoral dissertation
189

Title:
Podstawy rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243090
textbook
See related chapters
190

Title:
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników
Source:
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 161-179
ISBN:
83-7252-128-X
Nr:
2168243140
chapter in textbook
See main document
191

Title:
Koszty działalności w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości = Company Operating Costs in the Light of the Amended Law on Accountancy
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002) , s. 175-186. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223196
article
See main document
192

Title:
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej = The Use of Cash Flow Accounts in Financial Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225356
article
See main document
193

Title:
Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001) , s. 122-133 - Bibliogr.
Nr:
2168254034
article
194

Title:
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 2001
Physical description:
160 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-090-8
Nr:
2168345342
monograph
195

Title:
Ewolucja oceny jednostek gospodarczych przesłanką doskonalenia wyceny w rachunkowości
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001) , s. 163-182. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168281455
article
196

Title:
Analityczna funkcja rachunkowości
Edition:
Wyd. 3 popr.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
168, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-077-1
Nr:
2168244118
monograph
197

Title:
Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem
Edition:
Stan na 1 stycznia 2002 r.
Publisher address:
Kraków: "Zakamycze", 2001
Physical description:
238 s.; 20 cm
ISBN:
83-7333-022-4
Nr:
2168345380
book
198

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych we współczesnej rachunkowości = Cash Flow Accounting in Modern Bookkeeping
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001) , s. 65-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51506
article
See main document
199

Title:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
392, [2] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-091-7
Nr:
2165259891
conference materials
200

Title:
Rachunek wyniku finansowego
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001
Physical description:
103, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-055-X
Nr:
2168345334
monograph
201

Title:
Modele analityczne w badaniu sprawozdania finansowego = Analytical Models in the Financial Account Audit
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 227-245. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229822
article
See main document
202

Title:
Ocena działalności jednostek gospodarczych przesłanką ewolucji rachunkowości i jej regulacji : wprowadzenie
Source:
Ustawa o rachunkowości / wprow. Bronisław MICHERDA - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001, s. 9-46
Series:
(Przepisy - Kantor Wydawniczy Zakamycze)
ISBN:
83-7333-022-4
Nr:
2165987966
chapter in monograph
203

Title:
Ewolucja wykorzystania modelu analizy wskaźnikowej Du Ponta
Source:
Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000 / red. Ignacy Dziedziczak - Kołobrzeg: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy ; Uniwersytet Szczeciński, 2000, s. 95-103. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-912009-3-0
Nr:
2168302403
chapter in conference materials
204

Title:
Straty i korzyści ekologiczne
Source:
Rachunkowość. - R. 51, nr 8 (2000) , s. 519-520
Nr:
2168246448
review
205

Title:
Sprawozdania finansowe w świetle struktury współczesnej rachunkowości = Financial Report in the Present Structure of Accounting
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000) , s. 148-162. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r. - Bibliogr.
Nr:
2168256712
article
206

Title:
Środki pieniężne, rozrachunki i kapitały
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Physical description:
128 s.; 24 cm
ISBN:
83-7228-050-9
Nr:
2168285549
monograph
207

Title:
Danuta Sołtys (ed.): Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej [Cost Accounting. Elements of Managerial Accounting]
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1-2 (9) (2000) , s. 239-241
Nr:
2168272762
review
208

Title:
Przesłanki i uwarunkowania realizacji analitycznej funkcji rachunkowości w praktyce gospodarczej = Premises and Conditions of the Performance of Analytical Function of Accounting in Economic Practice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000) , s. 5-22. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223874
article
See main document
209

Title:
Rachunek kosztów i produktów
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000
Physical description:
138 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7228-054-1
Nr:
2168345328
monograph
210

Title:
Analityczna funkcja współczesnej rachunkowości
Source:
Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / [red. nauk. Jan Wojtyła] - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 107-129
ISBN:
83-7246-131-7
Nr:
2168254112
chapter in monograph
211

Conference:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Title:
Płaszczyzny współczesnej analizy finansowej
Source:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 219-227 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321369
chapter in conference materials
212

Title:
Rachunek przepływów pieniężnych i jego wykorzystanie w zarządzaniu płynnością finansową jednostki gospodarczej = The Role of Cash Flow Reports in Managing Liquidity of Business Entities
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 129-144. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224100
article
See main document
213

Title:
Przesłanki i kierunki szerszego wykorzystania analizy finansowej w procesie badania sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej = Premises and Directions of a Wider Use of the Financial Analysis in the Process of Auditing Financial Reports of Economic Units
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 91-104. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244580
article
See main document
214

Title:
Analiza sytuacji jednostki w metodyce badania sprawozdania finansowego = Analysis of Entity's Situation in the Methodology of Auditing Financial Reports
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998) , s. 73-87. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262436
article
See main document
215

Title:
Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-67-4
Nr:
2168244110
monograph
216

Title:
Rachunkowość w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki
Source:
Rachunkowość1998. - R. 49, nr 6, s. 353-354
Nr:
2168272324
varia
217

Title:
Podstawy obrotu dewizowego w rachunkowości
Source:
Serwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 25-26 (167-168) - zeszyt specjalny nr 2/98: Zakładanie ksiąg rachunkowych (1998) , s. 4-13
Nr:
2168285649
article
218

Title:
Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej = The Analytical Function of Accountancy in the Period of Transition to the Market Economy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
179 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 129)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-87239-25-9
Nr:
2168246484
monograph
219

Author:
Aleksander Kośmider , Józef Uryga
Title:
90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce : 40 lat Odzdziału Okręgowego w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie, 1997
Physical description:
132, [3] s.: il.; 24 cm
Nr:
2168345376
book
220

Title:
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: SKP COSZ, 1997
Physical description:
105, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-73-7
Nr:
2168345372
textbook
221

Title:
Ewidencja kosztów i produktów
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997
Physical description:
130, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-69-9
Nr:
2168345032
book
222

Title:
Przesłanki i uwarunkowania integracji analizy finansowej i rachunkowości
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997) , s. 110-120. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97
Nr:
2168247448
article
223

Title:
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy)
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997
Physical description:
96, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 5, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-67-2
Nr:
2168345354
textbook
224

Title:
Zasady rachunkowości
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
Physical description:
177 [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05797-5
Nr:
2168269142
textbook
225

Title:
Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996
Physical description:
66 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych art.
Nr:
2168244570
conference materials
226

Title:
Konsolidacja sprawozdań finansowych
Source:
Rachunkowość1996. - R. 47, nr 11, s. 608-609
Nr:
2168272328
varia
227

Title:
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 1996
Physical description:
106 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86835-18-4
Nr:
2168345374
textbook
228

Title:
Zasady rachunkowości
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995
Physical description:
177, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05797-5
Nr:
2168244062
textbook
229

Title:
Przegląd analityczny w badaniu sprawozdania finansowego = Analytical Survey in Auditing a Financial Report
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 456 (1995) , s. 19-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243528
article
See main document
230

Title:
Ewidencja kosztów i produktów
Publisher address:
Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Zarząd Główny, 1995
Physical description:
127, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86394-99-4
Nr:
2168345030
book
231

Title:
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy)
Publisher address:
Warszawa: SKP. ZG, 1995
Physical description:
95, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 2, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86394-98-6
Nr:
2168345352
textbook
232

Title:
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego
Source:
Rachunkowość. - R. 45, nr 4 (522) (1994) , s. 174-177
Nr:
2168244102
article
233

Title:
Struktura rachunkowości = Structure of Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994) , s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248248
article
See main document
234

Title:
Zasady rachunkowości
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994
Physical description:
173, [2] s: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05022-9
Nr:
2168285373
textbook
235

Title:
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 29 nr specj. (1994) , s. 106-112. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94 - Bibliogr.
Nr:
2168254240
article
236

Title:
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993) , s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości
Nr:
2168254204
article
237

Title:
Analiza finansowa w świetle przemian systemu gospodarowania = Financial Analysis in the Light of Economic System Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993) , s. 37-48. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264900
article
See main document
238

Title:
Zasady rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
Physical description:
174, [1] s: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-05022-9
Nr:
2168285403
textbook
239

Title:
Wpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej = Impact of Assets and Capital Structure of Tourist Enterprise Performance
Source:
Folia Turistica. - nr 3 (1992) , s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244066
article
240

Title:
Jak czytać sprawozdania budżetowe
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 3 (1992) , s. 8
Nr:
2168229200
article
241

Title:
Prospektywny rachunek bilansowy = The Prospective Balance-Sheet Account
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992) , s. 45-56. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235978
article
See main document
242

Title:
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Fogra, 1992
Physical description:
132 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168336251
book
243

Title:
Analiza finansowa w gospodarce rynkowej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Physical description:
40 s.: il.; 21 cm
Series:
(Tajniki Gospodarki Rynkowej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-04859-3
Nr:
2168242704
book
244

Title:
Model analizy wskaźnikowej Du Ponta
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 15 (1992) , s. 10
Nr:
2168229210
article
245

Title:
Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych
Publisher address:
Kraków: FOGRA, 1992
Physical description:
147 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168243866
textbook
246

Title:
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992) , s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235982
article
See main document
247

Title:
Wycena w warunkach inflacji
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
Physical description:
29, [2] s.; 21 cm
Series:
(Tajniki Gospodarki Rynkowej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-04840-2
Nr:
2168243788
book
248

Title:
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254082
article
See main document
249

Title:
Rachunkowość wobec przemian w systemie gospodarowania = Accountancy and the Changes in the Managerial System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991) , s. 5-18. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254084
article
See main document
250

Title:
Ocena wartości przedsiębiorstwa
Source:
Rachunkowość1991. - R. 42, nr 3 (489), s. 107-108
Nr:
2168244058
varia
251

Title:
Majątkowe i kapitałowe aspekty analizy finansowej
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 19 nr specj. (1991) , s. 72-77. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168247402
article
252

Title:
Planowany bilans i rachunek wyników metodą procentu od sprzedaży
Source:
Rachunkowość. - R. 42, nr 1 (487) (1991) , s. 24-26
Nr:
2168243344
article
253

Title:
Integracja analizy finansowej i rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej
Source:
Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM1991, s. 1-24 [71-94] - Bibliogr.
Research program:
45/JR/1/90/BR
Signature:
NP-112/1/Magazyn
Nr:
2168332703
chapter in unpublished scientific work
See main document
254

Title:
Leasing jako instrument przepływu kapitału
Source:
Rachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991) , s. 254-255
Nr:
2168266728
article
255

Title:
Rachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej = Break - Even Point Analysis in Tourist Economy
Source:
Folia Turistica. - nr 2 (1991) , s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243178
article
256

Title:
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : podręcznik dla liceum ekonomicznego
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1990
Physical description:
355, [1] s., 2 k. tabl. złoż.; 24 cm.
ISBN:
83-02-04125-4
Nr:
2168345642
textbook
257

Title:
Prawne i podatkowe zasady funkcjonowania spółek
Source:
Rachunkowość1990. - R. 41, nr 1-3 (475-477), s. 34-36
Nr:
2168243430
varia
258

Title:
Model racjonalnej analizy Du Ponta
Source:
Rachunkowość. - R. 41, nr 10 (484) (1990) , s. 216-217
Nr:
2168243818
article
259

Title:
Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie wartości przedsiębiorstwa
Source:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990, s. 29-50
Nr:
2168320025
chapter in conference materials
See main document
260

Title:
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję
Publisher address:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990
Physical description:
68 s.; 24 cm
Nr:
2168320017
conference materials
See related chapters
261

Title:
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce : (artykuł dyskusyjny)
Source:
Rachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990) , s. 119-121
Nr:
2168244044
article
262

