Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Wood
Source:
Kurier UEK2011. - nr 4 (43), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344990
varia
See main document
2

Title:
Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 1 (46), s. 46. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344802
varia
See main document
3

Author:
Title:
Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274893
varia
See main document
4

Author:
Title:
UEK miejscem spotkania Conference Board
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 5 (37), s. 42. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274909
varia
See main document
5

Title:
Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2009. - nr 8 (32), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274489
varia
See main document
6

Title:
Interpretations of Complexity of Social Systems
Source:
Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009 - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009, s. 4. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2166385670
varia
7

Title:
Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia
Source:
Matematyka i fizyka w socjologii2007. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna
Access mode:
Nr:
2168241816
varia
8

Title:
O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego
Source:
Nowe Życie Gospodarcze1996. - nr 16, s. 45
Nr:
2168263946
varia
9

Title:
Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii = Business Schools in Great Britain
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1992. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 60. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168252552
varia
1
Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Wood / Czesław MESJASZ // Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011), s. 34-35. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www. - ISSN 1689-7757
2
Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (46) (2011-2012), s. 46. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01. - ISSN 1689-7757
3
Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 22-23. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
4
UEK miejscem spotkania Conference Board / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 42. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
5
Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy / Czesław MESJASZ // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 28-29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
6
Interpretations of Complexity of Social Systems / Czesław MESJASZ // W: Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - S. 4. - Dostępne tylko streszczenie
7
Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia / Czesław MESJASZ // W: Matematyka i fizyka w socjologii : interdyscyplinarne seminarium : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 13 grudnia 2007. - (2007)26 ekranów. - Referat wygłoszony - nieopublikowany. - Prezentacja multimedialna. - Pełny tekst: http://www.zis.agh.edu.pl/sociophysics/pdf/sociophysics_20071213.pdf
8
O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego / Lidia MESJASZ, Czesław MESJASZ // Nowe Życie Gospodarcze. - nr 16 (1996), s. 45. - ISSN 1234-5784
9
Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii = Business Schools in Great Britain / Czesław MESJASZ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990 (1992), s. 60. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
1
Mesjasz C., (2011), Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Wood, "Kurier UEK", nr 4 (43), s. 34-35; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2011_04www
2
Mesjasz C., (2011), Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego, "Kurier UEK", nr 1 (46), s. 46; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_2012_01
3
Mesjasz C., (2010), Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 22-23; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
4
Mesjasz C., (2010), UEK miejscem spotkania Conference Board, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 42; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
5
Mesjasz C., (2009), Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 28-29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
6
Mesjasz C., (2009), Interpretations of Complexity of Social Systems. [W:] Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 4.
7
Mesjasz C., (2007), Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia. [W:] Matematyka i fizyka w socjologii: interdyscyplinarne seminarium : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 13 grudnia 2007
8
Mesjasz L., Mesjasz C., (1996), O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 16, s. 45.
9
Mesjasz C., (1992), Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990, s. 60.
1
@misc{UEK:2168344990,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Konferencja Institute for New Economic Thinking (INET) w Bretton Wood",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (43)",
pages = "34-35",
year = "2011",
}
2
@misc{UEK:2168344802,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Seminarium dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego i ekologicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (46)",
pages = "46",
year = "2011",
}
3
@misc{UEK:2168274893,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "Międzynarodowa współpraca szkół wyższych w dobie globalizacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "22-23",
year = "2010",
}
4
@misc{UEK:2168274909,
author = "Mesjasz Czeslaw",
title = "UEK miejscem spotkania Conference Board",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "42",
year = "2010",
}
5
@misc{UEK:2168274489,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Międzynarodowa współpraca naukowa UEK - stan obecny, możliwości i problemy",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "8 (32)",
pages = "28-29",
year = "2009",
}
6
@misc{UEK:2166385670,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Interpretations of Complexity of Social Systems",
booktitle = "Book of Abstracts : Fourth Polish Symposium on Econo- and Sociophysics : Rzeszów, 7-9 May 2009",
pages = "4",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2009",
}
7
@misc{UEK:2168241816,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Fizyka a nauki społeczne : kilka problemów do wyjaśnienia",
booktitle = "Matematyka i fizyka w socjologii",
pages = "",
year = "2007",
}
8
@misc{UEK:2168263946,
author = "Mesjasz Lidia and Mesjasz Czesław",
title = "O nas bez nas : XI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomicznego",
booktitle = "Nowe Życie Gospodarcze",
number = "16",
pages = "45",
year = "1996",
}
9
@misc{UEK:2168252552,
author = "Mesjasz Czesław",
title = "Działalność Business Schools w Wielkiej Brytanii",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 34/1-2, styczeń-grudzień 1990",
pages = "60",
year = "1992",
}