Title:
Wyniki analizy finansowej w zastosowaniu do oceny wartości przedsiębiorstwa
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA1990, s. 1[39]-26[64] - Bibliogr.
Signature:
NP-33/Magazyn
Nr:
2168258212
chapter in unpublished scientific work
See main document
263

Title:
Dylematy ewidencji zużycia środków trwałych = Dilemmas as Regards the Recording of Physical Depreciation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990) , s. 109-122. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168266236
article
See main document
264

Title:
"Dźwignie" w zarządzaniu finansami
Source:
Rachunkowość. - R. 41, nr 9 (483) (1990) , s. 182-185
Nr:
2168243400
article
265

Title:
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania
Source:
Rachunkowość1990. - R. 41, nr 8 (482), s. 165-167
Nr:
2168244052
varia
266

Title:
Dylematy pomiaru zużycia środków trwałych = Problems Pertaining to Measurement of Usage of Fixed Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 219-239. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253784
article
See main document
267

Title:
Bilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989) , s. 97-111. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168253782
article
See main document
268

Title:
Wykorzystanie metod badania przyczynowego w analizie finansowej = Application of the Methods of Causal Examination to Financial Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988) , s. 239-258. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261774
article
See main document
269

Title:
Rachunkowość a rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa
Source:
Rachunkowość1988. - R. 39, nr 6 (458), s. 177-180
Nr:
2168272320
varia
270

Title:
Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji = Conceptions of Real Balance Valuation under Inflation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988) , s. 69-88. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261668
article
See main document
271

Title:
Rachunek kosztów i wyników : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
205 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168243940
academic script
272

Title:
Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw = Inflationary Deformation of Financial Result of Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262002
article
See main document
273

Title:
Teoria modeli ewidencyjnych w budowie struktury kont systemu rachunkowości = Theory of Recording Models in Creating the Structure of Accounts of Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987) , s. 31-49. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168261882
article
See main document
274

Title:
Rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem
Source:
Rachunkowość1986. - R. 37, nr 11 (443), s. 328-330
Nr:
2168272322
varia
275

Title:
Stymulowanie efektywności gospodarki przedsiębiorstw kredytem
Source:
Rachunkowość1985. - R. 36, nr 6 (426), s. 172-173
Nr:
2168272438
varia
276

Title:
Stymulacyjna funkcja rachunkowości = Stimulating Function of Accountancy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985) , s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262642
article
See main document
277

Title:
Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych = The Status of the Balance of Assets of State-owned Enterprises in the Light of the Balance Theories
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985) , s. 99-121. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262658
article
See main document
278

Title:
Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985
Physical description:
176 s.: il.; 20 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168320347
conference materials
279

Title:
O "utraconych korzyściach" dyskusyjnie
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 8 (1984) , s. 53-61
Nr:
2168288593
article
280

Title:
Kierunki doskonalenia wyceny czynników produkcji
Source:
Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 1-24
Nr:
2168244718
chapter in conference materials
See main document
281

Title:
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168244872
conference materials
282

Title:
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
173 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168284823
academic script
283

Title:
Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984
Physical description:
120 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168244714
conference materials
See related chapters
284

Author:
B. Micherda , S. Biskup
Title:
Doskonalenie wyceny czynników produkcji
Source:
Rachunkowość1984. - R. 35, nr 9 (417), s. 263-264
Nr:
2168271780
varia
285

Title:
Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984
Physical description:
80 s.: il.; 21 cm
Nr:
2168244726
conference materials
286

Title:
Elementy rachunku utraconych korzyści = Elements of Lost Advantages' Account
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983) , s. 47-62. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236046
article
See main document
287

Title:
O optymalizacji struktury kont = On Optimalization of Accounts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983) , s. 15-34. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168236036
article
See main document
288

Title:
O kosztach jakości
Source:
Życie Gospodarcze. - R. 38, nr 11 (1983) , s. 12
Nr:
2168272664
article
289

Title:
Zmienność kosztów a zasady ich rachunku = The Use of Cost Variation In their Account
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983) , s. 75-92. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217946
article
See main document
290

Title:
Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych = Statical and Dynamic Account of Property Components
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983) , s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168217926
article
See main document
291

Title:
Rachunkowość w warunkach samodzielności przedsiębiorstw
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 133-146 - Bibliogr.
Nr:
2168221536
article
292

Title:
Bilans majątkowy przedsiębiorstwa handlowego i kierunki jego analizy
Source:
Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983, s. 46-59
Series:
(Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 5)
Nr:
2168330887
chapter in monograph
See main document
293

Title:
Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 105-118. - Rez., summ.
Nr:
2168242694
article
See main document
294

Title:
Jakość informacji jako kryterium optymalizacji struktury systemu rachunkowości = The Quality of Information as Criterion for Optimum Structure of Accounting System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983) , s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242672
article
See main document
295

Title:
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Physical description:
170, [2] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-01-04464-0
Nr:
2168285589
academic script
296

Title:
Przydatność analizy kosztów w zarządzaniu = Usefulness of Cost Analysis in Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982) , s. 49-69. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264706
article
See main document
297

Title:
Reforma instrumentów oddziaływania na jakość produkcji
Source:
Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 61-69 - Bibliogr.
Nr:
2168227416
chapter in monograph
298

Title:
Ekonomiczne uwarunkowania procesu realizacji jakości produkcji = Economical Conditionings of the Process of Production Quality Realization
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 141-157. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247412
article
See main document
299

Title:
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
168 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168285587
academic script
300

Title:
Problem ujęcia skutków ekonomicznej jakości produkcji w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa przemysłowego = The Problem of Presentation of the Production Quality Economic Effects in the Costs Account and Revenues of the Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979) , s. 75-96. - Summ., rez.
Nr:
2168250768
article
See main document
301

Title:
Jakość jako kategoria ekonomiczna = Quality as Economic Category
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 4/72 (1979) , s. 29-38
Nr:
2168228132
article
302

Title:
Ryzyko jakości produkcji
Source:
Wiadomości Ubezpieczeniowe. - R. 32, nr 1 (1979) , s. 7-10
Nr:
2168288591
article
303

Title:
Kierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979) , s. 5-21
Nr:
2168247386
article
304

Title:
Koszty ekonomicznej jakości produkcji = On the Costs of the Economic Production Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978) , s. 107-123. - Summ., rez.
Nr:
2168250494
article
See main document
305

Title:
Funkcja informacyjna bilansu majątkowego a prawidłowa wycena jego składników = The Information Function of Property Balance and the Correct Estimation of its Components
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 183-194. - Rez., summ.
Nr:
2168241088
article
See main document
306

Title:
Ekonomiczne aspekty jakości produkcji = Economic Aspects of Product Quality
Source:
Finanse. - R. 28, 7-8 (1978) , s. 21-32
Nr:
2168254002
article
307

Title:
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977) , s. 7-38
Nr:
2168266680
article
308

Title:
Jakość informacji dostarczanych przez system rachunkowości przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Organizacja, Metody, Technika. - R. 20, nr 4 (220) (1977) , s. 25-29
Nr:
2168253956
article
309

Title:
Zadania rachunkowości w zakresie doskonalenia jakości produkcji = The Accountancy Assignments Connected with the Improvement of the Production Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977) , s. 171-185. - Rez., summ.
Nr:
2168250152
article
See main document
310

Title:
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977) , s. 27-68. - Rez., summ.
Nr:
2168250054
article
See main document
311

Title:
Ekonomiczna jakość produkcji i jej uwidocznienie w rachunku kosztów i wyników socjalistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
[2] k., V k., 264 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/129
Nr:
2168284821
doctoral dissertation
312

Title:
Pionowy podział kont w teorii i praktyce rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych = Vertical Division of Accounts in the Theory and Practice of Accountancy in Industrial Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973) , s. 69-91. - Summ., rez.
Nr:
2168250526
article
See main document
313

Title:
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973
Physical description:
190 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168272362
textbook
314

Title:
Podzielność kont a szczegółowość informacji pochodzących z rachunkowości
Source:
Rachunkowość. - R. 23, nr 9 (273) (1972) , s. 339-343
Nr:
2168272316
article
315

Title:
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór ćwiczeń
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168244730
academic script
Unpublished documents:
1

Title:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
[328] k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
016/WF-KRAF/01/2014/S/4212
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301535
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
314 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
012/WF-KRAF/01/2013/S/3012
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168286961
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ, Bibliogr. przy art.
Research program:
28/KRaF/1/2012/S/028
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273692
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
280 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
114/KRF/1/2011/S/593
Signature:
NP-1209/Magazyn
Nr:
2168262688
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
346 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
45/KRaF/2/2010/S/558
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303301
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
243 k.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz., summ., Bibliogr. przy częśc.
Research program:
37/KRF/1/09/S/501
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220500
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Globalne regulacje rachunkowości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
231 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
30/KRF/1/08/S/447
Signature:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163826153
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
270 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
10/KRF/1/2007/S/371
Signature:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281867
unpublished scientific work
See related chapters
9

Author:
, , , , , , , , , ,
Title:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
201 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
103/KRF/4/2006/S/361
Signature:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2166564475
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
162 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
105/KRF/1/2005/S/277
Signature:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270554
unpublished scientific work
See related chapters
11

Title:
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
171 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
82/KRF/1/2004/S/192
Signature:
NP-969/Magazyn
Nr:
2168269154
unpublished scientific work
See related chapters
12

Title:
Współczesna analiza finansowa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Physical description:
209 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
83/KRF/1/2003/S/089
Signature:
NP-1266/Magazyn
Nr:
2163755343
unpublished scientific work
13

Title:
System współczesnej rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
98/KRF/2/2002/S
Signature:
NP-830/Magazyn
Nr:
2168272464
unpublished scientific work
14

Title:
Rozwiązania ewidencyjne a potrzeby informacyjne analizy i rewizji finansowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
50, [1] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-615/Magazyn
Nr:
2168259184
unpublished scientific work
1
Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie / Paweł ZIENIUK ; Promotor: Bronisław MICHERDA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków, 2017. - 366 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/djvu/index.php?kat=1200003304&col=doktoraty_full
2
Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych / Barbara KAWA ; Promotor: Bronisław MICHERDA ; Promotor: Tadeusz GRABIŃSKI. - Kraków, 2017. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003283a ; Wstęp: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200003283b
3
Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa : Difin SA, 2016. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-123-8
4
Wstęp / Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 9-11. - ISBN 978-83-8085-123-8
5
Kluczowe aspekty integracji procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego = The Key Aspects of Integration Process of Preparing, Analyzing and Auditing the Financial Statement / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULCKluczowe aspekty integracji procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego = The Key Aspects of Integration Process of Preparing, Analyzing and Auditing the Financial Statement / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w KatowicachStudia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 285 (2016), s. 183-207nr 285 (2016), s. 183-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_285/15.pdf. - ISSN 2083-86112083-8611
6
Integracja procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Konrad STĘPIEŃ. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 15-63. - ISBN 978-83-8085-123-8
7
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2015. - 312 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-725-8
8
Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw / Paweł Ożga ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2015. - 244 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003112
9
Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych / Magdalena ŚLIWIŃSKA-GRZEGORCZYK ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2015. - 290 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003250
10
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 314 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
11
Regulacyjne uwarunkowania współczesnej sprawozdawczości i rewizji finansowej = Regulatory Factors of Modern Financial Reporting and Auditing / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 239-252. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-710-3. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000317264
12
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 11-33. - ISBN 978-83-7930-725-8
13
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin SA, 2014. - 308 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-287-1
14
Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych / Bronisław MICHERDA, Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa : Difin, 2014. - 175 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-286-4
15
Wstęp / Bronisław MICHERDA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 11-12. - ISBN 978-83-7930-287-1
16
Rola kontroli i nadzoru w procesie badania sprawozdania finansowego / Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2014. - 312 + 6 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003025
17
Polityka rachunkowości w systemie rachunkowości = Accounting Policy within Accounting System / Bronisław MICHERDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 201 (2014), s. 193-204. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka rachunkowości a kształtowanie wyniku finansowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156619&from=publication. - ISSN 2083-8611
18
Jakość informacji finansowych w teorii i w regulacjach rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 13-26. - ISBN 978-83-7930-287-1
19
Teoretyczne i praktyczne oblicze kategorii "jakość informacji finansowej" = Theoretical and Practical Features of the "Financial Information Quality" Category / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [on-line]. - nr 1 (12) (2014), s. 81-91. - Summ., streszcz. [odczyt: 13.04.2015]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/1.pdf#page=81&view=Fit. - ISSN 2391-9167
20
Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. 1[15]-25[39]. - Bibliogr.
21
Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej / Michał Folcik ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 320 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002879
22
Wstęp / Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7252-644-1
23
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 263 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-643-4
24
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 20-46. - ISBN 978-83-7641-836-0
25
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 11-19. - ISBN 978-83-7641-836-0
26
Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 15-28. - Bibliogr.
27
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 280 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-644-1
28
Wstęp / Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 7-9. - ISBN 978-83-7252-643-4
29
Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych branży budowlanej / Katarzyna Chłapek ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 408 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002880
30
Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego / Witold FURMAN ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 234 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002730
31
Przesłanki poprawnej kwantyfikacji czynników w analizie sprawozdań finansowych = Conditions for the Proper Quantification of Factors in the Financial Statements Analysis / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 152-161. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
32
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2013. - 292 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-836-0
33
Miejsce współczesnej analizy finansowej : (artykuł dyskusyjny) = The Place of the Modern Financial Analysis / Bronisław MICHERDA // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 7-19. - Streszcz., summ. - Dostępny również na CD. - ISBN 978-83-61310-09-9
34
Współczesna rachunkowość : wybrane problemy metodologiczne / Bronisław MICHERDA, Katarzyna ŚWIETLA. - Warszawa : Difin SA, 2013. - 139 : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-024-2
35
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości = The Contemporary Conditions of Quantification in Accounting / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULCWspółczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości = The Contemporary Conditions of Quantification in Accounting / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 12 (2012), s. 253-268nr 12 (2012), s. 253-268. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12micherda-szulc.pdf. - ISSN 1644-89791644-8979
36
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - (RRR). - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
37
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2012. - (Rachunkowość). - S. 259-319. - Streszcz. - ISBN 978-83-7228-302-3
38
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości = Ethical Aspects of Today Accounting / Bronisław MICHERDA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 125 (2012), s. 75-86. - Summ.. - Tytuł numeru: Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości : teoretyczne aspekty wartości godziwej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17. - ISSN 2083-8611
39
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 14-30. - ISBN 978-83-7641-617-5
40
Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2012. - 279 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-617-5
41
Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 15-23. - Bibliogr.
42
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, 6 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - 305, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15048-8
43
Wzorcowa metodyka badania polityki rachunkowości jako podstawa prawidłowej rewizji sprawozdania finansowego / Jadwiga Szczotka ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2012. - 367 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002684
44
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2012. - (RRR). - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
45
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 24-52. - Bibliogr.
46
Chosen Aspects of the Evolution of Accounting / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 13-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
47
Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - (2011), s. 16-35. - Bibliogr.
48
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 410 s. : il. ; 24 cm. - Część artykułów w jęz. ang. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7252-553-6
49
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2011. - 328 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7641-444-7
50
Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej = Conditions of Quantification in Fair Value / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 5-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189343. - ISSN 1898-6447
51
Przesłanki współczesnej integracji rachunkowości z finansami / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2011. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, ISSN 1429-673X ; nr 1). - S. 86-103. - Streszcz. - Bibliogr.
52
Funkcje współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 13-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
53
Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2011. - 280 s. : il. ; 23 cm. - (Vademecum Rachunkowości, ISSN 1234-1681). - ISBN 978-83-7641-522-2
54
Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki : według polskiego prawa bilansowego / Jerzy HEJNAR, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce-Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 188 s. : il. ; 24 cm. - U góry okł.: "Rachunkowość". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-267-5
55
Sprawozdania finansowe i ich analiza : analiza finansowa / red. Bronisław MICHERDA ; Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Krzysztof JONAS, Małgorzata SZULC. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011. - 350 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-266-8
56
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 193-228. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
57
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, 5 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - 305, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15048-8
58
Funkcje współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 16-40. - Bibliogr.
59
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Difin, 2010. - 238 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7641-208-5
60
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
61
Współczesny rozwój rachunkowości i jego uwarunkowania / Bronisław MICHERDA // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej / red. Mariusz Gagatek. - Kraków: Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 7-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-931384-3-2
62
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 374 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - ISBN 978-83-7252-495-9
63
Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Małgorzata SZULC. - Warszawa : Difin, 2010. - 224 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-334-1
64
Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych / Łukasz GÓRKA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2010. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001828
65
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce / Bronisław MICHERDA, Konrad GRABIŃSKI, Marcin KĘDZIOR // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
66
Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego = The Prospective Aim of Financial Statements Audit / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 56 (112) (2010), s. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
67
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania / Bartłomiej WRONA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2010. - 433 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001869a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001869b
68
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
69
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2010. - (RRR). - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
70
Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC = Required Professional Standards of Certified Auditors in Poland in Light of IFAC International Accounting Education Standards / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 816 (2010), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169609189. - ISSN 1898-6447
71
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 376 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - ISBN 978-83-7252-495-9
72
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 14-50. - Bibliogr.
73
Ewolucja płaszczyzn pomiarów w rachunkowości = The Evolution of Measurement System in Accounting / Bronisław MICHERDA // W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 205-219. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-579-5
74
Cel badania sprawozdania finansowego - konieczność modyfikacji regulacji prawnych i uwarunkowania kompetencyjne / Bronisław MICHERDA // W: Standaryzacja usług biegłego rewidenta : IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne / [red. Joanna Płaczek, Ewa Żyżelewicz] ; KIBR - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2009. - S. 175-182. - ISBN 978-83-89255-30-3
75
Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych / Konrad GRABIŃSKI ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2009. - 295 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001583a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001583b
76
Kontynuacja działalności a cel badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - S. 195-201. - ISBN 978-83-255-0513-4
77
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 520 s. : il. ; 25 cm. - Zbiór referatów na międzynarodową konferencję naukową. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-907437-4-5
78
Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej = The Goal and Conditions of Financial Audit in Times of Crisis / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 289-302. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
79
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 60, nr 11 (2009), s. 51-53. - ISSN 0481-5475
80
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner - kilka słów o Jubilacie / Bronisław MICHERDA // W: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach / red. Halina Buk, Anna Maria Kostur. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 34-35. - ISBN 978-83-7246-579-5
81
Przesłanki ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych / Bronisław MICHERDA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - S. 3-17. - ISBN 978-83-255-0513-4
82
Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości = Value determination as the main objective of accounting / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 53 (109) (2009), s. 135-159. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
83
Zakres sprawozdawczości finansowej oraz jej wartość poznawcza w badaniach analitycznych / Bronisław MICHERDA, Andrzej Niemiec // W: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa / red. Wanda Skoczylas. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009. - S. 39-89. - ISBN 978-83-7228-234-7
84
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - IX, [1], 242, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-255-0513-4
85
Determinanty kształtowania struktury źródeł finansowania jednostek gospodarczych w wybranych państwach Unii Europejskiej / Marcin KĘDZIOR ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2009. - 347 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001584a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001584b
86
Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji na potrzeby analizy finansowej / Bronisław MICHERDA // W: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa / red. Wanda Skoczylas. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2009. - S. 13-38. - ISBN 978-83-7228-234-7
87
Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości dodanej = Accountancy vis-à-vis the Concept of EVA (Economic Value Added) / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161929756. - ISSN 1898-6447
88
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
89
Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw = Financial Analysis as a Tool in the Investigation of Possible Fraud / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULCAnaliza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw = Financial Analysis as a Tool in the Investigation of Possible Fraud / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 785 (2008), s. 21-31nr 785 (2008), s. 21-31. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161929879. - ISSN 1898-64471898-6447
90
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - 305, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15048-8
91
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
92
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2008. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
93
Kwantyfikacja w wartości głównym posłaniem rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 9-36. - Bibliogr.
94
Jaka powinna być współczesna analiza rentowności : artykuł dyskusyjny / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - nr 11 (2008), s. 14-18. - ISSN 0481-5475
95
Współczesne oblicze sprawozdania finansowego = The Current Nature of Financial Reporting / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 768 (2008), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158501511. - ISSN 1898-6447
96
Zasada kontynuacji działalności i jej wpływ na cele badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - (2007), s. 249-257. - Bibliogr.
97
Międzynarodowe standardy edukacyjne dla zawodowych księgowych IFAC = IFAC International Educational Standards for Professional Accountants / Bronisław MICHERDA // W: Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu / red. Tadeusz GRABIŃSKI, Leszek Woszczek. - Chrzanów: Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2007. - S. 109-119. - Summ. - ISBN 978-83-915693-4-4
98
Wiarygodność sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 25-37. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
99
Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego = Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKAWskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego = Financial Analysis Indicators in Light of Professional Regulations on Financial Report Auditing / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 750 (2007), s. 5-20nr 750 (2007), s. 5-20. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/154310782. - ISSN 0208-79440208-7944
100
Kompetencje zawodowe w świetle etyki biegłego rewidenta / Bronisław MICHERDA // W: Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa : [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa] / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2007. - S. 7-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7490-086-7
101
Jaklik Andrzej (1950-1996) / Bronisław MICHERDA // W: Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - S. 55-57. - ISBN 978-83-7228-200-2
102
Kategoria kapitału a rozwój teorii rachunkowości = Capital and the Development of Accounting Theory / Bronisław MICHERDA // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 92-103. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
103
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - 660 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-722837-3-8
104
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych / Bronisław MICHERDA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 10-24. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
105
Bizoń Antoni (1940-1998) / Bronisław MICHERDA // W: Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce / red. Sławomir Sojak. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - S. 19-20. - ISBN 978-83-7228-200-2
106
Prawo bilansowe a prawo podatkowe / red. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 274 s. ; 23 cm. - ISBN 978-83-7251-804-0
107
Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością / Artur HOŁDA, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - 198 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-24-2
108
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
109
Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa : [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa] / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2007. - 99 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7490-086-7
110
Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // Forum Rachunkowości. - nr 1 (styczeń-luty) (2007), s. 3-9. - ISSN 1986-9003
111
Istota i przesłanki jakości informacji o badanym sprawozdaniu finansowym / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC // W: Jakość usług biegłego rewidenta : VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne / [red. Maciej Chorostkowski, Aleksandra Smejda, Ewa Żyżelewicz]. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2007. - S. 71-94. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89255-26-6
112
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
113
[Recenzja] / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - nr 10 (2007), s. 58-59. - Rec. pracy: Teresa Kiziukiewicz, Rachunkowość nie tylko dla księgowych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
114
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały / Jerzy HEJNAR, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2007. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-206-4
115
Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych = The Accounting Profession and Professional Organizations in the Context of the Development of Accountancy and Accounting Regulations / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro / red. Teresa Cebrowska, Antoni Kowalik, Radosław Stępień. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, [2007]. - S. 555-569. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-201-9
116
Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji / Ewa BABUŚKA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2007. - 495 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001297a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001297b
117
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. - 158 s. ; 23 cm. - Bibliogr., wykaz aktów prawnych przy rozdz. - ISBN 83-7251-687-1
118
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - (RRR). - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-15048-8
119
Kompetencje zawodowe / Bronisław MICHERDA // Świat Księgowych. - nr 1 (3) (2007), s. 6. - Dodatek do czasopisma Rachunkowość. - ISSN 1896-5040
120
Rachunek kosztów i wyników / Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007. - 278 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7228-196-8
121
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC w kształtowaniu wiarygodności informacji sprawozdawczej = International Educational Standards IFAC in Creating Reliability of Financial Reporting / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 345-356. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
122
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, dr. 2007. - 305, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 978-83-01-15048-8
123
Integracja analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego w procesie podnoszenia wiarygodności sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2006), s. 5-29. - Bibliogr.
124
Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego / Bronisław MICHERDA // W: Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego : materiały na konferencję naukową / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, 2006. - S. 7-20. - Streszcz. - Bibliogr.
125
Rola kierownictwa jednostki gospodarczej w zakresie przygotowania i weryfikacji sprawozdania finansowego jako wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej = The Role of Company Management in the Preparation and Verification of Financial Statement as a Reliable View of Corporate Activity / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 83-95. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
126
Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. - 216 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-677-4
127
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej = Financial Analysis in Auditing a Financial Statement in Light of International Auditing Standards / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 702 (2006), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/121956661. - ISSN 0208-7944
128
Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego : materiały na konferencję naukową / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, 2006. - 144 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy ref. - Bibliogr. przy ref.
129
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - 305 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14323-1
130
Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej / Konrad STĘPIEŃ ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2006. - 271 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001039a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001039b
131
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
132
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
133
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
134
Kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC i kodeksów etyki zawodowej = Professional Competence of Certified Aiditors in the Light of International Education Standards IFAC and Codes of Professional Ethics / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 73-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
135
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 11-33. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
136
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - 768 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-922067-2-X
137
Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce / Krzysztof JONAS ; Promotor: Krzysztof JONAS. - Kraków, 2005. - 288 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000880a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000880b
138
Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 305, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. - (RRR). - ISBN 83-01-14323-1
139
Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Rewizja sprawozdań finansowych / red. Danuta KRZYWDA. - Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - S. 191-225. - ISBN 83-7228-166-1
140
Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 389-400. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
141
Amortyzacja środków trwałych : wyraz kontrowersji pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym / Bronisław MICHERDA, Małgorzata SZULC // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 416-428. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
142
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 136-168. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
143
Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej = Review of Financial Statements from a Historical Perspective / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 674 (2005), s. 5-13. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/99138104. - ISSN 0208-7944
144
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - (RRR). - S. 199-231. - Streszcz. - ISBN 83-01-14323-1
145
Kapitały w centrum uwagi współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 429-447. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
146
Kształtowanie struktury kapitału w produkcyjnych spółkach giełdowych w Polsce / Grażyna Musialik ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2005. - 238, [50] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000665a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000665b
147
Ustawa o rachunkowości / oprac. Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2004 r. - Kraków : "Zakamycze", 2004. - 226 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7333-430-0
148
Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 11-19. - Bibliogr.
149
Analiza finansowa w nowych normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta = Financial Analysis in View of the New Auditing Standards / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 20 (76) (2004), s. 77-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
150
Rachunek kosztów i wyników / Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, [2004]. - 279, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-151-3
151
Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej / Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 245 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-221-9
152
Miejsce współczesnego badania sprawozdania finansowego w systemie rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 47-51. - Bibliogr.
153
Przesłanki wiarygodności sprawozdania finansowego = Conditions of Financial Statement Credibility / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 269-280. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
154
Koszty upadłości jednostki gospodarczej w świetle zasad rachunkowości / Halina Chłodnicka ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2004. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000503a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000503b
155
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 5-19. - Bibliogr.
156
Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla Zawodowych Księgowych IFAC / Bronisław MICHERDA // W: Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. nauk. Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [s.n.], 2004. - S. 41-61
157
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały / Jerzy HEJNAR, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2004. - 165, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-147-5
158
Audyt wewnętrzny w systemie zarządzania państwową wyższą szkołą / Artur Piaszczyk ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2004. - 216, [12] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000478a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000478b
159
Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKAWskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // Rachunkowość Finansowa i AudytRachunkowość Finansowa i Audyt. - nr 3 (2004), s. 35nr 3 (2004), s. 35. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1731-57781731-5778
160
Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne / [red. nauk. Bronisław MICHERDA]. - Kraków : [s.n.], 2004. - 132 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr.
161
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 93-105. - Bibliogr.
162
Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych : materiały konferencyjne / [red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 2004. - 96 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
163
Procedury badania sprawozdania finansowego w podnoszeniu jego wiarygodności / Bronisław MICHERDA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 52-67. - Bibliogr.
164
Ryzyko badania sprawozdania finansowego w świetle rozwoju komputerowych systemów rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Mariusz ANDRZEJEWSKI // W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004. - S. 119-136. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-07-3
165
Współczesna analiza finansowa / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC ; red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Zakamycze, 2004. - 434 s. : rys., wykr. ; 24 cm + 1 CD-ROM. - Bibliogr. - (Seria Akademicka - Zakamycze). - ISBN 83-7333-342-8
166
Wiarygodność sprawozdania finansowego przesłanką jego przydatności w zarządzaniu / Bronisław MICHERDA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 5 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - S. 155-165. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-05-5
167
Kontynuacja działalności gospodarczej jako cel badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - (2004), s. 68-75. - Bibliogr.
168
Wiarygodność sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 20-33. - Bibliogr.
169
Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA, Łukasz GÓRKA // W: Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości : IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne. - Warszawa: Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 2004. - S. 335-347. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-07-3
170
Badanie sprawozdania finansowego w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej / Bronisław MICHERDA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYKBadanie sprawozdania finansowego w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej / Bronisław MICHERDA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK // Rachunkowość Finansowa i AudytRachunkowość Finansowa i Audyt. - nr 9 - dodatek: Dodatek specjalny (2004), s. 1nr 9 - dodatek: Dodatek specjalny (2004), s. 1. - Pełny tekst dostępny w serwisie InforLex Biblioteka. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 1731-57781731-5778
171
Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // W: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym : III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002 / [red. Danuta KRZYWDA]. - Warszawa: KIBR, 2003. - S. 75-94. - Bibliogr. - ISBN 83-89255-00-6
172
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów : Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - 804 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-911249-0-8
173
Sprawozdania finansowe "pro forma" w realizacji analitycznej funkcji rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 4 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - Kraków: Katedra Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza, 2003. - S. 171-180. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-4-8
174
Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości = Financial Statement Audit in Today's Accounting Practice / Bronisław MICHERDA // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 69-85. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
175
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - 276 s. ; 25 cm. - Konferencja z okazji X-lecia działalności Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowi. - Streszcz. w jęz. ang. przy ref. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-915693-1-4
176
Ewolucja oceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych = Evolutions in the Evaluation of Companies` Performances / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 633 (2003), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/52876690. - ISSN 0208-7944
177
Rachunek wyniku finansowego jednostki gospodarczej (w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości) = The Financial Result of the Business Unit (in the Light of the Amended Accountancy Act) / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 87-107. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
178
Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera / Bronisław MICHERDA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 465-479. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
179
Prezentacja rezerw w świetle funkcji współczesnej rachunkowości = The Presentation of Reserves in the Context of Contemporary Accounting / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 992 (2003), s. 257-270. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej : rezerwy w rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
180
Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości / Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - 135, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-150-6
181
Rewizja finansowa - specjalność menedżerska / Bronisław MICHERDA, Halina SOCZÓWKA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 481-498. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
182
Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002) / red. Barbara PODOLEC. - Kraków: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, 2003. - S. 93-109. - ISBN 83-918601-0-8
183
Rachunek kosztów i wyników / Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2002. - 272 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-094-0
184
Podstawy rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 53, nr 7 (2002), s. 54-55. - Rec. pracy: Kazimiera Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2001
185
Dynamiczny rachunek majątku i kapitału / Bronisław MICHERDA, Elżbieta POGODZIŃSKA-MIZDRAK, Marta STĘPIEŃ // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 52-92. - ISBN 83-7252-128-X
186
Współczesna analiza finansowa = Contemporary Financial Analysis / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 591 (2002), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13073. - ISSN 0208-7944
187
Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 11-30. - ISBN 83-7252-128-X
188
Pomiar wyniku finansowego w realizacji umów długoterminowych / Jerzy HEJNAR ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2002. - 227 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 29 k. - Bibliogr.
189
Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-128-X
190
Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników / Bronisław MICHERDA // W: Podstawy rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 161-179. - ISBN 83-7252-128-X
191
Koszty działalności w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości = Company Operating Costs in the Light of the Amended Law on Accountancy / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 6 (2002), s. 175-186. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
192
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej = The Use of Cash Flow Accounts in Financial Analysis / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12834. - ISSN 0208-7944
193
Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 4 (60) nr specj. (2001), s. 122-133. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
194
Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały / Jerzy HEJNAR, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 2001. - 160 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-090-8
195
Ewolucja oceny jednostek gospodarczych przesłanką doskonalenia wyceny w rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 911 (2001), s. 163-182. - Tytuł numeru: Problemy wyceny w rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
196
Analityczna funkcja rachunkowości / Bronisław MICHERDA. - Wyd. 3 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 168, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-077-1
197
Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem / wprow. Bronisław MICHERDA. - Stan na 1 stycznia 2002 r. - Kraków : "Zakamycze", 2001. - 238 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7333-022-4
198
Rachunek przepływów pieniężnych we współczesnej rachunkowości = Cash Flow Accounting in Modern Bookkeeping / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 559 (2001), s. 65-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
199
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 392, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-091-7
200
Rachunek wyniku finansowego / Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2001. - 103, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-055-X
201
Modele analityczne w badaniu sprawozdania finansowego = Analytical Models in the Financial Account Audit / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 227-245. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
202
Ocena działalności jednostek gospodarczych przesłanką ewolucji rachunkowości i jej regulacji : wprowadzenie / Bronisław MICHERDA // W: Ustawa o rachunkowości : ze skorowidzem / wprow. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. - (Przepisy - Kantor Wydawniczy Zakamycze). - S. 9-46. - ISBN 83-7333-022-4
203
Ewolucja wykorzystania modelu analizy wskaźnikowej Du Ponta / Bronisław MICHERDA // W: Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000 / red. Ignacy Dziedziczak. - Kołobrzeg: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy ; Uniwersytet Szczeciński, 2000. - S. 95-103. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-912009-3-0
204
Straty i korzyści ekologiczne / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 51, nr 8 (2000), s. 519-520. - Rec. pracy: Józefa Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
205
Sprawozdania finansowe w świetle struktury współczesnej rachunkowości = Financial Report in the Present Structure of Accounting / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 876 (2000), s. 148-162. - Summ. - Tytuł numeru: Normy prawne i zawodowe rachunkowości: materiały na konferencję naukową zorganizowaną przez Katedrę Rachunkowości Finansowej i Kontroli Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 6-7 listopada 2000 r. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
206
Środki pieniężne, rozrachunki i kapitały / Jerzy HEJNAR, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 128 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7228-050-9
207
Danuta Sołtys (ed.): Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej [Cost Accounting. Elements of Managerial Accounting] / Bronisław MICHERDA // Argumenta Oeconomica. - 1-2 (9) (2000), s. 239-241. - Rec. pracy: Sołtys D. (red.), Rachunek kosztów: elementy rachunkowości zarządczej. WUE 1999. - ISSN 1233-5835
208
Przesłanki i uwarunkowania realizacji analitycznej funkcji rachunkowości w praktyce gospodarczej = Premises and Conditions of the Performance of Analytical Function of Accounting in Economic Practice / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława T. SURDYKOWSKA]. - nr 535 (2000), s. 5-22. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/9816. - ISSN 0208-7944
209
Rachunek kosztów i produktów / Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2000. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7228-054-1
210
Analityczna funkcja współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA // W: Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej / [red. nauk. Jan Wojtyła]. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 107-129. - ISBN 83-7246-131-7
211
Płaszczyzny współczesnej analizy finansowej / Bronisław MICHERDA // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 219-227. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
212
Rachunek przepływów pieniężnych i jego wykorzystanie w zarządzaniu płynnością finansową jednostki gospodarczej = The Role of Cash Flow Reports in Managing Liquidity of Business Entities / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 129-144. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
213
Przesłanki i kierunki szerszego wykorzystania analizy finansowej w procesie badania sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej = Premises and Directions of a Wider Use of the Financial Analysis in the Process of Auditing Financial Reports of Economic Units / Bronisław MICHERDA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 91-104. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
214
Analiza sytuacji jednostki w metodyce badania sprawozdania finansowego = Analysis of Entity's Situation in the Methodology of Auditing Financial Reports / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 516 (1998), s. 73-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
215
Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej / Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-67-4
216
Rachunkowość w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 49, nr 6 (1998), s. 353-354. - ISSN 0481-5475
217
Podstawy obrotu dewizowego w rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIKPodstawy obrotu dewizowego w rachunkowości / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK // Serwis F-K Finansowo-KsięgowySerwis F-K Finansowo-Księgowy. - nr 25-26 (167-168) - zeszyt specjalny nr 2/98: Zakładanie ksiąg rachunkowych (1998), s. 4-13nr 25-26 (167-168) - zeszyt specjalny nr 2/98: Zakładanie ksiąg rachunkowych (1998), s. 4-13. - ISSN 1232-60031232-6003
218
Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej = The Analytical Function of Accountancy in the Period of Transition to the Market Economy / Bronisław MICHERDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 179 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 129). - ISBN 83-87239-25-9
219
90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce : 40 lat Odzdziału Okręgowego w Krakowie / Aleksander Kośmider, Józef Uryga ; red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie, 1997. - 132, [3] s. : il. ; 24 cm
220
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : SKP COSZ, 1997. - 105, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg). - ISBN 83-86835-73-7
221
Ewidencja kosztów i produktów / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997. - 130, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów). - ISBN 83-86835-69-9
222
Przesłanki i uwarunkowania integracji analizy finansowej i rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 40 nr specj. (1997), s. 110-120. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Katowice '97. - ISSN 0137-2211
223
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy) / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 1997. - 96, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 5, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów). - ISBN 83-86835-67-2
224
Zasady rachunkowości / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 177 [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05797-5
225
Problemy sporządzania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych : materiały na konferencję / [rec. i red. Bronisław MICHERDA]. - Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 1996. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych art.
226
Konsolidacja sprawozdań finansowych / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 47, nr 11 (1996), s. 608-609. - ISSN 0481-5475
227
Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 1996. - 106 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 7, Wynik Finansowy i Zamknięcie Ksiąg). - ISBN 83-86835-18-4
228
Zasady rachunkowości / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 177, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05797-5
229
Przegląd analityczny w badaniu sprawozdania finansowego = Analytical Survey in Auditing a Financial Report / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan CZEKAJ]. - nr 456 (1995), s. 19-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
230
Ewidencja kosztów i produktów / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych Polskich. Zarząd Główny, 1995. - 127, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 6, Ewidencja Kosztów i Produktów). - ISBN 83-86394-99-4
231
Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy) / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : SKP. ZG, 1995. - 95, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość Podmiotów Gospodarczych. Moduł 2, Ewidencja Środków Pieniężnych, Rozrachunków i Kapitałów). - ISBN 83-86394-98-6
232
Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do badania sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 45, nr 4 (522) (1994), s. 174-177. - ISSN 0481-5475
233
Struktura rachunkowości = Structure of Accounting / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 433 (1994), s. 17-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
234
Zasady rachunkowości / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. - 173, [2] s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05022-9
235
Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 29 nr specj. (1994), s. 106-112. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Sopot '94. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
236
Propozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDAPropozycje zmian wyceny w rachunkowości polskiej : referat dyskusyjny / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 23 nr specj. (1993), s. 79-87t. 23 nr specj. (1993), s. 79-87. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - ISSN 0137-22110137-2211
237
Analiza finansowa w świetle przemian systemu gospodarowania = Financial Analysis in the Light of Economic System Transformation / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993), s. 37-48. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
238
Zasady rachunkowości / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - 174, [1] s : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-02-05022-9
239
Wpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej = Impact of Assets and Capital Structure of Tourist Enterprise Performance / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDAWpływ struktury majątku i kapitału na wyniki finansowe firmy turystycznej = Impact of Assets and Capital Structure of Tourist Enterprise Performance / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Folia TuristicaFolia Turistica. - nr 3 (1992), s. 25-36nr 3 (1992), s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
240
Jak czytać sprawozdania budżetowe / Bronisław MICHERDA // Życie Gospodarcze. - nr 3 (1992), s. 8. - ISSN 0137-7299
241
Prospektywny rachunek bilansowy = The Prospective Balance-Sheet Account / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992), s. 45-56. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
242
Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA, Marta STĘPIEŃ. - Kraków : Fogra, 1992. - 132 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
243
Analiza finansowa w gospodarce rynkowej / Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 40 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Tajniki Gospodarki Rynkowej). - ISBN 83-02-04859-3
244
Model analizy wskaźnikowej Du Ponta / Bronisław MICHERDA // Życie Gospodarcze. - nr 15 (1992), s. 10. - ISSN 0137-7299
245
Podstawy rachunkowości jednostek gospodarczych / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Kraków : FOGRA, 1992. - 147 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
246
Modyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDAModyfikacja rachunku kosztów w warunkach urynkawiania gospodarki = Modification of the Cost Account Under the Conditions of the Economy Marketization / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 360 (1992), s. 57-73nr 360 (1992), s. 57-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
247
Wycena w warunkach inflacji / Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - 29, [2] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Tajniki Gospodarki Rynkowej). - ISBN 83-02-04840-2
248
Fundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDAFundusze przedsiębiorstw państwowych = State Enterprise Funds / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 47-58nr 351 (1991), s. 47-58. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
249
Rachunkowość wobec przemian w systemie gospodarowania = Accountancy and the Changes in the Managerial System / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 351 (1991), s. 5-18. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
250
Ocena wartości przedsiębiorstwa / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 3 (489) (1991), s. 107-108. - ISSN 0481-5475
251
Majątkowe i kapitałowe aspekty analizy finansowej / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 19 nr specj. (1991), s. 72-77. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
252
Planowany bilans i rachunek wyników metodą procentu od sprzedaży / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 42, nr 1 (487) (1991), s. 24-26. - ISSN 0481-5475
253
Integracja analizy finansowej i rachunkowości w warunkach gospodarki rynkowej / Bronisław MICHERDA // W: Przesłanki i kierunki modyfikacji i rozwoju rachunkowości przedsiębiorstw w Polsce i jej dostosowanie do standardów światowych, przy uwzględnieniu zarysowujących się tendencji rozwojowych. Etap 1, Badania rozpoznawcze / Kier.: Elżbieta BURZYM. - (1991), s. 1-24 [71-94]. - Bibliogr.
254
Leasing jako instrument przepływu kapitału / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDALeasing jako instrument przepływu kapitału / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // RachunkowośćRachunkowość. - R. 42, nr 9 (494) (1991), s. 254-255R. 42, nr 9 (494) (1991), s. 254-255. - ISSN 0481-54750481-5475
255
Rachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej = Break - Even Point Analysis in Tourist Economy / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDARachunek progów rentowności w gospodarce turystycznej = Break - Even Point Analysis in Tourist Economy / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Folia TuristicaFolia Turistica. - nr 2 (1991), s. 35-47nr 2 (1991), s. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-38880867-3888
256
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : podręcznik dla liceum ekonomicznego / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1990. - 355, [1] s., 2 k. tabl. złoż. ; 24 cm. - ISBN 83-02-04125-4
257
Prawne i podatkowe zasady funkcjonowania spółek / Bronisław MICHERDA, Joanna LELITO // Rachunkowość. - R. 41, nr 1-3 (475-477) (1990), s. 34-36. - ISSN 0481-5475
258
Model racjonalnej analizy Du Ponta / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 10 (484) (1990), s. 216-217. - ISSN 0481-5475
259
Wykorzystanie analizy finansowej w ocenie wartości przedsiębiorstwa / Bronisław MICHERDA // W: Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990. - S. 29-50
260
Ocena wartości przedsiębiorstwa : materiały na konferencję / Bronisław MICHERDA, Andrzej JAKLIK. - Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1990. - 68 s. ; 24 cm
261
Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce (artykuł dyskusyjny) / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDARefleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce (artykuł dyskusyjny) / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // RachunkowośćRachunkowość. - R. 41, nr 7 (481) (1990), s. 119-121R. 41, nr 7 (481) (1990), s. 119-121. - ISSN 0481-54750481-5475
262
Wyniki analizy finansowej w zastosowaniu do oceny wartości przedsiębiorstwa / Bronisław MICHERDA // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. tematu: M. DOBIJA. - (1990), s. 1[39]-26[64]. - Bibliogr.
263
Dylematy ewidencji zużycia środków trwałych = Dilemmas as Regards the Recording of Physical Depreciation / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 329 (1990), s. 109-122. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
264
"Dźwignie" w zarządzaniu finansami / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 9 (483) (1990), s. 182-185. - ISSN 0481-5475
265
Rachunkowość zarządcza narzędziem racjonalnego gospodarowania / Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 41, nr 8 (482) (1990), s. 165-167. - ISSN 0481-5475
266
Dylematy pomiaru zużycia środków trwałych = Problems Pertaining to Measurement of Usage of Fixed Assets / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 219-239. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
267
Bilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDABilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDABilansowy rachunek reprodukcji majątku = Balance Account of Assets' Reproduction / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 305 (1989), s. 97-111nr 305 (1989), s. 97-111nr 305 (1989), s. 97-111. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
268
Wykorzystanie metod badania przyczynowego w analizie finansowej = Application of the Methods of Causal Examination to Financial Analysis / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988), s. 239-258. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
269
Rachunkowość a rachunek ekonomiczny przedsiębiorstwa / J. LELITO, B. MICHERDA // Rachunkowość. - R. 39, nr 6 (458) (1988), s. 177-180. - ISSN 0481-5475
270
Koncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji = Conceptions of Real Balance Valuation under Inflation / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDAKoncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji = Conceptions of Real Balance Valuation under Inflation / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDAKoncepcje realnej wyceny bilansowej w warunkach inflacji = Conceptions of Real Balance Valuation under Inflation / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 267 (1988), s. 69-88nr 267 (1988), s. 69-88nr 267 (1988), s. 69-88. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
271
Rachunek kosztów i wyników : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 205 s. : il. ; 24 cm
272
Inflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw = Inflationary Deformation of Financial Result of Enterprises / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDAInflacyjne deformacje wyniku finansowego przedsiębiorstw = Inflationary Deformation of Financial Result of Enterprises / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 113-125nr 225 (1987), s. 113-125. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
273
Teoria modeli ewidencyjnych w budowie struktury kont systemu rachunkowości = Theory of Recording Models in Creating the Structure of Accounts of Accounting System / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Elżbieta BURZYM]. - nr 225 (1987), s. 31-49. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
274
Rozliczenia przedsiębiorstw z budżetem / Jolanta JUZA, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 37, nr 11 (443) (1986), s. 328-330. - ISSN 0481-5475
275
Stymulowanie efektywności gospodarki przedsiębiorstw kredytem / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 36, nr 6 (426) (1985), s. 172-173. - ISSN 0481-5475
276
Stymulacyjna funkcja rachunkowości = Stimulating Function of Accountancy / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 79-97. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
277
Status bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych = The Status of the Balance of Assets of State-owned Enterprises in the Light of the Balance Theories / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDAStatus bilansu majątkowego przedsiębiorstw państwowych w świetle teorii bilansowych = The Status of the Balance of Assets of State-owned Enterprises in the Light of the Balance Theories / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 207 (1985), s. 99-121nr 207 (1985), s. 99-121. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
278
Rentowność obrotu towarowego : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, 1985. - 176 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
279
O "utraconych korzyściach" dyskusyjnie / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 8 (1984), s. 53-61. - ISSN 0137-2211
280
Kierunki doskonalenia wyceny czynników produkcji / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // W: Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 1-24
281
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - 140 s. : il. ; 24 cm
282
Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Bronisław MICHERDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
283
Doskonalenie wyceny czynników produkcji dla poprawy efektywności gospodarowania : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - 120 s. : il. ; 24 cm
284
Doskonalenie wyceny czynników produkcji / B. MICHERDA, S. Biskup // Rachunkowość. - R. 35, nr 9 (417) (1984), s. 263-264. - ISSN 0481-5475
285
Kadry rachunkowości samodzielnych przedsiębiorstw : materiały na konferencję naukową / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - 80 s. : il. ; 21 cm
286
Elementy rachunku utraconych korzyści = Elements of Lost Advantages' Account / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDAElementy rachunku utraconych korzyści = Elements of Lost Advantages' Account / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 47-62nr 178 (1983), s. 47-62. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
287
O optymalizacji struktury kont = On Optimalization of Accounts / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 178 (1983), s. 15-34. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
288
O kosztach jakości / Bronisław MICHERDA // Życie Gospodarcze. - R. 38, nr 11 (1983), s. 12. - ISSN 0137-7299
289
Zmienność kosztów a zasady ich rachunku = The Use of Cost Variation In their Account / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983), s. 75-92. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
290
Statyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych = Statical and Dynamic Account of Property Components / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDAStatyczny i dynamiczny rachunek składników majątkowych = Statical and Dynamic Account of Property Components / Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 164 (1983), s. 5-23nr 164 (1983), s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-79440208-7944
291
Rachunkowość w warunkach samodzielności przedsiębiorstw / Bronisław MICHERDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 133-146. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
292
Bilans majątkowy przedsiębiorstwa handlowego i kierunki jego analizy / Bronisław MICHERDA // W: Poradnik działacza samorządu państwowego przedsiębiorstwa handlowego. Cz. 2 / red. nauk. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcj, 1983. - (Materiały Informacyjno-Szkoleniowe. Reforma rynku ; 5). - S. 46-59
293
Potrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDAPotrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDAPotrzeby i możliwości prawidłowej wyceny składników majątkowych = The Need and Possibilities of Correct Assessment of Real Assets / Antoni BIZOŃ, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 105-118nr 179 (1983), s. 105-118nr 179 (1983), s. 105-118. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-79440208-7944
294
Jakość informacji jako kryterium optymalizacji struktury systemu rachunkowości = The Quality of Information as Criterion for Optimum Structure of Accounting System / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 179 (1983), s. 35-52. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
295
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 170, [2] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-01-04464-0
296
Przydatność analizy kosztów w zarządzaniu = Usefulness of Cost Analysis in Management / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisława SURDYKOWSKA]. - nr 154 (1982), s. 49-69. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
297
Reforma instrumentów oddziaływania na jakość produkcji / Bronisław MICHERDA // W: Przyczynek do dyskusji nad reformą gospodarczą. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 61-69. - Bibliogr.
298
Ekonomiczne uwarunkowania procesu realizacji jakości produkcji = Economical Conditionings of the Process of Production Quality Realization / Bronisław MICHERDA // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 141-157. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
299
Rachunek kosztów : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYMOWA, Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 168 s. : il. ; 24 cm
300
Problem ujęcia skutków ekonomicznej jakości produkcji w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstwa przemysłowego = The Problem of Presentation of the Production Quality Economic Effects in the Costs Account and Revenues of the Industrial Enterprise / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 118 (1979), s. 75-96. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
301
Jakość jako kategoria ekonomiczna = Quality as Economic Category / Bronisław MICHERDA // Problemy Ekonomiczne. - R. 18, nr 4/72 (1979), s. 29-38. - ISSN 0079-578X
302
Ryzyko jakości produkcji / Bronisław MICHERDA // Wiadomości Ubezpieczeniowe. - R. 32, nr 1 (1979), s. 7-10. - ISSN 0137-7264
303
Kierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego / Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDAKierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego / Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 3 (1979), s. 5-21t. 3 (1979), s. 5-21. - ISSN 0137-22110137-2211
304
Koszty ekonomicznej jakości produkcji = On the Costs of the Economic Production Quality / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janusz MACIASZEK]. - nr 110 (1978), s. 107-123. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
305
Funkcja informacyjna bilansu majątkowego a prawidłowa wycena jego składników = The Information Function of Property Balance and the Correct Estimation of its Components / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 183-194. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
306
Ekonomiczne aspekty jakości produkcji = Economic Aspects of Product Quality / Bronisław MICHERDA // Finanse. - R. 28, 7-8 (1978), s. 21-32. - ISSN 0430-4896
307
Metodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUSMetodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUSMetodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUSMetodologiczne problemy makro- i mikroekonomicznej ewidencji procesów gospodarczych / Franciszek GAIK, Danuta KRZYWDA, Bronisław MICHERDA, Zofia WYDYMUS // Zeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady NaukowejZeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 1 (1977), s. 7-38t. 1 (1977), s. 7-38t. 1 (1977), s. 7-38t. 1 (1977), s. 7-38. - ISSN 0137-22110137-22110137-22110137-2211
308
Jakość informacji dostarczanych przez system rachunkowości przedsiębiorstwa przemysłowego / Bronisław MICHERDA // Organizacja, Metody, Technika. - R. 20, nr 4 (220) (1977), s. 25-29. - ISSN 0860-4673
309
Zadania rachunkowości w zakresie doskonalenia jakości produkcji = The Accountancy Assignments Connected with the Improvement of the Production Quality / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 171-185. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
310
Niektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDANiektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDANiektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDANiektóre problemy teorii rachunkowości w ujęciu mikro i makroekonomicznym = A Micro- and Macroeconomic Formulation of Some Problems Connected with the Accountancy Theory / Danuta KRZYWDA, Zofia WYDYMUS, Franciszek GAIK, Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 89 (1977), s. 27-68nr 89 (1977), s. 27-68nr 89 (1977), s. 27-68nr 89 (1977), s. 27-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-79440208-79440208-79440208-7944
311
Ekonomiczna jakość produkcji i jej uwidocznienie w rachunku kosztów i wyników socjalistycznego przedsiębiorstwa przemysłowego / Bronisław MICHERDA ; Promotor: Elżbieta BURZYMOWA. - Kraków, 1976. - [2] k., V k., 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
312
Pionowy podział kont w teorii i praktyce rachunkowości przedsiębiorstw przemysłowych = Vertical Division of Accounts in the Theory and Practice of Accountancy in Industrial Enterprises / Bronisław MICHERDA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 60 (1973), s. 69-91. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
313
Zbiór ćwiczeń z rachunkowości i analizy bilansu przedsiębiorstw przemysłowych / Elżbieta BURZYM, Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA, Stanisława SADOWSKA, Zdzisław SZCZEPANIK ; red. Elżbieta BURZYM. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1973. - 190 s. : il. ; 24 cm
314
Podzielność kont a szczegółowość informacji pochodzących z rachunkowości / Bronisław MICHERDA // Rachunkowość. - R. 23, nr 9 (273) (1972), s. 339-343. - ISSN 0481-5475
315
Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych : zbiór ćwiczeń / Elżbieta BURZYM, Antoni BIZOŃ, Bronisław MICHERDA, Zdzisław SZCZEPANIK. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 150 s. : il. ; 24 cm
316
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - [328] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
317
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2013. - 314 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy rozdz.
318
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [2012]. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy art.
319
Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji / kier. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 280 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
320
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 346 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy rozdz.
321
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 243 k. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - Bibliogr. przy częśc.
322
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 231 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
323
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 270 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
324
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 201 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
325
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 162 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
326
Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego / [kierownik tematu: Bronisław MICHERDA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 171 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
327
Współczesna analiza finansowa / Bronisław MICHERDA - (kierownik tematu) ; Łukasz GÓRKA, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK, Małgorzata SZULC. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 209 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
328
System współczesnej rachunkowości / Bronisław MICHERDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
329
Rozwiązania ewidencyjne a potrzeby informacyjne analizy i rewizji finansowej / Bronisław MICHERDA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 50, [1] k. : il. ; 30 cm
1
Zieniuk P., (2017), Rachunek wartości szacunkowych w sprawozdaniach finasowych spółek notowanych na GPW w Warszawie, Prom. Micherda B., Świetla K., Kraków : , 366 k.
2
Kawa B., (2017), Koncepcja wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych, Prom. Micherda B., Grabiński T., Kraków : , 234 k.
3
Micherda B., Stępień K. (red.), (2016), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, 210 s.
4
Micherda B., Stępień K., (2016), Wstęp. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 9-11.
5
Micherda B., Szulc M., (2016), Kluczowe aspekty integracji procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 285, s. 183-207; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_285/15.pdf
6
Micherda B., Szulc M., (2016), Integracja procesu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B., Stępień K. (red.), Integracja sposobu sporządzania, analizy i badania sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin SA, s. 15-63.
7
Micherda B. (red.), (2015), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, 312 s.
8
Ożga P., (2015), Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wyniki finansowe przedsiębiorstw, Prom. Micherda B., Kraków : , 244 k.
9
Śliwińska-Grzegorczyk M., (2015), Wykorzystanie rachunkowości w nadzorze korporacyjnym wybranych spółek publicznych, Prom. Micherda B., Kraków : , 290 k.
10
Micherda B. (red.), (2015), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 314 s.
11
Micherda B., Szulc M., (2015), Regulacyjne uwarunkowania współczesnej sprawozdawczości i rewizji finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 239-252.
12
Micherda B., Szulc M., (2015), Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 11-33.
13
Micherda B. (red.), (2014), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, 308 s.
14
Micherda B., Świetla K., (2014), Współczesna rachunkowość w świetle badań empirycznych, Warszawa : Difin, 175 s.
15
Micherda B., (2014), Wstęp. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 11-12.
16
Grabowska-Kaczmarczyk E., (2014), Rola kontroli i nadzoru w procesie badania sprawozdania finansowego, Prom. Micherda B., Kraków : , 312 + 6 k.
17
Micherda B., (2014), Polityka rachunkowości w systemie rachunkowości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 201, s. 193-204; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=156619&from=publication
18
Micherda B., (2014), Jakość informacji finansowych w teorii i w regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 13-26.
19
Micherda B., (2014), Teoretyczne i praktyczne oblicze kategorii "jakość informacji finansowej", "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" [on-line], nr 1 (12), s. 81-91; http://www.wses-zeszyty.pl/z/1.pdf#page=81&view=Fit
20
Micherda B., Szulc M., (2014), Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. 1[15]-25[39].
21
Folcik M., (2013), Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej, Prom. Micherda B., Kraków : , 320 k.
22
Micherda B., Andrzejewski M., (2013), Wstęp. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-11.
23
Micherda B., Andrzejewski M. (red.), (2013), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 263 s.
24
Micherda B., Szulc M., (2013), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 20-46.
25
Micherda B., (2013), Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 11-19.
26
Micherda B., (2013), Jakość informacji finansowych w teorii i regulacjach rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 15-28.
27
Micherda B., Andrzejewski M. (red.), (2013), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 280 s.
28
Micherda B., Andrzejewski M., (2013), Wstęp. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji ryzyka gospodarczego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-9.
29
Chłapek K., (2013), Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych branży budowlanej, Prom. Micherda B., Kraków : , 408 k.
30
Furman W., (2013), Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego, Prom. Micherda B., Kraków : , 234 k.
31
Micherda B., (2013), Przesłanki poprawnej kwantyfikacji czynników w analizie sprawozdań finansowych. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 152-161.
32
Micherda B. (red.), (2013), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, 292 s.
33
Micherda B., (2013), Miejsce współczesnej analizy finansowej : (artykuł dyskusyjny). [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 7-19.
34
Micherda B., Świetla K., (2013), Współczesna rachunkowość: wybrane problemy metodologiczne, Warszawa : Difin SA, 139
35
Micherda B., Szulc M., (2012), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 12, s. 253-268; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12micherda-szulc.pdf
36
Micherda B., (2012), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
37
Micherda B., Górka Ł., (2012), Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, s. 259-319.
38
Micherda B., (2012), Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 125, s. 75-86; http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication?id=14232&from=pubindex&dirids=113&tab=1&lp=17
39
Micherda B., (2012), Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, s. 14-30.
40
Micherda B. (red.), (2012), Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Warszawa : Difin, 279 s.
41
Micherda B., ([2012]), Aspekty etyczne współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 15-23.
42
Micherda B. (red.), (2012), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, 6 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [1] s.
43
Szczotka J., (2012), Wzorcowa metodyka badania polityki rachunkowości jako podstawa prawidłowej rewizji sprawozdania finansowego, Prom. Micherda B., Kraków : , 367 k.
44
Micherda B., (2012), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
45
Micherda B., Szulc M., ([2012]), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 24-52.
46
Micherda B., (2011), Chosen Aspects of the Evolution of Accounting. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-23.
47
Micherda B., (2011), Wybrane aspekty ewolucji rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki ewolucji, s. 16-35.
48
Micherda B. (red.), (2011), Sprawozdawczość i rewizja finansowa: kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 410 s.
49
Micherda B. (red.), (2011), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, 328 s.
50
Micherda B., (2011), Uwarunkowania kwantyfikacji w wartości godziwej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 5-25; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189343
51
Micherda B., (2011), Przesłanki współczesnej integracji rachunkowości z finansami. [W:] Ostoj J. (red.), Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu - jakość, wiarygodność, efekty zmian (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej; nr 1), Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 86-103.
52
Micherda B., (2011), Funkcje współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 13-36.
53
Micherda B. (red.), (2011), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, (Vademecum Rachunkowości), Wyd. 2Warszawa : Difin, 280 s.
54
Hejnar J., Micherda B., (2011), Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki: według polskiego prawa bilansowego, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce-Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 188 s.
55
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M., (2011), Sprawozdania finansowe i ich analiza: analiza finansowa, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 350 s.
56
Micherda B., (2010), Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 193-228.
57
Micherda B. (red.), (2010), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, 5 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [2] s.
58
Micherda B., (2010), Funkcje współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 16-40.
59
Micherda B. (red.), (2010), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, 238 s.
60
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2010), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
61
Micherda B., (2010), Współczesny rozwój rachunkowości i jego uwarunkowania. [W:] Gagatek M. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Kraków : Rada Kół Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 7-27.
62
Micherda B. (red.), (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 374 s.
63
Micherda B., Górka Ł., Szulc M., (2010), Zarządcza interpretacja sprawozdania finansowego, Warszawa : Difin, 224 s.
64
Górka Ł., (2010), Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych, Prom. Micherda B., Kraków : , 304 k.
65
Micherda B., Grabiński K., Kędzior M., (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 34-35; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
66
Micherda B., (2010), Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 149-160.
67
Wrona B., (2010), Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania, Prom. Micherda B., Kraków : , 433 k.
68
Micherda B., (2010), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
69
Micherda B., (2010), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
70
Micherda B., (2010), Wymagane kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w Polsce w świetle Międzynarodowych standardów edukacyjnych IFAC, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 816, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/169609189
71
Micherda B. (red.), (2010), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 1, (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 376 s.
72
Micherda B., (2009), Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 14-50.
73
Micherda B., (2009), Ewolucja płaszczyzn pomiarów w rachunkowości. [W:] Buk H., Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 205-219.
74
Micherda B., (2009), Cel badania sprawozdania finansowego - konieczność modyfikacji regulacji prawnych i uwarunkowania kompetencyjne. [W:] Płaczek J., Żyżelewicz E., Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (red.), Standaryzacja usług biegłego rewidenta: IX doroczna konferencja audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów : Jachranka, 19-21 listopada 2008 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 175-182.
75
Grabiński K., (2009), Szacowanie utraty wartości aktywów trwałych w teorii rachunkowości i praktyce polskich spółek giełdowych, Prom. Micherda B., Kraków : , 295 k.
76
Micherda B., (2009), Kontynuacja działalności a cel badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 195-201.
77
Micherda B., Stępień M. (red.), (2009), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 520 s.
78
Micherda B., (2009), Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 289-302.
79
Micherda B., (2009), Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC, "Rachunkowość", R. 60, nr 11, s. 51-53.
80
Micherda B., (2009), Prof. zw. dr hab. Zbigniew Messner - kilka słów o Jubilacie. [W:] Buk H., Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości : księga pamiątkowa wydana z okazji 60-lecia obecności prof. zw. dra hab. Zbigniewa Messnera w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 34-35.
81
Micherda B., (2009), Przesłanki ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-17.
82
Micherda B., (2009), Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 53 (109), s. 135-159.
83
Micherda B., Niemiec A., (2009), Zakres sprawozdawczości finansowej oraz jej wartość poznawcza w badaniach analitycznych. [W:] Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 39-89.
84
Micherda B. (red.), (2009), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, IX, [1], 242, [1] s.
85
Kędzior M., (2009), Determinanty kształtowania struktury źródeł finansowania jednostek gospodarczych w wybranych państwach Unii Europejskiej, Prom. Micherda B., Kraków : , 347 k.
86
Micherda B., (2009), Rachunkowość jako podstawowe źródło informacji na potrzeby analizy finansowej. [W:] Skoczylas W. (red.), Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 13-38.
87
Micherda B., (2008), Rachunkowość wobec koncepcji ekonomicznej wartości dodanej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929756
88
Micherda B., (2008), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
89
Micherda B., Szulc M., (2008), Analiza finansowa w badaniu możliwości popełnienia oszustw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 785, s. 21-31; https://bazekon.uek.krakow.pl/161929879
90
Micherda B. (red.), (2008), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [2] s.
91
Micherda B., (2008), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
92
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2008), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
93
Micherda B., (2008), Kwantyfikacja w wartości głównym posłaniem rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 9-36.
94
Micherda B., (2008), Jaka powinna być współczesna analiza rentowności : artykuł dyskusyjny, "Rachunkowość", nr 11, s. 14-18.
95
Micherda B., (2008), Współczesne oblicze sprawozdania finansowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 768, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/158501511
96
Micherda B., (2007), Zasada kontynuacji działalności i jej wpływ na cele badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, s. 249-257.
97
Micherda B., (2007), Międzynarodowe standardy edukacyjne dla zawodowych księgowych IFAC. [W:] Grabiński T., Woszczek L. (red.), Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu, Chrzanów : Towarzystwo Oświatowe Ziemii Chrzanowskiej : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 109-119.
98
Micherda B., (2007), Wiarygodność sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 25-37.
99
Micherda B., Górka Ł., (2007), Wskaźniki analizy finansowej w świetle regulacji zawodowych badania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 750, s. 5-20; https://bazekon.uek.krakow.pl/154310782
100
Micherda B., (2007), Kompetencje zawodowe w świetle etyki biegłego rewidenta. [W:] Micherda B. (red.), Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa: [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa], Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, s. 7-26.
101
Micherda B., (2007), Jaklik Andrzej (1950-1996). [W:] Sojak S. (red.), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 55-57.
102
Micherda B., (2007), Kategoria kapitału a rozwój teorii rachunkowości. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 92-103.
103
Micherda B. (red.), (2007), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 660 s.
104
Micherda B., (2007), Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 10-24.
105
Micherda B., (2007), Bizoń Antoni (1940-1998). [W:] Sojak S. (red.), Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 19-20.
106
Micherda B. (red.), (2007), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 274 s.
107
Hołda A., Micherda B., (2007), Kontynuacja działalności jednostki i modele ostrzegające przed upadłością, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, 198 s.
108
Micherda B., (2007), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
109
Micherda B. (red.), (2007), Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa: [I ogólnopolska studencka konferencja naukowa], Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 99 s.
110
Micherda B., (2007), Wiarygodność istotną cechą jakościową sprawozdania finansowego, "Forum Rachunkowości", nr 1 (styczeń-luty), s. 3-9.
111
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., (2007), Istota i przesłanki jakości informacji o badanym sprawozdaniu finansowym. [W:] Chorostkowski M., Smejda A., Żyżelewicz E. (red.), Jakość usług biegłego rewidenta: VIII Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 10-12 października 2007 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 71-94.
112
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2007), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
113
Micherda B., (2007), [Recenzja], "Rachunkowość", nr 10, s. 58-59.
114
Hejnar J., Micherda B., (2007), Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 163 s.
115
Micherda B., (2007), Zawód księgowego i biegłego rewidenta oraz organizacje zawodowe księgowych w świetle rozwoju rachunkowości i jej regulacji prawnych. [W:] Cebrowska T., Kowalik A., Stępień R. (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 555-569.
116
Babuśka E., (2007), Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji, Prom. Micherda B., Kraków : , 495 k.
117
Micherda B. (red.), (2007), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 158 s.
118
Micherda B., (2007), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
119
Micherda B., (2007), Kompetencje zawodowe, "Świat Księgowych", nr 1 (3), s. 6.
120
Micherda B., (2007), Rachunek kosztów i wyników, Wyd. 2.Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 278 s.
121
Micherda B., (2007), Międzynarodowe Standardy Edukacyjne IFAC w kształtowaniu wiarygodności informacji sprawozdawczej. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 345-356.
122
Micherda B. (red.), (2007), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [2] s.
123
Micherda B., (2006), Integracja analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego w procesie podnoszenia wiarygodności sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego, s. 5-29.
124
Micherda B., (2006), Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego. [W:] Micherda B. (red.), Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego : materiały na konferencję naukową, Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, s. 7-20.
125
Micherda B., (2006), Rola kierownictwa jednostki gospodarczej w zakresie przygotowania i weryfikacji sprawozdania finansowego jako wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 83-95.
126
Micherda B., (2006), Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 216 s.
127
Micherda B., (2006), Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/121956661
128
Micherda B. (red.), (2006), Biegły rewident w dyscyplinowaniu obrotu gospodarczego: materiały na konferencję naukową, Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów - Regionalny Oddział w Krakowie, 144 s.
129
Micherda B. (red.), (2006), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305 s.
130
Stępień K., (2006), Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej, Prom. Micherda B., Kraków : , 271 k.
131
Micherda B., (2006), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
132
Micherda B., (2006), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
133
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., (2006), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
134
Micherda B., (2006), Kompetencje zawodowe biegłych rewidentów w świetle Międzynarodowych Standardów Edukacyjnych IFAC i kodeksów etyki zawodowej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 73-82.
135
Micherda B., (2005), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 11-33.
136
Micherda B. (red.), (2005), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 768 s.
137
Jonas K., (2005), Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce, Prom. Micherda B., Kraków : , 288 k.
138
Micherda B. (red.), (2005), Podstawy rachunkowości: aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 305, [2] s.
139
Micherda B., Górka Ł., (2005), Analiza finansowa w badaniu sprawozdań finansowych. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja sprawozdań finansowych, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, s. 191-225.
140
Micherda B., (2005), Biegły rewident w procesie poprawy wiarygodności obrotu gospodarczego. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 389-400.
141
Micherda B., Szulc M., (2005), Amortyzacja środków trwałych : wyraz kontrowersji pomiędzy prawem bilansowym i prawem podatkowym. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 416-428.
142
Pogodzińska-Mizdrak E., Micherda B., (2005), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 136-168.
143
Micherda B., (2005), Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 674, s. 5-13; https://bazekon.uek.krakow.pl/99138104
144
Micherda B., (2005), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 199-231.
145
Micherda B., (2005), Kapitały w centrum uwagi współczesnej rachunkowości. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 429-447.
146
Musialik G., (2005), Kształtowanie struktury kapitału w produkcyjnych spółkach giełdowych w Polsce, Prom. Micherda B., Kraków : , 238, [50] k.
147
Ustawa o rachunkowości, (2004), Wyd. 2, stan prawny na 1 sierpnia 2004 r.Kraków : "Zakamycze", 226 s.
148
Micherda B., (2004), Badanie sprawozdania finansowego w perspektywie historycznej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 11-19.
149
Micherda B., (2004), Analiza finansowa w nowych normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 20 (76), s. 77-96.
150
Micherda B., (2004), Rachunek kosztów i wyników, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 279, [1] s.
151
Micherda B., (2004), Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 245 s.
152
Micherda B., (2004), Miejsce współczesnego badania sprawozdania finansowego w systemie rachunkowości. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 47-51.
153
Micherda B., (2004), Przesłanki wiarygodności sprawozdania finansowego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 269-280.
154
Chłodnicka H., (2004), Koszty upadłości jednostki gospodarczej w świetle zasad rachunkowości, Prom. Micherda B., Kraków : , 257 k.
155
Micherda B., (2004), Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości i jej regulacji prawnych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 5-19.
156
Micherda B., (2004), Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla Zawodowych Księgowych IFAC. [W:] Micherda B. (red.), Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej : materiały konferencyjne, Kraków : [s.n.], s. 41-61.
157
Hejnar J., Micherda B., (2004), Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 165, [2] s.
158
Piaszczyk A., (2004), Audyt wewnętrzny w systemie zarządzania państwową wyższą szkołą, Prom. Micherda B., Kraków : , 216, [12] k.
159
Micherda B., Górka Ł., (2004), Wskaźniki analizy finansowej w normach wykonywania zawodu biegłego rewidenta, "Rachunkowość Finansowa i Audyt", nr 3, s. 35.
160
Micherda B. (red.), (2004), Status zawodu księgowego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: materiały konferencyjne, Kraków : [s.n.], 132 s.
161
Micherda B., Górka Ł., (2004), Analiza finansowa w badaniu sprawozdania finansowego w świetle MSRF i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 93-105.
162
Micherda B. (red.), (2004), Problemy badania w świetle Kodeksu spółek handlowych: materiały konferencyjne, Kraków : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Oddział Regionalny w Krakowie, 96 s.
163
Micherda B., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2004), Procedury badania sprawozdania finansowego w podnoszeniu jego wiarygodności. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 52-67.
164
Micherda B., Andrzejewski M., (2004), Ryzyko badania sprawozdania finansowego w świetle rozwoju komputerowych systemów rachunkowości. [W:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości: IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 119-136.
165
Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Szulc M., (2004), Współczesna analiza finansowa, Micherda B. (red.), Kraków : Zakamycze, 434 s.
166
Micherda B., (2004), Wiarygodność sprawozdania finansowego przesłanką jego przydatności w zarządzaniu. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 5, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 155-165.
167
Micherda B., (2004), Kontynuacja działalności gospodarczej jako cel badania sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne problemy badania sprawozdania finansowego, s. 68-75.
168
Micherda B., (2004), Wiarygodność sprawozdania finansowego. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 20-33.
169
Micherda B., Górka Ł., (2004), Metodyka analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego. [W:] Rewizja finansowa po nowelizacji ustawy o rachunkowości: IV Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka, 19-21 listopada 2003 : materiały pokonferencyjne, Warszawa : Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, s. 335-347.
170
Micherda B., Grabowska-Kaczmarczyk E., (2004), Badanie sprawozdania finansowego w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej, "Rachunkowość Finansowa i Audyt", nr 9 - dodatek: Dodatek specjalny, s. 1.
171
Micherda B., (2003), Geneza i współczesne miejsce badania sprawozdania finansowego. [W:] Krzywda D. (red.), Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym: III Doroczna Konferencja Audytingu KIBR : materiały pokonferencyjne (wystąpienia, referaty, głosy w dyskusji), Warszawa, 27-29 listopada 2002, Warszawa : KIBR, s. 75-94.
172
Micherda B. (red.), (2003), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Chorzów : DTP, 804 s.
173
Micherda B., (2003), Sprawozdania finansowe "pro forma" w realizacji analitycznej funkcji rachunkowości. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. Cz. 4, Kraków : Katedra Zarządzania Finansami Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza, s. 171-180.
174
Micherda B., (2003), Rewizja sprawozdania finansowego we współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 69-85.
175
Micherda B. (red.), (2003), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 276 s.
176
Micherda B., (2003), Ewolucja oceny rezultatów działalności jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 633, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/52876690
177
Micherda B., (2003), Rachunek wyniku finansowego jednostki gospodarczej (w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości), "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 87-107.
178
Micherda B., (2003), Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 465-479.
179
Micherda B., (2003), Prezentacja rezerw w świetle funkcji współczesnej rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 992, s. 257-270.
180
Micherda B., (2003), Rachunek kosztów i wyników jednostek gospodarczych w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 135, [1] s.
181
Micherda B., Soczówka H., (2003), Rewizja finansowa - specjalność menedżerska. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 481-498.
182
Micherda B., (2003), Przesłanki ewolucji współczesnej rachunkowości. [W:] Podolec B. (red.), Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku : materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (Kraków, 15 czerwca 2002), Kraków : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy, s. 93-109.
183
Micherda B., (2002), Rachunek kosztów i wyników, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 272 s.
184
Micherda B., (2002), Podstawy rachunkowości, "Rachunkowość", R. 53, nr 7, s. 54-55.
185
Micherda B., Pogodzińska-Mizdrak E., Stępień M., (2002), Dynamiczny rachunek majątku i kapitału. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 52-92.
186
Micherda B., (2002), Współczesna analiza finansowa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 591, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/13073
187
Micherda B., (2002), Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-30.
188
Hejnar J., (2002), Pomiar wyniku finansowego w realizacji umów długoterminowych, Prom. Micherda B., Kraków : , 227 k.
189
Micherda B. (red.), (2002), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 232 s.
190
Micherda B., (2002), Budowa i funkcjonowanie rachunku wyników. [W:] Micherda B. (red.), Podstawy rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 161-179.
191
Micherda B., (2002), Koszty działalności w świetle znowelizowanego prawa o rachunkowości, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 175-186.
192
Micherda B., (2002), Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w analizie finansowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/12834
193
Micherda B., (2001), Ewolucja wyceny we współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 4 (60) nr specj., s. 122-133.
194
Hejnar J., Micherda B., (2001), Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny, 160 s.
195
Micherda B., (2001), Ewolucja oceny jednostek gospodarczych przesłanką doskonalenia wyceny w rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 911, s. 163-182.
196
Micherda B., (2001), Analityczna funkcja rachunkowości, Wyd. 3 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 168, [1] s.
197
Ustawa o rachunkowości ze skorowidzem, (2001), Stan na 1 stycznia 2002 r.Kraków : "Zakamycze", 238 s.
198
Micherda B., (2001), Rachunek przepływów pieniężnych we współczesnej rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 559, s. 65-80.
199
Micherda B. (red.), (2001), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych: materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 392, [2] s.
200
Micherda B., (2001), Rachunek wyniku finansowego, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 103, [1] s.
201
Micherda B., (2001), Modele analityczne w badaniu sprawozdania finansowego, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 227-245.
202
Micherda B., (2001), Ocena działalności jednostek gospodarczych przesłanką ewolucji rachunkowości i jej regulacji : wprowadzenie. [W:] MICHERDA (red.), Ustawa o rachunkowości: ze skorowidzem, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 9-46.
203
Micherda B., (2000), Ewolucja wykorzystania modelu analizy wskaźnikowej Du Ponta. [W:] Dziedziczak I. (red.), Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000, Kołobrzeg : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy : Uniwersytet Szczeciński, s. 95-103.
204
Micherda B., (2000), Straty i korzyści ekologiczne, "Rachunkowość", R. 51, nr 8, s. 519-520.
205
Micherda B., (2000), Sprawozdania finansowe w świetle struktury współczesnej rachunkowości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 876, s. 148-162.
206
Hejnar J., Micherda B., (2000), Środki pieniężne, rozrachunki i kapitały, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 128 s.
207
Micherda B., (2000), Danuta Sołtys (ed.): Rachunek kosztów. Elementy rachunkowości zarządczej [Cost Accounting. Elements of Managerial Accounting], "Argumenta Oeconomica", 1-2 (9), s. 239-241.
208
Micherda B., (2000), Przesłanki i uwarunkowania realizacji analitycznej funkcji rachunkowości w praktyce gospodarczej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 535, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/9816
209
Micherda B., (2000), Rachunek kosztów i produktów, Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 138 s.
210
Micherda B., (2000), Analityczna funkcja współczesnej rachunkowości. [W:] Wojtyła J. (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 107-129.
211
Micherda B., (2000), Płaszczyzny współczesnej analizy finansowej. [W:] druku Lucyna Kopczyńska , Marcinkowska M. (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", s. 219-227.
212
Micherda B., (2000), Rachunek przepływów pieniężnych i jego wykorzystanie w zarządzaniu płynnością finansową jednostki gospodarczej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 129-144.
213
Micherda B., (1999), Przesłanki i kierunki szerszego wykorzystania analizy finansowej w procesie badania sprawozdania finansowego jednostki gospodarczej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 91-104.
214
Micherda B., (1998), Analiza sytuacji jednostki w metodyce badania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 516, s. 73-87.
215
Micherda B., (1998), Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, Wyd. 2.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 171 s.
216
Micherda B., (1998), Rachunkowość w procesie prywatyzacji polskiej gospodarki, "Rachunkowość", R. 49, nr 6, s. 353-354.
217
Micherda B., Jaklik A., (1998), Podstawy obrotu dewizowego w rachunkowości, "Serwis F-K Finansowo-Księgowy", nr 25-26 (167-168) - zeszyt specjalny nr 2/98: Zakładanie ksiąg rachunkowych, s. 4-13.
218
Micherda B., (1997), Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki rynkowej, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 129), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 179 s.
219
Kośmider A., Uryga J., (1997), 90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce: 40 lat Odzdziału Okręgowego w Krakowie, Micherda B. (red.), Kraków : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie, 132, [3] s.
220
Jaklik A., Micherda B., (1997), Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg, Wyd. 2Warszawa : SKP COSZ, 105, [2] s.
221
Jaklik A., Micherda B., (1997), Ewidencja kosztów i produktów, Wyd. 2Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 130, [2] s.
222
Micherda B., (1997), Przesłanki i uwarunkowania integracji analizy finansowej i rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 40 nr specj., s. 110-120.
223
Jaklik A., Micherda B., (1997), Ewidencja środków pieniężnych, rozrachunków i kapitałów (funduszy), Wyd. 2Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 96, [2] s.
224
Jaklik A., Micherda B., (1997), Zasady rachunkowości, Wyd. 4Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 177 [2] s.
225
Micherda B. (red.), (1996),